Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2 Miért jó nálunk tanulni? Mert az Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja legnagyobb, legrégebbi múltra visszatekintő, legmagasabb kvalifikációjú egyeteme. Intézményünkben jelenleg közel 1000 magyar ajkú fiatal alkot kis közösséget és éli a diákok életét. A magyar karon anyanyelveden tanulhatsz! Választhatsz a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika,fizika és nemzetközi kapcsolatok szakirányok között. Egyetemünkön magiszteri, illetve aspiránsi képzésben vehetsz részt, amely befejezésével tudományos fokozatot (a tudományok kandidátusa PhD) is nyerhetsz. Mindehhez kollégiumi elhelyezést, magyar nyelvű szakkönyvtárat, számítógéptermet, illetve egyetemünk legmodernebb fizikai laboratóriumát biztosítjuk számodra. Az államnyelv megfelelő elsajátítása érdekében magyar diákjaink 4 éven át tartó speciális ukrán nyelvi oktatásban részesülnek. Az állami ösztöndíj mellett (ennek összege a tanulmányi átlagtól függően hrivnya/hó) hazai és külföldi ösztöndíjak elnyerésére, tanulmányutakon, illetve több hónapos részképzéseken való részvételre nyílik lehetőséged. A magyar kar diákjai számára a kettős diploma megszerzésének lehetősége is biztosított.

3 Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara 2008 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Magyar nyelvű oktatás korábban is működött egyetemünkön, többek között az 1963-ban megnyílt magyar nyelv és irodalom tanszék révén, amely az elmúlt fél évszázadban nagyban hozzájárult a kárpátaljai magyar értelmiség utánpótlásának kineveléséhez. Mára az egyetem, s ezen belül karunk is a Kárpátaljai felsőoktatás és tudományosság fontos bástyája, munkánk során arra törekszünk, hogy szülőföldjük iránt elkötelezett, annak felvirágoztatásáért tenni akaró és tudó szakembereket neveljünk ki. A jelen kiadvány célja, hogy közérthető formában összefoglalja mindazon tudnivalókat, amelyekre az Ungvári Nemzeti Egyetemre, s ezen belül a magyar karra való felvételizés során szükségük lehet, s az információk közreadásával segítsünk megtalálni a helyes választást az egyetem által ajánlott lehetőségek között. Minden érdeklődő figyelmébe ajánlom felvételi tájékoztatónkat és szeretettel várok minden jelentkezőt egyetemünkön! Dr. Spenik Sándor, az UNE magyar karának dékánja Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar

4 JELENTKEZZ TE IS AZ UNE MAGYAR KARÁRA! Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar kara egy olyan szellemi és tudományos műhely, amely sajátos küldetésén túl a nemzeti közösség, a szülőföld felemelkedésén munkálkodókat kívánja kinevelni. Egyetemünk az 1615-ban alapított ungvári Drugeth Gimnázium egyik jogutódjaként Ukrajna egyik legrégebbi tanintézménye. A jövő elitjéhez akarsz tartozni? Akkor Neked is köztünk a helyed! Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Kar

5 Jelentkezési határidő: július között (az egyetemi belső felvételin részt vevők számára július 1 19.). A belső egyetemi felvételik időpontja: július között. Az egyetemi besorolás időpontja: első (a felvételiző kiválasztja leendő tanulmányi intézményét): augusztus 1. (11.00 óra) augusztus 4. (17.00 óra). második (a felvételiző kiválasztja leendő tanulmányi intézményét): augusztus 5. (11.00 óra) augusztus 7. (17.00 óra). Az egyetemre való felvétel időpontja: augusztus 12. (14.00 óra) államilag finanszírozott helyre; augusztus 26. költségtérítéses helyre. Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar

6 A felvételiző elektronikus vagy papírformában nyújthatja be felvételi kérelmét. Amennyiben a papírformát választja, a felvételi kérelmet személyesen kell benyújtania a felvételi bizottsághoz (a felvételi bizottságban segítenek kitölteni). A kérvényben a felvételiző feltünteti a választott szakot, illetve szakirányt, valamint a képzési formát. Amennyiben a papíralapú benyújtási formát választja, a következő okmányokat (illetve azok másolatait) kell benyújtania: személyazonossági igazolvány (és másolata); katonakönyv vagy egyéb nyilvántartási okmány a 17. életévüket betöltött fiatalemberek részére (és másolata); születési anyakönyvi kivonat a 18. életévüket be nem töltött személyek esetében, vagy más, személyazonosságot igazoló okmány; - eredeti érettségi bizonyítvány, annak melléklete (benyújtható eredeti vagy másolata); - a független tesztelés eredményeit igazoló szertifikát (benyújtható eredeti vagy másolata); sz. egészségügyi igazolás; - 6 darab 3x4 cm méretű színes fénykép. Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Kar

7 Igény szerint a felvételi bizottság hitelesíti a benyújtásra szánt okmányok másolatait. Az eljárás során minden között kiadott, a független tesztelés eredményeit igazoló szertifikát felhasználható. Mindazon személyek, akik 2007-ben, vagy azt megelőzően szereztek érettségi bizonyítványt belső egyetemi felvételi vizsgát tesznek az általuk választott szaktantárgyakból. A vizsgatárgyakat az okmányok benyújtásakor jelölik meg. A felvételizők az eljárás során Ukrajna 5 felsőfokú tanintézményébe nyújthatják be okmányaikat, egyetemenként 3 szakirányra. A felvételi szabályzat értelmében a jelentkezőknek a szaktantárgyakból 140, az egyéb tantárgyakból pedig legalább 124 ponttal kell rendelkezniük. A felvételi szabályzat 6.1. pontja értelmében ugyanakkor azok a diákok is benyújthatják felvételi kérelmüket, akik valamelyik nem szaktantárgyból 124 pont alatti eredménnyel rendelkeznek, azzal a feltétellel, ha a szaktantárgyból szerzett pontszám eléri a 170-et. Magyar nyelvből a tudásszint értékelését az Ungvári Nemzeti Egyetemen végzik. Karunk munkatársai a felvételi bizottságban is rendelkezésükre állnak, segítséget nyújtanak az okmányok kitöltésében, benyújtásában. Bővebb információ: 8800 Ungvár, Universitetska u. 14/a. Dékáni hivatal: sz. szoba. Tel.: (0312) Webfelület: (Ungvári Nemzeti Egyetem), (UNE Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar). Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar

8 Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék A tanszék szeptember l-jén 28 diákkal kezdte meg működését ben kapták meg diplomáikat az első baccalaureusok, többségük az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytatta tovább tanulmányait specialista (felsőfokú szakképzés) és mester (magiszter) fokozatú képzési szinten től levelező tagozatunk is működik. A diákok tanulmányait modern számítástechnikai szaktanterem és magyar szakkönyvtár segíti. A tanszéken a tantárgyakat magyar nyelven oktatják, az általános egyetemi tantárgyakat ukrán és magyar nyelven hallgatják a diákok. A Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék fő feladata, hogy magasan képzett történészeket, történelemtanárokat képezzen a magyar tannyelvű iskolák számára Kárpátalján, illetve az európai integrációs folyamatokat, az európai történelmi eseményeket, jogi normákat és uniós intézményrendszereket jól ismerő szakembereket bocsásson ki. Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Kar

9 Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar

10 Nemzetközi kapcsolatok-politológia- Szakfordító/Tolmács A regionális munkaerőpiacon felmerülő igényekre reagálva döntött úgy az egyetem vezetősége, hogy a 2013/2014-es tanévtől kezdődően a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karon levelező és nappali tagozaton megnyílik az Országismeret (Nemzetközi kapcsolatok- Politológia-Szakfordító/Tolmács) szak. A nappali és levelező tagozatos diákok az oktatási-szakmai tantervnek megfelelően nemzetközi kapcsolatok, jogi és országismereti tárgyak alapos ismerete mellett elméleti és gyakorlati képzést nyernek szakfordításból, nemzetközi gazdasági tárgyakból, szociológiából, politológiából, nyelvismeretből, a diplomáciai és konzuli szolgálat ismereteiből, diplomáciai etikettből és protokollból, kulturológiából, geopolitikából, geostratégiából, a világ kultúrája, a demokratikus rendezés, a nemzetbiztonság és a globális biztonság, a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi turizmus kérdéseiből, legalább két idegen nyelvet, megfelelő számítástechnikai és informatikai ismereteket sajátítanak el. A nemzetközi kapcsolatokban járatos szakemberek képzése során a legmodernebb informatikai ismeretek is elsajátításra kerülnek, amelyek révén a diákok önállóan is képesek lesznek feladatok megoldására, szakdolgozatok és diplomamunkák megírására, illetve számot adni az elsajátított tudásszintről is. Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Kar

11 Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Az UNE Magyar Filológiai Tanszéke 1965-től önálló szerkezeti alegysége a felsőoktatási intézménynek. A tanszéken elsősorban magyar nyelv és irodalom szakos tanárképzés folyik Kárpátalja magyar tannyelvű iskolái számára. Megnyitása óta mintegy negyven éven keresztül az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének köszönhetően kerülhettek a megye magyar iskoláiba jól felkészített és elhivatott pedagógusok, akik segítségével fennmaradhatott Kárpátalján az anyanyelvi oktatás, megőrizhette magyar identitástudatát több nemzedék. Az itt tanuló fiatalok anyanyelvükön sajátíthatják el választott szakmájukkal kapcsolatos ismereteiket, valamint a legmagasabb szintű államnyelvi oktatásban is részesülnek. A magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók szemeszteres vagy 1-2 hónapos részképzésen vesznek részt a Debreceni Egyetemen. A tanszékhez szorosan kötődik az Ungvári Hungarológiai Központ (Intézet), mely 1988-ban jött létre, és mind a mai napig a kárpátaljai magyarság anyagi és szellemi kultúrájának sokoldalú kutatásával foglalkozik. Az Intézet 20 kötetben jelentette meg az Acta Hungarica című szakfolyóiratát. Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar

12 Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Kar

13 Fizika és Matematika Tanszék A 2008-ban alakult Fizika és Matematika Tanszéken neves tanári kar oktat, amely színvonalasan tudja biztosítani a matematikus és fizikus szakemberek felkészítését az oktatás és a tudományos kutatómunka számára. A korszerű számítógépterem és a fizikai laboratórium, a legmodernebb készülékekkel van felszerelve, ami oktatási és módszertani szempontból előnyös a diákok számára. A tanszék szoros kapcsolatot tart fenn Ukrajna Tudományos Akadémiájának intézeteivel és magyarországi felsőoktatási intézményekkel egyaránt. A harmadik évfolyamtól kezdődően a hallgatók az UNE Fizika Karán, valamint az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetében gyűjthetnek anyagot tudományos kutatásaikhoz. A diákok szakirányuknak megfelelően részképzéseken vehetnek részt a Debreceni Egyetemen és a Budapesti Műegyetemen. Hallgatóink az egyetem elvégzése után specialista és mester fokozatú diplomát kapnak. A kimagasló eredménnyel záró diákok tanszékünkön aspirantúrán is folytathatják tanulmányaikat. Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar

14 Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar Kar

15 : Nagyon örülök, hogy középiskolai tanulmányaim befejezése után azt a döntést hoztam, hogy felsőoktatási tanulmányaimat az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán szeretném elkezdeni. Nagyon tetszik az egyetemi élet. Kopasz Vivien Meláni, magyar történelem és európai integráció szak Az egyetemi és a kolis élet is fantasztikus. Egészen új dolog számomra mindkettő. Új környezet, új barátok, új tantárgyak, új tanárok, mondhatjuk azt is, hogy egy teljesen új élet kezdete. Bence Norbert, fizika szak Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar

16 Ungvár Ukrajna Kárpátalja, Universitetska u. 14/a, Dékáni hivatal, 518. sz. Tel: +380 (312) Honlap Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar 2014

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

Kedves Érettségizők!

Kedves Érettségizők! Kedves Érettségizők! Talán magatokra ismertetek, amikor ennek a kis füzetnek a borítóján a tétovázó végzős diákot megláttátok. Akárcsak ő, talán ti is tanácstalanul álltok az élet egyik nagy útválasztója,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Szabályzata a 2015. évre A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az oktatás az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztérium által kiadott

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján

Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján Műhelytanulmányok I. 2013 DIDAKT - MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM Lektorálta: Dr. Teperics Károly ISBN-978-615-5212-15-4 Készült a Debreceni Egyetem tudományos

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Tv-műsor júl. 28 aug. 3.

Tv-műsor júl. 28 aug. 3. 30 18. évf. 30. szám Tv-műsor júl. 28 aug. 3. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 2. oldal Ukrajna csak önmagára számíthat 4. oldal Tart a felvételi

Részletesebben

Tanulás Magyarországon

Tanulás Magyarországon Tanulás Magyarországon A magyar oktatási rendszer Az óvodai nevelés (ISCED 0 1) Az óvodai nevelés a gyermekek 3 éves korában kezdődik és legfeljebb 7 éves korukig tart. Az óvodai nevelés hároméves kortól

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Általános információk

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Általános információk FELVÉTELI TJÉOZTATÓ a 2012/2013. tanévre ltalános információk Budapest, 2011. november 1 Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉ Rektori köszöntő... 3 BGF képzési térképe a 2012/2013. tanévben... 5

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

ATAPULT FELVÉTELI INFORMÁCIÓK HÁTRÁNYOS HELYZETÛ DIÁKOKNAK FELVÉTELI KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK FELVÉTELIZZ!

ATAPULT FELVÉTELI INFORMÁCIÓK HÁTRÁNYOS HELYZETÛ DIÁKOKNAK FELVÉTELI KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK FELVÉTELIZZ! FEKETÉN FEHÉREN AZ INTEGRÁCIÓÉRT ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MENTORHÁLÓZAT FELVÉTELIZZ! HASZNÁLD KI A SZOCIÁLIS ALAPOKON IGÉNYELHETÕ KEDVEZMÉNYEKET! ISMERD MEG A FELSÕOKTATÁSBAN IGÉNYELHETÕ TÁMOGATÁSOKAT, ÖSZTÖNDÍJAKAT

Részletesebben

Tanulás Magyarországon

Tanulás Magyarországon Tanulás Magyarországon A magyar oktatási rendszer Forrás: http://www.ofi.hu/tudastar/iskolarendszerek/isced oktatas egyseges Az óvodai nevelés (ISCED 0 1) Az óvodai nevelés a gyermekek 3 éves korában kezdődik

Részletesebben

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szlovákiai BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2010

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2010 FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2010 A lineáris képzési szerkezetben 6, illetve 7 féléves alapképzésben (BSc), valamint 3, illetve 4 féléves mesterképzésben (MSc) lehet részt venni. A szakok többsége

Részletesebben

HMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet - horvát, vagy - középiskolai tanulmányaikat Horvátországban végző szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű

Részletesebben

Kedves Érdeklődő Fiatalok!

Kedves Érdeklődő Fiatalok! 2 Kedves Érdeklődő Fiatalok! Prof. Dr. Fésüs László akadémikus, rektor A Debreceni Egyetem karai Szeretettel köszöntöm az Egyetemi Élet beiskolázási különszámának olvasóit. Kiadványunk szándéka a bemutatkozás.

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD)

Óbudai Egyetem. Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD) Mérnök informatikus alapszak (BSc szak) Mérnök informatikus mesterszak (MSc szak) Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola (PhD) Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2010/2011 K észítette a Kft.

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben