Zala TOP programhoz kapcsolódó vidékfejlesztési lehetőségei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zala TOP programhoz kapcsolódó vidékfejlesztési lehetőségei"

Átírás

1 Zala TOP programhoz kapcsolódó vidékfejlesztési lehetőségei

2 Az erős, versenybe szálló Zala megteremtése Cél, hogy a megye lakosságának és szervezeteinek összefogásával, a hazai és uniós támogatások révén megyénk minden polgára megélhesse és büszkén meg is élje a zalaiság lényegét, a természettel és hagyományaival összhangban élő, nemzetközileg versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító szabad vállalkozások és önszervező közösségek dinamikus létét a Hévíz-Zalakaros-Keszthely-Zalacsány turisztikai desztináció kiemelt fejlesztésével és megyei kapcsolódásainak Lenti - kiépítésével Zalát az ország Budapest mellett legnépszerűbb bel- és külföldi idegenforgalmi célpontjává (Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja) fejlesszék Nagykanizsa és Zalaegerszeg részvételével összefogva a Vas megyei gépipari centrumokkal létrejöjjön a Dunántúl meghatározó gazdasági jelentőségű területi járműipari és mechatronikai központja az állami és önkormányzati közszolgáltatások kiemelkedő minőségben álljanak az itt élők és a Zalába látogatók rendelkezésére, erősítve ezzel az itt élők jövőbe vetett bizalmát, s megteremtve a jó, alkotó élet megélésének feltételeit megyénk a horvát-magyar-osztrák-szlovén együttműködés szervező erejévé és a határok lebomlásából fakadó előnyök kihasználójává váljon

3 Gazdaságfejlesztési részprogram céljai a megye üzleti infrastruktúrájának minőségi javítása, az itt működő és ide telepedni kívánó vállalkozások számára vonzó üzleti környezet megteremtése (Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag) az ország Budapest után legjelentősebb gyógyászati és rekreációs turisztikai infrastruktúrájának bővítése, a kül- és belföldi vendégek számára nemzetközileg is versenyképes turizmusgazdaság megteremtése (Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag) a falusias hagyományok, a hely- és térségspecifikus termékek és szolgáltatások gazdaságfejlesztési erőforrásként való felhasználása és ezzel megőrzése (Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag) a zalai vállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységének nagyságrendi bővülése, a hazai tulajdonban levő kisvállalkozások exportképességének kialakítása és növelése (Zalai innovatív vállalkozásfejlesztési projektcsomag) a gazdasági kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodni képes munkaerő-piac megerősítése, a modern üzleti életben helyt állni képes munkavállalók számának gyarapítása (Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag) legnagyobb értékünk, a közösségben alkotni képes és tudó ember minőségi életkörülményeinek megteremtése, a közös erőforrások közösségben való kiaknázási feltételeinek erősítése, a zalai gyermekek és fiatalok helyi-térségi kötődésének erősítése, az elvándorlás megakadályozása és hazatérésük előmozdítása (Zalai közösségerősítő projektcsomag).

4 A célok megvalósulásának feltételei Zala megyében megerősödjenek a térségi fejlesztések generálására alkalmas, a megvalósítást támogató, valóban megyében gondolkodó és cselekvő fejlesztési kapacitások a regionális támogatási térkép Zalát kedvezőtlenül befolyásoló szabályozásának (a vállalkozások számára adható támogatások %-ban való felső korlátozása) megváltozása, a megyei valós gazdasági helyzetéhez való alakítása az ágazati operatív programokból és a hazai forrásokból megvalósuló, központi vagy helyi szinten eldöntött fejlesztések érdemi hozzákapcsolása a megyei hatáskörben megvalósítandó fejlesztésekhez (pl. kiemelt jelentőségű közútfejlesztések, Hévíz-Balaton Airport működése, a Balaton turisztikai programja) a megyei jogú városok és a megyei önkormányzat fejlesztési tevékenységének érdemi összehangolásához szükséges jogszabályok létrehozása, a területfejlesztési szempontból a közös cselekvésnek akadályt képező lehatárolások és forrás-elkülönítések méltányos és a közjót szolgáló megszüntetése a megye és a település közti területi szintek (járás, Leader-közösség) fejlesztési szempontból is érvényes, a szinergiák érvényesülését támogató egységesítése.

5 A TOP lehetőségei Korlátozott forrás, megyei szinten 3 szintre bontva: Megyei gazdaságfejlesztés 15,2 md Ft Megyei kistérségi források 11,8 md Ft, pontosítása várható Megyei jogú városok forrása 10,8 md Ft Gyutacs pénzek a fejlesztési kapacitások kiépítésére, hálózati együttműködések ösztönzésére, máshonnét nem támogatható fejlesztések elindítására szolgál Hatékony felhasználásával a Zala megyébe érkező fejlesztési források megtöbbszörözhetők. Kialakulhatnak azok a struktúrák, amelyek a forráskoordináció, az együttműködések hatására fenntartható fejlődést biztosítanak megyei szinten.

6 A TOP tervezési folyamata A Partnerségi megállapodás, a as tervezés fő dokumentuma március elején benyújtásra került Brüsszelbe Területi Operatív Program 4.0 verziója még néhány pontban áttervezésre kerülhet, de a végleges, Kormány által is elfogadott OP-t június elején be kell nyújtani az Uniós Hatóságoknak, az ágazati Operatív Programokkal együtt. Április között Budapesten tervezői szinten kerülnek az egyes fejlesztési elképzések egyeztetésre, TOP és ágazati OP-k közötti lehatárolási tábla véglegesedik. Május 31-ig elkészül a as időszakra vonatkozó megyei fejlesztési stratégia. Szeptember 30-ig kell, hogy elkészüljön a gazdaságfejlesztési, valamint a járási projektlista, kulcsprojektek meghatározásával. A TOP hatékony felhasználásával a Zala megyébe érkező fejlesztési források megtöbbszörözhetők.

7 Zalai TOP és a vidékfejlesztés A hatékony forráskoordináció érdekében a területi operatív program és a vidékfejlesztési program összehangolása kiemelten fontos feladat. Ennek érdekében eddig 2 Vidékfejlesztési Munkacsoport ülésre került sor a Zala Megyei Önkormányzat és LEADER HACS szereplők között. ZM Önkormányzat által 2 alkalommal kiküldött kérdőívre 4 HACS nevesített fejlesztési elképzeléseket: Őrség Határok Nélkül, Hegyhát- Göcsej, Zalai Termálutak, Innovatív Dél-Zala Folyamatban van a Zalai Vidékfejlesztési Stratégia készítése a jelenlegi HACS-ok, és az új szerveződések bevonásával, mely május 5-ig készül el. Folyik a helyi vidékfejlesztési csoportok területi elismerése, 7 zalai szervezet kap HACS elismerést (4 már megkapta) - és májusban indul a helyi fejlesztési stratégiák készítése.

8 Vidékfejlesztéshez kapcsolódó prioritások 7(20) ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A FALVAK MEGÚJÍTÁSA A VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN intézkedés 7.1. A vidéki térségekben található települések és falvak, valamint az általuk biztosított alapvető szolgáltatások fejlesztésére, valamint a Natura 2000 területek és egyéb, magas természeti értéket képviselő területek védelmére és kezelésére vonatkozó tervek kidolgozása és naprakésszé tétele 7.2 Beruházások a kisméretű infrastruktúra valamennyi típusának létrehozása, fejlesztése vagy bővítése terén, beleértve a megújuló energiával és az energia megtakarítással kapcsolatos beruházásokat 7.4 A vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető többek között szabadidős és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúra létrehozására, fejlesztésére vagy bővítésére irányuló beruházások 7.6 A falvak kulturális és természeti örökségének, a vidéki tájaknak és a nagy természeti értékű területeknek a megőrzésével, helyreállításával és korszerűsítésével az ezekhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági szempontokat, valamint a környezettudatosságot célzó intézkedéseket is beleértve kapcsolatos tanulmányok és beruházások

9 Vidékfejlesztéshez kapcsolódó prioritások 16(35) EGYÜTTMŰKÖDÉS intézkedés 16.3 Kis gazdasági szereplők között közös munkafolyamatok megszervezése és a források megosztása terén, valamint vidéki turizmussal kapcsolatos turisztikai szolgáltatások fejlesztése és/vagy marketingje tekintetében folytatott együttműködés 16.4 Horizontális és vertikális együttműködés az ellátási lánc szereplői között a rövid ellátási láncok és a helyi piacok létrehozása és fejlesztése érdekében, valamint a rövid ellátási láncok és a helyi piacok fejlesztésével kapcsolatos, helyi kontextusban végrehajtott promóciós tevékenységek 16.5 Környezetvédelmi projektekre és alkalmazásban lévő környezetvédelmi gyakorlatokra irányuló közös megközelítések, a hatékony vízgazdálkodást, a megújuló energia alkalmazását és a mezőgazdasági tájkép megőrzését ideértve 16.9 A mezőgazdasági termelő tevékenységek diverzifikálása, méghozzá egészségügyi ellátással, szociális integrációval, a közösség által támogatott mezőgazdasággal és a környezeti és élelmiszerügyi oktatással kapcsolatos tevékenységekre bontás formájában

10 Vidékfejlesztéshez kapcsolódó prioritások 19(35) LEADER HELYI AKCIÓCSOPORTOK (CLLD - KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI FEJLESZTÉS) intézkedés 19.1 LEADER kezdőcsomag - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása 19.2 Támogatás CLLD stratégiák végrehajtására 19.3 Együttműködés előkészítése és végrehajtása HACS-ok esetében 19.4 A helyi fejlesztési stratégia megvalósításához kapcsolódó működési és animációs költségek Vidékfejlesztés és területfejlesztés Vidékfejlesztés területi egységei járáshoz idomulnak (kis területi átnyúlással) Területfejlesztési intézményrendszer alakulásával lehetnek TOP segítői, járási programokban együttműködő partnerek

11 Zalai TOP és VP összekapcsolása Közös területi tervezés, TOP + VP megyei stratégia, együttműködés a Helyi Fejlesztési Stratégiát kidolgozó területegységekkel, Agrárkamarával TOP gazdaságfejlesztési források TOP kistérségi források TOP CLLD keret (néhány térséggel lehet elnyerni) VP 1 Kutatás + Fejlesztés + Innováció VP 3 Rövid Ellátási Lánc VP 6 Klasszikus vidékfejlesztés és CLLD AT-HU, HUSI és HU-HR források, transznacionális közelségi források 4 határközeli partnerség Hatékony forrásfelhasználás egymásra épülő, egymást szinergikusan kiegészítő projektek

12 VP TOP lehetőségei Ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak és logisztikai központok fejlesztése Vidékre vállalkozások betelepülésének biztosítása Zalai Beruházás-ösztönzési Program Összehangolt megyei tevékenység, adottságok, lehetőségek kihasználása Rédics szlovén lábai, Zalaszentiván potenciális ipari park, Sármellék.. Innovatív, összehangolt térségi turisztikai fejlesztések (terményutak, kerékpáros hálózatok, bakancsos útvonalak, vallásturizmus) helyi attrakciófejlesztések, nyitott porták, pincék, kiszolgáló kapacitások Megyei turisztikai együttműködés Zala brand Helyi attrakciók, termelők bekapcsolása hazai és nemzetközi vérkeringésbe, Élménykártya

13 VP TOP lehetőségei 2 Alternatív gazdaságfejlesztési elképzelések, együttműködések komplex fejlesztései Helyi termelők hálózatosodása, bevásárló közösségek, beruházások, VP 3 programmal kiegészülve Zalai helyi gazdaságfejlesztés Termelőknek, szolgáltatóknak, Zala brand helyi termék elemei.. Zalai GÉNIUSZ Program Innováció központú fejlesztések VP 1 és VP 6 csatlakozásokkal, Georgikon bekapcsolásával Térségi innovatív foglalkoztatási programok Fecskeházak, szociális szövetkezetek Hazatérés program, identitáserősítő és esélyteremtő programok - Cola helyett almalé, MÉZ a szállodában, vendég a méhészetben, kert az önkormányzattal, karbantartás önkéntesekkel, értékesítés a közös haszonért

14 Néhány önérdek a megyei érdekek mentén Dél-zalai idegenvezetési rendszer 50 db IDZ-látnivaló, élményelem összekapcsolása, 10 kerékpáros, 5 gyalogos, 1 családi tematikus út kijelölése, honlap, IoS és Androidos idegenvezetés 3 nyelven, kiadványokkal megyei adaptálhatósággal Zala kétkeréken kerékpáros kínálat megyei összefogása, helyzetfelmérés, 8 tematikus kerékpáros útvonal ajánlóval, 1 db 7 napos zalai tematikus kerékpáros útvonal kialakítása, szállásokkal, szervizzel, vezetéssel, bekerekezéssel megyénként 2-3 túravezető meghívásával, Vasfüggöny-út és Balatoni Bringakörút összekapcsolásával cél a as időszakra hálózat fejlesztésével az észak-, és a dél-zalai kerékpáros hálózat kialakítása REL Zala 4 LEADER térség összekapcsolásával az IDZ által használt módszertan alapján a helyi termelők felmérése, 280 termelőnél rövid ellátási programra felkészítés, önkormányzatok érzékenyítése, 2 helyi piac

15 Tanyaprogram vs Zalaprogram Aprófalvas környezet elnéptelenedés, elöregedés, munkahelye hiánya Megoldás lehet integrált falufejlesztési intézkedés - IFI: zalai falu új típusú fejlesztése 4-5 tematikus, egymással szinergiában lévő fejlesztési alprogram Támogatott lehet pl. szociális szövetkezet helyi zöldség és gyümölcs programja (eszközök, munkabér), kapcsolódó élelmiszer feldolgozó (telephely, eszközök, marketing), önkormányzati konyha (eszközök), életmód-program (szoft tevékenységek), Fecskeház (felújítás), közösségi program Fecskeház lakóinak bevonásával, települési energetikai program de csak együtt, integráltan, több OP forrásainak kapcsolásával Beruházás nem lehet több, mint 50 %. Támogatásnak van első üteme, monitoringja, ez alapján második ütem, milliós kerettel/falu. Tanuló Zalai Falvak a Zalai IFI támogatottjainak második vonala, módszerek átvétele, mentorok bevonása, az OP-k becsatornázása

16 Hajrá Magyarország! Hajrá Zala! Kovács Károly Cseszt Regélő Nonprofit Kft.

ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM

ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM A 2014. február 15-én leadott és az NTH által minőségbiztosított, a TOP 5.0 alapján kiegészített és továbbfejlesztett

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM

ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM A 2014. február 15-én leadott és az NTH által minőségbiztosított, a TOP 5.0 alapján kiegészített majd az NGM

Részletesebben

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12.

X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. X X V. XXVI. évf. 3. szám 2015. május 12. T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 17/2015. (V.11.) KH Napirend megállapítása. 3 18/2015. (V.11.) KH A Zala Megyei Integrált Területi Program (3.0) elfogadása.

Részletesebben

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020)

ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM ÉS FEJLESZTÉSI TERV (2014-2020) A TOP 5.0, illetve az ahhoz kapcsolódó szakmai követelményrendszerek tervezete (2014. október 10-i változat),

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM OPERATÍV PROGRAM EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM Az NGM 2014. július 31-i iránymutatása, a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési és Ágazati Fejlesztési Részdokumentum,

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE TÁRSADALMASÍTÁSI MUNKAANYAG KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. MÁJUS 20. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója

Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója 3. számú melléklet Zala Megyei Közgyűlés Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója JAVASLATTEVŐ FÁZIS (v.07.) Készítette: Városfejlesztés Zrt. 2013. szeptember 26. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. szeptember Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. szeptember Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: ÁMCS CLLD ESB-alapok HACS Hivatal IH IKT ITP K+F KKV Kormányrendelet Közgyűlés KRF Zrt. KSZ MAG Zrt. MNVH Mötv.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/137-21/2015 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Társadalmi egyeztetési változat Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői osztályán National Development

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben