Gyermekszínjátszó találkozó Pápán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekszínjátszó találkozó Pápán"

Átírás

1 Az Év Legjobb Települési Lapja május 20. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 18. szám Két nap alatt tizenöt elõadás Gyermekszínjátszó találkozó Pápán Mikszáth-emléktábla a Griff falán Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából hétfõn emléktáblát avattak a Fõ téren, a Griff Szálló falán. A rendezvényt a Múzeumi világnaphoz kapcsolódóan valósította meg a pápai önkormányzat és a megyei múzeumi igazgatóság. Az emléktábla nem véletlenül került a Griff falára, hiszen itt vett részt az iparosbálon Mikszáth regényhõse, A Noszthy fiú esete Tóth Marival fõszereplõje egy somlói szüret után. A regény megírása elõtt 15 évvel, 1890 nyarán Mikszáth több képviselõvel együtt járt Pápán és a Somlón. Folytatás a 2. oldalon Az általános iskolákban színjátszó csoportokba, drámapedagógiai foglalkozásokra járó diákok legfontosabb szakmai fesztiválja az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó. A Magyar Drámapedagógiai Társaság által szervezett országos rendezvény régiós állomását, az északdunántúli regionális találkozót ebben az évben Pápa rendezte május 15-én és 16-án. A két nap során a területileg érintett megyék Zala, Vas, Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém mellett Fejér megye legtehetségesebb diákszínjátszói is bemutatkoztak a Jókai Mór Mûvelõdési Központ világot jelentõ deszkáin, sõt a szlovákiai Lendváról is érkeztek ifjú színészpalánták. Részletek az 5. oldalon Bölcsõdei projektindító Kedden tartották a Pápai Bóbita Bölcsõde kapacitásbõvítõ fejlesztése címû KDOP projekt ünnepélyes projektindító rendezvényét a Polgármesteri Hivatal házasságkötõ termében. A rendezvényen részt vett Benecz Rita szociális osztályvezetõ, Szabó Istvánné intézményvezetõ és dr. Pászt Róbert projektmenedzser is. Dr. Áldozó Tamás alpolgármester a rendezvényen elmondta, a városban jelenleg három önkormányzati fenntartású bölcsõde mûködik, melyben 160 gyermek elhelyezésére van lehetõség. Bõvebben a 3. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke május 20. Folyamatosan csengett Vasárnap Pápán és a környezõ településeken kidõlt fák, nagyméretû ágak eltávolításánál nyújtottak segítséget. Számos esetben épületekre, villanyvezetékekre dõlt a fa, de szerencsére személyi sérülés nem történt. Bakonybélben egy hatalmas fenyõvel kellett megküzdeniük, ami épp a tûzoltószertárra zuhant. Nagyacsádon egy kéményt döntött le a viharos szél, míg Pápadereskén és Mezõlakon a háztetõ cserepeit bontotta meg. Hétfõn a vízszivattyúzásé volt a fõszerep. Bõven akadt munka Nagygyimóton, Takácsin és Bakonybélben is, ahol a megduzzadt Gerence árasztotta el a telepü- a telefon Szombat éjféltõl hétfõ délutánig közel 70 esetben vonultak a pápai tûzoltók vihar okozta károk elhárítására, tájékoztatta lapunkat Németh Tamás tûzoltóparancsnok. lést. A tûzoltók megállás nélkül dolgoztak szombat éjféltõl hétfõ késõ délutánig, mondta a tûzoltóparancsnok. Németbányán a Bitva patak lépett ki a medrébõl és öntötte el a kertek alját, valamint a falu fõterét. A hömpölygõ víz alámosta a buszmegállót, a híd pedig beleszakadt a patakba. Pápán a folyóvá duzzadt Bakonyér fenyegette a Tarczy utcát, a Malomkert, valamint a Gyár utcát. Homokzsákokkal védekeztek az árvíz ellen. Az önkormányzat megkeresésére, több péküzem (Tansütõ Kft. Pápa, Kossuth L. u. 29., Egyházaskeszõi Pékség Egyházaskeszõ, Kossuth u. 30., Török Kálmán pékmester Pápa, Jácint u. 4. és a Pápai Pék Kft. Pápa, Döbröntei G. u. 5.) térítésmentesen több ezer jutazsákokat ajánlott fel a mentés számára. Melegh Andrea Nagyüzem a mentõállomáson A tavalyi évhez hasonlóan idén is rengeteg általános iskolás ismerkedett egy kötetlen nyílt napon a mentõsök munkájával május 10-én, hétfõn. Rohamkocsi, soha el nem némuló szirénaszó, folyamatosan munkában lévõ mentõsök. Egyszóval talpon volt az egész pápai mentõállomás. A tavalyi, nagy sikerû mentõs nyílt nap idén is hatalmas népszerûségnek örvendett az általános iskolások körében, akik játékos ismeretterjesztõ feladatok segítségével pillanthattak be az ott dolgozók munkájába, hétköznapjaiba. A gyerekek megnézhették a gépkocsiparkot, a felszereléseket, kipróbálhatták a különbözõ eszközöket, gyakorolhatták az újraélesztést. A legnépszerûbbek a rögzítõeszközök voltak, illetve a rohamkocsi. A folyosón lévõ kiállításon a mentés történetét kísérhették figyelemmel az érdeklõdõk a kezdetektõl napjainkig, mondta Kürti József a mentõállomás vezetõje, aki hangsúlyozta, hogy számos civil is felkereste õket ezen a napon május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentõegyesület Kresz Géza fõvárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentõszolgálat és ezáltal a mentés állami feladattá vált. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a Mentõk Napját Magyarországon, mely idén volt 62 éves, tette hozzá a mentõállomás vezetõje. Meleg Andrea Mikszáth-emléktábla Folytatás az 1. oldalról - Az akkori újságban Láng képviselõ Pápán volt annak a cikknek a címe, melyben Mikszáth is szerepelt. Õ jött ide beszámolni, hozott magával nyolc képviselõt és két jeles egyéniséget, megtartotta az elõadást, és másnap az egész napot a Somlón töltötték. Még az is kiderült, hogy az egyik szombatot és vasárnapot töltötték itt, szombaton egy órakor érkezett be a vonatuk. Az állomáson Osvát Dániel polgármester fogadta õket, majd bejöttek a a Griff falán Griffbe, megebédeltek. Délután megtartották az ülést, amelyiken Láng képviselõ tartott beszámolót, este pedig száz személyre szóló díszvacsorán vettek részt a vendégek. Mikszáth 15 évvel késõbb írta meg regényét, és mindazt, amit ekkor tapasztalt városunkban, fel is használta. Az érdekesség azonban az, hogy Mikszáth úgy írta meg, mintha a Somló közvetlen Pápa közelében lett volna például Noszthy Feri úgy sétált haza a somlói szüretrõl a városba, ezen a pápaiak szoktak is egy kicsit bosszankodni mondta Huszár János helytörténész. Az emléktáblát dr. Limbacher Gábor megyei múzeumigazgató, dr. Hermann István, a Kulturális és Vallási Bizottság elnöke és Huszár János helytörténész avatta fel. - Fontosnak tartottuk, hogy egy ilyen, a kulturális örökség tekintetében is gazdag városban, mint Pápa, jelen legyünk és itt ünnepeljük meg a Mikszáth-centenáriumot fogalmazott Limbacher Gábor. Az avatást követõen emlékülés volt a Griffben, ahol Huszár János, valamint Ács Anna és Praznovszky Mihály irodalomtörténészek tartottak elõadást. A programon részletek is elhangzottak A Noszthy fiú esete Tóth Marival címû Mikszáth-regénybõl. Az alkalmon az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola furulyakórusa közremûködött dr. Szatmáry Péterné Rédey Margitta vezényletével. Varga Bea Hirdetmény Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,hogy a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza a gépjármûvek tulajdonjog változásról, az üzembentartói jog változásának bejegyzését igazoló teljes bizonyító erejû magánokiratok /pl.adásvételi szerzõdés /kötelezõ tartalmi elemeit július 1-jétõl a Korm. rendelet 5. -a értelmében, ha a gépjármû tulajdonjogának vagy az üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokirat /pl. adásvételi szerzõdés,üzembentartói megállapodás / nem felel meg a Korm. rendelet aiban meghatározott tartalmi követelményeknek, azt a közlekedési igazgatási eljárásban történõ felhasználás céljából joghatás kiváltására alkalmatlannak kell tekinteni, annak alapján a nyilvántartásba bejegyzést nem lehet tenni, a kérelmet az okmányirodának el kell utasítani. Kérem, Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeik intézéséhez a fentieknek megfelelõ okiratokat készítsenek. Az új adásvételi szerzõdés nyomtatvány A.rend.3/2010. számon a nyomtatványboltokban beszerezhetõ. A hivatkozott jogszabály megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal,Okmányiroda hirdetõtábláin, a Városi Televízió Képújság rovatában, Pápa Város Honlapján /www.papa.hu/önkormányzat/hirdetmények/. Kanozsainé dr. Pék Mária Hirdetmény Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a személyiadat és lakcímnyilvántartás / a továbbiakban:lakcímnyilvántartás/ rendszerében ellenõrzést végzett, és az ellenõrzés eredményeképpen megállapította, hogy Magyarországon több mint (ebbõl pápai: 198) polgár bejelentett, és bejelentése alapján nyilvántartott lakcíme nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, mivel bejelentett lakóhely nélkül csak tartózkodási helyet tartalmaz a lakcímnyilvántartás. A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI.törvény / a továbbiakban: Nytv./ 5. /2/ bekezdése szerint a polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe, ahol a polgár él, a Nytv./ 5. /3/ bekezdése szerint a polgár tartózkodási helye annak a lakásnak a címe, ahol a polgár - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Fentiek szerint a tartózkodási hely / korábban ideiglenes lakcím / létesítésének feltétele a bejelentett lakóhely / korábban állandó lakcím/ megléte. A Nytv.26. /1/ bek.szerint a polgár köteles a beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének ill.tartózkodási helyének címét a lakcím szerinti jegyzõnél nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. Fenti kötelezettségének elmulasztásával az érintett szabálysértést követ el. Kérem azokat a polgárokat,akik csak tartózkodási hellyel rendelkeznek, hogy lakcímbejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget. Tájékoztatom egyúttal Tisztelt Ügyfeleinket, hogy lakcímük rendezése a saját érdeküket is szolgálja, mivel a jogszabályoknak megfelelõ lakcímbejelentés az egészségügyi szolgáltatások /pl.orvosi ellátás, kórházi ellátás / igénybevételére való jogosultságot is érinti. Lakcímbejelentési ügyintézés: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda Pápa,Fõ u.12. Tel: 89/ ,89/ Ügyfélfogadási idõ: hétfõ,kedd,csütörtök: , szerda: , péntek: Kanozsainé dr. Pék Mária, jegyzõ

3 2010. május 20. Pápa és Vidéke 3 Projektindító Folytatás az 1. oldalról Jelenleg 56 kisgyermeket tartanak nyilván a várólistán. Mivel egy jogszabályi változás következtében a GYES csak a gyermek kétéves koráig folyósítható, az igények elõre láthatóan tovább emelkednek majd. Az ellátás biztosítása és a férõhelyek bõvítése érdekében 2008 júniusában Pápa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KDOP-hoz. A bölcsõde 1954 óta mûködik. Kezdetben 40 kisgyermek elhelyezésére volt alkalmas az intézmény, ám január 1-jétõl jogszabályi változások miatt a férõhelyek számát 30-ra csökkentették. A város az elmúlt 10 évben közel 50 millió forintot fordított a három önkormányzati bölcsõde fejlesztésére, a mostani projekttel pedig 97 millió forintos beruházás valósulhat meg. A munkálatok során az intézmény már meglévõ épületének felújítása mellett új épületszárny is épül. Az épület bõvítése a Dózsa György utcai oldalon a meglévõ épületre merõlegesen, illetve a meglévõ épület délnyugati irányú meghosszabbításával történik. A bölcsõdében jelenleg három csoportszoba van, a felújítást követõen öt csoportszobában helyezhetik el a gyermekeket. A felújítás egyben 20 férõhelyes bõvítést is jelent, így a beruházás befejezését követõen 50 kisgyermek fogadására lesz alkalmas az intézmény. A fejlesztés az alapellátás biztosítása mellett egyéb szolgáltatások biztosítását így idõszakos gyermekfelügyeletet és családi délutánt is lehetõvé teszi. A projekt keretein belül szelektív hulladékgyûjtõ szigetet is kialakítanak, s az udvar átalakításával jelentõsen emelkedik majd a zöldterület aránya. A projekthez kapcsolódóan, de nem annak részeként, az önkormányzat parkolóhelyeket és gyalogátkelõhelyet is kialakít a bölcsõde Dózsa György utcai új fõbejárata közelében. Dr. Áldozó Tamás kiemelte, a 80 millió forintos vissza nem térítendõ támogatást kapott a város, az önkormányzat pedig 17,7 millió forinttal járul hozzá a fejlesztéshez. A közbeszerzési eljárást a Szanyépszer Kft. nyerte. A munkálatok elõre láthatóan július végére fejezõdnek be. papp Látássérültek évadzáró közgyûlése A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Pápai Kistérségi Csoportja május 11-én tartotta évadzáró közgyûlését a Polgármesteri Hivatal B épületében. Négy éve született döntés, hogy a megyei szövetség Veszprém Megyei Látássérültekért Emlékplakett"-tel díjazza azokat a személyeket, akik sokat tesznek a megyében élõ látássérültekért. Hét kistérség mûködik a megyében, évente három díjat ítélnek oda, ezek közül az egyiket A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás igazgatói és ifjúságvédelmi munkaközössége, valamint családsegítõ és gyermekjóléti szolgálata tartott szakmai tanácskozást múlt csütörtökön a Városháza B épületében. A programon a szakemberek a drogmegelõzésrõl és a deviáns viselkedésrõl tárgyaltak. Akistérségiifjúságvédelmi munkaközösség és gyermekjóléti szolgálat az ellátási területükön mûködõ általános iskolák igazgatóit és 2010-ben dr. Áldozó Tamás alpolgármester kapta. Az elismerést dr. Szõke László adta át. Az indokolás szerint dr. Áldozó Tamáshoz a látássérültek bármikor segítségért fordulhatnak, a pápai városvezetõ mindig maximálisan közbenjár a vakok és gyengénlátók érdekében. Ezt követõen dr. Szõke László megtartotta éves beszámolóját a megyében történt eseményekrõl, szólt a sikeres pályázati eredményekrõl, és beszélt az akadálymentesítés fontosságáról is. Az elnöki gondolatok után Radics Ildikó körzeti Sok az iskolai hiányzás csoportvezetõ örömmel mondta el, hogy a Civil Majális keretein belül a Civil Háló Szövetség köszönõ oklevéllel díjazta a pápai látássérült csoportot. A közösség aktívan részt vesz a rendezvényeken, interaktív foglalkozást tartva segítette a fogyatékkal élõ emberek elfogadtatását a látó társadalom számára. Radics Ildikó szólt a folyamatban lévõ pályázatokról, köszönetet mondott a támogatóknak, és beszélt a május végére szervezett kirándulásról is. Az évadzáró közgyûlést a Pápai Musical Stúdió tehetséges énekesei, valamint Tompa Péterné Tóth Katalin orientális táncbemutatója zárta. Polgár Szilárd ifjúságvédelmi felelõseit területükön. tette hozzá a szakember. hívták meg a kerekasztalmegbeszélésre. - A prevenció, a megelõzésnagyonfontosszámunkra, Az alkalmon a drogmegelõzésrõl Fábián Amália, a - Az általános iskolákkal ezt azért hangsúlyozom, Veszprémi Alkohol- és szoros kapcsolatot próbálunk mert nem mondanám, hogy Drogsegély Ambulancia kialakítani, és a gyere- a nálunk jelentkezõ problé- munkatársa tartott elõadást kek érdekében preventív mák közül a drog témaköre az egybegyûlteknek. módon közelítünk a sajnos a legszámottevõbb, de a Gulyásné Barcza Judittól nagy számú aktuális problémához. megelõzés szempontjából megtudtuk: ellátási területézményekkel Fontos, hogy az in- mindenképpen szót érdetükhöz 44 település tartozik, közösen, mel. Ugyanakkor a deviáns az itt jelentkezõ gyermek- és együttmûködve próbáljunk viselkedés tekintetében az ifjúságvédelmi feladatokat az akut problémákra megoldásokat iskolai hiányzások magas hatgyermekjólétiséshárom találni mondta száma igen jelentõs. Az év családgondozó munkatárs Gulyásné Barcza Judit mb. szinte minden szakaszában látja el. Feladatuk sok, de szakmai vezetõ, aki hangsúlyozta megfigyelhetõ, még tanév heti szinten igyekeznek el- a deviáns viselkedés vége felé sem csökken. Ezen jutni gondozott családjaik- komoly probléma az ellátási is szeretnénk változtatni hoz. Varga Bea

4 4 Pápa és Vidéke május 20. Prózamondó verseny a Weöresben Prózamondó versenyre hívta május 6-án 14 órára a város és környéke általános iskolásait a Weöres Sándor Általános Iskola. Összesen 28 diák érkezett a megmérettetésre, melyen 4 korcsoportban versenyezhettek az ismert és elismert tagokból álló zsûri elõtt. A prózai mûvek széles palettáját vonultatták fel a résztvevõk. A kisebbek a meserészleteket, míg a nagyobbak a klasszikusokat és a mai modern mûveket részesítették elõnyben. A magas színvonalú versenyen az alsósoknál Antalné Ihász Katalin, a Tókerti Óvoda vezetõje, Bognárné Novák Ilona, a JMK mûvelõdés-szervezõje, Tóth Lászlóné, a szervezõ iskola nyugalmazott tanítója, a felsõsöknél Szalai Imréné tanárnõ, Bognár József ny. igazgató és Gosztola István feladata volt kialakítani a sorrendet. A következõ eredmények születtek: 1-2. osztály: 1. helyezett: Karcsai Áron (Csót), 2. helyezett: Magyar Johanna (Weöres) 3. helyezett: Licsauer Márk (Szent István) 3-4. osztály: 1. helyezett: Hegyi Alexandra (Weöres) 2. helyezett: Nagy Bettina (Weöres) 3. helyezett: Csuti Blanka (Munkácsy) 5-6. osztály: 1. helyezett: Szabó Boglárka (Tarczy) 2. helyezett: Amberger Zsófia (Weöres) 3. helyezett: Radics Regina (Weöres) 7-8. osztály: 1. helyezett: Hunyadi-Nagy Eszter (Tarczy) 2. helyezett: Móczár Bence (Tarczy) 3. helyezett: Kiss Viktória (Weöres). A Weöres-suli sikerei Kiválóan szerepelt a Weöres Sándor Általános Iskola csapata az Országos Mesevetélkedõ megyei fordulójában. Csoportjukban az elsõ helyrõl jutottak tovább a döntõbe. Az ötfordulós mesevetélkedõt az Eötvös Károly Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára szervezi, melynek megyei elõdöntõjében összesen 38 csapat vett részt. - A csoportunkban 13 csapat között végeztünk az élen. Összesen tizenketten jutottak be a döntõbe, közöttük a Tarczy Lajos Általános Iskola - mondta Gosztola Erika felkészítõ tanár. A négyfõs csapatot Németh Szabina, Nagy Bettina, Ivády Gréta és Tóth Dávid alkotta, valamennyien 4. osztályos tanulók. Eddig 16 mesét tanultak meg a gyerekek, mely minden fordulóban újabb néggyel bõvül. Így, ha sikerül eljutni az országos döntõbe, már 24 mesébõl kell felkészülniük a tanulóknak. Összesen hét feladatot kellett megoldani. Volt keresztrejtvény, villámkérdés, közmondás, titkosírás, vette át a szót Nagy Bettina. A legnehezebbek a közmondások voltak, hiszen olyan is volt közöttük, amit soha sem hallottunk. Segítségképp elmagyarázták a jelentését, és abból kellett kikövetkeztetni, hogy melyik meséhez tartozik, tette hozzá. Nagyon sokat készültek a gyerekek a versenyre, és nemcsak az iskolában, hanem otthon is. Oda-vissza megtanulták a meséket szereplõkkel, helyszínekkel, tárgyakkal együtt mindent tudtak, mondta a felkészülést segítõ pedagógus. Színessel alá szoktuk húzni a szereplõket, tárgyakat, és kigyûjtjük egy összesítõ lapra a tanár néni segítségével, tette hozzá Németh Szabina. Ugyancsak remekül szerepeltek a Weöres-iskola diákjai a Megyei Ki Mit Tud vetélkedõn, ahol Tegyi Kornél és Kömöcsi Tamás az elsõ helyen, míg Magyar Balázs a második helyen végzett. A márciusi Arany János Országos Vers és Prózamondó versenyrõl szintén nem üres kézzel érkeztek haza a résztvevõk. Itt Tegyi Kornél 7. osztályos tanuló a második, míg Györkös Bence ötödikes diák a 4-6. helyen végzett. M.A. Segít a Nép ügyvédje A szociálisan rászorulók jogi problémáinak megoldásához nyújt segítséget a Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata. A Veszprém Megyei Hivatal kihelyezett ügyfélfogadást tart Pápán május 21-én, pénteken 9-11 óráig a Fõ tér 24. sz. alatti Belvárosi irodaház 210. irodájában. Mit ünnepelünk pünkösdkor? Talán errõl az ünneprõl tud a legkevesebbet a mai ember, mind a népszokásokat illetõen, mind valódi eredetét tekintve. Az elsõ ami eszünkbe jut, hogy munkaszüneti nap, így egy hosszú hétvége elé nézünk. Pedig semmivel sem kisebb ünnep, mint a karácsony vagy a húsvét. Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Számos népszokás - pünkösdölés, mátkálás - fûzõdik hozzá, melyben elsõsorban a termékenység, a nász ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése dominál. Körkérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, vajon Önök tudják-e, mit ünnepelünk pünkösdkor. Madárbarát óvodát avattak A Madárbarát Óvoda címet adományozta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Csókai Óvodának. Az avatóünnepséget a Madarak és fák napján, azaz május 10-én tartották az intézményben. Angol nyelvû színdarabot adtak elõ a közelmúltban a petõfisek saját gimnáziumukban. Az iskola egyik angoltanára által írt darabbal szerepelt a Petõfi Gimnázium a solymári országos angol drámafesztiválon. A Csókai Óvoda eleget téve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által meghirdetett Madárbarát Kert program pályázati kiírásainak, a városban elsõként tehette ki a Madárbarát Óvoda címet Farkas Károlyné - Pünkösd a szentlélek eljöveteléhez köthetõ. Az egyházban a bérmálás szentsége teszi állandóvá. A hozzáfûzõdõ népszokásokba nem szoktam belemerülni, számomra sokkal fontosabb az üzenete. Az összetartozás, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjanak együtt lenni az emberek. Sajnos mai világunkban ez egyre kevésbé jellemzõ. Igazából én csak azt tartom lényegesnek, hogy mindenki tudja, ilyenkor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Csombok Istvánné - Pünkösd a húsvétot követõ ötvenedik nap, mozgó ünnep, ugyanúgy, mint a húsvét. A magyarok nagy ünnepe. Megemlékeznek hirdetõ kis táblácskát intézménye falára. Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ elismerõen szólt az intézményben folyó környezettudatos nevelésrõl. Mint mondta, ez nem pénzkérdés. Sokkal inkább odafigyelés, a jó ötletek és elképzelések megvalósítása, mellyel közelebb vihetõ a természetet a gyerekekhez. Továbbá hangsúlyozta: a környezetvédelem és a természetvédelem fontosságát, melyben az óvoda élen jár, köszönhetõen az ott dolgo- Angol színdarab a Petõfiben -Nem elõször vett részt az iskolánk ezen a fesztiválon, amely maga is jelentõs múltra tekint vissza, hiszen az idei volt a tizenkilencedik. Gimnazistaként még mi is indultunk ezen a versenyen, s mikor tanár lettem, azt gondoltam, ezt az élményt meg kell osztani tanítványaimmal is, úgyhogy ez volt a harmadik év, hogy a Petõfiben szerveztem angol nyelvû drámacsoportot nyilatkozta Hegedüs Eszter angoltanár, aki azt is elárulta, nem egyszerû egy angol nyelvû darab elõadására felkészülni. - A gyerekeknek a szövegtanulás nagyon hosszú idõt vesz igénybe, de megéri, mert sokat profitálnak az angol nyelvû elõadásból. A nyelvtudásuknak sokat jelent az, hogy ekkora mennyiségû idegen nyelvi szöveget raktároznak el a fejükben mondta a tanárnõ. A lelkes amatõr kategóriába tartoznak, fogalmazott Hegedüs Eszter, az élmény fontos számukra. A petõfis róla Csíksomlyón, és sok népi hagyomány is fûzõdik hozzá. Ilyen például a pünkösdi király választása, a török basázás. A hiedelem pedig úgy tartja, hogy a májusi esõ aranyat ér, de a pünkösdi esõ ritkán hoz jót. Szeretném még elmondani, hogy Gyöngyösrõl érkeztem és a Kékes Turista Egyesület minden pünkösd vasárnap éjszakai túrát szervez a Mátrába. Balogh István - Krisztus mennybemenetele után az ötvenedik zó óvodapedagógusoknak és technikai személyzetnek. Az idén elõször hirdette meg a Ments meg egy fát, gyûjts 66 kg papírt elnevezésû akcióját az intézmény. A legtöbb fát, összesen kilencet, a Süni csoportnak sikerült megmentenie. Az eredményhirdetés után közös játékra várták az ovisokat és szüleiket, akik megcsodálhatták azt a kiállítást is, melyet az óvónõk és a gyerekek készítettek a környezetünkben élõ madarakról. Gyõriné Füstös Katalin óvodavezetõ kérdésünkre elmondta, hogy az óvoda 75. születésnapjára Nyulasi József fafaragótól egy madáretetõt kapott ajándékba. Ezzel vette kezdetét az a madárvédelmi munka, mely áthatotta a téli napokat. Nemrég elkészült tanösvényük, ahova hamarosan madárkilátókat és itatókat helyeznek el. Jövõre pedig szeretnék elnyerni a Zöld Óvoda címet, tette hozzá az óvoda vezetõje. M.A. diákok egy Agatha Christie mûvei alapján írt krimit adtak elõ az érdeklõdõknek. - Nem egy konkrét mûre alapozva írtam a darabot, hanem összegyúrtam Agatha Christie legfontosabb motívumait. Összességében azt mondhatom, hogy a szövegtanulás jól sikerült, a gyerekek pedig nagyon lelkesek voltak, és én ennek nagyon örülök tette hozzá az angoltanár. Varga Bea napon az apostolok összegyûltek, majd hatalmas vihar támadt, és a Szentlélek leszállt a tanítványokra. Ezt ünnepeljük pünkösdkor, melyhez számos népszokás is kapcsolódik. Sajnos mára ezek többsége feledésbe merült. Fontos szerepet játszanak ilyenkor a virágok, elsõsorban természetesen a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza. A parasztcsaládoknál régen ünnepi ételek kerültek az asztalra. Meleg Andrea

5 2010. május 20. Pápa és Vidéke 5 Gyermekszínjátszó találkozó Folytatás az 1. oldalról A XIX. országos találkozó pápai régiós döntõjét szombat délelõtt dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ, Pápa polgármestere nyitotta meg, aki beszélt a színjátszás közösségformáló erejérõl, hangsúlyozta a csoportos munka építõ, nevelõ szerepét és fontosságát. A színházteremben helyet foglaló színjátszó csoportokat, tanárokat, a megjelent közönséget Veszpréminé Turtsányi Valéria, a JMK igazgatónõje is köszöntötte. A két nap folyamán tizenöt elõadást láthatott a publikum, Zalaegerszegtõl Szombathelyen és Gyõrön át egészen Székesfehérvárig érkeztek a színjátszó csoportok, a kis társulatok közel háromszáz résztvevõvel képviseltették magukat. A fesztivál szombati nyitónapjának elsõ elõadásán a házigazda pápaiak képviseletében a Weöres Sándor Általános Iskola Nem Art színjátszó csoportja lépett színpadra Fogaskerék címû elõadásukkal, a gyermekeket Tegyi Tibor készítette fel. A másik pápai csoport, a Picit Nem Art szintén a Weöres-iskolából a vasárnapi programok kezdõ fellépõje volt Kacor Király címû bemutatójával, a csöppségek mûsorát Horváthné Árvai Mária állította színpadra. Az elõadásokat neves szakmai zsûri értékelte, Sose halunk meg Életrõl, halálról és az újraszületésrõl tart elõadást Porkoláb Péter utazótanító május 22-én, szombaton 16 órakor a Jókai Mór Mûvelõdési Központ elõadótermében. Fontos tudni, hogy a buddhizmus nem egy vallás. Buddha mindenki számára elérhetõ, az életben kiválóan használható magyarázatokat adott arról, hogy mi a végsõ valóság, és mi az, ami feltételekhez kötött. Tanításainak célja, hogy teljesen kibontakoztassa a test, a beszéd és a tudat bennünk rejlõ lehetõségeit. Ma a buddhizmus olyan formában jelenik meg, ami sokkal inkább megfelel a Nyugat képzett és független elméinek. Próbáljuk Buddha tanításait belehelyezni a hétköznapi életbe; úgy az üzleti életbe, mint a párkapcsolatokba. Követõi között vannak tanárok, kereskedõk, politikusok, zenészek, mondta Nagy Gergely szervezõ. A buddhizmus lényege, hogy tudatosan éljünk. Megtaláljuk és felismerjük a tudat igaz természetét. Ha tehát megértjük, hogy gondolatainkkal, szavainkkal és cselekedeteinkkel mi ültetjük el, amit a jövõben tapasztalni fogunk, ott a kulcs a kezünkben ahhoz, hogy változtassunk az életünkön. Porkoláb Péter olyan izgalmas és érdekes témákat érint elõadásában, melyek minden ember hétköznapjaiban ott vannak, természetes, Buddha megközelítéssel, tette hozzá a szervezõ, aki maga is a Buddha-tanok követõje. Zenélt a macskakõ Francia és magyar sanzonok dallamát vitte a hûvös májusi szél az elmúlt pénteken a pápai belvárosban. A Zenélõ macskakõ elnevezésû rendezvényen Horváth Maggie énekét Perczel Géza kísérte tangóharmonikán a Szent László utcában. Az eredeti forgatókönyv szerint acsepregibig Mous Band fellépése is szerepelt a mûsortervben, ám a barátságtalan, zord idõjárás miatt koncertjük, csakúgy mint a vasárnapra meghirdetett gyõri Arcadia és a Puszta Formalitás elõadása is. A három zenekar koncertjét azonban nem végleg halasztották el, azokat két hét múlva a Rákóczi utcában megrendezik, persze, ha az égiek is úgy akarják amelynek tagja volt Szakáll Judit Csokonai-díjas pedagógus és Szûcsné Pintér Rozália, a Veszprém Megyei Gyermekszínjátszó és Drámapedagógiai Egyesület elnöke, a veszprémi Kabóca Bábszínház mûvészeti titkára. - Húsz éve járunk színjátszó találkozókra, a mostani régiós pápai döntõn erõs volt a színvonal mondta lapunknak Tegyi Tibor drámapedagógus, a Nem Art színpad vezetõje, a szervezés is kifogástalan volt, amiért szeretnénk köszönet mondani a JMK-nak, valamint a rendezésben nyújtott segítségükért a régi színjátszósoknak és a szülõknek. A zsûri részérõl mindkét pápai színjátszó Az elmúlt hetekben, hónapokban sajátos színházi világ fogadta a városi és környékbeli általános iskolák diákjait. A Jókai Mór Mûvelõdési Központ Tudás-Szín-Tér európai uniós forrásból megvalósult projektének részeként Doboz-színház néven komplex kompetenciafejlesztõ színházi foglalkozásokat tartottak, amelynek keretei között a Babó és Bigyó címû elõadást mutatta be a Teleszterion Színház. Igazi modernkori Kis herceg történet elevenedett csoportot megdicsérték. A Nem Art-tal kapcsolatban megjegyezték, hogy nagyon erõs színházi eszközökkel játszottunk, megvoltak az elõadásunknak azok a kulcspontjai, amelyek a színház nyelvén fogalmaznak meg érzéseket, gondolatokat, külön hangsúlyozták a játékfegyelmet. A Picit Nem Art-nál a csöppségek játékbátorságát emelték ki, véleményük szerint a korukhoz képest fantasztikus volt a játékkedvük, a térhasználatuk, a hangerejük és a színpadi jelenlétük jegyezte meg Tegyi Tibor. A pápai regionális találkozóra minden csoport aranyminõsítéssel érkezett, így külön nem díjazták a kis társulatokat, ám ajándékokat, okleveleket, édességet azért kaptak a gyermekek, a felkészítõ pedagógusok pedig szakirodalmat vehettek át munkájukért. Pápa város különdíját, egy hatalmas tortát a legtávolabbról érkezõ csoportnak, a szlovákiai Lendváról érkezett ifjú színészpalántáknak ajánlotta fel a zsûri. Polgár Szilárd Haverock Weekend Harmadik alkalommal rendezték meg a Pápai Zenésztalálkozót, amelynek május 15-én az Edvy Malom adott otthont. A szeles, esõs idõjárás ellenére szépszámú közönség volt kíváncsi a fellépõ együttesekre. pasztaltabb A rendezvényt Pápa Város Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A szombati zenésztalálkozón színpadra léptek a Jókai Mór Mûvelõdési Központ Tudás-Szín-Tér projektjének részeként útjára indított Rocksuli növendékei is, a zenei képzésben részt vett huszonöt fiatal hat rockzenekart hozott létre, akik bemutatkoztak a Haverock Weekenden. A kezdõket késõbb ta- muzsikusok váltották a színpadon, ahol a pápai Corvus és B-Verzió is hallható volt, a harmadik fellépõ együttes, a Backstage Sexmachine azonban az egyre jobban szakadó esõ és a Pápát is elérõ ítéletidõ miatt már nem tartotta meg koncertjét. Babó és Bigyó életre keltek Színház egy dobozban meg a dobozban, ahol Babó és Bigyó egy ausztrál kisváros láthatatlan lakói, akik csak az egyik ottani kislány képzeletében élnek. Ben Rice különleges színpadi meséje nemcsak a fiatalok, hanem a felnõttek számára is komoly mondanivalót fogalmaz meg. A Komáromi Sándor rendezte elõadás a Tudás-Szín-Tér projekt egyik legértékesebb programja volt, amelyet a múlt héten a pápai Weöres Sándor Általános Iskolában mutattak be. Polgár Sz. Programajánló Május 21-én, pénteken órakor a Szent Anna templom nagy hittantermében Nagy katolikus költõk (Sík Sándor, Mécs László, Pilinszky János, Rónay György) címmel dr. Csûrös Miklós ny. egyetemi tanár tart elõadást. A rendezvényre minden érdeklõdõt szeretettel vár a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének pápai csoportja. Május 22-én, szombaton Badacsonyba és Szigligetre kirándul JMK Bakancsos Természetjáró Kör. (Az idõjárási körülmények miatt a május 22-i és június 6-i buszos túrák útvonalát megcserélik.) Május 22-én, szombaton 15 órakor nyílik a JMK emeltei elõterében Az én világom címû kiállítás. Május 22-én, szombaton 16 órakor a Jókai Mór Mûvelõdési Központ elõadótermében Életrõl, halálról és az újraszületésrõl tart elõadást Porkoláb Péter utazótanító. Május 22-én, szombaton 19 órakor kezdõdik a JMK színháztermében Delhusa Gjon közel 3 órás lélekemelõ mantrameditációs koncertje. Életre kel India, Tibet, Nepál és a Távol-Kelet titokzatos világa az indiai fuvola, a harmónium és a gitár segítségével. Belépõjegy ára 1800 Ft. Május 24-én, hétfõn 18 órakor kezdõdik a Református Gimnázium dísztermében a JMK Kamarazenekar évadzáró hangversenye. Jegyek válthatók a JMK jegypénztárában, felnõtt 1.000, diák, nyudíjas 500 Ft. Május 30-án, vasárnap 13 órától Nyugdíjas majális a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviselei Egyesülete szervezésében a Tarczy Lajos Általános Iskola udvarán. 13 órától köszöntõk, ebéd, 14 órától Munkácsy Zenestúdió mûsora, órától sztárvendég Márió, a harmonikás. Érdeklõdni lehet a 30/ es telefonszámon. Május 30-ig még megtekinthetõ a Somogyi József Galériában Gazdáné Olosz Ella textilmûvész kiállítása. Iskolai koncert Teljesen megtelt a Balla Róbert Téri Általános Iskola aulája május 15-én, amikor az oktatási intézmény zenekara a csapatot Mátics Mónika, Nagy Zoltán és Szûcs Zoltán alkotják adott koncertet. Szombati elõadásukon igazi zenei idõutazáson vehettünk részt, kirándulhattunk a különféle zenei mûfajok között, így ismert slágerek mellett jazz standardek és vallási értékeket hordozó dalok is felcsendültek. Az iskolai trió elõadásán Illés Csaba zenetanár és növendéke, Szalai Gréta is fellépett. Polgár Sz.

6 6 Pápa és Vidéke május 20. A telefonos lelkisegély-szolgálat világnapja elég nagy számban. Körülbelül hatvan-hetvenezer érdemi beszélgetést folytattunk, ezeknek tizenöt százalékában konkrét öngyil- Magyarországon 1970 óta mûködnek telefonos lelkisegély-szolgálatok, jelenleg az országban 39 szolgálat fogadja a hívásokat. Pápán 1990-ben jött létre a kosság-megelõzés segítõ szervezet, melynek munkatársai naponta 18 és 24 óra között várják a hívásokat a as telefonszámon. Pénteken és szombaton az országban több helyen is megemlékeztek a világnapról, az országos elnök például a békéscsabai rendezvényrõl érkezett Pápára. - Lelki nehézségeink esetén jól jön az, ha van egy olyan fül a speciális segítõket értjük ez alatt -, mely meghallgat minket és reményt ad, mégpedig úgy, hogy mindenki maga találhat megoldásra. Évekkel ezelõtt többen hívtak minket; mióta a mobiltelefonok elterjedtek, kevesebben telefonálnak, de még így is Beszélgetés az ifjúsági önkéntes munkáról A megbeszélésen megjelenteket Hegedûsné Fûz Anita ifjúsági asszisztens köszöntötte, majd röviden beszámolt az elmúlt hónapok tevékenységérõl, kiemelve a középiskolások számára megrendezett Sulimpiát és egy komáromi ifjúsági konferenciát. A kerekasztal-beszélgetés résztvevõi ezt követõen Van segítség a bajban 20 éves a pápai telefonos lelkisegély-szolgálat. A jeles évfordulóról is megemlékeztek azon a rendezvényen, melyet a telefonos lelkisegély-szolgálatok világnapja alkalmából szerveztek meg. Az alkalmat péntek délután a kórház rendelõintézetében tartották. Tavaszi utolsó kerekasztal beszélgetését tartotta a Civil Háló Szövetség Ifjúsági Munkacsoportja az elmúlt héten. Az összejövetelen a munkacsoport tevékenységérõl és az ifjúsági önkéntes munkáról mondták el gondolataikat az együttmûködõ szervezetek képviselõi. A JMK Kertbarát Népfõiskola hallgatói két borversenyen is megmérettek a közelmúltban. Szlovákiában két helyszínen is versenyeztek az amatõr borászok. Április végén Skalicán hat ország kertbarátai közel 1700 bormintát adtak le bírálatra. A pápaiak közül négyen kaptak dicsérõ oklevelet, heten értek el bronz, elõadásokat hallhattak az önkéntes munkákkal kapcsolatban. Elsõként Öcsi József, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatának munkatársa szólt a Fiatalok lendületben programról. Mint elhangzott, az unió támogatásával megvalósuló program 2007 és történt. Nagyon szeretnénk, ha szolgálatunk egy központi, háromjegyû, ún. európai uniós rögzített hívószámon lehetne elérhetõ, mert akkor mobilról is ingyenesen lehetne hívni mondta Szabóné dr. Kállai Klára országos elnök. Vargáné Maurer Ilona, a kórház ápolási igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, aki hangsúlyozta: jó, hogy vannak olyan emberek, akik önzetlenül segítenek a krízishelyzetbe kerülõkön, köszönet a szolgálat munkatársainak tevékenységükért. A világnaphoz kapcsolódóan idén is rajzversenyt hirdetett a helyi szolgálat, immáron tizennegyedik alkalommal. - A célunk az, hogy a képlékeny lelkû gyermekek megismerjék a szolgálatot, s tudják, ha bajba kerülnek, hívhatják ezt a telefonszámot. Az 1997-ben elõször rajzoló gyerekek ma már fiatal felnõttek, és reméljük, hogy a tudatukban ott a telefonszám, ha nehéz helyzetbe kerülnek, hívnak is minket fogalmazott dr. Bõvíz Gábor fõorvos, a helyi szolgálat vezetõje között koordinálja a fiatalok oktatási rendszeren kívüli tudásszerzését. Második elõadóként Kandikó Rita, anagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület vezetõje adott tájékoztatást az ifjúsági önkéntes munkák gyakorlati tapasztalatairól, pozitívumairól. Hegedûsné Fûz Anita a beszélgetést követõen lapunk kérdésére elmondta, a résztvevõk elhatározták, hogy az Ifjúsági Munkacsoport létrejöttét együttmûködési megállapodásban Pápai sikerek borversenyeken ketten ezüstminõsítést. Klement Rudolf kékfrankosa és Tóth István vegyes vöröse csillogott ezüstösen. Május elején Nagymegyerben már aranyminõsítést értek el a pápaiak. Igaz, itt lényegesen kevesebb bort bíráltak. Érdekes, hogy mindkét szlovák helyszínen a minõsítõk az édeskés vörös és fehér boroknak adták a magasabb pontokat egy-két kivételtõl eltekintve. Ilyen volt Antal György 2009-es évjáratú cabernet sawignonja, amely aranyérmet kapott, egyben elnyerte az Agrohobby különdíját is. Nagymegyeren sem vallott szégyent Klement Rudolf kékfrankosa, igaz csak bronzra minõsítették. Ugyanezt az eredményt érte el Udvardy László is fehér vegyes borával. Ezüst minõsítéssel büszkélkedhet Major Károly pinot noir borával. A teljesség kedvéért a skalicai bronzosok Antal György, Kustán Ottó, Magyari László, Major Károly (két borával is), Stubán Zsigmondné, Udvardy László és Stenger József. A kertbarátok legközelebb a tervek szerint Márton-nap környékén, az új borokkal versengenek a Kertészek és Kertbarátok Veszprém Megyei Területi Szövetség rendezésében. Tomena György A verseny keretében sok kiváló munka született. A rajzokat a hagyományoknak megfelelõen idén is Borbély Lajos mûvész-tanár bírálta el. A kategóriák elsõ helyezettje Muzsi Balázs, Põdör Gergõ, Balogh Boglárka lett. A szellemi totóban Peszmeg Dorina nyújtott száz százalékos teljesítményt, amit szintén ajándékcsomaggal jutalmaztak a szervezõk. Varga Bea rögzítik, és továbbra is várják az új csatlakozókat. Mint mondta, olyan közösséget szeretnének létrehozni, melyben bizalommal és tisztelettel vannak egymás és szervezeteik iránt. Céljuk, hogy együttmûködéssel, szolidaritással jó példát mutassanak a fiatalok számára. További munkájukban a legfontosabb feladat a fiatalok aktivizálása annak érdekében, hogy minél több kezdeményezés, ötlet érkezzen tõlük. pe Hív a Somló! Vidámságra, kalandra, a tavaszi természet csodáira, jó levegõre, frissítõ mozgásra vár ismét mindenkit a pápai Honvéd Ezüst Nyíl Sportegyesület. Május 29-én lesz a SOM- LÓ 15 éjszakai túra. Nevezni 21 és 23 óra között lehet a somlóvásárhelyi vasútállomásnál (Pedro büfé). Az ellenõrzõ pontokon csoki, zsíros kenyér, üdítõ, borkóstolás gondoskodik az erõnlétrõl. A célba érkezõk somlói galuskát, emléklapot, kitûzõt kapnak. Nevezési díj 750 Ft. Érdeklõdni 06/20/ ,06/20/ számokon. A születés napja Gyermekvárás testben és lélekben A születés napja alkalmából tartottak ma délelõtt programot Pápán az ÁNTSZ Pápa Kistérségi Intézete, a Védõnõi Szolgálatok, a Gróf Eszterházy Kórház és a JMK szervezésében. Az alkalomra várandós kismamákat és gyermekvállalás elõtt álló nõket hívtak a szervezõk. Anyakönyvi hírek Kedves szavakkal köszöntötte a kistérségi tisztifõorvos a kismamákat, dr. Duga Erika azt mondta, a gyermekvárás és gyermekvállalás nagyon fontos és kellemes dolog egy nõ életében. - Rossz anya nincs, csak jó, meg még jobb, és még attól is jobb, s én kívánom, hogy önök is ilyen jó mamák legyenek, hogy harmonikus kapcsolatban éljenek s neveljék a gyermekeiket mondta a tisztifõorvos. A gyermekvárás testben és lélekben - ez volt a rendezvény címe, témaválasztása, és nem is véletlenül, hangsúlyozta a vezetõ védõnõ. - Rendkívül mély lelki változásokkal is számolhatnak azok, akik gyermeket várnak. Átalakul a személyiségük, az érzelmeik, ilyenkor a nõ tele van aggodalmakkal és félelmekkel, éppen ezért nagyon fontos, hogy a lelkét is karbantartsa a kismama. Ebben is próbálunk segítséget nyújtani a rendezvény néhány elõadásával fogalmazott Nemesné Horváth Csilla vezetõ védõnõ. A programon dr. Halász László fõorvos, a pápai kórház szülészeti osztályának vezetõje beszélt a kismamáknak és szakembereknek a gyermekvárás felelõsségérõl és a várandósgondozás jelentõségérõl. Ezt követõen több más téma is szóba került a programon: a nõi egészségen kívül a gyermekjógáról és a meditáció kismamákra gyakorolt jó hatásáról is hallhattak elõadást a résztvevõk. Házasság: Horváth Krisztián Morvai Klára. Születés: Horváth István Norbert Antal Anett: Noémi, Németh Péter Pénzes Gertrúd: Lilien, Pethõ Attila Berki Eszter: Zoé és Noé, Csiszár Tamás Varga Enikõ: Lili, Müll Sándor Támton Bernadett: Olivér, Csengei Péter Darázs Anikó: Botond, Boldis Géza Polauf Zsuzsanna: Dániel, Sándor Attila Banai Eszter: Mátyás. Halálozás: Dombó Ernõ, Hauber István, Buzás Sándor, Baki Sándorné sz. Mészáros Mária, Zsani Sándorné sz. Kosár Mária, Járó Béla, Szuh Imréné sz. Németh Ilona, Szabó Imréné sz. Leszkovics Etelka, Bernscherer Jenõ, Boldizs József, Szalmai Imre, Nagy Józsefné sz. Kollát Margit.

7 2010. május 20. Pápa és Vidéke 7 Kézilabda Véget ért a bajnokság Nem sikerült gyõzelemmel zárnia a Bakonyerdõ Elmax Vasas SE-nek a 2009/2010-es bajnokságot a férfi kézilabda NB II-ben. Az utolsó bajnoki találkozón Keszthelyen kikapott Vesztergom Zoltán csapata. A Georgikon DSE 12-8-ra vezetett a félidõben, négygólos elõnyüket a hazaiak megtartották a mérkõzés végére is. A végeredemény: Georgikon DSE Bakonyerdõ Elmax VSE 25:21. A BEVSE 8. helyen végzett, a csapat továbbra is NB II-es. Sportajánló Labdarúgás NB I. Lombard Pápa FC Kaposvár, május 23., vasárnap 17.30, NB III. Lombard Pápa FC II Celldömölk, május 22., szombat 17 óra, Perutz Stadion, Pápa Négy arany a bajnokságon Budapesten rendezték meg a WTKA (World Karate and Kick Boxing Association) Országos Bajnokságát, amelyen 10 klub több mint 100 indulója vett részt. A pápai Fighting Force SE öt versenyzõvel szerepelt, õk a következõ eredményeket érték el: Gárdai Ádám (kadett, -71 kg) országos bajnok lett. Az OB-t megelõzõen WTKA Európa Kupán is szép teljesítményt nyújtott, most még egy lapáttal rátett. Döntõbeli kick box-os ellenfelének sajgó combbal kellett feladni a meccset, Ádám jogosan ünnepelhette elsõ országos bajnoki aranyát. Asztalos Bendegúz (felnõtt, -75 kg) szintén aranyérmes lett. Bendzsinek ez volt az elsõ felnõtt versenye, hiszen márciusban még juniorként szerzett Európa-Kupa gyõzelmet. Az országos bajnokságon a döntõbejutásért egy debreceni kick-box-ossal, a döntõben pedig egy kempo harcossal kellett megvívnia. A pápai fiú mindegyik meccsét magabiztosan nyerte, így versenyzõi pályafutásán még mindig veretlen. Enyingi András (felnõtt, -86 kg) kislánya születése után kihagyott edzéseket és versenyeket, de az utóbbi idõben az edzésmunkája azt mutatta, hogy jó eséllyel indulhat az OB-n. Budapesten nagyon szép teljesítményt nyújtva küzdött, a döntõben szentmártonkátai kempo-s ellenfelét is meglepõen könnyedén, látványos bunyóval legyõzve szerezte meg az aranyérmet. Németh Tibor (felnõtt, +91 kg) egy kategóriában indult klubtársával, Horváth Lászlóval mindegyikük kick-box-os ellenfelet legyõzve jutottak el a fináléba. A döntõben így egymás ellen kellett megmérkõzniük. Taktika csata volt ez, hiszen az edzésekrõl ismerték egymás minden rezdülését, nem tudták egymást meglepni. A bírák az összecsapás végén extramenetet rendeltek el, amit a Horváthnál 17 évvel fiatalabb Németh jobban bírt, így végül övé lett az arany-, Horváthé az ezüstérem. Horváth László (felnõtt, +91 kg) az elõbb említett kategórián kívül még egy kategóriában, a kick-lightban is leadta nevezését. A Németh Tibor elleni döntõje után rögtön ringbe is szólították, nem volt ideje pihenni, bár mindent megpróbált, itt már nem tudott a döntõbe jutni, így az ezüst mellé szerzett egy bronzérmet is. A versenyen Feja Tibor a WTKA Hungary magyarországi képviselõje bejelentette, hogy 2011-tõl a WTKA-Hungary 18 megyei képviselettel fog mûködni. A megyék önállóan rendezik az országos bajnokság selejtezõit. Az országos döntõbe a megyei kvalifikációkról lehet majd bejutni. A Veszprém megyei képviselet elnöki tisztére Kasza Lászlót, a pápai Fighting Force SE elnökét kérték fel. Az Újlak utcai sportcsarnok elõtt a közelmúltban az itt mûködõ általános iskola és a WTKA magyarországi szövetsége közösen ültetett 30 facsemetét. A fákat küzdõsport mesterek és bajnokok nevével látták el. A pápaiak számára a harmadik csemete volt a legkedvesebb, mert ezt Kasza Lászlóról nevezték el. Labdarúgás Körzeti bajnokság Megyei III/A. osztály Bakonytamási Mezõlak Adásztevel Kéttornyúlak Nagytevel Takácsi Nagyacsád Mihályháza K.szentpéter Malomsok 4-5 (1-4) G.: Szalai L. (2), Tóth Z., Kardos K. ill. Orbán Zs. (2), Potyondi M., Gazsi T., Mitók P. Tartalék: 0-9 (0-4) Nyárád Nemesgörzsöny 1-10 fsz. G.: Sipõcz M. ill. Pócza A. (3), Búzás K. (3), Pomher Á. (2), Molnár P., Horváth Zs. Tartalék: 4-4 (2-1) 1. Mihályháza Nemesgörzsöny K.szentpéter Nagyacsád Nagytevel Bakonytamási Mezõlak Adásztevel Kéttornyúlak Malomsok Takácsi Nyárád* * 4 pont levonva Megyei III/B. osztály M.gergelyi Tapolcafõ 5-1 (2-0) G.: Balogh D. (2), Szabó K., Horváth P., Horváth G. ill. Põdör A. Tartalék: 1-6 Homokbödöge Gic Marcaltõ Vaszar 4-2 (2-2) G.: Szabó Zs. (2), Papdi B., Horváth T. ill. Benke T., Marton M. Tartalék: 3-0 jn. Lovászpatona Pápateszér 4-10 (2-6) G.: Tóth A. (5), Birkás A. (2), Knolmajer P., Nyári J., Kovács Z. ill. Lukács L. (2), Németh M., Váraljai Z. Borsosgyõri ISE Vanyola 4-3(2-2) G.: Máté I. (2), Teslér T., Tamás N. 1. Pápateszér Marcaltõ Borsosgyõri ISE Gic Vanyola Lovászpatona* Vaszar Marcalgergelyi** Homokbödöge Tapolcafõ*** *1 pont levonva **2 pont levonva ***3 pont levonva Megyei III/C. osztály Dáka Borsosgyõri SE 2-0 fsz. G.: Varga A., Csuti N. Keszõi SE Ganna-D. 2-6 (0-2) G.: Káté N. (2) ill. Véber Á. (2), Szántó J., Magyar M., Brunner S., Szántó A. Pápai TFC Magyargencs 5-0 (2-0) G.: Német G. (2), Mezõ R., Nagy B., Nagy N. B.szücs-B.k Külsõvat 3-9 (1-5) G.: Sersinger Zs. (2), Németh P. ill. Horváth T. (4), Horváth N. (3), Farkas A., Vizi P. Gecse Bakonyjákó 5-0 (2-0) G.: Kuti Á., Miklós T., Ivanik G., Takács A., Bálint N. öngól 1. Gecse Ganna-D Dáka Pápai TFC Külsõvat*** Borosgyõri SE* Bakonyjákó Magyargencs B.szücs-B.k Keszõi SE * 1 pont levonva *** 3 pont levonva Teke Negyedik a Vasas Végetért a férfi teke NB I 2009/2010-es versenysorozata. Az Elmax Vasas a 4. helyen végzett, a visszajutás ezzel a Szuperligába nem sikerült, a csapat a következõkben ismét az NB I-ben indulhat. Mosonmagyaróvár ellen hazai pályán játszott a zárófordulóban az Elmax Vasas. Az elsõ három pár után a vendégek álltak jobban, a Vasasból csak Papp István volt eredményesebb ellenfelénél, Szabados József és Kiss Sándor kevesebbet gurított, mint óvári párja. Szakács Ferenc, Horváth Róbert és Horváth József azonban belehúzott, 560, 567 és 605 fás teljesítményt nyújtottak. Az Elmax Vasas a négy egyéni gyõzelem mellé begyûjtötte a két csapatpontot is, így 6:2-re nyertek a Mosonmagyaróvári TE ellen. A pápaiak 4. helyen végeztek az NB I-ben, a feljutás az elit osztályba, a Szuperligába nem sikerült, a csapat jövõre is az NB I-ben indulhat. Az NB I bajnoka a Közutasok együttese lett, a második helyet Répcelak szerezte meg, harmadik Zalaegerszeg lett.

8 8 Pápa és Vidéke május 20. Fontos gyõzelem a Paks ellen A Nyíregyházától elszenvedett vereség után fontos találkozó várt a Lombard Pápára a Paks ellen a Perutz Stadionban a múlt szombaton. Habár a klub vezetése úgy döntött, a mérkõzést mindenki ingyen megtekintheti, az ítéletidõ sok szurkolót elriasztott az összecsapástól, így is nyolcszázan kitartottak a lelátókon. A találkozót végül Éger öngóljával a Lombard nyerte 1-0-ra. A mérkõzés után Bíró Péter klubtulajdonossal beszélgettünk. - Mindkét csapat küzdött, ám a mély, csúszós pályán minõségi futballt nem lehetett elvárni. Összességében az irreális körülmények között mi voltunk a szerencsésebbek, ám ha ezt a félévet nézzük, annyiszor jöttünk ki rosszul hasonló szituációkból, hogy most már itt volt az ideje, hogy mi legyünk a kedvezményezettek. Ha Nyíregyházán a szerintünk szabályos gólunkat a játékvezetõ megadja, ennek a találkozónak nem lett volna ekkora jelentõsége. - Nyilván ezért is született az a döntés, hogy a szurkolók ingyen tekinthetik meg a mérkõzést. - Azt szerettünk volna, ha minél több szurkoló buzdítja az együttest ezen a fontos meccsen. Ha nem lett volna ilyen katasztrofális az idõjárás, akkor szerintem tele lett volna a stadion. - Ön hogy bírta a vizet? - Amikor a csapatom zuhogó esõben küzd a pályán, én sem bújhatok be egy ablak mögé. A tizedik percre már teljesen eláztam. - A klub honlapján az egyesület megköszönte a szurkolást. - Igen, ez a nyolcszáz legfanatikusabb drukker mindig velünk van, akkor is, ha kövek potyognak az égbõl. - Térjünk vissza a Paks elleni találkozóra. Abban azt hiszem megállapodhatunk, hogy ön sem ilyen véghajrára számított. - Való igaz, ez a félév nem úgy sikerült, mint az õszi, de a pápai futball legjobb élvonalbeli helyezését is elérhetjük. Nem kell tragédiát csinálni a tavaszi szereplésünkbõl, ez az év így kerek. Ne felejtsük el, hogy ez az együttes a másodosztályból, minimális pihenõvel, gyakorlatilag végigrohanta ezt a másfél évet. - Véber György több hét után a Paks ellen ülhetett le ismét a kispadra. Az eredménybõl látszik, hogy sokat számít, ha a szakmai vezetõ ott van a pálya szélén. - Véber György csak a mérkõzéseken nem tudott ott lenni, ami nyilvánvalóan hátrányt jelent, de az elõzõ találkozókon is mindent megbeszélt a csapattal, eligazította a játékosokat. Õ egy fiatal szakember, nagyszerû edzõi kvalitásokkal, nyilvánvalóan neki is fejlõdnie kell, mint ahogy mindannyian átmegyünk egy fejlõdési folyamaton. - A kevésbé sikeres tavasz rávilágított arra, hogy van néhány csapatrész, ahol változásokra lehet szükség. - Már forognak nevek a fejünkben. Nyilván arra az alapra kell építeni, amit az együttes elért, ám néhány labdarúgóval meg kell erõsíteni a keretet. Polgár Sz. Vereség az Üllõi úton Kedd este a Lombard Pápa a Ferencváros otthonában lépett pályára a labdarúgó NB I. utolsó elõtti fordulójában. Véber György csapata a mérkõzés nagy részében egyenlõ ellenfele volt a fõvárosiaknak, ám szokás szerint a Lombard helyzetek kimaradtak, a zöld-fehérek részérõl Elding és Gárdos András azonban kihasználta a ziccereit, így végül 2-0-ra nyert a Ferencváros. A bajnokság záró fordulójára vasárnap kerül sor, akkor a Kaposvár érkezik a Perutz Stadionba, a találkozó a Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében fél órával korábban, kor kezdõdik. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. május 27. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 19. szám Akadály- és díjugratóverseny Lovas nap Csóton Holland módszert mutattak be a Ballában Új tanulásszervezési formák

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Pápán a harmadik repülõgép is

Pápán a harmadik repülõgép is 2009. október 15. Közéleti hetilap VII. évfolyam 37. szám Attyapuszta Idõsek hete Ebben az évben ünnepli fennállásának ötvenéves évfordulóját a Pápakovácsi Idõsek Otthona. A festõi környezetben található

Részletesebben

Dicsõ tetteiket hirdeti

Dicsõ tetteiket hirdeti 2011. március 31. Közéleti hetilap IX. évfolyam 12. szám Emléktáblát avattak Dicsõ tetteiket hirdeti Munkatársakat keresnek a kastélyba A barokk élet elevenedik Nagy erõkkel zajlanak a Várkastély felújítási

Részletesebben

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám Elkészült a település himnusza is Újra vidám húsvét Gannán Szép hagyomány Gannán, hogy húsvétkor vidám, szórakoztató

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

Galántai Istvánra emlékeztek

Galántai Istvánra emlékeztek 2009. szeptember 10. Közéleti hetilap VII. évfolyam 32. szám Ahol szolgálat van, ott élet van Galántai Istvánra emlékeztek Pápa városképének egyik legismertebb mûemléképülete az egykori református nõnevelõ

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Egyszer véget ér a lázas ifjúság...

Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. május 7. Közéleti hetilap VII. évfolyam 17. szám Elballagtak végzõseink Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290

Részletesebben

Német nemzetiségi nap

Német nemzetiségi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 18. Közéleti hetilap IV. évfolyam 19. szám Újabb Lombard gyõzelem Az Újpest és a Diósgyõr ellen elért gyõzelmek után az elmúlt

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Akik mertek nagyot álmodni

Akik mertek nagyot álmodni 2011. március 17. Közéleti hetilap IX. évfolyam 10. szám Ünnepi megemlékezés Akik mertek nagyot álmodni Ünnepi állománygyûlés Legyen béke, szabadság és egyetértés, ezt akarjuk ma is - fogalmazott Berek

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. január 24. Közéleti hetilap VI. évfolyam 3. szám

Pápa és Vidéke 2008. január 24. Közéleti hetilap VI. évfolyam 3. szám Pápa és Vidéke 2008. január 24. Közéleti hetilap VI. évfolyam 3. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 A Magyar Kultúra Napja Reflektorfényben a

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ Pápa és Vidéke 2012. május 31. Közéleti hetilap X. évfolyam 11. szám Pápai Agrárexpo A vidék nem egyszerû termelési tér Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ A Jókai Mór Mûvelõdési

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám

Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa Város Napja Játékfesztivál Pápán tizenhetedszer

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Cseh kempingezõk évadzárója Az elmúlt években már hozzászokhattunk, hogy az õsz folyamán egy hétvégére benépesül a Várkert Termál

Pápa és Vidéke. Cseh kempingezõk évadzárója Az elmúlt években már hozzászokhattunk, hogy az õsz folyamán egy hétvégére benépesül a Várkert Termál Pápa és Vidéke 2012. október 18. Közéleti hetilap X. évfolyam 21. szám Nyolcadszor is megtalálták az idõt Két nap az órák körül Cseh kempingezõk évadzárója Az elmúlt években már hozzászokhattunk, hogy

Részletesebben

Konferencia a hungarikumokról

Konferencia a hungarikumokról Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. április 9. Közéleti hetilap VII. évfolyam 13. szám Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290 Bakonyjákó adott otthont a kiállításnak Konferencia a hungarikumokról

Részletesebben

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben

Szépkorúak nõnapi ünnepsége

Szépkorúak nõnapi ünnepsége Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. március 12. Közéleti hetilap VII. évfolyam 9. szám Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290 Zsúfolásig megtelt a JMK földszinti elõtere Szépkorúak nõnapi

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Épül a belvárosi elkerülõ

Épül a belvárosi elkerülõ Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. augusztus 5. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 26. szám Varga Miklós is fellépett a szabadtéri színpadon Falunap Bakonyjákón Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola Új

Részletesebben