Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Javaslat a Nyárfa utca, (Hatvani út és Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca ajánlati felhívásának elfogadására, ajánlattevők kiválasztására. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 74/2014. (V.15.) határozatával döntött a tárgyban jelölt utak és a Tabán úti gyalogos átkelőhely tervezésére vonatkozó ajánlat elfogadásáról. A 108/2014.(VII.30.) határozattal döntött a Képviselő-testület a tervek elkészültét követően az építési engedély kiadása, valamint a Tabán úti gyalogos átkelőhely kialakítása iránti kérelem benyújtásáról az eljáró hatósághoz. A 109/2014.(VII.30.) képviselő-testületi határozattal az útépítési, valamint a Tabán úti gyalogos átkelőhely kivitelezési munkáinak eljárásához a Bírálóbizottság tagjait megválasztotta. 138/2014.(VIII.28.) döntésével a képviselő-testület az utak kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás szakértői tevékenységének ellátásával és teljes közbeszerzési eljárás bonyolításával a Sansz Projektiroda Bt-t (5100. Jászberény, Thököly u. 22.) bízta meg. Az ajánlati felhívás elkészült, azt az előterjesztéshez mellékeltük. Tura, január 16. Határozati javaslat: /2015. ( ) határozat: Szendrei Ferenc polgármester Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa utca (Hatvani út és a Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca útépítése tárgyú építési beruházásával összefüggő közbeszerzés hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa utca (Hatvani út és a Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca útépítése tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásához az alábbi ajánlattevők meghívásáról döntött: - Colas-Eger Zrt Eger Deák F. u HE-DO Kft Abasár, Kossuth út - Magyar Aszfalt Kft. 1135, Budapest, Szegedi út Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 1

2 Tura Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában január 28. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 2. Az Ajánlatkérő 3. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége 4. Ajánlattevő feladata 5. A teljesítés helye és határideje 6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat 7. Az ajánlat költségei 8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe 10. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei 11. Az ajánlatok bontása 12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 14. Az ajánlatok értékelése 15. Tájékoztatás az eredmény megállapításáról és szerződéskötés 16. A közbeszerzési eljárás nyelve 17. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek II. AZ AJÁNLAT ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések 2. Árképzés, ajánlati ár 3. Fizetési feltételek 4. Teljesítési határidő 5. Jótállás időtartama 6. Jólteljesítési biztosíték 7. Meghiúsulási kötbér 8. Késedelmi kötbér 9. Hibás teljesítési kötbér 10. Előleg visszafizetési biztosíték 11. Pénzügyi-műszaki ütemterv 12. Egyéb szerződéses feltételek III. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Nyilatkozatminták Felolvasólap minta (1. sz. melléklet) Vállalkozási szerződés tervezet (2. sz. melléklet) Formanyomtatványok (3-26.) sz. mellékletek) Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 3

4 V. ENGEDÉLYES TERVDOKUMENTÁCIÓ, MŰSZAKI LEÍRÁS, JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK, ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Jelen dokumentáció kiadásának célja a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával a sikeres ajánlattétel elérése. Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítására a Kbt. 122/A. alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítására 3 ajánlattevőnek egyidőben ajánlattételi felhívást küldött január 29-én. Az Ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 4

5 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel. Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 1.3. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevõ által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 1.4. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 1.5. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával az ajánlattevővel fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül Hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; 1.7. Hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 2. Az Ajánlatkérő: Ajánlatkérő neve: Tura Város Önkormányzata Címe: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Kapcsolattartó: Szendrei Ferenc polgármester Technikai azonosító: AK15925 Telefon: / Fax: / Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 5

6 Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Szervezet: SANSZ Projekt Iroda Bt. Cím: Blénessy János u. 24/F. Postai irányítószám: 5100 Város: Jászberény Ország: Magyarország Telefon: 57/ Telefax: 57/ A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége: Fő tárgy: Közút építése Tura Város Önkormányzat belterületi útjainak (Árpád utca, Alkotmány utca, Madách utca, Nyárfa utca) útépítési munkálatainak az elvégzése, valamint a Tabán utca és Köztársaság utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése Pappné Juhász Ildikó okl. mélyépítő üzemmérnök, Közlekedési és vizi építmény B kat. tervező (KÉ-korl./ ; VZ-korl./ ) által készített útépítési engedélyezési tervek, valamint gyalogos átkelőhely engedélyezési terve alapján. Tervezett építési program: 4 utca útépítési munkálatainak az elvégzése, valamint gyalogos átkelőhely létesítése: 1. Árpád utca (hrsz.: 504) Nyárfa utcától a Vasút utcáig A1 forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 2. Alkotmány utca (hrsz.: 483) Nyárfa utcától a Vasút utcáig A1 forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 3. Madách utca (hrsz.: 140) hrsz.: 139 utcától a Szent István utcáig A1 forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 4. Nyárfa utca Mária utcától a 3104.sz. útig A forgalmi terhelésű osztályú és 4,00 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 5. Tabán utca és Köztársaság utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése. A gyalogátkelőhelyet a Tabán utcán az egyeztetések során meghatározott helyre, a Tabán utca - Köztársaság utcai csomópont déli oldalán helyeztük el. A gyalogátkelőhely tervezett szélessége 3,00 m. A Tabán utcán a gyalogátkelőhely mindkét oldalán a csatlakozó járdaburkolatot ki kell építeni, és mindkét oldalon csatlakoztatni kell a meglévő járda burkolatához. A csatlakozó járdák szélessége megegyezik a gyalogátkelőhely szélességével, 3,00 m. A gyalogos átkelőhelynél mindkét oldalon ki kell építeni a kiemelt szegély és a kiemelt szegélyt 2 cm fellépő-magasságra kell lesüllyeszteni a gyalogátkelőhely Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 6

7 szélességében. A lesüllyesztést 1,0-1,0 méter hosszon kell kifuttatni. A gyalogátkelőhely járda csatlakozását és a Köztársaság utcai járdát, új 1,50m szélességű járda kiépítésével terveztük összekötni. A tervezett gyalogátkelőhelynél a járdacsatlakozásokat a gyalogátkelőhely szélességével egyező szélességgel kell megépíteni. A járdaburkolatokat süllyesztett kerti szegélykő zárja le. A járda vonalába eső meglévő burkolt árkok lefedését TBF 40 fedlapokkal terveztük megoldani. A Tabán utcán a gyalogátkelőhely mindkét járdacsatlakozásánál a 2 cm magas kiemelt útszegély mellett cm jelölő taktilis betonkő elemet kell beépíteni. Az útszegélyre merőlegesen, a járda burkolatába vezetőkő taktilis bordáskő csíkot kell beépíteni. Mind a vezetőkövet, mind a jelölőkövet fehér színben kell beépíteni. Az iskola előtti meglévő behajtót el kell bontani. A részletes műszaki leírást az útépítési engedélyezési tervek és gyalogos átkelőhely engedélyezési terve tartalmazzák. Ahol a felhívás a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 26. (3) bekezdése alapján meghatározott szabványra, műszaki engedélyre illetve meghatározott eredetű, típusú, gyártmányú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. A beszerzés becsült értéke: nettó ,- Ft A beruházás pénzügyi fedezetét az önkormányzat saját forrásból biztosítja. 4. Ajánlattevő feladata: Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező közút építési munkálatokat a dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. Ajánlattevő feladata kiterjed a dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a vállalkozási szerződés nem tartalmazza. 5. A teljesítés helye és határideje: A beruházás helye: 2194 Tura Város közigazgatási területe: 1. Árpád utca (hrsz.: 504) 2. Alkotmány utca (hrsz.: 483) 3. Madách utca (hrsz.: 140) 4. Nyárfa utca (Mária u sz. út) 5. Tabán utca és köztársaság utca kereszteződése A teljesítési határidő: augusztus 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 7

8 Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag a Műszaki dokumentációban meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti tartalmú ajánlatot terjeszthet elő. 7. Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. (2) bekezdése szerint kezeli. Ajánlattevőnek ajánlatában a fentiek elfogadásáról nyilatkoznia kell. 8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvénynek az egyszerű eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban, sem formailag, sem tartalmilag a bontást követően nem módosítható. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. alapján biztosítja. Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel jelentkezés érdekében - az eljárást megindító felhívásban, több szakaszból álló eljárás esetén az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a Kbt (5) bekezdés szerint a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg. Minden kiegészítő tájékoztatás kérést -en doc formátumban is el kell juttatni ajánlatkérő nevében eljárónak a címre. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően egészen az eredményhirdetésig az ajánlattevők megkereséseire, kérdéseire nem válaszol Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 8

9 8.2. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: Az ajánlat benyújtásának határideje: február 16. napja óra Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az, az ajánlattételi határidőre, a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának címe: Tura Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.) 10. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: 1. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatba elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD) mellékletet is csatoljon egy példányban, mely tartalmazza a teljes ajánlatot (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file formátumban). 2. A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: Ajánlat Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!. 3. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. 4.Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 9

10 5. Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet, gazdasági szereplő által készített nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre jogosultak. 6. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlat felbontásakor a Felolvasólap lap szerinti adatok kerülnek ismertetésre. (Kbt. 62. (3)-(4) bek.) 11. Ajánlatok bontása Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásakor a Kbt.-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. Az ajánlat bontásának helye: Tura Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt (2) bekezdésében foglaltak alapján. 12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidőig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség időtartama a bontástól számított 60 napig tart. A Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a (4) bekezdés szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. Az ajánlati kötöttség vállalásáról, illetve az ajánlattevő ajánlatának ajánlati kötöttség ideje alatti változtathatatlanságáról az ajánlattevőknek kifejezett nyilatkozatot kell adnia az ajánlatában. 13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 10

11 Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, a Kbt. 67. rendelkezéseinek megfelelően. 14. Az ajánlatok értékelése Az ajánlatokat az Ajánlatkérő a hatályos Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak, valamint az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság szakvéleményét és döntési javaslatát figyelembe véve, "a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont alapján értékeli. 15. Tájékoztatás az eredmény megállapításáról és szerződéskötés Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről (az írásbeli összegzés megküldésével) a Kbt. 77. (1)-2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről történő tájékoztatás megküldését (összegezés megküldését) követő naptól számított 11. napon (ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon). Helyszíne: Tura Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2194 Turai, Petőfi Sándor tér 1.) 16. A közbeszerzési eljárás nyelve A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőnek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást hitelesített magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Fenti rendelkezés irányadó valamennyi nem magyar nyelvű okiratra vonatkozóan. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 17. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az Ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 11

12 II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban (Ajánlattételi dokumentáció) megfogalmazottak a beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki. 2. Árképzés, ajánlati ár Az Ellenszolgáltatás összege a teljes Munkára vonatkozik, mely részletesen a jelen Dokumentációban kerül ismertetésre. Az Ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell a teljes munkák költségeit, beleértve valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Az Ajánlattevő által benyújtott Ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell: minden vámot, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat, (pl.: anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, szakfelügyeletek, felvonulási terület, őrzés mintavételezés és ellenőrzés, ideiglenes közműcsatlakozások és közművételezési költségek, munkaterület elkorlátozása és ideiglenes forgalmi rend kitáblázása stb.), A munka elvégzésére ajánlatkérő fix, átalányáras vállalkozói szerződést köt. Az átalányárnak fedezetet kell nyújtania mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a szerződés tárgyát képezik. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. A vállalkozó köteles elvégezni azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni. Az Ellenszolgáltatás összegét Forintban kell megadni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 12

13 A megkötött szerződés módosítása a Kbt ában foglaltak alapján lehetséges. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a kivitelezéshez, felhasznált víz-, csatorna-, villamos energia stb. díját is. Ajánlatkérő a beruházás megvalósítása érdekében alkalmazza a Kbt ban foglaltakat. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatást aránytalanul alacsonynak értékeli, az az ajánlat Kbt (2) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenségét vonhatja maga után. A kivitelezés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárni, melyről ajánlattevőknek az ajánlatában nyilatkoznia kell. Pót-, és többletmunkák elszámolására a teljesítés során a Vállalkozó nem jogosult. Ezen munkákra irányuló szerződéskötés vagy módosítás csak és kizárólag a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény betartásával történhet. A pótmunkák díja a Vállalkozó által az alapszerződéshez készült beárazott költségvetés szerint, annak hiányában közös megegyezéssel kerül megállapításra. Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve dönt, a pótmunka szükségességét az építési naplóban is rögzíteni kell. Az építési naplóban Megrendelő részéről bejegyzésre jogosult személy a pótmunka elfogadásáról nyilatkozni nem jogosult, erre a Kbt. rendelkezései szerint kerülhet sor. Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési tervdokumentációtól és a műszaki kiegészítésektől, valamint az ajánlatkérési dokumentációtól való eltérések miatt pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon belül dönt. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 3. Fizetési feltételek Az ajánlati ár a befejezési határidőre prognosztizált maximált ár. A megállapodási ár fedezetet nyújt a rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmények kialakítására, valamint mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek a műszaki dokumentációban felsorolt munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. Ajánlattevő a Kbt (1) pontjában, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 12. -ban leírtaknak megfelelően előleget kérhet. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Amennyiben ajánlattevő előleg kifizetését kéri, az előleg összegének megfelelő előleg-visszafizetési biztosíték nyújtását írja elő, melynek Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 13

14 határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a Kbt (1) alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az elszámolás során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A kifizetés pénzneme: HUF A számlázás az alábbiak szerint történhet: Előleg számla (adott esetben) Amennyiben az ajánlattevő előleget kér, az előleg számla összege a végszámlából kerül levonásra. 1 részszámla benyújtása: 50 % -os műszaki készültségnél. Végszámla: 100 %-os műszaki készültségnél, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A fizetés a Kbt és a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. (1) bekezdés szerint történik. A kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá tartozik. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A kivitelezés építési hatósági engedélyköteles, a évi CXXVII. ÁFA törvény a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárólag előzetes egyeztetés alapján, előteljesítést elfogad! Az építés alatt a közmű üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjait a vállalkozó fizeti, hasonlóképpen a munka és vagyonvédelemmel és a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek is a kivitelezőt terhelik. 4. Teljesítési határidő A dokumentációban meghatározott közút építési munkálatok teljesítési határideje: augusztus 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 5. Jótállás időtartama (hónap) Ajánlattevők kötelesek az általuk elvégzett építési munkákra 60 hónap jótállást vállalni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 14

15 6. Jólteljesítési biztosíték A nettó vállalkozói díj 5 %-a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerint. A biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 7. Meghiúsulási kötbér A nettó vállalkozási díj 15%-a. 8. Késedelmi kötbér A teljes nettó vállalkozási díj 0,2%-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a. 9. Hibás teljesítési kötbér A teljes nettó vállalkozási díj 0,2 %-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a. A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozási díj. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. 10. Előleg visszafizetési biztosíték Ajánlattevő a Kbt (1) pontjában, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 12. -ban leírtaknak megfelelően előleget kérhet. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Amennyiben ajánlattevő előleg kifizetését kéri, Ajánlatkérő az előleg összegének megfelelő előleg-visszafizetési biztosíték nyújtását írja elő, melynek határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján. 11. Pénzügyi-Műszaki ütemterv Ajánlattevő csatoljon ajánlatához pénzügyi- ütemtervet. A pénzügyi ütemtervnek minimálisan tartalmaznia kell az előleg, a részszámla és a végszámla esedékességét (számlabenyújtás várható időpontját). Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 10 napon belül a pénzügyi ütemterv figyelembevételével heti bontású műszaki ütemtervet kell készíteni és átadnia Megrendelő részére. 12. Egyéb szerződéses feltételek Az ajánlati dokumentációban szereplő 2. sz. melléklet szerinti szerződéstervezet ajánlattevő kitöltve és aláírva köteles az ajánlatához csatolni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 15

16 A Kbt (4) és (5) bekezdés alapján kötelező szerződéses feltétel: (4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. (5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. (6) Az (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 16

17 III. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 1. Borító 2. Tartalomjegyzék oldalszámmal 3. Felolvasólap (1. sz. melléklet) 4. Vállalkozási szerződés tervezet kitöltve és aláírva (2. sz. melléklet) 5. Előleg igénylésről szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet) 6. Ajánlattételi nyilatkozat (4. sz. melléklet) 7. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt (3) bekezdés tekintetében (4/1 számú melléklet) 8. Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bekezdés tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint (5. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzés azon 9. részeiről, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (6. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja tekintetében a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja tekintetében a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontjában megjelölt részek 10. tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról valamint a közbeszerzés azon százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (7. számú melléklet) 11. Nyilatkozat a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására támaszkodásáról (8. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 55. (5) bekezdése szerint (a kapacitást rendelkezésre bocsátó 12. szervezetnek szükséges ezen nyilatkozatot megtennie) adott esetben csatolandó (9. számú melléklet) opcionális Nyilatkozat a Kbt ának (6) bekezdésére tekintettel (Ajánlattevőnek szükséges 13. nyilatkoznia kizárólag abban az esetben, ha valamely alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni) adott esetben csatolandó (10. számú melléklet) opcionális Nyilatkozat a Kbt ának (6) bekezdés c) pontja tekintetében 14. (a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek szükséges nyilatkozni) adott esetben csatolandó (11. számú melléklet) opcionális 15. Nyilatkozat a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény Kbt. 56. (1) bekezdés a- kc) pontja tekintetében (12. számú melléklet) 16. Nyilatkozat a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Törvény a Kbt. 56. (1) k) pont kc) alpontja tekintetében (13. számú melléklet) 17. Nyilatkozat a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Törvény Kbt. 56. (2) bekezdés tekintetében (14. számú melléklet) 18. Nyilatkozata közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Törvény Kbt. 58. (3) bekezdés tekintetében (15. számú melléklet) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 19. változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 20. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozók és/vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Ha az iratokat nem cégjegyzésre Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 17

18 jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. Nyilatkozat az éves beszámolók a céginformációs szolgálat (http://ebeszamolo.kim.gov.hu) honlapján történő szerepléséről (16. számú melléklet) 21. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása másolatban az elmúlt lezárt gazdasági évre (2013.) vonatkozóan, figyelembe véve a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. (2) és (3) bekezdésben leírtakat. (Amennyiben ajánlattevő a 22. számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljesítési időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő saját nyilatkozatának becsatolása szükséges, működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (közút építés, felújítás) nettó árbevételéről.) Referencianyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 15. (2) bekezdés a) 23. pontja tekintetében a közbeszerzés tárgyával azonos (közút) építési és felújítási munkák rövid ismertetéséről (17. számú melléklet) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, referenciaigazolás csatolása másolatban a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet (5) bekezdés szerint (ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje, teljesítés helye, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt). 25. Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdés tekintetében (18. számú melléklet) 26. Nyilatkozat az ajánlat költségeiről (19. számú melléklet) 27. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (20. számú melléklet) 28. Nyilatkozat az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályainak elfogadásáról (21. számú melléklet) 29. Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről (22. számú melléklet) 30. Több Ajánlattevő közös ajánlata esetén az arról szóló megállapodás - opcionális 31. Pénzügyi ütemterv 32. Árazott és aláírt költségvetés 33. Nyilatkozat egyenértékűségre (23. sz. melléklet) 34. Közös ajánlattételt rögzítő adatlap (24. melléklet) opcionális 35. Nyilatkozat a Kbt (5) bekezdése szerint a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (25. számú melléklet) 36. Nyilatkozat az ajánlatot tartalmazó CD/DVD-ről (26. számú melléklet) IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 18

19 Tel.: Fax: Honlap: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. Tel.: Fax: Zöld szám: Hívható: hétfőtől csütörtökig pénteken Honlap: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 Tel.: Fax: Honlap: Emberi Erőforrások Minisztériuma Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca Telephelyek: 1051 Budapest, Arany János u Budapest, Akadémia u Budapest, Hold u Budapest, Báthory u. 10. Postacím: 1055 Budapest, Szalay u Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf Honlap: Nemzeti Adó és Vámhivatal NAV: Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel.: Fax.: Honlap: Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 19

20 1. számú. melléklet FELOLVASÓLAP Tura Város Önkormányzata által indított Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura tárgyú közbeszerzési eljárásához Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő képviselője: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: Ajánlattevő címe: Bírálati szempont szerinti számszerűsíthető adatok: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Ft + ÁFA Kelt: Cégszerű aláírás Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 20

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás és dokumentáció megtárgyalására

a Képviselő-testülethez a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás és dokumentáció megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-48/2010. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

1.) Ajánlatkérő neve: Hajdúhadház Város Önkormányzata Címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel: +36 52583411 Fax. +36 52384295 jegyzo@hajduhadhaz.

1.) Ajánlatkérő neve: Hajdúhadház Város Önkormányzata Címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel: +36 52583411 Fax. +36 52384295 jegyzo@hajduhadhaz. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KBT. 122/A. ALAPJÁN 1.) Ajánlatkérő neve: Hajdúhadház Város Önkormányzata Címe: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel: +36 52583411 Fax. +36 52384295 E-mail: jegyzo@hajduhadhaz.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1075 BUDAPEST, RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 18/2013.(II. 14.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal Postai cím: József Attila út 10. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780 HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ ELJÁRÁS ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52.

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén AJÁNLATKÉRÉS Festési, mázolási munkák Répcelak város területén tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 3139-18/2010. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Putnok Város Önkormányzat ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 121. (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ ELJÁRÁS ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy funkcióbővítő Városfejlesztése című projekt Viadukt körforgalom kiviteli terv készítése közbeszerzési eljárás indításáról

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy funkcióbővítő Városfejlesztése című projekt Viadukt körforgalom kiviteli terv készítése közbeszerzési eljárás indításáról ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy funkcióbővítő Városfejlesztése című projekt Viadukt körforgalom kiviteli terv készítése közbeszerzési eljárás indításáról Tisztelt Képviselő-testület! Közép-magyarországi Operatív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Javaslat a 2/215.(I.28.) számú határozat módosítására

Javaslat a 2/215.(I.28.) számú határozat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Javaslat a 2/215.(I.28.) számú határozat módosítására Ajánlatkérő Tura Város Önkormányzata 2015. január 29-én a Kbt. 122/A. szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás a Kbt. 252. (1) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítására Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése 1. Az ajánlatkérő adatai Név:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁMA ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME:

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁMA ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁMA ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Rákóczi Ferenc úti Posta mögötti tömbbelső felújítása tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 1. az ajánlatkérő

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben