I. Jelentés a társaság évi tevékenységérõl és vagyoni helyzetérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Jelentés a társaság 2002. évi tevékenységérõl és vagyoni helyzetérõl"

Átírás

1 I. Jelentés a társaság évi tevékenységérõl és vagyoni helyzetérõl A Skoglund Holding megalakulásától, 1994-tõl kezdve év végéig fõként tõkepiaci befektetési tevékenységet végzett. A mûködése e szakaszában sikeresnek nem mondható társaság 1999-ben, akkori 166 millió Ft alaptõkéjéhez képest jelentõs, csaknem 20 millió Ft-nyi veszteséget szenvedett el. Ezt látva a elején megújult igazgatóság jelentõs változásokat határozott el a társaság eszközeinek szerkezetét illetõen. Ennek következtében a társaság 2000-ben 20 millió Ft-ot valamelyest meghaladó mérleg szerinti nyereséget ért el. Ez lehetõvé tette, hogy a év után, megalakulása óta elsõ ízben osztalékot fizethessen a társaság részvényeseiknek. A Skoglund Holding Befektetési Részvénytársaság portfoliójának összetételében, tevékenységében decemberében újabb, s az elõzõnél számottevõen jelentõsebb változás következett be. A december 11-i közgyûlés ,- Ft összegû, zárt körben végrehajtandó alaptõke emelést, név-, és tevékenységi kör változást hagyott jóvá. A társaság alaptõkéje ,- Ft-ra növekedett. A közgyûlés döntése alapján az eredetileg kárpótlási jegyek befogadására és hasznosítására alapított, alapvetõen rövid lejáratú kockázati befektetésekkel foglalkozó társaság egy 3,5-szer nagyobb tõkeerejû, nemzetközi közúti szállítmányozással és nemzetközi közúti teherfuvarozással foglalkozó vállalatok holdingszerû, tehát pénzügyi befektetõi jellegû tulajdonlásával foglalkozó társasággá vált. A Skoglund Holding 75,1 %-os többségi tulajdonosává lett a 306,5 millió Ft alaptõkéjû Skoglund Nemzetközi Szállítmányozási és Vagyonkezelõ Rt.-nek, és ez utóbbi cégen keresztül közvetetten, valamint közvetlenül összességében 99,9 %-os tulajdonosa lett a 200 millió Ft alaptõkéjû Kapos Kamion Nemzetközi Fuvarozási Rt.-nek. A évi üzleti tervekrõl szóló, a tavalyi közgyûlés által elfogadott dokumentum tanúsága szerint az idei év alapfeladata is a pénzügyi befektetõi szempontok folyamatos érvényesítése a Skoglund Holding tulajdonában lévõ logisztikai vállalatok tekintetében. Ennek megfelelõen idõrõl-idõre elemezni kell e cégek tevékenységét abból, a Holding szempontjából egyedül alapvetõ szempontból, hogy e társaságok belátható, tehát 1-3 éves távlatban pénzügyi értelemben várhatóan eredményesek-e. Amint arról a tavalyi jelentésben is beszámoltunk, 2001-ben bár mindkét társaság nyereséges volt, eredményük elmaradt a várakozástól. Tekintettel arra, hogy a két társaság gazdálkodását jelzõ fõbb mutatók elsõ hónapjaiban az év egészére kivetítve várhatóan inkább

2 2 némi eredményromlást, semmint javulást vetítettek elõre, az igazgatóság ágazati szakértõk véleményét is kikérve úgy határozott, hogy e befektetésekre haladéktalanul vevõt keres. Az igazgatóságnak töretlen meggyõzõdése, hogy a nemzetközi közúti fuvarozás területén való befektetések középtávon feltétlenül sikeresek, és így a Skoglund Holding részvények árfolyamára nézve feltétlenül eredményesek lehetnek. A két társaság üzemméretét tekintve azonban a jelek szerint alulmúlta azt a mértéket, amely a világgazdasági recesszió, és abból eredõen a szállítandó áruk mennyiségének csökkenése, a megnövekedett üzemanyag árak, és a kedvezõtlen forint árfolyam körülményei között az említett költségtényezõknek az árakban, fuvardíjakban való megjelenítéséhez, továbbhárításához szükséges. Ennek megfelelõen az igazgatóság az elmúlt év júniusában a 75,1 % tulajdonrészt jelentõ Skoglund Szállítmányozó részvényeket, valamint azzal együtt az e társaság tulajdonában lévõ több, mint 92 %-nyi tulajdonrészt jelentõ Kapos Kamion részvényeket az e befektetés könyv szerinti értéket valamelyest meghaladó áron értékesítette. Az eladásból eredõ ellenérték realizálódása elsõ félévében esedékes. A mérleg eszköz-forrás összege eft, amely 2,06 %-kal magasabb a évinél, vagyis némi növekedést mutat. Eszközök Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idõbeli elhatárolás 4 Összesen A befektetetett eszközök összetétele - Tárgyi eszközök 803 eft (számítógép, irodai berendezés) - Befektetések eft amelybõl eft Kapos Kamion részvény eft Gallery Christoff üzletrész A befektetett eszközök csökkenését és a forgóeszközök növekedését a Skoglund Szállítmányozási Rt. eladása, s abból eredõen a vevõvel szembeni, esedékessé még nem vált követelés okozza. Idõn túli, lejárt követelése a társaságnak nincsen.

3 3 A forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír likvidálásával keletkezett pénzeszközök a nagyságrendileg megnövekedett egyéb követelések között számon tartott, kölcsön jellegû kihelyezésekben jelentek meg. A társaság egyéb pénzeszközeit biztos befolyású, rövid lejáratú követelésekben, valamint ugyancsak hasznosításra, tehát eladási opcióval is biztosított, továbbadási célzattal szerzett tulajdoni részesedésekben tartja. Források Saját tõke Kötelezettségek Passzív idõbeli elhatárolás Összesen Eredménykimutatás A tétel megnevezése év év Értékesítés nettó árbevétel Üzemi, üzleti tev. Eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Mérleg szerinti eredmény Az eredménykimutatást szemügyre véve megemlítendõ, hogy a társaságnak alaptevékenységébõl eredõen árbevétele ez évben sem volt, így a Skoglund Holding üzemi (üzleti) eredménye a társaság mûködtetésével járó szokásos mértékû ráfordítások miatt, mint minden évben, ezúttal is veszteséget mutat, ám annak mértéke csak az elmúlt évinek egyharmada. Az egyéb költségek fõbb tételei: Hirdetés, reklám Könyvvizsgálati, könyvelõi díj Bérleti díj Telefon, újság, posta Tõzsdei forgalomban tartási díj 189 eft 930 eft 470 eft 253 eft eft

4 4 A befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége soron kimutatott eft a forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok árfolyamnyereségét tartalmazza. Az egyéb kapott kamatok és kamatjellegû bevételek soron szereplõ eft a tulajdonosi részesedéssel érintett vállalkozásoktól járó kamatbevételeket tartalmazza. II. A évi üzleti terveirõl Amint azt a évrõl szóló jelentésben is hangsúlyoztuk, az igazgatóság továbbra is helyesnek és követendõnek tartja, hogy a Skoglund Holding Befektetési Rt. a jövõben is maradjon olyan társaság, amely eszközei döntõ részét nemzetközi közúti fuvarozás és/vagy nemzetközi közúti szállítmányozás területén mûködõ vállalatok részvényeiben, üzletrészeiben tartja. Meggyõzõdésünk szerint a nemzetközi közúti fuvarozás rugalmatlan keresletû szolgáltatás, azaz konjunktúra érzékenysége viszonylag kicsi. Természetszerûleg adódik ez abból a közismert ténybõl, hogy Magyarország nemzeti össztermékének túlnyomó része a külkereskedelemben realizálódik, s az áruk exportja és importja növekvõ mértékben közúton való szállítással megy végbe. Magyarországnak az Európai Unióba való belépésével az eddig is meghatározó kelet-nyugat relációban részben a hagyományos külkereskedelem, de nagyobbrészt a gyártási folyamatoknak a különbözõ országok közötti fokozódó megosztása révén % mértékû bõvülést várnak a nemzetközi közúti fuvarozásban a következõ egy-másfél évtizedben. Az elõbb említett viszonylag kis mértékû konjunktúra érzékenység azonban az ágazat átlagára igaz, magától értetõdõen az ágazat nagyobb méretû, így költségeiket a jelentõs tömegû beszerzéseknél elérhetõ árkedvezményekkel csökkenteni tudó, a piac jobb fizetõképességû és készségû, ám az átlagosnál jóval magasabb igényeket támasztó megrendelõit nagy létszámú, korszerû tehát drága jármûparkkal, az átlagosnál hosszabb fizetési határidõket akár jelentõs hitelállománnyal áthidalva megszerezni képes nagy tõkeerejû vállalkozásokra. A fentiekbõl eredõen a Skoglund Holdingnak tehát arra kell törekednie, ha tõkeerejéhez mérten nem is képes a fentiekben jellemzett nemzetközi közúti fuvarozó nagyvállalatokban többségi részesedést szerezni, de arra kell törekednie, hogy lehetõleg már a következõ hónapok során olyan kisebbségi részesedést szerezzen az ágazat meghatározó társaságainak valamelyikében, amely kisebbségi részesedés késõbbi együttes értékesítésére a többségi tulajdonossal/tulajdonosokkal részvényesi megállapodás köthetõ. Egyszersmind az igazgatóság fokozottan bízik abban, hogy a Skoglund Holding részvényeseinek tulajdonában lévõ értékpapírok árfolyamának kedvezõ

5 5 alakulását az ilyetén befektetés, befektetések méltányolhatóan rövid idõ alatt kedvezõen befolyásolhatják. III. A mérleg és eredménykimutatás elfogadása Az igazgatóság javasolja a közgyûlésnek, hogy a társaság mérlegét eft mérlegfõösszeggel és forint eredménnyel (nyereséggel) fogadja el. IV. Javaslat az adózott eredmény felhasználására Az igazgatóság javasolja, hogy a társaság eft összegû adózott eredményébõl ne kerüljön sor osztalékfizetésre, hanem az teljes egészében a tartalék növelésére fordítódjék. Kelt Budapesten, áprilisában. az igazgatóság

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2004. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. december 31. (eft) 1999. december 31. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 606.875 364.960-39,86% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2014. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. 2014. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. H-1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! AMIKOR EZEKET A BEVEZETÕ SOROKAT ÍROM, ALIG NÉHÁNY HÓNAP VÁLASZT EL ANNAK A NAP- NAK A TIZENÖTÖDIK ÉVFORDULÓJÁTÓL, AMIKOR HAZATÉRÉSEM UTÁN 1989-BEN MEGALAKULT A ZWACK UNICUM BUDAPEST

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzstőke A Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya Pannon Dunapart

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2001. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke

Budapest, 2014. április 30. ... A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának Elnöke A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. évi anyavállalati és IFRS szerint konszolidált, üzleti jelentése és vezetőségi jelentése Budapest, 2014. április 30....... A KEG

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

2 Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 3 1. A vállalkozás bemutatása... 3 2. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások... 5 3. Vállalkozások felsorolása... 7 II. Mérleghez

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben