Szakmai program TETŐFEDŐ OKJ: (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai program TETŐFEDŐ OKJ: 31 582 17 0000 00 00. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/ Fax: 42/ OM azonosító: Honlap: Szakmai program TETŐFEDŐ OKJ: (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) Érvényes a 2012/2013-as tanévtől, visszavonásig

2 TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Tetőfedő Szakképesítések köre: Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7632 Szakképzési évfolyamok száma: 2 év vagy a közoktatásról szóló évi LI. törvény 27. (4) bekezdése szerint 3 év Elmélet aránya: 30% Gyakorlat aránya: 70% Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben vagy félévben): Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: van 1 év szervezhető a képzési idő felét követően 2. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LI. törvény 17. -ában szabályozott végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. Tárgyi feltételek A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges: tanműhely, tanterem. A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza. A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. 2

3 Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 3

4 ÓRATERV től TETŐFEDŐ OKJ: Tananyagegység 1/11. évfolyam 2/12. évfolyam Heti óraszám Heti óraszám Éves elmélet gyak. össz elmélet gyak. Éves össz Munkavégzés komplex feltételei 1.0/ Építőipari műszaki rajz 2.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei 3.0/ Építési alapismeretek 4.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek 5.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn 1.0/ Tető geometria 2.0/ Tetőfedési aljzatok 3.0/ Alátét héjazat 4.0/ , Tető átszellőztetés 5.0/ , Tetőfedés alapok 1.0/ , Növényi alapanyagú fedések 2.0/ ,5 16 Kőlapok 3.0/ ,5 16 Szálerősített lemezek 4.0/ , , Kerámia fedések 5.0/ , , Betonelem fedések 6.0/ , Bitumenes zsindely fedések 7.0/ Cserepes lemezek 8.0/ Testnevelés Idegen nyelv Osztályfőnöki Nyári összefűggő szakmai gyakorlat Összesen: Mindösszesen:

5 2 szakképző évfolyam esetén Tetőfedő szakképesítés Szakmai követelménymodul/tananyagegység 1/11. évfolyam Óraszám 2/12. évfolyam Képzési helyszín Értékelési időpont azonosítója megnevezése e gy e gy Építőipari közös tevékenység tanterem Szakmai vizsga 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei / Építőipari műszaki rajz / Biztonságos munkavégzés feltételei / Építési alapismeretek / Munkajogi és vállalkozási ismeretek 32 Tetőfedési aljzatok és alátéthéjazatok tanterem/ tanműhely/ Szakmai vizsga 5

6 Tetőfedő szakképesítés Szakmai követelménymodul/tananyagegység 1/11. évfolyam Óraszám 2/12. évfolyam azonosítója megnevezése e gy e gy 1.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn / Tető geometria / Tetőfedési aljzatok / Alátét héjazat Képzési helyszín tantető/ gazdálkodó szervezet Értékelési időpont 5.0/ Tető átszellőztetés Tetőfedő munkák / Tetőfedés alapok tanterem/ tanműhely/ tantető/ gazdálkodó szervezet Szakmai vizsga 2.0/ Növényi alapanyagú fedések / Kőlapok / Szálerősített lemezek / Kerámia fedések / Betonelem fedések / Bitumenes zsindely fedések / Cserepes lemezek Összesen: Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra. Jelmagyarázat: e = elmélet gy = gyakorlat A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot. 6

7 II. A központi program moduljai és tananyagegységei: 1. A modul azonosítója és megnevezése: Építőipari közös tevékenység 1.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel. 1.2 A modul javasolt időkerete: elmélet: 172 óra gyakorlat: 36 óra 1.3 A maximális tanulói létszám: Elméleti oktatás: Gyakorlati oktatás: 35 fő 12 fő 1.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák -szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! Feladatprofil 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei 2.0/ Építőipari műszaki rajz 3.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit Helyszíni méréseket végez Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát Felvonul a megfelelő eszközökkel a munkaterületre Betartja az építési technológiai folyamatok sorrendiségét Használja az építészeti alapfogalmakat munkája során Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű tárolását Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat Figyelemmel kíséri a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását 4.0/ Építési alapismeretek 5.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek 7

8 Feladatprofil 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei 2.0/ Építőipari műszaki rajz 3.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei 4.0/ Építési alapismeretek Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a munkaterületről Alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit Értelmezi az építőipari rajzokat Alkalmazza a különböző szerkezetek jelölését Értelmezi a szerkezetek térbeli helyzetét Értelmezi a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítja azokat Leolvassa a kivitelezési munkák során a szükséges adatokat a rajzokról Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat Betartja, betartatja a foglalkozás egészségügyi előírásokat Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik Elsősegélyt nyújt Használja a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű biztonságos mozgatását, használatát Gondoskodik a munkavédelmi eszközök használhatóságáról Elvégzi a munkaterület kockázat elemzését, értékelését Munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg a munkavégzés helyszínén Biztosítja az anyagok szakszerű felhasználását Betartja és betartatja a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát Munkaszerződést köt, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat 5.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek 8

9 Feladatprofil Betartja és betartatja a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket Betartja és betartatja a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat Vállalkozást indít és működtet Alkalmazza a norma időre- norma rendszerre vonatkozó előírásokat Szakmai ajánlatot készít és ad 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei 2.0/ Építőipari műszaki rajz 3.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei 4.0/ Építési alapismeretek 5.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek Típus A B A A Szakmai ismeretek Munka megkezdésének és végzésének feltételei Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai A méréshez, kitűzéshez szükséges eszközök A kivitelezési munka technológia sorrendje és összefüggései 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei 2.0/ Építőipari műszaki rajz 3.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei 4.0/ Építési alapismeretek 5.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek C Kiviteli tervek tartalma C Építési dokumentációk értelmezése 9

10 Típus A Szakmai ismeretek 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei 2.0/ Építőipari műszaki rajz 3.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei 4.0/ Építési alapismeretek Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások B Elsősegélynyújtás A Egyéni védőfelszerelések, védőruhák B Tűzvédelem A Környezetvédelem, veszélyes hulladékok C Szállítás, anyagmozgatás C Építőipari gépek munkavédelmi előírásai A Építőipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területük D A Munka Törvénykönyve alapvető szabályai C A munkavállalás alapfeltételei C Munkaszerződés kötés C Munkaadó- Munkavállaló jogai és kötelezettségei C Tételes költségvetési kiírás felépítése C Vállalkozás fogalma és szerepe a gazdasági életben C Vállalkozási formák C Vállalkozás általános felépítése, és működtetésének feltételei D Vállalkozásokról szóló jogszabályok A Munkanapló vezetés B A norma idő 5.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek 10

11 Szint Szakmai készségek 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei 2.0/ Építőipari műszaki rajz 3.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei 4.0/ Építési alapismeretek 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Építészeti jelképek értelmezése 4 Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése 4 Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata 4 Építészeti jelképek értelmezése 1 Elemi szintű számítógép használat 3 Információforrások kezelése 3 Szakmai számolási készség 5.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek Személyes kompetenciák 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei 2.0/ Építőipari műszaki rajz 3.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei 4.0/ Építési alapismeretek Pontosság Térlátás Rajzkészség 5.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek 11

12 Társas kompetenciák 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei 2.0/ Építőipari műszaki rajz 3.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei 4.0/ Építési alapismeretek 5.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek Segítőkészség Konszenzus készség Együttműködési készség Módszerkompetenciák 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei 2.0/ Építőipari műszaki rajz 3.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei 4.0/ Építési alapismeretek 5.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek Rendszerező képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás 1.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák: Építészeti rajz értelmezése Olvasott szöveg önálló feldolgozása Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel Információk rendszerezése Teszt feladatok megoldása Tapasztalatok ismertetése szóban Anyagok alkalmazási lehetőségeinek értelmezése Alapszerkesztések bemutatása 1.6 A modul oktatási tartalmának leírása - Elmélet 1.0/ Munkavégzés komplex feltételei 32 óra Az építési munka jellege, az építőiparban résztvevő szakmák: Kivitelezés fogalma 12

13 Az építőipari szakmák tevékenységi köre Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák sorrendisége Az építési munkák három nagy csoportja: Alépítményi munkák fogalma, sajátosságai Felépítményi munkák fogalma, sajátosságai Befejező munkák fogalma, sajátosságai Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek, előkészítés: Pénzügyi források, finanszírozás Műszaki tervek: Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalma, szerepe Bontási engedélyezési tervdokumentáció Kiviteli tervdokumentáció Használatbavételi engedélyezés Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció Statikus tervrajzok Műszaki leírás Tervrajzok és kivitelezési munkák kapcsolata Költségvetés tartalma (anyag, munkadíj) Építési szerződés Építési, beruházási folyamat résztvevői, résztvevők feladata és jogköre: Építtető (beruházó) Üzemeltető Kivitelező (fővállalkozó-alvállalkozó) Hatóság Bank Munkahelyi kapcsolattartás, irányítás: Építésvezető feladata, jogköre Műszaki ellenőr feladata, jogköre Építési napló tartalma, jelentősége Kivitelezési munkák szervezése, organizáció: Az építési folyamat előkészítő munkái Felvonulás az építési területre, felmérés, munkaterület átadás- átvétele Megfelelő munkakörülmények megteremtése Építési helyszín tervezése Organizációs terv tartalma, fontossága Építési munkák időtervezésének alapjai Térbeli organizáció Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások: Építmény helye Telepített gépek Mobil gépek Segédüzemek Raktárak, depóniák Szociális ellátás létesítményei Építésirányítás helységei Úthálózat Elektromos hálózat Vízhálózat Csatorna Vízelvezetés Ideiglenes utak, közlekedés útvonalak kialakítása Segédüzemek elhelyezése az építési területen, feladatuk, sajátosságaik: 13

14 Ácstelep Betonacél feldolgozó és szerelő üzem (vastelep) Betonüzem Habarcsüzem Lakatos műhely Villanyszerelő műhely Festő műhely Asztalos műhely Építőanyagok raktározása, tárolása, nyitott és zárt tárolók Felvonulási épültek, szociális ellátás biztosítása az építési területen: Öltözők Vizesblokk Tisztálkodási lehetőség Étkező helyiség Szállítás eszközei közúton és építési területen Építési technológiák, építési módok ismertetése Munkaterület átadás átvétel, levonulás az építési területről: Elvégzett munka leigazolása Teljesítési igazolás és a számla kapcsolata Levonulás dokumentálása, ütemezése 2.0/ Építőipari műszaki rajz 36 óra A rajzolás eszközei, az eszközök használata A rajzolás alapjai Rajzeszközök, ceruzák, körző, vonalzó, rajztábla A rajz- és pauszpapírok A szabványos rajzlapméretek, keretezések A szabvány fogalma, a rajzi szabványok Az építőipari szabványok Az építészeti rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok A méretarányok Síkmértani alapszerkesztések Síkmértani alapszerkesztések Vetületi ábrázolás A térbeli alakzatok ábrázolása A testek ábrázolása A vetületi ábrázolás elemei, módszerei A pontábrázolás Az egyenes ábrázolás A síkok ábrázolása vetületekkel Síklapú testek ábrázolása Összetett testek ábrázolása Az axonometrikus ábrázolás Az axonometrikus ábrázolási mód tulajdonságai Az egyméretű axonometria A kétméretű axonometria A frontális axonometria A síklapú testek ábrázolása A kocka ábrázolása A hasáb axonometrikus ábrázolása A gúla axonometrikus ábrázolása 14

15 A perspektivikus ábrázolás A perspektivikus ábrázolás tulajdonságai A perspektív rendszer felépítése 3.0/ Biztonságos munkavégzés feltételei 18 óra A munkavédelem feladata: Munkavédelmi törvény Munkaegészségügyi előírások Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások Tűzvédelmi előírások az építőiparban Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, vegyi anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése Foglalkozási ártalmak Munkavédelmi eszközök és használatuk Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások Elsősegélynyújtás Környezetvédelem, veszélyes hulladékok Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai 4.0/ Építőipari alapismeretek 36 óra Alapanyagok 9 óra Az építőanyagok eredete, felépítése és szerkezete Az építőanyagok tulajdonságai A kőzetek keletkezése és felosztása Az építési kerámiák Az építési kötőanyagok A természetes kőanyagok A habarcsok A beton és a vasbeton A mesterséges kövek A fémek Az építőfa A szigetelőanyagok A műanyagok Az üveg A festékek A segédanyagok Alapfogalmak 9 óra Az építőipar feladata: Új épület építése Meglévő létesítmény karbantartása Épületek tatarozása, felújítása, műemlék jellegű épületek rekonstruálása Épület bontása Az építőipar felosztása: Magasépítő ipar jellemzői Mélyépítő ipar jellemzői Települési infrastruktúra: Lakásállomány 15

16 Lakossági közszolgáltatás létesítményei Közüzemi hálózatok, szolgáltatások, közművek Szállítási, közlekedési hálózatok és létesítmények Településüzemeltetést szolgáló létesítmények Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, és jellemzőik: Lakóépületek Középületek Ipari épületek Mezőgazdasági épületek Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása: Építési területtel, telekkel szembeni követelmények (fekvés, tájolás, terepviszonyok, talajviszonyok, talajvíz, közmű ellátottság, megközelíthetőség, telekméret) Építési telek beépítését befolyásoló tényezők OTÉK Építési telek beépíthetőségének módjai (szabadon álló beépítés, oldalhatáron álló beépítés, ikres beépítés, zártsorú beépítés, társasházak jellemzői) Az épület elhelyezését meghatározó tényezők (talajviszonyok, talajvíz, zajhatások, stb.) Lakóépületek fajtái: Lakás Családi ház Ikerház Sorház Láncház Átrium ház Többszintes lakóépületek Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai: Nappali Hálószoba Konyha Étkező Fürdőszoba és WC Garázs Közlekedő Tároló helyiségek Épületszerkezetek 18 óra Épületszerkezetek fogalma, csoportosításuk Szerkezeteket érő hatások Szerkezetekkel szemben támasztott követelmények Épületszerkezetek fejlődése Teherhordó szerkezetek Alapok, földmunkák Falak Födémek Lépcsők Fedélszerkezetek Nem teherhordó szerkezetek Válaszfalak Kémények, szellőzők Nyílászárók Szigetelések Burkolatok Korlátok 16

17 Segédszerkezetek Zsaluzatok Állványok Dúcolások 5.0/ Munkajogi és vállalkozási ismeretek 32 óra Alapszintű munkajogi ismeretek: A magyar jogrendszer Munkajogi szabályozás Munkahelyi szervezetek Munkaviszony létesítése Munkaszerződés kötése A munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság Alapszintű vállalkozási ismeretek: Vállalkozási formák és jellemzőik Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel) Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla) Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség) Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás Adózási ismeretek, adófajták, vállalkozást terhelő adók - Gyakorlat 2.0/ Építőipari műszaki rajz 36 óra Az építész rajzokon használt jelölések A szabványos anyagjelölések A nyílászáró szerkezetek jelei A berendezési tervek Kémények és szellőzők jelölése A lépcsők jelölése Egyéb alaprajzi jelölések Az építészeti rajz formai követelményei A méretmegadás Rövidítések Méretszámok, mértékegységek Különleges feliratok, információk Az építmények tervrajzainak tartalma Az építészeti rajzok A helyszínrajzok A vázlatterv Az engedélyezési tervek A kiviteli tervek A felmérési terv Átalakítási tervek A részlettervek Az építész alaprajzok Az alapozási alaprajz 17

18 A metszet A homlokzatok 1.7 A modul értékelésének módja A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon történik. 2. A modul azonosítója és megnevezése: Tetőfedési aljzatok és alátétaljzatok 2.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel. 2.2 A modul javasolt időkerete: elmélet: 176 óra gyakorlat: 316 óra 2.3 A maximális tanulói létszám: Elméleti oktatás: Gyakorlati oktatás: 35 fő 12 fő 2.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák -szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! Feladatprofil 1.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn 2.0/ Tető geometria Kiszámolja a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét Szemrevételezi a tetősík egyenességét, és ha kell, kiigazítja Megrajzolja a fedélidomot, a tető metszeteit Meghatározza a tető valós felületeit Kiszámolja a tető geometriai méreteit Felismeri és használja az alátéthéjazatok fajtáit Tetőléc távolságot számol Valós szarufa hosszat számít 3.0/ Tetőfedési aljzatok 4.0/ Alátéthéjazat 5.0/ Tető átszellőztetés 18

19 Feladatprofil 1.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn 2.0/ Tető geometria 3.0/ Tetőfedési aljzatok 4.0/ Alátéthéjazat Csomóponti rajzokat készít az adott tetőforma és a tető jellemzői alapján Biztossággal használja a mérő eszközöket Használja a tetőfedés kéziszerszámait Derékszöget szerkeszt Tetőfedési aljzatokat készít Tetősík ablakot épít be Alátéthéjazatot készít Heti munkanaplót vezet Használja a szakmai nyelvezetet Használja a tetőfedéshez szükséges kisgépeket Használja a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket Számolja az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit Értelmezi a tető rétegrendjében található anyagokat Közepes fedési szélességet számol Betartja és az előírások alapján használja a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot 5.0/ Tető átszellőztetés 19

20 Típus A Szakmai ismeretek 1.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn Épület szélességhez tartozó fedélszerkezet statikai váza 2.0/ Tető geometria 3.0/ Tetőfedési aljzatok 4.0/ Alátéthéjazat A Tető átszellőztetési módok A Ferde határoló szerkezet rétegrendje 5.0/ Tető átszellőztetés A Tetőfedés aljzatának anyagai B Szakmai nyelvezet B Aljzatkészítés kéziszerszámainak használata A Aljzatokhoz, alátéthéjazatokhoz kapcsolódó munkavédelmi eszközök C Termékismertetők használata A Alátéthéjazatok anyagai, elkészítésük B Alátéthéjazatok módozatai B Tetősík ablakok beépítése B Tetőformák ismerete A Fedélidom részei B Geometriai alapok a fedélidomok meghatározásához A Tetőfedő anyagok kitűzése B Tetőfedő munkák szakszámításai C Méret megadási módok, szerkesztések B Tetőszerkezetek típusai C Fedél és födémszerkezetek A Mérő és ellenőrzési eszközök A Jelölőeszközök B Anyagmozgató eszközök C Tetőlétrák, állványok, védőtetők A Lécezés, deszkázás 20

21 Szint Szakmai készségek 1.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn 2.0/ Tető geometria 3.0/ Tetőfedési aljzatok 4.0/ Alátéthéjazat 4 Szakmai nyelv ismerete és alkalmazása 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 4 Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése 4 Tervdokumentációk olvasása, értelmezése 5 Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése Gépeken, szerszámokon, eszközökön 4 található jelölésrendszer értelmezése 5 Mérő- és jelölőeszközök használata 5 Tetőfedési kéziszerszámok és kisgépek használata 5 Tetőn történő bitonságos munkavégzés 5.0/ Tető átszellőztetés Személyes kompetenciák 1.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn 2.0/ Tető geometria 3.0/ Tetőfedési aljzatok 4.0/ Alátéthéjazat Állóképesség Megbízhatóság Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 5.0/ Tető átszellőztetés 21

22 Társas kompetenciák 1.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn 2.0/ Tető geometria 3.0/ Tetőfedési aljzatok 4.0/ Alátéthéjazat Kommunikációs képesség Kompromisszum képesség 5.0/ Tető átszellőztetés Módszerkompetenciák 1.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn 2.0/ Tető geometria 3.0/ Tetőfedési aljzatok 4.0/ Alátéthéjazat Áttekintő képesség Módszeres munkavégzés Problémamegoldás 5.0/ Tető átszellőztetés 2.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák: Olvasott szöveg önálló feldolgozása Hallott szöveg információinak rendszerezése Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel Műszaki rajz értelmezése Csoportos szakmai munkavégzés irányítással Műveletek gyakorlása 2.6 A modul oktatási tartalmának leírása - Elmélet 1.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn 68 óra Tetőn végzett munkák munkavédelmi szabályai Alapfogalmak Tetőfedéshez használt állványzatok Tetőfedés egyéni és kollektív védőeszközei 22

23 Tetőlétra rögzítése Biztonsági öv és kötél rögzítésének lehetőségei Fedélszék tetőfedéskor történő terheléseinek szabályai Szakma gyakorlásához szükséges kézi szerszámok ismerete Különféle fűrészek Zsinórozó Lécező kalapács Fogók Palakalapács Cserepes kalapács Üllők Hasító tű Ollók Snitzerek Törőgépek Szakmához szükséges elektromos kisgépek ismerete Elektromos fúrógépek Csavarbehajtók Vizes cserépvágógépek Gyorsdaraboló Elektromos láncfűrész Elektromos körfűrész Dekopír fűrész Szakmához szükséges anyagszállító eszközök és gépek Teherfelvonó Ferdepályás felvonók Építési csörlők Tetőfelületen vízszintesen mozgató eszközök - kulik 2.0/ Tető geometria 36 óra Alapfogalmak Gerinc, él, élgerinc, vápa, ereszvonal, oromél Tetőfelépítmények Tetőablakok különféle geometriai helyzetben Tetőformák Alap tetőformák Összetett tetők Egyenlő hajlásszögű tetők Nem egyenlő hajlásszögű tetők Fedélidom szerkesztés Alaptető formák fedélidom szerkesztései Összetett tetők közepelése, főtetők és melléktetők szerkesztése Tető méretkimutatása Valóságos tetőfelület számítása Gerincek, vápák hosszának számítása Szakrajz Tető oldalnézetei Tető metszetei Hajlat és él valóságos hossza Valóságos tetőfelületek 23

24 3.0/ Tetőfedési aljzatok 36 óra Fedélszerkezetek statikai váza Bádogos anyagok és vonalas szerkezetei Tetőfedési aljzatok Tetőfedő aljzatok anyag ismerete Deszkázat Sík felület Íves felület Nagytáblás aljzatok Ellenlécezés Tetőlécezés Valós szarufa hossz számítás Derékszög szerkesztés a tető felületen Egyéb aljzatok 4.0/ Alátéthéjazat 18 óra Alátéthéjazat fogalmai Alátéthéjazat anyagismeret Tető rétegrend fogalma és kialakításai Alátéthéjazat módjai Szabadon belógatott Szélzáró Vízzáró Vízhatlan Tetősík ablak beépítésének kialakítása, kapcsolata Fedélszékkel Fedés aljzatával Alátéthéjazattal Fedéssel Alátéthéjazatok csomóponti megoldásai Eresz Vápa Él, Élgerinc, Gerinc Függőleges csatlakozások Átvezetések, áttörések 5.0/ Tető átszellőztetés 18 óra Tető átszellőztetés fogalmai Légrések keresztmetszeteinek számítása Kétszeres átszellőztetett tető Egyszeresen átszellőztetett tető - Gyakorlat 1.0/ Biztonságos munkavégzés a tetőn 136 óra Tetőn végzett munkák munkavédelmi szabályainak alkalmazása 24

25 Tetőfedéshez használt állványzatok építése, használata, bontása Tetőfedés egyéni és kollektív védőeszközeinek használata Tetőlétra rögzítése Biztonsági öv és kötél rögzítése használata Szakma gyakorlásához szükséges kézi szerszámok biztos használatának begyakorlása Különféle fűrészek Zsinórozó Lécező kalapács Fogók Palakalapács Cserepes kalapács Üllők Hasító tű Ollók Snitzerek Törőgépek Szakmához szükséges elektromos kisgépek biztos használatának begyakorlása Elektromos fúrógépek Csavarbehajtók Vizes cserépvágógépek Gyorsdaraboló Elektromos láncfűrész Elektromos körfűrész Dekopír fűrész Szakmához szükséges anyagszállító eszközök és gépek biztos használatának begyakorlása Teherfelvonó Ferdepályás felvonók Építési csörlők Tetőfelületen vízszintesen mozgató eszközök kulik 2.0/ Tetőfedési aljzatok 72 óra 3.0/ Tetőfedési aljzatok 72 óra Bádogos anyagok és vonalas szerkezetek és különféle fedések kapcsolatának kialakítása Tetőfedési aljzatok típusainak megismerése Deszkázat készítése Sík felület Íves felület Nagy táblás aljzatok Ellenlécezés készítése Tetőlécezés készítése Derékszög szerkesztés a tető felületen Egyéb aljzatok készítése 4.0/ Alátéthéjazat 72 óra Alátéthéjazat készítésének módozatai Komplett beépített tetőtéri rétegrend kialakítása Alátéthéjazat készítése az alábbi tulajdonságokhoz Szabadon belógatott Szélzáró Vízzáró Vízhatlan 25

26 Tetősík ablak beépítése, csatlakoztatása Fedélszékhez Fedés aljzatához Alátéthéjazathoz Fedéshez Alátéthéjazatok csomópontjainak kialakítása Eresz Vápa Él Élgerinc Gerinc Függőleges csatlakozások Átvezetések, áttörések 2.7 A modul értékelésének módja A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által meghatározott módon történik. 3. A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Tetőfedő munkák 3.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek: Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel. 3.2 A modul javasolt időkerete: elmélet: 332 óra gyakorlat:1076 óra 3.3 A maximális tanulói létszám: Elméleti oktatás: Gyakorlati oktatás: 35 fő 12 fő 3.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák -szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak! 26

27 Feladatprofil 1.0/ Tetőfedés alapok 2.0/ Növényi alapanyagú fedések 3.0/ Kőlapok 4.0/ Szálerősített lemezek 5.0/ Kerámia fedések Derékszöget tűz ki Zsinórképet szerkeszt Mérő- és jelölőeszközöket használ 6.0/ Betonelem fedések 7.0/ Bitumenes zsindely fedések Használja a szakma végzéséhez szükséges kézi és kisgépeket Használja a tetőfedő anyagot felszállító gépeket Elhelyezi a biztonságos munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközöket Megmunkálja a szálerősített lemez termékeket Egyrétegű fedést készít szálerősített lemez termékből Kétrétegű fedést készít szálerősített lemez termékből Megmunkálja a kerámia cserepet Egyrétegű fedést készít kerámia cserépből Kétrétegű fedést készít kerámia cserépből Megmunkálja a beton tetőfedő elemeket Egyrétegű fedést készít beton tetőfedő elemekből Kétrétegű fedést készít beton tetőfedő elemekből Megmunkálja a cserepes lemezeket Egyrétegű fedést készít cserepes lemezből Megmunkálja a bitumenes zsindely terméket Kétrétegű fedést készít bitumenes zsindelyből Szálerősített, kerámia cserép, beton tetőfedő elem, bitumenes zsindely fedések esetén a meglévő tetőhéjazatot bontja és javítja Szemrevételezéssel és mérőeszközzel ellenőrzi az elkészült épületbádogos szegélyeket Szemrevételezéssel és lejtés szempontjából ellenőrzi az elkészült tető csapadékvíz rendszerét Letakarítja a munkaterületet 8.0/ Cserepes lemezek 27

28 Feladatprofil 1.0/ Tetőfedés alapok 2.0/ Növényi alapanyagú fedések 3.0/ Kőlapok 4.0/ Szálerősített lemezek 5.0/ Kerámia fedések 6.0/ Betonelem fedések 7.0/ Bitumenes zsindely fedések Karbantartja, tisztítja a tetőtartozékokat (lefolyók, csatornák) Betartja és az előírások alapján használja a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról Összegyűjti és szakszerűen tárolja a keletkezett hulladékot 8.0/ Cserepes lemezek Típus Szakmai ismeretek 1.0/ Tetőfedés alapok 2.0/ Növényi alapanyagú fedések 3.0/ Kőlapok 4.0/ Szálerősített lemezek 5.0/ Kerámia fedések 6.0/ Betonelem fedések 7.0/ Bitumenes zsindely fedések 8.0/ Cserepes lemezek C Növényi eredetű tetőfedő anyagok B Kő anyagú fedések A Szálerősített lemez fedések A Kerámia fedések A Beton elem fedések A Bitumenes zsindely fedések A Cserepes lemezből készült fedések B Tetőfedő termékkatalógusok használata A Geometriai ismeretek A Anyagszükséglet meghatározása Egyéni és kollektív biztonságtechnikai A elemek 28

Szakmai program FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ OKJ: 33 582 04 1000 00 00

Szakmai program FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ OKJ: 33 582 04 1000 00 00 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Szakmai program BURKOLÓ OKJ: 33 582 03 1000 00 00. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez)

Szakmai program BURKOLÓ OKJ: 33 582 03 1000 00 00. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ az 31 582 02 ÉPÍTMÉNYZSALUZAT ÉS FÉMÁLLVÁNY SZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ az 31 582 02 ÉPÍTMÉNYZSALUZAT ÉS FÉMÁLLVÁNY SZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ az 31 582 02 ÉPÍTMÉNYZSALUZAT ÉS FÉMÁLLVÁNY SZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 01 Ács szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 582 08 kőműves és hidegburkoló szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag

Részletesebben

MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve MAGASÉPÍTŐ TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 582 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ács,

Részletesebben

KÁLYHÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÁLYHÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÁLYHÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 13 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kályhás 3. Szakképesítések

Részletesebben

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.47. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA című pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék ÁCS...3 A szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 582 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ács,

Részletesebben

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉLYÉPÍTŐ TEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 582 04 1000 00 00 2. Szakképesítés megnevezése:mélyépítő

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

KŐMŰVES MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőműves mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kőműves mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BÚTORASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 543

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Szakmai program VÍZ-, CSATORNA- ÉS KÖZMŰ- RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 03

Szakmai program VÍZ-, CSATORNA- ÉS KÖZMŰ- RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 03 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. . /2012. (.) NGM számú rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. . /2012. (.) NGM számú rendelete nemzetgazdasági miniszter. /2012. (.) NGM számú rendelete a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 522

Részletesebben

31 582 09 0010 31 02 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő

31 582 09 0010 31 02 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 31 582 09 0010 31 02 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő szakképesítés Helyi tanterve Készítette: Szaktanár Blázsovics

Részletesebben

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium 17723-42/2011. közleményben

Részletesebben

Dr. Fodor Gábor s. k., környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Dr. Fodor Gábor s. k., környezetvédelmi és vízügyi miniszter 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ SZÁM: 31 582 21 0000 00 00 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ ELÁGAZÁS

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve I.1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05

Részletesebben