BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Előadó: Csizmadia Bernadett, dr. László Jenő Csaba Mell.: l db rendelettervezet; l db pályázatifelhívás Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Az Otthon Melege Program "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogramjában kedvezményezett beruházásokhoz nyújtható önkormányzati kamattámogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előkészítő: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály; Stratégiai-Fejlesztési Osztály Véleményező: Jogi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság; Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének május 21. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatása című pályázat (közismert nevén: Panelprogram) keretében a években Békéscsabán 9 lakóépület energiatakarékos felújítása valósult meg (Petőfi u , Petőfi u , Bartók Béla út , Wlassics sétány 9-11., Wlassics sétány , Lepény Pál u. 1-3., Wlassics sétány , Andrássy út , Penza ltp. 1.). Ezen épületek beruházásához Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önerő biztosítására felvett pénzintézeti kölcsön kamatainak átvállalásával és visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításával - egyedi döntés alapján - nyújtott támogatást. A később hasonló tárgyban meghirdetett pályázati konstrukcióban megvalósuló beruházások támogatásának szabályozására alkotta meg a Közgyűlés az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló (VII. 14.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Panelrendelet). A Panelrendelet alapján az Önkormányzat kizárólag kamattámogatást nyújtott: az önerő biztosításához felvett legfeljebb 5 év futamidejű pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6

2 2 %-os mértékű kamatának megfelelő, de lakásonként legfeljebb 200 eft összegben. E konstrukcióban támogatási szerződést kötött az önkormányzat az alábbi lakóközösségekkel: Tolnai u. 1-3., Vécsey u , Gábor Á. u , Lencsési út , Wlassics sétány 8 10., Bartók Béla út 23. A közelmúltban meghirdetésre került az Otthon Melege Program (pályázat kódszáma: ZFR TH/15) "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram (a továbbiakban: Alprogram). Az Alprogram kedvezményezetti köre és a támogatható beruházások csak részben azonosak a korábbi Panelprogramban és az arra tekintettel megalkotott Panelrendeletben megfogalmazottakkal. (A pályázati felhívás jelen előterjesztés melléklete.) A pályázati konstrukció keretében társasházak, lakásszövetkezetek pályázhatnak. Kizárólag 4-60 lakással rendelkező, 1946 és 2006 között épült, távfűtéssel, házközponti fűtéssel vagy lakásonként egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást. A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő állami támogatás nem haladhatja meg az elszámolható költségek (támogatható munkák) 50 %-át. A pályázatban energiamegtakarítást eredményező, komplex felújítást célzó beruházások támogathatóak: homlokzati nyílászárók energiamegtakarítást eredményező cseréje (nyílászárók felújítása nem támogatható); homlokzatok és záró födémek hőszigetelése; épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energiamegtakarítást eredményező felújítása; a megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése. A fentiekre tekintettel meg kell teremteni a jogszabályi alapját annak, hogy az Önkormányzat az Alprogram keretében megvalósuló beruházásokhoz is szabályozott keretek között tudjon támogatást nyújtani. Figyelemmel arra, hogyapanelrendelet alapján indított projektek mindegyike még nem zárult re, továbbá arra, hogy a két program különböző alanyi kört és műszaki tartalmat takar, célszerű a Panelrendelet hatályban tartása mellett az Alprogram kapcsán nyújtandó önkormányzati támogatásról új rendeletet alkotni. Az elfogadásra javasolt rendelettervezet alapján az önkormányzat ezúttal is vissza nem térítendő kamattámogatást nyújtana, amelynek mértéke lakásonként a minisztériumi támogatási szerződésben megjelölt önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejű pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékű kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a 200 eft-ot. Az Alprogramra pályázatot benyújtó lakóközösségek a minisztériumi pályázat benyújtását követő 60 napon belül jelezhetik támogatási igényüket az önkormányzat felé. A kérelemhez csatolni kell a feltételes vállalkozási szerződést vagy árajánlatot, a lakóközösség beruházásra vonatkozó döntését és a banki hitelígérvénvt. E megoldással az önkormányzat megfelelő időben képet kap a felmerült támogatási igényekről. A pályázat pozitív elbírálása esetén a minisztériumi támogatási szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kell a támogatási szerződést és a banki hitelszerződést benyújtani, amely alapján - a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a Közgyűlés hozza meg a támogatásról szóló döntést.

3 3 Tekintettel arra, hogy az Alprogram meglehetősen szigorú műszaki és pénzügyi (köztartozásmentesség, megalapozott költségvetés, energiamegtakarításra vonatkozó számítások stb.) feltételekhez köti a pályázatok támogatását, nem szükséges a helyi rendeletben részletes műszaki és pénzügyi előírásokat megfogalmazni. Figyelemmel a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -ára tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a rendelet megalkotásának várható hatásairól: 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A rendelet megalkotásával megteremti az önkormányzat a lehetőségét annak, hogy egyszerű, könnyen átlátható eljárás keretében biztosítson kamattámogatást azon lakóközösségeknek, akik az Alprogram keretében hitelfelvétellel valósítanak meg energiamegtakarítást eredményező beruházást. 2. Környezeti és egészségi következmények A rendelet alapján támogatható lakóközösségek vonatkozásában - az Alprogram célkitűzéseinek megfelelően - csökken az energiafelhasználás és a károsanyag-kibocsátás, mely egyértelműen pozitív hatással van a környezetre és a Békéscsabán élők egészségére. 3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet elfogadásával szabályozott mederbe terelhető a hivatalba érkező támogatási kérelmek feldolgozása. A pályázatok kezelése a humánerőforrás megfelelő strukturálásával megteremthető. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogaikotás elmaradásának várható következményei A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a kamattámogatásra vonatkozó társadalmi igény bonyolultabb eljárás keretében, egyedi döntések alapján lenne kielégíthető. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. A rendelettervezetet a Jogi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. A bizottsági határozatok a Közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendeletet amellékelt rendelettervezet alapján alkossa meg. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport; Stratégiai-Fejlesztési Osztály; Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Békéscsaba, május 14. E~len~eg~ZéS: ~. PenzugYl:. / }Il Dr. Bacsa :::1el jegyző

4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2015. (...) önkormányzati rendelete az Otthon Melege Program"Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,felújításának támogatása" alprogramjában kedvezményezett beruházásokhoz nyújtható önkormányzati kamattámogatásról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. Jelen rendelet hatálya az Otthon Melege Program "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" pályázati konstrukcióban (a továbbiakban: Alprogram) állami támogatást igénylő békéscsabai társasházakra és lakásszövetkezetekre (a továbbiakban együtt: lakóközösség) terjed ki. 2. Támogatási kérelem benyújtásának módja 2. (l) Kamattámogatás iránti kérelmet nyújthatnak be az erre rendszeresített űrlapon azon lakóközösségek, amelyek a hatáskörrel rendelkező minisztérium elektronikus pályázatbenyújtó rendszerén keresztül pályázatot nyújtottak be az Alprogram felhívására. (2) A kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a pályázatnak az elektronikus pályázatbenyújtó rendszeren keresztül történő benyújtását követő 60 nap. (3) A kamattámogatás iránti kérelemhez csatolni kell a) az Alprogram pályázati útmutatójában előírt aa) feltételes vállalkozási szerződés vagy kivitelezői árajánlat másolatát és ab) hitelintézeti hitelígérvény másolatát, valamint b) a lakóközösség felújításra, illetve korszerűsítésre, pályázat benyújtására, hitelfelvéteire és a jelen rendelet szerinti önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó, a lakóközösségre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően meghozott döntését. 3. (l) Amennyiben a hatáskörrel rendelkező miniszter a lakóközösséget az Alprogram keretében támogatásban részesíti, a lakóközösség köteles az Alprogramból megszerzett támogatás nyújtására vonatkozó támogatási szerződés (a továbbiakban: minisztériumi támogatási szerződés) másolatát annak megkötését követő 30 napon belül az Önkormányzat részére az önerő egészét vagy egy részét biztosító hitelszerződés egy másolati példányával együtt benyújtani. A határidő elmulasztása esetén a kamattámogatás iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

5 (2) Amennyiben a lakóközösség a 2. (1) bekezdésében meghatározott kamattámogatás iránti kérelmet hiányosan vagy nem megfelelően kitöltve nyújtja be, a kérelemhez előírt mellékietek valamelyikét vagy az (1) bekezdésében meghatározott minisztériumi támogatási szerződéshez csatolandó hitelszerződést nem nyújtja be, 8 munkanap határidő tűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra, illetve javításra kell felszólítani. A hiánypótlásra, illetve javításra tűzött határidő elmulasztása esetén a kamattámogatás iránti kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 3. A kamattámogatásra vonatkozó döntéshozatal, szerződéskötés 4. (1) A minisztériumi támogatási szerződés benyújtását követően a támogatás odaítéléséről - a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság véleményezését követően- a Közgyűlés dönt. (2) A kamattámogatásban részesülő lakóközösséggel az önkormányzat támogatási szerződést köt (a továbbiakban: önkormányzati támogatási szerződés), amelyben feltüntetésre kerül a) a támogatás jogcíme és összege, b) a korszerűsítendő, illetve felújítandó ingatlan címe, helyrajzi száma, c) a lakóközösség képviselőjénekneve és elérhetőségei, d) a korszerűsítés, illetve felújítás rövid ismertetése, e) a szerződésszegés jogkövetkezményei, f) a lakóközösség arra vonatkozó nyilatkozata, hogy fa) korábban nem vett igénybe a jelen rendelet alapján önkormányzati kamattámogatást az érintett ingatlan korszerűsítésére,illetve felújítására, fu) nem rendelkezik lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és fc) nincs az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása. 4. A támogatás formája, mértéke, folyósítása 5. (1) Az önkormányzat jelen rendelet alapján vissza nem térítendő kamattámogatást nyújthat, amelynek mértéke lakásonként a minisztériumi támogatási szerződésbenmegjelölt önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futamidejű pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mértékű kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a ,- Ft-ot, azaz kettőszázezerforintot. (2) Ha a lakóközösségnek a kamattámogatás iránti kérelemben, annak mellékleteiben és a minisztériumi támogatási szerződésben megjelölttől eltérő, pótlólagos költségei merülnek fel, további önkormányzati kamattámogatás igénylésére nincs lehetőség. (3) Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati kamattámogatás összege ezzel arányosan csökken. 6. (1) Az önkormányzati kamattámogatás folyósítása utólag, ahitelintézet kamatfizetési értesítője vagy a hitelintézet által kibocsátott kölcsöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján a kamatfizetést megelőzően - az önkormányzati támogatási szerződésnek

6 megfelelően - negyedévente, félévente vagy évente egy alkalommal, átutalással történik. A kamatfizetési értesítő, illetőleg az elszámolás bemutatása a lakóközösség kötelezettsége. (2) A pénzintézeti hitel előtörlesztése esetén az önkormányzati kamattámogatás ennek arányában módosul, és a hitel előrehozott összegű visszafizetésének arányában növekszik. 5. Ellenőrzés, biztosíték 7. (1) Az önkormányzati kamattámogatás iránti kérelemben szereplő adatokat, az önkormányzati támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését és az elvégzett munka műszaki tartaimát az önkormányzat az önkormányzati támogatási szerződés megkötését követő 10 éven belül bármikor jogosult ellenőrizni. (2) Amennyiben a lakóközösség a minisztériumi támogatási szerződésben vagy az önkormányzati támogatási szerződésben foglaltakat megszegi, további támogatás folyósítására nem jogosult, és a már folyósított támogatást a jegybanki alapkamattal növelt mértékben köteles az arra irányuló felszólítástól számított 15 napon belül visszautalni. Amennyiben a lakóközösség a visszautalásról nem gondoskodik, az önkormányzat az önkormányzati támogatási szerződésében rögzített módon azonnali beszedési megbízással érvényesíti az összegre vonatkozó igényét. (3) A lakóközösség a hatáskörrel rendelkező minisztérium vagy annak megbízottja által elvégzett záró ellenőrzésről készült jegyzőkönyvvel vagy a minisztérium által kiállított más okirattal köteles igazolni, hogy a beruházás minisztériumi támogatási szerződés szerint megvalósult. 6. Záró rendelkezések 8. Ez a rendelet június 1. napján lép hatályba, és az Alprogram pályázati felhívására április 30. napjától benyújtásra kerülő pályázatokra kell alkalmazni. 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete pontja helyébe a következő rendelkezés lép:,,2. pénzbeli támogatás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatás, ide nem értve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, a lakáscélú kamatmentes kölcsöntámogatás helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet, az Otthon Melege Program "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogramjában kedvezményezett beruházásokhoz nyújtható önkormányzati kamattámogatásról szóló önkormányzati rendelet, valamint a magánerős lakossági útépítés önkormányzati támogatási rendszeréről szóló rendelet alapján, továbbá

7 egyéb jogszabály alapján természetes személyek részére szociális rászorultság alapján nyújtott ellátásokat és támogatásokat;" Szarvas Péter po19ármester Dr. Bacsa Vendel jegyző

8 NEMZETJ FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHívÁs "Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/ február 23.

9 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja A társasházak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei, továbbá a gyenge minőségű hőszigetelés jelentős energiaveszteséget - és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást - okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, emiatt gyakran kivitelezhetetlen a lakóközösségeknek megfelelő állami támogatás nélkül. Az Otthon Melege Program "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogramja lehetőséget nyújt a lakosság számára, a vissza nem térítendő állami támogatás felhasználásával és a lakóépületek tulajdonosainak pénzügyi hozzájárulásával, hogyalakóépületeiket korszerűsítsék, felújítsák, így lakóépületeik korszerűsítésével hozzájárulva az ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a társasházak, lakásszövetkezetek részére energiahatékonyság növelését, széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező komplex, valamint megújuló energiaforrások felhasználását megvalósító költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság előmozdítása. Pályázatot benyújtani a meg lévő állapothoz képest energetikai szempontból hatékonyabb állapotot eredményező korszerűsítés céljából lehet. Állami támogatás olyan épületenergetikai beruházásokhoz nyújtható, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését, valamint melyek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energetikai hatékonyság-javító hatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: 7/2006. (V.24.) TNM rendelet) szerint az éves energia fogyasztásában igazolható. 2. A pályázati konstrukció forrása Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 1. számú melléklet XVII. NFM fejezet 20. cím 35. alcím 04. jogcímcsoport "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" (ÁHT: ) fejezeti kezelésű előirányzata. Az állami támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő finanszírozás formájában történik, a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet alapján. A pályázat meghirdetésekor az állami támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 10 OOO OOO OOO Ft, azaz tízmilliárd forint. A forrás kimerülése esetén a pályázat lezárásra vagy felfüggesztésre kerül. Felfüggesztés esetén amennyiben új, felszabaduló forrás áll rendelkezésre a pályázat újranyitható. A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, lakásszámlrégió arányban megosztva a Pályázati Útmutatóban rögzítettek szerint. 1

10 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak: 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek - Társasházak 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkezőszervezetek - Lakásszövetkezetek A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén, a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlés i határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással. A pályázat keretén belül a minimum 5, de maximum 60 lakásos épületek, 1946 után épült, de december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonként egyedi fűtéssel ellátott lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek állami támogatást. A pályázaton - építési technológiától függetlenül - csak olyan épület vehet részt, amelyben az épület hőszabályozása és mérése már megoldott, vagy a pályázat keretén belül megvalósításra kerül. A jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak. 4. A pályázattal elnyerhető támogatás Az. állami támogatás miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi. A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy pályázóra igényelhető. Az. állami támogatás mértéke az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított széndioxid egységre forint közötti összeg, a megvalósítandó fejlesztéstől függően. A pályázattal elnyerhető állami támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatás szempontjából elszámolható költségek 50 százalékát. A megvalósítandó fejlesztések függvényében elnyerhető támogatás mértékét a Pályázati Útmutató tartalmazza. 2

11 NEMZETI fejlesztési MINISZTÉRIUM 5. Támogatható tevékenységek köre A pályázatban energia-megtakarítást eredményező, komplex épületenergetikai korszerűsítés megvalósítását célzó beruházások támogathatóak, tekintettel arra, hogy a legnagyobb energia-megtakarítás a komplex felújítással érhető el. Az így létrejövő beruházások hozzájárulnak a komfortérzet, valamint az ingatlan értékének növeléséhez. Többek között támogatható beruházásnak minősülnek a lakások, a lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje; az épület valamennyi homlokzatának teljes hőszigetelése; épületgépészeti rendszerek energia-megtakarítást eredményező felújítása; illetve az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása. Támogatható tevékenység továbbá a megújuló energiafelhasználás kialakítását, növelését szolgáló rendszerek kiépítése; az egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok esetében például a fűtési/fűtési-és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje, valamint a meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának kialakítása, korszerűsítése. A támogatható tevékenységek körének részletes ismertetését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak 6. Elszámolható és Nem elszámolható költségek Az elszámolható és a nem elszámolható költségek körének részletezését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak. 7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra, iktatásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap. Pályázatot benyújtani a április 30. napjától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen a felfüggesztésről szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott pályázatok még feldolgozásra kerülnek. A pályázókat pályázati díj nem terheli. 8. A döntés folyamata A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra. A pályázatok szakmai (környezet- és éghajlatvédelmi, műszaki, energetikai, közgazdasági) és pénzügyi szempontok szerint kerülnek értékelésre. A nem megfelelő hatékonyságú pályázatok elutasíthatóak az értékelői javaslatok alapján. A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, szakaszosan kerülnek miniszteri előterjesztésre. A pályázatok feldolgozását ismertető részletesebb feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak. 3

12 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 9. Támogatási Szerződés A Támogatási Szerződés megkötésére és módosításra vonatkozó feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak. 10. Pénzügyi elszámolás A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak. 11. További információk A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes információ a Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató tartalmaz. Az elektronikus pályázati rendszerrel illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás az NFM Ügyfélszolgálatán érhető el. Telefonszám: ; E-maii: Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Szerda: Kedd - Csütörtök: A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók. A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékietei a elérhetőségen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján érhetőek el. 4

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/

Részletesebben

Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása

Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Program neve Támogatás szakmai iránya: Kiíró szervezet: A program kódja Megvalósítandó cél Pályázó szervezetek köre Pályázat benyújtásának feltétele Rendelkezésre keretösszeg álló Otthon melege program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012 Budapest, 2012. július hó 1 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról

34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1. Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról 34/2003. (10.13.) Kgy. sz. rendelet 1 Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése.

a) Utólagos hőszigetelési feladatok: 1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt, 2. homlokzat hőszigetelése. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2005.(IV.11.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

I. fejezet Altalános rendelkezések

I. fejezet Altalános rendelkezések Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (II...) önkormányzati rendelete a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1/6 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a 7/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a panel, a közép-

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 850/2011. Előadó: Krattingerné Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben