"A szürke zóna" - a legális és az illegális szerzői jogi cselekmények határterülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""A szürke zóna" - a legális és az illegális szerzői jogi cselekmények határterülete"

Átírás

1 "A szürke zóna" - a legális és az illegális szerzői jogi cselekmények határterülete 1. Bevezetés A tartalomszolgáltatók a bővülő kreatív tartalmat egyre több platformon keresztül törekednek a nyilvánosság felé közvetíteni, ezáltal új üzleti modelleket létrehozva. A szerzői jog szürke zónája a jogosultak jogai és a felhasználók jogai közötti képzeletbeli frontvonalat jelenti. A frontot pedig a gyakorlaton kívül az INFOSOC Irányelv nyitotta meg, amelynek céljai között szerepel a belső piac megvalósítása oly módon, hogy a szellemi tulajdon, a véleménynyilvánítás szabadsága és a közérdek együttesen védelemben részesüljenek. Jelen rövid előadás keretében olyan kérdésekkel fogok foglalkozni, amelyeket a hétköznapi gyakorlatból merítettem. Például a magáncélú másolás körébe tartozik-e, ha illegális forrásból másolok? Hogyan őrizhetjük meg a kulturális örökség részét képező javakat (könyvek digitalizációja)? Milyen kérdéseket vet fel a keresőmotorok működtetése? És a link használata? 2. Mi a szerző jogi védelem keletkezésének feltétele? Ki lehet szerző? Mi a tartalma? Az alkotásnak egyéni, eredeti jelleggel kell bírnia. A védelem pedig automatikusan, a mű létrejöttével keletkezik. A művek az irodalom, a tudomány és a művészet területéhez kapcsolódnak (például regény, film, festmény, grafikai alkotás, szoftver, adatbázis). Ki a szerző? A szerzői jog azt a természetes személyt illeti meg, aki a művet megalkotta. A védelmet a személyhez fűződő és a vagyoni jogok biztosítják. A szerzők általában azért alkotnak, hogy alkotásukat majd nyilvánosságra hozzák, és a közönségnek bemutassák. A nyilvánosságra jutás teszi lehetővé a mű élvezetét. Ezen a ponton találkozik a szerző és a műélvező. Kettőjük között általában van egy közvetítő: pl. zenekiadó, könyvkiadó, műsorszolgáltató, tartalom- illetve internetszolgáltató. Ahhoz, hogy a közvetítő a műveket be tudja mutatni, a szerzőtől engedélyt kell beszereznie, ami felhasználási szerződés útján történik. Az engedélyezésre úgy kerül sor, hogy a szerző kiválasztja azokat az ún. vagyoni jogokat, amelyek tekintetében engedélyt nyújt. Kétfajta vagyoni jogot szeretnék megemlíteni: a többszörözést és a nyilvánossághoz való közvetítést. Ehhez kapcsolódnak ugyanis azok a szabad felhasználási esetek, amelyek szorosan kötődnek az újonnan létrejövő üzleti modellekhez. Itt szeretnék röviden utalni arra, hogy a digitális környezetben az említett kétfajta vagyoni jog közötti határvonal nem mindig húzható meg egyértelműen. Emiatt számos gyakorlati probléma vetődött fel, így például: számos esetben dupla jogosításra, kerül sor, annak ellenére, hogy valójában egy felhasználási cselekményről van szó (pl. webcasting). Ez pedig piaci torzuláshoz vezethet és az új üzleti modellek kialakulását gátolhatja. Ezért a többszörözés szűkebb értelmezése merülhet fel. 1

2 3. Mi a szabad felhasználás? A törvény lehetővé teszi bizonyos esetekben a szerzői művek felhasználását anélkül, hogy ahhoz a szerző engedélye, illetve díj fizetése kötelező lenne. Az ilyen felhasználásokat a törvény szabad felhasználásnak nevezi. A szabad felhasználás is szigorú feltételekhez kötött. Így csak olyan mű eshet szabad felhasználás körébe, amelyet már nyilvánosságra hoztak, pl. internetre feltették, vagy újságban, könyvben tették közzé. Ezen a feltételen kívül az ún. háromlépcsős tesztet is figyelembe kell venni. A háromlépcsős teszt a szabad felhasználás határát jelenti, azaz a korlátok korlátját ( limit to limitations ), amely a jogosultak és a felhasználók érdekei közötti egyensúly kialakítására törekszik Az illegális forrásból történő másolás is a magáncélú másolás körébe tartozik? A szabad felhasználás egyik legelterjedtebb formája a magáncélú másolás. Természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Kivételek pl: a szoftver, számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázis. A fenti kérdéssel kapcsolatban megosztott mind a hazai, mind pedig a tagállami gyakorlat. Az Szerzői Jogi Szakértő Testület (a továbbiakban: SzJSzT ) az alábbi módon foglalt állást. Az ASVA megkeresésére járt el a SzJSzT a következő kérdésben (SzJSzT 17/2006). Az eset a fájlmegosztó rendszerekkel foglalkozott, amelyek illegálisan feltett zenék és filmek elérhetőségét tette lehetővé. Az SzJSzT az esetet a háromlépcsős teszten keresztül vizsgálta meg. A Testület megállapította, hogy az első lépcső: a kivételek és korlátozások csak olyan különleges esetekre vonatkozhatnak, amelyek magalapozott társadalmi, jogpolitikai indokokon alapulnak. Jogellenes forrásból való magáncélú másolás ellentmondana a különleges eset feltételének. Második lépcső: a kivételek és korlátozások nem lehetnek sérelmesek a művek rendes felhasználásra. A mű felhasználása a mű gazdasági kiaknázásához kötődik. A harmadik lépcső: a kivételek és korlátozások indokolatlanul nem károsíthatják a szerzők jogos érdekeit. A szerző érdekeit csak mások és végső soron a társadalom egésze érdekeinek az egyidejű mérlegelésével lehet megállapítani. Itt ki kell emelni, hogy az üres hordozók utáni jogdíjigény nem lehet alkalmas az okozott hátrány kompenzálására. Ide kapcsolódnak a fájlcserélő programok elterjedésével kialakult műszaki megoldások, amelyek segítségével a szerzők ellenőrizhetik műveik felhasználását. Érdemes utalni itt a francia bírósági Mulholland ügyben hozott ítéletére. A francia fogyasztóvédelmi egyesület a DVD-k másolásvédelmi műszaki intézkedéseiről állította azt, hogy azok sértik a fogyasztók szabad másolási jogát. A bíróság a háromlépcsős tesztre hivatkozva a keresetet visszautasította. Mind a belga, mind pedig a francia bírósági gyakorlat rámutatott arra, hogy a magáncélú másolás nem kikényszeríthető jog. 2

3 3.2. Milyen lehetőségek szolgálják a kultúra terjesztését és megőrzését? A kultúra terjesztésében jelentős szerepet vállaló intézmények a művek felhasználása tekintetében bizonyos kedvezményeket kapnak. Nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai oktatás célját szolgáló intézmény, muzeális intézmény, levéltár, valamint kép- és hangarchívum a műről másolatot készíthet. A másolás azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. A másolás módja és mértéke a célnak megfelelő kell, hogy legyen. Célok közé tartoznak: - tudományos kutatáshoz szükséges, - saját példányról archiválásként tudományos célra vagy a nyilvános könyvtári ellátás céljára készül, - megjelent mű kisebb részéről, illetve újság- vagy folyóirat cikkről készül; - külön törvény azt kivételes esetben, meghatározott feltételekkel megengedi (ezek a jelenlegi szabályozási környezetben a NAVA-pontok) NAVA-pontokká (jelenleg több mint 550 NAVA-pont létezik országszerte) válhatnak nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint kép- és hangarchívumok. Ezen művek megtekintésére csak a NAVA zárt hálózatát alkotó NAVA-pontokban van lehetőség. Az engedélyezett NAVA-hozzáféréssel rendelkező intézményekben üzembe helyezett számítógépes terminál képernyőjén kizárólag a műsorok megjelenítésére van lehetőség tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljából. A műsorok letöltése, kimásolása vagy egyéb felhasználása nem engedélyezett, illetve a műsorok jogtulajdonosának a hozzájárulásához kötött. Ezek megakadályozására a kedvezményezett intézmény köteles a megfelelő műszaki intézkedés alkalmazni. A kultúra megőrzésében fontos szerepet játszik a könyvek digitalizációja. A kulturális anyagok digitalizálása és online hozzáférhetősége, továbbá a könyvtárak, archívumok és múzeumok gyűjteményeinek digitális archiválása nagy figyelmet kapott a közelmúltban, főleg az Európai Bizottság i2010 kezdeményezése ( i2010 initiative ) kapcsán. A kitűzött célok elérése során elkerülhetetlenül felmerülnek szerzői jogi kérdések. Imagine all the world s books at your fingertips, azaz Képzeld el, hogy a világ összes könyve a kisujjadban van így szól a Google Book Search mottója. A Google jelenleg az egyik legjelentősebb tényező a könyvek digitalizációs folyamatában. Neves amerikai és európai egyetemek (Harvard, Stanford, Oxford stb.) kötöttek megállapodásokat a Google-lal, abból a célból, hogy könyvtári állományukat digitalizálják. A Google Book Search célja a könyvek keresőmotorral történő keresésének lehetővé tétele. A könyvek digitalizálásának ellenzői kifogásolják, hogy a Google ún. opt-out rendszerben gondolkodik, azaz a szerző utólag jelezheti, amennyiben nem ért egyet könyvének beszkennelésével és internetre való feltételével. A könyvek digitalizácójának ellenzői továbbá arra hivatkoznak, hogy a könyvek internetre való felkerülése megszünteti a szerző/kiadó kontrollját a mű felett. Az Amazon, az egyik legnagyobb online könyvterjesztő pedig példa az új üzleti modell kialakítására. Az Amazon új szolgáltatást kínál fel: ma már lehetőség nyílik 3

4 ugyanis a teljes könyv megvétele helyett csupán annak néhány oldalához vagy fejezetéhez való alacsony költségen történő hozzáférésre, továbbá a megvásárolt könyvpéldányhoz online hozzáférés igényelésére. Az újfajta igényekhez gyorsan alkalmazkodó egyéb piaci szereplők, nem régiben bocsátották a piacra azt a berendezést ($2,600), amely 500 oldal/óra sebességgel alakítja át a kézzel fogható könyvet e-könyvvé. Lehetséges, hogy átalakulnak az olvasási szokások és a jövőben az olvasó közönség ipodon keresztül olvassa majd az e-könyveket? 3.3. Engedély alá esik-e az időleges többszörözés? Szó esett a keresőmotorokról, amelyekhez szorosan kapcsolódik az időleges többszörözés kérdésköre. A többszörözés esetében közömbös a rögzítés időtartama. Az időleges többszörözés is többszörözésnek minősül. Amennyiben azonban valamennyi időleges többszörözés engedélyhez kötődne, az internetszolgáltatónak valamennyi esetben engedélyt kellene kérnie a jogosulttól. Az időleges többszörözés szabad felhasználás körébe történő sorolásának az a célja, hogy az igen tágan meghatározott többszörözés joga alól kivételt teremtsen, az egyes érdekek közötti egyensúly megteremtése érdekében. Szabad felhasználásnak azonban kizárólag a mű járulékos vagy közbenső többszörözése minősül, és csak abban az esetben, ha az időleges többszörözés a felhasználásra irányuló műszaki folyamat elválaszthatatlan része. További feltétel, hogy nem bírhat önálló gazdasági jelentőséggel. Célja pedig, hogy a köztes szolgáltató által lehetővé tegye az átvitelt harmadik személyek között a hálózaton, vagy a műnek a szerző által engedélyezett, illetve e törvény rendelkezései alapján megengedett felhasználását. Átvitelre példa lehet az internet-routerek (ún. terelőgépek, amelyek a tartalomcsomagokat irányítják), illetve a proxy szerverek (amelyek helyben tárolják a tartalmat abból a célból, hogy a közvetítés gyorsabbá váljon.) Közbenső időleges többszörözésről beszélhetünk például az Internet-routerekben létrejövő, az internetes böngészés során keletkező, vagy a számítógép véletlen hozzáférésű memóriájában (RAM) létrejövő másolatok tekintetében, amelyek automatikusan törlődnek a munkafolyamat végén. Ezzel a kérdéssel függ össze az internetszolgáltatók felelősségének kérdése, amely ugyancsak a zökkenőmentes adatátvitelt szolgálja. A szolgáltató a tartalomszolgáltató által felajánlott tartalmat nem ismerheti, ezért felelőssége az ún. értesítési eltávolítási eljárásra korlátozódik. Az alábbi esetek a háromlépcsős teszthez és a catching funkcióhoz kapcsolódnak. A következő eset az illegális forrás és az időleges többszörözés kérdésével foglalkozik: Az IFPI (International Federation of Phonographic Industries) dán csoportja eljárást kezdeményezett a dán Tele2 szolgáltató ellen az Allofmp3 orosz fájlmegosztó honlap ügyében. A Koppenhágai Városi Bíróság a Tele2 terhére döntött, és kötelezte arra, hogy szüntessen meg minden elérhetőséget az Allofmp3.com honlaphoz, úgy ítélve meg, hogy a Tele2 szándékosan követ el szerzői jogi jogsértést, amennyiben az ügyfelei arra használják az Allofmp3-t, hogy zenét töltsenek le róla. A bíróság elutasította a Tele2 védekezését, amelyet a dán szerzői jogi törvénynek az időleges többszörözésre vonatkozott, rámutatva a kivétel alkalmazásának arra az előfeltételére, hogy a többszörözés alapjául legális példánynak kell szolgálnia. 4

5 A másik érdekes eset a catching funkcióhoz kapcsolódik. A Perfect 10 Inc beperelte a Google-t, mert annak képkereső motorja elősegíti, hogy a látogató olyan képekhez is hozzáférjen, amelyek a Perfect 10 szerzői jogait sérti. A Google keresőmotorja ugyanis a harmadik személyek honlapját is indexálja és ezáltal elérhetővé teszi a látogató számára ezeknek a weboldalaknak a megtekintését. A bíróság visszautasította a Perfect 10 keresetét és megállapította, hogy a Google nem jogosult arra, hogy harmadik személyeket megakadályozzon abban, hogy honlapukra a Perfect 10 szerzői jogait sértő képeket tegyenek fel. További érdekes eset a Copiepresse v Google esete. A belga lapkiadó álláspontja szerint a Google megsértette a szerzők jogait, amikor olyan cikkeket is elérhetővé tett, amelyeket az eredetileg megjelentető kiadó saját honlapjáról korábban már levett. A bíróság elrendelte, hogy a Google köteles az ezekhez vezető linkek keresőoldalról történő eltávolítására Minden esetben megengedett a link használata? A keresőmotorok találati listája ún. belső linkeket tartalmaz, amelyek a hiperlink egyik fajtáját jelentik. A hivatkozás, azaz a hiperlink alkalmazása a legális és az illegális felhasználás határán mozgó szabad felhasználás egyik esete. A hiperlink segítségével az egyik honlapról a másik honlapra ugorhatunk. A felszíni link (surface link) a honlap látogatóját egy másik honlap fődalára vezeti el. Ez áltálban megengedett formája a hivatkozásnak, ami hasonlóan viselkedik, mint az idézés. Itt szeretnék utalni arra, hogy valamely szerzői mű feltöltése egy nyílt honlapra a legtöbb esetben hallgatólagos engedélyt jelent arra, hogy ahhoz mások hozzáférhessenek. A felszíni linkkel szemben már határesetet jelent a belső link (deep link) megítélése. A belső link ugyanis a látogatót nem a másik honlap főoldalára, hanem annak egy belső, a főoldalról további kattintással elérhető oldalra, vezeti. Érdekes kérdésként merült fel több ízben is, hogy vajon a belső link nyilvánossághoz közvetítésnek minősül-e? Erre a fajta link elhelyezésére nézzünk meg egy példát. Live Nation beperelte a Davist arra hivatkozva, hogy Davis honlapján található belső link közvetlenül vezet a Live Nation streaming technikával közvetített motor-rali verseny videójára, megkerülve a Live Nation főoldalát. Live Nation motorversenyekről készült videókat állít elő, amelyeknek élőben való közvetítésének jogát kizárólagosan fenntartja. Live Nation a bíróság előtt sérelmezte, hogy Davis honlapján található belső link szerzői jogát sérti azáltal, hogy a főoldalt megkerülve teszi lehetővé a versenyek megtekintését és így reklámbevételei csökkennek. A bíróság a keresetnek helyt adott. 4. Összegzés A cél tehát az új üzleti modellek és a védelem biztosítása közötti egyensúly kialakítása. E tekintetben több eszközre is szükség van, többek között a tagállamok közötti szabályok (pl. a digitalizálásra vonatkozó szabályok) harmonizálására. A különbségekből fakadó jogbiztonság hiánya ugyanis a határon átnyúló szolgáltatások nyújtását (így pl. online zeneáruház, könyvtárak, archívummal foglalkozó 5

6 szolgáltatások, műsorszolgáltatás) nehézkessé teszi. Ehhez kapcsolódik a WIPO azon törekvése, hogy nemzetközi szinten legyen szabályozva a szerzői jog korlátozása. Ezzel elkerülhetővé válna a háromlépcsős teszt különböző értelmezése az egyes nemzetek között, ami nagymértékben hozzájárulna egy dinamikus, innovációt elősegítő környezet kialakulásához. Az igazi kihívást a jogbiztonság és a technológiához való alkalmazkodás egyidejű biztosítása jelenti. Az Európai Bizottság kreatív online tartalom belső piaci helyzetéről szóló közleményére szeretnék utalni. Manapság komoly nehézséget jelent, hogy a gazdasági szereplők - és itt elsősorban a szerzőket, az őket képviselő kiadókat és egyéb piaci szereplőket értjük nincsenek tisztában az új terjesztési formák értékével, azok lehetőségeivel. A szerzők ugyanis az online környezetbe került művök feletti kontroll elvesztése miatt félnek, ezért ragaszkodnak a korábbi hasznosítási módokhoz, ahelyett, hogy új felhasználási engedélyek lehetőségeit keresnék. 6

Dr. Munkácsi Péter * : Szerzői jogok és jogsértések Magyarországon. 2009. november 27. Tihany, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Dr. Munkácsi Péter * : Szerzői jogok és jogsértések Magyarországon. 2009. november 27. Tihany, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Dr. Munkácsi Péter * : Szerzői jogok és jogsértések Magyarországon 2009. november 27. Tihany, MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (az elhangzott prezentáció írott változata) Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Szakirodalmi mű közzététele és felhasználása az Internet útján Ügyszám: SZJSZT 36/07/1. A Bíróság megkeresése: A Vas Megyei Bíróság fent említett végzése

Részletesebben

A szerzői jogi jogsértések esetén alkalmazható jogi eszközökről

A szerzői jogi jogsértések esetén alkalmazható jogi eszközökről 2005 A SZERZŐI JOGI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ JOGI ESZKÖZÖKRŐL ASVA BUDAPEST 2005 A szerzői jogi jogsértések esetén alkalmazható jogi eszközökről Segédanyag a gyakorlat számára Készült a Nemzeti

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Hazai és külföldi időszaki kiadványok tartalmának digitális archiválásával összefüggő szerzői jogi kérdések Ügyszám: SZJSZT 29/2004 A megbízó által feltett

Részletesebben

Alapvető tudnivalók. a szerzői jogról

Alapvető tudnivalók. a szerzői jogról Alapvető tudnivalók a szerzői jogról MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 2008 Alapvető tudnivalók a szerzői jogról MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 2008 3 I. A SZERZŐI JOG FOGALMA, TÁRGYA, HATÁLYA......................

Részletesebben

dr. Horváth Katalin ügyvéd Sár és Társai Ügyvédi Iroda

dr. Horváth Katalin ügyvéd Sár és Társai Ügyvédi Iroda dr. Horváth Katalin ügyvéd Sár és Társai Ügyvédi Iroda A gyűjtő és kereső portál szolgáltatás jogszerűsége és a jogszerűtlennek minősülő szolgáltatás elemek kiküszöbölése Ügyfeleink gyakran fordulnak hozzánk

Részletesebben

A MÉDIAJOG SZERZŐI JOGI MEGKÖZELÍTÉSE

A MÉDIAJOG SZERZŐI JOGI MEGKÖZELÍTÉSE Dr. Sarkady Ildikó* A MÉDIAJOG SZERZŐI JOGI MEGKÖZELÍTÉSE A szerzői jognak a digitális korban ki kell törnie abból a szemérmes elhatárolódottságból és izolált visszavonultságból, amelyben évtizedek óta

Részletesebben

A szoftver jogi védelme, különös tekintettel a hazai és uniós szerzői jogi gyakorlatra

A szoftver jogi védelme, különös tekintettel a hazai és uniós szerzői jogi gyakorlatra Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék A szoftver jogi védelme, különös tekintettel a hazai és uniós szerzői jogi gyakorlatra Szerző: Somkutas Péter Konzulens: Dr.

Részletesebben

A/13 A SZERZŐI JOGGAL SZOMSZÉDOS JOGI JOGOSULTAK JOGÁLLÁSA, AZ ADATBÁZIS-ELŐÁLLÍTÓK VÉDELME

A/13 A SZERZŐI JOGGAL SZOMSZÉDOS JOGI JOGOSULTAK JOGÁLLÁSA, AZ ADATBÁZIS-ELŐÁLLÍTÓK VÉDELME A szomszédos jogok a szerzői jog holdudvarát képezik. Ezek a jogviszonyok a szerzői jog területéhez kapcsolódnak, mégis nem teljesen illeszkednek a szerzői jog hagyományos szabályozási megoldásaihoz. Nevezik

Részletesebben

A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások szabályozása

A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások szabályozása Simon Éva A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások szabályozása Budapest, 2008. november, 33. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-4-4 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest,

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Polgári jogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A személyhez- és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok 4.o. 1) A

Részletesebben

A rádió- és televízió-szervezetek műsor-továbbközvetítési joga a nemzetközi és a magyar szerzői jogi szabályozás alapján

A rádió- és televízió-szervezetek műsor-továbbközvetítési joga a nemzetközi és a magyar szerzői jogi szabályozás alapján Sár Csaba Horváth Katalin A rádió- és televízió-szervezetek műsor-továbbközvetítési joga a nemzetközi és a magyar szerzői jogi szabályozás alapján Bevezetés, a széleskörű nemzetközi szabályozás szükségessége

Részletesebben

Mezei Péter. Dr. Hepp Nóra

Mezei Péter. Dr. Hepp Nóra TARTALOM Mezei Péter Dr. Hepp Nóra A szerzői jog jövője (is) a tét gondolatok a Google Books könyvdigitalizálási projektről 5 A formatervezésiminta-oltalom szerzői jogi megközelítése 48 Dr. Vida Sándor

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről: a digitális egységes piac lehetőségei és kihívásai

ZÖLD KÖNYV. az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről: a digitális egységes piac lehetőségei és kihívásai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.7.13. COM(2011) 427 végleges ZÖLD KÖNYV az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről: a digitális egységes piac lehetőségei és kihívásai TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM CÉLKERESZTJÉBEN

A KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM CÉLKERESZTJÉBEN Dr. Kiss Zoltán A KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM A SZELLEMITULAJDON-VÉDELEM CÉLKERESZTJÉBEN BEVEZETÉS Vizsgálódásunk, illetve kutatásunk előzménye a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács (MSZTT) 2007.

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL KÖZTÉRI SZOBOR ÁTHELYEZÉSE SZJSZT-13/13 A megkereső a város főterén álló, M. L. szobrászművész által alkotott szobor áthelyezése vonatkozásában

Részletesebben

A MÉDIASZOLGÁLTATÁS ÉS A SAJTÓTERMÉK FOGALMA AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁSBAN

A MÉDIASZOLGÁLTATÁS ÉS A SAJTÓTERMÉK FOGALMA AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁSBAN Iustum Aequum Salutare VII. 2011/4. 71 101. A MÉDIASZOLGÁLTATÁS ÉS A SAJTÓTERMÉK FOGALMA AZ ÚJ MAGYAR MÉDIASZABÁLYOZÁSBAN KOLTAY ANDRÁS egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A FÁJLMEGOSZTÁS HAZAI ÉS UNIÓS JOGI SZEMMEL

A FÁJLMEGOSZTÁS HAZAI ÉS UNIÓS JOGI SZEMMEL Faludi Gábor Gyenge Anikó 1 A FÁJLMEGOSZTÁS HAZAI ÉS UNIÓS JOGI SZEMMEL 1. A fájlcsere 2 szerzői jogi minősítése A fájlcsere (peer-to-peer, P2P 3 ) szerzői jogi minősítésével hazánkban eddig a legrészletesebben

Részletesebben

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL KIADVÁNYOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK SZJSZT- 06/05/2 A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság megkeresése

Részletesebben

Dr. Pogár László ZENEMŰVEK A SZERZŐI JOGBAN

Dr. Pogár László ZENEMŰVEK A SZERZŐI JOGBAN Dr. Pogár László ZENEMŰVEK A SZERZŐI JOGBAN Jelen cikk célja a zeneművek szerzői jogi bemutatása az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.) és a bírói gyakorlat alapján. A szerzői

Részletesebben

Az audiovizuális médiaszolgáltatások meghatározása és szabályozási terhei

Az audiovizuális médiaszolgáltatások meghatározása és szabályozási terhei Polyák Gábor Az audiovizuális médiaszolgáltatások meghatározása és szabályozási terhei Budapest, 2007. november, 17. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-87610-8-8 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi

Részletesebben

FOLYTATÓDIK A KÜZDELEM AZ ILLEGÁLIS LETÖLTÉSEK ELLEN

FOLYTATÓDIK A KÜZDELEM AZ ILLEGÁLIS LETÖLTÉSEK ELLEN Kovács Gabriella FOLYTATÓDIK A KÜZDELEM AZ ILLEGÁLIS LETÖLTÉSEK ELLEN A digitális korszak beköszöntével, az internet megjelenésével és rohamos fejlődésével a kommunikáció egyszerűbbé vált, felgyorsult.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

Szellemi tulajdona mindenkinek lehet, de a szellemi tulajdon nem mindenkié

Szellemi tulajdona mindenkinek lehet, de a szellemi tulajdon nem mindenkié Szellemi tulajdona mindenkinek lehet, de a szellemi tulajdon nem mindenkié 1. Az egyik legalapvetőbb társadalmi és erkölcsi szabály, amit megtanítunk gyerekeinknek, hogy ne vedd el a másét, ha egy másik

Részletesebben

A KIVÉTELEK ÉS A KORLÁTOZÁSOK CÉLJAI A SZERZŐI MONOPOLJOGBAN

A KIVÉTELEK ÉS A KORLÁTOZÁSOK CÉLJAI A SZERZŐI MONOPOLJOGBAN Gyenge Anikó A KIVÉTELEK ÉS A KORLÁTOZÁSOK CÉLJAI A SZERZŐI MONOPOLJOGBAN A tanulmány a szerzői jog által biztosított kizárólagos rendelkezési jog alóli kivételek (szabad felhasználások) és díjigényhez

Részletesebben

KŐHIDI ÁKOS A FÁJLCSERÉBEN RÉSZTVEVŐ FELHASZNÁLÓKKAL SZEMBENI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS. Médiatudományi Intézet, Budapest, 2014.

KŐHIDI ÁKOS A FÁJLCSERÉBEN RÉSZTVEVŐ FELHASZNÁLÓKKAL SZEMBENI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS. Médiatudományi Intézet, Budapest, 2014. KŐHIDI ÁKOS A FÁJLCSERÉBEN RÉSZTVEVŐ FELHASZNÁLÓKKAL SZEMBENI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS Médiatudományi Intézet, Budapest, 2014. 1 I. Bevezetés A fájlmegosztás (vagy köznapi elnevezéssel: fájlcsere) olyan folyamat,

Részletesebben

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban Tartalom Tartalom... 1 I. Összefoglaló... 2 II. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

Részletesebben

A szellemi tulajdon és a doménnév-regisztráció érintkezési felületei

A szellemi tulajdon és a doménnév-regisztráció érintkezési felületei Cserba Veronika: A szellemi tulajdon és a doménnév-regisztráció érintkezési felületei Bevezetés I. A doménnevek rendszere II. Érintkezési felületek a szellemi tulajdonvédelemmel III. A doménnév-regisztráció

Részletesebben

A SZOFTVER JOGI OLTALMA: A SZÁMÍTÓGÉPI PROGRAMALKOTÁSOK SZABADALMAZTATHATÓSÁGA ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI MEGKÖZELÍTÉSBEN I. RÉSZ*

A SZOFTVER JOGI OLTALMA: A SZÁMÍTÓGÉPI PROGRAMALKOTÁSOK SZABADALMAZTATHATÓSÁGA ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI MEGKÖZELÍTÉSBEN I. RÉSZ* Lovas Lilla Júlia A SZOFTVER JOGI OLTALMA: A SZÁMÍTÓGÉPI PROGRAMALKOTÁSOK SZABADALMAZTATHATÓSÁGA ÖSSZEHASONLÍTÓ JOGI MEGKÖZELÍTÉSBEN I. RÉSZ* A számítógépi programok gazdasági és mindennapi jelentősége

Részletesebben