OMOGYI MUZ6U DRAVECZKY-SÁGI-TAKÁTS A SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK RÉGÉSZETI ADATTÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OMOGYI MUZ6U DRAVECZKY-SÁGI-TAKÁTS A SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK RÉGÉSZETI ADATTÁRA"

Átírás

1 OMOGYI MUZ6U DRAVECZKY-SÁGI-TAKÁTS A SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK RÉGÉSZETI ADATTÁRA

2

3 SOMOGYI HELYTŐRTÉNETÍ GYŰJTET MÚZEUM DRAVECZKY BALÁZS-SÁGI KÁROLY-TAKÁTS GYULA A SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK RÉGÉSZETI ADATTÁRA SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA KAPOSVÁR 1964

4 Lektorálta: Dr. PAPP LÁSZLÓ

5 mi - RŐ^^^0 S y M E t / / / loszo E kis dolgozatunknak a célja az, hogy a megyében élő helytörténettel foglalkozó érdeklődők hozzájuthassanak olyan történeti és régészeti adatokhoz, amelyeket eddig csak múzeumunk Adattárában jegyeztünk fel. E dolgozatot olvasva a'múzeumi Baráti Kör tagjai együtt láthatják azt, araiben eddig segítettek a somogyi falvak és puszták itt-ott élőkerülő emlékeinek bejelentésével és a tárgyi anyag múzeumba szállításával. Egyben pedig e sorokkal felhívjuk a pedagógusok, Honismereti Szakkörök, érdeklődők és minden somogyi ember figyelmét arra, mit is rejt községük határa, mire vigyázzanak, mint emlékre, mihez gyűjtsenek adatokat. Dolgozatunkból kiderül, hogy szinte minden községünk határában legkevesebb 4 5 régészeti lelőhely található. Ezek az emlékek vagy településről, vagy temetőből származnak. A kőkorszak emlékei között legfontosabbak a kőszerszámok és csonteszközök, a fémkorszakban pedig már rézből, bronzból, vasból készült készségeket találunk. Természetesen a fejlettebb korokban a korábbi, primitívebb eszközök továbbra is használatban maradtak. (Pl.: a késői bronzkorban is használják még a kőbaltát). Az edényeket agyagból kezdetben kézzel formálták és csak a késői vaskortól készítették korongolásos technikával. A települések helyén általában törött, a temetőkben ép edényeket találunk. A települések helyét a földben megmutatkozó vöröses színű tűzhelynyomok, átégett, hamus foltok, nagyszámú edénytöredék és állatcsontok jelzik. A késői vaskortól kő- és téglaépítmények is ismeretesek, valamint pénzleletek fordulhatnak elő. Feliratos köveket a rómaiak idejétől találunk. Halottaikat a vallási elképzelésük szerint készítették elő a túlvilági útra. Mivel a halott élete hitük szerint a halál után is folytatódott, minden hétköznapi és ünnepi készséget és szerszámot útravalóul mellé temettek. Az eltemetett gyakran ételmellékletet (magvak, kisebb állatok stb.) is kapott az új, túlvilági élet elkezdéséhez. Kétféle temetkezési szokást ismerünk: csonvázas és égetett temetkezést.

6 A rézkor elejéig a csontvázakat kuporított helyzetben helyezték a sírba. Az elégetett halott maradványait nagyobb edénybe, urnába gyűjtötték. Értékeit, ingóságait vagy az urna mellé, vagy magába az urnába helyezték. Találunk kőből faragott, téglából épített sírokat, sírkamrákat is. Ezek vagy római, vagy középkori eredetűek. A koporsós temetkezés általános használatban csak a késői középkortól ismeretes. Népvándorláskori népek harcosainak néha a lovát is mellé temették. E leletek a régészet, a régi korokkal foglalkozó tudomány becses emlékei. Általuk ismerjük meg az emberi és társadalmi fejlődés különböző népeinek életét és kultúráját. Kárt tesz, és nemzeti értékeinket engedi pusztulni, aki a földmunkák, építkezések során előkerült emlékeket tudatosan rongálja, vagy megsemmisíti. Megemlítjük itt azt is, hogy törvény kötelezi a földből előrekerülő régészeti emlékek múzeumi bejelentését, és tiltja azok bolygatását, megásását, szétrombolását. Ahogyan Múzeumi Baráti Körünk bejelentett adataiból jelentősen gyarapodott e dolgozatunk tudományos értéke, úgy előszavunkban ismételten kérjük, segítsék bejelentéseikkel múzeumi munkánkat, hiszen ezzel hozzájárulnak dolgozatunk folyamatos bővítéséhez, melyről azt is mondhatjuk, hogy Somogy megye kis ABC-rendes régészeti lexikona. E füzet elsősorban a megyei helytörténeti kutatók munkáját kívánja segíteni. A megye határainak rendezése előtti Somogy megyéhez tartozó falvak adatait is összegyűjtöttük, és ezzel a szomszédos megyék múzeumainak részére is szolgáltatunk adatokat. Tekintettel dolgozatunk elsősorban népművelő céljára, nem hozzuk a lelőhelyekkel kapcsolatos, részletes régészeti szakbibliográfiát, csak az Archeológiai Értesítő adatait. Ez a legfontosabb és magyar nyelven megjelenő, könnyen hozzáférhető folyóirat az esetleges elmélyültebb kutatáshoz segítségül szolgál. Kaposvár, december. 4

7 IDŐRENDI TÁBLÁZAT Paleolitikum (őskőkor) i. e i. e Mezolitikum (középső kőkor) i. e i. e Neolitikum (új kőkor; vonaldíszes műveltség) i. e i. e Rézkor (lengyeli; péceli és műveltség) i. e zooki Bronzkor (kisapostagi; Somogyvári; mészibetátes ; halomsíros műveltségek.) i. e i. e. 6. század (i. e. 12. i. e. 9 század = késői bronzkor). Korai vaskor i. e. 8. század i. e 4. század. A pattintott kőeszközök kora. A pattintott kőeszközök kora. A csiszolt kőeszközök kora, a műveltség elnevezése az edénydíszítésről. Az első fém-előfordulástól számítjuk. A műveltségek elnevezése a legfontosabb lelőhelyről. A műveltségek elnevezése: legfontosabb lelőhelyek, az edénydíszítés, és a temetkezési szckás alapján. Katonai demokrácia kora. Késői vaskor (kelták) i. e. 4. század kb. időszámításunk kezdete. Római kor kb. időszámításunktól i. u. V. század eleje Népvándorláskor (hunok, germánok, avarok, szlávok) i. u. V. század i. u. IX. század. Honfoglaláskor Árpádkor X. század XIV. század. Késő középkor Hódoltság kora XIV. század XVII. század. Kézműves központot kialakulása.

8 RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA Dolgozatunk rövidítéseinek magyarázatához a múzeum, illetve a Somogy megyei szervezet rövid történetét az alábbiakban közöljük: Az 1877-ben alakult Somcgyvármegyei Régészeti és Történelmi Társulat" gyűjteményét az 1909-ben alakult Samogymegyei Múzeum Egyesület"-nek ajándékozta. Az egyesület 1947-ig állt fenn. Utána 1949-ig Somogymegyed Gróf Széchenyi Múzeum", 1951-ig Somogymegyei Múzeum" név alatt működött ben nevezték el Kaposvár nagy fiáról Rippl-Rónai Múzeum"-nak óta a megyei múzeumok tudományos és népszerűsítő munkáját irányítja Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága" ->- Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár címmel. Ezért a rövidítések magyarázata" című jegyzékünkben nem a Rippl-Rónai Múzeum címet használjuk, hanem tekintettel arra, hogy adataink 1877-től az egész megyére kiterjednek, tehát összefoglalóként a Somogy megyei Múzeum címet alkalmazzuk. Sm. M. Szí:... Sm. M. R. T. T. É. Sm. M. B. N:.. Sm. M. S. R. N:. Sz. M. L.:... Sm. M. A. Isz.:.. B. M. A. Isz.:.. Arch. Ért.:... Somogy megyei Múzeum Szakleltára. Somogy megyei Múzeum. Régészeti és Történeti Társulat Évkönyve Somogy megyei Múzeum Leletbejelentési Naplója. Somogy megyei Múzeum Ságvárrómai Naplója. Szigetvári Múzeum Leltára. Somogy megyei Múzeum Adattárának leltári száma. Balatoni Múzeum Adattárának leltári száma. Archeológiai Értesítő. A gondolatjelek után a nem hitelesített adatainkat, értesüléseinket hozzuk. 6

9 ANDOCS 1906-ban csiszolt kőbalta, 1927-ben neolitikus edénytöredék, 1927-ben Mexikó pusztánál neolitikus öntőkanál. (Stm. M. Szl.: I. 414; I. 415; I. 413; Sm. M. A. lsz.: 377). N-agytoldi yusztar Eyerjâsnéu péoeli kultúrába sorolható (rézkori) település. Szórvány urnasírok, edények, kőbalták, kő és csonteszközök, 2 csont nyílhegy stb. Ásatás (Sm. M. A. lsz.: 732-) ben római kapa került elő. <Sm. M. Sz. 1.: III. 8.) Nagytoldi pusztán állítólag egy római kőkoporsóra akadtak. A kőkoporsót egy db kőből négyszögletesre faragták ki. Fedőlapja hiányzott, tárgyak, leletek nem voltak benne. A kőkoporsó Nagytoldi pusztán maradt. (Sm. M. A. lsz. : 377.) Andocs Temető utcában VI VIII. századbeli avar temető; 15 feltárt sír, ezüst fülbevalók, gyöngyök, kések stb. Leletmentés (Sm. M. A. lsz.: 728) ban középkori sarkantyúk, kengyelvasak, lópatkók kerültek elő. (Sm. M. Szí: V. és VI. 180; 186; 215; "2I6; 229.) fiz öreg-dombon feltehetőleg középkori templomrom van. Köpi és Mexikópuszta között található az ún. Kupafalva". Különféle régiségek kerültek elő. (Sm. M. A. lsz.: old. Falumonográfia.) ANTALSZÁLLÁS A falutól északra m. távolságban templomrom van. Körülötte temető húzódik. Az elpusztult templom helyén csontvázakat lehet találni. Ettől keletre állítólag végtelen hosszú pince húzódik, Kaposvár irányában. Tóth Dezső ig. tanító közlése. (Sin. M. A. lsz.: 379.) ALSQNYIRES 1929-ben csiszolt kőkalapács került elő. (Sm. M. Szl.: I. 330; Sm. M. A. lsz.: 380.) ATTALA 1912 előtt római mécses (Sm. M. Szl.: III. 110; Sm. M. A. lsz.: 381.) Tabold-dűlőben római téglasír van. (Sm. M. B. N.: 16; Sm. M. A. lsz.: 381.). A mezőn népvándorláskori leletek ismeretesek. (Sm. M. B. N.: 16; Sm. M. A. lsz,: 381.) 7

10 ADÁND A kereki várban kelta érmeket találtak. (Arch. Közi. IV. 1864,. 162.) Középkori régiségekről. Arch. Ért old. (Sm. M. A. Isz.: 382.) BABÖCSA A XVI. századból való várromok, kőágyúgolyók. (Sm. M. Szl.r V VI. 166; Sm. M. A. Isz.: 383.) BALATONBERÉNY 3 db bronzkori edény került elő. Bronzkori urnatemető, ban bronzkori edénymaradványok és karperec. (Sm. M. Szl.: II. 288; 302; Sm. M. A. Isz.: 384.) Kuzsinszky Bálint Rómer Flóris után megjegyzi, hogy a Balatonban római téglákat találtak a múlt század második felében. Nem ismerjük a lelőhelyét két későróniai hagymafejes fibuliáinak. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 780). Börzsönyi Gyula villatelkén a falutól északkeletre, a Balatontól 50 lépésnyire római téglasír került elő, amelyben IV. századi érem és korsó volt a csontváz mellett. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 780). A községben a Balatoni Múzeumegyesület tárt fel egy népvándorláskori temetőt. A lelőhely a déli vasúti megállótól Balatonszentgyörgy felé az első vasúti átjárónál volt. Beleesett az átjáró keleti oldalánál fekvő kis akácos domb is. A vasútépítés során kerültek elő a leletek. Az ásatás kevés eredményt hozott. (Sm. M. okmánytára Lovassy S. közlése; Sm. M. A. Isz.: 385.) A község nyugati szélén a szobi vasút építésekor 30 Keszthely-kultúrás (népvándorláskor) sírt találtak. Ezt követőéin 1905-ben Csák Árpád és Sági János további 52 sírt tárt fel. L. Kovrig Ilona folytatta a temető feltárását a közelmúltban, és a vasút szelvényeihez délről csatlakozó szántóikon úiabb 21 sírt ásott ki. Délebbre, a vasúttól kib. 250 m-re IX X. századi telep nyomait találta meg, két kemencével. (B. M. A. Isz.: ) Keszthelyi kultúrára vonatkozó adatok (Arch. Ért old.) népvándorláskori temetőre vonatkozó adatok. (Arch. Ért old.) A községi templomon gótikus nyomok figyelhetők meg. A szentélyben gótikus szentségházat és kettős ülőfülkét láthatunk. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 780.) 8

11 BALATONBOGLÁR Csiszolt kőszerszám. (Sm. M. Szl.: I. 91; Sm. M. A. lsz-: 386.) 1879 előtt kőék. (Sm. R. T. T. É.: 51; Sm. M. A. lsz.: 386.) A Várhegyen őskori urnák és a Gaál kastélynál agyagedények 1903, illetve 1904-ből. (Sm. M. A. lsz,: 386.) 1879 előtti csiszolt kőbalta került elő a Berek egyik szigetéről. Ez valószínű azonos a zöld színű szerpentinből csiszolt kőbaltával, amit Sm. M. Szl.: I. 91 alatt találunk. A község határából több neolitikuis cseréptöredék került pusztaszer mesi magángyűjteménybe. Az anyag egy része a balatonbogiári téglagyár agyagbányájából került elő a tulajdonos szóbeli közlése sze^rin/t. Bacsák György feljegyzése szerint őskori urna temető pusztul itt. (B. M.. A, lsz.: ) A Várhegyen őskori földvár nyomai. 3 5 m. magas sáncok. Gsalog József a felszínen korhatározó anyagot nem talált. (B. M. A. lsz.: ) Az állami gazdaság épülete körül, a Szöllősgyörökre vezető úttól jobbra a Berek felé ben koravaskori lakótelepet találtak. Feltehetően összefügg' azzal a putri-gödörrendiszerrel, amit Bárány Lajos lakatosmester udvarán látott Doraiyay Darnay Béla 1943-ban. (B. M. A. lsz.: ) 1879 előtt közelebbről meg nem határozható helyen római fibula került elő. (Sm. R. T. T. É.: 53; Sm. M. A. lsz.: 386.) Az állami gazdaság központi épülete közelében ben IX. századi hullámvonalas díszítésű bögréket és rövid nyelű vaskéseket is találtak. A leletek IX. századi temetőre utalnak. (Sági Károly adatgyűjtése: (Sm. M. A. lsz.: 781.) A keszthelyi múzeumban római érmek. (Sm. M. A. lsz.: 144; falumonográfia.) 1938-ben a Temetődomb keleti lejtőjén gyümölcsfaültetés közben 11x7 méteres templom alapfalai. A falak felásása közben IV. Béla, Károly Róbert pénzei; bronz edénytöredékek, vasszegek. Ugyanitt római téglák, de bizonytalan az idekerülésük. (B. M. A. lsz.: ) Szibertné, Gaál Márta szérűskertjéből állítólag görbe törött kard került elő bain. (Sm. M. A. lsz,: 144; falumonográfia.) BALATONENDRÉD 1939-ben Gallus Sándor ásatása alkalmából neolitikus edények. (Sm. M. Szl.: I ; Sm. M. A. lsz.: 389.) 1879 előtt egy bazaltkőből készült balta (Sm. M. A. lsz.: 452. S. R. T. T. É.r old.). Vonaldíszes kultúrához tartozó település; putri stb. (neolitikus). (Arch. Ért old.) 1879 előtt csiszolt kőbalta a Jaba pusztai részen. (Sm. M. A. lsz.: 388. Sm. R. T. T. É.: old.) Péceli kultúrába sorolható (rézkori) került a 9

12 Magyar Nemzeti Múzeumba. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 782.) Egy római oltárkő került elő a Jaba pusztai részen. (Sm. M. A. Isz-: 388.) Ságvártól délkeletre, az előbb említett Jaba pusztai részén előkerült oltárkőről. (Sm. M. Isz.: 452.) Dávid Zoltán által készített ( ) kéziratos térkép szerint a község területén van az ún. Vári hegy" (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 782.). BALATONFENYVES A Nagyberek felé eső területen koravaskori lándzsa került elő. (Arch. Ért old.) Az előbb említett bereki tőzegrészen tőzegkitermelés közben XIII. századi korsó, egyéb lelet nem volt. (Arch. Ért old.) Az előbb említett bereki részen avar szíjvég is előkerült. (Arch. Ért old.) BALATONFÖLDVÁR 1942-ben bronzkori bögrék és edénytöredékek kerültek elő. (Sm. M. Szi.: II ; Sm. M. A. Isz.: 390) bronzkori edények. (Arch. Ért old.) Korai vaskori sáncok, település a Majláth és Imre utcában. (Sm. M. A. Isz.: 100, 4 old; falumonográfia.) Őskori földvár nyomai, sok kelta edénymaradvány és egy pénz. (Sm. M. A. Isz.: 390). La Tene (kelta) leletekről. (Arch. Ért old.) BALATONKERESZTÜR Bacsák György feljegyzése szerint a balatonkeresztúri kavicsbányában, a hordalékban másodlagos fekvésű paleolit és neolit anyag található. (B. M. A. Isz: ) 1944-ben bronzkori edénytörmelékek, melyek urnatemető maradványai. (Sz. M. Szl. II ; Sm. M. A. Isz: 392.) Az uradalmi major területén (vízmenti dombosabb hely) behajlított kardokat találtak a munkások. Л bérlő nem tud gödröt ásatni anélkül, hogy edények, ékszerek, csontvázak elő ne kerülnének. A leletek Andrai B. hódmezővásárhelyi gyűjtőhöz kerültek. Egy urna a kaposvári múzeumban is van. A leletek kelta eredetűek. (SMM. okmánytára; Mózner László közlése; 1943; Sm. M. A. Isz.: 391.) A község északi végén, a volt Festetich majornál 1880-ban több kora vaskori urnasírt találtak, az urnákban bronz mellékletekkel. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 783.) A Keszthelyi Balatoni Múzeum III. Béla érmét kapta Balatonkeresztúrról, közelebbről meg nem határozható, lelőhelyről. 10

13 <B. M. A. lsz.: ) Festetich Kristóf írja ban a püspöknek, hogy a Szent Kereszt felmagasztalására szentelt puszta templomot felépítteti. Az említett templomrom lehetett a középkori község temploma. Helyén épült fel a ma is álló barokk templom. Festetich Kristóf a püspökhöz írt, előbb említett levelében említést tesz a bozótban" kőépület omladékairól, de megjegyzi, hogy nem templom volt. Ezt a középkori épületet eddig még nem lehetett azonosítani. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 783.) EALATONKILITI A kálvária tövében, valamint a plébániához vezető mély út mentén a jobboldali házak udvarain Kuzsinszky szerint a található edénymaradványok alapján nagyobb neolitikus telep található. Börzsönyi Arnold a közeli szőlőhegyekben is talált különféle pattintott kőszerszámokat. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. lsz.: 483.) 1931-ben bronzkori bögre. (Sm. M. Szl.: II 202; S. M. M. A. lsz.: 483:) A falutól nyugatra 300 m távolságban az ún.,,lapos"~han a múlt század második felében nagyobb kora vaskori raktárlelet került elő, melynek egy része a veszprémi, egy része pedig a győri múzeumba került. Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Sm. M. A. lsz.: 483. Arch. Ért old.; old.; old.) Az egykori tiszttartói lakás folyosóján befalazott római kő, mely Römer Flóris szerint Siófokon került elő. Kuzsinszky úgy értesült, hogy az épület alapozásakor. Hogy a község területe római lelőhely, bizonyítja, hogy a templomnál, a mély-út építésekor Traianus De~ cius érmet találtak. Kuzsinszky egy, a plébános földjén talált Valeri.anus érmet is látott. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. lsz.: 483.) A Balatonkilitihez tartozó Töreki pusztát a Veszprémi Múzeum ben mint római lelőhelyet vette nyilvántartásba. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. lsz.: 784.) A Balatonkilitiben talált I. László érmeket Rhé Gyula ismertette. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. lsz.: 784.) A koravaskori raktárleletről. (Arch. Ért old.) S-végű hajkarikákról (Arch. Ért old old.; old.) Pesthy Frigyes kéziratos helységnévtárában 1864-es adatközléssel szerepel a földvári dűlő" elnevezés, melyről azt írja Varga László jegyző, hogy a dűlő északi részén a török által készített földvár van. Lukács Károly szerint azonban ez az adat a siófoki volt káptalani magtár helyén állt egykori földvárra vonatkozik. (Sági Károly adatgyűjtése Sm. M. A. lsz. 784.) H

14 BALATONLELLE A lettekúti dűlőben neolitikus település van. (Tompa Ferenc egyetemi tanár értesítése. (Sm. M. A. lsz.: 393.) 1934-ben bronzkori edénydarabok és őrlő került elő- (Sm. M. Szl.: II ; Sm. M. A. lsz.: 394.) Balatonlelle mint régészeti lelőhely. (Arch. Ért old.) BALATONSZABADI 1850 táján az ún. pusztai Alsós dűlőben" zsugorított csontvázas sírt találtak edénymelléklettel. (Sági Károly adatgyűjtése Sm. M. A. lsz.: 785.) A gamászai csárdánál a vasút mellett, a volt piarista szőlőben 6 bronzkori urnasír. Egy sír a Veszprémi Múzeumban. Ennek edényei átfúrt bütykűek. A sírban egy nagyobb és négy kisebb edény volt. Ezen a helyen a magas partból is kerültek elő őskori régiségek. (Sági Károly adatgyűjtése, Sm. M. A. lsz.: 785.) Thomas Edit írja, hogy több feltáratlan római viljaépület található a község határában. Római téglák és cserepek ^találhatók a község északi részén, a Puszta-torony környékén. Takács Kálmán jegyző Balogh Antal gyűjtéséből innen 3 római ezüst dénárt, 6 római közép- és nagybronzot, és 10 kisbronzot, pénzt küldött be a Veszprémi Múzeumba. A Sóstó és Madarasi dűlő közötti földmunkáknál sok római régiség került elő. Lóczy Lajos dörzsölőtál darabjait, 3 edényt és egy őrlőkő darabot küldött a Magyar Nemzeti Múzeumnak, Az egyik edényen Resatus Fec(it) bélyeg van. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. lsz.: 785.) A Balatonszabadiba olvadt Siómaros község temetőjénél, a temető sarkában áll a Sashalom. Hozzá északkelet felől több száz lépés hosszúságban kisebb hosszúságok csatlakoznak. A horpadások peremén több római cserépdarab gyűjthető. Laczkó Dezső kifosztott római kori temetőnek gondolta. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. lsz.: 785.) Balatonszabadiban a községi határ északi részében álló Pusztatorony ma már csak egy T- alakú falrészlet, a környékén középkori téglákkal és cserepekkel. Takács Kálmán jegyző Balogh Antal gyűjtéséből vegyes leleteket küldött a Veszprémi Múzeumba. Köztük néhány Zsigmond, II. Lajos és vegyes idegen pénzek. Semsey Andor 3 db XVI XVII. századi aranyozott rézboglárt ajándékozott a Magyar Nemzeti Múzeumnak. (Arch. Ért old.; Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. lsz.: 185.) A pusztatoronyi dűlőben csoportos halmok vannak, melyek közelebbi kora ugyancsak ismeretlen. Ezek a sóstói erdővel szemközt a Budapest kanizsai országút déli oldalán találhatók. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. lsz.: 785.) 12

15 .BALATONSZEMES 1962-ben két, péceli kultúrába sorolható (rézkor) edényke került elő. Reöthy Ferenc a siófoki Beszédes József Vízgazdálkodási Múzeum helytörténeti gyűjteményének ajándékozta. (Sm. M. A. Isz.: 786.) Amikor az 1900-as években a balatonszemesi Bagolyvár" nevű. villát építették, sok őskori régiséget találtak. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 786.) A bagolyvári részen, ami másként Bolondvár, római pénzek, nyílhegyek, lándzsák, 2 db ágyúgolyó került elő. (Sm. M. A. Isz.: old., falumonográfia.) A községi temetőben sok kelta sírt találtak. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 786.) A községi templomok gótikus támpillérei és kőcsipkés ablakai vannak. (B. M. A. Isz.: ) A szentély falába reneszánsz pasitoforium van befalazva. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 786) A török 1570-ben építette a szemesi várat (Bolondvár?), melyre ia zsitvatoroki békében is utalás történik. Enmek./a helyén ma a Bagolyvár nevű villa áll A vár déli sáncai és két kerek sarokrondellájának nyoma megfigyelhető, északi részét a Balaton elmosta. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 786.) A rádi pusztán pálos kolostor romjai vannak. (Sm. M. B. N. 6; Sm. M. A. Isz.: 395.) BALATONSZENTGYÖRGY A vasúti állomástól északra Bartók kertész telkén őskori cserepeket és kovaszilánkokat lehet gyűjteni. Bartók 1961-ben koravaskori urna darabjait ajándékozta a Balatoni Múzeumnak. (B. M. A. Isz.: ) Egy nagyobb kora vaskori telep lehetett, mert még a keszthelyi országút mellett épült 193. számú ház kertjéből is kapott a Balatoni Múzeum a II. világháború előtt két koravaskori edényt. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. Ä. Isz.: 787.) Récsey Viktor közvetítésével 1891-ben egy római bronz pálcika és bronz függő került a Magyar Nemzeti Múzeumba (Sági Károly adatgyűjtése: Sm. M. A. Isz.: 396). Ugyanez: (Arch. Ért old.) Ismeretlen lelőhelyes hagymafejes bronz fibula (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 787.) Battyánpuszta ismert római lelőhely, az előbb említett tárgyak is valószínűleg innen kerültek elő. Batytyánpusztán, a Vörsi út 15. számú ház előtt 1959-ben római urnasírt találtak útépítés közben. Anyaga a Balatoni Múzeumban van. (B. M. A. Isz.: ) A községi temetőben középkori templomnyomok. Kövér János vörsi plébános 1820-ban még beszélt olyan öregekkel, akik misét hallgattak ott, és tudták azt is, hogy a templom védőszentje Szent György ban a vörsi templom építéséhez szedték szét a templomot. A középkori Szentgyörgy falu helyét azonosítja ez az adat. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 13

16 787.) Battyánpuszta a középkori Battyán falu emlékét őrzi. Ennek helyét Kövér János 1820-as feljegyzése alapján tudjuk. Ezzel a faluval azonosítható a balatonszentgyörgyi téglagyár agyagbányájában a XIV. század végén elpusztult falunyom, ahol Sági Károly ásatott 1957-ben. Az ásatás során egy nemesi udvarház maradványai kerültek elő. Bottyán falunak Bottyán János kuruc tábornok nagyapja volt a földesura 1600-ban, amikor a török elpuszította a falut. Az ásatás során feltehetően az ő kúriájának nyomai kerültek elő. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. lsz-: 787.) 1820-ban Batytyán pusztáról szentgyörgyi Tóth Mihály házának felépítéséhez egy szekér követ vitt el. (Sm. M. A. lsz.: old.; falumonográfia). A XVI XVII. századi településről (Arch. Ért old.) A község területén állt a középkori Bar község is. Az 1963-ban készült kéziratos térkép még jelzi az elpusztult templom helyét, melyből 1785-ben a ma is álló barihegyi kápolnát építették ban a vörsi templom építéséhez is fejtettek ki és hordtak el követ. A község emlékét ma а Szentegyházi dűlő" őrzi (Sági Károly adatgyűjtése. Sm. M. A. lsz: 787.) BALATONÜJLAK A község déli végénél, az út keleti oldalán római telepnyomokat figyelt meg Kuzsinszky Bálint. Egy nagyobb római telep állhatott itt, melynek nyomai a község keleti szélén is észlelhetők. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. lsz: 397; itt még sírleletekről is szó esik.) A mai község déli-délkeleti részén, kelet nyugati irányban szántás után falak, melyeket évenként, a munkák után kitermelnek. Innen szobor-részek, edények, sírok is kerültek elő. (Sm. M. A. lsz.: 93, 1. old.; falumonográfia.) A község déli végénél, az út nyugati oldalán melléklet nélküli téglasírt említ Kuzsinszky. Azóta is kerültek már elő itt és a község keleti részén is kőlapokból készült római sírok. (В. M. A. lsz.: ) BÁLVÁNYOS Római kori bronz térdfibula került innét a Balatoni Múzeumba. (Sági Károly adatközlése; Sm. M. A. lsz: 812.) Csege pusztán sírok, edények kerültek elő. (Sm. M. A. lsz.: 82. old.; falumonográfia.) A községben a Temető utcában is régi sírok vannak. Antal és Bodi családok bemondása. (Sm. M. A. lsz.: 8 2. old. falumonográfia.) 14

17 BARCS A barcsi várról. (Sm. M. A. Isz.: 194.; falumonográfia.) Ocsmány pusztán római kori barbár lelőhely (Arch. Ért old.) BATÉ A községből Nero-korabeli aranyérem. (Római.) (Arch. Ért old.) Az ún. Templom-dombon" méteres körzetben a felszínen középkori (zömmel XVI XVII. századi) település maradványai vannak. Edénytöredékek, tűzhely nyomok. Terepbejárás (Sm. M. A. Isz.: 609.) BELEG Az ún. pusztaréti dűlő"-ben földvár nyomai találhatók. (Sm. M. B. N.: 33; Sm. M. A. Isz.: 398.) BERZENCE Az ún. Várdomb"-on keltakori sírmező található. (Sm. M.. B. N.: 31 Sm. M. A. Isz.: 399.). A község területén a plébánia, illetve a Ssent Antal templom mellett lévő régi temetőben a török hódoltság korából származó temetkezési helyek vannak. A régi Várdombon állítólag építkezés nyomai húzódnak. Az öregek elmondása alapján alagút vezet a templomig. (SMM. okmánytára; jegyzőségi jelenti. Sm. M. A. Isz.: 400.) Török temetőről. (Sm. M. B. N,: 31; Sm.. M. A. Isz: 399.) BÉZSENY Állítólag földvár van (Sm. M. A. Isz. 402). BIZE Egy 1854-ben készült kéziratos térkép pusztaszentegyház"-at" jelöl a határban. (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. MA. M. A., Isz.: 789.) 15

18 BODROG A Törökdomb nevű dűlőben egy márvány reliefet ástak ki, melyen római kori viseletben egy tógás férfi és nő látható. (SMM. okmánytára; Gönczi Ferenc feljegyzése; Sm. M. A. Isz.: 405.) A szövetkezeti terményfelvásárló udvarán 80 cm-es római kő van, melyen domborműves ábrázolásban két római katona látható. Rózsa Gy. terményforgalmi tisztviselő bemondása szerint Nagy Lajos terményfelvásárló, Alsóbü. (Sm. M. A. Isz.: 404.) 1938-ban az ún. török hegyen" római feliratok és szobor ábrázolásos fogadalmi kő. (Sm. M. A. Isz.: 403.) Az alsóbüi török hegyen ősi építkezési nyomai húzódnak. (Sm. M. B. N.: 32; Sm. M. A. Isz.: 403:) bodvica A községiben a Rákóczi u. 64. számú ház udvarán urnasírok kerültek elő, melyek Gubiánó Lajos egykori tanító birtokában voltak. (Sm. M. A. Isz.: old.; falumonográfia). A mai temető helyén román stílusban épült templom-alapfalak. Sírásáskor kardpenge, ágyúgolyó, stb. került és kerül elő. (Sm. M. A. Isz.: old.; falumonográfia.) BONNYA Az ún. Pogánydomb"-ról neolitikus és bronzkori maradványokat talált dr. Szőke Béla győri múzeumigazgató 1950-ben. (Sm. M. A. Isz.: 406.) A községben téglából épített római sírt találtak. A téglákat, broinzkarkötőket, kést, üveggyöngyöket, és 14 db érmet a kaposvári múzeum részére átadták. (Sm. M. okmánytára Gönczi Ferenc bejegyzése; Sm. M. Szl.: III ; Sm. M. A. Isz.: 406; 407.) A nyugati utcában évvel ezelőtt zsugorított sírok kerültek elő. (Sm. M. A. Isz.: old.; falumonográfia.) BÖHÖNYE Egy kőbalta található az iskola gyűjteményében Horváth Ferenc szíjártótól, 1945-ben temetés közben a sírásó edényt talált. A segesdi kolostorba került, mint boroskanesó. Károlyi András ajándékozta. Az ún. Szekula-erdő"-n Alsóhegyi József kőágyúgolyót talált. Az ún. Nagybalogd"-on az 1900-as években a nagybalogdi kanász kelyhet talált, amelyet a református egyházközség őriz. (Sm. 16

19 M. A. Isz.: old.) A csaprándi erdőrészben a 156-os magassági ponttól északkeleti irányban körülbelül 700 m távolságra cm mélységben csontvázakat találtak. Edények, kőbalták stb. kerültek a kaposvári múzeumba. Harmath J. főhadnagy értesítése (Sím. M. A. Isz,: 409.) Dávodpusztán római épületnyomok és érmek kerültek elő mintegy 30 évvel ezelőtt. Baik nevű bérlő vette meg és a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. (Sm. M. A. Isz.: old.) Dávodpusztán az utca bal oldalán az első ház előtt villanyoszlop leásása közben sír került elő. (Vascsat, vaskés, edénytöredék). Avar temetőnek tűnik, és nagyobb kiterjedésű lehet. Leletmentés 1962 (Sm. M. A. Isz.: 667.). BÖSZÉNFA Szentlászlón átfúrt kőbalta dr. Dombay János leírásával. (Sm. M. A. Isz,: 13., 6 7., 9. old. falumonográfia) ben a községtől 1 km-re 1 db bronzkori öntőkanál. (Sm. M. Szl.: II. 262; S-m. M. A. Isz.; 410.). Ritics pusztánál kőbalta dr. Dombay János leírásával; a szentegyedi baromfifarrnon feltehetőleg római kori temető (Sm. M. A. Isz..: 13., 6 7., 9. old, falumonográfia). BUZSAK 1879-ben a szőlőhegyen bronzkori edények. (Sm. R. T. T- É. 53; Sm. M. A. Isz.: 418.). A kaposvári múzeum szórványosan előkerült mészbetétes edényeket őriz innen (Sági Károly adatgyűjtése; Sm. M. A. Isz.: 790.) ben római üvegkorsó, tányér és gyűrű került elő (Sm. M. Szl.: III. 608; Sm. M. A. Isz.: 418.). A majorépületeknél keresztalakú fibulák, rekeszekbe foglalt piros színű kövek, gyöngyök stb. A háború előtt Konkoly Thege kettős római kori sírt tárt itt fel. Pusztai Rezső helyszínelése (Sm. M. A. Isz,: 419.) A pálkúti dűlőben (Pálozdenca) 1961 tavaszán 453 db XVII. századi ezüstérem-lelet egy korsóban. (2/3 tallérok, ezüst húszasok). "Utolsó évszám Leletmentés (Sm. M. A. Isz.: 421.) Az olajfúró-tornyoknál nyugat-keleti irányú sírok. Csik Ernő teremőr bejelentése (1957.) (Sm. M. A. Isz.: 419.) Szántásnál gyakran lehet településnyomokat találni. (Sm. M. A. Isz.: 100., 1. old. falumonográfia.) Buzsákhoz tartozó Csiszta pusztán egy régi rom van ben szántás közben nagy kövek, téglaitörmeliék stb. került elő. Állítólag pince, ill. alagút is van. Boszikovios család bejelentése a Szabad Földön keresztül. (Sm. M. A. Isz.: 417.) U 019 ftll : ia- IPOSVA* 17

20 BÜSSÜ Az ún, Határárok" dűlőben a lengyeli eis péceli kultúráiba sorolható (rézkori), bronzkori, hallstatt (korai vaskori) település található- A négyöles dűlőben bronzkori és római kori településnyomck. A Csigáskúti dűlőben feltehetően római villa maradváinyiai vannak. A kazsoki mezőn szórványos kőbalta. Nagy Mózes Lajos bejelentése és ajándéka. Terepjárás (Sm. M. A. Isz.: 778.) Kelta sírleletről (Arch. Ért old.). A újtelepi romtemplomról (római)? (Arch. Ért old.). CSÁKÁNY Több csiszolt kőbalta és véső ismeretes (Sm. M. Szl.: I ; Sm. M. A. Isz.: 414.) 1949 előtt bronz fibula ismeretes. (Sm. M. Szl.: II. 305; Sm. M. A. Isz.: 414.). A községtől északkeletre az ún. Fehéregyháza" felé a közlegelőn háromkarélyos földsánc és halom található. (Sm. M. B. N.: 48; Sm. M. A. Isz.: 414.) CSOKONYAVISONTA 1879 előtt kőék és kőgyalu került elő a keceli csárda közelében (Sm. M. A. Isz.: 415.).. CSOMA 1956-ban lengyeli kultúrába sorolható (rézkori) település és temető. Ugyanitt ún. griffes-indás avar temető. Kések, gyöngyök, faragott tűtartó, stb. Leletmentés 1956 (Sm. M. A. Isz.: 372.). Kelemen asztalosmester tud arról, hogy régebben az ún. MSapkadomb"-on fatemplom romjait találták meg. Lehetséges, hogy földdel borított faszerkezetű halomsír. (Sm. M. A. Isz.: 416.) CSOMBÁRD A szőlőhegyen sírokat és ékszereket találtaik. (Sm. M. A. Isz.: 109., 1. oldal; falumon с gráfia). Újfalu pusztáról bronz sarlókat ismerünk. (Sm. M. A. Isz.: 422.) 18

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29.

Somogy Megyei Levéltár. Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény. XV-XX. század XV.29. Somogy Megyei Levéltár Móricz Béla községtörténeti gyűjtemény XV-XX. század XV.29. 5 kisdoboz, Raktári egységek száma Terjedelem Terjedelem ifm. Iratok: 0,63 ifm. Összesen: 0,63 ifm. Raktári hely: Központi

Részletesebben

Somogy

Somogy Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.00-24.00 Balatonföldvár, 7. sz. főút, Balatonszetgyörgyi út

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület helyen végzett szállító helyen végzett szállító pontszáma helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 00.30-02.30 7. főút Balatonlelle, Rákóczi utca 03.00-05.00 7. főút Balatonboglár, Vikár Béla utca 06.45-07.45 Bárdudvarnok belterület, Bárdibükk

Részletesebben

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A régészeti örökségvédelem szempontjából érintett ingatlanok 3. melléklet a 8/2008. ( 29.) rendelethez A B C D 1 KÖH azonosító Lelőhely neve Helyrajziszám Lelőhely jellege - kora 2 27425 Kőeszköz, őskor

Részletesebben

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye

SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR. Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁR Somogy vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye 1724-1895 IV. 429. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm kisdoboz 226 nagydoboz 24,01 csomó Iratok:

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér

Somogy megye összes településének térképe egy helyen - Landkarte Somogy, Ungarn - TÉRKÉPNET - tér Somogy megye és a Balaton összes településének térképe egy helyen! Somogy megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Somogy megyei online műholdas térképek. Somogy megye Magyarország egyik megyéje

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

Somogy megye. Kaposvári járás

Somogy megye. Kaposvári járás Somogy megye Kaposvári járás - - Tartalom: I. Általános adatok... oldal II. Gazdasági alapadatok - Liberális-kapitalista gazdaság.. oldal Az EU csatlakozási népszavazás adatai és következménye III. A hatalomgyakorlás

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Balatonfenyves Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Somogy Megye Önkormányzati Hivatalai által vezetett és közzétett hatósági nyilvántartásainak elérhetőségei Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal www.andocs.hu/ Vendégeinknek/ Működő üzletek nyilvántartása

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

A Herman OTTÓ MÚZEUM ÁSATÁSAI ÉS LELETMENTÉSEI 1976-BAN

A Herman OTTÓ MÚZEUM ÁSATÁSAI ÉS LELETMENTÉSEI 1976-BAN A Herman OTTÓ MÚZEUM ÁSATÁSAI ÉS LELETMENTÉSEI 1976-BAN GÁDOR JUDIT HELLEBRANDT MAGDOLNA Abaújvár-Vár (encsi j.) Az abaújvári földvárban folytattuk az 1974. évtől folyó feltárásokat. A sánc átvágása után

Részletesebben

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat

VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat VÉL I.4.d.2. Vegyes iratok tervrajzok, II. sorozat 1. doboz 1. csomó Ádánd 1989 91. 0,01 ifm. 2. csomó Andocs 1985 89. 0,01 ifm. 3. csomó Andocs 1974 1975. 0,01 ifm. 4. csomó Attala 1986 1988. 0,01 ifm.

Részletesebben

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan

DDH Nonprofit Kft. érvényes LAKOSSÁGI DÍJAI a háztartási vegyes hulladékokra vonatkozóan díj Ág 120 0 204 204 55 258 Ág 60 0 177 177 48 225 Ág többlethulladék zsák 281 281 76 357 Almáskeresztúr 120 0 274 274 74 348 Almáskeresztúr 60 0 238 238 64 303 Almáskeresztúr többlethulladék zsák 300

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek

Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek Szükség esetén igénybe vehető ideiglenes melegedőhelyek BARCS BNI Széchényi F Gimnázium és Kollégium (Tavasz u. 3.) BNI Arany János Általános Iskola (Hősök tere 6.) Önkormányzat (Köztársaság u 1.) NAGYATÁD

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

Vandálok a Hernád völgyében

Vandálok a Hernád völgyében Vandálok a Hernád völgyében Garadna-elkerülő út, 1. lelőhely települése Csengeri Piroska dr. Pusztai Tamás Herman Ottó Múzeum Előadásként elhangzott a Barbarikum peremvidékein c. konferencián, Miskolc,

Részletesebben

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Somogy Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság 7400, Csokonai u.3. 82/527-580 7400, Csokonai u.3. Pf.250. 82/315-023 Földművelésügyi és

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!)

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!) M III 9610 Alsóbogát hrsz: 088 Nepomuki Szent János-szobor, a volt Festetics-majorba vezető út mellett. Barokk, 19. sz. eleje. M II 4459 Alsóbogát Szabadság u. 4., hrsz: 307 Iroda, lakás és raktár, volt

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez 00/2015 MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A 2014/2015. évi Somogy megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. december 14-tıl vasárnap kezdıdıen az alábbi menetrend-módosításokat

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Somogy megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó nem Telekadó kommunális adója kommunális adója idı utáni idegenforgalmi utáni

Részletesebben

Somogy vármegye erdőgazdasági üzemterveinek gyűjteménye

Somogy vármegye erdőgazdasági üzemterveinek gyűjteménye 1. Somogy Megyei Levéltár 2. IV. B. 428. 3. Somogy vármegye erdőgazdasági üzemterveinek gyűjteménye. 1881-1945. 4. Hely: Nagyberki, N terem galéria 5. Az állag tárgya: Az állag Somogy vármegye közigazgatási

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

To 029 Szekszárd, Tószegi-dűlő (142+800-143+060 km)

To 029 Szekszárd, Tószegi-dűlő (142+800-143+060 km) Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról A szondázó ásatások

Részletesebben

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Ásatásvezető: Straub Péter (Göcseji Múzeum) Munkatársak: Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Somogy megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Somogy megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHEÉGGNDZÁ omogy megye Európai zociális Alap Pedagógiai zakszolgálat omogy egyei

Részletesebben

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta.

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta. FÜZESABONY RÉGÉSZETI LELŐHELYEI Újkőkor (Neolitikum) 1. Pusztaszikszó sertéstelep: Kerámia töredékek, pattintott kőeszközök. Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúrája leletanyaga. (terepbejárás) 2. Pusztaszikszó

Részletesebben

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK, JAVASOLT MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK

Részletesebben

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd)

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd) Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések szeptember 01. (kedd) 00.00-22.00 Kaposvári Egyetem előtti fix telepítési helyen 06.45-08.00 Bárdudvarnok belterület,

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN

VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN Az 1955-ben megtartott Régészeti Konferencia összegezte a hazai őskori kutatás állását, rámutatva arra, hogy az utolsó tíz év anyaggyarapodása ellenére

Részletesebben

OMOGYI MUZ6UM 17. DR. DRAVECZKY BALÁZS

OMOGYI MUZ6UM 17. DR. DRAVECZKY BALÁZS OMOGYI MUZ6UM 17. DR. DRAVECZKY BALÁZS SOMOGY MEGYE RÉGÉSZETI KÉPESKÖNYVE HELYTÔRTÉNÇTI GYUJtEMÉNr DR. DRAVECZKY BALÁZS SOMOGY MEGYE RÉGÉSZETI KÉPESKÖNYVE 1970 A rajzokat készítette Berzy Péter Lektorálta

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

07/2016 ( ) sz. Közlöny

07/2016 ( ) sz. Közlöny Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóság Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Pf. 45. Telefon: 82/510-767 Fax: 82/510-652 Számlázási cím: 1112 Budapest Kánai u. 2/D. Bankszámlaszám: 11707024-20480851

Részletesebben

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni

Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Építményadó Építményadó Magánszemélyek Vállalkozók Tartózkodási Szállásdíj utáni Somogy megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsóbogát 600,- Ft/m2 3.000,- Ft/év 2% 2 Andocs 12.000,- Ft/év 1.800,- Ft/fő 2% 1.200,- Ft/nap 1.500,- Ft/év állandó lakos

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 7400 Kaposvár, Fodor József tér 1.

HIRDETMÉNY. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 7400 Kaposvár, Fodor József tér 1. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

Rendőrkapitányság Kaposvár KMB Alosztály. telefonszám cím. KMB iroda címe. fogadóóra helye fogadóóra ideje működési körzet

Rendőrkapitányság Kaposvár KMB Alosztály. telefonszám  cím. KMB iroda címe. fogadóóra helye fogadóóra ideje működési körzet Alosztály Rákóczi Balázs c.r.tzls 06-20/449-5976 rakoczib Nagy Krisztián c.r.tzls 06-20/449-5976 nagyk Kiss Zsombor János r.ftörm 06-20/449-5976 kisszs Fenyvesi Péter r. törm. 06-20/449-5976 fenyvesip

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés

Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése. Bevezetés 1 Bakonyi Erika Somogy megye településein 1998-2006. között történt tűzoltó-beavatkozások statisztikai elemzése A tűzeset és műszaki mentés beavatkozások szakszerű és hatékony végzése mellett kiemelten

Részletesebben

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné

CSEPEL TÖRTÉNETE. Összeállította: Cser Károlyné CSEPEL TÖRTÉNETE Összeállította: Cser Károlyné 2012 Jelen füzet kiadását Csepel 300 éves évfordulója alkalmából Budapest Csepel Önkormányzata támogatta CSEPEL TÖRTÉNETE Rövid segédanyag a Nagycsaládosok

Részletesebben

ÚJABB ADATOK A BADEN-PÉCELI KULTÚRA KELTEZÉSÉHEZ

ÚJABB ADATOK A BADEN-PÉCELI KULTÚRA KELTEZÉSÉHEZ ÚJABB ADATOK A BADEN-PÉCELI KULTÚRA KELTEZÉSÉHEZ Horváth Tünde- S. Svingor Éva - Molnár Mihály 1 1. melléklet: A mintavételre kijelölt objektumok rövid jellemzése: - 203. gödör, 33-34/4 szelvény: a többrétegű

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. Balaton déli partján kijelölt fürdőhelyek (strandok) Balatonberénytől Siófokig

Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. Balaton déli partján kijelölt fürdőhelyek (strandok) Balatonberénytől Siófokig Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. A természetes fürdővizekben való fürdés feltételeit és az engedélyezés rendjét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4.

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. függelék Épített örökség helyi védettségű elemei 5. függelék Természetvédelem

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk.

KAPOSVÁR. Az intézmény faxszáma: 82/411-015 Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõjének e-mail címe: drrakvacsm@kmmk.hu; tudogondozo@kmmk. SOMOGY MEGYE KAPOSVÁR Kaposi Mór Oktató Kórház Tüdõgondozó Intézet Az intézmény címe (irányítószámmal): 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Az intézmény levelezési címe: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u.

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

(A településről készült katonai felmérés1785-ből)

(A településről készült katonai felmérés1785-ből) (A településről készült katonai felmérés1785-ből) Egercsehi község településrendezési tervéhez készült Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat 2007. Dokumentáció: (településismertetés, régészeti érintettség,

Részletesebben

Puskás Gyula István: Svájc rövid történelme

Puskás Gyula István: Svájc rövid történelme 1 Puskás Gyula István: Svájc rövid történelme A svájci állam kialakulása hétévszázados történelmi összerakó játék, mégpedig a legkülönfélébb színű, nagyságú és felületű elemekből. Létrejötte számtalan

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI

BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI. 2007. KŐSZEGI FRIGYESNEK A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM RÉGÉSZETI ADATTÁRÁBAN NYILVÁNTARTOTT DOKUMENTÁCIÓI, JELENTÉSEI ÁSATÁSAIRÓL, LELETMENTÉSEIRŐL ÉS HELYSZÍNI SZEMLÉIRŐL Összeállította:

Részletesebben

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK BORSOD-ABAŰJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN 1979. ÉVBEN

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK BORSOD-ABAŰJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN 1979. ÉVBEN RÉGÉSZETI KUTATÁSOK BORSOD-ABAŰJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN 1979. ÉVBEN B. HELLEBRANDT MAGDOLNA SIMÁN KATALIN Abaújkér, Sárpatak I. (encsi j.) Az Abaújkérről az Aranyos patak völgyébe és az Abaúj szántóról Abaújalpárra

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Örökségvédelmi hatástanulmány Egyeztetési anyag Gyula, 2006 2 Örökségvédelmi hatástanulmány Köröstarcsa község településrendezési tervéhez 1. Vizsgálat a) történeti

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

A méhész A méhek Állatorvosi igazolás

A méhész A méhek Állatorvosi igazolás A méhész A méhek Állatorvosi igazolás sorszám tartási helye, az elhelyezésre kaptárok száma / családok neve címe telefonszáma Állandó tartási helye szolgáló terület pontos letelepedési ideje kelte (helye,

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. K U LT U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H AT Á S TA N U L M Á N Y Megrendelő: Kunfehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZENTGOTTHÁRD VÁROS 4 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2015 2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK../2016.(..) önkormányzati határozat Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgotthárd Város

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

VAN ÚJ A FÖLD. Katalógus. 2010. április 16. 2011. március 31. VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL

VAN ÚJ A FÖLD. Katalógus. 2010. április 16. 2011. március 31. VÁLOGATÁS A 2009. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL VAN ÚJ A FÖLD ALATT VÁLOGATÁS A. ÉVI LEGSZEBB LELETEIBŐL Katalógus 2010. április 16. 2011. március 31. Szkíta kor, 1. vitrin 1. Bögre Szürke színű gyorskorongolt, felhúzott fülű kónikus kis bögre. Ltsz.:

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet tervezete Budapest, 2007. január Az

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 100 hektárnál nagyobb et kezelők listája) 255 Igali Erdészet Igal. 6252 Alsóbogát 6,00 73,50 6069 Andocs 105,80 186,70 6114 Edde 31,70 32,10 6095 Fiad 85,40 104,70 6042 Gamás 182,70 469,50 6097 Igal

Részletesebben

2014. december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul:

2014. december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul: 2014. december 24-én (szabadnap) az alábbi járatok közlekedése módosul: 5900 164 Somogygeszti, felsı 18:06 Kaposvár, aut.áll. 18:50 nem közlekedik 5900 369 Kaposvár, aut.áll. 19:30 Somogygeszti, felsı

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye. Igal, Szent I. u. 100. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. Kadarkút, Árpád u. 23. 7530

Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye. Igal, Szent I. u. 100. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a. Kadarkút, Árpád u. 23. 7530 Gyermekjóléti Szolgálatok Somogy Megye Ellátott települések Intézmény neve Szolgálat címe Telefon, email Vezető és szakemberek nevei 1. Igal Kazsok, Ráksi, Somodor, Magyaregres, Somogyszil, Gadács, Büssü,

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben