Lelkészi jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lelkészi jelentés - 2011"

Átírás

1 RÓZSATÉRI HÍREK Lelkészi jelentés január 08 mint élõ kövek épüljetek fel lelki házzá (1 Pt 2,5) Egy tanulságos mesét, egy példatörténetet, s egy éneket emlegetek mindenekelõtt, s még sok minden mást, hogy közelebb kerülhessünk annak a mondatnak a titkához, amit az elõbbiekben a Bibliából felolvastam, s feltáruljon elõttünk az elmúlt esztendõ szegénységében és gazdagságában, szegénysége és gazdagsága okaiban, tanulságaiban, ösztönzéseiben. A mese címe: Állatiskola. Egy nap az állatok összeültek, s elhatározták, létrehoznak egy iskolát. Ott volt a nyuszi, a madár, a mókus, a hal, az angolna, és megalakították a Tanulmányi Osztályt. A nyuszi ragaszkodott hozzá, hogy a futás része legyen a tantervnek. A madár állította, hogy a repülés sem maradhat ki. A hal szerint az úszás volt elengedhetetlenül fontos, a mókus pedig a fára mászás mellett kardoskodott. Mindezt figyelembe véve megírták a tanmenetet. Kikötötték, hogy minden állatnak minden órára járnia kell. Noha a nyuszi ötöst kapott futásból, nem tudott fára mászni, mindig leesett. Lassan agykárosult lett, és már futni sem tudott, ötös

2 helyett már csak kettest kapott futásból is, és persze mindig megbukott fára mászásból. A madár gyönyörûen tudott repülni, de a futásban nem volt olyan ügyes. Egyfolytában beütötte a csõrét és a szárnyait. Hamarosan már õ is csak kettest kapott repülésbõl és megbukott a futásban, a fára mászás pedig pokoli kínokat jelentett neki. Eddig a mese. A példatörténet Aesopus története. Az egyszerû parasztember nagy bajban volt. Sehogy sem tudott boldogulni az egymás közt folyton civakodó fiaival. Nem akartak békén élni. Végre is egy feladatot adott nekik. Behozatott velük egy nyaláb pálcát. Jól egybekötötte. Aztán felszólította õket, törjék szét az egészet. Beleizzadtak a nagy igyekezetbe. Nem ment sehogy sem. Akkor föloldotta a nyalábot. Egyenként adta a kezükbe a pálcákat. Így már könnyen ment a dolog. Lássátok! mondta az atya. Így jártok ti is. Ha összetartotok, akkor gyõzhetetlenek lesztek. Míg ha tovább veszekedtek, csak az nem bánik el veletek, aki nem akar. Végül az ének. Az éneket, DVD felvételrõl, Nikodémus körünk karácsonyi alkalmán láttuk, hallgattuk. Énekeskönyvünk 327. éneke hangzott szép latin nyelven, nagy létszámú kórussal a háttérben, s muzsikáló, szimfonikus zenekar kíséretében. A világhírû, vak tenorista, A. Bocelli énekelt. Egy mese, egy történet, s egy ének. Mi is ebben a háromban a figyelemreméltó? A képesség, a közösség és a lélek. Az Állatiskola meséje a képességekrõl szól. S arról a zavarról, hogy a képességek miképpen tudnak ostobán egymás mellé helyezõdni, kötelezõ penzummá válni.

3 Aesopus története a közösségrõl szól. Régi igazság, az mindig kevesebb, mint a kettõ, az önmagában lévõ könnyûszerrel kettétörhetõ, az összefogásban hatalmas erõ rejlik. Az ének, éneklés, s mindaz, amit átfog, felhasznál, a lélekrõl szól, az ihletett lélekrõl, amely képes arra, hogy mindent megmozgatva, képességeket kibontva, mennyiségeket minõséggé formálva csodát teremtsen. Errõl a háromról: a képességrõl, a közösségrõl, és a lélekrõl szeretnék szólni gyülekezeti összefüggésekben, s az elmúlt év történéseire tekintve. Amint errõl a háromról szól az Ige, ami most elõtérbe került: lelki építõelemekrõl, épületet létrehozni képes egybetartozásról, és az élõ Lélekrõl. mint élõ kövek, épüljetek fel lelki házzá. A képességekrõl Még ma is emlékszem arra a nagyszerû kiállításra, amely a gyülekezet 25. születésnapjára készült, 1969-ben. Az akkori, kisebbik közösségi termet szinte teljesen betöltötte a gyülekezet gazdag életérõl szóló beszámoló, fényképek, kedves tárgyak. Arra is emlékezem, hogy még édesapám szolgálati idejében, a 80-as évek elején, egy gyülekezetünkrõl szóló jelentésben az akkori esperes a következõket írta: Rózsatéren minden van van lelkésze, aki fáradhatatlan, van ötlete, a megvalósításhoz ügyessége van gondnoka, és van missziói gondnoka van ifjúsága van kitûnõ énekkar és van mindig ember a presbiterek pótlására pénze is van, minden szükségesre

4 És Istentõl rendelt, nekünk ajándékozott formában, személyi adottságokban, tálentumokban, közösségben, lelki emberekben, nemzedékek közösségében, s nem utolsósorban intézményekben, ma is gazdagok vagyunk. Most nem kezdem sorolni, mi mindennel bírunk (késõbbiekben még rátérek), sõt mi minden feltárulhat még azokból az adottságokból, melyeket nekünk, ma élõknek adott az élõ Isten. Igen, vannak képességek. Úgy, amint az erdõben összegyülekezõ, mesében szereplõ résztvevõknek. Tiszta, szép, eredeti, illõ képességek sorakoztak: a nyuszi, a madár, a mókus, a hal, az angolna képességei. Még az sem volt baj, hogy iskolát alapítottak. Csak, mikor elkezdték átgondolni a tantervet, és megírták a tanmenetet, s megjelentek a kötelezettségek, kényszerek, kiderült, hogy valamit nagyon rosszul csinálnak. És nem gazdagodnak, amikor tanmenetesen együtt vannak, hanem megszegényítik egyvbmást. Sõt elveszítik az eredeti képességet is, minden-minden elszürkül abban a nagy, értelmetlen igyekezetben, hogy mindenkinek mindent ugyanúgy kell csinálni. Vannak okító állatmesék, és sajnos, vannak bosszantó gyülekezeti történetek a képességek megélése módjáról. Mi is a kegyesség képessége? Egyszerûen, és sokoldalúan megválaszolja az ige: Örüljetek az örülõkkel, sírjatok a sírókkal. (Róm 12,15). Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. (Gal 6,2) Kinek a vigasztalás, kinek a tanítás, kinek a prófétálás, kinek a csodatévõ erõ, kinek a fegyelmezés, stb., stb. adatott. Isten népe nem olyan nép, ahol mindenkinek mindent tudnia kell. És mindenkinek, amit tud, azt pontosan úgy kell tudnia, mint a másiknak. Isten népe az a képességekkel megáldott és megajándékozott nép, ahol, mondhatjuk így is a

5 képességek egy sajátos értelmében: helye van az erõnek, és helye van az erõtlenségnek. Helye van a hálaadásnak, és helye van a könyörgésnek. Helye van a kísértésnek, és helye van a kísértésben való helytállásnak. Helye van hiánynak, és helye van a bõségnek. Isten népe mindig olyan nép volt, ahol sohasem kaptak arra parancsot, hogy mindenkinek egyformának, azonos állapotúnak, mondhatjuk, képességûnek kell lenni. Isten népében éppen az a gyönyörködtetõ, hogy elbírja és elhordozza a végleteket, hogy ereje lesz az idõsnek, és bölcsessége a fiatalnak. És jaj annak a közösségnek, gyülekezetnek, ahol mindenki sír, vagy mindenki nevet, vagy mindenki szegény, vagy mindenki bõségben van, vagy mindenki csak Istent dicsér, vagy mindenki csak kétségbeesett. Azért jaj ennek a közösségnek, mert ez bizonyosan hamis, és erõszak szülte közösség. Ezért: aki éppen boldog, ne kérje számon a boldogtalant, akinek Isten megbocsátott, ne botránkozzon meg azon, akit éppen a bûn büntetése ért utol, aki tehetõs, mert mindent szépen és jól intézett Isten áldásában, ne kérje számon azt, aki mindent elherdált. Az Isten népe olyan nép, ahol a mindent eltékozolt hazatérõ és az otthon maradt, savanyú arcú nagyobbik, egyaránt a családhoz tartozik. Mennyi sérelem támad abból, ha kényszerítjük az emelkedett lelkût, hogy legyen szárnyaszegett, ha azt, akinek sikeressé tette Isten jósága a munkálkodását, irigyli, aki veszteségeket kellett elkönyveljen. Így is, és fordítva is. Lehetséges-e mindezekezek kiegészítõ együttese? Bibliai példákkal: átölelheti-e Ézsau Jákóbot? Lehet-e Boáz édesanyja Ráháb, a parázna asszony, ülhet-e Jézus lábainál Simon farizeus és a bûnös asszony egy idõben?

6 A közösség Át is tértünk a közösség gondolatkörébe. Mert mikor lesz kudarcra ítélt, szétszabdalható, összetörhetõ, felszámolható egy közösség? Ha hamis azonosságokban él. Ha mindig, mindennek, mindenkiknél ugyanúgy kell történnie, mert az volna a hiteles. Némelyek felemlegetik a gyülekezetben a régi idõket. Akkor - de mikor is - milyen más volt, miképpen mutatkozott meg a tisztaság, a közösség, az egy akarat. Senkinek semmi sebét nem kívánom feltépni, de nagyon álszent gondolkodás azt hinni, hogy ami rég volt, az szép volt. Édesapám mondta egyszer, évtizednél is hosszabb idõnek kellett eltelnie ahhoz, hogy lássa, valami végre történik a gyülekezetben Lélek szerint. És ezt követõen is, mennyi volt bajból és feszültségbõl. Mert akkor is hasadtak házasságok, nyilvánosan és rejtetten, akkor is volt kenyértörés emberi kapcsolatokban, akkor is volt kínkeserves hitben való neveltetés, akkor is jelentkezett a második nemzedéknél a gyülekezettõl való elidegenedés, volt gondnoki lemondás, volt sebzett elmenetel, volt nyafogás, volt kegyességi kritika, volt önfelszámolás. Ha volt valamiféle titka a réginek, ha volt összefogás, ha volt szépség és tisztaság, ha volt öröm, ha volt vigasz, ha volt õszinteség a kétségben és bûnökben, a dicséretben és a szeretetben, akkor az azért volt, mert megjelent kegyelmi erõkkel a Lélek, mert az erõs felkarolta az erõtlent, mert a kétségest megértette az igaz hitû, mert az egészséges felkereste a beteget, mert a tehetõs szolidáris volt a nyomorúságban élõvel. A Lélek A Lélek, mindig a Lélek, az élõ Lélek, Jézus Lelke az, aki segíteni tud. Aki létre tudja hívni így a közösséget, s ki tudja

7 bontani, s össze tudja hangolni az állapotokat és képességeket. Mindig csak a Lélek. És ez a különös Lélek nem úgy munkálkodott, hogy elvette mindenki életébõl a bajt, hanem hogy adott a bajban társat. Nem úgy szolgált, hogy mindenki szemérõl elvette a könnyet, hanem hogy adott vigasztalni tudó örvendezõt. Ebbõl a Lélekbõl, a sokfélét és végleteset össze és egybeilleszteni tudó Lélekbõl vajon mennyit akartunk az elmúlt esztendõben? Ez az a Lélek, amelynek hiánya mindig zavart támasztott, és ez az a Lélek, amelynek jelenléte mindig csodát teremtett. Kívánom, és imádkozom érte, hogy értsük jobban az elmúlt esztendõben velünk történteket, a személyeseket, a közösségi eseményeket, a szárnyszegettségeket, és emelkedettségeket. És legyen az újesztendõben több Lélek, több Jézusi Lélek, több Szentlélek a gyülekezetben, otthonainkban, emberi szövetségeinkben, lelki testvéri kapcsolatainkban. Ahogyan egy júniusi esküvõ igehirdetése hordozta: Jézus ad, és mindig jobbat ad! Tartsuk most alaposabban, aprólékosabban szemünk elõtt mindazt, amiben részünk volt 2011-ben. 5 pontban szeretném elétek tárni. 1. Kik alkotják gyülekezetünket, s ki milyen módon tartozik hozzánk? Szeretnék néhány szót szólni a lelkészekrõl, gondnokainkról, a presbitériumról, intézményeink vezetõirõl, kisközösségi és szolgálati ágak felelõseirõl, teológusokról, s a gyülekezet egészérõl is.

8 Lelkészeinkért hálás vagyok. Hivatalos alkalmazásban Skultétyné Fekete Katalin szeptember elejétõl került hozzánk, intézményi lelkészként dolgozik. Az a feladata, hogy óvodások, iskolások, munkatársak, szülõk között lelkigondozói szolgálatot végezzen, elõsegítse az intézmény és a gyülekezet szorosabb kapcsolatát, kismértékben itt a gyülekezetben is segítsen. Elkezdte feladatait, bizalmat talált a pedagógusok és a szülõk között, bizonnyal úgy alakul majd a munkája, ahogyan Pál is tanácsolja: Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok.. Tímár Gabriella szíve-lelke teljességével van közöttünk, fõállása és családja gondozása mellett a Simeon Otthon nem hivatalos lelkésze, áhítatait, látogatásait és beszélgetéseit idõseink valamennyien nagyon szívesen fogadják. Szószéki szolgálatai pedig telve vannak lélekkel és értelemmel, hitelesíti az abban sokféleképpen megjelenõ személyesség. Király Levente is itt maradt családjával együtt közöttünk rövid segédlelkészi szolgálatát követõen, doktori képzésben vesz részt, olykor szívesen prédikál köztünk, igehirdetéseinek karaktere személyes és fiatalos, gazdag teológiai tájékozódással, ezért is érezzük hitelesnek szolgálatait. Rúzsa Nagy Zoltán is egy esztendõt töltött velünk, az oktatási intézményben alkalmazhattuk félállásban, szaktanári, óraadói, hitoktatói munkakörben. Teológusainkat emlegetem a folytatásban, s elõmenetelük rendjében: Tamás fiam 6. esztendejét a kunszentmiklósi gyülekezetben tölti, Vass Réka hamarosan abszolvált teológus lesz, Dobó Ágota a 4. évfolyamon tanul, Tihanyi Kristóf és Áron fiam 2. éves hallgatók. Valamennyiükrõl,

9 úgy hiszem a gyülekezet egész közössége nevében mondhatom, jó bizonyságunk van: hivatástudattal, küldetésnek feszítõ erejével, az elsajátítandó ismeretek iránti szomjúsággal, s a gyülekezet közösségében is vállalt, színes, sokoldalú szolgálatukkal reménységgel tekintünk rájuk. A komáromi teológián folytatja levelezõ tagozatos teológiai tanulmányait Barcsa András testvérünk, s lelkigondozóiteológiai ismeretekben gazdag oktatásban vesz részt Horváth Ildikó, iskolánk pedagógusa. Velük kapcsolatban is kitûnik: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert õk megelégíttetnek. (Mt 5,6). Alázattal, Isten iránti hálával mondom, az egész Dunamelléki Egyházkerületben kevés olyan gyülekezet van, ahonnan az elmúlt évtizedekben, a 60-as évektõl kezdve a mai napig olyan sokan folytattak teológiai tanulmányokat, mint Rózsatérrõl. Gondnokaink, dr. Kovács Attila és Pásztor Lajos legfõbb ismérve a közösség iránti szeretet, és egyértelmû felelõsség. Ha Református Egyházunk egészének állapotára tekintek, különbözõ gyülekezetek lelkészeire és gondnokaira gondolok, a számtalan nehéz konfliktusra, meg nem értésre, sokszor kibékíthetetlen ellentétekre, különösen is hálás vagyok azért a lelki-baráti kapcsolatért, amelyet gondnokainkkal megélhetek. Szolgálatukat a gyülekezet most azzal is elismerte, hogy kiemelt bizalomban részesítette õket az õszi presbiter és gondnokválasztáskor. Személyükben a gyülekezet életének az a sajátossága folytatódik, amely kitûnt már annak elsõ lelkésze, és a valamikori gondnokok közötti kapcsolatban. Nemzedékrõl nemzedékre vigyázza Isten a zsoltáros vallomását a gyülekezetben: Ó, mily szép és mily gyönyörûséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. (Zsolt 133,1)

10 Presbitériumunk 6 éves szolgálatának a végére ért, ill. a gyülekezet Választói Közgyûlése szavazatai alapján megválasztásra kerültek régi-új presbitereink, pótpresbitereink. A mandátum végére ért közösség egyik markáns jellemzõje volt, hogy nõk is részt vettek a presbitérium munkájában. Kitûnt, egyáltalán nem jártunk velük rosszul, bizonyos ügyekben átgondoltabbá lettek döntéseink, árnyaltabban értékelhettünk, sokszínûbben gondolkodtunk. El kell mondani, hogy a 6 évig tartó idõszakban lényegesen lelkesebb volt az indulás, mint az érkezés. Elfáradt a presbiteri közösség. Némelyek különösen is. Átgondolva a felelõsséget, saját személyük alkalmasságát, és sok más körülményt, voltak néhányan, akik nem kívánták folytatni e szolgálatot. Köszönjük az eddigi részességet. Jó szívvel kívánjuk, hogy erõt, s lelkesedést merítve a következõ idõszakban újra találkozhassunk velük. Az új presbitérium hamarosan elkezdi szolgálatát. Január 22-én fogadalomtételre kerül sor, február elsõ hétvégéjét pedig Piliscsabán töltjük, ahol alaposabban áttekintük a feladatokat, szabadabban beszélgetünk, és lélekben is készülünk. Változtatásokra is sor kerül a presbitérium életében, meglátjuk Istennek és embereknek kedves, s megfelelõ-e a mód, ahogyan hatékonyabbá, személyesebbé, lelkiségében összetartóbbá szeretnénk alakítani e legfõbb gyülekezeti vezetõi testületet. Jövendõ presbitereinktõl feltétlenül több pontosságot, a szolgálatokban való hûséget és a közösségi alkalmakon való természetes jelenlétet várunk és remélünk. Intézményeink Isten kegyelmes és kedves akaratából mûködnek, megtartattak, jó szolgálatot töltenek be. Hûséges vezetõket tudhatunk élükön, szakavatott, gondos, figyelmes munkatársak veszik õket körül.

11 Simeon Otthonunk élete - bár mondhatjuk, mennyei drága elõtér - az idõskor természetes terheivel teljes. Az évtizedek és évek száma növekedésével a fájdalmak összetettebbek, a betegségek elmélyülnek, a korlátozottságok fokozódnak, az örömteli pillanatok rövidülnek, a gondozói, orvosi, ápolói figyelemre, szeretetre egyre nagyobb szükség van. Selyem Istvánné Jolánka az elmúlt esztendõ elejétõl lett a gondozottak közösségének tagja, összesen 15-en élnek az Otthonban, közöttük legidõsebb testvér, az idén 99. évébe lépõ Soós Ferencné Margit néni. Az intézmény vezetõje, dr. Kovács Attiláné Katalin elveszíthetetlen derûvel, kedvességgel, és olykor nagyon is szükséges határozottsággal igazgatja az életet, a munkatársak szolgálatát. Köszönjük, és segítõinek is minden szeretetüket. Komoly kihívás, hogy az állami költségvetés reálértékben sem tartja az intézményi támogatást, a normatívát, sõt, újra és újra még elvesz abból. Nem akármilyen ügyesség, rátermettség, megértés is kell ahhoz, hogy a külsõ szemlélõnek szinte észrevétlen legyen e meglévõ nehézség. Jó lenne megoldást találni a munkatársak magasabb illetményi megbecsülésére, reméljük, eljön ennek az ideje. Oktatási és nevelési intézményünkkel kapcsolatos legfontosabb hír, hogy a korábbi évekbõl, s kormányoktól elmaradt támogatás megérkezésével véglegesen lezárultak a kölcsönterhek. Ettõl az évtõl kezdõdõen, ha a jó gazdálkodás okán sikerül maradványt képezni, további fejlesztésekre lehet fordítani, s bírhat az intézmény olyan tartalék összeggel, hogy a váratlanul felmerülõ gondok közben is van megfelelõ likviditás. Milyen bátrak (?!) voltunk annak idején (s nem felelõtlenek, mint némelyek gondolták), amikor 2000-ben elkezdõdött az iskola, majd 2006-tól az új óvodaépület kiépítése. Az összességében 1500 m2-nyi építkezés, értéke szerint megközelíti a 300 millió Ft-ot! 1990-ben, ill ban,

12 A gyüle

13 kezet...

14 az egyházi keretek közötti indulásban, semmi pénzünk nem volt, sõt templomépítésben fáradoztunk! Az intézménynek szinte a kezdetektõl, s az elmúlt évben is Nagy Gábor volt az igazgatója. Emberileg sokat köszönhetünk neki is. Személyiségének sok áldott jegye volt, amelyek lehetõvé tették, hogy barátsággal, kedvességgel, jó szóval, megértéssel, példaadó szorgalommal igazgasson, s érje el minden munkatárs életében, s a gyermekek között is azt az eredményességet, amely alapján Kispesten az egyik legjobb hírû oktatási intézmény iskolánk és óvodánk. Az óvodáról, s annak vezetõjérõl (Ablonczyné Szamosközi Éva), munkatársairól csak elfogultsággal tudok nyilatkozni, nem is szaporítom a szavakat. Így szoktam mondani: az óvoda, a maga épületével, összetartó munkatársi közösségével, a szülõk bizalmával egy drága ékszer a szememben. Külön megemlékezem iskolánk egyik meghatározó és intézményalapító pedagógusáról, aki az elmúlt év õszétõl nyugdíjba vonult. Soós Katalin élete, magas szintû oktatói munkája, a minden fillért vigyázó gondossága, konfliktusokat is szeretetben felvállalni tudó, felelõs vezetõi magatartása fáradhatatlan munkabírása nehezen lesz pótolható. Hála érte, hogy itt van gyülekezetünkben, találkozhatunk vele napra nap, iskolánk életében azonban nagyon hiányzik. Az a reménységünk - ha Isten egészségben tartja, s egy kis erõt gyûjthet - nyugállományú tanárként részese lesz még az oktatásnak. Az intézményeink életét számba véve lépjünk most ismét a gyülekezet közvetlen terébe. Közösségünk életének, ti magatok is tudjátok, mennyire jellemzõje, változatlanul, hogy nem csak az un. hivatalosak fáradoznak. De jó, hogy van-

15 nak sokan, akik szeretik Rózsateret, és e szeretetben helyet kap a közösségért való fáradozás. Gyermekeink között, serdülõk és ifjak közösségeiben, kisközösségi és házi csoportos alkalmakon, énekkari közösségben, szép zenélésben, kántori szolgálatokban, hétköznapi és ünnepi eseményekben, missziói, diakóniai, mûszaki, technikai, ifi szoba kialakítói, oktatói, gyógytornás, igéslap készítõ, úrasztali virágról gondoskodó, és más, ezernyi szolgálatban állnak helyt! A VAN gyülekezete mögé lépünk, és újra-újra felfedezzük - Istennek köszönetet mondva - mindazokat, akik készek a feladatokra. Elelfáradók és meg-megújulók, ifjak és idõsek, mindenütt mindenben jelen lévõk és egy-egy területen a maguk tehetségét megmutatók, évtizedek óta hûséggel munkálkodók és az elmúlt évben elsõször szolgálatot vállalók is vannak közöttük. Bölcsek és szorgalmasok, alázatosak és kedvesek, figyelmesek és nemet szinte sohasem mondók. Köszönöm minden mozdulásukat. Nem szeretném, ha kimaradna a visszatekintésbõl azoknak szeretettel és megértéssel való számbavétele, akik élete az elmúlt évben fájdalmakkal, veszteségekkel, lelki-fizikai erõtlenséggel, emberi lehetõségek fölé magasodó, kezelhetetlen gondokkal teli év volt. Nagy terheket hordoztak. Õket szem elõtt tartva, értük imádkozva nagy terheket hordozott a gyülekezet is. Nem lehetett nem észrevenni, hogy a súlyos terhek kikezdik a hitet, a hûséget, a baráti, testvéri kapcsolatokat. Megidézem itt azokat a szavakat, amelyeket olvashatnak majd a testvérek édesapám közeljövõben kiadásra kerülõ tanulmányában, Jób könyve alapján. Ezt írja: A szenvedés sokszínû és rendkívül titokzatos dolog. A szenvedés olyan szükség, ami nélkül a romlandó test nem öltözhetne romolhatatlanságba. A szenvedés az emberi élet tartozéka, amiben a kegyesség sem kapott felmentést. A szenvedés

16 démonai olykor kiszabadulnak,, pusztításuk rettenetes, bûnös és ártatlan egyaránt áldozatul eshet. A szenvedést egyoldalúan értelmezni annyi, mint a vigasztalásra alkalmatlanná válni. Fontos észrevételek, forgassuk mi is a lelkünkben, tudnunk kellene jobban, mélyebben, több együttérzéssel sírni a sírókkal. Itt említem - a gyülekezet közösségét számba véve - hivatalos adatainkat is. Névjegyzékünk alapján 18 év felettiek 411-en tartoznak hozzánk, megközelítõleg család, ill. háztartás. 23 keresztelésre került sor, utoljára 2005-ben, ill. azt megelõzõen 96-ban volt ilyen nagyszámú keresztelésünk. 16-an konfirmációi fogadalmat tettek, egy közülük felnõtt testvér volt. Házassági megáldatást kért 7 házaspár, közöttük a gyülekezet elsõ nemzedékéhez tartozó családokból is találunk fiatalokat, s külön felemlegetem, hogy az Abrók házaspár 25. éves jogi házassági évfordulón döntött úgy, hogy Isten áldását kéri a szövetségre. Szomorú események mentén, a vigasztalásban, együttérzésben is helyt kellett állni. 24 testvérünktõl köszöntünk el, közöttük Molnár Sándortól, Sinoros-Szabó Emilnétõl, Szabó Dánielnétõl, Gáspár Pálnétól, Huszti Istvántól. S már az újesztendõben is gyásszal indulunk: Pethes Gyuláné ravatala mellett kell megállnunk. Mindegyikük nagy veszteség. Adjon erõs lelket, és reménységet az élõ Isten. Évfordulós testvéreinkrõl is megemlékezem. 90., 85., 75., 50. születésnapi jubileumot ünnepeltek gyülekezetünk tagjai. Hálát adunk naptári rendben - Oláh Istvánné (90), Siklós Józsefné, dr. Elek Béláné (85), Hoffmeister Ferencné, Bartha Sándorné, Kincses Sándorné, Vándor Gyuláné (75), Kóra Károly, Varga László, Füle Tamás és felesége Hajnalka, Pásztor Lajos (50) mérföldköves életútállomásáért.

17 2. Az év fontosabb alkalmai, ünnepei, eseményei Az alkalomsorozatok, ezek az intenzív, napra-nap találkozások végig kísérték az esztendõt. Egyetemes imahét, evangélizáció, nagyhét estéi, Pünkösdre készítõ alkalmak, Hálaadás hete, a három református gyülekezetet egybefogó reformációi esték követték egymást. Az evangélizációra külön is kitérek. Emberileg nagy gond támadt. Az igehirdetést vállaló vendég lelkész, érkezése elõtt két nappal, kórházba került. Isten szeretete mégis kirendelte az alkalmas embert: az elsõ hívó szóra igent mondott Victor István nyugalmazott lelkész. Köszönjük az igent, s a tartalmas, átgondolt, ébresztõ igehirdetéseket. Táborozásaink sem maradtak el. Hétvégék Piliscsabán, házasokkal és konfirmandusokkal. Mátraháza pontatlan adminisztrációja miatt most Mályiban volt a szolgálók hétvégéje. Nyáron a kisebb és nagyobb gyermekeket, és az ifjakat fogadtuk szabadságforrási telkünkön, s Tahiban, megszeretett és megszokott helyükön megtartottuk gyülekezeticsaládi lelkiségi táborunkat is. Az õszön fiataljaink is kerestek alkalmas helyet, idõt egy hétvégére, s igen értékes volt az Ifi fél 7 alkalomsorozat is. Mindösszesen a gyülekezet teljes közösségének több mint a fele vett részt valamilyen léleképítõ konferencián. Megtartásukra, végig vitelükre most is csak úgy volt lehetõség, hogy sokan-sokan segítettek. Köszönjük. Gyülekezeti buszos kirándulásunk mentén ismét Erdélybe látogattunk, déli vidékeket kerestünk fel (Temesvár, Arad, Gyulafehérvár, Nagyenyed, stb.), nagyszerû idegenvezetéssel (dr. Egerházy Gizella), példaadó életekkel találkozva, történelmi helyeken megfordulva, egyik tisztelgésünk követte a másikat. Ismét mondogattuk magunkban, s

18 egymás között a Zsidókhoz írt levél ismert szavait: Akikre nem volt méltó - s tán ma sem méltó - a világ (Zsid 11,38), õk ösztönöztek bennünket egyértelmûbb magyarságra, hitéletre, áldozatra. Ünnepeink része volt az egészen új, hó végi vasárnap estéken látogatható un. Zenit (zenés ifjúsági istentisztelet) sorozat. Szívesen jöttek nem csak vendég igehirdetõk, zenészek, zenekarok, hanem maga a gyülekezet is. Új hangvételû, megszokott istentiszteleti rendünknél kötetlenebb együttlétek elgondolkoztattak bennünket a jövõrõl is. Köszönjük az elõkészítés, szervezés és lebonyolítás sok figyelmet igénylõ munkáját. Fehér asztalos, tartalmas, idõseink által különösen is szeretett és látogatott, Karácsonyra és Pünkösdre felkészítõ délutánjaink is voltak. Összeszokott, vidám, mosolygós team viszi végbe emberileg ezeket a kis alkalom csodákat, Dobó Kálmánné Márta vezetésével. És mennyi istentisztelet, ünnepekben, és évközben, igehirdetõk sokasága és sokszínûsége, bibliaórák, imaórák, kisközösségi alkalmak, nagytakarítással is hasznosuló finom ételkészítések (Oláh István és munkatársai), táborhelyeken való felújítási, karbantartó munkálatok (Bogyó László és segítõi), iskolai, idõsotthoni bensõséges ünnepek, családi otthonokban is sorra kerülõ, legújabban közös ebédeléssel is egybekötött házasköri alkalmak (Pásztor-Magyaródi házaskör), Kismama kör (Király Teodóra, Kassai Ildikó), Nikodémus köri értelmes, elgondolkodtató, beszélgetésre késztetõ vendéges alkalmak, gyermek (Nagy Béláné Eszter és munkatársai / Bartha Anikó, Harasztiné Viktória és segítõik / Uttry Orsolya, Pénzes László sok-sok támogatóval együtt) és ifjúsági

19 életünket (Schliszka Csaba és Eszter / Huszár Márta és Lajos Ágnes, munkatársakkal kiegészülve) áttekintõ megbeszélések, együttlétek, asszony kör (Illés Lászlóné), stb., stb. Megemlítem felsorolásszerûen (ABC rendben) azokat, akik vendégként tisztelték meg közösségünket, s elõadással, igehirdetéssel, bizonyságtétellel szolgáltak: Ablonczy Zsolt, dr. Boross Gézáné, Dányi Nagy Márió, Fodorné Ablonczy Margit, Gottfrid Richard, Illés Dávid, Kelemen János, dr.kolarist Krisztina, Lõrincz László, Márkus Gábor és felesége, dr. Nagy István, Nagy Péter, Szalai András, Pocsaji Miklós, Széll Bulcsú, Szûcs László, Victor István. Papok, professzorok, elõljárók, laikusok, Istennek áldottjai. Köszönjük. 3. Anyagi háztartásunkról Mindenki úgy adjon, ahogyan elõre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy ne kényszerûségbõl, mert a jókedvû adakozót szereti az Isten írja Pál a korinthusiaknak (2 Kor 9,7). Így történt közöttünk is? Bizonnyal így is. Országos méretekben jelentkezõ pénzügykezelési gondok, hatalmas adósságok, nehezen kifizethetõ csekkek, létfenntartáshoz alig elegendõ muníciók, a másikra való rászorultság és segítségnyújtás hordozandó terhei között, a közösség tiszteletreméltó áldozatra volt képes 2011-ben is. Sõt! Természetes volt a szolidaritás, a bajbajutottak mellé állás. Amennyi a nehézség a hiány okán, annyi a lelki csendes öröm az adásban és elfogadásban. Mennyi becsülendõ szemérmesség volt az adakozókban, amikor, kik tehették, anonim módon gyakorolták ezt.

20 Köszönjük a perselyáldozatot. Kis mértékben több volt, mint az elõzõ esztendõben. Összesen Ft. A fenntartásra befizetett áldozathozatal Ft volt. Templom alapítványunk bevétele Ft volt, ez magában foglalja az 1 %-os befizetések 450 ezer Ft-ját is. Hálásak vagyunk az un. Butik szolgálatért, itt a bevétel Ft volt. Nehémiás alapunkra, amelynek bevételeit épületfelújítási célokra fordítjuk, összesen 430 ezer Ft érkezett. Korábban már említésre került, Önkormányzatunk is támogatott bennünket 600 ezer Ft-tal a kispesti egyházi felújítási alapból, melybõl a templomtér belsõ festését tudtuk elvégeztetni (Mátrai György). Természetesen sok kötelezettségünk volt kiadási oldalon is. Fûtési, világítási, s más közüzemi terheink, személyi illetmények, segélyek, támogatások meghaladták a 6,5 millió Ft-ot. Perselyáldozatainkkal segítettünk intézményeket, gyülekezeteket: a Tiszta Forrás alapítványt 120 ezer, a Szemere-telepi templomépítést 45 ezer, Nagykovácsi épülõ templomát 25 ezer, a Baár-Madas Gimnáziumot ugyancsak 25 ezer Ft-tal támogattuk. Segíteni igyekeztünk a hétvégi és egész hetes táborozásainkat, összesen közel félmillió Ft-tal (Tahi, Mátraháza, Piliscsaba). A karácsonyi jelképes köszönetmondó ajándékok, az évközi és év végi szeretetvendégségek együttesen ugyancsak közel 500 ezer Ft-ba kerültek. Épületfelújításokra, táborozóhelyek gondozására 490 ezer Ft-ot költöttünk, hangosítás, hangfelvétel, videotechnikai kiadások megközelítették a 100 ezer Ft-ot. Csak a legfontosabbakat említettem. Az esztendõzáráskor ténylegesen mûködésre felhasználható maradvány összegünk 755 ezer Ft volt. Ez a maradvány valamivel magasabb, mint ahogyan az elmúlt évben indultunk.

21 Hadd legyen szabad gondnokaink és presbitereink nevében is megköszönni minden családnak, minden testvérnek a hálaáldozatot! Sokan kérdezik év közben milyen mértékben illik, mélyen mértékben tisztes az áldozathozatal. Az egyházi ajánlás a keresmény 1%-t jelöli meg. Az ószövetségi norma a tized, az újszövetségi a szükség szerinti. Örömmel jelzem, hogy gyarapodtak a gyülekezetben a tizedrészt felajánlók, s közöttük hála érte a pályakezdõ, állásban lévõ fiatalok is! Pénzügyi adataink fontos része iratterjesztési szolgálatunk forgalma. Köszönetet mondunk a Bartha Sándornak és feleségének Klárának, 33 éve fáradoznak. A teljes pénzforgalom 649 ezer Ft volt. A kínálatban idén is szerepelt a Bibliaolvasó Kalauz, ebbõl 100 darab, az Útmutatóból 40 db fogyott. Örömünk hogy esetenként más kiadványok is elõtérbe kerültek. Félemeleti szobánk is segített ebben, jelen volt egyszer-egyszer a Keresztút kiadó, és az Open Art is, a maga szép, míves anyagaival, s a karácsonyi elõzetesben még tetszetõs bibliaborítók közül is válogathattunk. Megköszönöm, hogy anonim ajándékként vásárolhattunk 30 új énekeskönyvet, ráfért a frissítés a készletre, mert elhasználódtak a régiek. Külön megköszönöm a pénzügykezelésben mindig, mindenhol segítõ jobbot nyújtó Siklósi József, Pásztor Lívia, Sándorné Judit hûségét, munkáját.

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Lelkészi jelentés - 2013

Lelkészi jelentés - 2013 2014januari_lj.qxd 1/14/14 9:50 AM Page 1 Lelkészi jelentés - 2013 KISPEST - RÓZSATÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG Elhangzott 2014 január 5-én, az újesztendõ elsõ vasárnapján Igeszakasz : Lk 15,11-32 OTTHONUNK,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben