Erősödő testvértelepülési kapcsolatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erősödő testvértelepülési kapcsolatok"

Átírás

1 2012. MÁJUS Felelős szerkesztő: Cseresnyés Attila. Kiadó és szerkesztőség címe: 2461 Tárnok, Dózsa György út 148. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 11. Kiadja Tárnok Nagyközség Önkormányzata megbízásából a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyonkezelő Kft. Felelős kiadó: Cseresnyés Attila ügyvezető. Készült 3700 példányban. Nyomás: Érdi Rózsa Nyomda (Érd, Törökbálinti út 34.) Felelős vezető: Juhász László.

2

3 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 3. oldal Erősödő testvértelepülési kapcsolatok Felvidéki magyar gyermekek iskoláztatási támogatásáról döntött a képviselő-testület. A döntéssel tovább erősödik a szlovákiai Tárnokkal kötött testvérvárosi kapcsolatunk. Képviselő-testületünk március 22-i ülésén felvidéki magyar gyermekek iskoláztatási támogatásáról döntött. A részletekről Szolnoki Gábor polgármestert kérdeztük: A szlovákiai Tárnokkal történt testvérvárosi megállapodásunk után értesültünk arról, hogy létezik egy magyarországi szervezet, amely szlovákiai magyar iskolakezdőket részesít támogatásban. Felvettük a kapcsolatot a szervezettel, melynek nyomán az elmúlt esztendőben hivatalosan is támogatási javaslattal fordult hozzánk a Rákóczi Szövetség, ezután pedig pontos tájékoztatást kértünk a szervezettől a programmal kapcsolatban. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja 2004 óta zajlik azzal a céllal, hogy minél több felvidéki magyarul beszélő gyermeket írassanak szülei magyar nyelvű iskolába. Az elmúlt évi adatok alapján 3285 szlovákiai magyar iskolakezdőnek adták át 91 helyszínen, iskolai ünnepségek során a magyar civilek és önkormányzatok összefogását és szolidaritását kifejező beiratkozási ösztöndíjat. A beiratkozási program minden év decemberben kezdődik, amikor is valamennyi óvodába járó magyar gyermeket igyekszik megajándékozni a Szövetség, szüleikhez pedig egy levelet jutatat el, a magyar iskolaválasztás mellett szóló érvekkel együtt. (2011 decemberében ez az ajándék és levél óvodás gyermekhez jutott el). A levél tartalmazza azt az ígéretet, hogy amennyiben a gyermek magyar iskolában kezdi tanulmányait, akkor számíthatnak a szülők egy egyszeri forint értékű beiratkozási ösztöndíjra. Az ösztöndíj a magyar civilek és önkormányzatok összefogásának eredménye, ami kifejezi az anyaország szolidaritását és bátorítását. Ebbe a sorba csatlakozott most be Tárnok is, a döntésnek pedig kettős jelentősége van. Egyrészt támogatjuk ezzel a határon túli magyarságot, másrészt szorosabbra fonjuk kapcsolatunkat testvértelepülésünkkel, a szlovákiai Tárnokkal, hiszen a szerződésben meghatároztuk, hogy amennyiben a feltételek adottak, a szövetség a Támogatást elsősorban a Támogató szlovákiai testvértelepülésén Csallóköztárnok (Tarnok) lakó gyermekek támogatására használja fel. Döntésünk alapján tíz gyermek részesülhet ebben a támogatásban, ezen keresztül pedig mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy mindinkább közüggyé váljon a magyar iskolába történő beiratkozás a Felvidéken. A beiratkozási program számszerű értékelése A beiratkozási program 2011-ben is segített abban, hogy szélesebb körben ismertté válhasson a Rákóczi Szövetség törekvése, és minél több szlovákiai magar gyermek kezdhesse anyanyelve szerinti iskolában a tanulmányait. Ezt szolgálták az ösztöndíj átadási ünnepségek és a programról a média által közölt tájékoztató beszámolók. A program kifejezésre juttatta az anyaország társadalma egy részének szolidaritását a felvidéki magyarság iránt, aminek még inkább nyomatékot adnak, az elmúlt években megtapasztalt, szlovákiai magyarellenes megnyilvánulások, mindenekelőtt a szlovák állampolgársági törvény és a nyelvtörvény. A Rákóczi Szövetség az elmúlt évekhez hasonlóan részletes elemzést végzett a magyar iskolába beíratott gyermekek számának alakulását illetően. A helyzetértékeléshez két adatnak van megkülönböztetett fontossága. Az egyik a magyar iskolába beíratott diákok számának változása, a másik annak az arányszámnak az alakulása, amely kifejezi a magyar iskolába beíratott gyermekek számát az adott régióban beíratott összes diákok számához viszonyítva. Az elemzést egyrészt indokolt elvégezni a program kezdete óta eltelt teljes időszakra ( ), másrészt a időszakra vonatkozóan. A közötti időszakban stabilizálódott a demográfiai lejtmenet ellenére a magyar iskolába beíratott gyermekek száma. Ugyanakkor megállapítható, hogy az elmúlt hét éves időszakban 16,34%-kal csökkent a magyar iskolába beíratott gyermekek száma, ami elsősorban a demográfiai lejtmenet következménye. Ezt az is alátámasztja, hogy a magyar iskolába beíratott gyermekek számaránya az összes beíratott gyermek számához viszonyítva a vizsgált régiók összességében az elmúlt hét év viszonylatában csupán 1,95%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy sikerült a hét éves időszakban a magyar iskolák pozícióit stabilizálni, bár természetesen továbbra is tény, hogy a magyarul beszélő gyermekek közel 20%-át a szülők félelemből, vagy a jobb érvényesülés reményében szlovák tannyelvű iskolába íratják be. A kassai és pozsonyi régiókat vizsgálatunkban külön kezeltük, mivel ezekben a régiókban elenyésző a magyar nemzetiségűek részaránya az összes lakossághoz képest. Kellemetlen témáról vagyok kénytelen írni most. Településünkön az utóbbi években elszaporodtak a rongálások. Vandál kezek nyomán sérülnek ugyanis hirdetőtáblák, szemetesek, buszmegállók, utcanév-táblák és magukat művésznek képzelő fiatalok alkotnak illegálisan grafitiket, gyakran frissen felújított épületekre. Rendre tűnnek el közérdekű hirdetmények, plakátok és nemzeti színű zászlók is. És ami még ennél is súlyosabb, sorozatosak a KRESZ-tábla lopások, rongálások. Ez utóbbi azon túl, hogy pótlásuk igen költséges és időigényes feladat közvetlen életveszélyt okoz! A minap épp a Republic koncert plakátjaitól tisztította meg valaki a buszmegállókat, neki üzenem innen, ha annyira szereti az együttest vagy gyűjti a plakátokat, jöjjön hozzám, adok ingyen sértetlen példányt. A probléma komoly. Az Önkormányzat által létrehozott és támogatott Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft. dolgozói mindent megtesznek azért, hogy településünk szépüljön. A rongálások azonban megnehezítik munkájukat, felesleges költséget rónak a cégre és nem utolsó sorban károsítják otthonunkat, Tárnokot. Ezennel összefogásra hívok mindenkit! Amennyiben rongálást észlelnek vagy olyan személyekről szereznek tudomást, akik ilyen cselekményre készülnek, netán sorozatosan követnek el ilyet, kérem, értesítsék a helyi hatóságokat. Tegyünk közös erővel a vandalizmus ellen!

4 4. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS Jeles napok, egyházi ünnepek Megerősítette Május 17. Urunk mennybemenetelének ünnepe A Húsvét utáni negyvenedik nap Urunk menybemenetelének ünnepe. Az apostolok küldetése és a mennybemenetel Márk evangéliuma szerint: Aztán így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. A mennybemenetel Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodajelekkel megerősítette. Amikor Jézus eltávozott az apostolok közül azok égre szegezett tekintettel álltak. Nem tudtak továbblépni, és egy angyal figyelmeztette őket:,,galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok. Ezzel adta tudtukra, hogy új korszak kezdődik. Nekünk viszont érdemes, sőt kell is az égre tekintenünk, mert gyakran csak a földi célok vezérelnek bennünket. Tanúskodnunk kell arról, hogy nem csak az anyagi világ, nem csak a megfogható dolgok léteznek, hanem a teremtő Isten is. Május 27. Pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetelének napja Május legnagyobb ünnepe, mely a néphagyományban, és a vallási életben is fontos szerepet töltött be, pünkösd ünnepe. Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik. Ennek megfelelően ez is, a húsvéthoz kapcsolódva változó időpontú ünnep. (Május 10 e és június 13-a közé eshet. Idén május 23.) Ezen a napon ünnepli a keresztény világ a szentlélek eljövetelét. Ez az ünnep a pünkösd, az egyházi év harmadik legnagyobb ünnepe. A középkorban a Szentlélek eljövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostyát hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. Szimbolikus növénye a pünkösdi rózsa, szirmával a szentlélek tüzének lángnyelveit jeleníti meg. A néphagyomány pünkösdkor köszönti az élet megújulását. Egy szobor és egy történet Talán nem mindenki tudja, de a Fő utcában, a COOP bolt mögötti parkos részen áll egy szobor. Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú szobra. Május 16-a csütörtök e szent ember emléknapja. A legenda elmondja, hogy Wolfflin János a kicsiny Pomuk (ma Napomuk) helységben született, Dél-Csehországban. Jogi tanulmányainak befejezése után annak ellenére, hogy szegény szülőktől származott gyorsan haladt fölfelé az egyházi ranglétrán. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. A király kezdetben igazságos és jóakaratú uralkodó volt, de egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. Mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani, megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol keressék a holttestet. Egy másik változat szerint a Moldva leapadt annyira, hogy megtalálhassák. Halálának éve A prágai Szent Vid-székesegyházban temették el. Orbán napja Orbánt a néphagyomány a fagyosszentek közé sorolja. Az évszázados megfigyelések alapján e napon szokott lennni az utolsó tavaszi fagyos nap. Az Orbán-napi hideg a szőlőnek árt a leginkább, ezért sokfelé szobrot emeltek számára a szőlőben, és Orbán-napon körmenetben keresték fel. A szőlőtermelő falvak a szőlőhegy védelmét és a bő termés biztosítását várták tőle. Tárnokon idén lesz huszonegyedik éve, hogy Orbán-napi rendezvényt tartanak az Öreg-hegyen, ahol a szőlőn való gondolkodás, a borral való foglalkozáson kívül központi szerepet kap a kedves vendéglátás. A pincék megnyílnak, a hordók megmutatják kincseiket, jókedv és vidámság költözik a hegyre. Orbán napja május 25 e, Tárnokon idén az Orbán napi ünnepségre május 19-én, szombaton kerül sor. V. Orbán uralkodói néven lépett fel Szent Péter apostoli trónjára a katolikus egyház 200. pápája. Õ volt a hatodik avignoni egyházfő, akinek nyolc éves pontifikátusát a krónikák egyöntetűen a legszentebbnek nevezték az avignoni pápák közül az egyház pedig csak őt ismerte el szentnek (boldognak) közülük. Orbán bencés szerzetesként lépett az egyház élére, és aszketikus életmódja vele együtt költözködött be a még mindig pénzügyi gondokkal küszködő pápai kúriába. Orbán uralkodásának legnagyobb vívmánya vitathatatlanul a római székhely választása volt, noha ez egyelőre csak rövid próbálkozás volt az ősi székhely feltámasztására. Különösen jelentősek a tudomány területén tett erőfeszítései. A pápai könyvtárat a könyvek leltározásával rendeztette és áttekinthetővé tette, mely segítette az egyetemek munkáját is Párizstól Bolognáig. az egyetemek alapítását több országban, így Bécsben ben, Krakkóban 1364-ben, Pécsen pedig szeptember 1-jén kelt levelében. A császárt felszólította, hogy alapítsa meg Orange egyetemét is, és a legtöbb korabeli egyetemmel aktív levelezést folytatott. Az Orléans-i Egyetem statútumát személyesen vizsgálta át, és több privilégiumot is biztosított a toulouse-i és avignoni egyetemek számára. Avignonban halt meg december 19-én. Hamvait az avignoni Notre-Dame des Doms-templomban helyezték el, de később végakaratának megfelelően a marseille-i Szent Viktorkolostor altemplomába helyezték át. A krónikák szerint Orbán sírjánál csodás dolgok történtek, és éppen ezért már IV. Valdemár, dán uralkodó javasolta szentté avatását, amelyet az Orbánt követő XI. Gergely pápa meg is ígért, de az eseménydús évek során elfelejtődött. A bencés rend Orbánt mindig boldogként tisztelte, IX. Piusz pápa március 10-én pedig ezt a kultuszt megerősítve boldoggá avatta. SZ.G. (Forrás: Wikipedia, Jeles napok)

5 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 5. oldal Templomtörténet (IV.) A 2011 es templombúcsúra az egyházközség néhány lelkes tagja érdekes javaslattal állt elő. Templomtörténeti kiállítást szerettek volna tartani a templombúcsú idején a templomban. Jelentőségében, üzenetében stílusosan, a megfelelő időben és a megfelelő helyen. Az összeállított anyag pedig kiemelkedően jól sikerül, mind tartalmában, mind megjelenésében méltó volt az ünnephez, tudományos alapossággal elkészített történeti dokumentum. Olyan, ami méltó a nagyobb közfigyelemre is, de nem csak szakmai alapossága miatt, hanem készítőik miatt is. Az összeállítását két lelkes tárnoki fiatal végezte. A templomtörténeti sorozat első részében már megismerhették, Mile Viktória és Muskovics Andrea. Sorozatunk második részében a templom történetét olvashatták a kezdetektől napjainkig. Harmadik részében a plébánia és a sekrestye, illetve a templom berendezésének adatait ismerhettük meg, most pedig az orgona és a harangok történetét. Szolnoki Gábor A templom orgonája A korabeli Canonica visitatio-k alapján a templom korábbi orgonáiról annyit tudni, hogy 1866-ban a régi hangszer helyére új került, amit 800 forintért vásárolt az egyházközség. Ezt az orgonát 1935-ben cserélték le a ma is látható hangszerre. Ezt Rieger Ottó készítette, opusz száma: Az orgona két manuálos (a manuálok A-ig vannak kiépítve), 7 regiszteres, 30 hangos pedállal rendelkezik, pneumatikus, kúpládás. A háború alatt kisebb károkat szenvedett, amelyről Hladik Nándor akkori plébános így számolt be. Ez az orgona a front alatt (1945 januárjában) annyiban rongálódott meg, hogy a megszálló katonaság egy csomó sípot kiszedett (főleg tükör sípokat) és mint egy kis gyerek búcsú alkalmából, sípolva ment végig az utcán. A háború alatt elszenvedett károk kijavítása 1952-ben vált lehetővé, ekkor az orgonát áthangolták, a sípokat kipótolták. A következő nagyobb karbantartásra 1966 áprilisában került sor, ekkor építettek be villanyfújtatót is, melynek köszönhetően megszűnt az egyenlőtlen lábfújtatás. A lábfújtatókat meghagyták arra az esetre, ha áramhiány fordulna elő. A hangszert legutóbb 2006-ban a Varga Orgonaépítő Kft. tisztította és intonálta. A templom harangjainak története A harangokra vonatkozó első említést egy es plébánia összeírásban találjuk meg. Ebben megjegyzik, hogy a templom jövedelmének egy része harangozásból származik, részletes leírást azonban nem adnak ezekről. Keletkezésükről az első adatokat az 1778-as Canonica visitatio-ban olvashatjuk: Torony korhadó, így a harangokat campanilére helyezték, csúcsán kereszt díszlik, 1 öl magasságú. Nagyobbik harang 1 q 40 font, a kisebbik 80 fontot nyom. Első Szt. Donáté, másik Szt. Margité, elsőt Koller püspök adta, másodikat a nép ajándékozta. Mindkettőt Koller püspök konsecrálta. Ezenkívül van még egy lélekharangocska is. A jó karbantartásról Illésházy gondoskodik. A későbbi Canonica visitatio-k szintén említést tesznek a harangokról, azonban más szentekhez kötik ezeket. E szerint az egyik harang a Szentháromság, a másik Szent Mihály, a harmadik, a lélekharang, pedig Nepomuki Szent János tiszteletére benediktáltatott. A harangok XIX. századi történetéről nincsenek konkrét leírásaink, csak a későbbi plébánosok leveleiből lehet következtetni. Az első világháborúban a templom két harangját elrekvirálták, ezek pótlására adományokból ben készítettek harangokat, melyről Pelczner Mihály egy 1924 es levelében olvashatunk. A harangok pontos számát nem említi, de Hladik Nándor 1934 es levelében négy harangról beszél (egy 3 mázsás és egy 30 kilós ból, egy 1 és egy 2 mázsás 1924-ből), így valószínűsíthető, hogy egy évtizeddel korábban is ennyi volt. Mindebből az is látszik, hogy a templom XIX. század első felében létező harangjai a múlt század elejére már elpusztultak vagy elkerültek templomunkból. A harangok történetében a második világháború szomorú fordulópontot jelentett. A templom 1924-ben készült harangjait 1942-ben minden ellenszolgáltatás nélkül háborús célokra elvitték beöntetni, egyedül az 1888-ban öntött Szent János harang maradt meg. Ezek helyett 1946-ban sikerült venni egy beöntésből megmentett körülbelül 120 kilós harangot azzal a céllal, hogy majd átöntetik a megmaradt régi nagy harang mellé, de erre nem került sor. Templomunk további két, ma is látható harangja végül ben került fel a toronyba, igaz beszerzésük már korábban megtörtént. Eredetileg úgy volt, hogy mind a kettő 1966 őszére elkészül, s ekkor fel is lehet szentelni ezeket, de mivel a vállalkozó műhelyét elöntötte a talajvíz, így a második harang csak 1967 tavaszán készült el. A kisebbiket Szent József, a nagyobbikat Szűz Mária tiszteletére szentelték. 95 és 180 kilós harangokat készíttettek arra emlékezve, hogy az 1942-ben elvett harangok is körülbelül ilyen méretűek voltak. A három harang villamosítása szeptember elején készült el. Ezt Berecz Ervin Pomázon lakó iparos készítette. A harangokat akkor a sekrestyéből és a plébánia előszobájából is lehetett kapcsolni. Mikulásik László beszámolója a Szent József és a Szűz Mária harangok beszerzéséről A háború utáni egyházüldözés nehéz éveiben harangvásárlásról, harangöntésről hivatalosan nem lehetett szó. E nehézségek közepette mégis lett Tárnoknak újabb két harang ja, csak még néhány évig nem szólalhattak meg. Hladik Nándor plébános titokban Tordason vásárolt két harangot. A harangokat három bátor ember (Csarnoki András, Mikulásik László és Kotka Károly litván származású plébániai kocsis, valódi neve Pipiras Konstantas) lovas kocsival egy arra alkalmas sötét éjszakán zsákokba bugyolálva, szénával takarva szállította Tárnokra, s a plébánia alsó udvarában elásta. Több évi rejtőzködés után a harangok kiszálltak a föld mélyéből, és Gombos Lajos őrbottyányi harangöntő műhelyéből újjászületve, Kisberk Imre székesfehérvári püspök szentelő imája közben egy verőfényes vasárnapon a tárnoki templomtorony magasába lendültek, csodálatos hang jukon megszólaltak, hirdetve Isten dicsőségét és a tárnokiak áldozatkészségét. Pillár Győzőné visszaemlékezése A falu templomának harangozója volt évtizedeken át Kokics Miska bácsi. Pontos ember lévén, mindig időben indult harangozni délben és a misék, litániák előtt. Azt mesélték róla, hogy volt egy márkás zsebórája. A kóruson, a harangkötelek alatt, kezében Doxa óráját figyelve megvárta, amíg az óramutató elérte a megfelelő számot, s akkor húzta meg a harangkötelet. Akkoriban még kevés házban szólt rádió, az emberek a harangszóhoz igazították óráikat. Gyermekkoromban nemcsak vasárnap volt kötelező a szentmisehallgatás, hétköznap is ezzel kezdődött az iskolai tanítás. A templomban minden osztálynak megvolt a maga helye. Az 1. és 2. osztály a padok előtt, a 3. és 4. osztály a padok mellett, az 5. és 6. osztály, valamint az ismétlősök a kóruson álltak, az orgona egyik oldalán a fiúk, a másikon a lányok. (Ismétlősök voltak a 16 éves korukig tanköteles, de tovább nem tanuló gyerekek.) Kokics Miska bácsi sekrestyés is volt, s ha harangozni kellett a mise előtt és alatt, csak kikukkantott a sekrestye ajtón, felintett a kórusra, s a fiúk máris ugrottak harangozni. Ez jó móka volt számukra, mert a harangkötél sokszor felrántotta őket, s ketten is belekapaszkodtak, hogy visszahúzzák. Ha nem elég egyenletesen húzták, nem szólt szépen a harang, amiért szigorú szidást kaptak.

6 6. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS

7 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 7. oldal A Művházból jelentjük KRVATACSKA Mandulavirágzás az Öreg-hegyen március 31. Idén a tavaszi rendezvénysorozatunk első alkalma az Öreg-hegyre kalauzolta el az érdeklődőket. Az időjárás eleinte a rosszabbik arcát mutatta, viharfelhők gyülekeztek az égen, ám végül kisütött a nap, és a fel-feltámadó szél ellenére színvonalas produkciók és változatos foglalkozások várták az érdeklődőket. A program egy gyalogtúrával kezdődött, amely a nagyapáink útján vezetett fel a hegyre. Az Öreghegyi úton lévő kőkeresztnél Bódai József római katolikus plébános áldását hallgathattuk meg, majd egy rövid körmenettel a színpadhoz vezetett az utunk. Itt a megnyitó után népmesék és népdal csokrok hangzottak el a Daloló örökségünk részeként. A Hajtóka Egyesület népdalköre, a Sárga Rózsa Népdalkör, az érdi Harmónia Vegyeskar és a tárnoki Gaudium Kórus előadásait hallgathattuk meg. Mesét adott elő a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 3-4. osztályosok vers és prózamondó versenyen I. helyezett Pintye Virág 4.c. és II. helyezett Csató Ferenc 4.b osztályos tanulók. Az előadásokon kívül mézeskalács díszítés, tojásfestés, húsvéti ajándékkészítés, arcfestés várta a kedves érdeklődőket. Akik megéheztek, kenyérlángossal, kapusznyíkkal, kürtős kaláccsal csillapíthatták étvágyukat. Köszönet illeti meg Tárnok Nagyközség Önkormányzatát, a Szlovák Önkormányzatot, a Tárnokőr Egyesületet, a Szőlőhegy Egyesületet, a Bakancsosokat és a TIARA Alkotóházat, a Köz-Ért Kft-t, valamint az összes segítőnket, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Erdőközi Máté Kulturális szervező Kiállítás a megújult Tárnoki Kőfejtőben A Kőfejtő megfelelő helyszínt biztosított tavaszi kiállításunkhoz. Második alkalommal vettünk részt ezen a helyszínen Tárnoki alkotók munkáival. Onestyák úr szó szerint Galériát hozott létre nekünk a megújult Kőfejtőben. A rusztikus falak kiemelték az egyedi kerámiák szépségét, festményeket, grafikákat, plasztikákat láthattak az idelátogatók. Vendégünk Érdről Fazekas Éva kerámiakészítő volt. A tavasz és a húsvét közeledtével virágzó ágat készítettünk a gyerekekkel, kerámiatojásokkal. Színes anyagtojásokat festettek maguknak. A szeles idő ellenére jöttek mentek a családok, ki biciklivel, ki gyalog sétált át a hegyen. Barbara készséggel kísérte végig a kisebb nagyobb csoportokat a kőfejtő zegzugos pincéjében. A böjt miatt 3 féle gombából (csiperke, laska, shiitake) készült pörköltből fogyaszthattak az idelátogatók. Jónak tartjuk, hogy a Tárnoki hegynek ezen az oldalán is elkezdődött az élet. Szeretnénk az Öreghegy programjaihoz is kapcsolódni, színesíteni azt. Orbán napkor is kiállítást tervezünk ezen a helyszínen. Vendégünk lesz a Varázsföld Alkotóház. Várjuk a kedves érdeklődőket pálinkakóstolásra és a Lokálpatrióták sütemény kínálására. TIARA alkotóház Póthné Viczing Gabi Költészet napi vetélkedő Tárnokon A Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálattal közösen csoportos vetélkedőt hirdetett az érdeklődő tanulók számára Költészet napja alkalmából. A jelentkezők száma magas volt, ezért selejtezőt tartottak az osztályokban. Végül nyolc csoport mérte össze tudását. A vetélkedő jó hangulatban telt. 12 gyerek kapott oklevelet és 30 gyerek emléklapot. Oklevelet az alábbi csoportok kaptak: I. helyezett: Könyvmolyok, 4. b. tag jai: Lukács Dóra, Száraz Krisztina, Kiss Regina, Petrik Katalin II. helyezett: Könyvkutatók, 4. b. tag jai: Filimon Beatrix Kármen, Nemes Beáta Krisztina, Beck Lívia, Lengyel Evelin Zsófia III. helyezett: Attila unokái, 4. b. tag jai: Farkas Márk, Honfi Balázs, Raczky Gábor Bálint, Móra Kristóf Szeretném megköszönni azoknak a pedagógusoknak a segítségét, akik segítették a diákok felkészítését a versenyre. Külön köszönöm Bóni Cecíliának és Várhelyi Máriának azt a sok időigényes munkát és szervezést, ami által olyan sikeres lehetett a Költészet napja április 11-én a tárnoki iskolában. Tojásfestés a könyvtárban Immáron második éve zajlik húsvét előtt hagyományos tojásfestés a könyvtárban. Az idén írott tojást készítettünk. Közel 280 gyerek és pedagógus látogatott el az iskolából és a Hétszínvirág Óvodából, hogy kipróbálhassák az íróka és a méhviasz használatát. A kis alkotók örömmel mutogatták egymásnak, majd vitték haza a megírt és befestett tojásokat. Idén először tojásfa is készült, amely a könyvtárnak továbbra is dísze marad. Szeretnék köszönetet mondani segítőinknek, támogatóinknak., akik hozzájárultak a tojáshét sikeréhez. A méhviasz, a tojások és a fűzfaág, mind felajánlás útján kerültek hozzánk. Továbbá szeretném megköszönni Marczell Juditnak és Buzásné Jamrich Klárának, hogy segítették és ösztönözték a gyerekeket művük elkészültében. Kelemen Judit könyvtáros A Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárban májusi programjai: május 1.: Majális Egészségház május 4.; 18.: Péntek Érted! május 5. (szombat): Táncház óra között (Fő u. 43.) május 12. (szombat): Republic koncert Tárnoki Kőfejtő május 19. (szombat): Orbán Nap az Öreghegy szabadtéri színpadon, közben kiállítás a Kőfejtőben Ezek mellett az alábbi közösségek és foglalkozások várják a látogatókat: Hétfőnként (kéthetente): Foltoskodók Kedd: Hajtóka Egyesület népdalköre Ringató: Csütörtök: Sárga Rózsa Magyar Népdalkör Zumba oktatás: Péntek: Sakk-ovi

8 8. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS Színes hírek Jól halad a tornaterem felújítása Önkormányzati és Európai Uniós forrásból összesen mintegy 17 millió forintból újul meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat felsős épületének tornaterme. A kivitelezés során az épületrész új, modern nyílászárókat kap valamint elkészül a tető és a külső homlokzat teljes hőszigetelése is. A munkálatokat tárnoki vállalkozás végzi. Új közlekedési rend az óvodánál A Marton utcai óvodánál új parkolási rend lépett életbe, melyet táblák jeleznek. Az éles kanyarnál ahol az óvoda is található évek óta balesetveszélyes volt a megálló, várakozó és parkoló autók sora. Ezt a korábban megszokott rendet tiltja mostantól tábla, amely gyermekeink védelme érdekében került ki a veszélyes útszakaszhoz. Kérünk minden autóst, vegyék figyelembe az új táblát és parkolásra a Fő utcát használják! Gyermekeink biztonsága, élete a tét! Új térképes táblák Tárnokon Az év elején kihelyezett útbaigazító táblák után most térképes táblák kerültek kihelyezésre településünkön. Az Érdi Kistérségi Iroda koordinálásával, az Önkormányzat finanszírozásával a napokban állítottuk fel Tárnok 5 pontjára az új térképes eligazító táblákat. A korábban már kihelyezett eligazító táblák, melyek épületek, intézmények megtalálhatóságát segítik, ezekkel a térképes táblákkal vált teljessé a program. A táblák egy egységes irányító táblarendszer elemeként érkeztek a településre és a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. munkatársai helyezték ki azokat. Sikeres volt az idei második véradás is Tárnokon Az első második véradáson 45 véradó jelent meg, ebből 40 sikeres véradást bonyolítottak le a Vöröskereszt és a Vérellátó Szolgálat munkatársai. Ez a létszám a tervezettnek megfelelő volt. Ezúton köszönöm minden megjelent véradónak, hogy támogatja a Vöröskereszt mozgalmát, és ezzel életet ment! Köszönjük a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának és munkatársainak, hogy évről évre biztosítják a helyszínt a véradásokhoz. Köszönet jár Szolnoki Gábor polgármester úrnak is, aki mint véradó is és a véradás támogatója is segíti a mozgalmat. Szerkesztőségünknek, a véradások szervezésével kapcsolatos kérdésére polgármesterünk az alábbi tájékoztatást adta: Különösen kedves hír ez számomra, hiszen a véradó mozgalom az elmúlt évtizedekben válságba jutott. Most a szervezet a megújulás idejét éli, szervezettségében, informatikai rendszerében és kommunikációjában is komoly változások történtek. A véradó mozgalom Tárnokon is holtpontra jutott, 2006-ban azzal szembesültem, hogy nincs szervezett véradás településünkön. Polgármesterként nagyon fontosnak tartom a véradó mozgalom támogatását véradóként, közéleti emberként és magánemberként egyaránt. Ebben a munkában sok támogatóra találtam. Köszönöm minden véradónak ezt az áldozatot és mindenkinek javasolni tudom, aki a véradás feltételeinek megfelel, vagy szeretné megtudni a feltételeit, vegye fel a kapcsolatot a Vöröskereszt helyi képviselőivel és próbáljon meg vért adni. Magával a véradással kapcsolatban egyébként nekem is voltak félelmeim, a tűszúrás, a vér adása, ennek gondolata korábban zavart. Ám ezzel szemben állt az egyértelmű matematika adj vért és ments meg három életet, illetve a családi, baráti körben, vagy az országosan kiemelkedő minden olyan eset, ahol embereknek vérátömlesztésre volt szükségük az életben maradáshoz. Mi sem tudhatjuk, mikor szorulunk rá mások segítségére, az pedig nem valósulhat meg anélkül, hogy véradóként mi magunk nem segítünk másokon. Miért fontos a kutyasuli? A legújabb régészeti leletek és az ehhez kapcsolódó kutatások szerint, a kutya kb éve él az ember társaságában. Azóta okoz fejtörést a vele való kapcsolatrendszer megfejtése. Mindenki kapcsolatba kerül kutyákkal. Lehet az a kutya sajátunk, vagy egy rokonlátogatáskor az ottani házi kedvenc, vagy csak egy szerencsétlenül járt kóborló az utcán. Az ilyen alkalmakkor, persze csak ha túllépünk a nemmészinnenazanyád régi rossz beidegződésen mindenképpen valamilyen kommunikáció zajlik ember és állat között. Két különböző faj próbálja kitalálni, ill. megérteni a másik jelzéseit. Ha ez sikerül, akkor akár kapcsolattá is fejlődhet egy ilyen találkozás, ha nem, akkor a legrosszabb esetben balesettel és sérüléssel is véget érhet a történet. Ha saját házi kedvenc tartása mellett döntünk, túl azon, hogy a fajta, ill. az egyed kiválasztásánál is fontos a szakértelem, már az új társ megérkezése előtt tájékozódnunk kell annak közlési módjairól ahhoz, hogy a nevelésben ne legyenek súlyos zsákutcáink. Egy példa: Hazavittünk egy menhelyről egy kutyát. Az etetés elérkeztekor a kutya izgatottan nyüszít, de ezzel egy időben a földhöz lapul közeledtünkkor. Mit akar elmondani nekünk ilyenkor, hogyan reagálunk mi a viselkedésünkkel, mit kell ahhoz tennünk, hogy a zavart, helytelen viselkedését a mi reagálásunkkal és viselkedésünkkel egy békés, nyugodt és magabiztos viselkedéssé változtassuk, amit aztán más szituációkban is hasznosíthatunk? Nos, ez csak egy, a kutya tartása során esetlegesen felmerülő kérdésláncok közül, az ilyen problémasorokból még van egy pár száz, ha nem több. Ezek megválaszolását és kivitelezését van, aki magától is képes megválaszolni, de a kutyatartók többségének ehhez több-kevesebb segítségre van szüksége. Mihez is hasonlítanám? Például a nyelvtanuláshoz. Mindenki képes megtanulni egy másik nyelvet? Hiszen lehet kapni szótárat, könyveket, munkafüzeteket, hanganyagot. Vannak páran, akik önállóan képesek megtanulni így egy nyelvet, a legtöbbünknek mégis szüksége van ehhez segítségre, egy olyan közegben kell időt töltenünk, ahol minden részt vevőt ez a cél motivál. A kutyasuliban minden adva van ahhoz, hogy megtanuljunk egy másik nyelvet beszélővel kommunikálni. Igaz, a környezet egy kicsit eltérő a hagyományos iskoláétól, de hát a tananyag sem hétköznapi. Nos, ehhez a tanulási folyamathoz jó elsődlegesen a kutyasuli, mert aki a kutyát, mint társállatot választja, egy harmonikus kapcsolatra gondol, nem megoldhatatlannak tűnő problématengerre. Szeretnék itt a lapban is, de elsősorban az életben segíteni a kutyatulajdonosokat abban, hogy ezt a több évezredes múltra tekintő kapcsolatot felhőtlenül, vagy legalább is a legkevesebb felhővel élvezhessék. Problémájuk van kutyájukkal? Írjanak elektronikus úton, vagy hívjanak, szívesen állok rendelkezésükre szaktanácsadással is. Ötleteiket is várom, hogy az újság következő számaiban, milyen témákról olvasnának szívesen. Szeretettel várok mindenkit a kutyaiskolán is kiképzési időben, szombatonként 14 órakor, vasárnaponként 9 órakor, az M7 es autópálya hídjának túlsó oldalán. Petrás Antal /

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon

1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon 2012. MÁRCIUS 1848-49 forradalom és szabadságharc Magyarországon Megemlékezés Tárnokon: 10 órától a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat diákjainak műsora a Művelődési

Részletesebben

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély.

Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Tárnokon 59,46 m²-es társasházi lakások leköthetõk már 14. 870.000 Ft-tól akár 0% önerõvel. 2 szoba+nappali+riasztó+fedett gépkocsi tároló+erkély. Akció! 60% befizetés esetén további 2% engedmény a teljes

Részletesebben

Meghitt Karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Meghitt Karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! 2011. DECEMBER Meghitt Karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! A tartalomból: Karitász hírek Csatornázási hírek Konzerv, tészta és süti Rendhagyó Művész Kávézó Felelős szerkesztő: Cseresnyés Attila.

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június Iskolai ballagás Június 13-án került sor az Ady Endre Általános Iskola nyolcadikosainak ballagására. A búcsúzó ünnepségen sok szülő,

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Pilismarót a legfontosabb

Pilismarót a legfontosabb A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. JANUÁR XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Pilismarót a legfontosabb Pilismaróti Hírek utolsó megjelenése óta több mint fél év eltelt. A A maróti emberek

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

Átadták. A tartalomból:

Átadták. A tartalomból: 2013. OKTÓBER Átadták Októberi programajánlat: október 6. Aradi Vértanúk Emléknapja október 12-13. Tárnoki Búcsú október 19. E-hulladék gyűjtő nap október 19. Hajtóka táncház október 23. Szabadság Napja

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

MEGHÍVÓ. Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Örömmel értesítem a tisztelt lakosságot, hogy az előző Csanádapácai Új Szóban feltételesen írt 2013. évi Start Mintaprogramunkat a Belügyminisztérium változtatás nélkül fogadta

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN 2008. április 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 4. szám 2008. április Ára: 150 Ft SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN A Bihari János Zeneiskola, a Gyulai G.M. Általános Iskola és az Abonyi Fúvószenekari

Részletesebben

TÁRNOKI LOVAGI NAP ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE

TÁRNOKI LOVAGI NAP ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE 2014. JÚLIUS AUGUSZTUS 20. TÁRNOKI LOVAGI NAP ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE EGÉSZSÉGHÁZ PARKOLÓ 15.00-23.00 15.00 - LOVAGI TORNA A SPORTPÁLYÁN 18.00 - ÜNNEPI MŰSOR A SZÍNPADON 20.00 - OCHO MACHO

Részletesebben

Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc

Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc A település közéleti lapja XXI. (XXXVI.) évfolyam 3. szám Alapítva 1927-ben 2014. március Tisztelet a bátraknak! Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc járási megemlékezése Március 15-én délelőtt az

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

Kitűztük a székely lobogót

Kitűztük a székely lobogót 2013. ÁPRILIS Kitűztük a székely lobogót Áprilisi programajánlat: Április 11. Költészet napi irodalmi est Április 20. A Föld napja Takarítsuk ki Tárnokot! Április 19. Véradás Április 20. Hajtóka Táncház

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

írmondó agyalásony és környéke A hír a miénk! A tartalomból A forradalom és szabadságharc ünnepén

írmondó agyalásony és környéke A hír a miénk! A tartalomból A forradalom és szabadságharc ünnepén H írmondó N agyalásony és környéke II. évfolyam, 1. szám 2012. április n A hír a miénk! A tartalomból A forradalom és szabadságharc ünnepén Március 15-én arra emlékezünk, hogy elődeink nagyszerű dolgokra

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Kihívás Napja. ÁRA:200 Ft

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Kihívás Napja. ÁRA:200 Ft Önkormányzati időszaki lap Az idén május 23-án került megrendezésre a Kihívás Napja országszerte. Május 16-án Budapesten került sor a szervezők számára egy megbeszélésre, ahol át lehetett venni a megrendelt

Részletesebben

Megkérdeztük a polgármestert

Megkérdeztük a polgármestert A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2013. DECEMBER Kedves Ünnepváró Deszkiek! Sokadik közös karácsonyunk már ez az idei, és sokadszor adatott meg a lehetőség nekem,

Részletesebben