DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA"

Átírás

1 DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Derecske-Létavértes kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. (1) bekezdése (Ötv.), a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 16. -a (Ttv.), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv., valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tft.) alapján - a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására, - térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére, - a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére, - a közigazgatási feladat- és hatáskörök ellátására, a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében társulási megállapodást kötnek. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre. A többcélú kistérségi társulás három évre jön létre. A KISTÉRSÉGET ALKOTÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK :

2 4 Önkormányzat neve Címe Lakosságszám Álmosd Község Önkormányzat, 4285 Álmosd, 1797 Fő u.10. Bagamér Község Önkormányzata 4286 Bagamér, 2615 Kossuth u. 7. Derecske Város Önkormányzata, 4130 Derecske 9429 Köztársaság út 87. Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos, 2006 Nagy u Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 4274 Hosszúpályi, 5764 Debreceni u. 2. Kokad Község Önkormányzata 4284 Kokad, 717 Kossuth L. u. 55. Konyár Község Önkormányzata 4133 Konyár, 2367 Rákóczi u. 24. Létavértes Város Önkormányzata, 4281 Létavértes, 7320 Kossuth u. 4. Mikepércs Község Önkormányzata 4271 Mikepércs, 3690 Kossuth u. 1. Monostorpályi Község Önkormányzata 4275 Monostorpályi, 2222 Bajcsy Zs. u. 1. Sáránd Község Önkormányzata 4272 Sáránd, 2423 Nagy u. 44. ÖSSZESEN:

3 5 1.) A Társulás neve: Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása (továbbiakban: Társulás) 2.) A Társulás székhelye (továbbiakban: székhely): Sáránd Község 4272 Sáránd, Nagy u ) A társulás alapítói: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bagamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kokad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alapítás éve: ) A Társuláson belül 3 mikrotérség működik. Mikrotérségek, tagjainak neve és székhelye: 1. mikrotérség: Létavértes(székhely), Álmosd, Bagamér, Kokad,, Kossuth u mikrotérség: Hosszúpályi (székhely), Monostorpályi, Hajdúbagos, Debreceni u mikrotérség: Derecske (székhely), Konyár, Sáránd, Mikepércs Köztársaság u. 87. A mikrotérség a többcélú kistérségi társulás egyes funkcióiról, egyes önkormányzati feladat-és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, összehangolásáról ezen társulási megállapodás keretei között ill. külön megállapodásba foglaltan gondoskodhat. 5.) A Társulás működési területe: a kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területe. 6.) A Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv. A társulás pecsétje körpecsét, középen a Magyar Köztárasság címere, a kör szélén körbefutó felirattal: Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás. A költségvetési szerv alapításáról a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselőtestületei külön okiratban rendelkeznek, ill. arról Alapító Okiratot adnak ki. A Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei. 5

4 6 7.) A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: A gazdálkodás megszervezésének módja szerint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű A részben önálló költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét külön Megállapodás tartalmazza. 8.) A Társulás szakágazati besorolása: Területfejlesztés szakigazgatási tevékenysége A Társulás vállalkozói tevékenysége (TEÁOR 03 szerint) Időszaki kiadvány kiadása Autópálya út, sport, játéktér építése Szállodai szolgáltatás Utazás szervezés Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Ingatlan bérbeadása, üzemeltetés Hardver szaktanácsadás Szoftver kiadás Egyéb szoftver szaktanácsadás-ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis tevékenység Egyéb számítástechnikai tevékenység Jogi tevékenység Piac és közvélemény-kutatás Üzletviteli tanácsadás Mérnöki tevékenység tanácsadás Társadalmi szolgáltatások igazgatása Szennyvíz gyűjtése, kezelése Hulladékgyűjtés, kezelés Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás Alapfokú oktatás Alkotó és előadó művészet 9.) Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el. 10.) A Társulás tagsági nyilvántartása: 6

5 7 A Társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: - a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét, - a belépés, a csatlakozás időpontját, - a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást, - a szavazati jogosultságot, - a pénzügyi hozzájárulást. A nyilvántartás felfektetése és vezetése a hivatali szervezet feladatát képezi. II. A TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 1.) A Társulás célja, - egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), - térségfejlesztés : területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, fejlesztési tevékenységet. Társulás funkciói: 2.) A Társulás hármas funkciót lát el: - önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, - közigazgatási feladat- és hatáskör ellátása, - térségfejlesztés: - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása) - településfejlesztés összehangolása. A Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket. A társulás területfejlesztési feladatkörében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény szabályait kell alkalmazni. 7

6 8 3.) A Társulás feladat- és hatáskör ellátása: A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak. A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. A Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket. (térségi feladatok, térségi feladatellátás). A Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatásköröket. (ágazati, fakultatív feladatok, átruházott feladatellátás) A települési önkormányzat képviselő-testülete egyes ágazati feladatainak ellátására külön megállapodást köt a Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselőtestületével. Az átruházott feladat- és hatáskör törvény eltérő rendelkezése hiányában tovább nem ruházható. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára az Ötv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Társulás egyes feladatainak ellátását a társulás székhelyének Önkormányzata vagy a társulás más tagja intézménye útján látja el. A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete külön megállapodást köt. 4.) A feladatellátás módja: A Társulás feladatait többféle módon láthatja el: - társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó társulás), - saját intézmény, - a társulás székhely (város) intézmény útján, - mikrotérség (községi) intézmény, - ellátási szerződés, - feladatellátási szerződés, 8

7 9 - közszolgáltatási szerződés, - vállalkozási szerződés, - kistérség, székhely, város polgármesteri hivatala, - mikrotérség polgármesteri hivatala útján, - valamint egyéb módon. III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS l.) Feladatellátás rendszere: A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozatba foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulhatnak, adhatnak megbízást, amely pénzügyi hozzájárulással jár, és melynek forrásai pályázati és saját forrásból tevődhetnek össze. Térségi feladatellátás: (Társulási megállapodás keretében meghatározott feladat ellátása térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően.) A Társulás a társulási megállapodásban rögzített térségi feladatokat a térség egészére kiterjedően, térségi szinten látja el. Ágazati feladatellátás: a Társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzat képviselőtestülete által jelen megállapodás, valamint külön megállapodás keretében meghatározott feladat ellátására. A Társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete egyes önkormányzati feladat- és hatáskört, egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört átruházhatja a Társulásra. Egyes ágazati feladat ellátására a társult települési önkormányzat képviselő-testülete a Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testületeivel külön megállapodást köt. 2.) A feladatellátás rendszerébe tartozó feladatkörök: A) közoktatási feladatok HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK KÖRE: 9

8 10 : - alapfokú nevelés-oktatás feladatok: a.) Pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása. - pedagógiai értékelés, - szaktanácsadás, - igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, - - térségi továbbképzések, konferenciák szervezése, rendezése. - - térségi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, rendezése, - tanuló tájékoztatási, tanácsadó szolgálat. b.) Térségi óvodavezetői, igazgatói, pedagógusi szakmai munkaközösségek működtetése. c.) Szakmai Pedagógia Napok szervezése, rendezése. d.) Pedagógiai kiadvány szerkesztése, kiadása. e.) E-tanulási adatbázis létrehozása, bevezetése, működtetése f.) Alapfokú oktatás: - idegen nyelv - nyelvvizsgára felkészítő oktatás g.) Alapfokú oktatás: (1-8.osztály) tanórai és órán kívüli differenciált fejlesztés tehetséggondozás, hátránykompenzáló, nívócsoportos tanórai ill. órán kívüli foglalkozás. h.) Pedagógiai szakszolgálati tevékenység: - nevelési tanácsadás, - logopédiai ellátás, - gyógy-testnevelés, - szakértői és rehabilitációs bizottság működtetése, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. A Társulás a térség egészére kiterjedően gondoskodik a jelen megállapodásban meghatározott térségi feladatellátásról. B.) Egészségügyi feladatok: Térségi feladat: a.) Hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, működtetése. b.) kistérségi adatbázis, információs rendszer működtetése c.) Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés. C.)Szociális feladatok: Térségi feladatok: a.) Intézményi ellátások, szolgáltatások, fejlesztések összehangolása, b.) Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése. c.) Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati források gyűjtése. 10

9 11 d.) Jelzőrendszeres házi gondozás megszervezése, összehangolása, működtetése. e.) fogyatékosok támogató szolgálata, megszervezése működtetése D.) Gyermekvédelmi feladatok: Térségi feladatok: a.) Helyettes szülői ellátás biztosítása b.) Gyermekvédelmi ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás szervezése, összehangolása. c.) Térségi konferenciák, rendezvények szervezése, szakmai módszertani anyagok készítése, kiadása. d.) Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése. e.) Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés. E.) Kulturális, közművelődési és ifjúságfejlesztési feladatok: Könyvtári szolgáltatások: Térségi feladatok: a.)térségi könyvtári szolgáltatások nyújtásának összehangolása. - Térségi információs könyvtári hálózat: - könyvtárközi kölcsönzési rendszer kialakítása, összehangolása. - gyors szolgáltatás. - Térségi ellátó rendszer kiépítése: Állománygyarapító terv készítésének összehangolása, közös terv készítése. b.)könyvtári adatbázis, információs, informatikai szolgáltatási rendszer fenntartása, működtetése. c.) Érdekeltségnövelő pályázat térségi összehangolása, pályázat készítés. d.) Térségi információs adatbázis működtetése. e.)pályázatfigyelés, tanácsadás, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés. Kulturális- ifjúságfejlesztési szolgáltatások: Térségi feladatok: a.) Amatőr alkotó művészeti tevékenységek, közösségek menedzselése. b.) Gyermek és ifjúsági alkotótáborok, művésztelep működtetése. c.) Térségi információs rendszer működtetése. d.) Térségi kulturális kapcsolatok szervezése, gondozása. e.) Művészeti bemutatók, amatőr alkotó művészek kiállításának szervezése. f.) Szabadidős tevékenység szervezése g.) Humán kutatás, fejlesztés F.) Sport feladatok: Térségi feladatok: a.) Térségi szintű utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás. b.)térségi iskolai sportversenyek szervezése, rendezése. c.)sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása. d.)térségi versenyrendszer működtetése. 11

10 12 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖRE: A.) Szolgáltatás - szervezési feladatok Térségi feladat: a) Térségi konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése, szakmai módszertani anyagok készítése, kidolgozása. b) Térségi informatikai, információs rendszer működtetése: - agrár információs rendszer - intézményi (közoktatási, szociális) információs rendszer, - településrendezési, településfejlesztési információs rendszer, - környezetvédelmi információs rendszer, - közigazgatási információs rendszer. c) Pályázatfigyelés, pályázatkészítés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés. d) kistérségi közigazgatási ügyintézés körszerűsítése. B.) Műemlékvédelmi, helyi építészeti védelmi feladatok Térségi feladat: a) Kistérség területén lévő műemléki értékek feltárása, számbavétele, védelmének megszervezése, összehangolása. b) A helyi építészeti örökség védelmének összehangolása. c) Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése. d) Gondoskodás az állampolgárok, szervezetek tájékoztatásáról, vélemény nyilvánítás, javaslattétel lehetőségének megteremtése. e) Pályázatfigyelés, közös pályázat. C.) Természet és környezetvédelmi feladatok Térségi feladatok a.) Térségi környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata. b.) Települési környezetvédelmi programok összehangolása. c.) Hulladékkezelési közszolgáltatási rendszer összehangolása. d.) Közös hulladékgazdálkodási terv készítése. e.) Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés. 12

11 13 D.) Településüzemeltetés Térségi feladatok: Állategészségügyi feladatok ellátása: - kóbor ebek befogásával, őrzésével, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok. Fakultatív feladat: a) Közterület tisztántartásának közös végzésének összehangolása, működtetése. b) Zöldterület fenntartás közös megszervezése, összehangolása, működtetése. c) Lovas járőr szolgálat működtetése d) Hulladékkezelési közszolgáltatási rendszer közös kialakítása, szervezése, működtetése. E.) Közlekedési feladatok: Fakultatív feladat: a) Térségi fejlesztési, felújítási feladatok tervezése, pályázatok összehangolása. b) Helyi közútfenntartás, útellenőrzés megszervezése, összehangolása. c) Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés.térségi informatikai, tájékoztatási, információs rendszerek F.) Vízgazdálkodás: Térségi feladatok Vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz-belvízelvezetés térségi összehangolása. a.) Belterületi árkok tisztántartásának megszervezése, összehangolása. b.) Pályázatfigyelés, közös pályázat. G.)Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok: Térségi feladat: a) Térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös megjelentetése. b) Térségi éves rendezvénynaptár készítése. c) Pályázatfigyelés, pályázatkészítés, pályázati forrásgyűjtés. d) Adatbázis, információs rendszer működtetése. TERÜLETFEJLESZTÉSI, TELEPÜLÉS-FEJLESZTÉSI, RENDEZÉSI FELADATOK KÖRE A.) Területfejlesztési feladatok Térségi feladat: a) kistérségi területfejlesztési koncepció, program és területfejlesztési terv készítése. b) kistérségi területfejlesztési koncepció és területrendezési tervek egyeztetése. c) Térségi Civil Fórum működtetése 13

12 14 B.) Településfejlesztési feladatok: Térségi feladat: a) átfogó, minden települést, az önkormányzatokat, a vállalkozási és a civil szférát érintő fejlesztésekre kiterjedő koncepciók, programok készítése, b) projektek előkészítése C.) Településrendezési feladatok Térségi feladatok: Kistérség települései településrendezési tervei összhangjának megteremtése. NEMZETKÖZI ÉS TÉRSÉGI KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK KÖRE Térségi feladatok: a.) Határon átnyúló kapcsolatok, határ menti együttműködések összehangolása. b.) Külföldi térségi kapcsolatok kialakítása. IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE: 1.) A kistérséghez tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei kizárólagos jogkörükben minősített többséggel hozott - határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. (belépés, csatlakozás) 2.) A Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodást jóváhagyják. 3.) A Tanács elnöke a megalakulást követő 15 napon belül megküldi a társulási megállapodást a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatalnak. 4.) A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 5.) A Társulás tagjai: a társulási megállapodásban meghatározott térségi feladatra,és külön megállapodásban ágazati/ fakultatív feladatra társulhatnak. 6.) A Társuláshoz Derecske-Létavértes Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei csatlakozhatnak. 14

13 15 A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint Derecske-Létavértes Kistérség Társulási Tanácsának meg kell küldeni. A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos a költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselőtestületei minősített többséggel, a Társulási Tanács pedig a Társulási Megállapodásban meghatározott szavazataránnyal dönt. 7.) A Társulás tagja a társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával - december hó 31-i hatállyal - mondhatja fel. A felmondásról szóló - minősített szavazataránnyal meghozott - határozati döntést legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival, valamint a Derecske-Létavértes Kistérségi Társulással közölni. 8.) A társulás tagjai, valamint a Társulási Tanács jelen megállapodásban meghatározott szavazataránnyal hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a települési önkormányzat képviselő-testületét, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. Fontos oknak minősül: a képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben - több alkalommal, de legalább 2 alkalommal - utalja át, a képviselő-testület a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget. 9.) A társulás megszűnik: a társulás valamennyi tagja kimondja megszűnését, - a bíróság jogerős döntése alapján, - a társulás tagjainak száma egyre csökken. 10.) A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 11.) A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. 12.) A társulás megszűnése esetén a társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási szerződés szerint osztják fel. V. 15

14 16 A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE A Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. A Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását követő 3 hónapon belül. 1. A TÁRSULÁS SZERVEI A Társulási Tanács, a Társulási Tanács elnöke, a Társulási Tanács alelnökei, a Társulási Tanács bizottságai, a Jegyzői Kollégium, a társulás hivatali munkaszervezete. 2. A TÁRSULÁSI TANÁCS A Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács ( a továbbiakban: Tanács). A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati feladat- és hatásköröket. A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő polgármesterei. A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a polgármester helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott képviselője a polgármestert megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 16

15 17 3. TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE (A Társulás Elnöke) A Társulási Tanács Elnöke a Sárándi települési önkormányzat polgármestere. A Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt alelnök látja el. 4. A TÁRSULÁSI TANÁCS ALELNÖKEI (A Társulás Alelnökei) A Társulás az elnök mellett két mikrotérségenként egy - alelnöki tisztséget létesít. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából alelnököket választ. Az alelnökök személyére a Társulási Tanács valamennyi tagja javaslatot tehet. Az elnököt akadályoztatása és távolléte esetén az általános elnökhelyettesi tisztséget betöltő alelnök, azt követően a Tanács elnöke, ill. általános elnökhelyettese, majd a második alelnök helyettesíti. Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Az alelnök megválasztásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a társult tagok székhely polgármesterrel együtt számított szavazatainak több mint felét és a lakosságszámának több mint a felét. 5. BIZOTTSÁGOK A Társulási Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, végrehajtásának szervezésére eseti jelleggel hoz létre és működtet munkabizottságot. Az eseti munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a létrehozó határozatban a Társulási Tanács határozza meg. A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, részletszabályokat a külön Ügyrend tartalmazza. A bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai sorából e feladatra választott tag lehet. Az elnök a bizottság véleményéről, javaslatáról a Tanács elnökét írásban tájékoztatja. 17

16 18 A bizottság tagjainak megválasztásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a társulás tagjainak - a székhely településsel együtt számított szavazatainak több mint felét, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosság száma meghaladja a kistérség lakosságszámának több mint a felét. 6. HIVATALI- ÉS MUNKASZERVEZETE A Társulási Tanács integrált hivatali és munkaszervezetet működtet. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, valamint feladatainak végrehajtását Társulási székhely: Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala útján látja el. A hivatali szervezet feladatait a polgármesteri hivatal szervezeti keretén belül elkülönült szervezeti egység, a Kistérségi Iroda végzi. A Kistérségi Iroda a Társulási Tanács elnöke közvetlen irányítása alatt áll. A Tanács egyes feladatainak ellátását külön (feladat-ellátási) szerződés keretében - közhasznú társaság közreműködésével látja el. A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 7. JEGYZŐI KOLLÉGIUM A Kollégium tagjai a Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői. A Kollégium tevékenységét Létavértes Önkormányzat jegyzője koordinálja, szervezi, aki a Társulási Tanács döntés-előkészítése, végrehajtás szervezésének folyamatába szükség szerint bevonja a Kollégiumot. A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a kollégiummal. A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a döntések végrehajtásában. 18

17 19 VI. A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 1. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI A Tanács alakuló ülését a Tanács elnöke a társulás székhelye szerinti önkormányzat polgármestere hívja össze és vezeti. Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot. Az alakuló ülés kötelező napirendje: - a tisztségviselők megválasztása, - a társulás szervei tagjainak megválasztása, - a társulási megállapodás felülvizsgálata. A Társulás tagjai, a Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Tanács egyik tagja sem rendelkezhet a szavazatok több, mint a felével. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, ill. felhatalmazott képviselő útján lehet. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte esetén az általános elnökhelyettes, ill. a második alelnök hívja össze és vezeti. A Tanács ülését össze kell hívni: - szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, - a társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott időpontban, - a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó indítványára, - a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére. A Tanács ülése nyilvános. A Tanács zárt ülésére és a titkos szavazásra az Ötv. vonatkozó szabályai az irányadók. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és Tanács által felhatalmazott tagja írja alá. A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének és a társulás tagjainak. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a székhely településsel együtt - legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának több, mint a felét. 19

18 20 A javaslat elfogadásához legalább a székhely településsel együtt annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak több, mint a felét, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának több mint a felét. A Tanács jelenlévő tagjai legalább kétharmadának igen szavazata és lakosságszámának több mint a fele szükséges - a társulási megállapodás módosításához, - a társulás megszüntetéséhez, megszűnéséhez, - a társult tagok hozzájárulásának megállapításához, - a kistérség fejlesztését szolgáló pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, - továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható. Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi, vagy többségi blokkolás) úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek. 2. A TÁRSULÁS EGYÉB SZERVEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 1. A bizottság, a Jegyzői Kollégium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. 2. Üléseit az elnök hívja össze. Összehívásukat tagjai a tárgyalandó napirend témájának megjelölésével kezdeményezhetik. 3. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévő tagok egyszerű többségi szavazatával hoznak meg. 4. A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további szabályokat a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az általuk elfogadott Ügyrend tartalmazza. VII. A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 20

19 21 A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI A Társulás tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában. A Társulás tagja választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely tagsági jogosultságának megfelelően kérdésben. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba. Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. A TÁRSULÁS TAGJAINAK KÖTELESSÉGEI A Társulási Megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása. Részt venni a Társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös megvalósításában. A Társulás határozatainak végrehajtása. A Társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információ szolgáltatás. Befizetési kötelezettségek teljesítése. 21

20 22 VIII. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA 1.) A Társulás vagyonának köre: - a feladatellátáshoz átadott vagyon, - a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi, - pályázati úton megszerezett vagyon, - egyéb vagyon A Társulás vagyonát a költségvetési szerv alapításáról szóló okirat (Alapító Okirat) tartalmazza. A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer: A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős. A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre. Tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából. Feladata: a társulás és szervei költségvetés figyelemmel kísérése. A Tanács a társulás pénzügyi - gazdálkodási tevékenységének ellenőrzésére Ellenőrzési Bizottságot hoz létre. Feladata: a társulás és költségvetési szervei belső ellenőrzési rendszerének működtetése. 2. ) A Társulás pénzügyi forrása: A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét a.) települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív állami hozzájárulások és egyéb támogatások, b.) saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai) c.) központi költségvetési pénzeszköz: - állami támogatás - állami költségvetési hozzájárulás d.) egyéb bevételek biztosítják. 22

SZENTES KISTÉRSÉG. TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetben)

SZENTES KISTÉRSÉG. TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetben) SZENTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetben) A szentesi kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból a települési önkormányzatok

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékletét szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékletét szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Ásotthalom Község Polgármesterétől 6/2008 Tf: Bodor Krisztina Ikt. szám: 38-5 /2008 Véleményező Bizottság:PTB, TVMB Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tárgy: Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának elfogadására

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának elfogadására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 11/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS a 38-2011. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletéhez az elfogadott és jóváhagyott 1-8. számú módosításokkal egységes szerkezetben A Budaörsi kistérség

Részletesebben

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

[Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS [Kommunális Építő- és Üzemeltető Szervezet Társulása] TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. képviseli Szemes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2012. (12.13.) Öh.

Részletesebben

Kerekegyháza, Fő u. 47/a Helvécia, Sport u. 42. A mikrotérség a többcélú társulás egyes funkcióiról, egyes önkormányzati feladat- és

Kerekegyháza, Fő u. 47/a Helvécia, Sport u. 42. A mikrotérség a többcélú társulás egyes funkcióiról, egyes önkormányzati feladat- és KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (egységes szerkezetbe foglalva) (módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve) Kecskemét kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (IV. 14.) KT. sz.

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 51/2012. (V. 24.) KT. sz.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul: Melléklet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 74/2015. (VI.26.) számú határozathoz A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az időközben bekövetkezett változások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 11-i ülése Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 11-i ülése Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előterjesztő: Gáncs István polgármester Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási megállapodás módosításának elfogadása Az előterjesztést

Részletesebben

Társulási Megállapodás. közoktatási intézmények közös fenntartására és irányítására

Társulási Megállapodás. közoktatási intézmények közös fenntartására és irányítására Társulási Megállapodás közoktatási intézmények közös fenntartására és irányítására Kartal agyközség ( 2173. Kartal, Baross u. 103. ) és Verseg Község (2174. Verseg, Templom tér 12.) Önkormányzatainak Képviselő-testületei

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2013. június 30. 1 SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Részletesebben

NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS társulási megállapodása

NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS társulási megállapodása Oldal: 1 / 5 NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS társulási megállapodása 1. A társulás neve, székhelye A társulás neve: Nagykun Hagyományőrző Társulás A társulás székhelye: Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 864-32/2012. 0. ELŐ TERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hajdúsági

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA PREAMBULUM

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA PREAMBULUM Melléklet a /2013. (II. 27.) képviselő-testületi határozathoz VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA - EGYSÉGES SZERKEZETBEN- PREAMBULUM A Várpalota kistérséget alkotó települési önkormányzatok

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2012. (IX.05.) KT.

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Megállapodás. I. Általános rendelkezések

Megállapodás. I. Általános rendelkezések Megállapodás Körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról amely létrejött egyrészről Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviselő: Nagy György polgármester - (2822. Szomor, Vörörsmarty

Részletesebben

222/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat

222/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 222/2011.(XI.25.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. június 06-án (hétfő) 09.00 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158 Fax: 85/361-802 M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-án (hétfő)

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2653/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Raposka Község

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben