A kaszálás szempontjai természetvédő szemmel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kaszálás szempontjai természetvédő szemmel"

Átírás

1 A kaszálás szempontjai természetvédő szemmel Sipos Katalin

2 Gyepeink értékei Magyarországon viszonylag nagy kiterjedésű és kiemelkedően változatos jellegű természetközeli gyep található. Gyepek az ország kb. 12 %-át borítják, melynek megközelítően 60 %-a természetközeli gyep (Kelemen 1997). Gyepek védelme több szempontból indokolt: a természetes fajösszetételű, szerkezetű, állapotú gyepek önmagukban, növény, állat és gombafajaik összességével értékesek - EU szinten is; kiemelt figyelmet érdemelnek a gyepekben élő kritikusan veszélyeztetett fajok; még a kevésbé természetes állapotú gyepek is értékes ökológiai funkciókat töltenek be: fészkelőhely, táplálkozóhely, ökológiai folyosó, védőzóna, stb.. Dolomit sziklagyep a Szénásokon

3 Természetes gyeptípusok Magyarországon megközelítően 140 Vörös Könyves gyeptársulás van. Ezek egyedi értékként nemzeti védelem alatt nem állnak. Az EU Natura 2000 hálózata 48 hazai élőhelytípus védelmét célozza, melyek közel fele gyep jellegű. pannon szikes sztyeppek és mocsarak szubpannon sztyeppek kékperjés láprétek

4 Természetes gyeptípusok 1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak 2340 * Pannon kilúgozódott dűnék 6110 * Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Alysso-Sedion albi) 6190 * Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) (* fontos orchidea-lelőhelyek) 6230 * Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein 6260 * Pannon homoki gyepek 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6520 Hegyi kaszálórétek 7110 * Dagadólápok 7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok 7210 * Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival 7220 * Mésztufás források (Cratoneurion) 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 8150 Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők 8160 * Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtői 8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel 8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel 8230 Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo-albi-Veronicion dillenii pionír növényzetével pannon homoki gyepek

5 Gyepeink ritka növényfajai összes védett növényfaj: 633 összes fokozottan védett növényfaj: 63 Magyarországot érintő EU növényfaj: 40 kisfészkű aszat szarvasbangó szibériai nőszirom piros kígyószisz tátorján

6 Gyepeink ritka állatfajai összes védett állatfaj: 828 és a hangyabolyok összes fokozottan védett állatfaj: 137 Magyarországot érintő EU állatfajok: 191 zöld gyík magyar futrinka csíkos boglárkalepke magyar tarsza zöld levelibéka

7 Területi védelem országos védett területek kb. 820 ezer ha (piros) Natura 2000 hálózat psci kb ezer ha (kék) SPA kb ezer ha (sárga) összesen kb ezer ha

8 Gyepek és kaszálás A kaszálás alapvetően drasztikus beavatkozás, melynek számos károsító hatása lehet: állatfajok egyedeinek (lárva, adult) pusztulása, termésérlelés és talajmenti fészkek megsemmisítése, talajszerkezet és mikrodomborzat (pl.: hangyabolyok) megváltoztatása, homogenizálás. Ezek mértéke függ az alkalmazott technológiától. A természetes gyepek egyes típusai nem igénylik és nem is viselik el a kaszálást (pl.: sziklagyepek, árvalányhajas homoki gyepek), de több gyeptípusban tradicionális területhasználatot jelent (láprétek, mocsárrétek, hegyi kaszálók). A kaszálás több esetben nem kényszerű kompromisszum a gazdálkodó érdekekkel, hanem a természeti értékek fenntartásához szükséges kezelési is: szukcesszió, invazív fajok és degradáció elleni védekezés.

9 Kaszálás, mint természetvédelmi 1. Szukcesszió lassítása a szukcesszió spontán átalakulási folyamat, mely az élőhelytípus megváltozását, a fajkészlet kicserélődését eredményezi; számos gyepterület erdők irtásával jött létre, ezeken erősen cserjésednek; a rendszeres avarfelhalmozódás fajszegényedéshez vezethet (pionír fajok); a szukcesszió oka lehet környezeti tényező megváltozása is (pl.:lecsapolás). kezelés

10 Kaszálás, mint természetvédelmi kezelés A visszaerdőülést, becserjésedést a természetes vegetáció feldarabolódása és területi csökkenése, számos növény- és állatfaj megritkulása miatt kell megakadályozni. kékperjés láprét füzesedése pusztafüves lejtősztyep cserjésedése

11 Kaszálás, mint természetvédelmi kezelés 2. invazív fajok terjedése elleni védelem idegenhonos, agresszíven terjedő fajok terjedésének lassítása, mennyiségük szinten tartása, a termésérlelés megakadályozása; 3. degradációs folyamatok ellensúlyozása (gyomosodás) többféle ok miatt alakulhat ki: legeltetés mellékhatása, szegélyhatás, környezetszennyezés (tápanyag bemosódás, vegyszer), stb.. A kaszálás fontos a bolygatott területek helyreállításakor is (pl.: szántók visszagyepesítése, bányarekultiváció, stb..). aranyvessző a Szentendrei-szigeten

12 Milyen a jó kaszálás - a természetvédő szemével? Optimális a kaszálás, ha az az élőhely megőrzése szempontjából szükséges, ugyanakkor károsító hatása a módszer-időpont-mintázat helyes megválasztásával minimálisra csökkentett. A kaszálás helyes módszerének meghatározásához figyelembe kell venni a gyep sajátos jellegét (pl.: gyepszerkezet), fajösszetételét, meg kell határozni a védendő értékek körét és sorrendjét is (pl.: kritikusan veszélyeztetett fajok). A természetes gyep életközösségének egészét kell lehetőség szerint megőrizni (ami több száz faj). Sok faj ökológiai igényeit nem ismerjük, de minél változatosabb egy gyep szerkezete, mintázata, annál nagyobb az esély rá, hogy minden élőlény megtalálja létfeltételeit. Egyes fajok (pl.: túzok, széki csér) védelme érdekében nemcsak természetes gyepeken, de mesterséges gyepeken és szántóföldi kultúrákban is szükséges a kaszálás szabályozása.

13 Milyen a jó kaszálás - a természetvédő szemével? A kaszálás károkozásának csökkentését szolgálják az alábbiak: állatok pusztulásának minimálizálása: vadriasztó lánc, magas tarló, kizáró (és nem bekerítő) kaszálási rend, időben széthúzott (szakaszos és lassú) kaszálás, figyelmes munkavégzés reprodukció védelme (fészkelés, magérlelés, lárvastádiumok): késői első kaszálás (június), változatos gyepkép kialakítása mozaikos kaszálással (fészkek-bolyok kihagyása, tartósan fennmaradó foltok az ízeltlábúaknak) minimális környezetszennyezés: jó karban lévő gépek, hulladékok maradéktalan elszállítása minimális felületi bolygatás: megfelelően száraz talajviszonyok melletti munkavégzés, széna gyors leszállítása, magas tarló, megfelelő kaszatípus választás

14 Működőképes védelem EU tendencia a természetvédelem, vidékfejlesztés és agrár használat szerves összehangolása, egymásra építése. A természetvédelem érdeke, hogy az agrár használat környezetkímélő és fenntartható módon működjön, megalapozza a természeti értékek védelmét. Ehhez: mind a természetvédelmi, mind a gazdálkodási célokat az egyes területek adottságaihoz illesztve kell meghatározni; kompromisszum szükséges a gazdasági és a környezeti/természetvédelmi kívánalmak között - ráfizetéses kezelések hosszú távon nem fenntarthatók; támogatási rendszer bevezetése szükséges, hogy a gazdasági szempontból (egyelőre) nem működőképes, de környezeti szempontból szükséges használatok is megvalósulhassanak; az érintett ágazatok közötti szakmai párbeszéd, a közös területhasználati tervezés és hatékony lobbitevékenység kell.

15 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség:

Veresegyházi-medence (HUDI20055) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Veresegyházi-medence (HUDI20055) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Veresegyházi-medence

Részletesebben

Az Apagyi falu-rét (HUHN20041) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

Az Apagyi falu-rét (HUHN20041) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Az Apagyi falu-rét (HUHN20041) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Nyíregyháza 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner E-misszió Természet- és

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

Tengelici-homokvidék (HUDD 20040) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Tengelici-homokvidék (HUDD 20040) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Tengelici-homokvidék

Részletesebben

A HUDI20011 Csépi gyepek

A HUDI20011 Csépi gyepek A HUDI20011 Csépi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a

Részletesebben

A HUDI20021 Gerje mente

A HUDI20021 Gerje mente A HUDI20021 Gerje mente kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ÖNKORMÁNYZATI KIFÜGGESZTÉSRE Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A HUDI20005 Bársonyos

A HUDI20005 Bársonyos A HUDI20005 Bársonyos kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20008 Rába és Csörnöc völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

A Hanság g (HUFH30005) egyeztetése. Natura 2000 fenntartási terv. Lakossági Rábcakapi, 2014. július 22.

A Hanság g (HUFH30005) egyeztetése. Natura 2000 fenntartási terv. Lakossági Rábcakapi, 2014. július 22. A Hanság g (HUFH30005) fenntartási tervének egyeztetése Lakossági és s gazda fórumf Rábcakapi, 2014. július 22. Natura 2000 fenntartási terv A fenntartási terv a Natura 2000 területen közösségi jelentőségű

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

Miklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Miklósfai Mórichelyi-halastavak (HUBF10001) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Miklósfai Mórichelyi-halastavak

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ GYEPHASZNOSÍTÁS

TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ GYEPHASZNOSÍTÁS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ GYEPHASZNOSÍTÁS Írta: Bölöni János, Horváth András, Illyés Eszter, Kun András, Molnár Zsolt, Szabó Rebeka, Viszló Levente Az esettanulmányok szerzôi: Csonka Péter, Lengyel Tibor,

Részletesebben

Az Alsó-Zagyva hullámtere (HUHN20089) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

Az Alsó-Zagyva hullámtere (HUHN20089) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve Az Alsó-Zagyva hullámtere (HUHN20089) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek BioAqua Pro Környezetvédelmi

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20009 Ostffyasszonyfa-csöngei legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 4 2. Személyi állomány... 5 3. Területi adatok... 6

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 4 2. Személyi állomány... 5 3. Területi adatok... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. Személyi állomány... 5 3. Területi adatok... 6 3.1. VÉDETT ÉS VÉDELEMRE TERVEZETT TERMÉSZETI, NATURA 2000 ÉS EGYÉB TERÜLETEK... 6 3.1.1.: Védelemre tervezett természeti

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Petőfibányai Kopasz-hegy (HUBN20053) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger

Részletesebben

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

Részletesebben

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura 2000 fenntartási terve Készítő: Balaton-felvidéki Nemzeti

Részletesebben

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014 Ügyfél: Bükki

Részletesebben

Hajósi-homokpuszta (HUKN20014) NATURA 2000 terület fenntartási terve Egyeztetési dokumentum (1. Javaslattevő fázis) Készítette:

Hajósi-homokpuszta (HUKN20014) NATURA 2000 terület fenntartási terve Egyeztetési dokumentum (1. Javaslattevő fázis) Készítette: Hajósi-homokpuszta (HUKN20014) NATURA 2000 terület fenntartási terve Egyeztetési dokumentum (1. Javaslattevő fázis) Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 6500 Baja, Szent László u. 105. sz. 1 A NATURA

Részletesebben

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014

Részletesebben

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013

Részletesebben

A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Mágocs-ér (HUKM20006) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

A természetbarát visszagyepesítés technológiai lehetőségei

A természetbarát visszagyepesítés technológiai lehetőségei A természetbarát visszagyepesítés technológiai lehetőségei Horváth András 1 Szemán László 2 Bartha Sándor 1 Virágh Klára 1 Bölöni János 1 Fülöp Gyula 3 Rév Szilvia 4 1 MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete,

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Natura 2000 fenntartási terv Lapistó-Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20030) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Élőhely-kezelés Dr. Kozák, Lajos

Élőhely-kezelés Dr. Kozák, Lajos Élőhely-kezelés Dr. Kozák, Lajos Élőhely-kezelés: Dr. Kozák, Lajos Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tartalom... vi Előszó... vii 1. 1.

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20012 Kemenessömjéni cserjés legelő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őrségi

Részletesebben