F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja"

Átírás

1 F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és december 2-án, hétfőn és 4-én, szerdán elfogadott törvényjavaslatokról Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat Az új Megállapodás létrehozására a szükséges belső jogi felhatalmazást a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról szóló 77/2012. (VI. 26.) ME határozat megadta. Az ugyanebben a tárgyban kiadott 4/2013. (I. 21.) ME határozat rendelkezik arról, hogy a magyar tárgyalódelegáció kiegészül az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárával. A módosító Megállapodás szövegének végleges megállapítására a 127/2013. (X.8.) ME határozat adott felhatalmazást, és a módosító Megállapodás aláírására október 21-én, Budapesten került sor. Jelen előterjesztés célja az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kötelező hatályának elismerésére adandó belső jogi felhatalmazás megszerzése, és a módosító Megállapodás kihirdetése. Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat A törvényjavaslat célja, biztosítani a szükséges felhatalmazást Magyarország Medicrime Egyezményhez való csatlakozásához (Európa Tanács keretében létrejött, az egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezmény). Az Európa Tanács folyamatosan szorgalmazza az Egyezmény mielőbbi aláírását és megerősítését, minden tagállamnál. Magyarország büntetőjogi szabályozásában megteremtette az Egyezményhez való csatlakozás büntetőjogi feltételeit. Az Egyezmény céljai: Az Európa Tanács csatlakozó részes államaiban is bűncselekménynek minősüljön, és megfelelő szankcióban részesüljön az egészségügyi termék hamisítása valamint más hasonló, közegészségügyet veszélyeztető cselekmények elkövetése. Az Egyezmény hatályba lépéséhez legalább öt ország aláírására van szükség, amelyből legalább háromnak az Európa Tanács részes államának kell lennie. Egy 2010-ben közzétett tanulmány szerint mintegy 77 millió európai fogyasztó kockáztatja életét azzal, hogy a legális gyógyszer-értékesítési csatornákat megkerülve vásárol gyógyhatásúnak remélt készítményeket. Európában az elmúlt évek során több tucatnyi, legális forgalomba került orvosságról derült ki, hogy hamisítvány. Az illegálisan beszerzett készítmények körében a legnépszerűbbek az úgynevezett életmódgyógyszerek, fogyasztószerek, potencianövelő készítmények, dohányzásról leszoktató pirulák és az influenza kezelésére javallott termékek. Hazánk a zárt gyógyszerellátási rendszerével kevésbé veszélyeztetett országok közé tartozik. A magyar rendvédelmi szervek kb. 3 százalékra teszik a teljes magyar gyógyszerforgalomban a hamis készítmények arányát és ez kizárólag illegális csatornákon keresztül kerülhet a fogyasztókhoz (például: ellenőrizetlen külföldi internetes portál, edzőterem, piac, utca, klub). Az Európai Unió fokozott jogalkotási, illetve politikai orientációs szerepet vállal a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem területén július 1-jén jelent meg az Európai Unió 2011/62/EU számú, az emberi felhasználásra 1

2 szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló irányelve. Az irányelv magyar jogba történő átültetése megvalósult. Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az új Ptk. szükségessé teszi elsődlegesen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamit a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény módosítását az összhang megteremtése érdekében. Emellett a Civil tv. elfogadását követő időszak tapasztalatait a jogszabályban elrendelt utólagos hatásvizsgálat keretében az előterjesztő felmérte, amelynek eredményei hasznosulnak az elfogadott törvényjavaslatban. A jogszabály rendelkezéseket tartalmaz az egyesületi tag jogállásának szabályozása, a civil szervezetek működése, átalakulása és megszűnése tekintetében. A koherencia érdekében szükséges továbbá a civil társaság szabályozásának megállapítása, valamint az SZJA 1%-os rendelkezésekkel, a civil szervezetek egyszerűsített társasági adó-bevallási kötelezettségével, a civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének beszámoló-készítési kötelezettségével, a Nemzeti Együttműködési Alap működésével, a civil szervezetek országos nyilvántartása adattartalmával kapcsolatos szabályozás módosítása. Fontos változás, hogy 2015-től a normaszöveg szerint az SZJA 1%-kos rendelkezések esetén a kedvezményezetté válás rendszerében az utólagos jogosultságigazolás helyett az előzetes regisztráció kerülne előtérbe. Ennek során a feltételeknek megfelelő civil szervezet előzetes regisztrációval, a rendelkező évet megelőző év szeptember 30. napjáig kérheti nyilvántartásba vételét. Az adóhatóság hatósági eljárásban dönt az egy évre szóló jogosultság megállapításáról, amellyel kapcsolatosan a felülvizsgálat a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. Az adóhatóság minden év január 1. napján saját honlapján és a Civil Információs Portálon keresztül is közzéteszi a kedvezményezettek adatait, amelyet a rendelkező nyilatkozat megtételére rendszeresített elektronikus formanyomtatvány is listaként tartalmaz, ezzel is segítve az adózói felajánlásokat. Az adózók így előzetesen tudnak tájékozódni arról is, ha összetévesztésre alkalmas elnevezések fordulnak elő, így a felajánlás rendszerében csökkenthetővé válnak az ezzel kapcsolatos kockázatok. Megfelelő garanciális szabályok mellett a jövőben a felajánló közölheti adatait a kedvezményezett civil szervezettel. Az Erzsébet-programról szóló évi CIII. törvény módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Az Erzsébet programról szóló törvény az állam feladataként fogalmazza meg a szociális üdültetés, a szociális étkeztetés valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi programok lebonyolításának helyszínéül szolgáló ingatlanegyüttesek létrehozásának, működtetésének elősegítését. A törvényjavaslat ennek az alapelvnek a gyakorlati megvalósításaként vagyonkezelővé jelöli ki a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány feladatainak ellátására bevont ingatlan-vagyon kezelésére, üzemeltetésére létrehozott Erzsébet Vagyonkezelő Kft-t, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. (5) bekezdése alapján. A Zánkai Új Nemzedék Központban található egyes ingatlanok évtől kezdődően már az Erzsébet program keretében kerülnek hasznosításra a szociális és gyermeküdültetés körében. A vagyonkezelővé történő kijelöléssel a törvény különösen a szociális üdültetés, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi programok ellátásának céljából az Erzsébet-program balatoni bázisa megteremtésének ad biztonságos, a hosszú távú hasznosítást megalapozó jogi keretet. Ezen túl a vagyonkezelői státusz, illetőleg az Nvt. 11. (7) bekezdése alapján megkötésre kerülő vagyonkezelési szerződés biztosítja az állami vagyon részét képező ingatlanokkal való gazdálkodás megfelelő kontrollját is a tulajdonosi joggyakorló szervezet részéről. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló T/ számú törvényjavaslat A korábban elfogadott Földforgalmi törvény egyes rendelkezéseinek hatályba lépésével elkezdődik az új földforgalmi szabályok bevezetése. A jelen javaslat elfogadásával a Földforgalmi törvény alkalmazhatósága érdekében szükséges szabályozás és egyes átmeneti rendelkezések kerültek meghatározásra. A Földforgalmi törvénynek az előhaszonbérletre vonatkozó szabályai december 15-tel, a földhasználatra vonatkozó szabályai január 1-jével lépnek hatályba. 2

3 Előhaszonbérletre jogosultak lehetnek a földművesek, valamint mezőgazdasági termelőszervezetek, akikről a Földforgalmi törvényben foglaltak szerint önálló nyilvántartást kell vezetni. Az érintett személyi kör akkor minősül földművesnek, illetve mezőgazdasági termelőszervezetnek, ha a nyilvántartásba bejegyzésre kerül. Azonban december 15-ig nem áll fel a nyilvántartás, így az előhaszonbérleti jog gyakorlására és a földhasználati szerződések engedélyezésére vonatkozó szabályokat nem lehet december 15-tel, illetve január 1-jével alkalmazni. Az elfogadott javaslat XIX. Fejezete ezért átmeneti szabályozást tartalmaz, mely szerint a Földforgalmi törvénynek a földhasználati szerződés hatósági jóváhagyására vonatkozó rendelkezéseit csak a május 1- jén vagy ezt követően közzétett szerződésre kell alkalmazni december 15. és április 30. között a Földforgalmi törvény hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Ebben az időszakban a földhasználók nyilvántartásba vétele nyilatkozattétel alapján történik. A nyilatkozatban foglaltakat a hatóság utólag ellenőrzi. A valós állapotoknak nem megfelelő nyilatkozatot tevők szankcionálásáról is rendelkezik a javaslat. Meghatározásra kerültek az állattenyésztőkre, valamint a vetőmagelőállítókra vonatkozó 1800 hektáros kedvezményes birtokmaximum alkalmazhatóságának feltételei is. Az állattenyésztőt akkor illeti a kedvezmény, ha a tervezett birtoknövekedés idején és az azt megelőző 1 évben, vagy 3 év átlagában a birtokában lévő földön az átlagos állatsűrűség elérte a fél állategységet hektáronként. A vetőmagtermesztőre akkor vonatkozik a kedvezmény, ha a birtokmaximum tervezett kitolása előtti 3 évben birtokában lévő földterületeken átlagosan legalább 10%-ban folytatott vetőmagtermesztést. A feltételek meglétét mindkét esetben hatóság ellenőrzi. Az elfogadott javaslatban a föld tulajdon- és haszonélvezeti jogának megszerzésére vonatkozó szabályok között szerepelnek az öröklésre vonatkozó rendelkezések, a csereszerződésre, ezen belül is a birtok-összevonási célú cserére vonatkozó szabályok, valamint a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződések formai és tartalmi követelményei. Az adás-vételi szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal való közlésére és az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó, a Földforgalmi törvényt kiegészítő rendelkezések is meghatározásra kerültek, mint pl. az Egységes okirat fogalma. Szabályozásra kerültek a tulajdonjog átruházásáról szóló, bírósági vagy közjegyzői jóváhagyáshoz kötött egyezség megelőző hatósági eljárásának részletei a színlelt, földszerzési célú perek megakadályozása érdekében. Kiegészítésre kerültek a szomszédjogi szabályok. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénytől eltérő szabályok kerültek meghatározásra a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági engedélyező aktusai esetére. Adatvédelmi rendelkezéseket is tartalmaz az elfogadott javaslat a mezőgazdasági igazgatási szerv helyi földbizottság felé történő adatszolgáltatásának esetére. Az elfogadott jogszabály tartalmazza az egyes Földhasználati szerződéseket, így a haszonbérleti szerződés, a feles bérleti szerződés, a részesművelési szerződés és a szívességi földhasználati szerződés tartalmára (a felek jogaira és kötelezettségeire), és e szerződések megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket. Tartalmazza a haszonbérleti szerződések előhaszonbérletre jogosultakkal való közlésére és az előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó szabályokat, a december 31-ig tartó időszakra vonatkozó átmeneti szabályokkal kiegészítve. (A szerződések tartalmára vonatkozó rendelkezések csak január 1-én lépnek hatályba.) A haszonbérlőt mezőgazdasági, vagy más jellegű káresemény esetén megillető haszonbérfizetési kedvezmény szabályairól és az alhaszonbérlet megkötésének lehetőségeiről (vetésforgó, vagy élőmunkaigényes termények előállítása esetén) is rendelkezik a jogszabály. Az osztatlan közös tulajdonban álló termőföldek vonatkozásában kötelezővé válik a földhasználati megosztás kialakítása a tulajdonostársak egyhangú döntésével. Ennek érdekében meghatározásra kerültek az egyhangú döntés akadályai és az ezek fennállása esetén teendő lépések. Megállapításra került az agrárkamara szerepe a felosztási sorsolásoknál, továbbá lehetővé válik térképi kimutatás alkalmazása a megosztási vázrajz helyett. A javaslat tartalmazza a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzésére és a föld kényszerhasznosításba adására, valamint a kényszerhasznosítóra vonatkozó szabályokat, a földhasználati nyilvántartás szabályait és a helyi földbizottságra vonatkozó részletes szabályokat. Meghatározza a helyi jegyző és az agrárkamara feladatait a helyi földbizottságok vonatkozásában. Végezetül közel 30 egyéb jogszabály rendelkezései is módosításra kerültek az új szabályozás jogi környezetbe való illeszkedésének megteremtése érdekében. Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat 3

4 A törvényjavaslat az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggésben a jogrendszer törvényi szintjén szükséges módosítások átvezetését célozza, a választási eljárásról szóló törvény kodifikációs pontosításait végzi el, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény módosítását, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény módosítását, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény módosítását, az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény módosítását, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló évi LVII. törvény módosítását, a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény módosítását, az Alkotmánybíróságról szóló évi CLI. törvény módosítását, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény módosítását tartalmazza. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat Az május 21-én jegyzékváltással módosított a diplomata, szolgálati és speciális útlevelek vízummentességéről szóló március 2-án létrejött megállapodás korszerűsítése történt meg. A hazai tárcák úgy foglaltak állást, hogy a változtatására és kiegészítésére egy új szerződést célszerű kötni. A felek szakértői kialakították az új Megállapodás tervezetét, melyet a magyar és a török kormány képviselője június 19-én, Ankarában írt alá. A Megállapodás legfőbb rendelkezése, hogy a magyar-török politikai kapcsolatok fejlesztése céljából az eddigi 30 napról 90 napra emeli a Felek diplomata, szolgálati és speciális útlevelével utazó állampolgárainak a másik államában történő vízummentes tartózkodásának az időtartamát. Egyúttal a Megállapodás rendelkezéseit hozzáigazítja a Magyarország EU-tagságából és schengeni tagságából fakadó követelményekhez. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, és az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet tartalmazza a harmadik államok besorolását a két kategória valamelyikébe. Magyarország Kormánya döntött a Megállapodás aláírásáról és kezdeményezte a megerősítését a kihirdetéséről szóló törvény tervezetének az Országgyűléshez történt benyújtásával. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló T/ számú törvényjavaslat Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kötelező hatályának elismerésére. A kulturális központok kölcsönös nyitása, működtetése és tevékenysége alapján Magyarország kulturális központot hoz létre Isztambulban, míg Törökország Budapesten. Ezen központok kulturális diplomáciai tevékenységet folytatnak, és a fogadó ország hatályos jogszabálya alapján működnek. A kulturális központoknak olyan feladatokat kell ellátniuk, mint az Egyezményt aláíró felek népei közötti kölcsönös megértés és barátság elősegítése; a felek közötti kapcsolat, együttműködés fejlesztése a kultúra, az oktatás és a tudomány területén; valamint a nyelvek, a történelem és a művészetek népszerűsítése. A központok nem végezhetnek profitorientált tevékenységet; nonprofit alapon azonban folytathatnak bevételszerző tevékenységet. Az Egyezmény értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos nézeteltéréseket a felek diplomáciai úton rendezik. Az Egyezményt november 15-én írták alá Isztambulban. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat Mivel az Országgyűlés én elfogadta a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról szóló 2013.évi CLVI. törvényt (SZHIA törvény), ezért szükséges a évi költségvetés mostani módosítása. Ennek értelmében az idei büdzsé kiegészül az alapról szóló fejezettel, amelybe 135 milliárd 499,6 millió forint kerül. Az Alap célja, hogy az integrációs szervezet a rendelkezésére bocsátott vagyont alaptevékenységének ellátására, működési költségeinek finanszírozására, oktatási és képzési célokra, valamint a szövetkezeti Integrációs modell gyakorlati megvalósítására és fejlesztésére használhatja fel. 4

5 A törvényjavaslat elfogadásával a költségvetésben a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alap lesz a 64. fejezet. Ennek összesen 135 milliárd 499,6 millió Ft lesz a kiadása, ami két részből tevődik össze: - Vagyoni hozzájárulás: 135 milliárd Ft - Működési kiadások: 499,6 millió Ft A Költségvetési Tanács a törvényjavaslatot megtárgyalta és nem talált kifogásolható rendelkezéseket. Mind a Kormány, mind a Tanács szerint a költségvetési hiány a módosítást követően is 3 % alatt lesz és az államadósság is várhatóan csökkeni fog az előző évihez képest. Ugyanakkor a hiánycél tartása végett az év hátralévő időszakában is szigorú költségvetési gazdálkodás és az Országvédelmi Alap még meg lévő részének fel nem használása indokolt. A törvényjavaslathoz egy darab zárószavazás előtti módosító javaslat került benyújtásra, ami megnöveli a kiadási főösszeget összesen 35,3 milliárd forinttal, amely így várhatóan milliárd lesz. Ugyanekkora összeggel nő a hiány mértéke is, összesen 1.125,2 milliárd forintra. Az intézkedésre azért volt szükség, mert júniusában az Európai Bizottság határozat formájában megállapította, hogy a MOL Nyrt. mentesül olyan pénzügyi terhek megfizetése (bányajáradék) alól, amelyeket a versenytársaknak meg kell fizetniük, ennél fogva tisztességtelen versenyelőnyhöz jutott. A MOL Nyrt. ez ellen a határozat ellen fellebbezett a Törvényszék előtt. A döntésre én került sor, amelyben megállapították, hogy a június 9-i 2011/88/EU bizottsági határozatot meg kell semmisíteni. Ezzel a jogerős ítélettel a MOL Nyrt. jogosulttá vált a korábban befizetett 35,3 milliárd Ft összegű bányajáradék visszakövetelésére. 5

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2014. június

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2013. október

Részletesebben

Az új földforgalmi törvényről

Az új földforgalmi törvényről Az új földforgalmi törvényről Tanulmányok 1998-2003: jogász Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és államtudományi Kar, Budapest 2003-2006: jogász-közgazdász Nyugatmagyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA FOLYÓIRATA 2014. XVII. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM TARTALOM Jánosi Andrea Interjú Prof. Dr. Farkas Ákos egyetemi tanárral

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2012. november

Részletesebben

A földforgalmi törvény háttere és elvei

A földforgalmi törvény háttere és elvei A földforgalmi törvény háttere és elvei dr. Papp Bálint főosztályvezető Földügyi és Térinformatikai Főosztály GIS Open, Székesfehérvár 2014. 04. 15. Bevezető gondolatként Hogy az országon kívül valóknak

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ. MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS MÁSOK kontra MAGYARORSZÁG ÜGY

EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ. MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS MÁSOK kontra MAGYARORSZÁG ÜGY EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS MÁSOK kontra MAGYARORSZÁG ÜGY (70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12

Részletesebben

Változások a társasági adó rendszerében 2013.

Változások a társasági adó rendszerében 2013. Változások a társasági adó rendszerében 2013. Az Országgyûlés által a 2012.11.19-ei ülésen elfogadott, egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 - 1-1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez, a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak

Részletesebben

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG (70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 12., csütörtök Tartalomjegyzék 2010. évi LXXXVII. törvény A Nemzeti Földalapról 22382 2010. évi LXXXVIII. törvény A közbeszerzésekrõl

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2012 (X.19.) önkormányzati rendelete Mátészalka Város Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (egységes

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYAR KÖZLÖNY 41. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 20., csütörtök Tartalomjegyzék 87/2014. (III. 20.) Korm. rendelet A bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2013. június

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 27., szerda Tartalomjegyzék 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYAR KÖZLÖNY 111. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 30., vasárnap Tartalomjegyzék 2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 63137 2013. évi CXXIII. törvény Egyes

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Magyar Köztársaság Kormánya T/233. számú törvényjavaslat Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben