Bevezetés. 10 napos imaközösség. Köszöntünk a 2013-as Tíznapos imaközösségben! Isten ezernyi csodát tett a Tíz nap a felházban imaórák alkalmával,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés. 10 napos imaközösség. Köszöntünk a 2013-as Tíznapos imaközösségben! Isten ezernyi csodát tett a Tíz nap a felházban imaórák alkalmával,"

Átírás

1 Bevezetés Köszöntünk a 2013-as Tíznapos ben! Isten ezernyi csodát tett a Tíz nap a felházban imaórák alkalmával, amióta a 2006-os esztendőben útjára indult a késői esővel kapcsolatos globális kezdeményezés, a Globális Eső Mozgalom. A Szentlélek munkája megújulást, megtérést, az evangelizáció iránti lelkesedést és a kapcsolatok gyógyulását eredményezte sok-sok ember életében. Az ima valóban a megújulás bölcsője! Hisszük, hogy életed és mindazok élete meg fog változni, akikért közbenjársz, miközben hittestvéreiddel együtt imádkoztok a Szentlélek kiáradásáért. A tíznapos során azért imádkoztam, hogy Isten munkálkodjon a nővérem szívében. Egyik nap aztán egy t kaptam tőle, amelyben leírta, hogy minden szombaton ott van a gyülekezetben. Dicsőítem Istent azért, amit tett! A Globális Eső Mozgalom során olyan tapasztalatokat éltem át, amelyek teljesen átalakították az életemet. Az első napon teljesen passzív voltam. A második nap már a térdemen talált! Megújítottam kapcsolatomat Istennel, és megtanultam ígéreteire támaszkodni. Tudom, hogy Ő az Istenem. Eldöntöttem, hogy mindennap behívom életembe a Szentlelket. Imáink témája: 2Péter 1:1-11. A 2013-as Tíznapos ben 2Péter 1:1-11 alapján fogunk imádkozni. Ez a szakasz hitünk alapját mutatja be: jellemfejlődésünk lépcsőfokait, és Isten szívünkben végzett munkájának biztos eredményeit. Péter második levelében, melyet azokhoz intézett, akik vele együtt» ugyanabban a drága hitben részesültek«, az apostol feltárja a keresztényi jellem fejlesztésére szolgáló isteni tervet. E szavak tele vannak tanítással, és a győzelem alaphangját ütik meg (Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó oldal). Habár gyenge, bűnös emberi lények vagyunk, elérhetjük a dicsőséget és az erényt, ha naponként Krisztus iskolájában tanulunk; átalakulunk az Ő isteni képének hasonlatosságára; az Ő kiváló jellemét tükrözzük vissza; az Ő teljességéből kapunk kegyelmet kegyelemre; fokról fokra lépdelünk felfelé a menny felé vezető létrán; és teljessé leszünk Isten szeretett Fiában. Ha felvállaljuk azt, hogy az összeadás elve alapján munkálkodunk, hittel kapjuk a kegyelmet kegyelemre, akkor Isten a szorzás elve alapján munkálkodik értünk, megsokszorozza kegyelmét és békességét életünkben (Ellen G. White: Peter s Counsel to Parents [Péter tanácsai a szülőknek. gyűjteményes kötet az Ellen G. White Intézettől, 1981.], 47. oldal). Naponkénti imacél A Péter apostol 2. levele 1. fejezete alapján megfogalmazott napi imacélon kívül minden napra kitűzünk egy olyan célt, amely személyes és gyülekezeti szükségletekre összpontosít; valamint rávilágít a világszéles egyház 2013-as kezdeményezéseire és missziós erőfeszítéseire is. Résztvevők oldala 1

2 Az imanapló oldala Miért vezessünk imanaplót? Amikor leírjuk imáinkat, akkor Dávid, Jeremiás, Dániel és sok más jelentős személyiség példáját követjük. Ők tudták, micsoda értéke van annak, ha megemlékeznek mindarról, amit Isten tett életükben; ha konkrétan megfogalmazzák imakéréseiket; és örömmel figyelik, miként válaszol azokra Isten. Ha leírjuk imáinkat, és feljegyzést készítünk Isten válaszairól, az hihetetlen bátorítást jelent a későbbiek során. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról; És elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom (Zsolt 77:11-12). Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében; Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nékik (Zsolt 78:10-11). Nagyobb bátorítás rejlik a legkisebb áldásban, amit mi magunk nyerünk Istentől, mint azokból az életrajzokból, amelyeket Isten jeles embereinek tapasztalatairól összeolvashatunk. Mindaz, amit mi éltünk át Isten áldásai és a beteljesített ígéretek, mind megannyi jel, amit elhelyezhetünk emlékezetünk termeiben. Istenünk gondoskodásának, jóságának és kegyelmének minden zálogát örök mementóként kell őriznünk tudatunk kamráiban (Our High Calling [Magasztos elhívásunk], 135. oldal). Hogyan használjuk az imanaplót? Minden naponkénti áhítathoz hozzáillesztettünk egy lapot, amelyen az imanapló vezethető. Ez egy hasznos segítség ahhoz, hogy személyes életedben is kegyelmet adhass kegyelemhez, és figyelemmel követhesd, hogyan sokszorozza meg Isten kegyelmét rajtad. Ha az itt leírt eljárást követjük [2Pt 1:5-11 a ford.], biztosak lehetünk abban, hogy sohasem esünk el. Azok, akik keresztényi kegyelmi ajándékok elnyerése érdekében az összeadás elve alapján munkálkodnak, azzal a biztosítékkal rendelkeznek, hogy Isten a szorzás elve alapján munkálkodik értük, hogy részesítse őket az Ő Lelkének ajándékaiban (Ellen G. White: Tanácsok a gyülekezetnek. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 56. oldal). A naponkénti csendes idődben kérd Istent arra, hogy mutassa meg, melyik tulajdonságot kell jellemedhez, illetve életedhez még hozzáadnod (az aznapi ige és a megfogalmazott imacél alapján). Aztán írj egy személyes imádságot, alakíts ki egy egyéni imacélt, amit Isten kegyelme által szeretnél megvalósítani! Példa az első naphoz: Atyám, köszönöm, hogy ma is mindent megadsz nekem, ami az istenfélő élethez szükséges. Törekedni fogok arra, hogy teljesen megismerjelek téged, és így megértsem, mit teszel mai élethelyzeteimben. Majd arra bátorítunk, hogy az elkövetkező 24 órában mindenhová vidd magaddal a lapot, amelyre felírtad imacélodat, hogy folyamatosan feljegyezhesd, mivel áldott meg aznap Isten. Sok minden lesz, amiért hálát adhatsz, mert Atyád megnyitja szemed, hogy észrevehesd munkálkodását életedben. Leírhatod azt is, hogyan segített Isten az aznapi tulajdonságot hozzáadni életedhez. Amikor csoportod találkozik este, az Isten dicsőítése részben osszátok meg egymással, hogyan sokszorozta meg Isten az Ő áldását rajtatok. Imáitok legyenek rövidek és egyszerűek! Isten gyermekeinek hite megújul, reménye pedig feléled, ha emlékezetükben tartják mindazt, amit Isten tett értük a múltban (Review and Herald, március bekezdés). 2 Résztvevők oldala

3 Megsokszorozott kegyelem Első témánk Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában: Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében. Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott (2Pt 1:1-3). Péter második levelében az apostol feltárja a keresztényi jellem fejlesztésére szolgáló isteni tervet. E szavak tele vannak tanítással, és a győzelem alaphangját ütik meg. Isten dicsőségre és szentségre hívta el népét, ezek megnyilvánulnak mindazok életében, kik őszinte kapcsolatban vannak vele. Ha pedig részeseivé lettek a mennyei adománynak, törekedjenek a tökéletességre, mint akiket» Isten hatalma őriz hit által«(1pt 1:5). Isten dicsősége, hogy tisztaságát gyermekeinek adja (Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó oldal). Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust (Jn 17:3). Istenünk és Megváltó Jézus Krisztusunk igazságossága hatalmas, megfontolásra és elmélkedésre méltó téma! Ha Krisztus személyén és igaz voltán elmélkedünk, nem marad hely önnön igazságunk és öndicsőítésünk számára. Ebben a fejezetben nincs holtpont. Krisztus megismerésének minden szakaszában folyamatos fejlődés van. Az pedig az örök élet, hogy megismerjük Krisztust (Ellen G. White: Peter s Counsel to Parents [Péter tanácsai a szülőknek gyűjteményes kötet az Ellen G. White Intézettől, 1981.] 45. oldal). Ti is, Sionnak fiai! örvendezzetek és vígadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre (Jóel 2:23, 28). A közbenjárói ima célja: Megújulás és reformáció Isten bőségesen kiáradó kegyelme arra késztet bennünket, hogy az utolsó időben élő, minden adventista, és más keresztény testvérünknek kérjük a megújulás és reformáció tapasztalatát. Ebbe beletartozik: a mélységes vágyódás és buzgó imádság a Szentlélek kitöltetéséért a személyes kapcsolat Jézussal a naponkénti bibliatanulmányozás és ima által a Jézus hatalma által átalakult és megszentelt élet Imádkozzunk azért, hogy sokkal több ember csatlakozzon a 777 imalánc kezdeményezéshez, amelynek keretében minden nap reggel hétkor és este hétkor a megújulásért és reformációért imádkoznak a résztvevők. Különösképpen könyörögjünk azért, hogy az alábbi embercsoportok megtapasztalják egyéni életükben a megújulást és reformációt: az egyház vezetői a szervezet minden szintjén szülők gyerekek/fiatalok egyedülállók tanárok lelkészek misszionáriusok Résztvevők oldala 3

4 Megsokszorozott kegyelem Imanapló 1. lap Megújulás és reformáció Míg én az összeadás elve alapján munkálkodom, Isten a szorzás elve alapján munkálkodik értem! Drága Uram, úgy érzem, az elkövetkező 24 órában arra hívsz, hogy a következő erényt adjam hozzá életemhez: A te erőd és hatalmad által úgy döntök, hogy Ma a következő történésekben láttam, hogy Isten megsokszorozza kegyelmét életemben: 4 Résztvevők oldala

5 Megsokszorozott kegyelem Az imacsoport vezetőjének oldala irányelvek Javasolt terv Megújulás és reformáció Bevezetés 10 perc Vázold fel a közös ima általános elveit (javaslatokat a Közös ima irányelvei című összeállításban találsz! Vezesd be a nap imatémáját: Isten bőséges kegyelme, a megújulás és reformáció! Oszd ki a jelenlévők között az imanapló-lapokat, és röviden magyarázd el a naponkénti imanapló szerepét! A közös ima ideje Dicsőítés 10 perc Adjatok hálát Istennek túláradó kegyelméért! Ő mindent megadott nekünk, ami az életre és kegyességre való! A dicsőítés alapjául használjátok fel a napi téma összefoglalásánál található igeverseket! Dicsőítsétek Jézust azért a kiváltságért, hogy ismerhetitek Őt! Dicsőítsétek a Szentlelket azért, hogy elfogadhatóvá teszi imáinkat az Atya előtt, és átalakít bennünket Jézus képmására! Bűnvallás 5 perc Kérd meg a jelenlévőket, töltsenek 3 percet azzal, hogy magukban imádkozva bűnvallomást tegyenek! Kérjék meg Istent, hogy mutassa meg nekik, mit kell megvallaniuk, és életük mely területén van szükségük Jézus hatalmának megnyilvánulására! Töltsetek 2 percet közös bűnvallással, amelynek során bocsánatot kértek a közösség bűneiért, úgymint az ima hiánya, a Szentlélek megszomorítása, büszkeség stb.! Kéréseink felterjesztése Istenhez 25 perc Kérjétek meg Istent, hogy tanítson bennünket megfelelőképpen imádkozni a Szentlélekért! Könyörögjetek Istenhez, hogy nyilatkoztassa ki magát gyülekezetetek felé a Tíznapos alkalmai során! Kérjétek a Szentlélek kitöltetését Isten Szavának ígéretei alapján, különösen azokért az emberekért, és imacélokért, akiket/amiket a Közbenjárói ima céljai részben felsoroltunk! Imádkozzatok azért, hogy Isten segítsen megértenünk kegyelmét, és valóban megismernünk Őt, hogy az egyház tagjaiként növekedni tudjunk, és bemutatni Őt a világnak! Imanapló 5 perc A csendes idő alatt a jelenlévők kérjék meg Istent arra, hogy mutassa meg számukra, miként alkalmazhatják a mai témában felvetett gondolatokat életükben az elkövetkező 24 óra során. Írják le a lapra imacéljaikat és Isten áldásait, amelyeket megtapasztaltak! Dicsőítés 5 perc Köszönjétek meg Istennek, hogy mindent megad nekünk, ami a lelki élethez szükséges; dicsőítsétek Őt Szentlelkéért és azért, hogy megtanít bennünket imádkozni! Kártyák a közbenjárói imához: Adj minden résztvevőnek öt darab névjegykártya méretű papírdarabot! Kérd meg őket, hogy vigyék haza, és imádkozzanak azért, hogy Isten mutasson nekik öt személyt, akikért konkrétan járjanak közben a Tíznapos során! Írjanak fel mindegyik kártyára egy-egy nevet, fogalmazzák meg egy sorban az imacélt, és hozzák vissza másnap este a kártyákat. Ha akarják, egyikre felírhatják a saját nevüket is. Javasolt énekek: Jó Atyám imádlak (kánon); Isten Lelke égi fény (HÉ 157); Ó jöjj el Isten Lelke (HÉ 159) Résztvevők oldala 5

6 Hatalmas ígéretek Második témánk Isten ígéretei az Ő szeretetének és hűségének sziklaszilárd bizonyságai. Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon (2Pt 1:4). Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket (Zsid 6:12). A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon (Kol 3:16). Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak (Péld 30:5). Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által (Róm 10:17). Mert Istennek valamennyi ígérete őbenne lett igenné és őbenne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk (2Kor 1:20). Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket (2Kor 7:1). A jellemfejlődés munkájában nem kell teljesen saját gyenge emberi erőfeszítéseinkre hagyatkoznunk; hanem Megváltónk lábnyomában haladva tőle magától fogunk erőt kapni, hogy a törvény igazsága beteljesedhessék bennünk. A segítség tőle jön, aki hatalmasan meg tud menteni, és miközben ezen erények elérésére törekszünk, Ő megsokszorozza kegyelmét rajtunk szükségleteink szerint saját végtelen forrásából (Peter s Counsel to Parents [Péter tanácsai a szülőknek gyűjteményes kötet az Ellen G. White Intézettől, 1981.], 16. oldal). Isten dicsősége, hogy tisztaságát gyermekeinek adja. Szeretné látni, hogy az emberek elérik a legmagasabb színvonalat. Amikor hitben megragadják Krisztus erejét, amikor kifogyhatatlan ígéreteiért könyörögnek és azokat úgy igénylik, mintha a sajátjuk lenne, amikor sürgető kéréssel, melyet nem tagadnak meg tőlük, a Szentlélek erejét keresik, akkor teljessé lesznek őbenne (Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó oldal). A közbenjárói ima céljai: Isten Igéje és a Prófétaság Lelke Imádkozzunk azért, hogy Isten Igéje és a Prófétaság Lelkének írásai alapvető fontosságúak legyenek minden adventista életében! Minél többen olvassák a Bibliát a Megújulás Isten Igéje által vezérfonal segítségével! (http://adventista.hu/ megujulasistenigejealtal/). Egyre több helyen terjesszék és olvassák a Prófétaság Lelkének írásait szerte a világon. Imádkozzunk a Nagy küzdelem programért és minden könyvmissziós munkáért, amit azért végeznek testvéreink, hogy sokakat Jézushoz vezessenek! Isten Igéjének mélyebb tanulmányozása, megértése, valamint az olyan kulcsfontosságú tanítások kutatása, mint Dániel és Jelenések könyve, a szombat, a szentély tana, a teremtés és a holtak állapota. 6 Résztvevők oldala

7 Hatalmas ígéretek Imanapló 2. lap Isten Igéje és a Prófétaság Lelke Míg én az összeadás elve alapján munkálkodom, Isten a szorzás elve alapján munkálkodik értem! Drága Uram, úgy érzem, az elkövetkező 24 órában arra hívsz, hogy a következő erényt adjam hozzá életemhez: A te erőd és hatalmad által úgy döntök, hogy Ma a következő történésekben láttam, hogy Isten megsokszorozza kegyelmét életemben: Résztvevők oldala 7

8 Hatalmas ígéretek Isten Igéje és a Prófétaság Lelke Az imacsoport vezetőjének oldala irányelvek Javasolt terv Bevezetés 10 perc Emlékeztesd a résztvevőket a közös ima általános elveire (javaslatokat a Közös ima irányelvei című összeállításban találsz)! Vezesd be a nap imatémáját: Isten életeket átalakító ígéretei és égető szükségletünk, hogy sokkal inkább vágyjunk Isten Igéjének és a Prófétaság Lelke írásainak tanulmányozására! Kérd meg a résztvevőket, hogy húzzanak ki személyenként öt közbenjárói imakártyát a dobozból, amibe összegyűjtöttétek, és a közös ima idején imádkozzanak az adott személyért! Gondoskodjatok róla, hogy az alkalom végén minden kártya kerüljön vissza a dobozba! Álljon rendelkezésre egy ízlésesen kidíszített doboz Isten ígéretei felirattal, amiben előzőleg Isten ígéreteit tartalmazó kis lapokat rejtettél el! Az imaóra egy bizonyos részében add körbe a dobozt, hogy mindenki húzhasson belőle egy kis kártyát! A közös ima ideje Dicsőítés 10 perc Dicsőítsétek Istent csodálatos ígéreteiért! Köszönjétek meg azt, hogy adta nekünk Igéjét, mint szeretetének kinyilatkoztatását! A témát bemutató lapon található igeverseket is felhasználhatjátok hálátok kifejezésére! Bátorítsd a résztvevőket, hogy Isten iránti hálájuk jeléül mondják el, hogyan válaszolt az Úr imáikra! Bűnvallás 5 perc Kérd meg a jelenlévőket, töltsenek 3 percet azzal, hogy magukban imádkozva kérjék Istent, mutassa meg számukra, hogy életük mely területéről hiányzik az Úr iránti szeretetük és az ígéreteibe vetett bizalmuk! Töltsetek 2 percet közös bűnvallással, amelynek során bocsánatot kértek azért, hogy nem szerettétek teljes szívből Istent vagy a Bibliát! Kéréseink felterjesztése Istenhez 25 perc Imádkozzatok azért, hogy jobban tudjatok hinni és bízni Isten ígéreteiben! A téma felvezetésénél található igeverseket használjátok alapul. Kérd meg a résztvevőket, hogy nyissák ki Bibliájukat kedvenc ígéretüknél, és imádkozzanak érte hangosan! Vagy kérjétek egy konkrét ígéret beteljesítését egy konkrét személy életében! Igényeljétek a Szentlélek kitöltetését, amelyet Isten Igéjében megígér! Oszd fel a jelenlévőket 2-3 fős kis csoportokra, húzzanak kártyákat a közbenjárói imakártyákat tartalmazó dobozból, és imádkozzanak az azokon olvasható személyekért/élethelyzetekért! Imanapló 5 perc Adj egy kis időt, hogy mindenki csendben gondolkodjon Isten jóságán, s azon, hogyan válaszoljunk neki önként és szeretetből! Dicsőítés 5 perc Köszönjétek meg Istennek igen nagy és becses ígéreteit, s azt, hogy megújítja szeretetünket iránta, a Biblia iránt és a Prófétaság Lelkének írásai iránt! Javasolt énekek: Adjátok a szent Bibliát kezembe (HÉ 403); Igéd lábaim szövétneke; Ősi szó; Mint szarvas hűs vízforrásra; Jézus tiszta lényed nézve 8 Résztvevők oldala

9 A hit alapja Harmadik témánk A hit: létfontosságú bizalom Istenben, amely szeretet által munkálkodik, és megtisztítja lelkünket. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet (2Pt 1:5). Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült (Zsid 12:2). Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk (1Jn 5:4). Az Úr kívánsága, hogy valamennyi gyermeke boldog, elégedett és engedelmes legyen. A hívők a hit gyakorlása által jutnak eme áldások birtokába. Hit által pótolható a jellem minden fogyatékossága, megtisztítható minden szennye, helyrehozható minden hibája, fejleszthető minden kiválósága (Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó oldal). A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek (Zsid 11:1-2). Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor (1Pt 1:6-7). Leginkább akkor kell gyakorolnunk a hitet, amikor a Lélek hiányát érezzük. A valódi hit az Isten Igéjében található ígéreteken alapszik, és csak azok igényelhetik dicsőséges ígéreteit, akik engedelmeskednek az Úr szavának (Christian Experience & Teachings [Keresztény tapasztalat és tanítások], 126. oldal). A közbenjárói ima céljai: Gyermekek, családok és az adventista oktatás Imádkozzunk erős hittel gyermekeinkért és családjainkért! Konkrétan említsük meg a következőket: Minden egyén különösen a gyermekek tapasztalják meg Isten szeretetét és a családjuk szeretetét. Térjenek meg azok a családtagok, akik még nem Krisztus tevékeny követői. A gyermekek vágyjanak az Istennel való kapcsolatra, és tanulják meg, hogyan ápolják ezt a kapcsolatot. A generációk közötti kapcsolatok és szolgálatok erősödjenek, és váljanak hatékonnyá. A szülőknek legyen bölcsességük Isten szerint nevelni és fegyelmezni gyermekeiket. Az adventista oktatási intézmények kapjanak elegendő támogatást, és egyértelműen képviseljék az adventista elveket, hogy minden fiatal úgy fejezze be tanulmányait, hogy tűzben ég Istenért és elkötelezett az Adventista Egyház iránt. Résztvevők oldala 9

10 A hit alapja Gyermekek, családok és az adventista oktatás Imanapló 3. lap Míg én az összeadás elve alapján munkálkodom, Isten a szorzás elve alapján munkálkodik értem! Drága Uram, úgy érzem, az elkövetkező 24 órában arra hívsz, hogy a következő erényt adjam hozzá életemhez: A te erőd és hatalmad által úgy döntök, hogy Ma a következő történésekben láttam, hogy Isten megsokszorozza kegyelmét életemben: 10 Résztvevők oldala

11 A hit alapja Gyermekek, családok és az adventista oktatás Az imacsoport vezetőjének oldala irányelvek Javasolt terv: Bevezetés 10 perc Emlékeztesd a résztvevőket a közös ima általános elveire (javaslatokat a Közös ima irányelvei című összeállításban találsz)! Vezesd be a nap imatémáját: mélyebb hit; gyermekeink, családjaink és iskoláink! A közös ima ideje Dicsőítés 10 perc Dicsőítsétek Istent azért, mert Ő a hitünk kezdője és bevégzője! A témát bemutató lapon található igeverseket is felhasználhatjátok hálátok kifejezésére. Bátorítsd a résztvevőket, hogy Isten iránti hálájuk jeléül mondják el, hogyan válaszolt Isten imáikra! Bűnvallás 5 perc Kérd meg a jelenlévőket, töltsenek 3 percet azzal, hogy magukban imádkozva kérjék Istent, mutassa meg számukra, hogy életük mely területéről hiányzik az Istenbe vetett hit! Töltsetek 2 percet közös bűnvallással, amelynek során bocsánatot kértek a hit hiányáért! Kéréseink felterjesztése Istenhez 25 perc Imádkozzatok nagyobb hitért! Konkrétan igényeljétek azokat az ígéreteket, amelyeket a témát bemutató lapon találtok! Kérjétek a Szentlélek kitöltetését, amit Isten Igéje megígér! Oszd fel a jelenlévőket 2-3 fős kis csoportokra, húzzanak kártyákat a közbenjárói imakártyákat tartalmazó dobozból, és imádkozzanak az azokon olvasható személyekért/élethelyzetekért! Imádkozzatok a hetednapi adventista gyermekekért és családjaikért, gondolatébresztőt találtok a témát bemutató lapon. Szánjatok időt arra, hogy közbenjárói imát mondjatok konkrét családtagokért! Esetleg kérd meg a jelenlévőket, hogy mondják ki bátran a neveket, akikért szeretnének imádkozni vagy imát kérni. Igényeljétek a Szentírás ígéreteit gyermekeitek életére! Először te magad imádkozz, hogy bemutasd ezt a fajta imádságot. Példaként egy igevers: Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben (1Thessz 3:13). Miután elmondtad az igét, imádkozz valahogy így: Drága Uram, kérlek, erősítsd meg fiam/lányom szívében az elhatározást, hogy azt tegye, ami a helyes. Add neki azt a kegyelmet, hogy olyan döntéseket hozzon, amelyek szentséghez vezetnek. Jézusom, késztesd őt arra, hogy várja a te eljöveteledet! Imanapló 5 perc Adj egy kis időt, hogy mindenki csendben gondolkodjon Isten jóságán, s azon, hogyan válaszoljunk neki önként és szeretetből. Dicsőítés 5 perc Köszönjétek meg Istennek, hogy megajándékozott a hit szilárd alapjával, és megmenti gyermekeinket és családjainkat! Javasolt énekek: Ha szívemben Istennek békéje él (HÉ 267); Hűséged végtelen; Ó áldott óra (HÉ 297) Résztvevők oldala 11

12 Erkölcsi kiválóság Negyedik témánk Erény: Krisztus igazsága, amelyet beleszőtt lelkünkbe, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek és le tudjuk győzni azt; és ami mindig képessé tesz arra, hogy helyes döntéseket hozva engedelmeskedjünk. Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt (2Pt 1:5, Szt. István Társulat ford.). A hit létfontosságú életünkben, de az ihletett Ige ezt mondja:»legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt«. Akik az örök életet választják, és Isten országába igyekeznek, azok jellemépítésük során vessék meg az erény alapját. Jézus legyen a szegletkő. A lelkünket beszennyező dolgokat ki kell tiltani elménkből és életünkből. Ha kísértések jönnek, azokat el kell utasítanunk Krisztus ereje által. Isten szeplőtelen Bárányának erényei olyannyira beleszövődnek jellemünkbe, mígnem a lélek meg tud állni a maga teljességében.»engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek«(jak 4:7). Az Úr ott lesz minden lélekkel, aki magáévá teszi az erény értékes jellemvonását, s aki fél áthágni a Menny törvényeit (Peter s Counsel to Parents [Péter tanácsai a szülőknek gyűjteményes kötet az Ellen G. White Intézettől, 1981.], oldal). Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben (Kol 3:1-5). Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt (Tit 2:11-14). Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből (Fil 2:13). A közbenjárói ima célja: A világ nagyvárosai Imádkozzunk azért, hogy Isten munkálkodjon hatalmasan a világ metropolisz-övezeteiben! Konkrétan pedig kérjük a következőket: Az ezekben a városokban élő hetednapi adventisták éljenek át valódi megtérési tapasztalatot, töltse be őket a Szentlélek, hogy lelkesen dolgozzanak, és másokat Krisztushoz vezessenek. Isten rombolja le Sátán erődítményeit ezekben a városokban. Az elvilágiasodott emberek ismerjék fel lelki szükségleteiket és legyenek nyitottak Isten vezetésére. Az egyház vezetői bölcs terveket tudjanak kigondolni és megvalósítani e nagyvárosok evangelizálására vonatkozóan. Isten népe hatékonyan tudjon munkálkodni azért, hogy sokféle aktuális és érthető üzenettel töltse be az emberek szükségleteit. 12 Résztvevők oldala

13 Erkölcsi kiválóság Imádkozzunk különösen a nagyvárosok evangelizálási törekvéseiért, amit minden divízió megszervez a területén lévő nagyvárosokért a es időszakban. 1. Kelet-közép-afrikai Dívízió: Kinsasha, Dar-es-Salaam, Addis Abeba, Kampala, Kanaga, Lodwar, Kigali, Lubumbashi, Goma, Magara, Juba 2. Euro-ázsiai Divízió: Moszkva, Kijev, Kisinyov, Karkov, Minszk, Szentpétervár, Novoszibirszk, Kabarovszk, Rosztov, Tbiliszi, Almaty 3. Euro-afrikai Divízió: Genf, Prága, Hamburg, München, Bécs 4. Közép-amerikai Divízió: Mexikóváros, Caracas, Bogota, Nassau (Bahamák); Belize, Georgetown (Guyana); Cali (Kolumbia), Cayenne (Francia Guyana); Guatemala város Quetzaltenango, Port-au-Prince (Haiti); Tegucigalpa, Merida, Mexikóváros (Mexikó), Puerto Rico, Santiago de los Caballeros, Maracaibo 5. Észak-amerikai Divízió: New York 6. Észak-ázsiai Csendes-óceáni Divízió: Tokió 7. Dél-amerikai Divízió: Buenos Aires 8. Dél-csendes-óceáni Divízió: Sydney, Christchurch, Port Moresby, Suva 9. Dél-afrikai Indiai-óceáni Divízió: Luanda, Angola 10. Dél-ázsiai Csendes-óceáni Divízió: Manila 11. Dél-ázsiai Divízió: Mumbai, Kochi, Bidar, Új-Delhi, Coimbatore, Surat, Imphal, Vijayawada 12. Transzeurópai Divízió: London 13. Nyugat-afrikai Divízió: Lagos (Nigéria); Doula (Kamerun), Calabar (Nigéria), Accra (Ghána), Abuja, Lome (Togo), Freetown (Sierra Leone) Résztvevők oldala 13

14 Erkölcsi kiválóság A világ nagyvárosai Imanapló 4. lap Míg én az összeadás elve alapján munkálkodom, Isten a szorzás elve alapján munkálkodik értem! Drága Uram, úgy érzem, az elkövetkező 24 órában arra hívsz, hogy a következő erényt adjam hozzá életemhez: A te erőd és hatalmad által úgy döntök, hogy Ma a következő történésekben láttam, hogy Isten megsokszorozza kegyelmét életemben: 14 Résztvevők oldala

15 Erkölcsi kiválóság A világ nagyvárosai Az imacsoport vezetőjének oldala irányelvek Javasolt terv: Bevezetés 10 perc Emlékeztesd a résztvevőket a közös ima általános elveire (javaslatokat a Közös ima irányelvei című összeállításban találsz)! Vezesd be a nap imatémáját: az erény, az erkölcsi kiválóság és a világ nagyvárosai! A közös ima ideje Dicsőítés 10 perc Dicsőítsétek Istent azért, hogy újjá tesz bennünket, és nekünk adja saját jóságát és erkölcsi kiválóságát. A témát bemutató lapon található igeverseket is felhasználhatjátok hálátok kifejezésére! Az imákra kapott válaszokat is ebben a néhány percben mondják el résztvevők! Imában mondjátok el hálátokat! Bűnvallás 5 perc A csendes ima és bűnvallás ideje: hívd a jelenlévőket arra, hogy kérjék meg Istent: mutassa meg az életükben jelenlévő bűnt, majd vallják meg azokat, és fogadják el a bocsánatot. Kéréseink felterjesztése Istenhez 30 perc Imádkozzatok azért, hogy a gyülekezeti tagok életében váljék egyre nyilvánvalóbbá Krisztus igazsága! Konkrétan könyörögjetek Istenhez a mai témában felvázolt imacélokért! Igényeljétek a Szentlélek kitöltetését, amelyet Isten Igéjében megígér! Szánjatok időt arra, hogy a közbenjárói ima részben felsorolt nagyvárosokért imádkozzatok! Két-három fős csoportokban imádkozzatok egy-egy divízióért. A kiscsoportok húzzanak kártyákat a közbenjárói imakártyákat tartalmazó dobozból, és imádkozzanak az azokon olvasható személyekért/élethelyzetekért! Imanapló 5 perc A csendes időben a résztvevők kérjék meg Istent, mutassa meg számukra, miként alkalmazhatják a nap imatémáját saját életükben az elkövetkező 24 órában. Írják le imacéljaikat és a kapott áldásokat is! Dicsőítés 5 perc Köszönjétek meg Istennek, hogy biztosítja számunkra erkölcsi kiválóságát és azt, hogy eredményesen elérhessük szeretetével a nagyvárosokat is! Javasolt énekek: Szent vagy, szent vagy (HÉ 10); Mily fenséges a kegyelem ; Emeld fel szemed Jézusra ; Teremts bennem tiszta szívet ; Tisztítsd meg a szívemet Résztvevők oldala 15

16 Isten mélységes megismerése Ötödik témánk Tudás: Jézus személyes megismerése, és a Biblia alapos ismerete az erény a tudást (2Pt 1:5, Szent István Társulat ford.). Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek (1Thessz 2:13). Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben; Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig (Ef 3:16-19). Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket (Jak 1:21). Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait (Zsid 4:12). Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, Amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve (Kol 2:2-3). Igen, miénk lehet Isten ismerete, és az Ő igazságának tudása, amely minden értelmet felülmúl! Mondd, milyen emberi szavakkal tudnánk kifejezni azt a tapasztalatot, amikor Isten valóságosan érezteti velünk jelenlétét, és szívünket olyannyira meglágyítja és áthatja az Ő hatalma? Az ilyen ismeret minden értelmet felülmúl. Nem tudjuk megmagyarázni, mindazonáltal tudjuk, hogy a miénk (Peter s Counsel to Parents [Péter tanácsai a szülőknek gyűjteményes kötet az Ellen G. White Intézettől, 1981.], 25. oldal). A közbenjárói ima célja: A gyülekezet tagjai Miközben Isten teljesebb megismerésére törekszünk, imádkozzunk azért, hogy a gyülekezet minden tagja: Szíve mélyéből szeresse Jézust és az Ő Igéjét, naponként töltsön időt az imával és a bibliatanulmányozással. Isten Igéjével összhangban éljen, mert tudatában van annak, hogy Jézus hamar visszatér. Rendszeresen és lelkesen vegyen részt az evangelizációkban és különböző szolgálatokban az emberekért. Legyen telve a Szentlélekkel, tapasztalja meg Isten szeretetét, és lakozzon Krisztusban. Imádkozzunk különösen a gyermekekért, a kamaszokért és a fiatal felnőttekért, hogy a Biblia tanulmányozása és a másoknak való szolgálat által ellen tudjanak állni a világi befolyásoknak és felül tudjanak emelkedni azokon! 16 Résztvevők oldala

17 Isten mélységes megismerése A gyülekezeti tagok Imanapló 5. lap Míg én az összeadás elve alapján munkálkodom, Isten a szorzás elve alapján munkálkodik értem! Drága Uram, úgy érzem, az elkövetkező 24 órában arra hívsz, hogy a következő erényt adjam hozzá életemhez: A te erőd és hatalmad által úgy döntök, hogy Ma a következő történésekben láttam, hogy Isten megsokszorozza kegyelmét életemben: Résztvevők oldala 17

18 Isten mélységes megismerése A gyülekezeti tagok Az imacsoport vezetőjének oldala irányelvek Javasolt terv Bevezetés 10 perc Emlékeztesd a résztvevőket a közös ima általános elveire (javaslatokat a Közös ima irányelvei című összeállításban találsz)! Vezesd be a nap imatémáját: a gyülekezet tagjai a Biblia alapos tanulmányozása és ismerete által egyre teljesebben ismerjék meg Istent! Oszd ki mindenkinek az öt-öt imakártyát, hogy a közös ima idején majd az azokon olvasható személyekért/ élethelyzetekért imádkozzon. Az imaalkalom végén gyűjtsd össze azokat! A közös ima ideje Dicsőítés 10 perc Dicsőítsétek Istent azért, hogy Ő olyan Isten, aki szeretné, ha gyermekei megismernék, és ennek érdekében ki is nyilatkoztatja számunkra önmagát! A témát bemutató lapon található igeverseket is felhasználhatjátok hálátok kifejezésére. Bátorítsd a résztvevőket, hogy Isten iránti hálájuk jeléül mondják el, hogyan válaszolt az Úr imáikra! Imában is elmondhatjátok hálátokat. Bűnvallás 5 perc A csendes ima és bűnvallás ideje: kérd meg a jelenlévőket, hogy bánják meg bűneiket, és kérjék meg Istent, mutassa meg számukra, hogy életük mely területe akadályozza őket abban, hogy megismerjék Istent! Töltsetek 2 percet közös bűnvallással, amelynek során bocsánatot kértek közösségi szinten megnyilvánuló bűnökért, amelyekkel másokat akadályoztok abban, hogy igazán megismerjék Istent! Kéréseink felterjesztése Istenhez 25 perc Imádkozzatok azért, hogy a gyülekezet tagjai mélységes vágyat érezzenek Isten személyes megismerése iránt! Használjátok a téma felvezetésénél található igeverseket és ígéreteket! Imádkozzatok közösen azért, hogy a gyülekezet többi tagjával együtt törekedjetek az Istennel való személyes kapcsolatra úgy, ahogy az a közbenjárói imádságról szóló részben található! Igényeljétek a Szentlélek kitöltetését, amelyet Isten Igéjében megígér! Oszd fel a jelenlévőket 2-3 fős kis csoportokra, hogy imádkozzanak a korábban kihúzott imakártyákon olvasható személyekért/élethelyzetekért! Hogy az összetartás erősödjön köztetek, kérd meg a jelenlévőket, hogy olyasvalakit válasszanak imapartnernek, akivel korábban még nem imádkoztak! Imanapló 5 perc A csendes időben a résztvevők kérjék meg Istent, mutassa meg számukra, miként alkalmazhatják a nap imatémáját saját életükben az elkövetkező 24 órában. Írják le imacéljaikat és a kapott áldásokat is! Dicsőítés 5 perc Köszönjétek meg Istennek, hogy szívünkbe ülteti az iránta és Igéje iránti szeretetet! Javasolt énekek: Adjátok a szent Bibliát (HÉ 403); A megnyitott szent Biblia (HÉ 476); Jézus szeretetéről (HÉ 432) 18 Résztvevők oldala

19 A szükséges önuralom Hatodik témánk Önuralom: A Szentlélektől kapott, nélkülözhetetlen jellemtulajdonság, ami képessé tesz arra, hogy szabályozzuk magatartásunkat, és bölcs döntéseket hozzunk. Leginkább abban nyilvánul meg, ahogyan testi egészségünkre vigyázunk, s ahogyan embertársainkhoz viszonyulunk. A tudomány mellé pedig mértékletességet (2Pt 1:6). Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi (1Kor 6:19-20). Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek (1Kor 10:13, 31). Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít (Fil 4:13). Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint a mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben: Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra (Róm 13:11-14). Isten túláradó szeretete és jelenléte szívünkben erősíti az önuralmat, formálja, alakítja tudatunkat és jellemünket. Krisztus életünkben megnyilvánuló kegyelme olyan csatornákba tereli céljainkat, szándékainkat és képességeinket, amelyek erkölcsi és lelki erőt adnak mégpedig olyan erőt, amit a fiataloknak nem kell itt hagyniuk ezen a Földön, hanem magukkal vihetik a Mennybe is, és velük marad egy örökkévalóságon át (My Life Today [Az életem ma], 70. oldal). A közbenjárói ima célja: Az egészségügyi szolgálatok programjai szerte a világon Az egészség megőrzése és helyreállítása nagyon fontos szerepet játszott Jézus szolgálatában. Miközben a missziónak ebben a nagyon fontos ágában tevékenykedünk, hogy elérjük az embereket Jézus számára, imádkozzunk a következőkért: Az adventista egészségügyi dolgozók legyenek telve a Szentlélekkel és legyen bölcsességük, hogy elérhessék az embereket. Kreatív és gyakorlati egészségügyi misszió, ami igazán abban segíti az embereket, ami a legégetőbb szükségletük. Az egészségügyi munka által is sok ember térjen Jézushoz. Az egészségügyi és evangéliumi munkások egységben tudjanak dolgozni egymással az emberek eléréséért. Imádkozzunk a Nagyvárosok missziójához kapcsolódó egészségügyi programokért: főzőtanfolyamok, egészség expok és előadások, orvosmisszionáriusi munka, vegetáriánus éttermek. Résztvevők oldala 19

20 A szükséges önuralom Az egészségügyi szolgálatok Imanapló 6. lap Míg én az összeadás elve alapján munkálkodom, Isten a szorzás elve alapján munkálkodik értem! Drága Uram, úgy érzem, az elkövetkező 24 órában arra hívsz, hogy a következő erényt adjam hozzá életemhez: A te erőd és hatalmad által úgy döntök, hogy Ma a következő történésekben láttam, hogy Isten megsokszorozza kegyelmét életemben: 20 Résztvevők oldala

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1 Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok 2007. október-december 1 Tartalom 1. A beszéd adománya 2. A nyelv nevelése 3. Befolyás a beszéden keresztül 4. Krisztus, a tökéletes közlõ 5. Krisztus, a legnagyobb Tanító

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal (Jn 1:14).

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal (Jn 1:14). hit4.qxd 2007.11.06. 21:30 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 4. hitelv A Fiú Isten Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,

Részletesebben

Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály

Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály óraszám: 1 óra/hét = 36 óra/év Felhasznált tankönyv: Dávidné Bajor Ágota-N.Székely Noémi-Vizvárdy Rita SSS: Gyere velem hoz!, Ecclesia Szövetkezet, Budapest-Vác 2014.

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben