GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 10. SZÁM NEGYEDÉVENTE MEGJELENÕ TÁJÉKOZTATÓ III. NEGYEDÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 10. SZÁM NEGYEDÉVENTE MEGJELENÕ TÁJÉKOZTATÓ 2003. III. NEGYEDÉV"

Átírás

1 GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 10. SZÁM NEGYEDÉVENTE MEGJELENÕ TÁJÉKOZTATÓ

2 Kedves Testvérek! Az elmúlt negyedrõl sem mondható, hogy események nélkül teltek napjaink. Mondhatjuk, nem unatkoztunk, hanem sokszor úgy éreztük, mintha hajtana bennünket valami. Az eseményekrõl részletesen számolunk be, hiszen közös munkánkról és közös eredményeinkrõl van szó. Inkább egy kicsit arról meditáljunk, mennyi haszna van mai mobilizált életünknek? Szükséges-e minden esetben fokozni a tempót, szinte az erõltetett menetig? A háború alatt erõltetett menetben kellett elérnünk egy folyót és átkelni a hídon, mert elõ volt készítve a felrobbantásra. A több órás kimerítõ menet után a túloldalon három órás pihenõt kaptunk, amit az út szélén a puha havon eldõlve töltöttünk el. Ahogy letettük magunkat, azonnal elaludtunk. A sûrû köd volt a takarónk. Amikor felébredtünk, a lábainkat csak úgy tudtuk felváltva elõbbre tenni, hogy kezünkkel segítettünk lépkedni. Megérte? Az életünkért futottunk. Az Ószövetségben volt egy különleges polgári törvény, a Menedékvárosok törvénye. Isten különös gondoskodása volt ez arra az esetre, ha valaki tévedésbõl, nem szándékosan embert ölt. Ilyenkor csak egyetlen lehetõség volt az életének megmentésére: a vérbosszuló rokont megelõzve el kellett jutnia a legközelebbi menedékvárosba. Megérte a többórás kimerítõ futás? Az életéért futott. Mindig ilyen hasznos a futás? 2 Láttatok már mókuskereket benne a szegény kis foglyával? Darálja a métereket. Ki tudja, hányat egy napon?! Kinek, mi haszna belõle? Mégis, a fizikai erõnlét megtartása érdekében pörögnie kell szegény kis jószágnak. De vajon mi dönti el, hogy hasznos-e vagy nem, amit teszünk? Nagyon fontos tisztán látni, mi motiválja tetteinket. Bármi is legyen, ha fáradozásunk nem viseli magán Isten jóváhagyó pecsétjét, az emberi erõ összeomlik. A munka és pihenés Istentõl meghatározott rendje mellett van egy másik szabályozó elv is, amit csak azok ismernek, akik elkötelezték magukat az Úrnak a teljes szívbõl végzett szolgálatra, amelyben más törvények uralkodnak. Amikor Jézus érezte és látta a munka utáni pihenés szükségét, tanítványaival elvonult egy magányos helyre. A pihenésbõl azonban nem lett semmi, mert a lelkileg és fizikailag fáradt, éhes emberek megelõzték õket és már ott várták a pihenésre kijelölt helyen. És az Úr nem küldte el õket, hanem gondoskodott róluk. A fizikailag elfáradt Illésnek az Úr nem pihenõkúrát és kikapcsolódást rendelt, hanem negyven napi megerõltetett utat. De adta hozzá azt az eledelt, amelyben erõ volt. A céltalan mókuskerék -futás fárasztó, de az Úr küldetésében az erõ megsokszorozódik. Kérjük az Urat, hogy adjon értelmet fáradozásunknak, és adja meg hozzá a szükséges erõt is. a Szerkesztõ

3 Evangélizáció Ezuttal maga a Könyvek Könyve volt a téma: Isten Igéje, a Biblia, amelybõl tanulunk és prédikálunk, amelyrõl beszélünk, vitatkozunk: amely lelki életünk kenyere. Kilenc alkalommal - péntek estéken - faggattuk: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! Mennyi idõ kell a Biblia megismeréséhez? Mit jelent ismerni az Írásokat? A Jézus korabeli írástudók egész életüket az Írások kutatására szentelték, Jézus mégis így minõsíti õket: nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát (Mt 22:29). Pál apostol hasonlóképpen osztályozza korunk álbölcselkedõit is: mindenkor tanulnak, de az igazság ismeretére soha el nem jutnak (2Tim 3:7). Ennek az az oka, hogy sokan vannak, akik magyarázzák, tanítják a Bibliát, beszélnek róla, de nem engedik, hogy Isten Igéje szóhoz jusson életükben. Vannak testvéreink, akik évenként egyszer átolvassák a Bibliát. Egy adventista, aki 40 éven át szorgalmasan tanulta naponként a Bibliát és jelen volt a péntek esti és szombati istentiszteleteken, hûséges tanulója volt a szombatiskolának, legalább tízezer órát töltött el Isten Ígéjének társaságában. Ez 1260 nyolcórás nap: három és félév. Ettõl már valaki tudós lehet. A Bibliáról azonban nem csupán tárgyi ismerettel kell rendelkeznünk. A Biblia át kell, hogy járja életünket. A Biblia nem csupán irodalmi remekmû, nem csupán az európai mûveltség alapja, nem csupán kultúrtörténeti érdekesség, hanem: Isten szava.a Biblia nem csak Istenrõl beszél, hanem Isten szólítja meg általa az olvasót. Ez volt a célunk, hogy így kutassuk ezen az evangélizáción. Öröm volt számunkra, hogy a hallgatók kitartottak mindvégig. A tesztlapokat 7 alkalommal állították ki. Közel 80 személytõl kaptunk értékelhetõ tesztlapokat. Voltak, akik csak egy alkalommal, de sokan minden elõadás után leadták a kiállított munkalapokat. A végeredmény is szép volt. Huszonkilenc megfejtõ ka-pott Bibliát ajándékba. Akik kevesebb kérdésre adtak helyes választ, és nem töltötték ki minden alkalommal a tesztlapokat, egy-egy Jézushoz vezetõ út c. könyvet kaptak.mindenki örült. A hallgatók is és az elõadók is. A szeminárium jellegû elõadásokat Dr.Szigeti Jenõ, Bodnár János és Erdélyi László testvérek tartották. A Qumrani leletek ismertetésével egy alkalommal bekapcsolódott a szolgálatba Dr. Tokics Imre testvér is. Az evangélizáció továbbra sem szünetel. Jelenleg a bölcsességirodalom tanulmányozásával az a célunk, hogy a Szentírásnak azokkal a kijelentéseivel, igazságaival is foglalkozzunk, amelyek általában kívül esnek a stratégiai evan-gélizáció témakörén. Ezek a tanítások fontos eligazítást adnak a mindennapi élet gyakorlatához. Az elõadásokra agugusztus végéig pénteken esténként mindenkit szeretettel várunk! (x) 3

4 Visegrádi hajókirándulás - Éljen május elseje! - A Nevelési Osztály éves programjának megfelelõen május 1-én hajókirándulást szervezett Visegrádra. Mindnyájunk örömére szolgált, hogy olyan sokan részt vettünk, és egy napot kötetlenül és vidáman együtt tölthettünk testvéri, baráti közösségben. A hajóról fél óráig csak mi jöttünkkivonulás a bárkából Bizonyára azért is tartotta fontosnak 90 ember, hogy eljöjjön, mert vonzotta a természet szeretete, a kikapcsolódás lehetõsége, a történelmi nevezetességek látványa, Ottó testvér egész nap vigyázó szemmekkel figyelte a sor elejét és végét, ezért javasoljuk a hónap diakónusa cím adományozását. 4 Ameddig a (jó) szem ellát... jönnek a terézvárosiak!!! azonban a kirándulás hangulatából szinte áradt a közösségteremtés- és ápolás igénye és öröme. Nagy szükség van erre, hiszen a gyülekezetben alig adódik alkalom a baráti beszélgetésre, egymás jobb megismerésére. Pedig a közösség attól lesz közösség, ha egymást megismerjük, ha tudjuk a másik örömét és bánatát, mert csak így tudunk együtt örülni az örülõvel és együtt sírni a síróval. Az emberi kapcsolatokban van egy nagyon fontos elem ami összeköt: a közös élmény, a közös tapasztalatszerzés. Erre valók igazán az ilyen alkalmak. A szép hajóút a csodálatos Dunakanyarba, nyugalmával felüdítette a lelket.

5 Mikorra mindenkinek könnyebbé vált az elemózsiás táskája, visszaindultunk a hajóállomásra. A hazafelé vezetõ hajóúton fejtörõ társasjátékokat játszottunk, melyet a Misszió osztály által ajándékozott könyvekkel jutalmaztunk meg. Jutott a könyvekbõl a veszteseknek is, de még a környezetünkben lévõ idegeneket is megajándékozhattuk. A visegrádi mûemlékek között sétálva volt alkalmunk elkalandozni a számunkra már romantikusnak tûnõ középkorba. Megcsodálhattuk a koprabeli építészet monumentalitását, gyönyörködhettünk a Királyi palota lenyûgözõ szépségû díszudvarában és az üdítõ vizet árasztó díszkutakban. Délután a gyönyörû panorámát nyújtó hegyoldalon pihen hettünk meg. Amíg a fiatalabbak futballoztak, az idõsebbek a tájban gyönyörködve szippantottak nagyokat a friss erdei levegõbõl, élvezve a tavaszi napsugár simogatását. Õszintén be kell ismerjük - márcsak a képek tanúsága miatt is-hogy ottlétünk idejébõl igen sokat töltöttünk evéssel és ivással, igaz Benjámin? (hát már csak ilyen a magyar, nem?) - bár Bejamin barátunk szerint a fagyi nem étel, de finom. A kirándulás óta más szemmel nézünk egymásra és amikor találkozunk azt kérdezzük a másiktól: mikor megyünk újra együtt kirándulni? A következõ kiránduláson várjuk azokat is, akik most kimaradtak a csapatból! Szabó Ottó 5

6 Mozaik Besztercebányáról május 31. 6

7 Látogatás Szlovákiában Gyülekezetünk kórusa és népes kísérete 72 fõvel érkezett Besztercebányára. Szlovák testvéreink az elmúlt évben jártak nálunk, amikoris ünnepi mûsor keretében hallhattuk énekkaruk szolgálatát. A mérce igen magas volt, és elmondhatjuk, hogy ez jó hatást tett kórusunk ambiciózus felkészülésére. Programunkban kórusszámok, a gyülekezetünk életét bemutató beszámolók, személyes tapasztalatok követeték egymást, és a gondolatok, a mosolyok, majd a személyes találkozások és beszélgetések közel hozták szíveinket. Megéreztük a közös testvériségünkben rejlõ kifogyhatatlan erõt. A sokszínûség szép- sége, az együtt gondolkodás, a közös szolgálat és reménység hatotta át ezt a csodálatos napot, melyet együtt tölthettünk. A délutáni mûsornak szinte nem akart vége lenni, hisz mindenki érezte, milyen jó egymást megismerni, és tapasztalatinkból kölcsönösen tanulni. Estefelé egy közös városnézésre indultunk az ottani gyülekezettel, és mintegy százan egy nagy-nagy csapatban jártuk be a belváros nevezetességeit. Ezután vendéglátóink sorbaállítottak bennünket egy remek fagylaltozó elõtt és megvendégelték egész társaságunkat. A nap végén egy hatalmas kört alkotva kézenfogva vettünk búcsút egymástól. Mindent köszönünk és a viszontlátásra! Norvég vendégek A tavaszi nyárelõ mozgósította a gyülekezetek apraját nagyját. A határok átjárhatósága innen-ide teljessé tette a vendégjárást. Amíg a mi kórusunk Besztercebányán ápolta a testvéri kapcsolatokat, addig helyüket a norvég kórus egyenruhás együttese foglalta el. Öröm volt hallgatni ezen a szombaton - május 31-én északról jött testvéreinket, akik Isten világszéles népének összetartozását sugározták szolgálatukkal, kedvességükkel. Az igét a kórust kísérõ lelkész hirdette, akit dr.tokics Imre testvér fordított, no, nem norvégból, hanem angolból. A norvég kórus pénteken a fasori evangélikus templomban, vasárnap kora délután pedig a Budavári Mátyás templomban a- dott egyórás koncertet, a turisták számára engedélyezett idõben. 7

8 Lelkészgyermekek találkozója Új mûfaj? Talán igen, de az élet alakítja az új helyzeteket. Az elmúlt év október 12- én megtartott találkozó után az ott megfogalmazott és késõbbi magánbeszélgetéseken elhangzott gondolatok adták az ötletet: kellene szervezni olyan találkozót, a- melyre azokat hívnánk meg, akik lelkészgyermekekként nõttek fel a közösségben, de nem tudtak ráállni az egyház pályájára. A Dunamellélki Egyházterület szervezésében június 6-8 között meg is történt ez a találkozó Balatonlellén, az Advent Üdülõben. Volt, aki - saját bevallása szerint - azzal a szorongással jött, hogy annyi év után vajon milyen lesz a fogadtatás. Azonban már az elsõ órában teljesen otthon érezte magát mindenki. A fogadtatás a szeretet természetességében történt. Mi is úgy éreztük, hogy közénk tartoznak azok is, akik hosszú évek óta elfelejtettek hazajönni. Senki sem csodálkozott rajtuk, csak örültünk egymásnak. Nem készítettünk szoros programot, hogy több idõ legyen a kötetlen beszélgetésnek. A péntek esti áhitat után volt a bemutatkozás. Mindenki elmondta, amit fontosnak tartott önmagáról, életérõl és az együttlét örömérõl. Az éjszakába nyúló beszélgetés sok olyan titkot tárt fel, ami azt jelzi, hogy még azokat sem ismerjük igazán, akikkel hétrõl hétre, szombatról szombatra együtt vagyunk a gyülekezetben. Azt is felismertük, hogy többet kell imádkoznunk egymásért. A szombat is a különös áldások jegyében telt el. A vízparton igazi, meghitt, családias közösségben töltöttük az Úr napját. 8 Miskolczi Olga és Éva Erdélyi Laci bácsival beszélget Az igébõl dr. Tokics Imre, dr. Szigeti Jenõ, Ócsai Sándor és Erdélyi László testvérek szolgáltak. Elhangzottak versek, ének- és zeneszámok Isten dicsõítésére. Néhányan eljöttek a Tiszavidéki Egyházterületrõl is, hiszen egyházunkban a rokoni szálak okán a határok köny-nyen átjárhatók. A délutáni beszélgetések során felvetõdött egy olyan terv, hogy alakuljon egy team, amelynek tagjai nem megkeresztelt lelkészgyerekek lennének. Õk maguk szerveznék az egyházzal és egymással való további kapcsolatukat. Természetesen, ebben segítségükre lennénk hellyel, rendezvények megtartásához szükséges személyekkel és eszközökkel. A gyülekezetek abban segíthetnének, ha maguk is keresnék és ápolnák a kapcsolatot azokkal, akik testünkbõl való testek és vérünkbõl való vérek akik hozzánk tartoznak akkor is, ha jelenleg kikerültünk egymás látókörébõl. És természetesen, imádkoznának is ennek a szolgálatnak az eredményességéért. Nem szabad lemondanunk senkirõl sem, akik a mieink! Minden résztvevõnek - egymásnak - köszönjük a csodálatos hétvégét!

9 9

10 Létszámjelentés II. negyedév Anyák Napja Ebben az évben is köszöntöttük az édesanyákat Anyák Napján. A Gyermekiskola miden tagja szépen felkészült és kiöltözött, hogy örömöt szerezzen szüleinknek és az egész gyülekezetnek. Keresztség: Madarász Györgyné Ispán Erzsébet Jakab Emõke Juhos Márton Szabó Ernõ A szolgálatra imával indulunk Zenekar is alakul, fõleg fúvósokból. Reméljük, hogy kibõvül majd az e- gyüttes és egyszer lesz igazi ifjúsági zenekarunk is. Dolgozunk rajta. Halálozás: Nemes Sándorné, Tatár Istvánné Gyülekezeti levéllel érkezett: Debrenti Árpád Debrenti Enikõ Víg Tibor Vígné Szakács Erzsébet Balla Róbert Gyülekezeti levéllel távozott: Mátyus Anna, Mátyus Zoltán Törlés Csercsa László, Siroki Ilona Taglétszám március 31-én Taglétszám június 30-án fõ 377 fõ A virágok és a produkció mellett õszintén, fogadkoztak gyermekeink, hogy nem csak az ünnepen lesznek jók, hanem a hétköznapokban is megmarad ez a szeretet. Meglátjuk!

11 Álláshirdetés Jól jövedelmezõ állás!...látogasd meg testvéreidet, hogy jól vannak-e, és hozz tõlük hírt (1Sám 17:18). Ezzel a megbízatással küldte el Dávidot é- desapja Isai, hogy tudomást szerezzen a fronton szolgáló fiai hogylétérõl. És hogy milyen jutalma volt ennek a hûséggel teljesített szolgálatnak, azt a bibliai történeti leírásokból tudjuk. Góliát legyõzésének története beépül Isten népe történetébe, még tovább: Isten megváltási történetének vonalába. Ott kezdõdött, hogy egy fiatal gyermek elindul azzal a tarisznyával, amelyben néhány kenyér és sajt van, hogy elvigye azokat a rászorulóknak. Ilyenkor mindig ott bújkál a kérdés: Mi történt volna, ha Dávid inkább a kényelmet választja és nem megy el atyja szavára a frontra, hogy meglátogassa testvéreit? A válasz: semmi. Valóban nem történt volna semmi, és egész életében soha meg sem tudta volna, hogy mit veszített. Egy jól szolgáló diakónus ismeri ennek a törvényszerûségét. És mindenki, aki kész arra, hogy a legcsekélyebbet is megtegye testvéreiért, ismeri ennek különös áldását. Az Evangéliumi Munkás 1926-os egyik számában találtam a következõ beszámolót: A Távol Kelethez hasonló inséges terület sehol sincs a világon. Elhagyatottság, betegség, piszok és szegénység mindenütt. Vajon néhány év múlva mit fog jelenteni számunkra, hogy fényes autómobilok, magas fizetés és fényesen felszerelt intézmények helyett gyalog vánszorogtunk poros vagy sáros utakon, vagy utaztunk tragacsokon, háltunk csûrökben, amelyeknek padlója az anyaföld, s teteje csepegõ szalma volt. S leültünk fadarabokra, kutyákkal, disznókkal, csirkékkel lábaink körül? Sohasem fiztetett még egyetlen multimilliomos sem olyan kielégítõ tiszteletdíjat, mint amit ezek a szegény, beteg, gyámolta-lanok fizetnek kézfogásaikkal, könnyeikkel, szíves mosolyukkal, s megértõ tekintetükkel. Szolgálatom legnagyobb jutalmát egy szegény árva gyermektõl kaptam, akit féltõn gondoztam. Mellhártyagyulladása volt, s bevittük a kórházba. Elmentem õt meglátogatni. Egy kínai orvosnõ állt mellette, s a szegény gyermek feltekintett és mosolygott, bár a halál már tükrözõdött az arcán. Megkérdeztem az orvostól, mit akar a gyermek. A doktornõ így válaszolt: megkísérli, hogy kifejezze háláját azért, amit érte tett, és hogy megköszönje a látogatást. A gyermek olyan beteg, hogy már beszélni sem tudott. Két óra múlva a szegény leányka meghalt, de mosolya szívemben él, s drágább nekem, mint minden földi kincs. Vajon nem nagyobb jutalom ez, mint az arany? Ha akarsz jól fizetõ állást, akkor menj el te is, és látogasd meg testvéreidet, hogy jól vannak-e, és hozz róluk hírt, hogy a gyülekezet is tehessen értük valamit. (el) Kincskeresés Embertásrainkkal együtt érezni, és õket megérteni annyit jelent, mint õket Isten szemével látni és ez nem tudomány, hanem kegyelem. (A.v.Speyr) Nagy, de ritka mûvészet sokat tenni, sok emberrel együtt mûködni, s mindamellett sem magunktól, sem Istentõl el nem térni. (Loyolai Sz.Ignác) A hajók inoghatnak jobbra-balra, de mi volna, ha a világító tornyok jobbra és balra táncolnának? (Shehan) 11

12 Májusban ellátogattunk Albrecht Emil testvérhez, Gabi édesapjához, aki immár életének 90. évében jár jó egészésgben. Érkezésünket már napokkal ezelõtt jeleztük és Emil bácsi nagy izgalommal várt minket. Szombat este volt, így egy népes kis társasággal mentünk. Emil bácsi mosolyogva és a különös szeretettel vár vendégekhez öltözve várt a kedves és otthonos szobában. A falakon családi képek és saját készítésû csodálatos gobleinek és festmények. Emil bácsi ugyanakkor fafaragásokat is készít, ezt a mesterséget anno a fogságban kezdte mívelni, és bicskával egyetlen fadarabból vájja ki a kis remekmûveket. Emil bácsi biztonsággal már csak támasztékkal jár, de így is naponta kint van a takaros kis kertben, ahol saját maga gondozza a veteményest és a virágokat év az úton Tibor, Gabi férje és leánya Zsófi rendszeresen segítenek a ház körüli teendõkben is, Tibor szeretettel és megbecsüléssel visel gondot Róla, és ennek nyomai látszanak mindenhol. Emil bácsi nagyon életrevaló és így magányosan is mindenben praktikusan igyekszik ellátni magát, a veteményesben például egy ügyes nyeles szerszámmal kapálgat és egy kampóval be is takarítja a termést. A munka után a szép kis sziklakertben a fák alatt jó pihenni és újabb erõt meríteni. Ez a tettrekészség és optimizmus ad erõt a mindennapokban haladni tovább és tovább. Emil bácsi már nem látogatja rendszeresen a gyülekezetet, de a sashalmi testvérek rendszeresen felkeresik, a prédikációkat magnókazettán hozzák el neki, és az úrvacsorai istentiszteletekre elviszik õt. Gyülekezetünkbõl Dán Ilonka és Oroszné testvérnõk látják el a szükséges házimunkát és fõzést Emil bácsi részére. Egy kellemes órát töltöttünk Emil bácsinál, és a beszélgetésben egy hittel teli, megbékélt testvérünk öröme sugárzott. Köszönjük Emil bácsi a szíves vendéglátást! A gyülekezet köszöntését is küldjük neked ezzel a verssel:

13 Sorsomnak Istene Sorsomnak Istene, jó kezedben lenni. Minden órát, percet Lábaidhoz tenni. Holnaptól nem félni Uram, add meg nekem: Hadd bízzam Terád az egész életem. Sorsomnak Istene Élõ hitet te adj! Minden hatalomnak hatalma felett vagy. Világot fenntartó erõd sose lankad: Sorsomnak Istene szívem kér: most hallgass! Hallgasd meg imámat, rejts el rejtekedbe, gondolatim útját Te tartsd a Kezedbe. Várva várlak Uram! Erõsítsd a hitem a Jézus nevében adom át a szívem. A Jézus nevében várok mindent Tõled: megbocsájtásodat, irgalmat, kegyelmet. Hogy neved dícsérjem e rövid életben: Sorsomnak Istene ez is csak kegyelem. Ez a nagy kegyelem mindennap reámhull. Mit a virág a mezõn, ha szárad, megújul. Ha hervad, az esõ felüdíti mindjárt, Szentlelked esõje engem is megáld. A titkok útjain veszek újabb erõt megsokszorozódva több lesz, mint azelõtt. - Old és köt az erõ. Világot oldoz el és veled köt össze: Sorsom Istenével. Páskulyné Kovács Erzsébet Gabi barátai és szolgatársai, június utolsó szombatján kimentünk a temetõbe, hogy felkeressük Gabi sírját és csendesen emlékezzünk meg róla. Ugyanitt fekszik Oláh István testvér is, az õ sírjánál szintén megálltunk egy percre. Bár elõttünk járnak, tudjuk, hogy újra találkozunk velük. Addig sem felejtjük el emléküket, mert nagyon hozzánk tartoznak. 15

14 Csöng a telefon... Hajdanában, nem is olyan régen, még meghitt zene volt a telefon berregése. Persze ott, ahol volt. Akinek nem volt, néha háztömböket kellett megkerülni, hogy egy egészséges nyilvános telefonra akadjon, ahol libasorakozva vártak egymásra a csevegni akarók. Csevegni három percben? Mert bizony, ha valaki merészelte túllépni a posta limitjét, megindult a halk, majd egyre erõsödõ méltatlankodás, találgatva, vajon kivel beszélgethet olyan sokat a kedves polgártárs? Mert mindig vannak emberek, akik bizony másokra nincsennek tekintettel. Aztán, ha rákerült a sor, azon dühöngött, hogy miért olyan meg nem értõk az emberek, amikor valakinek életbevágó mondanivalója van? Ma már más a helyzet. Majdnem minden családban ott van legalább egy fõvonal, aztán szinte családtagonként a marok, ami jó használati eszköz tömegben, villamoson, buszon, sétálva, kocogva, és ki tudja, milyen helyzetekben. Mégis, akármennyit is beszélünk róla, a telefon nagy áldás. Néha életmentõ, segélykérõ. Sok utazást tesz feleslegessé, mert segítségével könnyebben megbeszélhetõk fontos ügyek, programok, tervek, váratlanul közbejött dolgok. Sok idõt takaríthatunk meg általa. És még mire jó a telefon? 1. Csörög a telefon. Jó egy évvel ezelõtt fiatal asszony hívott telefonon, és bejelentette, hogy többé nem megy a gyülekezetbe. Hogy miért? Ilyenkor van rengeteg valós és vélt ok. Mit mondhat ilyenkor a lelkész? Sokat nem, inkább tartalmilag fontosat. Kis útravalót, ami mindig ott csenghet fülében akkor, amikor saját számítása nem jön be. 16 Mit mondhat ilyenkor a lelkész? Sokat nem, inkább tartalmilag fontosat. Kis útravalót, ami mindig ott csenghet fülében akkor, amikor saját számítása nem jön be. 2. Eltelt egy év. Ismét csöng a telefon. Igen, õ az. Most ficamodott ki a karja (ez a belépõ szöveg). A valóság egy kicsit más: nem úgy történtek a dolgok, ahogy számítottam. Én már akkor tudtam, de õ ezt nem értette. A lényeg: A testvérek várnak a gyülekezetben, mert szeretnek. Ott a helyed üresen. Szombaton jössz? Talán igen. Úgy legyen! 3. Csörög a telefon. Majdnem éjfél. Adventista gyermek, de még harminc évesen sem tudta eldönteni, miként viszonyuljon a hallott és tanult igazsághoz. De most sok minden összejött: félek, beszélgessünk egy kicsit. Beszélgetünk. Elmondja, hogy nincs a közösségben, de igazán nincs a világban sem. Nem érzi ott jól magát. Imádkozzam érte. Megígérem. Néhány nap múlva én hívom. Meglepetten kérdi: nem feledkeztem meg róla? Valóban komolyan vettem, amit mondott? Igen, komolyan vettem, és nem feledke-zem meg rólad. Eztuán imádkozni fogok érted. 4. Csörög a telefon. Éjszaka van. Elnézést, de nem tudok aludni. Félek. A depresszió gyötör. Minden összejött, és képtelen vagyok a problémákat kezelni. Beszélgessünk egy kicsit. Beszélgetünk. A félelem megszûnik. Most már elálmosodtam, szeretnék lefeküdni. Most feküdj le, én imádkozom érted. Aludj jól! Milyen jó dolog ez a telefon! 5. Csörög a telefon. Édesapám meghalt. Tessék szíves lenni meglátogatni édesanyámat, mert tanácsra volta szüksége. Átérzem, ez nagyon fontos. A jövõ héten oda

15 utazom. Ötven éves közös gyülekezeti emlékek. Neki 16 évvel ezelõtt azt mondta az orvosa, hogy hat hete van, legfeljebb két hónapja. Ettõl függetlenül is szükség van mûtétre, ellenkezõ esetben nagy kínok között fog meghalni. Megmûtötték. Azután eltelt a hat hét és a két hónap, és a tizenhat év. Fizikálisan is tapintható a betegség tünete. Õ csak él tovább, amíg nem maga az Úr mondja ki a végsõ szót. Az Úr utjait nem tudjuk. Csak annyit tudunk, hogy Neki gondja van reánk. 6. Csörög a telefon. Amint már írtam is, Édesanyám és Nagymamám adventisták voltak. Én is jártam a gyülekezetbe, de sajnos, nem keresztelkedtem meg. De szívemben ott él a vágy. Most nagy próbákban van részünk. Kérem, tessenek imádkozni értünk. Szóltam az ADRÁ-nak, adjanak nekik anyagi segítséget, de a fiatalasszony azt mondta, hogy nem fogadnak el anyagi segítséget, csupán azt kérik, hogy imádkozzunk érte és családjáért. Kérését ezennel továbbítom a gyülekezetnek. Imádkozzon a gyülekezet egy ismeretlen fiatalasszonyért, férjéért és gyermekéért. Az anya és nagyanya hite nem ment feledésbe. Marcus Aurelius elmélkedései Figyelj közvetlen feladatodra akár alapelvrõl, akár cselekvésrõl, akár valaminek a jelentésérõl van szó. - Ha baj ér méltán ér: holnap akarsz jó lenni, nem ma. - Abban az egyben találd örömöd és megnyugvásod, ha - az istenségre gondolva - egyik közhasznú cselekedetrõl a másikra térsz át. A régi lángból egy-egy parányi szikra ott ízzik egy vágyakozó szívben. Bízunk abban, hogy még lángralobban. 7. Csörög a telefon. Ne haragudj, hogy zavarlak, de nem tudok mit kezdeni problémámmal, Kérlek, adj tanácsot, és imádkozzál értem 8. Csörög a telefon. Ne vedd rossz néven, hogy felhívtalak, de olyan nagy az örömöm, hogy ezt nem tudom magamban tartani. El kell, hogy mondjam neked. 9. Csörög a telefon, és csörög a telefon. A drót nélküli vonalak, hálók összekötnek bennünket, mint népet egy csodálatosan együtt érzõ nagy-nagy családdá, amelyben egy szív és egy lélek dobbam. Milyen jó dolog is ez a telefon! Ha nem volna, nagyon hiányozna. Csörögjetek telefonok! Ó, Uram, add, hogy mindig kedves zene legyen fülemnek, ha a telefon valamelyik testvéremnek örömét, bánatát, szomorúságát, segélykérõ hangját hozza! És add, hogy ott a vonalak másik végén megérezzék, hogy a szeretet és az együttérzõ szív válasza érkezett visszahozzájuk. (el) - Az emberek egymásért születtek. Vagy tanítsd, vagy tûrd hát õket. - Ha a körülmények arra kényszerítenének, hogy lelked nyugalma felkavarodjék, gyorsan húzódj vissza önmagadba, s a szükséges mértéken túl ne jöjj ki sodrodból. Ha gyakran menekülsz a lelki harmóniához, elõbbutóbb teljesen megszerzed magadnak. - Fogadd a dolgokat gõg nélkül, válj meg tõlük könnyû szívvel. 17

16 Telefonos lelkisegély szolgálat Több szervezet mûködteti a lelkisegély telefonszolgálatot, mindegyik segítõ szándékkal. E szolgálat alapszabálya az anonimitás a vonal mindkét végén. Ez biztosítja az õszinte megnyilatkozást, ahogy egyszer egy hívó mondta: most az ûrbe sírom el fájdalmam... Az ember lelki szükséglete, hogy elmondhassa valakinek mindazt, amit nehéz magában elhordozni, vagy amit nem tud megoldani. Miért veszik fel a kagylót és keresik meg e szolgálatokat? Mert szükséges, hogy kibeszéljék magukból terhüket és azt megosszák valakivel, de ugyanakkor személytelenek maradhatnak. Egyedül érzik magukat a több tagú a családban, vagy valóban magukra maradtak. E szolgálatot 11 évig végeztem a Rákellenes Liga által mûködtetett lelkisegély telefonnál. Több esetben nem is a betegség, hanem családi vagy egyéni lelki problémák miatt hívtak. Most két esetet említek, amelyek nagyon mélyen belém vésõdtek. - Egy férfi hívott. Egy darabig zokogott a telefonban... vártam. Majd elmondta 60 éves vagyok, tüdõrákos. Feleségem pár éve meghalt, nekem sincs sok hátra. Egyetlen fiam viseli gondomat és most költözik hozzám, hogy ápoljon. Nem tudom elfogadni szeretetét, mert nem érdemlem meg, iszákos voltam és családom egy jó szót nem kapott tõlem. Õ most feleségével szeretettel gondoz, s én nem tudom e szeretetet elfogadni... megint zokog... Mikor megnyugodott, mondtam, beszélje meg fiával, kérjen tõle bocsánatot.- Már megtettem - mondta - és mégsem tudom elfogadni a szeretetét. - Hogy mi lett - nem tudom. Sok esetben nem tudjuk meg a dolgok végét. Ezt viszont nekünk kell elfogadnunk. De mély tanulság, hogy Jézus szeretetét nem érdemeljük meg, csak elfogadhatjuk azt feléje nyújtott nyitott tenyérrel, mely a hit keze. - Egy idõs hölgy azzal kezdte a telefonbeszélgetést, hogy az orvosa szerint kb. hat hete van hátra. Õ is érzi állapota súlyos voltát, s ezért végrendelkezni szeretne, s ehhez kér segítséget. Lakását már korábban gondozás fejében a szomszédnak adta, ingóságairól és temetésérõl akar most rendelkezni, mert nincs senkije. Mit tegyen? Tanácsoltam, hívja fel a Rákellenes Ligát, beszélje meg velük. Egy hét múlva ismét hívott, elmondta, hogy a megbeszélés szerint cselekedett. Írásban megállapodtak, s kikötötte, hogy nem kér egyházi temetést, mert egy egyháznak sem tagja. Ennek alapján hosszabban beszélgettem vele lelki dolgokról. Hogyan veszi tudomásul az orvosi véleményt? Azért, hogy nem vagyok egy egyháznak sem tagja, van Bibliám, anyám hívõ aszszony volt, aki az 1920-as évek végén adventistának keresztelkedett meg. Én kicsiny lány voltam, vitt magával a gyülekezetbe. De késõbb kiesett a közösségbõl. - Erre bemutatkoztam, hogy adventista vagyok. (Megszegtem a szabályt, de nem volt lelkiismeret furdalásom, sõt ellenkezõleg.) Nagyon megörült, s mondta, jó az Úr. Kérte, látogassam meg. Örömmel mentem hozzá, s lakásán elmondta, leérettségiztem, 18

17 majd a világháború után Pestre kerültem az egyik minisztériumba, közben elvégeztem az egyetemet. A saját utamat jártam, özvegy lettem, s most 70 év felett pajzsmirigy rákom van. - Feküdt, nehezen beszélt. Nyaka bal oldalán nagy daganat volt. Mellette kis asztalon azok a gyógyszerek, melyeket a végstádiumban lévõk kapnak. De ott volt a lelki gyógyszer is - egy sokat használt Biblia. Lelki segítségnyújtásom nem a mellébeszélés vigasztalásából állt: - még nem halsz meg, hidd, hogy meggyógyulsz..., hanem a Jézussal való lelki kapcsolat helyreállításából. Megbeszéltük az éppen aktuális hitpontot, az elalvás és a feltámadás reménységét, Krisztus visszajövetelének közelségét. Ezt hitte. Többször meglátogattam, ekkor bibliáztunk, imádkoztunk. Ez a kapcsolat egy hónapig tartott. Állapota egyre roszszabb lett, s amikor utolsó alkalommal egy vasárnap délután voltam nála, már csak annyit értettem meg a 23. Megéreztem, hogy a 23. Zsoltárt kérte. Felolvastam többször, majd a mentõket hívtam. Elvitték és még az nap este a kórházban csendben befejezte életét. A Rákellenes Liga kérésére én mondtam gyászbeszédet ravatalánál. A 23. Zsoltárral búcsúztattam. A ház egyik lakójával beszélgettem, aki azt mondta, nagyon elegáns, szép nõ volt. Lakásán nagyon sokszor összejött a baráti kör, akikkel bibliázott. Az Úr végtelen kegyelme, hogy élete utolsó szakaszában ismét kinyújtotta feléje megmentõ kezét. Õ hálás szívvel ragadta meg ezt a kezet. Családi körülményeim miatt abbahagytam ezt a szolgálatot. De ha tudok segíteni és van, aki meg szeretné osztani terhét, szeretettel szolgálok. Telefonom:(1) Dr. Murányi Árpádné. Végzõs diákok köszöntése GYÜLEKEZETÜNK FIATALJAI közül ebben a tanévben fejezte be az általános iskolát Döbrei Zsuzsanna, Hansz Gyula, Kulcsár László, Menyhért Eszter, Veres Dávid, a középiskolát pedig Borbáth Noémi, Kenyeres Erzsébet, Simon Beatrix és Város Viktória. Minden végzõs diáknak gratulálunk az iskola sikeres befejezéséhez, illetve az eredményes érettségi vizsgához. Új iskoláikban további jó tanulást és jó eredményeket kívánunk. Kívánjuk, hogy a kapott tálentumokat továbbra is a lehetõ legjobban kamatoztassák az iskolában is, a gyülekezetben is és az élet minden területén, Isten neve dicsõségére! További terveikrõl a velük készült interjúkat a következõ számban olvashatjuk. A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak. Albert Einstein Megtanultam, hogy a legfontosabb az, amit azután tanulok, amikor azt gondolom, már tudok valamit. (Ismeretlen) Akik tudnak másokra hallgatni, tetszést aratnak és egy idő múlva maguk is tudnak valamit. (Ismeretlen) 19

18 Tovább haladunk a felújítási munkákkal Mondhatnánk: lassan, de biztosan haladunk a gyülekezeti helyiségeink felújításával. Jakó Gyula testvér és segédei derekasan helyt álltak a rekkenõ hõségben és ütemesen haladnak elõre a munkálatokkal. Legfonotosabb vállalásunk a nyílászárók teljeskörû cseréje befejezõdött. Kutasi Miklós barátunk minõségi munkát végzett, valamennyi ajtó és ablak helyett újat gyártott. Már készülõdünk a külsõ homlokzat felújításának nagy munkájára is. Elkészültek az emeleti irodák. Elsõként a jegyzõk vehették birtokba új irodájukat, a- hol a gyülekezeti adminisztrációt nyugodt körülmények között végezhetik majd. Itt került elhelyezésre a fénymásoló is, amelyen a heti programlapok, meghívók és minden egyéb misszió anyag készül. Az emeleten lesz továbbá a gyülekezeti bizottság tárgyalószobája, valamint a pénztár és Bodnár János lelkész irodája. A szomszédos lakás három szobájában pedig a gyermekiskolai osztályok tanulhatnak majd, és a kisgyermekes édesanyák megfelelõ elhelyezését is itt szeretné megoldani a Nevelési Osztály. Az emeleten a mellékhelyiségek is bõvülnek. 20 Mivel a tatarozás szabályai szerint felülrõl lefelé haladunk, a földszinten némi elmaradásban vagyunk. Azonban itt is elkészültek a nõi mosdók, és még a nyáron a férfiaké is készen lesz. Az ablakok cseréje során a homlokzaton lepergett a vakolat és ekkor került napfényre ez a jelzés, melyet a háborúban az orosz katonák helyeztek el, és azt jelezte, hogy e házhoz nem nyúlhatnak a zsákmányszerzõk. Ennek törtétónetét a következõ számban Szigeti Jenõ meséli el. A felújítás során mindig szemünk elé tárul a múlt, ahogy az idõk során átalakult ez az épület. Ugyanakkor felelevenednek személyek, akik egykor itt laktak, dolgoztak - itt élték életüket a szolgálatban. A felvillanó emlékek figyelmeztetnek arra, hogy a mi feladatunk e házat méltóképpen óvni, karbantartani és használni rendeltetése szerint. Reméljük, hogy a nyári szabadságok után szakembereink újult erõvel látnak hozzá a további feladatokhoz, hiszen a gyülekezeti munka õsszel újabb lendületet vesz, benépesül a gyermekiskola és készülünk az evangélizációra. Fáradozásaikat elõre is köszönjük.

19 Imádkozzál és dolgozzál A közelmúltban fiatal diák tapasztalatát olvastam, amely lényegében arról szólt, hogy hõsünk egész évben alig tanult valamit, de a vizsgakor az Úr megsegítette és könnyû tételt húzott, amibõl ötösre vizsgázott. Elõfordul, hogy az Úr elnézi lustaságunkat és kegyelmébõl pótolja mulasztásunkat, de ez nem azt jelenti, hogy most már hurrá, feltaláltuk az életben a potyautazást, az Úr támogatásával. Az Úr elnézõ türelmének és szeretetének visszaélésével veszélyes helyzetet teremthetünk magunknak. Bizonyára ezt akarta tudtul adni az Úr egy másik testvérünknek, aki szintén be akarta vezetni az Urat ebbe az utcába, de az Úr nem ment vele, hanem egy jobb megoldáshoz segítette õt. Lukács János testvérünk így mondja el tapasztalatát: B kategóriájú jogosítványt akartam szerezni úgy, hogy megkerülve a szabályos utat - tanulás nélkül - rendezzük el az illetékesekkel. Még imádkozni sem tudtam, hogy Jézus legyen segítségemre. Négy-, vagy ötször járatták el velem a bolondját, amivel fel is bosszantottak, mert vizsgára nem engedtek. Csak azt nem vettem figyelembe, hogy Jézus nem kísérhet el görbe utakra. Amikor újabb dátumot tûztek ki a vizsgára, akkor döbbentem rá, hogy az anyagnak talán a 80%-át tudom, ez pedig nem elégséges a jó eredményhez. Ekkor már komolyan imádkoztam, hogy az Úr segítsen meg és vegyen oltalmába az igazgatóval együtt. A válasz úgy jött, hogy az igazgató elzavart: befelé, tanulni, ma sincs vizsga! Újabb dátum. Amikor eljött az új nap, beültettek a padba, magamban imádkoztam, hogy az Úr küldje el angyalát és juttassa e-szembe, amiket megtanultam. Mert már volt mit, hiszen tanultam. Éreztem Jézus jelenlétét, és a maximális pontszámmal kitûnõre vizsgáztam. Gratulált a vizsgabiztos és az igazgató is, aki megkérdezte: Na, Lukács Úr, jó volt-e így, ahogy volt? Örömmel mondtam igent, mert most már felismertem: az Úr azt akarja, hogy követõi e- gyenesen járjanak, és ne hozzanak szégyent Reá. Köszönöm Jézus, hogy úgy segítettél, hogy tanulva értem el az eredményt. Eddig a tapasztalat. Nekünk is az a véleményünk, hogy akkor kérhetjük nyugodt szívvel az Urat, ha jó lelkiismerettel végezzük munkánkat. A diákoknak pedig azt üzenjük: a Szentlélek csak azt juttatja eszünkbe, amit becsülettel megtanultunk. A lusta diáknak nem juttat eszébe semmit! Úgy tűnik számomra, hogy minél keményebben dolgozom, annál nagyobb szerencsém van. Thomas Jefferson A becsületesség tudás nélkül gyenge és haszontalan, a tudás becsületesség nélkül veszélyes és elborzasztó. Samuel Johnson A tapasztalat az amit akkor kapsz, amikor nem kapod meg azt amit akarsz. Ismeretlen A lehetőségek álruhája általában a kemény munka, ezért nem ismeri fel sok ember őket. Ann Landers 21

20 Attila jelesre vizsgázott aznap délelõtt a Fõiskolán, lezárva ezzel a III. évfolyamot. Útban hazafelé, a Keleti-pályaudvaron érte õt a - valószínûleg - szívinfarktus. Testvérünk július 2-án született Tordán, Romániában. Családjával - feleségével és két kiskorú gyermekével - öt évvel ezelõtt jött Magyarországra, hogy teológiát tanuljon a Fõiskolán. A Dunamelléki Egyházterület bibliamunkásként alkalmazta õt a tatabányai gyülekezet körzetében, aki szolgálati területét lelkészi hivatásnak tekintve kimagasló szorgalommal, tanulmányait az ügy iránti buzgalommal végezte. Marton Attila, mint adventista hûséges és méltó szolgája volt Istennek. Marton Attilát a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterülete és az Adventista Teológiai Fõiskola saját halottjának tekinti. (Adventinfo SM, 94) 22 Szomorú üzenet VÁRATLANUL ELHUNYT MARTON ATTILA, AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FÕISKOLA HALLGATÓJA Váratlan hirtelenséggel elhunyt Marton Attila, az Adventista Teológiai Fõiskola hallgatója. A halál egy pillanat alatt következett be június 19-én, délidõben. A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben. Abraham Lincoln A Terézvárosi Gyülekezet két tagja is átélõje volt a drámának. Marton Atttila testvér már Pécelen fájdalmat érzett a nyakában és a szívében. Ennek ellenére elindult hogy hazaérjen szeretteihez az eredményes vizsga örömével. Együtt utaztak Ambrus Sanyival. A Keleti Pályaudvar elõtt Attila rosszul lett és kiment a kocsi peronjára. Amikor Sanyi utána ment, Attila már agonizált. Az állomásra kiérkezett mentõk már csak fiatal testvérünk halálát tudták megállapítani. A következõ vonattal érkezett Pécelrõl ugyanoda Fazekas Gyöngyike, és ott találkozott Ambrus Sanyival, akinek arcán még ott volt a halál döbbenete. Tõle tudta meg a szomorú hírt, ami olyan hihetetlenül hangzott. A Teológia Fõiskola hallgatóit is mélyen megrázta a szomorú hír. Az egyik hallgató olyan rosszul lett, hogy mentõk vitték a kórházba. Hála az Úrnak, még késõn este hazavihette õt dr.tokics Imre testvér, a Fõiskola fõigazgatója. A Gyászolók fájdalmában mi is osztozunk.

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben