A lézernyomtatók egészségi veszélyei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lézernyomtatók egészségi veszélyei"

Átírás

1 FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 A lézernyomtatók egészségi veszélyei Tárgyszavak: lézernyomtató; egészségi kockázat; por; ózon; illékony szerves vegyület. A lézernyomtatók nem hiányozhatnak a modern irodákból: emberek milliói használják őket naponta. A közelmúltban felmerült a kérdés a lézernyomtatókban található festékpor által okozott egészségkárosító hatással kapcsolatban, ami a közvélemény körében számos kérdést vetett fel. Munkavédelmi szakmai szervezetek már 2000-ben vizsgálták a színes lézernyomtatók és a színes fénymásolók emisszióit és megállapították, hogy ezen irodaeszközök rendeltetésszerű használata esetén nem várható nagyobb egészségkárosító kockázat. A fekete-fehér készülékpark esetén sem várhatók jelentősen más eredmények. Miután a fekete festéknél kimutattak esetleges egészségkárosító hatást, vizsgálták a különböző típusú fekete-fehér lézernyomtatók emisszióit is. A jelenlegi ismeretek szerint az ózon mellett kibocsátott bizonyos egyéb vegyületek (pl. szerves vegyületek gőze vagy pora) is okozhatnak egészségkárosító hatást. Ezért a nyomtatók folyamatos üzemeltetése esetén mérni kell a finompor, az összes por, az ózon, valamint az illékony szerves vegyületek (TVOC, aromások) kibocsátását. A TVOC vegyületek toxicitása fénykibocsátó baktériumtesztekkel vizsgálható. Azonosítani kell a festékben található fémeket is. Az emissziós vizsgálatokhoz korszerű munkahelyi nyomtatókat választottak ki. A nyomtatók amelyeken a mérések végrehajtása előtt már lapot kinyomtattak eredeti festékkazettákkal üzemeltek és a vizsgálatok végrehajtása előtt a nyomtatókban festéket cseréltek. Karbantartást a vizsgálatok előtt a nyomtatókon nem végeztek. Hét nyomtatót vizsgáltak, amelyeket A G jelöléssel láttak el. A vizsgálatok célja az volt, hogy általános áttekintést nyerjenek a nyomtatók emissziós viszonyairól. Anyagok és módszerek A használt vizsgálókamra kocka alakú és az oldalán elhelyezett gúla alakú tölcsért tartalmaz. Belső térfogata kb. 9 m 3. Oldalfalai lemezből (V2A), az

2 alja erősített alumínium bordaidomokból, a hátsó fala, az ajtajai és a teteje pedig biztonsági üvegből készült. A kamra nem gáztömör, az oldalfalakon elhelyezett redős szűrőn át történő légcserearány az üres, zárt kamrában 0,0025/h (22 liter/h). A vizsgálandó készüléket a kamra közepén helyezték el. A távolság a tölcsér elején elhelyezett állványon levő mintavevő fej és a levegőelvezető nyílás között 50 cm volt. A DIN szerinti digitális, fekete-fehér nyomtatót alkalmaztak. A papírtartóba legalább 200 lapot helyeztek és a nyomtatást 30 perc alatt hajtották végre. Az alábbi paramétereket határozták meg: Hőmérséklet és a levegő nedvességtartalma. Az ózon koncentrációját etilén ózonnal való láng nélküli reakciójában keletkező kemilumineszcencia fotometriás mérésével határozták meg. A méréseket folyamatosan végezték, az eredményeket tárolták. Finompor mennyisége (A-por, vagyis az alveolusokba bejutó por). A mérés során a térfogatáram 10 dm 3 /min volt. Mintatartóként PGP membránszűrővel ellátott kazettákat alkalmaztak (személyi veszélyes anyag mintavételi rendszer, átlagos pórusméret 8 µm, átmérő 37 mm). A mintavevővel egy előleválasztón át meghatározott mennyiségű levegőt szívtak át. A finompor a membránszűrőn levált, tömegét lemérték. A belélegezhető por (összpor, E-por) mennyiségét GSP 10 (összes por mintavételi rendszer) módszerrel határozták meg. A térfogatáram 10 dm 3 /min volt, mintatartóként 37 mm átmérőjű üvegszál szűrőt alkalmaztak. Külön kérésre ún. Gravikon VC 25 G vizsgálatot is végrehajtottak. A kamra kis tere és az ezzel kapcsolatos levegőtisztasági hatások miatt a pormérőn ezen mérésekhez külön nyomásprofilt alkalmaztak. A mintavételt egy gyűrűs térben elhelyezett E-pormérő fejjel hajtották végre, a levegő térfogatáramának értéke 25 m 3 /h volt. Mindkét mérési eljárásnál meghatározott mennyiségű levegőt használtak fel. Az üvegszál szűrőn levált összes por tömegét differenciál mérleggel határozták meg. Az összes illékony szerves vegyületet (TVOC) lángionizációs detektorral mérték, a kapott eredményeket tárolták. Aromás vegyületek, sztirol, benzol meghatározásához ismert menynyiségű levegőt 0,067 dm 3 /min sebességgel adszorbenssel töltött mintatartón vezették át. A mintavétel ideje 30 perc volt. A mintákat termikusan deszorbeáltatták, az elemzést lángionizációs detektorral és tömegszelektív detektorral felszerelt gázkromatográffal hajtották végre. Világítóbaktériumos vizsgálatok szolgáltak a felszabaduló TVOC toxicitásának minősítésére. A mintavevő csőben összegyűlt anyagokat termikus deszorpcióval deszorbeáltatták és 2 ml etanolban feloldották. A minta toxicitását 10 µl oldatban világítóbaktériumos teszttel határozták

3 meg (a vizsgálatok ideje 5, 15, 30 perc volt). A fényintenzitás csökkenésének meghatározását a DIN EN ISO alapján végezték. Fénymeghatározás a festékben. Hét toner közül négyben teljes viszszaverődési röntgenfluoreszcens elemzéssel határozták meg a fémek mennyiségét. Mo-anódos és W-anódos röntgencsöveket, valamint 5,9 kev-on 150 ev felbontású Si/Li félvezető detektort alkalmaztak. A mérés időtartama 200 s volt. A hét fekete-fehér lézernyomtató vizsgálati eredményeinek értékelése A felszabaduló por mennyisége A hét nyomtató egyikénél sem sikerült port kimutatni. Ezt az eredményt más nyomtatókon végrehajtott emissziós vizsgálatok is igazolták. Az emissziós vizsgálatok kimutathatósági határa a GSP vizsgálatoknál 0,30 mg/szűrő, a VC 25 G vizsgálatoknál 3 mg/szűrő volt. A mérések során felhasznált dm 3 (GSP vizsgálatok), illetve dm 3 (VC 25 G vizsgálatok) levegő esetében a koncentrációfüggő kimutathatósági határok 0,6, ill. 0,16 mg/m 3 -nél kisebbek voltak. Hasonló eredményeket kaptak a színes nyomtatók vizsgálata során is. A fémek vizsgálata Négy különböző gyártó tonerének a fémtartalmát vizsgálták. Három toner negyed-harmad részben tartalmazott vasat, vas-oxid formájában. Ezreléknyi mennyiségben mutattak ki Ti-, Sr-, Cu- és Zn-vegyületeket, Co-t és Ni-t nem mutattak ki. A vasat tartalmazó tonerek esetében a Ni kimutathatósági határa 0,01%, a Co-é 0,02%, a vasmentes tonerek esetében pedig 0,002% volt, a Co és a Ni tehát legfeljebb nyomokban volt jelen. Ózon A mai korszerű nyomtatók már ózonmentes technológiával üzemelnek, ezért ózonkoncentráció-méréseket csak azoknál a nyomtatóknál kell végezni, amelyeknél a készülék leírása egyértelműen nem utal az ózonmentes technológia alkalmazására (hét nyomtatóból három volt ilyen). Ózont csak az E készüléknél mutattak ki, itt 20 perces nyomtatás alatt az ózonkoncentráció 18 µl/m 3 -re emelkedett. Ez az érték jó egyezést mutatott más vizsgálati eredményekkel. Az ózon megengedett határértéke a levegőben 8 órás munkavégzés esetén 100 µl/m 3. A német 22. Szövetségi Immisszióvédelmi törvény szerint 1 órán át 90 µl/m 3 ózonkoncentráció jelenléte esetén a lakosságot tájékoztatni kell, 180 µl/m 3 koncentrációérték felett pedig vészjelzés leadása szükséges. A

4 lakosságot 8 órán túl nem érheti 55 µl/m 3 -nél nagyobb ózonkoncentráció. Németországban a környezeti éves átlagos ózonkoncentráció µl/m 3 között van. A lézernyomtatóban a nyomtatás alatt képződő ózonnál figyelembe kell venni, hogy az a falakon és más felületeken oxigénné bomlik. A folyamat felezési ideje fél óra, azaz 30 perc után a képződött ózonmennyiség fele még jelen van. A környezetben nagy ózonkoncentrációk esetén különösen nyáron egyensúly áll be az ózon képződése és a bomlása között. Az E nyomtatónál 200 lap nyomtatásakor keletkező ózonkoncentráció tehát megfelel a környezeti ózonkoncentrációnak, amely érték fél óra után a felére csökken. Illékony szerves vegyületek Minden nyomtatóból, illetve fénymásolóból a működésük során illékony szerves vegyületek szabadulnak fel. Miután ez a technika mai szintjén nem küszöbölhető ki, az a kérdés csupán, hogy milyen típusú vegyületek és milyen mennyiségben keletkeznek. A vizsgálati eredmények szerint a TVOC-koncentrációk a vizsgált lézernyomtatóknál a nyomtatás során lineárisan nőttek, majd nyomtatás befejezése után csökkentek. A legnagyobb TVOC-koncentrációt (1,4 cm 3 /m 3 ) az A nyomtatónál mérték a nyomtatás megkezdése után 22 perccel. A keletkező TVOC toxicitását világítóbaktérium teszttel vizsgálták és mérték a fény intenzitását. A vizsgálóanyag beadagolása után a fényintenzitás időbeli csökkenése a vizsgált anyag toxicitásának a mértékét jelzi. A TVOC által okozott fényintenzitás gátlása a hét nyomtatóból hatnál max. 6% volt, az A nyomtatónál 14%. Ez alapján a felszabaduló TVOC toxicitása nem okoz megnövekedett kockázatot. A kritikák középpontjában áll a rákkeltő benzol, amely a nyomtatás alatt felszabadul. Ezért vizsgálták, hogy mely aromások és milyen mennyiségben szabadulnak fel. Az eredmények az 1. táblázatban találhatók. Benzol A nyomtatási folyamatban rákkeltő hatású benzol is keletkezik. A D és az E nyomtatónál nem mutattak ki benzolt. Három készüléknél max. 0,0065 mg/m 3, egy-egy készüléknél 0,016 és 0,023 mg/m 3 benzol keletkezett. Ezen koncentrációk értékelésénél az alábbi összehasonlító értékeket kell figyelembe venni: a munkahelyeken 3,2 8,0 mg/m 3 a megengedett benzolkoncentráció. Ezek az értékek szer nagyobbak, mint a lézernyomtatókból emittálódó mennyiségek a terhes anyák benzol hatásától való védelme érdekében a munkahelyeken és a benzinkutaknál 0,025 mg/m 3 intervenciós határértéket vezettek be.

5 1. táblázat Emissziómérési eredmények aromásokra és butanolra (az adatok mg/m 3 -ben vannak és 9 m 3 -es tesztkamrára vonatkoznak) Nyomtató Benzol TRK = 3,2 Toluol MAK = 190 Xilolok MAK = 440 Etil-benzol MAK = 440 A 0,005 0,0065 0,0085 0,0215 0,116 0,129 0,005 0,0065 B 0,0055 0,006 0,009 0,011 0,184 0,212 0,0825 0,085 C 0,0215 0,023 0,009 0,0185 0,454 0,511 0,101 0,111 D 0,005 0,009 0,005 0,009 <0,005 0,0165 E 0,005 0,006 0,009 0,0185 0,0165 0,0185 F 0,006 0,0065 0,0125 0,014 0,0755 0,107 0,0435 0,0475 G 0,0145 0,016 0,018 0,019 0,020 0,021 0,0295 Nyomtató Sztirol MAK = 85 Trimetil-benzolok LGW = Butanol MAK = 310 A 0,362 0,378 0,304 0,323 0,0135 0,0265 B 0,039 <0,0155 0,0445 0,045 C 0,189 0,2555 <0,0285 <0,0355 0,081 0,0855 D 0,007 0,011 <0,017 0,0255 E 0,007 0,013 <0,034 <0,0365 F 0,026 0,027 <0,0195 <0,0325 0,010 0,0175 G 0,0075 <0,0245 0,0405 0,019 0,0195 A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal internetes honlapján (www.umweltbundesamt.de) található információ szerint 1998-ban a városi fő közlekedési utak mentén a benzolkoncentráció éves átlagértéke 0,025 mg/m 3 volt. A percig tartó nyomtatás alatt felszabaduló benzolmennyiség tehát kisebb volt a környezetben kimutatott benzolkoncentrációnál. További összehasonlítás: egy szál cigaretta elégetésekor annak márkájától függően 0,01 0,1 mg benzol szabadul fel. A Bajor Környezetvédelmi Minisztérium becslése szerint naponta 20 szál cigaretta elszívásakor 0,4 mg benzol kerül a szervezetünkbe. A benzol az emberi szervezetben leukémiát okozhat. Olyan küszöbérték, amelynek a túllépése biztosan rákot okoz nincs, ezért olyan nyomtatót kell vásárolni, amelynek a festékéből nem, vagy csak kis mennyiségben szabadul fel benzol. Toluol A vizsgált lézernyomtatók toluolemissziója max. 0,0215 mg/m 3 volt. A toluol megengedett max. koncentrációja a levegőben a munkahelyeken 8 órás hatásidőt figyelembe véve 190 mg/m 3 (50 cm 3 /m 3 ), amely közel 5 nagyságrenddel nagyobb a nyomtatóknál mért értékeknél. Zárt terekre a minisztérium

6 a toluolra 0,3 mg/m 3 I. irányértéket rögzített, amelynek betartása során az egészségünk nem károsodik. Ez az intervenciós érték is egy nagyságrenddel nagyobb, mint a lézernyomtatók működése során mért értékek. Xilol Az A, B, C, és az F nyomtatóknál 0,1 0,5 mg/m 3, a többi nyomtatónál 0,02 mg/m 3 vagy ennél kevesebb xilol keletkezett. A munkahelyek levegőjének xilolhatárértéke 8 órás határidőt figyelembe véve 440 mg/m 3. A nyomtatókból távozó legnagyobb xilolkoncentrációk is 1000-szer kisebbek ennél az értéknél. Etil-benzol Az etil-benzolra a xilolhoz hasonló koncentrációértékeket mértek (maximális mért érték 0,1 mg/m 3, a levegőben megengedett határérték 440 mg/m 3 ). Sztirol A sztirol a hatályos EU-besorolás szerint nem rákkeltő hatású. A MAKértékek meghatározásával foglalkozó német kutatóintézet a sztirolt 5. kategóriájú rákkeltő anyagként sorolta be, ami azt jelenti, hogy a sztirol rákkeltő és gén-toxikus anyag ugyan, de ez a hatás olyan kicsi, hogy a MAK-értékek betartásakor nincs említésre méltó rákkeltő hatása az emberi szervezetre. Az A és a C nyomtatóknál kissé nagyobb (0,2-0,4 mg/m 3 ) sztirolkoncentrációkat mértek, míg a többi nyomtatónál ezek az értékek max. 0,04 mg/m 3 voltak. A levegőre előírt MAK-érték 85 mg/m 3, ami több, mint 200-szor nagyobb a nyomtatóknál mért maximális sztirolkoncentrációknál. A rák kialakulásának kockázata a lézernyomtatók üzemeltetésekor tehát kizárt. A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal belső terekben megengedett sztirol irányértékekként 0,03 mg/m 3 (I. érték), illetve 0,3 mg/m 3 (II. érték) koncentrációkat ír elő. A II. érték mindegyik vizsgált lézernyomtatónál betartható. Ha a vizsgálókamra térfogatát egy iroda térfogatára számítják át, az A és a D nyomtató esetében a sztirolemissziós értékek egyértelműen túllépik az I. értéket. Az I. érték az a belső téri koncentráció, amely alatt a jelenlegi ismeretek szerint még egész életen át tartó hatás esetén sem következik be egészségkárosodás. Túllépése esetén egészségre ártalmas terhelés jelentkezhet. Az A és a D nyomtatóknál mért, I. és II. értékek közötti koncentrációk egészségügyi szempontból nem kívánatos terhelést jelentenek ugyan, egészségügyi veszélyt azonban még nem. Trimetil-benzol Az A nyomtatónál az emittálódott trimetil-benzol koncentrációja 0,3 mg/m 3, a többi nyomtatónál 0,04 mg/m 3 -nél kisebb volt. A levegőben megengedett határérték 8 órás terhelésre vonatkoztatva 100 mg/m 3, ami 333- szorosa az A nyomtatónál mért értéknek.

7 Az eredmények értékelése A nyomtatási vizsgálatok eredményei alapján az alábbi megállapítások tehetők: 1. A korszerű fekete-fehér lézernyomtatók toneréből a nyomtatás során nem szabadul fel mérhető mennyiségű por, ezért a légutakra nézve nem jelentkezik megnövekedett egészségkárosító kockázat. A toner előírás szerinti cseréje során nem érintkezik a bőrrel. Ha az érintkezés mégis megtörténne, az érintett felületet hideg vízzel és szappannal le kell mosni. A tonerrel közvetlenül érintkező személyeknek (a szerviz munkatársai, a kazetták újratöltését végzők) védőkesztyűt kell viselniük. Fennáll a lehetősége, hogy a kazetta töltésénél por kerüljön a légutakba, ezért a kazetták töltése során elszívást kell alkalmazni. 2. A lézernyomtatás során az ózonképződés már nem jelent problémát. Számos nyomtató teljesen ózonmentes technológiával üzemel. A vizsgált nyomtatók ózonkibocsátása 18 µl/m 3 volt. 3. Illékony szerves vegyületek különböző mennyiségben szabadulnak fel a nyomtatás során, de koncentrációik 1 2 nagyságrenddel kisebbek a levegőre megengedett max. határértékeknél. A mind szigorúbb, környezetre és belső térre meghatározott határértékek egy kivétellel betarthatók. A kivétel: két nyomtatónál a sztirol esetében a belső térre engedélyezett irányérték meghaladta a higiéniai határértéket. A rákkeltő benzol esetében a mért értékek a benzol környezetben mért koncentrációjával közel azonos értéket adtak. Miután a benzol rákkeltő hatására vonatkozó határértékek nincsenek, a nyomtatókat gyártóknak úgy kell a technológiájukat továbbfejleszteni, hogy benzol emiszszióra ne kerüljön sor. A vizsgált hét nyomtatóból kettőnél ez megvalósult. A fejlesztés további iránya a felszabaduló sztirol mennyiségének csökkentése, úgy, hogy a belső térre engedélyezett 30 µg/m 3 határérték betartható legyen. 4. A nyomtatók emissziói jelenleg jóval a megengedett határértékek alatt vannak. Ezeket a nyomtatókat BG-vizsgálati jelöléssel látják el ( biztonságos, munkavédelmi szempontból megfelelő, emissziómentes berendezés ). A határértékek meghatározása a terhelés minimalizálásának figyelembevételével, a munkavédelmi törvény előírásai alapján történt. Az olyan információk, amelyek szerint a lézernyomtatók veszélyt jelentenek az egészségre, mert nagy mennyiségben távoznak belőlük az egészségre káros anyagok, elbizonytalanítják a közvéleményt és nem magyarázzák meg szakszerűen az egészségi kockázatokat. Ennek a megközelítésnek az a hátránya, hogy az egészségkárosodás veszélyét csak az anyagok kimutatásával kapcsolja össze. Az anyagok kimutatása azonban önmagában nem elegendő

8 a kockázat meghatározására, döntő a bennünket érő dózis. A mai ismeretek szerint a korszerű lézernyomtatók üzemvitele során semmilyen megnövekedett egészségkárosító kockázattól nem kell tartani. (Regősné Knoska Judit) Smola, T.; Georg, H.: Gesundheitsgefahren durch Laserdrucker? = Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 62. k. 7/8. sz p Brüggemann-Prieshoff, H.; Gehrke, T. stb.: Beurteilung der Toxizität luftgetragener Stoffe am Arbeitsplatz mittels Leuchtbakterientest. Teil 1: Verfahrensentwicklung. = Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 62. k. 5. sz p Heinemann, M.; Nies, E.: Prüfkammerkonzept zur Untersuchnung des Emissionsverhaltens von Büromaschinen. = Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 61. k. 7/8. 7/8. sz p

Tárgyszavak: lézernyomtató; fénymásoló; benzol; iroda.

Tárgyszavak: lézernyomtató; fénymásoló; benzol; iroda. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Irodai berendezésekből származó benzolkibocsátás Tárgyszavak: lézernyomtató; fénymásoló; benzol; iroda. A Bajor Tartományi Iparfelügyeleti Intézet (Landesgewerbeanstalt Bayern,

Részletesebben

Veszélyes anyagok a fodrászüzletek levegőjében

Veszélyes anyagok a fodrászüzletek levegőjében FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Veszélyes anyagok a fodrászüzletek levegőjében Tárgyszavak: fodrászat; veszélyes anyag; ammónia; hidrogén-peroxid; expozíció, szellőzés. A 80-as évek végén erősen megnövekedett

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1292/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Laboratórium (1142 Budapest XIV., Rákospatak u. 70-72.)

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1423/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Plánum'97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. Laboratóriuma

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

A Kémiai Laboratórium feladata

A Kémiai Laboratórium feladata A Kémiai Laboratórium feladata Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban 2. Előadó: Csiki Tímea osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság Munkahigiénés

Részletesebben

Kevesebb finom por a munkahelyeken

Kevesebb finom por a munkahelyeken ERGONÓMIA 5.4 Kevesebb finom por a munkahelyeken Tárgyszavak: levegőminőség; légszennyező anyag; porvédelem; egészségvédelem; munkahelyi ártalom; levegőtisztítás. A finom por egészségkárosító hatásának

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Építmények felújítása

Részletesebben

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.1 1.6 A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként Tárgyszavak: NO x -emisszió csökkentése; újraégetés; lignit;

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált

Részletesebben

A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése

A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS S ANALITIKAI KÉMIA K TANSZÉK Dr. Kőmíves József egyetemi docens Devecser Eszter okl. biomérnök

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

1.3 Gyártó Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Gyártó Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap SR Adoro Thermo Guard Kiállítás dátuma / Referencia 2005. III. 10. hot Első változat Nyomtatás dátuma 2005. XI. 20. lapsz. 1598 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Irodai készülékek emissziója

Irodai készülékek emissziója FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 5.4 Irodai készülékek emissziója Tárgyszavak: iroda; készülék; információtechnika; emisszió; emissziómérés. Az irodai és információtechnikai berendezések emissziójával kapcsolatban

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa,

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa, Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2009 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) akkreditált területe I.

Részletesebben

Kereskedelmi megnevezés: weber.col flex H csempe-és burkolólap ragasztó Felhasználási terület: por alakú, rugalmas csemperagasztó

Kereskedelmi megnevezés: weber.col flex H csempe-és burkolólap ragasztó Felhasználási terület: por alakú, rugalmas csemperagasztó BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: 2004. 10.26. Kereskedelmi megnevezés: weber.col flex H rugalmas csempe-és burkolólap ragasztó 1. Anyag-/elkészítési-

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Szellőző tisztítás TvMI

Szellőző tisztítás TvMI 1 Szellőző tisztítás TvMI A műszaki irányelv legfőbb feladatai: Az alapvető fogalmak tisztázása, biztonságos és ellenőrizhető tisztítási technológia vázolása, a minimálisan szükséges dokumentálás meghatározása.

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,

Részletesebben

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita Egyetemi Docens okl.gm. Ph.D. hallgató BUDAPESTI MŰSZAKI M ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK Témakörök

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. Hatástávolság számítás az Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. ) légszennyező forrásaira (pontforrás engedélykérelemhez) Összeállítva:

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

1.2 Felhasználás fényre kötő, zsugorodásmentes fogászati tömőanyag

1.2 Felhasználás fényre kötő, zsugorodásmentes fogászati tömőanyag EU biztonsági adatlap Tetric EvoCeram Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 03. 18. hot Első változat 2004. 09. 03. Nyomtatás dátuma 2005. 03. 18. lapsz. 1567 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2,

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1141 Budapest,

Részletesebben

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1201/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ENCOTECH Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Laboratóriuma (1089 Budapest, Bláthy

Részletesebben

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Széria-Glett glettelő gipsz 1.2. Gyártó: Südharzer Gipswerk GmbH D-99755 Ellrich, Pontelstr.3. Németország Segélykérés: lásd. 16-os pont,

Részletesebben

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus Bevezetés a talaj hazánk egyik legfontosabb erőforrása

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint oldalszám: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Falszárító vakolat weber.san WTA

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap TE-Econom Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 03. 18. hot Pótlás 2001. 01. 24. Nyomtatás dátuma 2005. 03. 18. lapsz. 1374 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai

A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai Hoffer András, Gelencsér András, Kováts Nóra, Turóczi Beatrix, Rostási Ágnes, Imre Kornélia, Nyirő-Kósa Ilona,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte: 2011-12-12 Módosítás kelte: 2011-12-12

BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte: 2011-12-12 Módosítás kelte: 2011-12-12 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2011-12-12 Módosítás kelte: 2011-12-12 1. A készítmény éa a vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: Felhasználás: VALMOR Biztonságos padló- és jelölőfesték Kül- és

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1494/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PAMET Mérnökiroda Kft. (7623 Pécs, Tüzér u. 13.) akkreditált területe I. az akkreditált területhez

Részletesebben

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán Tárgyszavak: fizikai vízelőkészítés; alkímia, foszfátozás. Vegyünk egy speciálisan megformázott könnyűfém

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban Dr. Futó Zoltán A pirolízis vizsgálatok fő témakörei Analitikai vizsgálatok Gazdaságossági vizsgálatok

Részletesebben

KS-502-VS ELŐNYPONTOK

KS-502-VS ELŐNYPONTOK KS-502-VS MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ LEVEGŐ, GÁZMINTAVEVŐ GÁZMOSÓEDÉNYEKEN ÉS / VAGY SZORPCIÓS, VOC ÉS / VAGY PUF CSÖVEKEN TÖRTÉNŐ MINTAGÁZ ÁTSZÍVÁSRA Kalibrált mikró venturi térfogatáram-mérő.

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV a Szegeden, 2006-ban végzett környezeti levegő ózon mérés alapján. Készült: Szeged, 2006. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratórium A NAT által NAT-1-1224/2005 számon akkreditált vizsgálólaboratórium LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VIZSGÁLATI

Részletesebben

Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ Kft.

Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ Kft. KÖRNYEZETI LEVEGŐ SZERVES ALKOTÓINAK MŰSZAKILAG MEGFELELŐ MINTAVÉTELI MÓDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE, A LÉGSZENNYEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI PANASZOK ÉRDEMI KIVIZSGÁLÁSA Dr. Ágoston Csaba, KVI-PLUSZ Kft.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Európai Parlament 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 10.1.2017 2016/0130(COD) MÓDOSÍTÁS: 75-94 Véleménytervezet Joëlle Mélin (PE587.715v01-00) A munkájuk során

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

Az állattartó telepek ammónia

Az állattartó telepek ammónia Az állattartó telepek ammónia kibocsátásának meghatározása Bejenaru-Sramkó Gyöngyi tanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály sramko@mail.kvvm.hu Az ammónia emisszió

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CRITOX füstpatron rágcsálóirtó szer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. CRITOX füstpatron rágcsálóirtó szer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1 BIZTONSÁGI ADATLAP rágcsálóirtó szer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Füstpatron rágcsálók irtására A készítmény megnevezése: rágcsálóirtó szer Gyártó és

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav 01/2009:0253 javított 7.0 ACIDUM ASCORBICUM Aszkorbinsav C 6 H 8 O 6 M r 176,1 [50-81-7] DEFINÍCIÓ (5R)-5-[(1S)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on. Tartalom: 99,0 100,5%. SAJÁTSÁGOK Küllem:

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,

Részletesebben

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Keramod 125 modellgipsz 1.2. Gyártó: SÜDHARZER GIPSWERK GmbH 99755 Ellrich Segélykérés: 036332-890 1.3. Forgalmazó: Széria-Trans Kft 1116.

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2008.02.21. Verzió: 3 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Alumínium spray Cikkszám: Csomagolási

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976 KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976 ELŐNYPONTOK Kalibrált venturi térfogatáram-mérő. Négyféle mérési

Részletesebben

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG MÉRŐKÖZPONT A NAT által NAT 1-1040/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 3530 Miskolc Mindszent tér 4. Pf 379 Telefon:(46)517-300

Részletesebben

Analitikai kémia I (kvalitatív) gyakorlat 2014

Analitikai kémia I (kvalitatív) gyakorlat 2014 Analitikai kémia I (kvalitatív) gyakorlat 2014 tantárgyfelelős: Szalai István és Szoboszlai Norbert 1. gyakorlat Asztalátadás, munkavédelmi oktatás (tűz- és balesetvédelem, laboratóriumi munka szabályai,

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN Janovics R. 1, Kern Z. 2, L. Wacker 3, Barnabás I. 4, Molnár M. 1 1 MTA-ATOMKI HEKAL, Debrecen janovics@atomki.hu 2 MTA GKI Budapest,

Részletesebben

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220

Radon. 34 radioaktív izotópja ( Rd) közül: 222. Rn ( 238 U bomlási sorban 226 Ra-ból, alfa, 3.82 nap) 220 Radon Radon ( 86 Rn): standard p-t-n színtelen, szagtalan, természetes, radioaktív nemes gáz; levegőnél nehezebb, inaktív, bár ismert néhány komplex és egy fluorid-vegyület, vízoldékony (+szerves oldószerek!)

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

Klíma-komfort elmélet

Klíma-komfort elmélet Klíma-komfort elmélet Mit jelent a klíma-komfort? Klíma: éghajlat, légkör Komfort: kényelem Klíma-komfort: az a belső légállapot, amely az alapvető emberi kényelemérzethez szükséges Mitől komfortos a belső

Részletesebben

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG Biogáz tisztítás A biogáz metán (60-65% CH 4 ) és széndioxid (30-35% CO 2 ) keverékéből álló gáz, mely kommunális szennyvíziszap, állati trágyák és mezőgazdasági maradékok fermentációja során termelődik

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1523/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, hogy a Makó, Rákosi út 4. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrást működtessen az alábbiak szerint:

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, hogy a Makó, Rákosi út 4. szám alatti telephelyén légszennyező pontforrást működtessen az alábbiak szerint: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 16008-10-7/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Lipták Dávid Tel.: +36 (62) 553-060/44127 Tárgy: ASS Berendezési Rendszerek Bt., Makó levegőtisztaság-védelmi

Részletesebben

KS-409.3 / KS-409.1 ELŐNYPONTOK

KS-409.3 / KS-409.1 ELŐNYPONTOK KS-409.3 / KS-409.1 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ MÉRŐKÖR SÓSAV, FLUORIDOK, ILLÉKONY FÉMEK TÖMEGKONCENTRÁCIÓJÁNAK, EMISSZIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA ELŐNYPONTOK A burkoló csőből könnyen kivehető, tisztítható

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Megjegyzés 1: A megadott koncentráció vagy ennek hiányában a 88/379/EGK Irányelvben megadott általános koncentráció a fém-elem tömegszázaléka,

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a Dräger PEX 1000 A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a vezérlőegységhez, mint amilyen a Dräger REGARD

Részletesebben

Készítés dátuma Nyomtatás Dátuma Oldal 1 / 5

Készítés dátuma Nyomtatás Dátuma Oldal 1 / 5 Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Anyag-szám : 1113258 Márkanév : 250 946 Blue Grey InstantColor Társaság : Ferro GmbH Color & Glass Performance

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 )

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 ) 1. Anyag, illetve készítmény és a cég megnevezése 1.1 Az anyag / a készítmény megnevezése: Kereskedelmi megnevezés: Biocera Fasebkezelő és oltóviasz 1.2 Az anyag / a készítmény alkalmazása: Ecsetelhető

Részletesebben