PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17., továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. -a alapján A támogatás formája nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére. 3 millió forintig terjedő tőkejuttatás, amelyből legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő és 1 millió forint visszatérítendő támogatásként igényelhető. Ettől eltérő támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás maximum kétharmad része lehet az igényelt teljes támogatási összegnek. A támogatás célja Veszprém megyében legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. Jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., , o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Csekély összegű támogatások közös szabályai: Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a eurónak megfelelő forintösszeget, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet esetében pedig a eurónak megfelelő forintösszeget Veszprém, Megyeház tér 3. telefon: 88/ , fax: 88/ ,

2 2 Az egy és ugyanazon vállalkozásnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozások minősülnek. Az euróban meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a támogatást teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. Amennyiben új csekély összegű támogatás nyújtása az euróban meghatározott felső határok túllépését eredményezné, úgy az új támogatás nem nyújtható az adott rendelet szerinti csekély összegű támogatás formájában. A csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához az odaítélés idején érvényes referenciarátát kell alkalmazni. A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezettre ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. -ában foglaltak irányadóak. o Általános csekély összegű (de minimis) támogatás Nem nyújtható általános csekély összegű (de minimis) támogatás: az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben: o i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

3 3 o ii. amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás; a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatásához; a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. Amennyiben egy vállalkozás, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdés a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése által biztosított -, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű támogatás a 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében ( / eurós felső határok) meghatározott felső határig halmozható. A vállalkozásnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. o Mezőgazdasági (de minimis) támogatás Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján a mezőgazdasági (de minimis) támogatás a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtható a következők kivételével: a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás. A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelő tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

4 4 A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottság rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban. A támogatás forrása A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályára decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete. A rendelkezésre álló megyei forrás összege: Ft. A támogatás igénybevételének feltételei A pályázaton részt vehet, aki - a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően beleértve a pályázat benyújtásának napját is a járási hivatal foglalkoztatási osztálya (korábban: munkaügyi kirendeltség) által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül és - önmaga foglalkoztatását kizárólag a) egyéni vállalkozás keretében, vagy b) új, induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként, vagy c) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként, vagy d) a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény 3. -a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként vállalja, - vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi és azt a támogatás visszafizetésének időtartamáig, de legalább három évig fenntartja, - a pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet, - rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel, - rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át elérő - saját forrással. Saját forrásként kizárólag készpénz vagy bankszámlán rendelkezésre álló számlaegyenleg fogadható el. (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, valamint a bankhitel.) - építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele), - hatósági engedélyhez kötött támogatott tevékenység esetén rendelkezik annak megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel,

5 5 - rendelkezik a vállalkozás indításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel, - vállalja, hogy vállalkozói bankszámlájára, lakossági folyószámlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez, melynek igazolására a bankszámlát vezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó levelet legkésőbb a hatósági szerződés megkötésekor benyújtja. A kormányhivatal az igényeltnél kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatban nyilatkoznia kell arról, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg. A támogatás mértéke 3 millió forintig terjedő tőkejuttatás, amelyből legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő és 1 millió forint visszatérítendő támogatásként igényelhető. Ettől eltérő támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás maximum kétharmad része lehet az igényelt teljes támogatási összegnek. A támogatás nem haladhatja meg az - ÁFA levonási joggal rendelkező pályázó esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) beruházási költségének 80 %-át, - ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében a bruttó (ÁFA összegét is tartalmazó) összes beruházási költség 80 %-át. Pályázónak az ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell. Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal. A támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető - Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok stb.) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.) - A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) a benne lévő használt használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához. - A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz, - A teljes beruházási költség legfeljebb 25 %-a forgóeszközök, indulókészlet vásárlására fordítható.

6 6 Nem támogatott költségek, tételek: Lízing és egyéb részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költsége, (kivéve az alapító tőke összege), törzstőke emelése, személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja pl. gépjárművezetői oktatás) vásárlása, bérleti jog megszerzése. A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzés, beruházás. (Megkezdettnek minősül a beszerzés az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel). Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes ági rokon, örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlan és eszközvásárlás. Forgóeszköz vásárlás, amennyiben annak költsége a teljes fejlesztési költség 25%- át meghaladja. Bérlemény felújításának költségei. Nem támogatott vállalkozások: Piaci és mozgó árusítás, Használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem, Ún. egyszámlás vállalkozások pl. vagyon és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó, Személygépkocsival történő személyszállítás. Nem támogatható az a pályázó: akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek, aki a pályázatát/kérelmét akkor nyújtotta be, amikor már vállalkozónak, illetve gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjának minősült, aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén a pályázat benyújtását megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, illetve az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést megelőzően megkezdi, aki nem a megjelölt adatlapon, nem az előírt példányban, nem megfelelően (ideértve a formai és/vagy számszaki hibákat is.), vagy hiányosan nyújtja be pályázatát, akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban: Munkaerő-piaci Alapból) kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű tartozása van,

7 7 aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási- végelszámolási eljárás, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás alatt áll, illetve amelynek saját tőkéje előző évben negatív volt, aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely az európai uniós versenyjog értelmében vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 50. (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. (A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerét a 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 82. -a tartalmazza), aki ugyanannak a vállalkozásnak a tagja lesz, melynél az álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a rehabilitációs szakigazgatási szervnél történő jelentkezését (327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. (1)) megelőzően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapon belül alkalmazásban állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt, aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységgel a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozási tevékenységet folytatott, aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, jogszabályban vagy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Közpénztv). szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban, akit a Közpénztv. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig, aki olyan gazdasági szervezetbe kíván belépni, amely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem minősül átlátható szervezetnek, aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvénynek, aki mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez igényel támogatást, és a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett, illetve a tevékenységet a támogató döntést megelőzően kezdi meg. Előnyben részesülnek a pályázat elbírálása során: Azon álláskeresők, akik a kormányhivatal (korábban: munkaügyi központ) által támogatott tanfolyamot végeztek el, és az így megszerzett szakképesítést hasznosítják vállalkozás keretében; Azok, akik hátrányos helyzetű járásban valósítják meg vállalkozásukat. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 209/2014. (XI.26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járás Veszprém megyében a pápai és a sümegi, természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térség a devecseri kistérség. Tartós, legalább 12 hónapja nyilvántartott álláskeresők;

8 8 Azok a vállalkozások, amelyeknek tervezett telephelye a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Kormányrendeletben felsorolt településeken található; Adott településen hiányt pótló vállalkozások; Azon vállalkozók, akik az elkészített üzleti tervhez előszerződéseket, ígérvényeket tudnak csatolni, amely segíti a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával történő ellátottságát. Termelő, idegenforgalmi vagy mezőgazdasági tevékenység; Kizárólag új tárgyi eszközök beszerzésének vállalása; Foglalkoztatási szempontból különösen nehéz helyzetben levő települések munkaerőpiaci feszültségét csökkentő fejlesztések; Pályakezdő álláskeresők önfoglalkoztatása; Roma álláskeresők önfoglalkoztatása; 45 év feletti álláskeresők önfoglalkoztatása; Családi vállalkozások; Az előírtnál magasabb saját erőforrást biztosító pályázók. A támogatás igénybevételének egyéb feltételei Támogatás nyújtható annak a pályázónak, aki: - vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig vállalkozói tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és azt a támogatás visszafizetéséig, de legalább három évig fenntartja. A pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet, - gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül, - rendelkezik a futamidőre érvényes üzleti tervvel, - a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a foglalkoztatási főosztállyal, - legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány/igazolás egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén társasági szerződés és a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek stb.), - vállalja, hogy hatósági engedély köteles tevékenység folytatása esetén a hatósági engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig benyújtja, - vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi,

9 9 - vállalja, hogy a kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbíráláshoz az előírt kötelező mellékleteken túl egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol. A támogatás folyósítása A támogatás a foglalkoztatási főosztállyal kötött hatósági szerződés aláírása után az alábbiak szerint kerül folyósításra: - A támogatás összege a foglalkoztatási főosztállyal kötött hatósági szerződés aláírása utána bemutatott eredeti bizonylatok (pl. számla, adásvételi szerződés, marhalevél stb.), valamint a saját forrás és az ÁFA teljesítését igazoló bizonylatok (készpénzfizetési számla és pénztárbizonylat, vagy pénzintézeti terhelési értesítés) alapján, a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott által megjelölt vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára. A támogatás több részletben is folyósítható.(az ÁFA levonási joggal rendelkezők a 20 %-os saját forráson kívül az eszközbeszerzést terhelő ÁFA összegének megfelelő mértékű előleg megfizetését igazoló bizonylatot kötelesek bemutatni.) - Az adásvételi szerződéssel igazolt beszerzések ingatlanvásárlás kivételével nem haladhatják meg az igényelt támogatási összeg 50%-át. - A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól a hatósági szerződésben az elszámolás határideje napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatók el. A pályázat kötelező mellékletei: - üzleti terv és mellékletei, - saját forrás meglétének igazolása, - köztartozás-mentesség igazolása, - a Közpénztv. szerint előírt nyilatkozat (2. és 4. számú melléklet), - a Magyar Államkincstár részére megküldendő, a pályázó által kitöltött Adatlap a támogatási döntésről (5. számú melléklet), - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt, a pályázó által tett írásos nyilatkozatok, - nyilatkozat arról, hogy esetleges korábbi vállalkozásából eredő fizetési kötelezettsége, köztartozása nincs, vagy azok rendezésére a hitelezővel megállapodást kötött (ebben az esetben a megállapodás eredeti példánya csatolandó, amit másolás után visszakap a pályázó), - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra, úgy vállalja az üzleti tervének átdolgozását, illetve a szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, - a már legalább egy éve működő gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén az 6., 7. és 8. számú melléklet. A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, (valamennyi oldalt aláírva) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve, folyamatosan, de legkésőbb augusztus 31-ig lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.). Az elbírálás határideje a benyújtást követő 60. nap. A döntésről - ezt követően - a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya 15 napon belül írásban értesíti a pályázót.

10 10 A döntés közlését követő 30 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a nyertes pályázókkal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek. A mérlegelési jogkörben hozott elutasító döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, kivéve, ha a döntéshozó a mérlegelési jogkör gyakorlására irányadó jogszabályban meghatározott szabályokat megsértette, vagy a pályázat elutasítására a jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt került sor. A döntés ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárság Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztályának (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) címzett, de a döntést hozó Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: VEMKH) Foglalkoztatási Főosztályához (8200 Veszprém, Megyeház tér 3.) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő. A Veszprém Megyei Kormányhivatal fenntartja a jogot a pályázati felhívás módosítására, visszavonására. Amennyiben az önfoglalkoztatás támogatására fordítható pénzügyi keret időközben kimerül, arról a kormányhivatal közleményt tesz közzé. Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl érkezik be, az eljárás megszüntetésre kerül. Hiánypótlást kizárólag a foglalkoztatási főosztály kezdeményezhet. A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, illetve letölthető a Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapjáról: (Veszprém Megyei Kormányhivatal/Hirdetmények), valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának honlapjáról, a veszprem.munka.hu (Pályázatok). Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán. A szerződésszegés jogkövetkezményei Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) a szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható.

11 11 A támogatás visszafizetésének biztosítéka A támogatás folyósításának feltétele, hogy a hatósági szerződés kedvezményezettje felhatalmazást ad a számlavezető pénzintézetének/pénzintézeteinek, a hatósági szerződésből eredő, bármely igazoltan nem teljesített pénzbeli követelés alapján benyújtott beszedési megbízás teljesítésére (inkasszó nyilatkozat). A kedvezményezett vállalja, hogy legkésőbb a hatósági szerződés aláírásakor a számlavezető bank/bankok által záradékolt Felhatalmazó levél elnevezésű nyomtatványt megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának. Veszprém, Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő. támogatásra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő. támogatásra. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET MUNKAÜGYI KÖZPONTJA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő. támogatásra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyílt pályázatot hirdet vállalkozóvá válást elősegítő. támogatásra. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) a foglalkoztatás elősegítéséről és a

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban:

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Kizáró okok Munkaerő-piaci Alap Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére A

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-14) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL (a továbbiakban: SZLA) együttműködve nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szerbiában

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015. (I.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló módosított 1991. évi

Részletesebben

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2

9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 9/2009. (IV.20.) Orosházi Önkormányzati rendelet A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására Pályázat kódja:

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s

P á l y á z a t i f e l h í v á s P á l y á z a t i f e l h í v á s Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata - továbbiakban Önkormányzat - (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395) pályázati felhívást tesz

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR Tájékoztató a Fiatalok Európája elnevezésű képzési- és információs börzéről A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására

önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S önkormányzati közreműködéssel megvalósuló beruházások támogatására Ajka város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a többször módosított 40/2003.(XII.16.)

Részletesebben

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között.

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között. Tájékoztatás az új de minimis rendeletről A Gazdaságfejlesztési Operatív Program ("GOP") és a Közép-Magyarországi Operatív Program ("KMOP") Irányító Hatósága az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról A foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben