Általános Szerződési Feltételek Agip EXPRESS elnevezésű üzemanyagkártya használatához Érvényes: tól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek Agip EXPRESS elnevezésű üzemanyagkártya használatához Érvényes: 2010.12.06-tól"

Átírás

1 Eni Hungaria Zrt. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Agip u. 4. Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt. (1051 Bp., Váci u. 38.) Számlaszám: Adószám: Cégjegyzékszám: Általános Szerződési Feltételek Agip EXPRESS elnevezésű üzemanyagkártya használatához Érvényes: tól A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Eni Hungaria Zrt. (a továbbiakban: Eni) által kibocsátott Agip EXPRESS elnevezésű üzemanyagkártya (továbbiakban: Kártya) használatának szabályait tartalmazza. A jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező Jelentkezési lap (a továbbiakban: Szerződéses nyilatkozat) megfelelő kitöltése, cégszerű aláírása és az Eni rendelkezésére bocsátása útján a jelentkező (a továbbiakban: Vevő) és az Eni között a jelen ÁSZF feltételei szerinti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre Kártya használatára. I. Alapfogalmak 1. Kártya: az Eni által a Vevő rendelkezésére bocsátott Agip EXPRESS elnevezésű, szimbólummal ellátott készpénzmentes fizetésre jogosító feltöltős üzemanyagkártya, amely a jogosultságot jelző kódszámozásától függően a jelen ÁSZF-ben megjelölt áruk vásárlására és szolgáltatások igénybe vételére jogosít. 2. Kártyatulajdonos: A Kártya kibocsátója és tulajdonosa az Eni (Eni Hungaria Zrt.). 3. Vevő: Az Enivel Kártya használatára szerződött társaság, amely az Enitől üzemanyagot vásárol a Kártya felhasználásával.

2 4. Kártyabirtokos: a Vevő által a Kártya használatára felhatalmazott természetes személy, a Kártya tényleges birtokosa és használója. 5. A POS Terminál: az elektronikus kártyaelfogadáskor használt berendezés, melyen fizetéskor a Töltőállomás személyzete a Kártyát lehúzza és így: - a tranzakcióra vonatkozó elektronikus engedélykérés megtörténik, - a tranzakció adatai a bankhoz automatikusan továbbításra kerülnek. 6. A Vásárlási Szelvény (slip): a POS Terminál által nyomtatott vagy az imprinter által előállított bizonylat, amely a kártyaadatokat, az elfogadó adatait és Vevő, valamint a tranzakció adatait rögzíti. A Vevő a Vásárlási Szelvény Kártyabirtokos által történő aláírásával hozzájárul számlájának megterheléséhez. 7. Szerződéses nyilatkozat: a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező, Eni általi kártyakibocsátásra és szolgáltatásra irányuló, Vevő általi kérelem. A Szerződéses nyilatkozat olvasható és megfelelő tartalmú kitöltésével, cégszerű aláírásával, valamint annak a jelen ÁSZF feltételei szerint az Eni rendelkezésére bocsátásával a szerződéses kapcsolat (Szerződés) a jelen ÁSZF tartalma szerint az Eni és a Vevő között a Kártya használatára létrejön. A Szerződéses nyilatkozat tartalma: adatok, jelentkezés, kártyarendelés és kedvezményi lista, adatkezelési nyilatkozat, az ÁSZF elfogadása. További kártyák megrendelése esetén a Szerződéses nyilatkozatnak csak a kártyarendelés fejezete töltendő ki. A Szerződéses nyilatkozaton feltüntetett adatok a szerződéses kapcsolat és számlázás alapját képezik. A Szerződéses nyilatkozaton szereplő adatok változásairól a Vevő köteles az Eni-t írásban tájékoztatni. Ez különösen vonatkozik a kapcsolattartásra, illetve a Vevő jogi állásában, képviseletében bekövetkező változásokra. Az adatok, vagy az igényelt Kártyák változása esetén az eljárásra a jelen ÁSZF II. 5., V. 2. és VII. 10. pontja az irányadó. 8. Elfogadóhely: olyan üzemanyag Töltőállomás, vagy egyéb elfogadóhely, amely az Eni-vel fennálló jogviszonya alapján a Vevő Kártyáinak elfogadására jogosult és egyben köteles.. 9. Kártya letiltás: a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Eni vagy az Ügyfél a Kártyát letilthatja/letiltja. A Kártya a letiltás időpontjától kezdődően nem használható. 10. Kártya felfüggesztés: a Kártya felfüggesztése esetén az adott Kártya a felfüggesztés időpontjától kezdődően nem használható. A felfüggesztés visszavonását követően a Kártya ismét aktiválására kerül.

3 11. Vásárlási keret: a Vevő javára a Szerződéses nyilatkozat alapján az Eni által nyitott számlára a Vevő által előre átutalt forintösszeg és a Vevő által üzemanyag vásárlásra már felhasznált összeg különbözete. A Vevő Vásárlási keretét bármikor emelheti, ha befizetést teljesít az Eni által a Szerződéses nyilatkozat kézhezvétele után meghatározott számlára. 12. Tranzakciós limit: napi maximum 4 tranzakció egy kártyára. Érvényben lévő tranzakciós limit: a következő napi maximum 4 tranzakció egy kártyára. II. A Szerződés tárgya, a Kártya 1. Vevő az Eni által rendelkezésére bocsátott érvényes Kártyája felhasználásával az Eni Agip és Eni elnevezésű és Agip és Eni Express kártyát elfogadó elfogadóhelyein (a jelen ÁSZF-ben: Töltőállomás) rendelkezésre álló termékeket és szolgáltatásokat jogosult megvásárolni készpénz igénybevétele nélkül a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint. 2. A Szerződés megkötése úgy történik, hogy a Szerződéses nyilatkozatot a Vevő képviseletére jogosult személy megfelelő módon kitöltve és cégszerű aláírással ellátva a Szerződéses nyilatkozatra rávezetett átvételi elismervény ellenében a Töltőállomáson leadja, vagy az Eni levelezési címére (2040 Budaörs, Agip u. 4.) postai úton megküldi. Formailag és tartalmilag hiánytalanul és megfelelően kitöltött Szerződéses nyilatkozat esetén a Szerződéses nyilatkozat Eni általi kézhezvételekor a Szerződés a Vevő és az Eni között létrejön. A kézhezvett Szerződéses nyilatkozatot az Eni formai és tartalmi szempontból megvizsgálja és, ha a hiányosság pótolható, erről a Vevőt értesíti. Hibás, hiányos kitöltés, vagy nem cégszerű aláírás esetén a Szerződés csak a hiányosságok pótlásának Eni általi kézhezvételekor jön létre, ennek hiányában pedig nem jön létre. 3. A Szerződés létrejötte esetén az Eni két héten belül postai úton megküldi a Vevő részére általa megnyitott bankszámla számát. Erre a bankszámlaszámra a Vevő befizeti az általa a Szerződéses nyilatkozaton megjelölt első Vásárlási keretet és befizetésről banki igazolást küld az Eni faxszámára: 06-1/ Ezután az Eni legyártatja és postai úton kézbesíti a Kártyát vagy Kártyákat a Vevő részére és külön postai úton, lezárt borítékban, a Vevő nevére kiállított valamennyi Kártyához egy titkos Personal Identification Number azaz Személyes Azonosító Szám kódot (továbbiakban: PIN kódot) küld. A PIN kód ahhoz szükséges, hogy a Kártyát a Vevő, ill. a Kártyabirtokos elektronikus fizetőeszközként használhassa. A Kártyabirtokos a POS Terminál elektronikus

4 felszólítására, a PIN kód begépelésével igazolja a Kártya használatára való jogosultságát, valamint hozzájárul a Vevő számlájának az adott tranzakcióval való megterheléséhez. Ellenkező bizonyítása a Vevő feladata. A Kártyán feltüntetésre kerülnek: a) A Vevő adatai b) A jármű forgalmi rendszáma, amelyikre vonatkozóan a Kártya felhasználható, vagy alternatív módon a Kártyabirtokos adatai. c) A Kártya érvényességi ideje. A Vevő/Kártyabirtokos kötelezi magát a PIN kód titkosságának a megőrzésére és arra, hogy a PIN kódot más személyekkel nem közli. A PIN kód a Kártyán nem tüntethető fel és a Kártya közelében sem tartható. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Kártyabirtokos is betartsa a PIN kód titkosságának megőrzésére vonatkozó előírásokat és tisztában legyen az ezzel kapcsolatos felelősségével. Az Eni-vel szemben a Vevő felel minden, a PIN kóddal való visszaélésből, vagy a PIN kód, ill. a Kártya nem megfelelő használatából eredő minden kárért. A Kártya csak arra a gépjárműre érvényes, amelynek a rendszáma a Kártyán feltüntetésre került. Ha a Kártyán a Kártyabirtokos neve van feltüntetve, a Kártyát csak ez a személy használhatja érvényes módon. A Kártya az azon feltüntetett lejárati dátum szerinti hónap utolsó napjáig érvényes. Az Eni a lejárat előtt elkészítteti a cserekártyát, melyről a Vevő értesítést kap. Az új Kártyát az Eni díjmentesen a Vevő rendelkezésére bocsátja, kivéve, ha a Vevő előzetesen értesíti az Eni-t, hogy a Kártyára nem tart igényt. A Kártyák az Eni tulajdonában maradnak. Az Eni fenntartja a jogot arra, hogy a Kártyát lejáratát követően, vagy annak felfüggesztése, nem rendeltetésszerű használata, illetve a Szerződés felmondása, vagy egyéb módon történő megszűnése esetén visszakérje. A Kártya a Töltőállomásoknál és egyéb Agip EXPRESS logoval megjelölt elfogadóhelyeken, az Eni által jóváhagyott mennyiségű üzemanyag, kenőanyag és más rendelkezésre álló termék megvásárlására és szolgáltatások igénybevételére jogosít készpénzes fizetés nélkül, mindaddig, amíg a Vevő Vásárlási kerete, illetve a megállapított érvényes tranzakciós limitek megengedik. A Vevő/Kártyabirtokos a vásárlás, ill. a szolgáltatások igénybevételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy az értékesítési pont Agip EXPRESS elfogadóhely-e, valamint arról, hogy van-e elegendő Vásárlási kerete. Az ennek elmulasztásából, vagy nem körültekintő teljesítéséből eredő kárért az Eni nem felel.

5 A Kártyák fajtája, elnevezése és kódszáma a vásárolható áruk és igénybe vehető szolgáltatások szerint: Agip Arany kártya (bármilyen termék vagy szolgáltatás) Agip Arany kártya (bármilyen termék vagy szolgáltatás + rendszám rögzítés) Agip Arany kártya (bármilyen termék vagy szolgáltatás + rendszám és Km rögzítés) Agip Ezüst kártya (üzemanyag + kenőanyag + mosó) Agip Ezüst kártya (üzemanyag + kenőanyag + mosó + rendszám rögzítés) Agip Ezüst kártya (üzemanyag + kenőanyag + mosó + rendszám és Km rögzítés) Agip Bronz kártya (csak üzemanyag) Agip Bronz kártya (csak üzemanyag + rendszám rögzítés) Agip Bronz kártya (csak üzemanyag + rendszám és Km rögzítés) Agip Bronz Flottakártya (csak Diesel) Agip Bronz Flottakártya (csak Diesel + rendszám rögzítés) Agip Bronz Flottakártya (csak Diesel + rendszám és Km rögzítés) Az Eni, ill. a Kártyát elfogadó Töltőállomás, vagy más Agip EXPRESS Kártya elfogadására jogosult hely a Kártyabirtokos kártyahasználatra jogosultságát az elsődleges azonosító (PIN kód) ellenőrzésén túl a felhasználáskor nem köteles ellenőrizni. A jogosulatlan kártyahasználatból eredő semmiféle kárért az Enit semmiféle felelősség nem terheli. Az Elfogadóhely megtagadhatja a Kártya elfogadását, ha a Kártya az Eni tiltólistán szerepel, érvényessége lejárt, külsőre megváltozott, vagy sérült, vagy alapos gyanú áll fenn a Kártyával való visszaélésre, vagy a Kártyabirtokos olyan terméket, szolgáltatást kíván vásárolni, ill. igénybe venni, amelyre a Kártya nem jogosít. A Vevő kijelenti, hogy a fentieket tudomásul veszi, és a Kártyák jogosulatlan használatával kapcsolatos teljes felelősséget vállalja, a jogosulatlan, vagy nem megfelelő Kártyahasználattal okozott valamennyi kárt és esetleges költséget a Kártyabirtokos személyétől függetlenül viseli. 5. A Vásárlási Keret kihasználtságát a Vevő köteles figyelemmel kísérni, és annak mértékét nem lépheti túl, tekintettel arra, hogy annak mértékét csak az ő befizetései és vásárlásai befolyásolják. A Vevő tudomásul veszi, hogy Vásárlási kerete mindenkor a Kártyájára feltöltött összeg, és a már felhasznált összeg különbözete. A Vevő tudomásul veszi azt is, hogy Vásárlási Kerete vásárlásakor a Töltőállomáson alkalmazott aktuális áron azonnal megfelelően csökken a teljes, kedvezmény nélküli, Áfá-s vételárral, és a Vevő vásárlásai utáni kedvezmény elszámolására, illetve a Vásárlási keretnek a kedvezmény

6 összegével történő növelése mindenkor az Eninek a jelen ÁSZF IV.1. pontja szerinti elszámoláskor utólag egy összegben történik. Az Eni a Vásárlási keret átlépésekor a Vevő birtokában lévő Kártyákat jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni. A Vevő Vásárlási kerete kihasználtságának mértékéről az Eni-től munkaidőben (9-17h) telefonon, faxon, vagy en tájékoztatást kérhet, vagy az OTP Telebank 06-1/ vagy 06-40/ os telefonszámán non-stop bármikor maga is tájékozódhat. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy Kártyabirtokosai tisztában legyenek a Vásárlási keret ellenőrzési lehetőségeivel és azokkal éljenek is az üzemanyag-vételezés, illetve a vásárlás, vagy szolgáltatás igénybe vétel megkezdése előtt. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben vásárlásához, vagy a szolgáltatás igénybe vételéhez nem elegendő a rendelkezésre álló Vásárlási kerete, a - különbözetet a Kártyát használó Kártyabirtokos útján, vagy más módon - köteles a használattal egyidejűleg más fizetőeszközzel kiegyenlíteni. 6. A Vevő által befizetett összeg maximum 12 hónapig áll rendelkezésre az Agip EXPRESS kártyáinak Vásárlási kereteként, a feltöltést követő 12 hónap eltelte után az Eni írásban kezdeményezi a Kártyák felfüggesztését és a befizetett összeg visszautalását. 7. Amennyiben a Vevő az Eni írásos kezdeményezése után 30 nappal sem kezdeményez vásárlást Kártyáival az Eni a Kártyákat felfüggeszti és a befizetett összeget visszautalja. III. Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 1. A Kártyák igénybe vételével értékesített áruk és nyújtott szolgáltatások - kizárólag elszámolási és nem teljesítési szempontból - az Eni által eladottnak és/vagy nyújtottnak tekintendők. 2. A termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás helyén a Kártyabirtokos köteles elsődlegesen PIN kóddal azonosítani magát és engedélyezni a tranzakciót. A hibás PIN beütésből és az ezt követő szolgáltatás megtagadásából következő bármilyen kárért a Vevő/Kártyabirtokos vállal kifejezett felelősséget. A Kártyabirtokos köteles a tényleges termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás alkalmával készült és egyben a megtörtént kártyaműveletet igazoló Vásárlási Szelvény aláírására.

7 A Kártyabirtokos a PIN kód beütésével és a Vásárlási Szelvény aláírásával visszavonhatatlanul és feltétlenül jóváhagyja és elfogadja az azon feltüntetett összeget, valamint a tranzakció lebonyolódását. Esetleges reklamáció esetén a Töltőállomás kasszarendszere által készített elismervény az irányadó. Névre szóló Kártya esetén az Elfogadóhely bármely dolgozójának joga van arra de nem köteles -, hogy arcképes igazolvány elkérésével ellenőrizze a kártyahasználat jogosultságát. Ezen ellenőrzés nem váltja ki az elektronikus ellenőrzést és nem pótolja a Kártya érvényességének, aktív vagy letiltott státuszának, mindennemű limitnek, vagy határértéknek az ellenőrzését, mert kizárólag a Kártyabirtokos azonosítását jelenti. A nem jogosult személy általi, illetve a Kártyán nem feltüntetett rendszámú járműbe, vagy kannába történő vásárlást az elfogadóhely megtagadhatja és a Kártyabirtokos a már vételezett áru, szolgáltatás ellenértékét készpénzben, vagy más készpénzt helyettesítő eszközzel köteles kiegyenlíteni. 3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Töltőállomásokon értékesített, nem az Eni tulajdonát képező temékekért, valamint nem az Eni által nyújtott szolgáltatásokért az Eni semmilyen felelősséget és garanciát nem vállal. Az ilyen jellegű reklamációt azon Töltőállomás vezetője felé kell benyújtani, ahol a szóban forgó kártyahasználat megtörtént. IV. Számlázási feltételek 1. A Vevő/Kártyabirtokos/ok által a Kártya/k felhasználásával belföldön a tárgyhót megelőzően vásárolt termékekről és igénybe vett szolgáltatásokról az Eni a Vevő részére havonta összesített, egy darab számlát küld részletes tranzakciós listát tartalmazó melléklettel, feltüntetve az elvégzett műveletek részleteit. A számlázás a tárgyhót követő hónap 15. napjáig történik. Az üzemanyagok a Töltőállomáson a tankolás időpontjában alkalmazott kúti áron vagy amennyiben a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés részét képezi - az Eni és a Vevő között a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében megállapodott áron kerülnek kiszámlázásra. A többi értékesített termék és nyújtott szolgáltatás a Töltőállomás, vagy más kártyaelfogadóhely üzemeltetője vagy a szolgáltatás nyújtója által alkalmazott áron kerül kiszámlázásra, amely ár a lezajlott értékesítés/szolgáltatásnyújtás kapcsán készült Vásárlási Szelvényen szerepel. Tekintettel arra, hogy a Vevő az ÁSZF-ben részletezett termékek és szolgáltatások ellenértékét előre megfizeti, a kiállított számla fizetési határidőt nem tartalmaz.

8 A jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező Szerződéses nyilatkozat aláírásával a Vevő elfogadja, hogy az általa előre megfizetett összegről előlegszámla nem készül, a Felek a jelen pontban foglaltak szerint az Eni által kibocsátott részletes számlát tekintik elszámolási alapnak. 2. Az Eni bármikor jogosult a jelen ÁSZF-ben hivatkozott számlázási vagy terhelési rendszert a Vevő részére nyújtott előzetes írásos tájékoztatást követően a hatályos jogszabályok keretei között módosítani. V. Felelősség 1. A Vevő/Kártyabirtokos kötelezettséget vállal a számára átadott Kártya és a vonatkozó PIN kód gondos őrzésére, és teljes felelősséget vállal a Kártya és a PIN kód rendeltetésszerű használatáért, biztonságos megőrzéséért, a Kártya rendeltetésszerű felhasználásáért, valamint az ezek elmulasztásából eredő valamennyi kárért. A Vevő köteles a Kártyabirtokossal megfelelő megállapodást kötni a Kártya használatára vonatkozóan, és ebben előírni a jelen ÁSZF-ből és az ennek alapján létrejött szerződésből fakadóan a Kártyabirtokost terhelő minden kötelezettséget, beleértve a Kártya és a PIN kód megőrzésével, megóvásával, rendeltetésszerű és jóhiszemű használatával kapcsolatos kötelezettségeket is, és figyelmeztetni a Kártyabirtokost a Kártyával és a PIN kóddal kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi felelősségére. A Vevő felhívja a Kártyabirtokos figyelmét a részére átadott Kártyák használati szabályaira, különös tekintettel annak az ellenőrzésére, hogy Agip EXPRESS elfogadó helyről van-e szó, valamint a Vásárlási keret ellenőrzésére, melyet még a vásárlás megkezdése előtt el kell végeznie a Kártyabirtokosnak minden esetben, amikor nincs pontosan tisztában a rendelkezésére álló Vásárlási keret mértékével. A Vevő a Kártyabirtokos magatartásáért az Eni-vel, illetve a hatóságokkal szemben úgy felel, mintha maga járt volna el. 2. Elvesztés, lopás, visszaélés, károsodás, rongálás vagy a Kártya más okból eredő használhatatlanná válása esetén, továbbá, ha a Kártya kézhezvétele elmaradna, a Vevő/Kártyabirtokos köteles azonnal tájékoztatni az Eni-t, a es telefonszámon és egyidejűleg a as, vagy a 06-1/ es számra elküldött fax üzenet, vagy a levelezési címre (2040 Budaörs, Agip u. 4.) elsőbbséggel feladott levél útján. 3. A Kártya eltulajdonításáról, a Vevő/Kártyabirtokos köteles azonnal feljelentést tenni az illetékes hatóságoknál és megküldeni annak egy másolatát az Eni fent említett címére. Az Eni a Kártya letiltásáról munkaidőben haladéktalanul intézkedik. A Vevő felelős az Eni-vel szemben a birtokából kikerült Kártya használatából eredő károkért, a tiltásról szóló írásos értesítés Eni általi

9 kézhezvételét követő 48 óráig. Ha a Vevő/Kártyabirtokos vétlen a káreseményben az Eni a Kártyabirtokos kérésére, a lehetséges legrövidebb időn belül, az előző Kártyával megegyező paraméterezésű cserekártyát biztosít. A Vevő/Kártyabirtokos a hozzá utólag visszakerült olyan Kártyát, amelyre vonatkozóan a birtokból kikerülés tényét az Eninek már bejelentették, nem jogosult tovább használni, hanem azt azonnal köteles visszajuttatni az Eni-hez az V. Fejezet 2. pontjában megjelölt címre, regisztrált postai úton. VI. A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés hatálya és felmondása 1. A jelen ÁSZF feltételei szerinti Szerződés az Eni és a Vevő között a jelen ÁSZF II. 2. pontjában foglaltaknak megfelelő időpontban lép hatályba. A Vevő a Kártyát az Eni-nek bármikor visszaadhatja, vagy V. Fejezet 2. pontjában megjelölt címre, regisztrált postai úton visszaküldheti. Ebben az esetben az Eni a Kártyát érvényteleníti. A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés a Vevő birtokában lévő valamennyi Kártya visszaadása után azt követő 30. napon szűnik meg, hogy a Szerződéssel kapcsolatos, minden kötelezettségét teljesítette.. 3. A Felek a Szerződést bármikor jogosultak a másik Félhez intézett írásos dokumentum útján indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani. A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés felmondása azt követő 30. napon lép hatályba, hogy a Vevő az összes kibocsátott Kártyát visszajuttatta az Eni részére és a Szerződéssel kapcsolatos, minden kötelezettségét teljesíti. A Szerződés megszűnése esetén az Eni a Vevő esetleges többletfizetését a Vevő által az Eni részére az első átutaláskor, vagy a későbbiekben megadott bankszámlára visszautalja. 4. A kártyahasználatból eredő kötelezettségekért a Vevő helytállni tartozik a Szerződés felmondása esetén, illetve a Szerződés megszűnését követően is. 5. Az Eni jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha a Vevő megszegi a Szerződés, ill. a Szerződés tartalmát adó jelen ÁSZF valamely lényeges előírását. Ez esetben Eni haladéktalanul intézkedik a Vevő Kártyáinak azonnali letiltásáról. 6. A Vevő a fizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor az összeg az Eni számláján jóváírásra került.

10 7. A Szerződés lejáratát és/vagy felmondását, ill. egyéb módon történő megszűnését, illetve a Kártya és/vagy Vevő letiltását követően a Vevő/Kártyabirtokos nem használhatja tovább a részére kibocsátott Kártyát. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a Vevő köteles azonnal visszaküldeni a Kártyákat ajánlott küldemény útján, vagy személyesen az Enihez, az V. fejezet 2. pontjában feltüntetett címre. A vissza nem adott Kártya/Kártyák beleértve a lejártat is - tekintetében minden felelősség a Vevőt terheli. VII. Vegyes rendelkezések 1. Az eladott termék tulajdonjoga és a velejáró kockázat a Vevőre, annak Kártyabirtokosnak történő átadása pillanatában száll át. A Vevő a Kártyabirtokos személyének meghatározásán túlmenően nem jogosult sem teljes, sem részleges módon, harmadik személynek átengedni a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. Eni jogosult a Szerződést egészében vagy részben harmadik személy részére átruházni és erről a Vevőt írásban értesíteni. A Vevő ezennel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen kapcsolat során megismert adatai, valamint az általa megjelölt Kártyabirtokos adatai bekerüljenek az Eni vagy azok anyavállalatai, illetve testvérvállalatai és leányvállalatai által használt adatbankba és azokat e vállalatok a hatályos jogszabályok és engedélyük keretei között tárolják, kezeljék és felhasználják. A Vevő jelen ÁSZF szerinti, valamint a Szerződéses nyilatkozatra vezetett adatkezelési nyilatkozata egyben a Kártyabirtokos nyilatkozatát is jelenti. A Vevő kijelenti, hogy az adatkezelési nyilatkozat megtételét a Kártyabirtokossal előzetesen engedélyeztette és azért minden felelősség őt terheli, az Eni-t és a Töltőállomást, ill. az egyéb kártyaelfogadó helyet a Kártyabirtokossal szemben a Kártyabirtokos adatai tárolásáért, kezeléséért és felhasználásáért való mindennemű felelősség alól mentesíti. 4. A Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése csak írott formában lehetséges. Ez vonatkozik az írásos formára vonatkozó jelen előírás megváltoztatására is. 5. A többi rendelkezés érvényességét nem érinti, ha a jelen ÁSZF, vagy a Szerződés egyes pontjai hatályukat vesztenék.

11 6. Nem minősül a Szerződés megszegésének, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maiornak kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel el nem hárítható eseményeket (pl. háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek akadályt jelentenek a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. Kétség esetén az érintett fél köteles vis maior tényét az illetékes hatóság vagy érdekképviseleti szerv által kiadott okmánnyal igazolni. Ha a Felek másképp nem állapodnak meg a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Ha a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a Szerződést hátrányos következmények nélkül írásban felmondani. 7. A Vevő köteles késedelem nélkül tájékoztatni az Eni-t, a IV. fejezet 2. pontjánál feltüntetett címen, minden olyan változásról, mely a Vevő/Kártyabirtokos adatait, a folyószámláját vezető bankját, valamint azokat a járműveket érinti, amelyek rendszáma a Kártyán feltüntetésre került, ill. a Kártyákon feltüntetett személyeket érinti. A jelen előírás a Jelentkezési lapban szereplő valamennyi adatra vonatkozik. Ennek a tájékoztatási kötelezettségnek az elmulasztásából eredő minden kár a Vevőt terheli és egyben indokot szolgáltat az Eni számára a Szerződés azonnali hatályú felmondására. 8. A Szerződés egyoldalú kedvezményt biztosító jellege miatt a Felek megállapodnak, hogy az Eni bármikor egyoldalúan módosíthatja az ÁSZF-et és ezáltal a Szerződést. A módosításokról köteles az Eni a Vevőt értesíteni. Az értesítés tekintettel arra, hogy a Vevő az Express kártya lehetőségéről is így szerzett tudomást -, az Eni Hungaria Zrt web-oldalán történő közzététellel, valamint az Eni Hungaria Zrt Töltőállomásain kifüggesztéssel történik. A módosítások a tájékoztatás megtörténtét követő hónap első napjától lépnek hatályba. Ha a Vevő a módosítást követően a Szerződést már nem kívánja hatályban tartani, jogosult a Szerződés felmondására. Az Eni-nek joga van, akár teljes akár részleges módon, a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházni. 9. A Vevő nyilatkozik, hogy az ENI S.p.A által kidolgozott 231-es Modell alapelvei című dokumentum tartalmát ismeri, mely a jogi személyiségek felelősségét tartalmazza, olyan bűncselekményekkel kapcsolatban, melyet munkatársak, alkalmazottak vagy vezető beosztású egyének követhetnek el.

12 A fent említett dokumentum az Eni internetes honlapján a címen elérhető, és a Vevő bármikor kérelmezheti az ENI S.p.A-tól a normatíva papíralapú elküldését is. A Vevő a Szerződéses nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy elfogadja a fent említett dokumentum tartalmát. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatban a Vevő kijelenti, hogy a saját részéről a munkatársait, alkalmazottait és vezetőit, akik a szerződés teljesítésével kapcsolatba kerülnek, széleskörűen tájékoztatta arról, hogy a június 8-án megalkotott 231-es dekrétum milyen magatartást vár el, s annak nem teljesülése milyen szankciókkal jár. 10. A kapcsolattartásra vonatkozó adatok a II. 5. és V. 2. pontban, valamint a Szerződéses nyilatkozatban találhatók. 11. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés időtartama alatt tudomásukra jutott információkat szigorú üzleti titokként kezelik. Tudomásul veszik, hogy mind a szerződéses kapcsolat során tudomásukra jutott üzleti titkokról, mind pedig egyéb, a másik Félre, vagy ennek üzleti partnereire vonatkozó bármilyen jellegű egyébként nem nyilvános adatról, vagy üzleti titokról harmadik személy részére az érintett Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmiféle információt nem adhatnak és az információkat csak a Szerződés keretei között használhatják fel. A jelen titoktartási megállapodás Feleket a Szerződés fennállása alatt és annak megszűnése utáni időre is kötelezi. 12. A jelen ÁSZF-re és a Szerződésekre a Polgári törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Az Eni és a Vevő között felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli megegyezés egyeztetés útján kell rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, a Felek vitájukat a mindenkor hatályos Polgári perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik. Az Eni nem részese a Vevők és a Kártyabirtokosok között felmerülő jogvitáknak. A jelen ÁSZF mellékletei mindenkor annak elválaszthatatlan részét képezik. Budaörs, sz. Melléklet: Szerződéses nyilatkozat Eni Hungaria Zrt.

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Volán co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs, Agip u. 4.)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF)

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) Általános tájékoztató: A KA-DO 3000 Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 102., Cégjegyzékszám: 06-09-004945, továbbiakban KA-DO Kártyaközpont) ún. KA-DO 3000

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára Bank tölti ki: Számlatulajdonos KUT azonosító:... Számlatulajdonos Globus azonosító:... Számlatulajdonos családi és utóneve: Születés helye, ideje: FŐKÁRTYÁRA

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA E-UTALVÁNY ELFOGADÓI SZERZŐDÉS

OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA E-UTALVÁNY ELFOGADÓI SZERZŐDÉS Ajánlati szám: OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA E-UTALVÁNY ELFOGADÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. /székhely: Magyarország, 1051 Budapest, Mérleg u. 4., cégj.sz.:, 01-10-

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. oldal. együttes elnevezésük szerint: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 1. oldal Szerződésszám: 2016-DS/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó bizalmi szolgáltatásokhoz és nem minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz igénybevételéhez

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT

OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT OPTISOFT NYRT. UTALVÁNYHASZNÁLATI ÉS ELFOGADÁSI SZABÁLYZAT 2010. június 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Az elfogadás szabályai... 3 3. Az utalványok átvétele, érvényessége... 4 4. Az utalvány igénybevételének

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Általános Üzleti Feltételek 2015.10.01.

HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona. Általános Üzleti Feltételek 2015.10.01. HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Bocskai Korona Általános Üzleti Feltételek 2015.10.01. Tartalom 1. Preambulum... 3 2. Fogalmak... 3 3. Hatály... 4 4. Kibocsátás... 4 4.1 Megjelenés:... 4 4.2 Címletek... 4 4.3

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben