Tisztelt Képviselı Testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselı Testület!"

Átírás

1 Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola ének-zenei tagozata minden év decemberében, Kodály Zoltán születésnapján kórustalálkozót rendez. Eddig 17 alkalommal sikerült megszervezni a Találkozót az aszódi és aszód-környéki, azaz galgamenti énekkarok számára. Ez évben is szeretnénk folytatni a hagyományt. A kórustalálkozó színhelye az Aszódi Evangélikus Gimnázium aulája, ahol minden jelentkezı énekkar számára fellépést biztosítunk, elızetes válogatást nem tartunk. A karvezetık általában ének tanárok, hangszeres tanárok kitőnı szakemberek, nagy lelkesedéssel. Énekkari találkozóinkon értékes zene szólal meg: népdalok, népdalfeldolgozások, egyházi énekek, gregorián zene, a reneszánsz kor alkotásai, madrigálok, motetták, korunk szerzıinek könnyebb-nehezebb mővei. A és évben, tekintettel a évi Kodály évre az átlagosnál több, kitőnıen megszólaltatott Kodály-kórus csendült fel: Nagyszalontai köszöntı, Esti dal, Adventi ének, Túrót eszik a cigány, Székely keserves, Szép könyörgés, Felszállott a páva, Ének Szent István királyhoz. Hangversenyeinket közös ének nyitja és zárja. Legutóbbi Találkozónkon nyitószámként három népdal szólalt meg közös énekként Kodály Zoltán tiszteletére (A búbánat keserőség, Száraz ágtúl messze virít a rózsa, Este van, este van, elmúlt 9 óra). Az összkart az aszódi Fix Stimm zenekar kísérte. A záró összkar befejezésként mindig Kodály- Berzsenyi A magyarokhoz címő kánonját énekli. Kórustalálkozóinkon általában kórus lép dobogóra. A és évi hangversenyeinken a következı kórusok énekeltek: Aszódi Városi Vegyeskar, Püspökhatvani Pro Musica Vegyeskar, Aszódi Evangélikus Gyülekezeti Vegyeskar, Aszódi Evangélikus Gimnázium Ifjúsági Kara, Aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskola Kicsinyek Kórusa és 7-8. osztályos leánykara, Domonyi Evangélikus Nıikar, Ikladi Evangélikus Vegyeskar, Kartali Asszonykórus, valamint a Budapesti Prelude Vegyeskar, Galgahévízi Cantiamo Kórus. A felsoroltakon kívül a 17 év alatt egyszer, vagy többször már énekeltek Kórustalálkozónkon: A Kartali Mővelıdési Ház Kisasszony Kórusa, az Aszódi Petıfi Sándor Gimnátzium Vegyeskara, Római Katholikus Énekkar, Hévízgyörki Asszonykórus,, Galgahévízi Pedagógus Vegyeskar, Turai Vegyeskar, Hatvani Római Katolikus Vegyeskar, és a Vácegresi Férfikar ban ünnepelte iskolánk ének-zenei tagozata alapításának 50. évfordulóját, ennek kapcsán szervezıdött Zenei Tagozatunk Régi Diákjainak Kórusa is. Ez a kórus másfél éve alakult, s nagy sikerrel mutatkozott be a évi kórustalálkozón.

2 A évi 19. Énekkari Találkozónkat is hasonló színvonalon szeretnénk megrendezni, mint az eddigieket. Az eddigiek mindegyike sikeres volt, mindegyik telt házzal. A decemberében megrendezett Találkozón 14 kórus 342 énekese énekelt. 18 évvel ezelıtti célunk teljesülni látszik, az Aszódi Kodály Zoltán Énekkari Találkozó a galgamenti énekkarok rangos seregszemléje lett. A december 12-én megrendezendı találkozóra a következıket tervezzük: A Kórustalálkozó végén a dalosokat, karnagyokat és közönséget kis vendéglátásban részesítenénk ( hidegtál, sós- édes sütemény, üdítı és ásványvíz). A karvezetıket és énekkarokat apró ajándékokkal lepnénk meg (emléklap, virágcsokor, DVD az elızı évi kórustalálkozóról). Szeretnénk, ha a találkozót felvenné, DVD lemezen megörökítené és három alkalommal mősorára tőzné a Galga televízió. Mindezen céljaink megvalósításának rövid költségvetése a következı: A résztvevı mintegy kórus, 350 fı x 800 Ft fı vendéglátása Emléklapok, virág A Galga TV felvétele Összesen: Saját forrás: (az ének-zene tagozatos gyerekek május 1-i fellépési díja) Kért összeg: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tisztelettel kérem a Képviselı Testületet a évi 19. Aszódi Kodály Zoltán Kórustalálkozó támogatását. Munkájához sok sikert, erıt és egészséget kívánunk! Aszód, november 17. Tisztelettel Boda János igazgató

3 Mellékletek: A 17. és 18. kórustalálkozó mősorterve: Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. A XVII. Kodály Zoltán Emlékhangverseny forgatókönyve A kórusok érkezése, elhelyezkedése: Evangélikus Gimnázium leánykara Ikladi Evangélikus Vegyeskar Aszód Csengey, Kicsinyek Kórusa Kartali Asszonykórus Aszódi Evangélikus Gyülekezeti Kórus Aszód Csengey, 7-8.o. leánykar Domonyi Evangélikus Nıikar Aszód Városi Civil Vegyeskar és Püspökhatvani Pro Musica Vegyeskar Budapesti Prelude Vegyeskar emelet 205. terem földszint 114. terem emelet 203. terem emelet 204. terem földszint 108. terem földszint 108. terem földszint 110. terem emelet 206. terem emelet Díszterem A kórusok a színpadnál találkoznak a közös éneklés fıpróbájához Fıpróba, Majd a kórusok elhelyezkedése (az Aszódi Civil, a Püspökhatvani, valamint a Budapesti Prelude kórust kérjük a karzatot elfoglalni Mősor: - A mősorközlı elindítja a Találkozót - Az iskolaigazgató megnyitja a hangversenyt - Himnusz - Versmondás Kovács Ferencné - Közös éneklés, kísér a Fix Stimm zenekar - Ünnepi beszéd Tarr Gábor - A kórusok bemutatják mősorukat: 1. Evangélikus Gimnázium leánykara 2. Ikladi Evangélikus Vegyeskar 3. Aszód Csengey, Kicsinyek Kórusa 4. Kartali Asszonykórus 5. Aszódi Evangélikus Gyülekezeti Kórus 6. Domonyi Evangélikus Nıikar 7. Aszód Csengey, 7-8.o. leánykar 8. Aszód Városi Civil Vegyeskar és Püspökhatvani Pro Musica Vegyeskar 9. Budapesti Prelude Vegyeskar - Összkar: Kodály-Berzsenyi: A magyarokhoz (kánon) Énok- Nagy Levente - Az iskolaigazgató búcsúszavai - Szózat - A mősorközlı bezárja a találkozót. Kb A résztvevı kórusok megvendégelése az ebédlıben.

4 Csengey Gusztáv Általános Iskola A XVIII. Kodály Zoltán Emlékhangverseny forgatókönyve tól A kórusok érkezése, elhelyezkedése: 1. Evangélikus Gimnázium Énekkara (30fı) földszint 119. terem 2. Ikladi Evangélikus Vegyeskar (23 fı) földszint 108. terem 3. Domonyi Evangélikus Nıikar (12 fı) emelet 209. terem 4. Aszód Csengey Gyermekkórus (70fı) emelet 203. terem 5. Kartali Asszonykórus (14 fı) földszint 112. terem 6. Aszódi Evangélikus Gyülekezeti Kórus (21 fı) földszint 114. terem 7. Aszód Csengey, 1-2.osztályosok (35 fı) emelet 210. terem 8. Aszódi Hagyományırzık (20fı) földszint 110. terem 9. Aszód Városi Civil Vegyeskar és Püspökhatvani Pro Musica Vegyeskar (35 fı) emelet 206. terem 10. Budapest Mandák Kórus (40 fı) emelet 208. terem 11. Aszódi Régi Diákok Kara (24 fı) földszint 114. terem 12. Hévízgyörki Asszonykórus (15 fı) földszint 115. terem 13. Aszódi Petıfi Sándor Gimnázium (15 fı) emelet 204. terem 14. Galgahévízi Cantiamo Kórus (30 fı) emelet 205. terem A zenekar fıpróbája Az énekkarok és zenekar közös fıpróbája A kórusok elhelyezkedése a színpadon és lépcsıkön (az Aszódi Civil, a Püspökhatvani, valamint a Budapesti Mandák kórust, a Domonyi Nıikart és a Galgahévízi Cantiamo kórust kérjük a karzatot elfoglalni) Mősor: - A mősorközlı elindítja a Találkozót (Buzás Mária) - Az iskolaigazgató megnyitja a hangversenyt (Boda János) - Himnusz - Díjátadás (Sztán István) - Ünnepi beszéd Novák Istvánné (Novák Istvánné) - Közös éneklés, kísér a Fix Stimm zenekar (Fíx Stimm zenekar) - A kórusok bemutatják mősorukat: 1. Budapest Mandák Kórus (Balázs István) 2. Aszód Csengey, 1-2.osztályosok (Énok Nagy Levente) 3. Aszód Városi Civil Vegyeskar és Püspökhatvani Pro Musica Vegyeskar (Pál Katalin, Pál Lajos) 4. Aszódi Hagyományırzık (Tóth Gézáné) 5. Domonyi Evangélikus Nıikar (Dr. Braun Pálné) 6. Aszódi Petıfi Sándor Gimnázium Énekkara (Nagy Emese) 7. Kartali Asszonykórus (Valter Menyhértné) 8. Aszódi Evangélikus Gyülekezeti Kórus (Tarr Gábor) 9. Hévízgyörki Asszonykórus (Bóna Ervinné) SZÜNET (10 perc) 10. Evangélikus Gimnázium Énekkara (Szabó Andrásné) 11. Aszód Csengey Gyermekkórus (Énok Nagy Levente 12. Az Evangélikus Gimnázium és a Csengey iskola közös elıadása 13. Ikladi Evangélikus Vegyeskar (Huszár Xénia) 14. Aszódi Régi Diákok Kara (Tarr Gábor) 15. Galgahévízi Cantiamo Kórus (Novák Istvánné) - Összkar: Kodály-Berzsenyi: A magyarokhoz (kánon) (Énok- Nagy Levente ) - Szózat - A mősorközlı bezárja a találkozót. Kb A résztvevı kórusok megvendégelése az ebédlıben.

5

REVIVE SZEGEDIN! ÚJHODJ MEG SZEGED! MUSICBRIDGE A ZENE HÍDJA

REVIVE SZEGEDIN! ÚJHODJ MEG SZEGED! MUSICBRIDGE A ZENE HÍDJA Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg REVIVE SZEGEDIN! ÚJHODJ MEG SZEGED! MUSICBRIDGE A ZENE HÍDJA Hangversenyek A

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Rákoscsaba Szent Erzsébet Templom (XVII. kerület, Nagyszénás tér) MŰSORFÜZET

Rákoscsaba Szent Erzsébet Templom (XVII. kerület, Nagyszénás tér) MŰSORFÜZET 17. Pünkösdi Kórustalálkozó 2006. június 1-3 Rákoscsaba Szent Erzsébet Templom (XVII. kerület, Nagyszénás tér) MŰSORFÜZET Egyházi fővédnök: Dr. Paskai László bíboros Világi fővédnök: Dr. Hoffmann Attila

Részletesebben

09.30 Ünnepélyes megnyitó Helyszín: Jurisich Miklós Gimnázium díszterme

09.30 Ünnepélyes megnyitó Helyszín: Jurisich Miklós Gimnázium díszterme PROGRAM: [ április 9. péntek ] 14.00-18.00 Regisztráció a Jurisich Miklós Gimnáziumban (Kőszeg, Hunyadi utca ) 15.00-18.00 Akusztikai próbák a JMG dísztermében 20.00 Szakmai beszélgetések Helyszín: a Jurisics

Részletesebben

I. rész Augusztus szeptember - október havi összefoglaló

I. rész Augusztus szeptember - október havi összefoglaló I. rész Augusztus szeptember - október havi összefoglaló ÉMÁSZ panaszpont nyílt a Nagyközségi Könyvtárban A szociális közműszolgáltatásról szóló törvény módosításainak megfelelően 2013. október 15-éig

Részletesebben

Advent idején Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ez egyben az egyházi év kezdete is.

Advent idején Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ez egyben az egyházi év kezdete is. 1 Karácsonyig, a negyedik többnyire csonka. A keresztény egyház liturgikus színe a lila, az összeszedettség, a fegyelem és a bűnbánat színe. (kivéve Advent III. vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt használni,

Részletesebben

Ezüst Ombudsman Érem. Húszmillió forint értékû pályázat. Felújításra vár az evangélikus templom. Vendégünk volt a Hálózat Televízió 2010.

Ezüst Ombudsman Érem. Húszmillió forint értékû pályázat. Felújításra vár az evangélikus templom. Vendégünk volt a Hálózat Televízió 2010. ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Felújításra vár az evangélikus templom A beruházás támogatására naptárt adott ki a gyülekezet alapítványa Az 1719 és 17 között épült aszódi evangélikus templom fenntartói

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Balassagyarmati események naptára 2006.

Balassagyarmati események naptára 2006. Balassagyarmati események naptára 2006. Az eseménynaptár a Madách Imre Városi Könyvtár helyismereti dokumentációjára, elsısorban a győjteménybe beérkezı meghívókra épül. Adatainkat a Rózsavölgyi Márk Mővészeti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ honlap: www.arsmusica.hu AZ ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2013 februárjában alakult egyesület a 2014-es évben is szerteágazó tevékenységet folytatott a kultúra

Részletesebben

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek.

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek. A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA SOPONYÁN Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvízvölgyi Citerás és Népzenei Találkozót a

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK! Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2011. NOVEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

Részletesebben

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER KARTAL VÉDÕSZENTJE Árpád-házi Szent Erzsébet, Kartal védõszentje a legismertebb magyar szentünk világszerte. Nagy tiszteletnek örvend számos

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK!

2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK! Béres Klára, a Teljes Életért Alapítvány elnöke és Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az éveknek Nyugdíjas Klubszövetség elnöke a Béres Alapítvány Béres Csepp adományozó ünnepségén EREDMÉNYEKBEN GAZDAG,

Részletesebben

ZeneSzó ÉVFORDULÓK A VOX MIRABILIS KAMARAKÓRUS A ZADARI NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENYEN. ZeneSzó. 2014 - A 4. szám tartalomjegyzéke:

ZeneSzó ÉVFORDULÓK A VOX MIRABILIS KAMARAKÓRUS A ZADARI NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENYEN. ZeneSzó. 2014 - A 4. szám tartalomjegyzéke: 2014 - A 4. szám tartalomjegyzéke: Címlap: 115 éve született Bárdos Lajos Címlap: Gál Béla Bárdos Szimpózium - Debrecen (Márkusné Natter-Nád Klára).................................................. 3 4.

Részletesebben

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2.

Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2. A 800 éves Gerjen Hírlapja! XIV. évfolyam 1. szám INGYENES 2011. január Jótékonysági elıadás Az óvodások adventi jótékonysági elıadása teljesen megtöltötte a a nézıteret szülıkkel, nagyszülıkkel, érdeklıdıkkel.

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/2 június Tartalom Országos Kamaraének találkozó Kodály Zoltán tiszteletére Igó Lenke Zárszó Kollár Éva..........................................

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Pászti Miklós Alapítvány /Biatorbágy/ és a Pászti Miklós a Nemzeti Énekkarért Alapítvány /Budapest/ kuratóriuma

M E G H Í V Ó. A Pászti Miklós Alapítvány /Biatorbágy/ és a Pászti Miklós a Nemzeti Énekkarért Alapítvány /Budapest/ kuratóriuma M E G H Í V Ó A Pászti Miklós Alapítvány /Biatorbágy/ és a Pászti Miklós a Nemzeti Énekkarért Alapítvány /Budapest/ kuratóriuma tisztelettel meghívja Önt és családját Pászti Miklós születésének 85. évfordulója

Részletesebben

XIX. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2012. április. Húsvéti Vers

XIX. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2012. április. Húsvéti Vers Ikladi Hírek XIX. évfolyam 4. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2012. április Húsvéti Vers Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam, Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. Na,

Részletesebben

ÉPÜLÕ ELKERÜLÕ, FELÜLNÉZETBÕL

ÉPÜLÕ ELKERÜLÕ, FELÜLNÉZETBÕL 3 5 7-8-9-10 14 16 12 VIDOR FESZTIVÁL. Kilenc nap alatt 44 helyszínen mintegy 400 programmal várják a vendégeket Nyíregyházán, a VIDOR Fesztiválon augusztus 29. és szeptember 6. között. MEGLEPETÉS KISISKO-

Részletesebben

Egyházzenei szakképzés

Egyházzenei szakképzés PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON, GÖDÖLLİ Egyházzenei szakképzés FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014/15-ÖS TANÉVRE Oktatási alapok A gödöllıi premontreiek igényes

Részletesebben

XXXIX. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK

XXXIX. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK XXXIX. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK 2015. április 18 június 21. Szeretettel meghívjuk Önt, valamint kedves hozzátartozóit, barátait és ismerőseit rendezvényeinkre! Rendező: a BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK KÓRUS

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

XXXVI. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK 2012. április 21 június 10.

XXXVI. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK 2012. április 21 június 10. XXXVI. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK 2012. április 21 június 10. Szeretettel meghívjuk Önt, valamint kedves hozzátartozóit, barátait és ismerőseit rendezvényeinkre. Rendező: a BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK KÓRUS-

Részletesebben

Ünnepvárás, Jászolkiállításra. A. A háttérmunka rejtett értékei. Sokoldalú kapcsolatok 2011. DECEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Ünnepvárás, Jászolkiállításra. A. A háttérmunka rejtett értékei. Sokoldalú kapcsolatok 2011. DECEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A háttérmunka rejtett értékei Ketten kaptak Nívódíjat A Szociális Munka Napján A Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából idén is köszöntötték városunk és körzete

Részletesebben

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2005. ÉVRİL

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2005. ÉVRİL Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2005. ÉVRİL A Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003. aug. 21-én jogerıre emelkedett

Részletesebben