A lézernyomtatók egészségi veszélyei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lézernyomtatók egészségi veszélyei"

Átírás

1 FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 A lézernyomtatók egészségi veszélyei Tárgyszavak: lézernyomtató; egészségi kockázat; por; ózon; illékony szerves vegyület. A lézernyomtatók nem hiányozhatnak a modern irodákból: emberek milliói használják őket naponta. A közelmúltban felmerült a kérdés a lézernyomtatókban található festékpor által okozott egészségkárosító hatással kapcsolatban, ami a közvélemény körében számos kérdést vetett fel. Munkavédelmi szakmai szervezetek már 2000-ben vizsgálták a színes lézernyomtatók és a színes fénymásolók emisszióit és megállapították, hogy ezen irodaeszközök rendeltetésszerű használata esetén nem várható nagyobb egészségkárosító kockázat. A fekete-fehér készülékpark esetén sem várhatók jelentősen más eredmények. Miután a fekete festéknél kimutattak esetleges egészségkárosító hatást, vizsgálták a különböző típusú fekete-fehér lézernyomtatók emisszióit is. A jelenlegi ismeretek szerint az ózon mellett kibocsátott bizonyos egyéb vegyületek (pl. szerves vegyületek gőze vagy pora) is okozhatnak egészségkárosító hatást. Ezért a nyomtatók folyamatos üzemeltetése esetén mérni kell a finompor, az összes por, az ózon, valamint az illékony szerves vegyületek (TVOC, aromások) kibocsátását. A TVOC vegyületek toxicitása fénykibocsátó baktériumtesztekkel vizsgálható. Azonosítani kell a festékben található fémeket is. Az emissziós vizsgálatokhoz korszerű munkahelyi nyomtatókat választottak ki. A nyomtatók amelyeken a mérések végrehajtása előtt már lapot kinyomtattak eredeti festékkazettákkal üzemeltek és a vizsgálatok végrehajtása előtt a nyomtatókban festéket cseréltek. Karbantartást a vizsgálatok előtt a nyomtatókon nem végeztek. Hét nyomtatót vizsgáltak, amelyeket A G jelöléssel láttak el. A vizsgálatok célja az volt, hogy általános áttekintést nyerjenek a nyomtatók emissziós viszonyairól. Anyagok és módszerek A használt vizsgálókamra kocka alakú és az oldalán elhelyezett gúla alakú tölcsért tartalmaz. Belső térfogata kb. 9 m 3. Oldalfalai lemezből (V2A), az

2 alja erősített alumínium bordaidomokból, a hátsó fala, az ajtajai és a teteje pedig biztonsági üvegből készült. A kamra nem gáztömör, az oldalfalakon elhelyezett redős szűrőn át történő légcserearány az üres, zárt kamrában 0,0025/h (22 liter/h). A vizsgálandó készüléket a kamra közepén helyezték el. A távolság a tölcsér elején elhelyezett állványon levő mintavevő fej és a levegőelvezető nyílás között 50 cm volt. A DIN szerinti digitális, fekete-fehér nyomtatót alkalmaztak. A papírtartóba legalább 200 lapot helyeztek és a nyomtatást 30 perc alatt hajtották végre. Az alábbi paramétereket határozták meg: Hőmérséklet és a levegő nedvességtartalma. Az ózon koncentrációját etilén ózonnal való láng nélküli reakciójában keletkező kemilumineszcencia fotometriás mérésével határozták meg. A méréseket folyamatosan végezték, az eredményeket tárolták. Finompor mennyisége (A-por, vagyis az alveolusokba bejutó por). A mérés során a térfogatáram 10 dm 3 /min volt. Mintatartóként PGP membránszűrővel ellátott kazettákat alkalmaztak (személyi veszélyes anyag mintavételi rendszer, átlagos pórusméret 8 µm, átmérő 37 mm). A mintavevővel egy előleválasztón át meghatározott mennyiségű levegőt szívtak át. A finompor a membránszűrőn levált, tömegét lemérték. A belélegezhető por (összpor, E-por) mennyiségét GSP 10 (összes por mintavételi rendszer) módszerrel határozták meg. A térfogatáram 10 dm 3 /min volt, mintatartóként 37 mm átmérőjű üvegszál szűrőt alkalmaztak. Külön kérésre ún. Gravikon VC 25 G vizsgálatot is végrehajtottak. A kamra kis tere és az ezzel kapcsolatos levegőtisztasági hatások miatt a pormérőn ezen mérésekhez külön nyomásprofilt alkalmaztak. A mintavételt egy gyűrűs térben elhelyezett E-pormérő fejjel hajtották végre, a levegő térfogatáramának értéke 25 m 3 /h volt. Mindkét mérési eljárásnál meghatározott mennyiségű levegőt használtak fel. Az üvegszál szűrőn levált összes por tömegét differenciál mérleggel határozták meg. Az összes illékony szerves vegyületet (TVOC) lángionizációs detektorral mérték, a kapott eredményeket tárolták. Aromás vegyületek, sztirol, benzol meghatározásához ismert menynyiségű levegőt 0,067 dm 3 /min sebességgel adszorbenssel töltött mintatartón vezették át. A mintavétel ideje 30 perc volt. A mintákat termikusan deszorbeáltatták, az elemzést lángionizációs detektorral és tömegszelektív detektorral felszerelt gázkromatográffal hajtották végre. Világítóbaktériumos vizsgálatok szolgáltak a felszabaduló TVOC toxicitásának minősítésére. A mintavevő csőben összegyűlt anyagokat termikus deszorpcióval deszorbeáltatták és 2 ml etanolban feloldották. A minta toxicitását 10 µl oldatban világítóbaktériumos teszttel határozták

3 meg (a vizsgálatok ideje 5, 15, 30 perc volt). A fényintenzitás csökkenésének meghatározását a DIN EN ISO alapján végezték. Fénymeghatározás a festékben. Hét toner közül négyben teljes viszszaverődési röntgenfluoreszcens elemzéssel határozták meg a fémek mennyiségét. Mo-anódos és W-anódos röntgencsöveket, valamint 5,9 kev-on 150 ev felbontású Si/Li félvezető detektort alkalmaztak. A mérés időtartama 200 s volt. A hét fekete-fehér lézernyomtató vizsgálati eredményeinek értékelése A felszabaduló por mennyisége A hét nyomtató egyikénél sem sikerült port kimutatni. Ezt az eredményt más nyomtatókon végrehajtott emissziós vizsgálatok is igazolták. Az emissziós vizsgálatok kimutathatósági határa a GSP vizsgálatoknál 0,30 mg/szűrő, a VC 25 G vizsgálatoknál 3 mg/szűrő volt. A mérések során felhasznált dm 3 (GSP vizsgálatok), illetve dm 3 (VC 25 G vizsgálatok) levegő esetében a koncentrációfüggő kimutathatósági határok 0,6, ill. 0,16 mg/m 3 -nél kisebbek voltak. Hasonló eredményeket kaptak a színes nyomtatók vizsgálata során is. A fémek vizsgálata Négy különböző gyártó tonerének a fémtartalmát vizsgálták. Három toner negyed-harmad részben tartalmazott vasat, vas-oxid formájában. Ezreléknyi mennyiségben mutattak ki Ti-, Sr-, Cu- és Zn-vegyületeket, Co-t és Ni-t nem mutattak ki. A vasat tartalmazó tonerek esetében a Ni kimutathatósági határa 0,01%, a Co-é 0,02%, a vasmentes tonerek esetében pedig 0,002% volt, a Co és a Ni tehát legfeljebb nyomokban volt jelen. Ózon A mai korszerű nyomtatók már ózonmentes technológiával üzemelnek, ezért ózonkoncentráció-méréseket csak azoknál a nyomtatóknál kell végezni, amelyeknél a készülék leírása egyértelműen nem utal az ózonmentes technológia alkalmazására (hét nyomtatóból három volt ilyen). Ózont csak az E készüléknél mutattak ki, itt 20 perces nyomtatás alatt az ózonkoncentráció 18 µl/m 3 -re emelkedett. Ez az érték jó egyezést mutatott más vizsgálati eredményekkel. Az ózon megengedett határértéke a levegőben 8 órás munkavégzés esetén 100 µl/m 3. A német 22. Szövetségi Immisszióvédelmi törvény szerint 1 órán át 90 µl/m 3 ózonkoncentráció jelenléte esetén a lakosságot tájékoztatni kell, 180 µl/m 3 koncentrációérték felett pedig vészjelzés leadása szükséges. A

4 lakosságot 8 órán túl nem érheti 55 µl/m 3 -nél nagyobb ózonkoncentráció. Németországban a környezeti éves átlagos ózonkoncentráció µl/m 3 között van. A lézernyomtatóban a nyomtatás alatt képződő ózonnál figyelembe kell venni, hogy az a falakon és más felületeken oxigénné bomlik. A folyamat felezési ideje fél óra, azaz 30 perc után a képződött ózonmennyiség fele még jelen van. A környezetben nagy ózonkoncentrációk esetén különösen nyáron egyensúly áll be az ózon képződése és a bomlása között. Az E nyomtatónál 200 lap nyomtatásakor keletkező ózonkoncentráció tehát megfelel a környezeti ózonkoncentrációnak, amely érték fél óra után a felére csökken. Illékony szerves vegyületek Minden nyomtatóból, illetve fénymásolóból a működésük során illékony szerves vegyületek szabadulnak fel. Miután ez a technika mai szintjén nem küszöbölhető ki, az a kérdés csupán, hogy milyen típusú vegyületek és milyen mennyiségben keletkeznek. A vizsgálati eredmények szerint a TVOC-koncentrációk a vizsgált lézernyomtatóknál a nyomtatás során lineárisan nőttek, majd nyomtatás befejezése után csökkentek. A legnagyobb TVOC-koncentrációt (1,4 cm 3 /m 3 ) az A nyomtatónál mérték a nyomtatás megkezdése után 22 perccel. A keletkező TVOC toxicitását világítóbaktérium teszttel vizsgálták és mérték a fény intenzitását. A vizsgálóanyag beadagolása után a fényintenzitás időbeli csökkenése a vizsgált anyag toxicitásának a mértékét jelzi. A TVOC által okozott fényintenzitás gátlása a hét nyomtatóból hatnál max. 6% volt, az A nyomtatónál 14%. Ez alapján a felszabaduló TVOC toxicitása nem okoz megnövekedett kockázatot. A kritikák középpontjában áll a rákkeltő benzol, amely a nyomtatás alatt felszabadul. Ezért vizsgálták, hogy mely aromások és milyen mennyiségben szabadulnak fel. Az eredmények az 1. táblázatban találhatók. Benzol A nyomtatási folyamatban rákkeltő hatású benzol is keletkezik. A D és az E nyomtatónál nem mutattak ki benzolt. Három készüléknél max. 0,0065 mg/m 3, egy-egy készüléknél 0,016 és 0,023 mg/m 3 benzol keletkezett. Ezen koncentrációk értékelésénél az alábbi összehasonlító értékeket kell figyelembe venni: a munkahelyeken 3,2 8,0 mg/m 3 a megengedett benzolkoncentráció. Ezek az értékek szer nagyobbak, mint a lézernyomtatókból emittálódó mennyiségek a terhes anyák benzol hatásától való védelme érdekében a munkahelyeken és a benzinkutaknál 0,025 mg/m 3 intervenciós határértéket vezettek be.

5 1. táblázat Emissziómérési eredmények aromásokra és butanolra (az adatok mg/m 3 -ben vannak és 9 m 3 -es tesztkamrára vonatkoznak) Nyomtató Benzol TRK = 3,2 Toluol MAK = 190 Xilolok MAK = 440 Etil-benzol MAK = 440 A 0,005 0,0065 0,0085 0,0215 0,116 0,129 0,005 0,0065 B 0,0055 0,006 0,009 0,011 0,184 0,212 0,0825 0,085 C 0,0215 0,023 0,009 0,0185 0,454 0,511 0,101 0,111 D 0,005 0,009 0,005 0,009 <0,005 0,0165 E 0,005 0,006 0,009 0,0185 0,0165 0,0185 F 0,006 0,0065 0,0125 0,014 0,0755 0,107 0,0435 0,0475 G 0,0145 0,016 0,018 0,019 0,020 0,021 0,0295 Nyomtató Sztirol MAK = 85 Trimetil-benzolok LGW = Butanol MAK = 310 A 0,362 0,378 0,304 0,323 0,0135 0,0265 B 0,039 <0,0155 0,0445 0,045 C 0,189 0,2555 <0,0285 <0,0355 0,081 0,0855 D 0,007 0,011 <0,017 0,0255 E 0,007 0,013 <0,034 <0,0365 F 0,026 0,027 <0,0195 <0,0325 0,010 0,0175 G 0,0075 <0,0245 0,0405 0,019 0,0195 A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal internetes honlapján (www.umweltbundesamt.de) található információ szerint 1998-ban a városi fő közlekedési utak mentén a benzolkoncentráció éves átlagértéke 0,025 mg/m 3 volt. A percig tartó nyomtatás alatt felszabaduló benzolmennyiség tehát kisebb volt a környezetben kimutatott benzolkoncentrációnál. További összehasonlítás: egy szál cigaretta elégetésekor annak márkájától függően 0,01 0,1 mg benzol szabadul fel. A Bajor Környezetvédelmi Minisztérium becslése szerint naponta 20 szál cigaretta elszívásakor 0,4 mg benzol kerül a szervezetünkbe. A benzol az emberi szervezetben leukémiát okozhat. Olyan küszöbérték, amelynek a túllépése biztosan rákot okoz nincs, ezért olyan nyomtatót kell vásárolni, amelynek a festékéből nem, vagy csak kis mennyiségben szabadul fel benzol. Toluol A vizsgált lézernyomtatók toluolemissziója max. 0,0215 mg/m 3 volt. A toluol megengedett max. koncentrációja a levegőben a munkahelyeken 8 órás hatásidőt figyelembe véve 190 mg/m 3 (50 cm 3 /m 3 ), amely közel 5 nagyságrenddel nagyobb a nyomtatóknál mért értékeknél. Zárt terekre a minisztérium

6 a toluolra 0,3 mg/m 3 I. irányértéket rögzített, amelynek betartása során az egészségünk nem károsodik. Ez az intervenciós érték is egy nagyságrenddel nagyobb, mint a lézernyomtatók működése során mért értékek. Xilol Az A, B, C, és az F nyomtatóknál 0,1 0,5 mg/m 3, a többi nyomtatónál 0,02 mg/m 3 vagy ennél kevesebb xilol keletkezett. A munkahelyek levegőjének xilolhatárértéke 8 órás határidőt figyelembe véve 440 mg/m 3. A nyomtatókból távozó legnagyobb xilolkoncentrációk is 1000-szer kisebbek ennél az értéknél. Etil-benzol Az etil-benzolra a xilolhoz hasonló koncentrációértékeket mértek (maximális mért érték 0,1 mg/m 3, a levegőben megengedett határérték 440 mg/m 3 ). Sztirol A sztirol a hatályos EU-besorolás szerint nem rákkeltő hatású. A MAKértékek meghatározásával foglalkozó német kutatóintézet a sztirolt 5. kategóriájú rákkeltő anyagként sorolta be, ami azt jelenti, hogy a sztirol rákkeltő és gén-toxikus anyag ugyan, de ez a hatás olyan kicsi, hogy a MAK-értékek betartásakor nincs említésre méltó rákkeltő hatása az emberi szervezetre. Az A és a C nyomtatóknál kissé nagyobb (0,2-0,4 mg/m 3 ) sztirolkoncentrációkat mértek, míg a többi nyomtatónál ezek az értékek max. 0,04 mg/m 3 voltak. A levegőre előírt MAK-érték 85 mg/m 3, ami több, mint 200-szor nagyobb a nyomtatóknál mért maximális sztirolkoncentrációknál. A rák kialakulásának kockázata a lézernyomtatók üzemeltetésekor tehát kizárt. A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal belső terekben megengedett sztirol irányértékekként 0,03 mg/m 3 (I. érték), illetve 0,3 mg/m 3 (II. érték) koncentrációkat ír elő. A II. érték mindegyik vizsgált lézernyomtatónál betartható. Ha a vizsgálókamra térfogatát egy iroda térfogatára számítják át, az A és a D nyomtató esetében a sztirolemissziós értékek egyértelműen túllépik az I. értéket. Az I. érték az a belső téri koncentráció, amely alatt a jelenlegi ismeretek szerint még egész életen át tartó hatás esetén sem következik be egészségkárosodás. Túllépése esetén egészségre ártalmas terhelés jelentkezhet. Az A és a D nyomtatóknál mért, I. és II. értékek közötti koncentrációk egészségügyi szempontból nem kívánatos terhelést jelentenek ugyan, egészségügyi veszélyt azonban még nem. Trimetil-benzol Az A nyomtatónál az emittálódott trimetil-benzol koncentrációja 0,3 mg/m 3, a többi nyomtatónál 0,04 mg/m 3 -nél kisebb volt. A levegőben megengedett határérték 8 órás terhelésre vonatkoztatva 100 mg/m 3, ami 333- szorosa az A nyomtatónál mért értéknek.

7 Az eredmények értékelése A nyomtatási vizsgálatok eredményei alapján az alábbi megállapítások tehetők: 1. A korszerű fekete-fehér lézernyomtatók toneréből a nyomtatás során nem szabadul fel mérhető mennyiségű por, ezért a légutakra nézve nem jelentkezik megnövekedett egészségkárosító kockázat. A toner előírás szerinti cseréje során nem érintkezik a bőrrel. Ha az érintkezés mégis megtörténne, az érintett felületet hideg vízzel és szappannal le kell mosni. A tonerrel közvetlenül érintkező személyeknek (a szerviz munkatársai, a kazetták újratöltését végzők) védőkesztyűt kell viselniük. Fennáll a lehetősége, hogy a kazetta töltésénél por kerüljön a légutakba, ezért a kazetták töltése során elszívást kell alkalmazni. 2. A lézernyomtatás során az ózonképződés már nem jelent problémát. Számos nyomtató teljesen ózonmentes technológiával üzemel. A vizsgált nyomtatók ózonkibocsátása 18 µl/m 3 volt. 3. Illékony szerves vegyületek különböző mennyiségben szabadulnak fel a nyomtatás során, de koncentrációik 1 2 nagyságrenddel kisebbek a levegőre megengedett max. határértékeknél. A mind szigorúbb, környezetre és belső térre meghatározott határértékek egy kivétellel betarthatók. A kivétel: két nyomtatónál a sztirol esetében a belső térre engedélyezett irányérték meghaladta a higiéniai határértéket. A rákkeltő benzol esetében a mért értékek a benzol környezetben mért koncentrációjával közel azonos értéket adtak. Miután a benzol rákkeltő hatására vonatkozó határértékek nincsenek, a nyomtatókat gyártóknak úgy kell a technológiájukat továbbfejleszteni, hogy benzol emiszszióra ne kerüljön sor. A vizsgált hét nyomtatóból kettőnél ez megvalósult. A fejlesztés további iránya a felszabaduló sztirol mennyiségének csökkentése, úgy, hogy a belső térre engedélyezett 30 µg/m 3 határérték betartható legyen. 4. A nyomtatók emissziói jelenleg jóval a megengedett határértékek alatt vannak. Ezeket a nyomtatókat BG-vizsgálati jelöléssel látják el ( biztonságos, munkavédelmi szempontból megfelelő, emissziómentes berendezés ). A határértékek meghatározása a terhelés minimalizálásának figyelembevételével, a munkavédelmi törvény előírásai alapján történt. Az olyan információk, amelyek szerint a lézernyomtatók veszélyt jelentenek az egészségre, mert nagy mennyiségben távoznak belőlük az egészségre káros anyagok, elbizonytalanítják a közvéleményt és nem magyarázzák meg szakszerűen az egészségi kockázatokat. Ennek a megközelítésnek az a hátránya, hogy az egészségkárosodás veszélyét csak az anyagok kimutatásával kapcsolja össze. Az anyagok kimutatása azonban önmagában nem elegendő

8 a kockázat meghatározására, döntő a bennünket érő dózis. A mai ismeretek szerint a korszerű lézernyomtatók üzemvitele során semmilyen megnövekedett egészségkárosító kockázattól nem kell tartani. (Regősné Knoska Judit) Smola, T.; Georg, H.: Gesundheitsgefahren durch Laserdrucker? = Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 62. k. 7/8. sz p Brüggemann-Prieshoff, H.; Gehrke, T. stb.: Beurteilung der Toxizität luftgetragener Stoffe am Arbeitsplatz mittels Leuchtbakterientest. Teil 1: Verfahrensentwicklung. = Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 62. k. 5. sz p Heinemann, M.; Nies, E.: Prüfkammerkonzept zur Untersuchnung des Emissionsverhaltens von Büromaschinen. = Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 61. k. 7/8. 7/8. sz p

Tárgyszavak: lézernyomtató; fénymásoló; benzol; iroda.

Tárgyszavak: lézernyomtató; fénymásoló; benzol; iroda. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Irodai berendezésekből származó benzolkibocsátás Tárgyszavak: lézernyomtató; fénymásoló; benzol; iroda. A Bajor Tartományi Iparfelügyeleti Intézet (Landesgewerbeanstalt Bayern,

Részletesebben

Veszélyes anyagok a fodrászüzletek levegőjében

Veszélyes anyagok a fodrászüzletek levegőjében FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 Veszélyes anyagok a fodrászüzletek levegőjében Tárgyszavak: fodrászat; veszélyes anyag; ammónia; hidrogén-peroxid; expozíció, szellőzés. A 80-as évek végén erősen megnövekedett

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

A Kémiai Laboratórium feladata

A Kémiai Laboratórium feladata A Kémiai Laboratórium feladata Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban 2. Előadó: Csiki Tímea osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság Munkahigiénés

Részletesebben

Kevesebb finom por a munkahelyeken

Kevesebb finom por a munkahelyeken ERGONÓMIA 5.4 Kevesebb finom por a munkahelyeken Tárgyszavak: levegőminőség; légszennyező anyag; porvédelem; egészségvédelem; munkahelyi ártalom; levegőtisztítás. A finom por egészségkárosító hatásának

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Építmények felújítása

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése

A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS S ANALITIKAI KÉMIA K TANSZÉK Dr. Kőmíves József egyetemi docens Devecser Eszter okl. biomérnök

Részletesebben

Irodai készülékek emissziója

Irodai készülékek emissziója FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 5.4 Irodai készülékek emissziója Tárgyszavak: iroda; készülék; információtechnika; emisszió; emissziómérés. Az irodai és információtechnikai berendezések emissziójával kapcsolatban

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa,

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa, Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2009 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) akkreditált területe I.

Részletesebben

1.2 Felhasználás fényre kötő, zsugorodásmentes fogászati tömőanyag

1.2 Felhasználás fényre kötő, zsugorodásmentes fogászati tömőanyag EU biztonsági adatlap Tetric EvoCeram Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 03. 18. hot Első változat 2004. 09. 03. Nyomtatás dátuma 2005. 03. 18. lapsz. 1567 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2,

Részletesebben

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita Egyetemi Docens okl.gm. Ph.D. hallgató BUDAPESTI MŰSZAKI M ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK Témakörök

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap TE-Econom Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 03. 18. hot Pótlás 2001. 01. 24. Nyomtatás dátuma 2005. 03. 18. lapsz. 1374 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai

A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai Hoffer András, Gelencsér András, Kováts Nóra, Turóczi Beatrix, Rostási Ágnes, Imre Kornélia, Nyirő-Kósa Ilona,

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1141 Budapest,

Részletesebben

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1201/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ENCOTECH Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Laboratóriuma (1089 Budapest, Bláthy

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus Bevezetés a talaj hazánk egyik legfontosabb erőforrása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte: 2011-12-12 Módosítás kelte: 2011-12-12

BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte: 2011-12-12 Módosítás kelte: 2011-12-12 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2011-12-12 Módosítás kelte: 2011-12-12 1. A készítmény éa a vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név: Felhasználás: VALMOR Biztonságos padló- és jelölőfesték Kül- és

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

Klíma-komfort elmélet

Klíma-komfort elmélet Klíma-komfort elmélet Mit jelent a klíma-komfort? Klíma: éghajlat, légkör Komfort: kényelem Klíma-komfort: az a belső légállapot, amely az alapvető emberi kényelemérzethez szükséges Mitől komfortos a belső

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint oldalszám: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Falszárító vakolat weber.san WTA

Részletesebben

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán

A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban. Dr. Futó Zoltán A Pirolízis Tudásközpont tapasztalatai a hőbontásos technológiák környezeti hatásaival kapcsolatban Dr. Futó Zoltán A pirolízis vizsgálatok fő témakörei Analitikai vizsgálatok Gazdaságossági vizsgálatok

Részletesebben

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán

Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.2 Fizikai vízelőkészítés az alkímia és a korszerű technika határán Tárgyszavak: fizikai vízelőkészítés; alkímia, foszfátozás. Vegyünk egy speciálisan megformázott könnyűfém

Részletesebben

KS-502-VS ELŐNYPONTOK

KS-502-VS ELŐNYPONTOK KS-502-VS MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ LEVEGŐ, GÁZMINTAVEVŐ GÁZMOSÓEDÉNYEKEN ÉS / VAGY SZORPCIÓS, VOC ÉS / VAGY PUF CSÖVEKEN TÖRTÉNŐ MINTAGÁZ ÁTSZÍVÁSRA Kalibrált mikró venturi térfogatáram-mérő.

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CRITOX füstpatron rágcsálóirtó szer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP. CRITOX füstpatron rágcsálóirtó szer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1 BIZTONSÁGI ADATLAP rágcsálóirtó szer 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Füstpatron rágcsálók irtására A készítmény megnevezése: rágcsálóirtó szer Gyártó és

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

Az állattartó telepek ammónia

Az állattartó telepek ammónia Az állattartó telepek ammónia kibocsátásának meghatározása Bejenaru-Sramkó Gyöngyi tanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály sramko@mail.kvvm.hu Az ammónia emisszió

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav 01/2009:0253 javított 7.0 ACIDUM ASCORBICUM Aszkorbinsav C 6 H 8 O 6 M r 176,1 [50-81-7] DEFINÍCIÓ (5R)-5-[(1S)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on. Tartalom: 99,0 100,5%. SAJÁTSÁGOK Küllem:

Részletesebben

Tárgyszavak: tetraklór-etilén; emisszió; vegytisztítás; egészségügyi határérték.

Tárgyszavak: tetraklór-etilén; emisszió; vegytisztítás; egészségügyi határérték. A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 2.4 Vegytisztítási tetraklór-etilén-kibocsátás és a kitettség Tárgyszavak: tetraklór-etilén; emisszió; vegytisztítás; egészségügyi határérték. A tetraklór-etilén

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2008.02.21. Verzió: 3 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Alumínium spray Cikkszám: Csomagolási

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban. Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt.

Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban. Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt. Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt. Bemutatkozás Csepel Művek központi anyagvizsgálója 1983-től AGMI Anyagvizsgáló

Részletesebben

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976 KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976 ELŐNYPONTOK Kalibrált venturi térfogatáram-mérő. Négyféle mérési

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap AdheSE Bonding Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 04. 07. hot Előző változat 2002. 11. 21. Nyomtatás dátuma 2005. 04. 07. lapsz. 1493 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2,

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap Te-Econom Adhesive Kiállítás dátuma / Referencia 2006. 10. 27. licasa Előző változat 2005. 03. 30. hot Nyomtatás dátuma 2006. 10. 27. lapsz. 1459 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN Janovics R. 1, Kern Z. 2, L. Wacker 3, Barnabás I. 4, Molnár M. 1 1 MTA-ATOMKI HEKAL, Debrecen janovics@atomki.hu 2 MTA GKI Budapest,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER

BIZTONSÁGI ADATLAP TRIFENDER Budapest 2007. október 11. készítmény neve: 1. A készítmény neve: Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 20/460-41-99 email: bioved@bioved.hu

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

A formaldehidterhelés problémája az egészségügyben

A formaldehidterhelés problémája az egészségügyben FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 A formaldehidterhelés problémája az egészségügyben Tárgyszavak: egészségügy; károsanyag-terhelés; orvosi eszközök; fertőtlenítés; formaldehid; mérési eljárás. A fertőzésveszély

Részletesebben

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG Biogáz tisztítás A biogáz metán (60-65% CH 4 ) és széndioxid (30-35% CO 2 ) keverékéből álló gáz, mely kommunális szennyvíziszap, állati trágyák és mezőgazdasági maradékok fermentációja során termelődik

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

KS-409.3 / KS-409.1 ELŐNYPONTOK

KS-409.3 / KS-409.1 ELŐNYPONTOK KS-409.3 / KS-409.1 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ MÉRŐKÖR SÓSAV, FLUORIDOK, ILLÉKONY FÉMEK TÖMEGKONCENTRÁCIÓJÁNAK, EMISSZIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA ELŐNYPONTOK A burkoló csőből könnyen kivehető, tisztítható

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

TEMAL 400. Kiállítás kelte: 2003. 06. 25. Aktualizálás: 2009. 01. 21. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

TEMAL 400. Kiállítás kelte: 2003. 06. 25. Aktualizálás: 2009. 01. 21. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2003. 06. 25. Aktualizálás: 2009. 01. 21. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: Termékkód: 006 7683, 006 7685 Felhasználás: festékiparban,

Részletesebben

2. Fotometriás mérések II.

2. Fotometriás mérések II. 2. Fotometriás mérések II. 2008 október 31. 1. Ammónia-nitrogén mérése alacsony mérési tartományban és szabad ammónia becslése 1.1. Háttér A módszer alkalmas kis ammónia-nitrogén koncentrációk meghatározására;

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI

MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI Eötvös Loránd Tudományegyetem - Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum MOTORHAJTÓANYAG ADALÉKOK KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI Varga Mária Környezettudomány MSc Témavezetők: Havas-Horváth

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 )

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 ) 1. Anyag, illetve készítmény és a cég megnevezése 1.1 Az anyag / a készítmény megnevezése: Kereskedelmi megnevezés: Biocera Fasebkezelő és oltóviasz 1.2 Az anyag / a készítmény alkalmazása: Ecsetelhető

Részletesebben

a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Mûszaki, Szolgáltató és Kereskedelemi Kft. (6500 Baja, Szent László

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % ! #!$ #%& $!#!'(!!$!%#)!!!* ! "#$% &'(&&)&&) % *'&"#%+#&) *, && #+& %-& %)%% & * &% + "#$%%(%((&,)' %(%(&%, & &% +$%,$. / $ %)%*)* "& 0 0&)(%& $ %!" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!* 1234 5151671345128 51 516 5 " + $, #-!)$. /$#$ #'0$"!

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Biztonsági adatlap és Információk

Biztonsági adatlap és Információk Biztonsági adatlap és Információk 1. Az anyag-, a gyártó- és a forgalmazó azonosítása Termék típusa: Kereskedelmi neve: Gyártó : Kizárólagos világforgalmazó: Liquid Ceramic Heat Insulation (LCHI) anyag

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2004.szeptember 24. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. 3. felülvizsgálat Tel: 361-224-8400 1/6. oldal Johnson Off rovarriasztó krém

Kiállítás kelte: 2004.szeptember 24. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 6. 3. felülvizsgálat Tel: 361-224-8400 1/6. oldal Johnson Off rovarriasztó krém 1/6. oldal Johnson Off rovarriasztó krém 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. A készítmény neve: Johnson Off rovarriasztó krém Azonosítási szám: 613140/002 1.2. A készítmény

Részletesebben

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ ELŐNYPONTOK Nagy nedvességtartalmú gázban is alkalmazható fűtött,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 2 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: TÉLI NYÁRI SZÉLVÉDŐMOSÓ 1.2. Az anyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója:

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója: Kiállítás dátuma: 2009.06.30. Verzió: 1 Oldal: 1/6 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Termékkód: A-008 Felhasználási terület: Vegyi anyag építkezéshez,

Részletesebben

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs

CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA. Jávai kurkuma gyökértörzs Curcumae xanthorrhizae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:1441 CURCUMAE XANTHORRIZAE RHIZOMA Jávai kurkuma gyökértörzs DEFINÍCIÓ A jávai kurkuma Curcuma xantorrhiza Roxb. (C. xantorrhiza D. Dietrich)

Részletesebben

1.1 A készítmény neve: PLASTI DIP Spray (minden szín)

1.1 A készítmény neve: PLASTI DIP Spray (minden szín) Termék szám:18 1/6 1.Az anyag/készítmény és vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény neve: A készítmény felhasználása: Multifunkcionális gumibevonat. Fémre, fára, üvegre, gumira, betonra, műanyagra, kötélre,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft.

Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel. Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Alap levegőterheltség és annak meghatározása méréssel, illetve modellezéssel Előadó: Iga Benedek, vizsgáló mérnök ENCOTECH Kft. Fogalmak, EU előírások Témakörök EU előírások átültetése a magyar jogrendbe

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Előadás címe: Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Dr. Barna Lajos egy. docens BME Épületgépészeti é ti és Gépészeti é Eljárástechnika á Tanszék A gázkészülék légellátásának alapelvei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2005. Dunaújváros 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2005. Dunaújváros 2006. TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról Dunaújváros 2006. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló jelentés 2 Részletező jelentés 6 I. Légszennyezettségi állapot 6 II. Vizeink

Részletesebben

Partner a fogászatban

Partner a fogászatban Partner a fogászatban Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour Resin) Oldal: 1 1. Anyag és cég megnevezése 1.1 Termék adatai Kereskedelmi név Eclipse, All Resins (Bázislemez, Setup és Contour

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap AdheSE Primer Kiállítás dátuma / Referencia 2006. 10. 27. licasa Előző változat 2005. 04. 07. hot Nyomtatás dátuma 2006. 10. 27. lapsz. 1492 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4.

Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4. Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0004 Jeszenői Gábor témavezető ELGOSCAR-2000 Kft. Szolnok, MH

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Budapest, IV. kerület területén végzett levegőterheltségi szint mérés nem fűtési szezonban. (folyamatos vizsgálat környezetvédelmi mobil laboratóriummal) Megbízó: PANNON NATURA KFT.

Részletesebben

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 6500 Baja Szent László u.105. Tel/Fax.: +36 79 426 080 Mobil: +36 30 6543 033 E-mail: iroda.budapest@akusztikakft.hu Internet: http://akusztikakft.hu AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA KFT. Munka szám BM003416 Oldal:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

2.2.17. CSEPPENÉSPONT

2.2.17. CSEPPENÉSPONT 2.2.17. Cseppenéspont Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0 1 2.2.17. CSEPPENÉSPONT A cseppenéspont az a hőmérséklet, amelyen a megolvadó vizsgálandó anyag első cseppje az alábbi körülmények között lecseppen a vizsgáló

Részletesebben

Női, férfi, és gyermekeknek készült fehérneműk vizsgálata

Női, férfi, és gyermekeknek készült fehérneműk vizsgálata Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 82/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy megosszuk Önnel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb tesztelésének eredményét, amelynek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint SDS No.132028 Kiállítás kelte: 2002 Utolsó átdolgozás: 2006.január 2006.július Felülvizsgálva: 2007október 29. 2009 nov.13 2010.máj.17 1. A készítmény

Részletesebben