3. sz. melléklet. A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) el fizet i szolgáltatáshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. sz. melléklet. A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) el fizet i szolgáltatáshoz"

Átírás

1 3. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: augusztus 2-ától Készítés idpontja: Utolsó módosítás idpontja: Tartalomjegyzék I. AZ ÜZLETI MELLÉKLET HATÁLYA...2 II. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK...2 III. BELFÖLDI SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK...3 IV. ÜZLETI ELFIZETI SZERZDÉSSEL IGÉNYBE VEHET TARIFACSOMAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZOK DÍJAI TARIFACSOMAGOK Üzleti Alap tarifacsomag Üzleti Pro 1 tarifacsomag ÜZLETI TARIFACSOMAGOKHOZ IGÉNYBE VEHET TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK Cégen belül 0Ft Költség- és híváskontrol Kedvenc vezetékes körzet Hívástovábbadás Rövid hívószám és virtuális csoporttag MobiTrend Mini MobiTrend Plusz PartnerKörzet (lezárt, de meg nem szüntetett) UniKörzet MultiKörzet PartnerRégió Partnerország Mesterhármas perc után 0 Ft NEMZETKÖZI ÉS ROAMINGHÍVÁSOK...19 Üzleti Roaming Átalány TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK FLOTTAKÖVETÉS ZÖLDSZÁM KÉKSZÁM BLACKBERRY MEGOLDÁSOK /29. oldal

2 I. AZ ÜZLETI MELLÉKLET HATÁLYA Az ÁSZF Törzsszövegében meghatározott, adószámmal rendelkez üzleti/intézményi elfizetvel (továbbiakban: üzleti Elfizet ) a Szolgáltató számlás szolgáltatásainak igénybevételére kötött szerzdések alapján létrejött ÜZLETI elfizeti jogviszonyra az Általános Szerzdési Feltételek rendelkezéseit a jelen mellékletbe foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni, azzal hogy amennyiben a jelen melléklet elírásai az ÁSZF Törzsszövege vagy Díjszabások rendelkezéseitl eltérnek, úgy jelen melléklet rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF beleértve jelen melléklet rendelkezéseit - vonatkozik keretszerzdéssel rendelkez üzleti Elfizetkre, amennyiben keretszerzdésük, vagy külön megállapodásuk eltéren nem rendelkezik. II. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK Az üzleti Elfizetk igénybe vehetik mindazon lakossági szolgáltatásokat is, amelyek egyébként a számlás Elfizetk rendelkezésére állnak és amelyeket ÁSZF 1. sz. melléklete (Díjszabás) tartalmaz, feltéve hogy a jelen melléklet rendelkezései vagy az igénybe vett más szolgáltatásra irányadó szabályok azt ki nem zárják, illetve nem korlátozzák. A Szolgáltató a jelen mellékletben meghatározott, valamint egyéb üzleti tarifacsomagokra vonatkozó mobil távközlési elfizeti szolgáltatás igénybevételét biztosítja az üzleti Elfizetnek, a jelen mellékletbe foglalt feltételek szerint. Az Elfizet az Üzleti Elfizeti Szerzdés alapján kizárólagosan az Üzleti Pro 8, az Üzleti Pro 3, az Üzleti Alap, továbbá az Üzleti Pro 1, Üzleti Keret , Üzleti Keret és Üzleti Keret tarifacsomagokat veheti igénybe, ezek közül választhat. A kizárólagosságot nem sérti, ha az Elfizet Autóskártya, Adatkártya, Mobil Internet vagy ipari tarifacsomagú elfizetést vesz igénybe. A kizárólagosság feltételei változhatnak, mely változásokról a Szolgáltató az ÁSZF módosítás szabályai szerint (Törzsszöveg IV. fejezet 2. pont) értesíti az Elfizett. Amennyiben az Elfizet valamely elfizetésére Cégen belül 0Ft vagy MobiTrend Plusz vagy Mesterhármas szolgáltatás aktiválását kéri, az a szolgáltatás jellegébl adódóan azt jelenti, hogy a Szolgáltató az Elfizet valamennyi elfizetésére egységesen Cégen belül 0Ft vagy MobiTrend Plusz vagy Mesterhármas szolgáltatást aktivál. A MobiTrend Plusz vagy Bázis szolgáltatás és az egyéb szolgáltatások megrendelése esetén érvényes egyéb feltételeket a jelen melléklet díjszabása tartalmazza. Jelen melléklet a hatálybalépésekor értékesített, keretszerzdés nélkül igénybe vehet üzleti tarifacsomagokat tartalmazza. A lezárt, de még meg nem szüntetett tarifacsomagok, valamint a keretszerzdésben rögzített üzleti tarifacsomagok feltételeire, annyiban vonatkozik, amennyiben az adott tarifacsomaghoz kapcsolódó valamely szolgáltatás jelen mellékletben szerepel és a megkötött Elfizeti Szerzdés és/vagy keretszerzdés másként nem rendelkezik. 2/29. oldal

3 III. BELFÖLDI SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK Az Üzleti Alap, az Üzleti Pro 1, Üzleti Pro 3 az Üzleti Pro 8 valamint az Üzleti Keret tarifacsomagok hívásdíjainak, illetve a jelen melléklet Díjszabása szerint átirányított hívások díjainak meghatározásakor a forgalmi díjak mérése belföldön 1 másodperces számlázási egységekben történik. Amennyiben a tarifacsomag lebeszélhetséget tartalmaz, arra a következk vonatkoznak: Az Üzleti Pro 1, Pro 3, Pro 8 tarifacsomag havidíj lebeszélhetség az alábbiakra vonatkozik: belföldi normál díjas hanghívások, hangposta hívás, kékszám hívás, hálózaton belüli átirányítás, PartnerKörzet hívások, Uni- és MultiKörzet hívások. Az Üzleti Keret tarifacsomagok havidíjának lebeszélhetsége az alábbiakra vonatkozik: belföldi normál díjas hanghívások, hangposta hívás, kékszám hívás, hálózaton belüli átirányítás, Uni- és MultiKörzet hívások, belföldi SMS. Az Üzleti Keret tarifacsomagok esetében a havidíj lebeszélhetség kedvezménye az azonos ügyfélszámon található elfizetések között összevonható. Az Üzleti Keret tarifacsomagok esetében a lebeszélhetség kedvezménye nem vihet át a következ számlázási idszakra és más kedvezménnyel sem vehet együtt igénybe (például külön kedvezményes hívásra nem használható fel). Az Üzleti Keret tarifacsomagok esetében a tarifacsomag váltása számlazárással történik, valamint.idarányos tarifacsomag havidíj kerül számlázásra és idarányos forgalmi díjkedvezmény vehet igénybe. Az Üzleti Keret tarifacsomagok havi díjának lebeszélhetsége nem vonatkozik a Szolgáltató ÁSZF-ének részét képez Számlás Díjszabás (ÁSZF 1/A melléklete) I. fejezet 2.4. pontjában felsorolt, a Szolgáltató szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a Pontos id és a Számlainformáció szolgáltatások használati díjára. A kedvezmény nem vehet igénybe: fax-, adat alapú és mobil adatközvetít szolgáltatásokra valamint nemzetközi, roaming és emelt díjas, illetve PartnerRégió szolgáltatások keretein belül kezdeményezett hívásokra. A lebeszélhetség feltételeit a Szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani, melyrl Elfizett tájékoztatja. IV. ÜZLETI ELFIZETI SZERZDÉSSEL IGÉNYBE VEHET TARIFACSOMAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZOK DÍJAI 4.1. TARIFACSOMAGOK Üzleti Alap tarifacsomag Az ÜZLETI Alap tarifacsomag igénybevételének feltétele, hogy az üzleti Elfizet határozatlan idre számlás elfizeti szerzdést kössön az ÁSZF szerint és aktív, Üzleti Alap tarifájú, számlás elfizetéseinek száma nem csökken 1 alá. Az üzleti Elfizet köteles az Elfizeti Szerzdés idtartama alatt a limit száma szerinti elfizetést Üzleti Alap tarifában aktívan fenntartani. Az Üzleti Alap tarifacsomag havi díja elfizetésenként 1 237,50 Ft (nettó 990 Ft + áfa) Az Üzleti Alap tarifacsomag beszéd-percdíjait az alábbi táblázat tartalmazza: 3/29. oldal

4 Hívásirány és idszak Hálózaton belüli hívás napszaktól függetlenül Vezetékes hívás napszaktól függetlenül Hálózaton kívüli mobilhívás napszaktól függetlenül Hangpostahívás napszaktól függetlenül Percdíj 35 Ft (28 Ft + áfa) 35 Ft (28 Ft + áfa) 35 Ft (28 Ft + áfa) 35 Ft (28 Ft + áfa) Üzleti Pro 1 tarifacsomag Az ÜZLETI PRO 1 tarifacsomag igénybevételének feltétele, hogy az üzleti Elfizet határozatlan idre számlás elfizeti szerzdést kössön az ÁSZF szerint és aktív, Üzleti Pro 1 tarifájú, számlás elfizetéseinek száma nem csökken 1 alá (limit). Az üzleti Elfizet köteles az Elfizeti Szerzdés idtartama alatt a limit száma szerinti elfizetést Üzleti Pro 1 tarifában aktívan fenntartani. Az Üzleti Pro 1 tarifacsomag havi díja elfizetésenként 4 362,50 Ft (3 490 Ft + áfa), amely 100%-ban lebeszélhet az alábbiak szerint. Az Üzleti Pro 1 tarifacsomag magában foglalja (0 Ft-os havidíjért) a Cégen belül 0Ft szolgáltatást, amely biztosítja a 0 Ft percdíjú csoporthívást. Az Elfizet kérésére a Cégen belül 0Ft szolgáltatás helyett MobiTrend Plusz szolgáltatás is megrendelhet, 1 487,50 Ft (1 190 Ft + áfa) havidíjért. Az Üzleti Pro 1 tarifacsomag beszéd-percdíjait az alábbi táblázat tartalmazza: Hívásirány és idszak Hálózaton belüli hívás napszaktól függetlenül Vezetékes hívás napszaktól függetlenül Hálózaton kívüli mobilhívás napszaktól függetlenül Ügyfélszámon belüli hívás napszaktól függetlenül Hangpostahívás napszaktól függetlenül Percdíj 30 Ft (24 Ft + áfa) 30 Ft (24 Ft + áfa) 30 Ft (24 Ft + áfa) 0 Ft 30 Ft (24 Ft + áfa) Az Üzleti Alap és Üzleti Pro 1 tarifacsomagokhoz kapcsolódó további díjak: Üzleti Alap Üzleti Pro 1 0 Ft Ügyfélszámon belüli hívás 35 Ft (28 Ft + áfa) (A Cégen belül 0Ft szolgáltatás a tarifacsomag része) Belföldi SMS 35 Ft (28 Ft + áfa) 30 Ft (24 Ft + áfa) Kékszám Megegyezik a hálózaton belüli hívások árával Zöldszám Megegyezik a hálózaton belüli hívások árával 4/29. oldal

5 SMS nemzetközi hálózatba Átirányítás hálózaton belül Átirányítás ügyfélszámon belül Átirányítás más belföldi mobil hálózatba Átirányítás belföldi vezetékes hálózatba Átirányítás külföldi számra Belföldi MMS GPRS forgalomra érvényes csúcsid 62 Ft (49,60 Ft + áfa) Megegyezik a hálózaton belüli hívások árával. Megegyezik a hálózaton 0 Ft belüli átirányítás árával Csúcsidben ( ) 60,41 Ft (48,33 Ft + áfa) csúcsidn kívül ( ) és hétvégén 37,5 Ft (30 Ft + áfa) 8,31 Ft (6,65Ft + áfa) Megegyezik az adott országra vonatkozó nemzetközi hívásdíjjal. 135 Ft (108 Ft + áfa) Csúcsid: , egyéb idszak: és hétvége Az Üzleti Alap, Üzleti Pro 1, Üzleti Pro 3 valamint az Üzleti Pro 8 tarifacsomagokhoz nem rendelhet meg a Család Csomag, 5 perc után 0 Ft, djuice Nightlife, djuice Nonstop, PannonPlusz, PannonTeam és PannonTOP3, Díjcsökkent és Egyszeri díjas díjcsökkent szolgáltatás ÜZLETI TARIFACSOMAGOKHOZ IGÉNYBE VEHET TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK Cégen belül 0Ft Költség- és híváskontrol Kedvenc vezetékes körzet Hívástovábbadás Rövid hívószám és virtuális csoporttag Mobitrend Mini Mobitrend Plusz PartnerKörzet UniKörzet MultiKörzet PartnerRégió PartnerOrszág Mesterhármas perc után 0 Ft Cégen belül 0Ft A szolgáltatást igénybevev üzleti Elfizet, egy ügyfélszám alatt lév elfizetései által alkotott hívócsoport tagjai (egy ügyfélszám alatt lév elfizetések) 0 Ft-os percdíjért hívhatják egymást belföldön, bármely napszakban. A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a 5/29. oldal

6 szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: A szolgáltatás az Üzleti Keret Üzleti Keret és Üzleti Keret , az Üzleti Alap, Elit, Expert, Standard, Komfort és Partner tarifacsomagokhoz 480 Ft-ért (384 Ft + áfa) rendelhet meg elfizeti hívószámonként. Az Üzleti Pro 1, az Üzleti Pro 3 és Üzleti Pro 8 tarifacsomagok pedig magukban foglalják. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A Cégen belül 0 Ft szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam Költség- és híváskontrol A szolgáltatás segítségével meghatározható, hogy az Elfizet által megjelölt személy (használó) vagy csoport, mely irányokba telefonálhat az üzleti Elfizet elfizetésének terhére, illetve számlájára. Ezen hívásengedélyezési szabályok a beállítást követen, hívásindításkor automatikusan lépnek életbe. A szolgáltatás segítségével letilthatóak a külföldi és belföldi mobil, valamint a belföldi vezetékes hívószámok tetszleges köre (akár telefonszám szinten is). a munkaidn kívüli hívások A Szolgáltatás alapvet funkciója a hívott szám és az id alapú költségkontroll. A szolgáltatás megrendelésével az üzleti Elfizet, elfizetéseit különböz csoportokba, ún. ügyféltípusokba sorolhatja. Ezek az ügyféltípusok a telefonálási lehetségekben, hívásirány-korlátozásokban térnek el egymástól. Az elfizetések besorolását az egyes csoportokba az üzleti Elfizet döntheti el. 6/29. oldal

7 A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett-. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás megrendelésekor a céges elfizetések tekintetében alkalmazott költségkontroll szabályok beállítására a MobiTrend adminisztrációs felületen nyílik lehetség. A szolgáltatás révén elérhet - a céges hívócsoport tekintetében értelmezett - hívásengedélyezési beállítások díjmentesen bármikor módosíthatók a MobiTrend adminisztrációs felületen. A Költség- és híváskontroll szolgáltatás funkciói kiterjeszthetk a Magánszámla elfizetés igénybevételével. (Elfizeti hívószámonkénti havidíja 900 Ft (720 Ft + áfa). Magánszámla elfizetés révén nem csupán az id, vagy hívott szám alapú elkülönítés, de az elhívóval történ és a költséghatár alapú elkülönítés funkciók is elérhetvé válnak. Az elhívóval történ elkülönítés során a telefonáló a hívás indítása eltt, *0* (vagy *7*) karakterek beírásával jelezheti, hogy az adott hívás magánhívás. A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: A szolgáltatás havidíja 500 Ft (400 Ft + áfa) elfizeti hívószámonként. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A Költség- és híváskontroll szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam A Költség- és híváskontroll szolgáltatás funkciói közül külföldi hálózaton (roamingolás esetén) csak a költséghatár alapú elkülönítés elérhet (Magánszámla elfizetés 7/29. oldal

8 igénybevételével). Minden egyéb külföldön indított és fogadott hívás az üzleti számlán jelenik meg. A költséghatár alapú forgalmi díj szétválasztás funkció az Üzleti Keret tarifacsomagok számára nem elérhet Kedvenc vezetékes körzet A szolgáltatást igénybevev üzleti Elfizet, egy ügyfélszám alatt lév elfizeti hívószámai által alkotott hívócsoport tagjai (egy ügyfélszám alatt lév elfizetések) egy kiválasztott, belföldi, vezetékes körzetszámhoz tartozó telefonszámok hívása esetén rendkívül kedvez percdíjért telefonálhatnak belföldön, bármely napszakban. A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás megrendelésekor a kedvezményesen hívható körzetszámot a MobiTrend adminisztrációs felületen szükséges megadni. A szolgáltatás révén kedvezményes díjon hívható kedvenc vezetékes körzetszám 30 naponta díjmentesen módosítható a MobiTrend adminisztrációs felületen. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: A szolgáltatás havidíja 375 Ft (300 Ft + áfa)/elfizeti hívószám. A kiválasztott vezetékes körzet (továbbiakban: Kedvenc Vezetékes Körzet) hívása esetén a percdíj 11 Ft (8,80 Ft + áfa). AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A Kedvenc vezetékes körzet szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: 8/29. oldal

9 PannonRégió PannonTeam A Szolgáltatás kizárólag belföldön vehet igénybe Hívástovábbadás A Szolgáltatás a mobiltelefonok segítségével lehetvé teszi két beszélget partner összekapcsolását úgy, hogy az összekapcsolást kezdeményez harmadik felhasználó kilép a beszélgetésbl. A szolgáltatás a vezetékes alközpontoknál használatos híváskezeli funkciót látja el. Így a kezel a beérkezett hívásokat bárkinek továbbadhatja - alapbeállításként - a csoporton belül. St, egy már továbbadott hívás még tovább adható (pl. cégen belüli titkárságok között). A hívástovábbadás funkció jelenleg csak bejöv hívás és egy kimen hívás továbbkapcsolását teszi lehetvé. Két kimen hívás továbbadása nem lehetséges. A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás révén elérhet, hívástovábbadás funkció beállításai díjmentesen bármikor módosíthatóak a MobiTrend adminisztrációs felületen. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: A szolgáltatás havidíja 190 Ft (152 Ft + áfa) elfizeti hívószámonként A továbbadott hívás költsége a mindenkori tarifacsomagok alapján számlázódik. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti 9/29. oldal

10 AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam A Szolgáltatás kizárólag belföldön vehet igénybe Rövid hívószám és virtuális csoporttag A szolgáltatást megrendel üzleti Elfizet esetén a vezetékes alközpontokkal azonos módon, az üzleti Elfizet egyes elfizetései rövid hívószámon (3-9 számjegy) hívhatóak (rövid hívószám hívócsoportok). Az üzleti Elfizet által kialakított hívócsoportokat ki lehet egészíteni nem az üzleti Elfizethöz tartozó akár más - hálózatban lév, gyakran hívott telefonszámokkal (virtuális csoporttag szolgáltatás) is. A rövid hívószám és virtuális csoporttag szolgáltatás könnyebb kezelhetséget tesz lehetvé, de nem befolyásolja az adott hívások percdíját. A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizetésre egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás megrendelésekor a rövid hívószámok illetve a virtuális csoporttagok és rövidhívószámaik megadására a MobiTrend adminisztrációs felületen nyílik lehetség. A szolgáltatás révén elérhet, rövidhívószám és virtuális csoporttag funkció beállításai díjmentesen bármikor módosíthatók az MobiTrend adminisztrációs felületen. A GSM-hálózatban más célra már foglalt rövid számok (pl. segélyhívó számok, a Pannon szolgáltatási számai, speciális hívószámok) nem alkalmazhatók. A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: A szolgáltatás havidíja elfizeti hívószámonként 125 Ft (100 Ft + áfa) AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok 10/29. oldal

11 Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A Rövid hívószám és virtuális csoporttag szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam A Szolgáltatás kizárólag belföldön vehet igénybe MobiTrend Mini A Szolgáltatás egy csomagban kedvezményes havidíjért tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: Kedvenc vezetékes körzet Hívástovábbadás Rövid hívószám és virtuális csoporttag A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás révén elérhet, kedvezményesen hívható vezetékes körzetszám 30 naponta, a hívástovábbadás valamint a rövidhívószám és virtuális csoporttag funkciók beállításai bármikor módosíthatók a MobiTrend adminisztrációs felületen. A szolgáltatás megrendelésekor a kedvezményesen hívható körzetszámot a MobiTrend adminisztrációs felületen szükséges megadni. A szolgáltatás megrendelésekor a rövid hívószámok illetve a virtuális csoporttagok és rövidhívószámaik megadására a MobiTrend adminisztrációs felületen nyílik lehetség. A csomagba foglalt szolgáltatások beállításainak változtatása díjmentes. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: A szolgáltatás havidíja elfizeti hívószámonként 550 Ft (440 Ft + áfa) A Kedvenc Vezetékes Körzet hívása esetén a percdíj 11 Ft (8,80 Ft + áfa) AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok 11/29. oldal

12 Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A MobiTrend Mini az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam A Szolgáltatás kizárólag belföldön vehet igénybe MobiTrend Plusz A Szolgáltatás segítségével kiváltható a vezetékes telefon, mivel az üzleti Elfizet a teljes telefonforgalmát egyetlen távközlési szolgáltató rendszerén bonyolíthatja, így költségei átláthatóak és könnyen tervezhetek lesznek. A Szolgáltatás egy csomagban kedvezményes havidíjért foglalja magában az alábbi szolgáltatásokat: Cégen belül 0 Ft Költség- és híváskontroll Kedvenc vezetékes körzet Hívástovábbadás Rövid hívószám és virtuális csoporttag A szolgáltatás megrendelésével az üzleti Elfizet, elfizetéseit különböz csoportokba, ún. ügyféltípusokba sorolhatja. Ezek az ügyféltípusok a telefonálási lehetségekben, hívásirány-korlátozásokban térnek el egymástól. Az elfizetések besorolását az egyes csoportokba az üzleti Elfizet döntheti el. A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizeti hívószámra egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja, minden az adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön-külön kerül kiterhelésre. A szolgáltatást kizárólag a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani. Az Elfizet a szolgáltatással kapcsolatos módosítást, illetve lekérdezést a MobiTrend adminisztrációs felületen is elvégezheti. A szolgáltatás megrendelésekor a kedvezményesen hívható körzetszámot a MobiTrend adminisztrációs felületen szükséges megadni. A szolgáltatás megrendelésekor a rövid hívószámok illetve a virtuális csoporttagok és rövidhívószámaik megadására a MobiTrend adminisztrációs felületen nyílik lehetség. 12/29. oldal

13 A szolgáltatás révén elérhet, kedvezményesen hívható vezetékes körzetszám 30 naponta, a Költség és híváskontroll, a hívástovábbadás valamint a rövidhívószám és virtuális csoporttag funkciók beállításai bármikor módosíthatók az adminisztrációs felületen. A csomagba foglalt szolgáltatások beállításainak változtatása díjmentes. A SZOLGÁLTATÁS DÍJAI: A szolgáltatás havidíja elfizeti hívószámonként 1487,50 Ft (1190 Ft +Áfa) A szolgáltatást igénybe vev üzleti Elfizet elfizetései által alkotott hívócsoport tagjai (egy ügyfélszám alatt lév elfizetések) 0 Ft-os percdíjért hívhatják egymás belföldön, bármely napszakban Egy kiválasztott vezetékes körzet hívása esetén a percdíj 11 Ft (8,80 Ft +Áfa) AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az üzleti Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomagok valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Keret tarifacsomagok Üzleti Pro csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A MobiTrend Plusz szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam A MobiTrend Plusz szolgáltatás speciális tulajdonságai külföldi hálózaton (roamingolás esetén) nem funkcionálnak, azaz nem érvényesül a Cégen belül 0Ft, a Kedvenc vezetékes körzet szolgáltatás sem, nem elérhet a hívástovábbadás, nem lehet rövid számmal telefonálni, nem mködnek a hívástiltások, valamint költséghatár alapú elkülönítésen kívül az üzleti/magánhívások elkülönítése. Minden egyéb külföldön indított és fogadott hívás az üzleti számlán jelenik meg. A költséghatár alapú forgalmi díj szétválasztás funkció az Üzleti Keret tarifacsomagok számára nem elérhet. A MobiTrend Plusz szolgáltatások további jellemzi: a) Engedélyez- és tiltólista Hívható számok, számtartományok (engedélyez fehérlisták) Meghatározott ügyféltípusoknál lehetség van hívható számok vagy számtartományok megadására. 13/29. oldal

14 Ezek a beállítások az összes olyan elfizetésre vonatkoznak, amelyet az adott ügyféltípusba sorolt az Üzleti Elfizet. Minden egyes csoporttagnál is lehetség van a hívható számok, számtartományok (engedélyez fehérlisták) módosítására, de ezek a beállítások felülírják az ügyféltípusnál megadottakat. Amennyiben a csoporttag más olyan ügyféltípusba kerül át, ahol szintén lehetséges a fehér, illetve feketelisták használata, akkor a hozzá tartozó egyéni beállítások nem változnak. Nem hívható számok, számtartományok (tiltó feketelisták) Meghatározott ügyféltípusoknál lehetség van a nem hívható számok vagy számtartományok megadására. Ezek a beállítások az összes olyan elfizetésre vonatkoznak, amelyet az adott ügyféltípusba sorolt az Üzleti Elfizet. Minden egyes csoporttagnál is lehetség van a nem hívható számok, számtartományok (tiltó feketelisták) módosítására, de ezek a beállítások felülírják az ügyféltípusnál megadottakat. b) Hangposta Plusz Minden egyes MobiTrend Plusz szolgáltatással kiegészített elfizetéshez havidíjmentesen vehet igénybe Hangposta Plusz szolgáltatásunk. A Hangposta Plusz tulajdonságairól és további feltételeirl az általános hangposta szolgáltatás tájékoztatója ad részletes felvilágosítást. c) Magán számla A magán szám csak a számlázás szempontjából létez virtuális GSM-szám. Ez a hívásokban nem jelenik meg, a hálózatban mindig az üzleti szám van jelen (pl.: hívószámkijelzés, adathívás stb.). EDSZ-hívásokhoz is csak az üzleti számhoz tölthet fel egyenleg, a magánhoz nem EDSZ-hívásnál a Szolgáltató mindenképpen az üzleti szám egyenlegébl vonja le a hívás díját. A Magán számla szolgáltatás havidíja: 900 Ft (720 Ft + áfa) / elfizeti hívószám PartnerKörzet (lezárt, de meg nem szüntetett) A szolgáltatás segítségével az Üzleti Elfizet kiválaszthat egy belföldi vezetékes körzetszámot, amelyet 22,50 Ft-os (18 Ft + áfa) percdíjért hívhat minden idszakban. A PartnerKörzet szolgáltatás a jelen pontban meghatározott havidíj ellenében vehet igénybe. A szolgáltatás bármikor megrendelhet és lemondható. A Szolgáltató a megrendelést illetve lemondást 72 órán belül teljesíti. A lemondást követen 30 nap múlva van lehetség az újbóli megrendelésre. A megadott PartnerKörzet díjmentesen lekérdezhet, és 30 naponta díjmentesen módosítható; A kedvezmény kizárólag az adott vezetékes körzetbe kezdeményezett belföldi beszédhívásokra érvényes, átirányításra nem. o AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A PartnerKörzet szolgáltatással egyidejleg az alábbi szolgáltatások nem vehetek igénybe: MobiTrend Plusz. o A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: 14/29. oldal

15 A PartnerKörzet szolgáltatás elfizeti hívószámonként 375 Ft (300 Ft + áfa) havidíj ellenében vehet igénybe UniKörzet A szolgáltatás segítségével az Üzleti Elfizet kiválaszthat egy belföldi vezetékes körzetszámot, amelyet a Szolgáltató hálózatából 11 Ft-os (8,8 Ft + áfa) kedvezményes perdíjért hívhatja a Szolgáltató hálózatából minden idszakban. A szolgáltatás bármikor megrendelhet és lemondható. A Szolgáltató a megrendelést illetve lemondást 72 órán belül teljesíti. A lemondást követen 30 nap múlva van lehetség az újbóli megrendelésre. A megadott UniKörzet díjmentesen lekérdezhet, és 30 naponta díjmentesen módosítható. o AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: Az Unikörzet szolgáltatással egyidejleg a PartnerKörzet és a MultiKörzet szolgáltatások nem vehetk igénybe. Bármely szolgáltatás megléte esetén, új szolgáltatás megrendelésekor a meglév szolgáltatást töröljük. Abban az esetben, ha MobiTrend Plusz vagy MobiTrend Max szolgáltatás keretén belül Kedvenc Vezetékes Körzet szolgáltatás mellé az UniKörzet vagy MultiKörzet szolgáltatás is megrendelésre kerül, a Kedvenc Vezetékes Körzetként megadott körzetre nem vonatkozik az UniKörzet illetve a MultiKörzet kedvezmény; ebben az esetben a Kedvenc Vezetékes Körzet kedvezmény érvényesül. A kedvezmény kizárólag az adott vezetékes körzetbe kezdeményezett belföldi beszédhívásokra érvényes, átirányításra, adat, faxhívásra továbbá SMS küldésre nem. Tarifacsomag-váltás, valamint áttérés esetén a szolgáltatást automatikusan törlésre kerül. o A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: Az UniKörzet szolgáltatás elfizetésenként (elfizeti hívószámonként) 490 Ft (392 Ft + áfa) havidíj ellenében vehet igénybe MultiKörzet A szolgáltatás segítségével az Üzleti Elfizet az összes belföldi vezetékes számot 11 Ft-os (8,8 Ft + áfa) percdíjért hívhatja a Szolgáltató hálózatából minden idszakban. A szolgáltatás bármikor megrendelhet és lemondható. A Szolgáltató a megrendelést illetve lemondást 72 órán belül teljesíti. A lemondást követen 30 nap múlva van lehetség az újbóli megrendelésre. o AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: Az MultiKörzet szolgáltatással egyidejleg a PartnerKörzet és az UniKörzet szolgáltatások nem vehetk igénybe. Bármely szolgáltatás megléte esetén, új szolgáltatás megrendelésekor a meglév szolgáltatást töröljük. Abban az esetben, ha MobiTrend Plusz vagy MobiTrend Max szolgáltatás keretén belül Kedvenc Vezetékes Körzet szolgáltatás mellé az UniKörzet vagy MultiKörzet szolgáltatás is megrendelésre kerül, a Kedvenc Vezetékes Körzetként megadott körzetre nem vonatkozik az UniKörzet illetve a MultiKörzet kedvezmény; ebben az esetben a Kedvenc Vezetékes Körzet kedvezmény érvényesül. 15/29. oldal

16 A kedvezmény kizárólag belföldi vezetékes körzetbe kezdeményezett belföldi beszédhívásokra érvényes, átirányításra, adat, faxhívásra továbbá SMS küldésre nem. Tarifacsomag-váltás, valamint áttérés esetén a szolgáltatás automatikusan törlésre kerül. o A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: A MultiKörzet szolgáltatás elfizetésenként (elfizeti hívószámonként) 870 Ft (696 Ft + áfa) havidíj ellenében vehet igénybe PartnerRégió A szolgáltatás segítségével az Üzleti Elfizet kiválaszthat egy magyarországi régiót (az Európai Unió besorolása alapján), amelyen belül kezdeményezett hívások esetén kedvezményesen beszélhet a Pannon hálózatán belül. A PartnerRégió szolgáltatás elfizetésenként a jelen pontban meghatározott havidíj ellenében vehet igénybe. A PartnerRégió szolgáltatással biztosított kedvezmények: Az adott földrajzi régióban, a Pannon hálózatán belül 25%-kal kedvezbb percdíjért beszélhet (a hívott pannonos Elfizet tartózkodási helyétl függetlenül). Ebben az esetben a hívás kezdeményezésekor egy speciális sípszó hallható. Amennyiben az Üzleti Elfizet a kiválasztott régióból olyan Pannonelfizett hív, aki szintén rendelkezik PartnerRégió szolgáltatással, és a kiválasztott régiójuk megegyezik, úgy 50% kedvezmény érvényesül az adott hívás percdíjaira. Ebben az esetben a hívás kezdeményezésekor egy speciális, az ell eltér sípszó hallható. A PartnerRégió szolgáltatás igénybevételéhez az Üzleti Elfizet az EU által besorolt hét régió közül választhat egyet. Az alábbi felsorolás tartalmazza a régiókat és azok számát: 1. Dél-alföldi régió (Bács Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye); 2. Dél-dunántúli régió (Baranya megye, Tolna megye és Somogy megye); 3. Észak-alföldi régió (Jász Nagykun Szolnok megye, Hajdú Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye); 4. Észak-magyarországi régió (Borsod Abaúj Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye); 5. Közép-dunántúli régió (Fejér megye, Komárom Esztergom megye és Veszprém megye); 6. Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye); 7. Nyugat-dunántúli régió (Gyr Moson Sopron megye, Vas megye és Zala megye). o AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: A Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti régiókra vonatkozó kedvezményeket a GSM hálózat sajátosságának megfelelen, a rádiós cellák átfedései miatt évi 95%-os rendelkezésre-állással biztosítja. 16/29. oldal

17 A GSM technológia sajátosságai következtében a kedvezményes régiók határai a légköri jellemzk következtében változóak, átfedik egymást. Ezen régióhatár változásokért - amennyiben az Elfizet nem tudja érvényesíteni az adott hívásra vonatkozó kedvezményeket - a Szolgáltató nem vállal felelsséget. Az Elfizet tudomásul veszi, hogy amennyiben a kedvezményes régión belül kezdeményezett hívás eltt, a kedvezményes hívás tényét jelz sípszók egyike sem hallható, úgy az Elfizet által megindított hívásra nem érvényesek a leírt kedvezmények. Az Elfizet a szolgáltatás megrendelésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatás igénybevételével más Elfizet is tudomást szerezzen arról, hogy az Elfizet rendelkezik PartnerRégió szolgáltatással. o AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A PartnerRégió Szolgáltatás a MobiTrend Plusz szolgáltatással együtt nem vehet igénybe. A szolgáltatás bármikor megrendelhet és lemondható. A Szolgáltató a megrendelést illetve lemondást 72 órán belül teljesíti. A lemondást követen 30 nap múlva van lehetség az újbóli megrendelésre. Az Elfizet az aktív PartnerRégió szolgáltatást 30 naponta módosíthatja, a módosítás díjmentes. A PartnerRégió szolgáltatás külföldi hálózaton (roamingolás esetén) nem érvényes. o A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: A szolgáltatás elfizeti hívószámonként 500 Ft (400 Ft + áfa) havidíj ellenében vehet igénybe Partnerország A szolgáltatás segítségével az Üzleti Efizet kiválaszthat (országhívó-kódot), melyet 20% kedvezménnyel hívhat. egy országot A kedvezmény nem vehet igénybe: SMS, adat, fax, GPRS, átirányított és roaming kezdeményezett/fogadott hívások esetén o AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: - A kedvezmény normál nemzetközi hívások esetén vehet igénybe, PluszNulla hívások díjaira nem. - A kedvezmény kizárólag az adott ország irányába kezdeményezett beszédhívásra (akár mobil-, akár vezetékes számot hívnak) vehet igénybe - A kedvezmény nem vehet igénybe: SMS, adat, fax, GPRS, átirányított és roaming kezdeményezett/fogadott hívások esetén - PartnerOrszágnak csak az 1., 2. vagy 3. díjzónába es országok adhatóak meg (megadható országok listája a Szolgáltató internetes honlapján megtalálható) Abban az esetben, ha egy ország több zónába is be van sorolva (pl. a vezetékes és a mobil külön-külön), a legalacsonyabb számmal rendelkez zóna dönti el, hogy igénybe lehet-e venni a szolgáltatást az adott országra. Amennyiben igen, a szolgáltatás a zónának megfelel hívásirány díjából ad kedvezményt. - A megadott PartnerOrszág 30 naponta díjmentesen módosítható; a szolgáltatás bármikor lemondható; a megadott PartnerOrszág díjmentesen lekérdezhet. 17/29. oldal

18 A szolgáltatás lemondása esetén 30 nap múlva van lehetség PartnerOrszágot ismét megadni. o A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: 625 Ft (500 Ft + áfa) Mesterhármas A szolgáltatás megrendelje havi díj ellenében 9,90 Ft (7,92 Ft + áfa) Ft-os percdíjért hívhat maximum három általa választott Pannon hívószámot (továbbiakban: preferált hívószámok). A szolgáltatást a Pannon Értékesítési Pontjain, Telefonos Ügyfélszolgálaton, valamint a PannOnline rendszerén lehet megrendelni, lemondani, valamint a meghatározott hívószámokat lekérdezni, illetve módosítani. A preferált hívószámok megadásánál, illetve módosításánál a Szolgáltató tájékoztató smst küld. A preferált hívószám(ok) 30 naponta egy alkalommal módosítható(k). A módosítás díjmentes. Amennyiben az Elfizet a szolgáltatást lemondja, 30 nap múlva van lehetsége újra megrendelni. Amennyiben bármely preferált telefonszám elhordozásra kerül a Szolgáltató hálózatából, a kedvezmény az adott számra a továbbiakban nem vehet igénybe. o AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: Azok az Elfizetk vehetik igénybe a szolgáltatást, akik az alábbi üzleti tarifacsomag valamelyikével rendelkeznek és megrendelik azt, valamint megfizetik a havi elfizetési díjat. Üzleti Pro csomagok Üzleti Keret csomagok Üzleti Alap Üzleti Elit Üzleti Expert Üzleti Standard csomagok Üzleti Komfort csomagok Üzleti Partner csomagok Autóskártya üzleti A szolgáltatást az adott ügyfélszámon lév összes elfizetésre egyszerre lehet csak megrendelni - ügyfélszint azonosítás mellett-, ennek eredményeképpen a szolgáltatás havidíja, minden adott ügyfélszámon belüli elfizeti hívószámra külön kiterhelésre kerül. Egy ügyfélszámon belül minden elfizetés tekintetében ugyanaz a 3 preferált hívószám él. o AZ IGÉNYBEVÉTEL KORLÁTAI: A kedvezmény nemzetközi, csökkentett vagy emelt díjas hívószámokkal, más mobilszolgáltatók hívószámaival, vezetékes hívószámokkal, illetve a Szolgáltató szolgáltatásainak speciális hívószámaival (Pl.:Hangposta, rövidszámok) nem vehet igénybe. A kedvezmény csak a hívások percdíjaira vonatkozik, az SMS-ek, valamint a roaming során kezdeményezett hívások díjaira nem. A Mesterhármas szolgáltatás által biztosított kedvezményes percdíjú hívások a tarifacsomag havidíjában foglalt lebeszélhetségbe nem tartoznak bele. 18/29. oldal

19 A preferált hívószámok nem szerepelhetnek az Elfizet elfizetésével azonos ügyfélszámon. A Mesterhármas szolgáltatás az alábbi szolgáltatásokkal együtt nem vehet igénybe: PannonRégió PannonTeam o A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: A szolgáltatás havi elfizetési díja: 500 Ft (400 Ft + áfa) ügyfélszám alatt lév elfizeti hívószám perc után 0 Ft A szolgáltatás az üzleti elfizetk számára a lakossági számlás elfizetkkel azonos módon vehet igénybe az ÁSZF 1/A. sz. melléklet III. fejezet 4.1. pontjában rögzítettek szerint az alábbi eltérésekkel: AZ IGÉNYBEVÉTEL TOVÁBBI FELTÉTELE: Amennyiben a szolgáltatás mellett egyéb, hálózaton belüli hívások esetében percdíjkedvezményt nyújtó szolgáltatás van megrendelve, úgy az els 5 percben a hívás egyéb szolgáltatás miatt kedvezményesen árazott percdíja kerül kiszámlázásra, majd a hívás 5. perc utáni része 0 Ft. AZ IGÉNYBEVÉTEL TOVÁBBI KORLÁTAI: A szolgáltatás kedvezménye nem vonatkozik a PartnerRégiós hívásokra. A szolgáltatás nem rendelhet meg: o virtuális számokra (pl. kékszám) o nem hangalapú tarifacsomagokhoz (adatkártyák, ipari modulok), o PannonFutár illetve Pannonhíd szolgáltatási szerzdés alapján igénybevett számokra. A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: A szolgáltatás havidíja: 690 Ft (552 Ft + áfa) NEMZETKÖZI ÉS ROAMINGHÍVÁSOK Üzleti Roaming Átalány A szolgáltatás az ÁSZF-ben meghatározott külön roaming tarifával nem rendelkez elfizetkre vonatkozó roaming díjakhoz képest (ÁSZF 1/A mellékletének III. fejezet pontja alatt található 1. számú táblázat) az 1. díjzónában fogadott hívások tekintetében tér el. Az Elfizet a szolgáltatást a neve alatt lév tetszleges elfizetésekre rendelheti meg és mondhatja le. Az aktiválás és lemondás minden esetben a számlázási ciklushoz igazodik. Egyebekben a szolgáltatásra az ÁSZF 1/A mellékletének rendelkezései így különösen a roamingra vonatkozó rendelkezések- az irányadóak. o AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: 19/29. oldal

20 A szolgáltatás megrendelése. A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak: o A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELFIZETÉSI DÍJA: A szolgáltatás havidíjmentes. o A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATI DÍJAI: Az 1. díjzónában fogadott hívások díja: 10 percenként 186,25 Ft (149 Ft + áfa). Minden megkezdett 10 perc díjköteles. A többi zóna és azok díjai az ÁSZF 1/A melléklete szerint kerülnek feltüntetésre és kiszámlázásra. Bejöv roaminghívás-szrés szolgáltatás A szolgáltatás, amely lehetséget nyújt a mobil telekommunikációs költségek kontrolljára a bejöv roaminghívásoknál, havidíj megfizetése mellett vehet igénybe. A szolgáltatást minden olyan elfizetésre (elfizeti hívószámra) egyenként meg kell rendelni, amelynek bejöv roaminghívásait korlátozni akarja az Üzleti Elfizet. A szolgáltatás megrendelése mellett az Üzleti Elfizet listán átadja a Szolgáltató részére azon telefonszámokat, amelyek bejöv roaminghívásait korlátozni kívánja. A listák csak telefonszámokat tartalmazhatnak, és a következ funkciókkal bírnak: Elfizetési lista Tartalmazza elfizeti hívószámonként azon elfizetéseket, amelyek bejöv roaminghívásait az Üzleti Elfizet korlátozni szeretné. Csak olyan telefonszámok korlátozására van mód, amelyek az Elfizet ügyfélszáma alatt vannak, szerepelnek az elfizetési listában, és egy elre meghatározott struktúrájú elektronikus állományban vannak rögzítve. Hívók listája Tartalmazza azon elfizeti hívószámok listáját, amelyek hívhatják az elfizetési listában található telefonszámokat akkor, amikor azok más hálózatra jelentkeztek be. A lista nemcsak az Üzleti Elfizet saját elfizetéseit tartalmazhatja, hanem más belföldi vezetékes vagy mobilhálózat elfizetéseit, de akár nemzetközi számokat is. A hívószámok egy elre meghatározott struktúrájú elektronikus állományban vannak rögzítve. A hívók listája 3 különálló listára is bontható. A szolgáltatás jellemzi Amint az adott SIM-kártyát tartalmazó mobiltelefon más hálózatra jelentkezik fel, a szolgáltatás mködésbe lép. Ekkor már csak azoktól a telefonszámoktól fogadhat hívást a SIM-kártya birtokosa, akik szerepelnek a Szolgáltató részére átadott hívólistában. 20/29. oldal

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz 3. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. augusztus 23-ától Készítés időpontja: 2011.07.20. Utolsó

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2013.11.15. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2013.11.15. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. november 15-étől Készítés időpontja: 2013.11.05. Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. július 16-ától Készítés időpontja: 2012.06.13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. sz. melléklet. A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz

3. sz. melléklet. A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz 3. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. január 1-étıl Készítés idıpontja: 2009.11.30. Utolsó módosítás

Részletesebben

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz 3. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. szeptember 7-étıl Készítés idıpontja: 2010.08.05. Utolsó

Részletesebben

Érvényes: 2007. március 25-étıl

Érvényes: 2007. március 25-étıl A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. március 25-étıl 1. A DÍJAK

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2009. november 8-ától Készítés id pontja: 2009. 09. 29. Utolsó módosítás id pontja: 2009.11.01.

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2009. november 8-ától Készítés id pontja: 2009. 09. 29. Utolsó módosítás id pontja: 2009.11.01. 1/A. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes:2009. november 8-ától Készítés idpontja:

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07.

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07. 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai

1. A díjak alkalmazásának általános szabályai A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI RT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú függelék a Pannon GSM Üzletszabályzatához) Érvényes: 2005. augusztus 2-től 1. A díjak alkalmazásának

Részletesebben

Érvényes: július 16-ától Tartalomjegyzék

Érvényes: július 16-ától Tartalomjegyzék A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2008. július 16-ától Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2013.02.25. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2013.02.25. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenr Magyarrszág Zrt. Általáns Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szlgáltatáshz Érvényes: 2013. március 1-jétől Készítés időpntja: 2013.02.25. Tartalmjegyzék

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. október 26-ától Készítés időpontja: 2015.09.22. Tartalomjegyzék

Részletesebben

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.07.25. Tartalomjegyzék

3. sz. melléklet. Készítés időpontja: 2012.07.25. Tartalomjegyzék 3. sz. melléklet A Telenr Magyarrszág Zrt. Általáns Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szlgáltatáshz Érvényes: 2012. szeptember 1-jétől Készítés időpntja: 2012.07.25. Tartalmjegyzék

Részletesebben

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz

3. sz. melléklet. A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szolgáltatáshoz 3. sz. melléklet A Telenr Magyarrszág Zrt. Általáns Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) elıfizetıi szlgáltatáshz Érvényes: 2010. któber 5-étıl Készítés idıpntja: 2010.09.01. Utlsó módsítás idıpntja:

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. július 6-ától 1. A DÍJAK

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: július 1-jét l Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja:

1/A. sz. melléklet. Érvényes: július 1-jét l Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja: 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. július 1-jétl Készítés idpontja:

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt kártyás (igénybevételi díjat előre fizető) tarifacsomagjai valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Alakítsd tarifacsomagodat a saját ízlésed szerint! Olvasd át kiadványunkat, és válaszd ki, melyik költségcsökkentő szolgáltatásunkkal

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27.

1/B. melléklet. Érvényes: 2010. május 18-ától. Készítés id pontja: 2010.04.15. Utolsó módosítás id pontja: 2010. 04.27. 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. május

Részletesebben

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt számlás (igénybevételi díjat utólag fizető) tarifacsomagjai, valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 15- i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Díjszabás A. fejezet 5. és

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2008. augusztus 21-étől TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2008. augusztus 21-étől TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 1/A. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes:2008. augusztus 21-étől TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

2.1.1. Vállalkozói Fix és Vállalkozói Osztható tarifacsomagok

2.1.1. Vállalkozói Fix és Vállalkozói Osztható tarifacsomagok Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. A. Közös

Részletesebben

postdsz_ /70

postdsz_ /70 A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. június 25-étıl 1. A DÍJAK

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás Ft

Fizetés módja: Banki átutalás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési azonosító:

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja: 2012.02.14. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja: 2012.02.14. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2008. július 13-ától Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2016. május 23-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. ÁSZF-hez) Érvényes: 2007. augusztus 27-étől Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. október 6-ától Készítés időpontja: 2016.10.05. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

1/B. melléklet TARTALOMJEGYZÉK

1/B. melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1/B. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. július

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja: 2015.04.28. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja: 2015.04.28. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. május 20-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Segítség telefonos ügyintézéshez Havidíjas ügyfeleinknek A T-Mobile lakossági ügyfélszolgálata éjjel-nappal elérhető az alábbi telefonszámok felhívásával: 1430 - a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2009. június 16-ától Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja:

1/A. sz. melléklet. Érvényes:2009. június 16-ától Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja: 1/A. sz. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes:2009. június 16-ától Készítés idpontja:

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. november 10-étől Készítés időpontja: 2014.11.07. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. november 10-étől Készítés időpontja: 2014.11.07. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. november 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft

Fizetés módja: Csoportos beszedési megbízás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja: 2014.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja: 2014.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. július 25-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja Tisztelt Ügyfelünk! 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Postafon Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének 3. Magyarországi számok pontjában a táblázat első, valamint

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja: 2015.11.12. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja: 2015.11.12. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Hatályba lépés: szeptember 01.

Hatályba lépés: szeptember 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. szeptember 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. december 15-étől Készítés időpontja: 2014.12.08. TARTALOMJEGYZÉK

1/A számú melléklet. Hatályos: 2014. december 15-étől Készítés időpontja: 2014.12.08. TARTALOMJEGYZÉK 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2014. december 15-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Hatályba lépés: november 01.

Hatályba lépés: november 01. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. november 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja meghatározása A a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja SZJ: 64.20.11.0. SZJ: 64.20.12.1. SZJ: 64.20.12.2 Nyilvános helyi

Részletesebben

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait.

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. június 17-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: I. Tesco Mobile

Részletesebben

Fókuszban a hatékonyság. Üzleti megoldások kisvállalkozásoknak

Fókuszban a hatékonyság. Üzleti megoldások kisvállalkozásoknak Fókuszban a hatékonyság Üzleti megoldások kisvállalkozásoknak 1 A kisvállalkozások versenyképességének és üzleti sikerének jelentős feltételei a mobilitás, a könnyű elérhetőség, a gyors és hatékony munkavégzés,

Részletesebben

Hatályba lépés: április 30.

Hatályba lépés: április 30. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. április 30. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Fókuszban a hatékonyság. Üzleti megoldások kisvállalkozásoknak

Fókuszban a hatékonyság. Üzleti megoldások kisvállalkozásoknak Fókuszban a hatékonyság Üzleti megoldások kisvállalkozásoknak 1 Mi az üzleti siker titka? A kisvállalkozások versenyképességének elsődleges feltételei a mobilitás, a könnyű elérhetőség, a gyors és hatékony

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2013) 2014. július Változások a 2013-as HomeZone kérdőívhez képest: A korábban külön dokumentumként szereplő Nyilatkozat rész külön

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: január 1-ét l. Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja:

1/B. melléklet. Érvényes: január 1-ét l. Készítés id pontja: Utolsó módosítás id pontja: 1/B. melléklet A Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2010. január

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 1-jétől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 1-jétől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról

Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Tájékoztató üzleti szolgáltatásokról Vezetékes telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatás Üzleti ajánlatok Lakossági ajánlatok Megjegyzés Csatlakozás típusai Magyar Telekom Nyrt szolgáltatási területén

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/B Melléklet - lezárt A helyhez kötött (vezetékes) telefonszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. LEZÁRT, NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ DÍJCSOMAGOK,

Részletesebben

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június

Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június Kitöltési útmutató HOME ZONE TÍPUSÚ TELEFONSZOLGÁLTATÁS KÉRDŐÍVEIHEZ (2014) 2015. június FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A kérdőív kitöltésének menete Az 1.HZ_Kapcsolat munkalap

Részletesebben

Hatályba lépés: december 06.

Hatályba lépés: december 06. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. december 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A számú melléklet. Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja: 2015.06.30. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015. július 21-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS

1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS 1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS A. HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK 1. Az előfizetői szolgáltatás A Vodafone havi előfizetési díjas (utólag

Részletesebben

Malév és GH adott hó 18. öt munkanappal a zárás után ACE adott hó 25. öt munkanappal a zárás után

Malév és GH adott hó 18. öt munkanappal a zárás után ACE adott hó 25. öt munkanappal a zárás után Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Malév a Vodafone-t választotta telekommunikációs partneréül. Szeretnénk ismertetni Önnel, hogyan érintheti ez Önt személy szerint, milyen lehetőségek

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

Fókuszban a hatékonyság. Üzleti megoldások kisvállalkozásoknak

Fókuszban a hatékonyság. Üzleti megoldások kisvállalkozásoknak Fókuszban a hatékonyság Üzleti megoldások kisvállalkozásoknak 1 2 A kisvállalkozások versenyképességének és üzleti sikerének jelentős feltételei a mobilitás, a könnyű elérhetőség, a gyors és hatékony munkavégzés,

Részletesebben

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés:

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés: 1 Tartalom Kérdés:... 1 Javaslat:... 1 Megjegyzés:... 1 Villanyszerelőknek korlátlan... 2 Lakosságnak, korlátlan... 5 Villanyszerelőknek, lakosságnak másodperc alapú... 8 Kérdés: Hogy, hol lehet szerződést

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. október 3. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás mellékletének

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015.

Részletesebben

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: március 25-étől. Készítés időpontja:

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: március 25-étől. Készítés időpontja: 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. március 25-étől Készítés időpontja: 2016.03.24. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Helyhez kötött telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 2. melléklet

Részletesebben

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: november 17-étől. Készítés időpontja:

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: november 17-étől. Készítés időpontja: 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. november 17-étől Készítés időpontja: 2016.11.16. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

1/B. melléklet. Érvényes: 2013. január 1-jétől. Készítés időpontja: 2012.12.03. TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4

1/B. melléklet. Érvényes: 2013. január 1-jétől. Készítés időpontja: 2012.12.03. TARTALOMJEGYZÉK I. DÍJSZÁMÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 1/B. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január

Részletesebben

Most igazán megéri tarifát váltani! Vodafone Power to you Flotta Red Beszélgess korlátlanul a Flotta Reddel és válaszd hozzá az új iphone 5C-t! Flotta Go Vagy válaszd az LG Optimus L5 II-t a Flotta Go+

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Hatályba lépés: október 19.

Hatályba lépés: október 19. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2015. október 19. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. predsz_ /54

Tartalomjegyzék. predsz_ /54 A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELİRE FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. június 25-étıl Tartalomjegyzék

Részletesebben