TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA BEVEZETÉS A KATASZTRÓFA FOGALMA A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSA...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA...15 1. BEVEZETÉS... 17 2. A KATASZTRÓFA FOGALMA...27 3. A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSA..."

Átírás

1 book.book Page 3 Tuesday, April 17, :52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA BEVEZETÉS A KATASZTRÓFA FOGALMA A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSA MAGYARORSZÁG VESZÉLYEZTETETTSÉGE, A TELEPÜLÉSEK VESZÉLYEZTETETTSÉGI BESOROLÁSA, VÉDELMI KÖVETELMÉNYEK Magyarország veszélyeztetettsége, a hazánkban lehetséges katasztrófák és azok fõbb jellemzõi A veszélyeztetõ hatások A legfontosabb elemi csapások és természeti katasztrófák Árvízi veszélyeztetettség Belvízi veszélyeztetettség Rendkívüli idõjárás okozta veszélyeztetettség Földtani veszélyforrások A települések veszélyeztetettségi besorolásának szabályai Települések árvízi kockázati besorolási módszere Települések belvízi kockázati besorolási módszere Települések villámárvízi kockázati besorolási módszere Kockázati mátrix Az egyes besorolási kategóriák részére meghatározott védelmi követelmények KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK A katasztrófa elleni védelem lényege, általános feladatai A katasztrófavédelem tevékenységének megalapozása Veszélyek azonosítása Lehetséges következmények meghatározása Települések katasztrófavédelmi besorolása Veszélyelhárítás tervezése A katasztrófavédelmi tevékenység idõszaki és kapcsolódó feladatai A megelõzés A védekezés A helyreállítás, újjáépítés Védekezés irányításának megszervezése A KATASZTRÓFAVÉDELEM JOGSZABÁLYI ALAPJAI A katasztrófavédelem rendszerét és feladatait megalapozó jogszabály A szabályozási koncepció A Kat. tv. az alábbiak szerint rögzíti a katasztrófa és a katasztrófavédelem fogalmát... 55

2 book.book Page 4 Tuesday, April 17, :52 PM 4 Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A Kat. tv. hatálya Az Alaptörvény szerinti különleges jogrend A rendkívüli állapot (Alaptörvény 49. cikk) A szükségállapot (Alaptörvény 50. cikk) A megelõzõ védelmi helyzet (Alaptörvény 51. cikk) A váratlan támadás (Alaptörvény 52. cikk) A veszélyhelyzet (Alaptörvény 53. cikk) Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet, rendkívüli intézkedések a Kat. tv. alapján Katasztrófaveszély Veszélyhelyzet Rendkívüli intézkedések veszélyhelyzetben Rendkívüli intézkedések a katasztrófa károsító hatása által érintett területen Veszélyhelyzetre vonatkozó közös szabályok Gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség a Kat. tv. alapján További jogszabályok A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE, SZERVEZETE A katasztrófavédelem nemzetközi összefüggései Európai Unió Polgári Védelmi Akcióprogramok Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus és uniós katasztrófa-segítségnyújtás A hazai katasztrófavédelem mûködési elvei A hazai katasztrófavédelmi reagáló képesség rendszere A katasztrófavédelem meghatározó tényezõi A katasztrófavédelem szervezete A katasztrófavédelem irányításának központi szervei A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság A hivatásos katasztrófavédelem szerv központi szerve Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok Katasztrófavédelemben résztvevõ szervek és szervezetek A KATASZTRÓFAVÉDELEM NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSEI Multilaterális nemzetközi kapcsolatok Európai Unió Történeti áttekintés Polgári védelem (Civil Protection) fogalma az EU-ban Jogi alapvetés Intézményi háttér A Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus és a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás uniós rendszere A évi magyar uniós elnökség tapasztalatai Egyes veszélyhelyzet típusokra adandó uniós válaszok Egyéb közösségi eszközök ENSZ A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás az ENSZ rendszerében OCHA... 93

3 book.book Page 5 Tuesday, April 17, :52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A katasztrófa-csökkentés koncepciója ISDR Egyéb ENSZ szakosított szervek tevékenysége NATO A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés rendszere CEP A NATO katasztrófa-segítségnyújtási rendszere A CEP magyar vonatkozásai Regionális és bilaterális együttmûködések Regionális szervezetek Visegrádi Négyek (V4) Regionális Együttmûködési Tanács Hazánk kétoldalú katasztrófavédelmi kapcsolatai A nem kormányzati szervezetek tevékenysége A humanitárius és karitatív szervezetek Kutató - Mentõ (SAR) Csapatok A KATASZTRÓFAIGAZGATÁS NÉHÁNY GYAKORLATI SZAKMAI FELADATA IPARBIZTONSÁG Ipari katasztrófák Seveso irányelvek Az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló Helsinki Egyezmény A Seveso irányelv magyarországi végrehajtása A hatályos ipari baleset-megelõzési szabályozás fõbb elemei Küszöbös veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek Biztonsági dokumentáció-készítési kötelezettség, súlyos káresemény elhárítási terv Engedélyezési eljárás Szankciók Ellenõrzés Belsõ és külsõ védelmi tervek Településrendezési tervezés Nyilvánosság biztosítás és lakossági tájékoztatás Hatékonyabb iparbiztonság kialakítása POLGÁRI VÉDELMI IGAZGATÁS A polgári védelem szerepének erõsítése, a polgári védelmi szervezetek alkalmazásának fejlesztése érdekében 2011-ben elvégzett jogszabály alkotás indokai, fõbb céljai A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezéssel és az európai uniós polgári védelmi mechanizmussal összefüggõ hazai szabályozás kialakítása A polgári védelmi szervezetek fejlesztése A katasztrófák és a fegyveres összeütközés esetén végzett polgári védelmi tevékenység jogszabályi hátterének, feladatainak pontos elkülönítése, meghatározása A polgári védelemmel kapcsolatos alapvetõ fogalmak A polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti...123

4 book.book Page 6 Tuesday, April 17, :52 PM 6 Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem Az adatszolgáltatási, bejelentési, és megjelenési kötelezettség A polgári védelmi szolgálat Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat A polgári védelmi szolgálat elrendelése A polgári védelmi szervezetek A polgári védelmi szervezetek létrehozásának alapelvei A polgári védelmi szervezetek egységeinek megalakítása A polgári védelmi szervezetek felkészítése A polgári védelmi szervezetek elméleti felkészítése A polgári védelmi szervezetek gyakorlati felkészítése A munkahelyi polgári védelmi szervezet gyakorlataira vonatkozó eltérõ szabályok A polgári védelmi szervezetek alkalmazása A polgári védelmi szervezetbe beosztottak költségtérítése A polgári védelmi szervezetek tagjai igazolványának leírása A polgári védelem katasztrófavédelmi feladatai A fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok A fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történõ felkészítés Vezetõk és vezetõ szervek feladatai a polgári védelmi igazgatás rendszerében A kormány A honvédelemért felelõs miniszter A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke A helyi védelmi bizottság elnöke A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetõje A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetõje A közbiztonsági referens A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve A gazdálkodó szervezet vezetõje A polgári védelmi szervezet elöljárója A MINÕSÉG KOCKÁZATA Bevezetés A kérdés verbális feltevése A válasz egzigenciái Elvi és gyakorlati Elméleti és kísérleti Bizonytalanság Cáfolhatóság Tudományosság A szükségszerû bizonytalanság Véletlen Okság Igazi ok

5 book.book Page 7 Tuesday, April 17, :52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem Okok és jogok Vitális és esszenciális Dolgok és tények Tudás és értesültség A fenyegetettség esetei A Súlyosság, mint állapotfüggvény Jelölések és formalizálás Kockázati mátrix A kockázati mátrix általános fogalma A kategóriahatárok megválasztása A kockázat számszerûsítésének problémái Katasztrófa versus tömegjelenség A kockázati mátrix logikai értelmezése A verbális megfogalmazás A formális megfogalmazás lépései Elõkészületek A kockázati mátrix szimbolikus olvasata A kockázat explikációs egyenletei Az explikációs egyenletrendszer matematikai alakja A kockázat kiértékelése A hibafa logikai elemzése és alkalmazása A téma körülhatárolása és fogalomrendszere Nemkívánatos esemény, nemvalószínûségi esemény Hibafa Önazonosság Fõesemény, csúcsesemény Explikáció, explikátum, explikáns Kiváltás, hárítás Iteráció Primitív események Szaknyilatkozat, rendszámok Konjunktív és diszjunktív normálforma Erõs és gyenge pontok Quorum-függvény Kockázati rendszerek explikátumának döntésképessége A tûzkockázat példája A kockázati osztályok kritikus pontjai A gyenge és erõs pontok intuitív megközelítése A kritikus pontok szemléleti háttere és alkalmazásának korlátai A kockázati rendszer állapota Az explikátum interpretációja Állapothatározók és prímexplikánsok Prímesemények és állapotok Makroállapotok és mikroállapotok Állapotminõsítés és állapotváltoztatás Minõség és megbízhatóság...168

6 book.book Page 8 Tuesday, April 17, :52 PM 8 Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem Az ISO 9001:2001 minõségbiztosítási szabvány A katasztrófavédelmi intézmény minõségi követelményei Szaknyilatkozat és minõsítés A minõsítendõ kockázati rendszer Az ISO Interpretációs tábla Az interpretációs tábla alkalmazása a kockázatkezelésben A minõség kockázatkezelése Az ISO-KV kapcsolat Az ISO mûködése TÛZVÉDELMI IGAZGATÁS A tûz elleni védekezés tartalma, fõ részei A tûzesetek megelõzése A keletkezett tüzek eloltása A tûzvizsgálat A tûzvédelem feltételeinek biztosítása A tûz elleni védekezés szabályozási rendszere A tûzvédelmi szabályok fajtái, formái Az egyes szabályozási módok jellemzõi A tûzvédelmi feladatok végrehajtására kötelezettek köre és kötelezettségeik Állami feladatok a tûzvédelem területén A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter (BM) tûz elleni védekezéssel és a tûzoltósággal kapcsolatos feladatai A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tûzvédelemmel és a tûzoltósággal kapcsolatos tevékenysége és feladatai A települési önkormányzatok tûzvédelemmel és mûszaki mentéssel kapcsolatos feladatai A gazdálkodó szervek tûzvédelmi feladatai A magánszemélyek tûzvédelemmel és mûszaki mentéssel kapcsolatos feladatai A tûzoltóság szervei, a tûzoltóságok irányítása és felügyelete A tûzoltóság szervei A tûzoltóság szervezeti és irányítási rendszere A belügyminiszter A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetõje (BM OKF fõigazgatója) irányítási jogköre A tûzoltóság és a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeti rendszer kapcsolata A hivatásos tûzoltó-parancsnokságok szervi jogállása Az önkormányzati tûzoltóságok felépítése, feladatai Az önkormányzati tûzoltóság fõ ismérvei Az önkormányzati tûzoltóság tagjai Az önkormányzati tûzoltó-parancsnokság vonulási területe Az önkormányzati tûzoltó-parancsnokság mûködése és mûködési feltételei Az önkormányzati tûzoltó-parancsnokság szervezete Az önkormányzati tûzoltó-parancsnokság irányítása és felügyelete Az önkormányzati tûzoltó-parancsnokságok együttmûködési megállapodásának rendje

7 book.book Page 9 Tuesday, April 17, :52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A létesítményi tûzoltóságok szervezése, szervezete és feladatai A létesítményi tûzoltóság szervezése és létrehozása A létesítményi tûzoltóság fogalma Létrehozásának alapkövetelményei A létesítményi tûzoltóság közös létrehozása A létesítményi tûzoltóság megállapodási lehetõségei A létesítményi tûzoltóság mûködéséhez szükséges létszám, tûzoltó technikai eszköz és anyag mennyisége A tényleges létszámra, eszközökre és anyagokra vonatkozó hatósági döntés A létesítményi tûzoltóság erõ- eszköz állományával kapcsolatos követelmények A létesítményi tûzoltóság legkisebb készenléti létszámának meghatározása A fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság létrehozási kötelezettség Felmentési lehetõségek a létesítményi tûzoltóság létrehozása alól Kivételek, illetve a létesítményi tûzoltóság önként történõ létrehozása és fenntartása A létesítményi tûzoltóság feladatai A létesítményi tûzoltóság szervezete, irányítása, szakmai felügyelete A létesítményi tûzoltóság szervezete A létesítményi tûzoltóság irányítása és szakmai felügyelete A létesítményi tûzoltóság tagjai A létesítményi tûzoltóság mûködése Az önkéntes tûzoltó egyesületek Az önkéntes tûzoltó egyesület szaktevékenysége (közremûködõ tevékenysége) Az önkéntes tûzoltó egyesület tagjai Együttmûködési megállapodás a szaktevékenység végzésére Az önkéntes tûzoltó egyesületi mozgalom fejlesztése A létesítmények tûzvédelmének megszervezése A tûz elleni védekezés helye, szerepe a gazdálkodó szervezetek tevékenységében Az üzemeltetõ, tulajdonos alapvetõ tûzvédelmi kötelezettségei A gazdálkodó tevékenységet folytatók tûzvédelemmel és mûszaki mentéssel kapcsolatos feladatai A gazdálkodó szervezetek vezetõinek tûzvédelmi felelõssége A gazdálkodó szervek tûzvédelmi szervezete A tûzvédelmi szervezet-létrehozási kötelezettség A tûzvédelmi szervezet elemei és feladataik A tûzvédelmi szakember A létesítményi tûzoltóság A tûzvédelmi megbízottak A tûzvédelmi bizottság, tûzvédelmi mûszaki tanács Veszélyelhárító szervezet A tûzvédelmi ügyelet A tûzvédelmi szolgáltató mûködése a gazdálkodó szervnél A tûzvédelmi szervezet finanszírozása Az üzemi tûzvédelmi feladatok tervezése A tûzvédelmi szabályzat lényege, készítése A tûzvédelmi szabályzat jogalapja és hatálya A tûzvédelmi szabályzat jogalapja...210

8 book.book Page 10 Tuesday, April 17, :52 PM 10 Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A tûzvédelmi szabályzat hatálya A tûzvédelmi szabályzat érvényesítése A tûzvédelmi szabályzat tartalmi követelményei, szerkezete A tûzvédelmi szabályzat tartalma A tûzvédelmi szabályzat szerkesztése A Tûzvédelmi Szabályzat készítésének módszere A tûzvédelmi szabályzat készítése A tûzvédelmi szabályzat naprakészen tartása és kezelése A tûzriadó terv lényege és készítése A tûzriadó terv készítésének esetei A tûzriadó terv tartalmi követelményei A tûzjelzés módjának tervezése A tûzoltóság és a létesítményben tartózkodók riasztása Az intézkedésre jogosult vezetõk riasztása A létesítmény elhagyásának módja Tûz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói A fõbb veszélyforrások és a védekezés szabályai A létesítmény helyszínrajza és a rajta ábrázolt információk Speciális tûzriadó tervezési és szervezési szempontok A tûzriadó terv kezelése és gyakorlása A tûzvédelmi oktatás, a tûzvédelmi szakvizsga és a tûzvédelmi tájékoztatás A társadalom tagjainak tûzvédelmi nevelése Az ifjúság tûzvédelmi nevelése A magánszemélyek tûzvédelmi ismereteinek megteremtése A munkavállalók tûzvédelmi oktatása A munkáltató tûzvédelmi oktatási kötelezettségei A munkába lépést megelõzõ tûzvédelmi oktatás A munkavállalók ismétlõdõ tûzvédelmi oktatása, továbbképzése A soron kívüli tûzvédelmi oktatások A külön meghatározott foglalkozási ágakban foglalkoztatottak tûzvédelmi szakvizsgarendszere A tûzvédelmi szakvizsga lényege A tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök A tûzvédelmi szakvizsgarendszer szereplõi A szakvizsga szolgáltatás ügyekben eljáró és a szolgáltatások felügyeletét ellátó tûzvédelmi hatóságok Az oktatásszervezõk A tûzvédelmi szakvizsgáztatók (vizsgáztató személyek) A tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett személy A munkáltatók tûzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos feladatai A szakvizsga megszervezése és lefolytatása A tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány A tûzvédelmi szakvizsga dokumentálása A tûzvédelmi szervezetek tagjainak képzési formái A gazdálkodó szervezeteknél a tûzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak és tûzvédelmi szolgáltatást végzõk képesítési követelményei

9 book.book Page 11 Tuesday, April 17, :52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A tûzvédelmi megbízottak és a tûzvédelmi szervezet más tagjainak tûzvédelmi szakmai felkészítése, továbbképzése A tûzoltóságok tagjainak képzési formái A tûzvédelmi és katasztrófavédelmi képzés rendszere A tûzvédelmi tájékoztatás, felvilágosítás, propaganda A gazdálkodó szervek tûzvédelmi viszonyainak ellenõrzése A gazdálkodó szervek belsõ tûzvédelmi ellenõrzése A gazdálkodó szerv felkészülése a tûzvédelmi hatósági ellenõrzésre A tûzvédelmi hatósági, szakhatósági és szakértõi tevékenység A tûzvédelmi hatóságok hatásköre és illetékessége A jogorvoslati fórumok szabályozása Az elsõfokú tûzvédelmi hatósági jogkörök A katasztrófavédelmi kirendeltségek hatósági hatáskörei A katasztrófavédelmi igazgatóságok tûzvédelmi hatósági hatáskörei A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság tûzvédelmi hatósági hatásköre A tûzvédelmi szakhatóság feladatai, a szakhatósági jogállás jellemzése A szakhatósági jogállás fõbb jellemzõi A tûzvédelmi szakhatósági jogkörök A szakhatóság eljárási cselekményei A tûzvédelmi dokumentáció-készítési kötelezettség A tûzvédelem szankciórendszere A közigazgatási szankciók és különleges intézkedések Szabálysértési szankció A büntetõjogi szankciók alkalmazása a tûzokozással kapcsolatban A munkajogi és polgári jogi szankciók A tûzvédelmi bírság lényege A tûzvédelmi hatósági ellenõrzés A hatósági ellenõrzés szabályozása A létesítmények tûzvédelmi hatósági ellenõrzése A létesítmények tûzvédelmi hatósági ellenõrzésére vonatkozó hatáskör és illetékesség A tûzvédelmi hatósági ellenõrzés tervezése A létesítmények kimutatásba vétele Az ellenõrzési tervek Az ellenõrzést végzõ személyek felkészülése a hatósági ellenõrzésre Értesítés a tûzvédelmi ellenõrzés megtartásáról Az ellenõrzés megkezdése és megtartása A tûzvédelmi ellenõrzés akadályozásának jogkövetkezményei A tûzvédelmi ellenõrzés lefolytatása A tûzvédelmi iratok vizsgálata A helyszíni bejárás megtartása Az ellenõrzés tapasztalatainak értékelése Az ellenõrzés tapasztalatainak dokumentálása A tûzvédelmi hatóság ellenõrzést követõ intézkedései A tûzvizsgálati eljárás lefolytatása A tûzoltás vezetõ intézkedési jogkörei a tûzoltás/mûszaki mentés helyszínén

10 book.book Page 12 Tuesday, April 17, :52 PM 12 Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A tûzvédelmi szakértõi tevékenység A tûzvédelmi szakértõi jogosultság A szervi szakértõi, illetve szakvéleményezési tevékenység tûzvédelmi ügyekben A tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány A tûzvédelmi termékek alkalmazása A tûzvédelmi megfelelõség bizonyítási kötelezettség, illetve a megfelelõségi vizsgálat szükségessége A tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány és a beszerzésére vonatkozó követelmények A tûzmegelõzés mûszaki és magatartási normái A tûzveszélyességi osztályba sorolás Az anyagok tûzveszélyességi osztályba sorolása A terek tûzveszélyességi besorolásának szabályai A terek tûzveszélyességi osztályba sorolásának szabályai az ott folyó tevékenység és az OTSZ-ben meghatározott rendeltetés alapján A terek besorolásának szabályai és módszerei a területegységek alapján A helyiségek és tûzszakaszok tûzterhelése Az építmények tûzvédelme Az építmények létesítés biztonsági követelményei Alapelvek Az építmények tûzvédelmi tervezése Az épületek elhelyezésének tûzvédelmi szabályai Az épületek építésének tûzvédelmi szabályai Az építõanyagok tûzvédelmi osztályai Az épületszerkezetek tûzvédelmi jellemzõi Az építmények tûzállósági fokozat követelményei Az építmények tûzszakaszolása, a tûzszakaszok megengedett területe A kiürítés, menekülés biztosítása az építményekbõl A kiürítés idõtartamának számításos ellenõrzése A kiürítési útvonalak kialakítására és jelölésére vonatkozó mûszaki követelmények A menekülési utakban elhelyezkedõ nyílászáró szerkezetek követelményei A menekülési utak megvilágítása és jelölése A mozgásukban és cselekvõképességükben korlátozott személyek (menekülésének) mentésének biztosítása A hõ- és füst elleni védelem az építményekben A hasadó, hasadó-nyíló felület biztosítása Épületgépészet létesítés-biztonsági követelmények A felvonók követelményei A szellõzõ berendezések A villamos berendezések és világítások követelményei A villám és sztatikus feltöltõdés elleni védelem A tûzoltóság beavatkozását biztosító követelmények Az építmények, szabadterek megközelítése A tûzoltáshoz szükséges oltóanyag A tûzoltósági kulcsszéf

11 book.book Page 13 Wednesday, April 18, :40 AM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A tûzoltósági beavatkozási központ Tûzoltósági rádióerõsítõ A beépített tûzvédelmi berendezések A használatra vonatkozó tûzvédelmi szabályok A használatra vonatkozó általános tûzvédelmi szabályok A tûzveszélyes tevékenység A dohányzás szabályai A szállítás és vontatás tûzvédelmi szabályai A raktározás és tárolás tûzvédelmi szabályai A tûzoltási út, terület és egyéb utak használata A kémények, füstcsatornák használata Az épületgépészeti és tûzvédelmi berendezések használati követelményei A tüzelõ-, fûtõberendezések használata A szellõztetés tûzvédelmi használati követelményei A hõ- és füstelvezetõ rendszer használata A csatornahálózat tûzvédelme A gépi berendezések használata A villamos berendezések idõszakos felülvizsgálata A villám és sztatikus feltöltõdés elleni védelem idõszakos felülvizsgálata A tûzoltó készülékek, felszerelések készenlétben tartása A jármûvek tûzvédelme A lakó- és szállásépületek használata A közösségi létesítmények, kiállítás, vásár A szabadtéri rendezvények tûzvédelmi biztonsága A mezõgazdaság tûzvédelme Felhasznált irodalom...283

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 Magyar Közlöny 166. szám Előadó: Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser kukucskatuz@chello.hu Bemutatkozás Kukucska

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése:

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztálya az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépését megelőzően széleskörű szakmai konferenciákat,

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Részletes előterjesztés

Részletes előterjesztés Részletes előterjesztés Az Országgyűlés a magyar katasztrófavédelmi rendszer alapvető megújításáról dönt az őszi ülésszak első napjaiban, amikor a T/3499. sz. törvényjavaslat zárószavazásakor megalkotja

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG T Á J É K O Z T A T Ó a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a normaváltásból fakadó szervezeti-

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

TMMK Csoportos műhelymunka

TMMK Csoportos műhelymunka TMMK Csoportos műhelymunka V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár Heizler György Csoportvezetők (10 fő) 1. Vágvölgyi László: Tűzvédelmi koncepció 2. Mészáros János: Tűzterjedés

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2014. október 2. Érces

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142266.578047

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142266.578047 1 / 9 2014.01.14. 10:10 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

Hazai tűzvédelmi rendszer

Hazai tűzvédelmi rendszer Hazai tűzvédelmi rendszer Az emberiség történetét végigkíséri a tűz. Megszelídítése, ellenőrzött körülmények közötti használata rendkívüli jelentőséggel bír a létfenntartás, a társadalmi, az ipari, gazdasági

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TŰZVÉDELMI ELŐADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 07 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi

Részletesebben

Az OTSZ 5.0 újdonságai

Az OTSZ 5.0 újdonságai Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az OTSZ 5.0 újdonságai TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Érces Ferenc tű.

Részletesebben

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek /Tanári segédlet/

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági alapismeretek /Tanári segédlet/ 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt kerettanterv Rendészet ágazat 11. évfolyam Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: 36-62/553-040 Fax: 36-62/553-041 e-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Szám: 061/3338-5/2014/SZEGED

Részletesebben

Vízügyi igazgatás története

Vízügyi igazgatás története Vízügyi igazgatás története Emberi beavatkozás fázisai Eseti beavatkozás Tervezett felmérés / építkezés Természet adta korlátokhoz való igazodás Állam feladatai: Jogalkotás, jogalkalmazás Tárgyiasult feladatok

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK

OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK OTSZ 5.0 PRÓBATERVEZÉSI TAPASZTALATOK Visegrád, 2014. október 3. Lengyelfi László Rendeletalkotási célok 2012.09. Jelenlegi OTSZ alkalmazási nehézségei -értelmezés igénye gyakori; -még mindig nagyszámú

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014

A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 A Bajai Szent Rókus Kórház hotelépületének létesítése 2009-2014 Schmidt Károly tű. alez. tűzoltósági tanácsos hatósági osztályvezető Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Az egyeztetések kezdete: 2009

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet 2014. november 7. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

5. RÉSZ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT LÉNYEGE, KÉSZÍTÉSE

5. RÉSZ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT LÉNYEGE, KÉSZÍTÉSE 5. RÉSZ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT LÉNYEGE, KÉSZÍTÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 5.1. A tűzvédelmi viszonyok helyi

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 2 Előadás-vázlat Pár mondat a mérnöki etikáról, a tűzvédelmi tervezésről és annak szabályozásáról,

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

I. FEJEZET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI

I. FEJEZET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról A Kormány a tűz

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben