bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/"

Átírás

1

2

3

4 bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Központosított ok Kiegészítő támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1) 11. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II ) Oldal 1

5 kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet 213. évi teljesítés 214. évi várható 213. évi teljesítés 214. évi várható Működési kiadások a.) személyi juttatások b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213. évi teljesítés 214. évi várható 213. évi teljesítés 214. évi várható c.) dologi és egyéb folyó kiadások ebből Köz-Ért Kft-nek d.) támogatásértékű kiadások e.) előző évi -,pénzmaradvány átadás f.) egyéb működési kiadások g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre ebből Köz-Ért Kft-nek h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám Felhalmozási kiadások a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre f.) kölcsönnyújtás g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre Felújítás a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások ( ) Céltartalékok a.) működési b.) felhalmozási Általános tartalék B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) Hitelek, kölcsönök kiadásai a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Megnevezés Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen 9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II ) Oldal 1

6 3. sz. melléklet Bevételek 215. évi eredeti I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 215. évi eredeti 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről Személyi juttatások Elkülönített állami pénzalapból 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Dologi kiadások Helyi önkormányzattól Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 7. Általános tartalék Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak 4 4 Más fizetési kötelezettségek 5. Intézményi működési bevétel Áru-és készletértékesítés 3 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése - - Áfa bevételek Hozam -és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele II. Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről Beruházások II. Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összegből FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból Felhalmozási bevétel tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Működési finanszírozási bevételek - - Működési finanszírozási kiadások - - IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek 1 1 Felhalmozási finanszírozási kiadások - - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7 4. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen I Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3 3 Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2. Egyéb saját bevétel összesen Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) II. Építményadó telekadó 6 6 magánszemélyek kommunális adója 2 2 iparűzési adó Helyi adók összesen Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Átengedett központi adók Pótlékok Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz. 6 6 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj 4 4 Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 3 %-a) 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

8 5. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 215. évben Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 214. évi C. törvény hivatkozás 215. évi terv adatok I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2. számú melléklet I.1. a) számú melléklet I.1. b) sz. melléklet I. 1. ba) sz. melléklet I. 1. bb) sz. melléklet I. 1. bc) 1 2. sz. melléklet I. 1. bd) számú melléklet I.1. c) Beszámítás d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. számú melléklet I.1. d) Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2. számú melléklet I. 2. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. számú melléklet II Óvodaműködtetési támogatás 2. számú melléklet II Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 2. számú melléklet II III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 2. számú melléklet III Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2. számú melléklet III a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés és gyermekjóléti szolgálat b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.a) számú melléklet III. 3.b) 2. számú melléklet III. 3.c) számú melléklet III. 3.d) számú melléklet III. 3.e) 2. számú melléklet III. 3.f) számú melléklet III. 3.g) 2. számú melléklet III. 3.h) 2. számú melléklet III. 3.i) 2. számú melléklet III. 3.j) számú melléklet III. 3.ja) 2. számú melléklet III. 3.jb) számú melléklet III. 3.jc) 2. számú melléklet III. 3.k) l) Gyermekek átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.l) 4. A települési önkormányzatok által biztosítottegyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - 5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2. számú melléklet III.5.a) számú melléklet III.5.b) IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2. számú melléklet IV a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása 2. számú melléklet IV. 1.a) 2. számú melléklet IV. 1.b) 2. számú melléklet IV. 1.c) 2. számú melléklet IV. 1.d) számú melléklet IV. 1.e) 3. számú melléklet IV. 1.g) 4. számú melléklet IV. 1.h) - 2. számú melléklet IV. 2. a) 2. számú melléklet IV. 2. aa) 2. számú melléklet IV. 2. aaa) 2. számú melléklet IV. 2. aab) 2. számú melléklet IV. 2. ab) 2. számú melléklet IV. 2. aba) 2. számú melléklet IV. 2. abb) 2. számú melléklet IV. 2. c) 2. számú melléklet IV. 2. ca) 2. számú melléklet IV. 2. caa) 2. számú melléklet IV. 2. cab) 2. számú melléklet IV. 2. cb) 2. számú melléklet IV. 2. cba)

9 cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 2. számú melléklet IV. 2. cbb) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok - 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 3. számú melléklet Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. számú melléklet Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3. számú melléklet Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3. számú melléklet Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 3. számú melléklet Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3. számú melléklet Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3. számú melléklet Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3. számú melléklet Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 3. számú melléklet 1. a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 3. számú melléklet 1. a) 3. számú melléklet 1. b) 3. számú melléklet 1. c) 3. számú melléklet 1. d) 3. számú melléklet 1. e) 3. számú melléklet 1. f) 11. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 3. számú melléklet Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 3. számú melléklet évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3. számú melléklet Üdülőhelyi feladatok támogatása 3. számú melléklet Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3. számú melléklet Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3. számú melléklet 17. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. számú melléklet Szerkezetátalakítási tartalék 4. számú melléklet Megyei önkormányzati tartalék 4. számú melléklet A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 4. számú melléklet 4. Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás 1. számú melléklet IX. fejezet 1. számú melléklet IX. fejezet Központi források mindösszesen

10 Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi 6. sz. melléklet támogatásértékű bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen előir előir előir előir Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( )

11 Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 7. számú melléklet Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó) Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi -, pénzmaradvány átadás 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. Szocpol és egyéb jutt Költségv. szervnek folyósított támogatás 9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11) Működési célú hitel visszafizetése 14. Finanszírozási működési kiadások 15. Működési kiadások összesen (12+14) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai 19. Támogatásértékű kiadások 2. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 21. Kölcsönnyújtás 22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) Felhalmozási tartalék Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) Felhalmozási célú hitel visszafizetése 27. Finanszírozási felhalmozási kiadások 28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) Kiadások összesen (15+28) BEVÉTELEK 3. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér Felügyeleti szertől kapott támogatás Pf. Költségvetési bevételek (3+ +4) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (41+43) Működési célú hitel 46. Felhalmozási célú hitel 47. Finanszírozási bevételek (45+46) 48. Bevételek összesen(44+47) Létszámkeret (fő) közfoglalkoztatottak létszáma

12 8. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások sorszám Támogatott neve 1 Klebersbersberg Intézménytartó Központ Tárnokőr Egyesület feladatellátásra 868 Összesen: Véglegesen átadott pénzeszközök sorszám Támogatott neve 1 Köz-Ért Kft 46 2 Szakszervezet 1 3 Rákóczi Szövetség 1 Bolha Focitanoda 1 KSK 1 sport tevékenység pályázat 1 5 civil szervezetek pályázat 1 Összesen: 5 7

13 Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak a feladatonként 9. számú melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 214. évi nettó ÁFA bruttó Önkormányzat Útépítési tervek Ifjúsági Park terv Térinformatika Honlapfejlesztés Közvilágítás fejlesztés (+2 e Ft 111/XIII/214) Benta-híd járdaépítés Közlekedésfejlesztési koncepció Dózsa Gy. U. járdaépítés Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése Pitypang óvoda udvari tároló építése/ántsz Bölcsőde építés Bölcsődéhez közművek bekötése Bölcsőde udvar és parkoló fejlesztés 154/VII/ számítástechnikai eszközök beszerzése rekultivált területen vízelvezetés kialakítása önkormányzati sportöltöző bővítése PH számítástechnikai eszközök beszerzése 13/214 (VII.3); 111/IV/214 (IX.18) Önkormányzati épületek csatorna bekötése Géza u csatorna orvosoknak szerver Művelődési Ház székek és asztalok beszerzése Rákóczi-Hazatérők kereszteződés átépítése Polgármesteri Hivatal Projektor beszerzés Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Konyha 1 literes melegvíz tároló beszerzése Bölcsőde konyha felszerelése Összesen:

14 1. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi felújítási kiadásainak a célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 215. évi nettó ÁFA bruttó Szobor felújítás Óvoda felújítás MikroVoks Egészségház parkoló vízelvezető rács Hivatal elektromos hálózat bővítés Egészségház parkoló vízelvezetőrács Kormányhivatal költöztetése Művelődési Ház festés Művelődési Ház ablakcsere Temető parkoló Ilona u. 1/a kazán felújítás Dózsa Gy út gyalogút Összesen:

15 Tartalékok 11.számú táblázat Megnevezés Tartalékok összege 1 2 Letét Környezetvédelmi Alap Vízügyi Alap KHT végelszámolás költsége 625 bérkompenzáció előleg 429 MÁK finanszírozási előleg 15 3 működtetés Működési céltartalék Ingatlanokból származó bevétel Csatorna társulás támogatás önrésze Községfejlesztési Alap 1 KMOP (ASP pályázat) 13 9 Köz-Ért Kft zöldfelület karbantartás 4 9 Géza u. csatorna Lakásfelújítási Alap 3 Fejlesztési céltartalék Céltartalék összesen Általános tartalék 4 4 Tartalékok összesen

16 12. számú melléklet sorszám Kötelezettség jogcíme Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Működési célú hiteltörlesztés ÖSSZESEN Köt. váll. éve Szerződő partner 214. április 15- én 214. egész éves után Összesen ( ) eft Érvényesség

17 13. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek EU-s projekt neve, azonosítója: Tárnok bölcsöde építése KMOP Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Ft Források összesen

18 COFOG_14_sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként Kormányzati funkció elnevezése ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Adó- vám - és jövedéki igazgatás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények START-munka program- Téli közfoglalkoztatá s Út, autópálya építése Lakáshoz jutást segítő támogatások Területfejlesztés igazgatása Területfejlesztési projektek és támogatásuk Közvilágítás Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Civil szervezetk működési támogatása Civil szervezetek projekt támogatása Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartáss al, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Elhunyt személyek hátramaradott ainak pénzbeli ellátása Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások Összesen Kormányzati funkció száma KIADÁSOK Önkormányzati jogalkotás és Közvilágítás Városközséggazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzato k elszám a ktgvi szerveikkel Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív és helyi alapon Ápolási díj méltányossági alapon Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély (felnőtt) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi -, pénzmaradvány 5. átadás Végleges pénzeszközátadás államh. 6. kívülre Társad. És szocpol jutt Költségv. szervnek folyósított 8. támogatás Pf. működési célú költségvetési kiadás 9. (1+ +8) Általános tartalék Működési célú céltartalék Pf. Nélküli működési célú költségvetési 12. kiadás Költségvetési működési kiadások 13. (9+11) Működési célú hitel visszafizetése 15. Finanszírozási működési kiadások 16. Működési kiadások összesen (12+14) 17. Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai 2. Támogatásértékű kiadások 21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 22. Kölcsönnyújtás 23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) Felhalmozási céltartalék Pf. nélküli költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23) 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási 28. kiadások Felhalmozási kiadások összesen 29. (26+28) Kiadások összesen (16+29) Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 35. Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Működési támogatási kölcsönök 39. visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön 4. igénybevét,, visszatér Felügyeleti szertől kapott támogatás 42. Pf. Költségvetési bevételek (3+ +4) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (42+44) Működési célú hitel 47. Felhalmozási célú hitel 48. Finanszírozási bevételek (46+47) 49. Bevételek összesen(45+48) Korábbi szakfeladat elnevezése BEVÉTELEK Korábbi szakfa száma 1 Közgyógyellátás Oldal 1

19 COFOG_14_sz 14. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkciónként Óvoda tevékenységei kormányzati funkciónként Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkciónként ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztá ssal kapcs fa Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Ifjúságegészségügyi gondozás Idősek, demens Gyermekjóléti betegek szolgáltatások nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Házi Szociális segítségnyújtás Családsegítés étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Bölcsőde Összesen Kormányzati funkciók összesen Címrend Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mezőőrök Közterület rendjének fenntartása Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai Óvodai nevelés, ellátás nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ifjúságegészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Családi napközi ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Isk. intézményi étkeztetés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások 5. Előző évi -, pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Társad. És szocpol. Jutt Költségv. szervnek folyósított támogatás Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) Tartalékok Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás Költségvetési működési kiadások (9+11) 13. Működési célú hitel visszafizetése 14. Finanszírozási működési kiadások Működési kiadások összesen (12+14) Felújítási kiadások Beruházási kiadások 18. Pénzügyi befektetések kiadásai 19. Támogatásértékű kiadások Kölcsönnyújtás Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás ( ) Felhalmozási céltartalék Pf. nélküli költségvetési kiad Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 28. Finanszírozási felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen (25+27) Kiadások összesen (15+28) Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések Támogatásértékű felhalm. bevételek Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 37 Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 39 Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 1 4 Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér Felügyeleti szertől kapott támogatás Pf. Költségvetési bevételek (3+ +4) Pénzforgalom nélküli bevételek Pf. Nélküli költségvetési bevételek Költségvetési bevételek (41+43) 46 Működési célú hitel 47 Felhalmozási célú hitel 48 Finanszírozási bevételek (45+46) Bevételek összesen(44+47) Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK 51 KIADÁSOK Oldal 2

20 Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 15. számú melléklet Ezer Ft Sorszám Bevételi jogcímek 214.évi Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési céli központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevételem ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finnanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal 1. számú melléklet Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

2015. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Sorszám 215. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke Melléklet tárgya: 1. Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke 2. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 3. Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. 2014. évi előirányzat 1. melléklet a 1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben