J e g y zőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 21-én órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y zőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 21-én 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről."

Átírás

1 TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: / sz. példány J e g y zőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 21-én órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

2 Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 21-én órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza képviselői ülésterem Jelen voltak: polgármester Görbe Ferencné alpolgármester, Boda Zoltán, Csábrák Csaba, Molnár Sándor, Németh Endre, Dr. Szabó Gábor Meghívottak: Gergely József jegyző, Napirend előtt: polgármester: tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Beszámolt a lejárt idejű határozatokról, valamint az elmúlt Képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. Csábrák Csaba és Dr. Szabó Gábor képviselőket javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek. Ezt követően a polgármester az alábbi napirendre tett javaslatot. N a p i r e n d i j a v a s l a t : Előadó : 1. A kóbor és veszélyes ebek befogásával és ártalmatlanításával kapcsolatos helyi jogszabály alkotási lehetőségeinek ismertetése 2. Döntés az általános iskola nyílászáróinak felújítására és fűtéskorszerűsítésére beadott ajánlatokról 3. Döntés a napenergia hasznosításra irányuló pályázattal kapcsolatban 4. Tájékoztatás a Szent István szoboravatás előkészületeiről. 5. Egyebek Gergely József jegyző Polgármester polgármester Polgármester Az előterjesztett napirendre valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Napirend tárgyalása: 1.) A kóbor és veszélyes ebek befogásával és ártalmatlanításával kapcsolatos helyi jogszabály alkotási lehetőségeinek ismertetése : Megelőző Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület feladatként határozta meg, hogy a Polgármester tegyen javaslatot az ebrendészeti tevékenység kistérségi szintű feladatellátásra, ez megtörtént. Az elképzelés, amely bevezetésével a kutyáját kóborolni hagyó bérpótló juttatásban részesülő személy ellátása megvonható óriási sajtó visszhangot kapott. 2

3 Törvénységi ellenőr is kifejezte aggályait. Az önkormányzat véleményem szerint alkothat rendeletet, még akkor is ha tudja, hogy a törvényesség határmezsgyéjén jár. Gergely József: Állásfoglalást kértem a Belügyminisztériumtól, hogy a tervezett intézkedés bevezethető-e. A megkeresésben felhívtam a figyelmet a szabálysértési jogszabályok hiányosságaira. Végül arra kértem a főhatóságot, hogy ha állásfoglalásuk szerint nem alkalmazható ilyen korlátozás, akkor fontolják meg a bevezethetőség megteremtését. Boda Zoltán: Az hogy a sajtó sokat foglalkozik az üggyel jó, mert ráirányítja a döntéshozó figyelmét a problémára. A beszámolót a Képviselő-testület tudomásul vette, rendeletet a Belügyminisztérium állásfoglalásának ismeretében alkot. 2.) Döntés az általános iskola nyílászáróinak felújítására és fűtéskorszerűsítésére beadott ajánlatokról : A pályázatban fa nyílászárók lettek tervezve. A támogatás elnyerését követően merült fel, hogy a nyílászárók műanyagból készüljenek. A módosításra sajnos nem volt lehetőség. A kiírt körbeszerzési eljárásra három ajánlat érkezett be, amelyekből kettő hiánypótlásra szorul. Eredményt tehát a hiánypótlási eljárást követően lehet kihirdetni. Valószínűleg rendkívüli testületi ülést kell majd összehívni az idő rövidsége miatt, hiszen szeptemberben már indul a tanítás. A Képviselő-testület a beszámolót tudomásul vette Közbeszerzési terv módosítása : A Képviselő-testület 17/2011 (III.30.) Kt. számú határozatával évi közbeszerzési tervét elfogadta. Az időközben elnyert pályázatok szükségessé teszik a közbeszerzési terv módosítását. Javaslom, hogy a közbeszerzési tervet egészítse ki a Képviselő-testület az Általános iskola nyílászáró csere, és fűtéskorszerűsítés beruházással, valamint a napelemes rendszer telepítése, villamos szerelése az Önkormányzat intézményein beruházással. 45/2011. (VII. 21.) Kt. határozat: Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évre vonatkozó a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható módosított közbeszerzési tervét elfogadta. 3

4 3.) Döntés a napenergia hasznosításra irányuló pályázattal kapcsolatban : Az energetikai pályázatra kettő darab pályázat érkezett 1. Goodwill Energy Kft. és a 2. Solartis Kft. ajánlata A bíráló bizottság az ajánlatokat értékelte. Javasolja, hogy az ajánlatkérő az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. A kiírás szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő ajánlattevő a pályázat nyertese, ezért a bíráló bizottság a Goodwill Energy Kft-t javasolja nyertesként kihirdetni. 46/2011. (VII. 21.) Kt. határozat: Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 1.) mint Ajánlatkérő által lefolytatott KEOP A pályázat keretében napelemes rendszer telepítése, villamos szerelése és üzembe helyezése Bogyiszló Község Önkormányzatának Intézményeire tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság július 18. napján hozott javaslatát, miszerint a Goodwill Energy Kft. ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa nyertesnek, jóváhagyja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a nyertessel kössön vállalkozási szerződést. 3.) A fentiek alapján az eredmény kihirdetésének napja: július 21. Felelős: polgármester Határidő: Kbt. rendelkezéseinek megfelelően 4.) Tájékoztatás a Szent István szoboravatás előkészületeiről. : Az előkészítés jól halad. Az Atomerőmű Ft-tal támogatja az emlékműállítást. A Püspök úr igazodik a község tervezett programjához, de délután már Horvátországban lesz kötelezettsége, ezt figyelembe kell vennünk. Boda Zoltán: A tervezett állófogadást az iskolában vagy a Hivatalban lehetne megszervezni. 5.) Egyebek: 5.1. Moure Toledo Leovigildo bérlakás kérelme. : Görbe Ferencné dogozónk bérli a Bogyiszló, Kossuth L. u. 25. szám alatti szolgálati lakást. A lakást valójában a Magyarországon letelepedett Moure Toledo Leovigildo lakja. Akit a bérlő a lakásba beengedett. Moure Toledo Leovigildo kéri, hogy az Önkormányzatot, hogy módosítsa nevére a szerződést. 4

5 Gergely József: Felhívom a figyelmet arra, hogy Képviselő-testület álláspontja mindig az volt, hogy kizárólag dolgozójának ad bérlakást. Boda Zoltán: A lakásbérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy amennyiben az Önkormányzatnak a lakásra szüksége van azt a bérlőnek el kell hagynia. Az előterjesztést követően a Képviselő-testület 6 igen, 0 nem és1 tartózkodás mellettaz alábbi határozatot 47/2011. (VII. 21.) Kt. határozat: Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Görbe Ferencnével (Bogyiszló Duna u. 16.) fennálló, Bogyiszló Kossuth L. u. 25. szám alatt található önkormányzati lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződését felbontja, egyidejűleg lakásbérleti szerződést köt Moure Toledo Leovigildoval Bogyiszló, Szent István tér 8. hsz. alatti lakossal Szociális földprogram pályázat : A szociális földprogramok működtetése támogatására kiírt pályázat segítségével szociálisan hátrányos helyzetű emberek mezőgazdasági termelésben történő foglalkoztatásra lehet támogatást venni. Támogatási intenzitás 100%. A támogatás a program megvalósításához kötődő dologi jellegű kiadásokra használható el. A pályázat kötelező melléklete a programot működtetésére vonatkozó rendelet, valamint a SZMSZ. 48/2011. (VII. 21.) Kt. határozat: Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete akként határozott, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő által a SZOC-FP-11 kóddal jelzett A szociális földprogramok működtetésének támogatása címmel kiírt pályázati felhívás keretében Fűszerpaprika növény termesztése Szociális földprogramok működtetésének támogatásával Bogyiszlón címmel és tartalommal pályázatot nyújt be. A projekt összköltsége bruttó 4 millió forint, az igényelt támogatás 4 millió forint. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával és a beruházás megvalósításával kapcsolatos teendők ellátásáról gondoskodjon. Határidő: augusztus 05. Felelős: polgármester 5

6 Gergely József: A szociális földprogram helyi működtetésének szabályozásáról helyi önkormányzati rendeletet, valamint a program működéséről szervezeti és működési szabályzatot kell a Képviselő-testületnek elfogadnia. Az előterjesztést követően a Képviselő-testület egyhangúlag- az alábbi rendeletet alkotta: 7/2011. (VII. 22.) rendelete: Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2007.(VIII.01.) számú rendelete módosításáról szóló jelen jegyzőkönyv mellékletében megtalálható rendeletét megalkotta Jelzálogjog bejegyzése likvidhitel kapcsán Gergely József: Az Önkormányzat 45 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződést kötött a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezettel. A folyószámlahitel fedezete az Önkormányzat ingatlanvagyona, amelyre a felek megállapodásának megfelelően a hitelintézet javára jelzálogjogát jegyez be a Földhivatal. A jelzálogjog bejegyzéshez a Képviselő-testület hozzájáruló határozata szükséges. 49/2011. (VII. 21.) Kt. határozat: Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezettel (Dunaföldvár Fehérvári u. 4.) megkötött FH/14/ számú hitelszerződést, valamint, 2 a bogyiszlói 500. hrsz-on nyilvántartott természetben Bogyiszló, Petőfi S. u. 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó június 23-án Takarékszövetkezet és Önkormányzat között létrejött keretbiztosítéki jelzálogszerződést jóváhagyja. Felelős: polgármester 5.4 A polgármester gazdasági társaságban betöltendő tisztsége : Személyes jellegű kéréssel fordulok a Képviselő-testülethez. Építőipari tevékenységgel foglalkozó KT GESZTOR Kft. ügyvezető igazgatói tisztsége betöltéséhez a helyi önkormányzatról szóló évi LXV. tv. értelmében a Képviselőtestület engedélye szükséges. Kérem, hogy a Képviselő-testület engedélyezze részemre a feladat ellátását. A hozzászólást követően polgármester jelezte, hogy tekintettel személyes érintettségére a szavazásban nem kíván részt venni. 6

7 Az előterjesztést követően a Képviselő-testület - 6 igen 0 nem 0 tartózkodással - az alábbi határozatot 50/2011. (VII. 21.) Kt. határozat: Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy polgármester a KT GESZTOR Kft. (7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 28.) ügyvezető igazgatói tisztségét betöltse Rákóczi Szövetség levele : Rákóczi Szövetség levélben kereste meg az Önkormányzatot abból a célból, hogy a Képviselő-testület külföldi magyarok magyarországi iskoláztatását támogassa. Boda Zoltán: Nem támogatja a Rákóczi szövetség megkeresését, azonban javasolja, hogy a Község támogassa a testvértelepüléseken élő Magyarországon továbbtanuló diákokat. : Előzetesen fel kell mérni a jelentkező igényt, azután lehet szabályokat alkotni az igénylés, pályáztatás lehetőségére, valamint az érintettek köréhez viszonyítottan meg lehet határozni az erre elkülönítendő forrás nagyságát. 51/2011. (VII. 21.) Kt. határozat: Bogyiszló Község Képviselő-testülete támogatni kívánja testvértelepülései Magyarországon továbbtanuló diákjait, hallgatóit. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy mérje fel az érintettek létszámát. A polgármester a Képviselő-testület ülését órakor bezárta. Kmft. polgármester Gergely József jegyző Dr. Szabó Gábor Jegyzőkönyv-hitelesítők Csábrák Csaba 7

TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG. Szám: /2011. .. sz. példány. J e g y zőkönyv

TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG. Szám: /2011. .. sz. példány. J e g y zőkönyv TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2011.. sz. példány J e g y zőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-én 17 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. április 15-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. augusztus 22-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-2/2013. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. október 2-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 160/2012. (VIII.08.) számú

Részletesebben