Búcsúfogadás a Piliscsabáért Egyesület képviselõinek tiszteletére. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Búcsúfogadás a Piliscsabáért Egyesület képviselõinek tiszteletére. Tartalom"

Átírás

1 Tartalom Búcsúfogadás a Piliscsabáért Egyesület leköszönõ képviselõinek tiszteletére 1 Érvényes és eredményes a területvédõ népszavazás 2 Búcsúfogadás a Piliscsabáért Egyesület képviselõinek tiszteletére Szeptember 28-án, a választások elõtt három nappal, a Piliscsabáért Egyesület az Uradalmi Házban búcsúfogadáson köszöntötte az elõzõ önkormányzati ciklusban tevékenykedõ, leköszönõ képviselõit. A képviselõk munkáját László Erika elnök köszönte meg, majd emlékdiplomával és egy üveg pezsgõvel ajándékozta meg õket. Dr. Deli Árpád alpolgármester pedig egy függõágyat is kapott, hogy legyen hol pihennie az alpolgármesteri munkavégzés terhei alól felszabadult óráiban. Önkormányzati választás Választási Eredmények 4 Pártatlan-e a közszolgálati sajtó Piliscsabán? 5 Hírzárlat PilisTV módra 6 Helyreigazítás helyett 6 Autómentes Nap 6 November a kertben 7 Biodinamikus gazdálkodás 7 Zöld Hírek 8 Morális kötelességük segíteni a nagy CO2 kibocsátóknak Nem csak a zöldek elégedetlenek az EU is a magyar környezetvédelmi gyakorlattal Van kilátás az emisszió csökkentésére? Fatüzelés és dízelmotor hasonló mennyiségben járulnak hozzá a klímaváltozáshoz Dr. Deli Árpád, László Erika és Vargha Zsófia üdvözölte az Uradalmi Házban rendezett fogadásra érkezõket Külföldi útja miatt a fogadáson nem tudott részt venni Sükösd Miklós, a Piliscsabáért Egyesület alelnöke, ezért az õ üdvözletét László Erika olvasta fel: Kedves Képviselõk! Mint piliscsabai polgár, szeretnék szívbõl jövõ köszönetet mondani a sok munkáért, amit a faluért végeztetek: a többéves fáradságért, áldozatokért és türelemért. Gratulálok a jószándékú munka eredményeihez! Szerintem a faluban jobban mennek a dolgok, mint négy éve, sikerült visszaszorítani a korrupciót és jó irányba terelni az önkormányzatot, tisztába tenni a közügyek jelentõs részét és pozitív változásokat indítani a hivatalban. Köszönjük szépen barátaink, hogy mindig, mindenben számíthattunk rátok! Ide kívánkozik még a zöldmozgalmi listán Könczey Réka tollából megjelent írás is: A Piliscsabáért Egyesületet, amely egyszerû helyi érdekvédelmi szervezetként jött létre 2000-ben, 2001-ben kényszer tette környezeti orientáltságú szervezetté (egymás után több helyi környezeti érdeksérelem) ben a helyi önkormányzati választások után a 16 fõs önkormányzati testület legnagyobb (bár így is kisebbségi) frakcióját alkotta. Polgármestert (sajnos) nem adott. Négy év alatt a hat képviselõ (és egy független, de támogatott képviselõ) személyes támadásokat (fegyverrel vagy anélkül, de mindenképpen orvul elkövetett támadásokat) elviselve folytatta sokfrontos harcát, melynek mégis eredménye volt: vagyonfelélés nélkül konszolidálták az önkormányzatot és keretet adtak a falu élhetõségét is megtartó fejlesztéseknek. A Piliscsabáért Egyesület a mostani választáson nem állított jelöltet semmilyen tisztségre, mert a fentiek miatt elfogyott erre a kapacitása. Álljon itt a neve annak a hatnak, aki az elmúlt négy év iszapbírkózását végigcsinálta: BÓLYA ROZÁLIA CSONKA ANDRÁS DELI ÁRPÁD MARKOVICS ANDRÁS RAMOCSAI PÁL VARGHA ZSÓFIA Tisztelet nékik!

2 Sikeres népszavazás zajlott Piliscsaba egészén október 1-én, az önkormányzati választások napján. Azt a szakmai hibát, amely miatt akár meg is hiúsulhatott volna, néhány áldozatkész ember közös munkájával sikerült helyrehozni. Az egész falura kiterjedõ, területmentõ népszavazás eredménye szerint a feltett kérdésben felsorolt, pontos helyrajzi számokkal jelölt földterületek a község részei maradnak, ha és amennyiben a Magdolna-völgyi lakópark önálló településsé válhat - legkorábban 2010-ben. A népszavazás sikere azt jelenti, hogy a leválás elõkészítése során e területek nem válhatnak alku részévé és továbbra is Piliscsaba nagyközség részét kell, hogy alkossák. A népszavazás, mint az Alkotmányban rögzített népfelség elvének legközvetlenebb megnyilvánulása, minden más vonatkozó jogszabályt felülír. A népszavazáson a választópolgárok 52,13%-a (2716 fõ) vett részt, 83,06%-uk (2256 fõ) elsöprõ igen szavazatával kifejezte, hogy azt akarja, hogy e területek a Magdolvavölgy leválása estén is maradjanak Piliscsaba részei. Mint ismeretes, a leválás szándékát a magdolna-völgyiek ez év tavaszán jelentették be. A képviselõ-testület júliusban, a Piliscsabáért Egyesület négy képviselõjének javaslatára területvédõ népszavazást írt ki az önkormányzati választások napjára. Elõrelátásuk akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a Magdolna-völgyiek szeptember 24-én, érvényes és eredményes véleménynyilvánító népszavazás során kifejezték a leválási szándékukat és kiderült, hogy elképzeléseik szerint a leváláskor az új település 210 hektár külterületet is leszakítana Piliscsabáról. A magdolna-völgyi népszavazást követõen, a törvényi elõírásoknak megfelelõen, a képviselõ-testület a benyújtott dokumentáció hiányosságai és megalapozatlansága miatt az ülésen jelenlévõ 12 képviselõ és a polgármester egyhangú szavazatával nemleges állásfoglalással továbbította azt az önkormányzati miniszternek, aki a beérkezett dokumentáció és testületi vélemény alapján mérlegeli majd a helyzetet. (Ezen az ülésen nem jelent meg Hársfalvi Zsolt, Grõsz József és Platschek Jenõ pedig az ülés megkezdése elõtt botrányos jelenetet keltett, majd távozott.) Mint említettük, a népszavazás egy szakmai tévedés miatt könnyen semmissé válhatott volna. A jegyzõ úr elmondása szerint ugyanis nem került sor a népszavazás menetét felügyelõ delegáltak kijelölésére, mert õ mint kiderült tévesen azt gondolta, hogy a feladatot elláthatják azok a delegáltak, akiket a jelölõ szervezetek az önkormányzati választás menetének ellenõrzésére kértek fel. Ennek a tévedésnek végzetes következményei lehettek 2 Érvényes és eredményes népszavazás Sikerült megmenteni volna. Ugyanis ha a népszavazás menetét nem felügyelték volna külön e célra kijelölt személyek, a népszavazást automatikusan érvénytelenné nyilvánították volna, függetlenül annak eredményétõl. A jegyzõ által vétett szakmai hibáról Manek János polgármester pénteken, két nappal a népszavazás elõtt szerzett tudomást. Ezt követõen sürgõs egyeztetések történtek Manek János polgármester, a közigazgatási hivatal és megyei fõjegyzõ bevonásával. Ennek eredményeképpen megszületett a megoldás: a megyei fõjegyzõ közölte, hogy a jog szerint a delegáltakat azok a jelölõszervezetek nevezhetik meg, amelyek a évi önkormányzati választások idején jelölõ szervezetek voltak. Ilyen kettõ volt, az MSZP és a Piliscsabáért Egyesület. Az MSZP a felkérést elutasította, maradt tehát a Piliscsabáért Egyesület. Péntek kora délután hívott fel dr. Császi Ferenc jegyzõ és tájékoztatott a fent vázolt helyzetrõl, kérve, hogy minimum négy delegáltat állítsunk annak érdekében, hogy a népszavazást szabályosan le lehessen bonyolítani. (Összesen hatra volt szükség, de volt két felesküdött pótjelölt, akiket szükség szerint át lehetett irányítani). A delegáltjaink este nyolc után tehetik le az esküt a polgármester elõtt. Nem részletezem, hogy hány telefonbeszélgetést bonyolítottam le azon a délutánon, ennek ellenére este fél nyolckor még csak két delegáltunk volt. Végül pár perccel nyolc elõtt a számuk ötre emelkedett. Õk Dániel Emese, Demény Tamás, Fábián Magdolna, dr. Kolozsváry László és Vadas János mentették meg a népszavazást és ezt ezúton is hálásan a népszavazást támogató valamennyi piliscsabai polgár nevében is köszönjük nekik. Elismerés illeti Manek János polgármester urat, aki tevékenyen közremûködött a baj elhárításában, továbbá azokat a piliscsabai szavazókat, akik részvételükkel és igen szavazatukkal sikerre vitték a népszavazást. Mindenkinek köszönet a példás összefogásért! László Erika elnök A népszavazás eredménye A szavazatra jogosultak száma: 5210, a részvevõk száma: 2716 = 52,13% IGEN NEM ÉRVÉNYTELEN 1. Körzet Körzet körzet körzet körzet körzet Összesen: (83,06%) (11,45%) (5,49%) A Piliscsabáért Egyesület Hírlevele Postacímünk: 2081 Piliscsaba, Pf. 7. Telefon/fax: honlap:

3 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006 Piliscsabán az országos trendnek megfelelõen a FIDESZ juttatta be a legtöbb képviselõt az új testületbe, ugyanakkor a jobboldalnak nem sikerült polgármestert állítania. Ennek oka mindenki számára nyilvánvaló: a jobboldalnak nem sikerült összefognia egy jelölt mögött, így az ott leadott 1785 szavazat ketté oszlott és egyik jelöltnek sem sikerült a nyertes Kasza Péter 927 szavazatát túlszárnyalnia. Gáspár Csaba 897, Gorka Sebestyén pedig 888 szavazattal elvesztette a választást. A jobboldal (összefogás keltette?) megosztottsága miatt ezt az eredményt már a választások elõtt is sejteni lehetett. A szavazatszámok alapján egy jobboldali jelölt esetén a gyõzelem elsöprõ lehetett volna. Az MSZP nem állított jelölteket és gyakorlatilag láthatatlan volt a választásokon, noha korábban úgy tûnt támogatja a 2006 Szövetséget. Kasza Péter felfüggesztett börtönbüntetésének sajtóhírét követõen azonban gyakorlatilag eltûnt a politikai színtérrõl Piliscsabán. A 2006 Szövetséget a hírek szerint meglepte az eredmény, õk teljes gyõzelemre számítottak, de végül a polgármesteren kívül csak két képviselõt sikerült bejuttatniuk a testületbe. Célt tévesztett kampány Az önkormányzati választást kísérõ negatív kampány eléggé visszataszítóra, de legfõképpen célt tévesztettre sikeredett. Mulatságos volt, ahogy a 2006 Szövetség és az Összefogás Kör szórólapjain kitartóan, bár teljesen hiábavalóan ostorozta a Piliscsabáért Egyesületet, annak elnökét és egyes tagjait, hiszen az egyesület nem állított listát és nem vett részt a választási küzdelemben. Nyilvánvaló, hogy a kampánystratégiában a Piliscsabáért Egyesület és jelöltjei lejáratására koncentrálták az erõiket. Amikor azonban kiderült, hogy nincs kire lõni, úgy látszik az irányzékot már nem tudták átállítani, így a lövedékek elsüvítettek a semmibe. Sõt, a választási eredmények alapján még úgy is tûnhet, hogy bumeráng hatásként a kilövési pontokra mértek jelentõs csapást. Hamis levél Gorka Sebestyén független polgármesterjelölt a Piliscsabáért Egyesülettõl származónak látszó, hamisított levelet tartalmazó szórólapot juttatott el a választás utolsó hetében a postaládákba. Ilyen levelet (sem másfélét) a Piliscsabáért Egyesület nem küldött a polgármesterjelöltnek. Gorka Sebestyén jogosulatlanul használta fel az egyesület emblémáját, címét és tüntette fel az egyesület elnökének a nevét. Az általa ily módon összeeszkábált állevél szövegét pedig a szerzõi jogot megsértve az egyesület honlapjáról emelte le. A hamis levél alá aztán bemásolta a saját levelét, amelyben azonnali helyreigazítást követelt az EgyMásért szeptemberi számában róla megjelentek miatt. A szórólappal azt a látszatot keltette, hogy az azonnali helyreigazítási követelése (amely mellesleg sem tartalmilag, sem az azonnali idõpont megjelölése tekintetében nem felelt meg a vonatkozó jogszabálynak) teljesült volna. A Piliscsabáért Egyesület fenntartja a jogát, hogy a mindenkori helyreigazítási kérelmeket a jogszabálynak megfelelõen bírálja el, és ezúton is kifejezi megdöbbenését Gorka Sebestyén minõsíthetetlen eljárásával kapcsolatban. Gyerekes csínynek is elfogadhatatlan volna, de egy felnõtt ember, sõt polgármesterjelölt esetében az ilyen cselekedet igen súlyos erkölcsi vétség. Felhívás bocsánatkérésre Piliscsaba Nagyközség Helyi Választási Bizottsága az október 11-én megtartott ülésén hozott határozatában felszólította Gorka Sebestyént, hogy kövesse meg a választási szervekben résztvevõket és a lakosságot is, amiért valótlan állításaival mások tisztességét és becsületét sértette azzal az írásával, amelyet a nyilvánosság elõtt a választásokkal kapcsolatban terjesztett. (A teljes szöveg a honlapon olvasható.) Az ügy hátteréhez tartozik, hogy Gorka Sebestyén panaszszal élt, többek között a szoros választási eredmények és az érvénytelen szavazatok magas száma miatt. Ezt elsõ körben a helyi, majd a területi választási iroda, végül pedig a bíróság vizsgálta. A panaszt minden szinten elutasították. Megalakult az új testület A választási eredmények alapján a legtöbb szavazatot a FIDESZ jelöltjei és támogatottjai kapták, a leadott szavazatok sorrendjében heten: Szoboszlay István, dr. Kupcsok Lajos, Jeli Zoltán Antal, Baráthné Kozák Erzsébet, dr. Veres Lajos, Bácskai Beáta és Simon Gyula jutottak mandátumhoz. A 13 fõs testületben továbbá dr. Csizmadia László és Markovics András független jelölt, Mocsáry Dezsõ és dr. Solti Gábor (Összefogás Kör) valamint Hársfalvi Zsolt és Grõsz József (2006 Szövetség) foglalhattak helyet. Az új képviselõ testület alakuló ülésére a polgármester választás elleni panasz miatt csak október 20-án került sor. Az ülést megelõzõen azonban Hársfalvi Zsolt (2006 Szövetség) lemondott a képviselõi mandátumáról, így a testületben már csak Grõsz József és Kasza Péter polgármester képviseli a 2006 Szövetséget. Hársfalvi Zsolt helyére a FIDESZ támogatásával indult, dr. Kocsis Kálmán független jelölt lépett, így a FIDESZ által jelölt és támogatásával bejutott képviselõk száma a 13 fõs testületben nyolcra emelkedett. Az ülésen dr. Kupcsok Lajost választották meg alpolgármesternek és döntöttek az új bizottsági struktúráról is. (Grõsz József nem vett részt sem ezen, sem a következõ az ülésen sem, így lapzártáig még nem esküdött fel.) Öt bizottság jött létre: a pénzügyi, ellenõrzési és fejlesztési; oktatási, környezetvédelmi és turisztikai; jogi és ügyrendi; közlekedési és településrendészeti; valamint népjóléti, szociális és egészségügyi ügyekkel foglakozó. Lapzártáig nem született döntés a bizottságok kültagjairól. -le- 3

4 Választási Eredmények Polgármesterválasztás 1. Körzet: Jókai Mór Általános Iskola 2. Körzet: Hauck János német nemzetiségi iskola 3. Körzet: Ward Mária iskola 4. Körzet: Mezõgazdasági Szakiskola 5. Körzet: Uradalmi Ház 6. Körzet: Mezõgazdasági Szakiskola Összesen 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet 5. körzet 6. Körzet Kasza Péter Gáspár Csaba Gorka Sebestyén Kasza Péter 2006 SZÖVETSÉG EGYESÜLET 927=34,18% Gáspár Csaba FIDESZ 897=33,08% Gorka Sebestyén FÜGGETLEN 888 =32,74% Érvénytelen szavazatok száma: 152 Képviselõválasztás Részvételi arány: 54,97% jogosultak szavazott 1. körzet ,68% 2. körzet ,84% 3. körzet ,84% 4. körzet ,77% 5. körzet ,72% 6. körzet ,54% Összesen Német Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Áy Tiborné 192* *Áy Tibornét választották Kanyicska Mártonné 91 *Bélik Gábor lemondása Bálint Odett 164 meg az önkormányzat Bélik Gábor 74* miatt Bucsánszki Csaba, aki Priegl Sándor 135 elnökének Lengyel Istvánné 75 a választáson nem jutott be, Tázer Pálné 134 Funk Gyula 66 képviselõ lett és õt válasz- Schöneck Olivér 127 Flórián Stefánia 66 tották meg az önk. elnökének 4

5 Pártatlan-e a közszolgálati sajtó Piliscsabán? A sajtószabadság szent kötelességünk Acímben közölt idézet Császár Claudia szerkesztõtõl származik, aki ezt a fontos gondolatot a Piliscsabai Polgár októberi számának vezércikkében osztotta meg velünk, hivatkozva az újságíró fõiskolán tanultakra. Ezzel egyet is értünk, hiszen mi sem fontosabb annál, hogy a sajtó szabad legyen. Mivel ez napjainkban már adott, sokkal lényegesebb, hogy a sajtó tárgyilagos, kiegyensúlyozott, pártatlan és hiteles is legyen. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Piliscsabai Polgár éppen a fentiekben mutatkozott igencsak elmarasztalhatónak. Kezdjük azzal a fontos megállapítással, hogy legkevesebb nem illendõ a választási idõszakban a falu hivatalos lapjának szerkesztésében tevõlegesen (fõképpen pedig elfogultan, lásd az augusztusi és szeptemberi lapszámot) részt venni annak, aki maga is részese a versenynek, mert maga is indul, egy csapat képviselõjelöltjeként. Még kevésbé elfogadható, ha ezt a csapatot feltûnõen favorizálja. Nem véletlen, hogy a választási semlegesség megsértéséért a Piliscsabai Nagyközségi Alapítvány, mint a lap kiadója, szeptember 5-én levélben el is marasztalta Császár Claudiát. Császár Claudia a vezércikkében homályosan utal valamilyen feltevésre, aminek köze lenne a cenzúrához. A cenzúrázás jelképét ugyanakkor a választási különszám sajátosan magán hordozta. Haynau rémuralma idején a lapokat a nyomdában hivatalos cenzor nézte át megjelenés elõtt. Az általa nem engedélyezett cikkek helyét üresen hagyták és a közepébe ferdén belenyomtatták CENZÚRÁZVA. A Piliscsabai Polgár választási különszáma ezt a szép hagyományt vette át, amikor fekete keretben üres kockákat közölt azokról a jelöltekrõl, akik nem adták le idõben az anyagaikat vagy nem kívántak élni a közlés lehetõségével. Ezt a hanyagságot a lapszerkesztõ ferdén nyomtatott, hangsúlyos szövegben tudatta is az olvasókkal. Érdekesség, hogy kétféle renitenst azonosítottak: az anyagaikat késve leadók kockájában az egyik helyen a szerkesztõ azt jelezte, hogy a jelölt az anyagát csak késve tudja leadni, a másikéban viszont utalást tett arra, hogy a késõi leadással megsértette a választási törvény elõírásait, ezért nem jelenhet meg az anyaga. Ez utóbbi állítás természetesen hamis volt, ezért aztán a mi pénzünk pocsékolásával a jegyzõ minden postaládába helyreigazítást küldött arról, hogy az illetõ mégsem sértett semmiféle törvényt. Így sikerült a szerkesztõnek egyes jelölteket többszörösen is megszégyeníteni a nyilvánosság elõtt. (A lap eme jeles számát nem a fentiek, hanem a 2006 Szövetség kifogása miatt újra nyomták, majd ismét szétterítették a faluban). Vajon nem lett volna barátságosabb és fõképp szakszerûbb megoldás a bemutatkozó anyagok végén egyszerûen felsorolni a neveket ilyesmi szöveggel: Sajnálatunkra, lapzártáig tõlük nem érkezett be sem bemutatkozó szöveg, sem fénykép? Mindezek amiatt érdemelnek említést, mert történt ennél szakmai szempontból még elképesztõbb is. A Piliscsabai Polgár októberi számában az önkormányzati választásról amely a falu legfontosabb eseménye a lap 7.(!) oldalán Piliscsaba (?) címmel, az oldal negyedénél kisebb területen tudósít (ott is eléggé érdekesen, de errõl késõbb). E szûkszavúságnak helyhiány nem lehetett az oka, hiszen a 8 9. oldalon kedves kis versikék, receptek és az idõ próbáját jól kiálló írások vannak, amelyek nyugodtan átcsúszhattak volna a novemberi számba. De még tovább menve, vajon miért nem tartott fenn eleve egy vagy két egész oldalt a szerkesztõ a falu lakosságát érintõ és nagy figyelmet kiváltó, részletes választási eredmények számára az októberi számban, esetleg azon az áron is, hogy a lap megjelenése néhány napot késik? A Piliscsabai Polgár eddig minden választást követõen szavazókörökre bontva közölte az eredményeket az elért szavazatok számának csökkenõ sorrendjében. Részrehajlás gyanús volt e hagyományt megtörni és azokat helyezni a lista elejére, akik ugyan a szerkesztõ számára szimpatikus csapathoz tartoznak, de az elnyert szavazataikkal csak a 12. és a 13. helyre futottak be. (A novemberi szám sem méltó módon közli az eredményeket. A testület alakuló ülésérõl pedig mínuszos hírben az Egyházi Hírek rovatban tudósít, míg Hársfalvi Zsolt lemondólevele és a szüreti bálról szóló hír ötször akkora helyet foglal el ugyanott.) De a legmeghökkentõbb az volt, hogy a Piliscsabai Polgár a szerkesztõ számára bevallottan szimpatikus 2006 Szövetség által erõsen támogatott, a Magdolnavölgy leválási szándékát eldöntõ népszavazásról készült félhasábos MTI hír közlése után az októberi szám egyetlen sor említést sem tett arról, hogy október 1-én Piliscsabán lezajlott egy ezzel szorosan összefüggõ, sikeres, második népszavazás is, következésképpen arról sem, hogy annak mi volt a tétje a falu számára. Ha a lapzárta a hivatalos végeredmény közlését nem is tette lehetõvé, azt a tényt, hogy a népszavazáson 2716 választópolgár jelent meg és ezért az várhatóan eredményes lesz, egy magára valamit is adó lap leközölte volna. Legfeljebb hozzátette volna, hogy a hivatalos végeredmény lapzártáig nem állt rendelkezésre. Piliscsaba,hivatalos lapja... arra hivatott, hogy tájékoztassa a lakosokat... (arról)..., hogy mi történik kis községünk háza táján szögezi le Császár Claudia az októberi szám vezércikkében. Ez ahogy mondják most sem jött össze. -le- 5

6 Széleskörû tájékoztatás Pilis TV módra A PilisTV az elõzetes tájékoztatással ellentétben nem volt hajlandó képernyõre tûzni a piliscsabai népszavazással kapcsolatos fontos és közérdekû felhívást, amelyet Vargha Zsófia képviselõ szeretett volna fizetett hirdetésként közzé tetetni a lakosok tájékoztatásra. Közölték, hogy szükségtelen fizetett hirdetést feladni, hiszen ez közérdekû hír, majd amikor a leadott anyag késedelme miatt többször is reklamált, a kampánycsend elõtti napon(!) ezt közölték vele írásban: Kampány idején fizetett politikai hirdetést módunkban áll közzétenni, ingyenes tájékoztatóban kizárólag a hivatalos tájékoztatókat közölhetjük... Az ilyen jellegû fizetett poltikai hirdetést speciális szerzõdés megkötésével van lehetõségünk megjelentetni, de a mostani választásokkal, népszavazással kapcsolatban nincs kellõ felkészültségünk(?) és idõnk, így ezt most nem áll szándékunkban felvállalni. Helyreigazítás helyett A Piliscsabai Polgár szeptemberi számában beszámolt a képviselõ-testület július 10-i ülésén elhangzottakról az ott felvett jegyzõkönyv alapján. A 4. pontban (7. old.) a Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyásáról esik szó, de az ott idézettek pontatlanok voltak. Ennek helyreigazítását kérte Ramocsai Pál a KTÜB elnöke, de erre a lapban eddig nem került sor. Ezért megtesszük helyette: A Piliscsabai Polgár szeptemberi számában a Piliscsaba Településszerkezeti Terve módosítása dokumentáció jóváhagyása kezdetû szövegben (7.old., 4. pont) tévesen és hiányosan idézett ezért félrevezetõ mondat szerepelt a Sumlin Natura 2000 kiemelt jelentõségû, különleges természetmegõrzési terület kijelölésének törlésérõl. Ilyen döntést a testület nem hozhatott és nem is hozott, hiszen a terület Natura 2000 besorolását csak annak a jogszabálynak a módosítása változtathatja meg, amely a Sumlin Natura 2000 státuszát eredetileg kijelölte. A tervezõk, de még a képviselõ-testület sem hozhat olyan döntést, amely magasabb jogszabályba ütközik. A testületi jegyzököny szerint B. Nagy Helga fõépítész rá is mutatott erre, amikor ezt mondta: A tervezõk által törlésre került a Sumlin területére vonatkozó NATURA 2000 kiemelt jelentõségû különleges természet-megõrzési terület jelölés. A hivatkozott kormányrendelet módosításra még nem került, tehát még tartalmazza a tárgyi területeket a miniszteri közlemény 7. számú mellékletében. Ezzel ellenkezõ döntés felvetné a felsõbb jogszabályokkal ellentétes TSZT jóváhagyás kategóriáját. E tényre a területi fõépítész is felhívta a testület figyelmét. Több odafigyeléssel a szerkesztõk elkerülhették volna, hogy pont azt a mondatot idézzék, amely a tervezõk azon tettére utalt, amely törvénysértõ következményekkel járhatott volna. Ehelyett a Sumlin Natura 2000 védettségének megõrzésérõl kellett volna szólniuk, mert a testületi döntés ezt rögzítette szeptember Ramocsai Pál KTÜB elnök Autómentes Nap A Piliscsabáért Egyesület szeptember 22-én reggel, az Autómentes Nap keretében, a klotildligeti állomáson felállította a Markovics András képviselõ ingyenes felajánlásával elkészült biciklitárolót. Az átadáson jelen volt Manek János polgármester is. Délben A Piliscsabáért Egyesület elnöke, László Erika a Mezõgazdasági Szakiskolában rendezett ügyességi versenyek gyõzteseinek különdíjakat adott át. Délután a Pilis Cross Country Club (PCCC) kerékpáros csapata az Autómentes Nap és az Altrix Kupa alkalmából öt kategóriában (korcsoportban) kerékpárversenyt rendezett a Béla király út és a Kenderesi út közötti térségben. A remek hangulatú versenyen rekord számú (összesen 68) versenyzõ vett részt. A kategória gyõztesek László Erika adományozó jóvoltából Piliscsabáért Egyesület feliratú serlegeket vehettek át. A verseny szervezésében nagy segítséget nyújtott Borzsák István és az egész családja. Köszönet érte! 6

7 November a kertben Bármilyen zord és kellemetlen odakint az idõjárás, néhány tennivalót mindenképpen el kell végezni. Jól fel kell öltözni, meleg kesztyût kell húzni és irány a kert. Évelõk és hagymák Kössük ki a rózsák és más kúszónövények szárait, hogy a szél ne tudja megrongálni õket. A rózsák tövét 5 8 cm magasságig takarjuk be földdel (ezt máshonnan hozzuk oda, ne a rózsatõ mellõl ássuk ki). A krizantém szárait vágjuk le kb. 8 cm nagyságra, amint a levelek száradni kezdenek. Az évelõket valamint a tulipánhagymákat ekkor lehet elültetni. A fagyérzékeny növényeket fedjük avarral, fûrészporral vagy szalmával. Bokrok és fák Ezek novemberben és késõbb is ültethetõk (ha a föld nem fagyott). Ez az ideje az átültetéseknek is. Átültetéskor lehetõleg az egész gyökérzetet ássuk ki és telepítsük az új helyre a kiásás után azonnal, nehogy a gyökérzet kiszáradjon. A nagyméretû fákat és bokrokat vágjuk vissza, hogy a téli szelek ne tépkedhessék meg õket. Az örökzöldek is ekkor nyeshetõk a kívánt formára. Gyümölcsök és zöldségek Az epret 5 cm vastagon fedjük le szalmával. A málnabokrok szárait rögzítsük leszúrt karókhoz. Pázsit Ilyenkor szórható ki a megfelelõ trágya. Jól gereblyézzük át, és távolítsuk el a leveket és egyéb növényi hulladékot belõle. Szobanövények A téli fûtés szárítja a levegõt. Permetezzük õket vízzel idõrõl, idõre. Esõvizet, vagy forralt, kihûtött vizet használjunk. Ha a cserepeket kaviccsal bélelt, vizestálba helyezzük, a növények annyi vízhez jutnak, amennyire szükségük van. Madarak Ilyenkor kell kirakni a madáretetõket (az ügyesebbek saját maguk is elkészíthetik õket) és megkezdeni a madarak téli etetését. Biodinamikus gazdálkodás A bios szó eredetileg, görögül életet jelent. Az életfolyam állandó mozgásban van, követi az évszakok, nappalok ritmikus változásait. A dinamikus szó arra utal, hogy ezeket a változásokat követi, ezekre figyel a biodinamikus gazda. A bio szó utal még a gazdálkodás ökológiai jellegére is. Vagyis arra, hogy nem alkalmaznak szintetikus trágya-anyagokat és szintetikus növényvédõ szereket. Ehelyett biodinamikus preparátumokat használnak. Ennek két típusa van: komposztáló és permetezõ preparátumok. A komposztáló preparátumokkal oltott komposzt a talaj termékenységét fokozza. Így az oltott komposzt, amit a gazdaságban tartott állatok trágyájából és növényi maradványokból készítenek, a gazdálkodás alapját képezi. A preparátumok gyógynövényekbõl készülnek. A gazdálkodás folyamán a Vetési naptár használatával a kozmikus hatásokat figyelembe vesszik. Okszerû vetésforgó alkalmazásával a talajban élõ, illetve ott áttelelõ kártevõk és kórokozók kártételét csökkentik, a talaj állapotát javítják. A növényeket úgy társítják, hogy azok között kedvezõ kölcsönhatás alakuljon ki. Ily módon a különbözõ fajokhoz tartozó növények riaszthatják egymás kártevõit, vagy kedvezõ mikroklímát teremthetnek egymásnak. Vegyszeres csávázás helyett a vetõmagokat a preparátumokkal vagy gyógynövény fürdõkkel kezelik. Olyan fajtákat termesztenek, amelyek ellenállóságukat nem laboratóriumban beépített géneknek köszönhetik, hanem az adott területen élõ gazdák gondos szelekciós tevékenységének. A módszer Rudolf Steiner elméletén alapul. A mezõgazdaságról szóló elõadásai magyar fordításban megvásárolhatók. A könyv, amelynek címe: A mezõgazdaság gyarapodásának szellemtudományos alapjai tartalmazza a biodinamikus módszer alapjairól szóló elõadásait. -kutas- 7

8 A nagy CO2 kibocsátóknak morális kötelessége segíteni Ezt a tízezer lakosú Tuvalu és a több, mint százezer lakosú Kiribati csendes-óceáni szigetek képviselõi mondták a Csendes-óceáni szigetek Fórumán, a közeltmúltban, elsõsorban az Amerikai Egyesült Államokra és Ausztráliára utalva, akik a Föld legnagyobb fejenkénti széndioxid-kibocsátóiként vannak számontartva. A globális felmelegedés miatt emelkedik a tengerszint, néhány évtizeden belül (2070-re) eléri az emelkedés az 50 cm-t, és Tuvalu, az asztallap simaságú sziget eltûnik az óceánban. Mind a tízezer embernek, aki itt él, el kell költöznie Tuvaluról. Ausztráliától várnak segítséget az áttelepüléshez, de még egy találkozót sem sikerült kieszközölnie Tuvalu vezetõjének az ausztrál miniszterelnökkel. Kiribati, a 33 korallzátonyra települt ország, hasonló sorsnak néz elébe, csak õk tízszerannyian vannak. Évtizedeken belül nekik is el kell hagyniuk a süllyedõ szigetet. Az utóbbi idõben már szokatlanul és aggasztóan magas dagályszintet tapasztalnak. Szeptemberben tették közzé ausztrál kutatók azt a klímaváltozási jelentést, amely szerint már cmes tengerszint emelkedésnél a csendes-óceáni térségben ázsiai népek százmilliói válnak hontalanná, amikor a tengerár Banglades, India, Vietnam alacsonyan fekvõ területeit is elborítja. Tuvalu küldötte arra szólította fel Ausztráliát, mint a kiotói egyezményt is elutasító országot, hogy tegyen többet a klímaváltozás ellen és tegyen többet a környezeti menekültekért. Erkölcsi kötelességük a nagy széndioxid kibocsátóknak, hogy vállalják a felelõsséget a problémákért, amelyeket a tevékenységükkel okoztak, és befogadják a tengerszint-növekedés miatt hontalanná váló embereket" mondta a tuvalui küldött. Új-Zéland ahol már ma is több szigetlakó menekült él vállalta, hogy 5000 idénymunkást alkalmaz közülük a mezõgazdaságban, Ausztrália inkább a szakképzésben nyújt segítséget... Forrás: Reuters-Planetark Nem csak a zöldek elégedetlenek az EU is a magyar környezetvédelmi gyakorlattal Az Európai Bizottság eljárást kezdeményez Magyarország ellen, mert nem készíti el az elõírt környezeti hatásvizsgálatokat az infrastruktúra-, ipari és egyéb fejlesztések megvalósítása elõtt. Az eljárás az Európai Bíróságon végzõdhet. Hasonló mulasztásokat követ el Lettország, 8 Zöld Hírek a Világból Litvánia és Szlovénia is. Ellenük is eljárás indult. Ennek következménye az lehet, hogy az EU felfüggeszti némelyik többmilliárd eurós támogatás folyósítását. Forrás: Reuters-Planetark Utóirat: Nálunk meg az a szokás, hogy a zöldeket vádolják: akadályozzák a beruházásokat, útépítéseket és az uniós támogatások folyósítását azzal, ha reklamálják a környezeti hatásvizsgálatot... Van kilátás az emisszió csökkentésére? A széndioxid-kibocsátás 2000 óta folyamatosan nõ mindenütt: az Európai Unióban, Japánban, az Egyesült Államokban, Kanadában számolt be errõl az aggasztó tényrõl az ENSZ klímaváltozási titkára. A kibocsátás csökkentéséért ezidáig a legkevesebbet a közlekedés tett, az eredmény: 23,9 %-kal nagyobb a közlekedési eredetû széndioxid emisszió az évinél. Sajnálatos tény -nek nevezte a klímaváltozási titkár, hogy a volt szocialista országok kibocsátása 2000 és 2004 között 4,1 %-kal növekedett. Spanyolország, Portugália, Görögország ezt az arányt jóval felülmúlja: %-kal álltak ben az 1990-es szint fölött. Így még mindig jórészt (a ma már uniós) volt szocialista országok rendszerváltással összefüggõ gazdasági összeomlásának köszönhetõ, hogy az EU valamelyest (0,6 %-kal) az 1990-es szint alatti értéket mondhat a magáénak. Ugyanígy: a kiotói egyezményben résztvevõ országok kibocsátásának átlaga 2004-ben 15,3 %-kal volt a bázisnak számító 1990-es érték alatt, ami fõként annak tulajdonítható, hogy Oroszország CO2 kibocsátása a gazdaság újraéledése ellenére még mindig 32 %-kal kisebb az évinél. Forrás: Reuters-Planetark Fatüzelés és dízelmotor hasonló mennyiségben járulnak hozzá a klímaváltozáshoz Fafûtésû tûzhelyekbõl a világon legalább 400 millió van ma is. Naponta használják fõzésre, és fûtésre is. Több, mint kétmilliárd ember étele készül ilyen tûzhelyeken a szegény országokban, ahol nincsen áram- és gázszolgáltatás vagy az megfizethetetlenül drága a lakosságnak. Annyi faanyagot és mezõgazdasági hulladékot tüzelnek el a fejlõdõ országokban, hogy évente 800 ezer tonna kormot juttatnak vele a levegõbe. Ez a mennyiség kis híján megegyezik a világ összes dízelüzemû jármûvének korom-kibocsátásával. Forrás: EurekAlert E híreket a független.hu Ember- és környezetvédelmi internetes napilapról gyûjtöttük.

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.

Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail. Kepviselo-testulet tagjainak H e 1 yb en Kulsovat Kozseg O nko r m an y z at a 9532 Kulsovat, Kossuth u. 70. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

A választási rendszer és választások

A választási rendszer és választások A választási rendszer és választások 1 1. Parlamenti választási rendszer - 1989-2010 - Megszületésének körülményei - A rendszer működése - Választási eredmények - Politikai földrajz - 2011 - Megszületésének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Emlékeztető A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Késett/előbb Jelen volt Az ülés helye: távozott BME Wigner Jenő Angalét Marianna Kollégium, B201 Belső Benita Az ülés ideje: Farkas László Gácsig

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T

JEGYZŐKÖNYV. Szavazás után megállapítja, hogy a HVB tagjai. 4 igen 0 nem szavazattal szavaztak a megalakulásról. H A T Á R O Z A T JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 27-én, a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén, a Makói Polgármesteri Hivatal emeleti kistárgyalójában Jelen vannak: Bálint József, Mátó Erzsébet,

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve ../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2015. (X.15.) határozata kapcsán a közreműködő partnerek

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta.

Összefoglaló. A Bizottság az ülés napirendjét 3 egybehangzó igen szavazattal elfogadta. 03-3/9-17/2014. Összefoglaló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2014. július 18-án megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Városháza, Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 126. Jelen vannak: Lengvárszky Attila

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében

A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében A Kormány klímapolitikája az Európai Unió hosszú távú klímapolitikájának tükrében Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2014.11.19. Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny Mountain Bike Cross Country verseny 2013. szeptember 15. Piliscsaba JEGYZŐKÖNYV A verseny rendezője: Budapesti Kerékpáros Szövetség, Magyar Egyetemi Főiskolás

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi szervezet határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

4/15/2013. Az ökogazdálkodás története. Mi az ökogazdálkodás? Legfőbb alapelvek. Tárgytematika

4/15/2013. Az ökogazdálkodás története. Mi az ökogazdálkodás? Legfőbb alapelvek. Tárgytematika 2 Bioélelmiszerek előállítása kertészeti termékekből fakultatív C tárgy, levelező MSc Az ökológiai gazdálkodás helyzete Bioélelmiszerek előállítása kertészeti termékekből Tárgytematika 1. 2013. április

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások?

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások? Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások? Bevezetés A környezettudatosság vizsgálata közel két évtizedes múltra tekint vissza Európában (Kovács,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

2010. évi önkormányzati választások Készült: 2010.09.06 08:44:44 Lekérdező: Muzslai Mária, KXBAA, Dorog OI Lapszám: 1 TEVK VÁLASZTÁS JELÖLTJEI (LS-31)

2010. évi önkormányzati választások Készült: 2010.09.06 08:44:44 Lekérdező: Muzslai Mária, KXBAA, Dorog OI Lapszám: 1 TEVK VÁLASZTÁS JELÖLTJEI (LS-31) Lekérdező: Muzslai Mária, KXBAA, Dorog OI Lapszám: 1 Lista tartalma: Megye / Főváros: Komárom-Esztergom Település: Összes település Szervezetek: Összes szervezet/független Jelölés visszavonás: Nincs visszavonva

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27- ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által 2007. évben támogatásban részesítettek elszámolásáról

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Felszíni vízelvezetési pályázat indításához szükséges döntések. Nyertes ajánlattevők kiválasztása

JEGYZŐKÖNYV. 1. Felszíni vízelvezetési pályázat indításához szükséges döntések. Nyertes ajánlattevők kiválasztása Szám: /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ipolydamásd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 19.-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselő-testület az ülésre előző képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről

Jegyzőkönyv. a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről Jegyzőkönyv a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről Helyszín: 8778 Újudvar Fő út 75., Kultúrház Résztvevők: a jelenléti ív szerint (35 fő, ebből HACS tag 30 fő) Kezdési időpont: 17.00 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben