J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 46-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete november 27-én (kedd) órai kezdettel megtartott együttes nyilvános üléséről Ülés helye: Művelődési Ház, Lesencetomaj Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester, Dr. Benedek Ádám képviselő, Varjúné Fodor Edit képviselő Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről Jelen vannak: Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester, Völgyi Antalné képviselő, Csekőné Ernhoffer Ilona képviselő, Illés Dezső képviselő, Balogh Ákos képviselő Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről Jelen vannak: Kigyós Ferenc polgármester Gelencsér Ferencné képviselő, Kulcsár Gábor képviselő, Nyirő Katalin képviselő Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről Jelen vannak: Kovács Károly polgármester Perger István alpolgármester, Madárné Németh Mária képviselő, Gábor Oszkár képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Nagy Renáta intézményvezető Bálintné Riba Ilona megbízott körjegyző, Töreky Ottóné pénzügyi főmunkatárs, Lakatos Adrienn költségvetési és pénzügyi ügyintéző Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző 1

2 Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés a 4 település Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően, szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselőt-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőbő3 képviselő, Lesencetomaj Képviselő-testülete részéről a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő, Lesencefalu Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő és Uzsa Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő jelen van, így a képviselő-testületek határozatképesek, az együttes képviselőtestületi ülést megnyitotta. Ezt követően Lesencefalu Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kulcsár Gábor és Nyirő Katalin képviselőt, Lesencetomaj Képviselő-testületéből javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Völgyi Antalné és Sáfár Béla képviselőt megválasztani. Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként megnevezett képviselők megbízásával. Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással, egyetértett a jegyzőkönyv-hitelesítőként megnevezett képviselők megbízásával. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Javaslatot tett az ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy utolsó napirendi pontként vegyék fel a SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola telephelyével kapcsolatos kérdést, melyben csak a lesencetomaji képviselő-testületnek kell döntenie. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testület3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással; Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással; Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással; Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangú szavazással, az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: N A P I R E N D: 1. Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének előirányzat módosítása. 2. Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató. 3. Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési koncepciója. 4. Lesence Völgye Települések Körjegyzősége évi költségvetésének előirányzat módosítása. 5. Lesence Völgye Települések Körjegyzősége III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató. 2

3 6. Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola minőségirányítási programjának értékelése 2011/ SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola telephelye Mészáros László Lesencetomaj polgármestere a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének előirányzat módosítása. Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Megkérdezte Tóth Csabát, a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Nem. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy a teljesítés időarányos. Javasolja, hogy a pénzmaradvánnyal kapcsolatos alternatívákat majd tárgyalják meg. A következő év nagyon nehéz lesz. Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 127/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: eredeti előir. mód.ei Int. Finansz. működési Normatív támogatás kistérség Intézményi saját bevétel Hadigondozotti támogatás 224 Munkaügyi támogatás évi pénzmaradvány 588 igénybevétel Összesen Kiadások eredeti ei. mód.ei Felhalmozási kiadás 0 0 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók 3

4 juttatásai Munkaadókat terelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. Átadott pénzeszk Költségvetési tartalék Kiadások összesen: Létszám: eredeti előirányzat: módosított előirányzat: 13 fő 13 fő Felelős: polgármester megbízott körjegyző Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 104/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: eredeti előir. mód.ei Int. Finansz. működési Normatív támogatás kistérség Intézményi saját bevétel Hadigondozotti támogatás 224 Munkaügyi támogatás évi pénzmaradvány 588 igénybevétel Összesen Kiadások eredeti ei. mód.ei Felhalmozási kiadás 0 0 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon,

5 villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. Átadott pénzeszk Költségvetési tartalék Kiadások összesen: Létszám: eredeti előirányzat: módosított előirányzat: 13 fő 13 fő Felelős: polgármester megbízott körjegyző Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 69/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: eredeti előir. mód.ei Int. Finansz. működési Normatív támogatás kistérség Intézményi saját bevétel Hadigondozotti támogatás 224 Munkaügyi támogatás évi pénzmaradvány 588 igénybevétel Összesen Kiadások eredeti ei. mód.ei Felhalmozási kiadás 0 0 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)

6 Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. Átadott pénzeszk Költségvetési tartalék Kiadások összesen: Létszám: eredeti előirányzat: módosított előirányzat: 13 fő 13 fő Felelős: polgármester megbízott körjegyző Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 126/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: eredeti előir. mód.ei Int. Finansz. működési Normatív támogatás kistérség Intézményi saját bevétel Hadigondozotti támogatás 224 Munkaügyi támogatás évi pénzmaradvány 588 igénybevétel Összesen Kiadások eredeti ei. mód.ei Felhalmozási kiadás 0 0 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. Átadott pénzeszk Költségvetési tartalék Kiadások összesen:

7 Létszám: eredeti előirányzat: módosított előirányzat: 13 fő 13 fő Felelős: polgármester megbízott körjegyző 2. Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató. Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Megkérdezte Nagy Renáta intézményvezetőt, hogy kíván-e az előterjesztéshez hozzászólni? Nagy Renáta intézményvezető: Igen. Elmondta, hogy a fenntartók engedélyét szeretné kérni ahhoz, hogy az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóit anyagii elismerésként étkezési utalvány juttatással jutalmazza a költségvetési tartalék terhére. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Úgy gondolja, hogy az összeg maradjon a tartalékon, mert az intézmény is és az önkormányzat is nehéz év előtt áll. Sajnos a költségvetés bevételi oldalán nem ismerik teljes körűen. Nagy valószínűséggel az eddig jól működő és önmagát fenntartó szolgálat kiadásaihoz hozzá kell majd járulniuk a fenntartó önkormányzatoknak. Kérdése az intézményvezetőhöz, hogy mekkora volt a dolgozók idei cafeteria kerete? Nagy Renáta intézményvezető: és Ft-ot kaptak. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Tehát Ft béren kívüli juttatást kaptak a dolgozók. Továbbra is azt javasolja, hogy maradjon a pénz a tartalékon tekintettel az elkövetkezendő szűkös évre. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a beszámolót elfogadásra javasolja. A bevételek 79,4 %-ban, a kiadások pedig 79,2 %-ban teljesültek. A bevételek és kiadások arányosak, a teljesítés időarányos. Az intézményvezető már megkereste a juttatás kérdésével, de elmondta neki, hogy ehhez kell a fenntartó önkormányzatok egyetértése, egyedül nem dönthet. Megérti, hogy mint intézményvezető jutalmat akar adni, de a jövő év ismeretében úgy gondolja, hogy az idei év tartalékainak át kellene hidalniuk minimum 3 hónapot. Az intézmény eddig megállta a saját lábán, de egyetért Lesencetomaj polgármesterével, hogy az összeg maradjon a tartalékon. Javasolja, hogy legközelebb az intézményvezető erre a kérdésre hamarabb térjen ki. Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Elmondta, hogy a Szolgálat eredményes munkát végzett az idei évben. Véleménye szerint is tartalékra kell tenni a pénzt. Sok minden látszik a jövő évi támogatással kapcsolatban. Vagy jutalmazni kell az elmúlt évet, vagy a jövő évre kell koncentrálni. A házi segítségnyújtásnál vadászni kell az emberekre. Nem tudja mi lesz jövőre. Ahhoz, hogy a munkahelyek biztosítva legyenek, el kell gondolkodni azon, hogy a házi segítségnyújtást költségtérítésessé kellene tenni. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testület3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 7

8 128/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-5. melléklet szerint elfogadja. Felelős: polgármester, megbízott körjegyző Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 105/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-5. melléklet szerint elfogadja. Felelős: polgármester, megbízott körjegyző Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 70/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-5. melléklet szerint elfogadja. Felelős: polgármester, megbízott körjegyző Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 127/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját az 1-5. melléklet szerint elfogadja. 8

9 Felelős: polgármester, megbízott körjegyző 3. Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési koncepciója. Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy az írásos anyag az előző napirendekhez hasonlóan kiküldésre került. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a jövő évben 4,9 millió forint lesz a hiány a bevételek terén, ha minden úgy lesz, mint az idei évben. Az egyensúlyra kell törekedni. Elmondta, hogy az intézményvezető kidolgozott egy lehetőséget a hiány fedezetére. Felkérte az intézményvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a javaslatáról. Nagy Renáta intézményvezető: Elmondta, hogy a jövő évben nem fognak kapni a kistérségtől normatív kötött támogatást. A házi segítségnyújtás szakfeladaton 9 fő dolgozik, a várható hiány Ft. Javasolja, hogy állapítsanak meg gondozási díjat 150 Ft összegben. Eddig ez ingyenes volt. Előfordulhat, hogy a gondozási díj bevezetését követően visszaesik a gondozottak szám, vagy lesznek olyanok, akik hetente csak 1-2 nap fogják igénybe venni. Úgy gondolta, hogy a szolgálat készít egy elégedettségi vizsgálatot a gondozottak között. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az étkeztetéssel kapcsolatban az adminisztrációs feladatok teszik ki az intézmény adminisztrációs költségeinek körülbelül felét. Ez nagyon nagy összeg. Több, mint 200 fő étkező van, akikkel kapcsolatban rengeteg a munka. Az adminisztrációs díjat 50 Ft-ban gondolta megállapítani. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Kérdése, hogy koncepcióban szerepel-e már az 50 Ft-os és a 150 Ft-os díjtétel? Töreky Ottóné pénzügyi főmunkatárs: Igen. Ezekkel az összegekkel a költségvetés egyensúlyba kerülne, és még tartalék is maradna. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a gondozottak számának csökkenése maga után vonhatja a gondozók számának csökkenését is. A házi segítségnyújtásnál a gondozók bérének kitermelése a gyengepont. Úgy gondolja, az önkormányzatok által közösen fenntartott intézmények közül leginkább az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot cincálják szét. Ez méltánytalan a Szolgálatra nézve. Eddig önállóan tartotta fenn magát. Véleménye szerint, ha egy gondozott rászorul a gondozásra, akkor a 150 Ft ezért nem nagy összeg. Havi kb Ft-ért naponta ránéznek, házhoz viszik neki az ebédet. Az önkormányzatok a költségvetésül pontos ismeretében majd eldönthetik, hogy ezt a gondozási díjat esetleg kifizetik-e a gondozott helyett, vagy bizonyos részét fizetik csak ki, de természetesen fizetheti a teljes összeget a gondozott is. A másik dolog, hogy nagyon magas az ebédszám. Veszteség keletkezik az adminisztráció miatt. Az önkormányzatoknak kell az ebéddíjhoz hozzátenni. Vannak olyanok is, akik egyáltalán nem fizetnek étkezési térítési díjat, mert nincs semmiféle jövedelműk, de a napi egyszeri meleg étkezést számukra is biztosítani kell. Ezt is az önkormányzat fizeti. Lesenceistvándon van ilyen személy. Az emberek rá lettek szoktatva arra, hogy házhoz viszik nekik az ebédet és ez nem jó. Sok idő elmegy a szállítással. Nagy Renáta intézményvezető: Elmondta, hogy érzékeny az egyensúly a házi segítségnyújtásnál. Elképzelhető, hogy lesznek, akik visszamondják a gondozást. Itt szeretné megemlíteni, hogy eddig a Kistérség tulajdonában lévő Wolksvagen Caddy-vel szállították ki az ebédet, mivel azt a rendelkezésükre bocsátották és átvállaltak bizonyos költségeket. Az autót a Kistérség értékesíteni kívánja Ft-ért. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a gépjárművásárlás nem lett betervezve a koncepcióba. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Úgy gondolja, hogy most be kell tervezni a gépjárművel kapcsolatos költségeket. Véleménye szerint ekkora összegért nem fognak kapkodni az autó után. A fenntartó 9

10 8 községnek van vagyonrésze a Kistérségnél. Van olyan kistérségi autó, amit ingyenesen átadnak Tapolcának. Az autóvásárlással egyenlőre nem kell foglalkozni. Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Véleménye szerint sem kell most ezzel foglalkozni. Meg kell várni a kistérségi Társulási Tanács döntését. Egyetért Lesencetomaj polgármesterével. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kistérség az autóval kapcsolatban csak bizonyos költségeket vállat át. Ilyen volt a kötelező biztosítás és a szerviz költségek. Ezeket betervezték a jövő évi koncepcióba. Úgy tudja január 1-vel kell visszaszolgáltatni a gépjárművet. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Úgy gondolja, várják meg a Kistérség Társulási Tanácsának döntését. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy Lesenceistvánd vásárolt egy Renault-t. Ha arról van szó, átadják használatra az intézménynek, Lesenceistvánd úgy sem tudja kihasználni, mert nincs sofőr, aki vezesse. Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: A házi segítségnyújtással kapcsolatban kéri az intézményvezetőt, hogy mérjék fel, akár nyilatkozat formájában is, hogy ha gondozási díjat vezetnek be, akkor kik azok a gondozottak, akik igénybe vennék továbbra is a szolgáltatást. El kell gondolkodni azon is, hogy a gondozók a gondozói létszám csökkenésével összefüggésben 6 órában dolgozzanak, illetve adott esetben el kell küldeni egy főt. Ezzel kapcsolatban mindenképpen szeretne tájékoztatást kapni. A gépjárművel kapcsolatban egyetért Mészáros László polgármester úrral. Használja a Szolgálat továbbra is az autót. Ha vissza kell adni az autót, ráérnek gondolkodni azon, hogy mi legyen a továbbiakban. Az ebéd adminisztrációs díjával kapcsolatban nem érti, mi az az adminisztrációs díj? Ki adminisztrál? Lesencefaluban a Falugondnoki Szolgálat látja el a feladatot, aki együttműködik a Szolgálattal. A falugondnok szállítja ki az ebédet és ő is adminisztrál. Ezek szerint Lesencefaluban feleslegesen végzi el ő az adminisztrációs munkát, vagy kétszer adminisztrálnak? Nagy Renáta intézményvezető: Elmondta, hogy ők az élelmezési naplót is vezetik, emellett fel kell venniük a kérelmeket és adatlapokat kell napi szinten kitölteniük. Az értékesítésekkel kapcsolatban számlákat kell kiállítani. Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Kérdése továbbra is az, hogy Lesencefaluban eszerint duplán könyvelnek? Az ebédszállítással kapcsolatban az önkormányzatot terheli a költség. Mit könyvel a Szolgálat? Nagy Renáta intézményvezető: Elmondta, hogy személyenkénti nyilvántartást kell vezetniük. Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Elmondta, hogy Faluban a Falugondnoki Szolgálat pénzén hordják ki az ebédet. Akit az önkormányzat fizet, az hordja ki. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Úgy gondolja, hogy a polgármester úr nem érti, hogy mit mond az intézményvezető. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összes adminisztrációs költségének a fele az ebéd adminisztrációra megy el. Nagy költségek keletkeznek ezzel kapcsolatban. Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Lesencefaluban a falugondnok hordja ki az ebédet, akit az önkormányzat fizet. Lesencetomajon és a többi településen az Szolgálat hordja ki az ebédet. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a kiszállítási díj benne van az étkezési térítési díjban. Most nem a kiszállítási díjról beszélnek, hanem az adminisztrációs díjról. Ezek irodai költségek. Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Az önkormányzat nem kap azért pénzt, mert a falugondnok szállítja ki az ebédet és húzza a strigulákat. Nagy Renáta intézményvezető: Elmondta, hogy az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szerződést kötött a Falugondnoki Szolgálattal. Havonta Ft támogatást fizetnek. 10

11 Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Javasolta Kigyós Ferenc polgármester úrnak, hogy amennyiben szeretne meggyőződni az adminisztrációról, úgy menjen el a Szolgálathoz. A gondozási díj emelését át kell gondolni a költségvetés tárgyalásánál. A térítési díj emelésén is el kell gondolkodni, ami Nemesvita rendeletében van szabályozva. Az önkormányzat dönthet majd úgy, hogy átvállalja a költséget a gondozottól. Csekőné Ernhoffer Ilona képviselő: Elmondta, hogy 6 településen, 3 telephelyről történt eddig a vérszállítás a már említett Wolksvagen Caddy-vel. Általában 20-30, de volt olyan, hogy ampulla vért is vittek a laborba. Az embereknek kényelmesebb elmenni a helyi orvosi rendelőbe, mint bemenni Tapolcára a laborba. Csütörtökönként van a vérvétel, még aznap délután megvan a lelet, ami péntek reggel a háziorvos asztalán van. Be lehetne vezetni azt, hogy akinek itt veszik le a vérét, az fizessen 100 Ft-ot a szállításért. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy a vér elszállításával kapcsolatban valóban el kellene gondolkozni, de el kell gondolkodni azon is, hogyan lehet egy olyan szolgáltatásért pénzt kérni, ami hivatalosan nem is létezik? Nagy Renáta intézményvezető: Elmondta, hogy kistérségi megállapodás alapján szállították eddig. Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Úgy gondolja, hogy a jövőben is figyelni kell arra, hogy ami a Kistérségnek jó, az maradjon náluk. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Véleménye szerint a laborral kell felvenni a kapcsolatot. A vérszállítással a labor tehermentesítve lett, a háziorvosok viszont plusz feladatot kaptak, de a finanszírozást továbbra is a labor kapja meg. Az orvosok nem kapnak semmit. Elmondta azt is, hogy az orvosi ügyelet ellátására az önkormányzatoknak a Kórházzal kell majd megállapodást kötniük. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Kérte az intézményvezetőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Kistérség munkaszervezet vezetőjével ezzel kapcsolatban. További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 129/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási főösszegét 50,987,- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Sorszám eredeti előirányzat 1. Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 2. Átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól 3. Intézményi saját bevétel 18, Támogatás értékű műk.bevétel 85 Munkaügyi tám. 5. Összesen 50,987 Kiadások 11

12 Sorszám 1. Felhalmozási kiadás 2. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzat Munkaadókat terelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 7. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 8. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak 313 stb. 9. Átadott pénzeszköz támogatás 204 Lesencefalu 10. Költségvetési tartalék Összesen 50,987 Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg. Teljes munkaidős létszám 10 fő Részidős létszám 4 fő Felelős: polgármester Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 106/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási főösszegét 50,987,- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Sorszám eredeti előirányzat 1. Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 2. Átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól 3. Intézményi saját bevétel 18, Támogatás értékű műk.bevétel 85 Munkaügyi tám. 5. Összesen 50,987 12

13 Kiadások Sorszám 1. Felhalmozási kiadás 2. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzat Munkaadókat terelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 7. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 8. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak 313 stb. 9. Átadott pénzeszköz támogatás 204 Lesencefalu 10. Költségvetési tartalék Összesen 50,987 Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg. Teljes munkaidős létszám 10 fő Részidős létszám 4 fő Felelős: polgármester Lesencefalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 71/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Lesencefalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási főösszegét 50,987,- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Sorszám eredeti előirányzat 1. Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 2. Átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól 3. Intézményi saját bevétel 18, Támogatás értékű műk.bevétel 85 Munkaügyi tám. 5. Összesen 50,987 13

14 Kiadások Sorszám 1. Felhalmozási kiadás 2. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzat Munkaadókat terelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 7. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 8. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak 313 stb. 9. Átadott pénzeszköz támogatás 204 Lesencefalu 10. Költségvetési tartalék Összesen 50,987 Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg. Teljes munkaidős létszám 10 fő Részidős létszám 4 fő Felelős: polgármester Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 128/2012. (XI.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési koncepció bevételi és kiadási főösszegét 50,987,- ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint: Sorszám eredeti előirányzat 1. Intézményfinanszírozás működési (állami normatíva Li.-önk.) 2. Átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól 3. Intézményi saját bevétel 18, Támogatás értékű műk.bevétel 85 Munkaügyi tám. 5. Összesen 50,987 14

15 Kiadások Sorszám 1. Felhalmozási kiadás 2. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzat Munkaadókat terelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) 7. Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) 8. Egyéb folyó kiadások: adók, díjak 313 stb. 9. Átadott pénzeszköz támogatás 204 Lesencefalu 10. Költségvetési tartalék Összesen 50,987 Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg. Teljes munkaidős létszám 10 fő Részidős létszám 4 fő Felelős: polgármester 4. Lesence Völgye Települések Körjegyzősége évi költségvetésének előirányzat módosítása. Előterjesztő: Bálintné Riba Ilona megbízott körjegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Elmondta, hogy a képviselők már tudják, hogy Dr. Takács Nóra körjegyző november 13. napjáig látta el a körjegyzői feladatokat. Helyette december 31-ig Bálintné Riba Ilona főelőadó lett megbízva a körjegyzői feladatok ellátásával. A napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy a körjegyzőség költségvetésének teljesítése időarányos. Tóth Csaba Lesenceistvánd polgármestere: Elmondta, hogy a szöveges előterjesztésből világosan látható, hogy miért szükséges az előirányzat módosítása. A kötött felhasználású normatív támogatások miatt kellett módosítani a költségvetést. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: Kérdése Bálintné Riba Ilona megbízott körjegyzőhöz, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? Bálintné Riba Ilona megbízott körjegyző: Nem. Kigyós Ferenc Lesencefalu polgármestere: Elfogadásra javasolta a napirendet. Mészáros László Lesencetomaj polgármestere: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet. 15

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 433/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 11-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 436-17/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.-én 19 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 14-i rendkívüli társult üléséről. Jelen vannak: Teskánd Tóth Istváné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

17/2011. sz. jegyzőkönyv

17/2011. sz. jegyzőkönyv 17/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt rendkívüli képviselőtestületi ülésről, mely 2011. szeptember 21-én 16 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. október 20-án tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos bizottsági elnök, Nyikos István

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA

2. sz. JEGYZŐKÖNYV ... 3/2014. (II.13.) számú rendelet Tiszagyenda Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről HATÁROZATOK MUTATÓJA 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 3/2014. (II.13.)

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA III. Iktatószám: 317-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. február 11-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben