PROPERTY WATCH. Mennyit ér ingatlana? How much is your property worth? II. Amit az ingatlanlízingrôl. What one shall know about property leases?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROPERTY WATCH. Mennyit ér ingatlana? How much is your property worth? II. Amit az ingatlanlízingrôl. What one shall know about property leases?"

Átírás

1 PROPERTY WATCH ESTON INTERNATIONAL PROPERTY ADVISORS 1138 Budapest, Váci út 141. Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1) Kiadás Issue /005 INGYENES FREE Amit az ingatlanlízingrôl tudni kell 4 6. OLDAL What one shall know about property leases? PAGE 6 8 Mennyit ér ingatlana? II. rész 7 8. OLDAL How much is your property worth? II PAGE 7 8 Loft irodák excentrizmus és hatékonyság OLDAL Loft offices eccentric and efficient PAGE 11 1 Befektetés és fejlesztés Investment & Development 9 10 Irodaházak Office Buildings Üzlethelyiségek Retail Properties Ipari ingatlanok Industrial Properties

2

3 Elõszó / Editorial Tisztelt Olvasó! w Egyesek szerint nincs új a Nap alatt. A kereskedelmi ingatlanok számos részpiaca már részletesen elemzésre került, ahogy jelentõs mennyiségû cikk, hír és jelentés látott napvilágot a budapesti irodapiacról is. Azt gondolhatnánk, a jövõ már nem tartogat újdonságot, a hazai ingatlanpiac érett, folyamatai kiszámíthatóak. Mégis, évrõl évre újszerû megközelítésekkel, egyedi és addig ismeretlen projektkoncepciókkal találkozunk, amit a legtöbb részpiac vonatkozásában az erõs fejlesztõi verseny kényszerít ki. Példaként hozhatjuk a lakásépítéssel és berendezéssel kapcsolatos árucikkekre fókuszáló tematikus kereskedelmi parkokat, a tavalyi évben debütált outlet központokat, az idén átadás elõtt álló strip mall projekteket, vagy akár az egyedi építészeti kialakításokban bõvelkedõ loft irodákat és lakásokat. De nem csak az egyes beruházás-típusok terén bõvül a piaci kínálat. A megvalósítás során kulcsfontosságú finanszírozás, emellett az értékesítés kapcsán is újabb szolgáltatások és együttmûködési formák honosodnak meg. Kevesen ismerik még például az ingatlan lízing konstrukcióját és elõnyeit, és a kiélezett versenyhelyzet ellenére sem vált még igazán hangsúlyossá a bérlõ (vagy vevõ) képviselet, mint az értékesítési tárgyalások lebonyolításának egy igen hatékony formája. Piaci tapasztalataink szerint manapság egyre inkább a személyre szabott szolgáltatások, vagy más szóhasználattal az egyéni igények alapján kidolgozott megoldások juttatják versenyelõnyhöz a piaci szereplõket. Ezek megtalálásához pedig elengedhetetlen mind a piaci folyamatok és újítások átfogó ismerete, mind a részfeladatok kidolgozásának maximális hatékonysága. A piaci kihívások tehát a projektmenedzsment-szemlélet megerõsödését és a megfelelõ szaktudás felértékelõdését hozzák magukkal. A tudás tehát hatalom, az információk hatékony felhasználása pedig megalapozhatja egy adott ingatlanos beruházás vagy tranzakció sikerét. Ennek jegyében, jelen kiadványunkban egy a hazai piacon még nem igazán elterjedt ingatlanfinanszírozási konstrukció, a lízing bemutatásával igyekszünk hasznos ismereteket átadni; emellett áttekintjük a loft irodák újító koncepciójának általános fejlõdését és térnyerését a budapesti irodapiacon. Bízunk benne, hogy mint eddig, ajánlataink mellett haszonnal forgatják szakmai írásainkat is. A hatékony ingatlanos megoldások megtalálásában továbbra is számíthat ránk. Property Watch Az ESTON International Ingatlantanácsadó Rt. kiadványa A publication of ESTON International Property Advisors Kiadja/Publishers: Salamon Adorján ESTON International H-1138 Budapest, Váci út 141. Tel.: (36-1) Fax: (36-1) ISSN Nyomdai kivitelezés: Alfa Interprint Kft. Üdvözlettel, i Dear Readers, Salamon Adorján elnök-vezérigazgató Some people say there is nothing new under the sun. Several commercial property market segments have already been studied in detail and a substantial quantity of articles, studies, and reports have been published on the Budapest office space market. One might think that the future hides no novelties, that the Hungarian property market has become mature, and that its processes are predictable. Still, year after year, we come across new approaches, individual and previously unknown project concepts created in response to the fierce competition among developers. Examples include the thematic business parks, the outlet centres that made their début last year, the strip mall projects to be completed this year, or even the loft offices and homes, with an overflow of individual architectural solutions. But market supply is expanding not only in terms of the types of investments. In the process of project implementation, financing is a key issue. In addition, new services and cooperative forms are adopted in connection with sales. For the time being, few truly understand the workings of a property lease and its advantages, and in spite of tight competition, tenants (or buyers) are not seeking professional representation to help them achieve efficient sales negotiations. According to our experiences with the market, tailor-made services, i.e. solutions shaped according to individual needs, can provide a competitive advantage for market players. In order to find such solutions, a comprehensive knowledge of market processes and innovations is indispensable, as is a maximised efficiency in developing the tasks to be performed. Market challenges, therefore, involve a strengthening of the project management attitude and an appreciation of the appropriate professional skills. Knowledge is power, and the efficient use of information can create the foundation for a successful property investment or transaction. In light of this, our current publication covers a wealth of useful information on leasing, a property financing scheme that is not really widespread yet. In addition, we review the general development of the pioneering concept of loft offices and its expansion on the Budapest office space market. A kiadvány célja, hogy általános tájékoztatásul szolgáljon, a megjelent információk nem képezik semmiféle szerzõdés alapját. The purpose of this paper is to provide general information only and cannot form part of any contract. r A kiadványban szereplõ bérleti díjak és értékesítési árak ÁFA nélkül értendõek. Rental fees and sale prices in this publication do not include VAT. We hope that you will again find the technical articles that accompany our listings useful. You can count on us to help you find efficient property solutions in the future as well. Sincerely yours, i Adorján Salamon Chief Executive Officer

4 PROPERTY WATCH AMIT AZ INGATLANLÍZINGRÕL TUDNI KELL Szalai Szilárd divízió vezetõ Hitel Center A lízingfinanszírozás napjainkra igen gyakorivá vált; a konstrukció ingatlanpiacon történõ térnyerését megalapozza, hogy nagy értékû ingatlanok vétele esetén sem szükséges jelentõs saját tõke lekötése. Finanszírozásszervezési tapasztalataink szerint a cégek gyakran nem kalkulálnak ingatlanlízing igénybevételével, mert kevés információval rendelkeznek az adott konstrukció részleteire vonatkozóan. Az alábbiakban áttekintjük az ingatlanlízinggel kapcsolatos fõbb tudnivalókat, ezzel szeretnénk az Ön ingatlan beruházásához illetve akvizíciójához kapcsolódó döntéshozatalt is támogatni. Az Európai Unióhoz 004-ben csatlakozott Közép-Európai országokban a lízingfinanszírozás a beruházások és a fogyasztás jelentõs eszközévé vált. A tõkehiányos kis- és közepes nagyságú vállalatok üzleti tevékenységének megkezdéséhez és fejlesztéséhez a gazdaság számos ágazatában, szektorában a lízing nyújt megoldást. Ez jelenthet megoldást a modern technológiák és berendezések megszerzése és mûködtetése mellett az ingatlanberuházások, ingatlanvásárlások esetében is. Hazánkban az utóbbi 10-1 évben jelentõsen bõvült a lízinggel finanszírozott beruházások volumene: értékük a mintegy 6 milliárd Ft-ról 003-ra már 1000 milliárd Ft fölé emelkedett. Ezen belül az ingatlanok finanszírozása 68,8 milliárd Ft értékûre nõtt, s ezzel az adott szektor részesedése a teljes lízingpiac közel 7 százalékára bõvült. Ugyanez a szám Nyugat Európában a 30 százalékot is meghaladja. Amint ebbõl is kiderül, az ingatlanlízing, mint finanszírozási módszer, hazánkban még nem terjedt el széles körben. A kedvezõ gazdasági környezetnek köszönhetõen a lízingpiac további bõvülésére lehet számítani, s elõreláthatóan tovább erõsödik a bankok aktivitása a kis- és közepes nagyságú vállalatok részére történõ lízing forrás kihelyezésben. Az ingatlanlízing Az ingatlanlízing jellemzõen nagyobb, nemzetközi vállalatok által épített kereskedelmi ingatlanok, így bevásárlóközpontok, szállodák, termelõüzemek, logisztikai és raktárcsarnokok finanszírozási formája; azonban kisebb cégek is igénybe vehetik ezt a hitelhez képest merõben más konstrukciót, akár saját használatú ingatlan építésekor, vásárlásakor is. Amennyiben tehát a cég nem vállalkozik (vagy nem képes) az ingatlan teljes árának kifizetésére, ennek finanszírozására választhat bankot, vagy lízingcéget is. Ingatlanfejlesztés esetén elsõ lépésként a bank (lízingcég) adásvételi szerzõdést köt a beruházóval (fejlesztõvel), ezzel megvásárolja a telekingatlant, felépítteti az épületet (erre a finanszírozó ugyanúgy vállalkozhat, mint a beruházó), és ezt engedi át a lízingbe vevõnek. Ha a lízingelni kívánt ingatlant nem kell megépíteni, akkor azt átviszik egy kifejezetten erre a célra létrehozott projektcégbe. A lízingcég ezután megvásárolja az ilyen módon létrehozott társaság százszázalékos tulajdonrészét (Ez a megoldás azért is elõnyös, mert a tulajdonszerzés után sem a lízingbeadónak, sem a lízingbevevõnek nem kell az ingatlan kapcsán vagyonszerzési illetéket fizetnie). Az ügyfél mindkét esetben a lízingszerzõdés leteltével szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát, addig havonta vagy egyéb rendszeres idõszakonként fizeti vissza a finanszírozott összeget, kamatokkal együtt. A lízing formái Az ingatlanlízinget választók több finanszírozási típus között választhatnak, a következõk szerint. Pénzügyi lízing: A lízingbe adó megvásárolja vagy felépítteti a beruházó által kiválasztott vagy megálmodott ingatlant, majd annak használatára határozott idõtartamú lízingszerzõdést köt. Az ingatlan a beruházó számviteli nyilvántartásába kerül, és õ jogosult az ingatlan értékcsökkenésének elszámolására is, de az ingatlan tényleges tulajdonosa a futamidõ végéig a lízingbeadó. A lízingdíjak tõke- és kamatrészt tartalmaznak, a kamat költségként számolható el. A tulajdonjog megszerzésének módja két pénzügyi lízing típust definiál: Zártvégû: Ennél a formánál a tulajdonjog átruházás a futamidõ végén automatikus. A törlesztendõ lízingdíjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak, WHAT ONE SHALL KNOW ABOUT PROPERTY LEASES Szilárd Szalai Head of Loan Center Lease financing has become quite common nowadays. The growth of leasing on the property market is based on the fact that with leasing there is no need to tie up considerable funds in high-value properties. According to our experience with financing, companies often fail to consider property leasing because they only have limited information regarding their leasing options. The following is an overview of the main issues surrounding property leasing, presented in order to assist you in your decision-making regarding property investments or acquisitions. In the Central European countries that joined the European Union in 004, lease financing became an important investor and consumer tool. Leasing provides a solution for small and medium businesses with low capital looking to start business activities in a variety of economic sectors. It can be a solution for the acquisition and operation of property investments and property purchases as well. In Hungary, the volume of investments financed through leases saw a substantial increase over the last 10-1 years, increasing from a value of HUF 6 billion to over HUF 1,000 billion by 003. Within this figure for all leases, the lease financing of real estate increased to over HUF 68.8 billion, making the share of this sector in the whole of the lease market almost 7 percent. The figure for lease-financed properties in Western Europe exceeds even 30 percent. This indicates that property leasing as a financing method is not yet widely used in Hungary. Due to a favourable economic environment, the further expansion of the lease market can be expected, and banks should be strengthening their activities involving 'lease assets' for small and medium-sized enterprises. Property leasing Property leasing is typically the financing form used by major international companies when building larger commercial real estate projects such as shopping malls, hotels, production plants, logistics centers, and warehouse halls. However, smaller firms can also use this option, which is fundamentally different from borrowing, for the construction or purchase of properties for their own use. Essentially, if a company is not ready (or able) to pay the full price for a property, it can select a bank or a leasing company to help with the financing. As a first step in a property development project, the bank (or leasing company) concludes a sale and purchase agreement with the investor (developer). Through this, it purchases the real estate property, enables the construction of the building (construction can be undertaken by the leasing company/bank or by the developer), and gives it over for use by the buyer under a lease arrangement. If construction is not required on the property to be leased, the property is transferred to a company established explicitly for this purpose. Afterwards, the leasing company buys 100 percent ownership in that company. (This solution is advantageous since after acquiring ownership, neither the lessor nor the lessee need pay duty on the property obtained.) In both cases, the client acquires the ownership of the property upon the expiry of the lease contract. Until that time, monthly payments (or similar periodic payment) are made to redeem the financing amount, with accumulated interests. Types of leases Those who opt for a property lease can select from a variety of financing schemes, as described below: Financial lease: The lessor purchases or builds upon the selected property, and concludes a leasing contract for its use for a fixed period. The property will be entered into the accounting records of the investor, who becomes entitled to charge depreciation on the property, but the actual owner of the property until the end of the leasing period is the lessor. The leasing fees include the principal and interest, and the interest can be accounted for as costs. There are two types of financial lease, depending on the way in which the ownership rights are acquired: Closed-ended: the transfer of ownership takes place automatically at the 4

5 mivel a teljes ÁFA az ingatlan birtokbavételét követõen az ügyfél által egy összegben kerül befizetésre. A tulajdonjog átruházásáért felszámított illetéket a lízingbe vevõ a futamidõ elején kell, hogy megfizesse. Nyíltvégû (opciós): Itt nem érvényesül automatikusan a tulajdonszerzés, hanem a lízingbevevõ esetleges vevõkijelölési opciót kap, azaz õ dönti el, hogy az elõre meghatározott maradványértéken megvásárolja az ingatlant vagy sem. Az opciós pénzügyi lízing akkor javasolható, ha az ügyfél a szerzõdéskötéskor nem hozott még döntést arról, hogy az ingatlant a futamidõ végén biztosan meg kívánja vásárolni. Ellentétben a zárt végû pénzügyi lízing konstrukciónál, a lízingbevevõ csupán az induló tõkerészre felszámolt ÁFA összegét fizeti meg szerzõdéskötéskor, azaz részletekben fizeti meg a tõkerész ÁFÁ-ját. Az illetéket csak a futamidõ végén kell a tulajdonosnak megfizetnie. Operatív lízing: Leginkább bérlethez hasonlítható, mérlegen kívüli finanszírozási forma, ezért nagyon elterjedt a hazánkban is megtelepült, multinacionális vállalatcsoportok körében. A lízingbe adó által kifejezetten erre a célra létrehozott társaság megvásárolja az ingatlant és bérbeadja azt a lízingbevevõnek. Az operatív lízing közkedvelt, mert a bérleti díjak 100%-a költségként elszámolható, másrészrõl az ingatlan nem terheli a lízingbevevõ (bérlõ) mérlegét, ugyanakkor az ingatlant korlátlanul használhatja, s akár másnak bérbe is adhatja. A nemzetközi üzleti szemléletben oly fontosnak tartott likviditást megõrzi, a megtérülési mutatókat nem befolyásolja. A bérleti díjak tõketörlesztõ részleteit ÁFA terheli, mely a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelõen igényelhetõ vissza. Az átírási illetéket elõre kell megfizetni. Speciális ingatlanlízing, visszlízing (sale and lease back): A visszlízing keretén belül a vállalatok saját tulajdonban lévõ ingatlanjaikat adják el a lízingtársaságnak, majd azonnal visszabérlik tõle. Az ügyletben az eladó és a lízingbevevõ ugyanaz. A visszlízing a lízing egy speciális formája, hiszen a futamidõ végén a tulajdonjog ismét az ügyfélre száll át. A lízingszolgáltatást nyújtó cégek a finanszírozás mellett számos egyéb szolgáltatást is kínálnak, például segítséget nyújthatnak az építési tervek és költségek ellenõrzésében, a kivitelezõkkel történõ tárgyalások lefolytatásában és a megállapodások megkötésében, vagy akár az építési hatóságokkal történõ kapcsolattartásban. Közremûködhetnek továbbá az alvállalkozók versenyfeltételeinek megfogalmazásában és a tendereljárás lefolytatásában, ingatlanbiztosítás megkötésében, az ingatlan teljes szerzõdéses futamidõ alatti üzemeltetésében, illetve adózási, számviteli és jogi szolgáltatást is biztosíthatnak. Az ingatlanlízing elõnyei és hátrányai A lízingkonstrukció kiválasztásakor a kapcsolódó elõnyöket és esetleges hátrányos tényezõket is figyelembe kell venni. Tapasztalataink szerint ezek az alábbiak szerint összesíthetõk. A lízing elõnyei: kíméli a saját tõkét, mert a lízingbevevõ csak az adott ingatlan használatáért fizet, a konstrukció számos kiegészítõ szolgáltatást tartalmazhat, mivel nem minõsül hitelnek, a lízingbevevõ likviditását nem rontja, s hitelképességét nem befolyásolja, további beruházások esetén nem terheli hitelkeretét, a lízing egy kézbõl kínálja fel a beruházás tárgyát és a finanszírozást, a lízingdíj kamat része, s az ingatlan amortizációja csökkenti a társasági adó alapját, s egyben jól tervezhetõ költség, a lízingdíjak a pénzpiaci mozgásokhoz igazodnak, a beruházó kulcsra kész ingatlant kap, miközben saját tevékenységére koncentrálhat ( built to suit konstrukció), a zárt végû lízingnél a beruházó / vevõ élhet opciós joggal, a futamidõ végén lehetõsége van a hosszabbításról, illetve a tulajdonszerzésrõl dönteni, nyílt végû konstrukciónál a vállalat kihasználhatja az Illeték Tv. nyújtotta kedvezményes lehetõségeket, operatív lízing esetén további elõnyt jelent a mérlegen kívüli finanszírozás, a mérlegmutatók javulása, s az a tény, hogy az ingatlan tulajdonlással kapcsolatos adózási és számviteli problémák nem a lízingbevevõnél merülnek fel, továbbá a teljes bérleti díj költségként számolható el. end of the leasing period. The lease fees to be paid contain no VAT, as the whole of the VAT is paid lump sum by the client after the acquisition of the property. The duty for the acquisition of the property is paid by the lessee at the beginning of the leasing period. Open-ended (optional): Here, the acquisition of the property does not take place automatically, but the lessee receives an option right to appoint an eventual buyer, that is, the lessee may decide whether or not he intends to purchase the property at residual value. An optional financial lease may be recommended in cases where, at the time of concluding the contract, the client has not yet made a decision about the purchase of the property at the end of the leasing period. As opposed to a closed-ended financial leasing scheme, the lessee pays only the VAT charged on the initial capital at the time of the conclusion of the contract, that is, the VAT on the principal is paid in instalments. The duty is paid by the owner only at the end of the leasing period. Operating lease: This is most similar to a rental agreement. It is an off-balance sheet form of financing, therefore, it is quite common among multinational corporate groups active in Hungary. A company founded by the lessor specifically for this purpose purchases the property and leases it to the lessee. Operating leases are popular, because 100% of the rent can be accounted for as costs, and the property does not appear in the balance sheet of the lessee (tenant), but it can be used without limitation and even rented out to a third party. This scheme maintains liquidity, considered so important in the international business world, and it does not influence return indicators. The redemption of the capital is subject to VAT, refundable in line with the legislation currently in effect. The duty for the ownership transfer is payable in advance. Special property lease, sale and lease-back: With sale and lease-back plans, companies transfer their own properties to the lease company and immediately lease these back from it. In such a transaction, the seller and the lessee are the same person. Sale and lease-back is a special form of lease, since at the end of the leasing period the ownership rights return to the client. In addition to financing, companies that provide lease services offer many other services as well, such as assistance with checking construction plans and budgets, with negotiations with companies carrying out the implementation and the conclusion of the agreements, or even with maintaining contact with the competent authorities. They can also contribute to the formulation of the bidding rules for suppliers, the administration of the bidding process, the insurance arrangements for the property, the management of the property during the leasing period, and they also offer services covering taxation, accounting, and legal advice. Advantages and disadvantages of property leases When selecting a leasing plan, it is necessary to take into account the related advantages as well as the potentially negative factors. According to our experience, these can be summarised as follows. Advantages of a lease: it frees-up equity, since the lessee only pays for the use of the given property, the plan can include several additional services, since it cannot be considered a loan, it does not deteriorate the liquidity of the lessee, does not influence its creditworthiness, and in the case of further investments, it does not burden its line of credit, a lease offers the investment project and its financing from a single source, the interest portion of the lease fee and the depreciation charges on the property diminish the corporate income tax base, and at the same time, it is a highly predictable amount, the lease fees follow money market developments, the investor receives a turnkey property where it can focus on its core business ('built-to-suit' scheme), in the case of a closed-ended lease, the investor/buyer can take advantage of the option right at the end of the leasing period, a decision can be made about an extension or the acquisition of ownership, in the case of an open-ended scheme, the company can take advantage of the possibilities offered by the Duties Act, in the case of an operating lease, further advantages are provided by offbalance sheet financing, by an improvement in the balance sheet indicators, and by the fact that the taxation and accounting problems occur not at the lessee; in addition, the whole of the leasing fees can be accounted for as costs. 5

6 PROPERTY WATCH A lízing "hátrányai": a zártvégû konstrukciónál a teljes vételárra vetített ÁFA fizetési kötelezettség a futamidõ elején jelentkezik, azaz annak javasolt, aki rendszeres ÁFA elszámolásra kötelezett és általában befizetõ pozícióban van, illetve rendelkezik szabad forrással a teljes ÁFA megfizetésére, operatív lízingnél a bérleti díjakat ÁFA fizetési kötelezettség terheli, továbbá a futamidõ végén a tulajdonjog átszállása nem automatikus, a nyíltvégû pénzügyi lízingnél magasabb maradványértéken a bérbeadó értékesíti, a lízingkonstrukcióhoz kapcsolódó ingatlan átírási illeték az adott finanszírozási formát drágítja, ugyanakkor ezt a bank számára csökkentett kockázatból származó egyszerûbb hitelminõsítési eljárás ellensúlyozza (a lízingbe-vevõ bonitása kevésbé fontos, hiszen a finanszírozó cég az ingatlan tulajdonosa a futamidõ alatt). A lízingfinanszírozásnak számos elõnye van hitellel szemben. Ingatlanlízingnél szükségtelen egyéb fedezet bevonása, hiszen a finanszírozás fedezete maga a lízingelt ingatlan. A szükséges önerõ minimális (0-30%), de akár saját erõ nélküli finanszírozás is lehetséges. A lízingszerzõdés hosszú távú (akár évig terjedõ) is lehet. Összefoglalva A lízing-finanszírozással megvalósított ingatlanprojektekkel elsõsorban az önerõ hiányára találhatunk megoldást, emellett természetesen adót is spórolhatunk. Összehasonlításképpen, egy 500 millió Ft értékû irodát és raktárhelyiséget is tartalmazó ingatlan kalkulált havi bérleti díja körülbelül 6 millió Ft, ugyanakkor, ha ugyanezt az ingatlant egy jó bonitású ügyfél saját erõ felhasználása nélkül 15 éven keresztül lízingeli, a havi lízingdíj 4 millió Ft alatti marad. Mint a mintapéldából is látszik, a különbség óriási, s ez a teljes futamidõ alatt több száz-milliós nagyságrendû is lehet. Bízunk benne, hogy rövid összeállításunk hasznosnak bizonyul ingatlan befektetéseinek, vásárlásainak finanszírozásakor. Ez a tanulmány, sem ennek bármely részlete nem tekinthetõ hivatalos ajánlattételnek, kizárólag a tájékoztatást szolgálja! Anyagi, vagy egyéb felelõsséget nem vállalunk ezen információk felhasználása miatt. 'Disadvantages' of a lease: in a closed-ended scheme, the VAT obligation for the whole of the purchase price is incurred at the beginning of the lease period, i.e. it is suitable for those who are obliged to declare regular VAT and are usually in a net payment position, and who also have the resources to pay the whole of the VAT, in an operating lease, leasing fees are not subject to VAT, and at the end of the lease period the transfer of ownership does not take place automatically, the property is sold by the lessor at a residual value which is higher than in the case of an open-ended financial lease, the duty on the transfer of ownership in connection with a leasing scheme make this financing form more expensive. However, this is compensated by the simpler credit rating process due to a reduced risk for the bank (the rating of the lessee is less important, because the financing company is the owner of the property throughout the leasing period). Lease financing has several advantages over borrowing. In the case of a property lease no other collateral is needed, since the collateral for the financing is the leased property itself. One's own contribution is minimal (0-30%), and financing without a contribution is even possible. A lease contract is a long-term arrangement (up to years). In summary Projects that are implemented using lease financing are a solution for anyone that lacks ready resources, and of course, wishes to save on taxes. To make a comparison: the monthly rental fees calculated for a property with office space and a warehouse facility to the value of HUF 500 million is about HUF 6 million, however, if the same property is leased by a client with a good rating (without requiring any contribution from its own assets) for a period of 15 years, the monthly leasing fee will remain below HUF 4 million. As we can see from this example, the difference is huge, and leasing can save you several hundred million forints over the whole of the lease period. We hope that this short summary proves useful for the financing of your property investments and purchases. Neither this study nor any of its parts can be considered an official offer: it serves information purposes only. We assume no material or other responsibilities regarding the use of the information supplied. 6

7 MENNYIT ÉR INGATLANA?. rész / HOW MUCH IS YOUR PROPERTY WORTH? part Martonosi Ferenc divízióvezetõ Értékelési divízió Milyen esetekben érdemes értékbecslést készíttetni? Milyen ismérvek szerint tekinthetõ egy értékbecslés szakmailag is jónak? Ha ingatlantulajdonosként, vagy vevõ-jelöltként már megfogalmazódtak Önben ezek a kérdések, rövid cikkünkkel szeretnénk velük kapcsolatban támpontokat adni. Hogyan minõsítsünk egy értékelést? Megrendelés esetén az értékelés célja, amit legelõszõr definiálni kell, hiszen ettõl függõen a kapott érték nagymértékben eltérhet. A kérdést két irányból közelíthetjük meg: egyrészt, hogy mire akarjuk használni az értékelést, másrészt az adott módszer szerint elkészült értékelés milyen esetekben ad pontos és hasznosítható információt. Elõször vizsgáljuk meg, hogy mit takarnak, és mikor használhatók a különbözõ értékelési módszerek. A legfontosabb értékelési módszerek a következõk lehetnek: 1) piaci érték alapú értékelések, mint a) hozadéki (hozam alapú) értékelés b) forgalmi (összehasonlító alapú) értékelés ) költségalapú értékelés A HOZADÉKI ÉRTÉKELÉS egyszerûsítve az eszköz által termelt nyereség alapján számolja ki az eszköz értékét, azaz elsõsorban jövedelemtermelõ ingatlanok esetében ad pontos értéket, melyek fõ jellemzõje a pénzhozó képesség. Ilyenek jellemzõen a bérbe adott vagy könnyen bérbe adható lakások, üzletek, szállodák, irodák, és minden olyan ingatlan, mely valamilyen formában hosszútávú és folyamatos pénzbevételt hoz. A FORGALMI ÉRTÉKELÉS során az ingatlanpiacon a közelmúltban eladott, illetve értékesítésre felkínált ingatlanokat elemezzük, és összehasonlítjuk az értékelés tárgyát képezõ ingatlannal. Földterület, valamint beépített ingatlanok értékelésénél az értékelési módszerek közül a forgalmi értékelés adja a legpontosabb értéket. A KÖLTSÉGALAPÚ értékelés lényege, hogy a körültekintõ vásárló nem fizet többet az ingatlanért, mint annak elõállítási költsége. Ez a módszer általában az új építésû, vagy különleges célú ingatlanok értékbecsléséhez szolgáltatja a legmegbízhatóbb értéket. Különleges célú ingatlan lehet pl. egy kórház, vagy egy templom, melyeknél sem az összehasonlítás, sem a hozamtermelõ képesség vizsgálata nem jöhet szóba. Ugyanakkor az így kapott értéknek van a legkevesebb köze a piaci tranzakciókhoz, így nagyon óvatosan kell a módszerrel és a kapott érték értelmezésével bánni. Az értékelés akkor lehet a legpontosabb, ha mindhárom módszer szerint elvégezve közel azonos értékeket ad. Sokszor elõforduló hiba, hogy nagy eltérések esetén egyszerûen súlyozzák az értékeket, ami olyan átlagot ad, amelynek már kevés köze van a piaci megítéléshez. Ezért figyelni kell arra, hogy ne alkalmazzunk olyan módszert, amely torzíthatja az értéket. Például egy a jövõben is óvodaként mûködõ ingatlan esetében nincs értelme a hozadéki értékelés használatának, de a forgalmi értékelés is nehezen értelmezhetõ. Ha ekkor is mindhárom értéket kiszámoljuk és súlyozunk egy becsült értéket, Ferenc Martonosi Head of Valutation Division When is it worthwhile to have your property assessed? What makes a good assessment from a professional perspective? If you've found yourself pondering these questions as either a property owner or a potential buyer, then you may find a few of points of interests in the following short synopsis. How can we evaluate a property assessment? When you request an assessment, the first thing to define is the purpose of the assessment, since the values obtained with assessments for different possible purposes can vary greatly. We can approach this question from two directions: what do we intend to use the valuation for, on the one hand, and in which cases does a given method provide accurate and usable information, on the other hand. First, we should investigate what the different assessment methods mean and where they can be used. The most important assessment methods are as follows: 1) assessments based on market value, such as a) income approach (yield-based) valuation b) turnover approach (comparative) valuation ) cost-based valuation A YIELD-BASED VALUATION, to put it simply, calculates the value of an asset on the basis of profits earned with that asset, that is, it provides an accurate figure first of all in the case of income-generating properties, where the main characteristic is the "money-making ability". Typically, these are residential properties, retail outlets, hotels, or offices that are rented or easy to rent out, as well as any property likely to generate long-term and permanent cash inflow. In a TURNOVER-BASED VALUATION, we analyze properties that were recently sold or offered for sale on the real estate market, and we compare these with the property subject to the valuation. In the valuation of plots of land, as well as buildings the turnover-based approach provides a more accurate value. A COST-BASED VALUATION essentially means that a cautious buyer will not pay more for the property than its production costs. In general, this method provides the most reliable value in the assessment of newlybuilt or special-purpose properties. A special-purpose property can be, for instance, a hospital or a church, where neither a comparison nor the analysis of the income-generation ability are applicable. At the same time, the value obtained this way has the least to do with market transactions, therefore, one should handle this method and the interpretation of the value thus obtained with particular care. A valuation is probably most accurate when it provides almost identical values when carried out using all three methods. A frequent mistake occurs when the values are simply weighted in the case of vastly divergent valuations, giving an average that has little to do with the judgement by the market. Therefore, we should take care not to use a method that is likely to distort the value. For instance, in the case of a property to be operated as a kindergarten, it does not make sense to use an incomebased valuation, but even the turnover approach is difficult to interpret. If, in such a case, we produced all three values and determine an 7

Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu. Tisztelt Olvasó! A publication of ESTON International Property Advisors. Kiadja/Publishers:

Elõszó / Editorial. e-mail: info@eston.hu www.eston.hu. Tisztelt Olvasó! A publication of ESTON International Property Advisors. Kiadja/Publishers: Elõszó / Editorial Property Watch Tisztelt Olvasó! Bizonyára Önnek is ismerõsen hangzik az állítás, mely szerint életünkben az egyetlen állandó dolog a változás. Cégfilozófiánk szerint csak olyan ingatlan-szolgáltató

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Kis halak saját utakon Tulajdonosok vs. üzemeltetők: 2/3-1/3

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Kis halak saját utakon Tulajdonosok vs. üzemeltetők: 2/3-1/3 Kiadás Issue 1/2010 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Kis halak saját utakon Tulajdonosok vs.

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share.

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share. Misszió Our Mission Teljes körű eszközfinanszírozás, ahol a stratégiát, a folyamatokat, a termékeket az ügyfelek és a szállítók szempontjainak maximális figyelembe vétele mellett, hosszú távra alakítjuk

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

on point Budapest City Report Q2 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. második negyedév

on point Budapest City Report Q2 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. második negyedév on point Budapest City Report Q2 21 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 21. második negyedév 2 On Point Q2 21 Economy / Investment The new government has been inaugurated and published their reform plans Gazdaság

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2013 1 2013 MÁRCIUS MARCH WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK ADÓHÍDON 3 Európai bíróság Kedvező európai bírósági ítélet az áfa levonási jogról Előszó Kedves

Részletesebben

on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév

on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév 2 On Point Q4 2010 Economy / Investment Favourable family taxation and new media law exemplifies the work of

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

on point BUDAPEST Q2 2013 Budapest City Report Q2 2013 TENANT MIX Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2013. Második negyedév REAL ESTATE

on point BUDAPEST Q2 2013 Budapest City Report Q2 2013 TENANT MIX Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2013. Második negyedév REAL ESTATE on point Budapest City Report Q2 2013 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2013. Második negyedév Q2 2013 BUDAPEST TENANT MIX REAL ESTATE 2 On Point Budapest City Report Q2 2013 Economy/Investment Hungarian

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q2 2012. 2012.második negyedév

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q2 2012. 2012.második negyedév Budapest City Report Q2 212 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 212.második negyedév 2 On Point Budapest City Report Q2 212 Economy/Investment Economy On July 17t h, Hungary started the highly anticipated credit

Részletesebben

on point BUDAPEST Q1 2013 Budapest City Report Q1 2013 TENANT MIX Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2013. első negyedév REAL ESTATE

on point BUDAPEST Q1 2013 Budapest City Report Q1 2013 TENANT MIX Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2013. első negyedév REAL ESTATE on point Budapest City Report 2013 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2013. első negyedév 2013 BUDAPEST TENANT MIX REAL ESTATE 2 On Point Budapest City Report 2013 Economy/Investment Hungarian Economy The

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q4 2014 / 2014. negyedik negyedév

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q4 2014 / 2014. negyedik negyedév Budapest City Report Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q4 2014 / 2014. negyedik negyedév HU Q4 Economy/Investment Hungarian economy In 2014, on the back of increasing performance of agriculture, manufacturing

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép on.point Q2 2014 / 2014. második negyedév

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép on.point Q2 2014 / 2014. második negyedév Budapest City Report Budapesti Ingatlanpiaci Körkép on.point Q2 2014 / 2014. második negyedév HU Q2 Economy/Investment Hungarian Economy Hungary came out of recession in 2013 and a GDP growth of 2.7%

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

firm value cégérték 2012/02 FÉLREMENT FELVÁSÁRLÁSOK BANANA-SLIP TAKEOVERS IMAP MB Partners cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás

firm value cégérték 2012/02 FÉLREMENT FELVÁSÁRLÁSOK BANANA-SLIP TAKEOVERS IMAP MB Partners cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás STARTUP-BÓL HERCEGI BEFEKTETÉS MAGYARORSZÁG: ÚJ IP-BEFEKTETÉSI KÖZPONT FLOTTAKEZELÉS ÉS ADÓZÁS FELVÁSÁRLÁSI KÖRKÉP MULTI SZÖVETKEZET IMAP MB PARTNERS AZ ÉLEN HŐKEZELT MENEDZSMENT FROM STARTUP TO PRINCELY

Részletesebben