2. számú JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. számú JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester"

Átírás

1 2. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án a községháza tanácstermében 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Koloti Béla képviselő Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár Dániel képviselő Szabó István képviselő Viszt Attila képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző Kuti Henriett jegyzői referens Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető Mihályné Bertán Katalin Óvoda intézményvezető Restné Szabó Rita Iskola intézményvezető Rajkóné Tajti Andrea kérelmező Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, teljes létszámban jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kovács Béla és Szabó István képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Béla és Szabó István képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: A napirendet javasolom kiegészíteni a 020/5 hrsz.-ú ingatlanon a konténer vizesblokk tervezési szerződésének a tárgyalásával, illetve a rendezvényszervezésre érkezett ajánlat tárgyalásával. Egyben javasolom az érintett kérésére Rajkóné Tajti Andrea kérelmének vegyes ügyek első napirendjeként történő tárgyalását. Kérem a képviselő-testületet, aki a napirend kiegészítésével, és annak javasolt sorrendben történő tárgyalásával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadott napirend kiegészítésével, és a javasolt sorrendben történő tárgyalásával egyhangúlag egyetért. Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről Fekete Barnabás polgármester: A vasúti pályaszakasz korszerűsítésével kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy márciustól szeptemberig a világosi lejáró le lesz zárva, és időnként a gyalogos forgalom is korlátozásra kerül. Ezen időszakban az alsó terület 1

2 a Club Aliga, és Balatonszabadi felől lesz megközelíthető. Annak érdekében, hogy a Club Aliga területén átvezető út mellett ne parkoljanak az autók, parkolóhelyet kell biztosítanunk a vendégház mögött, a teniszpálya melletti területen. Dr. Nagy Miklós volt háziorvos úr keresetet indított az önkormányzat ellen praxisjog értékesítésének ellehetetlenítése, szándékosan okozott 6 millió Ft kár ezer Ft kamat megtérítése iránt. A Zrínyi utca 78 szám alatti építkezés vonatkozásában a II. fokú építéshatóság visszajelzett, hogy az eljárást megszünteti - az építési engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt-, mert az építtető jóhiszeműen szerzett jogát sértené, ha eljárást indítanának, felülvizsgálnák a szabálytalanul kiadott építési engedélyt. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Javasolom a polgármester úrnak, amennyiben tudjuk, hogy a beépítettségi előírás sérült, hogy forduljon az ügyészséghez a beépítettségi előírások megsértése miatt. Az építésfelügyeleti hatóság azt felejtette el, hogy helyszíni szemlén megnézze, hogy valóban megfelel-e a beépítettség az előírásoknak, vagy sem. Véleményem szerint az építésfelügyeleti eljárás lefolytatását kell kérni az ügyben. Fekete Barnabás polgármester: Azt kértük, mert az OTÉK szerint 20% a beépíthetőség, és szerintem a beépítettség kb. 40%. Ügyvéd úrnak átadom a dokumentációt, és felkérem, hogy amennyiben lehetséges, kezdeményezzen az ügyészségnél eljárást. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Fekete Barnabás polgármester: Az írásos előterjesztést azoknál a határozatoknál egészíteném ki, ahol változás történt az előterjesztés készítését követően. A 338/2014.(XII.08.) számú határozatával a képviselő-testület a Turisztikai Alapról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott célra az Aliga Hotels Kft-nek I-III. negyedévre Ft támogatást biztosított. A támogatási szerződés aláírása, az összeg kifizetése megtörtént. A 339/2014.(XII.08.) számú határozatával a képviselő-testület a STRABAG Vasútépítő Kft. részére területhasználatot biztosított az Aligai vasútállomás alatti önkormányzati tulajdonú, 537 hrsz-ú ingatlan 1200 m 2 nagyságú területrészén, február 15-től május 31-ig terjedő időszakra Ft területhasználati díj ellenében. A Kft. jelezte, hogy nem tudnak ennyi területhasználati díjat fizetni, egyéb megoldás útburkolat-felújítás - érdekelné, de konkrét javaslat nem érkezett. A 345/2014.(XII.08.) számú határozatával a képviselő-testület Szabó Attila körzeti megbízott részére Ft/hó összegű albérleti támogatást biztosított december 1-től december 31. napjáig. Szabó úr családi okok miatt február 1-től lemondta albérleti hozzájárulás igényét. Javasolom a képviselő-testületet ennek tudomásul vételét. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 2/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szabó Attila körzeti megbízott a képviselő-testület által a 345/2014.(XII.08.) számú határozattal december 1-től december 31. napjáig részére biztosított albérleti támogatást

3 február 1. napjától nem kívánja igénybe venni. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Határidő: február 10. Fekete Barnabás polgármester: A 353/2014.(XII.08.) számú határozatával a képviselő-testület felhatalmazta a Településüzemeltetési intézményegység vezetőjét a Balatonvilágos, Zrínyi utca 1. szám előtti közkút megszüntetésére az intézkedés megtételére. A GEVSZ intézményvezetője utána nézett a közkút fogyasztásának, és mivel a szolgáltató felé havonta kerekítve 300 Ft összegű alapdíjat fizetünk, és a fogyasztásért nem fizetünk, nem tartja indokoltnak a közkút, mint vízvételi lehetőség megszüntetését. Kovács Tamás intézményegység vezető: A közkút megszüntetése kb. 100 ezer Ft költséggel járna. Fekete Barnabás polgármester: Ezen információk ismeretében javasolom a képviselőtestületnek a 353/2014.(XII.08.) számú határozat visszavonását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 3/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 353/2014.(XII.08.) számú határozatát, melyben felhatalmazta a Településüzemeltetési intézményegység vezetőjét, Kovács Tamás urat a Balatonvilágos, Zrínyi utca 1. szám előtti közkút megszüntetésére az intézkedés megtételére. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Határidő: február 10. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 4/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Határidő: február 10. 3

4 2015. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása Fekete Barnabás polgármester: A évi költségvetés tervezettel kapcsolatban kérdezem a GEVSZ intézményvezetőjét, kívánja-e az írásos előterjesztést kiegészíteni? Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságon elhangzott javaslatok a tervezetben átvezetésre kerültek. Ami nincs a költségvetésben, az a gépjármű beszerzés kapcsán a CASCO 40 ezer Ft-os, a kötelező biztosítás 20 ezer Ft-os költsége, valamint a vélelmezett 15 ezer km gépkocsi futás után a 300 ezer Ft üzemanyag költség. Viszt Attila PGB Elnök: A PGB ülés után fény derült pár dologra, ami elkerülte a figyelmünket, és azután szeretnék érdeklődni. Kaptunk egy t az intézményvezető asszonytól, amiben részletesen taglalja, hogy mi, miért emelkedik a béreknél. Az valóban elhangzott, hogy szeretné, ha a bére emelkedne, amire mondtam, hogy ez nem verseny. Viszont nem emlékszem rá, hogy a részegység vezető béremeléséről lett volna szó! Lényeg az -a jegyzőkönyv szerint is- direkt rákérdeztünk, hogy mit tartalmaz a béremelés. Ott ez nem hangzott el. Hozzáteszem, hogy nem értek egyet egyik béremeléssel sem, főleg nem ekkora arányú béremeléssel. Nem értem, hogyan lehet a béremelés indokaként, hogy valaki többet keres, mint más! Én ezt nem tudom elfogadni a béremelés indokaként. A részegység vezető úrnál újfent nem értem ezt a dolgot. Nem akarok személyeskedni, jó pár dolgot fel tudnék sorolni, ami miatt ekkora mértékű béremelés nem hiszem, hogy indokolt lenne. Szeretném kérdezni a zöldterület kezelésnél az intézményvezető asszony által leírt 1240 ezer Ft alapilletmény növekmény miből jön ki. Segítséget szeretnék kérni ennek a levezetésében. A levélben megkaptuk, hogy a garantált illetmény növekedése egy főnél 44 ezer Ft-ot jelent. Én 48 ezer Ft-tal számolok. 5 fő (Tamást kivesszük belőle) x 48 ezer Ft, az 240 ezer Ft. Továbbiakban 417 ezer Ft lenne az 1 főre beállított bér (gondolom a felmentése idejére, annak, aki nyugdíjba fog menni). Ha a kettőt összeadom, az 675 ezer Ft. Ha ezt levonom az 1240 ezer Ft illetmény növekményből, akkor marad 590 ezer Ft, és ha osztom 12-vel, akkor sem az a szám jön ki, mint amit intézményvezető asszony írt nekünk. Kérdésem, hogyan jött ki ez a szám? Nekem jóval több jött ki! Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: 122 ezer Ft-tal számoltam azt az illetményt, amikor még a két ember együtt dolgozik. Viszt Attila PGB Elnök: Én telibe számoltam, nagyjából számoltam. Fekete Barnabás polgármester: Ezt nem lehetne a szünetben elintézni? Viszt Attila PGB Elnök: Szeretném, ha jegyzőkönyvbe lenne. Hatan vannak. Kiszámoltam a 2014-es 2015-ös különbözetet, elosztottam egy emberre. Öt embernek a garantált illetményemelés egy évre 240 ezer Ft, és hozzájön a 417 ezer Ft, amikor párhuzamosan dolgoznak együtt, az 657 ezer Ft. Ha levonom abból, akkor se ez az összeg jön ki. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: A jubileumi jutalmat is hozzászámoltad? Viszt Attila PGB Elnök: Csak az alapilletményről beszélünk! Tartsunk szünetet, amíg ezt átbeszéljük, mert nem fogunk tudni tovább menni, mert ez mást is érint. 4

5 Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Vagy más beszéljen addig, amíg Ti számoltok. Fekete Barnabás polgármester: Ehhez kapcsolódóan van valakinek kérdése? Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Tájékoztatom a testületet, hogy egy kollégámmal, és egy pályázatíróval koordinált, kb. másfél éve készített pályázat eredményes lett. Zamárdi, Balatonvilágos és Siófok 366,2 millió Ft +Áfa összbekerülési költséges pályázaton eredményesen vett részt. A támogatási szerződéshez szükséges dolgokat készítem majd a megadott határidőben. Kérném szépen, hogy a másfél éve megszavazott önerőt szíveskedjen a testület az ez évi költségvetésben biztosítani. Ez az úgynevezett Környezettudatos Balatoni Települések Konzorcium néven benyújtott pályázat. Ennek keretében gépjárműbeszerzésre, többek között konténerszállító gépjármű beszerzésére lesz lehetőség. Minden egyes fejleményről tájékoztatást fogok adni. Kérni szeretnék a kirendeltség munkájáért felelős köztisztviselőként, illetve a testület jóváhagyását kérném két dologban. Jegyző asszonynak munkáltatói jogköre van, de én nem szeretnék a testület jóváhagyása nélkül döntést hozni. Az egyik, hogy van egy fő múlt év áprilisa óta tartósan távollévő kolléganő, aki fizetés nélküli szabadságon van. Az ő helyettesítését Kuti Henriett teljes egészében ellátta, és én az övét, amíg itt voltam. Azáltal, hogy elkerültem itteni állományból, november 16-tól időhiány miatt a hatósági feladatokat nem tudom ellátni, azt Heni látja el. A testületi és egyéb dolgokat a falu iránti elkötelezettségem miatt továbbra is igyekszem ellátni, ameddig ura vagyok a helyzetnek. Ezen jogkörbe tartozó a jegyzői hatáskörbe tartozó törvényességi záradékolások, jogi ellenjegyzések, stb. A Heni viszont már nem tudja ellátni a kolléganő teljes munkakörének helyettesítését a pluszfeladatai folytán, ezért január 31-ig van a helyettesítésre megbízása. Kérem a testület hozzájárulását, hogy február 1-től egy fő, jelenleg GEVSZ állományában lévő embert határozott idejű - a kolléganő távolléte idejére, maximum május 31-ig történő- foglalkoztatását szíveskedjék 8 órában engedélyezni. A munkakör ellátása továbbra is úgy történik, hogy az anyakönyvi feladatkörbe tartozó részt a Heni kénytelen ellátni, hiszen az új munkaerőnek nincs ilyen szakvizsgája, és az egyéb feladatok egy részét ellátná az, aki odakerül. A 8 óra ezáltal nem lenne lefedve, és azt gondoltam, hogy annak érdekében, hogy az önkormányzat adómérték emelésből eredő bevételei minél hamarabb teljesüljenek, a felszabaduló időt az adó mérték miatt hozandó határozatok folytán kapcsolatos teendőkre fordítaná. Illetményt kérek egy nyugállományban lévő kolléganő maximum 3-4 hónapra történő felvételére, és az engedélyt amiatt, hogy az adómérték emelés ügyben jelentkező plusz feladatokat elláthassuk. Zárt ülésen a személyre vonatkozóan is adnék információt. Kovács Béla képviselő: Aljegyző Asszony, amit említett, ott tulajdonképpen a bér megvan, mert fizetés nélküli szabadságon van a köztisztviselő. Kuti Henriett jegyzői referens: A nyugállományban lévő kolléganő foglalkoztatására szükséges az előirányzat biztosítása 4 hónapra, ahogy az a rendelet tervezet előterjesztésében szerepelt novemberben. Viszt Attila képviselő: Erről már korábban is szó volt, hogy a határozatok elkészítéséig, az értesítők kiküldéséig lenne foglalkoztatva. 5

6 Kovács Béla képviselő: Az egész költségvetéssel, a bérrel kapcsolatban az a véleményem, én csak azt támogatom, ami kötelező, netán a felettes hatóság (Kormány, Minisztérium) javasolja. Az a véleményem, hogy akkor, amikor adónövelésről döntött a testület, nem lenne szerencsés nehezen magyarázható béremelésekről, egyéb kiadásokról dönteni. A többletbevételeket a fejlesztésekre kellene fordítani. Fekete Barnabás polgármester: A béremeléssel kapcsolatban annyit mondanék, hogy nem összehasonlítás alapján volt a GEVSZ intézményvezető béremelésére vonatkozó előterjesztésem, hanem az elvégzett munkáért. Az intézményvezető asszony két munkakört lát el. Nem kérte rá senki, de ő csinálja. Szerintem ezt honorálnunk kell! Azzal, hogy biztosítunk 10% béremelést, a költségvetésből nem szakítanánk ki nagy darabot, viszont jeleznénk a megbecsülésünket. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: Én nem úgy számoltam bért, mint az elnök úr. Mindenki előtt ott van a bértábla. A szakfeladaton vannak az illetmények, ott láthatók a bérek, az összesen sora Ft. Viszt Attila PGB Elnök: Én abból a táblázatból dolgoztam, amit küldeni tetszett! Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: A éves költségvetési adat volt. Ha abból levonod a vezetői pótlékot, akkor ugyanazt kapod. Ki fogom neked pontosan számolni. Viszt Attila PGB Elnök: Lehet, hogy én látok valamit rosszul, segítsen nekem. Itt van a es adat, és a 2015-ös adat. A garantált alapilletménynél van 1,2 millió Ft különbség, amennyivel több. A többivel nem foglalkozunk. A közút szakfeladatnál ugyanez a problémám. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: A közútnál tavaly 11 hónapra szoroztunk 118 ezer Ft-ot, és egy hónapot a évi illetménnyel. Jelenleg 122 ezer Ft az illetmény. Azért sem lehet a két évet összehasonlítani, mert mentek is el emberek, és raktunk is át más szakfeladatra embereket. Megígérem, hogy egyenként ki fogom gyűjteni az adatokat. Fekete Barnabás polgármester: A költségvetéssel kapcsolatban egyéb kérdés? Kovács Béla képviselő: Feladatfinanszírozás van, mint ahogy az előterjesztésben is szerepel. A tavalyi évben 96 millió Ft volt az állami finanszírozás, az idei évben 114 millió Ft. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: Többek között abból adódik a változás, hogy létrejött az önkormányzati segélyrendszer, az bővül, ebből kifolyólag több mint 5 millió Ft állami támogatást kaptunk. Ebből kell fedezni az önkormányzati segélyeket, amihez hozzájön a 9 hónap lakásfenntartási támogatás, mert csak három hónap lesz állami finanszírozott. A szociális segély, és az FHT járási hatáskörbe kerül. Az elvonás nagyobb, de összességében az állami támogatás nagyobb. Az állami támogatás táblában minden benne van részletezve. Kovács Béla képviselő: Az előterjesztésben fejlesztésként szerepel, hogy a Harmat utca szennyvízelvezetéséhez magántulajdonú út megvásárlása. Kuti Henriett jegyzői referens: Elírás történt, az Magyar utca. 6

7 Kovács Béla képviselő: A közművelődési tételek finanszírozására idén nulla forintot kaptunk. A közművelődés, könyvtári tevékenységre nem kaptunk, vagy egyáltalán nem kaptunk támogatást? Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: Közművelődési feladatokra nem kaptunk állami támogatást, egyenlőre nem szerepel a közölt támogatások között. Kovács Béla képviselő: Pro-mot támogatást a GEVSZ-nél kerestem. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: Az önkormányzatnál van, a főépítész költségét takarja, más rendezési tervvel kapcsolatos költség nincs a költségvetésben tervezve. Kovács Béla képviselő: A háziorvosi alapellátásnál úgy emlékszem, hogy a tavalyi teljesítés lényegesen alacsonyabb, mint amennyit az idei évre terveztünk. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: Nincs benne illetmény. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Valamit szeretnék mondani. Egy dologra muszáj reagálnom. Polgármester úr a GEVSZ intézményvezetőjének béremelésére vonatkozó javaslatát úgy indokolta, hogy kettős munkakört lát el. Fekete Barnabás polgármester: Nem munkakört, feladatot! Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Az Ica nem könyvel a hivatalnak, a hivatalnak bent Siófokon könyvelnek, az önkormányzatot pedig itt könyveli Kőszeginé Bálint Gabriella kolléganő, ő látja el a feladatot, és ő segít az önkormányzat intézménye, pl. az óvoda könyvelésében. Ica valóban többet dolgozik, mint egy intézményvezetőnek kellene, és azt is kell tudni, hogy tud könyvelni. A béremelését indokoltnak tartanám. Javasolom a testületnek átgondolni. Azt gondolom, ha el lenne számolva a túlórája, akkor az önkormányzat, és a falu rosszabbul járna. Kérem a testületet, szíveskedjen átgondolni, hogy a létrehozott intézményével mi lesz, mivel Ica ezt az évet dolgozza végig, és várhatóan nyugállományba fog vonulni. Az intézményekben hosszú távon meg kellene a felelős gazdálkodást oldani. Fekete Barnabás polgármester: Kérem a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság álláspontját a évi költségvetés tervezetére vonatkozóan. Viszt Attila PGB Elnök: A bizottság álláspontja, amit a napirend tárgyalása elején ismertetett az intézményvezető asszony. Utólag amit elmondtam az alapilletményekkel kapcsolatban, az nem a bizottság, hanem az az én álláspontom, amit a szavazás előtt szeretnék előterjeszteni. Mindenki dönt, elfogadja, vagy sem, de én nem fogom a költségvetés I. fordulójának anyagát elfogadni. Fekete Barnabás polgármester: Kérem az intézményvezető asszonnyal az egyeztetést. Szünetet rendelek el. Szünetnek vége. 7

8 Fekete Barnabás polgármester: Elnök urat kérdezem, sikerült egyezségre jutni? Viszt Attila PGB Elnök: Nem. Van a évi, és a évi besorolási bér, és az évek közötti különbség nem jön ki! Ez a problémám. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Javasolom, hogy a képviselő-testület azzal a fenntartással fogadja el a évi költségvetés I. fordulójának anyagát, hogy felkéri a GEVSZ intézményvezetőjét, szíveskedjen a besorolási béreket intézményenként, személyekre lebontva elkészíteni. Viszt Attila PGB Elnök: Olyan megoldásban, hogy lássuk a tavalyit és az ideit is emberre, szakfeladatra lebontva. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a évi költségvetés I. fordulós tárgyalására beterjesztett anyagot azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságnak kimutatásra kerül a személyi besorolási bér 2014., és évre vonatkozóan, intézményekre, szakfeladatra, névre lebontva. Egyben javasolom annak kinyilvánítását, hogy a költségvetés tervezet anyagát további tárgyalásra alkalmasnak tartjuk. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozza alábbi határozatát: 5/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés tervezet anyagát további tárgyalásra alkalmasnak tartja, azt elfogadja azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságnak kimutatásra kerül a személyi besorolási bér 2014., és évre vonatkozóan, intézményekre, szakfeladatra, névre lebontva. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, GEVSZ intézményvezetőt a kimutatás elkészítésére, és a bizottság részére az átadásra. Felelős: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezetője Határidő: február napirend: Alpolgármester választás, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Fekete Barnabás polgármester: Az alpolgármester személyére vonatkozóan fenntartom korábbi javaslatomat, Molnár Dániel képviselő urat javasolom alpolgármesternek megválasztani. Az alpolgármester titkos szavazással történő választásának lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. Javasolom három fős bizottság létrehozását, elnökeként Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyzőt, tagjaiként Kuti Henriett jegyzői referenst, és Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezetőt megválasztani. Valamennyi jelöltről külön-külön kell a szavazási eljárást lefolytatni. Ennek alapján javasolom a képviselő-testületnek szavazatszámláló bizottság létrehozását, elnökének Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző megválasztását. 8

9 Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 6/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző. A képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására. Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző Határidő: azonnal Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Kuti Henriett jegyzői referens megválasztását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Közég Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 7/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás lebonyolításához létrehozott szavazatszámláló bizottság tagjának Kuti Henriett jegyzői referenst megválasztja. A képviselő-testület felkéri a bizottsági tagot a titkos szavazás lebonyolításában a közreműködésre. Felelős: Kuti Henriett jegyzői referens Határidő: azonnal Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető megválasztását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Közég Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 8/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás lebonyolításához létrehozott szavazatszámláló bizottság tagjának Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezetőt megválasztja. A képviselő-testület felkéri a bizottsági tagot a titkos szavazás lebonyolításában a közreműködésre. Felelős: Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető Határidő: azonnal 9

10 Fekete Barnabás polgármester: Az alpolgármester személyére, Molnár Dániel képviselő megválasztására tett javaslatommal kapcsolatban kérem a jelöltet nyilatkozzon, hogy bele egyezik-e a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásába? Molnár Dániel képviselő: Hozzájárulok a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásába. Egyben bejelentem személyes érintettségemet. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek Molnár Dániel képviselő urat személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból kizárni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a döntéshozatalból Molnár Dániel képviselő urat egyhangúlag kizárja. Fekete Barnabás polgármester: Molnár Dániel alpolgármester jelölt hozzájárult a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz, az alpolgármester választás titkos szavazással kerül lebonyolításra. A titkos szavazás lebonyolítására a szomszédos helyiségben kerül sor, szavazni az ott átadott szavazólapon, egyenként lehet. A szavazás idejére szünetet rendelek el. Szünetnek vége. Fekete Barnabás polgármester: Felkérem Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző asszonyt, mint a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét, tájékoztassa a képviselő-testületet az alpolgármestert választó titkos szavazás eredményéről. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző, Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: A titkos szavazáson szavazott 6 fő; Molnár Dániel alpolgármesterré választására 3 igen, 3 nem szavazat érkezett. Fentiek alapján a képviselő-testület Molnár Dániel képviselő alpolgármesterré választását nem támogatta. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a választás eredménytelensége miatt a képviselőtestület soron következő munkaterv szerinti ülésén, ismételten napirendre kell venni az alpolgármester választást. Fekete Barnabás polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. 3/15. napirend: Rajkóné Tajti Andrea kérelme Fekete Barnabás polgármester: Rajkóné Tajti Andrea a főiskolai tanulmányai támogatásának meghosszabbítását kéri 2015 évre (2 félév). A képviselő-testület a 238/2014.(IX.22.) számú határozatával a 4 féléves képzés első félévi tandíja költsége fedezetére Ft támogatást biztosított. Egyben felkérte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerületének Igazgatóját a támogatottal a tanulmányi szerződés megkötésére oly módon, hogy a támogatott időszakot követően Rajkóné Tajti Andrea még 1/2 évig a Mészöly Géza Általános Iskolában, akár nem a végzettségnek megfelelő munkakörben, beosztott pedagógusként történő munkavégzésre kötelezettséget vállaljon. A munkáltató a tanulmányi szerződést megkötötte a közalkalmazottal a képzés teljes idejére. 10

11 Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Intézményvezető Asszonytól kérdezem, hogy a szakképzésre tervezett összeg egy része nem ad-e fedezetet erre. Szakképzésre van-e az iskolánál előirányzat betervezve? A továbbképzési tervben van-e másik pedagógus, aki tanulmányokat folytatna? Várható-e újabb igény? Restné Szabó Rita intézményvezető: Nincs előirányzat továbbképzésre a költségvetésben. Az öt éves továbbképzési tervben nincs senki, aki képezné magát, de a terv áprilisban módosításra kerül. Fekete Barnabás polgármester: Kérem a képviselők véleményét a támogatás tekintettében. Nekem az a véleményem, hogy amennyiben támogatjuk Andinak a képzését, akkor annak idejére más személynek az oktatási intézményben ne biztosítsunk támogatást. Restné Szabó Rita intézményvezető: Ha jól emlékszem úgy beszéltük meg, amikor Andi a támogatást először kérte, hogy amikor bejön egy bármilyen pályázat, ahonnan megkaphatunk ilyen jellegű forrást, akkor köszönjük szépen, attól kezdve Andi onnan kapja a támogatást. Fekete Barnabás polgármester: Számíthatunk most ilyen forrásra? Restné Szabó Rita intézményvezető: Mi mindig számítunk ilyenre, várjuk a lehetőséget. Viszt Attila képviselő: Mindenki előtt ismert a véleményem ez ügyben! Koloti Béla képviselő: Támogatom a képzés támogatását. Molnár Dániel képviselő: Én is támogatom. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Támogassa a képviselő-testület mind a három félévet, és ezen időszak alatt másnak ne biztosítson támogatást. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek Rajkóné Tajti Andrea részére a tehetségfejlesztő szakvizsgázott pedagógus szakképzettséget adó, 4 féléves, másoddiplomás főiskolai képzésének további három félévi tandíja költsége fedezetére 3 x Ft, összesen Ft támogatás biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi határozatát. 9/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mészöly Géza Általános Iskola pedagógusa Rajkóné Tajti Andrea részére a tehetségfejlesztő szakvizsgázott pedagógus szakképzettséget adó, 4 féléves, másoddiplomás főiskolai képzésének három félévi tandíja költsége fedezetére 3 x Ft, összesen Ft támogatást biztosít. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkcióra a és a évi költségvetésében biztosítja. Egyidejűleg ezen összeggel a GEVSZ finanszírozását megemeli. 11

12 A képviselő-testület felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerületének Igazgatóját a támogatottal a tanulmányi szerződés megkötésére oly módon, hogy a támogatott időszakot követően Rajkóné Tajti Andrea még 2 évig a Mészöly Géza Általános Iskolában, akár nem a végzettségnek megfelelő munkakörben, beosztott pedagógusként történő munkavégzésre kötelezettséget vállaljon. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a KIK igazgatójának, és kérelmezőnek a tájékoztatására. Egyben felkéri a jegyzőt, GEVSZ intézményvezetőt az előirányzat adott évek költségvetésében történő szerepeltetésére. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: február 10./tájékoztatás haladéktalanul /2015. évi előirányzat beállítás január / előirányzat költségvetésben betervezés 3/1. napirend: AB Marketing Kft. ajánlata a Világosi Hírmondó helyi újság előállítására Fekete Barnabás polgármester: Az újság nyomdai előállítás feladatai ellátását évben az AB Marketing Kft. végezte. A 600 példány gyártására nyomdai előkészítésére, szerkesztésére, nyomtatására, vágására, behúzására, és szállítására vonatkozó feladatokat Ft +Áfa/megjelenés vállalkozói díjért látta el. A felelős szerkesztő a Világosi Hírmondó arculatának megváltoztatása érdekében árajánlatot kért a Kft-től. Az árajánlat a következőket tartalmazza: a lapminőség: fényes, 110 grammos papír Ft + Áfa, illetve az egyszeri tervezés grafikussal Ft + Áfa. A Kft. a rá bízott munkát az előző évben a szerződésben vállaltaknak megfelelően teljesítette, ezért javasolom, hogy a Világosi Hírmondó helyi újság nyomdai feladatai ellátásával január 27-től január 4-ig bízzuk meg Ft +Áfa/megjelenés, plusz az arculat megváltoztatás Ft + 5 % Áfa díjért. A szükséges előirányzatot biztosítsuk a lap havonkénti megjelenésére, valamint az egyszeri tervezés grafikussal ,- Ft + Áfa díjára. Továbbá javasolom a vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 10/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Világosi Hírmondó helyi újság nyomdai feladatai ellátásával január 27. napjától január 4. napjáig terjedő időszakra megbízza az AB Marketing Kft-t (8600 Siófok, Széchenyi u. 30.) Ft+Áfa, összesen Ft/megjelenés vállalkozói díjért. A döntés végrehajtásához, valamint az egyszeri grafikai tervezési díj 9000 Ft +Áfa, összesen Ft költségének fedezetére a szükséges előirányzatot a évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri a jegyzőt a szükséges előirányzat évi költségvetésben történő szerepeltetésre. 12

13 Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Határidő: haladéktalanul 3/2. napirend: Stefancsik Alajos és Stefancsik Alajosné kérelme Fekete Barnabás polgármester: Stefancsik Alajos és felesége az önkormányzat tulajdonában lévő balatonvilágosi 299 hrsz-ú ingatlan területéből 36 m 2 épület alatti terület használatát kérik évre biztosítani. Javasolom a képviselő-testületnek a 36 m 2 épület alatti terület használatának biztosítását a közterület használatáról szóló rendeletünk alapján (3 hó x 400 Ft x36 m2) + (9 hó x 200 Ft x 36m2) meghatározott Ft területhasználati díjért, egyben járuljunk hozzá a területhasználati díj két részletben történő megfizetéséhez. Továbbá javasolom a területhasználati megállapodásban foglaltak elfogadását, annak aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 11/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Stefancsik Alajos (8171 Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6/7), és Stefancsik Alajosné (1046 Budapest, Erdősor u. 26/b.) részére a Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatti, 299 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan területéből használatba ad 36 m 2 épület alatti területet, január 1-től december 31. napjáig, a közterületek használatáról szóló 9/1999.(IV.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában meghatározott területhasználati díj alapján, bruttó Ft-ért. A területhasználati díj összegének 50%-a (54000 Ft) a területhasználati megállapodás aláírásakor, a fennmaradó 50% (54000 Ft) július 15. napjáig fizetendő. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a területhasználati megállapodás aláírására. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Határidő: március 31. 3/3. napirend: Szalkai-Bacsó Sándorné kérelme Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület az óvodába és az iskolába bejáró gyerekek szállítását végző Márió Cargo Bt. buszjáratán a kísérői feladatok ellátásával Szalkai-Bacsó Sándornét bízta meg napjáig bruttó Ft/hó megbízási díjért. Szalkai-Bacsó Sándorné november 4-ei dátumú levelében - az oktatási-, nevelési intézményekbe bejáró gyermekek létszámának, a járat számának megnövekedése miatt- a Ft/hó megbízási díj összegének emelését kéri a képviselő-testülettől. A képviselő-testület a kérelmet a november 17-ei ülésén tárgyalta, az érdemi döntés 13

14 meghozatalát elnapolta a évi költségvetés tárgyalásáig. Javasolom a képviselő-testületnek a Márió Cargo Bt. buszjáratán a kísérői feladatok ellátását végző Szalkai-Bacsó Sándorné megbízási díját január 1. napjától június 19. napjáig bruttó Ft/hó összegben meghatározni. Egyben javasolom a szükséges előirányzat GEVSZ évi költségvetésében történő biztosítását. Továbbá javasolom a megbízási szerződés megbízási díjra vonatkozó részének módosítását, annak aláírására a GEVSZ intézményvezetőjének felhatalmazását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 12/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalkai-Bacsó Sándorné (8131 Enying, Vásár tér 4.) részére a Márió Cargo Bt. buszjáratán a kísérői feladatok ellátására január 1. napjától június 19. napjáig bruttó Ft/hó megbízási díjat állapít meg. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a GEVSZ évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet intézményvezetőjét a megbízási szerződés módosításra vonatkozó szerződés aláírására, valamint a szükséges előirányzat évi költségvetésben történő beállítására. Felelős: Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: haladéktalanul Viszt Attila képviselő: Érdeklődöm, hogy a gyermekszállítás költségének támogatása ügyében Enying Önkormányzata, és Balatonszabadi Önkormányzata meg lett keresve? Fekete Barnabás polgármester: Nem. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Tájékoztatni szeretném a képviselőtestületet arról, hogy Balatonszabadi Polgármestere tankerület határmódosítást kezdeményezett. A kezdeményezést arra alapozza, hogy a gamászai gyerekeknek nincs máshonnan buszjárat, csak Világosról. Restné Szabó Rita intézményvezető: Cser Lajosné tankerületi igazgató asszony kérte, hogy nézzek utána, hogy az elkövetkezendő öt évben Gamászáról hány gyerek jön. Felhívtam a gyermekjóléti szolgálatot, és jelenleg hat gamászai gyermek várható, aki esetleg jön a világosi óvodába, iskolába. Egyet szeretnék kérni, ha nem vállaljuk be a körzetesítés módosítást, hogy még biztosítsa a képviselő-testület a buszjáratot, mert amennyiben nem hozzánk jönnek a gyerekek, akkor a végzős osztályt össze kell vonnom egy hetedikes, 23 fős osztállyal. Mihályné Bertán Katalin intézményvezető: Egyre több szülő keres meg bennünket annak tudatában, hogy indul a harmadik csoport. Nemcsak a gamászai szülők, hanem a gyermekjóléti szolgálat is. Jelenleg az óvoda telt házzal működik. Javasolni szoktam, hogy keressék meg a Szabadi Önkormányzatot. Nem igazán tesz Szabadi Önkormányzata lépést, nem tesz semmit a probléma megoldására, ideirányítja a szülőket. Sok kiadással jár a logopédus alkalmazása, a gyerekeknek a szocializációját nem könnyű megteremteni. Mi nem 14

15 tartozunk a tankerülethez, nem kötelességünk az óvodába felvenni a gamászai gyerekeket, így helyhiány miatt ezeket az igényeket nem fogadtam el. Fekete Barnabás polgármester: Az önkormányzatnak sincs ilyen kötelezettsége! Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Az óvodában a csoportszoba bővítés azért történik, ha bekövetkezik a fejlesztés, és abból eredően lenne lakosságszám-, ellátotti szám emelkedés, el tudjuk látni az óvodásokat. Nem lenne jó, ha a környező településekről betöltenénk, és utána, amikor nálunk jelentkezne igény, nem tudnánk azt férőhely hiányában teljesíteni. Fekete Barnabás polgármester: A 8. osztályos gyerek be tud járni tömegközlekedési eszközzel Gamászáról? Restné Szabó Rita intézményvezető: Igen. Szabó István képviselő: Enying Polgármesterét is meg kellene keresni! Fekete Barnabás polgármester: Attól tartok, ha felvetem ezt a kérdést, akkor azt mondják, hogy járjon Enyingre iskolába a gyerek. Restné Szabó Rita intézményvezető: A gyermekeknek az 57%-a bejáró. Viszt Attila képviselő: Tudunk-e szűrni a jelentkezők között? Restné Szabó Rita intézményvezető: Igen. A buszra már nem férnek fel többen. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy keressük meg Balatonszabadi Önkormányzat Polgármesterét, és tájékoztassuk, hogy a 2014/2015-ö tanév II. félévében még biztosítjuk Gamászáról az oktatási-, nevelési intézményeinkbe járó gyermekek szállítását, de a 2015/2016-os tanévtől a szállítást nem tudjuk biztosítani. A képviselő-testület a döntés megváltoztatásának lehetőségét Balatonszabadi Önkormányzat költségekhez való hozzájárulása esetén mérlegeli. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 13/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Balatonszabadi Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresésére azzal, hogy a balatonvilágosi oktatási-, nevelési intézményekbe Gamásza településről bejáró gyermekek szállítását a 2015/2016-os tanévtől nem biztosítja. A képviselő-testület a döntés megváltoztatásának lehetőségét Balatonszabadi Község Önkormányzata költségekhez való hozzájárulása esetén mérlegeli. Határidő: február

16 3 /4. napirend: Rákóczi Szövetség kérelme Fekete Barnabás polgármester: A Rákóczi Szövetség a Felvidéki Oktatás Támogatására meghirdetett magyar iskolaválasztást szolgáló program költségéhez kér támogatást. Javasolom a képviselő-testületnek a Rákóczi Szövetség részére, a magyar iskolaválasztást szolgáló meghirdetett Beiratkozási Ösztöndíj Programhoz Ft összegű támogatás biztosítását. Egyben javasolom a támogatási megállapodásban foglaltak jóváhagyását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 14/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség részére (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV. em. 1.) a magyar iskolaválasztást szolgáló programhoz Ft, azaz ötvenezer forint összegű támogatást biztosít. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a GEVSZ évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási megállapodás aláírására. Egyben felkéri a GEVSZ intézményvezetőjét az előirányzat évi költségvetésben történő szerepeltetésére. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: március 31. 3/5. napirend: Bognár Gyula kérelme Fekete Barnabás polgármester: Bognár úr szervezi a május napjain megrendezésre kerülő Veterán járművek találkozóját, és a találkozó megrendezéséhez kéri az önkormányzat anyagi támogatását. Viszt Attila képviselő: Javasolom, hogy az étel, ital számlán felül a szállásról kiállított számlát se fogadjuk el a támogatás elszámolásánál. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Veterán Járművek Nemzetközi Találkozója elnevezésű rendezvény lebonyolításának költségéhez járuljunk hozzá Ft összeggel, melynek fedezetét biztosítsuk a évi költségvetésben. A hozzájárulás összege GEVSZ részére, a rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra (kivétel: étel, ital, szállás) kiállított számlák alapján, maximum Ft erejéig kerül kifizetésre. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 16

17 15/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a május napjain megrendezésre kerülő Veterán Járművek Nemzetközi Találkozója rendezvény lebonyolításának költségéhez Ft hozzájárulást biztosít a évi költségvetésében. A hozzájárulás összege Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete részére, a rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra (kivétel: étel, ital, szállás) kiállított számlák alapján, maximum Ft erejéig kerül kifizetésre. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről, a pénzügyi teljesítés feltételeiről tájékoztassa Bognár Gyula (8171 Balatonvilágos, Dobó István u. 115.) szervezőt. Egyben felkéri a GEVSZ intézményvezetőjét az előirányzat évi költségvetésben történő szerepeltetésére. Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: január/ előirányzat költségvetési tervezése február 10./tájékoztatás 3/6. napirend: Magyar Zenei Kulturális Alapítvány kérelme Fekete Barnabás polgármester: A Magyar Zenei Kulturális Alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy támogassuk az alapítvány évi működését és munkáját, céljai megvalósítását. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy ne támogassuk az Alapítványt. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 16/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány (1158 Budapest, Thököly utca 68.) kérelmét elutasítja, nem biztosít támogatást az alapítvány működéséhez. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a kérelmező tájékoztatására. Határidő: február 10. 3/7. napirend: Fókusz Geodézia Kft. ajánlata Fekete Barnabás polgármester: A Fókusz Geodézia Kft. ajánlatot tett az önkormányzat térinformatikai rendszerének évi digitális térképi változásvezetésére Ft +Áfa 17

18 vállalási díjért. A térinformatikai rendszert a térképi állományból nyerhető információk alapján, a napi munkálatokban, folyamatosan használjuk, ezért szükségesnek tartom a változásvezetés megrendelését. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a Fókusz Geodézia Kft Ft +Áfa ajánlatát, és a munkával bízzuk meg, egyidejűleg a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat hagyjuk jóvá, és hatalmazzuk fel a GEVSZ intézményvezetőjét annak aláírására. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 17/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fókusz Geodézia Mérnöki és Szolgáltató Kft. (8230. Balatonfüred, Vörösmarty u. 3.) Ft +Áfa= Ft összegű ajánlatát az önkormányzat térinformatikai rendszerének évi változásvezetésére vonatkozóan, és a munkával megbízza. A döntés végrehajtásához szükséges Ft, kerekítve Ft előirányzatot a évi költségvetésében biztosítja. Egyidejűleg jóváhagyja a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat. A képviselő-testület felkéri a GEVSZ intézményvezetőjét a évi változásvezetés megrendelésére a vállalkozási szerződés megkötésére, egyben felkéri az előirányzat évi költségvetésben történő szerepeltetésére. Felelős: Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: haladéktalanul 3/8. napirend: Balatonvilágos 524 hrsz-ú ingatlan használati megosztásának jóváhagyása Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület korábbi döntésében felkérte dr. Megyery Tamás ügyvéd urat az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a Balatonvilágos, Aligai u. 37. szám alatt található 524 hrsz-ú ingatlan tekintetében készítsen egy megállapodást a gyakorlati használat rendjéről. A megállapodás tervezet elkészítésének alapjául szolgáló változási vázrajzot a balatonvilágosi 524 hrsz-ú földrészlet használati megosztásáról a Fókusz Geodézia Kft. elkészítette. Ma megérkezett a Földhivatal által záradékolt változási vázrajz. Javasolom a képviselő-testületnek a Balatonvilágos, 524 hrsz-ú földrészlet használati megosztására vonatkozó változási vázrajz jóváhagyását, és az önkormányzat jogi képviselőjének felkérését a változási vázrajz alapján az érintett ingatlantulajdonosokkal az egyeztetésre, a használati megosztásra vonatkozó megállapodás tervezet elkészítésére. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 18/2015.(I.26.) számú határozat 1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fókusz Geodézia Kft. (8230 Balatonfüred, Vörösmarty u. 3.) által készített, 913-1/2014 munka számú, Balatonvilágos, 524 hrsz-ú földrészlet használati megosztására vonatkozó változási vázrajzban foglaltakat. 18

19 2. A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét dr. Megyery Tamás ügyvéd urat a változási vázrajz alapján az érintett ingatlantulajdonosokkal az egyeztetésre, a használati megosztásra vonatkozó megállapodás tervezet elkészítésére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntést tartalmazó határozat dr. Megyery Tamás ügyvéd úr részére a megküldésre. Határidő: haladéktalanul 3/9. napirend: Tenki István részére térítésmentes sírhely biztosítás Fekete Barnabás polgármester: Tenki István Úr a Mészöly Géza Általános Iskola nyugállományba vonult igazgatója részére indítványozom a Balatonvilágosi temető D parcellájában egy sírhely térítésmentes biztosítását. Rendeletünk értelmében, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga, az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. Tenki úr szeretné, ha a végső nyughelyén lehetne elhelyezni a testvérét is, aki most elhalálozott. Javasolom a képviselő-testületnek Tenki István nyugállományba vonult iskolaigazgató részére a balatonvilágosi temető D parcellájában egy egyes sírhely térítésmentes biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 19/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tenki István (8171 Balatonvilágos, Révai utca 7.) nyugállományba vonult iskolaigazgató részére a balatonvilágosi temető D parcellájában térítésmentesen biztosít egy egyes sírhelyet. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásához szükséges intézkedés megtételére. Határozat: haladéktalanul 3/10. napirend: Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. ajánlata Fekete Barnabás polgármester: A Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. ajánlatot tett az önkormányzat intézményeiből elektromos és elektronikai berendezések elszállítására. A Kft. a termékek elszállítását térítésmentesen vállalja. A képviselő-testület az ajánlatot a november 17-ei ülésén elnapolta a Kft. tevékenységéhez szükséges engedélyek bekéréséig. A Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítására, közvetítésére, kezelésére a szükséges engedélyekkel rendelkezik. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy kössünk hulladékkezelési megállapodást a Selector 19

20 Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft-vel az elektromos és elektronikai berendezések hulladékkezelés céljából történő átadására. Egyben javasolom a megállapodás tervezetben foglaltak jóváhagyását, és aláírására a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet intézményvezetőjének felhatalmazását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 20/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft-vel (8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.) megállapodást köt elektromos és elektronikai berendezések hulladékkezelés céljából történő átadására határozott időre, április 1. napjától december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy sem az átadót, sem az átvevőt/kezelőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a GEVSZ intézményvezetőjét a megállapodás megkötésére. Felelős: Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: haladéktalanul 3/11. napirend: Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány kérelme Fekete Barnabás polgármester: A Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány támogatás iránt nyújtott be kérelmet. Az Alapítvány folyamatosan támogatja Bonivár Vivien agydaganatos, 15 éves gyermek kezelésének költségét, melyhez kérik az önkormányzat támogatását. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy utasítsuk el az alapítvány támogatási kérelmét, az önkormányzat anyagi lehetőségét figyelembe véve ne biztosítsunk támogatást. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 21/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány (1136 Budapest, Tátra u. 5/A.) kérelmében foglaltakat elutasítja, nem biztosít támogatást az alapítvány részére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről az alapítvány tájékoztatására. Határidő: február

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tanyagondnoki Szolgálati feladatokat ellátó gépjármű beszerzésének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. november 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 93-98. /2016.(XI.10.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött.

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött. 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. ikt.szám:.../2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Alapfokú Művészetoktatási Intézményi Társulásból való kilépés tárgyalása

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben