GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE"

Átírás

1 s z e p t e m b e r a k i k a z Ú r b a n b í z n a k, e r e j ü k m e g ú j u l... l e l k é s z i k ö s z ö n t ő Szeretettel köszöntöm gyülekezeti újságunk olvasóit, a nyári szabadságok, és hét gyülekezeti táborunk után. Ha nem is mindenkinek, de azért sokaknak volt részük a nyáron valamilyen pihenésben, utazásban. Van aki visszatérve vidéki vagy külföldi nyaralásából, új lendülettel, jó kedvvel folytatja feladatai végzését, de mi van azokkal, akik szinte gyomorgörcsökkel, szorongással térnek vissza szabadságukból? Szeretnének még maradni és azt számolgatják, mikor jön a következő pihenő idő? Apihenés és szabadidő szerepel már a tízparancsolatban is, hisz a negyedik parancsolat épp a pihenés idejét rendeli el! Olyan súlyt kap a pihenés kérdése, mint az emberi élet védelme, a szülők tisztelete, a magántulajdon védelme stb. A Biblia nem csak szabadnapot ír elő, hanem szabad évet is a fiatal házasoknak, az adósrabszolgáknak, mert szüksége van a nyugalomra és szabadságra minden embernek, de még az állatoknak is. A pihenés nem luxus, csak az ember teszi azzá; ami által egyrészt cél, másrészt elérhetetlen vágyálom lesz, irigységet és frusztrációt keltve a szívben. Ha túlhajszolnak minket, vagy olyan munkát végzünk, amit nem tudunk hivatásszerűen végezni, annyira belefáradhatunk, hogy nem tudjuk kipihenni magunkat heti egy két nap alatt és évente pár hét alatt. Fáradtan és kedvetlenül térünk vissza a pihenésből és a hétköznapok szinte sötét alagútnak tűnnek a várva várt hétvégék között. Hány ember él így, nem gondolva arra, hogy az alagútszerű hétköznapok is életük részét alkotják, és életük idejéből telnek el azok a napok is? Mindig várnak valamire azaz nem akarnak abban lenni amiben épp vannak! veket tölthetünk el ilyen boldogtalan állapotban és a fáradtság mellett a Ékedvetlenség, később a szorongás és aztán a közömbösség, kiégés is megjelenik. A mai pszichológia nem tudja gyógyítani ezt az érzelmi kiégést, ezért úgy kell vigyázni életünk belső egyensúlyára, mint szemünk világára. Apihenés napjait ne meneküléssel töltsük el, hanem feltöltődéssel. A megutált környezetből való pár hetes kimenekülés nem ad megoldást. A hétköznapi élettől való eltávolodást használjuk arra is, hogy távolabbról, kívülről értéklejük életünket, és használjuk arra is a szabadságot, hogy lelkileg feltöltődjünk. A gyülekezeti táborok valódi rekreációt újjáteremtést adnak azáltal, hogy a szabadidős programok és közös játékok, kirándulások mellett lelki feltöltődést is adnak. Lelki testvéreink, a közös imádság, az igei elmélkedés mind a feltöltődést és megújulást adják. T a r t a l o m b ó l Gondolatok Lelkészi köszöntő Az aratnivaló sok Megtért teremtőjéhez Beszámolók Emberi kapcsolatok Gyülekezeti tábor Tahiban Ifjúsági hét Cákon Nagy arányú továbbtanulás 365 nap alatt a Szentírás körül Gyülekezeti terem, tornaterem Vacsora a Holland királynőnél Hírek, egyebek Népmozgalmi adatok 1

2 G o n d o l a t o k Az a személyes tapasztalatom, hogy a legértékesebb és tartalmasabb pihenés a gyülekezeti tábor szokott lenni, még akkor is, ha nem egzotikus környezetben, hanem egy csendes faluban vagy tanyán tartjuk is. (De tartunk tábort különleges helyeken is, pl. az Alpokban.) A nyaralás során tudjuk megteremteni azt a harmóniát, amire a hétköznapi életben szükségünk lesz. A kapkodás és fáradtság miatt kisiklott lelkiéletünket itt tudjuk megújítani, mert van idő imára és elmélkedésre, mélyebb beszélgetésekre. Ekkor tudjuk feladatainkat is jobban értékelni: Mennyire és kinek fontos az, ami oly sok időt és energiát vesz igénybe? Tudom-e szeretni azt a feladatomat, amit csinálok? Milyen lehetőségeim vannak a változtatásokra, amikre esetleg szükség van? Amikor Istennel töltjük szabadságunkat, akkor gyógyulunk. Ahogy a gyógyfürdő segíti elfáradt testünk felfrissülését, úgy a lelki elcsendesedés is felfrissít: Nem tudjuk melyik pillanat volt a döntő, nem tudjuk mikor vett kézbe Isten, de amikor hazajövünk mégis érezzük hogy jobb állapotban vagyunk, mintha csupán elutaztunk volna. Valami többletet kaptunk tőle, és ha megőrizzük ezt a harmóniát, istenkapcsolatot, akkor a következő munkával töltött időszak is könnyebb lesz. Lelki megpihenésünk mellett szükség van a testi pihenésre is: napfényre, kirándulásra, új élményekre, ebéd utáni szunyókálásra, fürdésre, olvasásra, esti társasjátékozásra és sok egyébre. Ez alapvető igénye testünknek, és ezért is épül erre egész iparág. De könnyen válunk áldozataivá ennek, azáltal, hogy túl sokat fizetünk, munkálkodunk a nyaralásért, pedig sokkal könnyebben megkaphatjuk annál mindezt, mint ahogy ezt megpróbálják eladni nekünk. Ne essünk abba a csapdába, hogy azért dolgozunk, hogy nyaraljunk! Sokkal fontosabb egy normális és harmonikus hétköznapi életvitel kialakítása, ahol naponta van idő a családra és hetente kétszer van idő a gyülekezetre (egy kiscsoportos közösségre és az istentiszteletre), mert akkor mindig lesz egy kis pihenésünk. A szabadság idején is lehet kevés pénzből is jól pihenni, mert egy-egy rövid pihenés, utazás elérhető azoknak is, akiknek nagy erőfeszítés lenne egy külföldi nyaralás. Az istenközeli életvitel lelki erőforrásunk lesz, és nem csak a menekülésszerű drága nyaralások adnak felüdülést, hanem egész életünk lehet boldogan eltöltött idő, egy érdekes utazás. Ezekkel a gondolatokkal szeretném segíteni azokat, akik nem tudták eléggé kipihenni magukat, vagy olyan életet kell élniük, amit nem szeretnek és ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindenkiben vágyat ébreszteni arra, hogy töltsön több időt Istennel: napi imádságban, igeolvasásban és gyülekezet közösségben. M E G T É R T T E R E M T Ő J É H E Z B ú c s ú M a g y a r J á n o s b á c s i t ó l Balogh Tamás, lelkipásztor Július 18.-án vettünk búcsút Magyar János bácsitól, aki hosszú évtizedeken át volt gyülekezetünk hűséges tagja; ezen belül több mint húsz éven át presbitere. Fiatalon aktív résztvevője volt a református egyház ébredési mozgalmainak, elkötelezett hite sokak számára volt követendő útmutatás. Feleségével Anna nénivel amíg csak egészségük engedte, szinte minden gyülekezeti alkalmon jelen voltak; a bibliaórákon sok szép bizonyságtételük hangzott el. Polgári foglalkozásában is hűséges volt, a főváros egyre növekvő forgatagában évtizedeken át ugyanazon a buszjáraton szállította utasok százait. Ő immár megtért Teremtőjéhez, ám hite tovább él lelkipásztor leánya és ugyancsak lelkészi pályára készülő unokája szolgálataiban. 2

3 G o n d o l a t o k A Z A R A T N I V A L Ó S O K S z a b ó Z o l t á n g y ü l e k e z e t ü n k b e o s z t o t t l e l k é s z e Augusztustól gyülekezetünkben immár két lelkész szolgál: Szabó Zoltán beosztott lelkészünket szeretnénk bemutatni. Mi volt a döntő mozzanat, ami a lelkészi pályára irányított? A lelkészi pályát nem nagyon ismertem, a teológiára azért jelentkeztem, mert Isten közelsége hívogatott, vonzott. Átéltem Jézus szavait: "Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya." (Ján 6:44). Nem gondolom, hogy emberi adottságaim szerint, alkalmassá tudnék lenni a lelkészi szolgálatra. Azonban abból élek, amit az Igében így olvasunk: "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." Nála nélkül semmit sem cselekedhetem. Ha magam próbálkozom, kevés vagyok... Összefoglalva a választ a feltett kérdésre: minden nap kell egy döntő mozzanat, ami a lelkészi pályára irányít: az Ő indítása, szolgálatra megerősítő kegyelme. Mik életpályád főbb állomásai? Csak címszavakban: születtem, felnőttem: Sárospatakon. Gyülekezetbe jártam, konfirmáltam: Sárospatak-Bodroghalászi Református Gyülekezet. Középiskola - Sárospataki Református Kollégium. Teológia: Sárospatak 3 év, Debrecen 3 év, egy év németországi ösztöndíj, ahol az ökológia keresztyén etikai kérdéseivel foglalkoztam. Szolgálati helyek: Budapest Zugló beosztott lelkész, Hévízgyörk lelkipásztor. Mi volt az első gondolatod, amikor felmerült Gödöllő, mint új szolgálati hely? Akkoriban változtatáson gondolkodtunk a családommal Hévízgyörkön. Úgy tűnt, Isten kijelölt egy utat: Miskolcra, mint iskola lelkész kaptam megbízatást. Azon a héten eljöttünk ide Gödöllőre, az Erzsébet parkba sétálni. Arról beszélgettünk, hogy Miskolc túl messze van, nehéz lesz kisbabát várva ilyen távolra költözni. Másnap az aszódi istentiszteleten kaptam egy üzenetet: jönnék-e Gödöllőre beosztott lelkésznek? Ezek után nem kell mondanom, hogy Isten gondviselő, családi életet és szolgálatot összhangba hozó szeretetét, vezetését láttam meg ebben. Milyen várakozásaid és milyen terveid vannak a gödöllői gyülekezetben? Amikor először ébredtem a szolgálati lakásban, és kimentem a teraszra, az jutott eszembe, hogy ez az udvar, jobb oldalán a templommal, szembe a líceum, balra a gyülekezeti terem, kollégium... épületeivel, olyan, mint ha egy vár udvara lenne. Jó látni, mennyi szolgáló testvér áll itt őrhelyén. Hogy itt, a kapu feletti bástyán én is lelki őrhelyemen állhassak, és szolgáljak - ehhez kérem Isten segítségét, Jézus vezetését. Szerinted hogyan lehet a ma emberéhez a leg eredményesebben eljuttatni az evangéliumot? Az evangélium eljuttatásának formája, módszere valóban kérdés minden korban. De csak addig a pontig, hogy elértük az embereket, találkoztunk. Utána a Jézustól tanult áldozatos, befogadó szeretet, törődés, bizonyságtétel, és a személyes vagy gyülekezeti igehirdetés, Isten magvetésének már kortól független kapavágásai. Hévízgyörkön megtanultam, legyenek bármilyen modern gépek, eszközök, kapálni azért kell. Van-e olyan kiemelt ige, amit lelkészi hitvallásod középpontjának tartasz? Jézus mondja: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. (Máté 4:19) Mit tudhatunk családodról? Feleségem lelkészként és magyar szakos középiskolai tanárként végzett. Gyermekeink: Lázár Benjámin, aki most három és fél éves, és kislányunk Kincső, aki tíz hónapos. P.Tóth Zoltán, presbiter Mondom pedig néktek: Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, az embernek Fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt; Lk 12, 8 3

4 B e s z á m o l ó k H i t b e n n ö v e k e d v e G y ü l e k e z e t i t á b o r T a h i b a n Augusztus elején a gyülekezetünkből közel ötvenen nyári pihenésre, lelki elmélyülésre a Dunakanyarban lévő Tahiban töltöttünk egy hetet. Szépen gondozott parkban, kellemes környezetben laktunk, teljes ellátást kaptunk a Református Egyház Konferenciaközpontjában. Délelőttönként az ige mellett csöndesedtünk el, délutánonként változatos programokkal töltöttük időnket, kötetlen beszélgetésre került sor a közösségi helyeken, és a szabadban egyaránt. Kirándultunk Visegrádra, Szentendrére, ismerkedtünk a nevezetességekkel, megnéztük a Skanzent, az Ördögmalom vízesésnél gyönyörködtünk a táj szépségében és élveztük a gyerekek felhőtlen szórakozását. A nyári melegben fürödtünk strandon, medencében és a Dunában is. A gyerekekkel a reggeli áhitat után felkészült segítők foglalkoztak, bibliai történeteket tanultak, kézműves foglalkozásokon vettek részt. A szabadidő eltöltése során kialakult, hogy a sok gyerek együttes játékában jó segítség egy tekintéllyel rendelkező felnőtt irányítása. A fiús és a lányos játékok összehangolása ilyen segítség nélkül nem lenne zökkenőmentes. Esténként közösségi logikai játékokkal töltöttünk néhány órát. Nagy élményt jelentett számunkra megtapasztalni, hogy a nagyobb gyerekek mekkora képzelőerővel és kreativitással vettek részt a közös játékban. Reggel és este a konferenciaközpont kis templomában gyűltünk össze az áhitatokra. Kántorunk vezetésével újabbnál újabb énekekkel dícsértük Istent. Meglepődve tapasztaltuk, milyen hatékonyan lehet közösségben énekeket tanulni. Reggelenként gyülekezetünk tagjai szolgáltak. Örömmel hallgattuk a bizonyságtételeket, épülhettünk egymás hite által. Majd a délelőtti kiscsoportos beszélgetések témájához kaptunk bibliai háttér-információt. A csoportos beszélgetéseken gondolkoztunk a gyülekezetünk életéről. Mindenkit örömmel tölthet el, amikor látja, hogy szinte hétről-hétre növekedik a gyülekezetünk létszáma felnőttekkel és gyerekekkel. Ez egyben feladatot is jelent: a hitében erősödő, Krisztusban bízó közösség váljon olyan gyülekezetté, ahol kölcsönösen ismerjük egymást, 4 befogadjuk az újonnan jövőket és segítjük őket otthonra lelni körünkben. Beszélgettünk személyes feladatainkról, lelki utunkról. Egyikünk számára az Úr a családját adta missziói feladatnak, más a gyülekezet életének segítésében találta meg a teendőjét, másnak az Úr egyházi missziós feladatot szánt. Másik testvérünk a saját lelki fejlődését elválaszthatatlannak látja mások hitének erősítésétől. Ilyen beszélgetések során mindenkiben felmerül, hogy értékelni kezdi a saját hitéletét. Vigyük az Úr elé imádságunkban naponként, de ne legyen fontos, hogy másokhoz hasonlítgassuk magunkat. Istenünk mindenki számára kínálja az elcsöndesedés lehetőségét, az imádságban, a biblia olvasásában. A Biblia Évében különösen nagy öröm a gyülekezet tagjaival egy időben olvasni a bibliát. Egy-egy témáról bővebben olvashatunk az egyházi kiadványokban. A lelki töltődés alkalmai az istentiszteleteken túl a hétközi és hétvégi alkalmak. Jó dolog élni a lehetőségekkel, alkalmakkal. Minden megszólalásból kicsengett, hogy tudjuk, érezzük, csak Isten áldásával élhetünk örömteli életet. Az Ő vezetésével lehetünk hasznos és áldott tagjai családunknak, gyülekezetünknek és a világi közösségeinknek. Személyes céljaink a mindennapi élet vágyai mellett egyre jobban összekapcsolódnak a családunk és a gyülekezet céljaival. Örömteli események gyülekezetünk életében a közös programok, amilyen a Tahiban töltött néhány nap is volt. Testvéri közösségben az ige mellett elcsöndesedve hitünkben erősödhettünk, még összetartóbb gyülekezetté formálódtunk. A szabadidős programok kellemes kikapcsolódást, szórakozást adtak. Úgy tapasztaltam, hogy akik részt vettünk a táborban, várjuk a jövő évi együttlétet. Érdemes csatlakozni másoknak is. Mészáros Zsuzsa, gyülekezeti tag

5 B e s z á m o l ó k E M B E R I K A P C S O L A T O K B ü k k s z é k i i f i s t á b o r Ebben az évben is elmentünk a KÉSZ ifivel (17-18 éves korosztály) egy kis kikapcsolódásra, lelki töltekezésre, ezúttal egy bükkszéki nyaralóba. Öt napot töltöttünk ott júl. 28. és aug.1. között. Bükkszék egy kis létszámú falu sok segítőkész emberrel és még több zöld területtel. A háznak, ahol megszálltunk, szép széles verandája van, a kert pedig tele van virágokkal, bokrokkal. Voltak perszer, akik kint aludtak sátorban a 10 fős csapatból. Az erdő, ahova egyszer elmentünk futni pár méterre van tőle, és alig másfél kilométerre van strandolási lehetőség is. A terület kiválóan alkalmas túrázásokra, mi például egészen a siroki várig elgyalogoltunk. Az első három napban Balogh Tamás lelkipásztor úr volt velünk, sok témáról esett szó, amit a Biblia segítségével meg is vitattunk. Sokszor éjszakába nyúlóan beszélgettünk emberi kapcsolatokról, házasságról, hivatásról és mindarról, ami bennünket aktuálisan érint, érdekel. Bár hetente találkozunk, még így is kerülnek elő új dolgok, amiket eddig még nem tudtunk egymásról, újra átértékelhettük barátságainkat. A csend és a közvetlen természet pedig arra indított, hogy Jézust is közelebbről megismerhessük. A hét második felében a barátság volt a fő téma. Ifi vezetőnk, Egri Évi irányította a beszélgetéseket. Azért élveztem ezt a pár napot, mert a közösségi élmények és kapcsolataim építése mellett személyesen, lelkileg is tudtam fejlődni, amit nem mindig sikerül ilyen kis idő alatt megvalósítani. Csúr Gábor, ifis Fentiekhez szerkesztőségünk annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a cikkben szereplő bükkszéki nyaralót Horoskó Gézáné, presbiterünk és családja ajándékozta egyházközségünknek. Presbitériumunk az ajándékozást Isten iránti hálával fogadta el és azt tervezi, hogy a nyaralót gyülekezeti hétvégékre, ifjúsági, vagy felnőtt táborokra, konferenciákra; illetve az ezek által ki nem használt időszakokban gyülekezeti tagjaink üdülésére hasznosítja. A működési feltételekről azok kidolgozását követően természetesen széleskörű tájékoztatást adunk. Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa. Mk 10, 14 5

6 B e s z á m o l ó k N A P A L A T T A S Z E N T Í R Á S K Ö R Ü L G ö d ö l l ő i B i b l i a o l v a s ó P r o g r a m Gyülekezetünkben ez év május 31-én, a valkói családi napon indult be a Biblia évének kapcsán szervezett bibliaolvasó program, melynek során a résztvevők 365 nap alatt végigolvassák a teljes Szentírást. Folyamatosan kapcsolódtak be a jelentkezők, s jelenleg ötvenöt-hatvan olvasó kapja meg nyomtatott vagy elektronikus formában az éppen aktuális olvasmánylistát. A napi olvasmánymennyiség úgy van összeállítva, hogy egy-egy Ó- és Újszövetségi rész mellett zsoltárversek és a Példabeszédek könyvéből vett igeversek mindenki számára tartogatnak lelki táplálékot. Elmélyült, imádságos olvasással napi egy óra alatt el lehet olvasni a kijelölt részeket normál olvasással átlag 25 perc. Ebbe a gyülekezeti bibliaolvasásba folyamatosan be lehet kapcsolódni. Ha el szeretné kezdeni az egy éves terv szerinti olvasást, akkor ezt a szándékát a Lelkészi Hivatalban jelezze. Gyülekezetünkben a másik, a Biblia évéhez kapcsolódó fontos esemény, hogy elkészült a gyülekezeti Biblia, melynek az adja egyediségét, hogy a nyomtatott szöveg után be van fűzve még ötvenkét oldalnyi üres lap, melyekre majd az olvasók, azok a családok, akik egy-egy héten keresztül ebből a könyvből olvassák közösen a napi Igét, írhatják be olvasmányélményeiket, megjegyzéseiket, kommentárjaikat. Minden családnak egy oldal áll a rendelkezésére. Ha eltelik az egy év, s betelnek az üres oldalak, ez a könyv az Úr asztalára kerül, s a gyülekezeti liturgiában, a lekció felolvasásában kap majd szerepet. S ezen túl, a gyülekezet történetének részét fogja képezni. Ezúton is kérjük a gyülekezet tagjait, hogy, aki szeretné a gyülekezeti Bibliát haza vinni, és abból olvasni a napi igét, szándékát jelezze annál, akinél éppen van ez a könyv. Mindkét kezdeményezés, a Bibliaolvasó Program is, és a gyülekezeti Biblia is közösségteremtő erejű, fontos dolog, mely a Biblia éve kapcsán próbálja meg még szorosabbra fűzni a közösség tagjai között a kapcsolatot. Greif Péter, presbiter, hivatalvezető N A G Y A R Á N Y Ú T O V Á B B T A N U L Á S É v n y i t ó a L í c e u m b a n A szokások szerint idén is évnyitó Istentisztelettel kezdte Líceumunk az új tanévet augusztus 31-én. Balogh Tamás lelkipásztor igehirdetésében felidézte 25 évvel ezelőtti emlékeit, amikor ő volt kisdiák a Debreceni Református Gimnáziumban. Akkor arról szólt a tanítás, hogy Isten akarata a fontos és meghatározó; nem pedig a diáké, a tanáré, vagy a szülőé. Az örök érvényű üzenet lényegét a zsúfolásig megtelt templomban kicsik és nagyok együtt ismételték el fennhangon: Legyen meg a Te akaratod! Barthos Zoltánné igazgató megnyitó beszédében Széchenyi Hiteléből Németh László által kiválasztott aktuális gondolatokat idézte. Majd az immár új egyenruhájukban pompázó elsősök fogadalomtételét követően ismertette a nyáron érettségizettek továbbtanulási statisztikáját. E szerint az 58 jelentkezőből 38-an nyertek felvételt az első helyen megjelölt felsőoktatási intézményekbe; míg további 16 diák a második, illetve harmadik helyen megjelölt intézményben tanulhat tovább. Ez a kiugróan magas felvételi arány méltó jutalma az ugyancsak nem mindennapi 4.5-es átlagos tanulmányi eredménynek. 6

7 B e s z á m o l ó k G Y Ü L E K E Z E T I T E R E M, T O R N A T E R E M, J e l e n t ő s b e r u h á z á s o k, f e l ú j í t á s o k a L í c e u m b a n é s a z e g y h á z k ö z s é g n é l évben a Magyarországi Református Egyház is pótlólagosan megkapta az egyházi oktatási intézményektől a korábbi években visszatartott, de a bíróság által megfizetendőnek ítélt normatíva kiegészítést, amelyből a rá eső részt az idén Líceumunk is megkapta, így a szükséges beruházások, felújítások megkezdődhettek. Az iskola alapítása idején már betervezésre került a szabadtéri sportpálya, amely a gimnázium működéséhez kötelezően előírt létesítmény. A betervezett kézilabda pálya megvalósítását az első időszakban a pénzhiány, később az ismert személyi problémák nem tették lehetővé. A pályából csak egy 20x20 m-es kezdemény valósulhatott meg, amely szabálytalan és kis mérete miatt a 400 tanuló előírt rendszeres sportolásához, mozgásigényének napi kielégítéséhez elégtelen volt. A szabványnak megfelelő méretre kiegészített, közel 1000 m2-es kézilabda pálya megfelelő alapozásra terített öntött gumi sportburkolattal kiváló minőségben elkészült. Kerítése 5 m magasságú, emellett felső háló borítást is kapott, amelyet a jelentős terhelés miatt speciális, a talajba horgonyzott drótkötél-rendszer tart, így a labdák idegen területre kerülése megelőzhető. A zajhatás csökkentésére rugalmas, de nem táguló oldalsó acélhálót, és a parókia felé magasított kerítést alkalmaztunk. A másik nagy feladat volt a tornacsarnok tetőszerkezetének korszerűsítése. A több ütemben kiépített tornacsarnok tetőzete ugyanis anyagi okokból utólagosan, alulról került hőszigetelésre, amelynek megfelelő kialakítása és pára-szigetelése így nem volt megoldható. A sok résen és apróbb nyíláson ugyanis a csarnokból feljutott a pára a tetőlemezek közötti térbe, ahol a hideg időszakban kifagyva összegyűlt, majd a napsütés hatására hirtelen elolvadva befolyt a padozatra, ezzel rendszeresen baleset-veszélyt okozott. A tető nagy táblás trapézlemez héjalását a kivitelezők alpinista technikával szakaszosan felbontották, és a hőszigetelő réteget kitermelték. Ezt követően egy holland cég hazai leányvállalata az alsó borítólemezen, az oldalsó merevítőkön hézagmentes szórt poliuretán hab párazáró hőszigetelő réteget hordott fel, amely a korábbi problémákat remélhetőleg teljes mértékben kiküszöböli. A Líceum előcsarnokában elegáns recepció került kialakításra, a bejárathoz pedig teljesen üvegezett szélfogó készült, amely a fűtési energia-felhasználást csökkenteni fogja. Galéria építéssel bővült a kémia-biológia szertár, új, nagyobb helyet kapott a fizika szertár és a könyvtár is. A folyosók, lépcsők és az osztálytermek egy része a festésen túlmenően új kőburkolatot és lambériás falburkolatot kapott, helyenként új reprezentatív szemléltető bemutató vitrinek jelentek meg. Gyermek- és ifjúsági csoportjaink száma örvendetesen felszaporodott, úgyhogy a vasárnapi foglalkoztatásnál már erős helyhiány mutatkozott. A két ifjúsági terem mellett a gyülekezeti terem nagy mérete ellenére - csak korlátozottan, egy csoport számára volt megfelelően használható, mert az elválasztó függöny a zajhatások ellen védelmet nem nyújthatott. Ezért a terem közepére egyszerűen nyitható és zárható hangszigetelő tolófal került beépítésre, amely a két terem-rész zavarmentes külön használatát teszi lehetővé. A beruházással, amellyel együtt a falfestés és a világítási rendszer is teljes felújításra került, a hétköznapok délelőttjén a Líceum is többlet termek használatára kapott lehetőséget, amikor egyházi használat gyakorlatilag nem fordul elő. 7

8 B e s z á m o l ó k Isten iránti hálával nyugtázhatjuk ezen eredmények mellett kiemelten azt is, hogy az iroda-épületben lévő második lelkészlakást a megürülést követően újrafestve, felújítva bocsáthattuk az augusztus közepén végre szolgálatba állt beosztott lelkészünk, Szabó Zoltán nagytiszteletű úr és családja rendelkezésére. Az elkészült munkák közül végül az iroda-épület külső és oldalsó homlokzatának felújítását kell megemlítenünk, amelynek teljesen újszerű állapotba kerülését mint leginkább szembetűnő örvendetes változást - a főtéren járó testvérek már bizonyára észre is vettek. További közeli terveink között a templomi gőzfűtés kazán-rendszere felújításának megkezdése szerepel. Az első ütemben a kazán működését kiszolgáló berendezések teljes megújítását kell elvégeznünk az üzembiztos működés elérésére, majd a következő évben a kazán korszerűbbre cserélése következik. Emellett anyagi lehetőségeinktől függően - tervezzük egy további lelkészi iroda kialakítását, valamint az emeleti második ifjúsági terem kibővítését, és szükséges teljes felújítását is. Bízunk abban, hogy terveink Istenünk szándékával találkoznak, így vele együtt építve nem fáradozunk hiába, az anyagi szükségletek biztosításához pedig várjuk a hívek szíves támogatását. Mészáros György, presbiter V A C S O R A A H O L L A N D K I R Á L Y N Ő N É L D r. B o r o s G y u l a a r a n y d i p l o m á s l e l k é s z Dr. Boros Gyula 1935-ben született Budapesten. Az Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd 1958-ban a teológián szerzett lelkészi oklevelet. Vidéki szolgálatokat követően 1961-ben került Gödöllőre és azóta is megszakítás nélkül gyülekezetünk teljes jogú tagja. Kéri Sándor vezető lelkész mellett kezdetben egy személyben látta el a segédlelkészi, a hitoktatói és pénztárosi teendőket. Emellett 1963 és 1968 között elvégezte az Agrártudományi Egyetemet; ahol 1967-ben doktorált. Betölthető lelkészi állás hiányában 1969 és 1989 között polgári szakmájában dolgozott; majd 1989-ben lépett ismét egyházi szolgálatba. Először a Budapest Frangepán utcai, Baross téri, majd a Fasori gyülekezetben lelkészként szolgált; mígnem 1993-ban elérkezett élete egyik legizgalmasabb kihívásához; ő lett az újjászervezendő Julianna Református Iskola igazgatója. Egy iskola beindításának nehézségeit csak az ismeri igazán, aki ilyenben valaha is részt vett! A technikai feltételek megteremtése mellett nagy figyelem kell a tanerők kiválasztásához, a felvételi követelmények kialakításához, végtelen nagy elszánás és türelem kell a különböző engedélyek beszerzéséhez; és sorolhatnánk a buktatókat, akadályokat! Ekkor vette igazán hasznát korábbi holland kapcsolatainak, melyeken át az iskola működtetéséhez nagyon sok tárgyi segítséget tudott szerezni. Ennek egyik epizódja, hogy egyházi delegáció tagjaként 1996-ban részt vehetett a holland királynő vacsoráján, amit ma is meghatódottsággal emleget. Iskolaigazgatónak lenni embert próbáló feladat, de a sok fáradozást bőven kárpótolták a csillogó gyermek szemek az évnyitókon, évzárókon és a következetes szigort később hálával elismerő szülői visszajelzések óta ugyancsak gyülekezeti tag feleségével, dr. Korchmáros Máriával él boldog házasságban. Három gyermekük közül egyik szintén a lelkészi hivatást választotta; jelenleg a budakeszi gyülekezet lelkipásztora. Dr. Boros Gyula június 30-án vette át aranydiplomáját; amihez szívből gratulálunk, és további életére Isten áldását kérjük! 8

9 B e s z á m o l ó k, a n y a k ö n y v i h í r e k I S T E N K Ö Z E L É B E N I f j ú s á g i h é t C á k o n Cák Magyarország nyugati határán, Kőszeg mellett fekvő falucska. Festői szépségű vidéken az épített környezet és a vadon határán található. Ideális terep az immáron hagyományos ifjúsági héthez, mely augusztus 15-e és 20-a között került megrendezésre. A tábor lelki témája: Isten közelében. Ennek kapcsán több kérdést próbáltunk megválaszolni. Egyebek mellett: Mit jelent az, hogy Isten közelében? Értelmezhető-e az, hogy közelebb Istenhez? Objektív vagy szubjektív kategória a közelség? Mi közelít Istenhez? Az áhítatok egy rövidebb bevezetővel kezdődtek, melyet csoportbeszélgetés követett. Ennek során a csoportvezető kérdéseire felelve, közös gondolkodással próbáltunk a saját magunk által feltett nehéz kérdésekre válaszolni. Ez többnyire sikerült is, s ez lelki növekedésünket szolgálta. A lelki tartalom mellet sort kerítettünk arra, hogy megtekintsük a lékai várat, ahova kerékpárral mentünk el. Feltekertünk az Írott-kőre is, mely nagyjából Ausztria és Magyarország határán fekszik. Egy másik alkalommal pedig gyalogtúrát tettünk a Kőszegi-hegységben, melynek során megismerkedtünk a környék növény- és állatvilágával. A teremtett világ szépségeire való rácsodálkozás sajátos lendületet adott az áhítatoknak. Ez a csendeshét elérte célját: testvéri közösségünkben megerősített, hitben elmélyített és testileg felfrissített. Az összes résztvevő nevében köszönet illeti a tábor szervezőit, ifj. Csákai Gyulát és feleségét Papp Katalint, akik nélkül nem sikerült volna ilyen jól ez a hét. Greif Péter, presiber, hivatalvezető A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K ( m á j u s 2 6. s z e p t e m b e r 0 8. ) KERESZTELÉSEK ESKÜVŐ K Iványos Zoltán és Pál Margit Julianna Tóth Róbert és Kőhalmi Katalin Balazsin István és Kádár Anna Emese Urbán Attila és Zsoldos Krisztina Katona Zsolt és Péter Zsuzsanna Kocsis István Tibor és Bankó Zsuzsanna Sugár Béla és Kovács Judit Teszáry Vince Béla Kalydy Csaba Kovács Dóra Sasvári Lilla Katalin Baranyai Mátyás Bernáth Boglárka Gyuris Márton Gyuris Lili Boglárka Pintér Marcell Duka György TEMETÉSEK Angalét Bálint (80) Hódorog János (55) Koczka Lajos (61) Vitányi István (88) Kovács Andrásné (83) Madocsai Istvánné (71) Magyar János(84) Kőrösi Jánosné (84) Burányi Jánosné (85) 9

10 H A V O N K É N T I Ú R V A C S O R A A T E M P L O M B A N Gyülekezetünk erősödő életét és sokasodó szolgálatait augusztus 15 óta két lelkipásztor szolgálata segíti. Ez teszi lehetővé a havonkénti úrvacsorás istentiszteleteket is. A havonkénti úrvacsora gondolatát a bibliaórai közösségben és a presbitériumban is felvetették már korábban: milyen jó lenne havonta úrvacsorázni milyen jó lenne a kegyelmet így átélni..milyen jó lenne a közösséget így megélni. Ez a gondolat már Kálvinban is felmerült és ha nem is tudta bevezetni a hetenkénti úrvacsorát, azt azért elérte, hogy Genfben minden vasárnap legyen egy templomban a négy közül úrvacsora osztás és így egy-egy gyülekezetben minden hónapban megterítették az Úr asztalát. A budapesti gyülekezetekben ahol én is szolgáltam hosszú évekig- bevett gyakorlat a havonkénti úrvacsora. Sokan nem is olvasták ezt Kálvintól, de ugyanúgy érezték lelki szükségét mint ahogy akkor ő. Két lelkipásztor szolgálatával lehetővé válik az hogy az úrvacsorás istentisztelet se nyúljon el időben, és a szokott módon 11 óra körül befejeződjön. Erre is figyelni kell a kisgyermekek, otthoni családtagok, busszal közlekedők miatt. Miklós Attila iskolai lelkészünk is segíteni fog az úrvacsorás istentiszteleteken, minden hónap első vasárnapján, hogy gyorsan, ékes rendben történjen meg a szent jegyek kiosztása. Az ünnepi úrvacsorák előtt (karácsony, húsvét, pünkösd) előkészítő hetet fogunk tartani a régi szokás és rend szerint viszont a hó eleji úrvacsorás istentiszteletek előtt a rendszeres, szokásos gyülekezeti alkalmakat tartjuk meg beleértve a bibliaórákat és ifjúsági alkalmakat. Reméljük ez az újítás gazdagítani fogja lelkiéletünket, de ha nem így történik, akkor is tudunk rajta változtatni. Az idei esztendőben már e rend szerint tartjuk istentiszteleteinket, a következő évi alkalmainkat pedig az ez évi tapasztalatok tükrében fogjuk megtervezni. Balogh Tamás F Ő B B G Y Ü L E K E Z E T I A L K A L M A K Istentisztelet: vasárnap 10:00 (templom) Gyermek istentisztelet: vasárnap 10:00 (gyülekezeti és ifjúsági terem) Ifjúsági körök: ifi (6. osztályosok) péntek 16: (ifjúsági terem) Dezső ifi péntek 18: (ifjúsági terem) KÉSZ ifi: péntek (ifjúsági terem) szenior ifi (19+) péntek 20:00 (ifjúsági terem) Gyülekezeti bibliaóra: szerda 18:00 (gyülekezeti terem) Ifjú házasok köre: havonta egy vasárnap 15:00 Baba-mama kör: szerda10:00-12:00 (ifjúsági terem) Gyerekkonfirmáció: pénteken 16 óra Felnőtt konfirmáció: Jelentkezéseket továbbra is várunk. Kék kereszt (iszákos mentő) bibliakör: csütörtök 18:00 (gyülekezeti terem) Női bibliaóra: kedd 16:00 (iroda) Házi bibliakörök: a házi bibliakörök szeretettel várják az érdeklődőket. Bárki csatlakozhat. A csoportok vezetői: Egri Éva (Kossuth l. u. 13/28 Tűztorony,, hétfő 18:00-20:00), Bak János és felesége (Alvég - Lovarda u. csütörtök 18:00-20:00), Weidl Tamás és Trixi (Alvég Tavaszmező u., csütörtök :00). dr. Boros Gyula lelkipásztor és felesége (Körösfői u. 55. hétfő 18:00-20:00) Érdeklődni a lelkészi hivatalban vagy a vezetőknél lehet (elérhetőségük a hivatalban megkapható). Népi szövés-hímzés: péntek (cserkészterem) Magyar népi-táncház Teszáry Miklós vezetésével szeptember 20, október 25, és november 15.-én 17 órai kezdettel I m p r e s s z u m Az alkalmakra mindenkit sok szeretettel várunk! Bővebben érdeklődhet a hivatalban, a es számon vagy a címen. Az ifjúsági körökre várunk minden konfirmált fiatalt; bővebb információ telefonon vagy személyesen a könyvasztalnál. A hivatali nyitva tartás ideje: hétköznap 9-12, vasárnap istentisztelet előtt és után. Szombaton zárva. ŐSZI KÖSZÖNTŐ a Gödöllői Református Egyházközség Híradó -jának 3. negyedéves kiadása szeptember 28 Felelős kiadó: Balogh Tamás lelkipásztor Főszerkesztő, designer: Bakó Csaba Szerkesztők: Bak Gábor, ifj. Csákai Gyula, Dányi Krisztián, Greif Péter, dr. Tóth Zoltán Megjelent: 1050 példányban (a Kommunikációs bizottság gondozásában) 10

2 0 1 2. s z e p t e m b e r 3 0.

2 0 1 2. s z e p t e m b e r 3 0. Ú J L E N D Ü L E T, m e g ú j u l á s a s z o l g á l a t b a n T úl vagyunk hét gyülekezeti táboron, melyek egyszerre voltak lelkesítőek és nagyon fárasztóak a szolgáló közösség számára. Lelkészi megbeszélésen

Részletesebben

Gondolatok. Húsvét egy licista diák szemével

Gondolatok. Húsvét egy licista diák szemével 2 0 0 5. á p r i l i s 1 6. K Ö Z Ö T T Ü N K V A N A Z Ú R, M E R T F E L T Á M A D O T T! l e l k é s z i k ö s z ö n t ő Sok esztendő óta halljuk és valljuk, Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadt

Részletesebben

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2 3. K E R E K E G Y E S Z T E N D Ő I n t e r j ú B a l o g h T a m á s l e l k i p á s z t o r r a l Nagytiszteletű Úr éppen

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 0 9. s z e p t e m b e r 2 7. E M B E R T N E V E L Ü N K T u d n i v a l ó k i s k o l á n k v e z é r e l v e i r ı l S okunk büszkesége és öröme a gyülekezet fenntartásában jól mőködı Líceum. A

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. nyárutó

HÍRLEVELE 2014. nyárutó A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. nyárutó Mire van szükségünk Nemrégiben eszembe jutott egy régi humoros írás. Az volt a lényege, hogy az Úr leküldte az angyalát a földre, hogy

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára

Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2009 / 1. Vasárnap válságnap? Ünnep-e neked is a vasárnap? Egészséges beszéd a H1N1-ről Egy hitvita margójára Hitvallásunk terei: Dr. Varga

Részletesebben

Semper reformari debet

Semper reformari debet 2012. szeptember VIII. évf. 3. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Semper reformari debet Ez a latin mondat azt jelenti, hogy mindig reformálni kell, vagyis reformációra

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 2007. október III. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A reformáció ünnepe: Október 31. Egy felmérést láttam nemrégen. Az utca emberét megkérdezték: mit ünnepelünk pünkösdkor?

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án.

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án. MKKM 2010. II. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Az Országos Tanács 2010 április 18-án. Tar talomból: Beszámoló az Országos Tanács

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 50. szám 2014. április Köszöntő KÖSZÖNTŐ Megérkezett a tavasz, újra virágba öltöztek a fák, a természet újjászületik. Elérkeztünk a Húsvéthoz.

Részletesebben

"Felvirradt áldott, szép napunk!" Ünnepi köszöntõ

Felvirradt áldott, szép napunk! Ünnepi köszöntõ 2008. március IV. évf. 1. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu "Felvirradt áldott, szép napunk!" Ünnepi köszöntõ Húsvét ünnepére készülünk, ami a feltámadás ünnepe.

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

ÁRVÍ Z. Fabiny Tamás. In nomine Dei. VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június

ÁRVÍ Z. Fabiny Tamás. In nomine Dei. VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június In nomine Dei Fabiny Tamás ÁRVÍ Z Áradnak a folyók. A Duna vízszintje évszázados rekordokat dönt meg. Bárhova tekintünk, lezárt utak,

Részletesebben

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre.

Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1 Ján 5,13) Miért Szentháromság? www.szre. 2013. június IX. évf. 2. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Miért Szentháromság? Református templomi mennyezetkazetta háromság-motívummal A pünkösd utáni vasárnap

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló)

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló) A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. húsvét óriási szám. Soha párt, civil szervezet, egyesület még csak a közelébe sem került és nem is fog kerülni ennek a számnak. Fel sem tudjuk

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA II. évfolyam 3. szám Ti vagytok a föld sója 2010. szeptember 12. Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap Jézus mondja:ti vagytok a föld sója. Ha pedig

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 49. szám 2013. december

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 49. szám 2013. december MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 49. szám 2013. december Köszöntő ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsőségedet ezeknek fiain! (Zsolt 90,9) Ebben az esztendőben

Részletesebben

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János)

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Szalay Lajos: Ábrahám áldozata (1969) 2014. nyár XVIII. évfolyam 2. szám Folyamatos konfirmáció Az öregek koronája a fiak fiai, és a fiak dicsősége az ő atyáik

Részletesebben

Egy Úr több szolgálat

Egy Úr több szolgálat ne szolgálatokat elvégezni. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor az ember egyedül kel útra, akkor elég egy váltás ruha a hátizsákban, és nem számít az, hogy gyalogosan, vonattal, vagy autóstoppal

Részletesebben

A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE

A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE II. évfolyam 1. szám Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. (Róm 8, 28) 2015. február Jó ehhez a gyülekezethez tartozni

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. október XVII. évfolyam 5. szám Református szentek (a Reformáció ünnepére) A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban

Részletesebben

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben