NATURISTA HÍREK. A Magyar Naturisták Egyesületének hivatalosan bejegyzett időszakos kiadványa. A évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NATURISTA HÍREK. A Magyar Naturisták Egyesületének hivatalosan bejegyzett időszakos kiadványa. A 2014. évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy!"

Átírás

1 2014. május 14. 3/2014 Különszám A évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy! Magyar Naturisták Egyesülete 2337 Délegyháza Naturista part Szerkesztő: Tóth Krisztina A Naturista Hírek a Magyar Naturisták Egyesületének hivatalosan bejegyzett időszakos kiadványa. Az itt megjelenő információk hitelesek, azok valódiságáért az MNE Elnöksége által kijelölt szerkesztő felel. Az egyéb helyeken és módon forgalmazott információk tartalmáért az MNE Elnöksége felelősséget nem vállal. Kedves MNE tagság! Tájékoztatásul ebben a különszámban olvashatjátok az MNE új elnökségének alakuló üléséről készült jegyzőkönyvet. Jegyzőkönyv MNE alakuló elnökségi üléséről Helyszín: Elektromont Kft. irodája, Budapest, XI. ker. Vegyész u Időpont: április 17. csütörtök, 17:00 óra Jelenlévők: lásd mellékelt jelenléti ív szerint Az elnökségi ülés napirendje: 1. Alelnök megválasztása 2. Elnökségi tagok feladatainak meghatározása, szétosztása, felelősök kijelölése 3. Elnökség éves ülésrendjének meghatározása 4. MNE üzleti tervének megvitatása és elfogadása 5. NOK üzleti tervének megvitatása 6. Program javaslat a NOK taggyűlésre. Um: 6.1 A NOK 2013-as eredményeinek jóváhagyása 6.2 A D5 eszköz kivásárlás jóváhagyatása 6.3 A NOK FB-jének újraválasztása 6.4 Tulajdonosi hitel felvétele az MNE-től 7. A D5 taggyűlés összehívása az alábbi napirendi pontokkal: 7.1 A D5 pénzügyi helyzetének megvitatása 7.2 A D5 eszközeinek eladása a NOK számára. A szerződés tervezet jóváhagyása 1

2 7.3 A D5 tulajdonosainak kártalanítása 7.4 A D5 végelszámolása 8. A NOK 2014-ik évi beruházásainak megbeszélése, jóváhagyása. 9. A NOK és az MNE dolgozóinak új szervezeti sémája és az ehhez tartozó alábbi feladatok végrehajtása: 9.1 A szervezeti sémák beterjesztése és jóváhagyása 9.2 A dolgozók feladatainak felsorolása és felosztása 9.3 A bérek jóváhagyása 9.4 A vezetői feladatok rögzítése 9.5 A munkaszereződések kialakításának kérdése. 10. Az elkészült különféle szabályzatok megvitatása és jóváhagyása. 11. Az ASZ változtatásához benyújtott javaslatok megvitatása és jóváhagyása. 12. Egyebek: díjtáblázatok (strand és kempingezők részére) Medgyesi József, az MNE elnöke köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy az ülés határozatképes és javasolta, hogy a tegnap este (április 16-án), minden elnökségi taghoz eljuttatott FEB elnöke által (dr. Sárosi István) -en t FEB Ügyrendjéhez, illetve a napokban megküldött - szintén FEB javaslat, és szintén dr. Sárosi István küldte meg - ASZ módosítási javaslatokhoz is még a napirendi pontok előtt tegyük meg észrevételeinket. Andrási György: elmondása szerint a FEB ügyrendje elfogadhatatlan. Sok minden ellentétes az ASZ-ban rögzítettekkel. Így ilyen formában nem javasolja elfogadni a FEB ügyrendjét. dr. Sárosi István válaszában rögzítette, hogy a FEB maga állapítja meg az ügyrendjét, és nincs hozzá semmi köze az elnökségnek, nem kell azt elfogadtatnia. Medgyesi József: javaslattal ált elő, miszerint változtasson a FEB néhány dologban, vagyis kössünk kompromisszumot, hogy jó szájízzel tudjunk együtt dolgozni. pl. a költségtérítés kérdésében, határidők megszabásában, és az előre beígért feljelentések, szakértők bevonása témákban. dr. Sárosi István egyértelműen kijelentette, hogy nincs miről tárgyalni. Andrási György szerint az ügyrend eleve rossznak állítja be az elnökség munkáját, ellehetetleníti annak munkáját majd az állandó kontrollvizsgálatokkal, kötözködéseivel. Szerinte a közgyűlés elé kell vinni és megkérni mondjanak véleményt az ügyrendről. 2

3 Tóth Krisztina elmondta, hogy az elmúlt 2 évben az a véleménye alakult ki dr. Sárosi Istvánról, mintha az egyesület ellen dolgozna. Annak a fejlődését hátráltatja. Pedig úgy gondolta, hogy mindenki aki az egyesületért dolgozik, annak egy a célja egy irányba megyünk. Botos László szintén ezt kérdőjelezte meg, hogy miért nem irányba haladunk? Ő is úgy érzi, hogy közös a célunk, de dr. Sárosi István, mintha nem ezt akarná. Medgyesi József kérte az Elnökséget, hogy a következőkben állapodjon meg: A FEB Ügyrendjéről az Elnökség készítsen és alkosson írásos véleményt. Ezzel kapcsolatos elnökségi véleményeket 1-2 napon belül küldje meg minden elnökségi tag és az MNE elnöke hivatalosan megküldi a FEB részére, úgy, hogy kéri átnézését és az ügyrend a szerinti átdolgozását. dr. Sárosi István válaszában elmondta, hogy nem garantálja, esetleg megpróbálja, de az alap dolgokban nem változtatnak. Hozzá tette, hogy csak egyszer fognak figyelmeztetni, utána meg fogják tenni a megfelelő lépéseket. Csak ha hiányosságokat fognak találni, akkor fognak szólni. Andrási György hozzátette, hogy az ASZ-ban a FEB által megírt ügyrendtől eltérő módosításokat javasoltunk. A közgyűlés elé kell vinni ezt a problémát. Az ASZ-módosításnál elmondta, hogy néhány dologban egyetért Sárosi István észrevételével, azokat ki is javítja. De az Elnökség egyhangúlag elutasítja az ET visszahozását és még jó néhány dolgot. Dr. Ábrahám Krisztina ügyvédnő véleményét is bekérjük és átgondoljuk a javaslatokat és a küldöttközgyűlés elé terjesztjük majd. Medgyesi József egyetértett, hozzá tette, hogy a FEB-nek a közgyűlés előtt kell referálnia majd. Györkefalvi Róbert hangosan gondolkodva felhívta a figyelmét minden elnökségi tagnak, hogy az MNE tagok általi felhatalmazás szerint, költségtérítés nélkül, szabadidőt nem kímélve, társadalmi munkában dolgozunk az egyesületünkért, s véletlen ha tévedünk, vagy mulasztást követünk el, akkor mi fogunk a bíróság elé állni és viszik minden magánvagyonunkat?! Hiszen dr. Sárosi István azt mondta, hogy kártérítési pert indít ellenünk, ha hibázunk. Így hogyan lehet dolgozni? Együttműködésre van szükség nem ilyen ellenségeskedésre, amit a FEB ügyrendjével és ASZ-ban leírt módosításaival okoz. Andrási György kérte, hogy zárjuk le a témát azzal, - mivel még mindig napirend előtt vagyunk -, hogy az ASZ-t úgy kell módosítani, hogy meghatározzuk, hogy kell a FEB-nek eljárnia. A küldöttközgyűlés döntési jogkörrel legyen felruházva e témában. 3

4 Medgyesi József annyit fűzött hozzá, hogy körbe kell beszélni a témát, tegyünk javaslatot majd a küldöttközgyűlés eldönti mi a jó neki. Az elnökségi ülés napirendje: 1.Napirendi pont Alelnök megválasztása Medgyesi József alelnöknek javasolta Andrási Györgyöt, felkérte a jelenlévőket szavazzanak. 1/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi határozata melyben, az MNE alelnöki posztjának betöltéséről történt szavazás. 4 igen, 1 tartózkodik, 0 nem szavazás mellett az elnökség elfogadta, hogy az MNE alelnöki posztját Andrási György töltse be. Medgyesi József megkérdezte, hogy elvállalja-e, mire Andrási György válasza, igen volt. 2.Napirendi pont Elnökségi tagok feladatainak meghatározása, szétosztása, felelősök kijelölése Medgyesi József a következő feladatok kiosztásáról tett javaslatot: 1.Medgyesi József, Elnök - elnökségi irányítási feladatok - fegyelmi ügyek - egyesületi HR feladatok - tulajdonosi képviselőként a NOK irányítása 2.Andrási György, Alelnök - gazdasági és pénzügyi tervezés, ellenőrzés - közgyűlési anyagok készítése, szervezés 3.Tóth Krisztina, Elnökségi Tag - marketing kommunikáció (megosztva MA) - nyilvántartások (személyi, tagdíj, területbérlet) koordinálása - rendezvényszervezés, ellenőrzés, koordinálás, pü. elszámoltatása 4.Györkefalvi Róbert, Elnökségi Tag - társadalmi rendészet irányítása - biztonság, vagyonvédelem - szabályzatok (megosztva MA) - területfejlesztés (megosztva MA) 4

5 5.Marczy Attila, Elnökségi Tag - marketing kommunikáció (megosztva TK) - területfejlesztés (megosztva (GyR) - szabályzatok (megosztva GyR) - tagi érdekképviselet Medgyesi József szavazásra tette fel a javaslatát, illetve megkérdezte van-e kiegészítés, hozzászólás. Nem volt. 2/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi határozata amely elnökségi feladatok kiosztásáról, felelősök kijelöléséről szól. 5 igen, egybehangzó szavazattal az elnökség elfogadta az alábbi feladatokat. 1.Medgyesi József, Elnök - elnökségi irányítási feladatok - fegyelmi ügyek - egyesületi HR feladatok - tulajdonosi képviselőként a NOK irányítása 2.Andrási György, Alelnök - gazdasági és pénzügyi tervezés, ellenőrzés - közgyűlési anyagok készítése, szervezés 3.Tóth Krisztina, Elnökségi Tag - marketing kommunikáció (megosztva MA) - nyilvántartások (személyi, tagdíj, területbérlet) koordinálása - rendezvényszervezés, ellenőrzés, koordinálás, pü. elszámoltatása 4.Györkefalvi Róbert, Elnökségi Tag - társadalmi rendészet irányítása - biztonság, vagyonvédelem - szabályzatok (megosztva MA) - területfejlesztés (megosztva MA) 5.Marczy Attila, Elnökségi Tag - marketing kommunikáció (megosztva TK) - területfejlesztés (megosztva (GyR) - szabályzatok (megosztva GyR) - tagi érdekképviselet 5

6 3.Napirendi pont Elnökség éves ülésrendjének meghatározása Medgyesi József elfogadásra javasolta az éves elnökségi ülések megtartására a következő időpontokat, azzal a feltétellel, hogy azok irányadók és a dátumok előtt két héttel konzultációra van szüksége az elnökségnek: április 17. alakuló elnökségi ülés május 24. elnökségi ülés augusztus 2. elnökségi ülés október első hete december 15. elnökségi ülése 3/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi határozata mely az Elnökség éves ülésrendjéről szól. Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi időpontokat: április 17. május 24. augusztus 2. október december 15. alakuló elnökségi ülés elnökségi ülés elnökségi ülés első hete elnökségi ülése 4.Napirend pont MNE üzleti tervének megvitatása és elfogadása Andrási György elmondta,hogy a küldöttközgyűlésen előadott tervtől nem tér. Kb. 15 M Ft-os eredményt várunk az MNE-től, és kb. 12 M Ft-t tervezünk utalni az éves törlesztő részletben. A pénzforgalmi terv leegyszerűsödött. Medgyesi József elmondta, hogy jelenleg 2 db bankban van az MNE-nek számlája, az egyik az OTP, ahol 640 E Ft van lekötve. Javaslata, hogy májusban, amikor terv szerint előtörlesztünk, akkor ezt az összeget kalkuláljuk bele, és egyidejűleg szüntessük meg az OTP számlát. 6

7 Tóth Kriszti elmondta, hogy mai napon az Erste Bankban vezetett számlán az MNE pénze elért a M Ft-ot. A délegyházi MNE kasszában 3.3 M Ft van Szabó Mónikánál. A NO Kft., OTP-ben lévő pénze, kb. 6.3 M Ft, míg készpénzben délegyházi portán 1.9 M Ft -ot fizettek be a tagok Móninál. dr. Sárosi István megkérdezte, van-e lehetősége, mint FEB elnök havonta kapjon bankszámla történetet, illetve ki rendelkezik a számlák felet? Medgyesi József igennel válaszolt. A rendelkezésre jogosult neve ma még Tóth Attila, de pénteken (holnap) délelőtt 11 órakor lesz átírva a rendelkezők neve a bankban: Medgyesi József, elnök aláíró. Helyettesítés és folyamatos munka végett. Andrási György és Marczy Attila is rendelkező lesz. Nagyobb pénzmozgáshoz E Ft -ot meghaladó összeghez - elnökségi határozat kell hozni. dr. Sárosi István felhívta a figyelmet az ASZ-ban a pontra, melyet javítani kellene. Andrási György megígérte, hogy átnézi és korrigálja a hibát ebben a pontban. Medgyesi József határozatba foglalva elmondta, hogy az MNE üzleti tervét 5 igen szavazattal az elnökség egyhangúlag elfogadta és megállapította, hogy időarányosan alakulnak a bevételek. 4/2014. (IV.17) MNE Elnökségi határozata, mely szerint az elnökség 5 igen, egybehangzó szavazással elfogadta az MNE üzleti tervét, mely e jegyzőkönyv elválaszthatatlan része. 5.Napirendi pont NOK pénzforgalmi és üzleti tervének megvitatás Mellékletben csatolva a pénzforgalmi és üzleti terv. Andrási György elmondta, hogy az első kalkulációhoz képest jobb a helyzet. Beruházásokra kb. 3-3,5 M Ft -ot lehet idén fordítani. 7

8 Beruházások témában dr. Sárosi István megjegyezte, hogy a kemping előtt található egy szennyvíz csatorna, arra rá kéne csatlakoznunk, sokat tudnánk spórolni. Medgyesi József irányításával beszélgetés kezdődött és a szennyvíz elvezetésére több javaslat, ötlet is elő jött. A 2.9 M Ft megtakarítás mindenkép jó lenne, de ezt nagyon át kell gondolni és tervezni. Andrási György megemlítette, hogy létezik egy növekedési hitel konstrukció az Erste banknál, utána kéne nézni, hogy az MNE hozzájuthat-e? 2.5% kamattal, beruházási hitelről van szó. Megegyezetek, hogy körbejárják ezt a témát. 5/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi Határozata mely szerint a No Kft. pénzforgalmi és üzleti tervét 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 6.Napirendi pont Program javaslat a NOK taggyűlésre. 6.1 A NOK 2013-as eredményeinek jóváhagyása 6.2 A D5 eszköz kivásárlás jóváhagyatása 6.3 A NOK FB-jének újraválasztása 6.4 Tulajdonosi hitel felvétele az MNE-től Medgyesi József javaslata, hogy a NOKft. taggyűlésén első lépésként az MNE-NOKft.-D5Holding Kft. kivásárlást kell jóváhagyatni. Sánta valószínű, hogy lemond a javunkra. A NO Kft. virtuálisan adósodik el. Második körben, ha ez problémát okoz, akkor az MNE elengedi a tagi kölcsönt. Tehát Medgyesi József jogosítvány kér az elnökségtől, hogy ha Sánta István a NO Kft. taggyűlésén garanciát kér, kár esetére akkor az MNE kinyilatkozza, hogy nem tart igényt a tagi kölcsönének visszafizetésére. De ezt csak végső esetben kell bevetni. Ezt a jogosítványt az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta. 6/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat mely a NO Kft. taggyűlésén történő D5 Holding Kft. eszközeinek kivásárlásának jóváhagyásáról szól, miszerint a NOKft. taggyűlésén az MNE elnökének olyan jogosítványt engedélyez az MNE Elnöksége, hogy ott úgy nyilatkozhat, Sánta István felé, hogy az MNE nem tart igényt a tagi kölcsönének visszafizetésére, de ezt csak végső esetben teheti meg az elnök. Ezt a javaslatot 5 igen, egybehangzó szavazattal elfogadta az elnökség. 8

9 Medgyesi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy NOKft. FEB újra választása szükséges, mert Bocsi Éva visszavonul, nem kíván foglalkozni pénzügyekkel, Szép Tibor viszont kénytelen, munkahelyi összeférhetetlenség miatt visszalépni. Javaslata, hogy fogadjuk ezt el és érdemeik elismerése mellett mentsük fel az eddigieket, és NOKft. taggyűlése elé terjesszük be az MNE elnökségének javaslatát, mely szerint: Makk György és Balog János tagtársainkat javasoljuk. Mindkét tagtársunk elkötelezett naturista és könyveléssel, gazdálkodással foglalkoztak az elmúlt 40 évben. 7/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat amely szerint a NOKft. taggyűlése elé terjesszük be az MNE elnökségének javaslatát NOKft. FEB tagjaira vonatkozóan: Makk György és Balog János tagtársainkat javasoljuk. A javaslatot 5 igen, egyhangú szavazattal az elnökség elfogadta. 7.Napirendi pont A D5 taggyűlés összehívása az alábbi napirendi pontokkal: 7.1 A D5 pénzügyi helyzetének megvitatása 7.2 A D5 eszközeinek eladása a NOK számára. A szerződés tervezet jóváhagyása 7.3 A D5 tulajdonosainak kártalanítása 7.4 A D5 végelszámolása Medgyesi József beszámolt a D5 pénzügyi helyzetéről. Elmondta, hogy folyamatos az átállás a D5-ről a NOKft-re, de sajnos még mindig vannak cégek, akik a D5-re számláznak. Ezeket át kell számlázniuk a NOKft. részére február 15-e óta a naturisták érdekeit a NOKft. viseli. Andrási György felhívta figyelmét, hogy minden esetben legyen lepapírozva, hogy miért történik az átszámlázás. A NOKft. taggyűlésének döntését követően, a D5 Holding Kft. taggyűlését össze kell hívni, melyre május környékén lát esélyt Medgyesi József. Andrási György szerint a tulajdonosok végelszámolás előtt ragaszkodni fognak a pénzükhöz, mert D5-öt be kell zárni, és a tagokat korrektül ki is kell fizetni. A D5 vagyonát értékesíteni kell. Az elnök - Medgyesi József - az MNE-t képviselve, igyekszik egy kulturált megszüntetést levezényelni a D5 taggyűlésén. Elnökség fentiekben egységesen egyetértett, határozathozatalt nem igényelt a napirend. 9

10 8. A NOK 2014-ik évi beruházásainak megbeszélése, jóváhagyása. Medgyesi József tájékoztatta az elnökséget, hogy a legcélszerűbb és logikusabb az lenne, ha tavaly elkezdett, de még be nem fejezett beruházásokat befejeznénk. Ilyenek: 1. villamos elosztók (áramlopások megakadályozása, szabályok és biztonság) 2. térvilágítások 3. higi-boxok ( strand, 2 - és 3-as) 4. Internet Az áramelosztók estében a legtöbb helyen nem új alkatrészekkel dolgozunk, hanem meglévőket használunk fel. Így is kb. 1 M Ft anyagköltsége lesz. A házakról lekerülnek a mérőórák, az elosztó szekrényekhez. A térvilágításokra tavaly ingyen beszerzett oszlopok és lámpák sajnos nem felelnek, nem használhatók fel. Ezért újra kell gondolni és számolni, hol a legfontosabb és mennyi összegből lehet megoldani. Tóth Kriszti hozzászólt, miszerint pl. a nagystrandon, kis strandon is nagyon sötét van, tehát feltétlen kell találnunk valamilyen gyors és aránylag olcsó megoldást. Megállapodtunk, hogy a villamos elosztók felújítását, a közvilágítás felújítását és a higi-boxok felújítását Andrási György ellenőrzi, Tóth Attila segítségével. Ehhez a kalkulációt is el fogják készíteni. Az Internet hálózat (wifi) befejezését Medgyesi József ellenőrzi és kalkulálja. Ezt elfogadta mindenki. Medgyesi József elmondta, hogy a 3 db higi-box felújítása, két helyen gyorsan megoldható (strand és 3-as higi), ahol festés és burkolás szükséges. Míg a 2-es higi nagyon rossz állapotban van, azt fel kell mérni újra, hogy lássuk pontosan milyen költséggel jár. Az Internet hálózat eddig csak a gerincen lett kialakítva. Meg kell erősíteni még néhány pontot, hogy a teljes kemping területén tökéletes legyen a vétel. Ez kb. 300 ezer forintba fog kerülni. Megállapításra került, hogy a 4 féle beruházásokról újra kell készíteni egy-egy kalkulációt, hogy tisztán lássunk mi mennyibe fog kerülni. Erre megkérte Andrási György az elnököt, hogy készítsen egy új költségvetést a beruházásokra. A napirend határozathozatalt nem igényelt. 10

11 A diszkó kérdés is megvitatásra került, hiszen előzetes felmérések alapján a tagság nagyobb része (tavalyi kérdőívek feldolgozásának eredménye) 2 hetente igényelné a diszkót. A 2 hetes diszkót az MNE nem tudja és nem is akarja finanszírozni. Ezen diszkók finanszírozását a Bermuda téren büfét üzemeltető Rausz György vállalná, oly feltételekkel, hogy az elnökségnek előtte egy héttel tájékoztatást ad ennek igényéről, melyről az elnökség közösen dönt, hogy engedélyezi, vagy sem. A büfék üzemeltetéséért 250 ezer forint területbérleti díjat fizetnek a büfések. Györkefalvi Róbert megkérdezte, hogy akik diszkót akarnak azok közül mennyi a teljes jogú tag? Ki tartja majd a diszkókat? Medgyesi József előzetes felmérések szerint megállapította, hogy Szloboda Gábort a többség elutasítja és az elnökség nem kívánja alkalmazni, így új dj, zeneszolgáltató után kell nézni, ajánlatokat kell beszerezni. Főbb problémák: Szloboda Gábor nem számlaképes, állandó ital és pénz problémái vannak, tavaly sem tartotta be a szabályokat, kérések ellenére nem halkította le a zenét, sokszor hajnal 2 után is folytatta a diszkót, felbújtotta a kemping lakókat az elnökség ellen és egymás ellen, a családja minden tagja ingyen járt be a kempingbe, és nyaralt ott. Tóth Kriszti elmondta, hogy a napokban beszélt meg találkozót egy Veres Ferenc nevű úrral, aki már többször - tavaly nyáron is - felajánlotta, hogy szívesen jönne zenélni a kempingbe. Naturista. Elmondása szerint önállóan szervezi és bonyolítja le a diszkókat, saját felszereléssel, kihangosítással rendelkezik. A elnökségnek tetszett az ötlet, felkérték Krisztinát, hogy tájékozódjon és minden fontos információt szerezzen be, és ha lehetséges egyeztessen Ferenccel, hol tudnánk megnézni egy rendezvényét. Az elnökség egyhangúlag megállapodott, hogy Medgyesi József szóban tájékoztatja Szloboda Gábort e döntésünkről. Visszakéri tőle a ház kulcsát, és megkéri a saját felszerelésének elszállítására. Szloboda Gábort akkor tudnánk alkalmazni, egy-egy alkalommal, ha a szabályzatban megfogalmazott feltételeknek meg tudna felelni. Leginkább számlaképes lenne. Erről is beszélni kéne vele. Következő feladat melyet gyorsan szezonnyitó előtt kell még megoldanunk, a porta beléptetési rendszere. Györkefalvi Róbert és Marczy Attila vállalták, hogy egy olyan tanulmányt készítenek, amelyik teljes mértékben felméri a beléptetés problémáit: - figyelembe vesz mindenféle belépést és benntartózkodást - megpróbál megoldást találni a belógások, fizetés nélküli benntartózkodások megakadályozására 11

12 - figyelembe veszi pénztárgépeink lehetőségeit és bonyolult árjegyzékünket - javaslatot tesz a kapu előtti várakozás csökkentésére (2 sorompós rendszer) - figyelembe veszi a korlátos portás létszámot - kalkulálja az egész rendszer kiépítési költségét - javaslatot tesz a szakaszos megvalósításra, akár úgy, hogy a megoldást több év alatt valósítjuk meg. Elnökség egyhangúlag egyetértett. Medgyesi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 1 db pénztárgépünk van már a portán, melyet nettó 141 ezer forintért vásároltunk. Biztonság és adatvesztés megelőzése végett el kéne gondolkodnunk, esetleg még egy pénztárgép vásárlásán. Szabó Mónika jelezte, hogy miután megtanulta kezelni pénztárgépet, a portásokat is be fogja tanítani. A beruházásokkal kapcsolatban megállapodás történt, hogy a Sport büfé mögötti területet, a Napsziget üdülőközpont felőli részen le kell zárni, az átjárási lehetőséget mielőbb meg kell szüntetni. Erre a feladatra Botos Lászlót kérjük meg. 8/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat amely szerint a 2013-as évben megkezdett beruházásokat kell először befejezni, nagyságrendileg 3.5 M Ft és M Ft közötti költségkerettel számolva. Feladatokért felelősök: villany, térvilágítás Andrási György, internet Medgyesi József, hátsó strand, kerítéspótlások Marczy Attila és Györkefalvi Róbert. A javaslatot 5 igen, egyhangú szavazattal az elnökség elfogadta. 9. napirend A NOK és az MNE dolgozóinak új szervezeti sémája és az ehhez tartozó alábbi feladatok végrehajtása: 9.1 A szervezeti sémák beterjesztése és jóváhagyása 9.2 A dolgozók feladatainak felsorolása és felosztása 9.3 A bérek jóváhagyása 9.4 A vezetői feladatok rögzítése 9.5 A munkaszereződések kialakításának kérdése. 12

13 A jegyzőkönyv elválaszthatatlan része a szervezeti séma és hozzá tartozó feladatok felsorolása dokumentum. Ezt átbeszélte az elnökség és közös megállapodásra jutva, úgy döntöttek, hogy változtatni kell benne, Szabó Mónika és Botos László a NOKft. alkalmazásába kerüljön, a portások, takarítónő és a kertész pedig az MNE alkalmazásába. Szabó Mónika és Botos László munkaköri leírása mellé megbízási szerződést is kap, melyben rögzítésre kerül, hogy az MNEnek társadalmi munkában milyen feladatokat kell elvégezniük. Andrási György vállalta, hogy újra kalkulálja a költségvonzatokat és hamarosan az elnökség elé tárja azokat. Az összes alkalmazottnak szerződésük mellé, munkaköri leírást kell készíteni. Határozat nem született, de megállapodás igen, mely szerint Andrási György újra kalkulálja a béreket illetve azokkal járó költségeket mind az MNE mind NOKft. tekintetében. 10. Napirend Az elkészült különféle szabályzatok megvitatása és jóváhagyása. A szabályzatok: 1. A Magyar Naturisták Egyesülete fegyelmi szabályzata 2. A Naturista Oázis Kemping működési rendje 3. Az MNE társadalmi rendészeti utasítása 4. Létesítmény elhelyezési és területfejlesztési szabályok 5. MNE etikai kódexe Elnökség egyhangúlag elfogadta a megírt szabályzatokat, melyekhez kérte a FEB véleményét, de lásd napirendi pontok előtti megbeszélés szerint ez nem lehetséges, mert dr.sárosi István FEB elnök elzárkózott azon kérés elől, hogy szezonnyitóig ezt megtegye. Így az elnökség egyhangú döntése szerint megállapodott, hogy szezonnyitó előtt a honlapra illetve a portára kiteszi a szabályzatokat és kör ben tájékoztatja ezekről a tagságot. 9/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat amely szerint az alábbi szabályzatokat, 1. A Magyar Naturisták Egyesülete fegyelmi szabályzata 2. A Naturista Oázis Kemping működési rendje 3. Az MNE társadalmi rendészeti utasítása 4. Létesítmény elhelyezési és területfejlesztési szabályok 5. MNE etikai kódexe, 5 igen, egyhangú szavazattal az elnökség elfogadta és megállapodott abban, hogy szezonnyitóig kihirdeti azokat a tagság előtt. 13

14 11. Napirendi pont Az ASZ változtatásához benyújtott javaslatok megvitatása és jóváhagyása. A napirendi pontok előtt ez a téma is tárgyalásra került. Elnökség határozathozatal nélkül megállapodott, hogy figyelembe vesz néhány FEB által észrevételezett, javításra szoruló részt és újra gondolja őket. Andrási György felveszi újra a kapcsolatot az ügyvédnővel és egyeztet vele, hogy az észrevételezések szerint javítsa az Alapszabályt. 12. Napirendi pont Egyebek: Díjtáblázatok (strand és kempingezők részére) Tóth Krisztina felhívta a figyelmét az elnökségi tagoknak, hogy a táblázat szerint kevés az ösztönző erő az MNE tagságba való belépéshez. Javasolta, hogy aki MNE tag, ne kelljen parkoló díjat fizetnie. Aki ,-Ft -os strandbérletet vesz - ugyan úgy, mint a ,- Ft-os személyi belépő bérlettel rendelkezőknek sem kell fizetni parkoló díjat -, annak se kelljen parkoló díjat fizetnie. Medgyesi József válasza szerint ez gazdaságtalan lenne. Tóth Krisztina kérte, hogy javaslatának legalább a strandbérletre vonatkozó részét gondolják át és fogadja el az elnökség. Ezek után az elnökség megállapodott abban, hogy javításra kerül a díjtáblázatban az a rész, hogy aki ,-Ft-os bérletet vásárol, (mindegy, hogy személyi vagy strandbérlet) nem kell parkoló díjat. Határozathozatalt nem igényelt ez a napirend. Jegyzőkönyvet készítette: Tóth Krisztina Mellékletek: Jelenléti ív A szabályzatok: 1. A Magyar Naturisták Egyesülete fegyelmi szabályzata 2. A Naturista Oázis Kemping működési rendje 3. Az MNE társadalmi rendészeti utasítása 4. Létesítmény elhelyezési és területfejlesztési szabályok 5. MNE etikai kódexe 14

15 - MNE-NOKft es bérköltségeinek becslése - MNE-NOKft. szervezi séma - MNE évi üzleti terve - NOKft pénzforgalmi és üzleti terve évi díjtáblázat - Feladatok kiosztása Készült, április 25. Jegyzőkönyv mellékletei kinyomtatott állapotban az MNE irodában találhatók meg a jegyzőkönyv mögött. Naturista üdvözlettel: MNE szerkesztősége 15

16 16

17 17

18 18

Magyar Naturisták Egyesülete Székhely, levelezési cím: 2337 Délegyháza, Naturista part 1318

Magyar Naturisták Egyesülete Székhely, levelezési cím: 2337 Délegyháza, Naturista part 1318 Jegyzőkönyv MNE alakuló elnökségi üléséről Helyszín: Elektromont Kft. irodája, Budapest, XI. ker. Vegyész u. 17-25. Időpont: 2014. április 17. csütörtök, 17:00 óra Jelenlévők: lásd mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 3. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 3. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2013. évi 3. számú Jegyzőkönyve Készült: 2013. február 14-én a Legéndi Önkormányzati Hivatalban megtartott -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Kristófné Ponicsán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. A levezető elnök tájékoztatta az alakuló taggyűlést a jegyzőkönyv hitelesítés szükségességéről és a hitelesítőinek feladatáról.

JEGYZŐKÖNY. A levezető elnök tájékoztatta az alakuló taggyűlést a jegyzőkönyv hitelesítés szükségességéről és a hitelesítőinek feladatáról. JEGYZŐKÖNY Készült 2009. május 28-án a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület éves rendes taggyűlésén. Az első időpontra meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10.

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2002/1. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Időpont: 2002. április 24. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10. Jelen voltak: Fáth Péter elnök, Dietrich Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. november 27-én megtartott ülésének 11/2012. számú j e g y z ő k ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2008. április 28-án 15.30-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György, Magyar János, Neuwirth László, Pallagi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Az MNE 2015. évi költségvetésének elfogadása

Az MNE 2015. évi költségvetésének elfogadása 2. napirendi pont Az MNE 2015. évi költségvetésének elfogadása Előterjesztő: Andrási György alelnök 1. Az MNE legfontosabb célja és ezen cél elérése érdekében végzendő tevékenység: Fenntartva az új alapszabályban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - az 2. számú Mellékletként csatolt jelenléti ívet aláíró személyek. (32 fő + 2 fő vendég )

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - az 2. számú Mellékletként csatolt jelenléti ívet aláíró személyek. (32 fő + 2 fő vendég ) 1 JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. március 13-án 14:15-i kezdettel a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület éves rendes taggyűlésén.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartott üléséről. 143/2012.(VIII.29.) sz. kt. határozat 144/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS JELENLÉTI ÍV. Csönge Márta elnök. Rettegi Attila tag. Eck-Varga Zsuzsanna tag FELJEGYZÉS Tárgy: Ügyrendi Bizottság nyilvános ülése Helyszín: Városháza I. emelet 118. számú helyisége -án 17 00 óra Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Csönge Márta elnök Rettegi Attila

Részletesebben

Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén 2012. december 17-én (hétfő) 15 órai kezdettel a Hivatal épületében. Polányiné Lénárt Katalin

Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén 2012. december 17-én (hétfő) 15 órai kezdettel a Hivatal épületében. Polányiné Lénárt Katalin MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: 163- /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben