2012. február 9. Hitünk megismerése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. február 9. Hitünk megismerése"

Átírás

1 2012. február 9. Hitünk megismerése Bevezető idézetek A szikla Egy férfi az ágyában aludt, amikor hirtelen nagy fényesség támadt és Jézus megjelent neki. Elvezette egy szikladarabhoz és ezt mondta: Egy feladattal bízlak meg. Kérlek, hogy ezt a sziklát nap mint nap nekifeszülve, teljes erődből told. A férfi így is tett nap mint nap, elment a sziklához és teljes erejéből tolta. Éveken át ugyanígy tett. Az egyik nap, amikor fáradtan ballagott hazafelé, útközben megjelent neki a Sátán, és ezt mondta: Miért kínzod magad? Évek óta csak fáradozol és a szikla még csak egy millimétert sem mozdult előre! Ha továbbra is folytatod, csak magadat ölöd meg, soha sem fogod tudni ezt a sziklát megmozdítani! Semmi haszna és eredménye nincsen annak amit nap mint nap teszel! Felesleges erőfeszítés az egész! A férfi elgondolkozott azon amit a Sátán mondott, és feltette magának a kérdést: Minek is teszem mindezt? Miért is kínzom magam? Talán az is elég lenne ha csak éppen megpróbálnám megtolni a sziklát és nem fáradoznék a semmiért. Sokat rágódott és gyötrődött a férfi, míg végül az Úrhoz imádkozott: Uram! Évek óta hűségesen végzem a te szolgálatodat és akaratodat. Nap mint nap elmegyek a sziklához és teljes erőmmel nekifeszülve tolom. De semmi eredménye! Még csak egy millimétert sem mozdult meg! Mi a baj velem? Mit csinálok rosszul? Miért nincs semmi eredménye a kitartó munkámnak? Erre Jézus szelíd hangon így felelt: Drága gyermekem! Arra kértelek, hogy teljes erődből, nekifeszülve told azt a sziklát és te hűségesen meg is tetted amire kértelek. Egy szóval sem mondtam neked, hogy el kell mozdítanod a helyéről. Tolni kellett, nem pedig eltolni! Most pedig azt kérdezed tőlem, hogy miért vagy sikertelen a feladattal? Nézz csak magadra! A karjaid megizmosodtak, hátad is olyan erős lett mint még soha. Lábaid is masszívak lettek és erősek. Napról napra erősödtél. A sziklát nem mozdítottad meg, de erősödtél testben és lélekben, ugyanis lelkiismeretesen, hittel és bizalommal végezted a rád bízott feladatot. És most drága gyermekem, Én mozdítom el a sziklát! Sokszor az emberek többet várnak el maguktól, mint amennyit Jézus elvár tőlük! Hittel nekifeszülhetünk, hogy hegyeket mozdítsunk el, de ezt végül Isten maga teszi meg! Lábnyomok a homokban (csak a témás papíron) Egyik éjszaka egy férfinek volt egy különös álma. Azt álmodta, hogy a tengerparton együtt sétál Jézussal. A lábnyomok a férfi életútját ábrázolták. Az egyik pár lábnyom az övé, a másik Jézusé volt. Mikor a férfi életének az utolsó szakaszához ért, visszatekintett az egész életére. Azt vette észre, hogy életének legnehezebb időszakainál, csak egy pár lábnyom van a homokban, nem pedig kettő. A férfit nagyon nyugtalanította a dolog, így Jézushoz fordult és ezt kérdezte: Uram! Te azt ígérted, hogyha melletted döntök, akkor egész életemen át velem leszel. De ahogy végignézem az életemet, a legnehezebb időszakoknál csak egy pár lábnyomot látok. Én ezt nem értem! Miért éppen akkor hagynál magamra, amikor a legnagyobb szükségem van Rád! Jézus szelíd hangon így válaszolt: Drága gyermekem, Én szeretlek téged, és soha nem hagynálak magadra! A legnagyobb megpróbáltatások és szenvedések ideje alatt valóban csak egy pár lábnyomot láthatsz. De ez csak azért van, mert akkor a karjaimban hordoztalak. További idézetek a témához:

2 Történet a hegymászóról Ez egy történet a hegymászóról, aki szeretett volna feljutni a legmagasabb hegycsúcsra. Erre a nagy útra sok évi felkészülés után indult el. De mivel a dicsőséget saját magának akarta, úgy döntött, hogy egyedül mászik fel a csúcsra. Elindult felfelé. Telt az idő és késő este lett. Ahelyett, hogy éjjeli sátrát elkészítette volna, folytatta a mászást, mindaddig, amíg besötétedett. Sűrű éjszaka borult a hegytetőre. Körülvette a feketeség, a Holdat felhők takarták el, semmi sem látszott. Ahogy így mászott felfelé, már csak pár lépésre a csúcstól, megcsúszott és zuhanni kezdett. Csak fekete pontokat látott maga körül, és érezte az erőt, ami kegyetlenül húzta lefelé. Ezekben a félelmetes percekben életének minden jó és rossz pillanata lejátszódott a szeme előtt. Érezte, hogy milyen közel van a halálhoz. Egyszer csak erős rántás érzett, elakadt a kötél és megállt a zuhanásban. A kötél fájón hasított a tenyerébe. A teste a levegőben lógott, csak a kötél tartotta. Abban a pillanatban csak azt tudta kiáltani: Istenem segíts! Az égből váratlanul egy mély hang hallatszott: Mit akarsz, hogy mit tegyek? Ments meg, Istenem! Tényleg hiszed, hogy megmenthetlek? Persze, hogy hiszem! Akkor vágd el a kötelet amivel meg vagy kötve... Egy pillanatra csend lett. Az ember úgy döntött, hogy mégis teljes erejével kapaszkodik a kötelébe és megvárja a reggelt. A mentőcsapat mesélte, hogyan találták meg másnap a megfagyott hegymászót. A teste a kötélen lógott, amihez oly görcsösen ragaszkodott. Csak két méterre a földtől... (Forrás: A születés utáni élet (csak a témás papíron) Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy kis hívő, a másik egy kis szkeptikus. A szkeptikus azt kérdezi: Te hiszel a születés utáni életben? Hát persze. mondja a kis hívő. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint vár bennünket! Hülyeség! mondja a szkeptikus. Ez nem igaz! Hogyan nézhet ki a kinti, külső élet? Pillanatnyilag még nem tudom mondja a kis hívő, de biztos sokkal világosabb, mint itt bent! Talán, lehet, hogy a szánkkal fogunk enni és a lábunkkal fogunk menni! Nonszensz, lehetetlen! mondja a szkeptikus. Megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal!? Micsoda hülyeség! Ez egy fura ötlet, hogyan is működhetne! Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a születés után, hiszen ez a zsinór már így is túl rövid! Hát persze, hogy működni fog, csak minden egy kicsit másként fog kinézni. mondja a kis hívő. Soha sem fog működni! véli a kis szkeptikus. Még soha senki nem tért vissza a születés után! Születés után vége az egésznek! Az élet nem más, mint egy nagy sötét tortúra! Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet mondja a kis hívő, de azt tudom, hogy találkozni fogunk az édesanyánkkal, és Ő nagyon vigyáz majd ránk! Anya!? Te hiszel egy anyában? Hol van? kérdezi a kis szkeptikus. Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és általa létezünk, nélküle nem létezhetnénk! válaszolja a kis hívő. Mire a kis szkeptikus: Soha nem láttam még semmilyen anyát! Nincs is ilyen! A kis hívő elgondolkozik egy pillanatra. Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja világunkat! mondja aztán halkan Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi életünk a születés után kezdődik!

3 Hittan Általános iskolás hittan A gyermeki lélek, a még nem bűnös ember lelke mindannyiunkban megvan, de ahogy az idő múlik, ahogy előrehaladunk a korban, úgy gyarapítjuk érdemeinket és mulasztásainkat vagy akár a rossz cselekedeteink lajstromát. Az óvodában még nincsenek bűnösök, ott mindenki megérdemli a bizalmat. A gyerekek igazságérzete, együtt érző képessége, ízlése nem rosszabb, mint a felnőtté. Aki egy csecsemő szemébe néz, azt tudja, hogy onnan valami nálunk tökéletesebb néz vissza ránk. (Konrád György) Részt vettél-e rendszeres hitoktatásban? Milyen emléked van az általános iskolás hittanról? Hogyan alakította ez a hitedet, Istenképedet? Milyen korban kell a hitoktatást elkezdeni? Miért tanítjuk katolikus hitben gyerekeinket, miért nem várjuk meg, hogy felnőttként maguk döntsenek, milyen vallást szeretnének követni? Az embereknek miért csak elsőáldozásig, bérmálkozásig fontos a hittan? Egyetemi- és felnőtthittan Miért van az, hogy a friss megtérők sokkal lelkesebbek, hívőbbek!? Jobb-e a felnőtt katekumenek hite? Én megtért ember vagyok? Van-e olyan ismerősöd, aki felnőttként tért meg? Kell-e katolikus hittanórán más felekezetek, vallások dogmáiról beszélni? Hittan általában Mit jelent számodra a hittan? Milyen egy hittanóra? Milyen témákat érintettetek hittanon? Szentségek, ószövetség, újszövetség, Jézus élete, szenvedése, ígéretek (Jézus Szent Szíve, utolsó ítélet, különítélet, örök élet, tisztítótűz, mennyország, pokol) Milyen téma maradt ki? Mi a különbség hittan és közösség közt? MKK mellett nem hiányzik-e a hittan, avagy hittan-e az MKK? Közösségi élmény-e a hit? (Pál Feri nyomán, rövidítve: Ők jó emberek, és hisznek Istenben is. Én is hiszek, hasonlítok hozzájuk, következésképp én is jó ember vagyok. Ez még csak vágy a valahová tartozásra!) Istenkeresés Könnyű akkor hinni és jónak lenni, amikor nincs baj és minden rendben megy. Ez a hit azonban nem hit, csak a dolgok elfogadása. Az igazi hit az mint ahogy minden egyéb igazi tudat és érzés is amely a nehéz, még nehezebb, legnehezebb helyzetekben is sziklaszilárdan áll. (Bozzay Margit) A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk. (Zsid 11:1) Amit itt a csillagok alatt Istenből látok, elég nekem, hogy higgyek abban az Istenben, aki a csillagok fölött van, s akit nem látok. (Isaac Newton) Milyen az Istenképem? Fontos-e, hogy megismerjem Istent? Hol, hogyan, miből ismerhetem meg? Mire épül a hitem? Személyes bizonyosságon alapuló döntésből fakad, vagy egy berögzült, esetleg kiüresedett szokás, vagy pusztán érzelmi hullámzás? Elég erős a hitem, hogy ne csak az örömben és a boldogságban, hanem a bánatban és szegénységben a hitemre merjek támaszkodni? Ha elbizonytalanodom a hitben, mi/ki segít, mi ad bizonyosságot? Megtalálhatja-e valaki Istent az Egyház segítsége nélkül? Ha igen, miért van szükség az Egyházra?

4 Hitünk A hit a gyengeségben megerősít, a szegénységben meggazdagít, a halálban pedig megelevenít. (Charles Haddon Spurgeon) Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. (Mt 17:20) A hitet többnyire nem kívülről jövő ingerek alapozzák meg, hanem belülről jövők, amelyek képzeletünk, tudatunk vagy egyéb érzeteink szülöttei. Egy emberben megfér sokféle fajta hit, ahogy a különféle érzékszerveink által létrehozott direkt percepcióink is megférnek bennünk együtt, jóllehet amit épp látunk, hallunk vagy tapintunk, az néha ellentmond egymásnak. (Mérő László: Az elvek csapodár természete) A közmédiát kiegyensúlyozott tájékoztatásra kötelezik: ütköztet/bemutat különböző látásmódokat, de nem választhat. Én hihetek-e egyszerre több dologban? (Isten, lélekvándorlás, univerzum, materialista keletkezéstörténet, nagy bumm ) Fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. (Ef 6:16) Bizalom-e a hit? Kiben bízunk? Bízhatunk-e vakon? Hitvakság, ha valakinek egyáltalán nincs határozott meggyőződése Istennel kapcsolatban, sem olyan, amely az istenhitét, sem pedig olyan, amely az ateizmusát alapozná meg. Létezik ilyen, hogy valaki eleve vak lenne Istenre? Vagy csak a megfelelő élménye hiányzik, ami lehetővé tenné, hogy meglássa? (Esetleg új perspektívából?) Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. (Jn 15:16) Számomra mit jelent katolikusnak lenni? Szoktam olvasni a Bibliát, az egyházatyák írásait, a tanítóhivatal dokumentumait? Ismerem a dogmákat, azok keletkezéstörténetét, jelentőségét, szerepét? Kihez fordulok, ha egy katolikus tant szeretnék jobban megismerni vagy ha kételyeim vannak valamelyikkel kapcsolatban? Feladatunk Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek. (Jn 14:12) Az igazi hit arra törekszik, hogy mások szívében tovább terjedjen. (Charles Haddon Spurgeon) Merem vállalni a hitemet hitetlenek, vagy más vallásúak előtt is, vagy ilyenkor inkább csak visszahúzódok? Hogyan foglalnám össze hitemet egy mondatban egy nem hívő számára? El tudnám magyarázni a protestánsoknak és a nemhívőknek, hogy miért abban hiszünk, amiben hiszünk? Meg tudnám védeni a katolikus álláspontot, ha szóba kerül az Eukarisztia és a szentségek, Mária és a szentek, purgatórium, pápaság, a katolikus tanítás bibliai eredete? Meddig lehetek képesek jó irányba befolyásolni (ember)társunk gyengeségeit? Van-e esély segíteni neki jelleme rossz vonásait végleg legyőzni? Lehet-e hinni, hogy az odaadás személyiségformáló? Nem lennének többé pogányok, ha igazi keresztényekhez illően élnénk. (Aranyszájú Szt. János) Ha Jézus valóban jelen van az Oltáriszentségben, miért nem tolong mindenki az oltár körül!?

5 Énekek Bevezető: Szentlélek, úgy kérünk K190 F 145. o. Jöjj hozzám! K290 F 78. o. Bárányom K42 F??? o. Beszélgetés után: Érted dobog a szív K63 F 15. o. Álmaimból, lelkemből K12/B F 252. o. Záró rész: Tied a dicsőség K221 F 111. o. Látod, újra este van K133 F 225. o.

Nagyon hasonló számomra ez a kép, ahhoz a példázathoz, amikor Jézus a kiosztott talentumokról beszél. Volt, aki kapott ötöt, a másik kettőt, egy

Nagyon hasonló számomra ez a kép, ahhoz a példázathoz, amikor Jézus a kiosztott talentumokról beszél. Volt, aki kapott ötöt, a másik kettőt, egy Feladatod van! Vigyázzatok tehát, legyetek éberek és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! Mint az ember, aki idegenbe készült: mikor elhagyta házát, hatalmat adott szolgáinak, mindenkinek

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 15. RÉSZ ISTEN A SZERETET

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 15. RÉSZ ISTEN A SZERETET Bata Mária BIBLIAÓRÁK 15. RÉSZ ISTEN A SZERETET 2. www.ujteremtes.hu Isten a Szeretet Az 1Kor. 13-ban olvassuk, mit kell tenni, ha szeretetben akarunk járni. Lehet, hogy már sokszor hallottál errõl, de

Részletesebben

bibliai felfedező A11 TARZUSZ 1. TöRTéNET: Pál (Saul) Antiókhiában Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező A11 TARZUSZ 1. TöRTéNET: Pál (Saul) Antiókhiában Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TöRTéNET: Pál (Saul) Antiókhiában Olvasd el: 11:19-30

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Még mindig nem értitek?

Még mindig nem értitek? Még mindig nem értitek? Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és

Részletesebben

Egymás terhét hordozzátok

Egymás terhét hordozzátok Egymás terhét hordozzátok Matt Weaver Tegnap, még azt megelőzően, hogy a férfitestvérek különösképpen az Úr asztalára gondoltak, az Úr elkezdett szólni hozzánk, (ahogyan gyakran szokta) az egymás iránti

Részletesebben

1. KORINTHUSI LEVÉL 13.

1. KORINTHUSI LEVÉL 13. 1. KORINTHUSI LEVÉL 13. Nyissuk ki Bibliánkat Pál korinthusiakhoz írt 1. levelének 13. fejezeténél. Ez a fejezet tulajdonképpen már a 12. fejezetben elkezdődik, hiszen Pál a 12. fejezetben különféle lelki

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

Harc az égi szférákban

Harc az égi szférákban Harc az égi szférákban Ausztria / Obsteig, kongresszus 2000 novemberében, John Mulinde előadása: Egy férfi még az anyja méhében volt, amikor szülei rituálék sorozatával Lucifernek ajánlották. Még csak

Részletesebben

Halj meg önmagadnak és rendeld az életed Krisztus alá! Paul Washer

Halj meg önmagadnak és rendeld az életed Krisztus alá! Paul Washer Halj meg önmagadnak és rendeld az életed Krisztus alá! Paul Washer illbehonest.com/hungarian Így szólt Pál: kérlek tehát titeket. Ő itt apostolként szól! Úgy értem, a nagy tizenkettő egyikeként, ennél

Részletesebben

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek.

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. 1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. Ígérd meg azt, hogy szemrehányást szíved magába nem fogad. S nem kéri tőlem vissza Aranyos

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Pál levele Filemonhoz

Pál levele Filemonhoz Pál levele Filemonhoz Ezt a levelet Pál apostol a kolossébeliekhez írott levéllel egyidıben írta Filemonnak, aki Kolosséban élt. Abban a levélben Pál megemlítette, hogy a levelet Tükhikosszal küldi el,

Részletesebben

Az imádság ígérete. 10. tanulmány. március 3 9.

Az imádság ígérete. 10. tanulmány. március 3 9. 10. tanulmány Az imádság ígérete március 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:34-44; János 14:15; Róma 12:12; Kolossé 4:2; 1Thesszalonika 4:3; Zsidók 11:6; Jakab 4:2 Estve, reggel és délben

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Vendégünk lesz: Pintér Béla http://www.pinterbela.hu/

Vendégünk lesz: Pintér Béla http://www.pinterbela.hu/ Az alkalom énekei Vendégünk lesz: Pintér Béla http://www.pinterbela.hu/ Jézus te vagy minden álmom Szükségem van rád Egyszerű dallam Homokba írva Megszabadítottál Fehéren feketén Utolsó Ádám Úgy elmondanám

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Komáromi Baptista Gyülekezet Fáradhatatlan ima Igehirdető: Mészáros Sándor. Fáradhatatlan ima

Komáromi Baptista Gyülekezet Fáradhatatlan ima Igehirdető: Mészáros Sándor. Fáradhatatlan ima Alapige: Fáradhatatlan ima Lk 18:1 Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lk 18:2 Ezt mondta: "Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem

Részletesebben

Szeretteim, szeressük egymást!

Szeretteim, szeressük egymást! Szeretteim, szeressük egymást! Lectió: 1 Jn 4,7-21 Textus: 1 Jn 4,11 Egy kisleány bement a szobájába és a szekrénykéje mélyéről elővett egy befőttes üveget. Lecsavarta a fedelét és kiöntötte belőle a pénzét.

Részletesebben

elmondanám, hogy megérthesd de széttört a szó, és kevés lett, más útra tévedt igéret, mézédes ízből, régen másnak járó, elmúlt jók.

elmondanám, hogy megérthesd de széttört a szó, és kevés lett, más útra tévedt igéret, mézédes ízből, régen másnak járó, elmúlt jók. ...neked álomsziget magányos reggeleken, mikor minden oly érvénytelen kérdem, miért keresem mégis. nyelvemen ébred a szó, megébred tőle a gondolatom, s kérdem, miért keresem én is? s ahol a tér túl tág

Részletesebben

No de hogyan viszi véghez mindezt Isten az olyan nehéz estetekkel, mint amilyenek mi vagyunk?

No de hogyan viszi véghez mindezt Isten az olyan nehéz estetekkel, mint amilyenek mi vagyunk? A karácsony célja Ézsaiás 49,1-6 Szűcs Sándor www.apcsel29.hu Arra a kérdésre szeretnék ma választ adni, hogy mire való a karácsony? Egészen pontosan mi a célja a mi ünneplésünknek, mi történik azzal a

Részletesebben

HÍRLEVÉL A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ P É C S I K Ö R Z E T E

HÍRLEVÉL A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ P É C S I K Ö R Z E T E A MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ P É C S I K Ö R Z E T E HÍRLEVÉL XVIII. évfolyam 6. szám 2014. június A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.

Részletesebben

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak (Récsei Norbert) 1. Jézust halálra ítélik Olyan könnyen ítélkezzünk mások felett, olyan könnyû véleményt formálni valakirõl, anélkül, hogy különösebben törekedtem volna

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

Feldmár András Most vagy soha FELDMAR_MOSTVAGYSOHA_5.indd 1 3/7/14 1:16 PM

Feldmár András Most vagy soha FELDMAR_MOSTVAGYSOHA_5.indd 1 3/7/14 1:16 PM Feldmár András Most vagy soha A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel közelít

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVII. évfolyam 12. szám 2013. december Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1:45

Részletesebben

A feltámadott Úr békessége átformál

A feltámadott Úr békessége átformál I. évfolyam 1. szám 2012. január 29. Belényessonkolyos és Körösjánosfalva gyülekezeti lapja A feltámadott Úr békessége átformál Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók

Részletesebben