Az Ön kézikönyve OLIVETTI D-COPIA 284MF

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve OLIVETTI D-COPIA 284MF http://hu.yourpdfguides.com/dref/2432159"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Azt ajánljuk, hogy az általunk forgalmazott termékeket használja. Nem vállalunk semmilyen felelsséget azokért a károkért, amelyeket harmadik féltl vásárolt kellékeknek a készülékben történ alkalmazása okozhat. d-copia 283MF Plus használata esetén a fkapcsoló lekapcsolása esetén fax fogadása és küldése sem lehetséges. A készülékhez tartozó útmutatók A készülék az alábbi útmutatókkal együtt kerül forgalomba. Szükség esetén nyissa meg a dokumentumokat. [Általános figyelmeztetés].... [Áramütés veszélyére vonatkozó figyelmeztetés].... [Magas hmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés] A szimbólum azt jelenti, hogy az adott szakasz tiltott mveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. A tiltott mveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi..... [Tiltott mveletre vonatkozó figyelmeztetés]... [A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás] A szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezen elvégzend mveleteket tartalmaz. Az elvégzend mveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi..... [Elvégzend mveletre vonatkozó figyelemfelhívás]... [Húzza ki a tápkábelt az aljzatból].... [A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa] Ha a használati útmutatóban szerepl biztonsági figyelmeztetések nehezen olvashatók, illetve ha maga az útmutató hiányzik, a készülék viszonteladójától igényeljen másik útmutatót (ennek díját meg kell fizetni). MEGJEGYZÉS: Bankjegyre nagyon hasonlító eredetik másolása bizonyos esetekben sikertelen lehet, mert a készülék hamisításgátló funkcióval van ellátva. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ i Tartalom Tartalom Figyelemfelkelt / figyelmeztet címkék..... v A telepítésre vonatkozó óvintézkedések.... vi A használatra vonatkozó óvintézkedések... viii Lézerbiztonság... xii Az áramtalanításra vonatkozó biztonsági tudnivalók....xiii A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások.... xiv Jogi és biztonsági információk....

3 .. xv 1 A készülék részei Kezelpanel Készülék Felkészülés a használatra Mellékelt elemek ellenrzése A kapcsolódási mód meghatározása és a kábelek elkészítése Kábelek csatlakoztatása A kijelz nyelvének átállítása [Nyelv] A dátum és az id beállítása A hálózat beállítása (kapcsolódás LAN-kábellel) 2-13 Szoftver telepítése

4 COMMAND CENTER ( beállítások) küldése Papír betöltése Eredetik betöltése Alapvet mveletek Ki- és bekapcsolás Automatikus energiatakarékos mód. 3-4 Alvó és automatikus alvó üzemmód

5 . 3-5 Bejelentkezés/kijelentkezés Gyorsgombok és programgombok Üzenetkijelz Másolás Nyomtatás nyomtatás alkalmazásokból Küldés Cél megersítése képerny....

6 A célhely meghatározása Feladatok megszakítása A fennmaradó toner és papír ellenrzése. körül különösen a hátsó fedélnél hagyjon elegend helyet, hogy a leveg megfelelen kiáramolhasson a készülékbl. 500 mm (19 11/16") 300 mm (11 13/16") 300 mm (11 13/16") 300 mm (11 13/16") 1000 mm (39 3/8") Egyéb óvintézkedések A készülék környezetére vonatkozó mködési feltételek: Hmérséklet: 1032,5 C (5090,5 F) Páratartalom: 1580% A szélsséges környezeti viszonyok befolyásolhatják a képminséget. A készülék helyének kiválasztása során kerülje az alábbi helyeket: Ablakhoz közeli, közvetlen napfénynek kitett helyek.

7 Rezgéshatásnak kitett helyek. vi HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Nagy hmérsékletingadozásnak kitett helyek. Közvetlen forró vagy hideg levegnek kitett helyek. Rossz szellzés helyek. Ha a padló érzékeny a görglábakra, akkor az megsérülhet, ha a készüléket elmozgatja az üzembe helyezés után. A másolás során keletkezhet valamennyi ózon, de ez a mennyiség nem ártalmas az egészségre. Ha azonban a készüléket hosszabb idn keresztül használja, rossz szellzés szobában vagy különösen nagy példányszám esetén a szag kellemetlenné válhat. A másolási munkának megfelel környezet biztosításához ajánlott jól szellz helyiséget választani a készülék számára. Áramellátás/a készülék földelése FIGYELMEZTETÉS Ne használjon a megadottól eltér feszültség áramforrást. Lehetleg ne használjon elosztót. Ezekre az óvintézkedésekre a tzveszély és az áramütés elkerülése végett van szükség. A tápkábelt megfelelen csatlakoztassa az elektromos hálózati aljzathoz és a készülék tápcsatlakozójához. A csatlakozó érintkezi köré összegylt por vagy az érintkezk fém tárgyakkal való érintkezése áramütést vagy tüzet okozhat. A hibás elektromos érintkez túlmelegedést és szikrát okozhat. A készüléket a rövidzárlat következtében esetleg elforduló tz, illetve áramütés elkerülése végett mindig földelt aljzathoz csatlakoztassa. Ha nem áll rendelkezy áramütéshez vezethet. (A tápkábelt mindig a dugónál fogva távolítsa el az aljzatból.) A készülék szállítása vagy mozgatása esetén mindig húzza ki a tápkábelt az aljzatból. A sérült tápkábel tzhöz vagy áramütéshez vezethet. A készülék megemelésekor vagy mozgatásakor mindig a kijelölt részeknél fogja meg a készüléket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják (pl. egész éjszaka), kapcsolja ki a fkapcsolót. Ha a készüléket ennél is hosszabb ideig nem használják (pl. nyaralás alatt), biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ha az opcionális faxkészlet telepítve van a készüléken, ne felejtse el, hogy a fkapcsoló kikapcsolása esetén a faxküldési és -fogadási funkció sem használható. Biztonsági okokból a készülék tisztítása eltt mindig húzza ki a tápkábelt az aljzatból. A készülék belsejében összegylt por tzhöz és egyéb problémákhoz vezethet. Rendszeres idközönként javasolt szervizszakember segítségével elvégeztetni a bels alkatrészek tisztítását. Erre elssorban a magasabb páratartalmú évszakok eltt kell figyelni. Kérjen árajánlatot a szervizképviselettl a készülék bels alkatrészeinek megtisztítására. Egyéb óvintézkedések Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, és lehetleg ne okozzon kárt a készülékben. Másolás közben ne nyissa fel az elüls fedelet, ne kapcsolja ki a fkapcsolót, és ne húzza ki a tápkábelt. A készülék megemeléséhez és mozgatásához kérje a szervizképviselet segítségét. Ne érjen a készülék elektromos részeihez, például a nyomtatott áramkörök csatlakozóihoz. A statikus elektromosság kárt okozhat bennük. Ne végezzen a jelen útmutatóban nem említett mveleteket a készüléken. Figyelem: A kezelszervek, beállítások és eljárások használati útmutatóban leírtaktól eltér használata következtében a felhasználót káros sugárzás érheti. Ne nézzen bele a lapolvasó lámpájának fényébe, mert az kifáraszthatja vagy megfájdíthatja a szemét. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ix Fogyóeszközök kezelésére vonatkozó óvintézkedések FIGYELEM A tonertartályt és az elhasznált festéket tartalmazó tartályt ne próbálja meg elégetni, mert a szikrák égési sérüléseket okozhatnak. A tonertartályt és az elhasznált festéket tartalmazó tartályt tartsa gyermekektl távol. A tonertartályból vagy az elhasznált festéket tartalmazó tartályból esetlegesen kiszóródó tonert ne lélegezze be, ne nyelje le, és ügyeljen arra, hogy az ne kerüljön a szemébe vagy a brére. Ha véletlenül mégis belélegzi a tonert, menjen szabad levegre, és öblögessen sok vízzel. Ha köhögni kezd, forduljon orvoshoz. Ha véletlenül lenyeli a tonert, öblítse ki száját, és igyon 12 pohár vizet a gyomor tartalmának felhígítása érdekében. Szükség esetén forduljon orvoshoz. Ha a toner a szemébe kerül, öblítse ki alaposan vízzel.

8 Ha szeme érzékeny marad, forduljon orvoshoz. Ha a toner a bréhez ér, mossa meg szappannal és vízzel. A tonertartályt és az elhasznált festéket tartalmazó tartályt tilos ervel felnyitni vagy megsemmisíteni. Ha a d-copia 284MF telepítve van a készüléken, a fkapcsoló kikapcsolásakor a faxküldési és-fogadási funkció nem használható.ne kapcsolja ki a készüléket, hanem nyomja meg a kezelpanelen lév Power gombot az alvó üzemmódba állításhoz. x HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Egyéb óvintézkedések Az elhasznált tonertartályt és festéktartályt juttassa vissza a kereskedhöz vagy a szerviz képviseljéhez. Az összegyjtött tonertartályt és festéktartályt újrahasznosítják, vagy a hatályos rendelkezések szerint ártalmatlanítják. Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érje közvetlen napfény. Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol a hmérséklet 40 C alatt van, és a hmérséklet és a páratartalom nem változik nagyon hirtelen. Ha a készüléket hosszabb idn át nem akarja használni, vegye ki a papírt a kazettából és a kézi adagolóból, és tegye vissza eredeti csomagolásába. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ xi Lézerbiztonság A lézersugárzás káros lehet az emberi szervezetre. Éppen ezért a gép belsejében keletkez lézersugárzást védburkolatok és küls fedelek zárják el a külvilágtól. Az elírásszer használat során nem juthat ki sugárzás a berendezésbl. Az IEC szabvány értelmében a készülék 1. osztályú (Class 1) lézerterméknek minsül. Figyelem: Az eljárások használati útmutatóban leírtaktól eltér végrehajtása következtében a felhasználót káros sugárzás érheti. Ezeket a címkéket a készülék belsejében lev lézeres beolvasóegységre, nem pedig a felhasználó által elérhet területre ragasztották. Az alábbi ábrán látható címke a készülék jobb oldalán található. xii HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az áramtalanításra vonatkozó biztonsági tudnivalók Figyelem: A tápcsatlakozó az áramtalanításra szolgáló elsdleges eszköz! A készüléken található egyéb kapcsolók kizárólag funkcionális kapcsolók, a készülék áramtalanítására nem alkalmasak. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. MEGFELELSÉGI NYILATKOZAT A 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC és 1999/5/EC DIREKTÍVÁKRA VONATKOZÓAN Teljes felelsségünk tudatában kijelentjük, hogy a szóban forgó termék megfelel az alábbi specifikációknak. EN55024 EN55022 Class B EN EN EN EN EN EN Rádiófrekvenciás adó Ez a készülék adómodullal van felszerelve. Mi, a gyártók ezennel kijelentjük, hogy a készülék megfelel az 1999/ 5/EC direktíva alapvet követelményeinek és egyéb idevonatkozó elírásainak. Rádiós jeladó technológia A tonertartály azonosításához használt rádiós jeladó technológia néhány országban engedélyhez kötött, ezért a készülék használatára korlátozások vonatkozhatnak. MEGJEGYZÉS: Az áthúzott kerekes hulladéktárolóval megjelölt termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyre az Európai Unió területén vonatkozik az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EC direktívája (,,Akkumulátor direktíva"). Ne vegye ki és ne dobja ki a készülékben található akkumulátorokat. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ xiii A másolásra és beolvasásra vonatkozó jogi korlátozások Elfordulhat, hogy a szerzi jog tulajdonosa tiltja a szerzi joggal védett anyagok engedély nélküli másolását és beolvasását. A következ tartalmak másolása/beolvasása tilos és törvényileg büntethet. A korlátozás nem csak ezekre az elemekre vonatkozhat. Tudatosan nem másoljon/olvasson be olyan tartalmakat, amelyek másolása/beolvasása nem engedélyezett. Papírpénz Bankjegy Értékpapírok Bélyegz Személyi igazolvány Okirat A helyi törvények és rendeletek a fent említetteken túli részek másolását is megtilthatják vagy korlátozhatják. xiv HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Jogi és biztonsági információk Kérjük, hogy a készülék használatának megkezdése eltt olvassa el ezeket az információkat. Ez a fejezet az alábbi témaköröket tartalmazza: Jogi információk.... xvi Védjeggyel ellátott nevek.....xvii Energiatakarékosság-szabályozási funkció... xxi Automatikus kétoldalas másolási funkció.

9 .... xxi Papír újrahasznosítása... xxi Energy Star (ENERGY STAR ) Program. xxi A használati útmutatóról......xxii HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ xv Jogi információk Jelen útmutató teljes vagy részleges másolása, illetve bármilyen módon történ sokszorosítása a Olivetti elzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. xvi HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Védjeggyel ellátott nevek A PRESCRIBE és az ECOSYS a Kyocera Corporation védjegyei. A KPDL a Kyocera Corporation védjegye. A Microsoft, az MS-DOS, a Windows, a Windows NT és az Internet Explorer a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Windows Me, a Windows XP és a Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye. A PCL a Hewlett-Packard Company védjegye. Az Adobe Acrobat, az Adobe Reader és a PostScript az Adobe Systems, Incorporated védjegye. Az Ethernet a Xerox Corporation bejegyzett védjegye. A Novell és a NetWare a Novell, Inc. bejegyzett védjegye. Az IBM és az IBM PC/AT az International Business Machines Corporation védjegye. A Power PC az IBM védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az AppleTalk az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye. A készüléket a Wind River Systems, Inc. vállalat TornadoTM nev, valós idej beágyazott operációs rendszerével fejlesztették ki. A TrueType az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye. A TypeBankG-B, a TypeBankM-M és a Typebank-OCR a TypeBank védjegye. A készülékre telepített összes európai nyelv bettípus a Monotype Imaging Inc. vállalattal kötött licencszerzdés keretében kerül felhasználásra. A Helvetica, a Palatino és a Times a Linotype-Hell AG bejegyzett védjegye. Az ITC Avant Garde Gothic, az ITC Bookman, az ITC ZapfChancery és az ITC ZapfDingbats az International Type-face Corporation bejegyzett védjegye. A készülékre a Monotype Imaging Inc. által készített UFSTTM MicroType betkészletek vannak telepítve. A készülék tartalmaz olyan szoftvert, amelynek egyes moduljait az Independent JPEG Group fejlesztette ki. Az összes többi márka- és terméknév a megfelel tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. A jelen használati útmutatóban a TM és az jelölés nem szerepel. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ xvii GPL A készülék firmware-je részben olyan programkódokat is tartalmaz, amelyre a GPL vonatkozik (www.fsf.org/ copyleft/gpl.html). Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl.org/)" The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. xviii HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or

10 other materials provided with the distribution.

11 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word `cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson 4 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ xix Monotype Imaging License Agreement 1 2 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. written consent of Monotype Imaging. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xx HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Energiatakarékosság-szabályozási funkció Az Alacsony fogyasztású mód egy bizonyos id elteltével lecsökkenti az energiahasználatot, az Alvó mód pedig a nyomtatási és faxolási funkciókat várakozó állapotba helyezi, és ha a készüléken legutolsó használattól kezdve a megadott ideig nem végeznek mveletet, az energiafelvételt minimálisra csökkenti. Alacsony fogyasztású mód A készülék az utolsó mvelet elvégzése után 2 perccel automatikusan alacsony fogyasztású üzemmódba lép. Az alacsony fogyasztású mód aktiválása eltti idtartam igény szerint növelhet. További tudnivalók: Alacsony fogyasztású mód és Automatikus alacsony fogyasztású mód, 3-4. oldal. Alvó mód A készülék az utolsó mvelet elvégzése után 15 perccel automatikusan alvó üzemmódba lép. Az alvó mód aktiválása eltti idtartam igény szerint növelhet. További tudnivalók: Alvó és automatikus alvó üzemmód, 35.

12 oldal. Automatikus kétoldalas másolási funkció A készülék alapszolgáltatásai közt megtalálható a kétoldalas másolás. Ha például két egyoldalas eredetit kétoldalas másolatként egyetlen lapra másol, csökkentheti a felhasznált papír mennyiségét. További tudnivalók: Duplex másolás, oldal. Papír újrahasznosítása A készülék képes újrahasznosított papírra nyomtatni, ami csökkenti a környezet terhelését. Az ajánlott papírtípusokkal kapcsolatban kérje a viszonteladó vagy a szervizképviselet segítségét. Energy Star (ENERGY STAR ) Program A Nemzetközi Energy Star program résztvevjeként cégünk megállapította, hogy a termék megfelel a Nemzetközi Energy Star programban foglalt szabványoknak. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ xxi A használati útmutatóról A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza: Fejezet 1 - A készülék részei A készülék részeit és a kezelpanel gombjait mutatja be. Fejezet 2 - Felkészülés a használatra A papír hozzáadásának, az eredetik elhelyezésének, az eszköz csatlakoztatásának módját, valamint az els használat eltt szükséges konfigurációs lépéseket ismerteti. Fejezet 3 - Alapvet mveletek Az alapvet másolási, nyomtatási és beolvasási eljárásokat írja le. Fejezet 4 - Karbantartás A tisztítási mveletet és a tonercserét ismerteti. Fejezet 5 - Hibaelhárítás A hibaüzenetek, papírelakadások és egyéb problémák kezelésének módszereit mutatja be. Függelék Bemutatja a karakterek bevitelének a módját, és felsorolja a készülék jellemzit. A papírtípusokról és papírméretekrl tartalmaz információkat. Szójegyzéket is tartalmaz. xxii HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az útmutató jelölései A szöveg jellegétl függen az útmutató az alábbi jelöléseket használja. Jelölés Félkövér Leírás A kezelpanel gombjait vagy egy számítógépes képernyt jelez. Az érintpanel gombjait jelöli. Érintpanelen megjelenített üzenetet jelez. Kihangsúlyozhat kulcsszót, kifejezést vagy további tájékoztatásra vonatkozó hivatkozást. Megjegyzés Kiegészít információkat vagy további mveleteket jelöl tájékoztató jelleggel. A kötelez és a tiltott elemeket jelöli a problémák elkerülése céljából. Jelzi, mire kell figyelni annak érdekében, hogy meg lehessen elzni a sérülést vagy a gép meghibásodását, és hogyan kell eljárni meghibásodás esetén. Példa Nyomja meg a Start gombot. [Normál] Dlt bets Nyomja meg az [OK] gombot. Megjelenik a Másolásra kész felirat. További tájékoztatás: Alvó üzemmód és automatikus alvó üzemmód a 35. oldalon. MEGJEGYZÉS: Fontos FONTOS: Figyelem FIGYELEM: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ xxiii xxiv HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 A készülék részei Ez a fejezet a készülék részeit és a kezelpanel gombjait mutatja be. Kezelpanel Készülék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1-1 A készülék részei Kezelpanel Megjeleníti a Címjegyzék képernyt, ahol célállomásokat vehet fel, szerkeszthet és törölhet. Felhívja az elz célállomást. FAX hívószám begépelésekor emellett szünet közbeiktatására használható.* Megjeleníti a Cél megersítése képernyt, ahol célállomásokat szerkeszthet és törölhet. Megjeleníti a Célhely hozzáad. képernyt, ahol célállomásokat vehet fel. Manuális faxküldés esetén ezzel a gombbal kérhet és bontható a vonal. * Üzenetkijelz. A készülék használata közben ellenrizze az itt megjelen üzeneteket. Az üzenetkijelz jobb alsó sarkában megjelen menü kiválasztására való. Megjeleníti a rendszermenü/számláló menü képernyt, ahol ellenrizheti a rendszerbeállításokat és a számlálók állását. Megjeleníti az Állapot képernyt, ahol ellenrizheti az állapotot, állapotjelentést nyomtathat és szüneteltetheti, vagy törölheti az aktuális feladatot. Megjeleníti a Másoló képernyt, ahol elvégezheti a másoláshoz szükséges beállításokat. A FAX képernyt jeleníti meg, ahol faxot küldhet.* Megjeleníti a Küldés képernyt, ahol üzenetet, mappát (SMB/FTP) vagy faxot küldhet.* A Dokumentumfiók képernyt jeleníti meg, ahol a dokumentumfiókot és az USB-memóriát kezelheti. Adatok küldése során villog. A nyomtatási feladat végzése során villog. Az üzenet kijelz bal alsó sarkában megjelen menü kiválasztására való. A gyorsgombokhoz (122) rendelt célállomások felhívására való. A gyorsgombok közötti váltásra való (111 és 1222 között).

13 A visszajelz átváltáskor világít (1222). *A faxfunkciók csak az d-copia 284MF típusnál elérhetek. 1-2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék részei 1 Menüpont kiválasztására, valamint a kurzor mozgatására való karakterek, értékek stb. bevitelénél. Kijelöli a választott elemet, vagy véglegesíti a megadott értéket. Törli a beírt számokat és karaktereket. Visszaállítja az alapértékeket, és megjeleníti az alapképernyt. Be- és kikapcsolja a készüléket. Emellett alvó módra való kapcsolásra és abból történ visszakapcsolásra is használható. A készülék hálózati tápellátásának bekapcsolt állapotát jelzi, ha világít. A másolás, nyomtatás, adatátvitel és a dokumentumfiók funkciómenüjét jeleníti meg. Számbillentyzet. Számok és szimbólumok beviteléhez. Az Üzenet kijelz visszaállítása az elz képernyre. Hiba esetén világít vagy villog. Villog, amikor a készülék a memóriában keres. Mveletek befejezése (kijelentkezés) az Adminisztráció képernyn. Programok mentésére vagy behívására való. Megszakítja a folyamatban lév nyomtatási feladatot. Elindítja a másolási és beolvasási mveleteket, valamint a beállítási mveletek feldolgozását. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1-3 A készülék részei Készülék Eredeti fedél (csak d-copia 283MF) Üveglap Az eredeti méretét jelz szegélylap Kezelpanel Fels fedél Elüls fedél Dobegység F töltegység-tisztító Reteszel kar 10 Tonertartály 1-4 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék részei Fels tálca 12 Papírhosszúság-vezet 13 Papírütköz 14 Papírszélesség-vezetk 15 Papírkazetta 16 Papírszélesség-vezetk (kézi adagoló) 17 Kézi adagolótálca 18 Kézi adagolótálca hosszabbítója HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1-5 A készülék részei Horgonycsap 20 USB-csatlakozó 21 Hálózati csatlakozó 22 Hátsó fedél 23 Fkapcsoló 24 Tápkábel-csatlakozó 1-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 Felkészülés a használatra Ez a fejezet tájékoztatást nyújt a berendezés els használata eltt elvégzend elkészületekrl, valamint útmutatást tartalmaz a papírok és az eredeti példányok adagolásáról. Mellékelt elemek ellenrzése 2-2 A kapcsolódási mód meghatározása és a kábelek elkészítése.2-3 Kábelek csatlakoztatása A kijelz nyelvének átállítása [Nyelv] A dátum és az id beállítása A hálózat beállítása (kapcsolódás LAN-kábellel) Szoftver telepítése COMMAND CENTER ( beállítások) küldése Papír betöltése...

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Code: 565804hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Code: 565804hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ d-copia6500mf/8000mf H Code: 565804hu A KIADVÁNYT KIBOCSÁTJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Minden

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Tartalom 1 A készülék részei A nyomtató elején található elemek... 1-2 A nyomtató bal oldalán található elemek... 1-2

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-1100 FS-1300D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-1100 FS-1300D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FS-1100 FS-1300D Ez az FS-1100 és az FS-1300D modell használati útmutatója. Megjegyzés A használati útmutató tartalmaz olyan adatokat, amelyek a készülékek európai és angolszász változataira

Részletesebben

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Használati útmutató

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Használati útmutató KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Használati útmutató Ez a KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E és KM-C4035E modellek használati útmutatója. Ebben az útmutatóban a KM-C2525E elnevezés a percenként 25/25

Részletesebben

C252. Hálózati szkennelési műveletek

C252. Hálózati szkennelési műveletek C252 Hálózati szkennelési műveletek Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 1.1 Üdvözlet... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Mit jelent az, hogy ENERGY STAR termék?... 1-4 1.3 Védjegyek és bejegyzett védjegyek... 1-5 Licenc

Részletesebben

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Többfunkciós nyomtató használati útmutató

KM-1650 KM-2050 KM-2550 Többfunkciós nyomtató használati útmutató KM-1650 KM-2050 KM-2550 Többfunkciós nyomtató használati útmutató A speciális funkciók használata 1 Automatikusan kiválasztja az eredeti méretének megfelelő papírméretet: Automatikus papírkiválasztási

Részletesebben

Használati útmutató NPD5100-04 HU

Használati útmutató NPD5100-04 HU NPD5100-04 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

FS-C8100DN. Használati útmutató

FS-C8100DN. Használati útmutató FS-C8100DN Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 A készülék részei... 1-1 A nyomtató elején található elemek... 1-2 A nyomtató bal oldalán található elemek... 1-2 A nyomtató jobb oldalán található elemek...

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Használati útmutató NPD4935-02 HU

Használati útmutató NPD4935-02 HU NPD4935-02 HU Szerzői jogok és védjegyek Szerzői jogok és védjegyek Szerzői jogok és védjegyek A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső rendszerben vagy vihető át bármiféle

Részletesebben

FS-3820N FS-3830N. Lapnyomtatók. Telepítési útmutató

FS-3820N FS-3830N. Lapnyomtatók. Telepítési útmutató FS-3820N FS-3830N Lapnyomtatók Telepítési útmutató Vigyázat! A nem megfelelő telepítés következtében előforduló károsodások miatt a gyártó céget nem terheli felelősség. Megjegyzés a szoftverhez Nyomtatóhoz

Részletesebben

Használati útmutató NPD5193-00 HU

Használati útmutató NPD5193-00 HU NPD5193-00 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

Használati útmutató NPD4578-01 HU

Használati útmutató NPD4578-01 HU NPD4578-01 HU Szerzői jogok és védjegyek Szerzői jogok és védjegyek Szerzői jogok és védjegyek A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle

Részletesebben

HP Scanjet 200/300. Felhasználói kézikönyv

HP Scanjet 200/300. Felhasználói kézikönyv HP Scanjet 200/300 Felhasználói kézikönyv Szerzői jogok és licencinformációk 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli engedély nélküli reprodukálása, adaptálása vagy fordítása

Részletesebben

Phaser 3300MFP. többfunkciós nyomtató. Phaser 3300MFP. Felhasználói útmutató

Phaser 3300MFP. többfunkciós nyomtató. Phaser 3300MFP. Felhasználói útmutató Phaser 3300MFP többfunkciós nyomtató Phaser 3300MFP Felhasználói útmutató 2008 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. Ez az útmutató kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Az itt szereplő információk

Részletesebben

CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S.

CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE S.A.S. Sorozat Gyors kezdési segédlet Kérjük, hogy a berendezés működtetése előtt olvassa el ezt a könyvet. Elolvasás után tárolja ezt a könyvet elérhető helyen, bármikor szüksége lehet rá. MAGYAR A készülék

Részletesebben

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Suomi Norsk

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Suomi Norsk Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 7220 / 7225 User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Guida per l utente Benutzerhandbuch

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv DSL-N12U. 11N 300Mbps Vezeték nélküli ADSL Modem Router

Felhasználói kézikönyv DSL-N12U. 11N 300Mbps Vezeték nélküli ADSL Modem Router Felhasználói kézikönyv DSL-N12U 11N 300Mbps Vezeték nélküli ADSL Modem Router HUG7218 második kiadás Március 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC. (

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-4112N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944138

Az Ön kézikönyve SHARP MX-4112N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944138 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Többfunkciós nyomtató

Többfunkciós nyomtató SCX-4600 Series SCX-4623 Series Többfunkciós nyomtató Felhasználói kézikönyv képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta. Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

Részletesebben

Xerox WorkCentre 4150 - Használati útmutató

Xerox WorkCentre 4150 - Használati útmutató Xerox WorkCentre 4150 - Használati útmutató 5.0 24.03.06-os verzió Készítette és fordította: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU ENGLAND 2006, Xerox Corporation.

Részletesebben

Kezelõi kézikönyv Lézer nyomtató

Kezelõi kézikönyv Lézer nyomtató T9220 Kezelõi kézikönyv Lézer nyomtató Ez a kézikönyv csak információs célokat szolgál. Az összes ebben a kézikönyvben fellelhetõ információ elõzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Tally nem vonható

Részletesebben

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 6020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5785438

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 6020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5785438 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató XEROX PHASER 6020. Megtalálja a választ minden kérdésre az XEROX PHASER 6020 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router Felhasználói kézikönyv RT-N12 sorozat Szupersebességű vezeték nélküli N router HUG7901 Első kiadás v1 December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC.

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el az útmutató Biztonsági információk című fejezetét. A felhasználói kézikönyv bemutatása A Laser

Részletesebben

25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Kezelési útmutató

25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION LIFETAB. Kezelési útmutató 25,7 cm / 10,1 Tablet-PC MEDION LIFETAB Kezelési útmutató Tartalom 1. Néhány szó az útmutatóról... 5 1.1. Az útmutatóban használt figyelmeztető szimbólumok és kifejezések... 5 1.2. Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

2014. július. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Felhasználói útmutató

2014. július. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Felhasználói útmutató 2014. július BI NI 2014 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A XEROX és a XEROX és ábrás védjegy a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Phaser, a CentreWare,

Részletesebben

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER TÍPUS: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER TÍPUS: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER TÍPUS: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ Tartsa ezt a kézikönyvet elérhető helyen, hogy szükség esetén használni tudja. Vigyázat! A teljes áramtalanításhoz

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Juno sorozat Juno SB kézieszköz Juno SC kézieszköz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Juno sorozat Juno SB kézieszköz Juno SC kézieszköz Verzió 1.00 2009. január Revízió A Trimble Navigation

Részletesebben

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario

Részletesebben