TV története Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TV története Magyarországon"

Átírás

1 TV története Magyarországon Zsigmond király az erdők védelmére hívja fel a figyelmet I. Előtörténet: mozgósítás II. Kezdeti szakasz erdészet és ornitológusok: I. Erdőtörvény-véderdő fogalma Mezőgazdasági tv. A mg. számára hasznos madarak védelme III. Előkészítő szakasz II. Erdőtv. Természetvédelmi rész Országos Természetvédelmi

2 TV története Magyarországon debreceni Nagyerdő védett Bátorliget védett 1945-ig 2000 ha védett terület Első törvényerejű rendelet a természetvédelemről Orsz. Természetvédelmi Hivatal létrejötte IV. Kibontakozási szakasz ha védett terület, HNP KNP 1975.

3 TV története Magyarországon V Törvény az emberi környezet védelméről BNP, 1985.ANP, VI. Rendszerváltozástól FHNP DDNP; LIII. TV a természet védelméről : BFNP, KMNP, DINP ŐNP

4 TIR

5 TIR (TV-i Inform.Rendszer) Komplex természeti állapotfelmérési program Feladta: egységes adatgyűjtő és feldolgozó rendszer kialakítása, biodiverzitás monitorizálás

6 TIR célja Adatbázisok egységes térinformatikai szervezése Természetvédelmi stratégiai tervezés kiszolgálása Természeti értékek (földtani, víztani ) nyilvántartása Kárelhárítás, kutatás, oktatás, népszerűsítés támogatási rendszerének kialakítása

7 TIR főbb moduljai Biotikai modul Erdészeti modul Vagyongazdálkodá si modul Kezelési modul Kataszterinyilvántartási modul

8 A TIR felhasználói környezete Irányító a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Természetvédelmi szervezeteknek) Természetvédelmi Hivatala (TvH) Középirányító az Országos Környezetvédelmi. Természetvédelmi, Vízügyi Főigazgatóság Természetvédelmi Igazgatósága Területi szervek a nemzeti park igazgatóságok A felhasználói adatok kezelői a TIR rendszergazdák

9 A Tétényi-fennsík és a TIR modulrendszere

10 A Tétényi-fennsík adataival feltöltött táblázat

11 Biotikai modul Biológiai, ökológiai jellemzők (növénytársulások, növények, állatok) Pannóniai flóratartomány Dunántúli középhegységi flóravidékének Pilisense flórajárásához tartozik, pusztafüves- és sziklafüves lejtősztyeppel Domináns gyeptípusok: Természetközeli gyepek; Erősen stresszelt, egyedi élőhelyi tulajdonságokkal rendelkező típusok; o Lejtősztyeppek, délies lejtőgyepek o Sziklagyepek, o Kikopások, o Északias lejtőgyepek A terület nagy kiterjedésű, egykor fő gyeptípusai: Szegélygyepek Platógyepek: Féltermészetes, és zavart gyepek, Széthullott közösségek, ruderáliák Védett növényfajok: tavaszi hérics, budai imola, bunkós hagyma, tarka imola, magyar repcsény, homoki nőszirom, bozontos árvalányhaj, csinos árvalányhaj, pusztai meténg. Védett állatfajok: magyar futrinka, a magyar ősziaraszoló és a magyar tavaszifésűsbagoly jelölő élőhely, jelölő faj éghajlat jelölő élőhely a szubpannon sztyeppek, jelölő faj a magyar futrinka, Szubmediterrán talajtan Talajtan:1. A mészkő felszíneket vékony rendzina talaj borítja. 2. Az agyagos, homokos üledékekkel fedett peremeken barna erdőtalaj alakult ki 3. A lösztakarókon pedig mészlepedékes csernozjom talaj képződött Biotikai modulhoz tartozó növények, növénytársulások, állatok nevei, éghajlat, alapkőzet, alapkőzet, vegetáció törzsadatok: szarmata mészkő, talajtani pusztafüves meghatározások lejtőssztyepp (pl.: vegetáció barna erdőtalaj, csernozjom)

12 Erdészeti modul Erdőgazdálkodási tervek A Budapest Körzeti Erdőterv szerint elsődleges rendeltetése honvédelmi érdekeket szolgáló véderdő,termelési cél pedig mennyiségi fatermelés Vadgazdálkodási tervek Az arra kijelölt területeken a Kamaraerdei Diana Vadásztársaság vadgazdálkodási terv alapján gazdálkodik, ezen terület vadgazdálkodási rendeltetésű vadászterület Erdészeti modulhoz tartozó törzsadatok: terület rendeltetése (pl.: véderdő, gazdasági erdő), az illetékes erdészeti hatóság

13 Vagyongazdálkodási modul Nemzeti Park vagyontárgyai, vagyonkezelésében álló földek gazdálkodásra vonatkozó adatai (bérbe van-e adva, hány hektár, milyen gazdálkodási tevékenység folyik, agrár támogatásban részesült-e, stb...) Duna - Ipoly Nemzeti Park: Tétényi-fennsík jelenleg gazdasági tevékenység nem folyik a területen Vagyongazdálkodási modulhoz tartozó törzsadatok: területhasználat, gazdálkodásra vonatkozó adatok (pl.: mezőgazdasági művelés, legeltetés) és a hozzá tartozó terület nagysága, támogatás (ha van) és annak fajtája

14 Jelenlegi területhasználat jellemzése: hidrológia, mezőgazdaság, ipar, stb, természetvédelmi kezelés szervezete(i) Szükséges kezelési beavatkozások adatai (kezelési térképlap és adattábla) Megvalósított kezelési beavatkozások dokumentációja Kezelési modul Egykori vízfolyás medre kiszáradt, csak időszakosan fordulhat elő benne vízfolyás, A Tétényi-fennsíkon jelenleg mezőgazdasági használat nem folyik, A védelemre tervezett területen belül jelenleg ipari és bányászati tevékenység nem folyik. A terület keleti oldalán a BM használatában álló katonai célú infrastruktúra helyezkedik el (gyakorló lőtér), sem idegenforgalmi infrastruktúra, sem jelzett turistautak nem találhatók. A terület kezelője a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, Természetvédelmi Őrszolgálat tekintetében a Budai Természetvédelmi Tájegység jár el A cserjésedés megakadályozására szükséges például állandó legeltetés. Jelenleg megvalósított kezelési beavatkozások ezen a területen nincsenek Kezelési modulhoz tartozó törzsadatok: Vízfolyás, mezőgazdasági művelés vagy ipari tevékenység és ezzel kapcsolatos kezelési előírások (pl: legeltetés, kaszálás)

15 Kataszteri nyilvántartási modul Földhivatali térkép és adatok A terület érvényes helyrajzi számai: Törökbálint 0152/9, Budapest XXII. ker /1-2, /3, , a-c, , , Budapest XXII. ker hrszú ingatlan kivett vízfolyás művelési ágban található Kataszteri nyilvántartási modulhoz tartozó törzsadatok Az erdészet illetve a földhivatal nyilvántartásából beemelt térképek és ahhoz kapcsolódó helyrajzi számok. A területe [ha], tengerszint feletti magasság [m] a térképekről leolvasható.

16 Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer

17 A biodiverzitás monitorozása A monitorozás rendszeres időközönként ismételt szabványos módszerekkel történő megfigyelést jelent. A biodiverzitás-monitorozás kiválasztott élőlények, életközösségek bizonyos sajátosságainak hosszú időn keresztül való nyomon követése. A monitorozás célja lehet valamilyen ismert vagy előrebecsült környezeti változás élővilágra gyakorolt várható hatásának vizsgálata is, mint pl. a talajvízszint süllyedése vagy a klímaváltozás. Tekintettel a fajok és élőhelyek rendkívül nagy számára, mindent mindenütt monitorozni lehetetlen és egyben értelmetlen is.

18 A biodiverzitás monitorozás célja védett, veszélyeztetett természeti értékek állapotának nyomon követése, Magyarország élővilágának, életközösségeinek általános állapotát jelző elemek megfigyelése, valamilyen emberi tevékenység vagy környezeti tényező közvetlen vagy közvetett hatásának vizsgálata.

19 A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer szervezeti felépítése

20 A Nemzeti Biodiverzitás - monitorozó rendszer projektjei I. PROJEKT. Védett és veszélyeztetett fajok megfigyelése II. PROJEKT. Felszíni vizek és vizes területek életközösségei II/a. ALPROJEKT. Folyók és tavak élővilága II/b. ALPROJEKT. Vizes élőhelyek III. PROJEKT. Magyarország élőhelyei IV. PROJEKT. Invázív fajok V. PROJEKT. Erdőrezervátumok

21 A Nemzeti Biodiverzitás - monitorozó rendszer projektjei VI. PROJEKT. Kis-Balaton II. ütem élővilága VII. PROJEKT. Szigetköz VIII. PROJEKT. Szikes élőhelyek IX. PROJEKT. Száraz gyepek X. PROJEKT. Hegyi rétek

22 A biodiverzitásmonitorozás gyakorlata 5x5 km 2 -es mintaterületek kijelölése

23 I. A biodiverzitás-monitorozás elméleti megalapozása Informatikai alapozás II. Magyarországi élőhelyek leírása és osztályozása III. Növénytársulások IV. Növényfajok V. Rákok, szitakötők, egyenesszárnyúak VI. Bogarak VII. VIII. IX. Madarak Lepkék Kétéltűek és hüllők X. Emlősök és a genetikai sokféleség XI. Élőhely-térképezés

24 Kik vesznek részt a programban? Nemzeti park szakemberei Kutatóintézetek, egyetemek, főiskolák szakemberei, diákjai NGO-k (pl. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület; Értékeinkért Alapítvány; Zöld-Zala Természetvédő Egyesület) Amatőrök (általános és középiskolák)

25 NATURA 2000

26 Az Európai Unió biogeográfiai régiói

27 Natura 2000 A védendő élőhelyek 21%-a km 2 területen Magyarország része Natura 2000 összefüggő európai ökológiai hálózat madárvédelmi elv ter.: km 2 Madárvédelmi élőhely-védelmi és természet-megőrzési elv ter.: területek km 2 együtt Különleges madárvédelmi területek Különleges természet-megőrzési területek

28 A felvételezés módszere EU által elfogadott kvadrát-felvételezést alkalmaztuk 1. Mintaterületeket választottunk 2. Valamennyi növényfajt meghatároztuk 3. Két 25 m²-es terület Cönológia i fajcsoport A területen megtalálható társulásalkotó növényfajok % 4. Mikrokvadrát cönológiai felvételezése %-os borításbecsléssel Csarabos Csarab 14,39 Vérontófű 10,55 Csabaíre vérfű 0,48 Göcsös görvélyfű 0,96 Fehérszőrű zanót 0,96 Ezüstös hölgymál 12,95 Egynyári seprence 0,24

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV TAPOLCAI KISKÖVES Miskolc, Miskolc-Tapolca TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Tapolcai Kisköves Miskolc, Miskolc-Tapolca Természetvédelmi kezelési terv Készítette: Hudák Katalin Barati Sándor Horváth

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL -------------------------------- igazgatói aláírás Jóváhagyom: ------------------------------- aláírás Csopak, 2014. május

Részletesebben

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve

Magyarország LifeWatch. Nemzeti Terve Magyarország LifeWatch Nemzeti Terve Munkaváltozat 5.0 Török Katalin, Biró Marianna, Horváth Ferenc, Kertész Miklós, Fodor Lívia, Botta-Dukát Zoltán MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

Természet és tájvédelem

Természet és tájvédelem Pestiné dr. Rácz Éva Veronika Természet és tájvédelem Környezetmérnök BSc hallgatóknak 2013/14 II. félév 1. A természetvédelem fogalma Mit jelent a természet? Ki védi? Ki/mi ellen? Miért? Hogyan? Természetvédelem

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - Terv Lónyay-főcsatorna Vízgyűjtő A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Az erdôrezervátumkutatás

Az erdôrezervátumkutatás Az erdôrezervátumkutatás eredményei Results of the Forests Reserve Research ER 2001 1. évfolyam, 1. szám MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

A Balaton (HUBF30002)

A Balaton (HUBF30002) A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület fenntartási terve Csopak 2014. Pályázat azonosítója 1536230503 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Beszámoló a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2012. évi tevékenységéről Összeállította: Szilágyi Gábor igazgató Jóváhagyta: Dr. Illés Zoltán államtitkár Debrecen, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok -

Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Településen kívüli zöld infrastruktúra projektek, programok - Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor Green City konferencia - CONSTRUMA 2015. április 17. 1 Védett természeti területek 1. Országos

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben