2. számú JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. számú JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester"

Átírás

1 2. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án a községháza tanácstermében 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Koloti Béla képviselő Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár Dániel képviselő Szabó István képviselő Viszt Attila képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző Kuti Henriett jegyzői referens Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető Mihályné Bertán Katalin Óvoda intézményvezető Restné Szabó Rita Iskola intézményvezető Rajkóné Tajti Andrea kérelmező Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, teljes létszámban jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kovács Béla és Szabó István képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Béla és Szabó István képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: A napirendet javasolom kiegészíteni a 020/5 hrsz.-ú ingatlanon a konténer vizesblokk tervezési szerződésének a tárgyalásával, illetve a rendezvényszervezésre érkezett ajánlat tárgyalásával. Egyben javasolom az érintett kérésére Rajkóné Tajti Andrea kérelmének vegyes ügyek első napirendjeként történő tárgyalását. Kérem a képviselő-testületet, aki a napirend kiegészítésével, és annak javasolt sorrendben történő tárgyalásával egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadott napirend kiegészítésével, és a javasolt sorrendben történő tárgyalásával egyhangúlag egyetért. Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről Fekete Barnabás polgármester: A vasúti pályaszakasz korszerűsítésével kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy márciustól szeptemberig a világosi lejáró le lesz zárva, és időnként a gyalogos forgalom is korlátozásra kerül. Ezen időszakban az alsó terület 1

2 a Club Aliga, és Balatonszabadi felől lesz megközelíthető. Annak érdekében, hogy a Club Aliga területén átvezető út mellett ne parkoljanak az autók, parkolóhelyet kell biztosítanunk a vendégház mögött, a teniszpálya melletti területen. Dr. Nagy Miklós volt háziorvos úr keresetet indított az önkormányzat ellen praxisjog értékesítésének ellehetetlenítése, szándékosan okozott 6 millió Ft kár ezer Ft kamat megtérítése iránt. A Zrínyi utca 78 szám alatti építkezés vonatkozásában a II. fokú építéshatóság visszajelzett, hogy az eljárást megszünteti - az építési engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt-, mert az építtető jóhiszeműen szerzett jogát sértené, ha eljárást indítanának, felülvizsgálnák a szabálytalanul kiadott építési engedélyt. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Javasolom a polgármester úrnak, amennyiben tudjuk, hogy a beépítettségi előírás sérült, hogy forduljon az ügyészséghez a beépítettségi előírások megsértése miatt. Az építésfelügyeleti hatóság azt felejtette el, hogy helyszíni szemlén megnézze, hogy valóban megfelel-e a beépítettség az előírásoknak, vagy sem. Véleményem szerint az építésfelügyeleti eljárás lefolytatását kell kérni az ügyben. Fekete Barnabás polgármester: Azt kértük, mert az OTÉK szerint 20% a beépíthetőség, és szerintem a beépítettség kb. 40%. Ügyvéd úrnak átadom a dokumentációt, és felkérem, hogy amennyiben lehetséges, kezdeményezzen az ügyészségnél eljárást. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Fekete Barnabás polgármester: Az írásos előterjesztést azoknál a határozatoknál egészíteném ki, ahol változás történt az előterjesztés készítését követően. A 338/2014.(XII.08.) számú határozatával a képviselő-testület a Turisztikai Alapról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott célra az Aliga Hotels Kft-nek I-III. negyedévre Ft támogatást biztosított. A támogatási szerződés aláírása, az összeg kifizetése megtörtént. A 339/2014.(XII.08.) számú határozatával a képviselő-testület a STRABAG Vasútépítő Kft. részére területhasználatot biztosított az Aligai vasútállomás alatti önkormányzati tulajdonú, 537 hrsz-ú ingatlan 1200 m 2 nagyságú területrészén, február 15-től május 31-ig terjedő időszakra Ft területhasználati díj ellenében. A Kft. jelezte, hogy nem tudnak ennyi területhasználati díjat fizetni, egyéb megoldás útburkolat-felújítás - érdekelné, de konkrét javaslat nem érkezett. A 345/2014.(XII.08.) számú határozatával a képviselő-testület Szabó Attila körzeti megbízott részére Ft/hó összegű albérleti támogatást biztosított december 1-től december 31. napjáig. Szabó úr családi okok miatt február 1-től lemondta albérleti hozzájárulás igényét. Javasolom a képviselő-testületet ennek tudomásul vételét. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 2/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szabó Attila körzeti megbízott a képviselő-testület által a 345/2014.(XII.08.) számú határozattal december 1-től december 31. napjáig részére biztosított albérleti támogatást

3 február 1. napjától nem kívánja igénybe venni. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Határidő: február 10. Fekete Barnabás polgármester: A 353/2014.(XII.08.) számú határozatával a képviselő-testület felhatalmazta a Településüzemeltetési intézményegység vezetőjét a Balatonvilágos, Zrínyi utca 1. szám előtti közkút megszüntetésére az intézkedés megtételére. A GEVSZ intézményvezetője utána nézett a közkút fogyasztásának, és mivel a szolgáltató felé havonta kerekítve 300 Ft összegű alapdíjat fizetünk, és a fogyasztásért nem fizetünk, nem tartja indokoltnak a közkút, mint vízvételi lehetőség megszüntetését. Kovács Tamás intézményegység vezető: A közkút megszüntetése kb. 100 ezer Ft költséggel járna. Fekete Barnabás polgármester: Ezen információk ismeretében javasolom a képviselőtestületnek a 353/2014.(XII.08.) számú határozat visszavonását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 3/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 353/2014.(XII.08.) számú határozatát, melyben felhatalmazta a Településüzemeltetési intézményegység vezetőjét, Kovács Tamás urat a Balatonvilágos, Zrínyi utca 1. szám előtti közkút megszüntetésére az intézkedés megtételére. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Határidő: február 10. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 4/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Határidő: február 10. 3

4 2015. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása Fekete Barnabás polgármester: A évi költségvetés tervezettel kapcsolatban kérdezem a GEVSZ intézményvezetőjét, kívánja-e az írásos előterjesztést kiegészíteni? Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: A Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságon elhangzott javaslatok a tervezetben átvezetésre kerültek. Ami nincs a költségvetésben, az a gépjármű beszerzés kapcsán a CASCO 40 ezer Ft-os, a kötelező biztosítás 20 ezer Ft-os költsége, valamint a vélelmezett 15 ezer km gépkocsi futás után a 300 ezer Ft üzemanyag költség. Viszt Attila PGB Elnök: A PGB ülés után fény derült pár dologra, ami elkerülte a figyelmünket, és azután szeretnék érdeklődni. Kaptunk egy t az intézményvezető asszonytól, amiben részletesen taglalja, hogy mi, miért emelkedik a béreknél. Az valóban elhangzott, hogy szeretné, ha a bére emelkedne, amire mondtam, hogy ez nem verseny. Viszont nem emlékszem rá, hogy a részegység vezető béremeléséről lett volna szó! Lényeg az -a jegyzőkönyv szerint is- direkt rákérdeztünk, hogy mit tartalmaz a béremelés. Ott ez nem hangzott el. Hozzáteszem, hogy nem értek egyet egyik béremeléssel sem, főleg nem ekkora arányú béremeléssel. Nem értem, hogyan lehet a béremelés indokaként, hogy valaki többet keres, mint más! Én ezt nem tudom elfogadni a béremelés indokaként. A részegység vezető úrnál újfent nem értem ezt a dolgot. Nem akarok személyeskedni, jó pár dolgot fel tudnék sorolni, ami miatt ekkora mértékű béremelés nem hiszem, hogy indokolt lenne. Szeretném kérdezni a zöldterület kezelésnél az intézményvezető asszony által leírt 1240 ezer Ft alapilletmény növekmény miből jön ki. Segítséget szeretnék kérni ennek a levezetésében. A levélben megkaptuk, hogy a garantált illetmény növekedése egy főnél 44 ezer Ft-ot jelent. Én 48 ezer Ft-tal számolok. 5 fő (Tamást kivesszük belőle) x 48 ezer Ft, az 240 ezer Ft. Továbbiakban 417 ezer Ft lenne az 1 főre beállított bér (gondolom a felmentése idejére, annak, aki nyugdíjba fog menni). Ha a kettőt összeadom, az 675 ezer Ft. Ha ezt levonom az 1240 ezer Ft illetmény növekményből, akkor marad 590 ezer Ft, és ha osztom 12-vel, akkor sem az a szám jön ki, mint amit intézményvezető asszony írt nekünk. Kérdésem, hogyan jött ki ez a szám? Nekem jóval több jött ki! Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: 122 ezer Ft-tal számoltam azt az illetményt, amikor még a két ember együtt dolgozik. Viszt Attila PGB Elnök: Én telibe számoltam, nagyjából számoltam. Fekete Barnabás polgármester: Ezt nem lehetne a szünetben elintézni? Viszt Attila PGB Elnök: Szeretném, ha jegyzőkönyvbe lenne. Hatan vannak. Kiszámoltam a 2014-es 2015-ös különbözetet, elosztottam egy emberre. Öt embernek a garantált illetményemelés egy évre 240 ezer Ft, és hozzájön a 417 ezer Ft, amikor párhuzamosan dolgoznak együtt, az 657 ezer Ft. Ha levonom abból, akkor se ez az összeg jön ki. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: A jubileumi jutalmat is hozzászámoltad? Viszt Attila PGB Elnök: Csak az alapilletményről beszélünk! Tartsunk szünetet, amíg ezt átbeszéljük, mert nem fogunk tudni tovább menni, mert ez mást is érint. 4

5 Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Vagy más beszéljen addig, amíg Ti számoltok. Fekete Barnabás polgármester: Ehhez kapcsolódóan van valakinek kérdése? Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Tájékoztatom a testületet, hogy egy kollégámmal, és egy pályázatíróval koordinált, kb. másfél éve készített pályázat eredményes lett. Zamárdi, Balatonvilágos és Siófok 366,2 millió Ft +Áfa összbekerülési költséges pályázaton eredményesen vett részt. A támogatási szerződéshez szükséges dolgokat készítem majd a megadott határidőben. Kérném szépen, hogy a másfél éve megszavazott önerőt szíveskedjen a testület az ez évi költségvetésben biztosítani. Ez az úgynevezett Környezettudatos Balatoni Települések Konzorcium néven benyújtott pályázat. Ennek keretében gépjárműbeszerzésre, többek között konténerszállító gépjármű beszerzésére lesz lehetőség. Minden egyes fejleményről tájékoztatást fogok adni. Kérni szeretnék a kirendeltség munkájáért felelős köztisztviselőként, illetve a testület jóváhagyását kérném két dologban. Jegyző asszonynak munkáltatói jogköre van, de én nem szeretnék a testület jóváhagyása nélkül döntést hozni. Az egyik, hogy van egy fő múlt év áprilisa óta tartósan távollévő kolléganő, aki fizetés nélküli szabadságon van. Az ő helyettesítését Kuti Henriett teljes egészében ellátta, és én az övét, amíg itt voltam. Azáltal, hogy elkerültem itteni állományból, november 16-tól időhiány miatt a hatósági feladatokat nem tudom ellátni, azt Heni látja el. A testületi és egyéb dolgokat a falu iránti elkötelezettségem miatt továbbra is igyekszem ellátni, ameddig ura vagyok a helyzetnek. Ezen jogkörbe tartozó a jegyzői hatáskörbe tartozó törvényességi záradékolások, jogi ellenjegyzések, stb. A Heni viszont már nem tudja ellátni a kolléganő teljes munkakörének helyettesítését a pluszfeladatai folytán, ezért január 31-ig van a helyettesítésre megbízása. Kérem a testület hozzájárulását, hogy február 1-től egy fő, jelenleg GEVSZ állományában lévő embert határozott idejű - a kolléganő távolléte idejére, maximum május 31-ig történő- foglalkoztatását szíveskedjék 8 órában engedélyezni. A munkakör ellátása továbbra is úgy történik, hogy az anyakönyvi feladatkörbe tartozó részt a Heni kénytelen ellátni, hiszen az új munkaerőnek nincs ilyen szakvizsgája, és az egyéb feladatok egy részét ellátná az, aki odakerül. A 8 óra ezáltal nem lenne lefedve, és azt gondoltam, hogy annak érdekében, hogy az önkormányzat adómérték emelésből eredő bevételei minél hamarabb teljesüljenek, a felszabaduló időt az adó mérték miatt hozandó határozatok folytán kapcsolatos teendőkre fordítaná. Illetményt kérek egy nyugállományban lévő kolléganő maximum 3-4 hónapra történő felvételére, és az engedélyt amiatt, hogy az adómérték emelés ügyben jelentkező plusz feladatokat elláthassuk. Zárt ülésen a személyre vonatkozóan is adnék információt. Kovács Béla képviselő: Aljegyző Asszony, amit említett, ott tulajdonképpen a bér megvan, mert fizetés nélküli szabadságon van a köztisztviselő. Kuti Henriett jegyzői referens: A nyugállományban lévő kolléganő foglalkoztatására szükséges az előirányzat biztosítása 4 hónapra, ahogy az a rendelet tervezet előterjesztésében szerepelt novemberben. Viszt Attila képviselő: Erről már korábban is szó volt, hogy a határozatok elkészítéséig, az értesítők kiküldéséig lenne foglalkoztatva. 5

6 Kovács Béla képviselő: Az egész költségvetéssel, a bérrel kapcsolatban az a véleményem, én csak azt támogatom, ami kötelező, netán a felettes hatóság (Kormány, Minisztérium) javasolja. Az a véleményem, hogy akkor, amikor adónövelésről döntött a testület, nem lenne szerencsés nehezen magyarázható béremelésekről, egyéb kiadásokról dönteni. A többletbevételeket a fejlesztésekre kellene fordítani. Fekete Barnabás polgármester: A béremeléssel kapcsolatban annyit mondanék, hogy nem összehasonlítás alapján volt a GEVSZ intézményvezető béremelésére vonatkozó előterjesztésem, hanem az elvégzett munkáért. Az intézményvezető asszony két munkakört lát el. Nem kérte rá senki, de ő csinálja. Szerintem ezt honorálnunk kell! Azzal, hogy biztosítunk 10% béremelést, a költségvetésből nem szakítanánk ki nagy darabot, viszont jeleznénk a megbecsülésünket. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: Én nem úgy számoltam bért, mint az elnök úr. Mindenki előtt ott van a bértábla. A szakfeladaton vannak az illetmények, ott láthatók a bérek, az összesen sora Ft. Viszt Attila PGB Elnök: Én abból a táblázatból dolgoztam, amit küldeni tetszett! Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: A éves költségvetési adat volt. Ha abból levonod a vezetői pótlékot, akkor ugyanazt kapod. Ki fogom neked pontosan számolni. Viszt Attila PGB Elnök: Lehet, hogy én látok valamit rosszul, segítsen nekem. Itt van a es adat, és a 2015-ös adat. A garantált alapilletménynél van 1,2 millió Ft különbség, amennyivel több. A többivel nem foglalkozunk. A közút szakfeladatnál ugyanez a problémám. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: A közútnál tavaly 11 hónapra szoroztunk 118 ezer Ft-ot, és egy hónapot a évi illetménnyel. Jelenleg 122 ezer Ft az illetmény. Azért sem lehet a két évet összehasonlítani, mert mentek is el emberek, és raktunk is át más szakfeladatra embereket. Megígérem, hogy egyenként ki fogom gyűjteni az adatokat. Fekete Barnabás polgármester: A költségvetéssel kapcsolatban egyéb kérdés? Kovács Béla képviselő: Feladatfinanszírozás van, mint ahogy az előterjesztésben is szerepel. A tavalyi évben 96 millió Ft volt az állami finanszírozás, az idei évben 114 millió Ft. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: Többek között abból adódik a változás, hogy létrejött az önkormányzati segélyrendszer, az bővül, ebből kifolyólag több mint 5 millió Ft állami támogatást kaptunk. Ebből kell fedezni az önkormányzati segélyeket, amihez hozzájön a 9 hónap lakásfenntartási támogatás, mert csak három hónap lesz állami finanszírozott. A szociális segély, és az FHT járási hatáskörbe kerül. Az elvonás nagyobb, de összességében az állami támogatás nagyobb. Az állami támogatás táblában minden benne van részletezve. Kovács Béla képviselő: Az előterjesztésben fejlesztésként szerepel, hogy a Harmat utca szennyvízelvezetéséhez magántulajdonú út megvásárlása. Kuti Henriett jegyzői referens: Elírás történt, az Magyar utca. 6

7 Kovács Béla képviselő: A közművelődési tételek finanszírozására idén nulla forintot kaptunk. A közművelődés, könyvtári tevékenységre nem kaptunk, vagy egyáltalán nem kaptunk támogatást? Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: Közművelődési feladatokra nem kaptunk állami támogatást, egyenlőre nem szerepel a közölt támogatások között. Kovács Béla képviselő: Pro-mot támogatást a GEVSZ-nél kerestem. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: Az önkormányzatnál van, a főépítész költségét takarja, más rendezési tervvel kapcsolatos költség nincs a költségvetésben tervezve. Kovács Béla képviselő: A háziorvosi alapellátásnál úgy emlékszem, hogy a tavalyi teljesítés lényegesen alacsonyabb, mint amennyit az idei évre terveztünk. Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezető: Nincs benne illetmény. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Valamit szeretnék mondani. Egy dologra muszáj reagálnom. Polgármester úr a GEVSZ intézményvezetőjének béremelésére vonatkozó javaslatát úgy indokolta, hogy kettős munkakört lát el. Fekete Barnabás polgármester: Nem munkakört, feladatot! Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Az Ica nem könyvel a hivatalnak, a hivatalnak bent Siófokon könyvelnek, az önkormányzatot pedig itt könyveli Kőszeginé Bálint Gabriella kolléganő, ő látja el a feladatot, és ő segít az önkormányzat intézménye, pl. az óvoda könyvelésében. Ica valóban többet dolgozik, mint egy intézményvezetőnek kellene, és azt is kell tudni, hogy tud könyvelni. A béremelését indokoltnak tartanám. Javasolom a testületnek átgondolni. Azt gondolom, ha el lenne számolva a túlórája, akkor az önkormányzat, és a falu rosszabbul járna. Kérem a testületet, szíveskedjen átgondolni, hogy a létrehozott intézményével mi lesz, mivel Ica ezt az évet dolgozza végig, és várhatóan nyugállományba fog vonulni. Az intézményekben hosszú távon meg kellene a felelős gazdálkodást oldani. Fekete Barnabás polgármester: Kérem a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság álláspontját a évi költségvetés tervezetére vonatkozóan. Viszt Attila PGB Elnök: A bizottság álláspontja, amit a napirend tárgyalása elején ismertetett az intézményvezető asszony. Utólag amit elmondtam az alapilletményekkel kapcsolatban, az nem a bizottság, hanem az az én álláspontom, amit a szavazás előtt szeretnék előterjeszteni. Mindenki dönt, elfogadja, vagy sem, de én nem fogom a költségvetés I. fordulójának anyagát elfogadni. Fekete Barnabás polgármester: Kérem az intézményvezető asszonnyal az egyeztetést. Szünetet rendelek el. Szünetnek vége. 7

8 Fekete Barnabás polgármester: Elnök urat kérdezem, sikerült egyezségre jutni? Viszt Attila PGB Elnök: Nem. Van a évi, és a évi besorolási bér, és az évek közötti különbség nem jön ki! Ez a problémám. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Javasolom, hogy a képviselő-testület azzal a fenntartással fogadja el a évi költségvetés I. fordulójának anyagát, hogy felkéri a GEVSZ intézményvezetőjét, szíveskedjen a besorolási béreket intézményenként, személyekre lebontva elkészíteni. Viszt Attila PGB Elnök: Olyan megoldásban, hogy lássuk a tavalyit és az ideit is emberre, szakfeladatra lebontva. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a évi költségvetés I. fordulós tárgyalására beterjesztett anyagot azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságnak kimutatásra kerül a személyi besorolási bér 2014., és évre vonatkozóan, intézményekre, szakfeladatra, névre lebontva. Egyben javasolom annak kinyilvánítását, hogy a költségvetés tervezet anyagát további tárgyalásra alkalmasnak tartjuk. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozza alábbi határozatát: 5/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés tervezet anyagát további tárgyalásra alkalmasnak tartja, azt elfogadja azzal, hogy a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottságnak kimutatásra kerül a személyi besorolási bér 2014., és évre vonatkozóan, intézményekre, szakfeladatra, névre lebontva. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, GEVSZ intézményvezetőt a kimutatás elkészítésére, és a bizottság részére az átadásra. Felelős: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Pártl Zoltánné GEVSZ intézményvezetője Határidő: február napirend: Alpolgármester választás, az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása Fekete Barnabás polgármester: Az alpolgármester személyére vonatkozóan fenntartom korábbi javaslatomat, Molnár Dániel képviselő urat javasolom alpolgármesternek megválasztani. Az alpolgármester titkos szavazással történő választásának lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. Javasolom három fős bizottság létrehozását, elnökeként Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyzőt, tagjaiként Kuti Henriett jegyzői referenst, és Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezetőt megválasztani. Valamennyi jelöltről külön-külön kell a szavazási eljárást lefolytatni. Ennek alapján javasolom a képviselő-testületnek szavazatszámláló bizottság létrehozását, elnökének Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző megválasztását. 8

9 Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 6/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző. A képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét a titkos szavazás lebonyolítására. Felelős: Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző Határidő: azonnal Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Kuti Henriett jegyzői referens megválasztását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Közég Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 7/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás lebonyolításához létrehozott szavazatszámláló bizottság tagjának Kuti Henriett jegyzői referenst megválasztja. A képviselő-testület felkéri a bizottsági tagot a titkos szavazás lebonyolításában a közreműködésre. Felelős: Kuti Henriett jegyzői referens Határidő: azonnal Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető megválasztását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Közég Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 8/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás lebonyolításához létrehozott szavazatszámláló bizottság tagjának Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezetőt megválasztja. A képviselő-testület felkéri a bizottsági tagot a titkos szavazás lebonyolításában a közreműködésre. Felelős: Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető Határidő: azonnal 9

10 Fekete Barnabás polgármester: Az alpolgármester személyére, Molnár Dániel képviselő megválasztására tett javaslatommal kapcsolatban kérem a jelöltet nyilatkozzon, hogy bele egyezik-e a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásába? Molnár Dániel képviselő: Hozzájárulok a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásába. Egyben bejelentem személyes érintettségemet. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek Molnár Dániel képviselő urat személyes érintettsége miatt a döntéshozatalból kizárni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a döntéshozatalból Molnár Dániel képviselő urat egyhangúlag kizárja. Fekete Barnabás polgármester: Molnár Dániel alpolgármester jelölt hozzájárult a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz, az alpolgármester választás titkos szavazással kerül lebonyolításra. A titkos szavazás lebonyolítására a szomszédos helyiségben kerül sor, szavazni az ott átadott szavazólapon, egyenként lehet. A szavazás idejére szünetet rendelek el. Szünetnek vége. Fekete Barnabás polgármester: Felkérem Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző asszonyt, mint a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét, tájékoztassa a képviselő-testületet az alpolgármestert választó titkos szavazás eredményéről. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző, Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: A titkos szavazáson szavazott 6 fő; Molnár Dániel alpolgármesterré választására 3 igen, 3 nem szavazat érkezett. Fentiek alapján a képviselő-testület Molnár Dániel képviselő alpolgármesterré választását nem támogatta. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a választás eredménytelensége miatt a képviselőtestület soron következő munkaterv szerinti ülésén, ismételten napirendre kell venni az alpolgármester választást. Fekete Barnabás polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. 3/15. napirend: Rajkóné Tajti Andrea kérelme Fekete Barnabás polgármester: Rajkóné Tajti Andrea a főiskolai tanulmányai támogatásának meghosszabbítását kéri 2015 évre (2 félév). A képviselő-testület a 238/2014.(IX.22.) számú határozatával a 4 féléves képzés első félévi tandíja költsége fedezetére Ft támogatást biztosított. Egyben felkérte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerületének Igazgatóját a támogatottal a tanulmányi szerződés megkötésére oly módon, hogy a támogatott időszakot követően Rajkóné Tajti Andrea még 1/2 évig a Mészöly Géza Általános Iskolában, akár nem a végzettségnek megfelelő munkakörben, beosztott pedagógusként történő munkavégzésre kötelezettséget vállaljon. A munkáltató a tanulmányi szerződést megkötötte a közalkalmazottal a képzés teljes idejére. 10

11 Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Intézményvezető Asszonytól kérdezem, hogy a szakképzésre tervezett összeg egy része nem ad-e fedezetet erre. Szakképzésre van-e az iskolánál előirányzat betervezve? A továbbképzési tervben van-e másik pedagógus, aki tanulmányokat folytatna? Várható-e újabb igény? Restné Szabó Rita intézményvezető: Nincs előirányzat továbbképzésre a költségvetésben. Az öt éves továbbképzési tervben nincs senki, aki képezné magát, de a terv áprilisban módosításra kerül. Fekete Barnabás polgármester: Kérem a képviselők véleményét a támogatás tekintettében. Nekem az a véleményem, hogy amennyiben támogatjuk Andinak a képzését, akkor annak idejére más személynek az oktatási intézményben ne biztosítsunk támogatást. Restné Szabó Rita intézményvezető: Ha jól emlékszem úgy beszéltük meg, amikor Andi a támogatást először kérte, hogy amikor bejön egy bármilyen pályázat, ahonnan megkaphatunk ilyen jellegű forrást, akkor köszönjük szépen, attól kezdve Andi onnan kapja a támogatást. Fekete Barnabás polgármester: Számíthatunk most ilyen forrásra? Restné Szabó Rita intézményvezető: Mi mindig számítunk ilyenre, várjuk a lehetőséget. Viszt Attila képviselő: Mindenki előtt ismert a véleményem ez ügyben! Koloti Béla képviselő: Támogatom a képzés támogatását. Molnár Dániel képviselő: Én is támogatom. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Támogassa a képviselő-testület mind a három félévet, és ezen időszak alatt másnak ne biztosítson támogatást. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek Rajkóné Tajti Andrea részére a tehetségfejlesztő szakvizsgázott pedagógus szakképzettséget adó, 4 féléves, másoddiplomás főiskolai képzésének további három félévi tandíja költsége fedezetére 3 x Ft, összesen Ft támogatás biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozza alábbi határozatát. 9/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mészöly Géza Általános Iskola pedagógusa Rajkóné Tajti Andrea részére a tehetségfejlesztő szakvizsgázott pedagógus szakképzettséget adó, 4 féléves, másoddiplomás főiskolai képzésének három félévi tandíja költsége fedezetére 3 x Ft, összesen Ft támogatást biztosít. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkcióra a és a évi költségvetésében biztosítja. Egyidejűleg ezen összeggel a GEVSZ finanszírozását megemeli. 11

12 A képviselő-testület felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siófoki Tankerületének Igazgatóját a támogatottal a tanulmányi szerződés megkötésére oly módon, hogy a támogatott időszakot követően Rajkóné Tajti Andrea még 2 évig a Mészöly Géza Általános Iskolában, akár nem a végzettségnek megfelelő munkakörben, beosztott pedagógusként történő munkavégzésre kötelezettséget vállaljon. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a KIK igazgatójának, és kérelmezőnek a tájékoztatására. Egyben felkéri a jegyzőt, GEVSZ intézményvezetőt az előirányzat adott évek költségvetésében történő szerepeltetésére. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: február 10./tájékoztatás haladéktalanul /2015. évi előirányzat beállítás január / előirányzat költségvetésben betervezés 3/1. napirend: AB Marketing Kft. ajánlata a Világosi Hírmondó helyi újság előállítására Fekete Barnabás polgármester: Az újság nyomdai előállítás feladatai ellátását évben az AB Marketing Kft. végezte. A 600 példány gyártására nyomdai előkészítésére, szerkesztésére, nyomtatására, vágására, behúzására, és szállítására vonatkozó feladatokat Ft +Áfa/megjelenés vállalkozói díjért látta el. A felelős szerkesztő a Világosi Hírmondó arculatának megváltoztatása érdekében árajánlatot kért a Kft-től. Az árajánlat a következőket tartalmazza: a lapminőség: fényes, 110 grammos papír Ft + Áfa, illetve az egyszeri tervezés grafikussal Ft + Áfa. A Kft. a rá bízott munkát az előző évben a szerződésben vállaltaknak megfelelően teljesítette, ezért javasolom, hogy a Világosi Hírmondó helyi újság nyomdai feladatai ellátásával január 27-től január 4-ig bízzuk meg Ft +Áfa/megjelenés, plusz az arculat megváltoztatás Ft + 5 % Áfa díjért. A szükséges előirányzatot biztosítsuk a lap havonkénti megjelenésére, valamint az egyszeri tervezés grafikussal ,- Ft + Áfa díjára. Továbbá javasolom a vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 10/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Világosi Hírmondó helyi újság nyomdai feladatai ellátásával január 27. napjától január 4. napjáig terjedő időszakra megbízza az AB Marketing Kft-t (8600 Siófok, Széchenyi u. 30.) Ft+Áfa, összesen Ft/megjelenés vállalkozói díjért. A döntés végrehajtásához, valamint az egyszeri grafikai tervezési díj 9000 Ft +Áfa, összesen Ft költségének fedezetére a szükséges előirányzatot a évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri a jegyzőt a szükséges előirányzat évi költségvetésben történő szerepeltetésre. 12

13 Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Határidő: haladéktalanul 3/2. napirend: Stefancsik Alajos és Stefancsik Alajosné kérelme Fekete Barnabás polgármester: Stefancsik Alajos és felesége az önkormányzat tulajdonában lévő balatonvilágosi 299 hrsz-ú ingatlan területéből 36 m 2 épület alatti terület használatát kérik évre biztosítani. Javasolom a képviselő-testületnek a 36 m 2 épület alatti terület használatának biztosítását a közterület használatáról szóló rendeletünk alapján (3 hó x 400 Ft x36 m2) + (9 hó x 200 Ft x 36m2) meghatározott Ft területhasználati díjért, egyben járuljunk hozzá a területhasználati díj két részletben történő megfizetéséhez. Továbbá javasolom a területhasználati megállapodásban foglaltak elfogadását, annak aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 11/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Stefancsik Alajos (8171 Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6/7), és Stefancsik Alajosné (1046 Budapest, Erdősor u. 26/b.) részére a Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatti, 299 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan területéből használatba ad 36 m 2 épület alatti területet, január 1-től december 31. napjáig, a közterületek használatáról szóló 9/1999.(IV.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában meghatározott területhasználati díj alapján, bruttó Ft-ért. A területhasználati díj összegének 50%-a (54000 Ft) a területhasználati megállapodás aláírásakor, a fennmaradó 50% (54000 Ft) július 15. napjáig fizetendő. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a területhasználati megállapodás aláírására. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Határidő: március 31. 3/3. napirend: Szalkai-Bacsó Sándorné kérelme Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület az óvodába és az iskolába bejáró gyerekek szállítását végző Márió Cargo Bt. buszjáratán a kísérői feladatok ellátásával Szalkai-Bacsó Sándornét bízta meg napjáig bruttó Ft/hó megbízási díjért. Szalkai-Bacsó Sándorné november 4-ei dátumú levelében - az oktatási-, nevelési intézményekbe bejáró gyermekek létszámának, a járat számának megnövekedése miatt- a Ft/hó megbízási díj összegének emelését kéri a képviselő-testülettől. A képviselő-testület a kérelmet a november 17-ei ülésén tárgyalta, az érdemi döntés 13

14 meghozatalát elnapolta a évi költségvetés tárgyalásáig. Javasolom a képviselő-testületnek a Márió Cargo Bt. buszjáratán a kísérői feladatok ellátását végző Szalkai-Bacsó Sándorné megbízási díját január 1. napjától június 19. napjáig bruttó Ft/hó összegben meghatározni. Egyben javasolom a szükséges előirányzat GEVSZ évi költségvetésében történő biztosítását. Továbbá javasolom a megbízási szerződés megbízási díjra vonatkozó részének módosítását, annak aláírására a GEVSZ intézményvezetőjének felhatalmazását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 12/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szalkai-Bacsó Sándorné (8131 Enying, Vásár tér 4.) részére a Márió Cargo Bt. buszjáratán a kísérői feladatok ellátására január 1. napjától június 19. napjáig bruttó Ft/hó megbízási díjat állapít meg. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a GEVSZ évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet intézményvezetőjét a megbízási szerződés módosításra vonatkozó szerződés aláírására, valamint a szükséges előirányzat évi költségvetésben történő beállítására. Felelős: Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: haladéktalanul Viszt Attila képviselő: Érdeklődöm, hogy a gyermekszállítás költségének támogatása ügyében Enying Önkormányzata, és Balatonszabadi Önkormányzata meg lett keresve? Fekete Barnabás polgármester: Nem. Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Tájékoztatni szeretném a képviselőtestületet arról, hogy Balatonszabadi Polgármestere tankerület határmódosítást kezdeményezett. A kezdeményezést arra alapozza, hogy a gamászai gyerekeknek nincs máshonnan buszjárat, csak Világosról. Restné Szabó Rita intézményvezető: Cser Lajosné tankerületi igazgató asszony kérte, hogy nézzek utána, hogy az elkövetkezendő öt évben Gamászáról hány gyerek jön. Felhívtam a gyermekjóléti szolgálatot, és jelenleg hat gamászai gyermek várható, aki esetleg jön a világosi óvodába, iskolába. Egyet szeretnék kérni, ha nem vállaljuk be a körzetesítés módosítást, hogy még biztosítsa a képviselő-testület a buszjáratot, mert amennyiben nem hozzánk jönnek a gyerekek, akkor a végzős osztályt össze kell vonnom egy hetedikes, 23 fős osztállyal. Mihályné Bertán Katalin intézményvezető: Egyre több szülő keres meg bennünket annak tudatában, hogy indul a harmadik csoport. Nemcsak a gamászai szülők, hanem a gyermekjóléti szolgálat is. Jelenleg az óvoda telt házzal működik. Javasolni szoktam, hogy keressék meg a Szabadi Önkormányzatot. Nem igazán tesz Szabadi Önkormányzata lépést, nem tesz semmit a probléma megoldására, ideirányítja a szülőket. Sok kiadással jár a logopédus alkalmazása, a gyerekeknek a szocializációját nem könnyű megteremteni. Mi nem 14

15 tartozunk a tankerülethez, nem kötelességünk az óvodába felvenni a gamászai gyerekeket, így helyhiány miatt ezeket az igényeket nem fogadtam el. Fekete Barnabás polgármester: Az önkormányzatnak sincs ilyen kötelezettsége! Szombathyné dr. Kézi Aranka megbízott aljegyző: Az óvodában a csoportszoba bővítés azért történik, ha bekövetkezik a fejlesztés, és abból eredően lenne lakosságszám-, ellátotti szám emelkedés, el tudjuk látni az óvodásokat. Nem lenne jó, ha a környező településekről betöltenénk, és utána, amikor nálunk jelentkezne igény, nem tudnánk azt férőhely hiányában teljesíteni. Fekete Barnabás polgármester: A 8. osztályos gyerek be tud járni tömegközlekedési eszközzel Gamászáról? Restné Szabó Rita intézményvezető: Igen. Szabó István képviselő: Enying Polgármesterét is meg kellene keresni! Fekete Barnabás polgármester: Attól tartok, ha felvetem ezt a kérdést, akkor azt mondják, hogy járjon Enyingre iskolába a gyerek. Restné Szabó Rita intézményvezető: A gyermekeknek az 57%-a bejáró. Viszt Attila képviselő: Tudunk-e szűrni a jelentkezők között? Restné Szabó Rita intézményvezető: Igen. A buszra már nem férnek fel többen. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy keressük meg Balatonszabadi Önkormányzat Polgármesterét, és tájékoztassuk, hogy a 2014/2015-ö tanév II. félévében még biztosítjuk Gamászáról az oktatási-, nevelési intézményeinkbe járó gyermekek szállítását, de a 2015/2016-os tanévtől a szállítást nem tudjuk biztosítani. A képviselő-testület a döntés megváltoztatásának lehetőségét Balatonszabadi Önkormányzat költségekhez való hozzájárulása esetén mérlegeli. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 13/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Balatonszabadi Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresésére azzal, hogy a balatonvilágosi oktatási-, nevelési intézményekbe Gamásza településről bejáró gyermekek szállítását a 2015/2016-os tanévtől nem biztosítja. A képviselő-testület a döntés megváltoztatásának lehetőségét Balatonszabadi Község Önkormányzata költségekhez való hozzájárulása esetén mérlegeli. Határidő: február

16 3 /4. napirend: Rákóczi Szövetség kérelme Fekete Barnabás polgármester: A Rákóczi Szövetség a Felvidéki Oktatás Támogatására meghirdetett magyar iskolaválasztást szolgáló program költségéhez kér támogatást. Javasolom a képviselő-testületnek a Rákóczi Szövetség részére, a magyar iskolaválasztást szolgáló meghirdetett Beiratkozási Ösztöndíj Programhoz Ft összegű támogatás biztosítását. Egyben javasolom a támogatási megállapodásban foglaltak jóváhagyását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 14/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség részére (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV. em. 1.) a magyar iskolaválasztást szolgáló programhoz Ft, azaz ötvenezer forint összegű támogatást biztosít. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a GEVSZ évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási megállapodás aláírására. Egyben felkéri a GEVSZ intézményvezetőjét az előirányzat évi költségvetésben történő szerepeltetésére. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: március 31. 3/5. napirend: Bognár Gyula kérelme Fekete Barnabás polgármester: Bognár úr szervezi a május napjain megrendezésre kerülő Veterán járművek találkozóját, és a találkozó megrendezéséhez kéri az önkormányzat anyagi támogatását. Viszt Attila képviselő: Javasolom, hogy az étel, ital számlán felül a szállásról kiállított számlát se fogadjuk el a támogatás elszámolásánál. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Veterán Járművek Nemzetközi Találkozója elnevezésű rendezvény lebonyolításának költségéhez járuljunk hozzá Ft összeggel, melynek fedezetét biztosítsuk a évi költségvetésben. A hozzájárulás összege GEVSZ részére, a rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra (kivétel: étel, ital, szállás) kiállított számlák alapján, maximum Ft erejéig kerül kifizetésre. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 16

17 15/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a május napjain megrendezésre kerülő Veterán Járművek Nemzetközi Találkozója rendezvény lebonyolításának költségéhez Ft hozzájárulást biztosít a évi költségvetésében. A hozzájárulás összege Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete részére, a rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra (kivétel: étel, ital, szállás) kiállított számlák alapján, maximum Ft erejéig kerül kifizetésre. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozzájárulás összegéről, a pénzügyi teljesítés feltételeiről tájékoztassa Bognár Gyula (8171 Balatonvilágos, Dobó István u. 115.) szervezőt. Egyben felkéri a GEVSZ intézményvezetőjét az előirányzat évi költségvetésben történő szerepeltetésére. Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: január/ előirányzat költségvetési tervezése február 10./tájékoztatás 3/6. napirend: Magyar Zenei Kulturális Alapítvány kérelme Fekete Barnabás polgármester: A Magyar Zenei Kulturális Alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy támogassuk az alapítvány évi működését és munkáját, céljai megvalósítását. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy ne támogassuk az Alapítványt. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 16/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány (1158 Budapest, Thököly utca 68.) kérelmét elutasítja, nem biztosít támogatást az alapítvány működéséhez. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a kérelmező tájékoztatására. Határidő: február 10. 3/7. napirend: Fókusz Geodézia Kft. ajánlata Fekete Barnabás polgármester: A Fókusz Geodézia Kft. ajánlatot tett az önkormányzat térinformatikai rendszerének évi digitális térképi változásvezetésére Ft +Áfa 17

18 vállalási díjért. A térinformatikai rendszert a térképi állományból nyerhető információk alapján, a napi munkálatokban, folyamatosan használjuk, ezért szükségesnek tartom a változásvezetés megrendelését. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a Fókusz Geodézia Kft Ft +Áfa ajánlatát, és a munkával bízzuk meg, egyidejűleg a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat hagyjuk jóvá, és hatalmazzuk fel a GEVSZ intézményvezetőjét annak aláírására. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 17/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fókusz Geodézia Mérnöki és Szolgáltató Kft. (8230. Balatonfüred, Vörösmarty u. 3.) Ft +Áfa= Ft összegű ajánlatát az önkormányzat térinformatikai rendszerének évi változásvezetésére vonatkozóan, és a munkával megbízza. A döntés végrehajtásához szükséges Ft, kerekítve Ft előirányzatot a évi költségvetésében biztosítja. Egyidejűleg jóváhagyja a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat. A képviselő-testület felkéri a GEVSZ intézményvezetőjét a évi változásvezetés megrendelésére a vállalkozási szerződés megkötésére, egyben felkéri az előirányzat évi költségvetésben történő szerepeltetésére. Felelős: Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: haladéktalanul 3/8. napirend: Balatonvilágos 524 hrsz-ú ingatlan használati megosztásának jóváhagyása Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület korábbi döntésében felkérte dr. Megyery Tamás ügyvéd urat az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a Balatonvilágos, Aligai u. 37. szám alatt található 524 hrsz-ú ingatlan tekintetében készítsen egy megállapodást a gyakorlati használat rendjéről. A megállapodás tervezet elkészítésének alapjául szolgáló változási vázrajzot a balatonvilágosi 524 hrsz-ú földrészlet használati megosztásáról a Fókusz Geodézia Kft. elkészítette. Ma megérkezett a Földhivatal által záradékolt változási vázrajz. Javasolom a képviselő-testületnek a Balatonvilágos, 524 hrsz-ú földrészlet használati megosztására vonatkozó változási vázrajz jóváhagyását, és az önkormányzat jogi képviselőjének felkérését a változási vázrajz alapján az érintett ingatlantulajdonosokkal az egyeztetésre, a használati megosztásra vonatkozó megállapodás tervezet elkészítésére. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 18/2015.(I.26.) számú határozat 1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fókusz Geodézia Kft. (8230 Balatonfüred, Vörösmarty u. 3.) által készített, 913-1/2014 munka számú, Balatonvilágos, 524 hrsz-ú földrészlet használati megosztására vonatkozó változási vázrajzban foglaltakat. 18

19 2. A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét dr. Megyery Tamás ügyvéd urat a változási vázrajz alapján az érintett ingatlantulajdonosokkal az egyeztetésre, a használati megosztásra vonatkozó megállapodás tervezet elkészítésére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntést tartalmazó határozat dr. Megyery Tamás ügyvéd úr részére a megküldésre. Határidő: haladéktalanul 3/9. napirend: Tenki István részére térítésmentes sírhely biztosítás Fekete Barnabás polgármester: Tenki István Úr a Mészöly Géza Általános Iskola nyugállományba vonult igazgatója részére indítványozom a Balatonvilágosi temető D parcellájában egy sírhely térítésmentes biztosítását. Rendeletünk értelmében, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga, az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. Tenki úr szeretné, ha a végső nyughelyén lehetne elhelyezni a testvérét is, aki most elhalálozott. Javasolom a képviselő-testületnek Tenki István nyugállományba vonult iskolaigazgató részére a balatonvilágosi temető D parcellájában egy egyes sírhely térítésmentes biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 19/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tenki István (8171 Balatonvilágos, Révai utca 7.) nyugállományba vonult iskolaigazgató részére a balatonvilágosi temető D parcellájában térítésmentesen biztosít egy egyes sírhelyet. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásához szükséges intézkedés megtételére. Határozat: haladéktalanul 3/10. napirend: Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. ajánlata Fekete Barnabás polgármester: A Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. ajánlatot tett az önkormányzat intézményeiből elektromos és elektronikai berendezések elszállítására. A Kft. a termékek elszállítását térítésmentesen vállalja. A képviselő-testület az ajánlatot a november 17-ei ülésén elnapolta a Kft. tevékenységéhez szükséges engedélyek bekéréséig. A Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítására, közvetítésére, kezelésére a szükséges engedélyekkel rendelkezik. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy kössünk hulladékkezelési megállapodást a Selector 19

20 Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft-vel az elektromos és elektronikai berendezések hulladékkezelés céljából történő átadására. Egyben javasolom a megállapodás tervezetben foglaltak jóváhagyását, és aláírására a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet intézményvezetőjének felhatalmazását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 20/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft-vel (8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.) megállapodást köt elektromos és elektronikai berendezések hulladékkezelés céljából történő átadására határozott időre, április 1. napjától december 31. napjáig azzal a feltétellel, hogy sem az átadót, sem az átvevőt/kezelőt díjfizetési kötelezettség nem terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a GEVSZ intézményvezetőjét a megállapodás megkötésére. Felelős: Pártl Zoltánné intézményvezető Határidő: haladéktalanul 3/11. napirend: Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány kérelme Fekete Barnabás polgármester: A Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány támogatás iránt nyújtott be kérelmet. Az Alapítvány folyamatosan támogatja Bonivár Vivien agydaganatos, 15 éves gyermek kezelésének költségét, melyhez kérik az önkormányzat támogatását. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy utasítsuk el az alapítvány támogatási kérelmét, az önkormányzat anyagi lehetőségét figyelembe véve ne biztosítsunk támogatást. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 21/2015.(I.26.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány (1136 Budapest, Tátra u. 5/A.) kérelmében foglaltakat elutasítja, nem biztosít támogatást az alapítvány részére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről az alapítvány tájékoztatására. Határidő: február

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Siófoki KÖH Alapító Okirat módosítás - Központi orvosi ügyeleti feladatok

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 8-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Balatonvilágos Község egészségügyi alapellátási tevékenység ellátása -

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott rendes nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-án megtartott

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben