Lehetőségek és tapasztalatok az ÚSZT Zöldgazdaság-fejlesztési Program keretén belül, különös tekintettel a geotermikus beruházásokra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lehetőségek és tapasztalatok az ÚSZT Zöldgazdaság-fejlesztési Program keretén belül, különös tekintettel a geotermikus beruházásokra"

Átírás

1 Lehetőségek és tapasztalatok az ÚSZT Zöldgazdaság-fejlesztési Program keretén belül, különös tekintettel a geotermikus beruházásokra

2 Általános változások - Kiválasztási kritériumrendszer átdolgozása: Szakmai kritériumok egyértelművé, egyszerűbbé tétele pályázás egyszerűbb, értékelés átláthatóbb. Az egyszerűbb elbírálási szempontrendszer értékhatára megemelésre került 100 millió Ft-ról 250 millió Ft elszámolható összköltségre vonatkozóan 50 millió Ft maximális támogatási összeg alatt könnyített elbírálású eljárás (420A, napelem, napkollektor, biomassza kazán, hőszivattyú) K kizáró kritériumok számának emelése

3 Általános változások - Energetikai, műszaki jellemzők hangsúlyosabb értékelése; - Forrásfelhasználás hatékonysága költségek elszámolhatósága, indokoltsága nagyobb súlyt kap - ÁPU PF Egységes Adatlap; - Kitöltők alkalmazása minden konstrukcióban, egységes adatlap, egységes nyilatkozatok (számuk 6-ra csökkent a kb. 40-ről);

4 Általános változások - kizárólag elektronikusan kell benyújtani a dokumentumokat (nem csak KKV-nak, hanem minden pályázónak) - kevesebb mellékletet, dokumentumot kell a pályázathoz csatolni pl: a.) költségvetési tábla, BMR, TISZ Energetikai és Gazdasági (EGM) mellékletbe olvasztása b.) jogszerű működéshez szükséges engedélyek bemutatásának törlése (telephelyengedély, működési engedély)

5 Általános változások Kedvezőbb feltételek: - önkormányzatok esetében a támogatási intenzitás egységesen 85%; - új pályázatható tevékenységek kerültek beépítésre: pl: levegőlevegő hőszivattyú 420B-be, napelem 420A-ba; - további költségvetési szervekre is kiterjesztjük a 100 %-os intenzitást (pl. OEP, KSH kód 33); - értékhatárok egységesítése (pl: 250 millió Ft összeghatár); - pályázók részére a különböző szakma specifikus kritériumok részletesebb ismertetése a könnyebb értelmezhetőség végett pl: hőszivattyúk differenciálása - kombinált kiírás: 490

6 Konstrukció ismertető Azonosító Név Támogatási cél KEOP 4.2.0/A KEOP 4.2.0/B KEOP Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Megújuló alapú térségfejlesztés Hőenergia előállítása megújuló energiaforrásból (villamos energia a KEOP 4.4.-ből támogatott). Napkollektor, biomassza kazán, geotermikus energia, hőszivattyús rendszerek, pirolízis Hőenergia előállítása megújuló energiaforrásból (villamos energia a KEOP 4.4.-ből támogatott). Napkollektor, biomassza kazán, geotermikus energia, hőszivattyús rendszerek, pirolízis Megújuló bázisú, integrált térségfejlesztési programokból az energiaellátási beruházás, a kapcsolódó kommunikáció, előkészítés, alapanyagellátás (kivéve mg. tevékenység). Támogatási összeg, intenzitás Vállalkozás, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek 1 50 millió Ft (automatikus) millió Ft max % KKV esetén (regionális támogatási térkép alapján) 10%-85% önkormányzat esetén Vállalkozás, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek Projektmegvalósításra millió Ft 10-70% KKV esetén (regionális támogatási térkép alapján) 10-85% önkormányzat esetén

7 Konstrukció ismertető Azonosító Név Támogatási cél KEOP KEOP Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő- és villamos energia, valamint biometán termelés Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergiatermelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása Megújuló energiaforrásból villamos energia (zöldáram) előállítása). Napelem, biomassza kiserőmű (max. 20 MW), biogáz üzem, geotermikus erőmű, pirolízis Geotermikus energia hasznosításának előkészítéséhez kapcsolódó fejlesztések, úgymint geológiai vizsgálatok, kutatófúrás, engedélyezési dokumentáció Támogatási összeg, intenzitás Vállalkozás, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek millió Ft max % KKV esetén (regionális támogatási térkép alapján) 10-85% önkormányzat esetén Vállalkozás, költségvetési szervek millió Ft 10-50% KKV esetén (regionális támogatási térkép alapján) 85% önkormányzat

8 Konstrukció ismertető Azonosító Név Támogatási cél KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrásokkal kombinálva Komplex épületenergetikai fejlesztés, ami energiatakarékossági beruházás (hőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtési rendszer rekonstrukciója, világítási rendszer korszerűsítése) mellett kötelezően tartalmazza megújuló energiaforrások beépítését is (napkollektor, hőszivattyú, geotermia, biomassza kazán stb.) Támogatási összeg, intenzitás KKV, önkormányzatok, nonprofit millió Ft 30-60% KKV esetén (regionális támogatási térkép alapján) 85% önkormányzat esetén KEOP Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Távhő-szektor energetikai korszerűsítése vállakozás millió Ft 50 %

9 Amire figyelni kell - Hőpiac biztosított legyen - Ki a pályázó? Vállalkozás, önkormányzat, jövedelemtermelőség - Megfelelő engedélyek megvannak? - Vízmennyiség lehetőleg minél pontosabb meghatározása. (különböző geológiai, geofizikai, szeizmikus vizsgálatok stb.) - Gázmotor alkalmas e az adott tulajdonságú gáz hasznosítására? - Tulajdonviszonyok rendezettek e? (nyomvonal) - Reális indikátorok vállalása

10 Konkrét problémák Műszaki kivitelezés elhúzódásának okai: - hőtávvezeték fektetését a tervtől eltérő módon kell elvégezni (szennyvízcsatorna szolgáltató hibás adatszolgáltatása) - távvezeték fektetése elhúzódik egy hőfogyasztó visszalépése miatt. (vízjogi létesítési engedély megújítása) - egy nagyobb ipari létesítmény visszalépése és több társasház belépése miatt (távhőszolgáltatási előszerződések módosítása) Támogatási szerződésmódosítás indokai: - a fenti indokok miatt szerződésmódosításra is szükség van - II. fokú hatóság a visszasajtoló kút üzembe-helyezésének feltételéül hőtranszport modellezés elvégzését írja elő

11 State Aid szabályoknak való megfelelőség 1. A támogatás minősítése alapítványok, társasházak hőenergiával történő ellátását biztosító rendszer tekintetében Önkormányzati közfeladat körébe nem tartozó, ellenérték fejében, üzletszerűen végzett tevékenységei tekintetében közfeladat ellátási, illetve közérdekű jelleg nem állapítható meg. Erre való tekintettel, az önkormányzat által külső felhasználók részére nyújtott, fűtési célú geotermikus szolgáltatás kiépítéséhez nyújtott támogatásra, a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazása indokolt.

12 State Aid szabályoknak való megfelelőség 2. A támogatás minősítése az önkormányzat által alapított költségvetési szervek részére nyújtott fűtési célú energiaszolgáltatás tekintetében Az önkormányzati alapfeladatok ellátását végző, államháztartási forrásból származó támogatással működtetett, helyi önkormányzati költségvetési szervek (Iskola, Idősek Otthona, Polgármesteri Hivatal) részére az önkormányzat által ingyenesen (ellenérték nélkül) nyújtott geotermikus energiaszolgáltatás tekintetében a támogatás nem minősíthető vállalkozásnak nyújtott támogatásnak.

13 State Aid szabályoknak való megfelelőség 3. A támogatás minősítése az önkormányzat által alapított vállalkozási tevékenységet folytató, gazdasági társaságként működő Fürdő részére fűtési célú energiaszolgáltatás tekintetében A Fürdő ellenérték fejében, szolgáltatásokat nyújt, emellett általában OEP által finanszírozott gyógy-szolgáltatásokat is biztosít. A Fürdő által nyújtott szolgáltatások biztosítására az önkormányzatnak nincs jogszabályi kötelezettsége, és azt önként vállalt közfeladatként sem lehet értelmezni. Ezért a Fürdő, mint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság működtetése az önkormányzat saját felelősségére végzett vállalkozási tevékenységként értékelhető, amelyre az Ötv. 80. (3) bekezdése az irányadó.

14 Nyertes pályázatok KEOP Gárdony Város Önkormányzata Gárdonyi fürdő és kommunális létesítmények geotermikus energaellátása Beruházás összköltsége: Ft Megítélt támogatás: Ft Egy meglévő termálkút üzembe helyezésével, új visszasajtoló termálkút lemélyítésével, távvezeték rendszer és hőcserélők telepítésével geotermikus energiával (termálvízzel) fűteni és használati melegvizet készíteni több fogyasztónál: Fürdő, Iskola, Idősek otthona, Városháza, 206 db lakás

15 Nyertes pályázatok KEOP-4.2.0/B/ BAREX Gazdasági Tanácsadó, Kereskedő és Szolgáltató Kft. Beruházás összköltsége: Ft Megítélt támogatás: Ft A projekt keretében a BAREX Kft a termálvíz gerinc csővezeték hálózatának bővítését, valamint a meglévő csővezetékek és tartályok szigetelését végzi el, kapacitásbővítéssel új fogyasztók bekapcsolásával

16 Nyertes pályázatok KEOP-4.2.0/B/ Mezőberény Város Önkormányzata Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben Beruházás összköltsége: Ft Megítélt támogatás: Ft Geotermikus hőenergia ellátás, termelőkút felújítása, termálvíz hőhasznosítása Mezőberény város területén, saját tulajdonú és fenntartású intézmények hőenergia ellátására

17 Nyertes pályázatok KEOP-4.4.0/A/ Berekfürdő Energia Termelő és Szolgáltató Kft. Termálkutak metán kísérőgázának hasznosítására tervezett projekt Berekfürdőn Beruházás összköltsége: Ft Megítélt támogatás: Ft A projekt célja egy olyan beruházás megvalósítása, mellyel a Berekfürdőn található termálkutak metán kísérőgázát villamos- és hőenergia előállítására használja fel, majd pedig az így előállított energiát értékesítse.

18 Tervezés alatt II. félévében új konstrukció: KEOP Pénzügyi konstrukció Önerő finanszírozási gondokkal küzdő pályázóknak Várható forrás: 5 milliárd Ft Támogatás összege: millió Ft A KEOP-4.2.0/B és KEOP pályázati kiírások támogatható tevékenységei fejezet szerinti projekttípusokhoz visszatérítendő támogatás évben Norvég Alap

19 Köszönöm a figyelmüket! Martin Tamás KEOP IH

RE-SHAPING fejlesztéspolitika és policy Kasza György, NFÜ KEOP IH

RE-SHAPING fejlesztéspolitika és policy Kasza György, NFÜ KEOP IH RE-SHAPING fejlesztéspolitika és policy Kasza György, NFÜ KEOP IH KEOP 4 Megújuló energiaforrások KEOP -2009-4.2.0/AHelyi hőés hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (automatikus max.50 M

Részletesebben

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban

Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok bemutatása az Észak-Alföldi Régióban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Előadó: Dibáczi

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó

Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Aktuális és várható pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Gáspárné Hasznosi Krisztina 2013.04.26. Makó Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása,

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. konstrukciójához Kódszám: KMOP-3.3.3-13. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1.

Részletesebben

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai

KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP-2012. évi kiírások aktualitásai KEOP Pályázati rendszerek ENERGIA Rendelkezésre álló források: 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések, keret: 734.5 Mrd Ft 2. prioritás: Vizeink jó kezelése,

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-3.3.3.-11. Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE r"',., - X' "l 't Kóoánvni n 11 r1.,, 1. v t (JY[\!,)S 1 K. ru t: ~) ~ \h-101 'C,;, )l ". l' i'}n'''"'tl':"n' 7., J í

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011.

Energetikai pályázatok 2010-2011. Energetikai pályázatok 2010-2011. Előadó: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetője, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment tapasztalat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben

vagy egyéb biomassza tüzelőanyaggal vegyes tüzelésben Program neve Támogatás szakmai iránya Kódja Megvalósítandó cél Pályázók köre Támogatható tevékenységek köre Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő- és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Az energetikai pályázatok az épületek, azok gépészetének, elektromos rendszerének, és technológiai

Részletesebben

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet

A megpályázható maximális összeg: minimum 3 millió, maximum 100 millió Ft lehet BUDAPESTFŐVÁROS X. ERÜLET ŐBÁNYAIÖNORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 20 ll. május 26-i ülés 9. napirendi pontja Tárgy: A MOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő

Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén. Bánfi József Energetikai szakértő Magyarország támogatáspolitikája a megújuló energiák területén Bánfi József Energetikai szakértő Visszatekintés A megújuló energiaforrások hasznosítása jelentőségét a világ már a 70-es években felismerte

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS LAP GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- es közepvállalkozások technológiai fejlesztése Jelen kiírás célja a KKV-k eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B)

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B) A pályázatok benyújtása 2013. január 21-től lehetséges. A pályázatok benyújtásához előzetes regisztrációra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 USZT pályázati kírások 2011 I. félévében Vállalakozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege Logisztikai- és raktárfejlesztés Budapesten) Kis- és középvállalkozás Nagyvállalat

Részletesebben