BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Beszámoló a kerület parkolási helyzetéről; javaslat a parkolási feltételek javítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Beszámoló a kerület parkolási helyzetéről; javaslat a parkolási feltételek javítására"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Beszámoló a kerület parkolási helyzetéről; javaslat a parkolási feltételek javítására Tisztelt Képviselő-testület! A közlekedés jelentősége, a gazdaságban és a társadalomban betöltött meghatározó szerepe egyértelműen indokolja állandó fejlesztését. A modernizáció és az urbanizáció jelentős kihívása a városi közlekedés hatékony szervezése. A parkolás a közúti közlekedésnek része, és a fővárosban is egyre inkább meghatározó tényező. Ezen belül kiemelt forgalomszervezési eszköz a közterületi parkolás feltételeinek biztosítása. Önkormányzatunk tervszerűen és folyamatosan dolgozik annak érdekében, hogy a kerületi utakon a közlekedés feltételei javuljanak. Alkalmazkodtunk a változó körülményekhez, melynek eredményeként az elmúlt időszak parkolási helyzetére a tervszerű átalakítás volt jellemző. Ennek keretében a várakozási övezetet bővítettük, forgalomtechnikai felülvizsgálatokat végeztettünk, kedvezményeket vezettünk be. Az intézkedések hatására a kerület parkolási helyzete dinamikusan változó és területileg differenciált. Általánosságban kielégíti a szükséges parkolási igényeket, de a parkolás komfortja területenként eltérő. Kialakultnak tekinthető a parkolási helyzet azokon a területeken, ahol az elmúlt időszakban bevezetésre került a fizető parkolás. Ezeken a területeken rendezetté vált a parkolási helyzet, csökkent az átmenő forgalomból adódó parkolás. További javulás a forgalomszervezés hatékonyságával érhető el. Azokon a területeken ahol a fizető parkolás bevezetésére még nem került sor, jelentős javulás a fizető várakozási övezeteknek a kerület egészére történő kiterjesztésétől várható. Párkány utca 1

2 Kerületünk sűrű beépítésű, elsősorban újlipótvárosi területén a gépjárműállomány folyamatos bővülésével a parkolási igények további növekedése prognosztizálható, miközben a közterületi parkolóhely kapacitás érdemi növelésére nincs lehetőség. Különösen hozzájárulnak ehhez a keskeny út- és járdafelületek, a fővárosi szinten is magas népsűrűség, a többfunkciós közterületek alacsony aránya, a zöldterületi adottságok hiánya. A kerület Hosszú távú fejlesztési koncepciója megállapítja, hogy a közterületi gépjármű tárolás jelentős aránya már rontja a terület élhetőségét, presztízsét (122. oldal). Az AngyalZÖLD+ közterületi stratégia jelzi, hogy a közterületeken a gyalogos, kerékpáros közlekedésnek szükséges prioritást biztosítani a fejlesztések során. Ezek alapján indokolt koncepcionálisan újragondolni a sűrű beépítésű városrészeken a parkolás kérdését. Paradigmaváltásra van szükség annak tekintetében, hogy a közterületek elsődleges funkciója nem a gépkocsi tárolás, hanem a gyalogos, kerékpáros, valamint a rövid idejű gépjárműparkolás-, illetve a közterület növényzete számára történő hely biztosítása. Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálni, hogy a lakosság parkolási igényei hogyan elégíthetők ki a közterületen kívüli parkolási lehetőségek bővítésével, a meglévő parkolási kapacitások jobb kihasználásával. A fenti paradigmaváltás kapcsán indokolttá váló közterület használati módosítások azonban csak fokozatosan, alapos előkészítéssel, az érintett lakosság részletes tájékoztatásával, véleményének kikérésével vezethetők be. Pozsonyi út Rövid helyzetelemzésünket követően összhangban a Képviselő-testület által elfogadott településpolitikai dokumentumainkkal konkrét javaslatokat teszünk a parkolási feltételek javítására. A rendszerváltást követő időszak jellemzője a robbanásszerűen megnőtt gépjárműpark. A fejlett országokban a trend tartós, függetlenül attól, hogy a motorizáció költségei dinamikusan növekednek. A gépjárművek számának bővülésével arányosan folyamatosan növekedett elsősorban a sűrű beépítésű kerületrészekben a közterületi parkolóhelyek iránti igény. 2

3 Egyre több a forgalmi dugó, a kedvezőtlen hatások következményeként a közterületek leértékelődtek. A fenntartható közlekedés követelménye, valamint a fővárost terhelő személygépkocsiforgalom csökkentéséhez fűződő lakossági és környezetvédelmi érdek miatt a közterületi parkolás folyamatos és átgondolt szabályozására volt szükség. A közterületi parkolás szabályozása a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Kktv) és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) rendelkezései alapján Budapesten a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatásköre. A törvényi felhatalmazások alapján a Fővárosi Közgyűlés megalkotta a 30/2010. (VI.4.) számú rendeletét (továbbiakban: fővárosi rendelet) Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról. Önkormányzatunk ezt követően alkotta meg a fővárosi rendelethez kapcsolódó 19/2010. (VI.28.) számú (továbbiakban: kerületi rendelet) rendeletét a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról től közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy kizárólag közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100 %-os tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el. A fővárosban ez a jog a kerületi önkormányzatokat illeti meg. A kerületekben lévő fővárosi tulajdonú területeken lévő fizető várakozási övezetek üzemeltetését a Fővárosi Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján szintén a kerületi önkormányzatoknak vagy a 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságának kell ellátnia. A XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek várakozási övezeteinek, és a fővárosi tulajdonú várakozási övezetek parkolás-üzemeltetését a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. végzi, a kerületi tulajdonú közterületek esetében Közszolgáltatási Szerződés, a fővárosi tulajdonú területeknél Együttműködési Megállapodás alapján. Ipoly utca 3

4 Parkolás a kerületben A KRESZ szerint megállni (és várakozni) ott lehet, ahol jelzőtábla, vagy egyéb forgalmi szabály rendelkezése nem tiltja, és a jármű mellett legalább egy forgalmi sáv (min. 3 m) számára elengedő hely biztosított. Kétirányú forgalmi rend mellett egy-egy szegély mentén várakozó gépkocsi nem képez komoly forgalmi akadályt az esetben sem, ha mellette az útpálya szélessége nem engedi meg a kétirányú forgalom egyidejű mozgását. A növekvő parkolási igény miatt viszont egyre jellemzőbb, hogy 10 m-nél keskenyebb burkolatszélességű (sok esetben 8 m szélesség alatti útpályán), kétirányú forgalmi rendű utcákon is mindkét szegély mentén parkolnak. A két irány együttes mozgására, sőt a kerülő manőverek végrehajtására sem marad hely, a forgalom komoly akadályoztatást szenved. A KRESZ szerint viszont nem dönthető el, ki várakozik szabálytalanul. Főként a lakóterületeken, lakótelepeken jellemző, hogy az útterületen belül, merőlegesen kialakított parkolóhelyekkel szemben a túloldalon is parkolnak, ezáltal a parkolóhelyről való kiállást komolyan akadályozzák. A XIII. kerület parkolási lehetőségek szempontjából a fővárosi kerületek átlagos jegyeit hordozza. A déli részein, Újlipótvárosnak a Szent István körúthoz közel eső területein a nap 24 órájában 90% feletti a férőhelyek kihasználtsága, míg a lakótelepeken az éjszakai órákban van kevesebb parkolóhely. Önkormányzatunk folyamatosan foglalkozik a parkolási lehetőségek javításával. Közterületi parkolók a Ruttkai Éva park mellett 4

5 A fokozott férőhelyhiány miatt előfordul a járdák és zöldfelületek részben vagy teljes terjedelemben parkolás céljára való igénybevétele. A járdán várakozni csak abban az esetben lehet, ha az külön jelzéssel engedélyezett (jelzőtábla vagy útburkolati jel). Tapasztalataink alapján markáns különbségek vannak a kerületrészek között. Északról déli irányba haladva egyre nehezebb helyzetbe kerül a járművével megállni szándékozó gépjárművezető. A parkolási viszonyokról az alábbiak állapíthatóak meg: - a területünk 20%-ára jellemző a magas jelentős arányban a 90% feletti férőhelyfoglaltság, - a belvárosias, zárt beépítésű részeken (Újlipótváros déli része) napközben is jelentős a lakosság parkolási igénye, ahol erre még az egyéb funkciókból (pl. kereskedelem/szolgáltatás) eredő parkolási igény is ráterhelődik, - a kereskedelem és szolgáltatás által generált, valamint a hivatásból eredő fokozott parkolási igény napközben férőhelyhiányt okoz jellemzően a főútvonalak környezetében (Váci út, Róbert Károly krt., Szent István krt., Dráva u., Dózsa György út, Lehel u., Béke u.), - lokálisan, egyes területrészeken marad 70% alatt a foglaltság, jellemzően az intézményi, munkahelyi terület felhasználású övezetekben, kertvárosi övezetek egyes részein, - a szabálytalanul parkolók aránya és a férőhelyfoglaltság közt összefüggés van. Gogol utca 5

6 Parkolást befolyásoló tényezők A kerületben áthaladó főútvonalak nagy forgalmat bonyolítanak le. A Váci út és a Róbert Károly krt. fővárosi viszonylatban is a kiemelt útvonalak közé tartozik. (Váci úti forgalom: jármű/nap/irány. Róbert Károly krt. forgalma: jármű/nap/irány.) Az átmenő forgalom más főútjainkra is jellemző. Az elmúlt 20 év intenzív fejlődésének eredménye, hogy a XIII. kerület megőrizte és tovább növelte munkahelyet adó szerepét, a regisztrált vállalkozások száma meghaladja a 29 ezret. Az autó tulajdonosok nagy része naponta használja gépjárművét. Ennek leggyakoribb oka a munkába utazás, illetve munkavégzés, napi, vagy hetente több alkalommal történő bevásárlás. Jelentős ügyfélforgalmat bonyolítanak le a kerületi intézmények, szolgáltatók. A korábbi hatvanötezerrel (2007) szemben a lakások száma meghaladja a hetvenháromezret (2011). Annak ellenére, hogy az OTÉK előírásai szerinti parkolóhely-szám megépül, az új épületek körül mégis zsúfoltak az utcák. Ennek egyik oka, hogy a lakások/irodák és a parkolóhelyek értékesítése nem kapcsolódik össze. Az új lakásokhoz épített parkolók számát az 1. sz. diagramban láthatjuk. 600 Új lakásokhoz épített parkolók száma sz. diagram A kerületi lakosok személygépkocsi állománya megközelíti a negyvenkétezret. Kerületünkben az ezer lakosra jutó 353 személygépkocsi (KSH, 2011) meghaladja a fővárosi átlagot (325). A személygépkocsik döntő többsége közterületen parkol, a telken belüli tárolási arány a kertvárosi terület és az új lakóházak kivételével alig megoldott. Jellemző, hogy a nagyintenzitású lakótelepeken szinte kizárólagos a közterületi elhelyezési arány. A parkolási igény növekedésére következtethetünk abból, hogy a motorizáció, mint a fejlődés egyik jellemzője, továbbra is meghatározó lesz. Szakmai előrejelzések alapján ennek mértéke 2020 körül elérheti a személygépkocsit 1000 lakosonként. Kerületünket sűrűn átszövik a közforgalmú közlekedési hálózat, a metró, vagy az egész főváros viszonylatában is fontos autóbusz-, villamos- és trolibusz vonalak. A közforgalmú közlekedés kulturáltsága és különösen a menetidő betartása még elmarad a kívánt mértéktől, ezért sokan választják a tömegközlekedés helyett autójukat. 6

7 Pozsonyi út A parkolási körülményeket jelentősen meghatározza a gépjárművezetők kultúrája, morálja. A XIII. Kerületi Közterület-felügyelet és a Rendőrség munkatársai a KRESZ szabályait megsértő gépjárművezetőkkel szemben intézkednek. A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divízió Parkolási ágazatának munkatársai közel pótdíjfizetési felszólítást állítottak ki a fizető várakozási övezetekben 2014-ben. Önkormányzati részvétel a parkolási lehetőségek javításában A XIII. kerület közigazgatási területén az építési tevékenységgel, ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos személygépkocsi elhelyezési kötelezettség részletes szabályait a 22/2008. (IX. 15.) önkormányzati rendelet határozza meg a hatályos Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet (BVKSZ) előírásai alapján. A Fővárosi Rendezési Szabályzat, mely a BVKSZ helyébe lép, nem határoz meg a parkolóhely elhelyezésre vonatkozó szabályokat, mivel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Évt.) kerületi önkormányzati hatáskörbe utalta ezek meghatározását. Az erre vonatkozó előírásokat így a készülő Kerületi Építési Szabályzatnak (KÉSZ) kell meghatároznia. A KÉSZ kidolgozása során a készítők vizsgálni fogják a területi jellemzőket. 7

8 Béke tér A 2013-ban elfogadott kerületi Hosszú távú településfejlesztési koncepció célként tűzi ki a parkolási helyzet javítását, kiemelve a parkolási gondokkal küzdő Újlipótváros helyzetét. Az Önkormányzat az elmúlt évek során tanulmányterveket készíttetett az újlipótvárosi parkolási gondok enyhítésére: - A Palatinus házak és környékére vonatkozó parkolás fejlesztési tanulmánytervet - Újlipótváros tömb rehabilitáció címmel mintaprojekt (Balzac utca Tátra utca Csanády utca Pannónia utca által határolt terület) tanulmánytervet. A tanulmánytervek tanulságai szabályozási szinten hasznosulnak a KÉSZ-ben. Az előzetes településrendezési elemzések a parkolóhely létesítési kötelezettség engedményeiről szólnak, például a történeti és védett építészeti környezetben tervezett lakó- és irodaházaknál, a szállodák esetén, a nagykapacitású tömegközlekedési hálózat (metró, villamos) mentén. A KÉSZ-ben megjelenő parkolási koncepció a bevezetésre váró dugódíj hatásával is számolni fog ennek ingatlanfejlesztési következményeivel együtt. Az elmúlt években az önkormányzat új, zárt parkolót alakított ki a Jász utcában (110 férőhely), e mellett továbbra is üzemeltetjük a Tomori utcai parkolót (96 férőhely) is. A Lehel csarnok parkolójának egy részét (10%) a környék lakosai bérlik. Többéves előkészítő munkát követően a fizető várakozási övezetek kiterjesztésére az alábbi területeken került sor 2010-ben (6 000 közterületi parkolóhely): - Váci út Dráva utca Duna folyam Róbert Károly krt. által határolt terület - Váci út Rákos patak Duna folyam Róbert Károly krt. által határolt terület - Szegedi út Béke utca Petneházy utca Reitter Ferenc utca által határolt terület 8

9 - Váci út Szekszárdi út Göncöl utca Rákos patak által határolt terület től az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasága végzi a parkolás üzemeltetést. A parkolási bevétel és kiadás az önkormányzati költségvetés része. Várakozási övezetek további bővítésére 2013-ban került sor (6 150 közterületi parkolóhely). A évi várakozási övezet bővítésének tapasztalatai kedvezőek voltak, a fizető parkolás bevezetésével a feszültségek enyhültek. A városrész fejlődése és a gépkocsik számának növekedése miatt újabb várakozási övezetek kivitelezése történt meg, melyek az alábbiak voltak: - Róbert Károly krt. Pap Károly utca Petneházy utca Béke utca Lehel utca által határolt terület, - Róbert Károly krt. Lehel utca Dózsa György út Váci út által határolt terület, - Váci út Dózsa György út Lehel utca Róbert Károly krt. vasút Bulcsú utca Lehel utca Dévai utca által határolt terület, - Váci út Balzsam utca Újpalotai út Szekszárdi utca által határolt terület. Fizető várakozási övezetek ( ) 9

10 A fizető várakozási övezetek bevezetésekor, az érintett területek állandó lakosai díjmentes parkolásra jogosító lakossági várakozási hozzájárulást igényelhettek. A közötti időszakban kiadott várakozási hozzájárulások számának alakulását az 2. sz. diagram mutatja Fizető várakozási övezetek Kiadott lakossági várakozási hozzájárulások (db/tárgyév) Közterületi parkolóhelyek (db/tárgyév) 2. sz. diagram Az újlipótvárosi parkolási helyzet javítása érdekében a Közlekedés Kft. önkormányzatunk megbízásából elvégezte a Szent István krt. Carl Lutz rkp. Dráva u. Váci út Dévai u. Lehel u. Lehel tér Váci út által határolt terület forgalomtechnikai felülvizsgálatát. A megbízás célja a kibővített újlipótvárosi terület forgalomtechnikai felülvizsgálata volt, annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk a jelenlegi közúti forgalom, közterületi parkolás forgalomtechnikai jellegéről, állapotáról, a szükséges beavatkozás lehetséges módozatairól. A felülvizsgálat megállapításai alapján második negyedévében a 6103-as címrenden elkülönített forrás terhére tervezzük megvalósítani a beruházást. Ezek az intézkedések javítják a parkolási infrastruktúra állapotát (kijelölt helyeken a parkolás rendjének módosítása, 30 km/h-s övezet kijelölése, koncentrált rakodóhelyek felülvizsgálata, útburkolati jelek megerősítése). A fővárosi rendelet biztosította lehetőséggel élve, módosítottuk a kerületi rendeletet, mely szerint a kerületi tulajdonú várakozási övezetek üzemidő kezdete tól 8,00 óra helyett 8,30 órára változott. Bevezettük a gyermekszállítási kedvezményt. A fizető várakozási övezetek területén lévő általános iskolák, óvodák, és bölcsődék közvetlen környezetében érvényes, 15,00-18,00 óra között 30 perc parkolási kedvezményt vehetnek igénybe a kedvezményezettek. Kezdeményeztük a Fővárosi Önkormányzatnál, hogy a Carl Lutz rakparton lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező kerületi lakosok díjmentesen várakozhassanak. A fővárosi rendelet fentiek szerinti módosítása megtörtént ( ), figyelembe véve a Pozsonyi út felújítását megelőző fórumon elhangzott lakossági véleményeket, enyhítve az újlipótvárosi parkolási feszültséget. 10

11 Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet július 1. napja óta szolgálja a kerület lakosságát a hatályos jogszabályokban foglaltak-, valamint Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat által meghatározott szakirányú feladatainak végrehajtásával. Ezen belül kiemelt feladata a közúti közlekedési szabályok, valamint az önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatának szabályaira vonatkozó előírások betartatása, a szabálysértések és szabályszegések szankcionálása. A kerületi közterület-felügyelet 2014 évben a KRESZ szabályainak megsértése miatt helyszíni bírságolással végződő intézkedést hajtott végre a kerület közigazgatási területén. A közterület-felügyelet szakirányú feladatainak végrehajtása során napi szintű együttműködést és információcserét valósít meg a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Közterületi Divíziójával, ami hozzájárul a két szervezet feladat ellátásának nagyfokú dinamizmusához és hatékonyságához. A közösségi közlekedésen túl a kerékpáros közlekedés nyújt még lehetőséget az autózással szemben. A kerékpár egyre elfogadottabb közlekedési eszköz és kedvelt sporteszköz. A kerület kerékpáros forgalmának kiszolgálását biztosító kerékpárúthálózat észak-déli és kelet-nyugati irányban - fővárosi viszonylatban is - kiemelkedően jó feltételeket nyújt, a kiépített fővárosi hálózati elemekhez jól kapcsolódik. Elkötelezett környezettudatos és kerékpáros barát településként a XIII. Kerületi Önkormányzat célja a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása. A parkolási lehetőségek bővítése Petneházy utca A gépjárművek közterületi parkolásával kapcsolatban a következő években az alábbi szakmai kihívásokkal kell szembenéznünk és figyelembe vennünk a feladataink meghatározásakor. A gépjárművek száma növekedni fog, ezzel együtt növekszik a parkolási igény is, A város és a városhatárain megtörtént és tervezett fejlesztések további gépkocsiforgalmat generálhatnak, Naponta 240 ezren utaznak be gépkocsival az agglomerációból a városba, arra lehet számítani, hogy ez a szám nem fog csökkeni, még akkor sem, ha a közösségi közlekedés (elővárosi vasút, stb.) egyre több utast fog szállítani, Dugódíj várható bevezetése, 11

12 Forgalomszabályozási eszközök alkalmazása A kerületi szintű tennivalók szinkronban vannak Budapest közlekedési rendszerének fejlesztési tervében megfogalmazottakkal (Balázs Mór terv). A XIII. kerület számos megvalósult, épülő, illetve tervezés alatt álló beruházás helyszíne. A változásokat kiszolgáló közlekedésfejlesztés igénye kettős; növekszik az elvárás egyrészt a kerületet érintő átfogó közlekedési hálózatfejlesztési tervek mielőbbi megvalósítására, másrészt a területegységek belső közlekedési hálózatának és kiszolgáló elemeinek korszerűsítésére. Az előbbi a fővárosi hálózatfejlesztés részeként jórészt központi beruházás keretében valósulhat meg, ennek érdekében folyamatosan lobbi tevékenységet folytatunk, míg a kerület hatáskörében végrehajtott beavatkozásoknál előtérbe kerülnek a viszonylag alacsonyabb költséggel megvalósuló rövidtávú, elsősorban műszaki forgalomtechnikai fejlesztések. Ezek alkalmasak a forgalmi, parkolási gondok enyhítésére. A közterületi parkolóhelyek fogyatkozó számát (sétálóutcák, zöldterületek kialakítása) figyelembe véve, keresni kell a helyi lakosság gépjárműtárolásának közterületen kívüli megoldásának lehetőségeit. Ha a lakosság egy része nem közterületen parkol, ott parkolóhelyek szabadulnak fel, nő a parkolás forgási sebessége. Az utcai közterületi parkolóhelyeket a rövid idejű, díjfizetés ellenében történő parkolásra kell használni. A gépkocsi-tárolást fokozatosan közterületen kívüli parkolókban, garázsokban kell megoldani. Különféle pénzügyi és egyéb kedvezményekkel lehet ösztönözni a vállalkozói és lakossági parkoló-építést. A XIII. kerület parkolási helyzete a belvárosi átlagnál jobb. Önkormányzatunk tervszerűen és folyamatosan a parkolási feltételek javításán dolgozik. A kerület intenzíven beépített részein megfogalmazódott az igény a gyalogos- és zöldfelületek bővítésére a gépkocsik által elfoglalt közterületi parkolóhelyek egy részén. Kiemelt célja önkormányzatunknak a humánus lakókörnyezet megteremtése, ezért az arányosság elve alapján keressük az összhangot a kétféle igény kielégítésében. A közterületen történő parkolási lehetőségek kialakítása, fejlesztése minden esetben az aktuális környezeti adottságoknak és jogszabályi követelményeknek megfelelően, és a lakossági igények figyelembe vételével történik. A várakozási övezetek kiterjesztése során az elmúlt években lépcsőzetes bevezetésre törekedtünk. A bevezetések előtt minden esetben döntés előkészítő tanulmányok készültek, a kiviteli tervek elkészítése a lakosság bevonásával történt. Az elmúlt időszakban, különböző időpontokban elvégzett felmérések alapján megállapítható, hogy a kerületünkben közel db közterületi parkolóhely található. Ebből: db közterületi parkolóhely a XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló területeken található, melyből db közterületi parkolóhely fizető várakozási övezethez tartozik, db közterületi parkolóhely a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló területeken található, melyből 835 db közterületi parkolóhely fizető várakozási övezethez tartozik. 12

13 Dunavirág utca Javaslatok a parkolási feltételek javítására. 1. A várakozási övezetek kiterjesztése Tapasztalataink szerint a jelenlegi fizető parkolási övezet melletti kerületrészekre nagyobb gépjárműforgalom hárul, amely az érintett kerületrészek egyidejű fejlődésével együtt felveti az övezet-határ kiterjesztésének szükségességét, és további parkolás-szabályozásra irányuló intézkedések megtételét is indokolttá teszi. A fizető parkolási övezetek lépcsőzetes bevezetésével elértük, hogy a várakozási övezetek területén 8,30-18,00 óra között általában van üres parkolóhely, javult a parkolóhelyek kihasználtsága, és biztonságosabbá vált a közlekedés. A parkolási övezethatárok kiterjesztése iránt jelentős a lakossági igény A Röppentyű utca Rozsnyai utca Hajdú utca Fáy utca Béke utca Petneházy utca által határolt terület várakozási övezetbe vonásának újbóli kezdeményezése A fenti terület várakozási övezetbe vonásával kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület 2013.VI.27.-i ülésén megtárgyalta és a 93/2013 (VI.27.) ÖK. számú határozatával úgy döntött, hogy a fenti területen várakozási övezet kijelölését kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzatnál. A kezdeményező levelet, a tanulmányt, a helyszínrajzot, valamint a fővárosi közgyűlési előterjesztést án megküldtük a főpolgármester részére. A főváros vezetése a kerületi önkormányzatok várakozási övezetmódosítással kapcsolatos javaslatait az azóta eltelt időszakban nem támogatta, nem vette napirendre. Javasoljuk a Röppentyű utca Rozsnyai utca Hajdú utca Fáy utca Béke utca Petneházy utca által határolt terület várakozási övezetbe vonásának újbóli kezdeményezését, napirendre vételét a Fővárosi Önkormányzatnál. A fővárosi rendelet módosítását követően szükséges majd a kerületi rendelet módosítása is, ezután lehet a beruházást a közbeszerzési pályázat lebonyolítását követően megvalósítani. 13

14 1.2. A Duna folyam Váci út Vizafogó utca által határolt területek várakozási övezetbe vonása (1. sz. terület) Az övezetbővítéshez szükséges megalapozott döntéshez az érintett terület parkolás-forgalmi állapotának vizsgálatával a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.-t bíztuk meg. A Kft. gazdaságossági vizsgálatot folytatott és döntés-előkészítő tanulmányt készített a Duna folyam Váci út Vizafogó utca által határolt területre. A tanulmány kivonatát az előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolom. A tanulmány alapján javasoljuk a tárgyban megjelölt terület várakozási övezetbe történő bevonását. A vizsgált területen a járművel várakozásra alkalmas helyek átlagos telítettsége a kerületben érvényes fizetési időszak teljes időtartama alatt meghaladja a 70 %-ot. Ennek értelmében az irányadó közúti közlekedésről szóló rendelkezések szerint a területekre díjfizetési időszak rendelhető el. A javasolt 1. sz. terület helyszínrajzát 2. számú mellékletként csatoljuk. A Duna folyam Váci út Vizafogó utca által határolt 1. számú területre a fővárosi parkolási rendelet kihelyezési előírásait is figyelembe véve 25 db parkolójegy-kiadó automata szükséges. A végleges automata darabszám a kiviteli- és engedélyezési tervek elkészítése után határozható meg pontosan. A beruházás becsült bruttó költsége 42,5 millió forint. A Képviselő-testület döntését követően kezdeményezni kell a fővárosi rendelet módosítását a várakozási övezetek bővítésével kapcsolatban. A fenti rendelet módosítását követően szükséges majd a kerületi rendelet mellékletének módosítása is, ezután lehet a beruházást a közbeszerzési pályázat lebonyolítását követően megvalósítani A Röppentyű utca Göncöl utca Kámfor utca Tatai utca Szegedi út Dévényi utca Róbert Károly krt. Lehel utca Szegedi út Reitter Ferenc utca Petneházy utca által határolt területek várakozási övezetbe bevonásának vizsgálata (2. sz. terület) A Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. az érintett terület parkolás-forgalmi állapotának felmérését követően gazdaságossági vizsgálatot végzett és tanulmányt készített a Röppentyű utca Göncöl utca Kámfor utca Tatai utca Szegedi út Dévényi utca Róbert Károly krt. Lehel utca Szegedi út Reitter Ferenc utca Petneházy utca által határolt területre. A tanulmány kivonatát az előterjesztéshez 3. számú mellékletként csatoljuk. Javasoljuk az érintett terület lakosainak a tanulmányt lakossági fórum keretében ismertetni. 2. A XIII. kerületben lévő fővárosi tulajdonú területeken (fehér foltok) a fizető várakozás feltételeinek kialakítása és a Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás módosításának kezdeményezése A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által üzemeltetett fővárosi főútvonalak jelenlegi szakaszain kívül vannak még olyan főútvonal szakaszok és területek, amelyeknek övezetbe vonása már régebben megtörtént, de a parkolás üzemeltetés feltételeinek kialakítása (forgalomtechnikai- és engedélyezési kiviteli terv, parkolójegy-kiadó automaták kihelyezése, felfestések, táblázás kihelyezése) a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat döntése alapján nem történt meg. Ezeknek a területeknek a többségét melyeken jelenleg ingyenesen lehet várakozni, mint kis szigeteket a XIII. kerület tulajdonában lévő jelenleg üzemeltetett fizető várakozási övezetek veszik körül. Ezek a területek az alábbiak: 14

15 Váci út (Dózsa György út Balzsam utca közötti szakaszának) páros oldala Váci út (Dózsa György út Balzsam utca közötti szakasza) páratlan oldala, kivéve a Róbert Károly krt. Rákos patak közötti szakaszt Dózsa György út (Váci út Vágány utca közötti szakasza) páros és páratlan oldala Dráva utca (Népfürdő utca Váci út közötti szakasza) Róbert Károly krt. (Reitter Ferenc u. Váci út közötti szakasza) Lomb utca Tahi utca Váci út Rákos patak által határolt terület Országbíró utca Béke utca Petneházy utca Üteg utca által határolt terület (LIDL áruház mögötti terület) A fenti területeken található közterületi parkolóhelyek száma: kb db. Javasoljuk, hogy a fenti területek fizető várakozási övezet feltételeinek megteremtése érdekében kezdeményezzük a Fővárosi Önkormányzatnál a beruházás megvalósítását, és a jelenlegi Együttműködési Megállapodás módosítását. 3. Újlipótváros legérintettebb területén a fizető parkolási üzemidő meghosszabbításának kezdeményezése A Szent István körút Újpesti rakpart Katona József utca Visegrádi utca Victor Hugo utca Váci út által határolt, parkolásra kijelölt területen a lakossági várakozási hozzájárulásra jogosult kerületi lakosok parkolási lehetőségei 18 és 22 óra között rendkívül korlátozottak, tekintettel a várakozási körzet nagymértékű kihasználtságára, az itt található bevásárlóközpont, a Nyugati pályaudvar, valamint az V. kerület hosszabb üzemideje miatti átparkolások miatt. Az újlipótvárosi parkolási helyzet javítására javasoljuk, hogy a terület legérintettebb részén (Szent István krt. Újpesti rakpart Katona József utca Visegrádi utca Victor Hugo utca Váci út által határolt területen) kezdeményezzük a Fővárosi Önkormányzatnál a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet módosítását, a fizető parkolási üzemidő végének 18,00 óráról 20,00 órára történő kiterjesztésére. 4. A KRESZ szabályainak betartatása, közlekedési morál javítása A KRESZ szabályai közül a parkolásra vonatkozók megsértése a leggyakoribb. A megelőzésben jelentős szerepe van az előírások betartatásának, a normatív és következetes számonkérésnek. A média, a lakossági civil mozgalmak szintén tevékenyen vehetnek részt a közfelfogás változtatásában, a közlekedési morál javításában. 5. Dugódíj A Fővárosi Önkormányzat a 4-es metró pályázata során elkötelezte magát a behajtási díj, dugódíj bevezetésére, ami egyébként jelentősen megváltoztathatja az építésre javasolt területek környezetében a közlekedési és parkolási szokásokat. A komoly vitát kavart kötelezettségvállalás megvalósításának feltételei még nem ismertek. A forráshiányos finanszírozás, a szakmai és társadalmi viták, a szükségszerű kapcsolódó beruházások még nem történtek meg. Várhatóan leghamarabb 2016 év végén kerülhet sor a dugódíj bevezetésére. A dugódíj övezethatárára több javaslat is készült (Szent István körút, Róbert Károly körút, Körvasút sor). Álláspontunk, hogy a dugódíj övezethatára ne vágja ketté a kerületet, ne legyen parkolási feszültségforrás. 15

16 6. Forgalomtechnikai felülvizsgálat 2014-ben elkezdtük a teljes XIII. kerület forgalomtechnikai felülvizsgálatát. A fentiekben már beszámoltunk a Szent István körúttól a Dráva utcáig tartó terület vizsgálatáról. Délről északra javasoljuk a felülvizsgálatot folytatni az alábbi ütemterv szerint: a Dráva utca Dózsa György út vasút Róbert Károly körút Duna folyam által határolt terület vizsgálata ( ) Népfürdő utca Rákos patak Röppentyű utca Petneházy utca Reitter Ferenc utca Szegedi út Lehel utca Róbert Károly krt. által határolt terület vizsgálata ( ) Váci út Balzsam utca Göncöl utca Rákos patak által határolt terület vizsgálata ( ) 7. Mélygarázs építésének vizsgálata Javasoljuk, hogy Újlipótváros parkolási helyzetének javítása érdekében vizsgáljuk meg, milyen parkolás szabályozási és támogatási eszközökkel lehet a lakosságot a közterületeken kívüli gépkocsi tároló kapacitások szélesebb körű igénybevételére ösztönözni. Javasoljuk felmérést készíteni a Váci út Csanády utca Újpesti rakpart Szent István krt. által határolt területen a parkolóhelyek foglaltságáról, továbbá a fenti területhez kapcsolódóan mélygarázs/parkolóház létesítésének vizsgálatát. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) elfogadja a kerület parkolási helyzetéről a beszámolót, b) felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatánál kezdeményezze újra a Röppentyű utca Rozsnyai utca Hajdú utca Fáy utca Béke utca Petneházy utca által határolt terület várakozási övezetbe vonását, c) javasolja a Duna Váci út Vizafogó utca által határolt terület várakozási övezetnek történő kijelölését, d) felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatánál kezdeményezze a 30/2010. (VI.4.) számú Főv. Kgy. rendelet módosításaként a c) pont szerinti terület várakozási övezetként történő kijelölését, e) a b) és c) pont szerinti várakozási övezetek kialakításának költségeit (döntés-előkészítő tanulmányok alapján a Röppentyű utca Rozsnyai utca Hajdú utca Fáy utca 16

17 Béke utca Petneházy utca által határolt terület becsült beruházási költsége bruttó 10 millió Ft, a Duna Váci út Vizafogó utca által határolt területet becsült beruházási költsége bruttó 42,5 millió Ft) a XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási bevételeinek terhére biztosítja, f) javasolja a Röppentyű utca Göncöl utca Kámfor utca Tatai utca Szegedi út Dévényi utca Róbert Károly krt. Lehel utca Szegedi út Reitter Ferenc utca Petneházy utca által határolt terület várakozási övezetnek történő kijelölését, g) az f) pont szerinti várakozási övezet kialakításának költségét (döntés-előkészítő tanulmány alapján becsült beruházási költsége bruttó 370,6 millió Ft) a XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási bevételeinek terhére biztosítja, h) felkéri a polgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzatánál kezdeményezze a XIII. kerületben található fővárosi tulajdonú, még nem kiépített várakozási övezetek beruházásának megvalósítását, ehhez kapcsolódóan az Együttműködési megállapodás módosítását, i) felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatánál kezdeményezze a Szent István krt. Újpesti rakpart Katona József utca Visegrádi utca Victor Hugo utca Váci út által határolt területen a fizető várakozási üzemidő 18,00 óráról 20,00 órára történő kiterjesztését, a 30/2010. (VI.4.) számú Főv. Kgy. rendelet módosítását, j) felkéri a polgármestert, hogy Újlipótváros térségére vonatkozóan vizsgáltassa meg, milyen parkolás szabályozási és támogatási eszközökkel lehet a lakosságot a közterületeken kívüli gépkocsitároló-kapacitások szélesebb körű igénybevételére ösztönözni, k) felkéri a polgármestert, hogy készíttessen felmérést a Váci út Csanády utca Újpesti rakpart Szent István krt. által határolt terület parkolóhelyeinek foglaltságáról, továbbá mélygarázs/parkolóház létesítésének lehetőségéről. Határidő: b), d), i) h) j) k) Felelős: b), d), h), i), j), k) dr. Tóth József polgármester 17

18 Határozathozatal módja: egyszerű többség Budapest, március. Borszéki Gyula Készítette: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Megtárgyalta: Jogi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság Láttam: Dr. Bujdosó Sándor jegyző 18

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv.421-312010 Előadó: Bába Sándor Mell.: l pid. Közlekedésfejlesztési koncepció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ (TERVEZET) /Elfogadta a Képviselő-testület a.../2013. (...) számú határozattal/ 2 A helyi önkormányzati rendszer 1990. évi

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS AKTUÁLIS PARKOLÁSI MÉRLEGE ÉS KÖZTERÜLETI, NEM KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI KONCEPCIÓJA

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS AKTUÁLIS PARKOLÁSI MÉRLEGE ÉS KÖZTERÜLETI, NEM KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI KONCEPCIÓJA BELVÁROS-LIPÓTVÁROS AKTUÁLIS PARKOLÁSI MÉRLEGE ÉS KÖZTERÜLETI, NEM KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 PARKOLÁSI HELYZETKÉP... 4 Férőhelyszámok alakulása az elmúlt 10 évben...

Részletesebben

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI

Részletesebben

Fővárosi területfejlesztési program

Fővárosi területfejlesztési program Fővárosi területfejlesztési program MEGBÍZÓ: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZAKMAI IRÁNYÍTÓ: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÉPÍTÉSI FŐOSZTÁLY Finta Sándor főépítész Maczák Johanna Lelkes

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A KERÉKPÁROS ÉS A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE Készítette: Városkutatás Kft. Közlekedés Kft. konzorciuma Közlekedés

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata

EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE. Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata EURÓPA TERV XIII. ANGYALFÖLD VIZAFOGÓ ÚJLIPÓTVÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMJA A 2007-2013-AS ÉVEKRE Megbízó: Budapest XIII. kerület Önkormányzata Megbízott: Városkutatás Kft. Tosics Iván Szemző Hanna Ekés

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2009/03/10 STUDIO METROPLITANA BUDAPEST INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc Pestszentimre Integrált Városfejlesztési Stratégiája Page 10 TARTALOM I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Programja 2007-2013.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Programja 2007-2013. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Programja 2007-2013. 2 Tartalomjegyzék: Preambulum 3 I. Bevezető 4 II. Helyzetértékelés 6 A kerület bemutatása 6 A kerület főbb adottságai 9

Részletesebben

5. 2007-2013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE

5. 2007-2013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 5. 2007-2013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE A 3. A városrészek területi megközelítésű elemzése című fejezetben kijelölésre kerültek azok a városrészek, melyek fejlesztése prioritást

Részletesebben

Budapest Főváros Fenntartható Energia Akció Programja (SEAP)

Budapest Főváros Fenntartható Energia Akció Programja (SEAP) 2. melléklet Budapest Főváros Fenntartható Energia Akció Programja (SEAP) 1. Bevezetés 2009. február 10-én, a Fenntartható Energia Hét során az Európai Parlament brüsszeli üléstermében a Covenant of Mayors

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba, 2014. december 12. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.:

Részletesebben

Tájékoztató. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő. Részvénytársaság működéséről és Budapest közlekedési

Tájékoztató. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő. Részvénytársaság működéséről és Budapest közlekedési A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről és Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakításáról Budapest, 2011. november 10. 1. ELŐZMÉNYEK 5 2. JOGI ELŐREHALADÁS

Részletesebben

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarjáni Városgazdálkodási és Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3100 Salgótarján, Kertész

Részletesebben

Összefoglaló. közlekedési hatástanulmányhoz

Összefoglaló. közlekedési hatástanulmányhoz Összefoglaló a Budapest II. kerület Hidász utca Hűvösvölgyi út Riadó utca Pasaréti út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez készült közlekedési hatástanulmányhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről Törökbálint Város Önkormányzata... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről 2014. október Törökbálint Város Önkormányzata számára az alábbiakban összefoglaltak szerint teszem közzé a 2010-2014. közötti

Részletesebben

EGER Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Tervének időszerűségéről. Csudaszép helyen Egör vára vagyon, A völgyre fekszik egy hegy oromzaton.!

EGER Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Tervének időszerűségéről. Csudaszép helyen Egör vára vagyon, A völgyre fekszik egy hegy oromzaton.! Tartalom I. Előszó:... 1 II. Bevezető... 3 A fenntartható közlekedés fontossága... 3 III. A közlekedésfejlesztés stratégia kérdései... 5 Eger MJV közlekedésének problémái... 5 Következetések Eger város

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája. Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat

Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája. Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája 2014 2030 Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat tartalom Vezetői összefoglaló 6 A B 1 2 3 4 C Kiindulás 10 A.1 Előrelépés a stratégiai tervezésben

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. április 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy:

Részletesebben

Lehetséges gazdasági modellek Budafok belvárosának megújítására

Lehetséges gazdasági modellek Budafok belvárosának megújítására Lehetséges gazdasági modellek Budafok belvárosának megújítására Promontorium Polgári Casino Készítette: dr. Schütt Margit Lezárva: 2014. augusztus 25. Tartalom Előszó... 3 Fogalmak tisztázása... 3 Földrajzi,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben