7. A BAROKK ABSZOLUTIZMUS VÁROSÉPÍTÉSZETE (a nagy évszázad : a 18. század)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. A BAROKK ABSZOLUTIZMUS VÁROSÉPÍTÉSZETE (a nagy évszázad : a 18. század)"

Átírás

1 Az előadások rövid vázlata a Városépítés 1 tárgy hallgatói részére az 1. ZH után leadott anyagrészekből 7. A BAROKK ABSZOLUTIZMUS VÁROSÉPÍTÉSZETE (a nagy évszázad : a 18. század) A 16. század 2. felétől kezdődően a középkori árugazdálkodásról a kapitalista piacgazdaságra való áttérés a hatalom soha eddig nem látott koncentrációjához vezet, aminek két fegyvere a hadsereg és a bürokrácia. A hadsereg jelenléte a fegyelem elvét demonstrálja a társadalom felé; a laktanyák, a gyakorlóterek, az arzenálok átalakítják a városokat, az új védművek pedig egyre nagyobb területsávot és energiát vesznek igénybe, miközben drasztikusan elválasztják a várost a környékétől: a kapitalizmus militarizálódik. Az abszolutista állam gazdaságpolitikájának lényege a hatalom és a pénzeszközök fölötti korlátlan rendelkezés joga, ami a pazarlás árnyékában az alattvalók, majd a meghódított új földrészek (l. Amerika) kifosztásához vezet. A helyzet sok tekintetben emlékeztet a római birodalom fénykorára: a hatalom koncentrációja és a fényűző élet az élősdi, parazita életformának kedvez. A kereskedelmi és bankügyletek kibontakozódása megteremti a hivatalnokok új osztályát (ők az üzleti élet csatáinak gyalogosai ), és hozzájárul a bürokrácia és a korrupció mértéktelen burjánzásához. Az egész országot néhány tucatnyi olyan család hasznára kormányozzák, akiknek a kezében összpontosul a föld java része. A barokk térfogalom és a város. Az új társadalmi rend alapvetően átformálja a tér fogalmát is. A barokk szellem folyamatos ellenőrzés alá kívánja vonni a teret, amit úgy kell áttervezni, hogy áttekinthető és ellenőrizhető legyen. Ennek szolgálatába állítható a perspektíva, a látvány meghosszabbítása a látóhatár felé. A hatalom centrumából kiinduló és az egész tájat átfogó nyílegyenes sugárutak végtelenbe vesző látványát először a festők, majd a kertészmérnökök fedezik fel. A barokk, mint életérzés a fejedelmi parkokban kezdődik (l. a nagy kertépítő triumvirátust: Le Vau, Le Nôtre és Le Brun), és ideális esetben a városi tér is a természet és az urbánus környezet szimbiózisa (l. Párizs, Concorde tér),. a városi sugárút, valamint a szimmetriatengelyre felfűzött térsor, mint a barokk városépítészet archetípusa a barokk kertépítészet urbanizált változatai. A látvány és az áthaladás, a katonai és ünnepi felvonulás fontosabb lesz az elérendő célnál: a sugárút valójában a hatalom káprázatának és fitogtatásának eszköze. A városnak már nem a székesegyház a kiemelkedő építménye és szimbóluma, hanem a fejedelem lakhelye, aki isten kegyelméből bitorolja az istenség helyét, míg Mária és a szentek szerepét a király szeretője és a talpnyaló udvaroncok hada foglalják el. Az udvar az érzéki szórakozások, a látványosságok, a vendégségek, vagyis a szabad idő eltöltésének rafinált helyszíne, egyfajta monumentális díszlet, ahol az ember néző és színész egyszemélyben. Ez a palota azonban már nem a reneszánsz palazzók utóda: az egykori lakótornyok és a patríciusok emeletes, zártsorú városi házai egy újfajta, vízszintes tágasságnak adnak helyet: a hatalom szétterpeszkedik, és szétfeszíti a városi kereteket. A barokk palota miniatűr város, vagy eleve új városként épül ki, ami nem csak az uralkodó és családjának szálláshelye, hanem afféle szálloda (l. a hotel szó francia eredetét!), munkahely (kiszolgáló népesség, cselédség és udvaroncok), valamint a kiváltságosok városközpontja (színház, szórakozás, parkok, állatkert, a szabadidő eltöltésére alkalmas létesítmények): nem véletlen, hogy később ezek az épületek adnak helyet a mai szállodáknak és a világ nagy múzeumainak. Ez a palota szükségszerűen ki kellet, hogy költözzön a városból, ahol tetszés szerinti területet vehetett igénybe fényűző céljainak megvalósítására ( szuburbia). Az uralkodó ismét maga alá kívánja gyűrni a várost, vagy kiköltözik, és részben nyári lakhelyként új palotát és hozzá hatalmas parkot épít. Ez a törekvés egy új várostípust hoz létre: a rezidencia várost (Versailles, Karlsruhe, Potsdam, Mannheim stb..). A barokk palota, mint a fényűzés megtestesítője példaképül szolgál a polgári lakásépítkezésekhez is: itt jelenik meg először a funkciók megosztása (l. boudoir, dolgozószoba, hálószoba, konyha, cselédszobák). Emellett feltűnő a barokk város higiéniai elmaradottsága: a fürdőszoba és a WC hiányzik, és eltűnnek a középkorban még annyira kedvelt fürdők is. 1

2 A BAROKK VÁROSÉPÍTÉSZET TEMATIKÁJA 1. Városi terek építése Itália továbbra is apró városállamok, hercegségek és fejedelemségek országa: a barokk centralizmus itt nem tud kifejlődni. A központosított hatalom megszemélyesítője továbbra is a pápai állam. A legkényesebb feladat: a római Szent Péter székesegyház beillesztése a városszerkezetbe a legnagyobb barokk építész, Bernini nevéhez fűződik. A római San Pietro tér ( ) egyben a szimmetria tengelyre szervezett térsorolás klasszikus példája. Az íves térforma kedvelt barokk megoldás, és ismét a császárkori Róma városépítészetét idézi (l. az ú.n. exedrá-kat). A legfontosabb bazilikák egy tengelykeresztet formálnak, ami a Colosseumon megy át, és ezzel a Roma quadratát idézi meg: a cardo két végén a San Pietro in Vaticano és San Giovanni in Laterano, a decumanus két végén pedig a San Paolo fuori le mura és a Santa Maria Maggiore helyezkednek el. A barokk Róma olyan új polgári terekkel is gazdagodik, mint - az északi városkapu fogadó ovális alakú tere, a Piazza del Popolo még a 17. század 2. felében, majd - a nagy évszázad híres alkotásai: a római Maxentius bazilika helyén kiépülő Piazza Navona, - a Spanyol lépcső, - és a Trévi kút. A barokk térképzés másik kulturális központja Franciaország, ahol XIV. (a napkirály ) és XV: Lajos Párizst a világ első fővárosává kívánják tenni. Kiépül a Louvre palota előtt - a Tuileriák kertje, és megteremtik a place royal műfaját: - a még reneszánsz hangulatú Place des Vosges (1612) és - a Place Vêndome (a 17. század végén). Ezeket a város lakónegyedeibe bevágott szabályos négyzet alakú tereket lakóházak szegélyezik, amikben jómódú arisztokrata és kereskedő családok laknak: valójában zártsorú, többszintes paloták, a fejedelmi kastélyok urbanizált változatai. A város egészének egységes városépítészeti keretéül szolgált az 1748-as ú.n. Patte féle terv, ami sugárutak összefutásánál számos további Place Royal -t javasol, de közülük csak a híres Place de la Concorde épül meg (J.A. Gabirel, 1763), ami megkísérli egyesíteni a természet és a városi környezetet. Hatására számos francia vidéki városi tér épül (Reims, Rouen, Bordeux). Hasonló jellegzetes, zárt terek (plaza mayor-ok) épülnek a Habsburgok Spanyolországában: - Madridban, Cordobában. A barokk. térfalak mögött legtöbb esetben tovább él a középkori város: a tér mesterséges bevágás, nem szerves része a városszerkezetnek. A tengelyre szervezett világi térsorok egyik legszebb franciaországi példája - Nancy, ahol a Place Royal a régi és az új város (ville neuve) összeköttetését kívánja megoldani, de a az együttest a középkori várostestbe itt is szervetlenül vágják bele. Angliában a központi hatalom nem annyira erős, mint Franciaországban: itt a polgárság ill. a városok építkeznek. Az 1666-os nagy londoni tűzvész után a várost az ingatlanhoz fűződő érdekek miatt nem tudják átépíteni, de a Ch. Wren féle terv jól mutatja a kor szellemét. A 17. század során - Londonban számos garden és square (fásított terek) épül. A 17. század egyik leglátványosabb városépítészeti beavatkozására - Bath-ban kerül sor, ahol a reprezentatív crescent -ek (félköríves terek) és circus -ok (köralakú terek) térfalait valójában zártsorúan épült többszintes nagypolgári paloták alkotják: a vidéki kastélyok urbanizált változatai. 2. Új utak bevágása. A 16. század 2. felében IV. Pius és V. Sixtus alatt újjáépül az antik sugárút, és egy sor új útvonal épül a középkori várostestbe; ezzel az északról érkező zarándokok fogadására szolgáló Piazza del Popoloból, mint fókuszpontból egy hármas sugárút tárja fel a várost. Az utak töredékesek, mégis a középkori várostestbe történő nagyszabású beavatkozások modellje lesz. 2

3 Párizsban a művészek bizottságának terve (18. század vége) összegzi az eddigi építkezéseket, és új utakat javasol a város K-Ny-i tengelyének kiépítése érdekében a Bastille (Place de la Nation) és a majdani Place d Étoile között. Ennek reprezentatív szakasza a Louvre-t követő Rue de Rivoli a magánépítkezések számára kötelezően előírt homlokzati renddel. Az új útbevágások fontos példája a london Regent Street. Az útbevágás azonban nem a francia monumentalitást, hanem inkább a klasszicista szemléletet képviselő polgári értékrendet képviseli, ami az útvonal töréspontjain feltáruló urbánus látványokban, a zártabb utcaképekben, az elegáns, egységes architektúrát tükröző palotasorokban (John Nash), valamint a Regents Park romantikusabb felfogásában jut kifejezésre (l. az angol park természetes és a francia park geometrikus jellege közti különbséget). 3. Rezidencia városok A barokk kertépítészet Párizs környékén bontakozódik ki. A 18. század 1. felében divatba jön a parképítés. Az előkép: - Richelieu XIII.Lajos minisztere (aki végrendeletében az udvar királyhoz méltó ragyogását: gloire-t ír elő) egyik kastélyát mintaszerű fejedelmi rezidenciává építi át ( ), a kastélyhoz hatalmas parkot épít, és ezzel modellt teremt; A prototípus, ami lenyűgözi Európa uralkodóit kétségkívül - Versailles (1685-től), a római kor óta legnagyobb európai építkezés színhelye. A palota egyik oldalához hatalmas park tartozik, a másik oldalon egy kisvárossal, aminek raszter alaprajzát egy hármas sugárút metszi át. A hármas együttes egyetlen szimmetriatengelyre van felfűzve. Ennek mintájára számos fejedelmi rezidencia város épül Európában: - Karlsruhe (1715) önálló rezidenciaváros a palotából kiinduló legyezőszerűen szétterülő úthálózattal. A nagyvárosok környezetében kiépült reprezentatív fejedelmi nyári rezidenciák: - Bécs Hofburg Schönbrunn ( ), - München Nymphenburg( ), - Berlin Charlottenburg (1640-től), - Szentpétervár Carszkoje Szelo. 4. Új városalapítások Amsterdam és általában a Holland városépítés sok tekintetben kivétel és pozitív példa. Hollandia ban szabadul fel a spanyol uralom, és egyben az abszolutisztikus társadalmi rend kényszere alól. Amsterdam kiépítése ill. a középkori város bővítése a 17. század elején indul átgondolt keresztmetszettel megtervezett koncentrikus ( gracht -ok) és sugárirányú keskeny csatornákkal, utcahálózattal és zsilipekkel: a hajók és a kocsik minden kereskedőházhoz el tudnak jutni. Élesen szétválik a városi hatóságok és a magánvállalkozók feladat- és hatásköre. Ennek mintájára épülnek ki a kisebb városok is (Leyden, Harlem). Edinburgh (John Craig, 1767) klasszicizáló városbővítése (New Town) a civil design mintapéldája: terephez alkalmazkodó, egyszerű terv circus-okkal, parksávokkal, szigorú szabályozással; az elválasztott forgalmi rendszer őse. Szentpétervár új alapítású város (Nagy Péter alapítja 1703-ban, épül a 18. század közepétől a 19. század közepéig), aminek központját alapvetően a katonai vezetés létesítményei töltik ki (Péter- Pál erőd, admiralitás, vezérkari épület). A város alaprajzának szervező eleme itt is a hármas sugárút (köztük a híres Nyevszkij proszpekt), a barokkból a klasszicizmusban átnyúló építészetével (híres a tervezőjéről elnevezett Rossi utca). Szentpétervár számos új orosz város sugaras-gyűrűs alaprajzára van hatással. Amalienborg (1750) a dán városépítészet legnagyobb alkotása a 18. században; nyolcszög-alaprajzú központi tér, sugárirányú utakkal. 3

4 9. AZ AMERIKAI VÁROSÉPÍTÉS KEZDETEI Nincs hagyomány, a bevándorlók az európai modelleket hozzák magukkal. Az Amerikai Egyesült Államok 1781-ben nyeri el függetlenségét. Városalapítások A telepesvárosok emlékeztetnek a 12. századi európai bastide-városok sakktábla alaprajzára: mindkét esetben új városok gazdaságos és gyors létrehozásáról van szó de a hasonlóság merőben formai. A tervek néha az európai barokk városok vonásait is átveszik, de az egészet szervező oriens, és vele a szakrális vagy világi centrum nélkül. Hiányzik belőlük mindenfajta városépítészeti törekvés: elsődleges céljuk a föld egyenletes és igazságos felosztása, és lényegi sajátosságuk a teljes nyitottság: a rendszer bármelyik irányban folytatható. Philadelphia terve (William Penn: 1682) egy tengelykeresztre épül, ami az 1x2 mérföldes (1,6x3,2kmes) területet négy negyedre bontotta, egy-egy köztérrel mindegyiknek a közepén. A terület kb. 14 méter széles tömbökből állt, amiket még minimál-telkekre is föl lehetett osztani. Penn toleráns és liberális nézetei kvéker szellemű puritanizmussal párosultak, így a város központja nem ad helyet hivalkodó és divatos intézményeknek. Savannah (John W. Reps, 1733) szinte reneszánsz ideális városnak tűnik, de annak zártsága nélkül. A város egységei ( szomszédsági rendszer) 12 tömbből és egy centrális helyzetű köztérből állnak, ez utóbbin nem haladnak át utak. A város az egységek mint modulok mechanikus ismétlésével fejlődik. Az ismétlés révén azonban létrejön a közterek közti intézményi munkamegosztás, valamint egy differenciált közúthálózat. Reading (1748) a földosztásra orientált telepesvárosok jellegzetes példája. A rendszer a római castrumokra emlékeztetet, de végtelenített formában, és az ókori városokra jellemző urbánus központ nélkül. Az egyébként azonos jellegű utakból álló hálós alaprajzból csak a középső szakaszán kiszélesedő K-Ny-irányú Market Street, valamint az egyik É-D-i tengely emelkedik ki, amiknek a keresztezéspontjában a bírósági épület (!) helyezkedik el. New York (1811). Személytelen, nélkülöz minden pátoszt, felhőtlen optimizmussal 50 évre előre becsüli a fejlődést. Az elemek abszolút szabadsága, de az egészet uraló rend, ami maga is egyfajta termelő eszköz. A tiszta, történelmi és kulturális béklyóktól megszabadított város szerepe a koordinációra, a szervezésre korlátozódik. Program nélküli, ortogonális városkeret, aminek sejtjeit a szabad verseny alapján töltik majd ki. Az É-D-i utakat az ÁBC betüivel (Avenue-k), a K-NY-i utakat ig sorszámmal látják el. A Manhattan területén csak a régi üzletutca, az átlós Broadway marad meg. A rendszer folyamatosságát a hatalmas kiterjedésű Central Park szakítja meg (F.L. Olmstead terve alapján). Az amerikai anti-urbánus hagyomány Az antiurbánus hagyományok gyökere H.D. Thoreau ( ), Amerika klasszikus írójáig követhető vissza. Mint Rousseau szellemi rokona nem csak a várost, hanem a társadalmat is elutasítja. A naturalista tendencia először a temetőkben, majd a tervezett szuburbokban és parkokban jut kifejezésre ( Olmstead, a legnagyobb amerikai kertépítész, a new yorki Central Park tervezője). Az antiurbánus ideológia atyja azonban Thomas Jefferson ( ), az építész, a demokrata párt meglapítója, majd az USA 2. elnöke. Ő a rurális környezet, a mezőgazdasági táj megszállottja: Amerikát a farmerek országává akarja tenni: A nagyvárosokat az ERKÖLCS, az EGÉSZSÉG és a SZABADSÁG halálos ellenségének tartom írja. Ő dolgoztatja ki az ország hálós területi rendszerét (1785: Land Odinance), ahol a városok azonos nagyságú parcellákból állnak, ami megfelel a demokrácia és az egyenlőség elvének. A francia felvilágosodás amerikanizálását képviseli (korábban kulturális attaché Párizsban!), de ellenzi a nagyipar fejlődését. Az amerikai földmérés lényege az országot egy tengelykereszt (Prime Meridian és Base Line) középpontjától kimért 6x6 mérföldes (kb. 9,6x9,6 km=92km 2 )-es háló ( sík koordináta 4

5 rendszer), amin belül minden négyzetet 36 db. 1x1 mérföld (kb. 2,5 km 2 =1,58x1,58km) nagyságú egységekre oszlik ( római centuriáció!): ezek voltak a township -ek. A hálót csak ott szakították meg, ahol a topográfia ezt megkövetelte: régi, meglévő földosztás esetén, vagy az eltérő irányultságú rendszerek találkozásánál. A 6x6=36 mérföldes négyzet megfelelt egy városi közigazgatási kerületnek: Az amerikai anti-urbánus hagyomány városépítészeti csúcsteljesítménye egy utópikus terv: F.L. Wrigt híres Broad acre city-je 1920-ból. Wright a kapitalizmus jóval érettebb korszakában próbálja meg a lehetetlent: visszatérni a mezőgazdaságilag önellátó családi farmok Amerikájához: Jefferson hívének vallja magát. Utópiája összeköti a rurális életmódot a legfejlettebb civilizációs és urbánus vívmányokkal. A korai szociál-utópiák utóda a társadalmi munkamegosztás tagadásával ( Ch. Fourier!). Városa non-stop szuburbánus települési táj központok nélkül, de a kommunikációs kapcsolatok teljes választékával, valamint az ellátás és a munkahelyek teljes decentralizációjával. A valóságot azonban a telekspekulációnak és a növekedés kényszerének kiszolgáltatott valóságos amerikai szuburbok világa képviseli. Wright egy olyan anti-urbánus ideált képvisel, amivé a szuburbanizáció elvileg vezethetett volna. Washintgton és a barokk hagyomány A főváros, Washington tervezését is T. Jefferson indítja el (1794). L Enfant Jefferson demokrataeszményét a francia abszolutizmus barokk kertkultúrájával egyesíti: sakktábla alaprajz, de kettős barokk tengelykereszttel (eszmei mondanivalója a törvényhozó és a végrehajtó hatalom kettőssége: az egyik a Fehér házra, a másik a Capitoliumra szerveződik), átlós sugárutakkal, a sugárutak és a hálós útrendszer keresztezéseikben terjengős terekkel. A terv legnagyobb ellentmondása a túlméretezett közlekedési és közterületek aránya az alacsony intenzitású beépítésre szánt területhez viszonyítva. A terv eklektikus jellegű, Ch. Wren London-tervére is emlékeztet. A terv a valóságban sokszor üres monumentalizmusba csap át. Sok tekintetben az Haussmann féle Párizs előképének is tekinthető: a tervezés a legfontosabb középületekből indul ki, és ezeket köti össze sugárutakkal. Később számos birodalmi főváros követi példáját (pl. Új Delhi 1911-ben), de hatása fölfedezhető az 1933-és 1953 közti Szovjetunió városépítészetében is. Az eredeti tervet 1900-ban áttervezik, de L Enfant alapgondolatának tiszteletben tartásával. Detroit (Woodward, 1807) eredeti terve egy sugaras-gyűrűs barokk csillagváros mint egység mechanikus ismétlésére épül. Az eredeti rendszer töredékei csak a városközpontban maradtak meg, a racionális telekosztás és a hálós forgalmi hálózat iránti igény a fejődés során elsöpörte az eredeti városépítési szándékokat. Indianapolis (Ralston, 1821) Keveredik a hagyományos, kizárólag földosztásra irányuló szándék a centrumban ( crescent ) egymást metsző diagonális sugárúttal, de az is csak Washington város tiszteletére. Ugyanakkor itt is megfigyelhető a városnegyedekre való tagolás szándéka, de a középületek szenvtelenül csak egy-egy tömb helyén jelennek meg. 8. AZ IPARI FORRADALMAK KORA (a 19. század 1. fele) Az újkor történelmének korszakváltó jelensége az ipari forradalmak sora (már a 18. sz. közepétől, egészen a 2. világháborúig), a szabadversenyes kapitalizmus teljes győzelme a feudális kötöttségekkel szemben, az ipari társadalom kialakulása, és mindennek nyomán a vidéki népesség népvándorlás 5

6 méretű migrációja a nagyvárosok és az új ipari központok felé. Az újkori urbanizációs hullámok jellegzetes periódusai: - a 19. sz. első fele, az eredeti tőkefelhalmozás ideje; - a 19. sz. második fele, az abszolutizmus újjáéledése mellett (a virágkor ), - az 1. világháború utáni migrációs hullám - a 2. világháború után migrációs hullám Az első két urbanizációs periódus Európa gazdasági, pénzügyi, társadalmi, politikai és kulturális térképnek jelentős átrendeződéséhez vezet, aminek keretében alapvetően új városfejlődési tendenciák bontakozódnak ki és új városépítési feladatok jelennek meg. Ez a mai értelemben vett modern várostervezés születésének időszaka. A változások legfontosabb tényezői a következők: 1. Új energiahordozók, nyersanyagok és új ipari technológiák megjelenése: - a családi keretek közti termelés átadja a helyét az értékesítés szervezeteinek (kereskedelem); - növekvő igény textilárukra ( Napoleoni háborúk, kolonizálás), új gépi technológiák megjelenése (ami az élő munkaerő igény radikális csökkenéséhez vezet!) - természetes (a 18. századtól), majd mesterséges kemizálás (szuperfoszfát: 1842) a mezőgazdaságban; - vizimalom, mint energiaforrás a szövőiparban (1784), ami egyelőre a folyókhoz köti az ipart; - gőzgép feltalálása (J. Watt 1778), ami függetleníti az ipartelepítést az energiahordozók földrajzi helyétől; - szén, vasérc bányászat: helyhez kötődő tevékenység, egyben egy új várostípus alapja; - gáz (1800-tól koxból előállított gáz, majd földgáz világításra történő alkalmazása Európában) (elektromosság és alumínium ipar csak a század végétől) 2. Szállítási-közlekedési innovációk, a szállítási költségek csökkenéséhez vezet: - csatorna hálózat (Hollandia, Anglia), - új utak ( a városok lineáris jellegű, csillagirányú terjeszkedése) - vasút ( hozzájárulás az ipari tájhoz!), vasútállomás, új foglalkozási ág, magántársaságok építik, jelentős hatással van a regionális városfejlődésre; 3. A városfejlődés új vonásai: - demográfiai robbanás ( halálozás és gyermekhalandóság csökkenése), a vidéki népesség a városokba özönlik: az ipari forradalmak előtt a lakosság kb. 1/5-e városlakó, 1830-ban már a fele. - a termelőerők, valamint a a pénzügyi, kereskedelmi és kulturális élet koncentrációja ( l. 2. és 3. migráció) térbeli koncentrációja: nyersanyag, gépek, munkaerő és a korai logisztika megnyilvánulása: a közlekedési hálózat átalakulása (vasútállomás, forgalmi utak); - a városok rákszerű és robbanásszerű terjeszkedése, agglomerációk kialakulása (abszolút koncentráció), a fejlődés a telekmagántulajdon árnyékában irányíthatatlanná válik; - a föld magántulajdonának meghatározó szerepe, a telekérték meghatározó szerepe a városzerkezet átalakulásában ( Thünen koncentrikus gyűrűs elméletét, mint első telephelyelmélet), szélsőséges telekspekuláció, mint a városok területi fejlődését meghatározó tényező ( Henry Georg elmélete a földjáradék megszüntetéséről és a föld államosításáról kertváros mozgalom); - rendkívül differenciált (egyenetlen) városfejlődés a nagyvárosok javára 4. A városi környezet és a városi élet minőségi átalakulása: - a városmagon belüli zsúfoltság, közlekedési káosz és nyomor, környezetszennyezés; - ipartelepek és munkásnegyedek a perifériákon és új ipari centrumok környékén; - az alapvető egészségügyi ellátás hiánya, katasztrofális környezeti minőség ( Dickens: koxváros ), ellátás és szolgáltatások hiánya az új munkástelepeken; egészségügyi katasztrófák (pestis: 1830); - központ és periféria ellentétének kiéleződése (elővárosok, agglomerációs települések, ingázás, a város és a vidék közti feszültség növekedése); 6

7 - a nagyvárosok területén belüli etnikai, társadalmi, vallási, funkcionális szegregáció kezdetei, a magasabb státusú rétegek elmozdulása új negyedek felé ( a CBD megjelenése) - szélsőséges társadalmi különbségek, társadalmi forrongások, forradalmak ( reformkor ); - erdők pusztulása: a vasércet kezdetben faszénnel olvasztják A politika és a törvényhozás reagálása a kialakult helyzetre: - a francia forradalom után a 3 rend (nemesség, papság, polgárság) mellett megjelenik a 4. rend: a majdani proletariátus; - kialakulnak a politikai pártok, de az uralkodó eszme a liberalizmus és a laissez faire ; a közhatalmi beavatkozások szerepe háttérbe szorul, a döntésekkel kapcsolatos felelősségmegosztás a magántulajdon és a magánkezdeményezés felé billen át; - a céhrendszert és az abszolutizmus maradványait véglegesen eltörlik; - a század közepére megváltoztatják a korábbi birtokviszonyokra épülő választási körzeteket (megszűnik a földtulajdon és a politikai jogok közti kapcsolat), ami számításba veszi a városok megváltozott demográfiai helyzetét; - kialakul a települési önkormányzatiság kétirányú felelősséggel, de a városok (Adam Smith tanácsára) igyekeznek megszabadulni ingatlanjaiktól ( l. ma a rendszerváltás utáni helyzet!) - egészségügyi rendelkezések és programok az első negatív reakciókkal (a helyzet javítását célzó törvényeket még Engels is ellenzi!); 1833-tól törvények születnek a gyermekmunkáról; - a modell-értékű angol törvényhozása szegénységről (1834), parlamenti és lokális egészségügyi és szociális bizottságok alakítása; 1848-ban megszületik az első átfogó közegészségügyi törvény (Public Health Act). A városrendezés jogi alapjainak kialakulása A kiindulás mindenütt az egészségügyi állapotok javítása, ami lassan mégis a várostervezés jogi alapjainak megteremtéséhez vezet: - a törvényhozás lassú elmozdulása az állami beavatkozás és a magánfejlesztés viszonyának differenciálásában a vasútépítés kapcsán együtt kell működni (az állam vállalja a kisajátítást, de a vasút tulajdonjoga 50 év múlva visszaszáll az államra); - az 1848-as angliai átfogó egészségügyi törvény lehetővé teszi a közérdekű fejlesztések költségeinek visszanyerését, és ezzel a magántulajdonosi jogosítványok korlátozását ( l. a közérdekű fejlesztés következtében az ingatlanokban előálló értéktöbblet problémája!); : az első városrendezési törvény Franciaországban, ami felhatalmazza az önkormányzatokat (communes) bizottságok létrehozására az egészségtelen lakótelepek lebontása érdekében (a bizottságban 1 orvosnak és 1 építésznek is lennie kell!); : kötelező kisajátítási törvény Angliában, majd Franciaországban a piaci árnál alacsonyabb kompenzációval, mint minden későbbi városrendezési akció alapja! - annak felismerése, hogy a helyzet éppen a modern technológiák segítségével és a társadalmigazdasági és politikai viszonyok alakításával megváltoztatható: a felismerés A MODERN VÁROSTERVEZÉS KEZDETE! A beavatkozás alternatívái: programokkal bővített ) 1. a környezeti minőség folyamatos javítása egészségügyi és a törvényhozás szerepének erősítésével;. 2. paternalizmus: a tőkés vállalkozó filantróp akciói a munkaerő újratermelése érdekében; 3. radikális változás: szociál utópiák (elsősorban a század 1. felében, reformkor és az európai forradalmak!) 4. nagyszabású állami beavatkozások ( 19. század 2. felében, a levert európai forradalmak nyomán, a Szent Szövetség árnyékában 7

8 9.0. SZOCIÁL UTÓPIÁK a 19. században Az utópiák általános értelmezése és jellemzése Általában akkor bukkannak fel, amikor egy adott kor társadalmi-gazdasági és szellemi élete válságba kerül (Platon az athéni demokrácia hanyatlásakor, a 16 századi teoretikusok a reneszánsz humanizmus felbomlásakor, a 19. század első felének szociál-utópiái a robbanásszerű urbanizáció társadalmi és környezeti katasztrófáinak árnyékában); Az utópiák élesen bírálják a fennálló közállapotokat, de megoldást nem reális programokkal, hanem csak egy radikálisan ideális állapot fölvázolásával tudnak adni, amit nem korlátoznak az adottságok. Legtöbbjük a jövőbe menekül koruk megváltoztathatatlannak vélt jelenéből: szerintük az egész emberi kultúra fejlődése jutott válságba, ezért az emberi civilizáció történetét elölről kell kezdeni ( l. majd a szocializmus társadalmi programját!). Az utópiák elsősorban ideális társadalmi berendezkedést kínálnak, aminek legfontosabb sajátosságai: 1. optimális nagyságrendű közösség (kisváros, vagy falu) mint zárt egység, és ezzel az önállátásra törekvés és a pénzgazdálkodás kiszorítása (l. kommunizmus); 2. spirituális vezetés (Platonnál filozófus, Campanellánál a bölcs, a szociál utópiáknál hallgatólagosan a programadó ill. az általa képviselt rendező elv), teokrácia (l. állampárt és a mindenkori vezér ), autokrácia, kötelező puritanizmus; 3. hangsúlyozott ideológiai elkötelezettség ( szocializmus), egyben a másság -gal szembeni intolerancia, messianisztikus jelleg, burkolt totalitarizmus; 4. tudományos alapon ( tervgazdálkodás!) történő szélsőséges társadalmi munkamegosztás (Platon, Campanella), vagy éppen ennek az ellenkezője (Fourier); 5. az egyéni szabadság alárendelése a kollektívának, kollektív gazdálkodás (l. Owen és Fourier szövetkezeti gazdálkodása vagy a szovjet típusú kollektivizálás) és vele az új ember megszületésének programja ill. ígérete (l. fasizmus, marxizmus); 6. a változás, az átalakulás, a fejlődés lehetősége föl sem merül, és az ideális állapot eléréséhez vezető út minden esetben hiányzik. A utópiák fizikai-városépítészeti jellegzetessége: 1. a spirituális eszmét vagy a társadalmi programot (Fourier: falanszter-palota) közvetlenül tükröző építészeti forma (l. földi és égi Jeruzsálem, kozmogramok, nap-szimbólumok), zárt építészeti egység: környezeti determinizmus; 2. az ipar és a kereskedelem szerepének alábecsülése; 3. a város és környékének gazdasági egysége, de a hasonló jellegű ideális városok (falvak) mechanikusan ismétlődő halmazával, amik közt nincs kapcsolat: a települések mennyiségi szaporodása nem vezet minőségi átalakuláshoz (a regionális gondolkodás teljes hiánya); 4. a város (falu) fejlődése, növekedése csak új közösségek alapításával ( kolonizáció ) oldható meg. A 19. század 1. felének szociál-utópiái A 19. század 1. felének botránya az európai város szétesése, a zsúfoltság, a katasztrofális környezeti minőség, a városok megállíthatatlan rákszerű burjánzása, a vidéki táj pusztulása. Ennek okát legtöbben a telek magántulajdonban ( l. Henry George földjáradék elmélete!), a kapitalista tömegtermelésben, valamint a szélsőséges munkamegosztásban látják. Ezért úgy vélik, hogy magának a társadalmi rendszernek az átalakítására van szükség. A szociál-utópiák közt a legjelentősebbek: Robert Owen ( ) szerint a kiegyensúlyozott társadalom alapja a nevelés és a megfelelő környezet. New Lanark-i gyárában lakást és iskolát épít a munkásainak, számos szociális intézkedést vezet be, majd 1816-ban széleskörű kulturális és nevelési programot szervez ( paternalizmus). Ennek tapasztalatai alapján egész vagyonát egy ideális közösség 8

9 létrehozásának szenteli, de törekvéseit sem Angliában, sem Amerikában sem koronázza siker. Ideális falu -ját szövetkezeti alapon szeretné megszervezni, lakóinak számát 1200 főben határozza meg. A falu lakóépületei egy négyszögletű tér körül helyezkednek el (analógiák: korai amerikai telepesfalvak közös legelője, valamint a középosztálybeli angol square ), közepén az étteremmel, az iskolával és a templommal ( szomszédsági egység). A földet szövetkezeti alapon, közösen művelik meg; a település önellátó. Reményei szerint e falvak fokozatosan benépesíthetnék a földet. Charles Fourier ( ) ideális települése a Versailles-i kastély társadalmasított változata ( szovjet communa-ház kísérletek). A ideológia szerint eddig csak kevesek lakhattak palotában, egy ideális társadalomban mindenki palotában lakhat ( szocialista realista ideológia az 1950-es években!). A településben kb fő lakna ( falusi nagyságrend, urbánus elvárásokkal!). Az új közösség létrehozásának kulcsa a szervezés ( Le Clorbusier technokrata elvei). Alapelve az, hogy megszünteti a specializációt és a munkamegosztást: a tevékenységeket 2 óránként váltani kell. A termelés szövetkezeti alapon történik ( l. az izraeli kibucokat!). A család nem kizárólagos sejtje a társadalomnak, mint ahogy a házasság is csak az időszakos együttélés kerete. A gyerekeket a közösség neveli. A falanszter miniatürizált város, a város a házban hagyomány fontos láncszeme, egyben a funkciók térbeli differenciálásának ( funkcionalizmus!) korai mintapéldája (l. a metszetet). A közös tér, a galéria modellje a korabeli párizsi Palais Royal ( l. a mai passzázsokat és megalétesítményeket!): nagyvárosi ambíciók, falusi környezetben! William Morris ( ) és az Arts and Craft mozgalom (már a 19. század 2. felében). Alapkérdésük: hogyan lehet érvényre juttatni a művességet a tömeggyártással szemben, és ezzel meggátolni az elidegenedést. Mert a termelés lényege nem a nyereség, hanem az ember nembeliségének kiteljesedése. Az ember az alkotás révén valósítja meg magát, és így kellene létrehoznia környezetét is. Ideáljuk a középkori kézművesség, az organikus település és a kisváros, de annak körvonalait nem akarják meghatározni, mert az létrehozásának folyamatában alakul. A város lényege a kultúra folyamatosságának fenntartása. Követői majd a kertváros mozgalom keretében (a 20. század elejétől) a nemzeti hagyományok érvényre juttatásán fáradoznak. Az egyetlen utópia, ami a jövő városának nem a konkrét formáját, hanem a hozzá vezető utat próbálja felvázolni. Összefoglaló és összehasonlító értékelés: modell eredeti rendező elv forma hatás R. OWEN falu nevelés geometrikus szomszédsági egység, kertváros, a falu modelljének kiterjesztése a városra; Ch. FOURIER palota szervezés geometrikus funkcionalizmus, szovjet kommunaházak, város a házban; W. MORRIS középkori kisváros esztétika organikus tradicionalizmus, kertvárosok, nemzeti identitás. Tanulság a mának: A település nem tárgy, nem csupán egy nagyobb építmény, amit meg lehet tervezni, és tetszés szerint szaporítani: a település egy folyamat, ami elválaszthatatlan a környezetétől; A valóságos település fizikai formája és a települést létrehozó társadalom közt időben kibontakozódó kölcsönhatás érvényesül, ezért a fejlődés, az átalakulás a települések alapvető életjelensége; a fejlődés nem tűri a szakadásokat és az ugrásokat. A település csak a benne élő társadalommal együtt és a kultúra folyamatosságának fenntartása mellett tervezhető. A demokrácia kizár mindenféle ideológiai egyeduralmat és monokultúrát. 9

Településtervezés, városépítés

Településtervezés, városépítés ! Nyugat-magyarországi Egyetem Oszvald Ferenc Nándor Településtervezés, városépítés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139

7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139 TARTALOMJEGYZÉK 7. BUDAPEST E... 117 7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139 TARTALOMJEGYZÉK 7.1. BUDAPEST TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEGZETESSÉGEI...

Részletesebben

Keresztély Krisztina ELŐVÁROSOK PÁRIZSBAN ÉS BUDAPESTEN 1850-1950

Keresztély Krisztina ELŐVÁROSOK PÁRIZSBAN ÉS BUDAPESTEN 1850-1950 Keresztély Krisztina ELŐVÁROSOK PÁRIZSBAN ÉS BUDAPESTEN 1850-1950 Azok a javaslatok, melyek a XX. század elejétől a budapesti elővárosok kezelésére vonatkozóan születtek, sok esetben követendő példaként

Részletesebben

ACÉLVÁROS TÁRSADALOM ÉS ÉPÍTÉSZET KÖLCSÖNHATÁSÁBAN 1

ACÉLVÁROS TÁRSADALOM ÉS ÉPÍTÉSZET KÖLCSÖNHATÁSÁBAN 1 ACÉLVÁROS TÁRSADALOM ÉS ÉPÍTÉSZET KÖLCSÖNHATÁSÁBAN 1 Tartalomjegyzék: Város rendezés antropológia 4 Városrendezés a szocializmus idején 5 Városrendezési tervek és korszakok Miskolcon 6 Miskolc helye szocialista

Részletesebben

MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY MELLÉKLETEK

MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY MELLÉKLETEK VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY MELLÉKLETEK 2014 1. MELLÉKLET: A VÁROSFEJLŐDÉS FŐBB TRENDJEI 1 A település térben és időben változik, közben evolúciós utat jár be: akár egy élő organizmus 2. A városevolúció

Részletesebben

A TÖRTÉNELMI BELVÁROSOK REHABILITÁCIÓJA VIDÉKI NAGYVÁROSAINKBAN GYŐR ÉS SZEGED 1. Bevezetés

A TÖRTÉNELMI BELVÁROSOK REHABILITÁCIÓJA VIDÉKI NAGYVÁROSAINKBAN GYŐR ÉS SZEGED 1. Bevezetés A TÖRTÉNELMI BELVÁROSOK REHABILITÁCIÓJA VIDÉKI NAGYVÁROSAINKBAN GYŐR ÉS SZEGED 1 Bevezetés Magyarországon a lakókörnyezet átalakulásában a közeljövőben kiemelt szerepet fog játszani a városrehabilitáció,

Részletesebben

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés

A holisztikus. belsőépítészeti. tervezés szerkezeti modellje. Tervező. Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok. Célcsoport-elemzés Tervező 3 A holisztikus (belső-)építészeti tervezés szerkezeti modellje Célcsoport-elemzés Szezonalitás/ Üzemeltetési módozatok Megrendelő/tulaj Vendéglátóhelykoncepció + Funkció + Név Lokáció relatív

Részletesebben

MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY

MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY VÁROSRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (KIEGÉSZÍTVE 2015.01.31.) 2014./2015. MÚZEUM VÁROS LIGET BUDAPEST A TANULMÁNY CÉLJA A jelen tanulmány célja, hogy összefoglalja azokat a városfejlesztési és városrendezési

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN

VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN Szociológiai Szemle 2007/3 4, 183 198. VÁROSOK VÁLSÁGA ÉS RENESZÁNSZA AZ EZREDFORDULÓN KOCSIS János Balázs Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szociológia és Kommunikáció Tanszék H-1111 Budapest,

Részletesebben

gazdasági eszközeinek összevetése

gazdasági eszközeinek összevetése 2009 Belvárosi forgalomcsillapítás jogi, műszaki és gazdasági eszközeinek összevetése Benczik Zsófia Finta Zsanett Tarr Károly EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A kiadvány megjelenését

Részletesebben

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Jászberényi Melinda Budapest, 2008. I Jászberényi Melinda Fenntartható mobilitás Budapest agglomerációjában

Részletesebben

SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN. Rácz Attila

SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN. Rácz Attila BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN A STATISZTIKAI ÉS A MENTÁLIS TÁRSADALMI-ÉS TÉRBELI ELKÜLÖNÜLÉS VIZSGÁLATA SZEGEDEN Ph.D értekezés Rácz Attila Budapest 2012 Rácz Attila SZEGREGÁCIÓ A FEJEKBEN

Részletesebben

Közpolitika. Mi a politika?

Közpolitika. Mi a politika? Közpolitika Mi a politika? A politika mindenki számára ismerős, mégis rejtélyes világ. Sokan az időjáráshoz hasonlítják, amelynek vannak nagy ciklusai és napi szeszélyes fordulatai, melyeket élénk érdeklődéssel

Részletesebben

Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra

Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra Történelmi város és kortárs művészet Vizuális művészet és mecenatúra Konferencia a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Székházában 2007. november 15. Rendező: MKISZ Interdiszciplináris Szakosztálya Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSFEJLŐDÉSE AZ EGYESÜLÉSTŐL NAPJAINKIG*

BUDAPEST VÁROSFEJLŐDÉSE AZ EGYESÜLÉSTŐL NAPJAINKIG* TÖRTÉNETI DOLGOZATOK BUDAPEST VÁROSFEJLŐDÉSE AZ EGYESÜLÉSTŐL NAPJAINKIG* NOVOTNYNÉ PLETSCHER HEDVIG Budapest története a messzi múltba nyúlik vissza. A mai fővárost alkotó, korábban önálló települések

Részletesebben

Terület és településrendezés

Terület és településrendezés ! Nyugat-magyarországi Egyetem Oszvald Ferenc Nándor Terület és településrendezés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA Budapest, 2000 1 VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANIZÁCIÓ VÁLTOZÁSAI A magyar állam szerepe a városrendezés, az építésügy és a lakáspolitika

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben

Mûemlékvédelem és városfelújítás Mûemlékvédelem és városfejlõdés ERÕ ZOLTÁN Bevezetés Mûemlékvédelem és városfejlõdés már a cím is ellentmondást, antagonisztikus ellentétet takar gondolhatnánk. A város

Részletesebben

Dinamikus településrendszer. Helyzetelemzés

Dinamikus településrendszer. Helyzetelemzés Dinamikus településrendszer Helyzetelemzés III. Településfejlesztési politika és működési feltételei Magyarországon 2005. március. Készült: VÁTI Kht Stratégiai Tervezési Igazgatóság Munkatársak: Jusztin

Részletesebben

Berki Márton DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Témavezető: Dr. habil. Izsák Éva, egyetemi docens

Berki Márton DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Témavezető: Dr. habil. Izsák Éva, egyetemi docens Berki Márton Az egykori ipari területek funkcióváltásának példái Budapesten A posztszocialista kontextus és a földrajzi lépték szerepe az átalakulásban DOKTORI ÉRTEKEZÉS Témavezető: Dr. habil. Izsák Éva,

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Kerület léptékű fejezetek... 7 2.1 Kerület szerepének meghatározása

Részletesebben

A társadalom térszerkezete (Társadalom a térben)

A társadalom térszerkezete (Társadalom a térben) Cross border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 G.Fekete Éva-Siposné Nándori Eszter A társadalom térszerkezete (Társadalom a térben) Miskolc,

Részletesebben

T A N U L M Á N Y 10 EURÓPAI NAGYVÁROS BARCELONA BÉCS BERLIN GRAZ KRAKKÓ MARSEILLE PÁRIZS PORTO POZSONY PRÁGA

T A N U L M Á N Y 10 EURÓPAI NAGYVÁROS BARCELONA BÉCS BERLIN GRAZ KRAKKÓ MARSEILLE PÁRIZS PORTO POZSONY PRÁGA T A N U L M Á N Y 10 EURÓPAI NAGYVÁROS BARCELONA BÉCS BERLIN GRAZ KRAKKÓ MARSEILLE PÁRIZS PORTO POZSONY PRÁGA UTOLSÓ ÉVTIZEDEKBEN TÖRTÉNT KIUGRÓ FEJLDÉSÉNEK, FEJLESZTÉSÉNEK AZON TAPASZTALATAIRÓL, AMELYEK

Részletesebben

BELVÁROS LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011. évi felülvizsgálata és 2012. évi áttekintése egységes szerkezetben

BELVÁROS LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011. évi felülvizsgálata és 2012. évi áttekintése egységes szerkezetben BELVÁROS LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2011. évi felülvizsgálata és 2012. évi áttekintése egységes szerkezetben BELVÁROS-LIPÓTVÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Megbízó: Megbízó

Részletesebben

Ö K O L O G I K U S T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S S Z Á N T Ó K A T A L I N F. HOLÉNYI M A G D O L N A

Ö K O L O G I K U S T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S S Z Á N T Ó K A T A L I N F. HOLÉNYI M A G D O L N A Structural Joint European Project SJEP - 09015/95 ARCHITECTURAL ECOLOGY - ÉPÍTÉSZETI ÖKOLÓGIA S Z Á N T Ó K A T A L I N F. HOLÉNYI M A G D O L N A Ö K O L O G I K U S T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T

Részletesebben

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? Védegylet füzetek 4. NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? A Védegylet állásfoglalása Budapest jövőjéről A sorozatban eddig megjelent füzetek: 1. A jövő nemzedékek jogai 2. Magyarország a nagyvilágban 3. Gazdaság és

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24. 10.30

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24. 10.30 Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága 2012. évi első ülése Budapest, 2012. január 24. VÖMNB 2012_1 VÖMNB_2012_1_01 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális

Részletesebben

B E V E Z E T Ô V I D É K F E J L E S Z T É S. A HOMOKHÁTI TANYAGONDNOKI MODELLPROGRAM BEINDÍTÁSA (Tóth Enikô Homokhátsági Kistérségi Iroda)

B E V E Z E T Ô V I D É K F E J L E S Z T É S. A HOMOKHÁTI TANYAGONDNOKI MODELLPROGRAM BEINDÍTÁSA (Tóth Enikô Homokhátsági Kistérségi Iroda) TARTALOMJEGYZÉK 2 B E V E Z E T Ô V I D É K F E J L E S Z T É S 3 10 16 Lukovich Tamás RAJTUNK MÚLIK: A JÖVÔ BUDAPESTJE Miklóssy Endre BUDAPEST ELÔVÁROSI VASÚTI RENDSZERE Molnár László AZ URBANIZÁCIÓ ÚJ

Részletesebben