BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT NATURA 2000 HATÁSBECSLÉS TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT AUGUSZTUS 1

2 Tartalom 1. A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Operatív Program Stratégiai Környezeti Vizsgálat Előzmény A hatásvizsgálathoz felhasználandó információk leírása Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Operatív Program Natura 2000 hatásbecslés kidolgozásának indokoltsága, szükségessége és céljainak összevetése más megegyező szintű tervek, koncepciók, programok céljaival Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Operatív Program Natura 2000 kidolgozásának indokoltsága, célja, kiemelve a környezeti értékelés szempontjából a közösségi, az országos, illetve megyei szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, területfejlesztés szerint fontos elemekkel A Natura 2000 területek ismertetése járási szinteken SKV szempontrendszere szerinti értékelés a Natura 2000 hálózat területeinek állapotára, állagára és jellegére vonatkozóan, tekintettel e területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire Natura 2000 területeket érintő fejlesztési elemek A fejlesztési elképzelések, tervek, intézkedések, beavatkozások környezeti hatásainak elemzése, valamint a megyei tervekben szereplő fejlesztési beavatkozások környezeti teljesítményértékelése a Natura 2000 hálózatban Vidék fenntartható fejlesztése A megyeszékhely integrált fejlesztése Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás Komplex megyei gazdaságfejlesztés menedzsment és marketing tevékenység megszervezése Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési képességének kibontakoztatása Térségi elérhetőség és mobilitás A területfejlesztési operatív programban feltárt környezeti konfliktusok értékelése és a környezeti állapot várható alakulása Bács-Kiskun megyei szerkezeti terv infrastruktúra elemeinek és hálózatainak környezeti értékelése Javaslat környezeti szempontú intézkedésre Összefoglalás

3 1. A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Operatív Program Stratégiai Környezeti Vizsgálat Előzmény Jelen dokumentum szerves részét képezi a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Operatív Program Stratégiai Környezeti Vizsgálat alapdokumentumának (BKMTOP SKV). A stratégiai környezeti vizsgálat kidolgozásának ismertetése, a kidolgozás folyamata, a módszertan bemutatása ebben az alapdokumentumban részletezve megtalálható, ezért ebben a tanulmányban csak a Natura 2000 programhoz történő kiegészítések és részletek szerepelnek. Jelen dokumentum célja Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Operatív Programjában meghatározott prioritási tengelyek, specifikus célok és beruházási programok Stratégiai Környezeti Vizsgálata a as tervezési időszakra, a Natura 2000 területek vonatkozásában. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet 10. (1) bekezdése alapján meg kell vizsgálni, hogy az operatív programban javasolt célok várhatóan milyen hatást gyakorolnak majd a megyében érintett Natura 2000 területek jelölésének alapjául szolgáló, ún. jelölő fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére. A vizsgálat nem az egyes, későbbiekben racionalizálódó, konkrét beruházások jogszabályban előírt és meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő ún. Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció(k). Az a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során elkészítendő önálló dokumentum(ok) amennyiben az adott beruházás várhatóan jelentős hatással lesz az érintett Natura 2000 területre. A hatás jelentőségének megítélését a környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjairól szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 5. számú melléklete írja elő: A tevékenység és a kapcsolódó műveletek, létesítmények jellemzői A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen A várható környezeti hatások jellemzői, figyelembe véve az 1. és 2. pontban lévő szempontokkal való összefüggést: 1.1. A hatásvizsgálathoz felhasználandó információk leírása A Natura 2000 az Európai Unió által létrehozott összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. Ennek alapvető célkitűzéseit az 1979-es madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) illetve az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) határozza meg. A madárvédelmi irányelv általános célja a tagállamok területén, természetes módon előforduló összes madárfaj védelme. Különleges madárvédelmi területnek azok a régiók számítanak, amelyek a tagállam területén rendszeresen előforduló és átvonuló fajok nagy állományainak adnak otthont, valamint a vízimadarak szempontjából nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyeket foglalnak magukban. Az élőhelyvédelmi irányelv fő célkitűzése a biológiai sokféleség megóvása, a fajok és élőhelytípusok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, természetes elterjedésük szinten tar- 3

4 tásával vagy növelésével. Az irányelv írja elő az európai ökológiai hálózat, a Natura 2000 létrehozását, melynek a madárvédelmi irányelv rendelkezései alapján kijelölt területek is részei. Az irányelvek által meghatározott célok és alapelvek az Európai Uniós csatlakozásunkat követően többek között az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelettel került átültetésre a nemzeti jogrendszerünkbe. A rendelet tételesen meghatározza az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó, Natura 2000 területeken előforduló közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusokat, fajokat, valamint a megőrzésükhöz szükséges előírásokat. A kijelöléssel Magyarország területének közel 21 %-a lett Natura 2000 terület, azaz különleges madárvédelmi terület és a különleges természetmegőrzési terület. A két területtípus átfedése közel 42 %. Az eredeti védett területek csaknem mindegyike bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1,2 millió hektár kap uniós védettséget. Napjainkban a teljes Natura 2000 hálózat kiterjedése összesen 1,99 millió ha. A Natura 2000 hálózat működtetésének célja, a területek kijelölése alapjául szolgáló élőhelytípusok, valamint fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása és helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása, valamint a Natura 2000 hálózatra vonatkozóan a társadalom, a helyi közösségek, a gazdálkodók, a területhasználók által is ismert, elfogadott és támogatott rendszer kialakítása (1. táblázat). Cél a Natura 2000 területekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésénél, a területre gyakorolt hatások vizsgálatánál, illetve a területek kezelésénél, megőrzésénél való figyelembe vétel. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer jó alapot nyújt a hazai Natura 2000 területek monitorozására. 1. táblázat Az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelveknek (Natura 2000) megfelelő jelentési kötelezettségek áttekintése. Jelentés Jogszabályi hely Jelentés ideje Natura 2000 űrlapok terület felterjesztésekor Jelentés az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtásaként hozott egyedi intézkedésekről 6 évente Az alkalmazott eltérések (derogációk) a fajok védelmére vonatkozó előírásoktól 92/43/EGK 2 évente Az élőhelytípusok és a fajok természetvédelmi helyzetének monitorozása Nincs meghatározva A IV. mellékletben szereplő fajok véletlenszerű pusztulásának monitorozása/ellenőrzése Nincs meghatározva Az alkalmazott eltérések (derogációk) a madarak védelmének előírásaitól 79/409/EGK Évente Jelentés az irányelv végrehajtásaként hozott nemzeti előírásokról 3 évente Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelettel és az Állami Természetvédelem Natura 2000 területekre vonatkozó természetvédelmi prioritásainak megjelentetésével technikailag a jóváhagyott Natura 2000 területeket (közösségi jelentőségű élőhelyeket) különleges termé- 4

5 szet-megőrzési területekké (közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok; illetve közösségi jelentőségű állat- és növényfajok) váltak. A különleges természet-megőrzési területekre vonatkozó természetvédelmi intézkedések alapját többek között a természetvédelmi célkitűzések képezik, amelyek minden esetben az egyes területek kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartását, megőrzését és helyreállítását célozzák meg. Erre vonatkozóan valamennyi Natura 2000 terület egyedi űrlappal rendelkezik (97/266/EK bizottsági határozat szerinti adatlap Standard Data Form és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv 17. cikkének (1) bekezdése szerint), amely tartalmazza a részletes, konkrét területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzéseket és prioritásokat. Közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok azok az élőhelytípusok, amelyeket természetes elterjedési területükön az eltűnés veszélye fenyeget; elterjedési területük zsugorodása vagy eredendően korlátozott elterjedésük következtében kis területen fordulnak elő; egy vagy több biogeográfiai régiónak kiemelkedően jellegzetes képviselői. A közösségi jelentőségű fajok veszélyeztetettek; sérülékenyek, azaz valószínűsíthető, hogy a veszélyeztetett kategóriába kerülnek a közeljövőben, amennyiben a sérülékenységet előidéző okok továbbra is fennállnak; ritkák, azaz kis állományaik léteznek, amelyek ugyan jelenleg nem veszélyeztetettek vagy sebezhetők, de kockázatnak vannak kitéve. E fajok körülhatárolt földrajzi területen vagy kiterjedtebb területen, de alacsony sűrűségben fordulnak elő; endemikusak (bennszülött fajok) és különös figyelmet érdemelnek élőhelyük különleges természete miatt és/vagy a hasznosításukkal kapcsolatos, élőhelyükre, illetve védelmi helyzetükre gyakorolt esetleges kihatások miatt. Az értékelést a Natura 2000 hazai jogszabályi hátterét figyelembe véve kell elvégezni: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet (Kr.) Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kr. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI.13.) FVM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV.27.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V.3.) VM rendelet Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek jegyzékéről szóló KvVM közlemény (MK 80. szám II. kötet, 2005) A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Kr. 5

6 2. Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Operatív Program Natura 2000 hatásbecslés kidolgozásának indokoltsága, szükségessége és céljainak összevetése más megegyező szintű tervek, koncepciók, programok céljaival A BKMTOP Natura 2000 szempontú SKV készítésével kapcsolatban a felmerülő feladatok közül több téma vizsgálatára a BKMTOP környezeti értékelésekor már részletesen sor került (lásd BKMTOP SKV 2.1., 2.2. és 2.3. fejezetek). A BKMTOP Natura 2000 területeket érintő részcéljainak környezeti szempontú konzisztencia vizsgálatát és az esetleges ellentmondások feltárását, valamint a program összevetését a közösségi, az országos, illetve megyei szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, területfejlesztési és más releváns tervekkel, koncepciókkal a BKMTOP SKV már tartalmazza, nincs szükség annak újabb elvégzésére, vagy ide másolására. Jelen fejezet a BKMTOP SKV-ban nem szerepelő Natura 2000 szempontjából fontos kiegészítéseket tartalmazza Bács-Kiskun megye Területfejlesztési Operatív Program Natura 2000 kidolgozásának indokoltsága, célja, kiemelve a környezeti értékelés szempontjából a közösségi, az országos, illetve megyei szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, területfejlesztés szerint fontos elemekkel Az Európai Unió ökológiai hálózatához, a Natura 2000-hez tartozó területek kiterjedése hazánkban körülbelül 2 millió hektár. A teljes területhez viszonyított arány (EURSTAT szerint EU-27: 17,9 %, HU: 21,4 %), illetve a mezőgazdasági területeken belüli (EU-27: 10,6 %, HU: 14,6 %), és az erdőterületeken belüli (EU-27: 22,9 %, HU: 44,7 %) részesedést tekintve a hazai értékeink meghaladják az uniós átlagot, ami mindenképpen pozitív, de egyben nagyobb feladat és felelősség is a fenntartható területei tervezés számára. Az SKV készítés szempontjából regionális sajátosság és hangsúlyozza a vizsgálat fontosságát is az a megye gazdaságfejlesztési potenciálját befolyásoló körülmény különösen a turizmus, víziközlekedés fejlesztési területén hogy a Dunának a megyei teljes szakasza és ártere a NATURA 2000 hálózat részét képezi, mint különleges természet-megőrzési terület. A megye területén további érték, hogy a természeti területek és élőhelyek összefüggő hálózatot, láncolatot alkotnak. Programszinten azonosítani lehet Natura 2000 területekre gyakorolt hatásokat, ezért szükséges az élőhelyvédelmi irányelv szerinti értékelést is elvégezni. A Natura 2000 hálózat jelentős mértékben hozzá fog járulni a vidék fenntartható fejlődéséhez, a vidéki munkaerő foglalkoztatásának növelésével, alternatív jövedelemszerzési lehetőségek teremtésével, a vidék turisztikai vonzerejének növelésével, biotermékek kereskedelmével és az agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel. A természeti értékek megőrzése és gondozása is járhat gazdasági előnyökkel, amit már Magyarországon is számos példa bizonyít októberében a Vidékgazdasági Minisztérium Stratégiai Főosztály irányításával elkészült, társadalmasítás alatt álló, as időszakra vonatkozó 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) mellékletét képezi a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv IV. (NTA). Az NKP három stratégiai alapterület alá sorolja be az egyes stratégiai célokat. Ezek közül az egyik a Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. Hazánk bio- 6

7 lógiai sokféleségének megőrzésében, a táj- és természetvédelemben jelentős szerepet töltenek be a Natura 2000 területek. A dokumentum által meghatározott stratégiai célok: Az ökológiai hálózat fenntartása. A Natura 2000 hálózat fenntartása, az élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, illetve helyreállítása. Az országos jelentőségű védett természeti területek hálózatának fenntartása, bővítése, hogy hazánk természeti értékei megőrzéséhez a területi védelem feltételei rendelkezésre álljanak. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása. A nemzetközi jelentőségű természeti területek védelme, fenntartása, illetve bővítése. Az ex lege védett természeti területek degradációjának megállítása, természeti állapotuk javítása, természeti és kulturális örökségi értékeik integrált megőrzése. Az NTA által meghatározott fő cselekvési irányok: Valamennyi Natura 2000 területre készül fenntartási terv, ahol a területek természetvédelmi és gazdálkodási szempontú kezelési céljainak összehangolása ezt szükségessé teszi. Elsőbbséget kell adni a nem védett Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítésének, hogy a területhasználók megismerjék, milyen kompenzációs és támogatási rendszerekhez csatlakozhatnak. A fenntartási tervekben foglaltakra alapozott kezelés megvalósítása, a tervekben megfogalmazott előírások és javaslatok érvényesítése az érintett szakterületi jogszabályokban, tervekben és a pályázati források felhasználásánál. A pénzügyi időszakban a Natura 2000 fenntartási tervek elkészítését szolgáló támogatási jogcím biztosítása, az igénybevétel szabályainak kidolgozása. A fenntartási tervek alapján Natura 2000 specifikus támogatási programok kidolgozása. Indikátorok: Natura 2000 fenntartási tervvel rendelkező területek aránya. A fenntartási tervekre alapozott intézkedések száma. Kiemelt fontosságú az Európai Bizottság által is a legjobbak között számon tartott, időszakra szóló Natura 2000 területek finanszírozását megalapozó országos intézkedési terv, az ún. Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv. Az intézkedési terv összesen 9 országos stratégiai természetvédelmi prioritást és 41 intézkedést azonosít. Főbb beavatkozási területek: A közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok, a Natura 2000 területek megőrzését szolgáló közvetlen (infrastrukturális) fejlesztések (élőhely-fejlesztés, -rekonstrukció, közvetlen fajmegőrzési beavatkozások, a természetvédelmi kezelés eszközrendszerének fejlesztése stb.), különös tekintettel a Magyarországon előforduló értékekre prioritás A közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok megőrzéséhez szükséges tudásbázis fejlesztése, és a természetvédelmi helyzet hosszú távú nyomon követéséhez szükséges feltételek megteremtése (kutatás, monitorozás) 7. prioritás A közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok megőrzéséhez szükséges intézményi feltételek fejlesztése, a Natura 2000 területek tervszerű kezelésének megalapozása (pl. a területi jelenlét intézményi feltételeinek erősítése, stb.) a Natura 2000 hálózat és a közösségi 7

8 jelentőségű természeti értékek ismertségének, társadalmi elfogadottságának javítása (szemléletformálás, oktatás) 8. prioritás A Natura 2000 területek jelenlétéből eredő potenciális gazdasági-társadalmi előnyök fenntartható hasznosításának, jó gyakorlatok hazai alkalmazásának elősegítése 9. prioritás Az intézkedési tervben meghatározott célkitűzések és intézkedések beépítése szükséges az operatív programokba, megteremtve ezzel a szükséges intézkedések finanszírozási hátterét, ezáltal lehetővé téve a 2020-ig teljesítendő uniós biológiai sokféleség stratégia 1. céljának teljesítését; a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének jelentős javulását. Figyelembe véve az érintett alapok sajátosságait, illetve az eddigi felhasználásukkal kapcsolatos tapasztalatokat, hozzájárulásuk a közösségi jelentőségű természeti értékek megőrzéséhez általában az alábbiak szerint képzelhető el: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Kohéziós Alap (KA): a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok megőrzését, kezelését, természetvédelmi helyzetük nyomon követését, bemutatását, és a szemléletformálást szolgáló infrastrukturális beruházások; Európai Szociális Alap (ESZA): a Natura 2000 területek kezelésében és megőrzésében érintett állami intézményi kapacitások fejlesztése, szemléletformálás, oktatás, képzés; Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA): a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok megőrzését célzó, Natura 2000 területeken érvényes gazdálkodási előírások vagy a gazdálkodók önkéntes vállalásainak ellentételezése, kis léptékű (gazdaságszintű) élőhely-fejlesztési beruházások, Natura 2000 fenntartási tervek elkészítése és felülvizsgálata; Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA): halászati hasznosítók élőhely-fejlesztési beruházásai Natura 2000 területeken (halászati hasznosítású természetes vizeken és extenzív halastavakon), Natura 2000 területek érvényes előírások betartásának, vagy önkéntes vállalások teljesítésének ellentételezése; LIFE: fajok és élőhely-típusok megőrzését szolgáló, állami és magánjogi szereplők által megvalósított infrastrukturális beruházások és egyéb konkrét természetvédelmi tevékenységek (pl. fajmegőrzési akciók); Natura 2000 fenntartási tervek elkészítése és felülvizsgálata; bemutatás, szemléletformálás; nagyobb léptékű, több érintett bevonásával, illetve más uniós alapok párhuzamos felhasználásával megvalósuló, egy adott program, terv, vagy stratégia (pl. PAF) végrehajtását célzó ún. integrált projektek. Horizon 2020: közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok megőrzéséhez szükséges tudásbázis gyarapítása, az ismeretlen természetvédelmi helyzetű, vagy kevésbé ismert fajok és élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének meghatározása, a kutatási infrastruktúra fejlesztése A Natura 2000 területek ismertetése járási szinteken Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben megadott, Bács-Kiskun megyében található Natura 2000 területeket mutatja be az 1. ábra és a 2. táblázat. 8

9 1. ábra Natura 2000 területek Bács-Kiskun megyében A táblázatból jól látható, hogy a megyében található Natura 2000 területek döntő többsége a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) működési területéhez tartozik. A Bácsalmási járás területén védett terület szinte nem található, mindössze a járás területének 0,9 %-a tartozik a Natura 2000 élőhelyvédelmi területekhez (2. ábra). Az ökológiai hálózat területe is mindössze a járás területének 8,3 %-a (3. ábra). A Bajai járás 9,7 %-a Nemzeti Parki terület és jelentős a Natura 2000 területek aránya (Natura 2000 SCI 10,5 % és Natura 2000 SPA 9,7 %) és az ökológiai hálózat területe is 22,2 %-a. A Jánoshalmi járás területén a legkisebb a védett területek aránya (kevesebb, mint 1 %) és az ökológiai hálózat területe is itt a legkisebb (6,4 %). A Kalocsai járás területének igen jelentős része védett terület és kiemelkedő az ökológiai hálózat területe is (40,2 %). A Kecskeméti járás területén a védett területek aránya nem magas, azonban e területek legnagyobb része a Natura 2000 élőhelyvédelmi terület védettség mellett nemzeti parki védettséggel is rendelkezik. Az ökológiai hálózat területe számottevő (19,7 %), de a járások átlagánál kisebb. A Kiskőrösi járás területén a második legmagasabb a Nemzeti Parkhoz tartozó területek aránya és a Natura 2000 élőhelyvédelmi területek aránya is. A megye területének több mint harmada az ökológiai hálózat része. 9

10 2. táblázat Natura 2000 területek Bács-Kiskun Megyében 1 Különleges élőhelyvédelmi terület / SCI SCI N2K azonosító Terület (ha) Különleges madárvédelmi terület / SPA SPA N2K azonosító Terület (ha) Kiskunsági Nemzeti Park Felső-Kiskunsági szikes puszta x HUKN Felső-Kiskunsági Szikes Puszták és Turjánvidék x HUKN ,02 Felső-Kiskunsági szikes tavak és Miklapuszta x HUKN ,72 Kiskunsági szikes tavak és az Örjegi Turjánvidék x HUKN ,19 Tass-szalkszentmártoni szikes puszta x HUKN ,2200 x HUKN10001 Szabadszálási ürgés gyep x HUKN ,01 Felső-Kiskunsági turjánvidék x HUKN ,47 Fülöpházi homokbuckák x HUKN ,13 Fülöpházi Hosszú rét x HUKN ,73 Fülöpszállás-soltszentimre-csengődi lápok x HUKN ,99 Kiskunsági szikes tavak és az Örjegi Turjánvidék x HUKN10002 Izsáki Kolon-tó x HUKN ,79 Izsáki Kolon-tó x HUKN30003 Ágasegyháza-orgoványi rétek x HUKN ,14 Kiskőrösi turjános x HUKN ,96 Ökördi erdőteleki keceli lápok x HUKN ,88 Kiskunsági szikes tavak és az Örjegi Turjánvidék x HUKN10002 Bócsa-bugaci homokpuszta x HUKN ,45 Dél-Örjeg x HUKN ,08 Hajósi-homokpusza x HUKN ,31 Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek x HUKN ,26 Kékhegyi-lőtér x HUKN ,05 Dél-Bácska x HUKN ,46 Déli-Homokhátság x HUKN ,97 Jánoshalma-kunfehértói erdők x HUKN ,34 Imre-hegyi pirtói kiskunhalasi homokbuckák x HUKN ,32 Harkai-tó x HUKN ,94 Pirtói Nagy-tó x HUKN ,54 Tázlár kiskunhalasi homokbuckák x HUKN ,05 Harkakötöny kiskunmajsai homokbuckák x HUKN ,3 Móricgáti lápok x HUKN ,97 Péteri-tó x HUKN ,1 Gátéri Fehér-tó x HUKN ,78 Gátéri Fehér-tó x HUKN30002 Csongrád-Bokrosi sóstó x HUKN ,15 Csongrád-Bokrosi sóstó x HUKN30001 Tisza Alpár- Bokros ártéri öblözet x HUKN ,33 Alpár-Bokrosi Tisza - Ártéri öblözet x HUKN ,95 Balástya-Szatymaz környéki homokvidék x HUKN ,8 Matkópusztai ürgés gyep x HUKN ,66 Nagynyíri erdő x HUKN ,08 Solti ürgés gyep x HUKN ,21 Közép-Tisza (Hortobágyi NP) x HUHN ,59 Közép-Tisza (Hortobágyi NP) x HUHN ,16 Gemenc (Duna-Dráva NP) x HUDD ,09 Gemenc (Duna-Dráva NP) x HUDD ,18 Béda-Karapancsa (Duna-Dráva NP) x HUDD ,61 Béda-Karapancsa (Duna-Dráva NP) x HUDD ,01 Jászkarajenői puszták (Duna-Ipoly NP) x HUDI ,26 Jászkarajenői puszták (Duna-Ipoly NP) x HUDI ,79 1 adatforrás: 10

11 2. ábra. A Natura 2000 területek aránya járásokban A Kiskunfélegyházi járás területén jelentősebb a Natura 2000 élőhelyvédelmi területek találhatóak (11,3 %), mely területek legnagyobb része (8,9 %) Nemzeti Parkhoz tartozó terület is egyben. A Kiskunhalasi és Kiskunmajsai járás területén a Jánoshalmi járáshoz hasonlóan igen alacsony a védett területek aránya és az ökológiai hálózat területe is alacsonyabb járások átlagánál. A Kunszentmiklósi járás területén a legmagasabb a megyében a védett területek aránya, mind a Nemzeti Park területeket (16,9 %), mind a Natura 2000 területeket (Natura 2000 SCI 32,3 % és Natura 2000 SPA 36 %) tekintve. Az ökológiai hálózat területe is itt a legmagasabb a megyében (58 %). A Tiszakécskei járás területén a védett területek aránya nem kiemelkedő, Nemzeti parkhoz tartozó terület mindössze 2,2 %, a Natura 2000 területek aránya a Bajai járáshoz hasonlóan alakul. Az ökológiai hálózat területe számottevő (19,7 %), a járások átlagértékéhez hasonlóan alakul. Az ún. jelölő növényfajok közül az alábbi 7 növényfajra (az országban előforduló 37 Annex II.-es növényfaj közül) jelölt kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területet a Kiskunsági Nemzeti Park. A relatíve kevés faj állományait tekintve országosan, sőt az Adenophora liliifolia és az Apium repens kivételével világszinten is kiemelt jelentőséggel bírnak. Zárójelben került feltüntetésre a KNPI működési területén előforduló összállomány: Adenophora liliifolia / csengettyűvirág (6 tő), Dianthus diutinus / tartós szegfű (kb ezer tő), Cirsium brachycephalum/ kisfészkű aszat (kb. 30 millió tő), Iris humilis ssp. arenaria / homoki nőszirom (kb. 2 millió tő), Colchicum arenarium / homoki kikerics (kb. 3,7 millió tő), Apium repens / kúszó celler (770 tő), Gladiolus palustris /mocsári kardvirág (kb. 45 ezer tő). A jelölő állatfajok közül az országban előforduló 114 Annex II.-es (nem madár) állatfajból 35 fajra jelölt kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területet illetve különleges természet-megőrzési terület a Kiskunsági Nemzeti Park. 11

12 3. ábra. A védett természeti területek és az ökológiai hálózat területi aránya járásokban Két faj, a Dorcadion fulvum cervae és a Vipera ursinii ssp. rakosiensis világállományának döntő része a KNPI működési területén található. Utóbbi itteni becsült állománynagysága körülbelül 300 példány. További, országos (és különösen a!-al jelölt fajok esetében nemzetközi) szinten jelentősebb jelölő állatfajok a KNPI működési területén, például 2 : Anisus vorticulus (kis lemezcsiga), Vertigo angustior (hosszúfogú törpecsiga), Vertigo moulinsiana (hasas törpecsiga),!leucorrhinia pectoralis (piros szitakötő), Isophya costata (magyar tarsza), 2 12

13 !Carabus hungaricus (magyar futrinka), Cucujus cinnaberinus (skarlátbogár), Bolbelasmus unicornis (szarvas ganéjtúró),!chondrosoma fiduciarium (magyar ősziaraszoló), Lycaena dispar (nagy tűzlepke), Maculinea teleius (vérfű-hangyaboglárka), Misgurnus fossilis, (réti csík)!umbra krameri, (lápi póc) Bombina bombina (vöröshasú unka) Triturus cristatus-t. dobrogicus fajpáros, (tarajos gőte, dunai gőte) Emys orbicularis (mocsári teknős) Lutra lutra (vidra) Mustela eversmanni, (molnár, v. réti görény) Myotis dasycneme, (tavi denevér) Spermophilus citellus. (ürge) Az országban előforduló 46 jelölő élőhely közül 16 élőhelytípus fenntartására jelölt ki Natura 2000 területeket a KNPI. Kiemelten jelentős élőhelytípusok a KNPI működési területén (zárójelben közölt a becsült összkiterjedés az illetékességi területen,!-al jelöltek a nemzetközi szinten is kiemelt jelentőségű élőhelyek)!1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak (77 ezer ha); 3150 Természetes eutróf tavak (500 ha); 6250 Síksági pannon löszgyepek (160 ha); 6260 Pannon homoki gyepek (40 ezer ha);!6410 Kékperjés láprétek (1500 ha);! 6440 Mocsárrétek (10 ezer ha); 7210 Meszes lápok télisással (120 ha); 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (95 ha);!91e0 Égeres, kőrises, füzes ligeterdők (3500 ha); 91F0 Keményfás ligeterdők (580 ha);!91i0 Euroszibériai erdőssztyepptölgyesek (130 ha); 91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok (10500 ha). 3. SKV szempontrendszere szerinti értékelés a Natura 2000 hálózat területeinek állapotára, állagára és jellegére vonatkozóan, tekintettel e területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire Natura 2000 területeket érintő fejlesztési elemek A megyére kidolgozott területfejlesztési operatív program alapvetően öt szempont alapján csoportosítja az egyes fejlesztési elemeket: 13

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

Hajósi-homokpuszta (HUKN20014) NATURA 2000 terület fenntartási terve Egyeztetési dokumentum (1. Javaslattevő fázis) Készítette:

Hajósi-homokpuszta (HUKN20014) NATURA 2000 terület fenntartási terve Egyeztetési dokumentum (1. Javaslattevő fázis) Készítette: Hajósi-homokpuszta (HUKN20014) NATURA 2000 terület fenntartási terve Egyeztetési dokumentum (1. Javaslattevő fázis) Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 6500 Baja, Szent László u. 105. sz. 1 A NATURA

Részletesebben

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014 Ügyfél: Bükki

Részletesebben

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HAT ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE (2009-2014)

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HAT ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE (2009-2014) A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HAT ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE (2009-2014) 2008 1 Fejlesztési tervünk a KNPI 2009-2014 közötti tervezési időszakra vonatkozó feladatait határozza meg előbb szakági, majd

Részletesebben

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES

EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES EU & GOV ERNMEN T A DV ISORY SERVICES A 2009-10-es környezeti és energetikai fejlesztési akciótervek stratégiai környezeti vizsgálata Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink

Részletesebben

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére 2009. június 10. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tartalomjegyzék

Részletesebben

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről 2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges intézkedésekről A Kormány 1. elfogadja az e határozat mellékletét képező Nemzeti Agrár-környezetvédelmi

Részletesebben

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz - TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1 A stratégia háttere... 4 1.1.1 Indíttatás

Részletesebben

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV.

NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPTERV IV. A természetvédelem szakpolitikai stratégiája 2014-2019 tervezet 2013 Tartalom A Nemzeti Természetvédelmi Alaptervről 4 1. Bevezetés 5 2. Az NTA-IV megvalósítása során

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag. Megrendelő: Fejér Megyei Önkormányzat KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Egyeztetési anyag Készült: a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit

Részletesebben

A Balaton (HUBF30002)

A Balaton (HUBF30002) A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület fenntartási terve Csopak 2014. Pályázat azonosítója 1536230503 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Natura 2000 fenntartási terv Lapistó-Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20030) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája Bevezetés... 2 A biológiai sokféleségről szóló nemzetközi egyezmény haza

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén

Részletesebben

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás A Bodrogköz Tájgazdálkodási Stratégiai Terve Természetesen Természetest A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás megbízásából készítette a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége Székhely:

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jelentése a 2012. évben végzett tevékenységéről

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jelentése a 2012. évben végzett tevékenységéről A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jelentése a 2012. évben végzett tevékenységéről A KNPI 2012. évi jelentése 2 Szerkesztette: Dr. Magyar Gábor A jelentés összeállításában közreműködtek: Dobrosi Dénes

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben