korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mell.: 1 db rendelet-tervezet"

Átírás

1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szentes, Kossuth tér 6. tel: 63/ U-10285/2015. szám Tárgy: Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő testület! A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívást tett közzé az Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogramjaként. A pályázat kódszáma: ZFR-TH/15. A pályázat tárgya, célja A társasházak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei, továbbá a gyenge minőségű hőszigetelés jelentős energiaveszteséget és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, emiatt gyakran kivitelezhetetlen a lakóközösségek által megfelelő állami támogatás nélkül. Az Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogramja lehetőséget nyújt a lakosság számára, a vissza nem térítendő állami támogatás felhasználásával és a lakóépületek tulajdonosainak pénzügyi hozzájárulásával, hogy a lakóépületeiket korszerűsítsék, felújítsák, így lakóépületeik korszerűsítésével hozzájárulva az ország energiahatékonyságának növeléséhez, valamint klímavédelmi céljaihoz. Támogatás nyújtható energiahatékonyságot és energiatakarékosságot szolgáló intézkedésekre, megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentését eredményező beruházásokra, intézkedésekre. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság előmozdítása. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal a nemzeti érdek érvényesítését is jelenti. Pályázatot benyújtani a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból hatékonyabb állapotot eredményező korszerűsítés céljából lehet.

2 2 A pályázat meghirdetésekor az állami támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó Ft. A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Támogatás igénybevételére jogosultak köre: Társasházak és lakásszövetkezetek A pályázat keretén belül a minimum 5, de maximum 60 lakásos épületek, 1946 után épült, de december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező, távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonként egyedi fűtéssel ellátott lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek állami támogatást. Az állami támogatás miniszteri döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi. A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy pályázóra igényelhető. Az állami támogatás mértéke az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított széndioxid egységre forint közötti összeg, a megvalósítandó fejlesztéstől függően. A pályázattal elnyerhető állami támogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatás szempontjából elszámolható költségek 50 százalékát. A programban országosan körülbelül lakás lesz érintett ( db épület lakásszámtól függően). A támogatás mértéke lakásonként változó az elvégzendő beruházás komplexitásának függvényében. A támogatási igény pontos meghatározása épületenként, az energetikai tanúsítások elvégzését követően lesz lehetséges. Városunkban a különböző panelprogramokban eddig mintegy 1200 lakás felújítása történt meg. Ehhez az önkormányzat mintegy 457 millió forint támogatást adott, átlagosan 392 ezer forintot. Sajnos az önkormányzat anyagi lehetőségei egyre szűkülnek, azonban nem szeretnénk, ha az Otthon Melege programban résztvevő társasházaink felújítását és korszerűsítését egyáltalán nem tudnánk segíteni. Az épületek energiatakarékos működése ugyanis nem csak a lakosság érdeke, hanem nagyon fontos a városnak is. Ezért a mellékelt rendelet-tervezetbe leírt, pénztakarékos formát javasoljuk a Képviselőtestületnek elfogadásra. A javasolt támogatási forma fedezetét a költségvetés vélhetően tartalmazza. A pontos összeg a támogatások elnyerésének ismeretében határozható meg. Az országosan rendelkezésre álló forrást és a támogatás mértékét figyelembe véve, ha a pénzelosztás arányosan történik és pályázó is lesz, Szentesen mintegy kettőszáz lakás felújítására lehet mód. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és, ha azzal egyetértenek a rendeletet megalkotni. A társasházaknak a pályázatot április 30. napjától lehet benyújtani. Szentes, március 12. Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera irodavezető

3 Melléklet rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete./2015.( ) önkormányzati rendelete a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk /1/ bekezdés a./ és e./ pontja, a Magyarország önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. /1/ bekezdés 1/. pontja, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. /1/ bekezdés és /2/ bekezdés o./ pontja, valamint Szentes Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. /1/ bekezdése felhatalmazása alapján a következőket rendeli el. A rendelet célja Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítések támogatása, amelyek célja a társasházak elavult fűtés-, melegvíz és energiaellátó rendszereinek, és gyenge minőségű hőszigetelésének felújítása, kicserélése, eleget téve a mai kor követelményeinek. 1. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Szentes város közigazgatási területén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Otthon Melege Program, társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram ZFR-TH/15. kódszámú pályázatával támogatást elnyert társasházra és lakásszövetkezetre. Az önkormányzati támogatás formája és mértéke 3. /1/ Az önkormányzati támogatás lehet kamattámogatás és vissza nem térítendő támogatás.

4 2 /2/ A kamattámogatás mértéke a ZFR-TH/15. jelű pályázaton az államtól vissza nem térítendő támogatást elnyert társasházban lévő lakásonként a korszerűsítés megvalósításához felvett legfeljebb négyszázezer forint banki hitel kamatának átvállalása. A kamattámogatás a felvett, legfeljebb négyszázezer forint hitel mértékéig terjedhet. /3/ Kamattámogatást a lakás tulajdonosa kaphat, ha a lakásban a tulajdonos vagy közeli hozzátartozója (Ptk 8:1. /1/) lakik, vagy jogszerű módon bérbe adta. /3/ Kamattámogatást csak a fenti feltételekkel legfeljebb 8 éves futamidőre felvett hitel jogosultja kaphat. /4/ Az állami támogatást elnyert épületekben található önkormányzati tulajdonú bérlakások esetében az önkormányzat az állami támogatással csökkentett tényleges bekerülési költséget viseli. 4. /1/ A vissza nem térítendő támogatás mértéke a hitelt felvevő, az érintett lakásban életvitelszerűen lakó és állandó lakosként bejelentett lakástulajdonosnak a támogatás elnyerésekor meglévő az érintett lakásban életvitelszerűen lakó és állandó lakosként bejelentett, legfeljebb négy kiskorú gyermeke után, gyermekenként ötvenezer forint, amely összeggel a korszerűsítés megvalósításra felvett hitel legfeljebb négyszázezer forintos nagyságrendben kamattámogatott részét csökkenteni kell. /2/ A jogosultság igénybevétele szempontjából figyelembe vehető az a gyermek, aki után a szülő családi pótlékra jogosult (1998. évi LXXXIV. Tv ). 5. /1/ A kamattámogatást és a vissza nem térítendő támogatást a társasház közös képviselőjének kell kérni a támogatás elnyerése és a támogatási szerződés minisztériummal történő megkötése közötti időszakban. A kérelmet a szükséges mellékletekkel a támogatási szerződés megkötésének időpontja előtt legalább 15 munkanappal be kell nyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. /2/ A kérelmet Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének kell címezni, és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Irodájára kell benyújtani. /3/ A kérelemhez csatolni kell: 1. A társasházi lakások tulajdonosának pontos megnevezését (azonosító adatokkal)/, tulajdoni arányait (az adatok hitelességéért a közös képviselő felel) 2. Azon tulajdonosok megjelölését, akik a támogatást kérik. 3. Az elnyert támogatásról szóló dokumentumot /hitelesített másolat is megfelelő/

5 3 4. A felvett banki kölcsönről szóló dokumentumot /hitelesített másolat is megfelelő/, annak megjelölését, hogy a lakástulajdonosok közül ki nem vett fel kölcsönt, illetve lakásonként a kölcsön mértékét 5. A tulajdonosok lakásban lakó kiskorú gyermekeinek számát (lakcímkártyával igazolva), személyes adatait. Nyilatkozatot arról, hogy a gyermeket saját háztartásban nevelik. 6. Ha a lakás bérbe van adva, az adóhivatal igazolását, arról, hogy a bérbeadásért kapott jövedelem után adóznak. 7. A családi pótlék megállapításáról szóló dokumentumot (hiteles másolat is megfelelő) Az önkormányzati támogatás folyósítása 6. /1/ Az önkormányzati támogatás alanyi jogon jár, ha a társasház elnyerte az állami támogatást és benyújtotta a kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt. Az Önkormányzati támogatás folyósításáról megállapodást kell kötni. A megállapodást a társasház (képviseli: a társasház közös képviselője) és az önkormányzat (képviseli: Szirbik Imre polgármester) köti. /2/ A megkötött önkormányzati megállapodásokról, a felhasznált pénzeszközökről a támogatási szerződések minisztériummal történő megkötése után a Képviselő-testületnek be kell számolni. A társasháznak a támogatási szerződés másolatát be kell csatolnia az önkormányzati iratokhoz. /3/ A kamattámogatást, miután a társasház elkezdi törleszteni banki hitelét, negyedévente, a hitelező bank által kiállított dokumentum alapján utalja át az önkormányzat. /4/ A vissza nem térítendő támogatást, miután a társasház elkezdi törleszteni banki hitelét, egy összegben a társasház banki hitelszámlájára utalja az önkormányzat. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a társasház egyéb banki számlájára kell utalni, de ekkor a társasháznak igazolnia kell, hogy a támogatás a pályázat céljaira lett felhasználva. 7. Vissza kell fizetni a támogatást, ha az ingatlan korszerűsítése nem valósul meg; a jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt támogatást kell visszafizetni, ha az önkormányzati támogatást csalárd módon, hamis adatszolgáltatás alapján nyerte el a társasház. A visszafizetésért a társasház egyetemlegesen felel. 8.

6 4 A beruházás megkezdéséről, befejezéséről, a beruházás pénzügyi elszámolásáról és az állami támogatás átutalásáról az önkormányzatot tájékoztatni kell. A tájékoztatás elmaradása esetén a kamattámogatás visszatartható. A tájékoztatási határidőket a ZFR-TH/15. számú pályázat útmutatója tartalmazza. 9. A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Sztantics Csaba Jegyző Szirbik Imre polgármester

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása

Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Program neve Támogatás szakmai iránya: Kiíró szervezet: A program kódja Megvalósítandó cél Pályázó szervezetek köre Pályázat benyújtásának feltétele Rendelkezésre keretösszeg álló Otthon melege program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012 Budapest, 2012. július hó 1 A Nemzeti Fejlesztési Miniszter (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Pénzügyi Bizottság részére - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2001-2013 közötti lakóépület felújítási programjáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Pénzügyi Bizottság részére - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2001-2013 közötti lakóépület felújítási programjáról NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGVONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLV 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak,

Részletesebben

I. fejezet Altalános rendelkezések

I. fejezet Altalános rendelkezések Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (II...) önkormányzati rendelete a XVI. kerületi társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának pénzügyi támogatásáról

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 45/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 45/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatásáról

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

(2) Az 1985 előtt épült, de legalább 8 lakással rendelkező lakóépület termofor kéményeinek felújítása.

(2) Az 1985 előtt épült, de legalább 8 lakással rendelkező lakóépület termofor kéményeinek felújítása. MÁSOLAT Vác Város Önkormányzat 9/2009 (III.30.) számú rendelete a többlakásos lakóépületek felújításának és korszerűsítésének önkormányzati támogatási feltételeiről Vác Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

15/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatás

15/2014. (06.18.) Kgy. rendelet. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatás 15/2014. (06.18.) Kgy. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel

Sárvár Város Önkormányzati Képvisel Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2007. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2007 (X. 11.) Ök. rendelete lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról Almásfüzitő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 7/2008. (II.27.) sz. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 7/2008. (II.27.) sz. rendelete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 7/2008. (II.27.) sz. rendelete a társasházak osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek részleges-, teljes felújításához és gáz alap- és felszállóvezeték

Részletesebben