E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 415/2009. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: KÖZMEGHALLGATÁS. Az orvosi alapellátás, sürgősségi ellátás elérhetősége Baranya megyében, különös tekintettel az esélyegyenlőségre (alapellatas) ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:. dr.horváth Zsófia, egészségügyi referens Humánszolgáltatási Főosztáy MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

2 2 Hatályos jogszabályok: Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapellátásnál, 88. (1) bekezdése alapján, a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. (2) Az (1) bekezdésben foglalt alapellátás célja a) az ellátott lakosságra vonatkozó, a 79. szerinti megelőző tevékenység; b) az egyén ba) egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása és nevelése, bb) külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, bc) szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás ellátás céljából, bd) gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a kezelőorvos által javasolt terápiás terv alapján; c) szükség esetén a bb) és a bd) alpontban foglaltaknak a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában végzendő szakorvosi konzílium kérése. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdése alapján, a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról. A (2) bek. szerint, a települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét. A települési önkormányzatoknak az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes kérdéseiről szóló 47/2004.(V. 11.) ESZCSM rendelet 15. (1) bek. alapján, háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni. A 2) bek. alapján, ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgős - a következő rendelési időig nem halasztható - orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata. Központi ügyelet az érintett háziorvosi körzetek lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve (5 bek). A (6) bek. alapján, az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a továbbiakban: ügyelet) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az önkormányzattal, illetve intézményével kötött szerződésének megfelelően látja el. A területi ellátási kötelezettség nélkül háziorvosi tevékenységet végző orvos az ügyelet működtetőjével kötött szerződésben rögzített feltételek szerint működik közre az ügyelet ellátásában. Tekintettel arra, hogy az alapellátás helyzetéről, legfontosabb jellemzőiről, problémáiról a Baranya Megyei Önkormányzat adatokkal, információkkal nem rendelkezik, ezért felkértem Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézetét (ÁNTSZ), a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatóját, valamint a PTE Sürgősségi Orvostani Tanszéki Csoport vezetőjét, hogy szakmai anyag összeállításával, valamint a közgyűlésen való személyes megjelenésükkel segítsék a téma megtárgyalását. Jelen előterjesztés

3 3 nevezettek által készített anyag, melyet változatlan tartalommal és formában terjesztek a közgyűlés elé. ÁNTSZ Igazgatási Osztályvezetője, dr. Kassay Veronika az alábbi tájékoztatót készítette felkérésemre az alapellátás helyzetéről: A háziorvosi ellátás Baranya megyében 156 felnőtt, 90 vegyes, és 76 gyermek háziorvosi körzetben történik. A háziorvosi praxisok legtöbbje un. funkcionálisan privatizált, az épület tulajdonosa az önkormányzat, a működtetés a háziorvos vállalkozásának a feladata. Ez főleg a minimumfeltételek építészeti vonatkozásait érintő problémát jelent. Egyre több esetben kerül térítés nélkül a műszer és eszközállomány a háziorvosok tulajdonába, melyek biztosításáért utána ő felel. A vegyes praxisok esetében állandó probléma a gyermekellátás. Egyrészt a házi gyermekorvosi körzetek visznek el - sokszor már ellátási gondot okozva saját körzetüknek- tetemes számú beteget, másrészt a Mozgó Szakorvosi Szolgálat /MSZSZ/ szakmai kompetenciái nincsenek lerögzítve /védőoltást ad be, ugyanakkor a gyermekekért a családorvos felel/. Átmeneti szünetelés után újra megkezdte működését a Baranya Megyei Kórháztól örököl - MSZSZ - a Pécsi Tudományegyetem szolgáltatásaként. A megye sajátossága - település-szerkezetéből adódóan - a sok alacsony kártyaszámmal bíró körzet, melyek sokszor csak az önkormányzatok kiegészítő finanszírozásával tarthatóak fenn. Ezen praxisok, ha elvesztik háziorvosaikat csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem találnak újat helyette. Huzamosan betöltetlen háziorvosi körzet a megyében 3 db volt 2008-ban / Somogyapáti, Nemeske, Ibafa /. A fenti huzamosabb ideje betöltetlen praxisok a Szigetvári kistérségben vannak, mely a stagnáló, lemaradó kistérségek közé tartozik, ez a tény meghatározza egyébként a gazdasági fejlettséget, e keresztül pedig az önkormányzatok fejlesztésre fordítható forrásait szűkíti. Más szempontból pedig a perifériás, a nagyobb városközpontoktól, egyetemi városoktól (Pécs, Kaposvár) való relatíve nagy távolság (melyet ráadásul az utak minősége és vonalvezetése is súlyosbít) igen erősen gátolja, hogy a frissen végzett szakemberek szívesen térjenek vissza/jöjjenek a kistérségekbe. Ez utóbbi tény nyilvánul meg az egészségügyi alapellátásban a betöltetlen állások/körzetek számában, ahova hiába történik évek óta az állások hirdetése, még az érdeklődők száma is igen alacsony. Az elmúlt évek ellenőrzési tapasztalatainak alapján az alapellátást általánosságban a megfelelő tárgyi és személyi feltételek jellemzik. A székhelyközségi rendelők állapota, felszereltsége általában magasabb szintű, míg a külközségiek állapota, berendezése szegényesebb. A pécsi, építészetileg kritikus állapotú rendelők helyzete az utóbbi időben rendeződni látszik. A 47/2004.(V.11.)ESzCsM. rendelet alapján a háziorvosi ügyeletben Baranya megyében évben 145 településen volt a hétközi háziorvosi ellátás készenlét formájában biztosítva, valamint a Mohács sziget ellátása a földrajzi adottságok miatt egész héten készenlét formájában történt. Ezzel szemben évet követően csupán összevont háziorvosi ügyeletek illetve központi ügyeletek működtek a megyében. A háziorvosi (fogorvosi) ügyeletek részletes adatai az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézetének honlapján/ / a Beutalási rend címszó alatt megtalálhatóak.

4 4 Az ügyeletet ellátó szolgáltatók a megyében nagyrészt rendelkeznek telephellyel, kivétel a Mohács szigetet, mely két települést érint / Új-Mohács és Homorúd /, mely esetben az ügyleti ellátás a Bajai Városi kórházban történik. Ennek oka, hogy a Dunán este 20 óra után nincs komp-közlekedés, így a sürgős esetek ellátása lehetetlen Mohács felől. A napközbeni ellátást is befolyásolja a kompközlekedés. Megoldás a mohácsi híd megépülése lenne. Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes, Bikal és Nagyhajmás a földrajzi közelség miatt szerződtek a háziorvosi ügyeleti ellátásra a Dombóvári Szent Panteleon Kórház telephelyén működő háziorvosi ügyeleti szolgáltatóval. Szászvár, Máza, Kárász, Vékény települések önkormányzata január 01-ével a Bonyhádon működő BZS Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött szerződést a háziorvosi ügyelet működtetésére, ezzel a szászvári székhelyű ügyelet megszűnt. Ennek oka a működtetési nehézségekben rejlik, nem tudott az ügyelet kellő számú orvost biztosítani a szabályszerű működéshez. A fogorvosi alap és szakellátásban 173 OEP finanszírozott körzet és Pécsett 14 iskolafogászati körzet működik, melyek személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. Fogászati ügyelet Pécsett és Villányban van. Az Egyesített Egészségügyi Intézmények által működtetett ügyleti ellátáshoz Pécs, a Pécsi kistérség, Komló és a Komlói kistérség tartozik. A Villányban működő ügyeletet a dr.dudás Béla fogászati Bt. látja el. Területéhez a Siklósi kistérség települései tartoznak 12 település kivételével. A fenti ellátással Baranya megye 301 települése közül 102 település lakossága van ellátva fogászati ügyelet szempontjából, melynek oka az, hogy csupán több település összefogásával lehet finanszírozhatóvá tenni a fogászati ügyeletet. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V. 11.) ESzCsM. rendelet 13..(6) bekezdése, és 6. (4) bekezdése szabályozza a fogorvosi ügyelet szervezését. A jogszabály szerint a fogorvosi ügyelet szervezése - az alapellátási ügyelet keretében - az önkormányzatok számára kötelező. A rendelet a megyeszékhelyekre és megyei jogú városok ügyeletének megszervezésére vonatkozóan tartalmaz előírásokat. A sürgősségi betegellátásra Baranya megyében két szolgáltató rendelkezik működési engedéllyel: PTE a Gyermekgyógyászati Klinika telephelyén 4 ággyal és a Mohács Városi Kórház szintén 4 ággyal. Mindkét szolgáltató SO2 szintű ellátást nyújt, mely a sürgősségi betegellátó osztály alacsonyabb szintjét jelenti. A PTE Gyermekgyógyászati Klinikájának ellátási területe a Mohácsi kistérségen kívül az egész megye, melyet az egészségügyi miniszter án határozott meg. A Mohácsi Kórház területi ellátási kötelezettsége a Mohácsi kistérségre terjed ki. A fenti területi elosztás anomáliája, hogy az ellátandó feladat és az ÁNTSZ engedély - nem tesz különbséget a felnőtt és a gyermek ellátás közt. A jelenleg hatályos jogszabályokban nincs gyermek sürgősségi ellátás, tehát formailag a Gyermekgyógyászati Klinikán a felnőtt betegeket is el kéne látni, ami természetesen nem lehetséges. Így egy nagy területi hiány keletkezne a felnőtt sürgősségi ellátásban, mely szerint a Mohácsi kistérségen kívül a megye ellátatlan lenne. A gyakorlat szerencsére nem ezt mutatja, mivel minden kórház rendelkezik sürgősségi betegfogadó hellyel, és kötelezően ellátja azon szakmákban a hozzá érkező betegeket, mely aktív szakmára ÁNTSZ engedélye van.

5 5 Ennek ellenére a megyében nagyon hiányzik egy magas szintű ellátást nyújtó sürgősségi centrum, mely legalább SO1 szintű osztállyal és az ellátási területének / Baranya megye / megfelelő méretű kapacitással rendelkezik. Ezen a gondon segít az, hogy a Pécsi Tudományegyetem a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megjelent A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (ezen belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására /kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F / címmel készített pályázatot nyújtott be. A pályázatot a PTE megnyerte, az új SO1 szintű osztály működését várhatóan 2012-ben kezdheti meg. Az SO2 szintű ellátást nyújtó beteg ellátó osztályok működése a megye más fekvőbeteg ellátó intézményében is kívánatos lenne. A Szigetvári Egészségügyi Kft.-nél egy SO2 szintű osztály működése földrajzilag és kórház jelenlegi szolgáltatásai alapján is indokolt lenne. Ehhez azonban stabil gazdasági és szakmai helyzet kialakítása szükséges, melyek a szakmai tárgyi és személyi minimumfeltételek kialakításához és folyamatos fenntartáshoz szükségesek. A Pécsi Tudományegyetem Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója, prof. dr. Nagy Lajos a témáról az alábbi összeállítást bocsátotta rendelkezésünkre: ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK: A megyében a családorvosi és gyermekorvosi alapellátást 322 orvosi praxis látja el, amelynek megoszlása: 246 felnőtt vagy vegyes praxis, 76 gyermek házi gyermekorvosi praxis. Ezek több mint 80 %-a funkcionálisan privatizált. Az orvosok átlag életkora 55 év, mintegy 20 kolléga 70 év feletti. A tartósan üres praxisok száma az elmúlt években 3-5 (országosan ). Jellemző, hogy a vidéki praxisok jelentős aránya a korábbi körzeti orvosi rendszer maradványaként - alacsony lélekszámmal működik (székhelyközség, csatolt községek). A háziorvosi rendszer 20 évvel ezelőtti kialakításával ez a szerkezet nagyrészt megmaradt. A háziorvoslás kialakítása együtt járt a szabad orvosválasztás bevezetésével, a praxisok részleges privatizációjával, a finanszírozás átalakításával, a szakvizsga- és a szintentartó továbbképzési kötelezettség bevezetésével. Több mint 10 éve csak azok az orvosok végezhetnek háziorvosi munkát, akik teljesítik a képzési- és továbbképzési kötelezettségüket. Elsősorban a privatizáció eredményeként az elmúlt években sokat javult a rendelők állapota, a dologi körülmények, műszerezettség. A nem-vállalkozó háziorvosok esetében a tulajdonos önkormányzatok is javítottak az ellátás körülményein elsősorban az 1000 betegszám alatti praxisok esetében. A jelenlegi kártyaszám alapú finanszírozás nem fedezi a háziorvoslás kiadásait: az önkormányzatoknak hozzá kell járulni a működési költségekhez, a praxisok életképességének megtartásához. Ez az anyagi támogatás elősegítette, hogy Baranya megyében kedvezőbb a tartósan betöltetlen orvosi praxisok aránya. SZAKMAI MUNKA A mindennapi betegellátás, a rehabilitáció, a krónikus betegek és idősek gondozásának színvonala eléri, vagy meghaladja az országos szintet. Ezt az eredményes szakmai munkát elősegítette a PTE Családorvostani Intézete, a megyében aktív szakmai-tudományos munkát végző egyesületek (pl.: MÁOTE, CSAKOSZ, Praktizáló Orvosok Szövetsége) által szervezett rendszeres szakmai összejövetelek.

6 6 A háziorvosi munkát nehezítő problémák: az adminisztrációs kötelezettség folyamatos növelése, érdektelenség a definitív betegellátásban, az alulfinanszírozottság, a csökkenő orvos utánpótlás, a szakellátás hozzáférhetőségének rosszabbodása. A fenti tevékenységekkel szemben megyénkben is gondot jelent a jogszabályban is előírt lakossági szűrési programok végzése. A nehézségek okai: az érdekeltség hiánya, a lakosság egészségtudatos magatartásának alacsony szintje, a kedvezőtlen rendelési idő, a szakember hiány, a szakellátás kapacitáshiánya, várható kedvezőtlen társadalmi hatások (gyógyszerfogyasztás, táppénz), és főleg a kisebb településeken szociális - és utazási problémák. A népegészségügyi helyzet javítása szempontjából a prevenciós szolgáltatások feltételeinek biztosítása kiemelt jelentőséggel bír. Háziorvosi ügyeleti rendszer Baranya megyében különböző területi nagyságú központi ügyeletek, illetve sok helyen összevont háziorvosi ügyeletek végzik az elsődleges ügyeleti ellátást. A finanszírozás fejkvóta alapú, amely főleg az aprófalvas térségekben messze elégtelen. A jelenlegi ügyeleti ellátás szakmai színvonala nem megfelelő. Okai: az ügyeletes team felkészületlensége, a műszerezettség hiánya, a hiányzó szakmai kontroll, az egységes prehospitális sürgősségi ellátás kiépítetlensége. A lakossági érdekek, valamint az orvosszakmai és gazdaságossági szempontok figyelembevételével szükség van a racionálisabb háziorvosi ügyeleti rendszer kialakítására. JAVASLATOK A háziorvosi munka hatékonyságának alapvető javítását az alapellátási rendszer tartalmi, finanszírozási és strukturális átalakítása eredményezheti. Ennek egyes eleme: A minőségbiztosítási rendszer megteremtése A praxis nagyságával arányos létszámú alapellátási team és rendelési idő kialakítása A rendszeres orvosszakmai ellenőrzések bevezetése A finanszírozási rendszer átalakítása a minőségi mutatók és az érdekeltségi szempontok beépítésével Egységes prehospitalis sürgősségi betegellátás létrehozása Egyes szolgáltatási tevékenységek feltételeinek kialakítása (pl. az egészségvédelem- és fejlesztés, a betegségmegelőzés érdekében) A családorvoslás szakma presztizsének javítása A háziorvos utánpótlás biztosítása (pl. praxisvásárlás megkönnyítése, elmaradott térségekben kiemelt fejlesztések és finanszírozás) Az alap- és szakellátás közötti együttműködés javítása. A Pécsi Tudományegyetem Sürgősségi Orvostani Tanszéki Csoport vezetője, prof. dr. Sárosi István: A sürgősségi betegellátás helyzete Pécsett és vonzáskörzetében című szakmai anyaga a következőket tartalmazza: Szomorú, de tény a megállapításom: Pécs és vonzáskörzete sürgősségi betegellátása rendkívül korszerűtlen, idejétmúlt, a hézagpótlás elvére épülve rosszul szervezett, nem felel meg az esélyegyenlőség európai kartákban rögzített feltételeinek és követelményeinek, fényévnyire van az európai normáktól, és messze elmarad a korszerű sürgősségi betegellátást művelő többi megyeszékhelytől és várostól.

7 7 Csak a példa kedvéért: 2010-ben, Európa Kulturális Fővárosában az eddigi turisztikai forgalmat több százezerrel meghaladó külföldi látogatóval számolhatunk. Óhatatlan bizonyos betegségek, balesetek előfordulása. Értetlenséget (és döbbenetet) fog kiváltani az a tény, hogy töréssel vagy megrándult bokával a város déli részébe a Traumacentrumba, a kardiológiai eseményekkel egyik nap az észak-nyugati, másik nap a déli városrészbe, harmadikon a belvárosba, a neurológiai történésekkel a városközpontba kell rohanni, csak a felnőtt betegellátást számítva 14 helyszín közül választhat a rászoruló, s folytatható a sor a szemészettel, urológiával, fül-orrgégészettel, égéssel, pszichiátria problémákkal, stb. Nem beszélve arról, hogy vannak intézetek amelyek csak a hét bizonyos napjain adnak ügyeletet, váltott rendszerben a város más-más pontjain lévő egyéb intézetekkel. A helyzet komikus, de sajnos lesz (mint ahogy ez már számtalanszor elő is fordult), akinek tragikus kimenetelű ez a betegellátási szervezési forma; mindezekkel együtt a jelen rendszert túlélő betegek körében a mélypont alatt vannak az elégedettségi mutatók, ami a 4-6 órás várakozási idők ismeretében nem meglepő. A probléma tehát mielőbbi megoldásért kiált, amely nem csak az egyetem, de a város, és a teljes régió feladata és felelőssége! Rendkívül fontos leszögezni: a sürgősségi betegellátás nem a betegek mielőbbi, azaz sürgős ellátását jelenti: hanem egy olyan új típusú betegellátási formát, amelynek lényege, hogy egy adott terület (régió) bármely részéről egyetlen helyre érkezve a beteg, nem betegsége típusának, hanem állapot-súlyosságának megfelelően kerül szakkézbe, azaz azonnali, 10, 30, 60 percen belüli, vagy későbbi ellátásra. A sürgősségi betegellátó egy olyan szervezeti egység, ahol folyamatos és teljes körű diagnosztikai rendszer működik, minden eszköz (és tudás) rendelkezésre áll a betegek stabilizálására, és ahol az esetek %-ban 24 órán belül végleges ellátásra kerülnek, s csak az instabil, vagy a 24 órán belül nem lezárható esetek kerülnek kórházi felvételre. Ez a szisztéma mindenki által jó ismerten működik az Egyesült Államokban ( Vészhelyzet ), megvalósítását - a gyógyuláshoz való egyenlő esély jelszavával - abszolút prioritásként kezeli az Európai Unió, és kiépítését, megszervezését sürgősségi országos feladatként kezeli a magyar egészségpolitika is. Csak a klinikai adatbázisunkból merítve: a sürgősségi betegmegjelenés évi száma (gyermek és nőgyógyászati betegeket nem számítva) eléri a beteget, ami napi rosszulléti esetet jelent, ehhez hozzá véve a Megyei Kórház beteganyagát, és a rendelőintézeti-háziorvosi ügyeleti rosszulléteket kapjuk meg Pécs és vonzáskörzetében a sürgősségi betegellátásra szorulók pontos számát. Megoldást a TIOP uniós pályázat keretében első helyen kiemelt beruházás megvalósulása jelenthet, amelynek során megépítésre kerül az I. sz. Klinikai Tömb mentőbejárati szintjén, és a klinika udvarán egy 1300 négyzetméter alapterületű, modern Sürgősségi Betegellátó Osztály, amely az ún. egykapus beléptetési rendszerével a gyermek- és nőgyógyászati esetek kivételével egy helyen fogad minden sürgősségi betegellátásra szoruló személyt. Az új sürgősségi osztály (egy későbbiek során kialakításra kerülő Sürgősségi Orvostani Intézet magja) célszerűen kialakított helységrendszere tartalmaz két műtői blockot, kétágyas shoktalanítót, ill. kritikus állapotot stabilizáló helyiséget, intenzív és általános jellegű fektető ágyakat, komplett és korszerű diagnosztikus eszközöket, kényelmes betegvárót recepcióval és betegosztályozóval, szociális és adminisztrációs helyiségeket, s ez a komplexum a nap 24 órájában folyamatosan várja a kísérőkkel együtt mintegy érkezőt. A betegellátást pályázati szakértők által már jóváhagyottan 23 szakorvos, 26 nem-szakorvos végzi, munkájukat közel nyolcvan

8 8 diplomás és nem-diplomás ápoló, beteghordó és, adminisztrációs személyzet segíti majd. Az építés mellett ésszerű átszervezéssel integrálni kell a sürgősségi betegellátás eddig szétszórtan működő szakembereit, és meg kell szüntetni a pazarló fölösleges párhuzamosságokat. Mindezek révén amellett, hogy megvalósul közel fél millió ember esélyegyenlőségen alapuló biztonságos és korszerű, európai színvonalú betegfogadása és ellátása, lehetősége van az egyetemnek, mint tudásközpontnak arra, hogy megvalósítsa az orvosegyetemi városok közül elsőként, a gyógyítás mellett másik legfontosabb feladatát, a sürgősségi orvostan intézeti szintű graduális és postgraduális oktatását, így a sürgősségi szakemberek képzését és továbbképzését is. Mindezen (várható) sikerekkel párhuzamosan: Európai mintának megfelelően a város közterületein feltűnő, többnyelvű táblák telepítésével egy olyan információs rendszert kell építeni, amelynek segítségével a sürgősségi osztály minden magyar és külföldi személy számára bárhonnan megközelíthető, ill. elérhető. A klinikai tömböt körülvevő közterületek egy részét involválni kell a mostaninál jóval nagyobb számú személygépkocsi parkolása céljából, továbbá ésszerű forgalomszabályozással könnyíteni a sürgősségi osztály megközelítését. Miközben megvalósul a város és a régió korszerű intrahospitális, és az OMSZ-szal való jó együttműködés révén prehospitális sürgősségi ellátása, a várossal ugyancsak közös feladat a frekventált helyszíneken az életmentés (és újraélesztés) alapfeltételének megszervezése, a lakosság által használható félautomata defibrillátor-készülékek telepítése, a lakosság oktatása, kiképzése. A sürgősségi osztály régióval közös feladata mindazon telekommunikációs rendszerek kiépítése és működtetése, amelyek segítségével a régió bármely részéből, még a sürgősségi osztályra való érkezés előtt azonnali szaktanácsadás és segítség adható. Végül a legfontosabb: közös feladatszervezéssel, vagy akár pályázati ráfordítással elérni a sürgősségi ágylétszám mielőbbi optimalizálását, azaz a európai ajánlásoknak megfelelően minimum duplájára emelését. Jelen pályázat csak meghatározott ágyszámot, nevezetesen 13-nak a tervezését engedélyezte. Nagyszámú statisztikai adat birtokában azonban egyértelműen kijelenthető, hogy ezzel az ágyszámmal működő sürgősségi osztály pont annak a feladatnak nem tud megfelelni, amely a feladata lenne, az említett betegforgalommal kalkulálva ezen ágyszámnak minimum a duplájára lenne szükség. A fenti feladatok közösek, a megoldásuk is az, mindenkiért, de magunkért és gyerekeinkért is Fenti feladatok megoldása az Önkormányzat és az Egyetem közös feladata és felelőssége, különös tekintettel a betegellátás integrációs koncepciójának függvényében. Mit kérünk az Önkormányzattól és a Közgyűléstől? Vegye figyelembe, hogy a sürgősségi betegellátás a gyógyító tevékenység legérzékenyebb eleme és ezért hatékonyságának kritikus értékelése mindenkor a társadalmi megítélés fókuszában áll Támogassa a projekt megvalósítását, és tekintse ezt kulcs-kérdésnek Pécs és a régió érdekében, különösen annak figyelembevételével, hogy jelenleg hátrányos helyzetben vagyunk az ország más régióihoz viszonyítva. Tartsa napirenden a projekt alakulását és éljen ezzel kapcsolatban a rendszeres beszámoltatás jogával

9 9 Nyújtson segítséget az ellátó rendszer működési feltételeinek megteremtésében, kialakításában (parkoló, városrendezés, forgalomszervezés, logisztikai segítség és szervezés stb.) Mérlegelje, hogy milyen mértékben tudja támogatni a megvalósításhoz szükséges forrásokat, a műszer és eszközpark szinten tartásának, ill. fejlesztésének a kérdését, és kiemelten: a sürgősségi betegellátást végző humánerőforrás országosan már elért megbecsülését. Adjon segítséget a régióban felkutatható támogatók aktiválásához (ipari üzemek, banki, vállalati donáció, stb.) A betegellátás integrációs programjában a projektet kiemelten kezelje az Egyetem, a Baranya Megyei Kórház és a területi orvosi ellátás feladatainak egészében. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a POTE Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója, prof. dr. Nagy Lajos, a POTE Sürgősségi Orvostani Tanszéki Csoport vezetője, prof. dr. Sárosi István, valamint ÁNTSZ Igazgatási Osztályvezetője, dr. Kassay Veronika által az orvosi alapellátás, sürgősségi ellátás helyzetéről készült szakmai anyagokat, és az ennek alapján készült előterjesztést fogadja el. Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) tudomásul veszi Az orvosi alapellátás, sürgősségi ellátás elérhetősége Baranya megyében, különös tekintettel az esélyegyenlőségre elnevezéssel megtartott KÖZMEGHALLGATÁS tájékoztató anyagaiban foglaltakat; b) felkéri elnökét, hogy - a szakmai anyagokban részletezett nehézségekre és megoldandó problémákra figyelemmel - a Pécsi Tudományegyetemmel folytatott integrációs egyeztetések során a sürgősségi ellátás helyzetének javítását szolgáló lehetőségeket is tekintsék át; c) köszönetét fejezi ki a tájékozató szakmai anyagainak összeállításáért prof. Dr. Sárosi Istvánnak, prof. Dr. Nagy Lajosnak, valamint Dr. Kassay Veronikának augusztus 25. Horváth Zoltán

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 746.335/2006. Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának valamint Kistokaj Község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN!

MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN! MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN! Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. ( VII. 04.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Murakeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a fogászati alapellátás 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. CÍM: SŰRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt.sz: 7.768/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: A BKMÖ Kórháza létszámfejlesztése Az előterjesztést készítette: Bujdosó Katalin Közgazdasági

Részletesebben

Az alapellátás (Egészségügyi Törvény) 88. (1) A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető,

Az alapellátás (Egészségügyi Törvény) 88. (1) A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, A foglalkozás-egészségügy és az egészségügy kapcsolatrendszere. A foglalkozás-egészségügy és az alapellátás integrálása. A foglalkozás-egészségügy és a háziorvoslás azonosságai és eltérései. A keletkező

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

~' '\ I. f, ~... Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda

~' '\ I. f, ~... Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda 2007 O KT 3 O. ci:, ~ Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály Egészségügyi Iroda Vass Péter osztályvezetõ részére Szombathely Kossuth L. u.

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése c. (DAOP-2007-4.1.1.) pályázat előkészítése Az

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak

Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről. jelenléti ív szerinti meghívottak 58918-21/2008 Jegyzőkönyv az Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. augusztus 25-ei rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 bizottsági tag, jelenléti ív szerinti meghívottak Osváth András Ismertette a javasolt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A védőnői körzetek megállapításáról Tárgykört

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁRCIUS 6-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁRCIUS 6-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁRCIUS 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-3/2008. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: Tájékoztatás a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 17. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház struktúraátalakítási programja Európai Uniós támogatással Célkitűzés A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház

Részletesebben

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Betegközpontúság, magas szakmai színvonal... M i n ı s ég i r án yí t ás i O s z tá l y www.josa.hu HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 139-2/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Javaslat a Központi Ügyeleti Szolgálat Szabályzatának módosítására

Javaslat a Központi Ügyeleti Szolgálat Szabályzatának módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA ESZ: 230.687/2008. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Javaslat a Központi Ügyeleti Szolgálat Szabályzatának módosítására Összeállította:

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 515-20/2006. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa

J A VA S L A T. Előterjesztő: Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezető, főigazgató főorvosa J A VA S L A T az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi tagként való részvételére az ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 135. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből

A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből A kórházi sürgősségi ellátás nemzetközi szemszögből Prof. Dr. Pintér Lajos HM miniszteri megbízott Dr. Pápai Tibor Ph.D centrumvezető ápoló 1 A nemzetközi sürgősségi ellátás evolúciója a gazdasági, urbanizációs,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról (egységes szerkezetben a 23/2004.(IX.15.), a 8/2006. (IV.06.), a 8/2008.(IV.21.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV oltás finanszírozása iránti kérelméről

ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV oltás finanszírozása iránti kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Dr. Juhász Zsuzsanna HPV

Részletesebben

2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja

2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja 2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja dr.horváth Magdolna házi gyermekorvos ellátási szerződésének módosítása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2212/2006. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása új kórház- struktúrák kialakítására ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 2004. május 11. 00:03, kedd - Dr. Hanyecz Vince Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 759 /2005. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Javaslat a 2006. évi induló címzett támogatási, beruházási koncepciók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JÚNIUS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1048-2/2010. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Települések közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény (kozoktjuni)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása

ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám alatti alapellátásban foglalkoztatott szolgáltatók feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A szabadság utca 8. szám

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. -a (7) bekezdésének b) pontjában és az egészségügyről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre

1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1/1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. június 24-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 13/2013. (X.30.) számú

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2011.(VI.3.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Simontornya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság!

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság! Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István út 14. Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 417-802. E-maiI: alapellatas@nyiregyhaza.hu Web: www.eualapellatas.hu A I r Ügyiratszám:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI 133. INTÉZET

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI 133. INTÉZET EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI 133. INTÉZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. szeptember 16-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről Előadó: dr. Burcsi

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i rendes ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002.

Részletesebben

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014 12 03 Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014. szeptember hónapra, 1039 ágyra vonatkoztatva, az alábbi intézmények adataival: S.E. I.sz. Gyermekklinika, Szent János Kórház és

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

1. oldal, összesen: 5. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 1. oldal, összesen: 5 A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1157/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Innovációs Technológiai

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosítószámú projekt A projekt bemutatása - Előzmények Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: A védőnői szolgálat dokumentációs és nyilvántartási

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-21/2013. Tárgy: Vállalkozó fogorvos feladat-ellátási szerződése Mell.:

Részletesebben