WASS ALBERT: Az összetört esernyő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WASS ALBERT: Az összetört esernyő"

Átírás

1 WASS ALBERT: Az összetört esernyő Emlékszem, gyermekkoromban az érkezése mindig azt jelentette, hogy itt az ősz. A Kárpátok tövében éltünk. Amikor megláttam, hogy felfele gyalogol a kanyargós földúton, apám birtoka felé, már tudtam, hogy az erdők hamarosan gazdag vörös és arany színekben fognak tündökölni, s a ködös hajnalok szarvasbőgéstől lesznek visszhangosak. Hogy a vadlibák hamarosan elindulnak fáradságok útjukra dél felé odafönn a kék messziségben. Víg vadászatok izgalma öntött el. Lelki szemeim előtt már láttam, hogy a kora hajnali szürkületben járom az erdőket, vagy késő este a tábortűz mellett ülök, s vadkanokról és medvékről mesélnek. Az igaz, hogy az úton felfele baktató öregembernek, aki vén esernyőt tartott a kezében, és sötét, kopottas öltönyt viselt egy olyan vidéken, ahol mindenki más háziszőttesben járt, és az égvilágon senki nem használt esernyőt, semmi köze nem volt mindehhez. Arról volt szó csupán, hogy minden évben ilyentájt eljött, hogy megvegye az ötholdnyi kivágásra váró fát a birtokunkról. Davidsonnak hívták. És tűzifával kereskedett. A völgy ölén megbúvó városkában lakott. Felvásárolta a fát a gazdáktól, amit az erdészet kivágásra engedélyezett nekik. A törvény úgy szólt, hogy amíg a fákról le nem hullanak a levelek, addig nem szabad őket kivágni. Ám az öreg már jóval azelőtt elindult felvásárolni az árut, hogy megkösse az üzletet és megfogadja a favágókat, akik majd kivágják a fákat, felvágják és farakásokba hordják, s aztán száradhatnak egész a következő nyárig, amikor ökrös szekérre rakják, és eladják a városiaknak a törvényszék előtti nagy téren, ahol a piac volt. Nagyon szerettem nézni, ahogy az öregember jön. Olyan lassan jött felfele az úton, nagy, viharvert esernyőjére támaszkodva. Olyan furcsa látvány volt ott, a havasok lábánál szürkébe csavarodó vörös szakállával, fekete kalapjával és öltönyével. Imádtam nézni, ahogy felénk tart, mert tudtam, hogy az érkezése pénzt jelent. Meg azt is tudtam, hogy nincs már messze a vadászidény. Így hát valahányszor megpillantottam az úton, izgatottan rohantam édesapámhoz. Jön Őszapó! Jön Őszapó! kiáltottam, mert így hívta őt minden gyermek a völgyben. Mindig volt valami a zsebében a gyermekeknek. Talán egy síp, vagy néhány csillogó üveggolyó, vagy egyéb apróság. Óriási zsebek voltak azon a furcsa, fekete öltönyön. Apám behívta. Leültek a nagy ebédlőben két pohár megy egy kancsó bor mellé. Mi, gyermekek a kemence padjáról hallgattuk őket. A két féri tréfálkozott, beszélgetett politikáról, időjárásról, s az öreg időnként bemondta, mennyit ajánl a fáért; apám megrázta a fejét, és mondott egy máik árat, sokkal magasabbat. Aztán egy ideig hangosan és haragot tettetve veszekedtek. Majd egyiküknek eszébe jutott egy vicc, amit még nem mondott el. Három-négy órát is elviccelődtek, politizáltak, beszélgettek az időjárásról, és veszekedtek, mielőtt megkötötték volna a vásárt. De minden alkalommal ugyanaz volt a menetrend. Elejétől fogva tudták mindketten, mi lesz az ár, de azért végigveszekedték a látogatást, mert mindketten élvezték a játékot. 1 Majd a pénz gazdát cserélt az öreg és apám közt. Tudtam, hogy ez a pénz nagyon fontos szerepet játszik életünkben. Mert nyaranta gyakran hallottam ezt a szüleimtől: Na nem baj, amikor jön az öreg Davidson, kifizetjük azt a számlát Bizonyos értelemben ő volt az egész völgy Mikulása. Ezt tudtam. De azt csak sokkal később tudtam meg, ki is igazából ez a szelíd, furcsa külsejű öregember. Miután apánkat leverte lábáról a betegség, s nekem haza kellett jönnöm, és át kellett vennem a gazdaságot, nehéz idők következtek ránk. Az egész völgy szűkös időket élt. Mindennek az ára felment, amit nekünk, gazdáknak pénzen kellett vennünk, az eladnivalónk ára viszont a földig zuhant. Amikor hazaértem, 1932 nyarának elején, egy fillér sem volt a háznál. És anyám így szólt: Jó lenne, ha előleget kérnél az öreg Davidsontól. Más reményünk nincs.

2 Így hát meglátogattam az öreget otthonában, először életemben. Sötét, szűk kis házban találtam rá a város keleti részében, ahol a zsidók éltek. Egyes-egyedül élt abban a házban. Alacsony mennyezetű, salétromos kis házikó volt. A szoba, ahova bevezetett, valaha az ebédlő lehetett, mert volt benne egy ódon ebédlőasztal, melyet térképek és iratok borítottak. De a sarokban volt egy ágy is, egy másik sarokban meg egy viharvert sparhelt,, melyen főzött magának. A falnál régi komód állt; lapján két fénykép volt két lámpa között. Mennyi kell? kérdezett, mielőtt szóra nyithattam volna a számat. Miután kínos zavaromban kinyögtem, hogy mennyi, megrázta fejét, melynek búbján ősz haj övezte fekete kis sapka díszelgett és így szólt: Szerintem téved, fiatalember. Nem hinném, hogy elég lenne maguknak. S kihúzva a komód fiókját, bankjegyeket kezdett előszámlálni. Kétszer annyit adott, mint amennyit kértem. Egy kicsit elbeszélgettünk; pillantásom folyton visszatért a komódra s rajta a két fényképre. Két jól öltözött fiatalembert ábrázoltak. Kíváncsiságomat észrevéve büszkén így szólt: Az a két fiam. Az idősebb Londonban él. Énekes. A zsinagógában énekel, s néha színházakban is. A fiatalabb újságíró Amerikában. Hát igen tette hozzá sóhajtva, de szeme csillogott a büszkeségtől, sok pénzbe került nekem, hogy idáig jussanak, de boldog vagyok, hogy sikerült. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy büszkeséget hallottam ki az öreg hangjából. Jobban tudta, mire van szükségünk, mint én. Mert a pénzen, amit előlegben adott a fánkra, épp csak hogy kihúztuk őszig. Aztán, amikor az első aranysárga levelek megjelentek a cserefákon, egy napon megérkezett. Megérkezett: lassan jött felfele a régi földúton, öregen és hajlott háttal, kezében az ódon esernyővel, ugyanabban a régi, kifakult fekete öltönyben, mely hegyeink közt oly rendkívüli látvánnyá tette. Beinvitáltam a házba, ugyanúgy, mint apám azelőtt. Leültünk az ebédlőasztalhoz, s én borral kínáltam. Előbb apám betegségéről beszélgettünk. Aztán az időjárásról s a politikáról. Igyekeztem úgy fonni a beszélgetés fonalát, mint apám tette volna. Aztán a fa áráról beszéltünk, s ő ajánlatott tett. Teli hálával és bizalommal a bölcs öregember iránt, aki annyira jó volt hozzánk, amikor szükséget szenvedtünk, azonnal rábólintottam az ajánlatára. Hirtelen felkapta a fejét. Jól hallottam, hogy igent mondott? kérdezte, miközben élesen nézett rám. Hát persze mondtam, maga jobban ismeri az árakat nálam. Rám nézett, s a fejét rázta. Savanyú mosoly szelte ketté szakállas, öreg arcát. Maga nagyon fiatal mondta. Még sokat kell tanulnia. Hát nem tudta, hogy a kereskedőnek és a gazdáknak alkudozniuk kell? Ha nem, mindketten becsapva fogják érezni magukat. És akkor haragudni fognak egymásra, márpedig a harag szül minden bajt a világon No, hadd mutassam meg, hogyan kell megkötni egy vásárt. S ezekkel a szavakkal az öreg csontos kezeit az asztalra tette. Davidson maga ajánlatot tett mondta. Ez pedig most maga lesz. Ide hallgasson! Megváltozott a hangja, s arcmimikája bármelyik nagy színésznek dicséretére vált volna. Mély utálattal ordította a képembe: Mi?! Davidson! Maga ezt árnak nevezi? De hát ember, ez a fa aranyból van! Színaranyból! A legjobb fa, ami valaha nőtt ezekben az istenáldotta havasokban a teremtés óta. Szégyen ilyen árat mondani, Davidson! Maga sérteget! Arckifejezése megint megváltozott, s már nem volt többé fiatal gazdaember, hanem vén zsidó, sima modorú és ravasz. 2 Nono, fiatalember válaszolt magának, én nem mondtam olyasmit, hogy rossz a fa. De tudja, túl sok üres rész van a fák közt. Túl sok fű nő fa helyett. De rendben van, na. Legyen tizenkétezer a maga kedvéért, jó?

3 Ismét az én szerepemre váltott: összehúzta a szemöldökét, s ráförmedt saját magára: Üres foltok? Fű és üres foltok? Hogy merészel ilyet mondani, Davidson?! Kijelentem, hogy az őzeknek sincs helyük kinyújtózkodni, olyan sűrűn nőnek a fák. És egy nyúl is éhen halna, ha azon a füvön kellene megélnie, ami ott nő! Maga nem tudja, mit beszél, Davidson! Ha nem kapok legalább tizenötezret azért az öt holdért, inkább ott rohadjon meg! És így veszekedett még egy jó félórái saját magával; mindkét szerepet ő játszotta, előbb teli vad indulatossággal, majd ismét simán és csendesen, míg végül megkötötte az alkut saját magával tizennégyezerért. Pfű! szusszant fel ezután, s az izzadságot törölgette homlokáról. Ezért aztán megdolgoztam, ugye? De egy vásárt így kell megkötni, fiatalember. Mindketten jobban érezzük magunkat utána. Úgy érezzük, hogy nyertünk a vásáron, érti? És ez a fontos, hogy elégedettek legyenek az emberek. Mert az elégedetlenség szül minden bajt, fiatalember, minden bajt! Ahol Davidson dolgozott, ott mindenki elégedett volt. Amikor favágót fogadott, mindig tudta, kinek beteg a felesége, vagy kinek van annyi gyermeke, hogy nem tudja, mit adjon enni nekik. És minden pénteken, amikor kiment az erdőre a bérükkel, úgy szólt az emberekhez, mintha atyjuk lenne. Emlékezetében megmarat a mi faragatlan havasi fajtánknak minden baja és szívfájdalma. Aztán később, az év folyamán lassan kisegítette őket a bajból. Munkát adott nekik, ha pénzre volt szükségük, ügyvédhez fordult, ha tanácsra volt szükségük, s gyakran megesett, hogy a zsidó orvos kijött az Isten háta mögötti erdei viskóhoz, s nem fogadott el semmi fizetséget, hanem így válaszolt: Intézzék el az öreg Davidsonnal. S aztán megesett néha, hogy egy félszeg havasi ember betért a szűk kis házba a zsidó negyedben egy kosár tojással, hízott libával vagy más egyébbel. S kínos zavarában ezt nyögte ki: Tartson meg jó emlékezetében, Davidson úr! Az öreg Davidson meg kedvesen mosolygott, és így válaszolt: Jól van, fiam, jól van. Tedd le valahová! És nagyon köszönöm. Egy tavaszi napon az öreg ismét betért hozzánk. Megmondtam Mendelnek, hogy a nyártól nem adják neki bérbe a boltot. Mendel volt a városi bolt vezetője, ahol az egész völgy vásárolt. A helyiség eredetileg régi béreslakás volt, a mi birtokunk végén. Miért nem? kérdeztem meglepetten. Becsapja az embereket mondta az öreg villámló szemmel. Arról is gondoskodom, hogy a zsinagógában is megleckéztessék. Mert a csalók veszedelmesek. Indulatokat keltenek az emberekben, az indulatok meg bajt szülnek. Az olyan embereknek, akik elég értelmesek, hogy ezt felfogják, résen kell lenniük! De a baj így sem került el bennünket. Lassan kezdődött, messze-messze tőlünk. Valahol a nyugat felé fekvő nagyvárosokban. Előbb csak az újságokban olvastunk róla sok évig egymás után. Megbeszéltük egymás között s a fejünket csóváltuk. De mindez annyira messze történt, olyan távol esett tőlünk, olyan különös volt és zűrzavaros; nehéz volt elképzelni, hogy igaz. Aztán egy késő nyári napon, amikor a levelek ismét aranysárgára és vörösre színeződtek, az öreg Davidson feljött a földúton vén esernyőjével. Arca szomorú volt, s öreg volt, nagyon öreg. A világ az ördög útjára lépett mondta nekünk. A mi világunk, az embereké. Előítélet uralja megértés, gyűlölet szeretet helyett. Túl sok indulat gyülemlik fel mindenfelé. Örülök, hogy öreg vagyok. Amúgy sincs már sok élnivalóm. Majd elmondta nekünk, hogy az egyik fiatal tanár a városban beszédet tartott a templom előtt, ami úgy hangzott, mintha Hitler szónokolt volna a rádióban. S néhányan a tömegből megtapsolták. Menjen el valamelyik fiához, Davidson, úr mondtam. Hamarosan bejönnek a németek, s elfoglalják az országot. A maga fiai Angliában és Amerikában élnek. Gazdagok, s

4 maga amúgy is túl öreg már a munkához. Különös tekintetet vetett rám. Apró, szürke szemei nyirkosak voltak és szomorúak. Fejét rázva megszólalt: 3 Fiatalember, az öregeknek jogunk van ott meghalni, ahol akarnak. Zsidó vagyok, de nekem is ez az ország a hazám. Ezek a hegyek, oldalak, ezek a völgyek több mint hatvan évig jártam őket. Az hosszú idő. Nyolcéves koromban apám úgy hozott ide Oroszországból, hogy semmint sem volt a rajtunk levő ruhán kívül. Az itteniek meg befogadtak, és kenyeret adtak nekünk. Maga szerint nem tartozom hozzájuk? De igen válaszoltam. És így is éreztem. A fiamat elküldtem innen, mert már rég tudtam, hogy az indulatok gyűlnek, mint az áradta a gát mögött, s biztonságban akartam őket tudni, amikor a gát szakad. De én? megrázta a fejét. Magamat nem tudom elküldeni, mert én ezekhez a hegyekhez tartozom, és az itt élő emberekhez. Nem telt bele néhány hónap, s a német csapatok bemasíroztak völgyeinkbe. Dúlt a háború künn a frontokon, s belül, az országban is. Kegyetlen, bosszúéhes háború. Aztán egy napon egy ember lelke legmélyéig megrázva jött vissza a városból, s elmesélte, hogy az a tanár házról házra vezette a német katonákat az utcákon át, s megmutatta, hol laknak a zsidók. Még annyi időt sem adtak szegény árváknak, hogy bár egy bőröndöt magukhoz vehessenek. Kihajtották őket az otthonukból mondta az ember, s úgy terelték őket az állomásra, mint a marhákat. Kora délután ért el a hír a völgyünkbe, s félóra múlva három ökrös szekér állt be a szatócsbolt elé. Az emberek felköltöztették Mendelt meg a családját a hegyekbe. Ugyanakkor néhány férfi, mind megtermett favágók, felkeresett engem az öreg Davidson ügyében. Segítenünk kellene rajta valahogy mondták mielőtt még elkésnénk vele. De úgy látszott, hogy máris elkéstünk, amikor aznap éjjel beértünk a városba. A háza üres volt. Ajtó, ablakok betörve, s benn minden ripityára zúzva. Az öreg ellenállt, mondták az emberek. Bezárta az ajtót, s a német katonáknak rá kellett törniük, hogy el tudják hurcolni. Azt rebesgették, az öreg vitatkozott a tanárral, aki annak a pártnak a vezére volt, amelyet a németek a város élére állítottak. Azt is mondták, hogy a tanár arcon csapta, s addig rúgta a földön heverő öregembert, míg az már mozdulni sem bírt, s úgy kellett kivonszolni a házból. A lábától fogva hurcolták végig a városon a katonák, bizony, s behajították a rendőrörs mögötti pincébe, amely a község börtöneként szolgált. Sötét, ködös éjszaka volt 1944 kora tavaszán, s én a temető mögött várakoztam bricskámmal, melybe két legjobb lovamat fogtam be, míg a többiek vasvillával leütötték az őrt, betörték a pinceajtót, és kihozták az öreget onnan. Irhabundába bugyolálták, s belódították a bricskába, míg mögöttünk elszabadult a pokol. Meghajtottam a lovakat; úgy vágtattak, mint soha azelőtt. Kora hajnalra elértünk a földút végére, messze a magasban, ahol a hegycsúcsok úgy hajoltak a patak fölé, mint morcos óriások a ködben. Az erdész fia már vár két öszvérrel; egyik meg volt rakva pokrócokkal és élelemmel. A másikon nyereg volt. Vigyázva leemeltük az öregembert a szekérről, s feltettük az öszvér hátára. Lehúzta arcáról a nehéz bundát, s láttam, hogy a szája meg van dagadva, szakállára pedig alvadt vér ragadt. Meg tudja ülni az öszvért, vagy kössem a nyereghez? kérdeztem. Nem kellett volna velem bajlódnia suttogta halk, megtört hangon, felhasadt, vérző ajkaival. Csak bajt hoz magára. A világ a vége felé közeledik. Nincs többé törvény, nincs igazság, nincs rend. Nincs már amiért élni. De azért köszönöm. Aznap reggel az erdész fia felvezette a két öszvért a havasra, egy messzi kis boronaházhoz. Hetente kétszer valamelyikünk lopva felment, és ételt vitt az öregnek. Három hónap múlva hallatszott az ágyúszó messze keleten, s a völgy megtelt visszavonuló német csapatokkal, lengyel menekültekkel és borzasztó történetekkel a közeledő Vörös Hadseregről meg azokról a dolgokról, amiket az emberekkel műveltek.

5 Szeptember közepe táján, amikor a cserefák a lejtőkön ismét vörösbe öltöztek, égő falvak füstjét láttuk a gerincekről, s az éjszakai égbolt vörös volt kelet felé. Az öreg odafenn látni akarja magát jött az üzenettel az erdész fia s dél fele már fenn voltam a kis boronaháznál. Sokáig beszélgettünk azon a napon. Csak mi ketten, a padon ülve a langyos napsütésben, körülöttünk a rengeteg hegyi erdő nyugalmával, melyet időnként távoli robbanás zavart meg. Vége a világnak a magunkfajták számára mondta az öreg mély szomorúsággal megtört hangjában. Sok-sok ideig nem lesz rend és törvény. Csak gyűlölet lesz, meg gyilkosság, meg bosszúszomj, győzzön bárki, németek vagy oroszok, nácik vagy kommunisták. Gyűlölet, öldöklés és rabszolgaság hosszú, hosszú ideig, míg minden indulat ki nem ég, a gyilkosok bele nem fáradnak a gyilkolásba, és a tolvajoknak nem maradt több lopnivalójuk, s a nyomor és az 4 éhség újra össze nem hozza az embereket. De sok idő beletelik, mg minden indulat kiég mondta. Nem számít, minek nevezzük, nácizmusnak vagy kommunizmusnak, egyre megy. A mi világunknak vége. Ekkor tanácsolta nekem azt, hogy menjek Amerikába. A gyermekeiért mondta. Ma az az egyedüli hely, ahol fiai tisztességes életet élhetnek, emberhez méltó életet. Sokáig beszélgettünk azon a padon. Azt akartam, hogy jöjjön velünk, de csak rázta a fejét. Szeme elködösült, ahogy az erdőt nézte. Öreg vagyok mondta. Jogom van ott meghalni, ahol éltem. Jó életem volt itt, szép életem. Szeretem ezeket a hegyeket, és otthont adtak nekem. Kétszer láttam ezeket a fákat felnőni, miután melegüket több ezer ember kályhájának adták. Hát hogy állhat fel és állhat odébb egy ember csak úgy, ennyi idő után? És tudja, meglehet, hogy még tehetek valami jót, mielőtt meghalok Amikor nem sokkal szürkület előtt végül elindultam, elkísért a gerincig, ahol az ösvény a völgyünk felé kanyarodott. Isten vele! ezek voltak az utolsó szavai. Aztán csak állt, állt a gerincen hosszú ideig, s lenézett a völgybe utánam: öregember a sötétben, kezében öreg esernyővel. Valahányszor megfordultam, láttam őt; mind kisebbnek látszott a hegygerincen, míg végül nem maradt belőle semmi más, csak egy sápadt kis csillag, mely elveszetten pislákolt alá a ködös éjszakába egy messzi hegygerincről. Tizenegy év telt el ama éjszaka óta. Semmi ír nem érkezett az öreg Davidsonról, sem senki másról a völgyünkből. Mintha valami mély vízmosás csuszamlott volna közém s a múlt közé, eltakarva a kilátást, kizárva a hangokat. De néhány hónapja eljutott hozzám egy levél egy ausztriai menekülttáborból. Egy fiatalember írta, aki nemrég szökött meg régi hazám egyik munkatáborából. Az erdész fia még gyermek volt, amikor mindez megtörtént. Az, aki az öreg Davidsont kivitte a havasra a két öszvérrel. Nagyságos Úr így szólt a levél, nagy örömmel hallom, hogy Maga és gyermekei biztonságban vannak Amerikában, és jól érzik magukat ott. A Jóisten legyen magukkal! Otthon elszabadult a pokol, s a völgyen nem maradt már egyéb hamunál és síróknál Majd így folytatódott a levél: azon a napon, amikor bejöttek az oroszok, minden asszony és lány bemenekült a templomba, de a katonák leitták magukat, és betörték az ajtót. Megölték a fiatal lelkészt, aki útjukat próbálta állni. Az első nő, akit kivonszoltak, annak a bolond tanárembernek a felesége volt, aki minden bajt elkezdett a németekkel. Ahogy húzták kifele, hát az az öregember, Davidson ereszkedik le a temető mellett. Nála volt az az ócska esernyő, s amikor meglátta, mi folyik itt, ha hiszi, ha nem, az az öregember, amilyen vén és erőtlen volt, odament egyenesen a katonákhoz és rájuk parancsolt, hogy eresszék el a tanárnét. Azok kinevették, de az öreg ráhúzott az esernyőjével arra, aki az asszonyt fogta. Másnap, amikor eltemették, alig marat belőle, amit a sírba tegyenek, úgy szétszaggatták a golyók. Pár nap múlva valaki ráakadt a földön az összetört esernyőre, s úgy, ahogy volt, felakasztották egy szegre a templomban. A

6 mostani urak nem tudják, mi az, és miért van ott. De mindenki más tudja. S amikor az emberek templomba mennek, eszükbe jut az öreg Davidson. Maga tudja: mindig arra törekedett, hogy igazságos legyen. És ez reményt ébreszt az emberekben, hogy talán egy napon valamiképpen a városukba ismét visszatér a régi világ, ahol az emberek tisztességben és barátságban éltek, segítettek egymáson. Mint az az öregember, aki azzal az esernyővel járt. A levelek ismét aranysárgák. S emlékezetemben látom az öregembert kopottas öltönyében, ahogy lassan jön felfelé a földúton, kezében az esernyővel. És boldog lennék, ha e szavak eljutnának ahhoz a két emberhez, akiknek a képét láttam egyszer abban a szűk kis házban. Mert szeretném, ha megtudnák, hogy apjuk nagy ember volt. Fénylő páncélú lovag, bár kor álcázta meg száll, meg kopottas fekete öltöny. Meg egy öreg esernyő. Fordította: Gálfalvi Ágnes

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Nyíri Attila. Mondák

Nyíri Attila. Mondák Nyíri Attila Mondák A makkocska egyszer felnő, így lett a Sóstói-erdő A nyíregyházi erdő keletkezése Érből patak lesz, majd folyó, Bizonyára így jövőre Kis malacból hízott disznó. Rengeteg pénzt kap majd

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező B12 1. történet: József és az angyal Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: József és az angyal Olvasd el: Máté

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

SÜSÜKE. újabb kalandjai. Csukás István. Rajzolta: László Maya

SÜSÜKE. újabb kalandjai. Csukás István. Rajzolta: László Maya Csukás István SÜSÜKE újabb kalandjai Rajzolta: László Maya A nagy Ki mit tud Süsüke és a Kiskirályfi egy fatörzsön lovagolt. Megsarkantyúzták a fatörzs derekát, s nagyokat rikkantgattak. Gyia! Gyia! Most

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

cselenyák imre illusztrálta: szonyi

cselenyák imre illusztrálta: szonyi cselenyák imre illusztrálta: szonyi gergely cselenyák imre Az ArAnyhAjú kisfiú álma illusztrálta: szonyi gergely Az öreg gőzmozdony Bálint megfürdött, fogat mosott, pizsamába bújt, és anyukája ölébe fészkelte

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. 2. A következő feladatok megoldása előtt tanulmányozzátok

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten)

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) A 2013/2014. tanévben immár harmadik alkalommal megrendezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen elért első helyezésünkkel csapattársam, Boros János Mátyás,

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves Mióta van itt, itt született T-n? Én T-n születtem, idevalósi vagyok, és1989 júniusától vagyok iskolaigazgató. Hány roma gyerek jár körülbelül az iskolába

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben