DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92) , /20/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. HALÁSZ IMRE. D épület III. em., 312. szoba +36(92)509-914, 509-917 +06/20/950-7303 halasz.imre@pszfz.bgf.hu"

Átírás

1 Név: Beosztás: DR. HALÁSZ IMRE főiskolai tanár Aktualizálva: Egység: Közgazdasági, Vállalkozási és Emberi erőforrások Tanszék Elhelyezés: Telefon: Mobil: D épület III. em., 312. szoba +36(92) , /20/ FOGADÓÓRA Helye Ideje Megjegyzés D épület 312. hétfő: és /12. tanév II. félév szoba szorgalmi időszakában RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Végzettség: Német nyelv történelem szakos tanár (PTE., 1976.) Történelem szakos középiskolai tanár (ELTE, BTK ) Levéltáros (ELTE. BTK ) Turizmus szakközgazdász (BKE, 1995.) Tudományos fokozat: Bölcsészettudományi doktor (ELTE, 1984.) Történelemtudomány kandidátusa (MTA, Doktori Tanácsa, 1995.) Ph.D. (Történelemtudomány, ELTE, 1996.) Oktatói beosztások változásai: Főiskolai adjunktus (1985.) Főiskolai docens(1990.) Főiskolai tanár (1996.) Szakmai tisztségek: Tudományos igazgatóhelyettes ( ), PSZF (2000-től BGF. PSZFK) Tudományos Bizottság tagja ( ), PSZFK. Kari Tanács tagja ( ), PSZF. Zalaegerszegi Intézete Intézeti Tanács tagja ( ). BGF. Tudományos Tanács tagja (2011-) Elismerések és I. Pannon Tudományos Nap. MTA PAB-VEAB A legjobb BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) Fax: (+36-92)

2 kitüntetések: előadás díja. Idegennyelv-tudás: Német felső (1976) Latin alap (1995) Oktatott tárgyak: Politológia (alapképzés, nappali-távoktatás) Emberi erőforrás menedzsment (alapképzés, nappali-távoktatás) Művelődéstörténet II. A magyar művelődés története (FSZ) Kutatási terület, századi magyar gazdaság-, társadalom-, igazgatás- és tevékenység: oktatástörténet, címer- és pecséttan, a turizmus múltja, jelene és jövője. FŐBB PUBLIKÁCIÓK AZ ÖNKÉNYURALMI KÖZIGAZGATÁS KIÉPÜLÉSE ZALA MEGYÉBEN Levéltári Közlemények, 57. évf. 1. szám , old. LÁTNIVALÓK ZALA MEGYÉBEN Well Press Kiadó, Miskolc, old. A TELEPÜLÉS UTOLSÓ KÉT ÉVSZÁZADA in: Zalakaros. Városmonográfia. Zalakaros, old. ZALA MEGYE KÖZIGAZGATÁSA in: Zala megye archontológiája Zalai Gyűjtemény 50. Zalaegerszeg, és old.+ 3 térkép. REISEKULTUR VOR DEM MASSENTOURISMUS IM PANNONISCHEN RAUM in: Neuzeitliche Reisekultur im pannonischen Raum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Murska Sobota, old. DIE ENTWICKLUNGSRICHTUNGEN DES TOURISMUS IM SÜDPANNONISCHEN RAUM BIS ZUM ZWEITEN WELTKRIEG. in: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf Band 34. Kaposvár, old. NAGYKANIZSA ÖNKORMÁNYZATA A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN in: Nagykanizsa. Városi monográfia II. Nagykanizsa, old. WIRTSCHAFTLICHE MÖGLICHKEITEN DES REGIONALEN KULTURTOURISMUS IN DER WEST/PANNON REGION in: Touristische Werte ungarischer Denkmälrt in Österreich. (Burgenland und Wien). Szombathely, old. CD-n is. PERIÓDUSOK A DÉL-DUNÁNTÚL TURIZMUSÁBAN A SZÁZADBAN. in: Somogy Megye Múltjából. 40. Kaposvár, old. EGYÉB INFORMÁCIÓK Tudományos tevékenység és szakmai tagság: Tanügyigazgatás, és szaktárgyi oktatás (történelem, német nyelv, társadalomismeret, idegenforgalmi tárgyak oktatása) szakterületen szerepel az Országos Közoktatási, továbbá vendéglátás-idegenforgalom szakterületen az Országos Szakoktatási Szakértői Névjegyzékben, valamint az emelt szintű és közép szintű érettségi elnöki, emellett gazdaságiszolgáltatási szakterületen vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben. Az Oktatási Hivatal illetve az NSZI megbízásából folyamatosan ellát érettségi elnöki és szakvizsgaelnöki feladatokat től az emelt szintű érettségi vizsgákon történelem valamint 2 BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) Fax: (+36-92)

3 társadalomismeret, valamint vendéglátás-idegenforgalom szaktárgyi bizottságok elnöke. A tudományos testületek közül tagja a MTA Köztestületének (1995, Történettudományi Bizottság), MTA PAB II. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottságának, és a Város- és Helytörténet Munkabizottságnak (1999), az MTA VEAB Történettudományi Szakbizottsága Műemléki és Településtörténeti Munkabizottságának (1996), és a Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság Politikatudományi Munkabizottságának (2004). A tudományos és szakmai egyesületek közül tagja a Magyar Történelmi Társulatnak (1981), itt három cikluson keresztül országos titkár és igazgatóválasztmányi tag ( ) majd alelnök ( ), jelenleg (2009-) regionális alelnök. Tagja a Hajnal István Társadalomtörténeti Egyesületnek (1989), a Magyar Politikatudományi Társaságnak (1988), a Magyar Pedagógiai Társaságnak (1981), Magyar Turisztikai Egyesületnek (1995) a Magyar Közgazdasági Társaságnak (1999) és a Magyar Idegenvezetők Szövetségének (1995). Megalakulásától megszűnéséig tagja volt az Ablak Zalára Közalapítvány Kuratóriumának ( ) és elnöke a Zöld Mezőgazdaság Közalapítvány Felügyelő Bizottságának ( ) től megszakításokkal, majd 1997-től megszakítás nélkül résztvevője az Internationales Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf (Ausztria, Magyarország, Szlovénia és Horvátország szervezésében évente más országban megrendezendő) kultúrtörténeti konferenciasorozatnak, delegátusként, előadóként illetve soros levezető elnökként. Publikációk: Eddig ismert ( ) független hivatkozásainak száma: 180, ismertetések száma: 8. 2 könyv, 18 könyvrészlet, 66 tanulmány és szakcikk - közte egy városenciklopédiában 34 szócikk 15 cikk, és 66 ismeretterjesztő újságcikk szerzője. Magyarországon először írt (magyarul, németül, angolul) útikönyvet internetre Zala megye idegenforgalmi értékei címmel (1999, ezen kívül további 6 internetes publikációja van. 65 előadást tartott szakmai és tudományos (ebből nyolcat nemzetközi) konferenciákon. 6 kötetet szerkesztett, 33 tanulmányt, könyvrészletet, könyvet valamint OTKA pályázatot lektorált. Szervezője, rendezője illetve társrendezője volt 26 tudományos és szakmai ebből 11 nemzetközi - fórumnak, konferenciának. PhD. cselekményben részvétel: Bizottsági tag (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, 2002), témavezető (Kaposvári Egyetem Gazdálkodási és szervezéstudományi Doktori Iskola , sikeres védés summa cum laude eredménnyel 2006-ban), opponens (Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2010), bizottsági titkár (ELTE. Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, ) Külföldi kutató- és tanulmányutak: Arhiv Vojvodine Sremski Karlovci (hungaricakutatás, 1981, és 1983), Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien (egyéni, tudományos kutatás, 1996, és 1997), Hogeschool Eindhoven (1996), NATO (Brüsszel és Mons, 2001), ENSZ (Wien, 2001). Elnyert ösztöndíjak: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány (Osztrák-Magyar Közös Múlt Szakalapítvány, 3 BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) Fax: (+36-92)

4 , és ), Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Történelem- Földrajz Szakalapítvány, ) és OTKA egyéni tematikus pályázat ( ). Regionális és helyi médiajelenlét (rádió, televízió): Országgyűlési, önkormányzati és Európai Parlamenti választási, valamint a gazdaság- és az Európai Unió történetével foglalkozó élő műsorok szakértője, szakkommentátora a csatlakozást megelőző időszaktól folyamatosan (évente 3-4 alkalommal). Magyarország Európai Uniós csatlakozását megelőzően 12 részes, a Külügyminisztérium támogatásával készült ismeretterjesztő cikksorozata jelent meg a Zalai Hírlapban. TDK tevékenység: 1987-től 60 díjazott TDK dolgozat konzulense között folyamatosan zsűritag illetve zsűrielnök az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon és a Gazdasági Főiskolák TDK konferenciáin. Egyéb oktatási tevékenység: Intézeti oktató munkájával párhuzamosan - óraadóként - több felsőoktatási intézményben oktatott és jelenleg is oktat. Tartott előadásokat és vezetett szemináriumokat az ELTE. Bölcsészettudományi Kara Történelem Segédtudományai Tanszékén ( A neoabszolutizmus közigazgatásának sajátosságai a Nyugat-Dunántúlon; A közigazgatás strukturális változásai Magyarországon a neoabszolutizmus és a dualizmus korában), majd a JPTE (2000-től PTE) Bölcsészettudományi Kara Újkortörténeti Tanszékén (1995- A magyar polgári közigazgatás kialakulása; Porosz Németország - császári Németország) és a Kodolányi János Főiskolán (Magyarország gazdaságtörténete, Szociológia, ). Idegenforgalmi tárgyakat oktatott a PATE től Veszprémi Egyetem - Georgikon Kar Továbbképzési Intézetében (Turizmus rendszere és gazdaságtana, Turizmus földrajza ); a Kaposvári Egyetem ÁTK-n (Idegenforgalom gazdaságtana ), ugyanitt PhD témavezető ( ) től tart előadásokat és vezet gyakorlatokat a Pannon (előtte Veszprémi) Egyetemen. Oktatott tárgyai kezdetben: Nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok, Turizmus rendszere, Turizmus gazdaságtana, Kulturális turizmus, Gazdaságtörténet, Európai Uniós ismeretek, Európai Unió turizmusa, a jelenlegi tantárgyi struktúrában a BA ill. FSZ nappali és levelező - képzésben Turizmus társadalmi és gazdasági alapjai, Idegenvezetés módszertana, Turisztikai termékek fejlesztése, és Egészségturizmus. Emellett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Zalaegerszegi Képzési Központjában a másoddiplomás wellness-terapeuta szakon ( ) Turizmus rendszere és gazdaságtana, Magyarország turizmusföldrajza és Turizmus marketing és menedzsment tárgyakat adott elő, és ebben az időszakban záróvizsgabizottsági elnök volt. 4 BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) Fax: (+36-92)

5 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp , magyar és német nyelven, 87 old., 2. kiadás 1992., 3. kiadás 1996., 4. átdolgozott kiadás, 1998.) 3. kiad. [Zalakaros, 1996.] alapján: Zala megye történelmi olvasókönyve. Szerk.: Molnár András. Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, old.) 4. kiad. Zala megye ezer éve. (Tanulmánykötet a magyar államalapítás tiszteletére. Főszerk.: Vándor László. Zalaegerszeg, old.) ( ) 2. LÁTNIVALÓK ZALA MEGYÉBEN (VendégVáró Útikönyvek. A Keszthely város fejezetet ( old.) Müller Róbert írta. Főszek.: Körtvélyesi Erzsébet, Well Press Kiadó, Miskolc, 1999.) 236 old. Vándor László. Zalaegerszeg, old.) Zala megye. Landkreis Zalaegerszeg. Ein Rundgang. ( ) Fedezze fel az 1000 éves Zalát! (Szerk.: Kostyál László. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg, old.) 3. A TELEPÜLÉS UTOLSÓ KÉT ÉVSZÁZADA (in: Zalakaros. Városmonográfia. Szerk.: Halász Imre, Zalakaros, old.) Rábavölgyi Attila: Zalakaros (monográfia) (Pannon Tükör 2000/ old. Recenzió.) Kiss Gábor: A község-történetírás eredményei és sajátosságai Zala megyében. (in: Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 2001., 75. old. ) Tartalomfelsorolás. ( ) Csoma Zsigmond-Novák Ferenc: Zalakaros szőleje és bora az Alpok és a Balaton között. Zalakaros, old. [2 hivatkozás], 23. old. [2 hivatkozás], 25. old., 28. old., 56. old., 67. old. [3 hivatkozás], 112. old.) Fedezze fel az 1000 éves Zalát! (Szerk.: Kostyál László. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg, old.). 4. ZALA MEGYE KÖZIGAZGATÁSA (in: Zala megye archontológiája Zalai Gyűjtemény 50. Szerk.: Molnár András, Zalaegerszeg, és old.+ 3 térkép.) Bariska István: Zala megye archontológiája (Ismertetés. Századok, 2001/ old.) Pálffy Géza - Soós László: Zala megye archontológiája (Ismertetés. Kunics Zsuzsa: A Wlassics család és Nagykanizsa. (in: Wlassics Gyula élete és kora Zalaegerszegi füzetek 8. Szerk.: Kapiller Imre. Zalaegerszeg, old. 54. old.). Molnár László: Páka és Dömefölde évszázadai. (Páka, old.) Kiss Gábor-Fatér Bernadett: Zalaegerszeg várostörténeti bibliográfiája. (in: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 61. Zalaegerszeg, old.) Németh László: Ügyvédek Zalában (Jogtörténeti Szemle, 2006/ old. 42. old.)

6 2 Bősze Sándor: Mezővárosból község, községből kisváros. ( ). (Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. Szerk.: Bősze Sándor, Ravazdi László, Szita László. Szigetvár, és 528. old.. Németh László: Ügyvédek Nagykanizsán (in: A polgárosodó Nagykanizsa a 19. század második felében. Szerk.: Kaposi Zoltán. Nagykanizsa, old old.). Kiss Zsuzsanna: Zalai diákok a győri Királyi Jogakadémián (in: Zalai történeti tanulmányok Szerk.: Paksy Zoltán. Zalai Gyűjtemény 67. Zalaegerszeg, old. 90. old.) 5. A KÖZIGAZGATÁS ÁTSZERVEZÉSE ÉS A NÉGYCENTRUMÚ MEGYE KIALAKU- LÁSA (in: Zala megye ezer éve. Főszerk.: Vándor László. Zalaegerszeg, old.) Kunics Zsuzsa: A Wlassics család és Nagykanizsa. (in: Wlassics Gyula élete és kora Zalaegerszegi füzetek 8. Szerk.: Kapiller Imre. Zalaegerszeg, old. 54. old. [2 hivatkozás].) Pordán Krisztina: Közigazgatási perpatvar, avagy: hol legyen a megyeszékhely? (in: Külkereskedelmi Főiskolai Füzetek old. 75. old., 76. old., 78.old.) 6. KÖZLEKEDÉS, PÉNZÜGY, GYÁRIPAR. A KAPITALIZMUS FEJLŐDÉSE ZALÁBAN A KIEGYEZÉSTŐL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG (in: Zala megye ezer éve. Főszerk.: Vándor László, Zalaegerszeg, old.) Paksy Zoltán: Kisvárosi elit Zalaegerszeg város virilisei (in: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 61. Zalaegerszeg, old.) 7. AZ IDEGENFORGALOM ZALA MEGYÉBEN (in: Zala megye ezer éve. Főszerk.: Vándor László, Zalaegerszeg, old.) 8. A FELSŐOKTATÁS ZALÁBAN (in: Zala megye ezer éve. Főszerk.: Vándor László, Zalaegerszeg, old.) 9. MEGYEI JELKÉPEK, CÍMEREK (in: Zala megye ezer éve. Főszerk.: Vándor László, Zalaegerszeg, old kép.) Molnár László: Páka és Dömefölde évszázadai. (Páka, old.) 10. A TÉRSÉG TELEPÜLÉSEI (in: Göcsej. Szerk.: Boda László, B.K.L. Kiadó, Szombathely, 2001., 49 település leírása old.) Fedezze fel az 1000 éves Zalát! (Szerk.: Kostyál László. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg, old.) 11. HÉVÍZ, KEHIDAKUSTÁNY, LENTI, ZALAEGERSZEG, ZALAKAROS, ZALASZENT- GRÓT (in: Gyógy- és termálfürdők Nyugat-Magyarországon. Szerk.: Boda László, B.K.L. Kiadó, Szombathely, , , , , , old.) 12. HÉVÍZ, KEHIDAKUSTÁNY, LENTI, ZALAEGERSZEG, ZALAKAROS, ZALASZENT- GRÓT (in: Heil- und Thermalbäder in Westungarn. Red.: Boda László, B.K.L. Kiadó, Szombathely, , , , , , old.) 13. A TÉRSÉG TELEPÜLÉSEI (in: A Kis-Balaton és a Keszthelyi-hegység. 42 település leírása. Szerk.: Boda László, B.K.L. Kiadó, Szombathely és old.) Fedezze fel az 1000 éves Zalát! (Szerk.: Kostyál László. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg, old.) 14. A KÖZÉPSZINTŰ IGAZGATÁS HIVATALI ÁLLOMÁNYA ZALA MEGYÉBEN A BACH-KORSZAKBAN (in: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Bariska István Emlékkönyv. Szombathely, old.) Turbuly Éva: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Recenzió. Vasi Szemle, 2003, és

7 3 ( ) 15. A PANNON TÉRSÉG GYÓGYFÜRDŐI A TÖMEGTURIZMUS KIALAKULÁSA ELŐTT (in: Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Szerk.: Lengvári István Vonyó József. Pannónia Könyvek, Pécs, old.) 16. HÉVÍZ, KEHIDAKUSTÁNY, LENTI, ZALAEGERSZEG, ZALAKAROS, ZALASZENT- GRÓT (in: Az erőt adó gyógyvizek világa. Szerk.: Boda László, Pannon Termál Klaszter - B.K.L. Kiadó, Szombathely, , , , , , old.) 17. A TÉRSÉG TELEPÜLÉSEI (in: Észak-Zala. 81 település leírása. Szerk.: Boda László, B.K.L. Kiadó, Szombathely old.) Fedezze fel az 1000 éves Zalát! (Szerk.: Kostyál László. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg, old.) 18. NAGYKANIZSA ÖNKORMÁNYZATA A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN (in: Nagykanizsa. Városi monográfia II. Nagykanizsa, old.) Foki Ibolya: Nagykanizsa közigazgatása az es forradalom és szabadságharc leverése után. (in: A polgárosodó Nagykanizsa a 19. század második felében. Szerk.: Kaposi Zoltán. Nagykanizsa, old. 40. old. [2 hivatkozás], 41. old.[2 hivatkozás], 44. old.) Foki Ibolya: Nagykanizsa társadalmi-politikai életének fő vonásai a XVIII. századtól a XIX. század közepéig. (in: Zalai történeti tanulmányok Szerk.: Paksy Zoltán. Zalai Gyűjtemény 67. Zalaegerszeg, old old. [2 hivatkozás], 170. old., 173. old., 175. old. [4 hivatkozás], 176. old. [3 hivatkozás], 177. old., 185. old., 187. old. [2 hivatkozás], 188. old. [5 hivatkozás].) 19. SZÓRVÁNYOS ADATOK A CIGÁNYSÁG BACH-KORSZAK-BELI HELYZETÉHEZ (in: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene II. Szerk.: Márfi Attila. Pécs, old.) 20. A REGIONÁLIS SZINT A BACH KORSZAKBAN. (in: A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára. Szerk.: Fischer Ferenc, Hegedüs Katalin, Rab Virág. Pécs, old.) TANULMÁNYOK 1. ZALA MEGYE KATOLIKUS NÉPISKOLÁINAK ÉS TANÍTÓINAK HELYZETE A BACH-KORSZAK ELSŐ ÉVEIBEN (in: Zalai Gyűjtemény 16., Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból , Szerk.: Degré Alajos. Zalaegerszeg, 1981., old.) Kanyar József: Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusban való átmenet időszakában ( ) (Akadémiai Kiadó, Bp , 305., 306. old.) Foki Ibolya: Zalalövő története (in: Zalalövő története. Az ókortól napjainkig. Szerk.: Molnár András. Zalalövő, old. [3 hivatkozás], 380. old. Goór Zoltán: Tornyiszentmiklós története. (Tornyiszentmiklós, old.) Szakál István: Besenyő ezer éve. (Zalaegerszeg, old.) Rácz Erika: A horvát nemzetiségi nyelv használatának, alkalmazásának alakulása; a magyarosítás és magyarosodás útja a Mura mentén. (Kisebbségkutatás, 2004/ old.) 562. old. Bodorkós Zsolt Káli Csaba Molnár László: Gutorfölde története. (Zalai kismonográfiák 8. Zalaegerszeg, old.) Molnár László: Páka és Dömefölde évszázadai. (Páka, old. [2 hivatkozás], továbbá old.)

8 4 2. HOLLÓSI PÁL (in: Élni emberül... Életrajzgyűjtemény. Szerk.: Jakabfi Rudolf, Tóth Antal, Tóth Lászlóné. Zalaegerszeg, 1980., old.) 3. RAUCH FERENC (in: Élni emberül... Életrajzgyűjtemény. Szerk.: Jakabfi Rudolf, Tóth Antal, Tóth Lászlóné. Zalaegerszeg, 1980., old.) 4. SÁNDOR LAJOS (in: Élni emberül... Életrajzgyűjtemény. Szerk.: Jakabfi Rudolf, Tóth Antal, Tóth Lászlóné. Zalaegerszeg, 1980., old.) 5. A POLGÁRI KORI JÁRÁSI KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ZALA MEGYÉBEN (in: A Dunántúl településtörténete IV , Szerk.: Kanyar József PAB-VEAB Értesítő, Veszprém, 1982., old.) 6. NYARALÁS, IDEGENFORGALOM ÉS A SZERELMI SZABADFOGLALKOZÁSÚAK (História, 5. évfolyam 1983/3. szám, old. + 3 fénykép) Récsei Balázs: A kéjelgésügy és szabályozása Somogy vármegyében a dualizmus második felében. (in: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. 32. Szerk.: Récsei Balázs. 177, és 178. old.) (Internetes leközlése: kdf. Kempelen Farkas Digitális Könyvtár: ( ) Katona Csaba: Rosszéletű nők kalandjai a szabadságharc idején. (in: mult-kor ősz. 95. old., továbbá az internetes változatban is: ) 7. ZALAEGERSZEG LEGELSŐ ÍRÁSOS EMLÍTÉSE (Honismeret, XI. évfolyam 1983/3. szám, 28. old. + 1 fénykép) Zalaegerszeg évszázadai Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre.(Zalaegerszeg, old.) Kiss Gábor-Fatér Bernadett: Zalaegerszeg várostörténeti bibliográfiája. (in: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 61. Zalaegerszeg, old.) 8. NYARALÁS, IDEGENFORGALOM ÉS A SZERELMI SZABADFOGLALKOZÁSÚAK (A Históriában megjelent cikk másodközlése a szerkesztőség felkérésére: Látóhatár, szám, old.) 9. ZALA MEGYE GYÓGYSZERTÁRAI 1850-BEN (Gyógyszerészet, 27. évfolyam október szám, old.) Források a Muravidék történetéhez. 2. kötet. 2. zvezek Viri za zgodovino Prekmurja. (Szerk./Uredila: Mayer László, Molnár András. Szombathely-Zalaegerszeg, old.). 10. ZALA VÁRMEGYE ÉS SZÉKHELYÉNEK CÍMERE (in: A Dunántúl településtörténete V , Szerk.: Farkas Gábor. PAB-VEAB Értesítő. Veszprém, 1982., old fénykép) Kiss Gábor-Fatér Bernadett: Zalaegerszeg várostörténeti bibliográfiája. (in: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 61. Zalaegerszeg, old.)

9 5 11. AZ ÉVI NÉMETORSZÁGI FORRADALOM ESEMÉNYEINEK HÍREI ME- GYÉNK SAJTÓJÁBAN (in: Évkönyv Szerk.: Jakabfi Rudolf, Zalaegerszeg, 1983., old.) 12. ZALA VÁRMEGYE CÍMERE (Levéltári Szemle, 32. évfolyam szám, old fénykép.) Bertényi Iván: A történeti segédtudományok fejlődése Magyarországon között. (Turul, 1994/1-2. füzet, 4. old.) 13. ZALA VÁRMEGYE IZRAELITA ISKOLÁI A BACH-KORSZAK ELSŐ ÉVEIBEN (in: Zalai Gyűjtemény 18., Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból , Szerk.: Degré Alajos Bilkei Irén. Zalaegerszeg, 1983., old.) Zalaegerszeg évszázadai Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre. (Zalaegerszeg, old.) A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai Sajtó alá rendezte Németh László. (Zalai Gyűjtemény 52. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, old., 10. old.) Molnár László: Páka és Dömefölde évszázadai. (Páka, old.) Kiss Gábor-Fatér Bernadett: Zalaegerszeg várostörténeti bibliográfiája. (in: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 61. Zalaegerszeg, old.). A Magyarországi Holokauszt földrajzi enciklopédiája. III. kötet. Szerk.: Randolph L. Braham Tibori Szabó Zoltán. Park Kiadó, Bp old.) 14. ZALEGERSZEG MEZŐVÁROS ÍRÁSBELISÉGE A BACH-KORSZAKBAN (in: Magyar Herold. Forrásközlő és családtörténeti és címertani Évkönyv. Nr. 1. A magyar hivatali írásbeliség fejlődése Szerk.: Kállay István. Budapest, 1984., old fénykép.) Benda Gyula: Kézművesek és gazdák vagyona Zalaegerszegen az osztályos egyezségek tükrében (in: Zalaegerszeg évszázadai. Várostörténeti tanulmányok. Szerk.: Kapiller Imre. Zalaegerszeg, old és 248. old.) Foki Ibolya: Zalaegerszeg, A városi igazgatás szervezete és tisztviselői az abszolutizmus idején. Zalaegerszegi Füzetek 6. Szerk.: Kapiller Imre. Zalaegerszeg, Kiss Gábor-Fatér Bernadett: Zalaegerszeg várostörténeti bibliográfiája. (in: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 61. Zalaegerszeg, old.) 15. A MUNKÁSMOZGALOM TÖRTÉNETÉNEK ZALA MEGYEI IRODALMA (in: Évkönyv, Szerk.: Jakabfi Rudolf. Zalaegerszeg, 1984., old.) 16. ÖKÉNYURALMI NÉPISKOLAPOLITIKA ZALA MEGYÉBEN A BACH-KORSZAKBAN (in: Neveléstörténeti Füzetek 1. Szerk.: Balogh László Benő Kálmán. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványa. Budapest, 1984., old.) 17. ZALAEGERSZEG RÉGI CÍMERE (A város feudális és kapitalista kori pecsétjei alapján. Levéltári Szemle, 32. évf. 1982/2-3. szám., old szövegközti ábra.) Bibliographie internationale de l'humanisme et de la Renaissance. Ouvarge publié sur la recommandation du Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines avec le concours de la Deutsche Forschungsgemeinschaft et de l U.N.E.S.C.O. XXI. Travaux parus en Fédération internationale des Sociétés et Instituts pour l étude de la Renaissance. Geneve, IV.I/6.

10 6 Hongrie [et aussi partiellement Slovaquie et Transylvanie] IV old. [8093-as tétel]. Bertényi Iván: A történeti segédtudományok fejlődése Magyarországon között. (Turul, 1994/1-2. füzet, 4. old.) Kiss Gábor-Fatér Bernadett: Zalaegerszeg várostörténeti bibliográfiája. (in: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 61. Zalaegerszeg, old.) 18. ZALAEGERSZEG VÁROS 100 ÉVE (Honismeret, XIII. évf szám, 5-7. old. + 1fénykép) Történeti bibliográfia A Magyarországon megjelent történeti munkák bibliográfiája. Összeállította: Rozsnyói Ágnes és S. Gyivicsán Mária. (Bp old.) Zalaegerszeg évszázadai Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre.(Zalaegerszeg, old.) Kiss Gábor - Fatér Bernadett: Zalaegerszeg várostörténeti bibliográfiája. (in: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 61. Zalaegerszeg, old.) 19. NAGYKANIZSA VÁROS CÍMERE ÉS CÍMERÉNEK MEGÚJULÁSA (Nagykanizsa Város Tanácsának Híradója, 17. évf. Szerk.: Fazekas István. Nagykanizsa, 1985., old. + 4 fénykép) 20. A KÁLI-MEDENCE FALVAINAK OKTATÁSÜGYÉHEZ (in: A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei. 17. kötet. Szerk.: Törőcsik Zoltán és Uzsoki András. Veszprém, 1985., old.) Teljes szöveg elektronikus változatban: ( ) Hudi József: Egyházlátogatás a Káli-medence református iskoláiban 1867-ben. (in: Történeti és néprajzi dolgozatok a Káli medencéből. Szerk.: S. Lackovits Emőke. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, old. 18. old.) 21. ZALA MEGYE KATOLIKUS NÉPISKOLÁINAK PROBLÉMÁI AZ KÖZÖTTI IDŐBEN (in: Zalai Gyűjtemény 21. Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból Szerk.: Degré Alajos Halász Imre. Zalaegerszeg, 1985., old.) 22. AZ ALSÓFOKÚ OKTATÁS IRÁNYÍTÁSA ZALA MEGYÉBEN A FELSZABADULÁST KÖVETŐ MÁSFÉL ÉVBEN (in: Évkönyv , Szerk.: Jakabfi Rudolf. Zalaegerszeg, 1985., old.) 23. ADATOK A ZALAEGERSZEGI FELSŐOKTATÁS ELŐTÖRTÉNETÉHEZ (in: A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetének Évkönyve II. Szerk.: Halász Imre. Zalaegerszeg, 1986., old.) Zala megye történelmi olvasókönyve. Szerk.: Molnár András. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, old.) Zalaegerszeg évszázadai. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre. (Zalaegerszeg, old.) Kiss Gábor-Fatér Bernadett: Zalaegerszeg várostörténeti bibliográfiája. (in: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 61. Zalaegerszeg, old.)

11 7 24. AZ ALSÓFOKÚ OKTATÁS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ZALA MEGYÉBEN A BACH- KORSZAKBAN (in: A Dunántúl településtörténete VI. (IX-XIX. század). Szerk.: Somfai Balázs. PAB-VEAB Értesítő. Veszprém, 1986., old.) K. Lengyel Zsolt: Österreichischer Neoabsolutismus in Ungarn Grundlinien, Probleme und Perspektiven der historischen Forschung über die Bach- Ära. (in: Südost-Forschungen old.) 251. old. 25. KÖZOKTATÁS-IGAZGATÁS ZALA MEGYÉBEN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN (Neveléstörténeti Füzetek 4. Szerk.: Balogh László Benő Kálmán. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványa. Budapest, 1986., old.) 26. ZALAEGERSZEG MEZŐVÁROS ÍRÁSBELISÉGE A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN. (in: Zalai Gyűjtemény 25., Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1986., Szerk.: Halász Imre. Zalaegerszeg, 1986., old.) The Selected Bibliography of Hungarian Historical Science Edited by Ferenc Glatz. Etudies Historiques Hongroises publiées á l occasion du XVIIe Congrés Internetional des Sciences Historiques par le Comite National des Historiens Hongrois. 7. (Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences, Bp old.) The use of written records in Zalaegerszeg market town in the first half of the 19th century. Benda Gyula: Kézművesek és gazdák vagyona Zalaegerszegen az osztályos egyezségek tükrében ( ) (in: Zalaegerszeg évszázadai. Várostörténeti tanulmányok. Szerk.: Kapiller Imre. Zalaegerszeg, old és 248. old.) Zalaegerszeg évszázadai. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre. (Zalaegerszeg, old.) Kiss Gábor-Fatér Bernadett: Zalaegerszeg várostörténeti bibliográfiája. (in: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk.: Molnár András. Zalai Gyűjtemény 61. Zalaegerszeg, old.) 27. AZ ÖNKÉNYURALMI KÖZIGAZGATÁS KIÉPÜLÉSE ZALA MEGYÉBEN (Levéltári Közlemények, 57. évf. 1. szám , old.) The Selected Bibliography of Hungarian Historical Science Edited by Ferenc Glatz. Etudies Historiques Hongroises publiées á l occasion du XVIIe Congrés Internetional des Sciences Historiques par le Comite National des Historiens Hongrois. 7. (Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences, Bp old.): The establishment of the absolutistic administration in Zala county Vajda Lászlóné: Csertán Sándor, Zala megye kormánybiztosa ( ) (in: Zalai történeti tanulmányok. Zalai Gyűjtemény 35. Szerk.: Bilkei Irén. Zalaegerszeg, old old, 234. old..) Zala megye történelmi olvasókönyve. Szerk.: Molnár András. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, , 231., , 405. old.) Tóth Tamás: Lajtántúli tisztviselők a szolgabírói hivatalokban. (Bürokraták és elitek. Tanulmányok a XIX-XX. századi magyar történelemből. Sic itur ad astra old. 5., 8.[2 hivatkozás], és 9. old.) Foki Ibolya: Kapolcs és környéke községi igazgatása az 1850-es években. (Előadások az Eger-völgye településeinek történetéből. 1. A Hajnal István Kör történeti konferenciája. Kapolcs, old. 56. old.) K. Lengyel Zsolt: Österreichischer Neoabsolutismus in Ungarn Grundlinien, Probleme und Perspektiven der historischen Forschung über die Bach- Ära. (in: Südost-Forschungen old.) 252. old., 253. old, továbbá a tanulmány felhasználásával készült

12 8 kandidátusi értekezés téziseire hivatkozik: 251. old., 254. old. [3 hivatkozás], 255. old. A szabadságharc emlékei Zalában (Szerk.: Béres Katalin. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg, old. ) Foki Ibolya: Zalalövő története (in: Zalalövő története. Az ókortól napjainkig. Szerk.: Molnár András. Zalalövő, 1998.) 379. old. [3 hivatkozás], 380. old. Kanizsai Enciklopédia. (Szerk.: Rikli Ferenc. B. Z. Kiadó, Nagykanizsa, old.) Foki Ibolya: Zalaegerszeg, A városi igazgatás szervezete és tisztviselői az abszolutizmus idején. Zalaegerszegi Füzetek 6. Zalaegerszeg, Deák Ágnes: Nemzeti egyenjogúsítás (Osiris, Bp old.) Ferenczy Gábor: Zala megye közigazgatási térszerkezetének változásai 1989-ig. (in: A határ, amely elválaszt és összeköt. Szerk.: Mohos Mária, Pécs, és 66., old.) Foki Ibolya: Alsólendva és vidéke szolgálatában. Adatok Dervarics Kálmán életpályájához. (Muratáj, 2004/ old.) Pap József: A Heves és Külső-Szolnok vármegyei elit és a passzív ellenállás. (Aetas, 1998/ 2-3. szám.) Internetes kiadásában is: Foki Ibolya: Nagykanizsa közigazgatása az es forradalom és szabadságharc leverése után. (in: A polgárosodó Nagykanizsa a 19. század második felében. Szerk.: Kaposi Zoltán. Nagykanizsa, old. 39. old. [2 hivatkozás], 41. old.) Források a Muravidék történetéhez. Viri za zgodovino Prekmurja. 2. kötet. 2. zvezek (Szerk./Uredila: Mayer László, Molnár András. Szombathely- Zalaegerszeg, old., 27. old., 32. old.) K. Lengyel Zsolt: Neoabszolutizmus vagy önkényuralom? Megjegyzések a magyarországi Bach-korszak újabb historiográfiájához. (Aetas, évf. 3. szám old.) 245. old. [2 hivatkozás]. Foki Ibolya: Nagykanizsa társadalmi- politikai életének fő vonásai a XVIII. századtól a XIX. század közepéig. (in: Zalai történeti tanulmányok Szerk.: Paksy Zoltán. Zalai Gyűjtemény 67. Zalaegerszeg, old old.) 28. TERVEZET A HITTANT PÓTLÓ TANTÁRGYAK BEVEZETÉSÉRE 1919-BEN A NAGYKANIZSAI PIARISTA GIMNÁZIUMBAN (in: Nagykanizsa Város Tanácsa Híradója, 19. évf. Szerk.: Fazekas István. Nagykanizsa, 1987., old.) 29. TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS ISKOLAHÁLÓZAT ZALA MEGYÉBEN A BACH- KORSZAK ELEJÉN (in: Zalai Gyűjtemény 27. A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok település- és társadalomtörténete. Szerk.: Degré Alajos Foki Ibolya. Zalaegerszeg, 1987., old.) 30. AZ ÉVI OROSZORSZÁGI FORRADALOM ZALA MEGYEI SAJTÓVISSZ- HANGJA (in: Évkönyv. Szerk.: Jakabfi Rudolf Zalaegerszeg, 1987., old.) 31. OROSZORSZÁG LÁNGBA BORULT. Válogatás a 70 évvel ezelőtt megjelent nagykanizsai lapok cikkeiből. (Politikai Tájékoztató, 43. szám V. Zalaegerszeg, 1987., old.) 32. IVÁNCSA Községtörténet. (in: Fejér megyei Történeti Évkönyv 17., Szerk.: Farkas Gábor. Székesfehérvár, 1987., old.) Erdős Ferenc Keszi Tamás-Újlaki Pongrácz Zsuzsanna: Iváncsa története. (Iváncsa, old. [2 hivatkozás])

13 9 33. ZALA MEGYE GIMNÁZIUMAI A BACH-KORSZAK ELSŐ ÉVEIBEN ( ) (in: Zalai Gyűjtemény 26., Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1987., Szerk.: Bilkei Irén. Zalaegerszeg, 1987., old.) Czigány László: Laky Demeter és Sebesy Kálmán a szabadságharcban ( ). (in: Zalai történeti tanulmányok. Zalai Gyűjtemény 35. Zalaegerszeg, old old. A szerző nem a tanulmányra, hanem a tanulmányt is felhasználó bölcsészdoktori értekezés kéziratára hivatkozik. ELTE, Bp old.) 34. TÓTH BALÁZS PROTESTANS NÉPISKOLAI TANTERVE (in: Adalékok a XVI-XX. századi magyar művelődéstörténethez. Szerk.: Bálint István János. Az Országos Széchenyi Könyvtár Kiadványai. Új sorozat, 2. OSZK Budapest, 1987., old.) 35. ADATOK A ZALA VÁRMEGYEI MEZŐVÁROSOK ÍRÁSBELISÉGÉHEZ A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉN (in: A Dunántúl településtörténete VII. Falvak, várak és puszták a Dunántúlon XI-XIX. század. Szerk.: Somfai Balázs. Veszprém, 1987., old.) 36. ADATOK ZALA ALGIMNÁZIUMAINAK BACH-KORSZAK ELEJI HELYZETÉHEZ (in: Történeti tanulmányok Dél-Pannóniából I. Pécsi Akadémiai Bizottság kiadása. Szerk.: Szita László Vonyó József. Pécs, 1988., oldal) 37. TERVEZET A HITTANT PÓTLÓ TANTÁRGYAK BEVEZETÉSÉRE 1919-BEN A NAGYKANIZSAI PIARISTA GIMNÁZIUMBAN (in: Neveléstörténeti Füzetek 7., Szerk.: Balogh László Benő Kálmán. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1988., old.) Fazekas Csaba: A Faber-Apáti per. A Tanácsköztársaság vallásügyi likvidáló biztosainak felelősségre vonása 1920-ben. (in: Bűn és bűnhődés, 2. Győri Tanulmányok 24. Szerk.: Bana József. Győr, old. 38. A NAGYKANIZSAI ÚJSÁGOK OROSZORSZÁGÁRÓL Sajtószemle a hetven évvel ezelőtt megjelent lapokból. (in: A nagykanizsai Városi Tanács Híradója évf., Szerk.: Fazekas István. Nagykanizsa, 1988., old.) 39. A MONOSZLÓI BÍRÓLÁDA (in: Rendi társadalom, polgári társadalom 2., Szerk.: Erdmann Gyula. Gyula, old.) 40. NAGYKANAIZSA CÍMERE (in: Zalai Múzeum 4. Szerk.: Vándor László. Zalaegerszeg, 1992., old kép) Történeti bibliográfia. História Könyvtár. Bibliográfiák. 4. Szerk.: Pótó János. História MTA. TTI. Bp old.) Kanizsai Enciklopédia. (Szerk.: Rikli Ferenc. B. Z. Kiadó, Nagykanizsa, old.) Lovrencsics Lajos: A Nagykanizsai Városvédő Egyesület története (Nagykanizsa, old. Kis változtatással majdnem a teljes tanulmányt másodközli.). Kaposi Zoltán: Nagykanizsa önkormányzatának működése a 18. században. (in: Nagykanizsa. Városi monográfia. Szerk.: Lendvai Anna, Rózsa Miklós. Nagykanizsa, old. 46. old. [ 2 hivatkozás].) 41. MONOSZLÓ NEMESI (CURIALISTA) KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ADMI- NISZTRÁCIÓJA A XIX: SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN. (Comitatus, 4. évf. 4. szám április old.) 42. ZALAEGERSZEG MEZŐVÁROS HIVATALI ÍRÁSBELISÉGE I. (Comitatus, 4. évf szám aug.-szept old.) 43. ZALAEGERSZEG MEZŐVÁROS HIVATALI ÍRÁSBELISÉGE II. (Comitatus, 4. évf. 10. szám október old.)

14 ADATOK A NAGYKANIZSAI PÉNZINTÉZETEK TÖRTÉNETÉHEZ A TŐKÉS GAZ- DASÁG KIALAKULÁSÁNAK ELSŐ IDŐSZAKÁBAN (in: Rendi társadalom - polgári társadalom. Supplementum. Szerk.: Á. Varga László. Hajnal István Kör, Salgótarján Debrecen, old.) Németh László Paksy Zoltán: Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában (Szerk.: Németh László, Paksy Zoltán. Zalai Gyűjtemény, 58. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, old. ) 45. ADATOK ZALA VÁRMEGYE PÉNZINTÉZETEINEK TOPOGRÁFIÁJÁHOZ A 19. SZÁ- ZAD MÁSODIK FELÉBEN (in: Vállalkozó polgárok a Dunántúlon a dualizmus korában. Szerk.: V. Fodor Zsuzsa. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, old.) Vándor László. Zalaegerszeg, old.) 46. AZ IZRAELITA ISKOLAALAP ÉS ZALA MEGYE ZSIDÓ KISISKOLÁI A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉN (in: Neveléstörténeti füzetek 14. A zsidó iskolaügy helyzete Magyarországon. OPKM. Bp old.) 47. ISKOLA ÉS ISKOLÁZTATÁS A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN A MURA MENTI KÖZSÉGEKBEN (in: Népek a Mura mentén/ljudlje ob Muri. Szerk./Uredila: Janez Balazic in Vándor László. Nemzetközi tudományos konferencia Murska Sobota, május Murska Sobota- Zalaegerszeg, old.) Források a Muravidék történetéhez. 2. kötet. 2. zvezek Viri za zgodovino Prekmurja. (Szerk./Uredila: Mayer László, Molnár András. Szombathely-Zalaegerszeg, old.). 48. NAGYKANIZSA CENTRÁLIS HELYZETE A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN (in: Zalai Múzeum 7. Szerk.: Kunics Zsuzsa. Zalaegerszeg, p.) Kanizsai Enciklopédia. (Szerk.: Rikli Ferenc. B. Z. Kiadó, Nagykanizsa, old.) Pordán Krisztina: Közigazgatási perpatvar, avagy: hol legyen a megyeszékhely? (in: Külkereskedelmi Főiskolai Füzetek old. 75. old., 78. old.) Fedezze fel az 1000 éves Zalát! (Szerk.: Kostyál László. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Zalaegerszeg, old.) Rábavölgyi Attila: Nagykanizsa népességének változása a 19. század második felében. (in: A polgárosodó Nagykanizsa a 19. század második felében. Szerk.: Kaposi Zoltán. Nagykanizsa, old old.) /1849 EGY KEVÉSSÉ ISMERT NÓTÁSA: A MAGYAR DALL (Forrásközlés. Pannon Tükör, 1998/ old.) 50. A CSÁKTORNYAI TANÍTÓKÉPZŐ ELSŐ MÁSFÉL ÉVTIZEDE A NEMZETISÉGI NÉPOKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN (in: Népek a Mura mentén/völker an der Mur. 2. Szerk.: H. Simon Katalin. Zalaegerszeg, old.) 51. A PHARE CBC PROGRAM EREDMÉNYEI ZALA MEGYÉBEN (in: Európai Unió, regionalizmus, szuverenitás. A IV. Országos Politológus Vándorgyűlés előadásai. Szerk.: Beszteri Béla, Hervainé Szabó Gyöngyvér. MTA. VEAB. és KJF. Székesfehérvár, old. ) 52. KESZTELYI SZERELMI SZABADFOGLALKOZÁSÚAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN. (in: Piroslámpás évszázadok. Szerk.: Bana József.. Győr, old.)

15 KANIZSA ENCIKLOPÉDIA. 34. szócikk. (Szerk.: Rikli Ferenc. Nagykanizsa, Gazdaságtörténeti és igazgatási szócikkek: ÁFÉSZ, Alsó-Zala vármegye, Általános Szolgáltató Szövetkezet, antiszemitizmus, Bauer és Társa Faés Fémárugyár, Blankenberg Vilmos Hajdinahántolója, Bonbonetti Nagykanizsai Sütő- és Édesipari Rt., Dél-zalai Víz- és Csatornamű Vállalat, dicalis adó, Drávavölgyi Villamos Áramszolgáltató Rt., Dreher Sörgyárak Rt. nagykanizsai gyáregysége, Dunántúli Gazd., Szeszgyárosok Likőrgyára, egyesületek, egyházigazgatási beosztás, gazdacímtár, gazdasági fejlődés, Gázipari Gépgyár Kft., General Electric Lighting Tungsram Rt. Fényforrásgyára, gyógyszertárak, Hungária Seprő- és Kefegyár, Kanizsa Bútorgyár, Kanizsa Ruhaipari Szövetkezet, Kanizsáról írták, kereskedelem, KHG Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Közgazdasági Rt. nyomdája, népesség, Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ, Szabó Sándor Cipőgyára, téglagyárak, turulmadár, városcímer, Viktória Gőztéglagyár Rt., Weiser Gépgyár és Vasöntöde, Weisz Ignác Jéggyára.) A leghasználhatóbb várostörténeti kiadvány. ( ) 54. ZALAKAROS VÁROS MONOGRÁFIÁJA (in: Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. Tanulmányok Pécs történetéből 14. Szerk.: Vonyó József. Pécs Története Alapítvány, Pécs, old.) Horváth Gergely Krisztián: Vonyó József szerk. Várostörténet, helytörténetírás. Elmélet és módszertan. (Ismertetés. Korall szeptember old.) 55. REISEKULTUR VOR DEM MASSENTOURISMUS IM PANNONISCHEN RAUM (in: Neuzeitliche Reisekultur im pannonischen Raum bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf Band 33. Red.: Franc Rozman. Murska Sobota, old.) 56. DIE ENTWICKLUNGSRICHTUNGEN DES TOURISMUS IM SÜDPANNONISCHEN RAUM BIS ZUM ZWEITEN WELTKRIEG. (in: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf Band 34. Red. Bősze Sándor. Kaposvár, old.) 57. SOMOGY TURIZMUSÁRÓL AZ UTAS KÖNYVE TURISZTIKAI KÍNÁLATA ALAP- JÁN (in: Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv, 36. Szerk.: Bősze Sándor. Kaposvár, old.) Ismertetés. Sipos Csaba: A Somogy Megye Múltjából legújabb kötetéről. Somogyi Honismeret 2006/ old. 58. A REGIONÁLIS KULTURTURIZMUS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEI A WEST-PAN- NON RÉGIÓBAN (in: Magyar emlékek turisztikai értékei Ausztriában (Burgenland és Bécs). Szerk.: Wiktora Antal. Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Szombathely, old. CD-n is.) 59. WIRTSCHAFTLICHE MÖGLICHKEITEN DES REGIONALEN KULTURTOURISMUS IN DER WEST/PANNON REGION (in: Touristische Werte ungarischer Denkmälrt in Österreich. (Burgenland und Wien). Szerk.: Wiktora Antal. Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Szombathely, old. CD-n is.) 60. NAGYKANIZSA VÁROS CÍMERE ÉS CÍMERÉNEK MEGÚJJULÁSA (in: A polgárosodó Nagykanizsa a 19. század második felében. Szerk.: Kaposi Zoltán. Nagykanizsa, old kép.) 61. TURISZTIKAI TRENDEK A PANNON RÉGIÓBAN A TÖMEGTURIZMUS KIALAKU- LÁSA ELŐTT. (in: Gazdaság és oktatás. Dolgozatok a Pénzügyi és Számviteli Kar tudományos műhelyéből Szerk.: Radványi Tamás, BGF. PSZFK. Bp old.) 62. A BALATON LECSAPOLÁSA (História, 2010./ old. + 2 kép és 2 térkép.) 63. KRIEGER BALATON-TÉRKÉPE (História, 2010./ old. + 1 térkép.)

16 PERIÓDUSOK A DÉL-DUNÁNTÚL TURIZMUSÁBAN A SZÁZADBAN. (in: Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 40. Szerk.: Bősze Sándor. Kaposvár, old. CIKKEK 1. A KISZ MB ÉS AZ IFJÚSÁGI KLUBTANÁCS ÁLTAL KIÍRT JUBÍLEUMI PÁLYÁZATOKRÓL (Zala megyei Klubélet, 1979/2., old.) 2. EGY LAP ZALAEGERSZEG LEGRÉLGIBB TÖRTÉNETÉBŐL (Zalai Hírlap, 37. évf szám, június 7., 8. old. + 2 fénykép) 3. A (ZALA) MEGYEI LEVÉLTÁR LEGRÉGIBB OKLEVELE (Zalai Hírlap, 37. évf szám, augusztus 9., 8. old. + 1 fénykép) 4. A KEHIDAI OKLEVÉL (Zalai Hírlap, 38. évf. 19. szám, január 23., 8. old. + 1 fénykép) ÉVE TÖRTÉNT: VÉRES VÁSÁR PACSÁN (Zalai Hírlap, 38. évf. 41. szám, február 18., 3. old.) ÉVES A KEHIDAI OKLEVÉL (Zalai Évfordulók, Zalai Honismereti Híradó, 1982/1., old.) ÉVE TÖRTÉNT: VÉRES VÁSÁR PACSÁN (Zalai Évfordulók, Zalai Honismereti Híradó, 1982/1., old.) 8. ZALA VÁRMEGYE RÉGI CÍMERE (Zalai Hírlap, 38. évf szám, július 24., 8. old. + 4 fénykép) 9. A FÖLDBIRTOKOSOK HATALMASKODÁSÁNAK 600 ÉVES DOKUMENTUMA (Zalai Hírlap, 38. évf szám, augusztus 14., 8. old. + 1 fénykép) 10. ZALAEGERSZEG CÍMEREI A FELSZABADULÁS ELŐTT (Zalai Hírlap, 38. évf szám, október 2., 8. old. + 3 fénykép) 11. MEGYETÖRTÉNETI SOROZATUNK: A ZALAI GYŰJTEMÉNY (in: Évkönyv, Zalaegerszeg, 1982., old.) 12. IFJÚSÁGMOZGALMI KUTATÓCSOPORT ALAKULT (in: Évkönyv 1982., Zalaegerszeg, 1982., old.) 13. IFJÚ TÖRTÉNELEMBARÁTOK KÖRE A ZALAEGERSZEGI LEVÉLTÁRBAN (in: Beszámolók a történelembarátok köreiről. TIT Történelmi Füzetek. Budapest, 1982., old.) 14. ZALAEGERSZEG LEGELSŐ ÍRÁSOS EMLÍTÉSE (Zalaegerszegi Honismereti Híradó, Kézirat gyanánt kiadja a HNF Zalaegerszeg Városi Bizottsága, 1. szám, I. félév, 3-4. oldal. Másodközlés.) 15. MEG LEHETNE AKADÁLYOZNI AZ APRÓFALVAK ELHALÁSÁT? NÉGY MEGYE TANÁCSKOZÁSA TELEPÜLÉSFEJLESZÉSI KÉRDÉSEKRŐL. (Zalai Hírlap, 39. évf szám, június 11., 19. old.) 16. OLVASÓNAPLÓ: BERTÉNYI IVÁN: KIS MAGYAR CÍMERTAN. (Zalai Hírlap, 39. évf szám, június 25., 9. old.) 17. ZALASZENTGRÓT CÍMERE (Zalai Hírlap, 39. évf. 167, szám, július 16., 8. old. + 3 fénykép) 18. ZALA NÉPISKOLÁI AZ OSZTRÁK ÖNKÉNYURALOM IDEJÉN (Zalai Hírlap, 39. évf szám, december 10., 8. old.) Molnár László: Páka és Dömefölde évszázadai. (Páka, old.) 19. ZALA MEGYE JÁRÁSAI KIALAKULÁSUKTÓL MEGSZŰNÉSÜKIG (Zalai Hírlap, 40. évf. 5. szám, január 7., 8. old. + 4 térkép) 20. TARTOTTAK TANÍTÓKAT Néprajzi kép a Káli-völgyből címmel szemelvények a "Változásvizsgálatok a Káli-medence falvaiban" konferencia anyagából. (Napló, 40. évf. 23. szám, január 28., 7. old.) 21. KAZINCZY FERENC EMLÉKKIÁLLÍTÁS A SÁTORALJAÚJHELYI LEVÉLTÁRBAN (Levéltári Szemle, 1982/2-3. szám, 537. old.)

17 A XIII: KÖNYVTÁROS VÁNDORGYŰLÉS LEVÉLTÁRI SZEKCIÓJÁNAK KAPOSVÁ- RI ÉRTEKEZLETE (Levéltári Szemle, 1982/2-3. szám, 1982., old.) 23. CSÁCS FALU BETELEPÍTÉSE (Zalaegerszegi Honismereti Híradó, Kézirat gyanánt kiadja a HNF Zalaegerszeg Városi Bizottsága, 2. szám, II. félév, old.) 24. A DUNÁNTÚL TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE Regionális történészkonferencia Veszprémben. (Zalai Hírlap, 40. évf. 98. szám, április 27., 5. old.) 25. A TANÁCSOK EGYHÁZÜGYI VAONATKOZÁSÚ IRATAINAK ÉRTÉKHATÁR-VIZS- GÁLATA ZALA MEGYÉBEN (Levéltári Szemle, 34. évf., 1984/1-3. szám, old.) 26. NAGYKANIZSA VÁROS FELSZABADULÁS ELŐTTI CÍMEREI (Zalai Hírlap, 40. évf szám, május 5., 8. old. + 2 fénykép) 27. ÚJ ISKOLATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (Pedagógiai Szemle, 34. évf. 4. szám, április, old.) 28. BARANYA, SOMOGY, TOLNA ÉS ZALA MEGYÉK V: REGIONÁLIS TALÁLKOZÓJA (Pedagógiai Szemle, 34. évf. 5. szám, május, old.) 29. EGY KEDVELT FÜRDŐHELY: ZALAKAROS 700 ÉVES MÚLTJÁBÓL (Zalai Hírlap, 40. évf szám, szeptember 1., 8. old. + 1 fénykép) 30. NEMZETÜNK MÚLTJÁNAK ÍRÁSBELI EMLÉKEI Az első Nemzeti Levéltári Nap rendezvényeiről. (Zalai Hírlap, 40. évf szám, december old.) 31. A SZÁZ ÉVES VÁROS, ZALAEGERSZEG MÚLTJÁBÓL I. Egurscug villa regis. (Zalai Hírlap, 40. évf. 21. szám, január old. + 2 fénykép) ÉVE TÖRTÉNT: AZ ŐRÜLET TOBZÓDÁSA (Összeállította: Kiss Gábor, Pillér Éva, dr. Halász Imre, Tóth Ferenc, Hári Sándor. Zalai Hírlap, 41. évf. 28. szám, február 14., 4. old.) ÉVE TÖRTÉNT: BUDAPEST SZABAD! (Összeállította: Kiss Gábor, dr. Halász Imre, Tóth Ferenc, Pillér Éva, Hári Sándor. Zalai Hírlap, 41. évf. 34. szám, február 11., 4. old.) 34. EGY FILM BEMUTATÓJA ELÉ: A REDL-ÜGY (Zalai Hírlap, 41. évf. 37. szám, február 14., 5. old. + 1 fénykép) 35. A SZÁZ ÉVES VÁROS, ZALAEGERSZEG MÚLTJÁBÓL II. A török idők. (Zalai Hírlap, 41. évf. 39. szám, február 16., 8. old. + 1 fénykép) ÉVE TÖRTÉNT: A DÖNTŐ ÖSSZECSAPÁS ELŐTT. (Összeállította: Kiss Gábor, dr. Halász Imre, Tímár Ede, Tóth Ferenc, Hári Sándor. Zalai Hírlap, 41. évf. 46. szám, február 25., 4. old.) 37. A SZÁZ ÉVES VÁROS, ZALAEGERSZEG MÚLTJÁBÓL III. (Zalai Hírlap, 41. évf. 57. szám, március 9., 8. old. + 1 fénykép) ÉVE TÖRTÉNT: AZ UTOLSÓ NÉMET TÁMADÁS (Összeállította: Kiss Gábor, dr. Halász Imre, Pillér Éva, Hári Sándor. Zalai Hírlap, 41. évf. 58. szám, március 11., 4. old.) ÉVE TÖRTÉNT: A FASISZTA URALOM UTOLSÓ NAPJA (Összeállította: Kiss Gábor, dr. Halász Imre, Pillér Éva, Hári Sándor. Zalai Hírlap, 41. évf. 70. szám, március 25., 10. old.) ÉVE TÖRTÉNT: ZALA MEGYE FELSZABADULÁSA (Zalai Hírlap, 41. évf. 71. szám, március 29., 9. old. + 1 térkép) 41. A SZÁZ ÉVES VÁROS, ZALAEGERSZEG MÚLTJÁBÓL IV. (Zalai Hírlap, 40. évf., 181. szám, április 6., 8. old. + 1 fénykép) ÉVE TÖRTÉNT: ÍGY INDUL AZ ÚJ ÉLET. (Összeállította: Kiss Gábor, dr. Halász Imre, Hári Sándor. Zalai Hírlap, 41. évf. 82. szám, április 9., 4. old. + 1 fénykép)

18 A SZÁZ ÉVES VÁROS, ZALAEGERSZEG MÚLTJÁBÓL V. Város lesz a megyeszékhely. (Zalai Hírlap, 41. évf. 98. szám, április 27., 9. old. + 2 fénykép) 44. S FÖLRIADT OKTÓBER 6-RA 1849-BEN A GYILKOLÁS ÖRDÖGE (Zalai Hírlap, 43. évf szám, október 3., 8. old. + 2 fénykép) 45. FÖLDINDULÁS OROSZORSZÁGBAN Zala megye helyi sajtója az évi forradalomról. Zalai Hírlap, 43. évf szám, november 7., 10. old. 46. ZALAI MÁRCIUS 1848-BAN A forradalom és szabadságharc Zala megyei történetéből. (Zalai Hírlap, 44. évf. 61. szám, március 12., 7. old. + 2 fénykép) /49 EGY KEVÉSSÉ ISMERT NÓTÁJA (Zalai Hírlap, 44. évf. 61. szám, március 12., 7. old.) 48. HITTANBÓL SZOCIOLÓGIA Egy epizód a nagykanizsai piarista gimnázium tanácsköztársaság alatti történetéből. (Zalai Hírlap, 44. évf. 67. szám, március 19., 8. old.) 49. EMBERKÖZELIBB TÖRTÉNELEM KELL Zalaegerszegi beszélgetés Balogh Sándor történészprofesszorral. (Zalai Hírlap, 44. évf. 84. szám, április 9., 7. old.) 50. NEMZETI CÍMERÜNK NYOLC ÉVSZÁZADA (Zalai Hírlap, 45. évf. 63. szám, március 15., 5. old. + 7 kép) 51. A VÁROSCÍMER NÉGY ÉVSZÁZADA (Egerszeg, I. évf. 2. szám, május 11., 4-5. old. + 4 kép) 52. MAGYAR TÖRTÉNELEM ZSIDÓ TÖRTÉNELEM (Zalai Hírlap, 45. évf szám, június 3., 7-8. old.) 53. MEGJELENT A NÓTÁRIUS HARMADIK SZÁMA (Zalai Hírlap, 45. évf szám, július 15., 8. old.) 54. A RIBBENTROP-MOLOTOV PAKTUM ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓJÁN (Zalai Hírlap, 45. évf szám, szept., 8-9. old. + 1 kép) 55. A VÁROSCÍMER HISTÓRIÁJA I. (Kanizsa, november 17.) 56. A VÁROSCÍMER HISTÓRIÁJA II. (Kanizsa, november 24.) 57. A MAGYAR ÉRTÉKPAÍROK TÖRTÉNETÉRŐL. ZALAI SZERZŐ KÖTETE. (Zalai Hírlap, 46. évf. 59. szám, március 10., 8. old.) 58. MALINOVSZKÍJ JELENTETTE AZ ORSZÁG BEVÉTELÉT. ISMERT SZOBROK ISMERETLEN (?) TÖRTÉNETEK (Zalai Hírlap, 46. évf. 82. szám, április 7., 9. old. + 1 kép) 59. HÁROM KÖNYV NAGYKANIZSÁRÓL (Zalai Hírlap, 46. évf szám, május 5., 8. old.) 60. HUSZONKETTEDSZER A PANNON TÉRSÉG MÚLTJÁRÓL. Három ország kutatóinak tanácskozása. (Zalai Hírlap, 46. évf szám, július 28., 9. old.) 61. A SZÁZSZOROS ÉDEN TILTOTT GYÜMÜLCSEI "Szerelmi szabadfoglalkozásúak" Keszthelyen a múlt század második felében. (Zalai Kalendárium, Zalaegerszeg, 1990., old.) 62. FÖLRIADT A GYILKOLÁS ÖRDÖGE (Zalai Hírlap, 52. évf szám október old. + 1 kép.) 63. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 1.A nagyhatalmak konferenciáitól a belga miniszterelnök Van Zeeland javaslatáig. (Zalai Hírlap, 53. évf szám szeptember old.) 64. ZALÁBAN AZ ARANYBULLA UTÁN. (Zalai Hírlap, 53. évf szám szeptember old. + 1 kép)

19 MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 2. Winston Churchill fultoni beszédétől a Brüsszeli Szerződésig (Zalai Hírlap, 53. évf szám október old. + 2 kép.) 66. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 3. Az első hágai kongresszustól az Európa Tanács megalakulásáig (Zalai Hírlap, 53. évf szám november old. + 1 kép.) 67. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 4."A háború bármely formája nemcsupán elméletileg, de gyakorlatilag is lehetetlen) (Zalai Hírlap, 53. évf szám december old. + 1 kép.) 68. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 5. Az Európai Védelmi Közösség tündöklése és látványos bukása (Zalai Hírlap, 54. évf. 26. szám január old.) 69. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 6. A párizsi szerződések: A NYEU-tól az NSZK és Ausztria független állammá válásáig (Zalai Hírlap, 54. évf. 50. szám február old. + 1 kép.) 70. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 7. Az Európai Gazdasági Közösség és az Euratom születése (Zalai Hírlap, 54. évf. 74. szám március old. + 2 kép.) 71. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 8.Az Európai gazdasági Közösség első sikerei és az "üres székek politikája" (Zalai Hírlap, 54. évf. 97. szám április old. + 2 kép.) 72. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 9.Az egyet nem értés egyezményétől a Kilencek Európájának megszületéséig. (Zalai Hírlap, 54. évf szám május old. + 2 kép.) 73. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 10. Hatokból Kilencek, Tizek, Tizenkettek, a mediterrán térség integrációja. (Zalai Hírlap, 54. évf szám június old. + 2 kép.) 74. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 11. Az Egységes Európai Okmánytól Maastrichton át a Tizenötök Európájáig (Zalai Hírlap, 54. évf szám július old. + 2 kép.) 75. MEGOSZTOTT EURÓPA EGYESÜLT EURÓPA 12. Rögös út: Magyarország és a Közösség kapcsolatának három évtizede. (Zalai Hírlap, 54. évf szám augusztus old. + 2 kép.) 76. EMLÉKEZVE A ZALAI OLAJKUTATÁS ÚTTÖRŐIRE Srágli Lajos tudományos igényű krónikája a gazdasági koncepciós perek áldozatává vált MAORT történetéről. (Zalai Hírlap, 54. évf szám szeptember old. + 2 kép.) 77. ZALA VARÁZSA. BEVEZETŐ. (Magyar, német, angol, francia, olasz nyelvű bevezető a Zala megyét bemutató fotóalbumhoz. Canissa Kiadó, Nagykanizsa, old ÉVE NYÍLT MEG A ZALAKAROSI FÜRDŐ (Pannon Termál Magazin. 2005/ old.) 79. HÉVÍZI PANTEON (Pannon Termál Magazin. 2005/ old.) 80. AZ EREKLYE KALANDJA (Zalai Hírlap, 66. évf szám augusztus old. + 1 kép.) 81. KIRÁLYOK, JELVÉNYEK, ÉVSZÁZADOK (Zalai Hírlap, 66. évf szám augusztus old. + 2 kép.) INTERNETES PUBLIKÁCIÓK: 1. ZALA MEGYE IDEGENFORGALMI ÉRTÉKEI (1999. Magyarul, németül, angolul; 130 képpel.)

20 16 2. NYARALÁS, IDEGENFORGALOM ÉS A SZERELMI SZABADFOGLALKOZÁSÚAK (A História cikk internetes leközlése: kdf. Kempelen Farkas Digitális Könyvtár ( ) 3. NAGYKANIZSA CENTRÁLIS HELYZETE A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ( ) 4. A KÁLI-MEDENCE FALVAINAK OKTATÁSÜGYÉHEZ ( ) A Veszprém megyei múzeumok közleményei. Elektronikus Periodika Archívum 5. ZALAKAROS (A monográfia elektronikus megjelenítése: NKÖEOK Szerkesztőség, yveszeti_adatok.htm ( ) 6. CIGÁNYSÁG A BACH-KORSZAKBAN (Múlt-kor, történelmi portál szeptember 3. ( ) 7. NAGYKANIZSA ÖNKORMÁNYZATA A 19. SZÁZAD ELEJÉN. (Mindentudás Nagykanizsai Egyetemének előadása. Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa, szeptember 21.) ( ) TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ELŐADÁSOK: 1. ADATOK ZALA MEGYE OKTATÁSÜGYÉHEZ A BACH-KORSZAK ELSŐ ÉVÉBEN. (Művelődéstörténeti kutatások a Dunántúlon. Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék regionális tudományos tanácskozásai IV., Siklós, október 30., I. szekció: Oktatáspolitikai és oktatástörténeti kutatások. Megjelent: - tanulmánnyá átdolgozott változata - Zalai Gyűjtemény 16., Szerk.: Degré Alajos old.) 2. POLGÁRI KORI JÁRÁSI KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ZALA MEGYÉBEN (A Dunántúl településtörténete. IV. Az MTA Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságainak településtörténeti konferenciája, Siófok, május 23., II. szekció: Település- és igazgatástörténet. Megjelent: A Dunántúl településtörténete IV , Szerk.: Kanyar József PAB-VEAB Értesítő, Veszprém, 1982., old.) 3. APOTHEKENUNTERSUCHUNGEN IN EINEM UNGARISCHEN KOMITAT (ZALA) IM JAHRE (Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie. Sektion B. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, szeptember 30. Megjelent: összefoglaló: Zusammenfassungen der Vorträge. 35. old. Pharmaziehistorischer Kongress Budapest, 1981., Stuttgart old. tanulmánnyá átdolgozott változata - Gyógyszerészet 27. évf. 10. szám, old.) 4. ZALA VÁRMEGYE ÉS SZÉKHELYÉNEK CÍMERE (A Dunántúl településtörténete V. Az MTA Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottságainak településtörténeti konferenciája. Heraldika - Genealógiai Szekció. Veszprém, november 10. Megjelent: A Dunántúl településtörténete V , Szerk.: Farkas Gábor. PAB- VEAB Értesítő. Veszprém, 1982., old fénykép. 5. TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS ISKOLAHÁLÓZAT ZALA MEGYÉBEN A BACH- KORSZAK ELEJÉN ("A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok település- és társadalomtörténeti kutatásainak problémái" címmel Somogy, Baranya, Tolna és Zala megyék V. regionális tudományos tanácskozása. Zalaegerszeg, június 3., D. Művelődéstörténet és művelődésszervezés szekció. Megjelent: Zalai Gyűjtemény 27. A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok településés társadalomtörténete. Szerk.: Degré Alajos Foki Ibolya. Zalaegerszeg, old.) 6. A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR TUDOMÁNYOS KUTATÁST ÉS KÖZMŰVELŐDÉST SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XV. Vándorgyűlése, Levéltári Szekció. Győr, augusztus 26.)