NATURISTA HÍREK. A Magyar Naturisták Egyesületének hivatalosan bejegyzett időszakos kiadványa. A évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NATURISTA HÍREK. A Magyar Naturisták Egyesületének hivatalosan bejegyzett időszakos kiadványa. A 2014. évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy!"

Átírás

1 2014. május 14. 3/2014 Különszám A évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy! Magyar Naturisták Egyesülete 2337 Délegyháza Naturista part Szerkesztő: Tóth Krisztina A Naturista Hírek a Magyar Naturisták Egyesületének hivatalosan bejegyzett időszakos kiadványa. Az itt megjelenő információk hitelesek, azok valódiságáért az MNE Elnöksége által kijelölt szerkesztő felel. Az egyéb helyeken és módon forgalmazott információk tartalmáért az MNE Elnöksége felelősséget nem vállal. Kedves MNE tagság! Tájékoztatásul ebben a különszámban olvashatjátok az MNE új elnökségének alakuló üléséről készült jegyzőkönyvet. Jegyzőkönyv MNE alakuló elnökségi üléséről Helyszín: Elektromont Kft. irodája, Budapest, XI. ker. Vegyész u Időpont: április 17. csütörtök, 17:00 óra Jelenlévők: lásd mellékelt jelenléti ív szerint Az elnökségi ülés napirendje: 1. Alelnök megválasztása 2. Elnökségi tagok feladatainak meghatározása, szétosztása, felelősök kijelölése 3. Elnökség éves ülésrendjének meghatározása 4. MNE üzleti tervének megvitatása és elfogadása 5. NOK üzleti tervének megvitatása 6. Program javaslat a NOK taggyűlésre. Um: 6.1 A NOK 2013-as eredményeinek jóváhagyása 6.2 A D5 eszköz kivásárlás jóváhagyatása 6.3 A NOK FB-jének újraválasztása 6.4 Tulajdonosi hitel felvétele az MNE-től 7. A D5 taggyűlés összehívása az alábbi napirendi pontokkal: 7.1 A D5 pénzügyi helyzetének megvitatása 7.2 A D5 eszközeinek eladása a NOK számára. A szerződés tervezet jóváhagyása 1

2 7.3 A D5 tulajdonosainak kártalanítása 7.4 A D5 végelszámolása 8. A NOK 2014-ik évi beruházásainak megbeszélése, jóváhagyása. 9. A NOK és az MNE dolgozóinak új szervezeti sémája és az ehhez tartozó alábbi feladatok végrehajtása: 9.1 A szervezeti sémák beterjesztése és jóváhagyása 9.2 A dolgozók feladatainak felsorolása és felosztása 9.3 A bérek jóváhagyása 9.4 A vezetői feladatok rögzítése 9.5 A munkaszereződések kialakításának kérdése. 10. Az elkészült különféle szabályzatok megvitatása és jóváhagyása. 11. Az ASZ változtatásához benyújtott javaslatok megvitatása és jóváhagyása. 12. Egyebek: díjtáblázatok (strand és kempingezők részére) Medgyesi József, az MNE elnöke köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy az ülés határozatképes és javasolta, hogy a tegnap este (április 16-án), minden elnökségi taghoz eljuttatott FEB elnöke által (dr. Sárosi István) -en t FEB Ügyrendjéhez, illetve a napokban megküldött - szintén FEB javaslat, és szintén dr. Sárosi István küldte meg - ASZ módosítási javaslatokhoz is még a napirendi pontok előtt tegyük meg észrevételeinket. Andrási György: elmondása szerint a FEB ügyrendje elfogadhatatlan. Sok minden ellentétes az ASZ-ban rögzítettekkel. Így ilyen formában nem javasolja elfogadni a FEB ügyrendjét. dr. Sárosi István válaszában rögzítette, hogy a FEB maga állapítja meg az ügyrendjét, és nincs hozzá semmi köze az elnökségnek, nem kell azt elfogadtatnia. Medgyesi József: javaslattal ált elő, miszerint változtasson a FEB néhány dologban, vagyis kössünk kompromisszumot, hogy jó szájízzel tudjunk együtt dolgozni. pl. a költségtérítés kérdésében, határidők megszabásában, és az előre beígért feljelentések, szakértők bevonása témákban. dr. Sárosi István egyértelműen kijelentette, hogy nincs miről tárgyalni. Andrási György szerint az ügyrend eleve rossznak állítja be az elnökség munkáját, ellehetetleníti annak munkáját majd az állandó kontrollvizsgálatokkal, kötözködéseivel. Szerinte a közgyűlés elé kell vinni és megkérni mondjanak véleményt az ügyrendről. 2

3 Tóth Krisztina elmondta, hogy az elmúlt 2 évben az a véleménye alakult ki dr. Sárosi Istvánról, mintha az egyesület ellen dolgozna. Annak a fejlődését hátráltatja. Pedig úgy gondolta, hogy mindenki aki az egyesületért dolgozik, annak egy a célja egy irányba megyünk. Botos László szintén ezt kérdőjelezte meg, hogy miért nem irányba haladunk? Ő is úgy érzi, hogy közös a célunk, de dr. Sárosi István, mintha nem ezt akarná. Medgyesi József kérte az Elnökséget, hogy a következőkben állapodjon meg: A FEB Ügyrendjéről az Elnökség készítsen és alkosson írásos véleményt. Ezzel kapcsolatos elnökségi véleményeket 1-2 napon belül küldje meg minden elnökségi tag és az MNE elnöke hivatalosan megküldi a FEB részére, úgy, hogy kéri átnézését és az ügyrend a szerinti átdolgozását. dr. Sárosi István válaszában elmondta, hogy nem garantálja, esetleg megpróbálja, de az alap dolgokban nem változtatnak. Hozzá tette, hogy csak egyszer fognak figyelmeztetni, utána meg fogják tenni a megfelelő lépéseket. Csak ha hiányosságokat fognak találni, akkor fognak szólni. Andrási György hozzátette, hogy az ASZ-ban a FEB által megírt ügyrendtől eltérő módosításokat javasoltunk. A közgyűlés elé kell vinni ezt a problémát. Az ASZ-módosításnál elmondta, hogy néhány dologban egyetért Sárosi István észrevételével, azokat ki is javítja. De az Elnökség egyhangúlag elutasítja az ET visszahozását és még jó néhány dolgot. Dr. Ábrahám Krisztina ügyvédnő véleményét is bekérjük és átgondoljuk a javaslatokat és a küldöttközgyűlés elé terjesztjük majd. Medgyesi József egyetértett, hozzá tette, hogy a FEB-nek a közgyűlés előtt kell referálnia majd. Györkefalvi Róbert hangosan gondolkodva felhívta a figyelmét minden elnökségi tagnak, hogy az MNE tagok általi felhatalmazás szerint, költségtérítés nélkül, szabadidőt nem kímélve, társadalmi munkában dolgozunk az egyesületünkért, s véletlen ha tévedünk, vagy mulasztást követünk el, akkor mi fogunk a bíróság elé állni és viszik minden magánvagyonunkat?! Hiszen dr. Sárosi István azt mondta, hogy kártérítési pert indít ellenünk, ha hibázunk. Így hogyan lehet dolgozni? Együttműködésre van szükség nem ilyen ellenségeskedésre, amit a FEB ügyrendjével és ASZ-ban leírt módosításaival okoz. Andrási György kérte, hogy zárjuk le a témát azzal, - mivel még mindig napirend előtt vagyunk -, hogy az ASZ-t úgy kell módosítani, hogy meghatározzuk, hogy kell a FEB-nek eljárnia. A küldöttközgyűlés döntési jogkörrel legyen felruházva e témában. 3

4 Medgyesi József annyit fűzött hozzá, hogy körbe kell beszélni a témát, tegyünk javaslatot majd a küldöttközgyűlés eldönti mi a jó neki. Az elnökségi ülés napirendje: 1.Napirendi pont Alelnök megválasztása Medgyesi József alelnöknek javasolta Andrási Györgyöt, felkérte a jelenlévőket szavazzanak. 1/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi határozata melyben, az MNE alelnöki posztjának betöltéséről történt szavazás. 4 igen, 1 tartózkodik, 0 nem szavazás mellett az elnökség elfogadta, hogy az MNE alelnöki posztját Andrási György töltse be. Medgyesi József megkérdezte, hogy elvállalja-e, mire Andrási György válasza, igen volt. 2.Napirendi pont Elnökségi tagok feladatainak meghatározása, szétosztása, felelősök kijelölése Medgyesi József a következő feladatok kiosztásáról tett javaslatot: 1.Medgyesi József, Elnök - elnökségi irányítási feladatok - fegyelmi ügyek - egyesületi HR feladatok - tulajdonosi képviselőként a NOK irányítása 2.Andrási György, Alelnök - gazdasági és pénzügyi tervezés, ellenőrzés - közgyűlési anyagok készítése, szervezés 3.Tóth Krisztina, Elnökségi Tag - marketing kommunikáció (megosztva MA) - nyilvántartások (személyi, tagdíj, területbérlet) koordinálása - rendezvényszervezés, ellenőrzés, koordinálás, pü. elszámoltatása 4.Györkefalvi Róbert, Elnökségi Tag - társadalmi rendészet irányítása - biztonság, vagyonvédelem - szabályzatok (megosztva MA) - területfejlesztés (megosztva MA) 4

5 5.Marczy Attila, Elnökségi Tag - marketing kommunikáció (megosztva TK) - területfejlesztés (megosztva (GyR) - szabályzatok (megosztva GyR) - tagi érdekképviselet Medgyesi József szavazásra tette fel a javaslatát, illetve megkérdezte van-e kiegészítés, hozzászólás. Nem volt. 2/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi határozata amely elnökségi feladatok kiosztásáról, felelősök kijelöléséről szól. 5 igen, egybehangzó szavazattal az elnökség elfogadta az alábbi feladatokat. 1.Medgyesi József, Elnök - elnökségi irányítási feladatok - fegyelmi ügyek - egyesületi HR feladatok - tulajdonosi képviselőként a NOK irányítása 2.Andrási György, Alelnök - gazdasági és pénzügyi tervezés, ellenőrzés - közgyűlési anyagok készítése, szervezés 3.Tóth Krisztina, Elnökségi Tag - marketing kommunikáció (megosztva MA) - nyilvántartások (személyi, tagdíj, területbérlet) koordinálása - rendezvényszervezés, ellenőrzés, koordinálás, pü. elszámoltatása 4.Györkefalvi Róbert, Elnökségi Tag - társadalmi rendészet irányítása - biztonság, vagyonvédelem - szabályzatok (megosztva MA) - területfejlesztés (megosztva MA) 5.Marczy Attila, Elnökségi Tag - marketing kommunikáció (megosztva TK) - területfejlesztés (megosztva (GyR) - szabályzatok (megosztva GyR) - tagi érdekképviselet 5

6 3.Napirendi pont Elnökség éves ülésrendjének meghatározása Medgyesi József elfogadásra javasolta az éves elnökségi ülések megtartására a következő időpontokat, azzal a feltétellel, hogy azok irányadók és a dátumok előtt két héttel konzultációra van szüksége az elnökségnek: április 17. alakuló elnökségi ülés május 24. elnökségi ülés augusztus 2. elnökségi ülés október első hete december 15. elnökségi ülése 3/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi határozata mely az Elnökség éves ülésrendjéről szól. Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi időpontokat: április 17. május 24. augusztus 2. október december 15. alakuló elnökségi ülés elnökségi ülés elnökségi ülés első hete elnökségi ülése 4.Napirend pont MNE üzleti tervének megvitatása és elfogadása Andrási György elmondta,hogy a küldöttközgyűlésen előadott tervtől nem tér. Kb. 15 M Ft-os eredményt várunk az MNE-től, és kb. 12 M Ft-t tervezünk utalni az éves törlesztő részletben. A pénzforgalmi terv leegyszerűsödött. Medgyesi József elmondta, hogy jelenleg 2 db bankban van az MNE-nek számlája, az egyik az OTP, ahol 640 E Ft van lekötve. Javaslata, hogy májusban, amikor terv szerint előtörlesztünk, akkor ezt az összeget kalkuláljuk bele, és egyidejűleg szüntessük meg az OTP számlát. 6

7 Tóth Kriszti elmondta, hogy mai napon az Erste Bankban vezetett számlán az MNE pénze elért a M Ft-ot. A délegyházi MNE kasszában 3.3 M Ft van Szabó Mónikánál. A NO Kft., OTP-ben lévő pénze, kb. 6.3 M Ft, míg készpénzben délegyházi portán 1.9 M Ft -ot fizettek be a tagok Móninál. dr. Sárosi István megkérdezte, van-e lehetősége, mint FEB elnök havonta kapjon bankszámla történetet, illetve ki rendelkezik a számlák felet? Medgyesi József igennel válaszolt. A rendelkezésre jogosult neve ma még Tóth Attila, de pénteken (holnap) délelőtt 11 órakor lesz átírva a rendelkezők neve a bankban: Medgyesi József, elnök aláíró. Helyettesítés és folyamatos munka végett. Andrási György és Marczy Attila is rendelkező lesz. Nagyobb pénzmozgáshoz E Ft -ot meghaladó összeghez - elnökségi határozat kell hozni. dr. Sárosi István felhívta a figyelmet az ASZ-ban a pontra, melyet javítani kellene. Andrási György megígérte, hogy átnézi és korrigálja a hibát ebben a pontban. Medgyesi József határozatba foglalva elmondta, hogy az MNE üzleti tervét 5 igen szavazattal az elnökség egyhangúlag elfogadta és megállapította, hogy időarányosan alakulnak a bevételek. 4/2014. (IV.17) MNE Elnökségi határozata, mely szerint az elnökség 5 igen, egybehangzó szavazással elfogadta az MNE üzleti tervét, mely e jegyzőkönyv elválaszthatatlan része. 5.Napirendi pont NOK pénzforgalmi és üzleti tervének megvitatás Mellékletben csatolva a pénzforgalmi és üzleti terv. Andrási György elmondta, hogy az első kalkulációhoz képest jobb a helyzet. Beruházásokra kb. 3-3,5 M Ft -ot lehet idén fordítani. 7

8 Beruházások témában dr. Sárosi István megjegyezte, hogy a kemping előtt található egy szennyvíz csatorna, arra rá kéne csatlakoznunk, sokat tudnánk spórolni. Medgyesi József irányításával beszélgetés kezdődött és a szennyvíz elvezetésére több javaslat, ötlet is elő jött. A 2.9 M Ft megtakarítás mindenkép jó lenne, de ezt nagyon át kell gondolni és tervezni. Andrási György megemlítette, hogy létezik egy növekedési hitel konstrukció az Erste banknál, utána kéne nézni, hogy az MNE hozzájuthat-e? 2.5% kamattal, beruházási hitelről van szó. Megegyezetek, hogy körbejárják ezt a témát. 5/2014. (IV.17.) MNE Elnökségi Határozata mely szerint a No Kft. pénzforgalmi és üzleti tervét 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 6.Napirendi pont Program javaslat a NOK taggyűlésre. 6.1 A NOK 2013-as eredményeinek jóváhagyása 6.2 A D5 eszköz kivásárlás jóváhagyatása 6.3 A NOK FB-jének újraválasztása 6.4 Tulajdonosi hitel felvétele az MNE-től Medgyesi József javaslata, hogy a NOKft. taggyűlésén első lépésként az MNE-NOKft.-D5Holding Kft. kivásárlást kell jóváhagyatni. Sánta valószínű, hogy lemond a javunkra. A NO Kft. virtuálisan adósodik el. Második körben, ha ez problémát okoz, akkor az MNE elengedi a tagi kölcsönt. Tehát Medgyesi József jogosítvány kér az elnökségtől, hogy ha Sánta István a NO Kft. taggyűlésén garanciát kér, kár esetére akkor az MNE kinyilatkozza, hogy nem tart igényt a tagi kölcsönének visszafizetésére. De ezt csak végső esetben kell bevetni. Ezt a jogosítványt az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta. 6/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat mely a NO Kft. taggyűlésén történő D5 Holding Kft. eszközeinek kivásárlásának jóváhagyásáról szól, miszerint a NOKft. taggyűlésén az MNE elnökének olyan jogosítványt engedélyez az MNE Elnöksége, hogy ott úgy nyilatkozhat, Sánta István felé, hogy az MNE nem tart igényt a tagi kölcsönének visszafizetésére, de ezt csak végső esetben teheti meg az elnök. Ezt a javaslatot 5 igen, egybehangzó szavazattal elfogadta az elnökség. 8

9 Medgyesi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy NOKft. FEB újra választása szükséges, mert Bocsi Éva visszavonul, nem kíván foglalkozni pénzügyekkel, Szép Tibor viszont kénytelen, munkahelyi összeférhetetlenség miatt visszalépni. Javaslata, hogy fogadjuk ezt el és érdemeik elismerése mellett mentsük fel az eddigieket, és NOKft. taggyűlése elé terjesszük be az MNE elnökségének javaslatát, mely szerint: Makk György és Balog János tagtársainkat javasoljuk. Mindkét tagtársunk elkötelezett naturista és könyveléssel, gazdálkodással foglalkoztak az elmúlt 40 évben. 7/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat amely szerint a NOKft. taggyűlése elé terjesszük be az MNE elnökségének javaslatát NOKft. FEB tagjaira vonatkozóan: Makk György és Balog János tagtársainkat javasoljuk. A javaslatot 5 igen, egyhangú szavazattal az elnökség elfogadta. 7.Napirendi pont A D5 taggyűlés összehívása az alábbi napirendi pontokkal: 7.1 A D5 pénzügyi helyzetének megvitatása 7.2 A D5 eszközeinek eladása a NOK számára. A szerződés tervezet jóváhagyása 7.3 A D5 tulajdonosainak kártalanítása 7.4 A D5 végelszámolása Medgyesi József beszámolt a D5 pénzügyi helyzetéről. Elmondta, hogy folyamatos az átállás a D5-ről a NOKft-re, de sajnos még mindig vannak cégek, akik a D5-re számláznak. Ezeket át kell számlázniuk a NOKft. részére február 15-e óta a naturisták érdekeit a NOKft. viseli. Andrási György felhívta figyelmét, hogy minden esetben legyen lepapírozva, hogy miért történik az átszámlázás. A NOKft. taggyűlésének döntését követően, a D5 Holding Kft. taggyűlését össze kell hívni, melyre május környékén lát esélyt Medgyesi József. Andrási György szerint a tulajdonosok végelszámolás előtt ragaszkodni fognak a pénzükhöz, mert D5-öt be kell zárni, és a tagokat korrektül ki is kell fizetni. A D5 vagyonát értékesíteni kell. Az elnök - Medgyesi József - az MNE-t képviselve, igyekszik egy kulturált megszüntetést levezényelni a D5 taggyűlésén. Elnökség fentiekben egységesen egyetértett, határozathozatalt nem igényelt a napirend. 9

10 8. A NOK 2014-ik évi beruházásainak megbeszélése, jóváhagyása. Medgyesi József tájékoztatta az elnökséget, hogy a legcélszerűbb és logikusabb az lenne, ha tavaly elkezdett, de még be nem fejezett beruházásokat befejeznénk. Ilyenek: 1. villamos elosztók (áramlopások megakadályozása, szabályok és biztonság) 2. térvilágítások 3. higi-boxok ( strand, 2 - és 3-as) 4. Internet Az áramelosztók estében a legtöbb helyen nem új alkatrészekkel dolgozunk, hanem meglévőket használunk fel. Így is kb. 1 M Ft anyagköltsége lesz. A házakról lekerülnek a mérőórák, az elosztó szekrényekhez. A térvilágításokra tavaly ingyen beszerzett oszlopok és lámpák sajnos nem felelnek, nem használhatók fel. Ezért újra kell gondolni és számolni, hol a legfontosabb és mennyi összegből lehet megoldani. Tóth Kriszti hozzászólt, miszerint pl. a nagystrandon, kis strandon is nagyon sötét van, tehát feltétlen kell találnunk valamilyen gyors és aránylag olcsó megoldást. Megállapodtunk, hogy a villamos elosztók felújítását, a közvilágítás felújítását és a higi-boxok felújítását Andrási György ellenőrzi, Tóth Attila segítségével. Ehhez a kalkulációt is el fogják készíteni. Az Internet hálózat (wifi) befejezését Medgyesi József ellenőrzi és kalkulálja. Ezt elfogadta mindenki. Medgyesi József elmondta, hogy a 3 db higi-box felújítása, két helyen gyorsan megoldható (strand és 3-as higi), ahol festés és burkolás szükséges. Míg a 2-es higi nagyon rossz állapotban van, azt fel kell mérni újra, hogy lássuk pontosan milyen költséggel jár. Az Internet hálózat eddig csak a gerincen lett kialakítva. Meg kell erősíteni még néhány pontot, hogy a teljes kemping területén tökéletes legyen a vétel. Ez kb. 300 ezer forintba fog kerülni. Megállapításra került, hogy a 4 féle beruházásokról újra kell készíteni egy-egy kalkulációt, hogy tisztán lássunk mi mennyibe fog kerülni. Erre megkérte Andrási György az elnököt, hogy készítsen egy új költségvetést a beruházásokra. A napirend határozathozatalt nem igényelt. 10

11 A diszkó kérdés is megvitatásra került, hiszen előzetes felmérések alapján a tagság nagyobb része (tavalyi kérdőívek feldolgozásának eredménye) 2 hetente igényelné a diszkót. A 2 hetes diszkót az MNE nem tudja és nem is akarja finanszírozni. Ezen diszkók finanszírozását a Bermuda téren büfét üzemeltető Rausz György vállalná, oly feltételekkel, hogy az elnökségnek előtte egy héttel tájékoztatást ad ennek igényéről, melyről az elnökség közösen dönt, hogy engedélyezi, vagy sem. A büfék üzemeltetéséért 250 ezer forint területbérleti díjat fizetnek a büfések. Györkefalvi Róbert megkérdezte, hogy akik diszkót akarnak azok közül mennyi a teljes jogú tag? Ki tartja majd a diszkókat? Medgyesi József előzetes felmérések szerint megállapította, hogy Szloboda Gábort a többség elutasítja és az elnökség nem kívánja alkalmazni, így új dj, zeneszolgáltató után kell nézni, ajánlatokat kell beszerezni. Főbb problémák: Szloboda Gábor nem számlaképes, állandó ital és pénz problémái vannak, tavaly sem tartotta be a szabályokat, kérések ellenére nem halkította le a zenét, sokszor hajnal 2 után is folytatta a diszkót, felbújtotta a kemping lakókat az elnökség ellen és egymás ellen, a családja minden tagja ingyen járt be a kempingbe, és nyaralt ott. Tóth Kriszti elmondta, hogy a napokban beszélt meg találkozót egy Veres Ferenc nevű úrral, aki már többször - tavaly nyáron is - felajánlotta, hogy szívesen jönne zenélni a kempingbe. Naturista. Elmondása szerint önállóan szervezi és bonyolítja le a diszkókat, saját felszereléssel, kihangosítással rendelkezik. A elnökségnek tetszett az ötlet, felkérték Krisztinát, hogy tájékozódjon és minden fontos információt szerezzen be, és ha lehetséges egyeztessen Ferenccel, hol tudnánk megnézni egy rendezvényét. Az elnökség egyhangúlag megállapodott, hogy Medgyesi József szóban tájékoztatja Szloboda Gábort e döntésünkről. Visszakéri tőle a ház kulcsát, és megkéri a saját felszerelésének elszállítására. Szloboda Gábort akkor tudnánk alkalmazni, egy-egy alkalommal, ha a szabályzatban megfogalmazott feltételeknek meg tudna felelni. Leginkább számlaképes lenne. Erről is beszélni kéne vele. Következő feladat melyet gyorsan szezonnyitó előtt kell még megoldanunk, a porta beléptetési rendszere. Györkefalvi Róbert és Marczy Attila vállalták, hogy egy olyan tanulmányt készítenek, amelyik teljes mértékben felméri a beléptetés problémáit: - figyelembe vesz mindenféle belépést és benntartózkodást - megpróbál megoldást találni a belógások, fizetés nélküli benntartózkodások megakadályozására 11

12 - figyelembe veszi pénztárgépeink lehetőségeit és bonyolult árjegyzékünket - javaslatot tesz a kapu előtti várakozás csökkentésére (2 sorompós rendszer) - figyelembe veszi a korlátos portás létszámot - kalkulálja az egész rendszer kiépítési költségét - javaslatot tesz a szakaszos megvalósításra, akár úgy, hogy a megoldást több év alatt valósítjuk meg. Elnökség egyhangúlag egyetértett. Medgyesi József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 1 db pénztárgépünk van már a portán, melyet nettó 141 ezer forintért vásároltunk. Biztonság és adatvesztés megelőzése végett el kéne gondolkodnunk, esetleg még egy pénztárgép vásárlásán. Szabó Mónika jelezte, hogy miután megtanulta kezelni pénztárgépet, a portásokat is be fogja tanítani. A beruházásokkal kapcsolatban megállapodás történt, hogy a Sport büfé mögötti területet, a Napsziget üdülőközpont felőli részen le kell zárni, az átjárási lehetőséget mielőbb meg kell szüntetni. Erre a feladatra Botos Lászlót kérjük meg. 8/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat amely szerint a 2013-as évben megkezdett beruházásokat kell először befejezni, nagyságrendileg 3.5 M Ft és M Ft közötti költségkerettel számolva. Feladatokért felelősök: villany, térvilágítás Andrási György, internet Medgyesi József, hátsó strand, kerítéspótlások Marczy Attila és Györkefalvi Róbert. A javaslatot 5 igen, egyhangú szavazattal az elnökség elfogadta. 9. napirend A NOK és az MNE dolgozóinak új szervezeti sémája és az ehhez tartozó alábbi feladatok végrehajtása: 9.1 A szervezeti sémák beterjesztése és jóváhagyása 9.2 A dolgozók feladatainak felsorolása és felosztása 9.3 A bérek jóváhagyása 9.4 A vezetői feladatok rögzítése 9.5 A munkaszereződések kialakításának kérdése. 12

13 A jegyzőkönyv elválaszthatatlan része a szervezeti séma és hozzá tartozó feladatok felsorolása dokumentum. Ezt átbeszélte az elnökség és közös megállapodásra jutva, úgy döntöttek, hogy változtatni kell benne, Szabó Mónika és Botos László a NOKft. alkalmazásába kerüljön, a portások, takarítónő és a kertész pedig az MNE alkalmazásába. Szabó Mónika és Botos László munkaköri leírása mellé megbízási szerződést is kap, melyben rögzítésre kerül, hogy az MNEnek társadalmi munkában milyen feladatokat kell elvégezniük. Andrási György vállalta, hogy újra kalkulálja a költségvonzatokat és hamarosan az elnökség elé tárja azokat. Az összes alkalmazottnak szerződésük mellé, munkaköri leírást kell készíteni. Határozat nem született, de megállapodás igen, mely szerint Andrási György újra kalkulálja a béreket illetve azokkal járó költségeket mind az MNE mind NOKft. tekintetében. 10. Napirend Az elkészült különféle szabályzatok megvitatása és jóváhagyása. A szabályzatok: 1. A Magyar Naturisták Egyesülete fegyelmi szabályzata 2. A Naturista Oázis Kemping működési rendje 3. Az MNE társadalmi rendészeti utasítása 4. Létesítmény elhelyezési és területfejlesztési szabályok 5. MNE etikai kódexe Elnökség egyhangúlag elfogadta a megírt szabályzatokat, melyekhez kérte a FEB véleményét, de lásd napirendi pontok előtti megbeszélés szerint ez nem lehetséges, mert dr.sárosi István FEB elnök elzárkózott azon kérés elől, hogy szezonnyitóig ezt megtegye. Így az elnökség egyhangú döntése szerint megállapodott, hogy szezonnyitó előtt a honlapra illetve a portára kiteszi a szabályzatokat és kör ben tájékoztatja ezekről a tagságot. 9/2014. (IV.17.) Elnökségi Határozat amely szerint az alábbi szabályzatokat, 1. A Magyar Naturisták Egyesülete fegyelmi szabályzata 2. A Naturista Oázis Kemping működési rendje 3. Az MNE társadalmi rendészeti utasítása 4. Létesítmény elhelyezési és területfejlesztési szabályok 5. MNE etikai kódexe, 5 igen, egyhangú szavazattal az elnökség elfogadta és megállapodott abban, hogy szezonnyitóig kihirdeti azokat a tagság előtt. 13

14 11. Napirendi pont Az ASZ változtatásához benyújtott javaslatok megvitatása és jóváhagyása. A napirendi pontok előtt ez a téma is tárgyalásra került. Elnökség határozathozatal nélkül megállapodott, hogy figyelembe vesz néhány FEB által észrevételezett, javításra szoruló részt és újra gondolja őket. Andrási György felveszi újra a kapcsolatot az ügyvédnővel és egyeztet vele, hogy az észrevételezések szerint javítsa az Alapszabályt. 12. Napirendi pont Egyebek: Díjtáblázatok (strand és kempingezők részére) Tóth Krisztina felhívta a figyelmét az elnökségi tagoknak, hogy a táblázat szerint kevés az ösztönző erő az MNE tagságba való belépéshez. Javasolta, hogy aki MNE tag, ne kelljen parkoló díjat fizetnie. Aki ,-Ft -os strandbérletet vesz - ugyan úgy, mint a ,- Ft-os személyi belépő bérlettel rendelkezőknek sem kell fizetni parkoló díjat -, annak se kelljen parkoló díjat fizetnie. Medgyesi József válasza szerint ez gazdaságtalan lenne. Tóth Krisztina kérte, hogy javaslatának legalább a strandbérletre vonatkozó részét gondolják át és fogadja el az elnökség. Ezek után az elnökség megállapodott abban, hogy javításra kerül a díjtáblázatban az a rész, hogy aki ,-Ft-os bérletet vásárol, (mindegy, hogy személyi vagy strandbérlet) nem kell parkoló díjat. Határozathozatalt nem igényelt ez a napirend. Jegyzőkönyvet készítette: Tóth Krisztina Mellékletek: Jelenléti ív A szabályzatok: 1. A Magyar Naturisták Egyesülete fegyelmi szabályzata 2. A Naturista Oázis Kemping működési rendje 3. Az MNE társadalmi rendészeti utasítása 4. Létesítmény elhelyezési és területfejlesztési szabályok 5. MNE etikai kódexe 14

15 - MNE-NOKft es bérköltségeinek becslése - MNE-NOKft. szervezi séma - MNE évi üzleti terve - NOKft pénzforgalmi és üzleti terve évi díjtáblázat - Feladatok kiosztása Készült, április 25. Jegyzőkönyv mellékletei kinyomtatott állapotban az MNE irodában találhatók meg a jegyzőkönyv mögött. Naturista üdvözlettel: MNE szerkesztősége 15

16 16

17 17

18 18

NATURISTA HÍREK. A 2014. évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy!

NATURISTA HÍREK. A 2014. évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy! 2013. április 10. április 15. /2014. A 2014. évi mottónk: Légy büszke rá, hogy MNE tag vagy! Magyar Naturisták Egyesülete 2337 Délegyháza Naturista part 1318. Szerkesztő: Tóth Krisztina A Naturista Hírek

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40-19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. november 19.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án 18.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. szeptember 13-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Bakné Répási Ágnes, Császár József

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben