Búcsúfogadás a Piliscsabáért Egyesület képviselõinek tiszteletére. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Búcsúfogadás a Piliscsabáért Egyesület képviselõinek tiszteletére. Tartalom"

Átírás

1 Tartalom Búcsúfogadás a Piliscsabáért Egyesület leköszönõ képviselõinek tiszteletére 1 Érvényes és eredményes a területvédõ népszavazás 2 Búcsúfogadás a Piliscsabáért Egyesület képviselõinek tiszteletére Szeptember 28-án, a választások elõtt három nappal, a Piliscsabáért Egyesület az Uradalmi Házban búcsúfogadáson köszöntötte az elõzõ önkormányzati ciklusban tevékenykedõ, leköszönõ képviselõit. A képviselõk munkáját László Erika elnök köszönte meg, majd emlékdiplomával és egy üveg pezsgõvel ajándékozta meg õket. Dr. Deli Árpád alpolgármester pedig egy függõágyat is kapott, hogy legyen hol pihennie az alpolgármesteri munkavégzés terhei alól felszabadult óráiban. Önkormányzati választás Választási Eredmények 4 Pártatlan-e a közszolgálati sajtó Piliscsabán? 5 Hírzárlat PilisTV módra 6 Helyreigazítás helyett 6 Autómentes Nap 6 November a kertben 7 Biodinamikus gazdálkodás 7 Zöld Hírek 8 Morális kötelességük segíteni a nagy CO2 kibocsátóknak Nem csak a zöldek elégedetlenek az EU is a magyar környezetvédelmi gyakorlattal Van kilátás az emisszió csökkentésére? Fatüzelés és dízelmotor hasonló mennyiségben járulnak hozzá a klímaváltozáshoz Dr. Deli Árpád, László Erika és Vargha Zsófia üdvözölte az Uradalmi Házban rendezett fogadásra érkezõket Külföldi útja miatt a fogadáson nem tudott részt venni Sükösd Miklós, a Piliscsabáért Egyesület alelnöke, ezért az õ üdvözletét László Erika olvasta fel: Kedves Képviselõk! Mint piliscsabai polgár, szeretnék szívbõl jövõ köszönetet mondani a sok munkáért, amit a faluért végeztetek: a többéves fáradságért, áldozatokért és türelemért. Gratulálok a jószándékú munka eredményeihez! Szerintem a faluban jobban mennek a dolgok, mint négy éve, sikerült visszaszorítani a korrupciót és jó irányba terelni az önkormányzatot, tisztába tenni a közügyek jelentõs részét és pozitív változásokat indítani a hivatalban. Köszönjük szépen barátaink, hogy mindig, mindenben számíthattunk rátok! Ide kívánkozik még a zöldmozgalmi listán Könczey Réka tollából megjelent írás is: A Piliscsabáért Egyesületet, amely egyszerû helyi érdekvédelmi szervezetként jött létre 2000-ben, 2001-ben kényszer tette környezeti orientáltságú szervezetté (egymás után több helyi környezeti érdeksérelem) ben a helyi önkormányzati választások után a 16 fõs önkormányzati testület legnagyobb (bár így is kisebbségi) frakcióját alkotta. Polgármestert (sajnos) nem adott. Négy év alatt a hat képviselõ (és egy független, de támogatott képviselõ) személyes támadásokat (fegyverrel vagy anélkül, de mindenképpen orvul elkövetett támadásokat) elviselve folytatta sokfrontos harcát, melynek mégis eredménye volt: vagyonfelélés nélkül konszolidálták az önkormányzatot és keretet adtak a falu élhetõségét is megtartó fejlesztéseknek. A Piliscsabáért Egyesület a mostani választáson nem állított jelöltet semmilyen tisztségre, mert a fentiek miatt elfogyott erre a kapacitása. Álljon itt a neve annak a hatnak, aki az elmúlt négy év iszapbírkózását végigcsinálta: BÓLYA ROZÁLIA CSONKA ANDRÁS DELI ÁRPÁD MARKOVICS ANDRÁS RAMOCSAI PÁL VARGHA ZSÓFIA Tisztelet nékik!

2 Sikeres népszavazás zajlott Piliscsaba egészén október 1-én, az önkormányzati választások napján. Azt a szakmai hibát, amely miatt akár meg is hiúsulhatott volna, néhány áldozatkész ember közös munkájával sikerült helyrehozni. Az egész falura kiterjedõ, területmentõ népszavazás eredménye szerint a feltett kérdésben felsorolt, pontos helyrajzi számokkal jelölt földterületek a község részei maradnak, ha és amennyiben a Magdolna-völgyi lakópark önálló településsé válhat - legkorábban 2010-ben. A népszavazás sikere azt jelenti, hogy a leválás elõkészítése során e területek nem válhatnak alku részévé és továbbra is Piliscsaba nagyközség részét kell, hogy alkossák. A népszavazás, mint az Alkotmányban rögzített népfelség elvének legközvetlenebb megnyilvánulása, minden más vonatkozó jogszabályt felülír. A népszavazáson a választópolgárok 52,13%-a (2716 fõ) vett részt, 83,06%-uk (2256 fõ) elsöprõ igen szavazatával kifejezte, hogy azt akarja, hogy e területek a Magdolvavölgy leválása estén is maradjanak Piliscsaba részei. Mint ismeretes, a leválás szándékát a magdolna-völgyiek ez év tavaszán jelentették be. A képviselõ-testület júliusban, a Piliscsabáért Egyesület négy képviselõjének javaslatára területvédõ népszavazást írt ki az önkormányzati választások napjára. Elõrelátásuk akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a Magdolna-völgyiek szeptember 24-én, érvényes és eredményes véleménynyilvánító népszavazás során kifejezték a leválási szándékukat és kiderült, hogy elképzeléseik szerint a leváláskor az új település 210 hektár külterületet is leszakítana Piliscsabáról. A magdolna-völgyi népszavazást követõen, a törvényi elõírásoknak megfelelõen, a képviselõ-testület a benyújtott dokumentáció hiányosságai és megalapozatlansága miatt az ülésen jelenlévõ 12 képviselõ és a polgármester egyhangú szavazatával nemleges állásfoglalással továbbította azt az önkormányzati miniszternek, aki a beérkezett dokumentáció és testületi vélemény alapján mérlegeli majd a helyzetet. (Ezen az ülésen nem jelent meg Hársfalvi Zsolt, Grõsz József és Platschek Jenõ pedig az ülés megkezdése elõtt botrányos jelenetet keltett, majd távozott.) Mint említettük, a népszavazás egy szakmai tévedés miatt könnyen semmissé válhatott volna. A jegyzõ úr elmondása szerint ugyanis nem került sor a népszavazás menetét felügyelõ delegáltak kijelölésére, mert õ mint kiderült tévesen azt gondolta, hogy a feladatot elláthatják azok a delegáltak, akiket a jelölõ szervezetek az önkormányzati választás menetének ellenõrzésére kértek fel. Ennek a tévedésnek végzetes következményei lehettek 2 Érvényes és eredményes népszavazás Sikerült megmenteni volna. Ugyanis ha a népszavazás menetét nem felügyelték volna külön e célra kijelölt személyek, a népszavazást automatikusan érvénytelenné nyilvánították volna, függetlenül annak eredményétõl. A jegyzõ által vétett szakmai hibáról Manek János polgármester pénteken, két nappal a népszavazás elõtt szerzett tudomást. Ezt követõen sürgõs egyeztetések történtek Manek János polgármester, a közigazgatási hivatal és megyei fõjegyzõ bevonásával. Ennek eredményeképpen megszületett a megoldás: a megyei fõjegyzõ közölte, hogy a jog szerint a delegáltakat azok a jelölõszervezetek nevezhetik meg, amelyek a évi önkormányzati választások idején jelölõ szervezetek voltak. Ilyen kettõ volt, az MSZP és a Piliscsabáért Egyesület. Az MSZP a felkérést elutasította, maradt tehát a Piliscsabáért Egyesület. Péntek kora délután hívott fel dr. Császi Ferenc jegyzõ és tájékoztatott a fent vázolt helyzetrõl, kérve, hogy minimum négy delegáltat állítsunk annak érdekében, hogy a népszavazást szabályosan le lehessen bonyolítani. (Összesen hatra volt szükség, de volt két felesküdött pótjelölt, akiket szükség szerint át lehetett irányítani). A delegáltjaink este nyolc után tehetik le az esküt a polgármester elõtt. Nem részletezem, hogy hány telefonbeszélgetést bonyolítottam le azon a délutánon, ennek ellenére este fél nyolckor még csak két delegáltunk volt. Végül pár perccel nyolc elõtt a számuk ötre emelkedett. Õk Dániel Emese, Demény Tamás, Fábián Magdolna, dr. Kolozsváry László és Vadas János mentették meg a népszavazást és ezt ezúton is hálásan a népszavazást támogató valamennyi piliscsabai polgár nevében is köszönjük nekik. Elismerés illeti Manek János polgármester urat, aki tevékenyen közremûködött a baj elhárításában, továbbá azokat a piliscsabai szavazókat, akik részvételükkel és igen szavazatukkal sikerre vitték a népszavazást. Mindenkinek köszönet a példás összefogásért! László Erika elnök A népszavazás eredménye A szavazatra jogosultak száma: 5210, a részvevõk száma: 2716 = 52,13% IGEN NEM ÉRVÉNYTELEN 1. Körzet Körzet körzet körzet körzet körzet Összesen: (83,06%) (11,45%) (5,49%) A Piliscsabáért Egyesület Hírlevele Postacímünk: 2081 Piliscsaba, Pf. 7. Telefon/fax: honlap:

3 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006 Piliscsabán az országos trendnek megfelelõen a FIDESZ juttatta be a legtöbb képviselõt az új testületbe, ugyanakkor a jobboldalnak nem sikerült polgármestert állítania. Ennek oka mindenki számára nyilvánvaló: a jobboldalnak nem sikerült összefognia egy jelölt mögött, így az ott leadott 1785 szavazat ketté oszlott és egyik jelöltnek sem sikerült a nyertes Kasza Péter 927 szavazatát túlszárnyalnia. Gáspár Csaba 897, Gorka Sebestyén pedig 888 szavazattal elvesztette a választást. A jobboldal (összefogás keltette?) megosztottsága miatt ezt az eredményt már a választások elõtt is sejteni lehetett. A szavazatszámok alapján egy jobboldali jelölt esetén a gyõzelem elsöprõ lehetett volna. Az MSZP nem állított jelölteket és gyakorlatilag láthatatlan volt a választásokon, noha korábban úgy tûnt támogatja a 2006 Szövetséget. Kasza Péter felfüggesztett börtönbüntetésének sajtóhírét követõen azonban gyakorlatilag eltûnt a politikai színtérrõl Piliscsabán. A 2006 Szövetséget a hírek szerint meglepte az eredmény, õk teljes gyõzelemre számítottak, de végül a polgármesteren kívül csak két képviselõt sikerült bejuttatniuk a testületbe. Célt tévesztett kampány Az önkormányzati választást kísérõ negatív kampány eléggé visszataszítóra, de legfõképpen célt tévesztettre sikeredett. Mulatságos volt, ahogy a 2006 Szövetség és az Összefogás Kör szórólapjain kitartóan, bár teljesen hiábavalóan ostorozta a Piliscsabáért Egyesületet, annak elnökét és egyes tagjait, hiszen az egyesület nem állított listát és nem vett részt a választási küzdelemben. Nyilvánvaló, hogy a kampánystratégiában a Piliscsabáért Egyesület és jelöltjei lejáratására koncentrálták az erõiket. Amikor azonban kiderült, hogy nincs kire lõni, úgy látszik az irányzékot már nem tudták átállítani, így a lövedékek elsüvítettek a semmibe. Sõt, a választási eredmények alapján még úgy is tûnhet, hogy bumeráng hatásként a kilövési pontokra mértek jelentõs csapást. Hamis levél Gorka Sebestyén független polgármesterjelölt a Piliscsabáért Egyesülettõl származónak látszó, hamisított levelet tartalmazó szórólapot juttatott el a választás utolsó hetében a postaládákba. Ilyen levelet (sem másfélét) a Piliscsabáért Egyesület nem küldött a polgármesterjelöltnek. Gorka Sebestyén jogosulatlanul használta fel az egyesület emblémáját, címét és tüntette fel az egyesület elnökének a nevét. Az általa ily módon összeeszkábált állevél szövegét pedig a szerzõi jogot megsértve az egyesület honlapjáról emelte le. A hamis levél alá aztán bemásolta a saját levelét, amelyben azonnali helyreigazítást követelt az EgyMásért szeptemberi számában róla megjelentek miatt. A szórólappal azt a látszatot keltette, hogy az azonnali helyreigazítási követelése (amely mellesleg sem tartalmilag, sem az azonnali idõpont megjelölése tekintetében nem felelt meg a vonatkozó jogszabálynak) teljesült volna. A Piliscsabáért Egyesület fenntartja a jogát, hogy a mindenkori helyreigazítási kérelmeket a jogszabálynak megfelelõen bírálja el, és ezúton is kifejezi megdöbbenését Gorka Sebestyén minõsíthetetlen eljárásával kapcsolatban. Gyerekes csínynek is elfogadhatatlan volna, de egy felnõtt ember, sõt polgármesterjelölt esetében az ilyen cselekedet igen súlyos erkölcsi vétség. Felhívás bocsánatkérésre Piliscsaba Nagyközség Helyi Választási Bizottsága az október 11-én megtartott ülésén hozott határozatában felszólította Gorka Sebestyént, hogy kövesse meg a választási szervekben résztvevõket és a lakosságot is, amiért valótlan állításaival mások tisztességét és becsületét sértette azzal az írásával, amelyet a nyilvánosság elõtt a választásokkal kapcsolatban terjesztett. (A teljes szöveg a honlapon olvasható.) Az ügy hátteréhez tartozik, hogy Gorka Sebestyén panaszszal élt, többek között a szoros választási eredmények és az érvénytelen szavazatok magas száma miatt. Ezt elsõ körben a helyi, majd a területi választási iroda, végül pedig a bíróság vizsgálta. A panaszt minden szinten elutasították. Megalakult az új testület A választási eredmények alapján a legtöbb szavazatot a FIDESZ jelöltjei és támogatottjai kapták, a leadott szavazatok sorrendjében heten: Szoboszlay István, dr. Kupcsok Lajos, Jeli Zoltán Antal, Baráthné Kozák Erzsébet, dr. Veres Lajos, Bácskai Beáta és Simon Gyula jutottak mandátumhoz. A 13 fõs testületben továbbá dr. Csizmadia László és Markovics András független jelölt, Mocsáry Dezsõ és dr. Solti Gábor (Összefogás Kör) valamint Hársfalvi Zsolt és Grõsz József (2006 Szövetség) foglalhattak helyet. Az új képviselõ testület alakuló ülésére a polgármester választás elleni panasz miatt csak október 20-án került sor. Az ülést megelõzõen azonban Hársfalvi Zsolt (2006 Szövetség) lemondott a képviselõi mandátumáról, így a testületben már csak Grõsz József és Kasza Péter polgármester képviseli a 2006 Szövetséget. Hársfalvi Zsolt helyére a FIDESZ támogatásával indult, dr. Kocsis Kálmán független jelölt lépett, így a FIDESZ által jelölt és támogatásával bejutott képviselõk száma a 13 fõs testületben nyolcra emelkedett. Az ülésen dr. Kupcsok Lajost választották meg alpolgármesternek és döntöttek az új bizottsági struktúráról is. (Grõsz József nem vett részt sem ezen, sem a következõ az ülésen sem, így lapzártáig még nem esküdött fel.) Öt bizottság jött létre: a pénzügyi, ellenõrzési és fejlesztési; oktatási, környezetvédelmi és turisztikai; jogi és ügyrendi; közlekedési és településrendészeti; valamint népjóléti, szociális és egészségügyi ügyekkel foglakozó. Lapzártáig nem született döntés a bizottságok kültagjairól. -le- 3

4 Választási Eredmények Polgármesterválasztás 1. Körzet: Jókai Mór Általános Iskola 2. Körzet: Hauck János német nemzetiségi iskola 3. Körzet: Ward Mária iskola 4. Körzet: Mezõgazdasági Szakiskola 5. Körzet: Uradalmi Ház 6. Körzet: Mezõgazdasági Szakiskola Összesen 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet 5. körzet 6. Körzet Kasza Péter Gáspár Csaba Gorka Sebestyén Kasza Péter 2006 SZÖVETSÉG EGYESÜLET 927=34,18% Gáspár Csaba FIDESZ 897=33,08% Gorka Sebestyén FÜGGETLEN 888 =32,74% Érvénytelen szavazatok száma: 152 Képviselõválasztás Részvételi arány: 54,97% jogosultak szavazott 1. körzet ,68% 2. körzet ,84% 3. körzet ,84% 4. körzet ,77% 5. körzet ,72% 6. körzet ,54% Összesen Német Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Áy Tiborné 192* *Áy Tibornét választották Kanyicska Mártonné 91 *Bélik Gábor lemondása Bálint Odett 164 meg az önkormányzat Bélik Gábor 74* miatt Bucsánszki Csaba, aki Priegl Sándor 135 elnökének Lengyel Istvánné 75 a választáson nem jutott be, Tázer Pálné 134 Funk Gyula 66 képviselõ lett és õt válasz- Schöneck Olivér 127 Flórián Stefánia 66 tották meg az önk. elnökének 4

5 Pártatlan-e a közszolgálati sajtó Piliscsabán? A sajtószabadság szent kötelességünk Acímben közölt idézet Császár Claudia szerkesztõtõl származik, aki ezt a fontos gondolatot a Piliscsabai Polgár októberi számának vezércikkében osztotta meg velünk, hivatkozva az újságíró fõiskolán tanultakra. Ezzel egyet is értünk, hiszen mi sem fontosabb annál, hogy a sajtó szabad legyen. Mivel ez napjainkban már adott, sokkal lényegesebb, hogy a sajtó tárgyilagos, kiegyensúlyozott, pártatlan és hiteles is legyen. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Piliscsabai Polgár éppen a fentiekben mutatkozott igencsak elmarasztalhatónak. Kezdjük azzal a fontos megállapítással, hogy legkevesebb nem illendõ a választási idõszakban a falu hivatalos lapjának szerkesztésében tevõlegesen (fõképpen pedig elfogultan, lásd az augusztusi és szeptemberi lapszámot) részt venni annak, aki maga is részese a versenynek, mert maga is indul, egy csapat képviselõjelöltjeként. Még kevésbé elfogadható, ha ezt a csapatot feltûnõen favorizálja. Nem véletlen, hogy a választási semlegesség megsértéséért a Piliscsabai Nagyközségi Alapítvány, mint a lap kiadója, szeptember 5-én levélben el is marasztalta Császár Claudiát. Császár Claudia a vezércikkében homályosan utal valamilyen feltevésre, aminek köze lenne a cenzúrához. A cenzúrázás jelképét ugyanakkor a választási különszám sajátosan magán hordozta. Haynau rémuralma idején a lapokat a nyomdában hivatalos cenzor nézte át megjelenés elõtt. Az általa nem engedélyezett cikkek helyét üresen hagyták és a közepébe ferdén belenyomtatták CENZÚRÁZVA. A Piliscsabai Polgár választási különszáma ezt a szép hagyományt vette át, amikor fekete keretben üres kockákat közölt azokról a jelöltekrõl, akik nem adták le idõben az anyagaikat vagy nem kívántak élni a közlés lehetõségével. Ezt a hanyagságot a lapszerkesztõ ferdén nyomtatott, hangsúlyos szövegben tudatta is az olvasókkal. Érdekesség, hogy kétféle renitenst azonosítottak: az anyagaikat késve leadók kockájában az egyik helyen a szerkesztõ azt jelezte, hogy a jelölt az anyagát csak késve tudja leadni, a másikéban viszont utalást tett arra, hogy a késõi leadással megsértette a választási törvény elõírásait, ezért nem jelenhet meg az anyaga. Ez utóbbi állítás természetesen hamis volt, ezért aztán a mi pénzünk pocsékolásával a jegyzõ minden postaládába helyreigazítást küldött arról, hogy az illetõ mégsem sértett semmiféle törvényt. Így sikerült a szerkesztõnek egyes jelölteket többszörösen is megszégyeníteni a nyilvánosság elõtt. (A lap eme jeles számát nem a fentiek, hanem a 2006 Szövetség kifogása miatt újra nyomták, majd ismét szétterítették a faluban). Vajon nem lett volna barátságosabb és fõképp szakszerûbb megoldás a bemutatkozó anyagok végén egyszerûen felsorolni a neveket ilyesmi szöveggel: Sajnálatunkra, lapzártáig tõlük nem érkezett be sem bemutatkozó szöveg, sem fénykép? Mindezek amiatt érdemelnek említést, mert történt ennél szakmai szempontból még elképesztõbb is. A Piliscsabai Polgár októberi számában az önkormányzati választásról amely a falu legfontosabb eseménye a lap 7.(!) oldalán Piliscsaba (?) címmel, az oldal negyedénél kisebb területen tudósít (ott is eléggé érdekesen, de errõl késõbb). E szûkszavúságnak helyhiány nem lehetett az oka, hiszen a 8 9. oldalon kedves kis versikék, receptek és az idõ próbáját jól kiálló írások vannak, amelyek nyugodtan átcsúszhattak volna a novemberi számba. De még tovább menve, vajon miért nem tartott fenn eleve egy vagy két egész oldalt a szerkesztõ a falu lakosságát érintõ és nagy figyelmet kiváltó, részletes választási eredmények számára az októberi számban, esetleg azon az áron is, hogy a lap megjelenése néhány napot késik? A Piliscsabai Polgár eddig minden választást követõen szavazókörökre bontva közölte az eredményeket az elért szavazatok számának csökkenõ sorrendjében. Részrehajlás gyanús volt e hagyományt megtörni és azokat helyezni a lista elejére, akik ugyan a szerkesztõ számára szimpatikus csapathoz tartoznak, de az elnyert szavazataikkal csak a 12. és a 13. helyre futottak be. (A novemberi szám sem méltó módon közli az eredményeket. A testület alakuló ülésérõl pedig mínuszos hírben az Egyházi Hírek rovatban tudósít, míg Hársfalvi Zsolt lemondólevele és a szüreti bálról szóló hír ötször akkora helyet foglal el ugyanott.) De a legmeghökkentõbb az volt, hogy a Piliscsabai Polgár a szerkesztõ számára bevallottan szimpatikus 2006 Szövetség által erõsen támogatott, a Magdolnavölgy leválási szándékát eldöntõ népszavazásról készült félhasábos MTI hír közlése után az októberi szám egyetlen sor említést sem tett arról, hogy október 1-én Piliscsabán lezajlott egy ezzel szorosan összefüggõ, sikeres, második népszavazás is, következésképpen arról sem, hogy annak mi volt a tétje a falu számára. Ha a lapzárta a hivatalos végeredmény közlését nem is tette lehetõvé, azt a tényt, hogy a népszavazáson 2716 választópolgár jelent meg és ezért az várhatóan eredményes lesz, egy magára valamit is adó lap leközölte volna. Legfeljebb hozzátette volna, hogy a hivatalos végeredmény lapzártáig nem állt rendelkezésre. Piliscsaba,hivatalos lapja... arra hivatott, hogy tájékoztassa a lakosokat... (arról)..., hogy mi történik kis községünk háza táján szögezi le Császár Claudia az októberi szám vezércikkében. Ez ahogy mondják most sem jött össze. -le- 5

6 Széleskörû tájékoztatás Pilis TV módra A PilisTV az elõzetes tájékoztatással ellentétben nem volt hajlandó képernyõre tûzni a piliscsabai népszavazással kapcsolatos fontos és közérdekû felhívást, amelyet Vargha Zsófia képviselõ szeretett volna fizetett hirdetésként közzé tetetni a lakosok tájékoztatásra. Közölték, hogy szükségtelen fizetett hirdetést feladni, hiszen ez közérdekû hír, majd amikor a leadott anyag késedelme miatt többször is reklamált, a kampánycsend elõtti napon(!) ezt közölték vele írásban: Kampány idején fizetett politikai hirdetést módunkban áll közzétenni, ingyenes tájékoztatóban kizárólag a hivatalos tájékoztatókat közölhetjük... Az ilyen jellegû fizetett poltikai hirdetést speciális szerzõdés megkötésével van lehetõségünk megjelentetni, de a mostani választásokkal, népszavazással kapcsolatban nincs kellõ felkészültségünk(?) és idõnk, így ezt most nem áll szándékunkban felvállalni. Helyreigazítás helyett A Piliscsabai Polgár szeptemberi számában beszámolt a képviselõ-testület július 10-i ülésén elhangzottakról az ott felvett jegyzõkönyv alapján. A 4. pontban (7. old.) a Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyásáról esik szó, de az ott idézettek pontatlanok voltak. Ennek helyreigazítását kérte Ramocsai Pál a KTÜB elnöke, de erre a lapban eddig nem került sor. Ezért megtesszük helyette: A Piliscsabai Polgár szeptemberi számában a Piliscsaba Településszerkezeti Terve módosítása dokumentáció jóváhagyása kezdetû szövegben (7.old., 4. pont) tévesen és hiányosan idézett ezért félrevezetõ mondat szerepelt a Sumlin Natura 2000 kiemelt jelentõségû, különleges természetmegõrzési terület kijelölésének törlésérõl. Ilyen döntést a testület nem hozhatott és nem is hozott, hiszen a terület Natura 2000 besorolását csak annak a jogszabálynak a módosítása változtathatja meg, amely a Sumlin Natura 2000 státuszát eredetileg kijelölte. A tervezõk, de még a képviselõ-testület sem hozhat olyan döntést, amely magasabb jogszabályba ütközik. A testületi jegyzököny szerint B. Nagy Helga fõépítész rá is mutatott erre, amikor ezt mondta: A tervezõk által törlésre került a Sumlin területére vonatkozó NATURA 2000 kiemelt jelentõségû különleges természet-megõrzési terület jelölés. A hivatkozott kormányrendelet módosításra még nem került, tehát még tartalmazza a tárgyi területeket a miniszteri közlemény 7. számú mellékletében. Ezzel ellenkezõ döntés felvetné a felsõbb jogszabályokkal ellentétes TSZT jóváhagyás kategóriáját. E tényre a területi fõépítész is felhívta a testület figyelmét. Több odafigyeléssel a szerkesztõk elkerülhették volna, hogy pont azt a mondatot idézzék, amely a tervezõk azon tettére utalt, amely törvénysértõ következményekkel járhatott volna. Ehelyett a Sumlin Natura 2000 védettségének megõrzésérõl kellett volna szólniuk, mert a testületi döntés ezt rögzítette szeptember Ramocsai Pál KTÜB elnök Autómentes Nap A Piliscsabáért Egyesület szeptember 22-én reggel, az Autómentes Nap keretében, a klotildligeti állomáson felállította a Markovics András képviselõ ingyenes felajánlásával elkészült biciklitárolót. Az átadáson jelen volt Manek János polgármester is. Délben A Piliscsabáért Egyesület elnöke, László Erika a Mezõgazdasági Szakiskolában rendezett ügyességi versenyek gyõzteseinek különdíjakat adott át. Délután a Pilis Cross Country Club (PCCC) kerékpáros csapata az Autómentes Nap és az Altrix Kupa alkalmából öt kategóriában (korcsoportban) kerékpárversenyt rendezett a Béla király út és a Kenderesi út közötti térségben. A remek hangulatú versenyen rekord számú (összesen 68) versenyzõ vett részt. A kategória gyõztesek László Erika adományozó jóvoltából Piliscsabáért Egyesület feliratú serlegeket vehettek át. A verseny szervezésében nagy segítséget nyújtott Borzsák István és az egész családja. Köszönet érte! 6

7 November a kertben Bármilyen zord és kellemetlen odakint az idõjárás, néhány tennivalót mindenképpen el kell végezni. Jól fel kell öltözni, meleg kesztyût kell húzni és irány a kert. Évelõk és hagymák Kössük ki a rózsák és más kúszónövények szárait, hogy a szél ne tudja megrongálni õket. A rózsák tövét 5 8 cm magasságig takarjuk be földdel (ezt máshonnan hozzuk oda, ne a rózsatõ mellõl ássuk ki). A krizantém szárait vágjuk le kb. 8 cm nagyságra, amint a levelek száradni kezdenek. Az évelõket valamint a tulipánhagymákat ekkor lehet elültetni. A fagyérzékeny növényeket fedjük avarral, fûrészporral vagy szalmával. Bokrok és fák Ezek novemberben és késõbb is ültethetõk (ha a föld nem fagyott). Ez az ideje az átültetéseknek is. Átültetéskor lehetõleg az egész gyökérzetet ássuk ki és telepítsük az új helyre a kiásás után azonnal, nehogy a gyökérzet kiszáradjon. A nagyméretû fákat és bokrokat vágjuk vissza, hogy a téli szelek ne tépkedhessék meg õket. Az örökzöldek is ekkor nyeshetõk a kívánt formára. Gyümölcsök és zöldségek Az epret 5 cm vastagon fedjük le szalmával. A málnabokrok szárait rögzítsük leszúrt karókhoz. Pázsit Ilyenkor szórható ki a megfelelõ trágya. Jól gereblyézzük át, és távolítsuk el a leveket és egyéb növényi hulladékot belõle. Szobanövények A téli fûtés szárítja a levegõt. Permetezzük õket vízzel idõrõl, idõre. Esõvizet, vagy forralt, kihûtött vizet használjunk. Ha a cserepeket kaviccsal bélelt, vizestálba helyezzük, a növények annyi vízhez jutnak, amennyire szükségük van. Madarak Ilyenkor kell kirakni a madáretetõket (az ügyesebbek saját maguk is elkészíthetik õket) és megkezdeni a madarak téli etetését. Biodinamikus gazdálkodás A bios szó eredetileg, görögül életet jelent. Az életfolyam állandó mozgásban van, követi az évszakok, nappalok ritmikus változásait. A dinamikus szó arra utal, hogy ezeket a változásokat követi, ezekre figyel a biodinamikus gazda. A bio szó utal még a gazdálkodás ökológiai jellegére is. Vagyis arra, hogy nem alkalmaznak szintetikus trágya-anyagokat és szintetikus növényvédõ szereket. Ehelyett biodinamikus preparátumokat használnak. Ennek két típusa van: komposztáló és permetezõ preparátumok. A komposztáló preparátumokkal oltott komposzt a talaj termékenységét fokozza. Így az oltott komposzt, amit a gazdaságban tartott állatok trágyájából és növényi maradványokból készítenek, a gazdálkodás alapját képezi. A preparátumok gyógynövényekbõl készülnek. A gazdálkodás folyamán a Vetési naptár használatával a kozmikus hatásokat figyelembe vesszik. Okszerû vetésforgó alkalmazásával a talajban élõ, illetve ott áttelelõ kártevõk és kórokozók kártételét csökkentik, a talaj állapotát javítják. A növényeket úgy társítják, hogy azok között kedvezõ kölcsönhatás alakuljon ki. Ily módon a különbözõ fajokhoz tartozó növények riaszthatják egymás kártevõit, vagy kedvezõ mikroklímát teremthetnek egymásnak. Vegyszeres csávázás helyett a vetõmagokat a preparátumokkal vagy gyógynövény fürdõkkel kezelik. Olyan fajtákat termesztenek, amelyek ellenállóságukat nem laboratóriumban beépített géneknek köszönhetik, hanem az adott területen élõ gazdák gondos szelekciós tevékenységének. A módszer Rudolf Steiner elméletén alapul. A mezõgazdaságról szóló elõadásai magyar fordításban megvásárolhatók. A könyv, amelynek címe: A mezõgazdaság gyarapodásának szellemtudományos alapjai tartalmazza a biodinamikus módszer alapjairól szóló elõadásait. -kutas- 7

8 A nagy CO2 kibocsátóknak morális kötelessége segíteni Ezt a tízezer lakosú Tuvalu és a több, mint százezer lakosú Kiribati csendes-óceáni szigetek képviselõi mondták a Csendes-óceáni szigetek Fórumán, a közeltmúltban, elsõsorban az Amerikai Egyesült Államokra és Ausztráliára utalva, akik a Föld legnagyobb fejenkénti széndioxid-kibocsátóiként vannak számontartva. A globális felmelegedés miatt emelkedik a tengerszint, néhány évtizeden belül (2070-re) eléri az emelkedés az 50 cm-t, és Tuvalu, az asztallap simaságú sziget eltûnik az óceánban. Mind a tízezer embernek, aki itt él, el kell költöznie Tuvaluról. Ausztráliától várnak segítséget az áttelepüléshez, de még egy találkozót sem sikerült kieszközölnie Tuvalu vezetõjének az ausztrál miniszterelnökkel. Kiribati, a 33 korallzátonyra települt ország, hasonló sorsnak néz elébe, csak õk tízszerannyian vannak. Évtizedeken belül nekik is el kell hagyniuk a süllyedõ szigetet. Az utóbbi idõben már szokatlanul és aggasztóan magas dagályszintet tapasztalnak. Szeptemberben tették közzé ausztrál kutatók azt a klímaváltozási jelentést, amely szerint már cmes tengerszint emelkedésnél a csendes-óceáni térségben ázsiai népek százmilliói válnak hontalanná, amikor a tengerár Banglades, India, Vietnam alacsonyan fekvõ területeit is elborítja. Tuvalu küldötte arra szólította fel Ausztráliát, mint a kiotói egyezményt is elutasító országot, hogy tegyen többet a klímaváltozás ellen és tegyen többet a környezeti menekültekért. Erkölcsi kötelességük a nagy széndioxid kibocsátóknak, hogy vállalják a felelõsséget a problémákért, amelyeket a tevékenységükkel okoztak, és befogadják a tengerszint-növekedés miatt hontalanná váló embereket" mondta a tuvalui küldött. Új-Zéland ahol már ma is több szigetlakó menekült él vállalta, hogy 5000 idénymunkást alkalmaz közülük a mezõgazdaságban, Ausztrália inkább a szakképzésben nyújt segítséget... Forrás: Reuters-Planetark Nem csak a zöldek elégedetlenek az EU is a magyar környezetvédelmi gyakorlattal Az Európai Bizottság eljárást kezdeményez Magyarország ellen, mert nem készíti el az elõírt környezeti hatásvizsgálatokat az infrastruktúra-, ipari és egyéb fejlesztések megvalósítása elõtt. Az eljárás az Európai Bíróságon végzõdhet. Hasonló mulasztásokat követ el Lettország, 8 Zöld Hírek a Világból Litvánia és Szlovénia is. Ellenük is eljárás indult. Ennek következménye az lehet, hogy az EU felfüggeszti némelyik többmilliárd eurós támogatás folyósítását. Forrás: Reuters-Planetark Utóirat: Nálunk meg az a szokás, hogy a zöldeket vádolják: akadályozzák a beruházásokat, útépítéseket és az uniós támogatások folyósítását azzal, ha reklamálják a környezeti hatásvizsgálatot... Van kilátás az emisszió csökkentésére? A széndioxid-kibocsátás 2000 óta folyamatosan nõ mindenütt: az Európai Unióban, Japánban, az Egyesült Államokban, Kanadában számolt be errõl az aggasztó tényrõl az ENSZ klímaváltozási titkára. A kibocsátás csökkentéséért ezidáig a legkevesebbet a közlekedés tett, az eredmény: 23,9 %-kal nagyobb a közlekedési eredetû széndioxid emisszió az évinél. Sajnálatos tény -nek nevezte a klímaváltozási titkár, hogy a volt szocialista országok kibocsátása 2000 és 2004 között 4,1 %-kal növekedett. Spanyolország, Portugália, Görögország ezt az arányt jóval felülmúlja: %-kal álltak ben az 1990-es szint fölött. Így még mindig jórészt (a ma már uniós) volt szocialista országok rendszerváltással összefüggõ gazdasági összeomlásának köszönhetõ, hogy az EU valamelyest (0,6 %-kal) az 1990-es szint alatti értéket mondhat a magáénak. Ugyanígy: a kiotói egyezményben résztvevõ országok kibocsátásának átlaga 2004-ben 15,3 %-kal volt a bázisnak számító 1990-es érték alatt, ami fõként annak tulajdonítható, hogy Oroszország CO2 kibocsátása a gazdaság újraéledése ellenére még mindig 32 %-kal kisebb az évinél. Forrás: Reuters-Planetark Fatüzelés és dízelmotor hasonló mennyiségben járulnak hozzá a klímaváltozáshoz Fafûtésû tûzhelyekbõl a világon legalább 400 millió van ma is. Naponta használják fõzésre, és fûtésre is. Több, mint kétmilliárd ember étele készül ilyen tûzhelyeken a szegény országokban, ahol nincsen áram- és gázszolgáltatás vagy az megfizethetetlenül drága a lakosságnak. Annyi faanyagot és mezõgazdasági hulladékot tüzelnek el a fejlõdõ országokban, hogy évente 800 ezer tonna kormot juttatnak vele a levegõbe. Ez a mennyiség kis híján megegyezik a világ összes dízelüzemû jármûvének korom-kibocsátásával. Forrás: EurekAlert E híreket a független.hu Ember- és környezetvédelmi internetes napilapról gyûjtöttük.

Tartalom. A Ferenc forrás megmentése 1. Hírek röviden 2

Tartalom. A Ferenc forrás megmentése 1. Hírek röviden 2 Tartalom A Ferenc forrás megmentése 1 Hírek röviden 2 Merre tart Piliscsaba? 3 Magasabbak lehetnek az adók Beszámoló a május 9-i fórumon elhangzottakról. (A témát aktualitása miatt a 3 6 oldalon részletesen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Dátum: 2010. szeptember 27. 13.14. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Dátum: 2010. szeptember 27. 13.14. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 10sze27a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2010. szeptember 27.

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásáról

2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátásáról 1710 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. augusztus 23-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 173-202/2010. c./ rendelete: 21/2010. Napirend: 1./ Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció A jegyzőkönyv file: 08feb25a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.febr.25 13.34 Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció 1. Dr. Várnai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 16-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 16-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. december 16-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 32.qxd 2009.10.29. 15:10 Page 1 Kanizsa (93) LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 32. szám 2009. október 1. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 2009. október 6. ÜNNEPI

Részletesebben

Albertirsa választott

Albertirsa választott XXVI. évfolyam, 11. szám 2014. november Október 23-ra emlékeztek 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS

SZERKESZTÔSÉGÜNK ELÉRHETÔSÉGEI: TEL.: 06-20-339-6402 E-MAIL: SZENTIVANIUJSAG@GMAIL.COM ÜZENET HAGYHATÓ A KÖZSÉGHÁZÁN IS 2010. / 3. SZÁM (MÁJUS) ÁRA: 200 Ft Szentiván elôtt is nyitott az Aranykapu Bár meglehetôsen rövid idô állt rendelkezésre a megszervezésére, népszerûnek bizonyult az az egynapos fesztivál, amit a kistérségi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 11. szám. 2014. március 31-ig. fejlesztésében, a magyar önkormányzatok

Kanizsa. XXVI. évfolyam 11. szám. 2014. március 31-ig. fejlesztésében, a magyar önkormányzatok Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 11. szám 2014. március 27. Tisztelt nagykanizsai Polgárok! Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt keretében kérdõív kitöltésével legyen

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték

Részletesebben

Tegyünk virágot az utcára!

Tegyünk virágot az utcára! Inárcsi ÚJ Hírmondó 2010. május ÜNNEPEINK 2 Anyák napja a Boglárka óvodában Születünk, s meghalunk, ez az élet sora, Ám a világunk legszebb szava mindig ez lesz: édesanya. Örökké így volt, nem lesz másként

Részletesebben

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek.

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek. www.onkormanyzas.sk Tartalom Lesz reform! De mikor és milyen? Kassa megyében újra jó pozícióink vannak Ki kell kényszeríteni az együttműködést A megye déli járásainak felzárkóztatása a célunk Folytatjuk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 01/00025-017/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 30-án 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti

Részletesebben

Híradó AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2011. AUGUSZTUS

Híradó AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2011. AUGUSZTUS Híradó Önkormányzati AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2011. AUGUSZTUS Nemcsak az ünnepen, hanem mindennap emlékeznünk kell Szent István királyunk művére, ezeresztendős államunk

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Napirend előtt: - Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj átadása. - Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács Bütyök József díj átadása

Napirend előtt: - Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj átadása. - Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács Bütyök József díj átadása 819 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 64-78/2011. c./ rendelete: 17-21/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza

Részletesebben

Emlékezés. A tartalomból. Közmeghallgatás 2. oldal. Petrovics László: Nagymarosi polgárok! 5. oldal

Emlékezés. A tartalomból. Közmeghallgatás 2. oldal. Petrovics László: Nagymarosi polgárok! 5. oldal XVIII. évf. 11. sz. Emlékezés Közmeghallgatás 2. oldal 120 Ft A tartalomból Petrovics László: i polgárok! 5. oldal VIRÁGOK, GYERTYÁK... Idősek világnapja 9. oldal Izland III.rész 10. oldal Állatok világnapja

Részletesebben

SKANZENBEN HELYZETRÕL. A ciklus utolsó küldöttgyûlésnek napja június 27., helye a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A Települési Önkormányzatok

SKANZENBEN HELYZETRÕL. A ciklus utolsó küldöttgyûlésnek napja június 27., helye a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata HARCOK 6 Mi mennyi? FEJLESZTÉSEK 10 Pácin igaza XVI. évfolyam, 2. szám 2006. február Ára: 360 forint KARCOK 19 Mi sok? MINDENNAPOK 20 Viharok után A ciklus utolsó küldöttgyûlésnek

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. Beindult a választási kampány A parlamenti választások időpontjának

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. Beindult a választási kampány A parlamenti választások időpontjának Ára: 107 Ft VII. évfolyam 2. szám, 2006. február 2. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Csömörön járt a Mikulás. Karácsonyi ajándékötletek. Beszélgetés Tormay-Lesták Mária alpolgármesterrel.

Csömöri Hírmondó. Csömörön járt a Mikulás. Karácsonyi ajándékötletek. Beszélgetés Tormay-Lesták Mária alpolgármesterrel. Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap xxii. évf. 11 12. szám 2014. december Csömörön járt a Mikulás 2. oldal Beszélgetés Tormay-Lesták Mária alpolgármesterrel 8 9. oldal Törődjünk egymással! 11.

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31

DRÁGÁN SZERETJÜK ÖN K O R K É P KELLETT EZ NEKÜNK? Lassan, de biztosan 3 Jön a kétezer seriff országa? 4 23 reménykedett, 8 elégedett 31 2 0 0 8 7 8. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 171 172. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET Lassan,

Részletesebben