Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké."

Átírás

1 örömhírlap 16. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Újkenyér A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Magasztalás-hálaadás TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Van örömed? 1 Keresztkérdések 3 Első helyen? 6 Kegyelemből 8 Az időnk 10 Ifihét 13 Tékozló fiú 15 Csillagpont 16 Családos hét 17 Imatémák 19 Hirdetések 20 Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Zsoltár 145,1 Dávid király ezekkel a szavakkal öntötte ki szíve hálaáldozatát az élő Isten előtt. Az ő lényét átjárta teljesen az Isten iránti szeretet, hódolat. Ezt kívánja Isten tőlünk is. Tőlünk, akik ismerjük Őt, akik figyelünk Rá. Magasztalás, hálaadás. Vajon van-e a szívünkben? Bárhol járunk, nem ilyen emberekkel találkozunk, nem ilyen bizonyságtételeket hallunk. A magyar ember jobban szeret panaszkodni, mint az őt ért örömök, a hétköznapi apró csodák miatt hálát adni. Neked, aki veszed a fáradságot és időt, hogy elolvasd ezt a néhány gondolatébresztő sort, mi van a szívedben? Öröm és hála, vagy szomorúság és panasz? Aki nyitott szemmel jár, nem csak a válságot, a nehézséget, a munkanélküliséget, a betegséget, a megoldásra váró feladatokat látja, az észreveszi az Isten naponként lehajló karját, amely meg nem szűnik keresni és szeretni a Tőle messzire szakadt gyermekét. Hagyod magad? Vagy túl elfoglalt, túlságosan megkeseredett és reményt vesztett vagy? A napokban olvastam egy érdekes és józanító írást egy keresztyén folyóiratban. Arról szólt, hogy nem csupán mi alakítjuk az életünket, nem csak a körülöttünk élő emberek, hanem más is. Más, akit a Biblia így nevez, a világ fejedelme, az Isten ellensége. Mi keresztyének, nem csak hírből ismerjük a hatalmát. A lényege ennek az irománynak az volt, hogy ő mindenáron meg akarta akadályozni, hogy Istenben hívő emberek békességben és hálatelt szívvel éljenek. Békességben Istennel, önmagukkal és szeretteikkel. A következő tervet eszelte ki a békesség elvételére. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról és ezt mondta nekik: Nem tarthatjuk vissza a keresztyéneket attól, hogy eljárjanak az istentiszteletekre, hogy olvassák a Bibliát, hogy így megismerjék az igazságot, hogy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha már megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Ezért engedjétek, hogy elmenjenek az istentiszteletekre, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket, hogy ne találjanak időt a Jézussal való

2 2 igazi, bensőséges, lelki-szellemi, éltető kapcsolat megteremtésére és fenntartására. Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival! És mik ezek a mellékes dolgok? Így szólt a javaslat: Sarkalljátok őket, hogy költekezzenek, vásároljanak, ha kell, ha nem, hogy folyvást kölcsönből éljenek. Ezért mindig több pénzre lesz szükségük. Ha több pénzre lesz szükségük, akkor túlórázniuk kell, és kevés szabadidejük marad. Tartsátok vissza őket attól, hogy a gyermekeikkel foglalkozzanak. Így a családok hamarosan szétzilálódnak, otthonuk többé nem lesz biztonságos menedék a túlhajszolt munka után! Nyugtalanítsátok a lelküket hiábavaló gondolatokkal, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a halk, szelíd hangot. Halmozzátok el őket képes magazinokkal és újságokkal, tömjétek tele a fejüket hírekkel, izgató reklámmal bombázzátok még szabad perceiket is. Árasszátok el az postafiókjaikat katalógusokkal, szerencsejátékokkal, előnyösnek látszó ajánlatokkal és mindenféle hiú reményt tápláló szeméttel. Tetessetek gyönyörű női alakokat a magazinokba és a reklámokba, hogy a férjek azt higgyék, a külső a legfontosabb, így aztán elégedetlenek lesznek majd a feleségükkel. Tartsátok fáradtan a feleségeket, hogy ne tudják férjeiket odaadóan szeretni, így azok másnál keresnek kielégülést. Ez gyorsan szétszakítja a családokat. Ha üdülnek, gondoskodjatok arról, hogy ott is túlhajszolják magukat, hogy szórakozzanak és kimerülten térjenek haza. Kössétek le őket, hogy ne menjenek ki a természetbe, ahol Isten teremtett világát megcsodálhatnák. Zsúfoljátok tele az életüket jónak látszó célkitűzésekkel, hogy ne legyen idejük keresni és kutatni az Úr Jézus akaratát. Így egy idő után fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy úgynevezett jó cél érdekében. Véleményed szerint sikerült a Sátánnak ez a csele? Gondolkozz el ezeken, ha nem vagy túl elfoglalt! Jó lenne, ha a mi életünk nem ilyen Hívogató élet kormoló, elfoglalt élet lenne, hanem azzal a békességgel, amelyet a Jézus előtti csendben, az igeolvasásunkban kapunk, hívogathatnánk e világ leterhelt, és túlságosan elfoglalt embereit a megállásra. Az elgondolkozásra, az életük Isten szerinti felülvizsgálatára, hogy ne sodródjunk az árral, élettelen, beteg halakként, hanem árral szemben úszva eléjük élhessük az igazi értékeket, és elterelgethessük őket ahhoz az élő vízhez, Jézushoz, amelyből ha isznak, soha többé meg nem szomjúhoznak. Ne engedjük tehát, hogy túl elfoglaltakká vagy leterheltekké váljunk, mert így nem lehetünk Isten útjelző táblái. Isten ugyanis erre hívott el bennünket hiábavaló életünkből. Táblák vagyunk, útjelző táblák, Mutatjuk az igaz utat, Hogyha rendelt helyünkön állván Életünk JÉZUSRA mutat. Adja meg Isten azt a kegyelmet számunkra, hogy mindnyájan, akiknek fontos az Ő akarata, ilyen útjelzőkké váljunk! Legyen elengedhetetlen számunkra nap mint nap, az Előtte való leborulás, hogy megtelíthesse szívünket békességével, Iránta érzett mély hálával! Sebestyén Julianna lp. Füle Lajos - Te érleled Te érleled a nyár gyümölcseit, Téged illet, Urunk, a köszönet. Teremni vágyik gyermeked is itt, Érlelj szívében jó gyümölcsöket!

3 Gyülekezeti élet Kereszt-Kérdések Mit is jelent ez az 1-2 vagy összetett szó? A kereszt egy kivégzőeszköz. A legkegyetlenebb kínhalál. A lázadókat, rablógyilkosokat büntették ezzel a borzalmas kínhalállal. Jézust is kereszt általi halálra ítélték. És jöttek a kérdések: Ki volt Jézus? Mit tett, hogy ilyen halállal kellett meghalnia? Mi volt a bűne? Miért nem kaphatott kegyelmet? Mi a kegyelem? Jézus feltámadt? Mégsem halt meg a kereszten? Lehetséges a feltámadás? A halál nem pont az életünk végén? Hogyan és miért támadt föl? Mi is feltámadunk? Miért? Milyen életforma lesz? Akkor is feltámadok, ha nem akarok? Ha már súlyos beteg és öreg vagyok? Ha öngyilkos leszek, akkor is? És jöttek, jöttek a kérdések. Milyen áldott dolog, ha van egy hely, és ott van valaki, aki mindig szeretettel fogad, rám figyel, meghallgat és válaszol, testi-lelki eledellel táplál. Egy ilyen hely a mi gyülekezeti termünk, ahol a Keresztkérdések sorozat alkalmain találkoztunk olyan férfiakkal, nőkkel, házaspárokkal, egyedülállókkal, idősekkel és fiatalokkal, függetlenül attól, kit milyen felekezetben kereszteltek, vagy meg sem kereszteltek akiket hasonló kérdések foglalkoztatnak. Ezeken az alkalmakon lelkipásztoraink segítségével a Márk evangéliuma alapján kerestük együtt a válaszokat, sokszor késő estébe nyúló kiscsoportos beszélgetésekben is. Miért Márk evangéliumát olvastuk? Az első ok: a négy evangélium közül ez a legrövidebb. 10 alkalomra elosztva így is hatalmas életutakat jártunk be ismeretlen világban. Lassan-lassan világosodott meg előttünk, hogy nem is olyan ismeretlen mindez, mert értünk, nekünk, rólunk szól. A másik ok: Márk egy döbbenetes állítással kezdi a könyvét: Jézus Krisztus, az Isten fia Márk 1,1. Más szavakkal Márk azt mondja nekünk, hogy Jézus Isten, emberi formában. Lehet feltenni zavarba hozó keresztkérdéseket is, de vigyázz, nehogy te jöjj zavarba a válaszoktól. Jézus életéből nézzünk két esetet, amikor a farizeusok és az írástudók a vallási elit Jézusnak tettek fel ilyen kérdéseket. Kérdés a házassági elválásról: szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét Ő azonban visszakérdezett: Mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták: Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk: Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. Márk 10,2-9 A másik is teljesen aktuális, és mennyire mai. Folyamatosan hallunk a hírekben adócsalásról, hűtlen kezelésről vagy mi magunk is tesszük? Az adópénz kérdése: Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik: Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte: Kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek: A császáré. Ekkor Jézus ezt mondta nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. És igen elcsodálkoztak rajta. Márk 12,14-17 A következő fejezet (Márk 12,18-tól) a feltámadásról szól. Ez is Jézusnak szánt keresztkérdés. Jézus válasza döbbenetes, mint ahogy Jézus egész földi élete is. Márk evangéliuma elolvasása után mindenkinek meg van a lehetősége, hogy eldöntse: elfogadja, vagy elvesse, amit az író állít. Erről bizonyságot is tehet szóban is, írásban is. Nekem 13 évvel ezelőtt lett igazán kérdéssé mindez. Bár vallásos nevelést kaptam, Isten nélkül éltem, ahogy a világ meghatározta, ahogy ma is diktál: Valósítsd meg önmagad! Több milliárd ember mind önmagát akarja 3

4 4 Gyülekezeti élet megvalósítani. Ugye te is látod az eredményt, a totál káoszt? Szóról szóra megéljük mindazt, amit több ezer évvel ezelőtt Isten leíratott nekünk a Bibliában: testvér testvér ellen, fiú apja ellen, lány anyja ellen, ország ország ellen támad. A Mammon bálvány = a hatalom, a pénz az úr. Korrupt ország- és vallási vezetők, emberi mivoltukból kivetkőzött emberek, akik elvetik, hogy Istentől teremtettünk, családfájukat az állatoktól származtatják, és ezt tudománynak nevezik. Jogállamunk rendőri kordonnal védte a meleg felvonulást. Intézményesítettük a bűnt, pedig Isten egyértelműen leíratta nekünk, hogy azonos neművel és állattal ne közösülj, mert ez utálatos előtte. Gyönyörű földet teremtett az embernek, és ezt mondta: Szaporodjatok, töltsétek be a földet, gondozd és ápold azt. Szeretettel vette körül, a vele való kapcsolatra teremtette, adott útmutatást a parancsolatot, és azt mondta, ha ezek szerint élsz, boldog, azaz áldott leszel. Nem robotokat teremtett. Nem programozott ösztönöket adott, mint az állatés növényvilágnak. Gondolkodó agyat és szabad akaratot adott az embernek. Eldöntheted, hogy vele vagy nélküle élsz. De elmondta, hogy ha nem maradsz meg a vele való kapcsolatban, akkor a Sátán hatalmába kerülsz, ő irányítja gondolataidat és cselekedeteidet is. Az ember elég balga ahhoz, hogy ne higgyen Isten szavának, de mindent elhisz, ami nincs benne a Bibliában. Így kezdtem én is megvalósítani önmagamat. Gyógymódokat tanultam, mondván, az orvosi tudomány csak tüneti kezelést végez, én majd gyógyítani fogok. Motivációm a pénzszerzés és a dicsőség volt. Agykontrollal kezdtem. Így hirdették: Mindent megtehetsz általa, mert az emberi agy teljesítménye végtelen. Ez az ember hiedelme önmagáról. Ma már tudom, hogy a teremtmény csak azt érti meg, amire a Teremtő megnyitja az értelmét, függően attól, hogy milyen életutat és ahhoz való képességet adott neki. Beiratkoztam a parapszichológiai egyetemre. Mily előkelő hangzású cím. Magyar, orosz, ukrán, cseh, francia, japán és angol mesterek tanítottak saját praktikájukra. Azt

5 írtam, ők adták át a tudományukat. Az igazság pedig az, hogy ők csak eszközök a Sátán kezében, mert ezek sátáni erők, ezekkel ember nem rendelkezik. Isten azért rejtette el előlünk, mert Ő teremtett minket, Ő ismeri az idegrendszerünket, tudja, hogy mit bírunk el. Megtanultam, hogyan nyerhetek meditációval erőt, energiát saját részemre és a gyógyításhoz. Én, aki soha senkitől nem fogadtam el semmit, csak ha azt én magam is jónak láttam, mint a birka mentem a mesterek után. Jött a nagy ámítás: Jézus is kézrátétellel, erőátvitellel gyógyított. Az Ő lelke bennünk él, ezáltal mi is gyógyítunk - a felületesen olvasó ezt olvashatja ki a Bibliából. Ugye, milyen nagy hatalom, nagy hitető a Sátán? Bizony, az embernél sokkal nagyobb a hatalma. Úgy jártam, mint Szkéva fiai a Bibliában: letepert az ördög. Fizikálisan is és lelkileg is kikészültem. Állandóan nagyon fáradt voltam. Meghatározhatatlan fájdalmaim voltak. Már meditáció nélkül is kikapcsolt az agyam. Jéghideg üresség, magány vett körül így lehet depresszióba süllyedni és én süllyedtem. Minél erőtlenebb voltam, annál gyakrabban meditáltam, annál hamarabb lemerültem. Az ördögi kör, a kötelék egyre vastagabb lett, míg végül gúzsba kötött. Innen már csak Jézus tud kiszabadítani, ha kéred. A megkötöző azonban mindent elkövet, hogy ne tudj kiáltani. Ott ül fölötted, és bebizonyítja, hogy igaz, amit Isten mondott róla, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Addig gyötör, míg megőrülsz vagy öngyilkos leszel. És ekkor teremtő Istenünk, aki gyűlöli a bűnt, de a bűnöst szereti, és meg akarja menteni, dobott egy kötelet a szakadékba zuhant birkának. Gyülekezetünk egy tagja, az én áldott testvérem, elvitt egy csendeshétre. Itt hallottam arról, hogy Jézus a jó pásztor, életét adta a juhaiért. Meghalt azért, hogy nekünk életünk lehessen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Gyülekezeti élet Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. János 3,16-17 A bűn zsoldja a halál, a testi és lelki halál. Ez Isten igazságos ítélete. Ezen a héten megláthattam Isten Igéjének tükrében, hogy én, az ember ezt érdemlem. Mivel Isten szereti teremtményét, nem pusztította el, hanem elfogad váltságul egy áldozatot. Mivel ember követte el a bűnt, csak ember teheti jóvá, de Isten csak tökéletes áldozatot fogad el. Csakhogy tökéletes ember nincs. Minden ember bűnben fogant, ős-szüleink engedetlensége miatt. Ezért kellett Jézusnak és Ő vállalta hogy Istenként megalázza magát, emberi testben megszülessen, a Szentlélek által bűntelenül. Isten egyedül az Ő áldozatát fogadta el váltságul az emberért. Érted és értem. Ő szenvedte el a kereszt kínhalálát, és azelőtt a legdurvább megaláztatásokat. Ő szállt alá a poklokra, de harmadnapra feltámadt dicsőséges Úrként, legyőzve a Sátánt és a halált. Isten megígérte, és Ő nem ember, hogy hazudjon, hogy aki ezt hiszi, befogadja Őt az életébe, és Őt követő életet él, ugyanilyen dicsőséges feltámadásban lesz része, és örökre Vele marad az Ő országában. Mi tehát a kereszt? Számomra döbbenetes, ahogy Trausch Liza megfogalmazta egyik igehirdetésében: Jézusnak az egész lénye kárhoztat, mert a megjelent szeretet minden embert ítél. Aki valaha Jézus közelébe került, az lát és tud magáról mindent. Láttad-e már a keresztet úgy, hogy ítélt? Mi annyira odavagyunk a szenvedéseinkkel, bajainkkal. Láttad-e már Jézust, hogyan hordozta mindazt, amit el kellett viselnie? Az ő fájdalma pont olyan nagy most is, mint ott a kereszten láttad. A golgotai keresztben világosan megláthattuk, mit okoz a bűn Istennek. Ma ugyanúgy fáj Neki az egész lényed, ahogy élsz, ahogy beszélsz, mint ahogy ott láthatod a kereszten. Nem egy avas történet a kereszt, amit minden nagypénte- 5

6 6 ken végignézünk. A kereszt élő kereszt! Szavaid, viselkedésed szögezték Jézust oda. Ha egyszer valóság lesz számodra a kereszt, akkor tudod, hogy ott szenved tőlem az Isten. A kereszt ítél, de benne még mindig a szeretet ítél. De eljön egy nap, amikor Isten megítéli a föld kerekségét igazságban. Valaki nem tudta összeegyeztetni Isten szeretetével a kárhozatot. De amikor először fájt neki a kereszt, azt mondta: aki Istennek ezt a szeretetét visszautasítja, annak kevés a kárhozat. És miután befogadtam Őt, új életet kaptam. Most jön a keresztkérdések befejező része új életünk kezdete: keresztyén élet a gyakorlatban. Mit jelent keresztyénnek lenni? Krisztus útján járni? Ehhez folyamatosan kell sorozatokat hallgatnunk! De hiszen ez adott. Gyülekezetünkben sok igei alkalom van, házi bibliaórák is vannak, és végül van saját Bibliánk. Tanulmányozzuk! Ne csak olvassuk! Mindenekelőtt döntenünk kell: Vele vagy nélküle! Nem lehet két úrnak szolgálni, Istennek is és a Mammonnak is. Ha döntöttem, akkor legyen a szívemben ez a hálaadó ima: Köszönöm Úr Jézus, hogy megváltottál, Tiéd vagyok, rendelkezz velem! És ha rendelkezik, hálás szívvel tegyem, amire indít: azonnal, egészen, örömmel! Bollók Margit Bizonyságtétel 1. Ki van az elsô helyen? Isten mindig jelen volt életemben, mindig próbált maga felé terelgetni. Bár szüleim nem igazán gyakorolták vallásukat, templomba is csak néha jártak, mégis Isten léte alap volt életünkben, létezését nem kérdőjeleztük meg, és fontosnak tartották, hogy megkereszteljenek, és konfirmáljak. Így ismerkedtem meg a szerencsi református lelkészházaspárral, Börzsönyi Józseffel és feleségével, Mariann nénivel, és 13 évesen konfirmáltam. Hálás szívvel gondolok mindig rájuk, mert ők voltak azok, akik elültették bennem azt a bizonyos magot, ami ugyan kihajtott, de virágozni csak most, 20 évvel később tudott. Más volt eddigi életemben a viszonyom Istennel, mint most. Régen leginkább csak akkor fordultam hozzá, ha valami baj történt, és akkor is csak kértem tőle. A jobb napokban mindig megfeledkeztem róla. De azt is éreztem, hogy valami nem jó, űr volt az életemben. Ennek ellenére éltem tovább átlagos életemet ben férjhez mentem. Férjem is hitt ugyan Istenben, de hasonlóképpen, mint én. Úgy gondoltuk, mint sok más átlagember, hogy semmi roszszat nem teszünk, nem lopunk, nem ölünk, igaz, templomba ritkán járunk, de azért tartjuk a kapcsolatot Istennel, és ez a mai világban több mint elég. De mégsem volt elég. Sokszor elmondtuk: De jó lenne rendszeresen templomba járni! -- de a szavakat tettek csak ritkán követték. Aztán tavaly megszületett a fiunk, és ekkor valami megváltozott, valami elkezdett munkálkodni bennem. Már nem csak az én lelkemről volt szó, most már rám, ránk bíztak egy kis életet, lelket, és meg is ígértük itt ebben a templomban, Isten színe előtt, hogy őt Jézus útján terelgetjük. Majd Isten újra megkeresett engem, egyszer csak ott voltam a baba-mama kör egyik alkalmán. Itt nagyon jól éreztük magunkat a fiammal. És elindult valami bennem. Először csak a Mai Igét kezdtem el naponta olvasni. Megdöbbentő

7 volt, hogy mennyire beletalált a szívembe az Ige, és mennyit segített életem rosszabb időszakaiban. Már nem KÉRTEM Istentől, inkább HÁLÁS szívvel fordultam hozzá. Teljesen másképp imádkozom ma, mint régen. Próbáltam a férjemet is bevonni, de erőltetni nem akartam, reménykedtem, a Szentlélek benne is végzi áldott munkáját. Majd megtudtam, hogy újra indul a Keresztkérdések sorozat. Én azonnal tudtam, hogy el fogok menni, de a férjemben nem voltam biztos. Felvetettem, és én voltam a legjobban meglepődve, amikor egyszerűen igent mondott. Azonban az első alkalomra már úgy mentünk, hogy megígértette, ha nem tetszik, nem kell maradnia. De maradt. Végig maradt. Sokszor dönthettünk volna úgy, hogy nem megyünk, sok akadály gördült elénk hétfő esténként, de amit akkor nem tudtunk megmagyarázni, Isten ISMÉT segített minket, és egy alkalommal sem hiányoztunk. Itt értettem meg, hogy Isten kegyelmét semmilyen jó tettel, cselekedettel nem tudom kivívni. Azt Jézus Krisztus kiontott vére által már ingyen megkaptam. Azért kell a jó úton járnom, hogy Jézus halála ne legyen hiábavaló, hogy megháláljam Mennyei Atyám kegyelmét. És azt is, hogy a Bibliát nap, mint nap forgatnom kell, hiszen csak így kerülhetek igazán Istennel kapcsolatba, így tud hozzám szólni. A Keresztkérdések alatt sokat vívódtam, mert értettem az Igéket, minden a szívemnek szólt, sokat imádkoztam, és úgy éreztem, hogy már nem csak szavakat mondok, ilyenkor igazán meg van Istennel a kapcsolatom. De mindig, amikor valaki bizonyságot tett, nem értettem, én miért nem tértem még meg. Egyáltalán mi is az valójában, mit kellene éreznem, mit kellene tennem azért, hogy így legyen? Azt mindenki elmondta, hogy ha megtörténik, azt tudni fogom. Sokat Bizonyságtétel 1. kérdeztem Istent és kértem, mutassa az utat maga felé. Megértettem, hogy Isten és köztem BŰNEIM az akadály. Így próbáltam számba venni, mik lehetnek ezek konkrétan az én életemben. Biztatott Julianna, szervezzünk egy közös beszélgetést. Itt átbeszéltük életem főbb állomásait, rájöttem, hogy hol sodródtam el, mik a bűneim, majd közösen imádkoztunk, hogy letegyem ezeket a bűnöket, behívjam Jézus Krisztust a szívembe és az újjászületésemért. Soha előtte így nem imádkoztam, és utána nagy boldogságot, békességet éreztem, úgy gondoltam, megtörtént az újjászületésem. DE mégis hazaérve úgy éreztem, még valami nincs rendben, talán becsaptam magam és Őt is. Férjem hívott, hogy érdeklődjön a beszélgetésünkről, de nem tudtam mit mondani neki. Majd hazajött, és ennek ellenére egy nagy beszélgetésünk volt, olyan őszintén beszéltünk egymásnak hitünkről, mint még soha előtte, de még mindig zaklatott voltam belül. Volt pár olyan dolog, megszokás az életemben, amik gúzsba kötöttek, és úgy éreztem, ha ezeket nem tudom letenni, akkor nem tudom Jézust igazán a szívembe hívni. Férjem is pont arról beszélt, hogy úgy érzi, teljes szívvel hisz, de mégsem érti azt, mit jelent MEGTÉRNI. Aztán, ahogy erről beszéltünk, végre leesett, mint amikor végre megértünk egy matematikai képletet, hirtelen nem tűnt olyan nehéznek változtatni ezeken a szokásaimon, tévhiteimen, hirtelen felismertem, hogy az egyedüli, amit tennem kell, hogy Istent helyezzem az első helyre, nem lehet senki és semmi előtte. Mint amikor a gyermekemről van szó, érte minden akadályt félresöprök, fontossági sorrendeket fejük tetejére állítok érte. Körülbelül így tudnám leírni, hogy Istent teszem az első helyre, elé még a gyermekemet sem szabad tennem, és ha mindezt megteszem érte, Ő majd mutatja az utat, és így lesz béke a szívemben, így 7

8 8 lesz teljes az életem május 27-én születtem újjá. Pár nappal később férjem is új szívet kapott Jézustól, ami kimondhatatlan boldogság számomra. Várady Beáta Füle Lajos - Add tudnom Add tudnom, amit értem teél, add értenem, mit elvégeztél, nyisd meg szemem fénylő csodádra, a Golgotára! Véredben szívem megmosódjon, elcsöndesüljön égi szódon, éltem legyen megválto élet, szolgáljon Néked! Bizonyságtétel 2. Megbékülni Istennel Teljesen ateista családban nőttem fel, és ez határozta meg éves koromig a vallással, a hittel és Istennel való kapcsolatomat. Azért az idézőjel, mert ez gyakorlatilag nulla volt, pontosabban ismeretlen. Annyira ismeretlen és annyira nulla, hogy meg sem lettem keresztelve. Ahogy bővültek az ismereteim egyre inkább kétségtelenné vált számomra Isten léte, hiszen kell léteznie, másként a világ sem jött volna létre. Azonban az Istennel való kapcsolatom továbbra is a nullán állt. A főiskola elvégzése után megismerkedtem egy lánnyal, aki később a menyasszonyom lett, és akinek révén katolikusnak kereszteltek és áldoztam is. Elkezdtem (katolikus) templomba is járni. Azt éreztem viszont, hogy ez így nem tökéletes, nem jó. Persze egyre többet tudtam meg Istenről, a Bibliáról és Jézusról (egy újszülöttnek minden új). De nem éreztem igazinak, nem éreztem tökéletesnek, s így egyre kevesebbet jártam templomba és a Bibliát sem vettem elő naponta, sőt Természetesen mindez évekig tartó folyamat volt. Az a lány nem lett a feleségem. Később azonban megismerkedtem azzal a lánnyal, aki az lett, aki az igazi volt, és ő lett később a gyermekem édesanyja is. Feleségem református. Az ő révén ismerkedtem meg a református egyházzal. Párszor voltunk együtt templomban, de neki is olyan volt a kapcsolata Istennel és Jézussal, mint nekem. Mindez addig tartott, amíg meg nem született gyermekünk, Péter. Az ő születésével már nem csak magamért lettem felelős. Őérte is. Nemcsak azért, hogy biztosítsam lakhelyét, ételét, testi fejlődését. Felelős lettem az ő lelkéért, lelki fejlődéséért is. Ezért elhatároztuk, hogy megkereszteltetjük, legalább az ő élete legyen rendben, legalább ő kerüljön kapcsolatba Istennel. A keresztelővel kapcsolatban korábban úgy döntöttünk, hogy a fiunk katolikus legyen, azonban közvetlenül előtte megváltoztattuk döntésünket és a keresztelőre a Fót-Központi Református Gyülekezetben került sor. A keresztelő után a feleségem elkezdett járni a református közösség baba-mama körébe. Helyesnek tartottam. Emberek között van a szülés utáni nehéz időben. Esetleg segíthetnek is a felmerülő problémák megoldásában. A legnagyobb segítség azonban nem ez volt (ahogyan ma gondolom). Ott hallott először a Keresztkérdések sorozatról, és eldöntötte, hogy ő arra menni akar. Felvetette, hogy menjek vele én is. Beleegyeztem,de csak a feleségem kedvéért, és persze azzal a feltétellel, hogy ha nem tetszik nekem, nem megyünk többet. Végül is végig maradtam. A Keresztkérdések sorozat alatt sok ismeretre tettem szert Márk evangéliumával kapcsolatban. Más fontos kérdésekről is szót ejtettünk, megismertük azokat részletesen, sokat vitatkoztunk, amelyek jelentősen bővítették látókörömet. Istennek hála érte, de köszönöm az ismereteket tiszteletes asszonynak és a kiscsoportban megismert társaimnak is, akiket barátaimnak, sőt testvéreimnek tekin-

9 Bizonyságtétel 2. tek. Azt gondolom mégis, hogy nem ezek az ismeretek voltak legfontosabbak. Számomra Istennel, Jézussal való kapcsolatom fejlődése volt a legmeglepőbb. Itt értettem meg, hogy Isten felém oly sokszor hiába kinyújtott segítő kezét nekem kell elfogadnom. Megértettem azt is, hogy el kell azt fogadnom, hogy nem élhetek Jézus nélkül. Érdekes volt, hogy ezt a két dolgot viszonylag hamar megértettem, elfogadtam. Az újjászületésemig azonban még nagy utat kellett megtennem. Nagyon sokáig azt nem értettem, nem tudtam elfogadni, hogy miért vagyok én, a jelentéktelen, a hatalmas bűnöket cipelő ember fontos Jézus számára. Arra gondoltam, hogy nem is én vagyok a fontos, hanem a gyermekem. Én csak azt szerettem volna, ha legalább ő Isten gyermeke legyen, neki legyen örök élete, ő kerüljön a mennyországba. Megtanultam azonban azt is, hogy Jézus azt mondta: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mt. 9,12 Megértettem, hogy Mennyei Atyánk egyformán szeret minden embert, és minden ember élete annyira fontos számára, hogy ezért egyszülött Fia életét adta. Azt sem értettem, hogyan lesznek a bűneim meg nem történtek. Hogyan születhetek újjá, ha nem szabadulok meg bűneimtől, amelyeket addig elkövettem, és azoktól is, amelyeket ezután követek majd el. Megtanultam és megértettem, hogy nem a cselekedeteim révén lehetek Jézus gyermeke, hanem Isten kegyelméből: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Ef. 2,8 Csak le kell Jézus kezébe tennem bűneimet, és csak hinnem kell. Amikor felkérést kaptam arra, hogy bizonyságot tegyek, nem nagyon akartam megtenni. Mielőtt igent mondtam volna, el kellett gondolkodnom rajta. Két okom is volt ellene. Először is az, hogy újjászülettem, az olyan személyes jellegű dolog, hogy nem biztos, hogy másra tartozik. Dehogynem. A keresztelő, a házasságkötés, de az istentisztelet is és más hasonló alkalmak is személyesek. Persze, hogy elsősorban Istenre és rám tartozik, de biztosan velem együtt akar örülni a családom. És a tágabb értelemben vett családom, a gyülekezet is. Örülni annak, hogy Jézus gyermekeinek száma tovább gyarapodik. Másodszor az szólt ellene, hogy a korábban újjászületettek bizonyságtételét örömmel olvastam, hiszen Mennyei Atyánk nyomorúságukban, bánatukban, csalódásukban olyan vigasztalást nyújtott nekik, melynek következményeképpen megnyugodott a lelkük. Nálam azonban nem történt ilyen, nem kellett ilyennek történnie. Nem történt hatalmas vigasztaló csoda, az én esetem nem szenzáció, ami az újságok címlapjára való, éppen ezért én nem lehetek jó példa. Az én esetemben Jézusnak nem vigasztalást kellett nyújtani, hanem bátorítania arra, hogy gyarló, bűnös emberként is kérhetem pártfogását Mennyei Atyám előtt. És persze rájöttem arra, hogy ez az a hétköznapi csoda, amelyet Isten dicsőségére kötelességem fennszóval hirdetni: és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Jn 5,32 Annak, hogy újjászülettem számomra két vetülete van. Az egyik a külvilág számára látható. Ide sorolom, hogy örömmel megyek minden vasárnap istentiszteletre. Amikor korábban istentiszteletre vagy misére akartunk menni, mindig közbe jött valami 9

10 10 nagyon fontos dolog. Ma már a fontos dolgot megelőzi az istentisztelet, maga a vasárnap. Minden szabad időmben olvasom az Igét. Képes vagyok hangosan imádkozni együtt a családommal. Részt vehettem a balatonfenyvesi csodálatos családos héten. Új életemnek ehhez a részéhez nagyon sok segítséget kaptam és kapok azoktól a barátaimtól, akikkel a Keresztkérdések alatt, vagy a családos héten ismerkedhettem meg. Nagyon jó átélni azt, hogy olyan emberekkel találkozhatok, beszélgethetek, akik ennyire megértőek, segítőkészek. Ilyen közösséggel az életem során még nem találkoztam, nem találkozhattam. A megváltozott életemnek a másik területe a belső, a lelki életem. Ez számomra még fontosabb. Itt sem vagyok azonban egyedül. Az élő Istennel való személyes kapcsolat megteremtése és megélése ez a lelki élet. Amikor elcsendesedek, imádkozom Hozzá, figyelhetek szavára, iránymutatást kérhetek Tőle, válaszait pedig fenntartás nélkül elfogadhatom. Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz. Fogadd el szájából a tanítást, és szívleld meg mondásait! Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz, és eltávolítod az álnokságot sátradból. Porba dobod az aranyat, patak kövei közé az ófíri aranyat, és akkor a Mindenható lesz az aranyad és válogatott ezüstöd. Akkor majd a Mindenhatóban gyönyörködsz, és arcodat Istenhez emeled. Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat. Ha valamit elhatározol, meglesz, világosság ragyogja be utadat. Ha megaláztak, mondd azt, hogy gőgös voltál, mert azon segít Isten, aki lesüti a szemét. Még azt is megmenti, aki nem ártatlan, mert ha tiszta lesz a kezed, megmenekülsz. Jób 22,21-30 Újszülöttként pedig úgy próbálok élni, hogy méltó legyek arra a szeretetre, amivel Menynyei Atyánk szeret. Kérlek, Jézus segíts ebben engem! Dr. Várady Péter Gyülekezeti élet Nôi csendesnap Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor 3,1 Az elmúlt év sok változást hozott az én személyes életemben, és a családom életében is. Tavaly nyár elejétől bíróként dolgozom, és Peti fiam szeptemberben kezdte meg az 1. osztályt a Fóti Ökumenikus Általános Iskolában. Férjem, Zoli szintén bíró, aki sok munkával, nagy felelősséggel, és a család iránti odaadással él. Nóra lányunk a Száz Juhocska Református Óvoda nagycsoportosa. A tavalyi évben a feladatok olyan szinten zúdultak rám, hogy néha úgy éreztem, összeroppanok, úgy gondoltam, az Úr nem mérte fel, hogy a teljesítőképességem, az erőm mire elegendő. Idővel kiderült számomra, hogy nehéz és sok a munka a bíróságon, sok szellemi és érzelmi energia igénybevételével tudom azt mondani, hogy kellőképpen felkészülten ülök a tárgyalásokon és minden körülményt, jogszabályi hátteret pontosan megvizsgáltam a döntéshozatal előtt. A határidők betartása szinte lehetetlen, mindenkinek minden fontos, sürgős, semmi nem tűr halasztást. Amit egyik napra elterveztem, biztos, hogy nem valósul meg, mert mire beérek a munkahelyre, már vár valami sürgős elintéznivaló az asztalon. Petinek nehézségekkel indult a tanév, nehezen szokott be az új közösségbe: a nagyon elfogadó, nagyon otthonos óvodai élet után sok volt a hirtelen ránehezedő elvárások sora. Ebben a teherben, a feladatok és elvárások közötti őrlődésben, a család és a munka közötti állandó egyensúlyozásban talált meg a hívás, hogy az IDŐ lesz a témája a májusi női csendesnapnak. Mikor felmerült a téma, már akkor úgy éreztem, hogy ez igazán nekem való lenne. Azonban még a csendesnapot megelőző héten is fontolgattam magamban, hogy nekem

11 van-e erre időm. Nem kellene-e a vasárnapnak az istentisztelet utáni részét hasznosan tölteni, van házimunka bőven, hoztam haza munkát is, és persze a gyerekekkel is foglalkozni kellene. Az igehirdetést Sebestyén Győző lelkipásztor már a téma bevezetéseként tartotta meg, és amint ott ültem, éreztem azt a mindent elsöprő hívást, hogy az Úr a csendesnap keretében fontos üzenetet szán nekem, ne menjek haza, használjam ki ezt a csodálatos lehetőséget, hogy pont olyan téma kerül elő, ami a mindennapi életemnek, a hajszámnak a megoldására szolgálhat. Az istentisztelet végére már elhatároztam, hogy maradok. A bevezető istentisztelet után Cseri Kálmánné Enikő néni tartott előadást. Nagyon hitelesek voltak a szavai. A legfontosabb üzenete számomra az előadásának az volt, hogy az időt Isten adta, és Isten mindent tökéletesen megalkotott. Így, ha Ő az életünket időkeretek közé helyezte be, akkor nekünk ezen keretek között kell élnünk, és ha nem tudjuk az időt megfelelően használni, beosztani, az a mi hibánk. Helytelen az időbeosztásunk, illetve a fontossági sorrend nem megfelelő az életünkben. Először azt gondoltam, hogy könnyű a fontossági sorrendről beszélni, de sajnos az ember nem választhatja ki sokszor, hogy mi fontos és mi nem, mire szán időt és mire nem. Mert a munkahelyre menni kell, nem lehet elkésni, sokszor még a nap végén, az esti vagy éjszakai órákban is folytatni kell, mert napközben nem értem a végére. Meg kell csinálni az egyéb otthoni feladatokat is, Gyülekezeti élet 11 amelyek szintén nem válaszható feladatok. Ha valamivel elmaradok, még nehezebb utolérni magam és több időbe kerül megoldani. A munka mellett más is szeretne az időmbe beleférni, a család tagjainak lenne megbeszélnivalója, mesélnivalója, amit olyan jó lenne nyugodt lelkiismerettel meghallgatni. Vajon mit jelent akkor a prioritás, mit jelent az, hogy jó-e a fontossági sorrend? Van lehetőségem választani, az idővel gazdálkodni? Lehet olyan optimális tervet, időbeosztást készíteni, amivel minden teendőnek a végére jutok? Enikő néni idézte Luther gondolatát, amit már korábban is ismertem, és többször elgondolkodtam rajta, miszerint Luther azt mondta, hogy ha nehéz nap vár rá és sok tennivaló, akkor reggel még többet imádkozik. Vajon ez tényleg segít? Most a nyár folyamán, amikor egy kicsit lelassult az életünk, és a cikk megírására készültem, elgondolkoztam újra ezen a kérdésen. Ma már látom, hogy valóban csak ez segíthet. Luthernek és Enikő néninek igaza volt.

12 12 Gyülekezeti élet Mivel az idővel való gazdálkodás is arról szól, hogy Isten akaratának alávetem-e magam ebben a kérdésben is. Hiszem-e, hogy az Úr meg tud segíteni? Én őszintén mondhatom, hogy csak arra kellett ennek a kérdésnek a kapcsán rácsodálkoznom, hogy vajon mennyire erős a hitem. Mert ha erős és valóban hiszem azt, hogy az Úr mindenben úr az életemben, akkor az időm is odaszentelem neki, és bár számomra elképzelhetetlen, hogy mindenre lesz időm, és nem leszek elmaradva, mégis áldás lesz a munkámon, az erőfeszítéseimen. Hiszen a napok miről szólnak? Arról, hogy rohanok egyik feladattól a másikig. De lehet, hogy amikor Isten a feladataim elvégzésére áldását adja, azok sokkal gyorsabban és hatékonyabban oldódnak meg. Sokkal jobban, mint ahogy azt én kiizzadnám hosszú idő alatt magamból. Igen, úgy érzem, ebben van a titok, és ez jelenti azt, hogy jól van-e a fontossági sorrend felépítve az életemben. Ha Isten úr az életem felett, és ekként az időbeosztásom felett is, nem fog semmi fontos dolog persze ami igazán fontos elmaradni az életemből. Azokra a feladatokra pedig, amelyeket Isten rám bízott, adni fog nekem annyi erőt és időt, hogy elvégezzem. Nagyon jó, hogy Istennél mindennek megszabott ideje van. És ha ezt komolyan veszem, nem érzem úgy, hogy kilátástalan az időbeosztással fáradozni. Persze minden nap végig kell ezt komolyan gondolnom, és valóban kérni Isten segítségét, hogy ne érezzem úgy, hogy elbuktam. És azt is nagy örömmel hallgattam, hogy időt kell hagyni a pihenésre is. Azonban a pihenést is az Úrtól kell elkérni, hogy olyan dolgokkal töltsük a szabadidőnket, ami valóban épít. A csendesnapon Gergely Tünde (nekünk igazából Tündi néni) bizonyságtétele is nagyon megrendítő volt. Tiszteletreméltó volt hallgatni Tündi szájából az Istentől való megnyugvást a családja elfogadásában, és a nekik való megbocsátásban. Boldogság áradt a szavaiból, mert megtalálta azt a hivatást és azt az életutat, amit Isten valóban neki szánt. Hálás vagyok Tündinek az óvodában végzett szolgálatáért. A hitbeli meggyőződés, erő sugárzik Tündiből az óvodás gyermekekre is. Isten áldja meg Tündit ezért minden munkatársával együtt! A kiscsoportos beszélgetések alkalmával kicsit megnyugtató volt hallgatni, hogy az idősebb testvérek az időbeosztás problémáját abban látták az életükben, hogy a kerti munka és a bevásárlás, valamint az otthoni teendők megszervezését hogyan oldják meg. Kissé irigykedve hallgattam őket, és arra gondoltam, hogy remélem az Úr engem is elsegít a nyugdíjas évekig, és a gyermekek felnevelését és a munkahelyen végzett tevékenységet követően ad erőt ahhoz, hogy nyugdíjas éveimben is az Ő akaratának megfelelően osszam be az időmet. Olyan hálás vagyok azért, hogy az én szüleim Isten akaratából nagyon sokat tudnak nyugdíjasként nekem segíteni, és abban is Isten hatalmas gondoskodását látom, hogy most, amikor olyan

13 sok a tennivaló, ők mellettem állnak. Isten áldja meg, és segítse őket abban, hogy még legyen erejük és idejük azt a sok jót megcselekedni, ami rájuk bízatott! Sebestyén Julianna lelkipásztorunk a nap végén a záró gondolatok körében a legfontosabb dologra hívta fel ismét a figyelmünket, hogy soha ne feledkezzünk el az Úrnak hálát adni. Kívánom minden testvérnek, hogy minden nap örüljön az elvégzendő feladatoknak, és mindig legyen arra ideje, hogy az Úrnak hálát adjon! Dr. Nagyváradi Izolda Ahol ránk Jézus vár Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca, hol keservek és kísértések, próbák, bukások és szenvedések, hol csend, csend, csend... Kívül? Vagy bent: Valami mindig vár. S Valaki mindig vár. Mert Jézus mindig, mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben, és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen, védjen, hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár, de százszorosan vár ránk - a csendben! Túrmezei Erzsébet Ifjúság 13 Ifi beszámoló Idén nyáron, az ifi Tapolcán tartotta meg a csendeshetét, ahol tizenkét fiatal vett részt. Július 4-én reggel indultunk Fótról. Érkezésünk után megismerkedtünk a szállásunkkal, ebéd után mindenki elfoglalta a szobáját. Este Molnár Zsolt tartotta az áhítatot: Identitás, Önismeret címen, ahol megtanultuk, hogy fontos az, hogy gyülekezetbe, közösségekbe járjunk. Alkalmainkat a héten mindig énekléssel kezdtük és fejeztük be. Ezt követően Zsolt felesége, Évi tett bizonyságot. Elmondta, hogy ő színészként kezdte az életét, majd megismerte az Úr Jézust, és így teljesen megváltozott az élete. Reggelente közösen Bibliát olvastunk a Bibliaolvasó kalauz szerint. A keddi igeszakaszunk Jézus egyik gyógyításáról szólt, ahogy meggyógyította a kapernaumi tisztviselő gyermekét (Jn 4,46-54). Legfontosabb üzenete az volt ennek a történetnek, hogy: Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. A felolvasás után az aktuális naposok mosogattak és pakoltak össze. 10 órakor kezdődött az aznapi alkalom, amit Győző bácsi tartott a felelősségről, hogy ebben a korban rengeteg felelősséggel tartozunk egymásnak és Jézusnak. A kiscsoportos beszélgetésekhez kérdéseket kaptunk: - Milyen közel vagyunk most Jézushoz? - Mit jelent Jézust szeretni? Két csoportra váltunk, az egyik csoportot Győző bácsi, míg a másikat Molnár Zsolt és felesége, Évi tartotta. Az alkalom témájáról és a kérdésekről beszélgettünk. A kiscsoportos beszélgetés után elmentünk ebédelni, ezt követően megnéztük a Malom-tavat. Miután visszaértünk a táborba, szabadfoglalkozás volt, majd meglátogattuk a Tavasbarlangot, melyben csónakokkal lehe-

14 14 tett közlekedni. Szerdán Tündi néni olvasta a napi Igét, amelyben Jézus szintén egy beteget gyógyított, csak most a Betesda tavánál és szombaton (Jn 5,1-18). A történet arról szól, hogy Jézus elment a Jeruzsálemben lévő Betesda tavához, ahol időnként leszállt az Úr angyala, felkavarta a vizet, és aki elsőként belement, egészséges lett. Volt ott egy beteg, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében, Jézus odament hozzá, és csak annyit kérdezett tőle: Akarsz -e meggyógyulni? A beteg elmondta, hogy nincs embere, aki beemelje a tóba. Jézus akkor ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat és járj! A kapernaumi tisztviselőhöz hasonlóan ez az ember is HITT Jézus szavának és meggyógyult. 10 órakor Győző bácsi tartotta az aznapi alkalmat melynek címe a Közösség volt. Arról beszélgettünk, hogy a közösségekben, amelyekben megfordulunk, mennyire mutatunk irányt Krisztus felé, illetve, hogy mennyire fontos szerepe van az életünkben a gyülekezetnek. Fontos volt még az is, hogy egy közösségben ne akarjunk a legjobbnak kitűnni, és ne törekedjünk mindig feljebb, hanem legyünk alázatosak. Istent szolgálva éljünk másokért, másokat szolgálva éljünk Istenért. Alkalom végén ismét kérdéseket kaptunk: - Tizenévesen milyen szolgálatokat lehet végezni? - Hogyan fedezhetjük fel, fejleszthetjük az ajándékokat, amelyeket kaptunk? - Ha Istent szolgáljuk, nem áll-e fenn annak Ifjúság a veszélye, hogy lúzerek (vesztesek) leszünk? - Megtérés előtt lehet-e szolgálni? - Hosszan vagy röviden kamatozik az Istennek való szolgálat? A kiscsoportos beszélgetésen megtudtuk, hogy akár az is szolgálat, ha segítünk a gyülekezetnek hétköznapi dolgokban pl: festés. És igen, lehet megtérés előtt szolgálni, és biztos, hogy hosszan kamatozik az Istennek való szolgálat. A beszélgetés után elmentünk ebédelni. Ebéd után a jó időnek köszönhetően átmentünk a szigligeti strandra, ami nagyon jó volt, sokat nevettünk, játszottunk, vízi bicikliztünk és együtt röpiztünk. Strand után vacsoráztunk, majd a Holt költők társasága című filmet néztük meg. A csütörtök reggeli Igét már Arany Sanyi bácsi olvasta, majd megtartotta a délelőtti alkalmat, melynek témája a Szolgálat volt. Arról beszéltünk, hogy milyen is Isten szolgájának lenni, és félve tekinteni Istenre, illetve az ajándékainkról, amiket kapunk. Péntek reggel megreggeliztünk, majd a napi Ige felolvasására került a sor, majd Nagy Zsolt tartotta az utolsó alkalmat, melyhez hozzákötötte a bizonyságtételét Én és a Biblia címmel. A többi napokhoz hasonlóan az alkalom után jött a kiscsoportos beszélgetés. Beszélgetés után megebédeltünk, utána összepakoltunk és kitakarítottunk mindenhol. Délután hazaindultunk és estére megérkeztünk Fótra. Nagyon jó volt ez az egy hét Tapolcán, a sok éneklés, az alkalmak, a beszélgetések és a sok szórakozás is. Szenyita György és Takács Mercédesz

15 Fiatalként Istennel Szüleimmel és nővéremmel éltem, édesanyám katolikus, míg édesapám református, a nagymamám hívő református volt. Óvodás koromban úgy hittem, hogy minden rendben van a családunkban, mígnem, amikor nagycsoportos voltam, a szüleim elváltak. Sokat voltam a nagymamámnál, ő vitt minket templomba, vele imádkoztunk étkezéskor, elalváskor, de ekkor én csak egy szokásnak gondoltam mindezt. Nyaranta hittantáborokba jártunk, és évközben hittanórákra. Kiskoromban a szüleim katolikusnak kereszteltek, de én fontosnak tartottam, hogy konfirmáljak, mert református akartam lenni. Amikor hetedikes koromban konfirmáció előkészítőre kezdtem járni, akkor kezdett érdekelni, hogy mi van megírva a Bibliában Istenről, Jézusról. Idén húsvét előtt megértettem, hogy bűnös ember vagyok, és Jézus nélkül a kárhozatba jutok. Ekkor imádkoztam Istenhez, hogy adjon Ő szabadítást. Emlékezetes volt számomra a konfirmációm, emlékszem, hogy nagyon izgultam, és nagyon izgatott engem, hogy milyen is lehet úrvacsorázni, és örültem annak, hogy most már én is felnőtt tagja lettem a Református Egyháznak. Konfirmációi Igém ez volt: De most így szól az Úr Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ézsaiás 43,1 Próbáltam az életemet élni kisebb-nagyobb sikerrel, de valami mindig visszahúzott a világba. A fóti ifivel, Győző bácsival elmentünk Tapolcára egy csendeshétre, ahol jól éreztük magunkat, előadásokat hallgattunk önmagunkról, a Bibliáról, felelősségről, közösségről és szolgálatról. Vendégeink is voltak: Arany Sanyi bácsi és Nagy Zsolt, akik bizonyságot tettek arról, hogyan élik hétköznapjaikat az Úr Jézussal. Ifjúság - bizonyságtétel 15 Egy hét múlva elmentem Biatorbágyra, ahol ezt az Igét kaptam: Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek 1Kor 5,7a. Ezen a héten újabb történeteket ismertem meg a Bibliából, sokat gondolkoztam azon, hogy mit jelent az Igém, amit kaptam. Csütörtökön kértem egy beszélgetést az egyik szolgálótól, aki elmondta, hogy nem csak Istent kell befogadni, hanem Jézust is; na, akkor tudtam meg, hogy én ezt eddig nem tettem meg. Még aznap megvallottam a bűneimet, kértem Jézust, hogy legyen Ő az életem Ura. Másnap a reggeli bibliaolvasáson a Tékozló fiú története volt, aki elveszett és megtaláltatott, mint ahogy én is elvesztem, de megtaláltattam. Azóta megváltozott az életem: fontos nekem, hogy minden nap olvassam a Bibliát és keressem, hogy mit üzen nekem az én Uram! A következő vasárnap ezt az Igét kaptam a templomban: mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Lukács 15,24 Szenyita György A kereszt Ne engedd, hogy megfakuljon szı vedben a kereszt! Ne ha-ne ha csu ggeteg vagy, de to bbe el nem ereszt, mert u jra e s u jra ide te rsz majd vissza, e lni va gyo lelked szomjasan beissza a Golgota u zenete t: Isten Fia szeretete t, amit a kereszten mutatott meg neked. Guti Tu nde

16 16 Beszámoló - Tata Csillagpont július 19-én érkeztünk meg a Csillagpont helyszínére, Tatára, ahol már sokan gyülekeztek a kapu előtt, és várták, hogy elfoglalhassák helyüket a táborban. Mikor bejutottunk, kaptunk egy-egy karszalagot, programfüzetet és egyéb szükséges kellékeket, ezután sikeresen felállítottuk sátrainkat. Az első istentiszteleti alkalom este 7-kor került megrendezésre, de félbe kellett szakítani a nagy eső miatt; hála Istennek tudtak nekünk fedett helyet biztosítani és minden adandó problémát megoldottak. Az első este sokaknak beázott a sátra, nekünk is, de volt lehetőség arra, hogy a tornateremben aludhassunk. Ez nagyon sokat segített, mert így kicsit át tudtunk melegedni a hideg időben. A Csillagpont fő témája az Érintések volt. Délelőttönként Prof. Dr. Bagdy Emőke tartott előadásokat erről a témáról. Arról beszélt főképpen, hogy az érintések milyen nagy hatással lehetnek az egészségünkre, a döntésképességünkre, a hangulatunkra stb. Különböző kutatások eredményét mutatta be nekünk. Számomra a legérdekesebb az volt, hogy egy embernek tizenhét érintésre van szüksége egy nap ahhoz, hogy boldog legyen. Nagyon érdekes és megdöbbentő dolgokról mesélt, melyekről eddig igazán el sem gondolkodtunk. Mennyit számít például, hogyha valakivel beszélgetünk, és közben megérintjük vagy elbúcsúzáskor megöleljük: a kapcsolatunk és a közérzetünk is jobb lesz tőle. Jelentéktelennek tűnik, de nem is vagyunk képesek felfogni, mennyire fontos mindannyiunk életében, hogy kapcsolatunk legyen a külvilággal. Az előadások után minden nap kiscsoportos beszélgetéseken vehettünk részt, ahol szabadon mindenki kiönthette a szívét, mesélhetett az Istennel való kapcsolatáról, problémáiról, kétségeiről, és megoszthatta a többiekkel az életében megélt csodákat. Annyira jó volt mások életében is látni Isten munkáját, és hogy hány embert segített ki a bajból. Elgondoltam a saját életemet: velem nem történtek olyan látványos dolgok, mint másokkal, de nagyon sok kis ajándékot kaptam Istentől és ezért nagyon hálás vagyok Neki, de van, amikor ezeket a lényeges apróságokat észre sem veszem, és ez így utólag nagyon tud bántani. Sokat szoktam Vele beszélgetni és ilyenkor mindig tudom rendezni az elvarratlan szálakat. Nem is tudnék nélküle élni, érzem, hogy mindig velem van, megsegít engem, és ezt nem cserélném el semmire. Ezek a délelőtti alkalmak nagyon tartalmasak voltak, sokat nyújtottak mindenki számára lelkileg. Az esti igehirdetés sorozatokon hallhattunk

17 az öröm, a helytállás, a mosoly, az együttlét, az érintések és a találkozás fontosságáról. Az alkalmak között különféle programokon vehettünk részt: koncertek, előadások, beszélgetések stb. Mindenki megtalálhatta a magának szimpatikus programot. Rám nagyon nagy hatással volt a Nemadomfel együttes, ami elsősorban értelmileg és látásban akadályozott előadókból állt, de ennek ellenére nagyon jókedvűek, barátságosak voltak, mert tudták, hogy őket is ugyanúgy szereti Isten. Jó volt látni, hogy nem ment el az életkedvük, hanem nagyon örültek, hogy itt lehetnek, és minden kedves szóért, mosolyért hálásak voltak. A záró istentisztelet úrvacsorával fejeződött be, és utunk folytatásaképpen bizonyos helyeken kérhettünk áldást életünk különböző területeire: családra, párkapcsolatra, munkára, tanulásra, nehéz döntéshelyzetekre, pályaválasztásra. Ezek nagyon sok erőt adtak és megnyugtattak, hogy Istenre bármikor, bármilyen területen lehet számítani. Azt is az Ő kezébe rakhatjuk, ami számunkra kérdéses vagy reménytelen. Nekem az tetszett nagyon a Csillagpontban, hogy mindenki pozitívan állt a másikhoz, és segített egymásnak, ahogy tudott. Én csak ajánlani tudom minden fiatalnak vagy családosoknak, mert mi több szempontból is nagy élményben részesülhettünk, és máskor is nagyon szívesen elmegyünk. Én még nem voltam ilyen jellegű fesztiválon eddig, ami ekkora hatással lett volna rám. Végül egy verssel búcsúznék, ami összefoglalja az összes gondolatomat: Végtelen sötétség, magamat sem látom, egy kéz nyúl felém, s a fénybe ránt, észre sem veszem, de nem találom többé szívem kínzó fájdalmát. Hihetetlen csoda történt velem, lelkemben megszűnt a félelem, s ezt meg sem érdemlem. Köszönöm Istenem! Kovács Adrienn Beszámoló - Balatonfenyves 17 Családos nyaralás Kellemes novemberi időjárás volt, mikor hétfőn végre megérkeztünk az áhított nyaralás színhelyére. Másnap már szép őszeleji napra ébredtünk, s jó reménységünk volt a nyár beköszöntére is. Több mint 170-en tudtunk együtt lenni a megváltozott időpont ellenére. Másnap már a partról írhattuk a képeslapot: Az idő jó, az ebéd finom, fürödtem! De Istenünk nemcsak az időjárás változatosságában mutatta meg hatalmát, hanem az összejöveteleinkben is: a gyerekek gumicsizmáikban bárhová képesek voltak eljutni, csak a száraz ruha tartson ki; mi, anyukák pedig buzgón beszélgettünk egymással körülöttük. Tavaly már megtanultam, hogy a gyerek nem vész el, csak átalakul, így ha sokáig nem találkoztam velük, biztos voltam jó helyükben: vagy testvérnél játszanak, vagy testvér-gyereknél. 5 és fél - 7 és fél évesek, így nagy segítség és megnyugtató volt, hogy tudtam, ezen a héten gyerekeim átalakulnak közös gyerekekké; vigyáznak, figyelnek rájuk. Ahogy megvolt a másik oldala is a jónak: mások babáit éppúgy ringattuk, pisiltettük, mintha sajátunk lett volna. De ezt a hangulatot a gyerekek is hordozták. Este a lányom így szólt hozzám aggódva: anya, ma is csak a felét látod a filmnek és elengedtek filmet nézni, míg ők betakarva, puszival szépen elaludtak. Még reggel 7-kor is el tudtam osonni az áhítatokra, s visszatérve így ébresztgettem őket: kész a finom reggeli! Az ebéd és a vacsora igazán jóízű volt, tavaly talán gyerekközpontúbbra sikerült nem kell feladni, elkeseredni! Csodálatos az Úr bennünk dolgozó kegyelme, ha elfogadó szívvel várjuk, amit ránk hoz. Nagy érdeklődésnek örvendett a két napos Biblia-kvíz (kezdőknek, haladóknak). Miközben sokat tanultunk belőle, s ragadt ránk a tudás, mint gyerekeinkre a sár odakint, a sok ügyetlen-tudatlan bakizás jó hangulatot

18 18 Beszámoló - Balatonfenyves csalt közénk. Hírből hallottam a tekeverseny izgalmas, jókedvű sikerét (a lányaim nem voltak érdekelve a tekében ), de köszönjük Ágoston Móninak a színes és kézbarát gyurmát is, ami két napig lekötötte a gyerekek fantáziáját, s bizony nem csak ovisok ültek az asztaloknál Remélem, a Fórum is visszatérő program lesz, mert ritkán van lehetőségünk arra, hogy nagy körben beszélgessünk lelkészünkkel, minket érdeklő-feszítő kérdésekről, akár életszerűen, akár az Igéből. Lányaimtól nem sokat tudtam meg a délelőtti gyerek-alkalmakról, mert rögtön biciklire pattantak, de számomra az volt a legsokatmondóbb, hogy Réka lányom a második naptól már egyedül, sírás nélkül ment be az ajtón. Aki látja őt vasárnaponként mellettem ücsörögni a templompadban, megérti ezt. Hogy a felnőtt alkalmakon ki mit hallott meg, nem tudom. Ábrahám engedetlenségéből (1Móz. 21,9-21 Izmáel születése) jó lenne tanulnunk, ahogy a jó magyar közmondás tartja: más kárán tanul az okos. Mert ha a hitem már felébredt Isten iránt, a kezem is nyújtom felé, hogy elfogadjam, amit elkészített számomra. Jó lenne nem letérni a jó útról, mert a szív vesztesége fájdalmas, és aki Jézussal jár, annak Ő mindig ad útravalót. A hit szent dac, kitartás az úton, a cél felé, a bűnnel szembeállva, ahogy a vérfolyásos asszony akart gyógyulást kapni Jézustól, ahogy Jairus bízott Benne, mikor lánya életét kérte, látszólagos akadályok ellenére is (Mk. 5,22-43). A várakozás és a nyomorúság edzi a hitet. Jó lenne olyannak lenni, mint a vakon született ember hisz ilyenek vagyunk mindnyájan, aki nemcsak meggyógyult, de járt is az elkezdett úton (Jn. 9,1-34). Aki nemcsak megtért és megjött a látása Isten dolgai iránt, hanem istenfélelme bölcsességre vitte, ahogy válaszolt az akadékoskodó farizeusoknak. Bár lenne rövid életrajza ébresztő számunkra: szeresd Gyógyítódat! Urad és Istened Ő, nem távozott el a gyógyítás után: Ő a jó Pásztor, aki előtted jár (Jn. 10,1-9) és dús legelőre vezet! Ahogy az Úr esőt adott ránk a héten többször, bizony úgy voltunk, mint a juhok: öszszebújtunk, nem kívánkoztunk szétszéledni. Az igazat megvallva, én örültem a rossz időnek, mert ezért jöttem: Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!, és Társuk vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és akik határozataidat megtartják. Zsoltárok 133,1 és 119,63 G-né Várkonyi Krisztina

19 Pecznyík Pál: Lelki csöndre vágyom Én Istenem, lelki csöndre vágyom, 19 Imatémák Körülöttem zajlik a bűn-tenger: Csöndes sziget, Uram, Te légy bennem, Ahol fáradt lelkem felüdülhet, s újabb harcra áldást, erőt nyerhet. Templomod az, ahol megtalálom. Lelki fülem ott Rád hangolódik, Megfáradtak nálad felüdülnek, s bennem a sok bűn-görcs feloldódik. erőtlenek új erőre lelnek. Bűnüldözött lelkek Menedéke, Nálad van az örök csönd, a béke. Imádkozzunk az imádság szolgálat és nagy szükség van rá! Vegyük komolyan! Isten közösségformáló munkájáért gyülekezeteinkben; Urunk minden munkásáért, aki nehézségben van; a szeretetintézményekben végzett munkáért, a szolgálók kitartásáért; óvodánk épüléséért-építéséért, az ott nevelkedő gyermekekért és a dolgozókért; a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért; a gyülekezet vezetőiért, terheik hordozásáért, a gyermekek között végzett szolgálatért; a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkarunk jövőjéért; a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért; egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért; a missziói munkákért; a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért; a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért.

20 20 Hirdetések örömhírlap A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Felelős szerkesztő: Sebestyén Győző lelkipásztor Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. Tel: (27) Fax: (27) Honlap: Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken de. 8 12h és du h között, valamint istentiszteletek után. Állandó alkalmaink Vasárnap Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet Szerda 9.00 Bibliaóra Csütörtök Imaóra Péntek Ifjúsági óra Kéthetente csütörtökön 9.30 Baba-mama klub Minden hónap első keddjén Férfióra Minden hónap harmadik péntekén Nőióra (Ősztől-tavaszig) Énekkari próbák Szólampróbák: hétfőn és kedden Összpróba: szerda 18:00-20:00 Kedves Olvasók! Az Örömhírlapban szeretnénk minél több olyan írást és fotót megjelentetni, mely gyülekezetünk életét, eseményeit idézi fel. Ehhez kérünk és várunk észrevételeket, javaslatokat, leveleket és fényképeket a lelkészi hivatalba és -címünkre. Következő számunk Reformáció alkalmából jelenik meg. A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn. Honlap infó Szeretettel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy honlapunk újabb változáson ment át, melynek következtében mostantól a címen érhető el. címeink is megváltoztak! Különleges alkalmaink Szept. 10. Családi nap :30 Evangélizációs hét Ittzés István nyugalmazott evangélikus lp. szolgálatával :00 Úrvacsoraosztás Okt :00 Reformációra való készülődés a protestáns felekezetekkel :00 Úrvacsoraosztás Nov Csendeshét Berekfürdőn Meghívó! Idén ősszel is megtartjuk gyülekezeti csendeshetünket Berekfürdőn, a Református Konferenciaközpontban november 1-5. keddtől-szombatig. Várjuk a jelentkezéseket a lelkészi hivatalban! A tavalyi hét hanganyaga letöltető honlapunkról!

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

Csendesedjetek el, és tudjátok. meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. (Zsolt 46,11) már nemigen ismeri ennek a

Csendesedjetek el, és tudjátok. meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. (Zsolt 46,11) már nemigen ismeri ennek a örömhírlap 19. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2014. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Csendesedjetek el, és tudjátok TARTALOMJEGYZÉK: meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június A keresztyén közösség olyan közösség, amely Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban áll fenn. Se több, se

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS VAD LAJOS NE SÍRJ! Csukva a sírbolt, benne a Mester. Koporsó száját nehéz kő zárja. Bérelt vitézek őrizik a sírt, Éjjel és nappal vigyáznak rája. Elült már a zaj, csendes lett a táj, A Názáreti a sírban

Részletesebben

MANNA. Nőttél-e, gyermekem? Mostanában azt tanulom Istentől, hogy mit is?

MANNA. Nőttél-e, gyermekem? Mostanában azt tanulom Istentől, hogy mit is? VIII. évf. 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Nőttél-e, gyermekem? Minden este keblem belsejében Egy titkos hang egyre kérdi tőlem: Van-e áldás mai munkáidban? Fejlődtél-e az én dolgaimban? Erőt

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

...vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Zsid. 9,22

...vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Zsid. 9,22 REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. Efraim, a pásztor nem tudott szabadulni attól, amit tett. Ezerszer megbánta már. Mindez nem segített rajta. Végignézett a nyájon, s gondosan kiválasztotta a legszebbet.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

REMÉNYSÉG. A forráshoz. A Reménység -ből

REMÉNYSÉG. A forráshoz. A Reménység -ből A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 2013. augusztus - 10. évfolyam 3. szám Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. 143. Zsoltár 10. verse A

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben