Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban"

Átírás

1 Hegyi Ádám Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban A reformáció óta Bázel jelentős szerepet játszott a magyarországi művelődéstörténet alakításában. Újonnan előkerült források viszont árnyaltabb képet adnak a svájci reformátorok hazai 18. századi recepciójával kapcsolatban. Annak érdekében, hogy pontosan megérthessük hogyan viszonyultak a magyarországi diákok a 18. században a hitújítás időszakához, röviden össze kell foglalnunk a Bázelben lezajlott eseményeket ben Bázelben hivatalosan is elfogadták a reformáció tanait, amelynek hatására a pápai alapítású egyetem súlyos válságba került. A régi hit képviselői távoztak a városból, köztük a professzori kar meghatározó tagjai is, és csak 1532-re sikerült immár protestáns szellemben az egyetemet újjászervezni. 1 A 16. század elejére Bázel Európa egyik kulturális fővárosa lett, amely leginkább Erasmus hatásának volt köszönhető. A Magyarországon alkotó humanisták egyik legfőbb példaképüknek tekintették őt egészen a trienti zsinatig, amikorra Erasmus munkássága a magyar értelmiség számára már időszerűtlenné vált. 2 Közismert, hogy Erasmus nem tanított a bázeli egyetemen, de ez nem magyarázza azt meg, hogy a magyar fiatalok a 16. század második harmadáig alig iratkoztak be az egyetemre. (Albertus de Gran esztergomi diák 1492-ben írta be a nevét az egyetem anyakönyvébe, utána csak 1552-ben Bognerus Petrus erdélyi származású diák tette ezt meg.) 3 Az egyetem iránti alacsony érdeklődés azzal függhet össze, hogy az egyetem falain kívül sokkal érdekesebb dolgok zajlottak a városban. 4 Ilyennek tekinthető a korabeli információrobbanást kiváltó nyomdászat, amely Bázelben annyira megerősödött, hogy egész Európát elárasztották a bázeli nyomdászok kiadványai. 5 A nyomdászmesterség kitanulása ekkor még szorosan összefüggött a humanista műveltség megszerzésével is. Jó példa erre Johann Honter esete, aki a bázeli reformáció vezetőjével, Oekolampaddal személyes kapcsolatba került, miközben a tipográfia tudományát igyekezett elsajátítani. 6 Honter bázeli tartózkodása jól mutatja azt, hogy ekkor még rendszeres egyetemi tanulmányok folytatását nem tartották fontosnak a fiatalok. Nem véletlen, hogy Oekolampad és utódai óriási erőfeszítéssel próbálták meg azt elérni, hogy az egyetemen olyan teológiai képzés legyen, amelyik megfelel a humanizmus tudományos igényeinek. Az ógörög és héber nyelvek tanításának bevezetése ezt a célt szolgálta. Az új lelkészi gárda kineveléséhez viszont idő kellett. 7 1 Edgar BONJOUR: Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart , Basel, SZALAY-RITOÓK Ágnes: Erasmus und die ungarischen Intellektuellen des XVI. Jahrhunderts in: Erasmus und Europa: Vorträge, hrsg. August Buck, Wiesbaden, 1988, Albertus de Gran nem volt esztergomi kanonok. HEGYI Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon (1798), Budapest, 2003, (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 6.) nr. 5, 7. 4 Az egyetem iránti érdeklődés változásairól legújabb összefoglalót Jan-Andrea Bernhard írta: Jan-Andrea BERNHARD: Die Bedeutung des Basler Humanismus für Ungarn. Warum ungarische Adelshöfe zu Förderern der Reformation helvetischer Richtung wurde? in: Viliam ČIČAJ Jan-Andrea BERNHARD (Hg.): Orbis Helveticorum, Bratislava 2011, Peter G. BIETENHOLZ: Der Basler Buchdruck und die Reformation, Szeged, Detlef HABERLAND: Der Druckort Basel und Ostmitteleuropa Spuren geistiger Verbindungen in: Viliam ČIČAJ, Jan-Andrea BERNHARD (Hrsg.): Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt, Bratislava, 2011, Jan-Andrea BERNHARD: Von Adligen, Studenten und Buchdruckern in Ungarn. Ein Beitrag zur Wende vom lutherischen zum reformierten Bekenntnis im protestantischen Ungarn des 16. Jahrhunderts, Zwingliana, 33, 2006, 158. Ludwig BINDER: Johannes Honterus und die Reformation im Süden Siebenbürgens mit besonderer Berücksichtigung der Schweizer und Wittenberger Einflüsse, Zwingliana, 13, 1973, Amy Nelson BURNETT: Teaching the Reformation. Ministers and Their Message in Basel , New York, 2006,

2 Amennyiben csak az egyetemi beiratkozásokat nézzük akkor azt lehet mondani, hogy az oktatás reformja az 1570-es évekre keltette föl a magyarországi diákok figyelmét, mert ekkortól kezdve szaporodnak meg a Kárpát-medencéből származó diákok az egyetemi anyakönyvben. 8 Bázel viszont a 16. század első felében is kedvelt uticélpont volt a magyarok között. A 16. század középső évtizedeiben Bázel egyfajta gyűjtőhelye volt a nonkonformistáknak, mivel Genffel ellentétben a város sokáig nyitott volt az eretnek gondolatokra is. Az Erdélyben terjedő radikális reformátorok élénk figyelemmel kísérték Celio Secundo Curione bázeli munkásságát: művei a fejedelem érdeklődését is felkeltették ben János Zsigmond fejedelem személyesn írt Curionenak levelet, amelyben egyetemalapítási terveiről számolt be. 9 Természetesen ebben a forrongó szellemiségű városban a reformáció kálvini irányzatának magyar képviselői is megfordultak. Közülük legismertebb ifj. Szegedi Kis István, aki ki tudta eszközölni Johann Jacob Grynaeus ( ) professzornál, hogy támogassa apja művének, a Loci communesnek a kiadását. Szegedi munkája több svájci reformátortól is átvett gondolatokat, mint például Wolfgang Musculustól és Theodor Bezától. A Loci communes igazi bestsellernek bizonyult, mert rövid időn belül több kiadása is napvilágot látott. Grynaeus tevékenységének köszönhetően az 1580-as évektől kezdve Bázelből kiszorították a nonkonformisták csoportját, és a 17. századra az egyetem a református ortodoxia egyik fellegvára lett. Grynaues igyekezett a humanizmus tudományos eredményeit összeegyeztetni a kálvinista dogmákkal, amelynek nyomait a magyarországi értelmiségiekkel folytatott levelezésében is megtalálhatjuk. 10 Mégis az egyetem a 17. századra elveszítette nyitott szellemiségét, noha az ezzel járó felekezeti elkülönülés Európa más egyetemein is megfigyelhető volt ekkor. Innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy az ide eljutó magyarok többsége református volt. Ennek a korszaknak kiemelkedő professzora volt Lukas Gernler ( ), aki az 1670-es években több magyar teológusdiáknak is mentora volt. A svájci-magyar kapcsolatok mélységét megítélhetjük abból, hogy Gernler egyik kedvenc tanítványa id. Pápai Páriz Ferenc ( ) volt, aki szomorú kötelességének tett eleget akkor, amikor elbúcsúztatta tanárát, akit a pestis hirtelen elragadt az élők sorából. 11 A humanizmus idején Bázel a könyvkiadás egyik legnagyobb központja volt. A későbbi évszázadok során a bázeli nyomdászok változatlanul nagy számban nyomtattak könyveket, de a 18. századra a könyves világ jelentősen átalakult ebben a városban is. Tipikus jellemzője ennek, hogy a felvilágosodással párhuzamosan megjelent a régiségek és ritkaságok gyűjtésével foglalkozók csoportja is: a humanista könyveket ők nemcsak a bennük található teológiai vagy filológiai kérdések miatt szerezték meg, hanem más szempontok is vezérelték őket (például a kötet korábbi tulajdonosa volt érdekes számukra, vagy a könyv kötését találták nagyon különlegesnek, stb.) HEGYI, I. m., Jan-Andrea BERNHARD: Die Humanistenstadt Basel als Transferzentrum für italienische Nonkonformisten in: Christine Christ-von Wedel, Sven Grosse, Berndt Hamm (szerk.) Basel als Zentrum des geistigen Austausch in der frühen Reformation. Tübingen, 2014, BALÁZS Mihály: Einflüsse des Baseler Humanismus auf den Siebenbürger Antitrinitarismus, in: Volker LEPPIN - Ulrich A. WIEN (Hg.): Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit, Stuttgart 2005, KATHONA Géza: Svájci theológiai elemek Szegedi Kis István hittani nézeteiben in: Tanulmányok és szövegek a magyarországi református egyház XVI. századi történetéből, szerk. BARTHA Tibor, Budapest, 1973, (Studia et acta ecclesiastica, 3.) SZABÓ András (közread.): Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai, Szeged, 1989, (Adattár a XVI XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 22.) 11 Karl GAUSS: Basilea reformata, Basel, 1930, 74. PÁPAI PÁRIZ Ferenc: Békességet magamnak és másoknak, szerk. Nagy Géza, Bukarest, 1977, 28, 34, 35, 37, Felix Ackermann, Ein Prälat, Sammler und bibliophiler Gelehrter im ehemaligen Fürstbistum Basel des 18. Jahrhunderts: Der Domherr Christian Franz Freiherr von Eberstein. Charakter und Besonderheiten seines

3 A kutatások jelenlegi állapota szerint a Kárpát-medencében ma megtalálható 1750 előtt nyomtatott könyvek többsége 1750 után került be az országba. 13 Ebből az következik, hogy a humanista nyomtatványok jelentős része megjelenésük után jóval később jutottak el Magyarországra és Erdélybe. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a svájci humanisták és reformátorok nem gyakoroltak hatást a magyarországi értelmiségre. Sokkal inkább arról van szó, hogy a magyarországi értelmiség a 18. században is fontosnak tartotta azt, hogy 16. századi kiadású műveket szerezzen be. Jó példa erre Ősz Sándor Előd kutatása. Ősz a rendelkezésünkre álló források pusztulása ellenére talált olyan Kálvin bibliakommentárt, amelyiket a 16. században adtak ki és a 18. században került erdélyi tulajdonos kezébe. 14 A sort lehetne még folytatni, mert egyre több katalógusban tüntetik fel a könyvek korábbi tulajdonosait is, de ehelyett érdemes azt figyelembe vennünk, hogy a kutatók szerint a magyarországi könyvgyűjtési szokásokat alapvetően befolyásolta az, hogy az 1750-es évekig a századi kiadású könyvek olcsóbbak voltak az újaknál, mert a műgyűjtő-érték ismeretlen volt. A külföldről hazatérő diákok könyvtáraiban ezért találhatunk nagy számban régi kiadású köteteket ban a bázeli kistanács Horváth József debreceni hallgató ösztöndíjkérelmével foglalkozott, a megbeszélés során a jegyzőkönyvbe egy megjegyzést is leírtak a magyarországi diákokkal kapcsolatban: wie viele dergleichen Studiosi um Bücher zu kaufen hieher gekommen 16 Ez természetesen egyáltalán nem meglepő kijelentés, mégis néhány kérdésre fölhívja a figyelmet, amelyeket érdemes megvizsgálni. Legfontosabb kérdés: milyen könyveket vásároltak a diákok? Milyen svájci reformátorok illetve humanisták műveit választottak? Ennek rekonstruálása után arra kell választ találnunk, hogy a megvásárolni kívánt kötetek kiválasztásánál miért döntöttek új vagy régi kiadású mű mellett? Végül azt kell megválaszolnunk, hogy a frissen megszerzett műveket műgyűjtési vagy olvasási szándékkal szerezték-e meg. A következőben a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok csoportját mutatom be, és elemezem a könyvgyűjtési szokásaikat. Ennek során figyelembe kell vennünk azt, hogy a Rajna-partjára eljutó fiatalok mindegyike hazai tanulmányai során megismerte a svájci reformátorok munkásságát, amely alapján akár azt is kijelenthetnénk, hogy felesleges volt számukra 16. századi hitújítók műveit megszerezniük. Ez természetesen nem igaz, mégis feltehető a kérdés: mennyire volt elavult, megkésett az érdeklődésük svájci reformátorok művei iránt a 18. századi szellemi irányzatok tükrében. Bázelben a kora újkorban, a 18. században tanult a legtöbb diák a Kárpát-medencéből, ugyanis az közötti időszakban összesen 63, közötti korszakban viszont 211 személy iratkozott be az egyetemre. A 18. században nem egyenletesen oszlik el a beiratkozások száma: 1715-ig elvétve tanult Bázelben magyarországi diák, között majdnem minden évben két-három új hallgató iratkozott be, majd egy rövid kihagyás után 1745-től kezdve folyamatosan emelkedett a létszám, amely 1767-ben érte el a csúcspontját. Ekkor egy évben 12 diák írta be nevét az egyetemi anyakönyvbe. Ez az intenzitás az 1770-es évekig tartott: között évente átlagosan 4-5 új diák iratkozott be. Ezt követően viszont látványos csökkenés figyelhető meg, ugyanis 1785-re megint ritka lett a Kabinetts, in: Sammeln und Sammlungen im 18. Jahrhundert in der Schweiz. Akten des kolloquiums Basel, Oktober 2003, hg. von Benno SCHUBIGER, Genève 2007, István MONOK: Lesestoffe ungarischer Studierenden während ihrer Studienjahre in den Niederlanden an der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Studiosorum et librorum peregrinatio. Hungarian-Dutch cultural relations in the 17th and 18th century, ed. by August den Hollander, István Monok, Ferenc Postma. Amsterdam- Budapest 2006, ŐSZ Sándor Előd: Kálvin-kötetek a régi erdélyi könyvtárakban In: Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről, szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Debrecen, 2011, MADAS Edit MONOK István: A könyvkultúra Magyarországon, Budapest 2003, Die Matrikel der Universität Basel, hg. von Hans Georg WACKERNAGEL, Band V. 1726/ /18, Basel 1980, nr

4 magyarországi diákok bázeli jelenléte: között csupán tizenegyen írták alá az egyetemi anyakönyvet. 17 A bázeli egyetem a 18. században a kicsi egyetemek közé tartozott, ezért érdemes összehasonlítani, milyen volt vonzereje más protestáns intézményekhez viszonyítva. 18 Az egyetem vonzáskörzetét jól mutatja az, hogy a hittudományi karon ebben az évszázadban a magyarokon és bázelieken kívül többnyire Graubündenből és Pfalzból származó fiatalok fordultak meg, más országból származók alig. 19 A többi svájci felsőoktatási intézmény közül Bern és Zürich hasonlóan népszerű intézmény volt a magyarországi diákok között, viszont Genf és Lausanne már kevésbé voltak kedveltek. 20 Fontos viszont azt kiemelni, hogy a svájci felsőoktatási intézmények közül egyedül Bázel rendelkezett egyetemi ranggal. 21 Rendelkezésünkre állnak már viszont olyan beiratkozási adatok, amelyek a teljes kora újkori magyar peregrináció tendenciáit ismertetik. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy 1526 és 1714 között Svájc összes felsőoktatási intézményében történt beiratkozás a teljes magyar egyetemjárás 0,74%-át tette ki, míg között már 6,3%-ot. Ha egyetemekre lebontva nézzük Bázel szerepét, akkor azt mondhatjuk, hogy között a 30. helyen állt az egyetemek látogatottságának abszolút sorrendjében. Ezt követően a 18. század első felében már a 17. helyre került, és a 18. század második felében a 9. legnépszerűbb egyetem volt a magyarországiak között. A legutolsó időszakban csak Bécs, Jéna, Graz, Utrecht, Göttingen, Erlangen, Wittenberg és Franeker vonzott több magyar diákot Bázelnél. 22 A bázeli egyetemen tanuló magyarországi diákok olvasmányműveltsége elsősorban olyan forrásokból állapíthatóak meg, amelyek a külföldi tartózkodás idején keletkeztek. Ezek az iratok lehetnek jegyzékszerűek, valamint nem jegyzékszerűek. Az egyetemjárás során mind a jegyzékszerű, mind a nem jegyzékszerű források levelekben, naplókban, emlékkönyvekben, önéletrajzokban, számlákban, könyvekben és egyéb kéziratokban találhatóak. A nem jegyzékszerű forrásokon belül fontos csoportot képeznek a könyvekben található possessorok mivel értékes információkat adnak a könyv használatáról és a könyvbeszerzés módjairól. 23 A peregrináció befejezése után keletkezett források nem feltétlenül a külföldi tartózkodás során kialakult olvasmányműveltséget tükrözik, ezért ezeket nem vontam be az elemzésbe. Magyarországon az utóbbi 30 évben Keserű Bálint majd Monok István által vezetett kutatócsoport munkájának köszönhetően a Könyvtártörténeti Füzetek című sorozatban megtalálhatóak az között keletkezett könyvjegyzékek ismertetései. A Könyvtártörténeti Füzetek nem ismernek olyan 18. századi jegyzéket, amely bázeli tanulmányok során készültek, viszont több olyat igen, amelyik egykor Svájcban tanuló diák könyvtárát írta össze. 24 Ez a kutatócsoport egykori könyvtárak rekonstruálásával is foglalkozik, amelynek köszönhetően több olyan részadat is előkerült, amely a Bázelben tanuló 17 HEGYI, I. m., BONJOUR, I. m., Andreas STAEHELIN: Geschichte der Universität Basel , Basel, 1957, HEGYI, I. m., 66-78, 80-87, 90, Vö.: Ulrich IM HOF: Die hohen Schulen der reformierten Schweiz im 18. Jahrhundert in: Werner NÄF und Ernst WALDER (hrsg.): Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte, Bern, SZÖGI László: A 18. századi magyar peregrináció összefoglaló adatai in: Cito pede labitur aetas, szerk.: Magyar László András, Kapronczay Katalin, Budapest, 2011, [elektronikus kiadás], , SZÖGI László: Wittenbergtől Franekerig. A magyarországi peregrináció főbb vonásai a 17. században in: Taníts minket úgy számlálni napjainkat, szerk. ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor, Budapest, 2012, SZÖGI László: Studentenmigration aus Ungarn in: Zwei- und Mehrsprachigkeit in Zentraleuropa, Hrsg.: Balog F. András, Christoph Leitgeb, Wien, 2012, MONOK István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, Szeged 1993, (Olvasmánytörténeti dolgozatok) Például: Maróthi György könyvjegyzéke. Intézményi és magángyűjtemények Magyarországon , szerk. Monok István, Szeged 1990 (Könyvtártörténeti füzetek 7.) nr. 35., 47.

5 fiatalok könyvgyűjtésével kapcsolatosak. 25 Természetesen figyelembe vettem más kutatócsoporthoz tartozó történészek munkáit is, így például Segesváry Viktor, 26 Deé Nagy Anikó 27 és Jan-Andrea Bernhard 28 eredményeit. A fentebb említett nyomtatásban megjelent forrásokat Svájcban és Magyarországon található levéltári és könyvtári forrásokkal egészítettem ki. A Bázelben tanult diákok mindennapi életével és olvasmányműveltségével kapcsolatos források az egyetem levéltárában és az egyetemi könyvtár korabeli irataiban vannak. Mivel a tanulmányi ösztöndíjak elbírálásában a város is részt vett, ezért a kistanács jegyzőkönyvei és az Erziehung nevű fond is tartalmaz adatokat. Tekintettel a hagyományosan erős svájci-magyar egyházi kapcsolatokra a bázeli egyházközségek levéltári anyagában is vannak értékes iratok. A debreceni, 29 a sárospataki, 30 a kolozsvári 31 és a nagyenyedi Vö.: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium XVI. századi könyveinek katalógusa, szerk. Zvara Edina, Simon Ferenc, Szeged Viktor SEGESVÁRY: The History of Private Library in 18th Century Hungary. The library of Pál and Gedeon Ráday, Budapest DEÉ NAGY Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel, Kolozsvár Jan-Andrea BERNHARD, Debrecen als protestantisches Zentrum Oberungarns im 18. Jahrhundert. Die Bedeutung der Peregrination für das Bildungsniveau der intellektuellen Elite, in: Město a intelektuálové od středově ku do roku 1848, Sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek s redakční radou, Praha 2008, (Documenta Pragensia, 27.) Partiumi könyvesházak , szerk. Fekete Csaba [et al.], Budapest Szeged 1988 (Adattár századi szellemi mozgalmaink történetéhez 14.) Catalogus librorum Bibliothecae Publicae Collegii, TtREK Ms. R71/5c. Catalogus in quo ab initio sunt notationes , TtREK Ms. R. 71/7. Jánki Péter által írt katalógus TtREK Ms. R 71/8. Catalogus bibliothecae theologicae historico criticus ab Stephano Paxi Szatmári conscriptus, Debrecen, TtREK Ms. R 188. Series variae librorum pro bibliotheca Scholae Debrecinae comparatorum aut dono datorum, seu Legatorum TtREK Ms. R 913. Documenta ad rationes praestantissimi Domini Josephi Tóth bibliothecarii, Debrecen, TtREK Ms. R 916. Documenta et fragmenta rationum Georgii Biró Bibliothecarii, Debrecen, TtREK Ms. R 917. Documenta ad rationes Michaeli Sályi bibliothecarii, Debrecen, TtREK Ms. R 928. Documenta ad rationes bibliothecarii Josephi Endrédi Debrecen, TtREK Ms. R 929. Documenta ad rationes bibliothecarii Samuelis Megyesi [recte Pauli Megyesi], Debrecen, TtREK Ms. R 934. Documenta ad rationes bibliothecarii Josephi Litterati, Debrecen, TtREK Ms. R 935. Documenta ad rationes bibliothecarii Josephi Péczely, Debrecen, TtREK Ms. R 936. Documenta ad rationes bibliothecarii Danielis Keck, Debrecen, TtREK Ms. R 942. Documenta ad rationes bibliothecarii Gabrielis Szilágyi, Debrecen, TtREK Ms. R 944. Documenta ad rationes bibliothecariorum Valentini Lévai, et Andreae Ormos, Debrecen, TtREK Ms. R Libri antiquiores Hungarici, nec non Latini ab Auctoribus Hungaris conscripti in usum bibliothecae publicae Collegii S. Patakiensis, si pote, comparandi. S. Patakini die 20. Maii TiREK Ms. Kt Series librorum, olim in auctionibus, venditorum, acquirendorum, ammissorum, comparatorum, oblatorum, TiREK Ms. Kt Protocollum bibliotheca Collegii Reformatorum. S. Patakiensis ab anno TiREK Ms. Kt Ratio bibliothecariorum ab anno ad annum TiREK Ms. Kt Bibliotheca Hungarica Scholae S. Patakiensis anno Domini TiREK Ms. Kt Series librorum Collegii Ref. S. Patakiensis anno 1760 TiREK Ms. Kt Nomina ac ordo librorum ut aliorum instrumentorum, quae in bibliotheca Illustris Collegii Reformatorum Sáros Patakiensis ab anno Octobris inventantur. De quibus bibliothecarius ratiocinari obligatur. Seniore Humanissimo Domino Johanne Kis-Pataki thecario item Humanissimo Domino Emerico Pétsi, noviter descripta per M[ichaelem] P[ápai] M[olnár] anno et die praedictis Patakini. TiREK Ms. Kt Catalogus librorum bibliothecae publicae Illustris Scholae S. Patakinae ordine alphabetico digestus et discriptus anni mense januario procurante Johanne Tóth bibliothecario per Josephum Látzai TiREK Ms. Kt Catalogi librorum et numismatum Collegii S. Patakiensis TiREK Ms. Kt Catalogi librorum bibliothecae publicae Scholae S. Patakinae TiREK Ms. Kt Catalogi librorum Collegii S. Patakiensis alphabetici, TiREK Ms. Kt Catalogus continens Nomina illorum quibus libri Bibliothecae Illustr. Collegii Refor. Claudiopolitani ad usum traditi sunt, ab Anno Aerae Christianae Biblioteca Academiei Romane Filiala Cluj-Napoca Ms. R Bibliotheca Illustris Collegii Reformatorum Claudiopolitani, ordinem alphabeticam, Tehcam simul et Numerum indicantem, digesta. Industria Stephani Simon p. t. Ejusdem Collegii Contrascribae et ordinarii Bibliothecarii. A Biblioteca Academiei Romane Filiala Cluj-Napoca Ms. R Catalogus Librorum Illustris Collegii

6 református kollégiumok korabeli katalógusait azért néztem át, mert ezekben a diákok ajándékozásai is megtalálhatóak: a korban általános szokás volt, hogy a külföldről hazatérő hallgató egykori iskolájának adott néhány könyvet. A külföldi egyetemekről hazatérő fiatalok olvasmányműveltségét nagyon jól tükrözik a cenzori vizsgálatok aktái, mert ezek éppen a tanulmányok befejezésekor kialakult állapotokat rögzítik. Magyarországon a helytartótanács megalakulásával párhuzamosan kezdett kialakulni az állami könyvcenzúra, amely a külföldről behozott könyvek ellenőrzésével is foglalkozott. A revízió a helytartótanácson belül a vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozott. 33 A 18. században külföldről behozott könyvek vizsgálatával foglalkozó iratok csak részben maradtak ránk. Az 1731 előtti évek dokumentumai csak elvétve maradtak fönn, hiszen a helytartótanács csak 1730-tól gyakorolta ténylegesen a revíziót. Korábban a nagyszombati egyetem kancellárja volt az illetékes, de az egyetem levéltárában nem találhatóak ezzel kapcsolatos források. 34 A rendelkezésünkre álló iratok a Magyar Országos Levéltárban és az esztergomi főszékesegyház könyvtárában vannak. 35 A nyomtatott és kéziratos források összegyűjtése során a Bázelben tartózkodó diákok olvasmányműveltségéről a következők derültek ki. Annak ellenére, hogy a 18. században több mint 200 magyarországi fiatal fordult meg ebben a városban, csak kevesen vállalkoztak arra, hogy nagyobb mennyiségű könyvet szerezzenek meg külföldi tartózkodásuk alatt. Legismertebb közülük Teleki Sámuel, aki külföldi utazása során a vásárolt könyvekről két füzetet is vezetett. 36 Unokatestvére, Teleki József szintén precízen vezette a kiadásait, amelyek között könyvszámlákat is találunk. 37 Sok könyvvel tért haza Maróthi György is, akinek levelezésében fennmaradt egy teljes könyvjegyzék, amely a megvásárolni kívánt műveket tartalmazta. Valószínűleg 1735-ben Bernben írta ezt a listát, amelyet levele mellékleteként Bázelbe Jakob Christoph Becknek küldött el. 38 Mivel a diákok gyakran több egyetemen is tanultak, ritka az olyan jegyzékszerű forrás, amelyik keletkezését tekintve csak Bázelhez köthető. Az alábbiakban néhány ilyet sorolok fel: Benedek Mihály egy füzetet vezetett a külföldön megszerzett könyveiről. Benedek 1775-ben Reformati Claudiaci Opera Jos[ephi] Zoltán et Jos[ephi] Soofalvi. A. 1767, Biblioteca Academiei Romane Filiala Cluj-Napoca Ms. R Vö.: Erdélyi könyvesházak 2. köt. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely, szerk Monok István, Szeged 1991, (Adattár századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/2.). 32 Catalogus alphabeticus librorum Illustris Collegii Alba-N. Enyediensis renovatus Anno MDCCLII diebus Novembris, Nagyenyedi Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtára, Ms Catalogus Raritatum et Benefactorum, Nagyenyed, Nagyenyedi Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtára, Ms Ivona KOLLÁROVÁ: Die Rezeption der schweizerischen Verlagsproduktion in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mittelerupäische Welt, hg. von Viliam Čičaj, Jan-Andrea Bernhard, Bratislava 2011, SASHEGYI Oszkár, A helytartótanács bekapcsolódása a cenzúraügyek intézésébe ( ), in: Magyar Könyvszemle, (1974), 42 43, SCHERMANN Egyed: Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez Magyarországon Mária Terézia haláláig, Budapest 1928, 19, Helytartótanácsi levéltár, Relationes et protocolla consiliariorum MOL C 19. Helytartótanácsi levéltár, Acta revisionis librorum MOL C 31. Statthalterratsarchiv, Acta religionaria MOL C 40. Helytartótanácsi levéltár, Acta miscellanea (1849) MOL C 42. Helytartótanácsi levéltár, Acta secundum referentes MOL C 43. Helytartótanácsi levéltár, Departementum revisionis librorum (1726) MOL C 60. Helytartótanácsi levéltár, Departamentum litterario-politicum MOL C 67. Tit. VI. Censura librorum. EFK, Batthyány Ms Deé Nagy, I. m., Németországi utamban tett költségeimnek miden hiba nélkül való táblája [in: Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában. Teleki József utazásai , szerk. Tolnai Gábor, Budapest 1987, F. CSANAK Dóra, Két korszak határán, Budapest 1983, Maróthi György levele Jakob Christoph Becknek, Bern, március 10. [UBB Mscr. Fr-Gr. V. 11, fol. 85v. LENGYEL Imre TÓTH Béla: Maróthi György külföldi tanulmányútja, in: Könyv és Könyvtár, (1970) VIII/1. nr. 4.

7 járt a bázeli egyetemre, jegyzékében a könyveket a meglátogatott egyetemvárosok alapján csoportosította: Bázel, Göttingen, London, Franeker. 39 Ercsei Dániel naplótöredéke egy Bázelben készült olvasónaplót tartalmaz. 40 Mivel Hollósi Fülöp Ádám csak Bázelben írta alá az egyetemi anyakönyvet, 41 a cenzorok által készített kimutatások a bázeli könyvbeszerzéseit mutatják. 42 A fentebb felsoroltakhoz hasonlóan Szép János is csak Bázelben tanult, a matrikulába augusztus 15-én írta be a nevét. 43 A revízió figyelmét azzal hívta fel magára, hogy tiltott könyveket hozott magával haza. 44 A helytartótanács egyszerre foglalkozott Almási Szabó Pál és Palótzi Ferenc mindössze hat kötetnyi könyvével. 45 Kettejük közül csak Palótzi tanult Bázelben, Almási Szabó a berni főiskolát látogatta. 46 A többi jegyzékszerű forrás szintén a peregrináció során keletkezett, de nem lehet belőlük megállapítani, hogy Svájcban, Nématalföldön vagy másutt készültek. Hatvani István külföldi tanulmányainak befejezése után a debreceni kollégiumnak ajándékozott néhány könyvet. 47 Mivel Hatvani több országban is megfordult, nem egyértelmű melyik kötetet szerezte meg Svájcban. Piskárkosi Szilágyi Márton Bázelben és Göttingenben járt egyetemre. 48 A pozsonyi revizorok négy könyvét találták gyanúsnak. 49 Tóth Bicskei János Bázelben és Bernben is megfordult, 50 amikor 1772-ben a helytartótanács átvizsgáltatta utazóládáját. 51 Kalmár György egész Európát bejárta, és legalább kétszer volt személyesen Bázelben ben a revizorok jegyzéket készítettek külföldön beszerzett könyveiről. 52 Az összeírásokban szereplő adatokból igen vegyes képet lehet megállapítani. Majdnem minden diáknál előfordulnak svájci humanisták és reformátorok művei, gyakran korabeli, 16. századi kiadásokban. Ezzel párhuzamosan kortárs szerzők is nagy számban találhatóak a megszerzett könyvek között. Teleki József Kálvin főművét, az Institutiót 1667-es kiadásban vette meg, miközben könyvei között nagy számban 18. századi szerzők műveit találjuk meg. 53 Maróthi György svájci tartózkodása során több humanista művét is meg akarta szerezni. Közülük Rotterdami 39 Püspökök iratainak gyűjteménye Benedek Mihály iratai , Könyvjegyzék TtREL I.2.4. Be Libris rationes impressus partim in publica Universitatis Basileensis B(iblio)teca, partim in privatis n. Dd. Professorem Mus. observavi et lustravi seq. I. Principes V. Testamenti editiones TtREK Ms. R 208/b-c fol. 1r- 2v. 41 HEGYI, I. m. nr Helytartótanácsi levéltár, Acta revisionis librorum Circa libros per censuram Viennensem rejectos et per revisores Posonienses revisos 1774.MOL C csomó/a fol. 61r, 62v. Helytartótanácsi levéltár, Acta revisionis librorum Circa libros per censuram Viennensem rejectos et per Posonienses revisos, 1775 MOL C csomó/a 1775, fol 4r 7v. 43 HEGYI I. m.,nr Helytartótanácsi levéltár Acta revisionis librorum Revisio librorum acatholicorum Viennae rejectorum MOL C csomó/a 1770, fol. 17v 19v. 45 Helytartótanácsi levéltár, Acta revisionis librorum Circa libros per censuram Viennensem rejectos et per revisores Posonienses revisos MOL C csomó/b 1773, fol. 77r 78r. 46 HEGYI, I. m. nr. 201, Libri quos Basileae sumtu Coll. emtos, Vir. Cl. St. Hatvani MD et Philos. ac Mathes. Prof. advectos, in Bthecam intulit di TtREK Ms. R 71/7, fol. 16v. 48 HEGYI, I. m. nr Helytartótanácsi levéltár, Acta revisionis librorum Circa libros per Viennensem et Posoniensem revisorem rejectos MOL C csomó/a 1771, fol. 114r. 50 HEGYI, I. m. nr. 203, Helytartótanácsi levéltár Acta revisionis librorum Circa libros per Viennensem et Posoniensem revisorem rejectos MOL C csomó/a 1772, fol. 100r-103v, 104r-110v. Helytartótanácsi levéltár Acta revisionis librorum Circa librorum impressorum isthic submittenda exemplaria MOL C csomó/b 1772, fol. 141r-144v. 52 SZELESTEI NAGY László: Kalmár György, a magyar nyelv szerelmese, Piliscsaba 2000, 7, Omne tempus perire puto quod Studiis non impenditur, Teleki Levéltár II/c 786 Fol. 1r. Vö.: DEÉ NAGY, I. m. 188,

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században. Lázok Klára Teleki Téka

Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században. Lázok Klára Teleki Téka Teleki Téka 2012. Egy régikönyves könyvtár hétköznapjai a 21. században Lázok Klára Teleki Téka A Teleki Téka ma, és az alapok, amelyre építkezünk 1. Teleki Sámuel, az irányadó 2. Teleki Bolyai Könyvtár

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o.

Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70. o. Vezérfonal Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat. Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához. Kálvin Kiadó: Budapest, 2009. 163 o. Megjelent: Theologiai Szemle Új folyam (53) 2010/különszám, 68-70.

Részletesebben

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József -

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József - BMMK 16 (1996) 437-447. A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről - Palov József - Szarvason és környékén az első régészeti kutatások 1870-től 1920-ig folytak Haan Lajos, Zsilinszky Mihály, Benka Pál, Krecsmarik

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba

Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Betekintő néhány jelentősebb erdélyi magyar könyvtárba Készítette: Kónya Franciska BBTE (Kolozsvár), BTK, A Magyar Irodalomtudományi Tanszék 2. éves doktorandusza. Firenze, 2011.05.12. @ Kónya Franciska

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag)

C 77 Departamentum religionare Graeci ritus non unitorum, 1783-1848 (Állag) Archive Plan Context Context: MNL Magyar Nemzeti Levéltár, 1000-2100 (Levéltár) (1) Magyar Országos Levéltár, 1000-21. sz. (Levéltár) C (194) Helytartótanácsi levéltár - C szekció, 1601-1913 (Fondfőcsoport/Szekció)

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században

Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15 18. században II. Neolatin Konferencia Szeged, 2015. november 5 7. SZTE BTK Kari konferenciaterem, Szeged Egyetem u. 2. 2015. november 5. (csütörtök)

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS / A KŐSZIKLÁN EPULT VAR A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS gimnáziumi tanár Kiadja Az Országos Református Tanáregyesület a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának anyagi támogatásával

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2007/3.

Könyv és Nevelés 2007/3. Könyv és Nevelés 2007/3. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Csík Tibor Celler Zsuzsanna: Jelentés az iskolai könyvtárak 2006-os szakfelügyeleti vizsgálatáról 7 Suppné Tarnay Györgyi: Iskolai könyvtárak

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom

Önéletrajz. Universität Konstanz (Németország - DAAD Ösztöndíj) Szakirány: Irodalomtudomány, Német irodalom Önéletrajz CSISZAR Klara Antonia Gabrielerstr. 171 A-2340 Maria Enzersdorf Österreich Születési idő: 1981 július 26. Születési hely: Szatmárnémeti, Románia Állampolgárság: román Nemzetiség: magyar Telefon:

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2.

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. Ritka nagyemlősök a régi Állatkertben 1 Irta: Anghi Csaba Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, Budapest 1966-ban

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Záróértékelés. Életreform mozgalmak és a reformpedagógia

Záróértékelés. Életreform mozgalmak és a reformpedagógia Záróértékelés Életreform mozgalmak és a reformpedagógia Az Életreform mozgalmak és a reformpedagógia című 2002-ben kezdődött hosszabbítással együtt 5 éves futamidejű pályázat célja az volt, hogy tágabb

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05 Meghívó Németek a Kárpát-medencében címmel rendez nemzetközi konferenciát 2009. április 2-4. között a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Németek a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD)

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) 1 A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: Földbegyökerezés és égbe fogózás A Tiszántúli

Részletesebben

Kálvin-konferencia programja, Nagyvárad, 2014 nov. 20-22. Kálvini vonások a magyarok lelki arcán.

Kálvin-konferencia programja, Nagyvárad, 2014 nov. 20-22. Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Kálvin-konferencia programja, Nagyvárad, 2014 nov. 20-22. Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. Szerda, November 19. 18,00 20,00 Regisztráció Csütörtök,November 20 10.00 12.00 12.00 13.30 Regisztráció

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Bozzay Réka Kornélia. Die Peregrination ungarländischer Studenten an der Universität Leiden (1595-1796)

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Bozzay Réka Kornélia. Die Peregrination ungarländischer Studenten an der Universität Leiden (1595-1796) DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Bozzay Réka Kornélia Die Peregrination ungarländischer Studenten an der Universität Leiden (1595-1796) DE Bölcsészettudományi Kar 2007 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

2012. augusztusi gyarapodás

2012. augusztusi gyarapodás . augusztusi gyarapodás Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok KK41928 A MAGYAR NEMZETI BANK TÖRTÉNETE ; 1. BUDAPEST : KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ, 1993-1999 KK41928 A MAGYAR

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1

A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1 Petrovics Alica A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1 Több mint 20 éve annak, hogy a Debreceni Orvostudományi Egyetem 1986-ban - ünnepélyes

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Pécs, 2016 A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 13. Új könyvtár

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

EGY HIÁNYPÓLÓ REFORMÁTUS ISKOLATÖRTÉNETI KIADVÁNY

EGY HIÁNYPÓLÓ REFORMÁTUS ISKOLATÖRTÉNETI KIADVÁNY könyvismertetés 131 EGY HIÁNYPÓLÓ REFORMÁTUS ISKOLATÖRTÉNETI KIADVÁNY Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium levéltárában I II., Szerkesztette Szabadi István, Tiszántúli Református

Részletesebben

Tartalom, elemzés, értelmezés

Tartalom, elemzés, értelmezés Franczel Richárd Tartalom, elemzés, értelmezés 2009. november 7-én a német Die Welt interjút közölt Kertész Imrével 80. születésnapja alkalmából. A Nobel-díjas író a beszélgetés során Magyarországhoz,

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Pataki Jenő, az erdélyi magyar ovostörténet-írás megteremtője 1

Pataki Jenő, az erdélyi magyar ovostörténet-írás megteremtője 1 Perjámosi Sándor Pataki Jenő, az erdélyi magyar ovostörténet-írás megteremtője 1 Pataki Jenő orvostörténeti munkáinak többsége életének utolsó negyedében, már nyugdíjas korában íródott. Egy olyan korszakban

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK 1 A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Baráth Béla Levente (PhD) (Utolsó frissítés: 2010. augusztus 9.) KÖNYVEK ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK Földbegyökerezés és égbe fogózás

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás

A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás Egy Mandalat bánt engemet - szimpózium a digitalizálásról - Beszámoló az elvégzett munkáról és a tervekről Országos Széchényi Könyvtár 2012. április 17. Digitalizálási

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T ) 2002.

Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T ) 2002. Összefoglaló szakmai jelentés a Szenci Molnár kutatások adattár, szerzői bibliográfia, egyes műveinek új kiadása c. OTKA pályázatról (T 038368) 2002. Ebben az esztendőben indult meg a teljesen új (előzménnyel

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BODNÁR MÓNIKA Balogh Béla nevével először debreceni egyetemistaként találkoztam, mikor a néprajzi tanszék hallgatójaként részt vettem az akkor induló Gömör-kutatásban.

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

Ötvenéves a Könyv és Könyvtár

Ötvenéves a Könyv és Könyvtár IMRE Mihály Ötvenéves a Könyv és Könyvtár A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve először 1953-ban jelent meg, 1958-ban kapta a máig használt Könyv és Könyvtár elnevezést. Az első

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben