Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké."

Átírás

1 örömhírlap 16. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Újkenyér A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Magasztalás-hálaadás TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Van örömed? 1 Keresztkérdések 3 Első helyen? 6 Kegyelemből 8 Az időnk 10 Ifihét 13 Tékozló fiú 15 Csillagpont 16 Családos hét 17 Imatémák 19 Hirdetések 20 Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Zsoltár 145,1 Dávid király ezekkel a szavakkal öntötte ki szíve hálaáldozatát az élő Isten előtt. Az ő lényét átjárta teljesen az Isten iránti szeretet, hódolat. Ezt kívánja Isten tőlünk is. Tőlünk, akik ismerjük Őt, akik figyelünk Rá. Magasztalás, hálaadás. Vajon van-e a szívünkben? Bárhol járunk, nem ilyen emberekkel találkozunk, nem ilyen bizonyságtételeket hallunk. A magyar ember jobban szeret panaszkodni, mint az őt ért örömök, a hétköznapi apró csodák miatt hálát adni. Neked, aki veszed a fáradságot és időt, hogy elolvasd ezt a néhány gondolatébresztő sort, mi van a szívedben? Öröm és hála, vagy szomorúság és panasz? Aki nyitott szemmel jár, nem csak a válságot, a nehézséget, a munkanélküliséget, a betegséget, a megoldásra váró feladatokat látja, az észreveszi az Isten naponként lehajló karját, amely meg nem szűnik keresni és szeretni a Tőle messzire szakadt gyermekét. Hagyod magad? Vagy túl elfoglalt, túlságosan megkeseredett és reményt vesztett vagy? A napokban olvastam egy érdekes és józanító írást egy keresztyén folyóiratban. Arról szólt, hogy nem csupán mi alakítjuk az életünket, nem csak a körülöttünk élő emberek, hanem más is. Más, akit a Biblia így nevez, a világ fejedelme, az Isten ellensége. Mi keresztyének, nem csak hírből ismerjük a hatalmát. A lényege ennek az irománynak az volt, hogy ő mindenáron meg akarta akadályozni, hogy Istenben hívő emberek békességben és hálatelt szívvel éljenek. Békességben Istennel, önmagukkal és szeretteikkel. A következő tervet eszelte ki a békesség elvételére. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról és ezt mondta nekik: Nem tarthatjuk vissza a keresztyéneket attól, hogy eljárjanak az istentiszteletekre, hogy olvassák a Bibliát, hogy így megismerjék az igazságot, hogy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha már megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Ezért engedjétek, hogy elmenjenek az istentiszteletekre, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket, hogy ne találjanak időt a Jézussal való

2 2 igazi, bensőséges, lelki-szellemi, éltető kapcsolat megteremtésére és fenntartására. Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival! És mik ezek a mellékes dolgok? Így szólt a javaslat: Sarkalljátok őket, hogy költekezzenek, vásároljanak, ha kell, ha nem, hogy folyvást kölcsönből éljenek. Ezért mindig több pénzre lesz szükségük. Ha több pénzre lesz szükségük, akkor túlórázniuk kell, és kevés szabadidejük marad. Tartsátok vissza őket attól, hogy a gyermekeikkel foglalkozzanak. Így a családok hamarosan szétzilálódnak, otthonuk többé nem lesz biztonságos menedék a túlhajszolt munka után! Nyugtalanítsátok a lelküket hiábavaló gondolatokkal, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a halk, szelíd hangot. Halmozzátok el őket képes magazinokkal és újságokkal, tömjétek tele a fejüket hírekkel, izgató reklámmal bombázzátok még szabad perceiket is. Árasszátok el az postafiókjaikat katalógusokkal, szerencsejátékokkal, előnyösnek látszó ajánlatokkal és mindenféle hiú reményt tápláló szeméttel. Tetessetek gyönyörű női alakokat a magazinokba és a reklámokba, hogy a férjek azt higgyék, a külső a legfontosabb, így aztán elégedetlenek lesznek majd a feleségükkel. Tartsátok fáradtan a feleségeket, hogy ne tudják férjeiket odaadóan szeretni, így azok másnál keresnek kielégülést. Ez gyorsan szétszakítja a családokat. Ha üdülnek, gondoskodjatok arról, hogy ott is túlhajszolják magukat, hogy szórakozzanak és kimerülten térjenek haza. Kössétek le őket, hogy ne menjenek ki a természetbe, ahol Isten teremtett világát megcsodálhatnák. Zsúfoljátok tele az életüket jónak látszó célkitűzésekkel, hogy ne legyen idejük keresni és kutatni az Úr Jézus akaratát. Így egy idő után fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy úgynevezett jó cél érdekében. Véleményed szerint sikerült a Sátánnak ez a csele? Gondolkozz el ezeken, ha nem vagy túl elfoglalt! Jó lenne, ha a mi életünk nem ilyen Hívogató élet kormoló, elfoglalt élet lenne, hanem azzal a békességgel, amelyet a Jézus előtti csendben, az igeolvasásunkban kapunk, hívogathatnánk e világ leterhelt, és túlságosan elfoglalt embereit a megállásra. Az elgondolkozásra, az életük Isten szerinti felülvizsgálatára, hogy ne sodródjunk az árral, élettelen, beteg halakként, hanem árral szemben úszva eléjük élhessük az igazi értékeket, és elterelgethessük őket ahhoz az élő vízhez, Jézushoz, amelyből ha isznak, soha többé meg nem szomjúhoznak. Ne engedjük tehát, hogy túl elfoglaltakká vagy leterheltekké váljunk, mert így nem lehetünk Isten útjelző táblái. Isten ugyanis erre hívott el bennünket hiábavaló életünkből. Táblák vagyunk, útjelző táblák, Mutatjuk az igaz utat, Hogyha rendelt helyünkön állván Életünk JÉZUSRA mutat. Adja meg Isten azt a kegyelmet számunkra, hogy mindnyájan, akiknek fontos az Ő akarata, ilyen útjelzőkké váljunk! Legyen elengedhetetlen számunkra nap mint nap, az Előtte való leborulás, hogy megtelíthesse szívünket békességével, Iránta érzett mély hálával! Sebestyén Julianna lp. Füle Lajos - Te érleled Te érleled a nyár gyümölcseit, Téged illet, Urunk, a köszönet. Teremni vágyik gyermeked is itt, Érlelj szívében jó gyümölcsöket!

3 Gyülekezeti élet Kereszt-Kérdések Mit is jelent ez az 1-2 vagy összetett szó? A kereszt egy kivégzőeszköz. A legkegyetlenebb kínhalál. A lázadókat, rablógyilkosokat büntették ezzel a borzalmas kínhalállal. Jézust is kereszt általi halálra ítélték. És jöttek a kérdések: Ki volt Jézus? Mit tett, hogy ilyen halállal kellett meghalnia? Mi volt a bűne? Miért nem kaphatott kegyelmet? Mi a kegyelem? Jézus feltámadt? Mégsem halt meg a kereszten? Lehetséges a feltámadás? A halál nem pont az életünk végén? Hogyan és miért támadt föl? Mi is feltámadunk? Miért? Milyen életforma lesz? Akkor is feltámadok, ha nem akarok? Ha már súlyos beteg és öreg vagyok? Ha öngyilkos leszek, akkor is? És jöttek, jöttek a kérdések. Milyen áldott dolog, ha van egy hely, és ott van valaki, aki mindig szeretettel fogad, rám figyel, meghallgat és válaszol, testi-lelki eledellel táplál. Egy ilyen hely a mi gyülekezeti termünk, ahol a Keresztkérdések sorozat alkalmain találkoztunk olyan férfiakkal, nőkkel, házaspárokkal, egyedülállókkal, idősekkel és fiatalokkal, függetlenül attól, kit milyen felekezetben kereszteltek, vagy meg sem kereszteltek akiket hasonló kérdések foglalkoztatnak. Ezeken az alkalmakon lelkipásztoraink segítségével a Márk evangéliuma alapján kerestük együtt a válaszokat, sokszor késő estébe nyúló kiscsoportos beszélgetésekben is. Miért Márk evangéliumát olvastuk? Az első ok: a négy evangélium közül ez a legrövidebb. 10 alkalomra elosztva így is hatalmas életutakat jártunk be ismeretlen világban. Lassan-lassan világosodott meg előttünk, hogy nem is olyan ismeretlen mindez, mert értünk, nekünk, rólunk szól. A másik ok: Márk egy döbbenetes állítással kezdi a könyvét: Jézus Krisztus, az Isten fia Márk 1,1. Más szavakkal Márk azt mondja nekünk, hogy Jézus Isten, emberi formában. Lehet feltenni zavarba hozó keresztkérdéseket is, de vigyázz, nehogy te jöjj zavarba a válaszoktól. Jézus életéből nézzünk két esetet, amikor a farizeusok és az írástudók a vallási elit Jézusnak tettek fel ilyen kérdéseket. Kérdés a házassági elválásról: szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét Ő azonban visszakérdezett: Mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták: Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk: Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza. Márk 10,2-9 A másik is teljesen aktuális, és mennyire mai. Folyamatosan hallunk a hírekben adócsalásról, hűtlen kezelésről vagy mi magunk is tesszük? Az adópénz kérdése: Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik: Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte: Kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek: A császáré. Ekkor Jézus ezt mondta nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. És igen elcsodálkoztak rajta. Márk 12,14-17 A következő fejezet (Márk 12,18-tól) a feltámadásról szól. Ez is Jézusnak szánt keresztkérdés. Jézus válasza döbbenetes, mint ahogy Jézus egész földi élete is. Márk evangéliuma elolvasása után mindenkinek meg van a lehetősége, hogy eldöntse: elfogadja, vagy elvesse, amit az író állít. Erről bizonyságot is tehet szóban is, írásban is. Nekem 13 évvel ezelőtt lett igazán kérdéssé mindez. Bár vallásos nevelést kaptam, Isten nélkül éltem, ahogy a világ meghatározta, ahogy ma is diktál: Valósítsd meg önmagad! Több milliárd ember mind önmagát akarja 3

4 4 Gyülekezeti élet megvalósítani. Ugye te is látod az eredményt, a totál káoszt? Szóról szóra megéljük mindazt, amit több ezer évvel ezelőtt Isten leíratott nekünk a Bibliában: testvér testvér ellen, fiú apja ellen, lány anyja ellen, ország ország ellen támad. A Mammon bálvány = a hatalom, a pénz az úr. Korrupt ország- és vallási vezetők, emberi mivoltukból kivetkőzött emberek, akik elvetik, hogy Istentől teremtettünk, családfájukat az állatoktól származtatják, és ezt tudománynak nevezik. Jogállamunk rendőri kordonnal védte a meleg felvonulást. Intézményesítettük a bűnt, pedig Isten egyértelműen leíratta nekünk, hogy azonos neművel és állattal ne közösülj, mert ez utálatos előtte. Gyönyörű földet teremtett az embernek, és ezt mondta: Szaporodjatok, töltsétek be a földet, gondozd és ápold azt. Szeretettel vette körül, a vele való kapcsolatra teremtette, adott útmutatást a parancsolatot, és azt mondta, ha ezek szerint élsz, boldog, azaz áldott leszel. Nem robotokat teremtett. Nem programozott ösztönöket adott, mint az állatés növényvilágnak. Gondolkodó agyat és szabad akaratot adott az embernek. Eldöntheted, hogy vele vagy nélküle élsz. De elmondta, hogy ha nem maradsz meg a vele való kapcsolatban, akkor a Sátán hatalmába kerülsz, ő irányítja gondolataidat és cselekedeteidet is. Az ember elég balga ahhoz, hogy ne higgyen Isten szavának, de mindent elhisz, ami nincs benne a Bibliában. Így kezdtem én is megvalósítani önmagamat. Gyógymódokat tanultam, mondván, az orvosi tudomány csak tüneti kezelést végez, én majd gyógyítani fogok. Motivációm a pénzszerzés és a dicsőség volt. Agykontrollal kezdtem. Így hirdették: Mindent megtehetsz általa, mert az emberi agy teljesítménye végtelen. Ez az ember hiedelme önmagáról. Ma már tudom, hogy a teremtmény csak azt érti meg, amire a Teremtő megnyitja az értelmét, függően attól, hogy milyen életutat és ahhoz való képességet adott neki. Beiratkoztam a parapszichológiai egyetemre. Mily előkelő hangzású cím. Magyar, orosz, ukrán, cseh, francia, japán és angol mesterek tanítottak saját praktikájukra. Azt

5 írtam, ők adták át a tudományukat. Az igazság pedig az, hogy ők csak eszközök a Sátán kezében, mert ezek sátáni erők, ezekkel ember nem rendelkezik. Isten azért rejtette el előlünk, mert Ő teremtett minket, Ő ismeri az idegrendszerünket, tudja, hogy mit bírunk el. Megtanultam, hogyan nyerhetek meditációval erőt, energiát saját részemre és a gyógyításhoz. Én, aki soha senkitől nem fogadtam el semmit, csak ha azt én magam is jónak láttam, mint a birka mentem a mesterek után. Jött a nagy ámítás: Jézus is kézrátétellel, erőátvitellel gyógyított. Az Ő lelke bennünk él, ezáltal mi is gyógyítunk - a felületesen olvasó ezt olvashatja ki a Bibliából. Ugye, milyen nagy hatalom, nagy hitető a Sátán? Bizony, az embernél sokkal nagyobb a hatalma. Úgy jártam, mint Szkéva fiai a Bibliában: letepert az ördög. Fizikálisan is és lelkileg is kikészültem. Állandóan nagyon fáradt voltam. Meghatározhatatlan fájdalmaim voltak. Már meditáció nélkül is kikapcsolt az agyam. Jéghideg üresség, magány vett körül így lehet depresszióba süllyedni és én süllyedtem. Minél erőtlenebb voltam, annál gyakrabban meditáltam, annál hamarabb lemerültem. Az ördögi kör, a kötelék egyre vastagabb lett, míg végül gúzsba kötött. Innen már csak Jézus tud kiszabadítani, ha kéred. A megkötöző azonban mindent elkövet, hogy ne tudj kiáltani. Ott ül fölötted, és bebizonyítja, hogy igaz, amit Isten mondott róla, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Addig gyötör, míg megőrülsz vagy öngyilkos leszel. És ekkor teremtő Istenünk, aki gyűlöli a bűnt, de a bűnöst szereti, és meg akarja menteni, dobott egy kötelet a szakadékba zuhant birkának. Gyülekezetünk egy tagja, az én áldott testvérem, elvitt egy csendeshétre. Itt hallottam arról, hogy Jézus a jó pásztor, életét adta a juhaiért. Meghalt azért, hogy nekünk életünk lehessen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Gyülekezeti élet Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. János 3,16-17 A bűn zsoldja a halál, a testi és lelki halál. Ez Isten igazságos ítélete. Ezen a héten megláthattam Isten Igéjének tükrében, hogy én, az ember ezt érdemlem. Mivel Isten szereti teremtményét, nem pusztította el, hanem elfogad váltságul egy áldozatot. Mivel ember követte el a bűnt, csak ember teheti jóvá, de Isten csak tökéletes áldozatot fogad el. Csakhogy tökéletes ember nincs. Minden ember bűnben fogant, ős-szüleink engedetlensége miatt. Ezért kellett Jézusnak és Ő vállalta hogy Istenként megalázza magát, emberi testben megszülessen, a Szentlélek által bűntelenül. Isten egyedül az Ő áldozatát fogadta el váltságul az emberért. Érted és értem. Ő szenvedte el a kereszt kínhalálát, és azelőtt a legdurvább megaláztatásokat. Ő szállt alá a poklokra, de harmadnapra feltámadt dicsőséges Úrként, legyőzve a Sátánt és a halált. Isten megígérte, és Ő nem ember, hogy hazudjon, hogy aki ezt hiszi, befogadja Őt az életébe, és Őt követő életet él, ugyanilyen dicsőséges feltámadásban lesz része, és örökre Vele marad az Ő országában. Mi tehát a kereszt? Számomra döbbenetes, ahogy Trausch Liza megfogalmazta egyik igehirdetésében: Jézusnak az egész lénye kárhoztat, mert a megjelent szeretet minden embert ítél. Aki valaha Jézus közelébe került, az lát és tud magáról mindent. Láttad-e már a keresztet úgy, hogy ítélt? Mi annyira odavagyunk a szenvedéseinkkel, bajainkkal. Láttad-e már Jézust, hogyan hordozta mindazt, amit el kellett viselnie? Az ő fájdalma pont olyan nagy most is, mint ott a kereszten láttad. A golgotai keresztben világosan megláthattuk, mit okoz a bűn Istennek. Ma ugyanúgy fáj Neki az egész lényed, ahogy élsz, ahogy beszélsz, mint ahogy ott láthatod a kereszten. Nem egy avas történet a kereszt, amit minden nagypénte- 5

6 6 ken végignézünk. A kereszt élő kereszt! Szavaid, viselkedésed szögezték Jézust oda. Ha egyszer valóság lesz számodra a kereszt, akkor tudod, hogy ott szenved tőlem az Isten. A kereszt ítél, de benne még mindig a szeretet ítél. De eljön egy nap, amikor Isten megítéli a föld kerekségét igazságban. Valaki nem tudta összeegyeztetni Isten szeretetével a kárhozatot. De amikor először fájt neki a kereszt, azt mondta: aki Istennek ezt a szeretetét visszautasítja, annak kevés a kárhozat. És miután befogadtam Őt, új életet kaptam. Most jön a keresztkérdések befejező része új életünk kezdete: keresztyén élet a gyakorlatban. Mit jelent keresztyénnek lenni? Krisztus útján járni? Ehhez folyamatosan kell sorozatokat hallgatnunk! De hiszen ez adott. Gyülekezetünkben sok igei alkalom van, házi bibliaórák is vannak, és végül van saját Bibliánk. Tanulmányozzuk! Ne csak olvassuk! Mindenekelőtt döntenünk kell: Vele vagy nélküle! Nem lehet két úrnak szolgálni, Istennek is és a Mammonnak is. Ha döntöttem, akkor legyen a szívemben ez a hálaadó ima: Köszönöm Úr Jézus, hogy megváltottál, Tiéd vagyok, rendelkezz velem! És ha rendelkezik, hálás szívvel tegyem, amire indít: azonnal, egészen, örömmel! Bollók Margit Bizonyságtétel 1. Ki van az elsô helyen? Isten mindig jelen volt életemben, mindig próbált maga felé terelgetni. Bár szüleim nem igazán gyakorolták vallásukat, templomba is csak néha jártak, mégis Isten léte alap volt életünkben, létezését nem kérdőjeleztük meg, és fontosnak tartották, hogy megkereszteljenek, és konfirmáljak. Így ismerkedtem meg a szerencsi református lelkészházaspárral, Börzsönyi Józseffel és feleségével, Mariann nénivel, és 13 évesen konfirmáltam. Hálás szívvel gondolok mindig rájuk, mert ők voltak azok, akik elültették bennem azt a bizonyos magot, ami ugyan kihajtott, de virágozni csak most, 20 évvel később tudott. Más volt eddigi életemben a viszonyom Istennel, mint most. Régen leginkább csak akkor fordultam hozzá, ha valami baj történt, és akkor is csak kértem tőle. A jobb napokban mindig megfeledkeztem róla. De azt is éreztem, hogy valami nem jó, űr volt az életemben. Ennek ellenére éltem tovább átlagos életemet ben férjhez mentem. Férjem is hitt ugyan Istenben, de hasonlóképpen, mint én. Úgy gondoltuk, mint sok más átlagember, hogy semmi roszszat nem teszünk, nem lopunk, nem ölünk, igaz, templomba ritkán járunk, de azért tartjuk a kapcsolatot Istennel, és ez a mai világban több mint elég. De mégsem volt elég. Sokszor elmondtuk: De jó lenne rendszeresen templomba járni! -- de a szavakat tettek csak ritkán követték. Aztán tavaly megszületett a fiunk, és ekkor valami megváltozott, valami elkezdett munkálkodni bennem. Már nem csak az én lelkemről volt szó, most már rám, ránk bíztak egy kis életet, lelket, és meg is ígértük itt ebben a templomban, Isten színe előtt, hogy őt Jézus útján terelgetjük. Majd Isten újra megkeresett engem, egyszer csak ott voltam a baba-mama kör egyik alkalmán. Itt nagyon jól éreztük magunkat a fiammal. És elindult valami bennem. Először csak a Mai Igét kezdtem el naponta olvasni. Megdöbbentő

7 volt, hogy mennyire beletalált a szívembe az Ige, és mennyit segített életem rosszabb időszakaiban. Már nem KÉRTEM Istentől, inkább HÁLÁS szívvel fordultam hozzá. Teljesen másképp imádkozom ma, mint régen. Próbáltam a férjemet is bevonni, de erőltetni nem akartam, reménykedtem, a Szentlélek benne is végzi áldott munkáját. Majd megtudtam, hogy újra indul a Keresztkérdések sorozat. Én azonnal tudtam, hogy el fogok menni, de a férjemben nem voltam biztos. Felvetettem, és én voltam a legjobban meglepődve, amikor egyszerűen igent mondott. Azonban az első alkalomra már úgy mentünk, hogy megígértette, ha nem tetszik, nem kell maradnia. De maradt. Végig maradt. Sokszor dönthettünk volna úgy, hogy nem megyünk, sok akadály gördült elénk hétfő esténként, de amit akkor nem tudtunk megmagyarázni, Isten ISMÉT segített minket, és egy alkalommal sem hiányoztunk. Itt értettem meg, hogy Isten kegyelmét semmilyen jó tettel, cselekedettel nem tudom kivívni. Azt Jézus Krisztus kiontott vére által már ingyen megkaptam. Azért kell a jó úton járnom, hogy Jézus halála ne legyen hiábavaló, hogy megháláljam Mennyei Atyám kegyelmét. És azt is, hogy a Bibliát nap, mint nap forgatnom kell, hiszen csak így kerülhetek igazán Istennel kapcsolatba, így tud hozzám szólni. A Keresztkérdések alatt sokat vívódtam, mert értettem az Igéket, minden a szívemnek szólt, sokat imádkoztam, és úgy éreztem, hogy már nem csak szavakat mondok, ilyenkor igazán meg van Istennel a kapcsolatom. De mindig, amikor valaki bizonyságot tett, nem értettem, én miért nem tértem még meg. Egyáltalán mi is az valójában, mit kellene éreznem, mit kellene tennem azért, hogy így legyen? Azt mindenki elmondta, hogy ha megtörténik, azt tudni fogom. Sokat Bizonyságtétel 1. kérdeztem Istent és kértem, mutassa az utat maga felé. Megértettem, hogy Isten és köztem BŰNEIM az akadály. Így próbáltam számba venni, mik lehetnek ezek konkrétan az én életemben. Biztatott Julianna, szervezzünk egy közös beszélgetést. Itt átbeszéltük életem főbb állomásait, rájöttem, hogy hol sodródtam el, mik a bűneim, majd közösen imádkoztunk, hogy letegyem ezeket a bűnöket, behívjam Jézus Krisztust a szívembe és az újjászületésemért. Soha előtte így nem imádkoztam, és utána nagy boldogságot, békességet éreztem, úgy gondoltam, megtörtént az újjászületésem. DE mégis hazaérve úgy éreztem, még valami nincs rendben, talán becsaptam magam és Őt is. Férjem hívott, hogy érdeklődjön a beszélgetésünkről, de nem tudtam mit mondani neki. Majd hazajött, és ennek ellenére egy nagy beszélgetésünk volt, olyan őszintén beszéltünk egymásnak hitünkről, mint még soha előtte, de még mindig zaklatott voltam belül. Volt pár olyan dolog, megszokás az életemben, amik gúzsba kötöttek, és úgy éreztem, ha ezeket nem tudom letenni, akkor nem tudom Jézust igazán a szívembe hívni. Férjem is pont arról beszélt, hogy úgy érzi, teljes szívvel hisz, de mégsem érti azt, mit jelent MEGTÉRNI. Aztán, ahogy erről beszéltünk, végre leesett, mint amikor végre megértünk egy matematikai képletet, hirtelen nem tűnt olyan nehéznek változtatni ezeken a szokásaimon, tévhiteimen, hirtelen felismertem, hogy az egyedüli, amit tennem kell, hogy Istent helyezzem az első helyre, nem lehet senki és semmi előtte. Mint amikor a gyermekemről van szó, érte minden akadályt félresöprök, fontossági sorrendeket fejük tetejére állítok érte. Körülbelül így tudnám leírni, hogy Istent teszem az első helyre, elé még a gyermekemet sem szabad tennem, és ha mindezt megteszem érte, Ő majd mutatja az utat, és így lesz béke a szívemben, így 7

8 8 lesz teljes az életem május 27-én születtem újjá. Pár nappal később férjem is új szívet kapott Jézustól, ami kimondhatatlan boldogság számomra. Várady Beáta Füle Lajos - Add tudnom Add tudnom, amit értem teél, add értenem, mit elvégeztél, nyisd meg szemem fénylő csodádra, a Golgotára! Véredben szívem megmosódjon, elcsöndesüljön égi szódon, éltem legyen megválto élet, szolgáljon Néked! Bizonyságtétel 2. Megbékülni Istennel Teljesen ateista családban nőttem fel, és ez határozta meg éves koromig a vallással, a hittel és Istennel való kapcsolatomat. Azért az idézőjel, mert ez gyakorlatilag nulla volt, pontosabban ismeretlen. Annyira ismeretlen és annyira nulla, hogy meg sem lettem keresztelve. Ahogy bővültek az ismereteim egyre inkább kétségtelenné vált számomra Isten léte, hiszen kell léteznie, másként a világ sem jött volna létre. Azonban az Istennel való kapcsolatom továbbra is a nullán állt. A főiskola elvégzése után megismerkedtem egy lánnyal, aki később a menyasszonyom lett, és akinek révén katolikusnak kereszteltek és áldoztam is. Elkezdtem (katolikus) templomba is járni. Azt éreztem viszont, hogy ez így nem tökéletes, nem jó. Persze egyre többet tudtam meg Istenről, a Bibliáról és Jézusról (egy újszülöttnek minden új). De nem éreztem igazinak, nem éreztem tökéletesnek, s így egyre kevesebbet jártam templomba és a Bibliát sem vettem elő naponta, sőt Természetesen mindez évekig tartó folyamat volt. Az a lány nem lett a feleségem. Később azonban megismerkedtem azzal a lánnyal, aki az lett, aki az igazi volt, és ő lett később a gyermekem édesanyja is. Feleségem református. Az ő révén ismerkedtem meg a református egyházzal. Párszor voltunk együtt templomban, de neki is olyan volt a kapcsolata Istennel és Jézussal, mint nekem. Mindez addig tartott, amíg meg nem született gyermekünk, Péter. Az ő születésével már nem csak magamért lettem felelős. Őérte is. Nemcsak azért, hogy biztosítsam lakhelyét, ételét, testi fejlődését. Felelős lettem az ő lelkéért, lelki fejlődéséért is. Ezért elhatároztuk, hogy megkereszteltetjük, legalább az ő élete legyen rendben, legalább ő kerüljön kapcsolatba Istennel. A keresztelővel kapcsolatban korábban úgy döntöttünk, hogy a fiunk katolikus legyen, azonban közvetlenül előtte megváltoztattuk döntésünket és a keresztelőre a Fót-Központi Református Gyülekezetben került sor. A keresztelő után a feleségem elkezdett járni a református közösség baba-mama körébe. Helyesnek tartottam. Emberek között van a szülés utáni nehéz időben. Esetleg segíthetnek is a felmerülő problémák megoldásában. A legnagyobb segítség azonban nem ez volt (ahogyan ma gondolom). Ott hallott először a Keresztkérdések sorozatról, és eldöntötte, hogy ő arra menni akar. Felvetette, hogy menjek vele én is. Beleegyeztem,de csak a feleségem kedvéért, és persze azzal a feltétellel, hogy ha nem tetszik nekem, nem megyünk többet. Végül is végig maradtam. A Keresztkérdések sorozat alatt sok ismeretre tettem szert Márk evangéliumával kapcsolatban. Más fontos kérdésekről is szót ejtettünk, megismertük azokat részletesen, sokat vitatkoztunk, amelyek jelentősen bővítették látókörömet. Istennek hála érte, de köszönöm az ismereteket tiszteletes asszonynak és a kiscsoportban megismert társaimnak is, akiket barátaimnak, sőt testvéreimnek tekin-

9 Bizonyságtétel 2. tek. Azt gondolom mégis, hogy nem ezek az ismeretek voltak legfontosabbak. Számomra Istennel, Jézussal való kapcsolatom fejlődése volt a legmeglepőbb. Itt értettem meg, hogy Isten felém oly sokszor hiába kinyújtott segítő kezét nekem kell elfogadnom. Megértettem azt is, hogy el kell azt fogadnom, hogy nem élhetek Jézus nélkül. Érdekes volt, hogy ezt a két dolgot viszonylag hamar megértettem, elfogadtam. Az újjászületésemig azonban még nagy utat kellett megtennem. Nagyon sokáig azt nem értettem, nem tudtam elfogadni, hogy miért vagyok én, a jelentéktelen, a hatalmas bűnöket cipelő ember fontos Jézus számára. Arra gondoltam, hogy nem is én vagyok a fontos, hanem a gyermekem. Én csak azt szerettem volna, ha legalább ő Isten gyermeke legyen, neki legyen örök élete, ő kerüljön a mennyországba. Megtanultam azonban azt is, hogy Jézus azt mondta: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mt. 9,12 Megértettem, hogy Mennyei Atyánk egyformán szeret minden embert, és minden ember élete annyira fontos számára, hogy ezért egyszülött Fia életét adta. Azt sem értettem, hogyan lesznek a bűneim meg nem történtek. Hogyan születhetek újjá, ha nem szabadulok meg bűneimtől, amelyeket addig elkövettem, és azoktól is, amelyeket ezután követek majd el. Megtanultam és megértettem, hogy nem a cselekedeteim révén lehetek Jézus gyermeke, hanem Isten kegyelméből: Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Ef. 2,8 Csak le kell Jézus kezébe tennem bűneimet, és csak hinnem kell. Amikor felkérést kaptam arra, hogy bizonyságot tegyek, nem nagyon akartam megtenni. Mielőtt igent mondtam volna, el kellett gondolkodnom rajta. Két okom is volt ellene. Először is az, hogy újjászülettem, az olyan személyes jellegű dolog, hogy nem biztos, hogy másra tartozik. Dehogynem. A keresztelő, a házasságkötés, de az istentisztelet is és más hasonló alkalmak is személyesek. Persze, hogy elsősorban Istenre és rám tartozik, de biztosan velem együtt akar örülni a családom. És a tágabb értelemben vett családom, a gyülekezet is. Örülni annak, hogy Jézus gyermekeinek száma tovább gyarapodik. Másodszor az szólt ellene, hogy a korábban újjászületettek bizonyságtételét örömmel olvastam, hiszen Mennyei Atyánk nyomorúságukban, bánatukban, csalódásukban olyan vigasztalást nyújtott nekik, melynek következményeképpen megnyugodott a lelkük. Nálam azonban nem történt ilyen, nem kellett ilyennek történnie. Nem történt hatalmas vigasztaló csoda, az én esetem nem szenzáció, ami az újságok címlapjára való, éppen ezért én nem lehetek jó példa. Az én esetemben Jézusnak nem vigasztalást kellett nyújtani, hanem bátorítania arra, hogy gyarló, bűnös emberként is kérhetem pártfogását Mennyei Atyám előtt. És persze rájöttem arra, hogy ez az a hétköznapi csoda, amelyet Isten dicsőségére kötelességem fennszóval hirdetni: és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Jn 5,32 Annak, hogy újjászülettem számomra két vetülete van. Az egyik a külvilág számára látható. Ide sorolom, hogy örömmel megyek minden vasárnap istentiszteletre. Amikor korábban istentiszteletre vagy misére akartunk menni, mindig közbe jött valami 9

10 10 nagyon fontos dolog. Ma már a fontos dolgot megelőzi az istentisztelet, maga a vasárnap. Minden szabad időmben olvasom az Igét. Képes vagyok hangosan imádkozni együtt a családommal. Részt vehettem a balatonfenyvesi csodálatos családos héten. Új életemnek ehhez a részéhez nagyon sok segítséget kaptam és kapok azoktól a barátaimtól, akikkel a Keresztkérdések alatt, vagy a családos héten ismerkedhettem meg. Nagyon jó átélni azt, hogy olyan emberekkel találkozhatok, beszélgethetek, akik ennyire megértőek, segítőkészek. Ilyen közösséggel az életem során még nem találkoztam, nem találkozhattam. A megváltozott életemnek a másik területe a belső, a lelki életem. Ez számomra még fontosabb. Itt sem vagyok azonban egyedül. Az élő Istennel való személyes kapcsolat megteremtése és megélése ez a lelki élet. Amikor elcsendesedek, imádkozom Hozzá, figyelhetek szavára, iránymutatást kérhetek Tőle, válaszait pedig fenntartás nélkül elfogadhatom. Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz. Fogadd el szájából a tanítást, és szívleld meg mondásait! Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz, és eltávolítod az álnokságot sátradból. Porba dobod az aranyat, patak kövei közé az ófíri aranyat, és akkor a Mindenható lesz az aranyad és válogatott ezüstöd. Akkor majd a Mindenhatóban gyönyörködsz, és arcodat Istenhez emeled. Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat. Ha valamit elhatározol, meglesz, világosság ragyogja be utadat. Ha megaláztak, mondd azt, hogy gőgös voltál, mert azon segít Isten, aki lesüti a szemét. Még azt is megmenti, aki nem ártatlan, mert ha tiszta lesz a kezed, megmenekülsz. Jób 22,21-30 Újszülöttként pedig úgy próbálok élni, hogy méltó legyek arra a szeretetre, amivel Menynyei Atyánk szeret. Kérlek, Jézus segíts ebben engem! Dr. Várady Péter Gyülekezeti élet Nôi csendesnap Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor 3,1 Az elmúlt év sok változást hozott az én személyes életemben, és a családom életében is. Tavaly nyár elejétől bíróként dolgozom, és Peti fiam szeptemberben kezdte meg az 1. osztályt a Fóti Ökumenikus Általános Iskolában. Férjem, Zoli szintén bíró, aki sok munkával, nagy felelősséggel, és a család iránti odaadással él. Nóra lányunk a Száz Juhocska Református Óvoda nagycsoportosa. A tavalyi évben a feladatok olyan szinten zúdultak rám, hogy néha úgy éreztem, összeroppanok, úgy gondoltam, az Úr nem mérte fel, hogy a teljesítőképességem, az erőm mire elegendő. Idővel kiderült számomra, hogy nehéz és sok a munka a bíróságon, sok szellemi és érzelmi energia igénybevételével tudom azt mondani, hogy kellőképpen felkészülten ülök a tárgyalásokon és minden körülményt, jogszabályi hátteret pontosan megvizsgáltam a döntéshozatal előtt. A határidők betartása szinte lehetetlen, mindenkinek minden fontos, sürgős, semmi nem tűr halasztást. Amit egyik napra elterveztem, biztos, hogy nem valósul meg, mert mire beérek a munkahelyre, már vár valami sürgős elintéznivaló az asztalon. Petinek nehézségekkel indult a tanév, nehezen szokott be az új közösségbe: a nagyon elfogadó, nagyon otthonos óvodai élet után sok volt a hirtelen ránehezedő elvárások sora. Ebben a teherben, a feladatok és elvárások közötti őrlődésben, a család és a munka közötti állandó egyensúlyozásban talált meg a hívás, hogy az IDŐ lesz a témája a májusi női csendesnapnak. Mikor felmerült a téma, már akkor úgy éreztem, hogy ez igazán nekem való lenne. Azonban még a csendesnapot megelőző héten is fontolgattam magamban, hogy nekem

11 van-e erre időm. Nem kellene-e a vasárnapnak az istentisztelet utáni részét hasznosan tölteni, van házimunka bőven, hoztam haza munkát is, és persze a gyerekekkel is foglalkozni kellene. Az igehirdetést Sebestyén Győző lelkipásztor már a téma bevezetéseként tartotta meg, és amint ott ültem, éreztem azt a mindent elsöprő hívást, hogy az Úr a csendesnap keretében fontos üzenetet szán nekem, ne menjek haza, használjam ki ezt a csodálatos lehetőséget, hogy pont olyan téma kerül elő, ami a mindennapi életemnek, a hajszámnak a megoldására szolgálhat. Az istentisztelet végére már elhatároztam, hogy maradok. A bevezető istentisztelet után Cseri Kálmánné Enikő néni tartott előadást. Nagyon hitelesek voltak a szavai. A legfontosabb üzenete számomra az előadásának az volt, hogy az időt Isten adta, és Isten mindent tökéletesen megalkotott. Így, ha Ő az életünket időkeretek közé helyezte be, akkor nekünk ezen keretek között kell élnünk, és ha nem tudjuk az időt megfelelően használni, beosztani, az a mi hibánk. Helytelen az időbeosztásunk, illetve a fontossági sorrend nem megfelelő az életünkben. Először azt gondoltam, hogy könnyű a fontossági sorrendről beszélni, de sajnos az ember nem választhatja ki sokszor, hogy mi fontos és mi nem, mire szán időt és mire nem. Mert a munkahelyre menni kell, nem lehet elkésni, sokszor még a nap végén, az esti vagy éjszakai órákban is folytatni kell, mert napközben nem értem a végére. Meg kell csinálni az egyéb otthoni feladatokat is, Gyülekezeti élet 11 amelyek szintén nem válaszható feladatok. Ha valamivel elmaradok, még nehezebb utolérni magam és több időbe kerül megoldani. A munka mellett más is szeretne az időmbe beleférni, a család tagjainak lenne megbeszélnivalója, mesélnivalója, amit olyan jó lenne nyugodt lelkiismerettel meghallgatni. Vajon mit jelent akkor a prioritás, mit jelent az, hogy jó-e a fontossági sorrend? Van lehetőségem választani, az idővel gazdálkodni? Lehet olyan optimális tervet, időbeosztást készíteni, amivel minden teendőnek a végére jutok? Enikő néni idézte Luther gondolatát, amit már korábban is ismertem, és többször elgondolkodtam rajta, miszerint Luther azt mondta, hogy ha nehéz nap vár rá és sok tennivaló, akkor reggel még többet imádkozik. Vajon ez tényleg segít? Most a nyár folyamán, amikor egy kicsit lelassult az életünk, és a cikk megírására készültem, elgondolkoztam újra ezen a kérdésen. Ma már látom, hogy valóban csak ez segíthet. Luthernek és Enikő néninek igaza volt.

12 12 Gyülekezeti élet Mivel az idővel való gazdálkodás is arról szól, hogy Isten akaratának alávetem-e magam ebben a kérdésben is. Hiszem-e, hogy az Úr meg tud segíteni? Én őszintén mondhatom, hogy csak arra kellett ennek a kérdésnek a kapcsán rácsodálkoznom, hogy vajon mennyire erős a hitem. Mert ha erős és valóban hiszem azt, hogy az Úr mindenben úr az életemben, akkor az időm is odaszentelem neki, és bár számomra elképzelhetetlen, hogy mindenre lesz időm, és nem leszek elmaradva, mégis áldás lesz a munkámon, az erőfeszítéseimen. Hiszen a napok miről szólnak? Arról, hogy rohanok egyik feladattól a másikig. De lehet, hogy amikor Isten a feladataim elvégzésére áldását adja, azok sokkal gyorsabban és hatékonyabban oldódnak meg. Sokkal jobban, mint ahogy azt én kiizzadnám hosszú idő alatt magamból. Igen, úgy érzem, ebben van a titok, és ez jelenti azt, hogy jól van-e a fontossági sorrend felépítve az életemben. Ha Isten úr az életem felett, és ekként az időbeosztásom felett is, nem fog semmi fontos dolog persze ami igazán fontos elmaradni az életemből. Azokra a feladatokra pedig, amelyeket Isten rám bízott, adni fog nekem annyi erőt és időt, hogy elvégezzem. Nagyon jó, hogy Istennél mindennek megszabott ideje van. És ha ezt komolyan veszem, nem érzem úgy, hogy kilátástalan az időbeosztással fáradozni. Persze minden nap végig kell ezt komolyan gondolnom, és valóban kérni Isten segítségét, hogy ne érezzem úgy, hogy elbuktam. És azt is nagy örömmel hallgattam, hogy időt kell hagyni a pihenésre is. Azonban a pihenést is az Úrtól kell elkérni, hogy olyan dolgokkal töltsük a szabadidőnket, ami valóban épít. A csendesnapon Gergely Tünde (nekünk igazából Tündi néni) bizonyságtétele is nagyon megrendítő volt. Tiszteletreméltó volt hallgatni Tündi szájából az Istentől való megnyugvást a családja elfogadásában, és a nekik való megbocsátásban. Boldogság áradt a szavaiból, mert megtalálta azt a hivatást és azt az életutat, amit Isten valóban neki szánt. Hálás vagyok Tündinek az óvodában végzett szolgálatáért. A hitbeli meggyőződés, erő sugárzik Tündiből az óvodás gyermekekre is. Isten áldja meg Tündit ezért minden munkatársával együtt! A kiscsoportos beszélgetések alkalmával kicsit megnyugtató volt hallgatni, hogy az idősebb testvérek az időbeosztás problémáját abban látták az életükben, hogy a kerti munka és a bevásárlás, valamint az otthoni teendők megszervezését hogyan oldják meg. Kissé irigykedve hallgattam őket, és arra gondoltam, hogy remélem az Úr engem is elsegít a nyugdíjas évekig, és a gyermekek felnevelését és a munkahelyen végzett tevékenységet követően ad erőt ahhoz, hogy nyugdíjas éveimben is az Ő akaratának megfelelően osszam be az időmet. Olyan hálás vagyok azért, hogy az én szüleim Isten akaratából nagyon sokat tudnak nyugdíjasként nekem segíteni, és abban is Isten hatalmas gondoskodását látom, hogy most, amikor olyan

13 sok a tennivaló, ők mellettem állnak. Isten áldja meg, és segítse őket abban, hogy még legyen erejük és idejük azt a sok jót megcselekedni, ami rájuk bízatott! Sebestyén Julianna lelkipásztorunk a nap végén a záró gondolatok körében a legfontosabb dologra hívta fel ismét a figyelmünket, hogy soha ne feledkezzünk el az Úrnak hálát adni. Kívánom minden testvérnek, hogy minden nap örüljön az elvégzendő feladatoknak, és mindig legyen arra ideje, hogy az Úrnak hálát adjon! Dr. Nagyváradi Izolda Ahol ránk Jézus vár Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca, hol keservek és kísértések, próbák, bukások és szenvedések, hol csend, csend, csend... Kívül? Vagy bent: Valami mindig vár. S Valaki mindig vár. Mert Jézus mindig, mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben, és feladatokban, ott szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen, védjen, hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár, de százszorosan vár ránk - a csendben! Túrmezei Erzsébet Ifjúság 13 Ifi beszámoló Idén nyáron, az ifi Tapolcán tartotta meg a csendeshetét, ahol tizenkét fiatal vett részt. Július 4-én reggel indultunk Fótról. Érkezésünk után megismerkedtünk a szállásunkkal, ebéd után mindenki elfoglalta a szobáját. Este Molnár Zsolt tartotta az áhítatot: Identitás, Önismeret címen, ahol megtanultuk, hogy fontos az, hogy gyülekezetbe, közösségekbe járjunk. Alkalmainkat a héten mindig énekléssel kezdtük és fejeztük be. Ezt követően Zsolt felesége, Évi tett bizonyságot. Elmondta, hogy ő színészként kezdte az életét, majd megismerte az Úr Jézust, és így teljesen megváltozott az élete. Reggelente közösen Bibliát olvastunk a Bibliaolvasó kalauz szerint. A keddi igeszakaszunk Jézus egyik gyógyításáról szólt, ahogy meggyógyította a kapernaumi tisztviselő gyermekét (Jn 4,46-54). Legfontosabb üzenete az volt ennek a történetnek, hogy: Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. A felolvasás után az aktuális naposok mosogattak és pakoltak össze. 10 órakor kezdődött az aznapi alkalom, amit Győző bácsi tartott a felelősségről, hogy ebben a korban rengeteg felelősséggel tartozunk egymásnak és Jézusnak. A kiscsoportos beszélgetésekhez kérdéseket kaptunk: - Milyen közel vagyunk most Jézushoz? - Mit jelent Jézust szeretni? Két csoportra váltunk, az egyik csoportot Győző bácsi, míg a másikat Molnár Zsolt és felesége, Évi tartotta. Az alkalom témájáról és a kérdésekről beszélgettünk. A kiscsoportos beszélgetés után elmentünk ebédelni, ezt követően megnéztük a Malom-tavat. Miután visszaértünk a táborba, szabadfoglalkozás volt, majd meglátogattuk a Tavasbarlangot, melyben csónakokkal lehe-

14 14 tett közlekedni. Szerdán Tündi néni olvasta a napi Igét, amelyben Jézus szintén egy beteget gyógyított, csak most a Betesda tavánál és szombaton (Jn 5,1-18). A történet arról szól, hogy Jézus elment a Jeruzsálemben lévő Betesda tavához, ahol időnként leszállt az Úr angyala, felkavarta a vizet, és aki elsőként belement, egészséges lett. Volt ott egy beteg, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében, Jézus odament hozzá, és csak annyit kérdezett tőle: Akarsz -e meggyógyulni? A beteg elmondta, hogy nincs embere, aki beemelje a tóba. Jézus akkor ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat és járj! A kapernaumi tisztviselőhöz hasonlóan ez az ember is HITT Jézus szavának és meggyógyult. 10 órakor Győző bácsi tartotta az aznapi alkalmat melynek címe a Közösség volt. Arról beszélgettünk, hogy a közösségekben, amelyekben megfordulunk, mennyire mutatunk irányt Krisztus felé, illetve, hogy mennyire fontos szerepe van az életünkben a gyülekezetnek. Fontos volt még az is, hogy egy közösségben ne akarjunk a legjobbnak kitűnni, és ne törekedjünk mindig feljebb, hanem legyünk alázatosak. Istent szolgálva éljünk másokért, másokat szolgálva éljünk Istenért. Alkalom végén ismét kérdéseket kaptunk: - Tizenévesen milyen szolgálatokat lehet végezni? - Hogyan fedezhetjük fel, fejleszthetjük az ajándékokat, amelyeket kaptunk? - Ha Istent szolgáljuk, nem áll-e fenn annak Ifjúság a veszélye, hogy lúzerek (vesztesek) leszünk? - Megtérés előtt lehet-e szolgálni? - Hosszan vagy röviden kamatozik az Istennek való szolgálat? A kiscsoportos beszélgetésen megtudtuk, hogy akár az is szolgálat, ha segítünk a gyülekezetnek hétköznapi dolgokban pl: festés. És igen, lehet megtérés előtt szolgálni, és biztos, hogy hosszan kamatozik az Istennek való szolgálat. A beszélgetés után elmentünk ebédelni. Ebéd után a jó időnek köszönhetően átmentünk a szigligeti strandra, ami nagyon jó volt, sokat nevettünk, játszottunk, vízi bicikliztünk és együtt röpiztünk. Strand után vacsoráztunk, majd a Holt költők társasága című filmet néztük meg. A csütörtök reggeli Igét már Arany Sanyi bácsi olvasta, majd megtartotta a délelőtti alkalmat, melynek témája a Szolgálat volt. Arról beszéltünk, hogy milyen is Isten szolgájának lenni, és félve tekinteni Istenre, illetve az ajándékainkról, amiket kapunk. Péntek reggel megreggeliztünk, majd a napi Ige felolvasására került a sor, majd Nagy Zsolt tartotta az utolsó alkalmat, melyhez hozzákötötte a bizonyságtételét Én és a Biblia címmel. A többi napokhoz hasonlóan az alkalom után jött a kiscsoportos beszélgetés. Beszélgetés után megebédeltünk, utána összepakoltunk és kitakarítottunk mindenhol. Délután hazaindultunk és estére megérkeztünk Fótra. Nagyon jó volt ez az egy hét Tapolcán, a sok éneklés, az alkalmak, a beszélgetések és a sok szórakozás is. Szenyita György és Takács Mercédesz

15 Fiatalként Istennel Szüleimmel és nővéremmel éltem, édesanyám katolikus, míg édesapám református, a nagymamám hívő református volt. Óvodás koromban úgy hittem, hogy minden rendben van a családunkban, mígnem, amikor nagycsoportos voltam, a szüleim elváltak. Sokat voltam a nagymamámnál, ő vitt minket templomba, vele imádkoztunk étkezéskor, elalváskor, de ekkor én csak egy szokásnak gondoltam mindezt. Nyaranta hittantáborokba jártunk, és évközben hittanórákra. Kiskoromban a szüleim katolikusnak kereszteltek, de én fontosnak tartottam, hogy konfirmáljak, mert református akartam lenni. Amikor hetedikes koromban konfirmáció előkészítőre kezdtem járni, akkor kezdett érdekelni, hogy mi van megírva a Bibliában Istenről, Jézusról. Idén húsvét előtt megértettem, hogy bűnös ember vagyok, és Jézus nélkül a kárhozatba jutok. Ekkor imádkoztam Istenhez, hogy adjon Ő szabadítást. Emlékezetes volt számomra a konfirmációm, emlékszem, hogy nagyon izgultam, és nagyon izgatott engem, hogy milyen is lehet úrvacsorázni, és örültem annak, hogy most már én is felnőtt tagja lettem a Református Egyháznak. Konfirmációi Igém ez volt: De most így szól az Úr Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ézsaiás 43,1 Próbáltam az életemet élni kisebb-nagyobb sikerrel, de valami mindig visszahúzott a világba. A fóti ifivel, Győző bácsival elmentünk Tapolcára egy csendeshétre, ahol jól éreztük magunkat, előadásokat hallgattunk önmagunkról, a Bibliáról, felelősségről, közösségről és szolgálatról. Vendégeink is voltak: Arany Sanyi bácsi és Nagy Zsolt, akik bizonyságot tettek arról, hogyan élik hétköznapjaikat az Úr Jézussal. Ifjúság - bizonyságtétel 15 Egy hét múlva elmentem Biatorbágyra, ahol ezt az Igét kaptam: Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek 1Kor 5,7a. Ezen a héten újabb történeteket ismertem meg a Bibliából, sokat gondolkoztam azon, hogy mit jelent az Igém, amit kaptam. Csütörtökön kértem egy beszélgetést az egyik szolgálótól, aki elmondta, hogy nem csak Istent kell befogadni, hanem Jézust is; na, akkor tudtam meg, hogy én ezt eddig nem tettem meg. Még aznap megvallottam a bűneimet, kértem Jézust, hogy legyen Ő az életem Ura. Másnap a reggeli bibliaolvasáson a Tékozló fiú története volt, aki elveszett és megtaláltatott, mint ahogy én is elvesztem, de megtaláltattam. Azóta megváltozott az életem: fontos nekem, hogy minden nap olvassam a Bibliát és keressem, hogy mit üzen nekem az én Uram! A következő vasárnap ezt az Igét kaptam a templomban: mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Lukács 15,24 Szenyita György A kereszt Ne engedd, hogy megfakuljon szı vedben a kereszt! Ne ha-ne ha csu ggeteg vagy, de to bbe el nem ereszt, mert u jra e s u jra ide te rsz majd vissza, e lni va gyo lelked szomjasan beissza a Golgota u zenete t: Isten Fia szeretete t, amit a kereszten mutatott meg neked. Guti Tu nde

16 16 Beszámoló - Tata Csillagpont július 19-én érkeztünk meg a Csillagpont helyszínére, Tatára, ahol már sokan gyülekeztek a kapu előtt, és várták, hogy elfoglalhassák helyüket a táborban. Mikor bejutottunk, kaptunk egy-egy karszalagot, programfüzetet és egyéb szükséges kellékeket, ezután sikeresen felállítottuk sátrainkat. Az első istentiszteleti alkalom este 7-kor került megrendezésre, de félbe kellett szakítani a nagy eső miatt; hála Istennek tudtak nekünk fedett helyet biztosítani és minden adandó problémát megoldottak. Az első este sokaknak beázott a sátra, nekünk is, de volt lehetőség arra, hogy a tornateremben aludhassunk. Ez nagyon sokat segített, mert így kicsit át tudtunk melegedni a hideg időben. A Csillagpont fő témája az Érintések volt. Délelőttönként Prof. Dr. Bagdy Emőke tartott előadásokat erről a témáról. Arról beszélt főképpen, hogy az érintések milyen nagy hatással lehetnek az egészségünkre, a döntésképességünkre, a hangulatunkra stb. Különböző kutatások eredményét mutatta be nekünk. Számomra a legérdekesebb az volt, hogy egy embernek tizenhét érintésre van szüksége egy nap ahhoz, hogy boldog legyen. Nagyon érdekes és megdöbbentő dolgokról mesélt, melyekről eddig igazán el sem gondolkodtunk. Mennyit számít például, hogyha valakivel beszélgetünk, és közben megérintjük vagy elbúcsúzáskor megöleljük: a kapcsolatunk és a közérzetünk is jobb lesz tőle. Jelentéktelennek tűnik, de nem is vagyunk képesek felfogni, mennyire fontos mindannyiunk életében, hogy kapcsolatunk legyen a külvilággal. Az előadások után minden nap kiscsoportos beszélgetéseken vehettünk részt, ahol szabadon mindenki kiönthette a szívét, mesélhetett az Istennel való kapcsolatáról, problémáiról, kétségeiről, és megoszthatta a többiekkel az életében megélt csodákat. Annyira jó volt mások életében is látni Isten munkáját, és hogy hány embert segített ki a bajból. Elgondoltam a saját életemet: velem nem történtek olyan látványos dolgok, mint másokkal, de nagyon sok kis ajándékot kaptam Istentől és ezért nagyon hálás vagyok Neki, de van, amikor ezeket a lényeges apróságokat észre sem veszem, és ez így utólag nagyon tud bántani. Sokat szoktam Vele beszélgetni és ilyenkor mindig tudom rendezni az elvarratlan szálakat. Nem is tudnék nélküle élni, érzem, hogy mindig velem van, megsegít engem, és ezt nem cserélném el semmire. Ezek a délelőtti alkalmak nagyon tartalmasak voltak, sokat nyújtottak mindenki számára lelkileg. Az esti igehirdetés sorozatokon hallhattunk

17 az öröm, a helytállás, a mosoly, az együttlét, az érintések és a találkozás fontosságáról. Az alkalmak között különféle programokon vehettünk részt: koncertek, előadások, beszélgetések stb. Mindenki megtalálhatta a magának szimpatikus programot. Rám nagyon nagy hatással volt a Nemadomfel együttes, ami elsősorban értelmileg és látásban akadályozott előadókból állt, de ennek ellenére nagyon jókedvűek, barátságosak voltak, mert tudták, hogy őket is ugyanúgy szereti Isten. Jó volt látni, hogy nem ment el az életkedvük, hanem nagyon örültek, hogy itt lehetnek, és minden kedves szóért, mosolyért hálásak voltak. A záró istentisztelet úrvacsorával fejeződött be, és utunk folytatásaképpen bizonyos helyeken kérhettünk áldást életünk különböző területeire: családra, párkapcsolatra, munkára, tanulásra, nehéz döntéshelyzetekre, pályaválasztásra. Ezek nagyon sok erőt adtak és megnyugtattak, hogy Istenre bármikor, bármilyen területen lehet számítani. Azt is az Ő kezébe rakhatjuk, ami számunkra kérdéses vagy reménytelen. Nekem az tetszett nagyon a Csillagpontban, hogy mindenki pozitívan állt a másikhoz, és segített egymásnak, ahogy tudott. Én csak ajánlani tudom minden fiatalnak vagy családosoknak, mert mi több szempontból is nagy élményben részesülhettünk, és máskor is nagyon szívesen elmegyünk. Én még nem voltam ilyen jellegű fesztiválon eddig, ami ekkora hatással lett volna rám. Végül egy verssel búcsúznék, ami összefoglalja az összes gondolatomat: Végtelen sötétség, magamat sem látom, egy kéz nyúl felém, s a fénybe ránt, észre sem veszem, de nem találom többé szívem kínzó fájdalmát. Hihetetlen csoda történt velem, lelkemben megszűnt a félelem, s ezt meg sem érdemlem. Köszönöm Istenem! Kovács Adrienn Beszámoló - Balatonfenyves 17 Családos nyaralás Kellemes novemberi időjárás volt, mikor hétfőn végre megérkeztünk az áhított nyaralás színhelyére. Másnap már szép őszeleji napra ébredtünk, s jó reménységünk volt a nyár beköszöntére is. Több mint 170-en tudtunk együtt lenni a megváltozott időpont ellenére. Másnap már a partról írhattuk a képeslapot: Az idő jó, az ebéd finom, fürödtem! De Istenünk nemcsak az időjárás változatosságában mutatta meg hatalmát, hanem az összejöveteleinkben is: a gyerekek gumicsizmáikban bárhová képesek voltak eljutni, csak a száraz ruha tartson ki; mi, anyukák pedig buzgón beszélgettünk egymással körülöttük. Tavaly már megtanultam, hogy a gyerek nem vész el, csak átalakul, így ha sokáig nem találkoztam velük, biztos voltam jó helyükben: vagy testvérnél játszanak, vagy testvér-gyereknél. 5 és fél - 7 és fél évesek, így nagy segítség és megnyugtató volt, hogy tudtam, ezen a héten gyerekeim átalakulnak közös gyerekekké; vigyáznak, figyelnek rájuk. Ahogy megvolt a másik oldala is a jónak: mások babáit éppúgy ringattuk, pisiltettük, mintha sajátunk lett volna. De ezt a hangulatot a gyerekek is hordozták. Este a lányom így szólt hozzám aggódva: anya, ma is csak a felét látod a filmnek és elengedtek filmet nézni, míg ők betakarva, puszival szépen elaludtak. Még reggel 7-kor is el tudtam osonni az áhítatokra, s visszatérve így ébresztgettem őket: kész a finom reggeli! Az ebéd és a vacsora igazán jóízű volt, tavaly talán gyerekközpontúbbra sikerült nem kell feladni, elkeseredni! Csodálatos az Úr bennünk dolgozó kegyelme, ha elfogadó szívvel várjuk, amit ránk hoz. Nagy érdeklődésnek örvendett a két napos Biblia-kvíz (kezdőknek, haladóknak). Miközben sokat tanultunk belőle, s ragadt ránk a tudás, mint gyerekeinkre a sár odakint, a sok ügyetlen-tudatlan bakizás jó hangulatot

18 18 Beszámoló - Balatonfenyves csalt közénk. Hírből hallottam a tekeverseny izgalmas, jókedvű sikerét (a lányaim nem voltak érdekelve a tekében ), de köszönjük Ágoston Móninak a színes és kézbarát gyurmát is, ami két napig lekötötte a gyerekek fantáziáját, s bizony nem csak ovisok ültek az asztaloknál Remélem, a Fórum is visszatérő program lesz, mert ritkán van lehetőségünk arra, hogy nagy körben beszélgessünk lelkészünkkel, minket érdeklő-feszítő kérdésekről, akár életszerűen, akár az Igéből. Lányaimtól nem sokat tudtam meg a délelőtti gyerek-alkalmakról, mert rögtön biciklire pattantak, de számomra az volt a legsokatmondóbb, hogy Réka lányom a második naptól már egyedül, sírás nélkül ment be az ajtón. Aki látja őt vasárnaponként mellettem ücsörögni a templompadban, megérti ezt. Hogy a felnőtt alkalmakon ki mit hallott meg, nem tudom. Ábrahám engedetlenségéből (1Móz. 21,9-21 Izmáel születése) jó lenne tanulnunk, ahogy a jó magyar közmondás tartja: más kárán tanul az okos. Mert ha a hitem már felébredt Isten iránt, a kezem is nyújtom felé, hogy elfogadjam, amit elkészített számomra. Jó lenne nem letérni a jó útról, mert a szív vesztesége fájdalmas, és aki Jézussal jár, annak Ő mindig ad útravalót. A hit szent dac, kitartás az úton, a cél felé, a bűnnel szembeállva, ahogy a vérfolyásos asszony akart gyógyulást kapni Jézustól, ahogy Jairus bízott Benne, mikor lánya életét kérte, látszólagos akadályok ellenére is (Mk. 5,22-43). A várakozás és a nyomorúság edzi a hitet. Jó lenne olyannak lenni, mint a vakon született ember hisz ilyenek vagyunk mindnyájan, aki nemcsak meggyógyult, de járt is az elkezdett úton (Jn. 9,1-34). Aki nemcsak megtért és megjött a látása Isten dolgai iránt, hanem istenfélelme bölcsességre vitte, ahogy válaszolt az akadékoskodó farizeusoknak. Bár lenne rövid életrajza ébresztő számunkra: szeresd Gyógyítódat! Urad és Istened Ő, nem távozott el a gyógyítás után: Ő a jó Pásztor, aki előtted jár (Jn. 10,1-9) és dús legelőre vezet! Ahogy az Úr esőt adott ránk a héten többször, bizony úgy voltunk, mint a juhok: öszszebújtunk, nem kívánkoztunk szétszéledni. Az igazat megvallva, én örültem a rossz időnek, mert ezért jöttem: Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!, és Társuk vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és akik határozataidat megtartják. Zsoltárok 133,1 és 119,63 G-né Várkonyi Krisztina

19 Pecznyík Pál: Lelki csöndre vágyom Én Istenem, lelki csöndre vágyom, 19 Imatémák Körülöttem zajlik a bűn-tenger: Csöndes sziget, Uram, Te légy bennem, Ahol fáradt lelkem felüdülhet, s újabb harcra áldást, erőt nyerhet. Templomod az, ahol megtalálom. Lelki fülem ott Rád hangolódik, Megfáradtak nálad felüdülnek, s bennem a sok bűn-görcs feloldódik. erőtlenek új erőre lelnek. Bűnüldözött lelkek Menedéke, Nálad van az örök csönd, a béke. Imádkozzunk az imádság szolgálat és nagy szükség van rá! Vegyük komolyan! Isten közösségformáló munkájáért gyülekezeteinkben; Urunk minden munkásáért, aki nehézségben van; a szeretetintézményekben végzett munkáért, a szolgálók kitartásáért; óvodánk épüléséért-építéséért, az ott nevelkedő gyermekekért és a dolgozókért; a Fóti Ökumenikus Iskoláért és valamennyi egyházi oktatási intézményért; a gyülekezet vezetőiért, terheik hordozásáért, a gyermekek között végzett szolgálatért; a gyülekezetben végzett ének-zenei szolgálatokért, énekkarunk jövőjéért; a kisalagi gyülekezet testi-lelki épüléséért; egyházunk és egyéni lelki életünk megújulásért; a missziói munkákért; a gyászolókért, a megkeseredett szívűekért; a magyar népért, országunk jövőjéért, vezetőiért.

20 20 Hirdetések örömhírlap A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Felelős szerkesztő: Sebestyén Győző lelkipásztor Cím: 2151 Fót, Károlyi István út 1. Tel: (27) Fax: (27) Honlap: Hivatali ügyintézés: szerdán és pénteken de. 8 12h és du h között, valamint istentiszteletek után. Állandó alkalmaink Vasárnap Gyülekezeti és gyermek-istentisztelet Szerda 9.00 Bibliaóra Csütörtök Imaóra Péntek Ifjúsági óra Kéthetente csütörtökön 9.30 Baba-mama klub Minden hónap első keddjén Férfióra Minden hónap harmadik péntekén Nőióra (Ősztől-tavaszig) Énekkari próbák Szólampróbák: hétfőn és kedden Összpróba: szerda 18:00-20:00 Kedves Olvasók! Az Örömhírlapban szeretnénk minél több olyan írást és fotót megjelentetni, mely gyülekezetünk életét, eseményeit idézi fel. Ehhez kérünk és várunk észrevételeket, javaslatokat, leveleket és fényképeket a lelkészi hivatalba és -címünkre. Következő számunk Reformáció alkalmából jelenik meg. A lapot önkéntes adományokból tartjuk fenn. Honlap infó Szeretettel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy honlapunk újabb változáson ment át, melynek következtében mostantól a címen érhető el. címeink is megváltoztak! Különleges alkalmaink Szept. 10. Családi nap :30 Evangélizációs hét Ittzés István nyugalmazott evangélikus lp. szolgálatával :00 Úrvacsoraosztás Okt :00 Reformációra való készülődés a protestáns felekezetekkel :00 Úrvacsoraosztás Nov Csendeshét Berekfürdőn Meghívó! Idén ősszel is megtartjuk gyülekezeti csendeshetünket Berekfürdőn, a Református Konferenciaközpontban november 1-5. keddtől-szombatig. Várjuk a jelentkezéseket a lelkészi hivatalban! A tavalyi hét hanganyaga letöltető honlapunkról!

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo

KISZÁRADT CSONTOK. Írta Tony Alamo KISZÁRADT CSONTOK Írta Tony Alamo Az Úr látomást küldött az ótestamentumbeli Ezékiel prófétának. Egy völgyet látott tele száraz csontokkal, amelyek Izráel és a világ lelki halálát jelképezték. A látomás

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben