A lézernyomtatók egészségi veszélyei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lézernyomtatók egészségi veszélyei"

Átírás

1 FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 A lézernyomtatók egészségi veszélyei Tárgyszavak: lézernyomtató; egészségi kockázat; por; ózon; illékony szerves vegyület. A lézernyomtatók nem hiányozhatnak a modern irodákból: emberek milliói használják őket naponta. A közelmúltban felmerült a kérdés a lézernyomtatókban található festékpor által okozott egészségkárosító hatással kapcsolatban, ami a közvélemény körében számos kérdést vetett fel. Munkavédelmi szakmai szervezetek már 2000-ben vizsgálták a színes lézernyomtatók és a színes fénymásolók emisszióit és megállapították, hogy ezen irodaeszközök rendeltetésszerű használata esetén nem várható nagyobb egészségkárosító kockázat. A fekete-fehér készülékpark esetén sem várhatók jelentősen más eredmények. Miután a fekete festéknél kimutattak esetleges egészségkárosító hatást, vizsgálták a különböző típusú fekete-fehér lézernyomtatók emisszióit is. A jelenlegi ismeretek szerint az ózon mellett kibocsátott bizonyos egyéb vegyületek (pl. szerves vegyületek gőze vagy pora) is okozhatnak egészségkárosító hatást. Ezért a nyomtatók folyamatos üzemeltetése esetén mérni kell a finompor, az összes por, az ózon, valamint az illékony szerves vegyületek (TVOC, aromások) kibocsátását. A TVOC vegyületek toxicitása fénykibocsátó baktériumtesztekkel vizsgálható. Azonosítani kell a festékben található fémeket is. Az emissziós vizsgálatokhoz korszerű munkahelyi nyomtatókat választottak ki. A nyomtatók amelyeken a mérések végrehajtása előtt már lapot kinyomtattak eredeti festékkazettákkal üzemeltek és a vizsgálatok végrehajtása előtt a nyomtatókban festéket cseréltek. Karbantartást a vizsgálatok előtt a nyomtatókon nem végeztek. Hét nyomtatót vizsgáltak, amelyeket A G jelöléssel láttak el. A vizsgálatok célja az volt, hogy általános áttekintést nyerjenek a nyomtatók emissziós viszonyairól. Anyagok és módszerek A használt vizsgálókamra kocka alakú és az oldalán elhelyezett gúla alakú tölcsért tartalmaz. Belső térfogata kb. 9 m 3. Oldalfalai lemezből (V2A), az

2 alja erősített alumínium bordaidomokból, a hátsó fala, az ajtajai és a teteje pedig biztonsági üvegből készült. A kamra nem gáztömör, az oldalfalakon elhelyezett redős szűrőn át történő légcserearány az üres, zárt kamrában 0,0025/h (22 liter/h). A vizsgálandó készüléket a kamra közepén helyezték el. A távolság a tölcsér elején elhelyezett állványon levő mintavevő fej és a levegőelvezető nyílás között 50 cm volt. A DIN szerinti digitális, fekete-fehér nyomtatót alkalmaztak. A papírtartóba legalább 200 lapot helyeztek és a nyomtatást 30 perc alatt hajtották végre. Az alábbi paramétereket határozták meg: Hőmérséklet és a levegő nedvességtartalma. Az ózon koncentrációját etilén ózonnal való láng nélküli reakciójában keletkező kemilumineszcencia fotometriás mérésével határozták meg. A méréseket folyamatosan végezték, az eredményeket tárolták. Finompor mennyisége (A-por, vagyis az alveolusokba bejutó por). A mérés során a térfogatáram 10 dm 3 /min volt. Mintatartóként PGP membránszűrővel ellátott kazettákat alkalmaztak (személyi veszélyes anyag mintavételi rendszer, átlagos pórusméret 8 µm, átmérő 37 mm). A mintavevővel egy előleválasztón át meghatározott mennyiségű levegőt szívtak át. A finompor a membránszűrőn levált, tömegét lemérték. A belélegezhető por (összpor, E-por) mennyiségét GSP 10 (összes por mintavételi rendszer) módszerrel határozták meg. A térfogatáram 10 dm 3 /min volt, mintatartóként 37 mm átmérőjű üvegszál szűrőt alkalmaztak. Külön kérésre ún. Gravikon VC 25 G vizsgálatot is végrehajtottak. A kamra kis tere és az ezzel kapcsolatos levegőtisztasági hatások miatt a pormérőn ezen mérésekhez külön nyomásprofilt alkalmaztak. A mintavételt egy gyűrűs térben elhelyezett E-pormérő fejjel hajtották végre, a levegő térfogatáramának értéke 25 m 3 /h volt. Mindkét mérési eljárásnál meghatározott mennyiségű levegőt használtak fel. Az üvegszál szűrőn levált összes por tömegét differenciál mérleggel határozták meg. Az összes illékony szerves vegyületet (TVOC) lángionizációs detektorral mérték, a kapott eredményeket tárolták. Aromás vegyületek, sztirol, benzol meghatározásához ismert menynyiségű levegőt 0,067 dm 3 /min sebességgel adszorbenssel töltött mintatartón vezették át. A mintavétel ideje 30 perc volt. A mintákat termikusan deszorbeáltatták, az elemzést lángionizációs detektorral és tömegszelektív detektorral felszerelt gázkromatográffal hajtották végre. Világítóbaktériumos vizsgálatok szolgáltak a felszabaduló TVOC toxicitásának minősítésére. A mintavevő csőben összegyűlt anyagokat termikus deszorpcióval deszorbeáltatták és 2 ml etanolban feloldották. A minta toxicitását 10 µl oldatban világítóbaktériumos teszttel határozták

3 meg (a vizsgálatok ideje 5, 15, 30 perc volt). A fényintenzitás csökkenésének meghatározását a DIN EN ISO alapján végezték. Fénymeghatározás a festékben. Hét toner közül négyben teljes viszszaverődési röntgenfluoreszcens elemzéssel határozták meg a fémek mennyiségét. Mo-anódos és W-anódos röntgencsöveket, valamint 5,9 kev-on 150 ev felbontású Si/Li félvezető detektort alkalmaztak. A mérés időtartama 200 s volt. A hét fekete-fehér lézernyomtató vizsgálati eredményeinek értékelése A felszabaduló por mennyisége A hét nyomtató egyikénél sem sikerült port kimutatni. Ezt az eredményt más nyomtatókon végrehajtott emissziós vizsgálatok is igazolták. Az emissziós vizsgálatok kimutathatósági határa a GSP vizsgálatoknál 0,30 mg/szűrő, a VC 25 G vizsgálatoknál 3 mg/szűrő volt. A mérések során felhasznált dm 3 (GSP vizsgálatok), illetve dm 3 (VC 25 G vizsgálatok) levegő esetében a koncentrációfüggő kimutathatósági határok 0,6, ill. 0,16 mg/m 3 -nél kisebbek voltak. Hasonló eredményeket kaptak a színes nyomtatók vizsgálata során is. A fémek vizsgálata Négy különböző gyártó tonerének a fémtartalmát vizsgálták. Három toner negyed-harmad részben tartalmazott vasat, vas-oxid formájában. Ezreléknyi mennyiségben mutattak ki Ti-, Sr-, Cu- és Zn-vegyületeket, Co-t és Ni-t nem mutattak ki. A vasat tartalmazó tonerek esetében a Ni kimutathatósági határa 0,01%, a Co-é 0,02%, a vasmentes tonerek esetében pedig 0,002% volt, a Co és a Ni tehát legfeljebb nyomokban volt jelen. Ózon A mai korszerű nyomtatók már ózonmentes technológiával üzemelnek, ezért ózonkoncentráció-méréseket csak azoknál a nyomtatóknál kell végezni, amelyeknél a készülék leírása egyértelműen nem utal az ózonmentes technológia alkalmazására (hét nyomtatóból három volt ilyen). Ózont csak az E készüléknél mutattak ki, itt 20 perces nyomtatás alatt az ózonkoncentráció 18 µl/m 3 -re emelkedett. Ez az érték jó egyezést mutatott más vizsgálati eredményekkel. Az ózon megengedett határértéke a levegőben 8 órás munkavégzés esetén 100 µl/m 3. A német 22. Szövetségi Immisszióvédelmi törvény szerint 1 órán át 90 µl/m 3 ózonkoncentráció jelenléte esetén a lakosságot tájékoztatni kell, 180 µl/m 3 koncentrációérték felett pedig vészjelzés leadása szükséges. A

4 lakosságot 8 órán túl nem érheti 55 µl/m 3 -nél nagyobb ózonkoncentráció. Németországban a környezeti éves átlagos ózonkoncentráció µl/m 3 között van. A lézernyomtatóban a nyomtatás alatt képződő ózonnál figyelembe kell venni, hogy az a falakon és más felületeken oxigénné bomlik. A folyamat felezési ideje fél óra, azaz 30 perc után a képződött ózonmennyiség fele még jelen van. A környezetben nagy ózonkoncentrációk esetén különösen nyáron egyensúly áll be az ózon képződése és a bomlása között. Az E nyomtatónál 200 lap nyomtatásakor keletkező ózonkoncentráció tehát megfelel a környezeti ózonkoncentrációnak, amely érték fél óra után a felére csökken. Illékony szerves vegyületek Minden nyomtatóból, illetve fénymásolóból a működésük során illékony szerves vegyületek szabadulnak fel. Miután ez a technika mai szintjén nem küszöbölhető ki, az a kérdés csupán, hogy milyen típusú vegyületek és milyen mennyiségben keletkeznek. A vizsgálati eredmények szerint a TVOC-koncentrációk a vizsgált lézernyomtatóknál a nyomtatás során lineárisan nőttek, majd nyomtatás befejezése után csökkentek. A legnagyobb TVOC-koncentrációt (1,4 cm 3 /m 3 ) az A nyomtatónál mérték a nyomtatás megkezdése után 22 perccel. A keletkező TVOC toxicitását világítóbaktérium teszttel vizsgálták és mérték a fény intenzitását. A vizsgálóanyag beadagolása után a fényintenzitás időbeli csökkenése a vizsgált anyag toxicitásának a mértékét jelzi. A TVOC által okozott fényintenzitás gátlása a hét nyomtatóból hatnál max. 6% volt, az A nyomtatónál 14%. Ez alapján a felszabaduló TVOC toxicitása nem okoz megnövekedett kockázatot. A kritikák középpontjában áll a rákkeltő benzol, amely a nyomtatás alatt felszabadul. Ezért vizsgálták, hogy mely aromások és milyen mennyiségben szabadulnak fel. Az eredmények az 1. táblázatban találhatók. Benzol A nyomtatási folyamatban rákkeltő hatású benzol is keletkezik. A D és az E nyomtatónál nem mutattak ki benzolt. Három készüléknél max. 0,0065 mg/m 3, egy-egy készüléknél 0,016 és 0,023 mg/m 3 benzol keletkezett. Ezen koncentrációk értékelésénél az alábbi összehasonlító értékeket kell figyelembe venni: a munkahelyeken 3,2 8,0 mg/m 3 a megengedett benzolkoncentráció. Ezek az értékek szer nagyobbak, mint a lézernyomtatókból emittálódó mennyiségek a terhes anyák benzol hatásától való védelme érdekében a munkahelyeken és a benzinkutaknál 0,025 mg/m 3 intervenciós határértéket vezettek be.

5 1. táblázat Emissziómérési eredmények aromásokra és butanolra (az adatok mg/m 3 -ben vannak és 9 m 3 -es tesztkamrára vonatkoznak) Nyomtató Benzol TRK = 3,2 Toluol MAK = 190 Xilolok MAK = 440 Etil-benzol MAK = 440 A 0,005 0,0065 0,0085 0,0215 0,116 0,129 0,005 0,0065 B 0,0055 0,006 0,009 0,011 0,184 0,212 0,0825 0,085 C 0,0215 0,023 0,009 0,0185 0,454 0,511 0,101 0,111 D 0,005 0,009 0,005 0,009 <0,005 0,0165 E 0,005 0,006 0,009 0,0185 0,0165 0,0185 F 0,006 0,0065 0,0125 0,014 0,0755 0,107 0,0435 0,0475 G 0,0145 0,016 0,018 0,019 0,020 0,021 0,0295 Nyomtató Sztirol MAK = 85 Trimetil-benzolok LGW = Butanol MAK = 310 A 0,362 0,378 0,304 0,323 0,0135 0,0265 B 0,039 <0,0155 0,0445 0,045 C 0,189 0,2555 <0,0285 <0,0355 0,081 0,0855 D 0,007 0,011 <0,017 0,0255 E 0,007 0,013 <0,034 <0,0365 F 0,026 0,027 <0,0195 <0,0325 0,010 0,0175 G 0,0075 <0,0245 0,0405 0,019 0,0195 A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal internetes honlapján (www.umweltbundesamt.de) található információ szerint 1998-ban a városi fő közlekedési utak mentén a benzolkoncentráció éves átlagértéke 0,025 mg/m 3 volt. A percig tartó nyomtatás alatt felszabaduló benzolmennyiség tehát kisebb volt a környezetben kimutatott benzolkoncentrációnál. További összehasonlítás: egy szál cigaretta elégetésekor annak márkájától függően 0,01 0,1 mg benzol szabadul fel. A Bajor Környezetvédelmi Minisztérium becslése szerint naponta 20 szál cigaretta elszívásakor 0,4 mg benzol kerül a szervezetünkbe. A benzol az emberi szervezetben leukémiát okozhat. Olyan küszöbérték, amelynek a túllépése biztosan rákot okoz nincs, ezért olyan nyomtatót kell vásárolni, amelynek a festékéből nem, vagy csak kis mennyiségben szabadul fel benzol. Toluol A vizsgált lézernyomtatók toluolemissziója max. 0,0215 mg/m 3 volt. A toluol megengedett max. koncentrációja a levegőben a munkahelyeken 8 órás hatásidőt figyelembe véve 190 mg/m 3 (50 cm 3 /m 3 ), amely közel 5 nagyságrenddel nagyobb a nyomtatóknál mért értékeknél. Zárt terekre a minisztérium

6 a toluolra 0,3 mg/m 3 I. irányértéket rögzített, amelynek betartása során az egészségünk nem károsodik. Ez az intervenciós érték is egy nagyságrenddel nagyobb, mint a lézernyomtatók működése során mért értékek. Xilol Az A, B, C, és az F nyomtatóknál 0,1 0,5 mg/m 3, a többi nyomtatónál 0,02 mg/m 3 vagy ennél kevesebb xilol keletkezett. A munkahelyek levegőjének xilolhatárértéke 8 órás határidőt figyelembe véve 440 mg/m 3. A nyomtatókból távozó legnagyobb xilolkoncentrációk is 1000-szer kisebbek ennél az értéknél. Etil-benzol Az etil-benzolra a xilolhoz hasonló koncentrációértékeket mértek (maximális mért érték 0,1 mg/m 3, a levegőben megengedett határérték 440 mg/m 3 ). Sztirol A sztirol a hatályos EU-besorolás szerint nem rákkeltő hatású. A MAKértékek meghatározásával foglalkozó német kutatóintézet a sztirolt 5. kategóriájú rákkeltő anyagként sorolta be, ami azt jelenti, hogy a sztirol rákkeltő és gén-toxikus anyag ugyan, de ez a hatás olyan kicsi, hogy a MAK-értékek betartásakor nincs említésre méltó rákkeltő hatása az emberi szervezetre. Az A és a C nyomtatóknál kissé nagyobb (0,2-0,4 mg/m 3 ) sztirolkoncentrációkat mértek, míg a többi nyomtatónál ezek az értékek max. 0,04 mg/m 3 voltak. A levegőre előírt MAK-érték 85 mg/m 3, ami több, mint 200-szor nagyobb a nyomtatóknál mért maximális sztirolkoncentrációknál. A rák kialakulásának kockázata a lézernyomtatók üzemeltetésekor tehát kizárt. A Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal belső terekben megengedett sztirol irányértékekként 0,03 mg/m 3 (I. érték), illetve 0,3 mg/m 3 (II. érték) koncentrációkat ír elő. A II. érték mindegyik vizsgált lézernyomtatónál betartható. Ha a vizsgálókamra térfogatát egy iroda térfogatára számítják át, az A és a D nyomtató esetében a sztirolemissziós értékek egyértelműen túllépik az I. értéket. Az I. érték az a belső téri koncentráció, amely alatt a jelenlegi ismeretek szerint még egész életen át tartó hatás esetén sem következik be egészségkárosodás. Túllépése esetén egészségre ártalmas terhelés jelentkezhet. Az A és a D nyomtatóknál mért, I. és II. értékek közötti koncentrációk egészségügyi szempontból nem kívánatos terhelést jelentenek ugyan, egészségügyi veszélyt azonban még nem. Trimetil-benzol Az A nyomtatónál az emittálódott trimetil-benzol koncentrációja 0,3 mg/m 3, a többi nyomtatónál 0,04 mg/m 3 -nél kisebb volt. A levegőben megengedett határérték 8 órás terhelésre vonatkoztatva 100 mg/m 3, ami 333- szorosa az A nyomtatónál mért értéknek.

7 Az eredmények értékelése A nyomtatási vizsgálatok eredményei alapján az alábbi megállapítások tehetők: 1. A korszerű fekete-fehér lézernyomtatók toneréből a nyomtatás során nem szabadul fel mérhető mennyiségű por, ezért a légutakra nézve nem jelentkezik megnövekedett egészségkárosító kockázat. A toner előírás szerinti cseréje során nem érintkezik a bőrrel. Ha az érintkezés mégis megtörténne, az érintett felületet hideg vízzel és szappannal le kell mosni. A tonerrel közvetlenül érintkező személyeknek (a szerviz munkatársai, a kazetták újratöltését végzők) védőkesztyűt kell viselniük. Fennáll a lehetősége, hogy a kazetta töltésénél por kerüljön a légutakba, ezért a kazetták töltése során elszívást kell alkalmazni. 2. A lézernyomtatás során az ózonképződés már nem jelent problémát. Számos nyomtató teljesen ózonmentes technológiával üzemel. A vizsgált nyomtatók ózonkibocsátása 18 µl/m 3 volt. 3. Illékony szerves vegyületek különböző mennyiségben szabadulnak fel a nyomtatás során, de koncentrációik 1 2 nagyságrenddel kisebbek a levegőre megengedett max. határértékeknél. A mind szigorúbb, környezetre és belső térre meghatározott határértékek egy kivétellel betarthatók. A kivétel: két nyomtatónál a sztirol esetében a belső térre engedélyezett irányérték meghaladta a higiéniai határértéket. A rákkeltő benzol esetében a mért értékek a benzol környezetben mért koncentrációjával közel azonos értéket adtak. Miután a benzol rákkeltő hatására vonatkozó határértékek nincsenek, a nyomtatókat gyártóknak úgy kell a technológiájukat továbbfejleszteni, hogy benzol emiszszióra ne kerüljön sor. A vizsgált hét nyomtatóból kettőnél ez megvalósult. A fejlesztés további iránya a felszabaduló sztirol mennyiségének csökkentése, úgy, hogy a belső térre engedélyezett 30 µg/m 3 határérték betartható legyen. 4. A nyomtatók emissziói jelenleg jóval a megengedett határértékek alatt vannak. Ezeket a nyomtatókat BG-vizsgálati jelöléssel látják el ( biztonságos, munkavédelmi szempontból megfelelő, emissziómentes berendezés ). A határértékek meghatározása a terhelés minimalizálásának figyelembevételével, a munkavédelmi törvény előírásai alapján történt. Az olyan információk, amelyek szerint a lézernyomtatók veszélyt jelentenek az egészségre, mert nagy mennyiségben távoznak belőlük az egészségre káros anyagok, elbizonytalanítják a közvéleményt és nem magyarázzák meg szakszerűen az egészségi kockázatokat. Ennek a megközelítésnek az a hátránya, hogy az egészségkárosodás veszélyét csak az anyagok kimutatásával kapcsolja össze. Az anyagok kimutatása azonban önmagában nem elegendő

8 a kockázat meghatározására, döntő a bennünket érő dózis. A mai ismeretek szerint a korszerű lézernyomtatók üzemvitele során semmilyen megnövekedett egészségkárosító kockázattól nem kell tartani. (Regősné Knoska Judit) Smola, T.; Georg, H.: Gesundheitsgefahren durch Laserdrucker? = Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 62. k. 7/8. sz p Brüggemann-Prieshoff, H.; Gehrke, T. stb.: Beurteilung der Toxizität luftgetragener Stoffe am Arbeitsplatz mittels Leuchtbakterientest. Teil 1: Verfahrensentwicklung. = Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 62. k. 5. sz p Heinemann, M.; Nies, E.: Prüfkammerkonzept zur Untersuchnung des Emissionsverhaltens von Büromaschinen. = Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, 61. k. 7/8. 7/8. sz p

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

MUNKAANYAG. Demkó Csaba. Környezetvédelmi méréstechnika IV: levegő és füstgáz vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Demkó Csaba. Környezetvédelmi méréstechnika IV: levegő és füstgáz vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Demkó Csaba Környezetvédelmi méréstechnika IV: levegő és füstgáz vizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A beltéri aeroszol jellemzése egy egyetemi előadóteremben

A beltéri aeroszol jellemzése egy egyetemi előadóteremben Tudományos Diákköri Dolgozat DOSZTÁLY KATINKA A beltéri aeroszol jellemzése egy egyetemi előadóteremben Dr. Salma Imre Analitikai Kémia Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Budapest,

Részletesebben

6. ZÁRT ÉPÍTÉSZETI TEREK LÉGÁLLAPOTA szerző: Dr. Rudnai Péter lektor: Schüller Ferenc

6. ZÁRT ÉPÍTÉSZETI TEREK LÉGÁLLAPOTA szerző: Dr. Rudnai Péter lektor: Schüller Ferenc 6. ZÁRT ÉPÍTÉSZETI TEREK LÉGÁLLAPOTA szerző: Dr. Rudnai Péter lektor: Schüller Ferenc 6.1. A BELTÉRI LÉGÁLLAPOTOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A beltéri levegő alapvetően a kültéri levegőből származik. Annak minősége

Részletesebben

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT

DOBÉK DIÁNA LÉGSZENNYEZÉS MINT EGÉSZSÉGI KOCKÁZAT Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központ Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi szociális munka mesterképzési szak Szociális munka szakirány Levelező

Részletesebben

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009 IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Prof. Barótfi István PhD, Halász Györgyné PhD HOF ALAPÍTVÁNY Gödöllő 2012. július Gödöllő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL...

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL... 5 1.2. A RADON ÉLETTANI HATÁSAI... 7 1.3. A RADON VISELKEDÉSE TERMÉSZETES KÖRNYEZETÉBEN ANOMÁLIS

Részletesebben

Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004

Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004 Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004 Szerkesztette: Dr. Jakab Ferencné Írták: Dr. Dura Gyula Dr. Kádár Mihály Prof. Dr. Köteles György Dr. Páldy Anna Dr. Rudnai Péter Dr. Sohár Pálné Dr. Szabó

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A SZÉNMONOXID FIZIOLÓGIAI HATÁSA

A SZÉNMONOXID FIZIOLÓGIAI HATÁSA katasztrófa- és tûzvédelmi szemle 2004. XI. évfolyam 3. szám 3 A SZÉNMONOXID FIZIOLÓGIAI HATÁSA t a r t a l o m 2004. 11. évf. 3. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György

Részletesebben

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

6. Magyar ózonhelyzet a valóságban

6. Magyar ózonhelyzet a valóságban 6. Magyar ózonhelyzet a valóságban 6.1. Jogi szabályozás Az első ózonra vonatkozó magyarországi szabályozást a környezeti levegő tisztasági követelményeiről szóló MSZ 21854-1990 és az azt módosító 21456-26:1994

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/C. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/C. kötet Tartalomjegyzék Tájékoztató a Közlekedéstudományi Intézet KHT. Gépjárművek levegőszennyeződését

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja Dunaújváros Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja

Dunaújváros Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja Dunaújváros Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja Dunaújváros Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja (Felülvizsgált, aktualizált változat) Dunaújváros Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja (Felülvizsgált, aktualizált

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

Mennyi etilén-oxidot vesz föl és ad le a papír?

Mennyi etilén-oxidot vesz föl és ad le a papír? Mennyi etilén-oxidot vesz föl és ad le a papír? Kastaly Beatrix* - Schramkó Péter** Összefoglalás Négy m3 penészes, súlyos biológiai-kémiai károsodást szenvedett könyvet és iratanyagot etilén-oxiddal fertőtlenített

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

2004. 06. 01-2007. 05. 31.

2004. 06. 01-2007. 05. 31. Zárójelentés (AKF) A projekt kódja és azonosítója: A projekt címe: A projekt rövid címe: A projektvezető szervezet: Konzorcium tagja: A projektvezető neve: Jelentés típusa: A jelentés által bemutatott

Részletesebben

Testünk öngyógyító ereje PHYSIOTHERM INFRAKABINOK. Az alacsonyhőmérsékletű infravörös mélymeleg terápia fiziológiai hatásai Tudományos tanulmány 2006

Testünk öngyógyító ereje PHYSIOTHERM INFRAKABINOK. Az alacsonyhőmérsékletű infravörös mélymeleg terápia fiziológiai hatásai Tudományos tanulmány 2006 PHYSIOTHERM INFRAKABINOK Az alacsonyhőmérsékletű infravörös mélymeleg terápia fiziológiai hatásai Tudományos tanulmány 2006 (hivatalos fordítás német nyelvről) A Physiotherm infrakabin sugárbiztonsága

Részletesebben

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs

KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT. Bérdi Katalin Tímea. Pécs KOB I. -12/2006. SZAKDOLGOZAT Bérdi Katalin Tímea Pécs 2010 1 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék A Paksi Atomerőmű Zrt. hűtővizének hatása a Duna élővilágára és vízminőségére

Részletesebben

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János

KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE. Dr. Takács János KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TÁPANYAGTARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSI LEHETŐSÉGE 1. BEVEZETÉS Dr. Takács János A víz a tápanyag körfolyamnak (1. ábra), a különböző technológiai (2. ábra) folyamatnak fontos közege, része.

Részletesebben

INTEGRÁLT LEVEGŐVÉDELMI INTÉZKEDÉSI PROGRAMJA

INTEGRÁLT LEVEGŐVÉDELMI INTÉZKEDÉSI PROGRAMJA UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA UAPST ÉS KÖRNYÉK AGGLOMRÁIÓ INTGRÁLT LVGŐVÉLMI INTÉZKÉSI PROGRAMJA Jóváhagyta:.. Közép-una-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség részéről

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring

Környezetvédelmi monitoring Az anyag a TÁMOP- 4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XXV. kötet Környezetvédelmi monitoring Dr. Domokos

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN. 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN. 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján MVM PAKS II. ZRT. ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY HIÁNYPÓTLÁS 558-37/2015. iktatószámú végzés alapján File név: PAKSII_KHT_Hianypotlas_558_37_2015_0403 1/76

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paksi Atomerőmű Részvénytársaság KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paks, 2005. A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság környezetvédelmi jelentése 2004 évről 2 A környezetvédelmi jelentés összeállításában

Részletesebben

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre

A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A légszennyezés hatása az élõ és az élettelen környezetre A levegõszennyezés hatásainak megismerése annak érdekében szükséges, hogy fel tudjunk azokra készülni, de még inkább azért, hogy a helyes utat

Részletesebben

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására

A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék A légszennyezés hatása az agyi érkatasztrófa (stroke) esetek előfordulására SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK, METEOROLÓGUS

Részletesebben

5. A környezet jelenlegi állapota az atomerőmű térségében az erőmű hatása a környezetállapot kialakulásában

5. A környezet jelenlegi állapota az atomerőmű térségében az erőmű hatása a környezetállapot kialakulásában 5. A környezet jelenlegi állapota az atomerőmű térségében az erőmű hatása a környezetállapot kialakulásában 5. fejezet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK 5. A KÖRNYEZET JELENLEGI ÁLLAPOTA AZ ATOMERŐMŰ TÉRSÉGÉBEN

Részletesebben

2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve

2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve 2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve 1 A levegőt sem adják ingyen, mert a lélegzetvétellel egy csomó korom

Részletesebben

A BELSİ TEREK KÉMIÁJA. 1. BEVEZETÉS.

A BELSİ TEREK KÉMIÁJA. 1. BEVEZETÉS. A BELSİ TEREK KÉMIÁJA. 1. BEVEZETÉS. Az ipari belsı terek levegıminıségével kapcsolatosan már régen szabályokat foganatosítottak A munkacsarnokokban a légtérbe kerülı anyagok minısége és mennyisége már

Részletesebben