3. sz. melléklet. A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) el fizet i szolgáltatáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. sz. melléklet. A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) el fizet i szolgáltatáshoz"

Átírás

1 3. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: augusztus 2-ától Készítés idpontja: Utolsó módosítás idpontja: Tartalomjegyzék I. AZ ÜZLETI MELLÉKLET HATÁLYA...2 II. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK...2 III. BELFÖLDI SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK...3 IV. ÜZLETI ELFIZETI SZERZDÉSSEL IGÉNYBE VEHET TARIFACSOMAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZOK DÍJAI TARIFACSOMAGOK Üzleti Alap tarifacsomag Üzleti Pro 1 tarifacsomag ÜZLETI TARIFACSOMAGOKHOZ IGÉNYBE VEHET TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK Cégen belül 0Ft Költség- és híváskontrol Kedvenc vezetékes körzet Hívástovábbadás Rövid hívószám és virtuális csoporttag MobiTrend Mini MobiTrend Plusz PartnerKörzet (lezárt, de meg nem szüntetett) UniKörzet MultiKörzet PartnerRégió Partnerország Mesterhármas perc után 0 Ft NEMZETKÖZI ÉS ROAMINGHÍVÁSOK...19 Üzleti Roaming Átalány TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK FLOTTAKÖVETÉS ZÖLDSZÁM KÉKSZÁM BLACKBERRY MEGOLDÁSOK /29. oldal

2 I. AZ ÜZLETI MELLÉKLET HATÁLYA Az ÁSZF Törzsszövegében meghatározott, adószámmal rendelkez üzleti/intézményi elfizetvel (továbbiakban: üzleti Elfizet ) a Szolgáltató számlás szolgáltatásainak igénybevételére kötött szerzdések alapján létrejött ÜZLETI elfizeti jogviszonyra az Általános Szerzdési Feltételek rendelkezéseit a jelen mellékletbe foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni, azzal hogy amennyiben a jelen melléklet elírásai az ÁSZF Törzsszövege vagy Díjszabások rendelkezéseitl eltérnek, úgy jelen melléklet rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF beleértve jelen melléklet rendelkezéseit - vonatkozik keretszerzdéssel rendelkez üzleti Elfizetkre, amennyiben keretszerzdésük, vagy külön megállapodásuk eltéren nem rendelkezik. II. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK Az üzleti Elfizetk igénybe vehetik mindazon lakossági szolgáltatásokat is, amelyek egyébként a számlás Elfizetk rendelkezésére állnak és amelyeket ÁSZF 1. sz. melléklete (Díjszabás) tartalmaz, feltéve hogy a jelen melléklet rendelkezései vagy az igénybe vett más szolgáltatásra irányadó szabályok azt ki nem zárják, illetve nem korlátozzák. A Szolgáltató a jelen mellékletben meghatározott, valamint egyéb üzleti tarifacsomagokra vonatkozó mobil távközlési elfizeti szolgáltatás igénybevételét biztosítja az üzleti Elfizetnek, a jelen mellékletbe foglalt feltételek szerint. Az Elfizet az Üzleti Elfizeti Szerzdés alapján kizárólagosan az Üzleti Pro 8, az Üzleti Pro 3, az Üzleti Alap, továbbá az Üzleti Pro 1, Üzleti Keret , Üzleti Keret és Üzleti Keret tarifacsomagokat veheti igénybe, ezek közül választhat. A kizárólagosságot nem sérti, ha az Elfizet Autóskártya, Adatkártya, Mobil Internet vagy ipari tarifacsomagú elfizetést vesz igénybe. A kizárólagosság feltételei változhatnak, mely változásokról a Szolgáltató az ÁSZF módosítás szabályai szerint (Törzsszöveg IV. fejezet 2. pont) értesíti az Elfizett. Amennyiben az Elfizet valamely elfizetésére Cégen belül 0Ft vagy MobiTrend Plusz vagy Mesterhármas szolgáltatás aktiválását kéri, az a szolgáltatás jellegébl adódóan azt jelenti, hogy a Szolgáltató az Elfizet valamennyi elfizetésére egységesen Cégen belül 0Ft vagy MobiTrend Plusz vagy Mesterhármas szolgáltatást aktivál. A MobiTrend Plusz vagy Bázis szolgáltatás és az egyéb szolgáltatások megrendelése esetén érvényes egyéb feltételeket a jelen melléklet díjszabása tartalmazza. Jelen melléklet a hatálybalépésekor értékesített, keretszerzdés nélkül igénybe vehet üzleti tarifacsomagokat tartalmazza. A lezárt, de még meg nem szüntetett tarifacsomagok, valamint a keretszerzdésben rögzített üzleti tarifacsomagok feltételeire, annyiban vonatkozik, amennyiben az adott tarifacsomaghoz kapcsolódó valamely szolgáltatás jelen mellékletben szerepel és a megkötött Elfizeti Szerzdés és/vagy keretszerzdés másként nem rendelkezik. 2/29. oldal

3 III. BELFÖLDI SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK Az Üzleti Alap, az Üzleti Pro 1, Üzleti Pro 3 az Üzleti Pro 8 valamint az Üzleti Keret tarifacsomagok hívásdíjainak, illetve a jelen melléklet Díjszabása szerint átirányított hívások díjainak meghatározásakor a forgalmi díjak mérése belföldön 1 másodperces számlázási egységekben történik. Amennyiben a tarifacsomag lebeszélhetséget tartalmaz, arra a következk vonatkoznak: Az Üzleti Pro 1, Pro 3, Pro 8 tarifacsomag havidíj lebeszélhetség az alábbiakra vonatkozik: belföldi normál díjas hanghívások, hangposta hívás, kékszám hívás, hálózaton belüli átirányítás, PartnerKörzet hívások, Uni- és MultiKörzet hívások. Az Üzleti Keret tarifacsomagok havidíjának lebeszélhetsége az alábbiakra vonatkozik: belföldi normál díjas hanghívások, hangposta hívás, kékszám hívás, hálózaton belüli átirányítás, Uni- és MultiKörzet hívások, belföldi SMS. Az Üzleti Keret tarifacsomagok esetében a havidíj lebeszélhetség kedvezménye az azonos ügyfélszámon található elfizetések között összevonható. Az Üzleti Keret tarifacsomagok esetében a lebeszélhetség kedvezménye nem vihet át a következ számlázási idszakra és más kedvezménnyel sem vehet együtt igénybe (például külön kedvezményes hívásra nem használható fel). Az Üzleti Keret tarifacsomagok esetében a tarifacsomag váltása számlazárással történik, valamint.idarányos tarifacsomag havidíj kerül számlázásra és idarányos forgalmi díjkedvezmény vehet igénybe. Az Üzleti Keret tarifacsomagok havi díjának lebeszélhetsége nem vonatkozik a Szolgáltató ÁSZF-ének részét képez Számlás Díjszabás (ÁSZF 1/A melléklete) I. fejezet 2.4. pontjában felsorolt, a Szolgáltató szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos id és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehet igénybe: fax-, adat alapú és mobil adatközvetít szolgáltatásokra valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas, illetve PartnerRégió szolgáltatások keretein belül kezdeményezett hívásokra. A lebeszélhetség feltételeit a Szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani, melyrl Elfizett tájékoztatja. IV. ÜZLETI ELFIZETI SZERZDÉSSEL IGÉNYBE VEHET TARIFACSOMAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZOK DÍJAI 4.1. TARIFACSOMAGOK Üzleti Alap tarifacsomag Az ÜZLETI Alap tarifacsomag igénybevételének feltétele, hogy az üzleti Elfizet határozatlan idre számlás elfizeti szerzdést kössön az ÁSZF szerint és aktív, Üzleti Alap tarifájú, számlás elfizetéseinek száma nem csökken 1 alá. Az üzleti Elfizet köteles az Elfizeti Szerzdés idtartama alatt a limit száma szerinti elfizetést Üzleti Alap tarifában aktívan fenntartani. Az Üzleti Alap tarifacsomag havi díja elfizetésenként 1 237,50 Ft (nettó 990 Ft + áfa) Az Üzleti Alap tarifacsomag beszéd-percdíjait az alábbi táblázat tartalmazza: 3/29. oldal

4 Hívásirány és idszak Hálózaton belüli hívás napszaktól függetlenül Vezetékes hívás napszaktól függetlenül Hálózaton kívüli mobilhívás napszaktól függetlenül Hangpostahívás napszaktól függetlenül Percdíj 35 Ft (28 Ft + áfa) 35 Ft (28 Ft + áfa) 35 Ft (28 Ft + áfa) 35 Ft (28 Ft + áfa) Üzleti Pro 1 tarifacsomag Az ÜZLETI PRO 1 tarifacsomag igénybevételének feltétele, hogy az üzleti Elfizet határozatlan idre számlás elfizeti szerzdést kössön az ÁSZF szerint és aktív, Üzleti Pro 1 tarifájú, számlás elfizetéseinek száma nem csökken 1 alá (limit). Az üzleti Elfizet köteles az Elfizeti Szerzdés idtartama alatt a limit száma szerinti elfizetést Üzleti Pro 1 tarifában aktívan fenntartani. Az Üzleti Pro 1 tarifacsomag havi díja elfizetésenként 4 362,50 Ft (3 490 Ft + áfa), amely 100%-ban lebeszélhet az alábbiak szerint. Az Üzleti Pro 1 tarifacsomag magában foglalja (0 Ft-os havidíjért) a Cégen belül 0Ft szolgáltatást, amely biztosítja a 0 Ft percdíjú csoporthívást. Az Elfizet kérésére a Cégen belül 0Ft szolgáltatás helyett MobiTrend Plusz szolgáltatás is megrendelhet, 1 487,50 Ft (1 190 Ft + áfa) havidíjért. Az Üzleti Pro 1 tarifacsomag beszéd-percdíjait az alábbi táblázat tartalmazza: Hívásirány és idszak Hálózaton belüli hívás napszaktól függetlenül Vezetékes hívás napszaktól függetlenül Hálózaton kívüli mobilhívás napszaktól függetlenül Ügyfélszámon belüli hívás napszaktól függetlenül Hangpostahívás napszaktól függetlenül Percdíj 30 Ft (24 Ft + áfa) 30 Ft (24 Ft + áfa) 30 Ft (24 Ft + áfa) 0 Ft 30 Ft (24 Ft + áfa) Az Üzleti Alap és Üzleti Pro 1 tarifacsomagokhoz kapcsolódó további díjak: Üzleti Alap Üzleti Pro 1 0 Ft Ügyfélszámon belüli hívás 35 Ft (28 Ft + áfa) (A Cégen belül 0Ft szolgáltatás a tarifacsomag része) Belföldi SMS 35 Ft (28 Ft + áfa) 30 Ft (24 Ft + áfa) Kékszám Megegyezik a hálózaton belüli hívások árával Zöldszám Megegyezik a hálózaton belüli hívások árával 4/29. oldal

5 SMS nemzetközi hálózatba Átirányítás hálózaton belül Átirányítás ügyfélszámon belül Átirányítás más belföldi mobil hálózatba Átirányítás belföldi vezetékes hálózatba Átirányítás külföldi számra Belföldi MMS GPRS forgalomra érvényes csúcsid 62 Ft (49,60 Ft + áfa) Megegyezik a hálózaton belüli hívások árával. Megegyezik a hálózaton 0 Ft belüli átirányítás árával Csúcsidben ( ) 60,41 Ft (48,33 Ft + áfa) csúcsidn kívül ( ) és hétvégén 37,5 Ft (30 Ft + áfa) 8,31 Ft (6,65Ft + áfa) Megegyezik az adott országra vonatkozó nemzetközi hívásdíjjal. 135 Ft (108 Ft + áfa) Csúcsid: , egyéb idszak: és hétvége Az Üzleti Alap, Üzleti Pro 1, Üzleti Pro 3 valamint az Üzleti Pro 8 tarifacsomagokhoz nem rendelhet meg a Család Csomag, 5 perc után 0 Ft, djuice Nightlife, djuice Nonstop, PannonPlusz, PannonTeam és PannonTOP3, Díjcsökkent és Egyszeri díjas díjcsökkent szolgáltatás ÜZLETI TARIFACSOMAGOKHOZ IGÉNYBE VEHET TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK Cégen belül 0Ft Költség- és híváskontrol Kedvenc vezetékes körzet Hívástovábbadás Rövid hívószám és virtuális csoporttag Mobitrend Mini Mobitrend Plusz PartnerKörzet UniKörzet MultiKörzet PartnerRégió PartnerOrszág Mesterhármas perc után 0 Ft Cégen belül 0Ft A szolgáltatást igénybevev üzleti Elfizet, egy ügyfélszám alatt lév elfizetései által alkotott hívócsoport tagjai (egy ügyfélszám alatt lév elfizetések) 0 Ft-os percdíjért hívhatják egymást belföldön, bármely napszakban. A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a 5/29. oldal

6 szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: A szolgáltatás az Üzleti Keret Üzleti Keret és Üzleti Keret , az Üzleti Alap, Elit, Expert, Standard, Komfort és Partner tarifacsomagokhoz 480 Ft-ért (384 Ft + áfa) rendelhet meg elfizeti hívószámonként. Az Üzleti Pro 1, az Üzleti Pro 3 és Üzleti Pro 8 tarifacsomagok pedig magukban foglalják. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A Cégen belül 0 Ft szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam Költség- és híváskontrol A szolgáltatás segítségével meghatározható, hogy az Elfizet által megjelölt személy (használó) vagy csoport, mely irányokba telefonálhat az üzleti Elfizet elfizetésének terhére, illetve számlájára. Ezen hívásengedélyezési szabályok a beállítást követen, hívásindításkor automatikusan lépnek életbe. A szolgáltatás segítségével letilthatóak a külföldi és belföldi mobil, valamint a belföldi vezetékes hívószámok tetszleges köre (akár telefonszám szinten is). a munkaidn kívüli hívások A Szolgáltatás alapvet funkciója a hívott szám és az id alapú költségkontroll. A szolgáltatás megrendelésével az üzleti Elfizet, elfizetéseit különböz csoportokba, ún. ügyféltípusokba sorolhatja. Ezek az ügyféltípusok a telefonálási lehetségekben, hívásirány-korlátozásokban térnek el egymástól. Az elfizetések besorolását az egyes csoportokba az üzleti Elfizet döntheti el. 6/29. oldal

7 A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett-. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás megrendelésekor a céges elfizetések tekintetében alkalmazott költségkontroll szabályok beállítására a MobiTrend adminisztrációs felületen nyílik lehetség. A szolgáltatás révén elérhet - a céges hívócsoport tekintetében értelmezett - hívásengedélyezési beállítások díjmentesen bármikor módosíthatók a MobiTrend adminisztrációs felületen. A Költség- és híváskontroll szolgáltatás funkciói kiterjeszthetk a Magánszámla elfizetés igénybevételével. (Elfizeti hívószámonkénti havidíja 900 Ft (720 Ft + áfa). Magánszámla elfizetés révén nem csupán az id, vagy hívott szám alapú elkülönítés, de az elhívóval történ és a költséghatár alapú elkülönítés funkciók is elérhetvé válnak. Az elhívóval történ elkülönítés során a telefonáló a hívás indítása eltt, *0* (vagy *7*) karakterek beírásával jelezheti, hogy az adott hívás magánhívás. A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: A szolgáltatás havidíja 500 Ft (400 Ft + áfa) elfizeti hívószámonként. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A Költség- és híváskontroll szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam A Költség- és híváskontroll szolgáltatás funkciói közül külföldi hálózaton (roamingolás esetén) csak a költséghatár alapú elkülönítés elérhet (Magánszámla elfizetés 7/29. oldal

8 igénybevételével). Minden egyéb külföldön indított és fogadott hívás az üzleti számlán jelenik meg. A költséghatár alapú forgalmi díj szétválasztás funkció az Üzleti Keret tarifacsomagok számára nem elérhet Kedvenc vezetékes körzet A szolgáltatást igénybevev üzleti Elfizet, egy ügyfélszám alatt lév elfizeti hívószámai által alkotott hívócsoport tagjai (egy ügyfélszám alatt lév elfizetések) egy kiválasztott, belföldi, vezetékes körzetszámhoz tartozó telefonszámok hívása esetén rendkívül kedvez percdíjért telefonálhatnak belföldön, bármely napszakban. A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás megrendelésekor a kedvezményesen hívható körzetszámot a MobiTrend adminisztrációs felületen szükséges megadni. A szolgáltatás révén kedvezményes díjon hívható kedvenc vezetékes körzetszám 30 naponta díjmentesen módosítható a MobiTrend adminisztrációs felületen. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: A szolgáltatás havidíja 375 Ft (300 Ft + áfa)/elfizeti hívószám. A kiválasztott vezetékes körzet (továbbiakban: Kedvenc Vezetékes Körzet) hívása esetén a percdíj 11 Ft (8,80 Ft + áfa). AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A Kedvenc vezetékes körzet szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: 8/29. oldal

9 PannonRégió PannonTeam A Szolgáltatás kizárólag belföldön vehet igénybe Hívástovábbadás A Szolgáltatás a mobiltelefonok segítségével lehetvé teszi két beszélget partner összekapcsolását úgy, hogy az összekapcsolást kezdeményez harmadik felhasználó kilép a beszélgetésbl. A szolgáltatás a vezetékes alközpontoknál használatos híváskezeli funkciót látja el. Így a kezel a beérkezett hívásokat bárkinek továbbadhatja - alapbeállításként - a csoporton belül. St, egy már továbbadott hívás még tovább adható (pl. cégen belüli titkárságok között). A hívástovábbadás funkció jelenleg csak bejöv hívás és egy kimen hívás továbbkapcsolását teszi lehetvé. Két kimen hívás továbbadása nem lehetséges. A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás révén elérhet, hívástovábbadás funkció beállításai díjmentesen bármikor módosíthatóak a MobiTrend adminisztrációs felületen. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: A szolgáltatás havidíja 190 Ft (152 Ft + áfa) elfizeti hívószámonként A továbbadott hívás költsége a mindenkori tarifacsomagok alapján számlázódik. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti 9/29. oldal

10 AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam A Szolgáltatás kizárólag belföldön vehet igénybe Rövid hívószám és virtuális csoporttag A szolgáltatást megrendel üzleti Elfizet esetén a vezetékes alközpontokkal azonos módon, az üzleti Elfizet egyes elfizetései rövid hívószámon (3-9 számjegy) hívhatóak (rövid hívószám hívócsoportok). Az üzleti Elfizet által kialakított hívócsoportokat ki lehet egészíteni nem az üzleti Elfizethöz tartozó akár más - hálózatban lév, gyakran hívott telefonszámokkal (virtuális csoporttag szolgáltatás) is. A rövid hívószám és virtuális csoporttag szolgáltatás könnyebb kezelhetséget tesz lehetvé, de nem befolyásolja az adott hívások percdíját. A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizetésre egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás megrendelésekor a rövid hívószámok illetve a virtuális csoporttagok és rövidhívószámaik megadására a MobiTrend adminisztrációs felületen nyílik lehetség. A szolgáltatás révén elérhet, rövidhívószám és virtuális csoporttag funkció beállításai díjmentesen bármikor módosíthatók az MobiTrend adminisztrációs felületen. A GSM-hálózatban más célra már foglalt rövid számok (pl. segélyhívó számok, a Pannon szolgáltatási számai, speciális hívószámok) nem alkalmazhatók. A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: A szolgáltatás havidíja elfizeti hívószámonként 125 Ft (100 Ft + áfa) AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok 10/29. oldal

11 Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A Rövid hívószám és virtuális csoporttag szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam A Szolgáltatás kizárólag belföldön vehet igénybe MobiTrend Mini A Szolgáltatás egy csomagban kedvezményes havidíjért tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: Kedvenc vezetékes körzet Hívástovábbadás Rövid hívószám és virtuális csoporttag A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás révén elérhet, kedvezményesen hívható vezetékes körzetszám 30 naponta, a hívástovábbadás valamint a rövidhívószám és virtuális csoporttag funkciók beállításai bármikor módosíthatók a MobiTrend adminisztrációs felületen. A szolgáltatás megrendelésekor a kedvezményesen hívható körzetszámot a MobiTrend adminisztrációs felületen szükséges megadni. A szolgáltatás megrendelésekor a rövid hívószámok illetve a virtuális csoporttagok és rövidhívószámaik megadására a MobiTrend adminisztrációs felületen nyílik lehetség. A csomagba foglalt szolgáltatások beállításainak változtatása díjmentes. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: A szolgáltatás havidíja elfizeti hívószámonként 550 Ft (440 Ft + áfa) A Kedvenc Vezetékes Körzet hívása esetén a percdíj 11 Ft (8,80 Ft + áfa) AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok 11/29. oldal

12 Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A MobiTrend Mini az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam A Szolgáltatás kizárólag belföldön vehet igénybe MobiTrend Plusz A Szolgáltatás segítségével kiváltható a vezetékes telefon, mivel az üzleti Elfizet a teljes telefonforgalmát egyetlen távközlési szolgáltató rendszerén bonyolíthatja, így költségei átláthatóak és könnyen tervezhetek lesznek. A Szolgáltatás egy csomagban kedvezményes havidíjért foglalja magában az alábbi szolgáltatásokat: Cégen belül 0 Ft Költség- és híváskontroll Kedvenc vezetékes körzet Hívástovábbadás Rövid hívószám és virtuális csoporttag A szolgáltatás megrendelésével az üzleti Elfizet, elfizetéseit különböz csoportokba, ún. ügyféltípusokba sorolhatja. Ezek az ügyféltípusok a telefonálási lehetségekben, hívásirány-korlátozásokban térnek el egymástól. Az elfizetések besorolását az egyes csoportokba az üzleti Elfizet döntheti el. A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás megrendelésekor a kedvezményesen hívható körzetszámot a MobiTrend adminisztrációs felületen szükséges megadni. A szolgáltatás megrendelésekor a rövid hívószámok illetve a virtuális csoporttagok és rövidhívószámaik megadására a MobiTrend adminisztrációs felületen nyílik lehetség. 12/29. oldal

13 A szolgáltatás révén elérhet, kedvezményesen hívható vezetékes körzetszám 30 naponta, a Költség és híváskontroll, a hívástovábbadás valamint a rövidhívószám és virtuális csoporttag funkciók beállításai bármikor módosíthatók az adminisztrációs felületen. A csomagba foglalt szolgáltatások beállításainak változtatása díjmentes. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: A szolgáltatás havidíja elfizeti hívószámonként 1487,50 Ft (1190 Ft +Áfa) A szolgáltatást igénybe vev üzleti Elfizet elfizetései által alkotott hívócsoport tagjai (egy ügyfélszám alatt lév elfizetések) 0 Ft-os percdíjért hívhatják egymás belföldön, bármely napszakban Egy kiválasztott vezetékes körzet hívása esetén a percdíj 11 Ft (8,80 Ft +Áfa) AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A MobiTrend Plusz szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam A MobiTrend Plusz szolgáltatás speciális tulajdonságai külföldi hálózaton (roamingolás esetén) nem funkcionálnak, azaz nem érvényesül a Cégen belül 0Ft, a Kedvenc vezetékes körzet szolgáltatás sem, nem elérhet a hívástovábbadás, nem lehet rövid számmal telefonálni, nem mködnek a hívástiltások, valamint költséghatár alapú elkülönítésen kívül az üzleti/magánhívások elkülönítése. Minden egyéb külföldön indított és fogadott hívás az üzleti számlán jelenik meg. A költséghatár alapú forgalmi díj szétválasztás funkció az Üzleti Keret tarifacsomagok számára nem elérhet. A MobiTrend Plusz szolgáltatások további jellemzi: a) Engedélyez- és tiltólista Hívható számok, számtartományok (engedélyez fehérlisták) Meghatározott ügyféltípusoknál lehetség van hívható számok vagy számtartományok megadására. 13/29. oldal

14 Ezek a beállítások az összes olyan elfizetésre vonatkoznak, amelyet az adott ügyféltípusba sorolt az Üzleti Elfizet. Minden egyes csoporttagnál is lehetség van a hívható számok, számtartományok (engedélyez fehérlisták) módosítására, de ezek a beállítások felülírják az ügyféltípusnál megadottakat. Amennyiben a csoporttag más olyan ügyféltípusba kerül át, ahol szintén lehetséges a fehér, illetve feketelisták használata, akkor a hozzá tartozó egyéni beállítások nem változnak. Nem hívható számok, számtartományok (tiltó feketelisták) Meghatározott ügyféltípusoknál lehetség van a nem hívható számok vagy számtartományok megadására. Ezek a beállítások az összes olyan elfizetésre vonatkoznak, amelyet az adott ügyféltípusba sorolt az Üzleti Elfizet. Minden egyes csoporttagnál is lehetség van a nem hívható számok, számtartományok (tiltó feketelisták) módosítására, de ezek a beállítások felülírják az ügyféltípusnál megadottakat. b) Hangposta Plusz Minden egyes MobiTrend Plusz szolgáltatással kiegészített elfizetéshez havidíjmentesen vehet igénybe Hangposta Plusz szolgáltatásunk. A Hangposta Plusz tulajdonságairól és további feltételeirl az általános hangposta szolgáltatás tájékoztatója ad részletes felvilágosítást. c) Magán számla A magán szám csak a számlázás szempontjából létez virtuális GSM-szám. Ez a hívásokban nem jelenik meg, a hálózatban mindig az üzleti szám van jelen (pl.: hívószámkijelzés, adathívás stb.). EDSZ-hívásokhoz is csak az üzleti számhoz tölthet fel egyenleg, a magánhoz nem EDSZ-hívásnál a Szolgáltató mindenképpen az üzleti szám egyenlegébl vonja le a hívás díját. A Magán számla szolgáltatás havidíja: 900 Ft (720 Ft + áfa) / elfizeti hívószám PartnerKörzet (lezárt, de meg nem szüntetett) A szolgáltatás segítségével az Üzleti Elfizet kiválaszthat egy belföldi vezetékes körzetszámot, amelyet 22,50 Ft-os (18 Ft + áfa) percdíjért hívhat minden idszakban. A PartnerKörzet szolgáltatás a jelen pontban meghatározott havidíj ellenében vehet igénybe. A szolgáltatás bármikor megrendelhet és lemondható. A Szolgáltató a megrendelést illetve lemondást 72 órán belül teljesíti. A lemondást követen 30 nap múlva van lehetség az újbóli megrendelésre. A megadott PartnerKörzet díjmentesen lekérdezhet, és 30 naponta díjmentesen módosítható; A kedvezmény kizárólag az adott vezetékes körzetbe kezdeményezett belföldi beszédhívásokra érvényes, átirányításra nem. o AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A PartnerKörzet szolgáltatással egyidejleg az alábbi szolgáltatások nem vehetek igénybe: MobiTrend Plusz. o A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: 14/29. oldal

15 A PartnerKörzet szolgáltatás elfizeti hívószámonként 375 Ft (300 Ft + áfa) havidíj ellenében vehet igénybe UniKörzet A szolgáltatás segítségével az Üzleti Elfizet kiválaszthat egy belföldi vezetékes körzetszámot, amelyet a Szolgáltató hálózatából 11 Ft-os (8,8 Ft + áfa) kedvezményes perdíjért hívhatja a Szolgáltató hálózatából minden idszakban. A szolgáltatás bármikor megrendelhet és lemondható. A Szolgáltató a megrendelést illetve lemondást 72 órán belül teljesíti. A lemondást követen 30 nap múlva van lehetség az újbóli megrendelésre. A megadott UniKörzet díjmentesen lekérdezhet, és 30 naponta díjmentesen módosítható. o AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: Az Unikörzet szolgáltatással egyidejleg a PartnerKörzet és a MultiKörzet szolgáltatások nem vehetk igénybe. Bármely szolgáltatás megléte esetén, új szolgáltatás megrendelésekor a meglév szolgáltatást töröljük. Abban az esetben, ha MobiTrend Plusz vagy MobiTrend Max szolgáltatás keretén belül Kedvenc Vezetékes Körzet szolgáltatás mellé az UniKörzet vagy MultiKörzet szolgáltatás is megrendelésre kerül, a Kedvenc Vezetékes Körzetként megadott körzetre nem vonatkozik az UniKörzet illetve a MultiKörzet kedvezmény; ebben az esetben a Kedvenc Vezetékes Körzet kedvezmény érvényesül. A kedvezmény kizárólag az adott vezetékes körzetbe kezdeményezett belföldi beszédhívásokra érvényes, átirányításra, adat, faxhívásra továbbá SMS küldésre nem. Tarifacsomag-váltás, valamint áttérés esetén a szolgáltatást automatikusan törlésre kerül. o A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: Az UniKörzet szolgáltatás elfizetésenként (elfizeti hívószámonként) 490 Ft (392 Ft + áfa) havidíj ellenében vehet igénybe MultiKörzet A szolgáltatás segítségével az Üzleti Elfizet az összes belföldi vezetékes számot 11 Ft-os (8,8 Ft + áfa) percdíjért hívhatja a Szolgáltató hálózatából minden idszakban. A szolgáltatás bármikor megrendelhet és lemondható. A Szolgáltató a megrendelést illetve lemondást 72 órán belül teljesíti. A lemondást követen 30 nap múlva van lehetség az újbóli megrendelésre. o AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: Az MultiKörzet szolgáltatással egyidejleg a PartnerKörzet és az UniKörzet szolgáltatások nem vehetk igénybe. Bármely szolgáltatás megléte esetén, új szolgáltatás megrendelésekor a meglév szolgáltatást töröljük. Abban az esetben, ha MobiTrend Plusz vagy MobiTrend Max szolgáltatás keretén belül Kedvenc Vezetékes Körzet szolgáltatás mellé az UniKörzet vagy MultiKörzet szolgáltatás is megrendelésre kerül, a Kedvenc Vezetékes Körzetként megadott körzetre nem vonatkozik az UniKörzet illetve a MultiKörzet kedvezmény; ebben az esetben a Kedvenc Vezetékes Körzet kedvezmény érvényesül. 15/29. oldal

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. július 16-ától Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.07.25. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.07.25. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenr Magyarrszág Zrt. Általáns Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szlgáltatáshz Érvényes: 2012. szeptember 1-jétől Készítés időpntja: 2012.07.25. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. március 1-étl Készítés idpontja: 2010.01.28. Utolsó

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja: 2015.04.28. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja: 2015.04.28. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. február 13-ától Készítés időpontja: 2014.02.12. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. február 13-ától Készítés időpontja: 2014.02.12. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. február 13-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. április 2-ától Készítés időpontja: 2013.02.28. A

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja: 2014.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja: 2014.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2012. január 1-jétől. Készítés időpontja: 2011.11.30 TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4

1/B. melléklet. Érvényes: 2012. január 1-jétől. Készítés időpontja: 2011.11.30 TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. január

Részletesebben

A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK Netsurf Távközlési Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Utolsó módosítás: 2014.08.04. Hatályos: 2014.09.04. Készítés

Részletesebben

Tájékoztató a Telekom üzleti mobildíjcsomagjairól és informatikai szolgáltatásairól

Tájékoztató a Telekom üzleti mobildíjcsomagjairól és informatikai szolgáltatásairól Tájékoztató a Telekom üzleti mobildíjcsomagjairól és informatikai szolgáltatásairól Kiadványunkban szereplő árak, feltételek 2013. augusztus 1-jétől visszavonásig érvényesek. Tartalom Ki veheti igénybe

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2014. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN 1 DÍJSZABÁS UTÓLAG FIZETETT (HAVIDÍJAS) SZOLGÁLTATÁS ESETÉN Az üzletszabályzat 2. számú melléklete A jelen díjszabás 2014. április 1. napjától érvényes és hatályos. Az előfizetői szerződés megkötésekor

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2012. január 1-jétől Készítés időpontja: 2011.11.30. A

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek A Postafon Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. július 1. A Postafon Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2009. november 20. Vodafone Magyarország

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Postafon Általános Szerződési Feltételek Postafon Általános Szerződési Feltételek A Postafon Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. január 1. A Postafon Általános Szerződési Feltételek készítésének

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Telenor példánya LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PST 000 024 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:...

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. január 1-jétől Készítés időpontja: 2012.12.03. A

Részletesebben

TESCO MBL Zrt. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek

TESCO MBL Zrt. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Tesco Mobile Általános Szerződési Feltételek A Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2012. március 1. A Tesco Mobile Lakossági Általános

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 Contents A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 7 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 10 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. december 9-étől Készítés időpontja: 2008.11.06. Utolsó módosítás időpontja: 2008.10.19. KÖZPONTI

Részletesebben

Telefonhasználati és szolgáltatásútmutató. Vodafone Power to you

Telefonhasználati és szolgáltatásútmutató. Vodafone Power to you Telefonhasználati és szolgáltatásútmutató Vodafone Power to you Tartalomjegyzék 1. Első lépések a telefonálásig...4 1.1. SIM kártya...4 1.2. Akkumulátor...4 1.3. PIN kód...4 1.4. PUK kód...5 1.5. Ügyfélbiztonsági

Részletesebben

DÍJSZABÁS ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁS ESETÉN, DOMINÓS ÜGYFELEK RÉSZÉRE

DÍJSZABÁS ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁS ESETÉN, DOMINÓS ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 DÍJSZABÁS ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁS ESETÉN, DOMINÓS ÜGYFELEK RÉSZÉRE A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételeinek2.

Részletesebben

2/A MeLLéKLet Domino DÍJSZABÁS értékesíthető, előre FIZetett SZOLGÁLtAtÁS esetén, DOMINo ÜGYFeLeK részére

2/A MeLLéKLet Domino DÍJSZABÁS értékesíthető, előre FIZetett SZOLGÁLtAtÁS esetén, DOMINo ÜGYFeLeK részére 1 2/A MeLLéKLet Domino DÍJSZABÁS értékesíthető, előre FIZetett SZOLGÁLtAtÁS esetén, DOMINo ÜGYFeLeK részére A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott mobil szolgáltatásokra vonatkozó Általános

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/A SZÁMÚ MELLÉKLET MOBIL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SUPRA Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a tagja Általános Szerz dési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balaton szöd,

Részletesebben

IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek

IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek IP-telekom Kft. Általános Szerzdési Feltételek Ügyfélszolgálat elérhetsége: Név: IP-telekom Kft. Cím: 1047 Budapest, Károlyi István u. 10. Telefon: 1/999-6363 Fax: 1/999-7662 E-mail cím: support@ip-telekom.hu

Részletesebben