BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Beszámoló a kerület parkolási helyzetéről; javaslat a parkolási feltételek javítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Beszámoló a kerület parkolási helyzetéről; javaslat a parkolási feltételek javítására"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Beszámoló a kerület parkolási helyzetéről; javaslat a parkolási feltételek javítására Tisztelt Képviselő-testület! A közlekedés jelentősége, a gazdaságban és a társadalomban betöltött meghatározó szerepe egyértelműen indokolja állandó fejlesztését. A modernizáció és az urbanizáció jelentős kihívása a városi közlekedés hatékony szervezése. A parkolás a közúti közlekedésnek része, és a fővárosban is egyre inkább meghatározó tényező. Ezen belül kiemelt forgalomszervezési eszköz a közterületi parkolás feltételeinek biztosítása. Önkormányzatunk tervszerűen és folyamatosan dolgozik annak érdekében, hogy a kerületi utakon a közlekedés feltételei javuljanak. Alkalmazkodtunk a változó körülményekhez, melynek eredményeként az elmúlt időszak parkolási helyzetére a tervszerű átalakítás volt jellemző. Ennek keretében a várakozási övezetet bővítettük, forgalomtechnikai felülvizsgálatokat végeztettünk, kedvezményeket vezettünk be. Az intézkedések hatására a kerület parkolási helyzete dinamikusan változó és területileg differenciált. Általánosságban kielégíti a szükséges parkolási igényeket, de a parkolás komfortja területenként eltérő. Kialakultnak tekinthető a parkolási helyzet azokon a területeken, ahol az elmúlt időszakban bevezetésre került a fizető parkolás. Ezeken a területeken rendezetté vált a parkolási helyzet, csökkent az átmenő forgalomból adódó parkolás. További javulás a forgalomszervezés hatékonyságával érhető el. Azokon a területeken ahol a fizető parkolás bevezetésére még nem került sor, jelentős javulás a fizető várakozási övezeteknek a kerület egészére történő kiterjesztésétől várható. Párkány utca 1

2 Kerületünk sűrű beépítésű, elsősorban újlipótvárosi területén a gépjárműállomány folyamatos bővülésével a parkolási igények további növekedése prognosztizálható, miközben a közterületi parkolóhely kapacitás érdemi növelésére nincs lehetőség. Különösen hozzájárulnak ehhez a keskeny út- és járdafelületek, a fővárosi szinten is magas népsűrűség, a többfunkciós közterületek alacsony aránya, a zöldterületi adottságok hiánya. A kerület Hosszú távú fejlesztési koncepciója megállapítja, hogy a közterületi gépjármű tárolás jelentős aránya már rontja a terület élhetőségét, presztízsét (122. oldal). Az AngyalZÖLD+ közterületi stratégia jelzi, hogy a közterületeken a gyalogos, kerékpáros közlekedésnek szükséges prioritást biztosítani a fejlesztések során. Ezek alapján indokolt koncepcionálisan újragondolni a sűrű beépítésű városrészeken a parkolás kérdését. Paradigmaváltásra van szükség annak tekintetében, hogy a közterületek elsődleges funkciója nem a gépkocsi tárolás, hanem a gyalogos, kerékpáros, valamint a rövid idejű gépjárműparkolás-, illetve a közterület növényzete számára történő hely biztosítása. Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni, hogy a lakosság parkolási igényei hogyan elégíthetők ki a közterületen kívüli parkolási lehetőségek bővítésével, a meglévő parkolási kapacitások jobb kihasználásával. A fenti paradigmaváltás kapcsán indokolttá váló közterület használati módosítások azonban csak fokozatosan, alapos előkészítéssel, az érintett lakosság részletes tájékoztatásával, véleményének kikérésével vezethetők be. Pozsonyi út Rövid helyzetelemzésünket követően összhangban a Képviselő-testület által elfogadott településpolitikai dokumentumainkkal konkrét javaslatokat teszünk a parkolási feltételek javítására. A rendszerváltást követő időszak jellemzője a robbanásszerűen megnőtt gépjárműpark. A fejlett országokban a trend tartós, függetlenül attól, hogy a motorizáció költségei dinamikusan növekednek. A gépjárművek számának bővülésével arányosan folyamatosan növekedett elsősorban a sűrű beépítésű kerületrészekben a közterületi parkolóhelyek iránti igény. 2

3 Egyre több a forgalmi dugó, a kedvezőtlen hatások következményeként a közterületek leértékelődtek. A fenntartható közlekedés követelménye, valamint a fővárost terhelő személygépkocsiforgalom csökkentéséhez fűződő lakossági és környezetvédelmi érdek miatt a közterületi parkolás folyamatos és átgondolt szabályozására volt szükség. A közterületi parkolás szabályozása a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Kktv) és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) rendelkezései alapján Budapesten a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatásköre. A törvényi felhatalmazások alapján a Fővárosi Közgyűlés megalkotta a 30/2010. (VI.4.) számú rendeletét (továbbiakban: fővárosi rendelet) Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról. Önkormányzatunk ezt követően alkotta meg a fővárosi rendelethez kapcsolódó 19/2010. (VI.28.) számú (továbbiakban: kerületi rendelet) rendeletét a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról től közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100 %-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el. A fővárosban ez a jog a kerületi önkormányzatokat illeti meg. A kerületekben lévő fővárosi tulajdonú területeken lévő fizető várakozási övezetek üzemeltetését a Fővárosi Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján szintén a kerületi önkormányzatoknak vagy a 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságának kell ellátnia. A XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek várakozási övezeteinek, és a fővárosi tulajdonú várakozási övezetek parkolás-üzemeltetését a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. végzi, a kerületi tulajdonú közterületek esetében Közszolgáltatási Szerződés, a fővárosi tulajdonú területeknél Együttműködési Megállapodás alapján. Ipoly utca 3

4 Parkolás a kerületben A KRESZ szerint megállni (és várakozni) ott lehet, ahol jelzőtábla, vagy egyéb forgalmi szabály rendelkezése nem tiltja, és a jármű mellett legalább egy forgalmi sáv (min. 3 m) számára elengedő hely biztosított. Kétirányú forgalmi rend mellett egy-egy szegély mentén várakozó gépkocsi nem képez komoly forgalmi akadályt az esetben sem, ha mellette az útpálya szélessége nem engedi meg a kétirányú forgalom egyidejű mozgását. A növekvő parkolási igény miatt viszont egyre jellemzőbb, hogy 10 m-nél keskenyebb burkolatszélességű (sok esetben 8 m szélesség alatti útpályán), kétirányú forgalmi rendű utcákon is mindkét szegély mentén parkolnak. A két irány együttes mozgására, sőt a kerülő manőverek végrehajtására sem marad hely, a forgalom komoly akadályoztatást szenved. A KRESZ szerint viszont nem dönthető el, ki várakozik szabálytalanul. Főként a lakóterületeken, lakótelepeken jellemző, hogy az útterületen belül, merőlegesen kialakított parkolóhelyekkel szemben a túloldalon is parkolnak, ezáltal a parkolóhelyről való kiállást komolyan akadályozzák. A XIII. kerület parkolási lehetőségek szempontjából a fővárosi kerületek átlagos jegyeit hordozza. A déli részein, Újlipótvárosnak a Szent István körúthoz közel eső területein a nap 24 órájában 90% feletti a férőhelyek kihasználtsága, míg a lakótelepeken az éjszakai órákban van kevesebb parkolóhely. Önkormányzatunk folyamatosan foglalkozik a parkolási lehetőségek javításával. Közterületi parkolók a Ruttkai Éva park mellett 4

5 A fokozott férőhelyhiány miatt előfordul a járdák és zöldfelületek részben vagy teljes terjedelemben parkolás céljára való igénybevétele. A járdán várakozni csak abban az esetben lehet, ha az külön jelzéssel engedélyezett (jelzőtábla vagy útburkolati jel). Tapasztalataink alapján markáns különbségek vannak a kerületrészek között. Északról déli irányba haladva egyre nehezebb helyzetbe kerül a járművével megállni szándékozó gépjárművezető. A parkolási viszonyokról az alábbiak állapíthatóak meg: - a területünk 20%-ára jellemző a magas jelentős arányban a 90% feletti férőhelyfoglaltság, - a belvárosias, zárt beépítésű részeken (Újlipótváros déli része) napközben is jelentős a lakosság parkolási igénye, ahol erre még az egyéb funkciókból (pl. kereskedelem/szolgáltatás) eredő parkolási igény is ráterhelődik, - a kereskedelem és szolgáltatás által generált, valamint a hivatásból eredő fokozott parkolási igény napközben férőhelyhiányt okoz jellemzően a főútvonalak környezetében (Váci út, Róbert Károly krt., Szent István krt., Dráva u., Dózsa György út, Lehel u., Béke u.), - lokálisan, egyes területrészeken marad 70% alatt a foglaltság, jellemzően az intézményi, munkahelyi terület felhasználású övezetekben, kertvárosi övezetek egyes részein, - a szabálytalanul parkolók aránya és a férőhelyfoglaltság közt összefüggés van. Gogol utca 5

6 Parkolást befolyásoló tényezők A kerületben áthaladó főútvonalak nagy forgalmat bonyolítanak le. A Váci út és a Róbert Károly krt. fővárosi viszonylatban is a kiemelt útvonalak közé tartozik. (Váci úti forgalom: jármű/nap/irány. Róbert Károly krt. forgalma: jármű/nap/irány.) Az átmenő forgalom más főútjainkra is jellemző. Az elmúlt 20 év intenzív fejlődésének eredménye, hogy a XIII. kerület megőrizte és tovább növelte munkahelyet adó szerepét, a regisztrált vállalkozások száma meghaladja a 29 ezret. Az autó tulajdonosok nagy része naponta használja gépjárművét. Ennek leggyakoribb oka a munkába utazás, illetve munkavégzés, napi, vagy hetente több alkalommal történő bevásárlás. Jelentős ügyfélforgalmat bonyolítanak le a kerületi intézmények, szolgáltatók. A korábbi hatvanötezerrel (2007) szemben a lakások száma meghaladja a hetvenháromezret (2011). Annak ellenére, hogy az OTÉK előírásai szerinti parkolóhely-szám megépül, az új épületek körül mégis zsúfoltak az utcák. Ennek egyik oka, hogy a lakások/irodák és a parkolóhelyek értékesítése nem kapcsolódik össze. Az új lakásokhoz épített parkolók számát az 1. sz. diagramban láthatjuk. 600 Új lakásokhoz épített parkolók száma sz. diagram A kerületi lakosok személygépkocsi állománya megközelíti a negyvenkétezret. Kerületünkben az ezer lakosra jutó 353 személygépkocsi (KSH, 2011) meghaladja a fővárosi átlagot (325). A személygépkocsik döntő többsége közterületen parkol, a telken belüli tárolási arány a kertvárosi terület és az új lakóházak kivételével alig megoldott. Jellemző, hogy a nagyintenzitású lakótelepeken szinte kizárólagos a közterületi elhelyezési arány. A parkolási igény növekedésére következtethetünk abból, hogy a motorizáció, mint a fejlődés egyik jellemzője, továbbra is meghatározó lesz. Szakmai előrejelzések alapján ennek mértéke 2020 körül elérheti a személygépkocsit 1000 lakosonként. Kerületünket sűrűn átszövik a közforgalmú közlekedési hálózat, a metró, vagy az egész főváros viszonylatában is fontos autóbusz-, villamos- és trolibusz vonalak. A közforgalmú közlekedés kulturáltsága és különösen a menetidő betartása még elmarad a kívánt mértéktől, ezért sokan választják a tömegközlekedés helyett autójukat. 6

7 Pozsonyi út A parkolási körülményeket jelentősen meghatározza a gépjárművezetők kultúrája, morálja. A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet és a Rendőrség munkatársai a KRESZ szabályait megsértő gépjárművezetőkkel szemben intézkednek. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divízió Parkolási ágazatának munkatársai közel pótdíjfizetési felszólítást állítottak ki a fizető várakozási övezetekben 2014-ben. Önkormányzati részvétel a parkolási lehetőségek javításában A XIII. kerület közigazgatási területén az építési tevékenységgel, ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos személygépkocsi elhelyezési kötelezettség részletes szabályait a 22/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelet határozza meg a hatályos Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet (BVKSZ) előírásai alapján. A Fővárosi Rendezési Szabályzat, mely a BVKSZ helyébe lép, nem határoz meg a parkolóhely elhelyezésre vonatkozó szabályokat, mivel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Évt.) kerületi önkormányzati hatáskörbe utalta ezek meghatározását. Az erre vonatkozó előírásokat így a készülő Kerületi Építési Szabályzatnak (KÉSZ) kell meghatároznia. A KÉSZ kidolgozása során a készítők vizsgálni fogják a területi jellemzőket. 7

8 Béke tér A 2013-ban elfogadott kerületi Hosszú távú településfejlesztési koncepció célként tűzi ki a parkolási helyzet javítását, kiemelve a parkolási gondokkal küzdő Újlipótváros helyzetét. Az Önkormányzat az elmúlt évek során tanulmányterveket készíttetett az újlipótvárosi parkolási gondok enyhítésére: - A Palatinus házak és környékére vonatkozó parkolás fejlesztési tanulmánytervet - Újlipótváros tömb rehabilitáció címmel mintaprojekt (Balzac utca Tátra utca Csanády utca Pannónia utca által határolt terület) tanulmánytervet. A tanulmánytervek tanulságai szabályozási szinten hasznosulnak a KÉSZ-ben. Az előzetes településrendezési elemzések a parkolóhely létesítési kötelezettség engedményeiről szólnak, például a történeti és védett építészeti környezetben tervezett lakó- és irodaházaknál, a szállodák esetén, a nagykapacitású tömegközlekedési hálózat (metró, villamos) mentén. A KÉSZ-ben megjelenő parkolási koncepció a bevezetésre váró dugódíj hatásával is számolni fog ennek ingatlanfejlesztési következményeivel együtt. Az elmúlt években az önkormányzat új, zárt parkolót alakított ki a Jász utcában (110 férőhely), e mellett továbbra is üzemeltetjük a Tomori utcai parkolót (96 férőhely) is. A Lehel csarnok parkolójának egy részét (10%) a környék lakosai bérlik. Többéves előkészítő munkát követően a fizető várakozási övezetek kiterjesztésére az alábbi területeken került sor 2010-ben (6 000 közterületi parkolóhely): - Váci út Dráva utca Duna folyam Róbert Károly krt. által határolt terület - Váci út Rákos patak Duna folyam Róbert Károly krt. által határolt terület - Szegedi út Béke utca Petneházy utca Reitter Ferenc utca által határolt terület 8

9 - Váci út Szekszárdi út Göncöl utca Rákos patak által határolt terület től az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasága végzi a parkolás üzemeltetést. A parkolási bevétel és kiadás az önkormányzati költségvetés része. Várakozási övezetek további bővítésére 2013-ban került sor (6 150 közterületi parkolóhely). A évi várakozási övezet bővítésének tapasztalatai kedvezőek voltak, a fizető parkolás bevezetésével a feszültségek enyhültek. A városrész fejlődése és a gépkocsik számának növekedése miatt újabb várakozási övezetek kivitelezése történt meg, melyek az alábbiak voltak: - Róbert Károly krt. Pap Károly utca Petneházy utca Béke utca Lehel utca által határolt terület, - Róbert Károly krt. Lehel utca Dózsa György út Váci út által határolt terület, - Váci út Dózsa György út Lehel utca Róbert Károly krt. vasút Bulcsú utca Lehel utca Dévai utca által határolt terület, - Váci út Balzsam utca Újpalotai út Szekszárdi utca által határolt terület. Fizető várakozási övezetek ( ) 9

10 A fizető várakozási övezetek bevezetésekor, az érintett területek állandó lakosai díjmentes parkolásra jogosító lakossági várakozási hozzájárulást igényelhettek. A közötti időszakban kiadott várakozási hozzájárulások számának alakulását az 2. sz. diagram mutatja Fizető várakozási övezetek Kiadott lakossági várakozási hozzájárulások (db/tárgyév) Közterületi parkolóhelyek (db/tárgyév) 2. sz. diagram Az újlipótvárosi parkolási helyzet javítása érdekében a Közlekedés Kft. önkormányzatunk megbízásából elvégezte a Szent István krt. Carl Lutz rkp. Dráva u. Váci út Dévai u. Lehel u. Lehel tér Váci út által határolt terület forgalomtechnikai felülvizsgálatát. A megbízás célja a kibővített újlipótvárosi terület forgalomtechnikai felülvizsgálata volt, annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk a jelenlegi közúti forgalom, közterületi parkolás forgalomtechnikai jellegéről, állapotáról, a szükséges beavatkozás lehetséges módozatairól. A felülvizsgálat megállapításai alapján második negyedévében a 6103-as címrenden elkülönített forrás terhére tervezzük megvalósítani a beruházást. Ezek az intézkedések javítják a parkolási infrastruktúra állapotát (kijelölt helyeken a parkolás rendjének módosítása, 30 km/h-s övezet kijelölése, koncentrált rakodóhelyek felülvizsgálata, útburkolati jelek megerősítése). A fővárosi rendelet biztosította lehetőséggel élve, módosítottuk a kerületi rendeletet, mely szerint a kerületi tulajdonú várakozási övezetek üzemidő kezdete tól 8,00 óra helyett 8,30 órára változott. Bevezettük a gyermekszállítási kedvezményt. A fizető várakozási övezetek területén lévő általános iskolák, óvodák, és bölcsődék közvetlen környezetében érvényes, 15,00-18,00 óra között 30 perc parkolási kedvezményt vehetnek igénybe a kedvezményezettek. Kezdeményeztük a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy a Carl Lutz rakparton lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező kerületi lakosok díjmentesen várakozhassanak. A fővárosi rendelet fentiek szerinti módosítása megtörtént ( ), figyelembe véve a Pozsonyi út felújítását megelőző fórumon elhangzott lakossági véleményeket, enyhítve az újlipótvárosi parkolási feszültséget. 10

11 Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet július 1. napja óta szolgálja a kerület lakosságát a hatályos jogszabályokban foglaltak-, valamint Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által meghatározott szakirányú feladatainak végrehajtásával. Ezen belül kiemelt feladata a közúti közlekedési szabályok, valamint az önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatának szabályaira vonatkozó előírások betartatása, a szabálysértések és szabályszegések szankcionálása. A kerületi közterület-felügyelet 2014 évben a KRESZ szabályainak megsértése miatt helyszíni bírságolással végződő intézkedést hajtott végre a kerület közigazgatási területén. A közterület-felügyelet szakirányú feladatainak végrehajtása során napi szintű együttműködést és információcserét valósít meg a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divíziójával, ami hozzájárul a két szervezet feladat ellátásának nagyfokú dinamizmusához és hatékonyságához. A közösségi közlekedésen túl a kerékpáros közlekedés nyújt még lehetőséget az autózással szemben. A kerékpár egyre elfogadottabb közlekedési eszköz és kedvelt sporteszköz. A kerület kerékpáros forgalmának kiszolgálását biztosító kerékpárúthálózat észak-déli és kelet-nyugati irányban - fővárosi viszonylatban is - kiemelkedően jó feltételeket nyújt, a kiépített fővárosi hálózati elemekhez jól kapcsolódik. Elkötelezett környezettudatos és kerékpáros barát településként a XIII. Kerületi Önkormányzat célja a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása. A parkolási lehetőségek bővítése Petneházy utca A gépjárművek közterületi parkolásával kapcsolatban a következő években az alábbi szakmai kihívásokkal kell szembenéznünk és figyelembe vennünk a feladataink meghatározásakor. A gépjárművek száma növekedni fog, ezzel együtt növekszik a parkolási igény is, A város és a városhatárain megtörtént és tervezett fejlesztések további gépkocsiforgalmat generálhatnak, Naponta 240 ezren utaznak be gépkocsival az agglomerációból a városba, arra lehet számítani, hogy ez a szám nem fog csökkeni, még akkor sem, ha a közösségi közlekedés (elővárosi vasút, stb.) egyre több utast fog szállítani, Dugódíj várható bevezetése, 11

12 Forgalomszabályozási eszközök alkalmazása A kerületi szintű tennivalók szinkronban vannak Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési tervében megfogalmazottakkal (Balázs Mór terv). A XIII. kerület számos megvalósult, épülő, illetve tervezés alatt álló beruházás helyszíne. A változásokat kiszolgáló közlekedésfejlesztés igénye kettős; növekszik az elvárás egyrészt a kerületet érintő átfogó közlekedési hálózatfejlesztési tervek mielőbbi megvalósítására, másrészt a területegységek belső közlekedési hálózatának és kiszolgáló elemeinek korszerűsítésére. Az előbbi a fővárosi hálózatfejlesztés részeként jórészt központi beruházás keretében valósulhat meg, ennek érdekében folyamatosan lobbi tevékenységet folytatunk, míg a kerület hatáskörében végrehajtott beavatkozásoknál előtérbe kerülnek a viszonylag alacsonyabb költséggel megvalósuló rövidtávú, elsősorban műszaki forgalomtechnikai fejlesztések. Ezek alkalmasak a forgalmi, parkolási gondok enyhítésére. A közterületi parkolóhelyek fogyatkozó számát (sétálóutcák, zöldterületek kialakítása) figyelembe véve, keresni kell a helyi lakosság gépjárműtárolásának közterületen kívüli megoldásának lehetőségeit. Ha a lakosság egy része nem közterületen parkol, ott parkolóhelyek szabadulnak fel, nő a parkolás forgási sebessége. Az utcai közterületi parkolóhelyeket a rövid idejű, díjfizetés ellenében történő parkolásra kell használni. A gépkocsi-tárolást fokozatosan közterületen kívüli parkolókban, garázsokban kell megoldani. Különféle pénzügyi és egyéb kedvezményekkel lehet ösztönözni a vállalkozói és lakossági parkoló-építést. A XIII. kerület parkolási helyzete a belvárosi átlagnál jobb. Önkormányzatunk tervszerűen és folyamatosan a parkolási feltételek javításán dolgozik. A kerület intenzíven beépített részein megfogalmazódott az igény a gyalogos- és zöldfelületek bővítésére a gépkocsik által elfoglalt közterületi parkolóhelyek egy részén. Kiemelt célja önkormányzatunknak a humánus lakókörnyezet megteremtése, ezért az arányosság elve alapján keressük az összhangot a kétféle igény kielégítésében. A közterületen történő parkolási lehetőségek kialakítása, fejlesztése minden esetben az aktuális környezeti adottságoknak és jogszabályi követelményeknek megfelelően, és a lakossági igények figyelembe vételével történik. A várakozási övezetek kiterjesztése során az elmúlt években lépcsőzetes bevezetésre törekedtünk. A bevezetések előtt minden esetben döntés előkészítő tanulmányok készültek, a kiviteli tervek elkészítése a lakosság bevonásával történt. Az elmúlt időszakban, különböző időpontokban elvégzett felmérések alapján megállapítható, hogy a kerületünkben közel db közterületi parkolóhely található. Ebből: db közterületi parkolóhely a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló területeken található, melyből db közterületi parkolóhely fizető várakozási övezethez tartozik, db közterületi parkolóhely a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló területeken található, melyből 835 db közterületi parkolóhely fizető várakozási övezethez tartozik. 12

13 Dunavirág utca Javaslatok a parkolási feltételek javítására. 1. A várakozási övezetek kiterjesztése Tapasztalataink szerint a jelenlegi fizető parkolási övezet melletti kerületrészekre nagyobb gépjárműforgalom hárul, amely az érintett kerületrészek egyidejű fejlődésével együtt felveti az övezet-határ kiterjesztésének szükségességét, és további parkolás-szabályozásra irányuló intézkedések megtételét is indokolttá teszi. A fizető parkolási övezetek lépcsőzetes bevezetésével elértük, hogy a várakozási övezetek területén 8,30-18,00 óra között általában van üres parkolóhely, javult a parkolóhelyek kihasználtsága, és biztonságosabbá vált a közlekedés. A parkolási övezethatárok kiterjesztése iránt jelentős a lakossági igény A Röppentyű utca Rozsnyai utca Hajdú utca Fáy utca Béke utca Petneházy utca által határolt terület várakozási övezetbe vonásának újbóli kezdeményezése A fenti terület várakozási övezetbe vonásával kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület 2013.VI.27.-i ülésén megtárgyalta és a 93/2013 (VI.27.) ÖK. számú határozatával úgy döntött, hogy a fenti területen várakozási övezet kijelölését kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzatnál. A kezdeményező levelet, a tanulmányt, a helyszínrajzot, valamint a fővárosi közgyűlési előterjesztést án megküldtük a főpolgármester részére. A főváros vezetése a kerületi önkormányzatok várakozási övezetmódosítással kapcsolatos javaslatait az azóta eltelt időszakban nem támogatta, nem vette napirendre. Javasoljuk a Röppentyű utca Rozsnyai utca Hajdú utca Fáy utca Béke utca Petneházy utca által határolt terület várakozási övezetbe vonásának újbóli kezdeményezését, napirendre vételét a Fővárosi Önkormányzatnál. A fővárosi rendelet módosítását követően szükséges majd a kerületi rendelet módosítása is, ezután lehet a beruházást a közbeszerzési pályázat lebonyolítását követően megvalósítani. 13

14 1.2. A Duna folyam Váci út Vizafogó utca által határolt területek várakozási övezetbe vonása (1. sz. terület) Az övezetbővítéshez szükséges megalapozott döntéshez az érintett terület parkolás-forgalmi állapotának vizsgálatával a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.-t bíztuk meg. A Kft. gazdaságossági vizsgálatot folytatott és döntés-előkészítő tanulmányt készített a Duna folyam Váci út Vizafogó utca által határolt területre. A tanulmány kivonatát az előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolom. A tanulmány alapján javasoljuk a tárgyban megjelölt terület várakozási övezetbe történő bevonását. A vizsgált területen a járművel várakozásra alkalmas helyek átlagos telítettsége a kerületben érvényes fizetési időszak teljes időtartama alatt meghaladja a 70 %-ot. Ennek értelmében az irányadó közúti közlekedésről szóló rendelkezések szerint a területekre díjfizetési időszak rendelhető el. A javasolt 1. sz. terület helyszínrajzát 2. számú mellékletként csatoljuk. A Duna folyam Váci út Vizafogó utca által határolt 1. számú területre a fővárosi parkolási rendelet kihelyezési előírásait is figyelembe véve 25 db parkolójegy-kiadó automata szükséges. A végleges automata darabszám a kiviteli- és engedélyezési tervek elkészítése után határozható meg pontosan. A beruházás becsült bruttó költsége 42,5 millió forint. A Képviselő-testület döntését követően kezdeményezni kell a fővárosi rendelet módosítását a várakozási övezetek bővítésével kapcsolatban. A fenti rendelet módosítását követően szükséges majd a kerületi rendelet mellékletének módosítása is, ezután lehet a beruházást a közbeszerzési pályázat lebonyolítását követően megvalósítani A Röppentyű utca Göncöl utca Kámfor utca Tatai utca Szegedi út Dévényi utca Róbert Károly krt. Lehel utca Szegedi út Reitter Ferenc utca Petneházy utca által határolt területek várakozási övezetbe bevonásának vizsgálata (2. sz. terület) A Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. az érintett terület parkolás-forgalmi állapotának felmérését követően gazdaságossági vizsgálatot végzett és tanulmányt készített a Röppentyű utca Göncöl utca Kámfor utca Tatai utca Szegedi út Dévényi utca Róbert Károly krt. Lehel utca Szegedi út Reitter Ferenc utca Petneházy utca által határolt területre. A tanulmány kivonatát az előterjesztéshez 3. számú mellékletként csatoljuk. Javasoljuk az érintett terület lakosainak a tanulmányt lakossági fórum keretében ismertetni. 2. A XIII. kerületben lévő fővárosi tulajdonú területeken (fehér foltok) a fizető várakozás feltételeinek kialakítása és a Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás módosításának kezdeményezése A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által üzemeltetett fővárosi főútvonalak jelenlegi szakaszain kívül vannak még olyan főútvonal szakaszok és területek, amelyeknek övezetbe vonása már régebben megtörtént, de a parkolás üzemeltetés feltételeinek kialakítása (forgalomtechnikai- és engedélyezési kiviteli terv, parkolójegy-kiadó automaták kihelyezése, felfestések, táblázás kihelyezése) a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat döntése alapján nem történt meg. Ezeknek a területeknek a többségét melyeken jelenleg ingyenesen lehet várakozni, mint kis szigeteket a XIII. kerület tulajdonában lévő jelenleg üzemeltetett fizető várakozási övezetek veszik körül. Ezek a területek az alábbiak: 14

15 Váci út (Dózsa György út Balzsam utca közötti szakaszának) páros oldala Váci út (Dózsa György út Balzsam utca közötti szakasza) páratlan oldala, kivéve a Róbert Károly krt. Rákos patak közötti szakaszt Dózsa György út (Váci út Vágány utca közötti szakasza) páros és páratlan oldala Dráva utca (Népfürdő utca Váci út közötti szakasza) Róbert Károly krt. (Reitter Ferenc u. Váci út közötti szakasza) Lomb utca Tahi utca Váci út Rákos patak által határolt terület Országbíró utca Béke utca Petneházy utca Üteg utca által határolt terület (LIDL áruház mögötti terület) A fenti területeken található közterületi parkolóhelyek száma: kb db. Javasoljuk, hogy a fenti területek fizető várakozási övezet feltételeinek megteremtése érdekében kezdeményezzük a Fővárosi Önkormányzatnál a beruházás megvalósítását, és a jelenlegi Együttműködési Megállapodás módosítását. 3. Újlipótváros legérintettebb területén a fizető parkolási üzemidő meghosszabbításának kezdeményezése A Szent István körút Újpesti rakpart Katona József utca Visegrádi utca Victor Hugo utca Váci út által határolt, parkolásra kijelölt területen a lakossági várakozási hozzájárulásra jogosult kerületi lakosok parkolási lehetőségei 18 és 22 óra között rendkívül korlátozottak, tekintettel a várakozási körzet nagymértékű kihasználtságára, az itt található bevásárlóközpont, a Nyugati pályaudvar, valamint az V. kerület hosszabb üzemideje miatti átparkolások miatt. Az újlipótvárosi parkolási helyzet javítására javasoljuk, hogy a terület legérintettebb részén (Szent István krt. Újpesti rakpart Katona József utca Visegrádi utca Victor Hugo utca Váci út által határolt területen) kezdeményezzük a Fővárosi Önkormányzatnál a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet módosítását, a fizető parkolási üzemidő végének 18,00 óráról 20,00 órára történő kiterjesztésére. 4. A KRESZ szabályainak betartatása, közlekedési morál javítása A KRESZ szabályai közül a parkolásra vonatkozók megsértése a leggyakoribb. A megelőzésben jelentős szerepe van az előírások betartatásának, a normatív és következetes számonkérésnek. A média, a lakossági civil mozgalmak szintén tevékenyen vehetnek részt a közfelfogás változtatásában, a közlekedési morál javításában. 5. Dugódíj A Fővárosi Önkormányzat a 4-es metró pályázata során elkötelezte magát a behajtási díj, dugódíj bevezetésére, ami egyébként jelentősen megváltoztathatja az építésre javasolt területek környezetében a közlekedési és parkolási szokásokat. A komoly vitát kavart kötelezettségvállalás megvalósításának feltételei még nem ismertek. A forráshiányos finanszírozás, a szakmai és társadalmi viták, a szükségszerű kapcsolódó beruházások még nem történtek meg. Várhatóan leghamarabb 2016 év végén kerülhet sor a dugódíj bevezetésére. A dugódíj övezethatárára több javaslat is készült (Szent István körút, Róbert Károly körút, Körvasút sor). Álláspontunk, hogy a dugódíj övezethatára ne vágja ketté a kerületet, ne legyen parkolási feszültségforrás. 15

16 6. Forgalomtechnikai felülvizsgálat 2014-ben elkezdtük a teljes XIII. kerület forgalomtechnikai felülvizsgálatát. A fentiekben már beszámoltunk a Szent István körúttól a Dráva utcáig tartó terület vizsgálatáról. Délről északra javasoljuk a felülvizsgálatot folytatni az alábbi ütemterv szerint: a Dráva utca Dózsa György út vasút Róbert Károly körút Duna folyam által határolt terület vizsgálata ( ) Népfürdő utca Rákos patak Röppentyű utca Petneházy utca Reitter Ferenc utca Szegedi út Lehel utca Róbert Károly krt. által határolt terület vizsgálata ( ) Váci út Balzsam utca Göncöl utca Rákos patak által határolt terület vizsgálata ( ) 7. Mélygarázs építésének vizsgálata Javasoljuk, hogy Újlipótváros parkolási helyzetének javítása érdekében vizsgáljuk meg, milyen parkolás szabályozási és támogatási eszközökkel lehet a lakosságot a közterületeken kívüli gépkocsi tároló kapacitások szélesebb körű igénybevételére ösztönözni. Javasoljuk felmérést készíteni a Váci út Csanády utca Újpesti rakpart Szent István krt. által határolt területen a parkolóhelyek foglaltságáról, továbbá a fenti területhez kapcsolódóan mélygarázs/parkolóház létesítésének vizsgálatát. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) elfogadja a kerület parkolási helyzetéről a beszámolót, b) felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatánál kezdeményezze újra a Röppentyű utca Rozsnyai utca Hajdú utca Fáy utca Béke utca Petneházy utca által határolt terület várakozási övezetbe vonását, c) javasolja a Duna Váci út Vizafogó utca által határolt terület várakozási övezetnek történő kijelölését, d) felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatánál kezdeményezze a 30/2010. (VI.4.) számú Főv. Kgy. rendelet módosításaként a c) pont szerinti terület várakozási övezetként történő kijelölését, e) a b) és c) pont szerinti várakozási övezetek kialakításának költségeit (döntés-előkészítő tanulmányok alapján a Röppentyű utca Rozsnyai utca Hajdú utca Fáy utca 16

17 Béke utca Petneházy utca által határolt terület becsült beruházási költsége bruttó 10 millió Ft, a Duna Váci út Vizafogó utca által határolt területet becsült beruházási költsége bruttó 42,5 millió Ft) a XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási bevételeinek terhére biztosítja, f) javasolja a Röppentyű utca Göncöl utca Kámfor utca Tatai utca Szegedi út Dévényi utca Róbert Károly krt. Lehel utca Szegedi út Reitter Ferenc utca Petneházy utca által határolt terület várakozási övezetnek történő kijelölését, g) az f) pont szerinti várakozási övezet kialakításának költségét (döntés-előkészítő tanulmány alapján becsült beruházási költsége bruttó 370,6 millió Ft) a XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási bevételeinek terhére biztosítja, h) felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatánál kezdeményezze a XIII. kerületben található fővárosi tulajdonú, még nem kiépített várakozási övezetek beruházásának megvalósítását, ehhez kapcsolódóan az Együttműködési megállapodás módosítását, i) felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatánál kezdeményezze a Szent István krt. Újpesti rakpart Katona József utca Visegrádi utca Victor Hugo utca Váci út által határolt területen a fizető várakozási üzemidő 18,00 óráról 20,00 órára történő kiterjesztését, a 30/2010. (VI.4.) számú Főv. Kgy. rendelet módosítását, j) felkéri a polgármestert, hogy Újlipótváros térségére vonatkozóan vizsgáltassa meg, milyen parkolás szabályozási és támogatási eszközökkel lehet a lakosságot a közterületeken kívüli gépkocsitároló-kapacitások szélesebb körű igénybevételére ösztönözni, k) felkéri a polgármestert, hogy készíttessen felmérést a Váci út Csanády utca Újpesti rakpart Szent István krt. által határolt terület parkolóhelyeinek foglaltságáról, továbbá mélygarázs/parkolóház létesítésének lehetőségéről. Határidő: b), d), i) h) j) k) Felelős: b), d), h), i), j), k) dr. Tóth József polgármester 17

18 Határozathozatal módja: egyszerű többség Budapest, március. Borszéki Gyula Készítette: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Megtárgyalta: Jogi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző 18

XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI

XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI 07. számú országgyûlési egyéni választókerület képviselõje: Hiszékeny Dezsõ Fogadóóra idõpontja: minden hónap 1. szerda 18.00 19.00 minden hónap

Részletesebben

1131 Jász utca Jász utca Jász utca Jász utca

1131 Jász utca Jász utca Jász utca Jász utca Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám Tervezett időpont 1130 Váci út 92 2017.01.30 1131 Béke utca 11 2017.07.27 1131 Béke utca 103 2017.07.27 1131 Béke utca 108 2017.07.27 1131 Béke utca

Részletesebben

Általános iskolai körzetek

Általános iskolai körzetek Irsz Közterület név Közterület típus 1135 ABA UTCA 1131 AGYAG UTCA 1132 ALIG UTCA 1135 AMBRUS UTCA 1134 ANGYALFÖLDI ÚT 1134 APÁLY UTCA 1138 ARASZ UTCA 1133 ÁRBOC UTCA 1138 ÁRVA UTCA 1131 BABÉR UTCA Közterület

Részletesebben

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése napirendi pont Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése Javaslat a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályairól szóló 66/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Egyesített Óvoda Angyalkert Tagóvodája (1134 Bp. Angyalföldi u. 1.)

Egyesített Óvoda Angyalkert Tagóvodája (1134 Bp. Angyalföldi u. 1.) Egyesített Óvoda Angyalkert Tagóvodája (1134 Bp. Angyalföldi u. 1.) Aba u. Angyalföldi út 1-7., 2-4. Botond u. 11-, 18- Csángó u. 16-,17- Dózsa Gy. u. Huba u. 14-,15- Kassák L. u. 27-63, 20-58 Lőportár

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerület Egyesített Óvoda tagóvodáinak körzetei

Budapest Főváros XIII. Kerület Egyesített Óvoda tagóvodáinak körzetei Budapest Főváros XIII. Kerület Egyesített Óvoda tagóvodáinak körzetei Közterület Határok Tagóvoda Aba utca végig Angyalkert Agyag utca végig Alig utca végig Hétszín Ambrus utca végig Napraforgó Angyalföldi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Készült: 2009. március 10-én a Környezetvédelmi Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 10/2009.( III. 10. ) VMKB. hat. 5 igen szavazattal a Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. november 12-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető Tárgy: Budapesti út (Szlovák - Biztató utca)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tárgy: Településszerkezeti Terv felülvizsgálata

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 324/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a parkolás

Részletesebben

Jűű9.?009 n Budapest,

Jűű9.?009 n Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tisztelt Képviselő -testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Jűű9.?009 n Budapest, Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

Aba utca 1-2 Takács Tímea Agyag utca Bános Zsuzsanna Alig utca Szalay Bea Ambrus utca Fazekas Andrásné Angyalföldi út 1-5 Müller

Aba utca 1-2 Takács Tímea Agyag utca Bános Zsuzsanna Alig utca Szalay Bea Ambrus utca Fazekas Andrásné Angyalföldi út 1-5 Müller Aba utca 1-2 Takács Tímea Agyag utca Bános Zsuzsanna Alig utca 3-7 2-14 Szalay Bea Ambrus utca 1-7 2-8 Fazekas Andrásné Angyalföldi út 1-5 Müller Dóra Angyalföldi utca 9-41 6-38 Mészáros Katalin Apály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Közlekedés-szervezési döntések Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklet - 37/2001. (X. 20.) Ö.K. rendelet Tervezet /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. kerület Duna Meder utca Cserhalom utca Rákos-patak által határolt területének építési

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-14/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12 én 9 órakor

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság július 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság július 2-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-413 /2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 2-i ülésére Tárgy: Közterület-használati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 5'5lioU BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest,

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I.

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. 288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Január 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. november 13-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 9996-9/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (IV.4.) rendelete a járművek elhelyezésének helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (IV.4.) rendelete a járművek elhelyezésének helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/23. (IV.4.) rendelete a járművek elhelyezésének helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

174/2014. (VI. 19.) XI.ÖK határozat melléklete

174/2014. (VI. 19.) XI.ÖK határozat melléklete 174/2014. (VI. 19.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Szeptember 18. A 2014. évi költségvetési rendelet II.

Részletesebben

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Alig utca 3 2016.05.02 Alig utca 4 2016.05.04 Alig utca 5 2016.05.02 Alig utca 6 B 2016.05.04 Alig

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 39693/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 16-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 39693/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 16-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 39693/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2006. június 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2015. március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a közterületen történő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 23. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok Terveink szerint 2013. június 3-tól munkanapokon

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén két területegység

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

ellenőrzést végző járművei, továbbá a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége járőrszolgálatot ellátó járműve.

ellenőrzést végző járművei, továbbá a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége járőrszolgálatot ellátó járműve. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének./2015. (VI.) önkormányzati rendelete Pécs város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozás díjairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/41/2016 TÁRGY: PÉCSVASAS, PÉCSHIRD BEKÖTŐ UTAK (6544 ÉS 6545. SZ. UTAK) ÉS A HIRDI ÚT FEJLESZTÉSE PÁLYÁ ZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉ SEK MEGHOZATALA 6.1.515) ) MELLÉKLET: 1 DB (TOP E L Ő T

Részletesebben

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN GYALOGOS KÖZLEKEDÉS SZEGEDEN Dr. Oláh Miklós irodavezető-helyettes Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda Székesfehérvár, 2014. szeptember 16. 1. Szeged és a gyalogosközlekedés

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának

Budapest Józsefváros Önkormányzatának Budapest Józsefváros Önkormányzatának 31/2003. (V.16.) ök. sz. rendelete a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 32/2001.(X.26.) sz. önk.

Részletesebben