HELYSÉGNÉV- ÉS SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYSÉGNÉV- ÉS SZEMÉLYNÉVMUTATÓ"

Átírás

1 HELYSÉGNÉV- ÉS SZEMÉLYNÉVMUTATÓ (rövidítések: ev. = evangélikus, plb = plébános; ref. = református, r. k. = római katolikus, nb = nembeli, = vármegye, vn = várnagy) A mutató elkészítéséhez az alábbi helységnévtárak anyagára támaszkodtunk: Erdély és a részek térképe és helységnévtára. Készült Lipszky János 1806-ban megjelent műve alapján. Szerk. HERNER JÁNOS. Szeged LELKES GYÖRGY: Magyar helységnév-azonosító szótár. Budapest SUCIU, CORIOLAN: Dicţiomar istoric al localităţilor din Transilvania Bucureşti SZABÓ M. ATTILA SZABÓ M. ERZSÉBET: Dicţionar de localităţi din Transilvania = Erdélyi helységnévszótár = Ortsnamenverzeichnis für Siebenbürgen. Bucureşti Szeretnék köszönetet mondani Détsy Mihálynak, Haris Andreának és Lővei Pálnak segítségükért. Abafája, Apalina; Torda r. k. templom 134, 135, 215, 221; kép Ábrahám jobbágy 38 Ábrahámfalva Szentábrahám Abrud Abrudbánya Abrud-Sat Abrudfalva Abrudbánya (Abrugbania, terram Obruth), Abrud, Gross-Schlatten, Altemburg; Fehér 92, 98 ház 221 Szt. Miklós-plébániatemplom 63, 215, 221; kép Abrudbányai Kis Abrudbányai Farkas 221 Farkasné: Agáta 221 Abrudfalva, Oláhabrud, Abrud-Sat; Fehér 224 udvarház 224, 416 Ad Diósad Ádám plb (Medgyes) 69 Ádámos, Adămuş; Küküllő unitárius templom 197, 221, 516; 375. kép Ádámosi Horvát Ádámosi Porkoláb Adămuş Ádámos Adi János, János fia 276 Adoniu Éradony Adony Éradony Adorján, gyulafehérvári püspök 25 Adorján plb (Gyalu) 135, 295 Ady Endre Érmindszent Adwardus bíró 268 Agáta (Abrudbányai Farkasné) 221 Agáta (Kiskapusi Gyerőfi Zsigmondné) 148,150,195,347,348,520 Agáta (Sámsoni Ambrusné) 398 Aghireşu Egeres Agîrbiciu Egerbegy Agîrbiciu Szászegerbegy Ágnes (Szőcs Györgyné) 170,

2 Ágnes (Wermescher Lőrincné) 118, 343 Agnetheln Szentágota Agnita Szentágota Ágoston kovács 333 Ágoston kőfaragó 144, 208, 497 Ágota János 174, 402, 404 Agriş Egres Agyagfalva, Litiţa; Udvarhelyszék ref. templom 194, 199 Aita Mare Nagyajta Aita Medie Középajta Aita Seacă Szárazajta Aiton Ajtony Aiud Nagyenyed Aiudul de Sus Felenyed Ajtony (Aython), Aiton; Kolozs ref. templom 203, 222 udvarház 221, 222, 527 Aknai Jób vn (Szészárma) 474 Alárdi Ferenc, Meggyesfalvi 317 László 507 Péter 507 Alárdi Ferenc, Paniti 474 Alardus prior 226 Alba Iulia Gyulafehérvár Albert, Habsburg, magyar király 79, 95, 159, 163, 310, 364, 374, 500, 521 Albert ágostonos rektor 181 Albert (dictus Aposch) 413 Albert főesperes 226 Albert ispotálymester 439 Albert oltárigazgató 482 Albert plb (Aranyosbánya) 38 Albert plb (Bágyon) 141, 203, 230 Albert plb (Kisfalud) 325 Albert plb (Nagyernye) 97, 396 Albert plb (Nyén) 204, 416 Albert templomigazgató (Szentjános) 484 Albert templomigazgató (Vajdaszentiván) 501 Albert vn (Gernyeszeg) 292 Alberti, Leon Battista építész 146 Alcina, Alţina, Alzen; Újegyház szék ev. templom 39, 222 Alcinai János plb (Nagyszeben) 174 Alcsík 138 Aldorf, Bistrita, Unirea, Walldorf; Besztercevidék ev. templom 184 Aldyod Algyógy Alfüged (Figed), Fügéd, Ciugudu de Jos; Torda 289 Algyógy (castrum Aldyod), Geoagiu, Gergersdorf; Hunyad 223 vár 222 Alma Vii Szászalmád Almádi Mihály (Keresd) 317 Almakerék, Málincrav, Malmcrog, Mallemkrag; Fehér 222, 515 ev. templom (Szűz Mária-plébániatemplom) 54, 55, 72, 222, 226, 227; kép, 1. ábra Krisztus vére-kápolna 222, 516 udvarház 206, 222, 226, 278, 302 viadalfa 222 Almakeréki Bíró Almakeréki Segesdi Almás Hídalmás Almás Nagyalmás Almási Mihály 370, 420 Almásmálom (Malon, Malown, Malwn), Málom, Malin; Belső-Szolnok 282, 515 Endre (Endrewara) vár 282 Almástamási (Thamasfalwa), Tamásfalva, Tămaşa; Kolozs 472 malom 481 udvarház 142,481 Almaşu Nagyalmás Almen Szászalmád Álmos herceg 54 Alsódetrehem, Detrehem; Tritenii de Jos, Torda 529 Szentháromság-templom 133, 274, 529 udvarház 45, 46, 274 Alsódörgicse; Zala plébániatemplom 208 udvarház

3 Alsóegregy (Egreg), Egregy, Românaşi; Szilágy templom 282 Alsófarkadin (Pathakfarkadyn), Farkadin, Unirea; Hunyad 500 Alsógáld, Gáld, Magyargáld, Galda de Jos; Fehér ortodox kápolna 197, 198, 223 plébániatemplom 197, 223 udvarház 45, 46, 290 Alsójára (AlsoJara, Jarabanya), Iara; Torda 144,208,224 udvarház 206, 224, 523 unitárius templom (Szt. Miklóstemplom) 95, 224, 227 Alsókápolna, Kápolna, Căpîlna de Jos; Küküllő Szűz Mária-kolostor 476, 516 Alsókaznacs, Magyarkaznacs, Cosniciu de Jos; Kraszna pusztatemplom 369 Alsóorbó, Orbó, Gîrbova de Jos; Fehér templom 109 Alsóörs; Zala plébániatemplom 208 udvarház 205, 208 Alsószentmihályfalva (Zenthmyhalfalva), Mihai Viteazu; Kolozs ref. templom 141, 224 Alsótők (Alsothewk), Tiocu de Jos; Doboka ref. templom 196, 224, 225, 525 udvarház 224, 225 Alsóvárosvize (Alsowwaroswyze), Orăştioara de Jos; Hunyad ortodox templom 198, 203, 225 Alsózsuk (Magyar Suk, Swk), Magyarzsuk, Zsuk, Jucu de Jos; Kolozs 241 Szt. Lénárd-templom 44, 135, 225, 508, 527 udvarház 513 Altemberger család 175 Tamás polgármester (Nagyszeben) 143, 175, 204, 413, 455, 509, 515 Tamásné: Vizaknai Afra 175, 427 Altorja Torja Alt-Rodna Radna Aluniş Kecsed Aluniş Magyaró Alvinc (Alwyncz, Vinch, Winezia), Vinţu de Jos, Wintz; Fehér 28, 98, 123, 156, 225, 231, 232, 250 domonkos kolostor 226, 519 ref. templom 92, 226; kép Ambrus esküdt, ács 172, 269, 273 Ambrus ferences barát 241 Ambrus oltárigazgató 482 Ambrus pap (Hadad) 302 Ambrus pap (Torda) 488 Ambrus plb (Szászszentgyörgy) 204, 460 Ambrus takács 366 Ambrus várgondnok (Gyalu) 295 Amnaş Omlás András 304 András, II., magyar király 9, 31, 88 András, III., magyar király 29, 44 András ács (Felsójára) 144, 287, 208 András ács (Kolozsvár) 355 András comes 98 András egri püspök 511 András erdélyi püspök 393 András, János fia templomigazgató 501 András jobbágy 379 András kanonok (Bogács) 246 András kanonok (Várad) 240, 515 András káplán (Szászrégen) 454 András káplán (Szilágynagyfalu) 112, 476 András kőfaragó, építész, tanácstag 12, 174, 176, 177, 187, 188, 214, 413, 414 András molnár 34, 328 András pap (Diód) 276 András pap (Magyaró) 371 András plb (Bánffyhunyad) 162 András plb (Dezmér) 141, 275 András plb (Farkastelke) 284, 391 András plb (Kőhalom) 358 András plb (Szászbogács)

4 András plb (Szászrégen) 454 András szabó 124, 412 András tapasztó 144, 494 András templomigazgató (Dicsőszentmárton) 275 András templomigazgató (Szentmihálytelke) 472 András vn (Kecskés) 314 András vn (Kézdiszentlélek) 322 Andrásfalva Magyarandrásfalva Andrásházi Nagy Andreeni Magyarandrásfalva Angelo ágostonos perjel 37 Angelus, Erasmus 351 Anghel, Gheorghe 19, 100, 101, 110, 111, 130 Angyal János, Szilvási 512 Angyal Mihályné (Frátai Cecília) 367 Anjou-ház 50, 77, 212 Anna hajadon 118, 338 Anna, Jagelló, királyné 261 Anna (Barát Sebestyénné) 345 Anna (Bethlen Bernátné) 366 Anna (Bezther fia Domokos leánya) 303 Anna (Farkas Tamásné) 332 Anna (Jakab ötvös özvegye) 167, 339, 351 Anna (Mérai Dezső Antalné) 349 Anna, Miklós leánya 79, 503 Anna, Miklós ötvös leánya 411 Anna, Valter lánya 88, 410 Antal ács 179 Antal apát 34, 93, 116, 143, 246, 329, 331, 341, 393 Antal asztalos 185 Antal deák 173 Antal harangozó 144, 373 Antal, János fia 290 Antal kápolnaigazgató 300 Antal kőfaragó, domonkos barát 182, 440 Antal kőműves 179 Antal közjegyző 115 Antal lakatgyártó 333 Antal molnár (Királyfalva) 208 Antal molnár (Kolozsmonostor) 116, 333 Antal ötvös 294 Antal pálos prior 471, 472 Antal pap (Felgyógy) 286 Antal pap (Nagysolymos) 400 Antal plb (Dedrádszéplak) 267 Antal plb (Girolt) 293 Antal plb (Héderfája) 304 Antal plb (Hosszútelke) 203, 307 Antal plb (Kendilóna) 97 Antal plb (Kövesd) 359 Antal plb (Lécfalva) 203, 363 Antal plb (Magyarlóna) 371 Antal plb (Nagyszeben) 123, 404, 406 Antal plb (Oláherkes) 203 Antal plb (Rugonfalva) 431 Antal plb (Sinfalva) 142, 441 Antal plb (Székelyderzs) 464 Antal plb (Szotyor) 142, 204, 478 Antal plb (Torda) 120,488 Antal üveges 171, 340, 352, 356 Antoni, Erhard 189 Antos Tamás, Nagymoni 506 Ányos vn, küküllővári ispán (Szászcsór) 110, 448 Apafi, Almakeréki család 54, 55, 132, 160, 206, 222, 227 András 222 Anna: Szentkirályi Semjénné 515 Borbála 515 Farkas 222 Ferenc, Mihály fia 160, 278, 515 Gergely 157, 222, 502 Györgyné 115, 278, 306, 378, 515 Ilona: Torockai Péterné 159, 503, 515 Imre 222 István 222 János 45, 227 László, Mihály fia 115 Lénárd, Mihály fia 160, 198, 515 Lénárdné: Madarasi Anna 198 Margit 515 Mihály, László fia Miklós fia 96, 115, 132, 135, 160, 227, 395, 444, 515 Mihályné: Klára

5 Miklós, Ferenc fia 160 Miklós, Mihály fia 88, 115, 132, 222, 278, 410, 515, 516 Apafi Miklós, Nagyfalusi 226, 299, 516 Apahida, Apahida; Kolozs 265 templom 97, 141 Apalina Abafája Apanagyfalu, Nuşeni; Belső-Szolnok ref. templom (Szt. Gellért-plébániatemplom) 132, 135, 222, 226, 227, 516, 522; kép udvarház 206, 226 Apáti Dellőapáti Apatiu Dellőapáti Apaújfalu, Szászújfalu, Noul Săsesc, Neudorf; Fehér 115 ev. templom (Szt Katalin-kápolna) 44, 188, 227 udvarház 45, 46, 227 Apoldu de Jos Kisapold Apoldu de Sus Nagyapold Apollónia (Mensáros Jakabné) 343 Apor család 26 László 225 Aposch Albert 64 Appoldia Kisapold Arad, Arad; Arad 134, 487 Arangabla Harangláb Aranka György 139 Arányi Lajos 104, 105, 106 Aranykút (Arankwth), Aruncuta; Kolozs templom 227 Aranyos (Aranays, Aranyas, Aranyasalya), Arieşul; Közép-Szolnok vár 34, 53, 228 Aranyos szék 44 Aranyosbánya, Offenbánya, Baia de Arieş, Offenburg; Torda 38 Szűz Mária-plébániatemplom 38, 228 Aranyosgerend Gerend Aranyosgyéres (Geres), Gyéres, Cîmpia Turzii, Gieresch; Torda templom 228 udvarház 228 Aranyoslóna (Lona), Lóna, Luna, Lune; Torda templom 228 Aranyosmóric (Morycz), Szászmóric, Móruţ; Doboka 492 udvarház 453 Aranyospoján, Poliana Aureului; Torda ref. templom 73 Arbegen Egerbegy Arbegen Szászegerbegy Arcalia Árokalja Archid Szilágyerked Archiţa Szászerked Arcuş Árkos Ardesi Mihály templomigazgató 381 Ardó Szamosardó Ardusat Erdőszáda Arduzel Szamosardó Argenti, Giovanni jezsuita 348 Argias Mardos Arieşul Aranyos Árka János 207, 267 László 479 Arkeden Szászerked Árkos, Arcuş; Sepsiszék unitárius templom 229 Árkos Oláherkes Armăşeni Csíkménaság Armenienstadt Szamosújvár Árokalja, Arcalia, Kallesdorf; Beszterce szék templom 189 Árpád-ház 50 Árpás; Sopron premontrei monostor 27 Arn Nagyernye Aruncuta Aranykút Asinip Asszonynépe Aşchileu Mare Nagyesküllő Aşchileu Mic Kisesküllő Asszonyfalva (Boldogazzonfalva, de villa Dominarum), Boldogasszonyfalva, Axente-Sever, Frauendorf; Brassó

6 ev. templom (Mindszentek-temploma) 39, 191, 229; 37. kép, 2 3. ábra Asszonynépe (Azonnepe), Asinip, Frauenvolk; Fehér 229 Atia Atyha Aţel Ecel Atyha, Atia; Udvarhelyszék templom 141 Aurel Vlaicu Bencenc Avignon 47, 58, 337 Avrig Felek Axente Sever Asszonyfalva Baassen Bázna Bábahalma (Babahalma), Bobohalma; Kü-küllő templom 229 Babos Imre 140,563,564 Baca, Baţa, Batzau; Belső-Szolnok 94 ref. templom 94 Baciu Kisbács Bacon Nagybacon Bácsi Balázs 353 Máté 353 Bacskai Miklós erdélyi püspök 370 Bádok (Badok), Bădeşti; Kolozs udvarház 230 Bádoki Mihály 230 Bagamér Tököl Bagdi Miklós 424 Miklósné: Potenciána 424 Bágy, Bádeni; Udvarhelyszék ref. templom 137 Bágyon, Bădeni; Aranyos szék unitárius templom 141, 203, 230, 441 Bágyuj Lajos 59, 105 Baia de Arieş Aranyosbánya Baia Mare Nagybánya Baica Bányika Baierdorf Királynémeti Bajai Egyed 481 Simon, Egyed fia vn 481 Bajomi János 106 Bajon, Boianul Mare; Közép-Szolnok 483 Bakács György 235 István 235 János 235 László 235 Tamás 235 Bakai Zsigmond 261 László, Zsigmond fia 261 Bakányi Péter 337 Péterné: Senyd 337 Bakolc János, Klopotivai 267 Bakos Máté 312 Baksa Anna 494 Zsuzsa 494 Bala, Băla; Torda 231 Baládfi család 160,322 Farkas 160, 322 János 160, 275,322 Mihály 419 Balassa 248 Balassa Dancs mester 502 Domonkos 502 István 502 János 502 László 502 Miklós 502 Balassa, Gyarmati család Ferenc várgondnok 364 Imre 276 Balázs kovács 119, 353, 355 Balázs kőfaragó 119, 355 Balázs, Mihály fia 260 Balázs molnár 248 Balázs oltárigazgató (Gyulafehérvár) 299 Balázs oltárigazgató (Tasnád) 483 Balázs pap 387 Balázs plb (Bátos) 234 Balázs plb (Gorbó) 141, 368 Balázs plb (Kisselyk) 326, 451 Balázs plb (Kolozs) 167, 328, 472 Balázs plb (Lemhény) 203, 363 Balázs plb (Sámson) 433 Balázs plb (Szamosfalva) 341 Balázs plb (Szék) 516 Balázs plb (Törpény) 492 Balázs prior

7 Balázs templomigazgató 452 Balázs tetőfedő 177, 414 Balázs vn (Magyaró) 31 Balázs vn (Solymos) 100 Balázsfalva, Blaj; Küküllő 238 plébániatemplom 231 Balázsfalvi Cserényi Balázsfi Zsigmond 494 Balázstelke (Balasteleke), Blăjel, Blasendorf; Küküllő 434 templom 74, 75, 231 Balázstelki Antal 231 István 231 Mihály 384 Zsigmond 384 Balea zsupán 95 Bálint ács 156,499 Bálint ágostonos perjel 63, 300 Bálint asztalos 172, 269, 273 Bálint (dictus Sopotha) 242 Bálint festő (Nagyszeben) 176, 178, 410, 413 Bálint festő (Segesvár) 182, 436, 440 Bálint festő (Sólyomkő) 143, 144, 208, 442 Bálint kerékgyártó 333 Bálint ötvös 170,352 Bálint, Pál fia 198 Bálint pap, orgonista 153, 332 Bálint plb (Budatelke) 41 Bálint plb(iklód) 141,309 Bálint plb (Nagyselyk) 69 Bálint plb (Szucság) 142, 480 Bálint plb (Újfalu) 496 Bálint plb, ózdi főespereshelyettes (Teke) 40, 484 Bálint plb (Zolna) 511 Bálint, Schleffer Jánosné: Dorottya unokája 338 Bálint vikárius 391 Balk templomigazgató 399 Balk vajda 53, 228, 359 Balog nemzetség 33 Balogh Jolán 7, 8, 19, 34, 105, 117, 118, 119, 152, 156, 158, 169, 170, 171, 194, 195, 197, 200, 355, 440, 516 Balogh Péter 118 Péterné: Mészáros Dorottya (korábban Pahár Jánosné) 118, 337, 338 Bálványos vár Bálványosváralja Bálványos vár Torja Bálványosváralja (Balvanos, Baluanyws), Unguraş; Belső-Szolnok Bálványos vár 111, 156, 231, 250, 484 ref. templom 28 Baly Banyica Bam Miklós 353 Ban Felsőbám Bana Felsőbán Bánd Mezőbánd Bandi Gál, Pál fia 386 Bánfi, Alsólindvai család 104, 105 Lászlóné: Somi Borbála 394 Bánfi, Losonci család 80, 81, 112, 113, 132, 158, 160, 195, 205, 249, 435, 476, 501, 510, 516 Albert 454 András 320, 502 Anna: Bethlen Márkné 249 Dénes 516 Dénes, Tamás fia 79, 475, 516 Farkas 162 Ferenc 278 György, Dénes fia 79, 475, 476, 516 István, Dénes fia 516 István 112, 113, 454, 502, 516 István 205, 248, 392, 476, 511 János 516 János 205, 207, 230, 320, 371, 475, 500, 502, 510 Jánosné: Bethlen Katalin 244 Katalin, István leánya 392 Kristóf 205, 511 László, Dénes fia 79, 113, 475, 516 László 161, 205, 248, 275, 371, 475, 476, 502, 511, 516 László 248, 357 László 476 Lőrinc 80, 512 Mihály, István fia 471,

8 Mihály 248, 502 Miklós vn (Buda) 419 Miklós 248, 277, 475, 502, 511 Péter 475, 510, 511 Péter 205, 275 Péterné: Petronella 275 Tamás, Dénes fia 516 Tamás 475 Bánfi György, Szántói 109 Miklós 109 Bánffyhunyad (Huniad), Hunyad, Huedin; Kolozs 94, 366 ref. templom (Szt Erzsébet-templom) 94, 162, 195, 232, 366, 524; 301. kép Banica Banyica Bányabükk (Banyabiky, Barnabit), Vilcele; Kolozs plébániatemplom 44, 232 Banyica (Baly), Banica, Băiţa; Kolozs Szt. Lénárd-templom 132, 232, 520 Bányika, Baica; Kolozs kápolna 44, 232 Barabási család 387 Baraghta Balázs plb (Marosvásárhely) 380 Baralac Nagybaromlak Bárány kút (Barankuuth), Bărcut, Bekokten; Királyföld plébániatemplom 193, 233 Baráthely, Brateiu, Pretai; Kolozs ev. templom 69, 70, 71, 216, 233; 98. kép Barbátvize Borbátvíz Barbel János, Szegedi 170, 352, 353 Barca Bertalan 283 János 283 Tamás, János fia 283 Barcarozsnyó (Rosnaw, Roznaw), Rozsnyó, Rignov, Rosenau; Barcaság ev. templom (Szt. Máté-templom) 92, 233; 226. kép vár 131; 226. kép Barcaság 68, 91, 131, 191, 192, 259 Barcaszentpéter, Szentpéter, Sînpetru; Brassó 126, 253 Barcelona 67 Barcsa Kisbarcsa Barcsa Nagybarcsa Barcsai család 225 András 266, 394 Beatrix 446 Gáspár 472 László 207, 387, 516 Pál 387, 388 Barendorf Berény Barlabási Farkas 304 János, Lénárd fia 304, 312 Lénárd erdélyi alvajda 153, 161, 163, 183, 206, 221, 249, 285, 304, 312, 317, 318, 322, 379, 380, 384, 389, 419, 439, 483, 493, 516, 519 Lénárdné: Magdolna 304 Zsófia: Vizaknai Miklósné 509 Barnabás mészáros 172, 272 Barnabás plb (Gyalu) 295 Barnabás plb (Marosvásárhely) 198 Barnabit Bányabükk Baromlak Nagybaromlak Barra Máté 368 Bártfai Márton plb (Százbudak) 130 Basarab Sandrin 492 Bata Györgyné: Orsolya 173, 491 Báthori család 32, 182, 228, 476, 477 Antal, György fia 477 András bíboros 477 Barnabás, György fia 477 Bereck 477, 516 Erzsébet, László leánya 477 György, László fia 477 István, Szaniszló fia, erdélyi alvajda 477 István erdélyi fejedelem 171, 196, 300, 348, 476 István erdélyi vajda 146, 147, 155, 156, 163, 181, 214, 249, 294, 335, 346, 439, 495, 511, 517, 528 Istvánné: Szilágyi Margit 147 ifj. István erdélyi vajda 161, 162, 178, 190, 206, 460, 477, 493, 517 Istvánné: Telegdi Katalin

9 János, Bereck fia 477, 516 János, György fia 477 Kristóf erdélyi vajda 162, 171, 300, 313,476 László, István fia 477 László, János fia 32, 477 Lászlóné: Meggyesi Anna 32, 477 Margit: Szilágyi Mihályné 101 Miklós 136, 320 Miklós váci püspök 419 Szaniszló, László fia 477 Zsigmond erdélyi fejdelem 223, 252, 387 Bátmonostor; Bodrog 152, 332 Bátos (Bathos), Batoş; Kolozs plébániatemplom 97, 234, 283 Batthiány Benedek kincstartó 492 Batzau Baca Baţa Baca Bauman Keresztély, János fia 82, 337 Baumgarten Bongárd Bautzen Ortemburg vára, Mátyás-emlék 174 Baxa Baksa Bázna (Bozwa), Felsőbajom, Bazna, Baassen; Küküllő plébániatemplom 73, 192 Băcăinţi Bokajalfalu Bădeni Bágy Bădeni Bágyon Bădeşti Bádok Băgaciu Kisbogács Băgaciu Szászbogács Băgara Bogártelke Băile Tuşnad Tusnádfürdő Băiţa Banyica Băla Bala Bălcaciu Bolkács Bărcut Báránykút Beatrix, Aragóniai 145 Beatrix (Bogáti Istvánné) 388 Bebek család 30 György 30 György 207, 444, 517 Györgyné: Zsófia 444 Imre erdélyi vajda, vn (Déva) 274, 477 Bece Magyarbece Beclean Bethlen Bécs Wien Becse Magyarbece Becse-Gergely nemzetség 55, 56 Becski, Szántai család 165 Antal 484 Benedek 482 György 298, 482, 484, 523, 529 Péter 163, 482, 484 Sebestyén 228, 519 Bécsúhely Wiener Neustadt Bedecs András, Székelyfalvi 378 Beden Bödön Bedő Imre 143 Bedőtelke; Torda 266 Beed Bőd Beel Bél Bekcs István 375 Bekcs János, Szántói 304 Beke Antal 19, 45, 97, 249, 263, 268, 276, 285, 291, 298, 299, 302, 328, 332, 339, 342, 345, 350, 362, 370, 379, 390, 393,, 424, 437, 454, 470, 472, 473, 474, 476, 481, 486, 490, 500, 519, 525 Békefi György 160, 308 Bekényszeg (Bukenzeg); Fehér Szt. Márton-kápolna 44, 234 Bekesi Pál deák, helyettes sókamarás 173, 491 Bekokten Báránykút Bél (Beel) lébániatemplom 234 Béla, I., magyar király 329, 332 Béla, IV., magyar király 11 Bélavár Felsőjára Béldi Benedek, Uzoni 245 Márton 245 Pál 161, 245, 264, 425, 497 Belényesi Vajda Belin Bölön Bell Bólya Béltek Krasznabéltek 579

10 Bélteki Mátyás ferences barát 184, 241 Beltiug Krasznabéltek Belwar Felsőjára: Bélavár Bencenc (Benchach, Benchench), Aurel Vlaicu, Benzendorf; Fehér 234, 522 plébániatemplom 235 Bencenc mester 441 Bencker János 517 Benden Magyarbénye Benden-Dorf Magyarbénye Bene János plb (Kányád) 203, 312 Benedek ágostonos barát 272 Benedek asztalos 355 Benedek fazekas (Páncélcseh) 144, 208, 420 Benedek fazekas (Sajósárvár) 432 Benedek, János fia 290 Benedek kemencegyártó 172, 268, 273 Benedek kerékgyártó 341 Benedek kertész 498 Benedek kovács 144 Benedek kőfaragó 171, 340, 356 Benedek kőműves 316 Benedek oltárigazgató 154, 269 Benedek pálos barát 471 Benedek plb (Kékes) 314 Benedek plb, segédesperes (Kolozsborsa) 328 Benedek plb (Nagydevecser) 395 Benedek plb (Nagyenyed) 122, 396 Benedek plb (Sáromberke) 435 Benedek templomigazgató 273 Benedek vn 274 Benedek, Borosbenedek, Benic; Fehér templom 94, 235, 250; 8. ábra Benedek Bernát alkamarás 221 Benic Benedek Benkő Elek 19, 30, 31, 44, 75, 97, 134, 137, 138, 431 Benzendorf Bencenc Bénye Magyarbénye Beograd Nándorfehérvár Berciu, Ion 101 Beregszász, Lampertszásza, Lampertshaus; Bereg 100 Berekeresztúr, Bîra; Maros szék r. k. templom 139; 269. kép Berekszó, Bîrău; Hunyad 520 Berekszói Hagymás Berény, Beriu, Barendorf; Fehér templom 235 Berethalom (de Birchalin, Birthalm, in Byrthalben, in Byrthelm, de Virthalmen), Biertan, Birthälm; Medgyes szék 318 ev. templom (Szűz Mária-templom) 69, 187, 188, 192, 235; kép, 5. ábra Berethalmi Petri Berger, Albert 19, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 277, 292, 374, 395, 456, 474 Beriu Berény Berki, Rokycany; Sáros r. k. templom 134, 135 Bernát festő 171, 355 Bernát kőfaragó (Nagyszeben) 177, 402, 413 Bernát kőfaragó (Szászsebes) 164, 460, 471 Bernát Balázs, Csernátonyi 474 Bernpfaff Branyicska Bertalan asztalos 355 Bertalan festő 125, 177, 178, 402, 412, 413 Bertalan, a király orvosa, volt gubernátor 116, 331 Bertalan molnár 333 Bertalan plb (Berethalom) 235 Bertalan plb (Bethlen) 79, 244 Bertalan plb (Egeres) 281 Bertalan plb (Karcfalva) 140, 263 Bertalan plb (Mardos) 375 Bertalan plb (Mezőrücs) 387 Bertalan plb (Szészárma) 474 Bertalan plb (Szilágynagyfalu) 112, 476 Bertalan templomigazgató 454 Bertalan István 331 Berth Márton 239 Bervart Gáspár plb (Szászhermány) 449 Berzencei Péter

11 Beschendorf Besenyő Bese, Stejărenii, Beschendorf; Fehér 222 Besenyő (Besenyev), Viişoara, Heidendorf; Beszterce 89, 189, 239, 276 plébániatemplom 189, 235 Besenyő Búzásbesenyő Besenyő Sepsibesenyő Besotten Buza Beşliu, Petre 37 Beszterce (castro nostro Bistriciensi, Esen), Bistriţa, Bistritz; Beszterce 25, 28, 68, 123, 127, 156, 185, 186, 189, 213, 214, 215, 217, 237, 238, 240, 241, 242, 276, 277, 310, 325, 344, 395, 493; 340. kép, 6.ábra Becse nevű telek és ház (Székely Mihály és Héderfáji István háza) 100, 127, 242 ev. templom (Szt. Miklós-plébániatemplom) 68, 69, 88, 89, 100, 127, 164, 183, 184, 185, 189, 214, 239, 299, 503; 132., 338. kép, 6. ábra Búza sor 185, 186 Mária mennybemenetele-fraternitás háza 185 Peterman-ház 185 plébániaház 169, 185; 339. kép Fa utca (Holz Gasse) 89 Kesztyűs János háza 89, 242 Kreczmer Péter bíró háza 89, 242 Holztor 238,242 ispotály (r. k. templom helyén) 68, 69, 89, 242; 6. ábra lakótorony 14 Magyar utca (Platea Hungaricalis) 127, 243, 239 malom 127 minorita templom és kolostor 68, 238, 241, 242, 406; 3. kép, 6. ábra Péter kőfaragó háza 186, 242 Piac tér (Forum) 68, 127, 185, 213, 242, 243 Beuchel-ház 186 Knechtil Péter háza 127, 240, 242 r.k. templom 69, 89 Szt. Dorottya-kápolna 183, 184 Szt. Kereszt domonkos kolostor 68, 89, 127, 184, 190, 240, 241, 374, 515; 6. ábra Szt. Kereszt-kápolna 240, 515 Szt. Lénárd-kápolna 186, 243 Szt. Mihály-kápolna 184, 239, 240 Szűz Mária domomonkos apácák temploma és kolostora 184, 186, 242, 406 Szűz Mária ferences templom és kolostor 27, 28, 127, 185, 241; 3. kép településszerkezet 68, 213; 6. ábra Új utca városháza 185 vár 100, 101, 127, 212, 237, 238, 521 városfal és tornyok 89, 101, 186, 238, 340. kép, 6. ábra Kádár-torony 184, 186 lakóház 186 Beszterce-vidék 39, 189, 191 Bethlen (Bethlen, Betlehem), Betlen, Beclean; Belső-Szolnok 319 kastély 79, 142, 158, 206, 243, 244, 219, 517 Szt. Wolfgang-kápolna 158, 206, 244 ref. templom (r. k. plébániatemplom) 79, 133, 244, 319; , 235. kép Szentlélek-kápolna 79, 244, 319 udvarház 207, 317, 517 Bethlen Bertalan 263 Bethlen, Betleni család 132, 142, 158, 207, 215 Antal, Gergely (IV.) fia 132, 142, 226,227,238,395,517 Balázs, Gergely fia 517 Balázs, Márk fia 244, 317 Bernát, Márk fia 158, 206, 243, 317, 318,366 Bernátné: Anna 366 Elek, Gergely fia

12 Elek, Márk fia erdélyi alvajda 294 Eustachius (Lesták), Márk fia 158, 243, 317, 318 Farkas, Miklós (III.) fia 79, 158, 163, 206, 244, 249, 276, 474 Gergely(III.) 319 Gergely (IV.), János fia 79, 243, 278, 319, 517 Gergely (V.) 158, 231, 243 Gergelyné 243 István 317 János (IV.), Gergely (III.) fia 244, 282, 317, 319 Jánosné 319 János, Gergely (IV.) fia 517 János, Gergely (IV.) fia 517 János, Gergely (V.) fia 243 János, Miklós (III.) fia 244 Jusztina, Gergely leánya 517 Katalin, Gergely leánya 517 Katalin, Miklós (III.) leánya: Bánffy Jánosné 244 Klára, Gergely leánya 517 Krisztina, Gergely leánya 517 Margot, Gergely leánya 517 Márk, Miklós (II.) fia 158, 206, 243, 317, 318 Márkné: Bánffi Anna 249 Miklós (II.) 226, 243 Miklós (III.), Márk fia, retzi kapitány 156, 158, 163, 183, 197, 206, 214, 231, 243, 244, 248, 349, 262, 317, 318, 319, 327, 366, 438, 439, 493, 503, 507, 515, 517, 523 Miklósné (III.): Csire Margit 163, 244, 249 Mózes, Gergely fia 517 Bethlen, Iktári család Domokos erdélyi alvajda 362 Gábor erdélyi fejedelem 102, 103, 104,106,205 Bethlenszentmiklós, Betlenszentmiklós, Szászszentmiklós, Sîmmiclăuş, Klosdorf; Küküllő 517 templom 44, 245 Betlen Bethlen Betlenszentmiklós Bethlenszentmiklós Beţa Magyarbece Beuchel, Andreas 186 Beudiu Bőd Beune Bőnye Bewinye Bőnye Bewlen Bölön Bewnye Bőnye Bezenew Sepsibesenyő Bialostocki, Jan 13 Bibarcfalva, Biborţeni; Háromszék ref. templom 245 Biborţeni Bibarcfalva Bicălatu Magyarbikal Bicfalău Bikfalva Bidegg Krasznabéltek Bidiu Bödön Biertan Berethalom Biia Magyarbénye Bikal Magyarbikal Bikali Bikli Bikali Vitéz Bikali Ambrus, Középlaki 365 György 365 János vn (Vajdahunyad) 499 Bikfalva (Bykfalwa), Bicfalău; Háromszék ref. templom 139, 245 Bikli János, Bikali 157, 158, 449, 474, 517 Jánosné: Harinai Farkas Margit 158, 449, 474, 517 Bilak (Bylak), Domneşti; Doboka 374 Szt. Jakab-templom 132, 245, 520 Birk Petele Bíró Jakab, Almakeréki 318 Bíró Bertalan, Bocsárdi 422 Mátyás vn (Szászsebes) 129, 276, 365, 456 Bíró István, Jakabfalvi 318 Bíró József 112 Birtalan Benedek, Görcsönkeresztúri 325 Birthälm Berethalom Biscaria Dédács Bisericani Szentlélek Bistriţa, Aldorf 582

13 Bistriţa Beszterce Biuşa Bősháza Bizerei Péter 224 Bîra Berekeresztúr Birău Berekszó Bîrcea Mare Nagybarcsa Blaj Balázsfalva Blasendorf Balázstelke Blăjel Balázstelke Boarta Mihályfalva Bobohalma Bábahalma Bóc; Kolozs 394, 472 Bocksdorf Bokajalfalu Bocsárd Buzásbocsárd Bocsárdi Bíró Bod Botfalu Bodháza Botháza Bodogazzonfalwa Őraljaboldogfalva Bodola, Budila; Brassó Szt. Miklós-templom 141, 203, 245 Bodolai Miklós 245 Bodonkút (Wybuda), Óbuda, Újbuda, Vechea; Kolozs ref. templom 142, 245 udvarház 245, 372 Bodughazunfolva Őraljaboldogfalva Bogács Kisbogács Bogács Szászbogács Bogártelke (Bogartheke, Bogarthelke) Băgara; Kolozs ház 143,246 ref. templom (Szt. László-templom) 141, 246 Bogát Marosbogát Bogata Marosbogát Bogáti család 160 Imre 310 István, Tamás fia 177, 411 Istvánné: Beatrix 388 János 427 László 427 Péter 473 Tamás 411 Bogdánd, Bogdand; Közép-Szolnok templom 246 Bogeschdorf Szászbogács Bohos János román pap 204, 420 Boianul Mare Bajon Boiu Bún Bojár András 303 Bojti Máté 230 Bojtor Vajdahunyad Boju Kolozsbós Bokajalfalu, Bokaj, Băcăinţi, Bocksdorf; Hunyad udvarház 246 Bokor jobbágy 325 Boldizsár plb (Marosludas) 142, 204 Boldoc (Boldocz) Torda plébániatemplom 246 Boldogasszonyfalva Asszonyfalva Boldogasszonyfalvi Lukács Boldogazzonfalva Asszonyfalva Boldogfalva Felsőboldogfalva Boldogváros, Selişta, Seligstadt; Nagysink szék ev. templom (Szt. Miklós-templom) 247; 7. ábra Bolkács (Bolkách), Bălcaciu, Bulkesch; Küküllő plébániatemplom 247 Bologa Sebesvár Bolta Gáspár, Gáldi 472 Bólya, Nagybulya, Buia, Bell; Fehér 248 ev. templom 248, 400 udvarház 158, 205, 248 Bolyai Dénes 216 Gáspár 523 György provizor 509 Mihály 216 Tamás 216 Zsigmond 248, 317 Bonchida (Bonchyda, Bonczhyda), Bonţida; Doboka udvarház 206, 248 Bonchidai János 267 Miklós plb (Szászrégen) 454 Boncza Miklós

14 Bongárd (Bongarth), Bungard, Baumgar-ten; Doboka 98 Loretói Mária-templom 249 plébániatemplom (Szt. Katalintemplom) 215, 249, 254 udvarház 206, 248, 249, 525 Bongárdi Antal 249 Erzsébet: Nagy Jánosné 249 János 357 Márton 206, 249 Bonifác, IX., pápa 82, 84, 94, 254, 337, 366 Bonyha (Bahnya, Bohnya), Bahnea, Bachnen; Küküllő 111 kastély 249 malom 249 ref. templom (Szt Mihály-plébániatemplom) 80, 81, 163, 249, 516 Bonţida Bonchida Borbála (Kusalyi Jakcs Imréné) 206, 302, 477, 483 Borbála (Oláh Istvánné) 525 Borbála (Rápolti Györgyné) 500 Borbás román pap (Erdőfelek) 196, 286 Borbátvíz (Burbaduizy), Barbátvize, Rîu Bărbat; Hunyad ortodox templom 97, 249 Borberek (Alsowincz necnon Borperg) Vurpăr, Burgberg; Fehér 156, 225, 250 kastély 231, 232, 250 ref. templom 38, 250; kép Bordos, Bordoşiu; Udvarhelyszék r. k. templom 141 Bordoşiu Bordos Bornemissza János, Óbudai 316, 371 Borosbenedek Benedek Boroskrakkó, Cričau, Krakau; Fehér ref. templom 27; 4. kép Borosnyói Bálint 309 János, Bálint fia 309 Mihály, János fia 309 Péter, János fia 309 Borsa Jakabné: Erzsébet 248 Borsaújfalu, Újfalu, Vultureni; Kolozs plébániatemplom 204, 496 Borşa Kolozsborsa Bort János 411 Borzás Magyarborzás Borzás Szilágyborzás Borzási család 135, 497 György deák 497 Jakab 250 Bós Kolozsbós Bósi Máté, Teremi 415 Bossányi Árpád 19, 239 Bot Gál, János fia plb (Dipse) 276 János 276 Mihály 318 Boteni Botháza Botfalu (Bringendorff, Bothfalau), Bod, Brenndorf; Brassó 124, 126, 253 plébániatemplom 97, 251, 412 Botháza, Bodháza, Boteni; Kolozs 133 ref. templom (Szt. Miklós-templom) 133, 134, 251, 522; 240. kép udvarház 251, 324, 522 Boyer Bojár Boz Bóz Boz Buzd Bóz, Magyarhóz, Boz; Hunyad templom 203, 252, 367 Bozieş Magyarborzás Bozieş Szilágyborzás Bozwa Bázna Bozzyas Borzási Bozzyas Magyarborzás Böbel János festő 178, 555, 561 Bőd (Beed), Beudiu; Kolozs 515 Bödön, Beden, Bidiu; Doboka 515 Bögöz, Mugeni; Udvarhelyszék ref. templom 137, 251; 248. kép Bölön (Bewlen, Bolon, Naghbelen), Belin; Királyföldje unitárius templom (Szt. Katalin-plébániatemplom) 225, 251, 252 Bőnye (Bewinye, Bewnye), Beune; Közép- Szolnok fakereszt 252 Szűz Mária-templom 44, 97, 141, 252,

15 Bőnyei János 252 László 252 Tamás 252 Bősháza (Bushaza), Biuşa; Közép-Szolnok fakápolna 136, 141, 252 Böszörmény Hajdúböszörmény Braller Brulya Bran Törcsvár Brandenburgi György őrgróf 156, 157, 498, 507 Brankovici György szerb despota 99 István 100 Branyicska (Branchka, Branchyka, Branichka), Bernpfaff, Brănişca; Hunyad 419 kastély 142, 160, 206, 252, 367 Branyicskai család 142, 160 László 252 Péter 206, 252 Bras Szászváros Brassó (de Brasthouia, oppidi Brascho viensi, Corona), Braşov, Kronstadt; Brassó 14, 15, 25, 67, 68, 84, 87, 109, 126, 179, 210, 215, 217, 253, 254, 259, 288, 435, 492; 327. kép, 9. ábra Apáca utca 180 Bertalan-külváros 68 Brassó vidéki templomigazgatók háza 180, 258, 259 Brassovia vár (Cenk-hegy) 86, 126, 180, 253, 254 Cérna utca 180 ciszterci apáca kolostor 68 ev. templom (Fekete templom, Szűz Mária-plébániatemplom) 51, 67, 68, 84, 85, 86, 87, 91, 125, 126, 127, 179, 190, 254, 255, 256, 257, 258, 264, 528; , , , kép, ábra Fekete utca (Swarczgas) 180, 254 Felsőúj utca 180 ferences templom (domonkos apácák temploma) 126, 179, 180, 258, 522; 9. ábra Geréb Péter házai 125, 255 Híd-torony 86 szűcsök épülete 86 Hosszú utca 127, 180 Kapu utca (Purzengasse) 67, 180 klarissza kolostor 180 Kolostor utca (Klostergasse) 67, 180 Szt. Péter és Pál domonkos kolostor és templom 67, 86, 87, 125, 126, 179, 253, 254, 255, 257; 9. ábra r. k. templom (domonkos kolostor helyén) 86 malmok 68 Óváros 67, 68 Péter káplán (Thoscha Miklós közjegyző) háza 126, 257, 258 Piactér 68, 86, 126, 179, 180 Benker-ház 179, 180 Hidvégi Benedek házai 68, 258 Lensor 36. ház 179 Scholl Gergely háza 125, 126, 255, 258 Városháza 86, 179; 129. kép, 9., 12. ábra plébániaház 127 Szt Bertalan-templom 59, 68, 70, 87, 127, 180, 256; 11. ábra Szt. Erzsébet-ispotály 87, 125, 255, 258 Szt. János utca 180 Szt. Katalin-kápolna 68, 179, 256 Szt. László utca 180 Szt. Lénárd-kápolna 126, 254, 256 Szt. Lőrinc-kápolna 126, 257 Szt. Márton-kápolna 87, 126, 179, 256, 257, 258 településszerkezet 67, 86, 180; 9. ábra Vár utca 180 városfal 86, 87, 126, 127, 180, 249, 253, 254, 256, 257; 122., 327. kép Fehér-torony 126 Fekete-torony 126, 180, 254 Kapu-torony 180 Katalin-kaputorony

16 Kolostor-kaputorony 180 Kovács-bástya 180 Szíjgyártó-bástya 180 Braşov Brassó Brateiu Baráthely Bratislava Pozsony Braz Szászváros Brădeni Hégen Brădesti Fenyéd Brănişca Branyicska Brenndorf Botfalu Bretea Streiului Brettye Brettye (Berethe, Brethe), Bretea Streiului; Hunyad 276, 294 ház 208, 259 Brigitta (Muzsnay Mátyásné) 248 Bringendorff Botfalu Brîncoveneşti Marosvécs Broos Szászváros Broşteni Kiskerék Bruck an der Mur ferences templom 49 Brui Brulya Brulya, Bruiu, Braller; Nagysink szék ev. templom 259 Brunó vn (Fogaras) 288 Brustel Menyhért 118, 350 Bucerdea-Grînoasă Buzásbocsárd Buda Bodonkút Buda Budapest I., II., III. Budacu de Jos Szászbudak Budacu de Sus Felsőbudak Budai, Sárdi család Gergely, István fia 372, 518 György 245 István 372 Lestár 372 Vince, István fia 372, 518 Budai, Újbudai család Antal 358 Mátyás 396 Veronika ferences apáca 349 Budak Szászbudak Budaki István 79 Oszvald 442 Budapest Buda (Budapest I., II., III.) 35, 47, 81, 116, 144, 147, 149, 172, 175, 210, 268 ferences kolostor 380 Óbuda, prépostsági templom 58 vár 16, 104, 106,109 Garai ház 176 kápolna 176 királyi palota 53, 145, 146, 147, 149, 151, 154, 212, 216 Kolozsmonostori konvent háza 331 Országház u Szt. Miklós domonkos kolostor 264 Szűz Mária-templom 521 Pest (Budapest V.) Belvárosi templom 154, 210 ferences kolostor 380 Magyar Nemzeti Galéria Ádámos: festett famennyezet 197 Magyar Nemzeti Múzeum Ádámos: mennyezetes pad (16. sz.) 197 Gogánváralja: festett famennyezet 197 Szentábrahám: harang (14. sz. vége) 75 Budaszentlőrinc; Pilis pálos kolostor 161, 424 Budatelke, Budeşti; Kolozs templom 41, 44, 259 Buday Árpád 54 Budendorfer Kolos 467 Budeşti Budatelke Budila Bodola Budner Jánosné 128, 183, 384 Budvár Székelyudvarhely Buia Bólya Buituri Bujtur Bujtur, Bojtor, Buituri; Hunyad Vajdahunyad Bukach Szászbogács Bukenzeg Bekényszeg 586

17 Bulgár László pálos barát 56, 57, 378 Bulkesch Bolkács Bún, Boiu; Küküllő plébániatemplom 73 Buna László (Kolozsvár) 353 Buneşti Széplak Bungard Bongárd Burbaduizy Borbátvíz Burcher Mátyás 401 Burgberg Borberek Burgberg Vurpód Burgdorf Várfalva Burgort Várhely Burjánfalva, Păuliş; Hunyad 521 Bushaza Bősháza Bussd Buzd Bussd Szászbuzd Buza (Bwza), Buza, Besotten; Doboka kastély 160,259 Szt. György-templom 41, 44, 260 Búzás Barnabás 333 Búzásbesenyő, Besenyő, Valea Izvoarelor; Küküllő templom 203, 260 Buzásbocsárd (Buzasbochard), Bucerdea- Grînoasă; Fehér 529 templom 134, 260 Buzd, Boz, Bussd; Királyföldje ev. templom 192, 260; 13. ábra Buzd Szászbuzd Bülkischer Jakab 82, 83, 334, 337, 350, 352,364 Bwza Búza Byrbo Oláhgorbó Caligari püspök, lengyelországi szentszéki követ 162, 347, 477 Callixtus, III., pápa 129, 458 Camăr Kémer Campolongo, Johannes de 118, 350 Caransebeş Karánsebes Carastelec Kárásztelek Carol Nagykároly Carvajal János bíboros 123, 404 Caţa Kaca Căinelu de Jos Kaján Călăţele Kiskalota Căluşeri Székelykál Căpeni Köpec Căpîlna de Sus Felsőkápolna Căpuşu de Cîmpie Mezőkapus Căpuşu Mare Magyarnagykapus Căpuşu Mic Magyarkiskapus Cătina Katona Ceanu Mic Pusztacsán Cecel János 432 Cecília (Kusalyi Jakcs Andrásné) 360 Cecz Mihály 411 Cege (Chege), Ţaga; Doboka ref. templom 197, 261, 463, 505 udvarház 207, 261 Cegei Lökős Cegei Vas Cegőtelke (Czegew, Zegew), Szászcegő, Ţigău, Zagendorf; Doboka ref. templom 41, 261 udvarház 261, 394 Ceheţel Csehétfalva Cehy Páncélcseh Centumcumulis Százhalom Cepari Csépán Cesariu Császári Cetatea Ciceu Csicsóvár Cetatea de Baltă Küküllővár Cetăţuia Csíkcsatószeg Cetea Csáklya Ceuaş Csávás Chaklya Csáklya Chama prépost 45 Chanad Erdőcsinád Chappws Magyarnagykapus Chehy Páncélcseh Cheia Mészkő 525 Chendul Mic Kendhida Cheremiensium Nagyteremi Cherestwr Csicsókeresztúr Chesău Mezőkeszű Cheţiu Ketel Chidea Kide Chilieni Kilyén 587

18 Chimindia Kéménd Chimitelnic Keménytelke Chinteni Kajántó Chiochis Kékes Chirales Kerlés Chirileu Kerelő Chirpăr Kürpöd Chobolou 525 Chychov Csicsóvár Chyl comes 26 Cibak Imre 157 Oszvald 134 Ciceu Csíkcsicsó Cig Csög Cigányvaja Vaja Cikádor ciszterci monostor 83, 334 Cikud Mezőceked Cillei család 104 Cincşor Kissink Cincu Nagysink Cioboteni Csobotfalva Cipău Maroscsapó Cireşoaia Magyardécse Cisnădie Nagydisznód Cistei Oláhcsesztve Cisteiu de Mures Magyarcsesztve Ciucsîngeorgiu Csíkszentgyörgy Ciugud Maroscsüged Ciugudu de Jos Alfüged Ciumăfaia Csomafája Ciumbrud Csombord Cîlnic Kelnek Cîmpia Turzii Aranyosgyéres Cîrţa Karcfalva Cîrţa Kerc Clapatiua Klopativa Cloaşterf Miklóstelke Clopotiva Klopotiva Cluj Kolozsvár Coasta Gyulatelke Codlea Feketehalom Cojocna Kolozsakna Coldău Várkudu Colmar Szt Márton-templom 52 Colţeşti Torockószentgyörgy Comlod Komlód Coplean Kapjon Copşa Mică Kiskapus Corneni Szilkerék Corneşti Magyarszarvaskend Corneşti Sinfalva Corneşti Somosd Corneşti Sövényfalva Coror Kodor Corund Korond Corund Szilágykorond Coruşu Kóród Corvin János herceg 105, 156, 364, 498, 504, 518 Cosniciu de Jos Alsókaznacs Coşeiu Kusaly Coşeni Szotyor Cozma Kozma Cozma Kozmatelke Cozmeni Kozmás Crainimăt Királynémeti Craiva Kecskés Crasna Kraszna Crăciunelu de Sus Karácsonfalva Crăieşti Királyfalva Cričau Boroskrakkó Cristeştii Ciceiului Csicsókeresztúr Cristian Keresztényfalva Cristian Kereszténysziget Cristorel Ördögkeresztúr Cristur-Crişeni Szilágyfőkeresztúr Cristur-Şieu Sajókeresztúr Cristuru Secuiesc Székelykeresztúr Criş Keresd Criştelec Keresztelek Criştior Kristyór Criţ Szászkeresztúr Cubleşu Someşan Magyarköblös Cuceu Kucsó Cuci Kutyfalva Cucurdea Oláhkocsárd Cudar Imre erdélyi püspök 63 Curteni Udvarfalva 588

19 Cuşmed Küsmöd Cuzdioara Kozárvár Czeckendat Oltszakadát Czegeld Csegöld Czeket Oltszakadát Czibak Imre 499 Miklós 499 Czobor Imre 177, 411 Czompol Benedek, Miklós fia 490 Miklós 118, 351, 489, 490 Csáki István 223 László erdélyi vajda 78, 303 Csáklya (Chaklya), Cetea; Fehér 261 Csán Pusztacsán Csanád nemzetség 94, 195 Csáni (Csányi) család László 287 Mihály 287 Tamás 426 Csáni Nagy Csánki Dezső 19, 97, 102, 135, 222, 223, 225, 234, 249, 274, 275, 292, 310, 327, 328, 370, 372, 375, 377, 385, 397, 423, 427, 428, 470, 487, 491, 500, 504 Csányi Károly 559 Csap Mihály plb (Dipse) 277 Csapai Imre 375, 518 Csapó Maroscsapó Csarnai Mihály, Rékasi 377 Császári (Chazar), Császártelke, Cesariu; Doboka 97 híd 46, 262 udvarház 262 Császári György, Domokos fia 97, 262 Császártelke Császári Csatófalva, Viişoara, Handorf, Hogendorf, Hondorf, Hundorf; Küküllő udvarház 206, 222, 302 Csatószeg, Csíkcsatószeg, Cetăţuia; Csík szék r. k. templom 140 Csávás (Chawas), Szászcsávás, Ceuaş, Grubendorf; Küküllő 249 Csávási Erdő Csegez (Chegez), Pietroasa; Aranyos szék Szt. Ilona-kápolna 97, 262 Csegöld (Czegeld); Szatmár 519 Csegöldi Mihály 519 Cseh Szilágycseh Cseh János, Péter fia, Disznajói 78, 481 Péter 78, 481 Cseh, Rődi család Bálint 430 Imre 430, 431 István 431 János 431 Márk 430, 431 Csehétfalva, Ceheţel; Udvarhelyszék unitárius templom 141 Csehi György kamaraispán 420 Cseke vár 262 Csekefalva, Cecheşti; Udvarhelyszék 75 Csemegi József 53 Csenger; Szatmár ref. templom 37 Csenka várgondnok (Léta) 364 Csépán (Chepan), Cepari, Tschepan, Tschippendorf; Beszterce 452 Krisztus vére-plébániatemplom 56, 262, 443; 67. kép Csepely Nagycsepely Cséplő Benedek 496 Cserényi Anna, Balázsfalvi, István leánya, ferences apáca 150, 348 István 348 László 185, 241 Pál 241 Cserényi János várgondnok (Valkóváralja) 502 Margit, Pál leánya 524 Pál, János fia 502 Cserhalom Kerlés Csernátonyi Bernát Cserni Béla 566 Csesztve Magyarcsesztve Csesztve Oláhcsesztve Csesztvei Domokos, Jakab fia 45, 290, 291 Jakab

20 Csezelitzki, Szilvási család 387 Baltazár 248, 507 Baltazáné: Pernizi Erzsébet 248 Csicsó Csíkcsicsó Csicsóalja Csíkcsicsó Csicsókeresztúr (Cherestwr), Cristeştii Ciceiului, Nieder-Kreuz; Belső-Szolnok r. k. templom 133, 134, 193, 263; kép Csicsóvár (Chychov), Cetatea Ciceu; Belső-Szolnok 29, 30 vár 42, 94, 263 Csík szék 30, 108, 138, 139, 140, 216 Csíkcsatószeg Csatószeg Csíkcsicsó, Csicsó, Ciceu; Csík szék Csicsóalja (Chychoallya) 263 r. k. templom 137, 138, 140, 203 Csíkcsobotfalva Csobotfalva Csíkdelne, Delne, Delniţa; Csík szék kápolna 202, 203 r. k. templom 138, 139, 202, 203; kép Csíkkarcfalva Karcfalva Csíkkozmás Kozmás Csíkménaság, Armá eni; Csík szék r. k. templom 199; 381. kép Csíkmindszent, Mindszent, Misentea; Csík szék r. k. templom 138, 139, 140, 263 Csíkrákos, Rákos, Racu; Csík szék 215 Pogányvár 30 Szt. György-templom 108, 138, 139, 201, 263; kép Csíksomlyó (Schyk, Somlio), Şumuleu; Csík szék 217 Salvator-kápolna 140; kép Szűz Mária ferences templom és kolostor 107, 108, 138, 161, 198, 212, 255, 264 Csíkszentgyörgy, Szentgyörgy, Ciucsîngeorgiu; Csík szék r. k. templom 139; kép Csíkszentkirály, Szentkirály, Sîncrăieni; Csík szék temetőkápolna 202, 203 Csíkszentlélek, Szentlélek, Leliceni; Csík szék r. k. templom 140, 203 Csíkszentmárton, Szentmárton, Sînmartin; Csík szék r. k. templom 141, 203; 396. kép Csíkszentmihály, Szentmihály, Mihăileni; Csík szék r. k. templom 139; 265. kép Csíkszentmiklós, Szentmiklós, Nicoleşti; Csík szék r. k. templom 139; 258. kép Csíkszenttamás, Szenttamás, Tomeşti; Csík szék r. k. templom 139, 140, 200; 275. kép Csíkzsögöd Zsögöd Csire Margit: Bethlen (III.) Miklósné 163, 244 Csiszár Péter 170, 339 Csobotfalva, Csíkcsobotfalva, Cioboteni; Csík szék r. k. templom 139 Csomafája (Chomafaya, Chomaffaya), Ciumăfaia; Doboka ref. templom 203, 265 udvarház 264, 265, 518 Csomafáji Ferenc, György fia, domonkos barát 264 Gergely Doboka megyei szolgabíró 225, 264 György 264 István, Gergely fia 264, 265, 518 János 42 Jusztina, György leánya 264 László, Gergely fia 264, 265, 518 Mátyás, Gergely fia 264, 265 Csomai Benedek, Szegedi 352 Miklós, Benedek fia, közjegyző 166, 170, 173, 352, 488, 509 Csombord (Chumburd), Ciumbrud; Fehér ref. templom (Szt. Péter-templom) 194, 195,

A 200 választható erdélyi műemlék

A 200 választható erdélyi műemlék A 200 választható erdélyi műemlék 1. Ádámos, unitárius templom 2. Ákos, református templom 3. Algyógy, református templom és rotonda 4. Almakerék, evangélikus templom 5. Alvinc, Bethlen-kastély romjai

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

HÁROMSZÉK MŰEMLÉKEI 2011

HÁROMSZÉK MŰEMLÉKEI 2011 HÁROMSZÉK MŰEMLÉKEI 2011 Az utóbbi 10 év Műemlék helyreállítási munkálatai KIVITELEZETT MUNKÁK Besenyő Református templom Bodvaj Vashámor (kohó!) Bölön - Unitárius templom Kézdivásárhely Apaffy utca

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap

Várgesztesi Terepfutás május 12, vasárnap Várgesztesi Terepfutás 2013. május 12, vasárnap 500 m 1. 7 Vámos András f 2007-1 2:38 2. 6 Ujhelyi Balázs f 2007-2 2:42 3. 3 Takács-Lissai Máté f 2007-3 2:52 4. 2 Kusztván Menyhért f 2007-4 3:18 5. 1 Miksa

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

KÉPEK JEGYZÉKE. [Erdélyi Magyar Adatbank]

KÉPEK JEGYZÉKE. [Erdélyi Magyar Adatbank] KÉPEK JEGYZÉKE 1. A paszmosi kastély temperaképe a XIX. századból. Ismeretlen mester. 2. A paszmosi kastély távlati képe. Szabó Dénes 3. A paszmosi kastély kapuépülete. Szabó Dénes 4. A paszmosi kastély

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közg. Szki. 48,100 1 47,700 1,000 46,550 1 47,800 1 190,150 2 Szeged Széchenyi I. Gimn. és Szki. 47,600 2 46,700 2 46,250 2 47,400 2 187,950 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

ei ranglista 1995-ben születtek 50 m-es

ei ranglista 1995-ben születtek 50 m-es 50 m-es férfi gyorsúszás 1 Lengyel Zsombor 1995 Bp.Honvéd 0:27.15 2 Balogh Szilárd 1995 Szomb. VSC 0:27.32 3 Csirzó Ádám 1995 Vízm.Szek. 0:27.57 4 Kiss Valentin 1995 EuropTec 0:27.69 5 Csincsik Dániel

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből

Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Jósvafői választói névjegyzékek a múlt század 30-as éveiből Deli Ferenc őrizte meg Jósvafő község 1932, 1934-es és 1935-ös választói névjegyzékeit, mivel édesapja Id. Dely Ferenc a Kisgazda Párt egyik

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20.

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20. FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás 10-11-12 éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, 2010. március 20. Gyermek 10 éves fiú 60 méter gátfutás 1. időelőfutam 1. Farkas Ádám 2000 Albertirsa 11,89

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély.

34. Zabola, Basa Tamás udvarháza. O r b á n B a l á z s: A Székelyföld leírása. III. Pest. 1869. 139. lap. 35. Az uzoni kastély. KÉPJEGYZÉK 1. A küküllőszéplaki udvarházhoz tartozó javak jegyzéke 1736-ból. AkadLt. Urbaria et Conscriptiones, Fasc. XIII. No. 3. 2. Kertkapu rajza az 1736-os küküllőszéplaki konskripcióban. AkadLt. Urbaria

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI RENAISSANCE IDŐRENDJE

AZ ERDÉLYI RENAISSANCE IDŐRENDJE AZ ERDÉLYI RENAISSANCE IDŐRENDJE Ebbe a jegyzékbe felvettem az Adattárban szereplő összes műemlékeket (216 348. l.), még pedig négy csoportba osztva: 1.) külföldről behozott emlékek, ide tartoznak az Olaszországból

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport KEZDŐ "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport KEZDŐ B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Pécs Széchenyi István Gimn. 37,500 35,900 36,300 109,700 2 Miskolc Herman Ottó Gimn. 37,000 35,100 36,000 108,100 3 Békéscsaba Belvárosi Ált. Isk. és Gimn. 36,200 35,300 35,300 106,800

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. I. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2008. október 07. Budapest, XIII. Tüzér u. Honvéd pálya FIÚ I. korcsoport 1995. január

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye 1.) A támogatás célja: Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának

Részletesebben

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek

FIÚ. l. korcsoport január 1. és utána születettek JEGYZŐKÖNYV A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétikai bajnokságáról 2009. október 08. Budapest, XIII. Tüzér utca Honvéd pálya FIÚ l. korcsoport 1996. január

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Diákolimpia. u9 lány. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör 2. kör 3. kör. Tempo Sport Kft 1/ :35:59

Diákolimpia. u9 lány. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör 2. kör 3. kör. Tempo Sport Kft 1/ :35:59 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 1. kör 2. kör 3. kör u9 lány 1 24 Bali Emese SKÁID Kodály Zoltán 2 3 Kádár Eszter Hunyadi János Evangélikus Ócoda és Ált.Isk. 00:10:59 00:00:00 00:03:28 00:03:43

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

VÚK Veszprém Városi Diákolimpia Úszás III. 100m fiú gyorsúszás. Helyezés Név Szülidő Csapat Idő

VÚK Veszprém Városi Diákolimpia Úszás III. 100m fiú gyorsúszás. Helyezés Név Szülidő Csapat Idő 15 III. 100m fiú gyorsúszás 1 Schmid Antal 2005 Deák Isloka 1:27,05 2 Fábry Csanád 2005 Szilágyi Keresztény Isk. 1:33,80 3 Zámbó Patrik 2005 Padányi Kat.Isk. 1:35,54 4 Vadász Nimród 2004 Báthory I. Ált.Isk.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben