GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE"

Átírás

1 s z e p t e m b e r a k i k a z Ú r b a n b í z n a k, e r e j ü k m e g ú j u l... l e l k é s z i k ö s z ö n t ő Szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk olvasóit, a nyári szabadságok, és hét gyülekezeti táborunk után. Ha nem is mindenkinek, de azért sokaknak volt részük a nyáron valamilyen pihenésben, utazásban. Van aki visszatérve vidéki vagy külföldi nyaralásából, új lendülettel, jó kedvvel folytatja feladatai végzését, de mi van azokkal, akik szinte gyomorgörcsökkel, szorongással térnek vissza szabadságukból? Szeretnének még maradni és azt számolgatják, mikor jön a következő pihenő idő? Apihenés és szabadidő szerepel már a tízparancsolatban is, hisz a negyedik parancsolat épp a pihenés idejét rendeli el! Olyan súlyt kap a pihenés kérdése, mint az emberi élet védelme, a szülők tisztelete, a magántulajdon védelme stb. A Biblia nem csak szabadnapot ír elő, hanem szabad évet is a fiatal házasoknak, az adósrabszolgáknak, mert szüksége van a nyugalomra és szabadságra minden embernek, de még az állatoknak is. A pihenés nem luxus, csak az ember teszi azzá; ami által egyrészt cél, másrészt elérhetetlen vágyálom lesz, irigységet és frusztrációt keltve a szívben. Ha túlhajszolnak minket, vagy olyan munkát végzünk, amit nem tudunk hivatásszerűen végezni, annyira belefáradhatunk, hogy nem tudjuk kipihenni magunkat heti egy két nap alatt és évente pár hét alatt. Fáradtan és kedvetlenül térünk vissza a pihenésből és a hétköznapok szinte sötét alagútnak tűnnek a várva várt hétvégék között. Hány ember él így, nem gondolva arra, hogy az alagútszerű hétköznapok is életük részét alkotják, és életük idejéből telnek el azok a napok is? Mindig várnak valamire azaz nem akarnak abban lenni amiben épp vannak! veket tölthetünk el ilyen boldogtalan állapotban és a fáradtság mellett a Ékedvetlenség, később a szorongás és aztán a közömbösség, kiégés is megjelenik. A mai pszichológia nem tudja gyógyítani ezt az érzelmi kiégést, ezért úgy kell vigyázni életünk belső egyensúlyára, mint szemünk világára. Apihenés napjait ne meneküléssel töltsük el, hanem feltöltődéssel. A megutált környezetből való pár hetes kimenekülés nem ad megoldást. A hétköznapi élettől való eltávolodást használjuk arra is, hogy távolabbról, kívülről értéklejük életünket, és használjuk arra is a szabadságot, hogy lelkileg feltöltődjünk. A gyülekezeti táborok valódi rekreációt újjáteremtést adnak azáltal, hogy a szabadidős programok és közös játékok, kirándulások mellett lelki feltöltődést is adnak. Lelki testvéreink, a közös imádság, az igei elmélkedés mind a feltöltődést és megújulást adják. T a r t a l o m b ó l Gondolatok Lelkészi köszöntő Az aratnivaló sok Megtért teremtőjéhez Beszámolók Emberi kapcsolatok Gyülekezeti tábor Tahiban Ifjúsági hét Cákon Nagy arányú továbbtanulás 365 nap alatt a Szentírás körül Gyülekezeti terem, tornaterem Vacsora a Holland királynőnél Hírek, egyebek Népmozgalmi adatok 1

2 G o n d o l a t o k Az a személyes tapasztalatom, hogy a legértékesebb és tartalmasabb pihenés a gyülekezeti tábor szokott lenni, még akkor is, ha nem egzotikus környezetben, hanem egy csendes faluban vagy tanyán tartjuk is. (De tartunk tábort különleges helyeken is, pl. az Alpokban.) A nyaralás során tudjuk megteremteni azt a harmóniát, amire a hétköznapi életben szükségünk lesz. A kapkodás és fáradtság miatt kisiklott lelkiéletünket itt tudjuk megújítani, mert van idő imára és elmélkedésre, mélyebb beszélgetésekre. Ekkor tudjuk feladatainkat is jobban értékelni: Mennyire és kinek fontos az, ami oly sok időt és energiát vesz igénybe? Tudom-e szeretni azt a feladatomat, amit csinálok? Milyen lehetőségeim vannak a változtatásokra, amikre esetleg szükség van? Amikor Istennel töltjük szabadságunkat, akkor gyógyulunk. Ahogy a gyógyfürdő segíti elfáradt testünk felfrissülését, úgy a lelki elcsendesedés is felfrissít: Nem tudjuk melyik pillanat volt a döntő, nem tudjuk mikor vett kézbe Isten, de amikor hazajövünk mégis érezzük hogy jobb állapotban vagyunk, mintha csupán elutaztunk volna. Valami többletet kaptunk tőle, és ha megőrizzük ezt a harmóniát, istenkapcsolatot, akkor a következő munkával töltött időszak is könnyebb lesz. Lelki megpihenésünk mellett szükség van a testi pihenésre is: napfényre, kirándulásra, új élményekre, ebéd utáni szunyókálásra, fürdésre, olvasásra, esti társasjátékozásra és sok egyébre. Ez alapvető igénye testünknek, és ezért is épül erre egész iparág. De könnyen válunk áldozataivá ennek, azáltal, hogy túl sokat fizetünk, munkálkodunk a nyaralásért, pedig sokkal könnyebben megkaphatjuk annál mindezt, mint ahogy ezt megpróbálják eladni nekünk. Ne essünk abba a csapdába, hogy azért dolgozunk, hogy nyaraljunk! Sokkal fontosabb egy normális és harmonikus hétköznapi életvitel kialakítása, ahol naponta van idő a családra és hetente kétszer van idő a gyülekezetre (egy kiscsoportos közösségre és az istentiszteletre), mert akkor mindig lesz egy kis pihenésünk. A szabadság idején is lehet kevés pénzből is jól pihenni, mert egy-egy rövid pihenés, utazás elérhető azoknak is, akiknek nagy erőfeszítés lenne egy külföldi nyaralás. Az istenközeli életvitel lelki erőforrásunk lesz, és nem csak a menekülésszerű drága nyaralások adnak felüdülést, hanem egész életünk lehet boldogan eltöltött idő, egy érdekes utazás. Ezekkel a gondolatokkal szeretném segíteni azokat, akik nem tudták eléggé kipihenni magukat, vagy olyan életet kell élniük, amit nem szeretnek és ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindenkiben vágyat ébreszteni arra, hogy töltsön több időt Istennel: napi imádságban, igeolvasásban és gyülekezet közösségben. M E G T É R T T E R E M T Ő J É H E Z B ú c s ú M a g y a r J á n o s b á c s i t ó l Balogh Tamás, lelkipásztor Július 18.-án vettünk búcsút Magyar János bácsitól, aki hosszú évtizedeken át volt gyülekezetünk hűséges tagja; ezen belül több mint húsz éven át presbitere. Fiatalon aktív résztvevője volt a református egyház ébredési mozgalmainak, elkötelezett hite sokak számára volt követendő útmutatás. Feleségével Anna nénivel amíg csak egészségük engedte, szinte minden gyülekezeti alkalmon jelen voltak; a bibliaórákon sok szép bizonyságtételük hangzott el. Polgári foglalkozásában is hűséges volt, a főváros egyre növekvő forgatagában évtizedeken át ugyanazon a buszjáraton szállította utasok százait. Ő immár megtért Teremtőjéhez, ám hite tovább él lelkipásztor leánya és ugyancsak lelkészi pályára készülő unokája szolgálataiban. 2

3 G o n d o l a t o k A Z A R A T N I V A L Ó S O K S z a b ó Z o l t á n g y ü l e k e z e t ü n k b e o s z t o t t l e l k é s z e Augusztustól gyülekezetünkben immár két lelkész szolgál: Szabó Zoltán beosztott lelkészünket szeretnénk bemutatni. Mi volt a döntő mozzanat, ami a lelkészi pályára irányított? A lelkészi pályát nem nagyon ismertem, a teológiára azért jelentkeztem, mert Isten közelsége hívogatott, vonzott. Átéltem Jézus szavait: "Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya." (Ján 6:44). Nem gondolom, hogy emberi adottságaim szerint, alkalmassá tudnék lenni a lelkészi szolgálatra. Azonban abból élek, amit az Igében így olvasunk: "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." Nála nélkül semmit sem cselekedhetem. Ha magam próbálkozom, kevés vagyok... Összefoglalva a választ a feltett kérdésre: minden nap kell egy döntő mozzanat, ami a lelkészi pályára irányít: az Ő indítása, szolgálatra megerősítő kegyelme. Mik életpályád főbb állomásai? Csak címszavakban: születtem, felnőttem: Sárospatakon. Gyülekezetbe jártam, konfirmáltam: Sárospatak-Bodroghalászi Református Gyülekezet. Középiskola - Sárospataki Református Kollégium. Teológia: Sárospatak 3 év, Debrecen 3 év, egy év németországi ösztöndíj, ahol az ökológia keresztyén etikai kérdéseivel foglalkoztam. Szolgálati helyek: Budapest Zugló beosztott lelkész, Hévízgyörk lelkipásztor. Mi volt az első gondolatod, amikor felmerült Gödöllő, mint új szolgálati hely? Akkoriban változtatáson gondolkodtunk a családommal Hévízgyörkön. Úgy tűnt, Isten kijelölt egy utat: Miskolcra, mint iskola lelkész kaptam megbízatást. Azon a héten eljöttünk ide Gödöllőre, az Erzsébet parkba sétálni. Arról beszélgettünk, hogy Miskolc túl messze van, nehéz lesz kisbabát várva ilyen távolra költözni. Másnap az aszódi istentiszteleten kaptam egy üzenetet: jönnék-e Gödöllőre beosztott lelkésznek? Ezek után nem kell mondanom, hogy Isten gondviselő, családi életet és szolgálatot összhangba hozó szeretetét, vezetését láttam meg ebben. Milyen várakozásaid és milyen terveid vannak a gödöllői gyülekezetben? Amikor először ébredtem a szolgálati lakásban, és kimentem a teraszra, az jutott eszembe, hogy ez az udvar, jobb oldalán a templommal, szembe a líceum, balra a gyülekezeti terem, kollégium... épületeivel, olyan, mint ha egy vár udvara lenne. Jó látni, mennyi szolgáló testvér áll itt őrhelyén. Hogy itt, a kapu feletti bástyán én is lelki őrhelyemen állhassak, és szolgáljak - ehhez kérem Isten segítségét, Jézus vezetését. Szerinted hogyan lehet a ma emberéhez a leg eredményesebben eljuttatni az evangéliumot? Az evangélium eljuttatásának formája, módszere valóban kérdés minden korban. De csak addig a pontig, hogy elértük az embereket, találkoztunk. Utána a Jézustól tanult áldozatos, befogadó szeretet, törődés, bizonyságtétel, és a személyes vagy gyülekezeti igehirdetés, Isten magvetésének már kortól független kapavágásai. Hévízgyörkön megtanultam, legyenek bármilyen modern gépek, eszközök, kapálni azért kell. Van-e olyan kiemelt ige, amit lelkészi hitvallásod középpontjának tartasz? Jézus mondja: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. (Máté 4:19) Mit tudhatunk családodról? Feleségem lelkészként és magyar szakos középiskolai tanárként végzett. Gyermekeink: Lázár Benjámin, aki most három és fél éves, és kislányunk Kincső, aki tíz hónapos. P.Tóth Zoltán, presbiter Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt; Lk 12, 8 3

4 B e s z á m o l ó k H i t b e n n ö v e k e d v e G y ü l e k e z e t i t á b o r T a h i b a n Augusztus elején a gyülekezetünkből közel ötvenen nyári pihenésre, lelki elmélyülésre a Dunakanyarban lévő Tahiban töltöttünk egy hetet. Szépen gondozott parkban, kellemes környezetben laktunk, teljes ellátást kaptunk a Református Egyház Konferenciaközpontjában. Délelőttönként az ige mellett csöndesedtünk el, délutánonként változatos programokkal töltöttük időnket, kötetlen beszélgetésre került sor a közösségi helyeken, és a szabadban egyaránt. Kirándultunk Visegrádra, Szentendrére, ismerkedtünk a nevezetességekkel, megnéztük a Skanzent, az Ördögmalom vízesésnél gyönyörködtünk a táj szépségében és élveztük a gyerekek felhőtlen szórakozását. A nyári melegben fürödtünk strandon, medencében és a Dunában is. A gyerekekkel a reggeli áhitat után felkészült segítők foglalkoztak, bibliai történeteket tanultak, kézműves foglalkozásokon vettek részt. A szabadidő eltöltése során kialakult, hogy a sok gyerek együttes játékában jó segítség egy tekintéllyel rendelkező felnőtt irányítása. A fiús és a lányos játékok összehangolása ilyen segítség nélkül nem lenne zökkenőmentes. Esténként közösségi logikai játékokkal töltöttünk néhány órát. Nagy élményt jelentett számunkra megtapasztalni, hogy a nagyobb gyerekek mekkora képzelőerővel és kreativitással vettek részt a közös játékban. Reggel és este a konferenciaközpont kis templomában gyűltünk össze az áhitatokra. Kántorunk vezetésével újabbnál újabb énekekkel dícsértük Istent. Meglepődve tapasztaltuk, milyen hatékonyan lehet közösségben énekeket tanulni. Reggelenként gyülekezetünk tagjai szolgáltak. Örömmel hallgattuk a bizonyságtételeket, épülhettünk egymás hite által. Majd a délelőtti kiscsoportos beszélgetések témájához kaptunk bibliai háttér-információt. A csoportos beszélgetéseken gondolkoztunk a gyülekezetünk életéről. Mindenkit örömmel tölthet el, amikor látja, hogy szinte hétről-hétre növekedik a gyülekezetünk létszáma felnőttekkel és gyerekekkel. Ez egyben feladatot is jelent: a hitében erősödő, Krisztusban bízó közösség váljon olyan gyülekezetté, ahol kölcsönösen ismerjük egymást, 4 befogadjuk az újonnan jövőket és segítjük őket otthonra lelni körünkben. Beszélgettünk személyes feladatainkról, lelki utunkról. Egyikünk számára az Úr a családját adta missziói feladatnak, más a gyülekezet életének segítésében találta meg a teendőjét, másnak az Úr egyházi missziós feladatot szánt. Másik testvérünk a saját lelki fejlődését elválaszthatatlannak látja mások hitének erősítésétől. Ilyen beszélgetések során mindenkiben felmerül, hogy értékelni kezdi a saját hitéletét. Vigyük az Úr elé imádságunkban naponként, de ne legyen fontos, hogy másokhoz hasonlítgassuk magunkat. Istenünk mindenki számára kínálja az elcsöndesedés lehetőségét, az imádságban, a biblia olvasásában. A Biblia Évében különösen nagy öröm a gyülekezet tagjaival egy időben olvasni a bibliát. Egy-egy témáról bővebben olvashatunk az egyházi kiadványokban. A lelki töltődés alkalmai az istentiszteleteken túl a hétközi és hétvégi alkalmak. Jó dolog élni a lehetőségekkel, alkalmakkal. Minden megszólalásból kicsengett, hogy tudjuk, érezzük, csak Isten áldásával élhetünk örömteli életet. Az Ő vezetésével lehetünk hasznos és áldott tagjai családunknak, gyülekezetünknek és a világi közösségeinknek. Személyes céljaink a mindennapi élet vágyai mellett egyre jobban összekapcsolódnak a családunk és a gyülekezet céljaival. Örömteli események gyülekezetünk életében a közös programok, amilyen a Tahiban töltött néhány nap is volt. Testvéri közösségben az ige mellett elcsöndesedve hitünkben erősödhettünk, még összetartóbb gyülekezetté formálódtunk. A szabadidős programok kellemes kikapcsolódást, szórakozást adtak. Úgy tapasztaltam, hogy akik részt vettünk a táborban, várjuk a jövő évi együttlétet. Érdemes csatlakozni másoknak is. Mészáros Zsuzsa, gyülekezeti tag

5 B e s z á m o l ó k E M B E R I K A P C S O L A T O K B ü k k s z é k i i f i s t á b o r Ebben az évben is elmentünk a KÉSZ ifivel (17-18 éves korosztály) egy kis kikapcsolódásra, lelki töltekezésre, ezúttal egy bükkszéki nyaralóba. Öt napot töltöttünk ott júl. 28. és aug.1. között. Bükkszék egy kis létszámú falu sok segítőkész emberrel és még több zöld területtel. A háznak, ahol megszálltunk, szép széles verandája van, a kert pedig tele van virágokkal, bokrokkal. Voltak perszer, akik kint aludtak sátorban a 10 fős csapatból. Az erdő, ahova egyszer elmentünk futni pár méterre van tőle, és alig másfél kilométerre van strandolási lehetőség is. A terület kiválóan alkalmas túrázásokra, mi például egészen a siroki várig elgyalogoltunk. Az első három napban Balogh Tamás lelkipásztor úr volt velünk, sok témáról esett szó, amit a Biblia segítségével meg is vitattunk. Sokszor éjszakába nyúlóan beszélgettünk emberi kapcsolatokról, házasságról, hivatásról és mindarról, ami bennünket aktuálisan érint, érdekel. Bár hetente találkozunk, még így is kerülnek elő új dolgok, amiket eddig még nem tudtunk egymásról, újra átértékelhettük barátságainkat. A csend és a közvetlen természet pedig arra indított, hogy Jézust is közelebbről megismerhessük. A hét második felében a barátság volt a fő téma. Ifi vezetőnk, Egri Évi irányította a beszélgetéseket. Azért élveztem ezt a pár napot, mert a közösségi élmények és kapcsolataim építése mellett személyesen, lelkileg is tudtam fejlődni, amit nem mindig sikerül ilyen kis idő alatt megvalósítani. Csúr Gábor, ifis Fentiekhez szerkesztőségünk annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a cikkben szereplő bükkszéki nyaralót Horoskó Gézáné, presbiterünk és családja ajándékozta egyházközségünknek. Presbitériumunk az ajándékozást Isten iránti hálával fogadta el és azt tervezi, hogy a nyaralót gyülekezeti hétvégékre, ifjúsági, vagy felnőtt táborokra, konferenciákra; illetve az ezek által ki nem használt időszakokban gyülekezeti tagjaink üdülésére hasznosítja. A működési feltételekről azok kidolgozását követően természetesen széleskörű tájékoztatást adunk. Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. Mk 10, 14 5

6 B e s z á m o l ó k N A P A L A T T A S Z E N T Í R Á S K Ö R Ü L G ö d ö l l ő i B i b l i a o l v a s ó P r o g r a m Gyülekezetünkben ez év május 31-én, a valkói családi napon indult be a Biblia évének kapcsán szervezett bibliaolvasó program, melynek során a résztvevők 365 nap alatt végigolvassák a teljes Szentírást. Folyamatosan kapcsolódtak be a jelentkezők, s jelenleg ötvenöt-hatvan olvasó kapja meg nyomtatott vagy elektronikus formában az éppen aktuális olvasmánylistát. A napi olvasmánymennyiség úgy van összeállítva, hogy egy-egy Ó- és Újszövetségi rész mellett zsoltárversek és a Példabeszédek könyvéből vett igeversek mindenki számára tartogatnak lelki táplálékot. Elmélyült, imádságos olvasással napi egy óra alatt el lehet olvasni a kijelölt részeket normál olvasással átlag 25 perc. Ebbe a gyülekezeti bibliaolvasásba folyamatosan be lehet kapcsolódni. Ha el szeretné kezdeni az egy éves terv szerinti olvasást, akkor ezt a szándékát a Lelkészi Hivatalban jelezze. Gyülekezetünkben a másik, a Biblia évéhez kapcsolódó fontos esemény, hogy elkészült a gyülekezeti Biblia, melynek az adja egyediségét, hogy a nyomtatott szöveg után be van fűzve még ötvenkét oldalnyi üres lap, melyekre majd az olvasók, azok a családok, akik egy-egy héten keresztül ebből a könyvből olvassák közösen a napi Igét, írhatják be olvasmányélményeiket, megjegyzéseiket, kommentárjaikat. Minden családnak egy oldal áll a rendelkezésére. Ha eltelik az egy év, s betelnek az üres oldalak, ez a könyv az Úr asztalára kerül, s a gyülekezeti liturgiában, a lekció felolvasásában kap majd szerepet. S ezen túl, a gyülekezet történetének részét fogja képezni. Ezúton is kérjük a gyülekezet tagjait, hogy, aki szeretné a gyülekezeti Bibliát haza vinni, és abból olvasni a napi igét, szándékát jelezze annál, akinél éppen van ez a könyv. Mindkét kezdeményezés, a Bibliaolvasó Program is, és a gyülekezeti Biblia is közösségteremtő erejű, fontos dolog, mely a Biblia éve kapcsán próbálja meg még szorosabbra fűzni a közösség tagjai között a kapcsolatot. Greif Péter, presbiter, hivatalvezető N A G Y A R Á N Y Ú T O V Á B B T A N U L Á S É v n y i t ó a L í c e u m b a n A szokások szerint idén is évnyitó Istentisztelettel kezdte Líceumunk az új tanévet augusztus 31-én. Balogh Tamás lelkipásztor igehirdetésében felidézte 25 évvel ezelőtti emlékeit, amikor ő volt kisdiák a Debreceni Református Gimnáziumban. Akkor arról szólt a tanítás, hogy Isten akarata a fontos és meghatározó; nem pedig a diáké, a tanáré, vagy a szülőé. Az örök érvényű üzenet lényegét a zsúfolásig megtelt templomban kicsik és nagyok együtt ismételték el fennhangon: Legyen meg a Te akaratod! Barthos Zoltánné igazgató megnyitó beszédében Széchenyi Hiteléből Németh László által kiválasztott aktuális gondolatokat idézte. Majd az immár új egyenruhájukban pompázó elsősök fogadalomtételét követően ismertette a nyáron érettségizettek továbbtanulási statisztikáját. E szerint az 58 jelentkezőből 38-an nyertek felvételt az első helyen megjelölt felsőoktatási intézményekbe; míg további 16 diák a második, illetve harmadik helyen megjelölt intézményben tanulhat tovább. Ez a kiugróan magas felvételi arány méltó jutalma az ugyancsak nem mindennapi 4.5-es átlagos tanulmányi eredménynek. 6

7 B e s z á m o l ó k G Y Ü L E K E Z E T I T E R E M, T O R N A T E R E M, J e l e n t ő s b e r u h á z á s o k, f e l ú j í t á s o k a L í c e u m b a n é s a z e g y h á z k ö z s é g n é l évben a Magyarországi Református Egyház is pótlólagosan megkapta az egyházi oktatási intézményektől a korábbi években visszatartott, de a bíróság által megfizetendőnek ítélt normatíva kiegészítést, amelyből a rá eső részt az idén Líceumunk is megkapta, így a szükséges beruházások, felújítások megkezdődhettek. Az iskola alapítása idején már betervezésre került a szabadtéri sportpálya, amely a gimnázium működéséhez kötelezően előírt létesítmény. A betervezett kézilabda pálya megvalósítását az első időszakban a pénzhiány, később az ismert személyi problémák nem tették lehetővé. A pályából csak egy 20x20 m-es kezdemény valósulhatott meg, amely szabálytalan és kis mérete miatt a 400 tanuló előírt rendszeres sportolásához, mozgásigényének napi kielégítéséhez elégtelen volt. A szabványnak megfelelő méretre kiegészített, közel 1000 m2-es kézilabda pálya megfelelő alapozásra terített öntött gumi sportburkolattal kiváló minőségben elkészült. Kerítése 5 m magasságú, emellett felső háló borítást is kapott, amelyet a jelentős terhelés miatt speciális, a talajba horgonyzott drótkötél-rendszer tart, így a labdák idegen területre kerülése megelőzhető. A zajhatás csökkentésére rugalmas, de nem táguló oldalsó acélhálót, és a parókia felé magasított kerítést alkalmaztunk. A másik nagy feladat volt a tornacsarnok tetőszerkezetének korszerűsítése. A több ütemben kiépített tornacsarnok tetőzete ugyanis anyagi okokból utólagosan, alulról került hőszigetelésre, amelynek megfelelő kialakítása és pára-szigetelése így nem volt megoldható. A sok résen és apróbb nyíláson ugyanis a csarnokból feljutott a pára a tetőlemezek közötti térbe, ahol a hideg időszakban kifagyva összegyűlt, majd a napsütés hatására hirtelen elolvadva befolyt a padozatra, ezzel rendszeresen baleset-veszélyt okozott. A tető nagy táblás trapézlemez héjalását a kivitelezők alpinista technikával szakaszosan felbontották, és a hőszigetelő réteget kitermelték. Ezt követően egy holland cég hazai leányvállalata az alsó borítólemezen, az oldalsó merevítőkön hézagmentes szórt poliuretán hab párazáró hőszigetelő réteget hordott fel, amely a korábbi problémákat remélhetőleg teljes mértékben kiküszöböli. A Líceum előcsarnokában elegáns recepció került kialakításra, a bejárathoz pedig teljesen üvegezett szélfogó készült, amely a fűtési energia-felhasználást csökkenteni fogja. Galéria építéssel bővült a kémia-biológia szertár, új, nagyobb helyet kapott a fizika szertár és a könyvtár is. A folyosók, lépcsők és az osztálytermek egy része a festésen túlmenően új kőburkolatot és lambériás falburkolatot kapott, helyenként új reprezentatív szemléltető bemutató vitrinek jelentek meg. Gyermek- és ifjúsági csoportjaink száma örvendetesen felszaporodott, úgyhogy a vasárnapi foglalkoztatásnál már erős helyhiány mutatkozott. A két ifjúsági terem mellett a gyülekezeti terem nagy mérete ellenére - csak korlátozottan, egy csoport számára volt megfelelően használható, mert az elválasztó függöny a zajhatások ellen védelmet nem nyújthatott. Ezért a terem közepére egyszerűen nyitható és zárható hangszigetelő tolófal került beépítésre, amely a két terem-rész zavarmentes külön használatát teszi lehetővé. A beruházással, amellyel együtt a falfestés és a világítási rendszer is teljes felújításra került, a hétköznapok délelőttjén a Líceum is többlet termek használatára kapott lehetőséget, amikor egyházi használat gyakorlatilag nem fordul elő. 7

8 B e s z á m o l ó k Isten iránti hálával nyugtázhatjuk ezen eredmények mellett kiemelten azt is, hogy az iroda-épületben lévő második lelkészlakást a megürülést követően újrafestve, felújítva bocsáthattuk az augusztus közepén végre szolgálatba állt beosztott lelkészünk, Szabó Zoltán nagytiszteletű úr és családja rendelkezésére. Az elkészült munkák közül végül az iroda-épület külső és oldalsó homlokzatának felújítását kell megemlítenünk, amelynek teljesen újszerű állapotba kerülését mint leginkább szembetűnő örvendetes változást - a főtéren járó testvérek már bizonyára észre is vettek. További közeli terveink között a templomi gőzfűtés kazán-rendszere felújításának megkezdése szerepel. Az első ütemben a kazán működését kiszolgáló berendezések teljes megújítását kell elvégeznünk az üzembiztos működés elérésére, majd a következő évben a kazán korszerűbbre cserélése következik. Emellett anyagi lehetőségeinktől függően - tervezzük egy további lelkészi iroda kialakítását, valamint az emeleti második ifjúsági terem kibővítését, és szükséges teljes felújítását is. Bízunk abban, hogy terveink Istenünk szándékával találkoznak, így vele együtt építve nem fáradozunk hiába, az anyagi szükségletek biztosításához pedig várjuk a hívek szíves támogatását. Mészáros György, presbiter V A C S O R A A H O L L A N D K I R Á L Y N Ő N É L D r. B o r o s G y u l a a r a n y d i p l o m á s l e l k é s z Dr. Boros Gyula 1935-ben született Budapesten. Az Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd 1958-ban a teológián szerzett lelkészi oklevelet. Vidéki szolgálatokat követően 1961-ben került Gödöllőre és azóta is megszakítás nélkül gyülekezetünk teljes jogú tagja. Kéri Sándor vezető lelkész mellett kezdetben egy személyben látta el a segédlelkészi, a hitoktatói és pénztárosi teendőket. Emellett 1963 és 1968 között elvégezte az Agrártudományi Egyetemet; ahol 1967-ben doktorált. Betölthető lelkészi állás hiányában 1969 és 1989 között polgári szakmájában dolgozott; majd 1989-ben lépett ismét egyházi szolgálatba. Először a Budapest Frangepán utcai, Baross téri, majd a Fasori gyülekezetben lelkészként szolgált; mígnem 1993-ban elérkezett élete egyik legizgalmasabb kihívásához; ő lett az újjászervezendő Julianna Református Iskola igazgatója. Egy iskola beindításának nehézségeit csak az ismeri igazán, aki ilyenben valaha is részt vett! A technikai feltételek megteremtése mellett nagy figyelem kell a tanerők kiválasztásához, a felvételi követelmények kialakításához, végtelen nagy elszánás és türelem kell a különböző engedélyek beszerzéséhez; és sorolhatnánk a buktatókat, akadályokat! Ekkor vette igazán hasznát korábbi holland kapcsolatainak, melyeken át az iskola működtetéséhez nagyon sok tárgyi segítséget tudott szerezni. Ennek egyik epizódja, hogy egyházi delegáció tagjaként 1996-ban részt vehetett a holland királynő vacsoráján, amit ma is meghatódottsággal emleget. Iskolaigazgatónak lenni embert próbáló feladat, de a sok fáradozást bőven kárpótolták a csillogó gyermek szemek az évnyitókon, évzárókon és a következetes szigort később hálával elismerő szülői visszajelzések óta ugyancsak gyülekezeti tag feleségével, dr. Korchmáros Máriával él boldog házasságban. Három gyermekük közül egyik szintén a lelkészi hivatást választotta; jelenleg a budakeszi gyülekezet lelkipásztora. Dr. Boros Gyula június 30-án vette át aranydiplomáját; amihez szívből gratulálunk, és további életére Isten áldását kérjük! 8

9 B e s z á m o l ó k, a n y a k ö n y v i h í r e k I S T E N K Ö Z E L É B E N I f j ú s á g i h é t C á k o n Cák Magyarország nyugati határán, Kőszeg mellett fekvő falucska. Festői szépségű vidéken az épített környezet és a vadon határán található. Ideális terep az immáron hagyományos ifjúsági héthez, mely augusztus 15-e és 20-a között került megrendezésre. A tábor lelki témája: Isten közelében. Ennek kapcsán több kérdést próbáltunk megválaszolni. Egyebek mellett: Mit jelent az, hogy Isten közelében? Értelmezhető-e az, hogy közelebb Istenhez? Objektív vagy szubjektív kategória a közelség? Mi közelít Istenhez? Az áhítatok egy rövidebb bevezetővel kezdődtek, melyet csoportbeszélgetés követett. Ennek során a csoportvezető kérdéseire felelve, közös gondolkodással próbáltunk a saját magunk által feltett nehéz kérdésekre válaszolni. Ez többnyire sikerült is, s ez lelki növekedésünket szolgálta. A lelki tartalom mellet sort kerítettünk arra, hogy megtekintsük a lékai várat, ahova kerékpárral mentünk el. Feltekertünk az Írott-kőre is, mely nagyjából Ausztria és Magyarország határán fekszik. Egy másik alkalommal pedig gyalogtúrát tettünk a Kőszegi-hegységben, melynek során megismerkedtünk a környék növény- és állatvilágával. A teremtett világ szépségeire való rácsodálkozás sajátos lendületet adott az áhítatoknak. Ez a csendeshét elérte célját: testvéri közösségünkben megerősített, hitben elmélyített és testileg felfrissített. Az összes résztvevő nevében köszönet illeti a tábor szervezőit, ifj. Csákai Gyulát és feleségét Papp Katalint, akik nélkül nem sikerült volna ilyen jól ez a hét. Greif Péter, presiber, hivatalvezető A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K ( m á j u s 2 6. s z e p t e m b e r 0 8. ) KERESZTELÉSEK ESKÜVŐ K Iványos Zoltán és Pál Margit Julianna Tóth Róbert és Kőhalmi Katalin Balazsin István és Kádár Anna Emese Urbán Attila és Zsoldos Krisztina Katona Zsolt és Péter Zsuzsanna Kocsis István Tibor és Bankó Zsuzsanna Sugár Béla és Kovács Judit Teszáry Vince Béla Kalydy Csaba Kovács Dóra Sasvári Lilla Katalin Baranyai Mátyás Bernáth Boglárka Gyuris Márton Gyuris Lili Boglárka Pintér Marcell Duka György TEMETÉSEK Angalét Bálint (80) Hódorog János (55) Koczka Lajos (61) Vitányi István (88) Kovács Andrásné (83) Madocsai Istvánné (71) Magyar János(84) Kőrösi Jánosné (84) Burányi Jánosné (85) 9

10 H A V O N K É N T I Ú R V A C S O R A A T E M P L O M B A N Gyülekezetünk erősödő életét és sokasodó szolgálatait augusztus 15 óta két lelkipásztor szolgálata segíti. Ez teszi lehetővé a havonkénti úrvacsorás istentiszteleteket is. A havonkénti úrvacsora gondolatát a bibliaórai közösségben és a presbitériumban is felvetették már korábban: milyen jó lenne havonta úrvacsorázni milyen jó lenne a kegyelmet így átélni..milyen jó lenne a közösséget így megélni. Ez a gondolat már Kálvinban is felmerült és ha nem is tudta bevezetni a hetenkénti úrvacsorát, azt azért elérte, hogy Genfben minden vasárnap legyen egy templomban a négy közül úrvacsora osztás és így egy-egy gyülekezetben minden hónapban megterítették az Úr asztalát. A budapesti gyülekezetekben ahol én is szolgáltam hosszú évekig- bevett gyakorlat a havonkénti úrvacsora. Sokan nem is olvasták ezt Kálvintól, de ugyanúgy érezték lelki szükségét mint ahogy akkor ő. Két lelkipásztor szolgálatával lehetővé válik az hogy az úrvacsorás istentisztelet se nyúljon el időben, és a szokott módon 11 óra körül befejeződjön. Erre is figyelni kell a kisgyermekek, otthoni családtagok, busszal közlekedők miatt. Miklós Attila iskolai lelkészünk is segíteni fog az úrvacsorás istentiszteleteken, minden hónap első vasárnapján, hogy gyorsan, ékes rendben történjen meg a szent jegyek kiosztása. Az ünnepi úrvacsorák előtt (karácsony, húsvét, pünkösd) előkészítő hetet fogunk tartani a régi szokás és rend szerint viszont a hó eleji úrvacsorás istentiszteletek előtt a rendszeres, szokásos gyülekezeti alkalmakat tartjuk meg beleértve a bibliaórákat és ifjúsági alkalmakat. Reméljük ez az újítás gazdagítani fogja lelkiéletünket, de ha nem így történik, akkor is tudunk rajta változtatni. Az idei esztendőben már e rend szerint tartjuk istentiszteleteinket, a következő évi alkalmainkat pedig az ez évi tapasztalatok tükrében fogjuk megtervezni. Balogh Tamás F Ő B B G Y Ü L E K E Z E T I A L K A L M A K Istentisztelet: vasárnap 10:00 (templom) Gyermek istentisztelet: vasárnap 10:00 (gyülekezeti és ifjúsági terem) Ifjúsági körök: ifi (6. osztályosok) péntek 16: (ifjúsági terem) Dezső ifi péntek 18: (ifjúsági terem) KÉSZ ifi: péntek (ifjúsági terem) szenior ifi (19+) péntek 20:00 (ifjúsági terem) Gyülekezeti bibliaóra: szerda 18:00 (gyülekezeti terem) Ifjú házasok köre: havonta egy vasárnap 15:00 Baba-mama kör: szerda10:00-12:00 (ifjúsági terem) Gyerekkonfirmáció: pénteken 16 óra Felnőtt konfirmáció: Jelentkezéseket továbbra is várunk. Kék kereszt (iszákos mentő) bibliakör: csütörtök 18:00 (gyülekezeti terem) Női bibliaóra: kedd 16:00 (iroda) Házi bibliakörök: a házi bibliakörök szeretettel várják az érdeklődőket. Bárki csatlakozhat. A csoportok vezetői: Egri Éva (Kossuth l. u. 13/28 Tűztorony,, hétfő 18:00-20:00), Bak János és felesége (Alvég - Lovarda u. csütörtök 18:00-20:00), Weidl Tamás és Trixi (Alvég Tavaszmező u., csütörtök :00). dr. Boros Gyula lelkipásztor és felesége (Körösfői u. 55. hétfő 18:00-20:00) Érdeklődni a lelkészi hivatalban vagy a vezetőknél lehet (elérhetőségük a hivatalban megkapható). Népi szövés-hímzés: péntek (cserkészterem) Magyar népi-táncház Teszáry Miklós vezetésével szeptember 20, október 25, és november 15.-én 17 órai kezdettel I m p r e s s z u m Az alkalmakra mindenkit sok szeretettel várunk! Bővebben érdeklődhet a hivatalban, a es számon vagy a címen. Az ifjúsági körökre várunk minden konfirmált fiatalt; bővebb információ telefonon vagy személyesen a könyvasztalnál. A hivatali nyitva tartás ideje: hétköznap 9-12, vasárnap istentisztelet előtt és után. Szombaton zárva. ŐSZI KÖSZÖNTŐ a Gödöllői Református Egyházközség Híradó -jának 3. negyedéves kiadása szeptember 28 Felelős kiadó: Balogh Tamás lelkipásztor Főszerkesztő, designer: Bakó Csaba Szerkesztők: Bak Gábor, ifj. Csákai Gyula, Dányi Krisztián, Greif Péter, dr. Tóth Zoltán Megjelent: 1050 példányban (a Kommunikációs bizottság gondozásában) 10

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18128730-1-13 Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Pk.61191 Regisztrációs szám: NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 190 2100 Gödöllő, SZABADSÁG út 45. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben

Hitéleti alkalmaink a ös tanévben Hitéleti alkalmaink a 2014-2015-ös tanévben Intézményünk vezérigéje a 2014-2015-ös tanévben: Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. /Az új tanév első

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP

II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP GYSI II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA GYÖNGYÖS 2010. június 18-20. II. JAKO GYÖNGYÖS - CUP 2010 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TORNA GYÖNGYÖS 2010. JÚNIUS 18-20. Szeretettel meghívunk

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A program leírása: A program célja:

A program leírása: A program célja: A program leírása: Az EKMK Vitkovics Alkotóház ART AKTÍV néven művészeti műhelyeket szervez, tavasztól az anyaintézményünk legkisebbeknek szóló, Szivárvány alkotóköre is itt dolgozik. Évközben, heti rendszerességgel

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Január Irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen! Júdás 1, 2. Á L D O T T Ú J E S Z T E N D Ő T K Í V Á

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók Tisztelt Szülő! Ezúton tájékoztatom, hogy a 2015. évi nyári napközis tábort ebben az évben is a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban szervezzük meg. A tábor 8 héten keresztül négy turnusban kerül lebonyolításra.

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

Youth Handball Festival

Youth Handball Festival 2013 14 20 July 2013 Kaposvár, Hungary HUNGARY 2 0 1 3 14 20 JULY www.youthhandballfestival.org 2013 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT (YHF) Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Kézilabda Fesztivál

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben