TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA BEVEZETÉS A KATASZTRÓFA FOGALMA A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA...15 1. BEVEZETÉS... 17 2. A KATASZTRÓFA FOGALMA...27 3. A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSA..."

Átírás

1 book.book Page 3 Tuesday, April 17, :52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA BEVEZETÉS A KATASZTRÓFA FOGALMA A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSA MAGYARORSZÁG VESZÉLYEZTETETTSÉGE, A TELEPÜLÉSEK VESZÉLYEZTETETTSÉGI BESOROLÁSA, VÉDELMI KÖVETELMÉNYEK Magyarország veszélyeztetettsége, a hazánkban lehetséges katasztrófák és azok fõbb jellemzõi A veszélyeztetõ hatások A legfontosabb elemi csapások és természeti katasztrófák Árvízi veszélyeztetettség Belvízi veszélyeztetettség Rendkívüli idõjárás okozta veszélyeztetettség Földtani veszélyforrások A települések veszélyeztetettségi besorolásának szabályai Települések árvízi kockázati besorolási módszere Települések belvízi kockázati besorolási módszere Települések villámárvízi kockázati besorolási módszere Kockázati mátrix Az egyes besorolási kategóriák részére meghatározott védelmi követelmények KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK A katasztrófa elleni védelem lényege, általános feladatai A katasztrófavédelem tevékenységének megalapozása Veszélyek azonosítása Lehetséges következmények meghatározása Települések katasztrófavédelmi besorolása Veszélyelhárítás tervezése A katasztrófavédelmi tevékenység idõszaki és kapcsolódó feladatai A megelõzés A védekezés A helyreállítás, újjáépítés Védekezés irányításának megszervezése A KATASZTRÓFAVÉDELEM JOGSZABÁLYI ALAPJAI A katasztrófavédelem rendszerét és feladatait megalapozó jogszabály A szabályozási koncepció A Kat. tv. az alábbiak szerint rögzíti a katasztrófa és a katasztrófavédelem fogalmát... 55

2 book.book Page 4 Tuesday, April 17, :52 PM 4 Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A Kat. tv. hatálya Az Alaptörvény szerinti különleges jogrend A rendkívüli állapot (Alaptörvény 49. cikk) A szükségállapot (Alaptörvény 50. cikk) A megelõzõ védelmi helyzet (Alaptörvény 51. cikk) A váratlan támadás (Alaptörvény 52. cikk) A veszélyhelyzet (Alaptörvény 53. cikk) Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet, rendkívüli intézkedések a Kat. tv. alapján Katasztrófaveszély Veszélyhelyzet Rendkívüli intézkedések veszélyhelyzetben Rendkívüli intézkedések a katasztrófa károsító hatása által érintett területen Veszélyhelyzetre vonatkozó közös szabályok Gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség a Kat. tv. alapján További jogszabályok A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE, SZERVEZETE A katasztrófavédelem nemzetközi összefüggései Európai Unió Polgári Védelmi Akcióprogramok Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus és uniós katasztrófa-segítségnyújtás A hazai katasztrófavédelem mûködési elvei A hazai katasztrófavédelmi reagáló képesség rendszere A katasztrófavédelem meghatározó tényezõi A katasztrófavédelem szervezete A katasztrófavédelem irányításának központi szervei A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság A hivatásos katasztrófavédelem szerv központi szerve Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok Katasztrófavédelemben résztvevõ szervek és szervezetek A KATASZTRÓFAVÉDELEM NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSEI Multilaterális nemzetközi kapcsolatok Európai Unió Történeti áttekintés Polgári védelem (Civil Protection) fogalma az EU-ban Jogi alapvetés Intézményi háttér A Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus és a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás uniós rendszere A évi magyar uniós elnökség tapasztalatai Egyes veszélyhelyzet típusokra adandó uniós válaszok Egyéb közösségi eszközök ENSZ A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás az ENSZ rendszerében OCHA... 93

3 book.book Page 5 Tuesday, April 17, :52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A katasztrófa-csökkentés koncepciója ISDR Egyéb ENSZ szakosított szervek tevékenysége NATO A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés rendszere CEP A NATO katasztrófa-segítségnyújtási rendszere A CEP magyar vonatkozásai Regionális és bilaterális együttmûködések Regionális szervezetek Visegrádi Négyek (V4) Regionális Együttmûködési Tanács Hazánk kétoldalú katasztrófavédelmi kapcsolatai A nem kormányzati szervezetek tevékenysége A humanitárius és karitatív szervezetek Kutató - Mentõ (SAR) Csapatok A KATASZTRÓFAIGAZGATÁS NÉHÁNY GYAKORLATI SZAKMAI FELADATA IPARBIZTONSÁG Ipari katasztrófák Seveso irányelvek Az ipari balesetek országhatáron túli hatásairól szóló Helsinki Egyezmény A Seveso irányelv magyarországi végrehajtása A hatályos ipari baleset-megelõzési szabályozás fõbb elemei Küszöbös veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek Biztonsági dokumentáció-készítési kötelezettség, súlyos káresemény elhárítási terv Engedélyezési eljárás Szankciók Ellenõrzés Belsõ és külsõ védelmi tervek Településrendezési tervezés Nyilvánosság biztosítás és lakossági tájékoztatás Hatékonyabb iparbiztonság kialakítása POLGÁRI VÉDELMI IGAZGATÁS A polgári védelem szerepének erõsítése, a polgári védelmi szervezetek alkalmazásának fejlesztése érdekében 2011-ben elvégzett jogszabály alkotás indokai, fõbb céljai A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezéssel és az európai uniós polgári védelmi mechanizmussal összefüggõ hazai szabályozás kialakítása A polgári védelmi szervezetek fejlesztése A katasztrófák és a fegyveres összeütközés esetén végzett polgári védelmi tevékenység jogszabályi hátterének, feladatainak pontos elkülönítése, meghatározása A polgári védelemmel kapcsolatos alapvetõ fogalmak A polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti...123

4 book.book Page 6 Tuesday, April 17, :52 PM 6 Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem Az adatszolgáltatási, bejelentési, és megjelenési kötelezettség A polgári védelmi szolgálat Az ideiglenes polgári védelmi szolgálat A polgári védelmi szolgálat elrendelése A polgári védelmi szervezetek A polgári védelmi szervezetek létrehozásának alapelvei A polgári védelmi szervezetek egységeinek megalakítása A polgári védelmi szervezetek felkészítése A polgári védelmi szervezetek elméleti felkészítése A polgári védelmi szervezetek gyakorlati felkészítése A munkahelyi polgári védelmi szervezet gyakorlataira vonatkozó eltérõ szabályok A polgári védelmi szervezetek alkalmazása A polgári védelmi szervezetbe beosztottak költségtérítése A polgári védelmi szervezetek tagjai igazolványának leírása A polgári védelem katasztrófavédelmi feladatai A fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok A fegyveres összeütközések idõszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történõ felkészítés Vezetõk és vezetõ szervek feladatai a polgári védelmi igazgatás rendszerében A kormány A honvédelemért felelõs miniszter A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke A helyi védelmi bizottság elnöke A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetõje A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetõje A közbiztonsági referens A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve A gazdálkodó szervezet vezetõje A polgári védelmi szervezet elöljárója A MINÕSÉG KOCKÁZATA Bevezetés A kérdés verbális feltevése A válasz egzigenciái Elvi és gyakorlati Elméleti és kísérleti Bizonytalanság Cáfolhatóság Tudományosság A szükségszerû bizonytalanság Véletlen Okság Igazi ok

5 book.book Page 7 Tuesday, April 17, :52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem Okok és jogok Vitális és esszenciális Dolgok és tények Tudás és értesültség A fenyegetettség esetei A Súlyosság, mint állapotfüggvény Jelölések és formalizálás Kockázati mátrix A kockázati mátrix általános fogalma A kategóriahatárok megválasztása A kockázat számszerûsítésének problémái Katasztrófa versus tömegjelenség A kockázati mátrix logikai értelmezése A verbális megfogalmazás A formális megfogalmazás lépései Elõkészületek A kockázati mátrix szimbolikus olvasata A kockázat explikációs egyenletei Az explikációs egyenletrendszer matematikai alakja A kockázat kiértékelése A hibafa logikai elemzése és alkalmazása A téma körülhatárolása és fogalomrendszere Nemkívánatos esemény, nemvalószínûségi esemény Hibafa Önazonosság Fõesemény, csúcsesemény Explikáció, explikátum, explikáns Kiváltás, hárítás Iteráció Primitív események Szaknyilatkozat, rendszámok Konjunktív és diszjunktív normálforma Erõs és gyenge pontok Quorum-függvény Kockázati rendszerek explikátumának döntésképessége A tûzkockázat példája A kockázati osztályok kritikus pontjai A gyenge és erõs pontok intuitív megközelítése A kritikus pontok szemléleti háttere és alkalmazásának korlátai A kockázati rendszer állapota Az explikátum interpretációja Állapothatározók és prímexplikánsok Prímesemények és állapotok Makroállapotok és mikroállapotok Állapotminõsítés és állapotváltoztatás Minõség és megbízhatóság...168

6 book.book Page 8 Tuesday, April 17, :52 PM 8 Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem Az ISO 9001:2001 minõségbiztosítási szabvány A katasztrófavédelmi intézmény minõségi követelményei Szaknyilatkozat és minõsítés A minõsítendõ kockázati rendszer Az ISO Interpretációs tábla Az interpretációs tábla alkalmazása a kockázatkezelésben A minõség kockázatkezelése Az ISO-KV kapcsolat Az ISO mûködése TÛZVÉDELMI IGAZGATÁS A tûz elleni védekezés tartalma, fõ részei A tûzesetek megelõzése A keletkezett tüzek eloltása A tûzvizsgálat A tûzvédelem feltételeinek biztosítása A tûz elleni védekezés szabályozási rendszere A tûzvédelmi szabályok fajtái, formái Az egyes szabályozási módok jellemzõi A tûzvédelmi feladatok végrehajtására kötelezettek köre és kötelezettségeik Állami feladatok a tûzvédelem területén A katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter (BM) tûz elleni védekezéssel és a tûzoltósággal kapcsolatos feladatai A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tûzvédelemmel és a tûzoltósággal kapcsolatos tevékenysége és feladatai A települési önkormányzatok tûzvédelemmel és mûszaki mentéssel kapcsolatos feladatai A gazdálkodó szervek tûzvédelmi feladatai A magánszemélyek tûzvédelemmel és mûszaki mentéssel kapcsolatos feladatai A tûzoltóság szervei, a tûzoltóságok irányítása és felügyelete A tûzoltóság szervei A tûzoltóság szervezeti és irányítási rendszere A belügyminiszter A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetõje (BM OKF fõigazgatója) irányítási jogköre A tûzoltóság és a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeti rendszer kapcsolata A hivatásos tûzoltó-parancsnokságok szervi jogállása Az önkormányzati tûzoltóságok felépítése, feladatai Az önkormányzati tûzoltóság fõ ismérvei Az önkormányzati tûzoltóság tagjai Az önkormányzati tûzoltó-parancsnokság vonulási területe Az önkormányzati tûzoltó-parancsnokság mûködése és mûködési feltételei Az önkormányzati tûzoltó-parancsnokság szervezete Az önkormányzati tûzoltó-parancsnokság irányítása és felügyelete Az önkormányzati tûzoltó-parancsnokságok együttmûködési megállapodásának rendje

7 book.book Page 9 Tuesday, April 17, :52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A létesítményi tûzoltóságok szervezése, szervezete és feladatai A létesítményi tûzoltóság szervezése és létrehozása A létesítményi tûzoltóság fogalma Létrehozásának alapkövetelményei A létesítményi tûzoltóság közös létrehozása A létesítményi tûzoltóság megállapodási lehetõségei A létesítményi tûzoltóság mûködéséhez szükséges létszám, tûzoltó technikai eszköz és anyag mennyisége A tényleges létszámra, eszközökre és anyagokra vonatkozó hatósági döntés A létesítményi tûzoltóság erõ- eszköz állományával kapcsolatos követelmények A létesítményi tûzoltóság legkisebb készenléti létszámának meghatározása A fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóság létrehozási kötelezettség Felmentési lehetõségek a létesítményi tûzoltóság létrehozása alól Kivételek, illetve a létesítményi tûzoltóság önként történõ létrehozása és fenntartása A létesítményi tûzoltóság feladatai A létesítményi tûzoltóság szervezete, irányítása, szakmai felügyelete A létesítményi tûzoltóság szervezete A létesítményi tûzoltóság irányítása és szakmai felügyelete A létesítményi tûzoltóság tagjai A létesítményi tûzoltóság mûködése Az önkéntes tûzoltó egyesületek Az önkéntes tûzoltó egyesület szaktevékenysége (közremûködõ tevékenysége) Az önkéntes tûzoltó egyesület tagjai Együttmûködési megállapodás a szaktevékenység végzésére Az önkéntes tûzoltó egyesületi mozgalom fejlesztése A létesítmények tûzvédelmének megszervezése A tûz elleni védekezés helye, szerepe a gazdálkodó szervezetek tevékenységében Az üzemeltetõ, tulajdonos alapvetõ tûzvédelmi kötelezettségei A gazdálkodó tevékenységet folytatók tûzvédelemmel és mûszaki mentéssel kapcsolatos feladatai A gazdálkodó szervezetek vezetõinek tûzvédelmi felelõssége A gazdálkodó szervek tûzvédelmi szervezete A tûzvédelmi szervezet-létrehozási kötelezettség A tûzvédelmi szervezet elemei és feladataik A tûzvédelmi szakember A létesítményi tûzoltóság A tûzvédelmi megbízottak A tûzvédelmi bizottság, tûzvédelmi mûszaki tanács Veszélyelhárító szervezet A tûzvédelmi ügyelet A tûzvédelmi szolgáltató mûködése a gazdálkodó szervnél A tûzvédelmi szervezet finanszírozása Az üzemi tûzvédelmi feladatok tervezése A tûzvédelmi szabályzat lényege, készítése A tûzvédelmi szabályzat jogalapja és hatálya A tûzvédelmi szabályzat jogalapja...210

8 book.book Page 10 Tuesday, April 17, :52 PM 10 Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A tûzvédelmi szabályzat hatálya A tûzvédelmi szabályzat érvényesítése A tûzvédelmi szabályzat tartalmi követelményei, szerkezete A tûzvédelmi szabályzat tartalma A tûzvédelmi szabályzat szerkesztése A Tûzvédelmi Szabályzat készítésének módszere A tûzvédelmi szabályzat készítése A tûzvédelmi szabályzat naprakészen tartása és kezelése A tûzriadó terv lényege és készítése A tûzriadó terv készítésének esetei A tûzriadó terv tartalmi követelményei A tûzjelzés módjának tervezése A tûzoltóság és a létesítményben tartózkodók riasztása Az intézkedésre jogosult vezetõk riasztása A létesítmény elhagyásának módja Tûz esetén a munkavállalók szükséges tennivalói A fõbb veszélyforrások és a védekezés szabályai A létesítmény helyszínrajza és a rajta ábrázolt információk Speciális tûzriadó tervezési és szervezési szempontok A tûzriadó terv kezelése és gyakorlása A tûzvédelmi oktatás, a tûzvédelmi szakvizsga és a tûzvédelmi tájékoztatás A társadalom tagjainak tûzvédelmi nevelése Az ifjúság tûzvédelmi nevelése A magánszemélyek tûzvédelmi ismereteinek megteremtése A munkavállalók tûzvédelmi oktatása A munkáltató tûzvédelmi oktatási kötelezettségei A munkába lépést megelõzõ tûzvédelmi oktatás A munkavállalók ismétlõdõ tûzvédelmi oktatása, továbbképzése A soron kívüli tûzvédelmi oktatások A külön meghatározott foglalkozási ágakban foglalkoztatottak tûzvédelmi szakvizsgarendszere A tûzvédelmi szakvizsga lényege A tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak és munkakörök A tûzvédelmi szakvizsgarendszer szereplõi A szakvizsga szolgáltatás ügyekben eljáró és a szolgáltatások felügyeletét ellátó tûzvédelmi hatóságok Az oktatásszervezõk A tûzvédelmi szakvizsgáztatók (vizsgáztató személyek) A tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett személy A munkáltatók tûzvédelmi szakvizsgával kapcsolatos feladatai A szakvizsga megszervezése és lefolytatása A tûzvédelmi szakvizsga bizonyítvány A tûzvédelmi szakvizsga dokumentálása A tûzvédelmi szervezetek tagjainak képzési formái A gazdálkodó szervezeteknél a tûzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak és tûzvédelmi szolgáltatást végzõk képesítési követelményei

9 book.book Page 11 Tuesday, April 17, :52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A tûzvédelmi megbízottak és a tûzvédelmi szervezet más tagjainak tûzvédelmi szakmai felkészítése, továbbképzése A tûzoltóságok tagjainak képzési formái A tûzvédelmi és katasztrófavédelmi képzés rendszere A tûzvédelmi tájékoztatás, felvilágosítás, propaganda A gazdálkodó szervek tûzvédelmi viszonyainak ellenõrzése A gazdálkodó szervek belsõ tûzvédelmi ellenõrzése A gazdálkodó szerv felkészülése a tûzvédelmi hatósági ellenõrzésre A tûzvédelmi hatósági, szakhatósági és szakértõi tevékenység A tûzvédelmi hatóságok hatásköre és illetékessége A jogorvoslati fórumok szabályozása Az elsõfokú tûzvédelmi hatósági jogkörök A katasztrófavédelmi kirendeltségek hatósági hatáskörei A katasztrófavédelmi igazgatóságok tûzvédelmi hatósági hatáskörei A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság tûzvédelmi hatósági hatásköre A tûzvédelmi szakhatóság feladatai, a szakhatósági jogállás jellemzése A szakhatósági jogállás fõbb jellemzõi A tûzvédelmi szakhatósági jogkörök A szakhatóság eljárási cselekményei A tûzvédelmi dokumentáció-készítési kötelezettség A tûzvédelem szankciórendszere A közigazgatási szankciók és különleges intézkedések Szabálysértési szankció A büntetõjogi szankciók alkalmazása a tûzokozással kapcsolatban A munkajogi és polgári jogi szankciók A tûzvédelmi bírság lényege A tûzvédelmi hatósági ellenõrzés A hatósági ellenõrzés szabályozása A létesítmények tûzvédelmi hatósági ellenõrzése A létesítmények tûzvédelmi hatósági ellenõrzésére vonatkozó hatáskör és illetékesség A tûzvédelmi hatósági ellenõrzés tervezése A létesítmények kimutatásba vétele Az ellenõrzési tervek Az ellenõrzést végzõ személyek felkészülése a hatósági ellenõrzésre Értesítés a tûzvédelmi ellenõrzés megtartásáról Az ellenõrzés megkezdése és megtartása A tûzvédelmi ellenõrzés akadályozásának jogkövetkezményei A tûzvédelmi ellenõrzés lefolytatása A tûzvédelmi iratok vizsgálata A helyszíni bejárás megtartása Az ellenõrzés tapasztalatainak értékelése Az ellenõrzés tapasztalatainak dokumentálása A tûzvédelmi hatóság ellenõrzést követõ intézkedései A tûzvizsgálati eljárás lefolytatása A tûzoltás vezetõ intézkedési jogkörei a tûzoltás/mûszaki mentés helyszínén

10 book.book Page 12 Tuesday, April 17, :52 PM 12 Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A tûzvédelmi szakértõi tevékenység A tûzvédelmi szakértõi jogosultság A szervi szakértõi, illetve szakvéleményezési tevékenység tûzvédelmi ügyekben A tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány A tûzvédelmi termékek alkalmazása A tûzvédelmi megfelelõség bizonyítási kötelezettség, illetve a megfelelõségi vizsgálat szükségessége A tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány és a beszerzésére vonatkozó követelmények A tûzmegelõzés mûszaki és magatartási normái A tûzveszélyességi osztályba sorolás Az anyagok tûzveszélyességi osztályba sorolása A terek tûzveszélyességi besorolásának szabályai A terek tûzveszélyességi osztályba sorolásának szabályai az ott folyó tevékenység és az OTSZ-ben meghatározott rendeltetés alapján A terek besorolásának szabályai és módszerei a területegységek alapján A helyiségek és tûzszakaszok tûzterhelése Az építmények tûzvédelme Az építmények létesítés biztonsági követelményei Alapelvek Az építmények tûzvédelmi tervezése Az épületek elhelyezésének tûzvédelmi szabályai Az épületek építésének tûzvédelmi szabályai Az építõanyagok tûzvédelmi osztályai Az épületszerkezetek tûzvédelmi jellemzõi Az építmények tûzállósági fokozat követelményei Az építmények tûzszakaszolása, a tûzszakaszok megengedett területe A kiürítés, menekülés biztosítása az építményekbõl A kiürítés idõtartamának számításos ellenõrzése A kiürítési útvonalak kialakítására és jelölésére vonatkozó mûszaki követelmények A menekülési utakban elhelyezkedõ nyílászáró szerkezetek követelményei A menekülési utak megvilágítása és jelölése A mozgásukban és cselekvõképességükben korlátozott személyek (menekülésének) mentésének biztosítása A hõ- és füst elleni védelem az építményekben A hasadó, hasadó-nyíló felület biztosítása Épületgépészet létesítés-biztonsági követelmények A felvonók követelményei A szellõzõ berendezések A villamos berendezések és világítások követelményei A villám és sztatikus feltöltõdés elleni védelem A tûzoltóság beavatkozását biztosító követelmények Az építmények, szabadterek megközelítése A tûzoltáshoz szükséges oltóanyag A tûzoltósági kulcsszéf

11 book.book Page 13 Wednesday, April 18, :40 AM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem A tûzoltósági beavatkozási központ Tûzoltósági rádióerõsítõ A beépített tûzvédelmi berendezések A használatra vonatkozó tûzvédelmi szabályok A használatra vonatkozó általános tûzvédelmi szabályok A tûzveszélyes tevékenység A dohányzás szabályai A szállítás és vontatás tûzvédelmi szabályai A raktározás és tárolás tûzvédelmi szabályai A tûzoltási út, terület és egyéb utak használata A kémények, füstcsatornák használata Az épületgépészeti és tûzvédelmi berendezések használati követelményei A tüzelõ-, fûtõberendezések használata A szellõztetés tûzvédelmi használati követelményei A hõ- és füstelvezetõ rendszer használata A csatornahálózat tûzvédelme A gépi berendezések használata A villamos berendezések idõszakos felülvizsgálata A villám és sztatikus feltöltõdés elleni védelem idõszakos felülvizsgálata A tûzoltó készülékek, felszerelések készenlétben tartása A jármûvek tûzvédelme A lakó- és szállásépületek használata A közösségi létesítmények, kiállítás, vásár A szabadtéri rendezvények tûzvédelmi biztonsága A mezõgazdaság tûzvédelme Felhasznált irodalom...283

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 Magyar Közlöny 166. szám Előadó: Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser kukucskatuz@chello.hu Bemutatkozás Kukucska

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS

TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS RENDÉSZETI SZAKVIZSGA KATASZTRÓFAVÉDELMI-TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS SZABADON VÁLASZTHATÓ VIZSGATÁRGY B ismeretrész TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS Lektor: Bérczi László tű. dandártábornok Szerkesztők: Tarnaváry Zoltán,

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése:

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztálya az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépését megelőzően széleskörű szakmai konferenciákat,

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Részletes előterjesztés

Részletes előterjesztés Részletes előterjesztés Az Országgyűlés a magyar katasztrófavédelmi rendszer alapvető megújításáról dönt az őszi ülésszak első napjaiban, amikor a T/3499. sz. törvényjavaslat zárószavazásakor megalkotja

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG PÁPAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG T Á J É K O Z T A T Ó a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a normaváltásból fakadó szervezeti-

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN Tűzvédelmi Szakai Nap 2016 Tudományos Konferencia 2016. március 2. Szentendre, Magyarország A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN RESTÁS Ágoston -

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Az OTSZ jelenlegi módosításai az új OTSZ elvei és struktúrája

Az OTSZ jelenlegi módosításai az új OTSZ elvei és struktúrája Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az OTSZ jelenlegi módosításai az új OTSZ elvei és struktúrája 2012. OKTÓBER 18-19. Érces Ferenc

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat és környezete TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2014. október 2. Érces

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a katasztrófavédelmi törvényből adódó változásokról Előadó: Szabó Péter tűzoltó alezredes Előterjesztés

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok országos polgári védelmi főfelügyelő Budapest, 2012. február 08. Tartalom

Részletesebben

TMMK Csoportos műhelymunka

TMMK Csoportos műhelymunka TMMK Csoportos műhelymunka V. TMKE konferencia Készítsünk TMMK-t 2015. február 4-5., Balatonföldvár Heizler György Csoportvezetők (10 fő) 1. Vágvölgyi László: Tűzvédelmi koncepció 2. Mészáros János: Tűzterjedés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE

A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A KATASZTRÓFÁK ELLENI VÉDEKEZÉS RENDSZERE Horti Brigitta tű. főhadnagy 2012. Január 26. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek Szabványok Egyedi megoldások Új szemlélet 2016. október 5. Hegedűs Csaba tű. alez. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI IRÁNYELVEK

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

1. Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 44. szám 8211 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelete a katasztrófavédelmet érintõ egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím és az

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő

Részletesebben

I. FEJEZET A TÛZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TÛZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI

I. FEJEZET A TÛZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TÛZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI 34662 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám I. FEJEZET A TÛZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TÛZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI 1. Elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. Mile Bálint Okl. mérnök-közgazdász

Részletesebben