Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Javaslat a Nyárfa utca, (Hatvani út és Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca ajánlati felhívásának elfogadására, ajánlattevők kiválasztására. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 74/2014. (V.15.) határozatával döntött a tárgyban jelölt utak és a Tabán úti gyalogos átkelőhely tervezésére vonatkozó ajánlat elfogadásáról. A 108/2014.(VII.30.) határozattal döntött a Képviselő-testület a tervek elkészültét követően az építési engedély kiadása, valamint a Tabán úti gyalogos átkelőhely kialakítása iránti kérelem benyújtásáról az eljáró hatósághoz. A 109/2014.(VII.30.) képviselő-testületi határozattal az útépítési, valamint a Tabán úti gyalogos átkelőhely kivitelezési munkáinak eljárásához a Bírálóbizottság tagjait megválasztotta. 138/2014.(VIII.28.) döntésével a képviselő-testület az utak kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás szakértői tevékenységének ellátásával és teljes közbeszerzési eljárás bonyolításával a Sansz Projektiroda Bt-t (5100. Jászberény, Thököly u. 22.) bízta meg. Az ajánlati felhívás elkészült, azt az előterjesztéshez mellékeltük. Tura, január 16. Határozati javaslat: /2015. ( ) határozat: Szendrei Ferenc polgármester Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa utca (Hatvani út és a Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca útépítése tárgyú építési beruházásával összefüggő közbeszerzés hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa utca (Hatvani út és a Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca útépítése tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásához az alábbi ajánlattevők meghívásáról döntött: - Colas-Eger Zrt Eger Deák F. u HE-DO Kft Abasár, Kossuth út - Magyar Aszfalt Kft. 1135, Budapest, Szegedi út Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 1

2 Tura Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában január 28. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 2. Az Ajánlatkérő 3. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége 4. Ajánlattevő feladata 5. A teljesítés helye és határideje 6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat 7. Az ajánlat költségei 8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe 10. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei 11. Az ajánlatok bontása 12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 14. Az ajánlatok értékelése 15. Tájékoztatás az eredmény megállapításáról és szerződéskötés 16. A közbeszerzési eljárás nyelve 17. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek II. AZ AJÁNLAT ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések 2. Árképzés, ajánlati ár 3. Fizetési feltételek 4. Teljesítési határidő 5. Jótállás időtartama 6. Jólteljesítési biztosíték 7. Meghiúsulási kötbér 8. Késedelmi kötbér 9. Hibás teljesítési kötbér 10. Előleg visszafizetési biztosíték 11. Pénzügyi-műszaki ütemterv 12. Egyéb szerződéses feltételek III. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Nyilatkozatminták Felolvasólap minta (1. sz. melléklet) Vállalkozási szerződés tervezet (2. sz. melléklet) Formanyomtatványok (3-26.) sz. mellékletek) Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 3

4 V. ENGEDÉLYES TERVDOKUMENTÁCIÓ, MŰSZAKI LEÍRÁS, JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK, ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Jelen dokumentáció kiadásának célja a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával a sikeres ajánlattétel elérése. Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítására a Kbt. 122/A. alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítására 3 ajánlattevőnek egyidőben ajánlattételi felhívást küldött január 29-én. Az Ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 4

5 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel. Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 1.3. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevõ által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 1.4. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 1.5. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával az ajánlattevővel fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül Hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; 1.7. Hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 2. Az Ajánlatkérő: Ajánlatkérő neve: Tura Város Önkormányzata Címe: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Kapcsolattartó: Szendrei Ferenc polgármester Technikai azonosító: AK15925 Telefon: / Fax: / Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 5

6 Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Szervezet: SANSZ Projekt Iroda Bt. Cím: Blénessy János u. 24/F. Postai irányítószám: 5100 Város: Jászberény Ország: Magyarország Telefon: 57/ Telefax: 57/ A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége: Fő tárgy: Közút építése Tura Város Önkormányzat belterületi útjainak (Árpád utca, Alkotmány utca, Madách utca, Nyárfa utca) útépítési munkálatainak az elvégzése, valamint a Tabán utca és Köztársaság utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése Pappné Juhász Ildikó okl. mélyépítő üzemmérnök, Közlekedési és vizi építmény B kat. tervező (KÉ-korl./ ; VZ-korl./ ) által készített útépítési engedélyezési tervek, valamint gyalogos átkelőhely engedélyezési terve alapján. Tervezett építési program: 4 utca útépítési munkálatainak az elvégzése, valamint gyalogos átkelőhely létesítése: 1. Árpád utca (hrsz.: 504) Nyárfa utcától a Vasút utcáig A1 forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 2. Alkotmány utca (hrsz.: 483) Nyárfa utcától a Vasút utcáig A1 forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 3. Madách utca (hrsz.: 140) hrsz.: 139 utcától a Szent István utcáig A1 forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 4. Nyárfa utca Mária utcától a 3104.sz. útig A forgalmi terhelésű osztályú és 4,00 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 5. Tabán utca és Köztársaság utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése. A gyalogátkelőhelyet a Tabán utcán az egyeztetések során meghatározott helyre, a Tabán utca - Köztársaság utcai csomópont déli oldalán helyeztük el. A gyalogátkelőhely tervezett szélessége 3,00 m. A Tabán utcán a gyalogátkelőhely mindkét oldalán a csatlakozó járdaburkolatot ki kell építeni, és mindkét oldalon csatlakoztatni kell a meglévő járda burkolatához. A csatlakozó járdák szélessége megegyezik a gyalogátkelőhely szélességével, 3,00 m. A gyalogos átkelőhelynél mindkét oldalon ki kell építeni a kiemelt szegély és a kiemelt szegélyt 2 cm fellépő-magasságra kell lesüllyeszteni a gyalogátkelőhely Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 6

7 szélességében. A lesüllyesztést 1,0-1,0 méter hosszon kell kifuttatni. A gyalogátkelőhely járda csatlakozását és a Köztársaság utcai járdát, új 1,50m szélességű járda kiépítésével terveztük összekötni. A tervezett gyalogátkelőhelynél a járdacsatlakozásokat a gyalogátkelőhely szélességével egyező szélességgel kell megépíteni. A járdaburkolatokat süllyesztett kerti szegélykő zárja le. A járda vonalába eső meglévő burkolt árkok lefedését TBF 40 fedlapokkal terveztük megoldani. A Tabán utcán a gyalogátkelőhely mindkét járdacsatlakozásánál a 2 cm magas kiemelt útszegély mellett cm jelölő taktilis betonkő elemet kell beépíteni. Az útszegélyre merőlegesen, a járda burkolatába vezetőkő taktilis bordáskő csíkot kell beépíteni. Mind a vezetőkövet, mind a jelölőkövet fehér színben kell beépíteni. Az iskola előtti meglévő behajtót el kell bontani. A részletes műszaki leírást az útépítési engedélyezési tervek és gyalogos átkelőhely engedélyezési terve tartalmazzák. Ahol a felhívás a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 26. (3) bekezdése alapján meghatározott szabványra, műszaki engedélyre illetve meghatározott eredetű, típusú, gyártmányú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. A beszerzés becsült értéke: nettó ,- Ft A beruházás pénzügyi fedezetét az önkormányzat saját forrásból biztosítja. 4. Ajánlattevő feladata: Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező közút építési munkálatokat a dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. Ajánlattevő feladata kiterjed a dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a vállalkozási szerződés nem tartalmazza. 5. A teljesítés helye és határideje: A beruházás helye: 2194 Tura Város közigazgatási területe: 1. Árpád utca (hrsz.: 504) 2. Alkotmány utca (hrsz.: 483) 3. Madách utca (hrsz.: 140) 4. Nyárfa utca (Mária u sz. út) 5. Tabán utca és köztársaság utca kereszteződése A teljesítési határidő: augusztus 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 7

8 Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag a Műszaki dokumentációban meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti tartalmú ajánlatot terjeszthet elő. 7. Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. (2) bekezdése szerint kezeli. Ajánlattevőnek ajánlatában a fentiek elfogadásáról nyilatkoznia kell. 8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvénynek az egyszerű eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban, sem formailag, sem tartalmilag a bontást követően nem módosítható. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. alapján biztosítja. Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel jelentkezés érdekében - az eljárást megindító felhívásban, több szakaszból álló eljárás esetén az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a Kbt (5) bekezdés szerint a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg. Minden kiegészítő tájékoztatás kérést -en doc formátumban is el kell juttatni ajánlatkérő nevében eljárónak a címre. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően egészen az eredményhirdetésig az ajánlattevők megkereséseire, kérdéseire nem válaszol Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 8

9 8.2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: Az ajánlat benyújtásának határideje: február 16. napja óra Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az, az ajánlattételi határidőre, a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának címe: Tura Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.) 10. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: 1. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatba elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD) mellékletet is csatoljon egy példányban, mely tartalmazza a teljes ajánlatot (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file formátumban). 2. A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: Ajánlat Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!. 3. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. 4.Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 9

10 5. Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet, gazdasági szereplő által készített nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre jogosultak. 6. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlat felbontásakor a Felolvasólap lap szerinti adatok kerülnek ismertetésre. (Kbt. 62. (3)-(4) bek.) 11. Ajánlatok bontása Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásakor a Kbt.-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. Az ajánlat bontásának helye: Tura Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt (2) bekezdésében foglaltak alapján. 12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidőig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség időtartama a bontástól számított 60 napig tart. A Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a (4) bekezdés szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. Az ajánlati kötöttség vállalásáról, illetve az ajánlattevő ajánlatának ajánlati kötöttség ideje alatti változtathatatlanságáról az ajánlattevőknek kifejezett nyilatkozatot kell adnia az ajánlatában. 13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 10

11 Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, a Kbt. 67. rendelkezéseinek megfelelően. 14. Az ajánlatok értékelése Az ajánlatokat az Ajánlatkérő a hatályos Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak, valamint az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság szakvéleményét és döntési javaslatát figyelembe véve, "a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont alapján értékeli. 15. Tájékoztatás az eredmény megállapításáról és szerződéskötés Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről (az írásbeli összegzés megküldésével) a Kbt. 77. (1)-2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről történő tájékoztatás megküldését (összegezés megküldését) követő naptól számított 11. napon (ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon). Helyszíne: Tura Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2194 Turai, Petőfi Sándor tér 1.) 16. A közbeszerzési eljárás nyelve A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőnek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást hitelesített magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Fenti rendelkezés irányadó valamennyi nem magyar nyelvű okiratra vonatkozóan. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 17. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az Ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 11

12 II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban (Ajánlattételi dokumentáció) megfogalmazottak a beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki. 2. Árképzés, ajánlati ár Az Ellenszolgáltatás összege a teljes Munkára vonatkozik, mely részletesen a jelen Dokumentációban kerül ismertetésre. Az Ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell a teljes munkák költségeit, beleértve valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Az Ajánlattevő által benyújtott Ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell: minden vámot, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat, (pl.: anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, szakfelügyeletek, felvonulási terület, őrzés mintavételezés és ellenőrzés, ideiglenes közműcsatlakozások és közművételezési költségek, munkaterület elkorlátozása és ideiglenes forgalmi rend kitáblázása stb.), A munka elvégzésére ajánlatkérő fix, átalányáras vállalkozói szerződést köt. Az átalányárnak fedezetet kell nyújtania mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a szerződés tárgyát képezik. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. A vállalkozó köteles elvégezni azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni. Az Ellenszolgáltatás összegét Forintban kell megadni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 12

13 A megkötött szerződés módosítása a Kbt ában foglaltak alapján lehetséges. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a kivitelezéshez, felhasznált víz-, csatorna-, villamos energia stb. díját is. Ajánlatkérő a beruházás megvalósítása érdekében alkalmazza a Kbt ban foglaltakat. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatást aránytalanul alacsonynak értékeli, az az ajánlat Kbt (2) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenségét vonhatja maga után. A kivitelezés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárni, melyről ajánlattevőknek az ajánlatában nyilatkoznia kell. Pót-, és többletmunkák elszámolására a teljesítés során a Vállalkozó nem jogosult. Ezen munkákra irányuló szerződéskötés vagy módosítás csak és kizárólag a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény betartásával történhet. A pótmunkák díja a Vállalkozó által az alapszerződéshez készült beárazott költségvetés szerint, annak hiányában közös megegyezéssel kerül megállapításra. Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve dönt, a pótmunka szükségességét az építési naplóban is rögzíteni kell. Az építési naplóban Megrendelő részéről bejegyzésre jogosult személy a pótmunka elfogadásáról nyilatkozni nem jogosult, erre a Kbt. rendelkezései szerint kerülhet sor. Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési tervdokumentációtól és a műszaki kiegészítésektől, valamint az ajánlatkérési dokumentációtól való eltérések miatt pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon belül dönt. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 3. Fizetési feltételek Az ajánlati ár a befejezési határidőre prognosztizált maximált ár. A megállapodási ár fedezetet nyújt a rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmények kialakítására, valamint mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek a műszaki dokumentációban felsorolt munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. Ajánlattevő a Kbt (1) pontjában, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 12. -ban leírtaknak megfelelően előleget kérhet. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Amennyiben ajánlattevő előleg kifizetését kéri, az előleg összegének megfelelő előleg-visszafizetési biztosíték nyújtását írja elő, melynek Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 13

14 határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a Kbt (1) alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az elszámolás során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A kifizetés pénzneme: HUF A számlázás az alábbiak szerint történhet: Előleg számla (adott esetben) Amennyiben az ajánlattevő előleget kér, az előleg számla összege a végszámlából kerül levonásra. 1 részszámla benyújtása: 50 % -os műszaki készültségnél. Végszámla: 100 %-os műszaki készültségnél, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A fizetés a Kbt és a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. (1) bekezdés szerint történik. A kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá tartozik. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A kivitelezés építési hatósági engedélyköteles, a évi CXXVII. ÁFA törvény a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárólag előzetes egyeztetés alapján, előteljesítést elfogad! Az építés alatt a közmű üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjait a vállalkozó fizeti, hasonlóképpen a munka és vagyonvédelemmel és a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek is a kivitelezőt terhelik. 4. Teljesítési határidő A dokumentációban meghatározott közút építési munkálatok teljesítési határideje: augusztus 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 5. Jótállás időtartama (hónap) Ajánlattevők kötelesek az általuk elvégzett építési munkákra 60 hónap jótállást vállalni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 14

15 6. Jólteljesítési biztosíték A nettó vállalkozói díj 5 %-a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint. A biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 7. Meghiúsulási kötbér A nettó vállalkozási díj 15%-a. 8. Késedelmi kötbér A teljes nettó vállalkozási díj 0,2%-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a. 9. Hibás teljesítési kötbér A teljes nettó vállalkozási díj 0,2 %-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a. A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozási díj. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. 10. Előleg visszafizetési biztosíték Ajánlattevő a Kbt (1) pontjában, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 12. -ban leírtaknak megfelelően előleget kérhet. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Amennyiben ajánlattevő előleg kifizetését kéri, Ajánlatkérő az előleg összegének megfelelő előleg-visszafizetési biztosíték nyújtását írja elő, melynek határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján. 11. Pénzügyi-Műszaki ütemterv Ajánlattevő csatoljon ajánlatához pénzügyi- ütemtervet. A pénzügyi ütemtervnek minimálisan tartalmaznia kell az előleg, a részszámla és a végszámla esedékességét (számlabenyújtás várható időpontját). Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 10 napon belül a pénzügyi ütemterv figyelembevételével heti bontású műszaki ütemtervet kell készíteni és átadnia Megrendelő részére. 12. Egyéb szerződéses feltételek Az ajánlati dokumentációban szereplő 2. sz. melléklet szerinti szerződéstervezet ajánlattevő kitöltve és aláírva köteles az ajánlatához csatolni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 15

16 A Kbt (4) és (5) bekezdés alapján kötelező szerződéses feltétel: (4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. (5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. (6) Az (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 16

17 III. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 1. Borító 2. Tartalomjegyzék oldalszámmal 3. Felolvasólap (1. sz. melléklet) 4. Vállalkozási szerződés tervezet kitöltve és aláírva (2. sz. melléklet) 5. Előleg igénylésről szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet) 6. Ajánlattételi nyilatkozat (4. sz. melléklet) 7. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt (3) bekezdés tekintetében (4/1 számú melléklet) 8. Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bekezdés tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint (5. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzés azon 9. részeiről, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (6. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja tekintetében a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja tekintetében a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontjában megjelölt részek 10. tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról valamint a közbeszerzés azon százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (7. számú melléklet) 11. Nyilatkozat a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására támaszkodásáról (8. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint (a kapacitást rendelkezésre bocsátó 12. szervezetnek szükséges ezen nyilatkozatot megtennie) adott esetben csatolandó (9. számú melléklet) opcionális Nyilatkozat a Kbt ának (6) bekezdésére tekintettel (Ajánlattevőnek szükséges 13. nyilatkoznia kizárólag abban az esetben, ha valamely alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni) adott esetben csatolandó (10. számú melléklet) opcionális Nyilatkozat a Kbt ának (6) bekezdés c) pontja tekintetében 14. (a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek szükséges nyilatkozni) adott esetben csatolandó (11. számú melléklet) opcionális 15. Nyilatkozat a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény Kbt. 56. (1) bekezdés a- kc) pontja tekintetében (12. számú melléklet) 16. Nyilatkozat a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Törvény a Kbt. 56. (1) k) pont kc) alpontja tekintetében (13. számú melléklet) 17. Nyilatkozat a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Törvény Kbt. 56. (2) bekezdés tekintetében (14. számú melléklet) 18. Nyilatkozata közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Törvény Kbt. 58. (3) bekezdés tekintetében (15. számú melléklet) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 19. változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 20. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozók és/vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Ha az iratokat nem cégjegyzésre Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 17

18 jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. Nyilatkozat az éves beszámolók a céginformációs szolgálat (http://ebeszamolo.kim.gov.hu) honlapján történő szerepléséről (16. számú melléklet) 21. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása másolatban az elmúlt lezárt gazdasági évre (2013.) vonatkozóan, figyelembe véve a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. (2) és (3) bekezdésben leírtakat. (Amennyiben ajánlattevő a 22. számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljesítési időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő saját nyilatkozatának becsatolása szükséges, működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (közút építés, felújítás) nettó árbevételéről.) Referencianyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 15. (2) bekezdés a) 23. pontja tekintetében a közbeszerzés tárgyával azonos (közút) építési és felújítási munkák rövid ismertetéséről (17. számú melléklet) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, referenciaigazolás csatolása másolatban a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet (5) bekezdés szerint (ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje, teljesítés helye, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt). 25. Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdés tekintetében (18. számú melléklet) 26. Nyilatkozat az ajánlat költségeiről (19. számú melléklet) 27. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (20. számú melléklet) 28. Nyilatkozat az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályainak elfogadásáról (21. számú melléklet) 29. Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről (22. számú melléklet) 30. Több Ajánlattevő közös ajánlata esetén az arról szóló megállapodás - opcionális 31. Pénzügyi ütemterv 32. Árazott és aláírt költségvetés 33. Nyilatkozat egyenértékűségre (23. sz. melléklet) 34. Közös ajánlattételt rögzítő adatlap (24. melléklet) opcionális 35. Nyilatkozat a Kbt (5) bekezdése szerint a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (25. számú melléklet) 36. Nyilatkozat az ajánlatot tartalmazó CD/DVD-ről (26. számú melléklet) IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 18

19 Tel.: Fax: Honlap: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. Tel.: Fax: Zöld szám: Hívható: hétfőtől csütörtökig pénteken Honlap: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 Tel.: Fax: Honlap: Emberi Erőforrások Minisztériuma Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca Telephelyek: 1051 Budapest, Arany János u Budapest, Akadémia u Budapest, Hold u Budapest, Báthory u. 10. Postacím: 1055 Budapest, Szalay u Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf Honlap: Nemzeti Adó és Vámhivatal NAV: Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel.: Fax.: Honlap: Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 19

20 1. számú. melléklet FELOLVASÓLAP Tura Város Önkormányzata által indított Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura tárgyú közbeszerzési eljárásához Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő képviselője: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: Ajánlattevő címe: Bírálati szempont szerinti számszerűsíthető adatok: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Ft + ÁFA Kelt: Cégszerű aláírás Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 20

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30.

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a KELO szauna építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján-

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- Tisztelt Gazdasági Szereplők! Dunavecse Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 2013 PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TERVEZÉSI FELADATOK A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. RÉSZÉRE - 2011/I. 31. RÉSZBEN tárgyú, gyorsított meghívásos, közösségi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására vonatkozó AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KNAUS TABBERT Kft. TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a Knaus Tabbert Kft-nél című projekt keretében képzések megtartása tárgyú, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben