a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Tóth Kálmán a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Tóth Kálmán a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a"

Átírás

1 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS IDEGENFORGALMI SZAKMAI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u Jelen vannak: Tóth Kálmán Soósné Hesztera Erzsébet Babos Csaba Magyar Márta Punger Pál Marton Andor Kozma Gábor Tilcsik György Horváth György Szakály Gábor Szakács Marcell Imre Róbertné Völler László dr.szele Györgyi Stéger Gábor Lakézi Gábor Balogh Gábor Grünwald Stefánia Gombás Rita a Bizottság elnöke Kereskedelmi és Iparkamara az Igazgatá a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Frigoria Kiadó munkatársa Magyar Kerékpáros Klub a Tourinform Irod Távol maradtak: Gyebrovszki János Tóth Kálmán a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Tóth Kálmán a Bizottság elnöke módosító javaslattal élt a kiküldött napirendet Az eszerint módosított napirendet a megjelentek egyhangúlag elfogadták. Telefon : 06 94/ Fax : 06 94/

2 Napirend 1./ Különfélék (A Frigoria Kiadó kerékpáros térkép ajánlata) Balogh Gábor, Magyar Kerékpáros Klub 2./ Szombathely Megyei Jogú Város évi költségvetési rendeletének módosítása 3./ Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város évi költségvetési 4./ A Szombathely- Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 5./ Javaslat új utca elnevezésére 6./ Szombathely Megyei Jogú Város turizmusfe olvasat) Tóth Kálmán, a bizottság elnöke 7./ Különfélék 1.) napirendi pont: A Frigoria Kiadó kerékpáros térkép ajánlata 15 éve foglalkoznak kerékpáros atlaszok és kerékpáros útikönyvek lesz. Második ízben kerül ajánlatuk a bizottság elé, amelyet most módosítva nyújtanak be. Ebben kiemelt szerepet szánnak Szombathelynek, mint kerékpáros szempontból frekventált városnak. A kiadványban szeretnének egy külön túrát kidolgozni címmel, amely a kerékpárosoknak szólna. Ezt kétoldalas várostérképpel, a látnivalók megjelölésével, leírásával oldanák meg. Ehhez ,- Ft-ot kérnek a bizottságtól, cserébe viszont 20 db. kiadványt ingyenesen átadnának a város részére, három nyelven ajánlva benne a szombathelyi szálláshelyeket, a Tourinform Irodát, és színes fotókat is közölnének. Balogh Gábor: tartalmi részt fejtette ki: a kiadványban megjelentetni kívánt pontos kerékpáros útvonal még tervezés alatt áll, folyamatosan egyeztetni szeretnének a készítés során a Tourinform Irodával. A kiadvány egy Nyugat-Magyarország-i sorozat része lenne, - 2 -

3 Az ajánlat azoknak a kerékpáros turistáknak szól, akik maguk szeretnék felfedezni a várost. Tapasztalatokat Budapesten szereztek, ahol hagyománya van a kerékpáros városnézésnek. Szombathely közel 20 km-es kerékpáros hálózattal rendelkezik, -Pedál Kerékpáros Egyesülettel, szervezet. Horváth György: Észrevétele szerint a térképvázlatról hiányzik a legújabb kerékpárút amely most épül az Óperint-utca és az Orlay iskola között a Perint-parton. Balogh Gábor: Az Önök elé került térkép-terv az egy hónappal e mutatja, az azóta történt változásokról folyamatosan egyeztetni kívánnak a Tourinform Irodával és a kerékpáros egyesülettel Az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 42/2005. (09.26.) ISZB határozat Az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság a Frigoria Könyvkiadó kerékpáros térkép ajánlatát ismételten megtárgyalta és a kiadó módosításokkal kiegészített ajánlata alapján br ,- Ft-ot, azaz bruttó kétszázötvenezer forintot különít el az Idegenforgalmi Alap terhére a kiadvány megjelentetéséhez azzal a feltétellel, hogy a kiadó 100 ingyenes példányt biztosít a fenti kiadványból Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata számára. Tóth Kálmán a bizottság elnöke IV. negyedév 2.) napirendi pont Szombathely Megyei Jogú Város évi költségvetési rendeletének módosítása Tóth Kálmán: 17 millió forint plussz jelentkezett az idegenforgalom során. Mi ennek az oka? Stéger Gábor: amely nem önkormányzati forrásból származik, hanem ez egy megérkezett pályázati pénz. Tóth Kálmán: A bizottság biztosítja minden esetben az önrészt a turisztikai ezen költségvetés módosításakor 5 millió forinttal emelje meg. Szakály Gábor: nem találta a nyári diákbérletek támogatását a költségvetésben Stéger Gábor: Volán közvetlenül támogatásként kapja meg ezt az összeget - 3 -

4 Szakács Marcell: az iskolai étkezési támogatás radikális lecsökkentése okáról Stéger Gábor: Nem csökkentek le, átcsoportosításként az adott intézmény soránál szerepelnek. Az Idegenforgalm Szakmai Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város évi költségvetési rendeletének módosítását megtárgyalta és 5 igen, 1 tartózkodás, 3 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 36/2005.(IX.26.) ISZB határozat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének II. számú módosítását megtárgyalta és azzal a módosító indítvánnyal Alapot Ft, azaz ötmillió forint pályázati önrésszel emelje meg. Tóth Kálmán, a Bizottság elnöke 3. napirendi pont: Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város évi költségvetési Szele Györgyi: Tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a fél évre tervezett idegenforgalmi adó bevételt több, mint 50%- idegenforgalmat jelez. A bizottság a Szombathely Megyei Jogú Város évi költségvetési gazdálkodásának I. félévi helyze 37/2005.(09.26.) ISZB határozat Szombathely Megyei Jogú Tóth Kálmán, a Bizottság elnöke - 4 -

5 4.napirendi pont: A Szombathely- Lakézi Gábor: hálózat túl bonyolulttá és átláthatatlanná vált, ezért szükségessé vált az egységesítés és a csere. Az elmúlt hónapokban a gáz és vízvezetékek cseréjére került sor. Ezek a beruházások ahhoz vezettek, hogy a burkolatot meg kellett bontani mindenütt. je, a növenyzet, felszíni vízelvezetés, térbútorok felállítása történik majd, mely további egy évet vesz igénybe. A térfelújítás legnagyobb vitát kiváltott része a térbútorok és lámpatestek stílusának meghatározása volt. A tér szélesebb részén egy egységes rendezvény teret -szobor. A beruházás költségigénye 8- szeptemberének végéig szeretnék megvalósítani. Tóth Kálmán: Szele Györgyi: képest használható Milyen lesz a burkolat? Lakézi Gábor: Völler László: A Kereskedelmi és Iparkamara kérése véleményét is. Dr. Szele Györgyi: lkészülve Lakézi Gábor: Sajnos nem lehet mindenre felkészülni, bár a nagyrendezvényekre mindenképp számítottak, ezért meghatározott pontokon plussz hozzáféréseket építettek ki. Babos Csaba get képviseli, vagy az eklektikusság jegyében a modernhez közelít? Lakézi Gábor: Marton Andor: kompetenciájába, mert nem látott látványtervet, alaprajzot, így nem látja az írásos anyag alapján, hogy mi történik. Azt javasolja, hogy ne szavazzanak róla, hiszen nincsenek meg a biz kérdésekben döntsenek. Nem érti, hogy mit jelent az, hogy a térburkolat szürkés és határozni. A padok támlanélküliségét is kifogásolta. Továbbá azt is, hogy miért nem - 5 -

6 kérték ki a lakosság véleményét? Javasolja, hogy csak abban az esetben fogadja el Tilcsik György: esz a taxiállomásokkal? Mi lesz a ütemezése? Szakály Gábor: pedig az a véleménye, hogy nem szabad egy önkormányzati céget arra kényszeríteni, hogy bizottság el tud dönteni. Lakézi Gábor: Marton úr sok olyan kérdést vetett fel, ami más bizottságok kompetenciájába tartozik, nem ide. A beruházási tervnek megvannak az ismérvei jogszabályban rögzítetten, ezeknek ez az anyag megfelel: mi a beruházás forrása, határideje stb. Azok a kérdések amik itt felmerültek a közbeszerzési terv részét és szépek lesznek. A költségkalkulációkkal kapcsolatban elmondta, hogy számos árajánlatot kértek be, így a végösszeg is reális. A Városgazdálkodási Kft. az önkormányzat 100% tulajdonú A taxiállomásokat összevonják a BM Klub elé kerülnek. A Karnevál rendezvénytér része augusztusra használhatóvá válik. A többi részét majd utána fejezik be. Dr. Szele Györgyi számolnának vele. arton Andor, Szakács Marcell, Szakály Gábor elhagyták az üléstermet. 38/2005. (09.26.) ISZB határozat tartózkodás mellett támogatja. Tóth Kálmán, a Bizottság elnöke 5. napirendi pont: Javaslat új utca elnevezésére Dr. Szele Györgyi: Két utca elnevezésére tesz javaslatot. Az egyiket Rauscher Miksáról, a másikat Reismann Jánosról javasolja elnevezni. Tóth Kálmán: Arra tesz ja Sándorról is nevezzenek el utcát. 39/2005. (09.26.) ISZB határozat - 6 -

7 Az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 10. h.) alapján egyhangú döntésén - Reismann János utca, - dei iskolai és a Bodányi Ödön utcákkal Rauscher Miksa utca. el utcát. 6. Napirendi pont: Szombathely Megyei Jogú Város turizmusfejlesztési koncepciója olvasat) Tóth Kálmán: Javasolja, hogy a bizottság két olvasatban tárgyalja az anyagot, így Magyar Márta: elkészítettek az anyagból eg szerepeltetik a részletes anyagot. Tóth Kálmán: -analízis, jó, hogy kapcsolódik a regionális és országos koncepciókhoz. A turizmusfejlesztési koncepcióról nem kíván szavaztatni. Punger Pál: Mikor alakul meg az a csapat, aki az ebben a koncepcióban foglaltakat végrehajtja? Tóth Kálmán: A koncepciónak az a dolga, hogy megmutassa az irányt, a cselekvési Marton Andor: Azokat a prioritásokat nagyon jól megjelöli, és elmagyarázza, amelyek a laikusok számára is fontosak lehetnek. Hiányolja a Széchenyi terv hiányának megemlítését. Ez a terv ugyanis sokat tett a hazai turizmus fejlesztéséért. A munka készítése során ki kellett volna kérni más (sportos, kulturális, gazdasági területen dolgozó) szakemberek véleményét is. Túl sok a prioritás, hiányolja a sport-turizmus prioritásként való megjelölését. Összességében jónak tartja az anyagot. Magyar Márta: Babos Csaba: szerepet, nagyobb hangsúlyt szán ennek a szervezetnek olyan módon, hogy a forrásokat is. Tóth Kálmán: A Tourinform Iroda helye ideális, hiszen az a nemzetközi gyakorlat, hogy a Városháza épületében helyezik el a helyi turisztikai információ szolgáltató irodát. Tilcsik György: A konferencia-turizmuson belül javasolja a város történetéhez konferencia a barokkról, egy

8 Grünwald Stefánia: Szó esett korábban egy cselekvési te Magyar Márta: A cselekvési terv a turizmusfejlesztési terv része. Ez a dokumentum 7. Különfélék: A. Grünwald Stefánia: Az Adventi hétvégék programsorozat 2002-ben indult, az elmúlt év fol Az idei rendezvény megrendezéséhez ,- Ft támogatást kér az Idegenforgalmi Alap terhére. 40/2005. (IX.26.) ISZB határozat Az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság az Adventi hétvégék programsorozat terhére ,- Ft-tal támogatni kívánja a rendezvénysorozatot. Tóth Kálmán, a bizottság elnöke december 1. B óta a Tourinform Iroda képviseli a belföldi turisztikai kiállításokon a várost. A n külön standon együtt, Vas megyeként jelennek meg képviseltetni magát a város. A belföldi kiállítások költségeire ,- Ft-ot kér az Idegenforgalmi Alap terhére. Szakály Gábor: Mire elég ez a pénz? Grünwald Stefánia: Egy 6m-es stand ára ezer forintba kerül. Így ez az összeg éppen 10 kiállítás helydíjára elég. Egy nemzetközi, Pharos pályázaton nyertek pénzt egy mobil installáció elkészítésére. 41/2005. (IX.26.) ISZB határozat Az Idegenforgalmi Szakmai Bizottság a évi turisztikai kiállításokon és szakmai rendezvényeken turisztikai vásárokon és szakmai rendezvényeken a szombathelyi Tourinform Iroda megjelenését egyhangúlag ,- Ft- támogatni kívánja

9 F Tóth Kálmán, a Bizottság elnöke azonnal Más hozzászólás, vélemény nem volt. Tóth Kálmán a Bizottság ülését bezárta. Kmf. //:Gombás Rita:// //:Tóth Kálmán:// a bizottság elnöke - 9 -

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 65 TARTALOMJEGYZÉK 65/2008.(XI.28.)

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008. január 31.-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008. január 31.-én megtartott nyílt ülésér l 2008. január 31. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2008. Határozatok száma: 1-20/2008. Rendelet száma: 1/2008 JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 11-én (Szerda) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelenléti ív szerint (1. sz. melléklet), - Jánossomorja Televízió munkatársai, - Kelemen Lívia a Magyar Posta Zrt. Ikt. sz. : 10-11/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 26-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Bán János, Elekes Péter,

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. október 19-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Szekeres György

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 15- én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Bujtás László képviselő Nátz Miklós képviselő Sárvári István képviselő Wandraschek

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2013. november 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor Dr. Balatoni Gyöngyi al, Antal István Lászlóné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben