Bélapátfalva és környéke idegenforgalmi bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bélapátfalva és környéke idegenforgalmi bemutatása"

Átírás

1 Dr. Szabó Lajos 1 Pintér Nikolett 2 Vizler Vanda 3 Bélapátfalva és környéke idegenforgalmi bemutatása 1. Magyarország turisztikai régiói Magyarország Közép-Európában, a Kárpát-medencében fekszik. Országának területe nem éri el a százezer négyzetkilométert, nyelvét sehol másutt nem beszélik, népdalai nem hasonlítanak másokéra, mégis a magyar nép több mint ezer éve él Európa közepén. Történelmének gyakori ember- és értékpusztító sorsfordulói ellenére olyan értékeket mondhat magáénak, amelyek miatt sokan messze földrıl is felkeresik. Magyarország turisztikai szempontból öt nagy régióra osztható föl: Dunántúl Balaton Budapest és környéke Alföld és Tisza-tó Észak-Magyarország (1. ábra). 1.ábra. Magyarország turisztikai régiói (Forrás: 2. Az észak-magyarországi régió turisztikai potenciálja Az észak-magyarországi turisztikai régió földrajzi és természeti adottságai alapján az ország egyik legváltozatosabb régiója. Turisztikai adottságai sokrétőek, többelemőek, sıt komplexnek is nevezhetıek. Ez a tény a régió meghatározó jelentıségő erıssége. A vonzerık 1 Dr. Szabó Lajos Szent István Egyetem, GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Gödöllı 2 Pintér Nikolett Szent István Egyetem, GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, Gödöllı 3 Vizler Vanda Debreceni Egyetem, Rektori Hivatal, Debrecen 70

2 jelentıs része az elmúlt öt évben még inkább felértékelıdött, bıvülı tartalmú turisztikai választék alakult ki. Hazánk legmagasabb csúcsa, az 1015 m magas Kékes, a világörökség részeként nyilvántartott Hollókı, az Aggteleki cseppkıbarlang, az ipolytarnóci ısmaradványok, a Bükkfennsík bioszféra-rezervátuma, valamint a történelmi borvidékek és városok, az épített örökségek, a vallási és történelmi emlékhelyek, nemzeti parkok, gyógy-és termálfürdık és klimatikus gyógyhelyek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a régió országos és nemzetközi tekintetben is megerısödı turisztikai potenciállal rendelkezzen. A régióban található három megye közül Heves megye, illetve székhelye, az egyik legszebb magyar barokk város, Eger különösen jelentıs turisztikai szereppel bír (2. ábra) Az azonosított vonzerıelemek területi megoszlása Borsod-Abaúj Heves Nógrád 2. ábra. Az észak-magyarországi régió megyéinek turisztikai szerepe (Forrás: KSH) Eger évszázados építészeti emlékeinek, egyházi kincseinek, borkultúrájának, gyógyfürdıjének, valamint kulturális rendezvényeinek köszönhetıen Észak-Magyarország legjelentısebb idegenforgalmi központja; dióhéjban felsorolva az alábbi látnivalókkal büszkélkedhet: Egri vár, Gárdonyi-ház, Minaret, Dobó-tér, Líceum, Bazilika, Érseki palota, Érsekkert, Fazola-kapu, Minorita templom, Rác templom, Ciszterciek temploma, Szépasszonyvölgy, termál- és élményfürdı. Egeren kívül azonban még számos látnivaló akad az észak-magyarországi régióban. 3. Bélapátfalva idegenforgalmi bemutatása Az Egertıl mindössze 20 km-re található a csodás természeti értékeket felvonultató kis város, Bélapátfalva alig várja, hogy megmutathassa magát az ide látogatóknak. Érdemes eltölteni itt egy pár napot, sétálni a Bükk erdeiben, hősölni a tóparton, és kívül-belül megtekinteni a cisztercita apátság lenyőgözı épületét. Bélapátfalva (1903-ig Apátfalva) az Északi Bükkben, Egertıl 20 km-re északra fekvı település. A község a 786 m magas Bélkıtıl nyugatra, völgyben fekszik. A 2004-ben várossá avatott település határa a Bükki Nemzeti Park része. Bélapátfalva vidékét az államalapítás idején a Bél (Ug) nemzetség kapta. Híres apátságát II. Kilit egri püspök alapította 1232-ben a ciszterci szerzeteseknek. A templom és a monostor 1240-ben már fennállt. Az apátsághoz tartozó község nevét villaabbatis = apátfalva okleveleink elıször a XIV. században említik. A falu 1810-ben megnyílt porcelángyára az ország elsı üzemei közé tartozott. A kis faktúra híre eljutott a határon túl is; az itt elıállított díszes edények nagy sikert arattak. A XX. században cementgyár épült, kıedénygyárát a két világháború között cserépkályhagyár váltotta föl. 71

3 De mirıl híres ez a kis település? Bélkı hegy A hegy fehér sziklái 800 méter fölötti magasságba nyúlnak. 4 km hosszú tanösvény vezet a hegy tetejére, ahonnan páratlan látvány tárul elénk. Ez az ország legnagyobb földtani alapszelvénye. Az ösvény bekapcsolódik a bükki turistaút-hálózatba. A változatos formájú és színő sziklák tövében védett növények élnek. A magasból letekintve a várost láthatjuk, de tiszta idıben akár a Tiszát és a Tátrát is. A csapadékból keletkezı karsztvíz a hegy lábánál forrásokként tör a felszínre, s táplálja a völgyekben csörgedezı patakokat. Kortyoljon egyet a hős viző Lóczi-forrásból! Az apátság Bélapátfalva több mint 1300 éves. Az apátság 1232-es alapítása utánra tehetı a város kialakulása. A Bélkı alatti völgyben bújik meg a templom, valamint a ciszterciták által alapított egykori monostor maradványai is. Az apátság már a középkorban búcsújáró hely volt, a búcsúkat Nagyboldogasszony napján tartották és tartják hagyományosan a mai napig is. A templom jelenleg is mőködik, istentiszteletek, esküvık különleges helyszíne. Ez Magyarország egyetlen épségben megmaradt középkori ciszterci apátsági temploma (1. kép). Ritka cserépedények Az apátság mellett található az egykor híres cserépgyár épülete, melyben szemet gyönyörködtetıen szép étkészletek készültek. Mintázatukból késıbb jellegzetes bélapátfalvi stílus alakult ki (2. kép). A Lak-völgyi tó Festıi látványt nyújt az erdıkkel körülvett horgásztó. Nyáron strandolók, télen korcsolyázók kedvenc helye. Hatalmas, ápolt rétek várják a kempingezés, a sportolás és a napozás híveit. Kijelölt tőzrakó helyek csábítanak bográcsozásra, szalonnasütésre. A környék erdeiben lehetıség van hegyi kerékpározásra, túrázásra és vadászatra is (3. kép). 1. kép. Az apátság (Forrás: 2. kép. Cserépedény (Forrás: 3. kép. A Lak-völgyi tó (Forrás: Az ide látogatókat többféle kategóriájú, felszereltségő szálláshely várja; például a Bélkı Panzió, a Kalcit Motel, illetve a Telekessy Vendégház. A turisták a Bélkı étteremben és a Szomjas Csuka kisvendéglıben a Lak-völgyi tó partján csillapíthatják étvágyukat. Az ide érkezık az itteni látványosságok után megtekinthetik a környezı kis települések nevezetességeit is. 72

4 Mint láthatjuk, Bélapátfalva és környéke számos látnivalóval kecsegteti az ide érkezıket. Nem érdemes kihagyni ezt a csodálatos vidéket, mert több meglepetést tartogat 4. Bélapátfalva idegenforgalmi potenciáljának feltárására irányuló kutatás adatai A bélapátfalvi Turisztikai Iroda segítségével 2006-ban készült egy kérdıíves felmérés, amelyet a Bélapátfalvára érkezı turisták töltöttek ki, és mely alapján sok érdekes dolgot megtudhattunk arról, hogy kik látogatnak el ide megtekinteni a helyi és környékbeli nevezetességeket. A kutatás 2006-os adatai alapján a Bélapátfalvára érkezı turisták közül magasabb a férfiak aránya (57%), akik közül a legtöbben (36%) év közöttiek. Nagyobb részt Kelet- Magyarországról (32%) és Budapestrıl (28%) érkeznek a látogatók, akik túlnyomórészt (90 %) elıször járnak a településen. A turisták több mint fele (51 %) több mint három napot töltött el Bélapátfalván, de magas (24%) volt azoknak az aránya is, akik egy-egy hétvégi kikapcsolódásra érkeztek. Az ide utazók célja az üdülés (45%) és a természeti adottságok megtekintése (31%) volt. A látogatók kivétel nélkül egyénileg szervezték meg az itt tartózkodásukat, többségük (60%) az interneten rendelkezésre álló információk alapján. A turisták nagy számban más településekre, fıként Szilvásváradra (42%) és Egerbe (26%) is ellátogattak. A természeti adottságok elnyerték a turisták tetszését, a megszervezésre kerülı programok terén azonban viszonylag alacsony a megelégedettségi mutató (3. ábra). 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 4,90 Itt tartózkodása során, mi tetszett Önnek legjobban (1tıl 5ig pontozva) 3,84 3,34 Természeti adottságok történelmi emlékek programok 4,18 4,10 szolgáltatások színvonala kedvezı árak Adatsor1 4,90 3,84 3,34 4,18 4,10 4,66 4,04 4,40 4,66 vendégszeretı emberek 4,04 ápolt környezet 4,40 a térség általános atmoszférája 3. ábra. Megelégedettségi mutató (Forrás: szerzıi kutatás) A turisták véleménye és a helyi televízióban elhangzottak alapján az alábbi területeken szükséges a fejlesztés, fejlıdés: Mőemlékek megközelítése jármővel mozgáskorlátozottak számára Panziók és éttermek területén a járdák és a vízelvezetık karbantartása, tisztítása Még rendezettebb, virágosabb utcák Több, folytonos nyári program itt és a környezı településeken Éjszaka is nyitva tartó szórakozó helyek Vasúti menetrend kiírása a Cementgyári megállónál A IV. Béla úton lévı és az átmenı forgalom által látható rossz házak, háztömbök, kerítések mielıbbi rendbe tétele, lebontása A horgásztó és az elhordott hegy szépségének, látványosságának kihasználása 73

5 Több étterem, olcsóbb étkezési lehetıségek, vendéglátó helyek kialakítása Rendezett piac Egy, minden árucikkre kiterjedı üzlet A tó adottságainak teljesebb körő kihasználása Több pad elhelyezése a tónál Közvilágítás kiépítése a tó felé Illemhely és ivóvíz vételi lehetıség kiépítése a tónál és az apátságnál A tó és környékének renden tartása Az apátság nyitva tartásának betartása Kerékpárutak kiépítése. A fejlesztés kijelölt irányainak követése, a nagy nyilvánosság számára közvetített propaganda elısegítheti Bélapátfalva megismerését, a település turizmusának élénkítését. Irodalom BAGYINSZKI Z. TÓTH P 2004: Magyar várak és kastélyok. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen, 192p. BÁNFALVI J. 2000: Magyarország idegenforgalmi földrajza. Képzımővészeti Kiadó és Nyomda, Budapest, pp KOVÁCS B. 1996: Bélapátfalva története. Kézirat LENGYEL M. 2004: A turizmus általános elmélete I. Fıiskolai jegyzet, Heller Farkas GTSZF, Budapest, 229p. MICHALKÓ G. 2007: Magyarország modern turizmus földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 288p. PUCZKÓ L. RÁTZ T. 2001: A turizmus hatásai. AULA Kiadó, Budapest, pp , TÓTH P. CZEGLÉDI ZS. 2003: Magyarország gyöngyszemei. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen, 208p

Lengyeltóti kistérség

Lengyeltóti kistérség Lengyeltóti kistérség Régió: Dél-Dunántúli Megye: Somogy Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Tel.: 06/85-530-016 kisterseg@poganyvolgy.hu Fábos Katalin Kinga kistérségi

Részletesebben

Turisztikai régiók Magyarországon

Turisztikai régiók Magyarországon Turisztikai régiók Magyarországon Magyarországon kilenc turisztikai régió található, régiónként egységes és egymástól jól megkülönböztethető turisztikai kínálattal. Ezek a régiók a következők: Észak-Magyarország,

Részletesebben

A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése

A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése A Kisteleki kistérség turisztikai helyzetelemzése 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Kisteleki kistérség...5 2.1. Elhelyezkedése...5 2.2. A térség területe, népessége...6 2.3.Településszerkezet,

Részletesebben

Jász- Nagykun- Szolnok megye, kiemelve a Tiszazug

Jász- Nagykun- Szolnok megye, kiemelve a Tiszazug 1 A Tiszazug bemutatása A Tiszazug Jász- Nagykun- Szolnok megye déli részén, a Tisza és a Körös folyók szögletében fekszik, a legkisebb kiterjedéső kistérség az országban, - igazi rejtett kincs. Festıi

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA

VISEGRÁD VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA VISEGRÁD VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK VISEGRÁD IDEGENFORGALMÁNAK HELYZETELEMZÉSE 4 A helyzetelemzés kezdetei: a világ, Magyarország, a térség turizmusa adta

Részletesebben

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN

BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN BORTURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGEI AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉGBEN 1. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS... 6 1.1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A KISTÉRSÉGRİL ÉS A FEJLESZTÉSBEN ÉRINTETT TELEPÜLÉSEKRİL... 6 1.2. GAZDASÁGI

Részletesebben

TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TATA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA /TERVEZET/ 2008. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ...4 1 A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...4 1.1 Tata szerepe a régióban...4 1.2

Részletesebben

Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén

Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén Programlehetıségek Hidvégardóban és környékén 2 Tartalomjegyzék SZLOVÁKIAI PROGRAMLEHETİSÉGEK... 4 TORNA /8KM/... 4 SZÁDELİI-VÖLGY /10KM/... 4 ÁJ /12KM/... 5 SZEPSI (MOLDAVA N BODVOU) /15KM/... 6 JÁSZÓ

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

Közös turisztikai programcsomagok innovatív megvalósítása Hajdú-Bihar és Bihar megyékben a turizmusfejlesztés érdekében Turisztikai tanulmány

Közös turisztikai programcsomagok innovatív megvalósítása Hajdú-Bihar és Bihar megyékben a turizmusfejlesztés érdekében Turisztikai tanulmány Közös turisztikai programcsomagok innovatív megvalósítása Hajdú-Bihar és Bihar megyékben a turizmusfejlesztés érdekében Turisztikai tanulmány Debrecen Nagyvárad, 2011. márciu Készült a Közös turisztikai

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Északi Tájakon 2009 ÁPRILIS A TARTALOMBÓL

Északi Tájakon 2009 ÁPRILIS A TARTALOMBÓL Északi Tájakon A BORSOD ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A TARTALOMBÓL Képes ízelítı Szövetségi hírek Az álmok valóra válnak Népek tavasza TT beszámoló-köszönet Akikre

Részletesebben

Tokaji kistérség TOKAJI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Tokaji kistérség TOKAJI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Elnök: Májer János 3910 Tokaj, Rákóczi u. 52. csaba.kedves@tokaj.hu Tel: 47/552-060 Mind természeti,

Részletesebben

Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégia

Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégia Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 HELYZETELEMZÉS... 8 2.1 Turisztikai utazási szokások 2004-ben... 9 2.2 Az európai turizmus trendjei 2005-ben... 15 2.3 Az Internet szerepe a turizmusban...

Részletesebben

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása megbízásából Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2006. július GKIeNET Internetkutató

Részletesebben

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési program

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési program Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség középtávú stratégiai cselekvési program Módszertani és gyakorlati szakmai anyag a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térség egységes fejlesztési

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Bor- és pálinkaturizmus fejlesztése a történelmi Tokaj-Hegyalján Megvalósíthatósági tanulmány Megbízó: Mikóháza Községi Önkormányzat 2008. december A tanulmányt készítette:

Részletesebben

Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez

Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez Cséby Géza Kultúra és turizmus Adalékok Keszthely kulturális turizmusának történetéhez Ma, amikor minden vendégért, látogatóért külön-külön meg kell harcolnia a turizmusból élı országok idegenforgalomban

Részletesebben

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA készítette: Dr.G.Fekete Éva REG-LEX Bt. Edelény, 2002. 2 A BÓDVA-VIDÉK TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TARTALOM I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1. A térség turisztikai

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN

TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN TANÖSVÉNYEK A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 1 Rövid ismertetés a települések neve szerint, ABC-sorrendben A Apaj Réce tanösvény Az

Részletesebben

MInden élménnyel több leszel

MInden élménnyel több leszel MInden élménnyel több leszel Északmagyarország Végvári vigasságok Természetesen... Kalandozás Észak- Magyarországon A páratlan és sok helyen érintetlen természet hegyekkel, erdőkkel, folyókkal, tavakkal,

Részletesebben

Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány

Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány Velencei-tó, mint regionálisan kiemelt térség cselekvési stratégiája előkészítő tanulmány Készítette: Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. 1146 Budapest, Hermina út 17. T.:(1) 471-8955 2012. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Budapesti Corvinus Egyetem Margó esettanulmányi verseny A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Erıs Tamara Meleg Viktória Szegedi Balázs II. évfolyam Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki Bsc Budapest,

Részletesebben

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Kodolányi János Fıiskola Turizmus Tanszék Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Konzulens neve: Hinek Mátyás Készítette: Berendy Brigitta Idegenforgalom és Szálloda Székesfehérvár, 2006 Kijelentem,

Részletesebben

Zalai élmények két keréken

Zalai élmények két keréken Zalai élmények két keréken Kerékpáros túraajánlatok www.zalabringa.hu 2 Tisztelt Kerékpározók! Kedves Vendégeink! Zala megye természeti adottságai ideális terepet kínálnak ahhoz, hogy két keréken fedezzük

Részletesebben

BEREKFÜRDİ TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL. Vegye igénybe 2009. évi ajánlatunkat 2008. évi áron

BEREKFÜRDİ TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL. Vegye igénybe 2009. évi ajánlatunkat 2008. évi áron TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRİL BEREKFÜRDİ Berekfürdı csodálatos gyógyvizérıl ismert, melyet nyugodt környezetben élvezhet a fürdızı vendég télen-nyáron egyaránt. Az 1928-ban fúrt kút

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen, 2004 Tartalom Előzmény 3 I. KONCEPCIÓ 4 1. Bevezető 5 2. Turisztikai tendenciák, Debrecen idegenforgalmi szerepe

Részletesebben

Jánoshalmai kistérség

Jánoshalmai kistérség Jánoshalmai kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A Jánoshalmi kistérség a Bácsalmási kistérségtıl északra helyezkedik el, négy település tartozik ide, bár területe 399 km 2, alapvetıen tanyavilág

Részletesebben