Általános megjegyzések:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános megjegyzések:"

Átírás

1 A Munkaanyag a színház-, zene- és táncművészet szervezeteinek működéséről, állami támogatásáról és sajátos munkajogi szabályairól szóló törvény részletes koncepciójáról szakmai vitája a Magyar Színházi Társaság égisze alatt az említett művészeti területeken dolgozó különböző szakmai szervezetek és érintett szakemberek bevonásával folyt. Alapvetésként elmondható, hogy mindenki nagyon fontosnak tartja egy, az előadóművészeteket átfogó törvény létrejöttét, s az elkészült anyagot alaposnak, felkészültnek, felelősségteljesnek ítéli. A vitákban, illetve az írásban megfogalmazott véleményekben azonban felmerültek kritikák, hiányosságok, természetesen a különböző területeken más-más nézőpontból. Sokat segített, hogy folyamatosan konzultálni tudtunk az anyag készítőivel, s eközben számos kérdés megválaszolásra került. Kiderült számunkra az is, hogy a kézhez kapott írás valóban csak egy munkaanyag a koncepcióról, s hogy a törvény csupán a sarokszámokat fekteti le, a részletes szabályozás, ami talán a legfontosabb, a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeletekben szerepel majd. A vitákban résztvevők szinte mindegyike megfogalmazta azt a kifogását, hogy a munkaanyag megismerésére, feldolgozására, a testületek, szervezetek véleményének ütköztetésére kevés idő jutott, így indokolt, hogy a törvény-előkészítés következő szakaszait is minél szélesebb körben figyelemmel kísérjük. Anyagunkban a megkapott íráson fejezetenként megyünk végig, s tesszük meg hol általános megjegyzéseinket, hol pontos, szövegszerű változtatási javaslatainkat. Általános megjegyzések: Mivel a munkaanyag szövegében nem mindenhol válik szét a törvényi szabályozás és a végrehajtási rendeleti szabályozás lehetősége, a viták és az észrevételek egy része ebből a zavarból következik. A törvény fontos feladatának tartjuk, hogy egységesen gondolkodjon és gondoskodjon a területről, és a jelenlegi értékek megőrzése mellett biztosítsa a rendszer nyitottságát, lehetővé téve az egyes működési formák közötti átjárhatóságot. Így nemcsak egy mai helyzetet biztosít, de irányt mutat a jövő felé is! A jelenlegi, önként vállalt közfeladat megengedő státusza helyett egy erősebb definíció szükséges az önkormányzati rendszerben az előadóművészeti szer-

2 vezetek, a színházak számára, mivel jelenleg a többi, az önkormányzatnál kötelező feladatként megjelenő intézményhez képest a terület hátrányt szenved. A vitákból és hozzászólásokból következett, hogy minden terület magát szeretné látni, minél pontosabban meghatározva helyét a törvényben. Ezért is fontos, hogy olyan legyen az elkészült szöveg, mely a teljes előadóművészeti terület általánosítható alapjait foglalja magába, ezzel is kifejezve a terület egységét. Érzésünk szerint a kulturális szolgáltatás biztosítása túl nagy hangsúlyt kap a szövegben, a gondolkodásban, szemben az alkotói folyamattal. Komolyan felmerül annak a kérdése, hogy lehet-e újabb szereplőket bevonni a finanszírozásba a törvény segítségével. Ha nem, az bemerevíti a meglévő kereteket, vagy az államtól igényel nagyobb szerepvállalást. A viták során ez a dilemma folyamatosan jelen volt. A törvény célja. Megítélésünk szerint a törvény céljainak megfogalmazása nem elég határozott, nem fogalmazza meg markánsan a színház és a többi terület fontosságát. A segítse elő, szorgalmazza stb. megfogalmazások helyett a konkrétabb, garanciát jelentő biztosítsa kifejezést javasoljuk. Fontos észrevételnek tartjuk, hogy a felsorolt célok között megjelenjen a magyar művek és művészek külföldi megjelenésének, a magyar drámák születésének és bemutatásának támogatása is, és olyan területek sajátosságainak figyelembe vétele, mint a szabadtéri színházak vagy a színházi nevelési társulatok. A törvénynek nemcsak az intézményt kell védenie, hanem a pályázatokat is. A fontos pályázatok létét rögzíteni szükséges a törvényben. Nyilvántartásba vételi eljárás: Az I. kategóriába történő nyilvántartás alapkövetelményeivel kapcsolatban az előadásszám meghatározásával egyetértünk, de nem javasoljuk a bemutató-szám meghatározását, ez ugyanis függvénye a költségvetés mértékének. Ugyanakkor nehezen értelmezhető a naptári évre lebontva, hiszen a színházak évadra terveznek.

3 Javaslatunk, hogy az első kategóriás színházak kritériumai között szerepeljen minimum egy állandó tervező alkalmazása. A díszlet és jelmeztervező státusznak lehetne normatív támogatása. A rendezők esetén is végiggondolandó ez a logika állandó társulatok esetében. A Független Színházak Szövetsége ajánlására megjelenik a szakmai nonprofit szervezet fogalma. Az I. kategória esetén kritérium, hogy a szervezet legalább egy megkötött közszolgáltatási szerződéssel rendelkezzen, vagy egyedi közszolgáltaltási szerződést kössön a tárcával. A munkaanyag szerint a nyilvántartásba vétel a fenntartó kérelmére történik, miközben a II. kategóriába a fenntartó nélküli szervezetek tartoznak, így nyilván ők maguk kérik a nyilvántartásba vételt. Nem foglalkozik a törvény a színészlakások problémájával. Tudjuk, ez is speciálisan a vidéki színházak ügye, és talán ezért kerülte el a jogalkotók és a szakmai segítők figyelmét. Javasoljuk, hogy társulattal rendelkező vidéki színházak esetében ez legyen alapkövetelmény a nyilvántartásba vételkor. Nem közvetlenül ennek a fejezetnek a témája, de a szöveg sehol nem említi a színház-rekonstrukciók kérdését. A jelenleginél sokkal szélesebb szakmai egyeztetésre lenne szükség egy-egy színházépület felújítása során vagy netán új színházépület építésekor. Most az éppen aktuális színházvezető és az aktuális városvezetés ízlésén múlik ez, ami pedig harminc, negyven évre (új épület esetén még több időre) meghatározza egy játszóhely lehetőségeit. A II. kategória esetén, befogadó intézménynél szerepeljen az új produkció létrehozása helyett annak bemutatása, valamint kerüljön bele, hogy megfelel a független színházak regisztrációs rendszere valamelyik kategóriájának. 5. oldali szövegmódosító javaslatunk: Átalakításukhoz, más előadóművészeti szervezettel vagy kulturális intézménnyel történő összevonásukhoz a fenntartónak be kell szereznie a miniszter előzetes véleményét. Kérjük ennek a fejezetnek a végére betenni az alábbi szöveget: A törvény lehetőséget kíván adni arra is, hogy a tárca egyedi, akár többoldalú szerződést kössön olyan önálló jogi személyiségű szervezettel, művészcsoporttal, amely rendelkezik a működéséhez szükséges tárgyi feltételekkel, és képes a közszolgáltatási szerződésben meghatározott mértékű önrészt biztosítani.

4 Az állami normatív költségvetési hozzájárulás és igénybevétel feltételei a színházaknál: Természetszerűen ez a fejezet váltotta ki a legtöbb vitát, mivel itt jelenhetnek meg a konkrét számok. A munkaanyag, jellegéből következően inkább az irányokat határozza meg, így viszont nehéz érdemben a hozzászólás. Az önkormányzati szerepvállalás felértékelődése aggályos, különösen abban az értelemben, hogy a helyi politika határozza meg az intézmény profilját. Nem világos, hogy ha a tánc és az opera tagozat lehet, akkor a báb és az ifjúsági színház miért nem? Különösen akkor, ha az elkövetkezendő évtizedek egyik legfontosabb színházi törekvése kell legyen az értő közönség nevelése. A tagozat fogalma, mivel része a támogatás feltételeinek, pontos definíciót igényel. A koprodukció fogalmába legyen beleértendő az előadáscsere és a befogadói tevékenység. Ez biztosíthatja, hogy a független színházak a befogadó intézménnyel kölcsönös támogatottságban országosan megjelenhessenek a produkcióikkal. Mindenféleképpen ki kell dolgozni a pontos rendszert, arra is, hogy külön szorzó, vagy támogatás járna a hivatásos színházak számára, ha meghatározott előadásszámban fogadnak be független produkciókat. A finanszírozási modell arról is szól, hogy az épülettel rendelkező önkormányzati színházakba a társulattal rendelkező, intézményi szintet képviselő szervezetek mellett helyet kaphassanak a ház nélküliek is. A konstrukció azt ajánlja az önkormányzatoknak, hogy az állam-önkormányzat közötti szerződésben fordítsák meg a jelenlegi logikát: tehát ezt követően az önkormányzat finanszírozza az épületet, a többi (személyi, szakmai forrás) biztosított lesz központi keretből. Az önkormányzatok ugyanakkor kiindulhatnak abból, hogy immár úgy is igényelhetnek majd normatívát, ha nem tartanak fenn épületet. Ugyanis, ha van pl. egy nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági társaság, aki minden kötelezettségnek (új bemutatók, előírt előadásszám, nézőszám) eleget tesz, megköti a közszolgáltatási szerződést, az ugyanúgy kaphatja majd a normatívát épület nélkül. Mondhatni persze erre azt, hogy de mit csinálnának a városok a színházi épületekkel, mert azok másra nem valók. Bezárják, mondjuk. Vagy a másik út: beengedni mindenkit és minden műfajt a színház nevű házba. Nem mondjuk, hogy feljavított művelődési ház, de valami hasonló konstrukció sejthető ebben mindenféleképpen. Mert a legtöbb megyei jogú városban van egy

5 intézményesült színház, meg legalább három-négy színházi szerveződés, báb és ifjúsági színház, balett, vagy tánccsoport. Az önkormányzatok többsége mindegyiket akarja támogatni. Kiindul akkor abból, hogy az eddig egy színházi intézményére szánt forintokból minden szerveződést támogat, valamennyivel megköti a közszolgáltatási szerződést. Még rosszabb: pályázatot fog kiírni erre az ún. színházi alapra. Lesz egy főgondnok, aki műsortervet ad össze és kiosztja a nagytermet meg a stúdiót. Tovább lehet gondolni, mi lehet ebből Elodázhatatlan a hosszabb távú (általánosan 3 évre) történő tervezhetőség törvényi támogatása is. (Ma már nemzetközi viszonylatban is hátráltatja az előadóművészeti szervezetek működését a tény, hogy a külföldön általános gyakorlat a többéves tervezhetőség, mi pedig nem tudunk partnerek lenni az egy évnél hosszabb távú tervekhez.) Annak a felismerésnek a birtokában kell gondolkodni a finanszírozásról, hogy a nagy helyek elkerülhetetlenül kommersszé válnak, mert széles igényeket kénytelenek kielégíteni, annak érdekében, hogy létrejöjjön a művet éltető kontaktus a produktum és a közönség között. Differenciált kiegészítő támogatás lehet szükséges különleges művészi teljesítmények megléte esetén, amely megkülönböztetés ösztönözheti és elismerheti az innovációra, és a színházi nyelv megújítására való törekvést. (E feltételnek történő megfelelés megítélését koordinálhatja például az Előadóművészeti Tanács.) Az A variánsnál hiányzik a befogadó színház, illetve az épület nélküli állandó társulat fogalma, a bábszínházak mellett a gyermek és ifjúsági színház, színházi nevelés társulat nevesítése. Az évadonkénti 200 előadás teljesítése nem reális az épület nélküli színházak esetében, de még a befogadó színházaknál is, miközben alultervezett a több játszóhellyel rendelkező színházak esetében. Ugyanakkor aggályos a bemutatószám meghatározása olyan területen, ahol az előadásszám is meghatározott. Ráadásul budapesti és vidéki vonatkozásban a bemutatószám-igény alapvetően különbözik, ami a közönségbázis különbségét gondolja tovább. Aggályos a nézőszámhoz kötött kiegészítő támogatás, mivel ez a terület kommercializálódásához vezethet.

6 Javasoljuk, hogy az állami támogatás az egyes városokon belül, színházaira lebontva kerüljön az önkormányzatokhoz, sok felesleges vitát elkerülve ezzel, és tisztább helyzetet teremtve. Felmerült az is, hogy a törvényben legyen megfogalmazva az a kitétel, hogy a fenntartó ne adhasson kevesebb támogatást, mint a színház költségvetésében megjelenő saját bevétel. Összességében az látszik, hogy annak ellenére, hogy a második finanszírozási modell egyszerűbb, áttekinthetőbb, mégis az első variáns veszi jobban figyelembe a feladatból fakadó sajátosságokat, és a vitákban résztvevők többsége ezt a modellt támogatta. A független színházakra vonatkozóan megfogalmazódott az igény, hogy helyzetük miatt külön kell foglalkozni regisztrációs rendszerük működésével és finanszírozási módjával. Egyéb közvetlen és közvetett állami támogatások Szerintünk még a következőkre ajánlott - a törvény által is megerősítve - pályázatok kiírása: - az infrastruktúra fejlesztésére - tudományos kutatómunka és dokumentáció támogatására - előadások dokumentálására, a művek kötetben való kiadására - szakmai ösztöndíjakra - magyarországi színházak külföldi vendégjátékainak támogatására - új magyar drámák születésének, fordításának illetve külföldi bemutatkozásának támogatására - színházi közvetítések televíziós rögzítésének különös tekintettel kortárs magyar darabok ősbemutatójának rögzítése, archiválása és televíziós közvetítése. (Azért tartjuk különösen fontosnak, hogy az értékmegőrzést törvényi keretek szabályozzák és garantálják, hogy ne legyen kiszolgáltatva a mindenkori média konjukturális és üzleti érdekeinek.) A törvényben ezek a területek is vagy összegszerűen, vagy a költségvetési törvényben nevesített összeg százalékában kerüljenek meghatározásra. Hosszas vitát váltott ki, hogy a tervezet szerinti adókedvezmény amit üdvözlünk, s várhatóan többletforrást jelent a területnek a jegybevétel függvé-

7 nye legyen-e, vagy valami más, megfogható tényszámé pl.: a támogatáshoz arányosítva. Speciális célközönségnek játszó, éppen ezért a klasszikus értelemben vett jegybevétellel nem rendelkező, a II. kategóriába regisztrált szervezetek esetében ugyanez a százalék az éves bevételből számítható. Az évadonként legalább egy magyar mű bemutatása csak a repertoár színházakra vonatkozhat. A munkavállalókra vonatkozó eltérő munkajogi szabályok Megítélésünk szerint ez a koncepció igen fontos eleme, hiszen minden gyakorló színházi ember tudja, milyen nehézségekbe ütközik a jelenleg érvényes munkajogi szabályok alkalmazása a színházi üzemben. Az itt leírtak egyértelműen sugallják a kollektív szerződés létrehozását, melyben az adott intézménytípusnak megfelelően szabályozzák a munkavégzés feltételeit. Ugyanakkor a tervezet nem fogalmaz egyértelműen, kikre vonatkoznak ezek a szabályok. Javasoljuk ennek egyértelmű rögzítését. A 13. oldal 2. bekezdéséből nem derül ki egyértelműen, hogyan viszonyul a normatív támogatás a művészek alkalmazásakor a munkakör betöltéséhez a szükséges szakmai végzettséghez. A művészek érzékenységét figyelembe véve az egyébként jogilag korrekt indoklás nélküli felmondás helyett a következő szöveget javasoljuk: amennyiben a kollektív szerződés, ill. a munkaszerződés rögzíti, a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony rendes felmondással megszüntethető, ha a művésznek az adott színházban nem tudnak az egyéniségéhez és tehetségéhez méltó művészi feladatot biztosítani. Ugyancsak a kollektív szerződésben ill. a munkaszerződésben kell rögzíteni, hogy ilyen esetben milyen további juttatás illeti meg az érintett művészt. Helyes, hogy a szerződtetéseknél az íratlan szabályt immár írottá fogalmazza a törvény. Felmerült annak a kérdése, ha a vezetőre vonatkozó pályázati döntés kihirdetése március 31-e után történik, az új igazgató kötelezően még egy éven át az adott társulattal dolgozzon, közülük senkit ne küldhessen el.

8 Javaslatként hangzott el, hogy a bábszínész kerüljön be a pótlékolt munkakörökhöz, mivel a különböző típusú bábok mozgatása olyan fizikai megterhelést jelent, ami mindenképpen az egészséget károsító kockázattal járó munkakörökhöz kell, hogy rendelje a bábszínészeket (erre az előzőekben volt már példa bábszínházak esetében). Egyetértünk azzal, hogy a szakmai végzettséget a végrehajtási rendeletben kell szabályozni, de felmentést adhat a munkakörök betöltéséhez a szakmában eltöltött igazolható idő és a külföldön szerzett végzettség. Kívánatos lenne a törvényben rögzíteni néhány, az alkalmazással, nyugdíjazással és átképzéssel kapcsolatos speciális kérdést. 1. A pályakezdő művészt, valamint azt, aki munkahely elhagyás miatt kényszerül újrakezdésre: elhelyezkedésének évében adókedvezmény illesse meg. 2. A munkáltató kezdeményezhesse a felmentést a szakmai nyugdíj korhatár elérésével. 3. Átképzési támogatás megítélése, valamint az átképzést követő elhelyezkedés könnyítésére a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásánál alkalmazotthoz hasonló rendelkezés lenne szükséges. A koncepció visszahozza, rögzíti az ún. szolgálat fogalmát. Ez sokkal inkább megfelel e szakma elfogadott szokásainak, azonban a rendes/ rendkívüli munkaidő, a pihenőidő és szabadnapok jogszabályszerű és ésszerű számítása, kiadása és a tényleges túlmunka megfizetésének tükrében ezt a rendszert nagyon pontosan fel kell állítani. A garanciák minden érintett számára kiemelt jelentőséggel bírnak. A szolgálatszámot az egyes intézménytípusokra eltérően kell megállapítani, és figyelembe kell venni az intézmények és szakmák specialitásait. Tervezőkre, dramaturgokra, rendezőkre pl. nem értelmezhető a szolgálatszám, náluk vissza kell hozni a korábban meglévő kötelező tervezés, rendezés stb. számot. Főleg a színházaknál fontos a műszaki dolgozók munkarendjének rendezése, a munkaidő, készenléti idő, szabadnap stb. életszerűen történő megállapítása. Feladat a színházak műszaki szervezetének egységes szabályozása, a beosztások egységes megnevezése és illeszkedése a művészi-gazdasági szervezetekhez, az egyes műszaki munkakörök által megkívánt minimális képzettség

9 meghatározása (pl. műszaki igazgató, műszaki vezető, világosító, hangosító, hangmérnök, kellékes stb.) Szabályozni kell a műszaki dolgozók nyíltszíni díszítését, statisztálását is (a munkaügyi felügyelőség ezt jelenleg törvénysértőnek ítéli meg). A tervezetben megfogalmazott további adható juttatások esetlegessé válnak, amennyiben a törvény azt nem kötelezően írja elő. (pl: hűségpénz, kiemelkedő művészeti tevékenység megítélése) Szabályozni kell hány év után, milyen mértékben és milyen feltételek megléte esetén adható a juttatás. Szükségesnek látjuk a törvény mellékleteként vagy annak részeként egy Színházi Etikai Kódex megalkotását. Egyetlen jogszabálygyűjtemény sem képes szerződéses formát adni annak az évtizedek alatt kialakult etikai rendnek, mely a színházi értéket létrehozza. Ezek szerint bármely munkavállalóval megkötött színházi szerződés csak az Etikai Kódexben rögzítettek elfogadásával lenne érvényes. Az állami és önkormányzati színházak igazgatóinak megbízására vonatkozó szabályok Amióta a pályázati rendszer létezik, számos anomáliát tapasztaltunk lebonyolításában. Bármennyire is próbálják elkerülni, a pályáztatásban sajnos ritkán érvényesülnek a szakmai szempontok. A viták során felmerült, hogy ha a munkáltató az önkormányzat határozza meg a pályáztatott színház művészi arculatát, kérdés, hogy nem viszi-e ez el a színházakat a kommercializálódás felé vagy vidéki színházak esetében pusztán provinciális szempontokat vesz figyelembe. Ebben a témában is különbséget kell tenni a vidéki színházak amelyek mind népszínházak és a fővárosi színházak között, ahol már megengedett a műfaji meghatározottság. A munkaanyag szerint a szabályozás csak az állami és az önkormányzati fenntartású színházakra terjed ki. Így nem világos, hogy a jelenleg Kht. vagy Rt. formában működő színházakra hogyan vonatkozna a törvény. A törvénynek tartalmaznia kellene a kinevezéskor köthető kétoldalú szerződés fogalmát és rögzíthető feltételeit a fenntartó ( munkáltató ) és az igazgató között ( különös tekintettel az elvárt feladatokra és az azokhoz rendelt garantálható biz-

10 tosítékokra ). Így teremthető meg a felelősség valódi kockázata mindkét fél számára. Ha korrekt a feltételrendszer, akkor korrekten vethető fel a direktori alkalmasság kérdése is. Gyakori kérdés a megfelelő végzettség. A színház alaptevékenységének megfelelő felsőoktatási intézményben szerzett, valamint a jogi és egyetemi szintű közgazdasági diploma mellett indokolt a szakirányú bölcsész és a kulturális menedzser képesítés elfogadása is. A bolognai folyamat okán pontosítani kell a képzési szintet is ( BA vagy MA ). A többtagozatú színházak esetén az önálló tagozatok művészeti igazgató/ művészeti vezető posztját is pályáztatni kell. A munkáltatói jogokat az adott színházfenntartó gyakorolja. Felmerült, hogy a vezetői megbízatás csak kétszer, esetleg háromszor legyen meghosszabbítható. Ennek a gondolatnak ellentmond néhány, több mint tíz éve eredményesen működő színházi műhelynek a léte. Az augusztus 1-jei kezdési és július 31-vel végződő megbízási periódus csak abban az esetben fogadható el, ha biztosított, hogy a fél évvel korábbi döntés pillanatától az intézménynél van az új igazgató, megbízási szerződéssel vagy más módon, és míg a régi lebonyolítja az általa megtervezett szezont, a következőre már az új készít műsortervet, illetve szerződtet. Amennyiben ez a fél éves kettős működés nem megvalósítható, a költségvetési évhez igazodó, január 1- december 31. közti időszakot javasoljuk. Ebben az esetben is speciálisan kell kezelni a hivatásos szabadtéri színházakat, ahol a szezon a nyári hónapokra esik. A pályázatokat elbíráló kuratóriumoknál nem látjuk biztosítva a szakmaiság érvényesülésének lehetőségét, ha a 10 tagból csak öt választódik ki delegációs elv alapján, a többi felkérése pedig a fenntartó hatáskörében van. Ennek megfelelően a törvénynek szabályoznia kellene - lévén szakmai bizottságról szó -, hogy a fenntartó által felkért bizottsági tagok csak az adott szakterület szakemberei lehetnek, és x éve nem álltak ill. x évig nem fognak szerződéses vagy alkalmazotti jogviszonyban állni sem a fenntartóval, sem azzal a szervezettel, amelynek igazgatói pályázatáról dönt a bizottság. A szimfonikus zenekarokra, az énekkarokra és az önálló balett és táncegyüttesekre vonatkozó különös szabályok

11 1. Az önálló balett és táncegyüttes elnevezés helyett az önálló táncművészeti szervezetek megfogalmazást javasoljuk. 2. A koncepció 17. oldalának bevezető mondatát a következőképpen módosítanánk: A törvény külön fejezetben rendelkezik az előadóművészeti szervezetek, így a szimfonikus zenekar, az énekkar, az önálló táncművészeti szervezet legfontosabb a színházakra vonatkozó rendelkezésektől eltérő szabályairól is. 3. A koncepció 17. oldala 2. bek. 2. mondatát a következőképpen egészítenénk ki: A normatív alap hozzájárulás eltérően a színháztól nem elsősorban a földrajzi elhelyezkedés és az ebből következő bevételi lehetőségek függvénye, nem csupán a fenntartó támogatása és a nézőszám képezi a számítási alapot. 4. Javasoljuk a 17. old. 2. bekezdés utolsó előtti mondatának kiegészítését: Ennek megfelelően az együttesek legfontosabb mérőszámát, az állandó jelleggel, rész-, vagy teljes munkaidőben, tartósan foglalkoztatott művész létszámot veszi elsősorban alapul a normatív alap hozzájárulás, a részfoglalkozásokat a létszám megállapításánál arányosan figyelembe véve. 5. A 3.bekezdés helyébe az alábbi módosított szöveget javasoljuk: Alap hozzájárulásként a költségvetési törvényben meghatározott normatívát a külön jogszabályban meghatározott tartósan foglalkoztatott minimális művész létszám után és a minimális előadásszám, vagy más, a jogszabályban meghatározott tevékenység teljesítése esetén veheti igénybe az I. kategóriában nyilvántartásba vett szimfonikus zenekar és énekkar. Az igénybe vehető normatív támogatás a külön jogszabályban meghatározott tartósan foglalkoztatott létszám és a teljesített feladatok arányában, valamint további feltételek teljesítése szerint más-más százalékkal növekszik, de összességében nem haladhatja meg a költségvetési törvényben meghatározott mértéket. 6. Amennyiben nem fogadják el a 4. pontot, úgy a következőt javasoljuk a bekezdés utolsó mondatának: A zenekaroknál és az énekkaroknál a zenés színházi közreműködés is sorozat előadásoknál megfelelő korrekcióval előadásnak számít. 7. A 4. bekezdést a következőképpen egészítenénk ki: Kiegészítő hozzájárulást, amely az alap normatív hozzájárulás meghatározott százaléka, a nyilvántartásba vett szimfonikus zenekarok, énekkarok akkor kaphatnak, ha a külön jogszabály-

12 ban meghatározott számú gyermek és/vagy ifjúsági előadást teljesítenek, továbbá akkor, ha tevékenységükkel területi, regionális feladatokat is ellátnak. 8. Javasoljuk a 17. old. 5. bek. utolsó mondatának kiegészítését: A törvény a hatályos jogszabályok alapján és a kollektív szerződések figyelembevételével meghatározza a zenekari, énekkari és tánckari tagok, továbbá a Magyar Állami Operaház művészi munkakört betöltő munkavállalóinak legmagasabb havi és évi szolgálatszámát, amelyen felül a munkavállalókat pótlék illeti meg. 9. A 17. old. 7. bekezdés javasolt kiegészítése: A kultúráért felelős miniszter pályázati úton nyújt támogatást a kamara és más zenekarok (ide értve a jazz big-bandet is), kamarakórusok A táncművészeti szervezetekre vonatkozó különös szabályok: A táncművészeti szervezetek esetében a normatívát nem elsősorban a létszám, hanem a művészi aktivitás jellege és mértéke határozza meg. (Természetesen ennek részét képezi a létszám, előadásszám és nézettség is.) Az önálló táncművészeti szervezetek önálló előadásainak száma minimum 30. Itt, a táncművészeti szervezeteket specifikusan érintő fejezetben szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a pontokra, melyet a mellékletként csatolt munkaanyag előző részeiben már beillesztettünk. Ilyen: - a munkaanyag által II. kategóriaként megnevezett terület finanszírozásának korrekciója; - normatíva vonatkozásában a táncművészetet (is) illető kiegészítő támogatások; - a befogadó helyekre vonatkozó megjegyzések; - a pályázati rendszerre vonatkozó kiegészítések; - a hosszabb távú tervezhetőség garanciáira vonatkozó megjegyzések; - a több tagozatos színházak működésére vonatkozó megjegyzések; - a gazdasági szereplők bevonására vonatkozó javaslat; - munkajogi vonatkozásban a szakmai ösztöndíj, nyugdíjaztatás, a továbbképzések szakmai életkor-specifikus vonatkozásai; (ide sorolnánk még : a társulatok kaphassanak: pályázhassanak olyan ösztöndíj keretre, melyből a képzést

13 elhagyó művészt hosszabb távú megállapodásra megkötésére motiválhatja) Az Előadóművészeti Tanács Itt felmerült annak a kérdése, hogy egyáltalán szükség van-e rá, nem láthatnák-e el feladatát a már meglévő szakmai szervezetek. Amennyiben létrejön, megkérdőjelezhető a szakmaisága az összetétele okán, mert nincsenek benne kellő létszámban képviselve a szakmai szervezetek. Nem egyértelmű, hogy hány fős kollégiumok jöhetnek létre, és milyen összetétellel. Továbbá: Meg kellene határozni a Tanácsban résztvevő tagok megbízásának időtartamát. Az Előadóművészeti Tanács fontos feladata kell, hogy legyen a későbbiekben a Színházi Törvény mindenkori gondozása, karbantartása. Az Előadóművészeti Tanács minden tevékenysége a nyilvánosság számára folyamatosan biztosítva legyen Fontosnak tartjuk definiálni az Előadóművészeti Tanács kapcsolatát és együttműködését a Kollégiumokkal és a szakmai szervezetekkel. Az Előadóművészeti Tanács illetve az ezzel összekapcsolva működő szakmai kollégiumok feladata lehet a fenntartóval együtt, egyeztetéssel meghatározni az intézményi profilt, a feladatrendszert. Értelmező rendelkezések Úgy véljük, hogy a felsorolt fogalmak nem teljeskörűek, s nem mindig pontosak a definíciók. Itt kellene meghatározni pl. a befogadó- vagy a repertoár-színház, a szakmai nonprofit szervezet, a hivatásos szabadtéri színház, a színházi nevelési társulat fogalmát. Olyan alapfogalmakat is érdemes definiálni, mint a társulat vagy az előadás.

14 A fenntartó meghatározásánál javasoljuk a következő definíciót is: Ugyancsak fenntartónak minősül az a gazdálkodó szervezet, amely a nyilvántartásba vételt megelőzően legalább öt évig fenntartotta, vagy az általa létrehozott közhasznú jogállású jogi személy útján az alapvető infrastrukturális és személyi feltételek biztosításával támogatta az előadóművészeti szervezetet, és kötelezettséget vállal arra, hogy az előadóművészeti szervezetet a nyilvántartásba vétel után is fenntartja, vagy az általa létrehozott közhasznú jogállású jogi személy útján támogatja. Ahogy bevezetőnkben elmondtuk, az elkészült anyag alapos és átgondolt. Bízunk benne, hogy észrevételeink segítenek a törvényszöveg megalkotásában. Mellékeljük a zene, tánc és a nagyobb színházi szervezetek észrevételeinek az anyagát. Az egyes művészek, intézmények, színházi szakemberek írásban rögzített észrevételei, az összejövetelek kivonatolt jegyzőkönyvei vagy emlékeztetői a Magyar Színházi Társaságnál megtalálhatóak.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

A törvény célja A törvény hatálya

A törvény célja A törvény hatálya 1 Munkaanyag a színház-, zene- és táncművészet szervezeteinek működéséről, állami támogatásáról és sajátos munkajogi szabályairól szóló törvény részletes koncepciójáról A törvénykoncepció elkészítésének

Részletesebben

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható

Részletesebben

Melléklet a /2009.( )OKM rendelethez A) Adatlap önkormányzatok által fenntartott/támogatott hivatásos zenekarok számára

Melléklet a /2009.( )OKM rendelethez A) Adatlap önkormányzatok által fenntartott/támogatott hivatásos zenekarok számára Melléklet a /2009.( )OKM rendelethez A) Adatlap önkormányzatok által fenntartott/támogatott hivatásos zenekarok számára 1. Az együttesben teljes munkaidőben művészi munkakörben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ügyvezető igazgató a Színházat egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ügyvezető igazgató a Színházat egyszemélyi felelős vezetőként irányítja. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény előírásainak megfelelően pályázatot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ E L Ő T E R J E S Z T É S

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ E L Ő T E R J E S Z T É S BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/519-002. E-mail: berekf.hivatal@mail.datanet.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGyQLÉSÉNEK. 312/2016.(XI.24.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGyQLÉSÉNEK. 312/2016.(XI.24.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGyQLÉSÉNEK 312/2016.(XI.24.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

66/2015. (III.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete

66/2015. (III.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete 66/2015. (III.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeinek ellátásra az előadó-művészeti

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01.

MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN. A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók Április 01. MUNKAVÉDELEM A SZÍNHÁZBAN A legfontosabb munkaügyi tudnivalók és tennivalók 2010. Április 01. Miről lesz szó? Milyen a munkaügyi kapcsolatok színvonala? Együttműködés hiánya konfliktushoz vezet! Rendezett

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk:

1. A törvényjavaslat 1. -ának a következő módosítását javasoljuk: Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4767) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, egyes, a felsőoktatás szabályozására

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, június 21. J a v a s l a t pályázat benyújtásának és önerő biztosításának támogatására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érdekében, és önerő biztosítására rövid időtartamú közfoglalkoztatás megszervezéséhez Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

2008. évi XCIX. törvény. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2008. évi XCIX. törvény. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól A törvény azt a felismerést fogalmazza meg, hogy az élő, jelen idejű előadó-művészeti alkotás

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról Útmutató a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Színháztechnikus, szcenikus Színháztechnikus, szcenikus Színpadmester Színháztechnikus, szcenikus

Színháztechnikus, szcenikus Színháztechnikus, szcenikus Színpadmester Színháztechnikus, szcenikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Humán erőforrás gazdálkodás, személyügy Referencia modell 1 Humánerőforrás Személyzeti ügyek 2 Humánerőforrás Rendszerszervezése Üzleti Költség elszámolási Üzem Könyvelési

Részletesebben

Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót. Esélyegyenlőségi terve

Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót. Esélyegyenlőségi terve Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót Esélyegyenlőségi terve 2010.11.03.-2015.09.31. Tartalomjegyzék Oldal Preambulum 3. I. Az esélyegyenlőségi terv hatálya 3.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 61. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet a Zuglói Filharmónia Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-914415, székhely: 1145

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

3417-01- 1 0007/15 3417-01- 2 0008/15

3417-01- 1 0007/15 3417-01- 2 0008/15 Döntési lista a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeit szervezetek Emtv. szerinti, 2015. évi működési támogatására kiírt pályázat Színház I. kategórájára vonatkozóan db

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Preambulum 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkavállalót

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 61094/2014. Tárgy: A Kövér Béla Bábszínház igazgatói munkakörének betöltésére

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 95908/2012. Tárgy: A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói munkakörére kiírt pályázati

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

2008. évi.. törvény. az előadóművészeti szervezetek működéséről, támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

2008. évi.. törvény. az előadóművészeti szervezetek működéséről, támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 2008. évi.. törvény az előadóművészeti szervezetek működéséről, támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól A törvény azt a felismerést fogalmazza meg, hogy az élő, jelen idejű előadóművészeti

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2009. ( ) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter.../2009. ( ) OKM rendelete Az oktatási és kulturális miniszter../2009. ( ) OKM rendelete az előadó-művészeti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Összes igényelt támogatás Megítélt támogatás. Székhely település. összpontszám. Iktatószám

Összes igényelt támogatás Megítélt támogatás. Székhely település. összpontszám. Iktatószám Döntési lista a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeit szervezetek Emtv. szerinti, 2015. évi működési támogatására kiírt pályázat Színház II. kategóriára vonatkozóan Iktatószám

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Minősítési rendszer Szolnoki Szimfonikus Zenekar

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Minősítési rendszer Szolnoki Szimfonikus Zenekar Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft Minősítési rendszer Szolnoki Szimfonikus Zenekar I. 1. A minősítési rendszer bevezetésének célja a zenekari tag játékának és a zenei együttes színvonalának emelése

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Ausztriai munkajogi kisokos

Ausztriai munkajogi kisokos Ausztriai munkajogi kisokos Minden országban más munkajogi szabályok vannak életben. A Munkaügyi Kisokossal abban szeretnénk segíteni téged, hogy a legfontosabb kérdésekre megkapjad válaszaid munkába állás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 10521/2015. Tárgy: A Kövér Béla Bábszínház igazgatói munkakörére beérkezett pályázatok

Részletesebben

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. lkgesely2.doc december 1

LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. lkgesely2.doc december 1 LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM lkgesely2.doc 2004. december 1 Jelen esélyegyenlőségi tervet Budapesten, 2004. december 17-én a Leövey Klára Gimnázium mint munkáltató (képviseletében: Bánhegyesi Zoltán igazgató),

Részletesebben