Erősödő testvértelepülési kapcsolatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erősödő testvértelepülési kapcsolatok"

Átírás

1 2012. MÁJUS Felelős szerkesztő: Cseresnyés Attila. Kiadó és szerkesztőség címe: 2461 Tárnok, Dózsa György út 148. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 11. Kiadja Tárnok Nagyközség Önkormányzata megbízásából a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyonkezelő Kft. Felelős kiadó: Cseresnyés Attila ügyvezető. Készült 3700 példányban. Nyomás: Érdi Rózsa Nyomda (Érd, Törökbálinti út 34.) Felelős vezető: Juhász László.

2

3 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 3. oldal Erősödő testvértelepülési kapcsolatok Felvidéki magyar gyermekek iskoláztatási támogatásáról döntött a képviselő-testület. A döntéssel tovább erősödik a szlovákiai Tárnokkal kötött testvérvárosi kapcsolatunk. Képviselő-testületünk március 22-i ülésén felvidéki magyar gyermekek iskoláztatási támogatásáról döntött. A részletekről Szolnoki Gábor polgármestert kérdeztük: A szlovákiai Tárnokkal történt testvérvárosi megállapodásunk után értesültünk arról, hogy létezik egy magyarországi szervezet, amely szlovákiai magyar iskolakezdőket részesít támogatásban. Felvettük a kapcsolatot a szervezettel, melynek nyomán az elmúlt esztendőben hivatalosan is támogatási javaslattal fordult hozzánk a Rákóczi Szövetség, ezután pedig pontos tájékoztatást kértünk a szervezettől a programmal kapcsolatban. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja 2004 óta zajlik azzal a céllal, hogy minél több felvidéki magyarul beszélő gyermeket írassanak szülei magyar nyelvű iskolába. Az elmúlt évi adatok alapján 3285 szlovákiai magyar iskolakezdőnek adták át 91 helyszínen, iskolai ünnepségek során a magyar civilek és önkormányzatok összefogását és szolidaritását kifejező beiratkozási ösztöndíjat. A beiratkozási program minden év decemberben kezdődik, amikor is valamennyi óvodába járó magyar gyermeket igyekszik megajándékozni a Szövetség, szüleikhez pedig egy levelet jutatat el, a magyar iskolaválasztás mellett szóló érvekkel együtt. (2011 decemberében ez az ajándék és levél óvodás gyermekhez jutott el). A levél tartalmazza azt az ígéretet, hogy amennyiben a gyermek magyar iskolában kezdi tanulmányait, akkor számíthatnak a szülők egy egyszeri forint értékű beiratkozási ösztöndíjra. Az ösztöndíj a magyar civilek és önkormányzatok összefogásának eredménye, ami kifejezi az anyaország szolidaritását és bátorítását. Ebbe a sorba csatlakozott most be Tárnok is, a döntésnek pedig kettős jelentősége van. Egyrészt támogatjuk ezzel a határon túli magyarságot, másrészt szorosabbra fonjuk kapcsolatunkat testvértelepülésünkkel, a szlovákiai Tárnokkal, hiszen a szerződésben meghatároztuk, hogy amennyiben a feltételek adottak, a szövetség a Támogatást elsősorban a Támogató szlovákiai testvértelepülésén Csallóköztárnok (Tarnok) lakó gyermekek támogatására használja fel. Döntésünk alapján tíz gyermek részesülhet ebben a támogatásban, ezen keresztül pedig mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy mindinkább közüggyé váljon a magyar iskolába történő beiratkozás a Felvidéken. A beiratkozási program számszerű értékelése A beiratkozási program 2011-ben is segített abban, hogy szélesebb körben ismertté válhasson a Rákóczi Szövetség törekvése, és minél több szlovákiai magar gyermek kezdhesse anyanyelve szerinti iskolában a tanulmányait. Ezt szolgálták az ösztöndíj átadási ünnepségek és a programról a média által közölt tájékoztató beszámolók. A program kifejezésre juttatta az anyaország társadalma egy részének szolidaritását a felvidéki magyarság iránt, aminek még inkább nyomatékot adnak, az elmúlt években megtapasztalt, szlovákiai magyarellenes megnyilvánulások, mindenekelőtt a szlovák állampolgársági törvény és a nyelvtörvény. A Rákóczi Szövetség az elmúlt évekhez hasonlóan részletes elemzést végzett a magyar iskolába beíratott gyermekek számának alakulását illetően. A helyzetértékeléshez két adatnak van megkülönböztetett fontossága. Az egyik a magyar iskolába beíratott diákok számának változása, a másik annak az arányszámnak az alakulása, amely kifejezi a magyar iskolába beíratott gyermekek számát az adott régióban beíratott összes diákok számához viszonyítva. Az elemzést egyrészt indokolt elvégezni a program kezdete óta eltelt teljes időszakra ( ), másrészt a időszakra vonatkozóan. A közötti időszakban stabilizálódott a demográfiai lejtmenet ellenére a magyar iskolába beíratott gyermekek száma. Ugyanakkor megállapítható, hogy az elmúlt hét éves időszakban 16,34%-kal csökkent a magyar iskolába beíratott gyermekek száma, ami elsősorban a demográfiai lejtmenet következménye. Ezt az is alátámasztja, hogy a magyar iskolába beíratott gyermekek számaránya az összes beíratott gyermek számához viszonyítva a vizsgált régiók összességében az elmúlt hét év viszonylatában csupán 1,95%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy sikerült a hét éves időszakban a magyar iskolák pozícióit stabilizálni, bár természetesen továbbra is tény, hogy a magyarul beszélő gyermekek közel 20%-át a szülők félelemből, vagy a jobb érvényesülés reményében szlovák tannyelvű iskolába íratják be. A kassai és pozsonyi régiókat vizsgálatunkban külön kezeltük, mivel ezekben a régiókban elenyésző a magyar nemzetiségűek részaránya az összes lakossághoz képest. Kellemetlen témáról vagyok kénytelen írni most. Településünkön az utóbbi években elszaporodtak a rongálások. Vandál kezek nyomán sérülnek ugyanis hirdetőtáblák, szemetesek, buszmegállók, utcanév-táblák és magukat művésznek képzelő fiatalok alkotnak illegálisan grafitiket, gyakran frissen felújított épületekre. Rendre tűnnek el közérdekű hirdetmények, plakátok és nemzeti színű zászlók is. És ami még ennél is súlyosabb, sorozatosak a KRESZ-tábla lopások, rongálások. Ez utóbbi azon túl, hogy pótlásuk igen költséges és időigényes feladat közvetlen életveszélyt okoz! A minap épp a Republic koncert plakátjaitól tisztította meg valaki a buszmegállókat, neki üzenem innen, ha annyira szereti az együttest vagy gyűjti a plakátokat, jöjjön hozzám, adok ingyen sértetlen példányt. A probléma komoly. Az Önkormányzat által létrehozott és támogatott Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft. dolgozói mindent megtesznek azért, hogy településünk szépüljön. A rongálások azonban megnehezítik munkájukat, felesleges költséget rónak a cégre és nem utolsó sorban károsítják otthonunkat, Tárnokot. Ezennel összefogásra hívok mindenkit! Amennyiben rongálást észlelnek vagy olyan személyekről szereznek tudomást, akik ilyen cselekményre készülnek, netán sorozatosan követnek el ilyet, kérem, értesítsék a helyi hatóságokat. Tegyünk közös erővel a vandalizmus ellen!

4 4. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS Jeles napok, egyházi ünnepek Megerősítette Május 17. Urunk mennybemenetelének ünnepe A Húsvét utáni negyvenedik nap Urunk menybemenetelének ünnepe. Az apostolok küldetése és a mennybemenetel Márk evangéliuma szerint: Aztán így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. A mennybemenetel Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodajelekkel megerősítette. Amikor Jézus eltávozott az apostolok közül azok égre szegezett tekintettel álltak. Nem tudtak továbblépni, és egy angyal figyelmeztette őket:,,galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok. Ezzel adta tudtukra, hogy új korszak kezdődik. Nekünk viszont érdemes, sőt kell is az égre tekintenünk, mert gyakran csak a földi célok vezérelnek bennünket. Tanúskodnunk kell arról, hogy nem csak az anyagi világ, nem csak a megfogható dolgok léteznek, hanem a teremtő Isten is. Május 27. Pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetelének napja Május legnagyobb ünnepe, mely a néphagyományban, és a vallási életben is fontos szerepet töltött be, pünkösd ünnepe. Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik. Ennek megfelelően ez is, a húsvéthoz kapcsolódva változó időpontú ünnep. (Május 10 e és június 13-a közé eshet. Idén május 23.) Ezen a napon ünnepli a keresztény világ a szentlélek eljövetelét. Ez az ünnep a pünkösd, az egyházi év harmadik legnagyobb ünnepe. A középkorban a Szentlélek eljövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostyát hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. Szimbolikus növénye a pünkösdi rózsa, szirmával a szentlélek tüzének lángnyelveit jeleníti meg. A néphagyomány pünkösdkor köszönti az élet megújulását. Egy szobor és egy történet Talán nem mindenki tudja, de a Fő utcában, a COOP bolt mögötti parkos részen áll egy szobor. Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú szobra. Május 16-a csütörtök e szent ember emléknapja. A legenda elmondja, hogy Wolfflin János a kicsiny Pomuk (ma Napomuk) helységben született, Dél-Csehországban. Jogi tanulmányainak befejezése után annak ellenére, hogy szegény szülőktől származott gyorsan haladt fölfelé az egyházi ranglétrán. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. A király kezdetben igazságos és jóakaratú uralkodó volt, de egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. Mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani, megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol keressék a holttestet. Egy másik változat szerint a Moldva leapadt annyira, hogy megtalálhassák. Halálának éve A prágai Szent Vid-székesegyházban temették el. Orbán napja Orbánt a néphagyomány a fagyosszentek közé sorolja. Az évszázados megfigyelések alapján e napon szokott lennni az utolsó tavaszi fagyos nap. Az Orbán-napi hideg a szőlőnek árt a leginkább, ezért sokfelé szobrot emeltek számára a szőlőben, és Orbán-napon körmenetben keresték fel. A szőlőtermelő falvak a szőlőhegy védelmét és a bő termés biztosítását várták tőle. Tárnokon idén lesz huszonegyedik éve, hogy Orbán-napi rendezvényt tartanak az Öreg-hegyen, ahol a szőlőn való gondolkodás, a borral való foglalkozáson kívül központi szerepet kap a kedves vendéglátás. A pincék megnyílnak, a hordók megmutatják kincseiket, jókedv és vidámság költözik a hegyre. Orbán napja május 25 e, Tárnokon idén az Orbán napi ünnepségre május 19-én, szombaton kerül sor. V. Orbán uralkodói néven lépett fel Szent Péter apostoli trónjára a katolikus egyház 200. pápája. Õ volt a hatodik avignoni egyházfő, akinek nyolc éves pontifikátusát a krónikák egyöntetűen a legszentebbnek nevezték az avignoni pápák közül az egyház pedig csak őt ismerte el szentnek (boldognak) közülük. Orbán bencés szerzetesként lépett az egyház élére, és aszketikus életmódja vele együtt költözködött be a még mindig pénzügyi gondokkal küszködő pápai kúriába. Orbán uralkodásának legnagyobb vívmánya vitathatatlanul a római székhely választása volt, noha ez egyelőre csak rövid próbálkozás volt az ősi székhely feltámasztására. Különösen jelentősek a tudomány területén tett erőfeszítései. A pápai könyvtárat a könyvek leltározásával rendeztette és áttekinthetővé tette, mely segítette az egyetemek munkáját is Párizstól Bolognáig. az egyetemek alapítását több országban, így Bécsben ben, Krakkóban 1364-ben, Pécsen pedig szeptember 1-jén kelt levelében. A császárt felszólította, hogy alapítsa meg Orange egyetemét is, és a legtöbb korabeli egyetemmel aktív levelezést folytatott. Az Orléans-i Egyetem statútumát személyesen vizsgálta át, és több privilégiumot is biztosított a toulouse-i és avignoni egyetemek számára. Avignonban halt meg december 19-én. Hamvait az avignoni Notre-Dame des Doms-templomban helyezték el, de később végakaratának megfelelően a marseille-i Szent Viktorkolostor altemplomába helyezték át. A krónikák szerint Orbán sírjánál csodás dolgok történtek, és éppen ezért már IV. Valdemár, dán uralkodó javasolta szentté avatását, amelyet az Orbánt követő XI. Gergely pápa meg is ígért, de az eseménydús évek során elfelejtődött. A bencés rend Orbánt mindig boldogként tisztelte, IX. Piusz pápa március 10-én pedig ezt a kultuszt megerősítve boldoggá avatta. SZ.G. (Forrás: Wikipedia, Jeles napok)

5 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 5. oldal Templomtörténet (IV.) A 2011 es templombúcsúra az egyházközség néhány lelkes tagja érdekes javaslattal állt elő. Templomtörténeti kiállítást szerettek volna tartani a templombúcsú idején a templomban. Jelentőségében, üzenetében stílusosan, a megfelelő időben és a megfelelő helyen. Az összeállított anyag pedig kiemelkedően jól sikerül, mind tartalmában, mind megjelenésében méltó volt az ünnephez, tudományos alapossággal elkészített történeti dokumentum. Olyan, ami méltó a nagyobb közfigyelemre is, de nem csak szakmai alapossága miatt, hanem készítőik miatt is. Az összeállítását két lelkes tárnoki fiatal végezte. A templomtörténeti sorozat első részében már megismerhették, Mile Viktória és Muskovics Andrea. Sorozatunk második részében a templom történetét olvashatták a kezdetektől napjainkig. Harmadik részében a plébánia és a sekrestye, illetve a templom berendezésének adatait ismerhettük meg, most pedig az orgona és a harangok történetét. Szolnoki Gábor A templom orgonája A korabeli Canonica visitatio-k alapján a templom korábbi orgonáiról annyit tudni, hogy 1866-ban a régi hangszer helyére új került, amit 800 forintért vásárolt az egyházközség. Ezt az orgonát 1935-ben cserélték le a ma is látható hangszerre. Ezt Rieger Ottó készítette, opusz száma: Az orgona két manuálos (a manuálok A-ig vannak kiépítve), 7 regiszteres, 30 hangos pedállal rendelkezik, pneumatikus, kúpládás. A háború alatt kisebb károkat szenvedett, amelyről Hladik Nándor akkori plébános így számolt be. Ez az orgona a front alatt (1945 januárjában) annyiban rongálódott meg, hogy a megszálló katonaság egy csomó sípot kiszedett (főleg tükör sípokat) és mint egy kis gyerek búcsú alkalmából, sípolva ment végig az utcán. A háború alatt elszenvedett károk kijavítása 1952-ben vált lehetővé, ekkor az orgonát áthangolták, a sípokat kipótolták. A következő nagyobb karbantartásra 1966 áprilisában került sor, ekkor építettek be villanyfújtatót is, melynek köszönhetően megszűnt az egyenlőtlen lábfújtatás. A lábfújtatókat meghagyták arra az esetre, ha áramhiány fordulna elő. A hangszert legutóbb 2006-ban a Varga Orgonaépítő Kft. tisztította és intonálta. A templom harangjainak története A harangokra vonatkozó első említést egy es plébánia összeírásban találjuk meg. Ebben megjegyzik, hogy a templom jövedelmének egy része harangozásból származik, részletes leírást azonban nem adnak ezekről. Keletkezésükről az első adatokat az 1778-as Canonica visitatio-ban olvashatjuk: Torony korhadó, így a harangokat campanilére helyezték, csúcsán kereszt díszlik, 1 öl magasságú. Nagyobbik harang 1 q 40 font, a kisebbik 80 fontot nyom. Első Szt. Donáté, másik Szt. Margité, elsőt Koller püspök adta, másodikat a nép ajándékozta. Mindkettőt Koller püspök konsecrálta. Ezenkívül van még egy lélekharangocska is. A jó karbantartásról Illésházy gondoskodik. A későbbi Canonica visitatio-k szintén említést tesznek a harangokról, azonban más szentekhez kötik ezeket. E szerint az egyik harang a Szentháromság, a másik Szent Mihály, a harmadik, a lélekharang, pedig Nepomuki Szent János tiszteletére benediktáltatott. A harangok XIX. századi történetéről nincsenek konkrét leírásaink, csak a későbbi plébánosok leveleiből lehet következtetni. Az első világháborúban a templom két harangját elrekvirálták, ezek pótlására adományokból ben készítettek harangokat, melyről Pelczner Mihály egy 1924 es levelében olvashatunk. A harangok pontos számát nem említi, de Hladik Nándor 1934 es levelében négy harangról beszél (egy 3 mázsás és egy 30 kilós ból, egy 1 és egy 2 mázsás 1924-ből), így valószínűsíthető, hogy egy évtizeddel korábban is ennyi volt. Mindebből az is látszik, hogy a templom XIX. század első felében létező harangjai a múlt század elejére már elpusztultak vagy elkerültek templomunkból. A harangok történetében a második világháború szomorú fordulópontot jelentett. A templom 1924-ben készült harangjait 1942-ben minden ellenszolgáltatás nélkül háborús célokra elvitték beöntetni, egyedül az 1888-ban öntött Szent János harang maradt meg. Ezek helyett 1946-ban sikerült venni egy beöntésből megmentett körülbelül 120 kilós harangot azzal a céllal, hogy majd átöntetik a megmaradt régi nagy harang mellé, de erre nem került sor. Templomunk további két, ma is látható harangja végül ben került fel a toronyba, igaz beszerzésük már korábban megtörtént. Eredetileg úgy volt, hogy mind a kettő 1966 őszére elkészül, s ekkor fel is lehet szentelni ezeket, de mivel a vállalkozó műhelyét elöntötte a talajvíz, így a második harang csak 1967 tavaszán készült el. A kisebbiket Szent József, a nagyobbikat Szűz Mária tiszteletére szentelték. 95 és 180 kilós harangokat készíttettek arra emlékezve, hogy az 1942-ben elvett harangok is körülbelül ilyen méretűek voltak. A három harang villamosítása szeptember elején készült el. Ezt Berecz Ervin Pomázon lakó iparos készítette. A harangokat akkor a sekrestyéből és a plébánia előszobájából is lehetett kapcsolni. Mikulásik László beszámolója a Szent József és a Szűz Mária harangok beszerzéséről A háború utáni egyházüldözés nehéz éveiben harangvásárlásról, harangöntésről hivatalosan nem lehetett szó. E nehézségek közepette mégis lett Tárnoknak újabb két harang ja, csak még néhány évig nem szólalhattak meg. Hladik Nándor plébános titokban Tordason vásárolt két harangot. A harangokat három bátor ember (Csarnoki András, Mikulásik László és Kotka Károly litván származású plébániai kocsis, valódi neve Pipiras Konstantas) lovas kocsival egy arra alkalmas sötét éjszakán zsákokba bugyolálva, szénával takarva szállította Tárnokra, s a plébánia alsó udvarában elásta. Több évi rejtőzködés után a harangok kiszálltak a föld mélyéből, és Gombos Lajos őrbottyányi harangöntő műhelyéből újjászületve, Kisberk Imre székesfehérvári püspök szentelő imája közben egy verőfényes vasárnapon a tárnoki templomtorony magasába lendültek, csodálatos hang jukon megszólaltak, hirdetve Isten dicsőségét és a tárnokiak áldozatkészségét. Pillár Győzőné visszaemlékezése A falu templomának harangozója volt évtizedeken át Kokics Miska bácsi. Pontos ember lévén, mindig időben indult harangozni délben és a misék, litániák előtt. Azt mesélték róla, hogy volt egy márkás zsebórája. A kóruson, a harangkötelek alatt, kezében Doxa óráját figyelve megvárta, amíg az óramutató elérte a megfelelő számot, s akkor húzta meg a harangkötelet. Akkoriban még kevés házban szólt rádió, az emberek a harangszóhoz igazították óráikat. Gyermekkoromban nemcsak vasárnap volt kötelező a szentmisehallgatás, hétköznap is ezzel kezdődött az iskolai tanítás. A templomban minden osztálynak megvolt a maga helye. Az 1. és 2. osztály a padok előtt, a 3. és 4. osztály a padok mellett, az 5. és 6. osztály, valamint az ismétlősök a kóruson álltak, az orgona egyik oldalán a fiúk, a másikon a lányok. (Ismétlősök voltak a 16 éves korukig tanköteles, de tovább nem tanuló gyerekek.) Kokics Miska bácsi sekrestyés is volt, s ha harangozni kellett a mise előtt és alatt, csak kikukkantott a sekrestye ajtón, felintett a kórusra, s a fiúk máris ugrottak harangozni. Ez jó móka volt számukra, mert a harangkötél sokszor felrántotta őket, s ketten is belekapaszkodtak, hogy visszahúzzák. Ha nem elég egyenletesen húzták, nem szólt szépen a harang, amiért szigorú szidást kaptak.

6 6. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS

7 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 7. oldal A Művházból jelentjük KRVATACSKA Mandulavirágzás az Öreg-hegyen március 31. Idén a tavaszi rendezvénysorozatunk első alkalma az Öreg-hegyre kalauzolta el az érdeklődőket. Az időjárás eleinte a rosszabbik arcát mutatta, viharfelhők gyülekeztek az égen, ám végül kisütött a nap, és a fel-feltámadó szél ellenére színvonalas produkciók és változatos foglalkozások várták az érdeklődőket. A program egy gyalogtúrával kezdődött, amely a nagyapáink útján vezetett fel a hegyre. Az Öreghegyi úton lévő kőkeresztnél Bódai József római katolikus plébános áldását hallgathattuk meg, majd egy rövid körmenettel a színpadhoz vezetett az utunk. Itt a megnyitó után népmesék és népdal csokrok hangzottak el a Daloló örökségünk részeként. A Hajtóka Egyesület népdalköre, a Sárga Rózsa Népdalkör, az érdi Harmónia Vegyeskar és a tárnoki Gaudium Kórus előadásait hallgathattuk meg. Mesét adott elő a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 3-4. osztályosok vers és prózamondó versenyen I. helyezett Pintye Virág 4.c. és II. helyezett Csató Ferenc 4.b osztályos tanulók. Az előadásokon kívül mézeskalács díszítés, tojásfestés, húsvéti ajándékkészítés, arcfestés várta a kedves érdeklődőket. Akik megéheztek, kenyérlángossal, kapusznyíkkal, kürtős kaláccsal csillapíthatták étvágyukat. Köszönet illeti meg Tárnok Nagyközség Önkormányzatát, a Szlovák Önkormányzatot, a Tárnokőr Egyesületet, a Szőlőhegy Egyesületet, a Bakancsosokat és a TIARA Alkotóházat, a Köz-Ért Kft-t, valamint az összes segítőnket, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Erdőközi Máté Kulturális szervező Kiállítás a megújult Tárnoki Kőfejtőben A Kőfejtő megfelelő helyszínt biztosított tavaszi kiállításunkhoz. Második alkalommal vettünk részt ezen a helyszínen Tárnoki alkotók munkáival. Onestyák úr szó szerint Galériát hozott létre nekünk a megújult Kőfejtőben. A rusztikus falak kiemelték az egyedi kerámiák szépségét, festményeket, grafikákat, plasztikákat láthattak az idelátogatók. Vendégünk Érdről Fazekas Éva kerámiakészítő volt. A tavasz és a húsvét közeledtével virágzó ágat készítettünk a gyerekekkel, kerámiatojásokkal. Színes anyagtojásokat festettek maguknak. A szeles idő ellenére jöttek mentek a családok, ki biciklivel, ki gyalog sétált át a hegyen. Barbara készséggel kísérte végig a kisebb nagyobb csoportokat a kőfejtő zegzugos pincéjében. A böjt miatt 3 féle gombából (csiperke, laska, shiitake) készült pörköltből fogyaszthattak az idelátogatók. Jónak tartjuk, hogy a Tárnoki hegynek ezen az oldalán is elkezdődött az élet. Szeretnénk az Öreghegy programjaihoz is kapcsolódni, színesíteni azt. Orbán napkor is kiállítást tervezünk ezen a helyszínen. Vendégünk lesz a Varázsföld Alkotóház. Várjuk a kedves érdeklődőket pálinkakóstolásra és a Lokálpatrióták sütemény kínálására. TIARA alkotóház Póthné Viczing Gabi Költészet napi vetélkedő Tárnokon A Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálattal közösen csoportos vetélkedőt hirdetett az érdeklődő tanulók számára Költészet napja alkalmából. A jelentkezők száma magas volt, ezért selejtezőt tartottak az osztályokban. Végül nyolc csoport mérte össze tudását. A vetélkedő jó hangulatban telt. 12 gyerek kapott oklevelet és 30 gyerek emléklapot. Oklevelet az alábbi csoportok kaptak: I. helyezett: Könyvmolyok, 4. b. tag jai: Lukács Dóra, Száraz Krisztina, Kiss Regina, Petrik Katalin II. helyezett: Könyvkutatók, 4. b. tag jai: Filimon Beatrix Kármen, Nemes Beáta Krisztina, Beck Lívia, Lengyel Evelin Zsófia III. helyezett: Attila unokái, 4. b. tag jai: Farkas Márk, Honfi Balázs, Raczky Gábor Bálint, Móra Kristóf Szeretném megköszönni azoknak a pedagógusoknak a segítségét, akik segítették a diákok felkészítését a versenyre. Külön köszönöm Bóni Cecíliának és Várhelyi Máriának azt a sok időigényes munkát és szervezést, ami által olyan sikeres lehetett a Költészet napja április 11-én a tárnoki iskolában. Tojásfestés a könyvtárban Immáron második éve zajlik húsvét előtt hagyományos tojásfestés a könyvtárban. Az idén írott tojást készítettünk. Közel 280 gyerek és pedagógus látogatott el az iskolából és a Hétszínvirág Óvodából, hogy kipróbálhassák az íróka és a méhviasz használatát. A kis alkotók örömmel mutogatták egymásnak, majd vitték haza a megírt és befestett tojásokat. Idén először tojásfa is készült, amely a könyvtárnak továbbra is dísze marad. Szeretnék köszönetet mondani segítőinknek, támogatóinknak., akik hozzájárultak a tojáshét sikeréhez. A méhviasz, a tojások és a fűzfaág, mind felajánlás útján kerültek hozzánk. Továbbá szeretném megköszönni Marczell Juditnak és Buzásné Jamrich Klárának, hogy segítették és ösztönözték a gyerekeket művük elkészültében. Kelemen Judit könyvtáros A Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtárban májusi programjai: május 1.: Majális Egészségház május 4.; 18.: Péntek Érted! május 5. (szombat): Táncház óra között (Fő u. 43.) május 12. (szombat): Republic koncert Tárnoki Kőfejtő május 19. (szombat): Orbán Nap az Öreghegy szabadtéri színpadon, közben kiállítás a Kőfejtőben Ezek mellett az alábbi közösségek és foglalkozások várják a látogatókat: Hétfőnként (kéthetente): Foltoskodók Kedd: Hajtóka Egyesület népdalköre Ringató: Csütörtök: Sárga Rózsa Magyar Népdalkör Zumba oktatás: Péntek: Sakk-ovi

8 8. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS Színes hírek Jól halad a tornaterem felújítása Önkormányzati és Európai Uniós forrásból összesen mintegy 17 millió forintból újul meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat felsős épületének tornaterme. A kivitelezés során az épületrész új, modern nyílászárókat kap valamint elkészül a tető és a külső homlokzat teljes hőszigetelése is. A munkálatokat tárnoki vállalkozás végzi. Új közlekedési rend az óvodánál A Marton utcai óvodánál új parkolási rend lépett életbe, melyet táblák jeleznek. Az éles kanyarnál ahol az óvoda is található évek óta balesetveszélyes volt a megálló, várakozó és parkoló autók sora. Ezt a korábban megszokott rendet tiltja mostantól tábla, amely gyermekeink védelme érdekében került ki a veszélyes útszakaszhoz. Kérünk minden autóst, vegyék figyelembe az új táblát és parkolásra a Fő utcát használják! Gyermekeink biztonsága, élete a tét! Új térképes táblák Tárnokon Az év elején kihelyezett útbaigazító táblák után most térképes táblák kerültek kihelyezésre településünkön. Az Érdi Kistérségi Iroda koordinálásával, az Önkormányzat finanszírozásával a napokban állítottuk fel Tárnok 5 pontjára az új térképes eligazító táblákat. A korábban már kihelyezett eligazító táblák, melyek épületek, intézmények megtalálhatóságát segítik, ezekkel a térképes táblákkal vált teljessé a program. A táblák egy egységes irányító táblarendszer elemeként érkeztek a településre és a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. munkatársai helyezték ki azokat. Sikeres volt az idei második véradás is Tárnokon Az első második véradáson 45 véradó jelent meg, ebből 40 sikeres véradást bonyolítottak le a Vöröskereszt és a Vérellátó Szolgálat munkatársai. Ez a létszám a tervezettnek megfelelő volt. Ezúton köszönöm minden megjelent véradónak, hogy támogatja a Vöröskereszt mozgalmát, és ezzel életet ment! Köszönjük a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának és munkatársainak, hogy évről évre biztosítják a helyszínt a véradásokhoz. Köszönet jár Szolnoki Gábor polgármester úrnak is, aki mint véradó is és a véradás támogatója is segíti a mozgalmat. Szerkesztőségünknek, a véradások szervezésével kapcsolatos kérdésére polgármesterünk az alábbi tájékoztatást adta: Különösen kedves hír ez számomra, hiszen a véradó mozgalom az elmúlt évtizedekben válságba jutott. Most a szervezet a megújulás idejét éli, szervezettségében, informatikai rendszerében és kommunikációjában is komoly változások történtek. A véradó mozgalom Tárnokon is holtpontra jutott, 2006-ban azzal szembesültem, hogy nincs szervezett véradás településünkön. Polgármesterként nagyon fontosnak tartom a véradó mozgalom támogatását véradóként, közéleti emberként és magánemberként egyaránt. Ebben a munkában sok támogatóra találtam. Köszönöm minden véradónak ezt az áldozatot és mindenkinek javasolni tudom, aki a véradás feltételeinek megfelel, vagy szeretné megtudni a feltételeit, vegye fel a kapcsolatot a Vöröskereszt helyi képviselőivel és próbáljon meg vért adni. Magával a véradással kapcsolatban egyébként nekem is voltak félelmeim, a tűszúrás, a vér adása, ennek gondolata korábban zavart. Ám ezzel szemben állt az egyértelmű matematika adj vért és ments meg három életet, illetve a családi, baráti körben, vagy az országosan kiemelkedő minden olyan eset, ahol embereknek vérátömlesztésre volt szükségük az életben maradáshoz. Mi sem tudhatjuk, mikor szorulunk rá mások segítségére, az pedig nem valósulhat meg anélkül, hogy véradóként mi magunk nem segítünk másokon. Miért fontos a kutyasuli? A legújabb régészeti leletek és az ehhez kapcsolódó kutatások szerint, a kutya kb éve él az ember társaságában. Azóta okoz fejtörést a vele való kapcsolatrendszer megfejtése. Mindenki kapcsolatba kerül kutyákkal. Lehet az a kutya sajátunk, vagy egy rokonlátogatáskor az ottani házi kedvenc, vagy csak egy szerencsétlenül járt kóborló az utcán. Az ilyen alkalmakkor, persze csak ha túllépünk a nemmészinnenazanyád régi rossz beidegződésen mindenképpen valamilyen kommunikáció zajlik ember és állat között. Két különböző faj próbálja kitalálni, ill. megérteni a másik jelzéseit. Ha ez sikerül, akkor akár kapcsolattá is fejlődhet egy ilyen találkozás, ha nem, akkor a legrosszabb esetben balesettel és sérüléssel is véget érhet a történet. Ha saját házi kedvenc tartása mellett döntünk, túl azon, hogy a fajta, ill. az egyed kiválasztásánál is fontos a szakértelem, már az új társ megérkezése előtt tájékozódnunk kell annak közlési módjairól ahhoz, hogy a nevelésben ne legyenek súlyos zsákutcáink. Egy példa: Hazavittünk egy menhelyről egy kutyát. Az etetés elérkeztekor a kutya izgatottan nyüszít, de ezzel egy időben a földhöz lapul közeledtünkkor. Mit akar elmondani nekünk ilyenkor, hogyan reagálunk mi a viselkedésünkkel, mit kell ahhoz tennünk, hogy a zavart, helytelen viselkedését a mi reagálásunkkal és viselkedésünkkel egy békés, nyugodt és magabiztos viselkedéssé változtassuk, amit aztán más szituációkban is hasznosíthatunk? Nos, ez csak egy, a kutya tartása során esetlegesen felmerülő kérdésláncok közül, az ilyen problémasorokból még van egy pár száz, ha nem több. Ezek megválaszolását és kivitelezését van, aki magától is képes megválaszolni, de a kutyatartók többségének ehhez több-kevesebb segítségre van szüksége. Mihez is hasonlítanám? Például a nyelvtanuláshoz. Mindenki képes megtanulni egy másik nyelvet? Hiszen lehet kapni szótárat, könyveket, munkafüzeteket, hanganyagot. Vannak páran, akik önállóan képesek megtanulni így egy nyelvet, a legtöbbünknek mégis szüksége van ehhez segítségre, egy olyan közegben kell időt töltenünk, ahol minden részt vevőt ez a cél motivál. A kutyasuliban minden adva van ahhoz, hogy megtanuljunk egy másik nyelvet beszélővel kommunikálni. Igaz, a környezet egy kicsit eltérő a hagyományos iskoláétól, de hát a tananyag sem hétköznapi. Nos, ehhez a tanulási folyamathoz jó elsődlegesen a kutyasuli, mert aki a kutyát, mint társállatot választja, egy harmonikus kapcsolatra gondol, nem megoldhatatlannak tűnő problématengerre. Szeretnék itt a lapban is, de elsősorban az életben segíteni a kutyatulajdonosokat abban, hogy ezt a több évezredes múltra tekintő kapcsolatot felhőtlenül, vagy legalább is a legkevesebb felhővel élvezhessék. Problémájuk van kutyájukkal? Írjanak elektronikus úton, vagy hívjanak, szívesen állok rendelkezésükre szaktanácsadással is. Ötleteiket is várom, hogy az újság következő számaiban, milyen témákról olvasnának szívesen. Szeretettel várok mindenkit a kutyaiskolán is kiképzési időben, szombatonként 14 órakor, vasárnaponként 9 órakor, az M7 es autópálya hídjának túlsó oldalán. Petrás Antal /

9 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 9. oldal A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat hírei Kézmûves foglalkozás a tavaszi szünetben Végre süt a nap, jókat lehet ugrálni, motorozni a füves udvaron. Közösen beültettük a szülőktől kapott tavaszi virágokat. A gang virágtartói színesen díszelegve várnak minden reggel. Saját kinőtt pici gumicsizmácskákban virítanak az árvácskák. Köszönjük Kunfalvi Julcsiéknak a játék adományát, mely a homokozóba került. A gereblye a legsikeresebb, mert András a frissen felszórt füvet rendezte át vele. Pataki Abigélék hozták a csoda-kisautót, ami minden gyerkőcnek újdonság és nap, mint nap harc folyik, ki üljön rá. Nagyon várjuk a kisház felállítását, mely télen a Betlehemnek adott helyett, nyáron meg mi tudnánk használni babaháznak. Már szereztünk is bele kicsi bútorokat. Így lesz igazán barátságos kicsiny udvarunk. A Pöttömkuckó lakói ezúton szeretnék felköszönteni édesanyjukat anyák napja alkalmából: Április 5-én a tavaszi szünet első napján kézműves foglalkozást tartottunk az Idősek Klubjában. Az ügyes gyerekkezek szalvéta technikával díszített képeket, pyssla gyöngyből kirakott szépségeket, szélforgókat, hûtőmágnesnek használható gipsznyulakat készítettek. Továbbra is elvarázsolt bennünket a gyerekek ötletessége, harmónia és színérzéke. Következő foglalkozásunk várhatóan már a nyári szünetben lesz! Farkasné Vida Veronika Tavaszi készülődés a Pöttömkuckóban Csigabiga csoport: Petrik Roland Serebán Blanka Pataki Abigél Valentik Léna Baumann Hanna Szarka Zsiga Szabó Dorisz Nagy-Kollár Illés Katica csoport: Kővári András Sipos Márk Pajter Dávid Weisz Zsombor Tamás Zsóka Kunfalvi Júlia Mucs Balázs Póth Zoltánné Édesanyámnak Én kicsike vagyok, Ajándékot készíteni még nem tudok. Most örömödre híres leszek, Tárnokhírbe megjelenek, Mosolyommal köszöntelek!

10 10. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS Úttörőcsapatunk tavaszi programjairól Megérkeztek a húsvéti nyuszik Március 24-én a tavasz érkezését sportdélutánnal köszöntöttük. A programot ifivezetőink állították össze és ők is vezették le. A kiscsoportok labdarúgásban, szalagháborúban, játékos sorversenyekben mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat. A finom falatok is az ifik konyháján készültek, ők gondoskodtak a meglepiről is: Czeilinger Csaba érkezett haza Angliából erre a programunkra. Mindanynyian örömmel köszöntöttük az angliai munkájából hazatért ifinket, kinek első útja hozzánk vezetett. Április 16-án húsvéti játékdélutánt rendeztünk, mely a húsvéti hagyományokat idézte meg. A belépődíj egy egy húsvéti tojást volt. A locsolóversek után hatalmas pótlocsolkodás vette kezdetét, majd nyuszi vadászatra indultunk. Nagy sikere volt az élő nyusziknak is. Lukács Dóri hozta el kedvenceit, mi pedig simogatással kedveskedtünk nekik. Ezen a délutánon minden játékunk a húsvéti tojáshoz kapcsolódott. Az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett feladatlapos verseny legjobbjait is ekkor jutalmaztuk. I. helyen végzett Nemes Beáta és Várhelyi Valentina. A verseny II. helyezettje Raczky Gábor és Hardi Levente, III. Liszkai Zsófia és Megyeri Patrícia lett. A díjazottak oklevelet és tárgyjutalmat vehettek át. Az ünnepélyes pillanatokat közös uzsonnázás és még egy kis játék követte. A vidám hangulatot csak a hazatérést jelző 6 óra törte meg. A szülők alig győzték hallgatni, mi minden történt ezen a délutánon. Várhelyi Mária Mi történt a Húsvéti hagyománnyal, avagy hová tűntek a locsoló férfiak, fiúk? Sokat gondolkodom rajta, próbálok választ találni, de nehezen megy. Manikűrösként dolgozom, és húsvét előtt minden hölgy vendégemnek feltettem a kérdést: Várja e a Húsvétot, na és a locsolókat? A válasz megdöbbentő volt számomra. Fiataltól az idősig mindenki azt mondta NEM. Kíváncsiságom nem hagyta annyiba, jött az újabb kérdés: Na de miért? Újabb döbbenet: Utálom azt a rengeteg illatot. És most kérdezem én kedves hölgyolvasó: Tényleg ennyire szörnyű egy évben egyszer elviselni az illatokat, olyan nehéz felkészülni és várni a locsolókat? Miért nem tudunk örülni hogy ránk gondolnak, hogy megtisztelnek bennünket, viszonzásképpen adunk egy piros tojást, a gyerekeknek egy csokit, a férfiaknak egy pohár pálinkát? De van egy ötletem, töltsünk meg egy kis üveget vízzel vagy nyomjuk a locsoló kezében kedvenc elviselhető parfümünket és locsoljanak meg azzal. Nem hinném, hogy megsértődnének. És most Önökhöz is szólok kedves férfiolvasók. Miért szégyen meglocsolni az ismerős hölgyeket? És milyen válasz az, hogy délután már nem megyek locsolkodni? Mert? Ilyenkor nem az a hölgyek, lányok, asszonyok dolga hogy várja a locsolókat? Nem csak délelőtti elfoglaltság ez. Vagy aki belefér, azt meglocsolják, aki nem az majd talán jövőre? (Ki tudja, mit hoz a jövő, már nem is lesz locsolkodás, kihal a hagyomány.) Ezen a napon nincs főzés (van elég maradék Húsvétról) a férfinépség locsolni van, nincs közös ebéd. Igenis, lehet menni, illik menni és kell is menni, KELL tartani a hagyományt, amit ránk hagytak az ősök. És ez leginkább az Önök dolga, kedves férfiak, apukák. Önök viszik el először kisgyerekeiket nagymamákhoz, keresztmamákhoz. Majd ha nagyobbak, akkor már a korosztályukkal mennek, de addig is az apukákra hárul ez a feladat. Ahogy írogatom gondolataimat a választ is megleltem. Bennünk van a hiba, hogy eltűntek a locsolkodók. Mi nem akarunk egymással beszélgetni, elegünk van mindenből és mindenkiből. Szomorú, de ezen csak mi magunk tudunk segíteni. A hozzáállásunkon kell változtatni. Én hiszem, hogy sikerülni fog. Tárnokon pár év elteltével megsokszorozódott az egyesületek, társadalmi szervezetek száma. Ez is bizonyítja azt, hogy az itt élő emberek szeretnek és akarnak tenni valamit a közösség érdekében a különböző hagyományok megőrzéséért. Ne feledjük, ez is egy nagyon szép közösség formáló tevékenység, ne hagyjuk, hogy már csak a múlté légyen. Bakos Emőke Ivartalanítási akció újra a Sirius Alapítvány szervezésében! Az akciót a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás program pályázatán nyert támogatásból tudjuk megvalósítani a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak elérése érdekében. A belterületek környezetminőségének megőrzése, és a természetes ökoszisztémák megfelelő összetételének őrzése érdekében macskák és ebek ellenőrizetlen szaporodásának és mozgásának visszaszorítása céljából szervezzük gazdával rendelkező és kóbor macskák számára. Ne higgyen a rémhíreknek! Állatvédő szervezetek százai tudják bizonyítani, hogy az ivartalanítás az egyetlen jó megoldás! Ha Ön eddig csak magas ára miatt nem tudta megoperáltatni kedvencét, most, a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány segítségével jelentős kedvezménnyel veheti igénybe az akcióban részt vevő állatorvosok szolgáltatását, mivel az akciós díjon felüli összeget a program támogatásának keretében átvállaljuk. Az akció től ig tart. A tulajdonos által fizetendő akciós ár: Kandúr és nőstény macskánál egyaránt 1000 Forint! A kedvezményes ár az operáción kívüli többletszolgáltatást (műtéti gallér ára, kórházi elhelyezés, egyéb beavatkozás, stb.) nem tartalmaz, de a műtét közben felmerülő gyógyszerköltségeket (pl. antibiotikum, vérzéscsillapító) magában foglalja. A kedvezményes áron felül az állatorvos nem számol fel további díjat az egyszeri kontrollvizsgálatért és varratszedésért, de esetleges plusz antibiotikum vagy előre nem látható komplikációk esetén minden további költség a tulajdonost terheli. Vemhes állat ivartalanításáért az állatorvos kezdeti stádiumban nem, de magas vemhesség esetén 2000 Ft felárat számíthat fel. A kedvezményes ivartalanítási akcióra jelentkezni az Alapítványnál és az akcióban részt vevő Állatorvosoknál lehet. Területi megkötés nélkül, bármely településről jelentkezhetnek az állattartók. Az akció időtartama a támogatási keret kimerüléséig tart, így az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy az akciót a tervezetthez képest hamarabb befejezze. Részt vevő állatorvosok: Dr. Fekete Balázs és Dr. Miro (www.drbubu.hu) (2461 Tárnok, Rákóczi utca 85. és 2440 Százhalombatta, Olimpia u. 1/e.) telefon: Érdi Állatkórház (www.erdiallatkorhaz.hu) (2030 Érd, Thököly Imre u. 41.) telefon: (23) További információkért hívja Alapítványunkat: vagy

11 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 11. oldal Eszembe jutott Sármándi Pál rovata Elnézést technika? Aki elnézést kér, az udvarias, hajlamosak vagyunk elhinni még akkor is, ha nem élő hang mondja. Miközben elnézést kér minden munkatárs jelenleg foglalt ez elképzelhető és szól a zene, majd újból jön: elnézését kérjük... Van, hogy húszszor ismétlődik. Lehet egy óra is, hiszen nem ember, egy gép, azaz technika kér elnézést. E mögött azonban valódi emberek egy vállalkozás áll, s félek, hogy egy sereg disznóság is. Ha ugyanis minden munkatárs állandóan foglalt, miért nincs ott valaki, és csak egy automata kér tőlem elnézést. Ha kapcsolatban állok egy céggel, az legyen kölcsönös. Az idő pénz, amiért élő emberrel akarok beszélni. Vérmérsékletünk különböző, van, aki rövid időn belül lecsapja a telefont, van, aki megpróbálja kivárni és közben keresztrejtvényt fejt. Érthető, ha gyanakszom, kevés munkaerővel is lehet pénzt keresni. A vonal másik végén egy tiszteletreméltó hang nyugtatgat. Talán tényleg lázasan dolgoznak ott és én egy rosszindulatú, neveletlen fráter vagyok, hiszen ők félpercenként elnézést kérnek. Lehet panaszt tenni egy másik számon, de félek, ott is mindenki foglalt. Talán érdemes volna betörni, annyi a munkájuk, észre sem vennék. Vagy ez egy fantomcég csupán? Régi gyerekjáték jut eszembe: mondod, vagy lőjek? Az évek során a leghülyébb játék is valóra válhat. Van, aki ebből jól él, van aki, ha ideges belehal. Érdemes lenne beperelni a technikát, ami ugye udvarias és állandóan elnézést kér. Érdemes ezt végiggondolni. Félóra alatt azért tanultam valamit: nem a technika a hibás. Elnézést kérek Nagyapáink útján TÁRNOKI VÍZIKÖZMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. Kedves meghívást kapott a Zrínyis Bakancsosok Tárnoki Szakosztálya Élő Katalintól, a Művelődési Ház vezetőjétől. A március 31-i krvatacska mandulavirágzás ünnepére hívott bennünket. Az időjárás nem kedvezett a programnak, mivel erős szél fújt ezen a napon. Edzett természetjáróink közül 27 en így is nekivágtunk az Öreg-hegyre vivő útnak, hárman pedig a hegyen csatlakoztak hozzánk. A Művelődési Háztól indulva a Fő utca házai között kerestük a régi Tárnokot idéző épületeket, fellelhető stílusjegyeket. Megnéztük a kenderáztatás céljára használt tó területét is. Beszélgettünk a régiek életmódjáról, szokásairól. Nagyapáink útján járva a halastó melletti helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területen GPS segítségével felkutattuk az ott búvó geoládát. A gyerekek örömmel cserélték ki a fellelt apró ajándékokat a sajátjaikkal. Az Öreghegyre érve több helyszínen is kézműveskedhettünk. Az elkészült dolgokkal már a húsvét hangulatát idéztük meg. A színpadon egymást váltották a kórusok. A műsort mesemondóink, Pintye Virág és Csató Ferenc is színesítették. A túrázó gyermekek ezen a napon örömmel vették birtokukba a hegyet, bejárták zegét-zugát, ibolyáztak, beszélgettek. Mivel a mi csoportunk hazafelé is gyalogosan tette meg az utat, ezért sajnos búcsúznunk kellett vendéglátónktól, a krvatacska hangulatától. Jó lenne minél többet megőrizni, átadni a mai kor gyermekeinek eleink életéről, szokásairól! Csak így lesz nekik is mit továbbadni. Ez a nap segített ebben. Köszönjük. Várhelyi Mária Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 7. Telefon: 02 (23) /137 mellék. Fax: 06 (23) ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: HÉTFŐ: 8:00 18:00 SZERDA: 8:00 16:00 EBÉDIDŐ: 12:00 12:30

12 12. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS Iskolai hírek Ha február, akkor farsang! Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megrendeztük farsangi mulatságainkat. Az első két hétvégén kisebbek (1. és 2.), és nagyobbak (3. és 4. évfolyam) ugyanolyan lelkesedéssel és jókedvvel voltak főszereplői ezeknek a maszkabáloknak. A forgatókönyv mindkét karneválon hasonló volt. Fazakas Katalin a Diákönkormányzat vezetője köszöntötte vendégeinket, gyerekeinket, és ő irányította a délután eseményeit. Farsang hercege és hercegnője (2.b) egy vidám, de ugyanakkor fejedelmi párbeszéddel nyitotta meg a bált, majd a 2. c osztály egy meglepetéstáncot adott elő. Felléptek az énekkarosok is, akik egy boszorkánydallal kedveskedtek a résztvevőknek. Mivel a kicsik farsangja éppen február 3-ra esett, a 3. b-sek egy Balázsjárás megjelenítésével szerették volna a betegségektől megóvni a jelenlévőket. Ezután következett a jelmezes felvonulás. Most is nagyszámban voltak a gyerekek által kedvelt klasszikus alakok, mint hercegnő, királynő, angyal, tündér De képviseltették magukat korunk modernebb jelmezei is: karatésok, nindzsák, pókemberek. A farsangi karneválok állandó szereplője a bohóc most sem maradt ki. Ezeken kívül számtalan ötletes maskarát láthattunk, melyeket a zsűri minden esetben kiemelt, és jutalmazott. A tombola kihúzása után a vidám gyereksereg lassan elindult hazafelé, de már új ötletekkel a következő évi farsangra gondolva. Farsang, kacsák, pingvinek detét a tulajdonképpeni jelmezes felvonulás. A gyerekek egyéni és csoportos jelmezekkel egyaránt versenyeztek. Az izgalom a tetőfokára hágott. Mindenki kíváncsi volt a többi osztály ötletére. Helyezések: Egyéni: I. Vass Dóra 7. b Cápa Csoportos: I. Lakodalom 6. c Felkészítő tanár: Pintér Lászlóné, II. Vidám kacsák 5. a Felkészítő tanár: Bálint Éva, III. Táncoló talpak 7. c Felkészítő tanár: Drobenák Katalin A zsűri különdíjjal jutalmazta Kincses Róbert rep dalát, amelyet saját maga írt, és a 6. b osztály közreműködésével adott elő, felkészítő tanár: Kávai Katalin. A díjazott produkciók érdeme nem csupán a kiváló ötlet volt, hanem a kivitelezés, a jelmezek minősége is. A koreográfiák hosszas gyakorlásról árulkodtak, ennek ellenére a gyerekek szívvel-lélekkel, vidáman adták elő produkcióikat. A bemutatott jelmezeknek akkora sikere volt, hogy három csoportot, a nyolcadikosok nyitótánca mellett, meghívtak a szülők-nevelők báljára is. Láthatóan mindenki jól érezte magát a kacsa, pingvin bőrében. Végül fergeteges össztánc zárta a felvonulást, ahol lakodalmasok, madarak, cápák együtt ropták a közönséggel. Reméljük, akik eddig nem öltöztek be, jövőre kedvet kapnak az alakoskodáshoz és még viccesebb ötletekkel állnak elő. Lejegyezte: Kávai Katalin Szülők-nevelők bálja 2012 a tél és tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése is egyben, így a tél búcsúztatásának és a tavasz várásának időszaka. A nagy evések és ivások ideje ez, mellyel az emberek a természetet kívánták nagy bőségre késztetni. Ekkortájt zajos mulatságokkal kell elkergetni a gonosz szellemeket, akik el akarják gyengíteni a Napot. A farsang feladata hát, hogy az emberek elűzzék az ártó erőket, a hideget. Akik pedig mindezt nagyon komolyan és felelősséggel magukra vállalták itt Tárnokon azok a szülők és pedagógusok, akik jelen voltak a február 18-án hagyományosan megrendezésre kerülő iskolai farsangi batyus bálon. A talpalávalóról és vidám hangulatról a Nusi Duó gondoskodott, így nem volt hiány hangerőben, melyet a jelenlévők csak erősítettek. A forgatagban erőgyűjtésre a tánc folytatásához a felsős farsang díjazottjainak bemutatója és a tombola szolgált. Szemnek és léleknek egyaránt üdítő látvány volt a 8. osztályos tanulók nyitótánca, melyet az est során a sikerre való tekintettel többször előadtak a diákok, mondhatom mindenki nagy örömére. Könnyeket csalt szülők, nagyszülők és talán minden jelenlévő szemébe a meghatottság, hiszen életre szóló élmény ez valamennyi érintettnek egyaránt. Meg kell még említenem és egyúttal megköszönnöm az iskola nevében azt a rengeteg tombola-felajánlást, melyet a környékbeli vállalkozók, szervezetek, magánszemélyek eljuttattak az iskolába, hogy az ezek kisorsolásából nyert bevétellel támogassák intézményünket. Nagyon szívesen felsorolnám valamennyi adakozó nevét, de helyszűke miatt sajnos ezt nem áll módomban megtenni. A számok függvényében ez annyit jelent, hogy 14 osztály és 61 vállalkozás, szervezet és magánszemély hihetetlen mennyiségű ajándéka került kisorsolásra. Nagyon köszönjük! Nos, a tél és hideg elűzése nem sikerült maradéktalanul, mert az égiek még jó néhány fagyos napot zúdítottak a nyakunkba, de a jókedv és vidámság már előrevetítette a tavasz és az új élet kezdetét. A finomságoktól roskadozó asztalok mellett gyorsan múlt az éjszaka, és remélhetőleg valamennyien feltöltekeztünk jókedvből, hogy az időnként kissé szürkeségbe hajló napokon, erre a vidám, színes mulatságra gondoljunk és erőt merítsünk az előttünk álló évhez. Remélem mindenki jól érezte magát, így hát : Jövőre Veletek ugyanitt! Varró Éva Az iskolánk farsangi programsorozatának harmadik heti eseménye volt a felsősök maszkos kavalkádja. Idén is a csoportos ötletek nyerték el a közönség és a zsűri tetszését. A mulatság lebonyolítását Bálint Éva néni és a Diákönkormányzat vállalta magára. A kikiáltó ékes hangon, rigmusokban beszélve hívta meg a mulatozni vágyókat. Utána bevonult a farsangherceg és hercegnő, majd a nyolcadikosok nyitótáncában gyönyörködhettünk. Ezután vette kez- A farsang Vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang

13 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 13. oldal Iskolai hírek Egyszer volt, hol nem volt Február 13-án az alsó tagozatos kisdiákok Meseország kapuit nyitották ki a hallgatóság előtt. Az apropót az Érdligeti Általános Iskola által immár hagyományosan meghirdetett körzeti verseny adta. A megmérettetést iskolánk alsó tagozatán a versenykiírásnak megfelelően, korcsoportonként az 1-2. és a 3-4. osztályosok számára rendezett háziverseny előzte meg. Nagy örömünkre sok tanítványunk készült fel, tanult meg egy egy számára kedves magyar népmesét. Segítségükre voltak a szülők, nagyszülők és tanítóik. Tanulmányozták a mesék szövegét, tartalmát, odafigyeltek a hangsúlyos kifejezésmódra, mert csak így vetíthették társaik elé a magyar mesekincs gazdagságát, szépségét. A szép magyar beszéd, a mesemondás alkotás. A körzetben lévő iskolákból továbbjutó tehetséges tanulók mindannyian ennek az alkotó folyamatnak voltak részesei, s részesei lehettünk mi, kísérő nevelők, szülők is. A nézők arcán megjelent a mosoly, arra az időre mindenki elfeledkezett a napi gondokról. Nem volt könnyű dolga a zsűritagoknak vallotta be egyikük, mert a gyerekek magabiztosan, bátran, árnyaltan, kellékek és színészi játék nélkül, csak a hangjukkal játszva, ahol arra volt szükség, humorral vonták magukra a közönség figyelmét. Az eredményhirdetést megelőző percek lassan, feszültséggel, izgalommal teltek. Minden versenyzőt dicséret illetett. A tárnoki gyerekek igen értékes eredményt mondhatnak magukénak, Filimon Beatrix (4. b) és Farkas Márk (2. b) bronz, Pintye Virág (4. c) ezüst minősítést kapott. Szép teljesítményükhöz gratulálunk! Rihóné Markó Katalin Iskolakóstolgató az alsó tagozatban Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre került a májusig tartó Iskolakóstolgató programunk, mely során több alkalommal találkoztunk a következő tanév elsőseivel és szüleivel. Az első alkalomra január 31-én került sor szülői értekezlet formájában. Polgármester Úr is megtisztelt minket jelenlétével, aki támogató szavaival köszöntötte a megjelenteket. Igazgatónőnk tájékoztatást nyújtott vendégeinknek iskolánk életéről, elképzeléseinkről. Bemutatkoztak a negyedikes tanító nénik, akik a 2012/13-as tanév kisdiákjait fogják tanítani. Kötetlen beszélgetéssel folytatódott a program, hogy a felmerülő kérdések ne csak kérdések maradjanak, hanem választ is kapjanak mindenre, ami gondot jelent az iskolakezdéssel kapcsolatban. Február végén nyílt napokat tartottunk a negyedikes osztályokban, valamint fejlesztő és logopédiai foglalkozásokat tekinthettek meg az érdeklődők. Az órák látogatásával egy lehetőséget kívántunk adni a szülőknek, hogy bepillantást nyerjenek a mindennapjainkba. Március 23-án szeretettel vártuk tavaszi játszóházunkon azokat, akik szívesen töltöttek velünk egy kellemes délutánt, hogy játék közben is megismerhessék a tanító néniket és a délutáni elfoglaltságokat oktató kollégákat. Muskovicsné Lepsényi Katalin Tavaszi játszóház Március 23-án délután öt órakor megnyitotta kapuit a tavaszi játszóház. Kíváncsi óvodások és érdeklődő szülők töltötték meg az alsó tagozatos épület zsibongóját. Bagdiné Dudog Orsolya igazgató asszony köszöntötte a kedves vendégeket, ismertette a programokat s bemutatta a leendő első osztályos tanító néniket. A sport- és szabadidős tevékenységekről, melyek iskolánk mindennapjait színesítik, az egyesületek vezetői tartottak beszámolót, s nem győzték hangsúlyozni a mindennapos, rendszeres testmozgás fontosságát, a sport jótékony, nevelő hatását, a csapatjátékok örömét. Eddig elért kiváló eredményeikről is sok szó esett. Krausz János a judo, Mártha János a karate, Szimandl Gábor a Bolha Foci Tanoda nevében beszélt minderről. Bemutatkozott a százhalombattai Forrás Néptánc Együttes tárnoki kisdiákokból álló csoportja is. Az egyesület vezetője a népi hagyományok ápolása mellett a magyar népzene és néptánc szeretetére buzdította hallgatóit. Szinyéri Judit tanárnő pedig az éneklés, zenetanulás fontosságára, különleges értékére hívta fel a figyelmet. Ezek után ki-ki körülnézhetett iskolánkban, s válogathatott kedvére, milyen sportágat, illetve művészeti tevékenységet kíván kipróbálni. Három kreatív tanteremben várták az alsó tagozatos nevelők a nagycsoportosokat, hogy ismerkedjenek egymással, ügyeskedjenek a tanító nénik segítségével. Nagyon szép munkák születtek a kis kezek nyomán. Rajzoltak, ragasztottak, hajtogattak, festettek, nyomdáztak a leendő elsősök, majd zenélhettek, dalos játékokat játszhattak. A tornateremben s az udvaron is nagy volt a nyüzsgés. A gyerekek örömmel próbálhatták ki magukat a különböző sportágak játékos versenyein. Összemérhették erejüket, ügyességüket, kitartásukat és tehetségüket ezen a délutánon. A sok közös élmény után április közepén a beiratkozás során derült ki, milyen tagozatok és szabadidős tevékenységek nyerték el a gyermekek és szüleik tetszését leginkább. Május 18-án a szülői értekezleten pedig már a leendő első osztályos csemeték szüleit várják szeretettel a tanító nénik. Itt majd minden fontos kérdésre, kérésre választ kaphatnak az anyukák és apukák, hogy minél gördülékenyebben, problémáktól mentesen kezdődhessen el szeptemberben az új tanév gyermekek, szülők és pedagógusok örömére egyaránt. Markó Ágota Iskolakóstolgató a felső tagozatban Idén először tettük lehetővé hagyományteremtő szándékkal, hogy ne csak a leendő kisiskolások ismerjék meg az alsó tagozat munkáját, hanem a következő tanévben ötödikessé váló tanulók is bepillantást nyerhessenek a felsősök eltérő, szaktárgyi rendszerben folyó képzésébe. A bemutatókra március egymásután következő két délutánján került sor. Az első napon a reáltantárgyaké volt a főszerep. Az igazgatóasszony köszöntője után 4 csoportra osztva járták végig a nebulók a sok érdekességet tartogató helyszíneket. Két teremben izgalmas kísérletek segítségével mutattuk be a fizika, illetve kémia tantárgy egyre fontosabb szerepét korunkban. A kicsik ráéreztek arra, hogy az itt szerzett ismeretek hogyan segítik a világ működésének megértését. Egy másik bemutatón gyakorlati feladatok elvégzésével megismerték a környezetismeret folytatásaként belépő, azt felváltó biológia és földrajz sajátos szemléletét. Az informatika teremben pedig egy szerkesztő program segítségével belekóstolhattak az animáció-létrehozás rejtelmeibe, ízelítőt kapva ezzel a számítástechnika sokoldalú felhasználásáról. A nap zárásaként a szülők a következő tanévvel kapcsolatban felmerült kérdéseikre kaptak választ igazgatónőnktől és nevelőinktől. A második nap a humán tárgyak mellett a testnevelés került terítékre. Az ének-zenefoglalkozáson a hangok és ritmusok világába merültek el a résztvevők. A magyar órán pedig egy vershez kapcsolódó játékos feladatok által nyelvünk szépségeibe nyertek betekintést. A harmadik terembe érkezve a negyedikesek, a történelem és rajz közös foglalkozásán, miután az ókori Egyiptomba repítő időutazással bepillantást nyertek a kor művészetébe, szerepjátékkal idézték fel a fáraók világát. A testnevelés órán természetesen a mozgásé volt a főszerep. Miután megtörtént az izmok bemelegítése, egy érdekes, mára már elfeledett játékot, a métát ismerték meg a gyerekek, majd ebben összemérték ügyességüket. A két nap legfontosabb eredménye azonban nem elsősorban a különböző tárgyak bemutatása, hanem az, hogy a nevelőkkel történt személyes találkozás, az oldott légkörű foglalkozások segítettek csökkenteni azt a feszültséget, amely a felső tagozat ismeretlen világába lépve természetszerűleg minden kisiskolásban benne van. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy felsős pedagógusainkat másnap a velük találkozó gyerekek mosolygó arccal köszöntötték. Egri Ferenc

14 14. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS Iskolai hírek El a téllel, éljen a tavasz! A farsangi időszak után, március elején egy érdekes népszokást elevenítettünk fel az iskolában: a télbúcsúztató kiszehajtást. A kisze egy menyecskeruhába öltöztetett szalmabáb, ami a tél, a böjt, a betegség és minden kellemetlen dolog megszemélyesítője, amitől a hoszszú, komor tél után valamennyien szeretnénk megszabadulni. A szépen felöltöztetett kiszebábunk néhány napig az aulánkat díszítette, s bárki belesúghatta a fülébe azt a tulajdonságát, amelyiktől szeretne megszabadulni. Miután minden rossz dolgot összegyűjtött a kiszénk, énekszóval kivittük iskolánk udvarára. Levettük róla a szép ruhákat, majd meggyújtottuk, és vele együtt elégettük a telet, a hideget, s minden rosszaságunkat. Majd kapus, hidas népi gyermekdalokkal, játékokkal hívogattuk a tavaszt, a természet megújulását, a Napot, a jó időt. Ezen a napon megismertünk, s felelevenítettünk egy néphagyományt és egyben átéltük mi is elődeink tavaszvarázslását. Lauber Katalin és a 3.b osztály Köszönjük Hetedikesek! Szerintem minden néző nevében leírhatom ezeket a szavakat, hiszen a nemzeti ünnep tiszteletére készített műsoruk mindegyikünknek megsimogatta a lelkét, megdobogtatta a szívét. Drobenák Katalin forgatókönyve, rendezése, Bubala Katalin és Egri Ferenc közreműködése, valamint Bálint Éva díszletei segítségével a szereplők tánca, szavalata odavarázsolt minket a történelmi események forgatagába. Nagyon jó érzés volt látni az arcokon és végigkövetni a mozdulatokon március 15 e üzenetét. Érti és színvonalasan tolmácsolja minden egyes fellépő, hogy az alkotás, a küzdés, a kitartás és nem utolsó sorban a közös cél tart öszsze nemcsak egy évfolyamot, hanem egy nemzetet is. MLK Német nyelvi siker Ez év márciusában az érdi Batthyány Általános Iskola és Sportiskolában már 19. alkalommal került megrendezésre a 4. osztályosok számára az idegen nyelvi területi verseny. A mi iskolánk tanulói német nyelvből indultak a megmérettetésen. A 4. c osztályos tanulók nagy izgalommal és szorgalommal készültek az első, iskola falain kívüli feladatra. Számukra ez hatalmas kihívás volt, mivel ők szakköri formában, a délutáni órákban tanulják ezt a ma már kevesek által választott nyelvet. Fáradságos munkájukon, lelkesedésük kerekedik felül nap mint nap, s teszi lehetővé, hogy még versenyeken is ringbe szálljanak. A jó hangulatú, vidám versenyen, az érdekes, izgalmas, tudásra épülő feladatok elkápráztatták a gyerekeket. Minden csapat alapos felkészültséggel küzdött a jó helyezések megszerzésért. A mi csapatunk különös nagy odaadással küzdött és mutatta meg tudása legjavát. Bizonyítva mindenkinek, hogy a német nyelvből is lehet alapos felkészüléssel és tudással eredményesen szerepelni, ha komolyan foglalkozunk vele. A végeredmény kihirdetésénél nagyon örültünk, hogy a sok munka meghozta gyümölcsét. Elhoztuk a II. helyezést, nemes versengésben megelőzve az érdi és a százhalombattai csapatokat. Büszkék vagyunk rátok! Köszönjük nektek Zsigmond Eszter, Sárosi Dénes, Márkus Bence, Csoma Bálint ezt a szép sikert! Gratulálunk, és csak így tovább! Felkészítő tanár: Kovács Gáborné Kirándulás, Máriaremete Március 24 e, szombat, munkanap, nos így kezdődött Ezt a dolgos napot aktív természetjárással kívántuk eltölteni, annak reményében, hogy a tavaszi tőzike, a nőszirom és a keltike szépsége hamarabb rögzül majd valamennyi résztvevő memóriájában, mintha ezt az osztályterem falai között próbáltuk volna megtenni. Az a néhány kilométer gyaloglás pedig állóképességük fejlesztésére lesz jótékony hatással. Gondoltam én Akkor még nem sejtettük mi vár ránk, János bácsi vezetésével. Máriaremetére busszal érkeztünk. Eddig rendben is volt minden. A Remete-szurdokon át eljutottunk a Remete-barlangig, ahol egy pillanatra elképzeltük régi-régi őseink viszontagságos, kissé hideg barlanglakásában a mindennapjaikat. Eddig a pontig csak csendes, langy tavaszi sétának tekintettük utunkat, ahol virágok nézegetésével múlatjuk az időt. Hamarosan rájöttünk ez így tévedés; a bemelegítésen vagyunk túl. A táv java része ezután következik. A Remete-hegyre való feljutás már erőt próbáló mutatvány volt, és a helyzet csak egyre fokozódott. Kitömött hátizsákjainkkal, azt nem mondom, hogy könnyedén, de feljutottunk, azaz felmásztunk következő állomásunkra, a Zsíros hegyre. A látvány azonban mindenért kárpótolt. Madártávlatból szemlélhettük Pilisvörösvárt, Solymárt. A tiszta időnek köszönhetően pedig láthattuk a Pilis és a Visegrádihegység vonulatait. Következett Nagyszénás. Itt, a kissé elcsigázott csapat, bár lehet, hogy csak nekem tűnt úgy, megpihent a szeles dombtetőn. És a távolban feltűnt Nagykovácsi templomtornya, ami küldetésünk végét jelentette. Ott várt minket a busz! Oda már gyakorlatilag legurultunk, na jó, csak vicc volt. Hegynek föl, és hegyről le, cirka 12 kmt tettünk meg valamennyien, anélkül, hogy bárkinek panaszkod(hat)tunk volna. Hiszen nem is volt miért Minden 3.a és 3.b osztályba járó gyerek büszke lehet magára, hogy megtette ezt a maratoni távot. Remélem sokáig emlékezni fogtok rá! Büszke vagyok a szülőkre is, akik vállalták, (gyanútlanul), hogy velünk töltik ezt a napot. Köszönöm Nekik! Köszönjük János bácsinak is a hozzáértő vezetést! Varró Éva

15 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 15. oldal Iskolai hírek Tojásfestés a könyvtárban A Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár március között tojásfestés írókával című foglalkozást szervezett az óvodások és iskolások számára, amire kisdiákjaink nagy örömmel jelentkeztek, teljes létszámmal kitöltve minden megadott időpontot. Minden gyermek vitt magával néhány darab kifújt tojást, melyet a helyszínen írókával mintázott meg. Judit néniék nagyon kedvesen, barátságosan fogadtak bennünket. Segítettek megismertetni a technikát: mintázást, festést, melegítést és dörzsölést. Az elkészült hímes tojásokat nagy örömmel vitték haza a gyerekek. A könyvtáros nénik értékes programja biztosította, hogy a kisgyermekek megismerjék és emlékezetükbe véssék a húsvéttal kapcsolatos népi hagyományokat, népszokásokat. Hasznos és kellemes időtöltés volt mindenki számára a könyvtárban töltött pár óra, ugyanis nagy szükség van arra, hogy a mai fiatalok tiszteljék, megbecsüljék elődeink életét. Halkovics Jenőné Helyesírási verseny a Teleki Sámuel Általános Iskolában Az érdi Teleki Sámuel Általános Iskolában az idén tavasszal is megtartották a már hagyományosnak mondható alsó tagozatosok helyesírási, valamint az osztályosok anyanyelvi és kommunikációs területi versenyét. A tárnoki iskolát 6 tanuló képviselte a megmérettetés helyszínén. 2. évfolyam: 2. b Kovács Olivér, 2. c Poszmik Zsuzsanna 3. évfolyam: 3. b Gergely Mátyás 3. c Radnai Réka 4. évfolyam: 4. c Fodor Regina és Csoma Bálint A környék mintegy 10 iskolájának hat évfolyamából, 2-2 tanuló vett részt a tudáspróbán. Némi fejszámolás..: ez mintegy 120 diákot jelent. Így utólag bevallom, féltettem is egy kicsinyt őket Na, nem a tudásuk miatt, abban bíztam sokkal inkább, hogy ilyen sokadalomban, ismeretlen helyszínen, nehogy bonyodalmat okozzon a megfelelő tanterem megtalálása. Nos, nemcsak hogy nem vesztek el, de még elveszettnek sem érezték magukat, hiszen derekasan helytálltak a versenyen. Valamennyien büszkék lehetnek magukra, és mi Rájuk, hiszen mindanynyian az évfolyamuk versenyén az első harmadban teljesítettek. Fodor Reginát pedig csak 1-2 pont választotta el a dobogótól. Aggodalomra semmiképp nem volt okom, hiszen dolguk végeztével, sikeres szerepléssel a zsebükben, oklevéllel a kezükben egykettőre visszataláltak hozzám. Gratulálok mindenkinek! Ügyesek voltatok! Varró Éva Színházban volt a 4. c osztály Március 24-én a Kolibri Színházban megnéztük Shakespeare: Szentivánéji álom című, gyermekek számára átdolgozott darabját. Izgalommal indultunk az előadásra néhány 2. és 3. b osztályos társunkkal és a tanító nénikkel együtt. Amikor megérkeztünk, az előtérben a már ismerős gyönyörű látvány fogadott minket: körben a falakon csodaszép esőerdőt ábrázoló festmény zöldellt. A színdarab kezdetéig kicsit sokat kellett várni, de megérte. Volt, aki addig a büfében nézett körül. Az előadáson bábokkal és élő színjátékkal szórakoztattak bennünket. Egyedi effektekkel fűszerezték a műsort. A színészek beleélték magukat a szerepükbe. Sokat nevettünk, mindent megtettek a közönség jókedvéért. Szerencsésnek vallhatjuk magunkat, hogy megtekinthettük az előadást. Mindenkinek ajánljuk, ha teheti, nézze meg! Csoma Bálint, Fodor Regina, Kruchió Áron, Márkus Bence, Orosz Hajnalka, Pintye Virág, Szokolai Réka (4. c osztályos tanulók) Költészet napi verseny Április 11-én, József Attila születésnapján rendeztük meg költészet napi vetélkedőnket. Első fordulója az ő életútjára, verseire vonatkozott, míg a második részben az olvasottságé, tájékozottságé volt a főszerep. Az induló nyolc csoportban 3. és 4. osztályos tanulók versengtek egymással. Gyermekeink kitűnően vették az akadályokat annak ellenére, hogy József Attiláról bővebben csak a felső tagozaton tanulnak. Mivel a vetélkedőt már márciusban meghirdettük, a diákok könyvtárban, interneten olvastak a költővel kapcsolatos fontosabb információk után. A verseny jó hangulatban zajlott, és mindenki tanult valami újat József Attilával, történelmünkkel, a mitológiával kapcsolatban. Bóni Cecília Rákóczi-napok 2012 Március utolsó hetében emlékeztünk meg iskolánk névadójáról, II. Rákóczi Ferencről, aki március 27-én látta meg a napvilágot Borsiban. Idén is hagyományos rendezvénysorozatunkkal tisztelegtünk nagy fejedelmünk emléke előtt. Alsó tagozatos programok: Előzetes feladatként gyerekeink lerajzolták, megfestették Rákóczi arcképét, de voltak, akik zseniális kifejezésmódot alkalmaztak: megalkották a vezért gyurmából, vasalható gyöngyből és fűszerekből is. E színvonalas alkotásokat a mai napig megcsodálhatja bárki, aki az alsó tagozat épületébe látogat. Továbbiakban vers- és prózamondó, valamint népdal versenyek következtek, melyeken tanulóink két korosztályban mérettethették meg magukat. Külön szavaltak és énekeltek az 1-2. és 3-4. osztályos diákjaink. A zsűri minden produkciót értékelt és jutalmazott. A legjobbakat a Rákóczi-ünnepély keretében emelte ki és díjazta igazgatónk. Felső tagozatos programok: Itt először a hagyományos körzeti komplex természettudományi verseny került megrendezésre. Érd, Diósd, Budapest, Kápolnásnyék és természetesen Tárnok 7. és 8. évfolyamos diákjaiból alakított 4-4 fős csapatok matematika, fizika, kémia és biológia témakörökben küzdöttek meg a helyezésekért. Másnap a vers- és prózamondó verseny következett. A zsűri évfolyamonként értékelte külön a vers-, és külön a prózamondókat. Harmadnap a népdalversenyre került sor. A két verseny díjazottjainak előadását április 11-én, a költészet napján diáktársaik is megismerhették. A szünet után került megrendezésre a magyar feltalálók, felfedezők és tudósok verseny az 5-6. és 7-8. évfolyamosok között. A vetélkedősorozatot a Rákóczi és kora osztályok közötti küzdelem zárta. Erre előzetesen is kellett készülni: zászlókészítéssel, csatakiáltással, jelszóval, mondagyűjtéssel. A megmérettetésen pedig futárok hozták a csapatok számára az elméleti, gyakorlati és ügyességi feladatokat. Jövőre is hasonló nívós eseményekkel szeretnénk emlékezni iskolánk névadójára. Bóni Cecília

16 16. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS Iskolai hírek Megemlékeztünk II. Rákóczi Ferenc születéséről és haláláról Névadónkra emlékezni mindig egy dicsőséges pillanat, de amikor ezen szerepek megformálását olyan tanulóink vállalják, akiknek problémát jelent az olvasás, a hosszú ideig tartó figyelem, a monotónia tűrése, az összpontosítás egy feladatra, az órákig tartó próbák, a nem csinálom, majd mégis, hiszen így megismernek a többiek, akkor ez a pillanat még mélyebb nyomot hagy a hallgatóságban. Az idén ez így történt nálunk, hiszen a Szakszolgálat által biztosított fejlesztő foglakozásokra járó gyerekek fogtak össze olyan társaikkal, akiknek az életük mentesebb a problémáktól, és szöveget, verset, táncot, mozdulatokat betanulva adták elő a nagy napon a fejedelem életéről és haláláról szóló történetet. Cum Deo pro patria et libertate (II. Rákóczi Ferenc március 27. Borsi április 8. Rodostó) Születésének 336. évfordulóján emlékezzünk Magyarország vezérlő fejedelmére, erdélyi fejedelmünkre. Népünk lelkében ma is tisztalelkű, becsületes vezetőként él tovább emléke, mert kitartott a magyar függetlenség ügye mellett, a kuruc szabadságharc zászlajára írt jelszó: Istennel a hazáért és a szabadságért mellett. A fejedelmi sarj az apai részről, nagyapja, dédapja és ükapja, I. és II. Rákóczi György, valamint Rákóczi Zsigmond egyaránt erdélyi fejedelmek voltak, édesanyja, Zrínyi Ilona pedig Zrínyi Péter horvát bán és Frangepán Katalin lánya, a költő Zrínyi Miklós unokahúga volt. I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fiaként 1676.március 27-én olyan országban született, amelynek középső részén még a török volt az úr, nyugati és északi része pedig a magyar királlyá koronázott német-római császár fennhatósága alatt állt. Nagyanyja halála után Ferencet Kollonich Lipót bíboros gyámsága alá helyezték, s rögtön el is szakították anyjától, elküldve Dél-Csehország egyik kis városkájába, Neuhausba, ahol jezsuita iskola működött. Egy tanára így jellemzi az ifjút: Nagy és fejlett termetű. Magyarul és latinul szinte folyékonyan beszél. Haja nem rövidre nyírt, hanem vállára omló fürtöket visel. Egész valójában semmi középszerű nincs. Beszéde, magatartása járása mind méltóságteljes, fejedelemhez illő minden kevélység nélküli; amilyen nemes, olyan emberséges, jóllehet tekintélyét mindig megőrzi. Tanulmányait Prágában, Firenzében és Rómában folytatja, majd Bécsbe látogat nővére hívására tavaszán néhány kisnemes és jobbágy keresi fel, hogy a készülő felkelés élére fejedelmet találjanak. Ettől kezdve folyamatosan nő hadainak száma. Fontos államszervezési feladatok is megfogalmazódnak ezen években: érdekegység, intézményesülés, reformok, európai jelenlét május 1-jén főnyi katonaság 149 zászlót földbe szúrva, leteszi a fegyvert, Rákóczi megkezdi bujdosását, és 1720-tól a Márvány-tenger partján fekvő város, Rodostó lett a számkivetettek otthona. Mikes Kelemen így ír Rákóczi utolsó napjáról: Rodostó április 8. Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivevé ma közülünk, a mi édes urunkat és atyánkat, három óra után reggel Hoppál Marianna Polgármesteri Hivatal Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. Levelezési cím: 2461 Tárnok, Pf. 3. Polgármester: Szolnoki Gábor Telefon: (23) vagy (23) Személyes: 06 (20) A Polgármester ügyfélfogadásának rendje: A polgármester utasítása alapján külön ügyfélfogadási rendet egyenlőre nem határozott meg. Tekintettel a még mindig folyamatos hivatali- és lakossági igényekre, a polgármester hivatali elfoglaltságaihoz illesztve folyamatosan fogadja az ügyfeleket. Időpontot személyesen a polgármester elérhetőségein vagy a titkárságon kérhetnek. Szervezési Iroda Vezető: Dr. Simon Mária jegyző 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. I. em Tárnok, Pf. 3. Telefon: (23) Fax: (23) Titkárság: Telefon: (23) vagy (23) /120 mellék Fax: (23) Testületi előadó: Pajter-Szivák Zsuzsa Telefon: (23) vagy (23) /107 mellék A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának rendje: Hétfő: Szerda: A Polgármesteri Hivatal munkarendje: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Ebédidő:

17 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 17. oldal Táncház extrával Azt minden néptáncos vagy a néptánc iránt csak érdeklődő tudja, hogy a Hajtóka Egyesület minden hónapban táncházat tart a művelődési házban. Azt is tudják a tárnokiak, hogy a Tárnoki Lokálpatrióták Egyesülete időrőlidőre pódiumbeszélgetéseket szervez, hogy jobban megismerhessünk érdekes embereket. Április közepén a két civil szervezet összefogott és a táncház kezdetét elodázva két néptáncossal, koreográfussal: Kovács Henrikkel a Táncművészeti Főiskola Néptánc Tanszékének adjunktusával és az ő egyik mesterével, Hájas Tiborral folyt a diskurzus. Persze a program tánccal kezdődött: a Bara Zenekar lassút húzott, a két vendég pedig improvizált. Saját táncos-koreográfus életútjuk ismertetésének legfőbb motívuma az volt, hogy a táncban mindenkinek a saját táncát kell járnia. Azt kell megtalálnia önmagában. A tánc történetéről szólva elmesélték, hogy a különböző néptáncegyüttesek, a színpadon bemutatott néptánc eredete a 30-as évek Gyöngyösbokrétamozgalmában gyökerezik, aztán voltak a gyökerektől némiképp már elszakadó együttesek, majd a táncházmozgalom indulása idején a 70 es években ismét a gyökerek felé fordultak a néptáncosok. Mára pedig már a nagy együttesek sem egy tájegység, hanem egy egy falu táncait állítják színpadra. És azt is elmondták, hogy hitük szerint a néptánc jövője is a hagyományőrzés. Egyedül a helyi hagyományok, értékek felkutatása és megőrzése az, ami alkalmas arra, hogy a népzenét és néptáncot napjainkban is fogyasztható szórakozási formává tegye. Ráadásul a hagyományok ismerete és életben tartása közösséget tud kovácsolni, tartást tud adni az embereknek, amire a mai globalizált világban nagyon nagy szüksége van az embereknek. Természetesen a beszélgetést nem fejezték be, csak abbahagyták, hisz hamar elszaladt az idő és már mindenkinek viszketett a talpa. A Bara Zenekar tehát rázendített elsőként moldvai dallamokra Halmos B. Ágnes A hónap fotója A legkisebb Tárnokhír rajongó: Judák Szemere. A fotót készítette: Judák Zsuzsa Amennyiben Önnek is van szép tárnoki képe, kérjük, küldje el szerkesztőségünkhöz. A legjobb képet minden hónapban közzétesszük lapunkba. E.mail:

18 18. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS Óvodai hírek Áprilisi Pitypangos titkok VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ Légy, mint a forrás, amely örökké túlcsordul, s nem mint a tó, amelyben mindig ugyanannyi víz van. Ebben az évben 2 napos programmal készültünk a víz világnapjára. Március 22-én mindenki kék ruhába öltözött. Reggeli előtt meghallgatták a Kispatak meséjét, majd ellátogatott hozzánk a Gézengúz együttes, akik különböző vízzel, kapcsolatos dallal hangolták rá a gyerekeket a további tevékenységekre. A műsor után csoportonként váltakozva kerültek a gyerekek 1-1 feladathoz. Az udvaron mozgásos és ügyességi feladatok vártak a kis vízcseppekre. Vízzel teli palackkal kellett átkelni hídon, kikerülni pocsolyát, átugrani a jéghegyet, és téglákon visszamenni a patak másik partjára. Eközben egy asztalnál vizet kellett kanállal tányérból pohárba átmerni, vízből állatokat csukott szemmel kihalászni. A sokféle játék között volt teknős tojás dobáló verseny is. Akik bent maradtak, barkácsolhattak: dugóval aranyhalat, szivaccsal teknőst. Gyurmából vízi állatok, papírból, pedig halacskák készültek. Akiknek volt kedve még mandalát is színezhetett. Orsi néni különböző kísérleteket csinált a gyerekekkel. Ízesítették, színesítették a vizet. Megnézték, mi süllyed el, és mi lebeg. Munka közben vizes zenéket hallgattunk, énekeltünk. A végén mindenki egy nyakláncot kapott a 2012 es vízvilágnap logójával. A második nap kirándulni indult óvodánk apraja és nagyja. A kicsik a Benta patakhoz, a nagyobbak, pedig a halas tóhoz. Tízórai után felkerekedtünk, és elindultunk árkon-bokron által, háton hátizsákkal. Útközben megnéztünk több régi forrást, tavat, és annak növényeit. Majd átkeltünk a Benta patak hídján, ahol elidőzve a folyókról beszélgettünk. Majd még egy kis séta után elértük úti célunkat a tárnoki halas tavat. Sokan horgásztak a parton, amit a gyerekek síri csendben, kíváncsian figyeltek. Megbeszéltük a horgászás kellékeit, fortélyait, majd elérkeztünk egy tisztásra, ahol lepihentünk. Előkerültek a hátizsák rejtekéből, az otthonról hozott finomságok. Nagy szerencsénkre találkoztunk egy eltévedt mocsári teknőssel, amit viszszavittünk a tóhoz, miután alaposan szemügyre vettük. Verseltünk, énekeltünk, majd elindultunk vissza az óvodába. Kellemesen elfáradtunk, de azért a kicsiknek tartottunk egy kis élménybeszámolót. Kardos Ildikó óvodapedagógus Víz Világnapja a tárnoki tónál, Mesevár óvoda kirándulása Március 28-ra szerdára terveztük első kirándulásunkat a víz világnapja alkalmából a tárnoki halastóhoz. Aggódva figyeltük az időjárás jelentést, hogy el tudjunk indulni, első hosszabb sétánkra, amit a szülőkkel együtt terveztünk. Szerencsére kegyes volt hozzánk az időjárás, mert ragyogóan sütött a nap, kellemes meleg volt. Izgatottan érkeztek hátizsákjukkal reggel a gyerekek. Akiket szüleik kísértek el, csak reggeli után érkeztek. A Malacka kiscsoportosokat 13 szülő kísérte a legkisebbeket Kanizsai Beáta szülő vállalta, hogy autóval a játékokkal együtt (sporteszközök, karika, frizbi, labda, tollas, kötél stb. ) leviszi. A Micimackó, Kenguru és Malacka csoport izgatottan indult a hoszszú útra a Benta-patak parton. Utunk során láthattuk az ébredező természet szépségeit. Virágoznak a fák, csicseregnek a madarak, különböző bogarak, békák, siklók a vízparton élvezték a napsütést. A Halastóhoz kb. egy órás sétával értünk le, ahol már várt bennünket Borsós Lajos halőr, aki előkészítette a sütéshez szükséges faanyagot. Virslit vettünk, amit profi szakácsunk Bottyan Jorge Esteban szülő saslikszerűen felfűzött (virsli, szalonna, hagyma). Külön a felnőttek részére szalonnát sütött. A friss kenyerünket a Sercli pékségből Marika adta nekünk ismét ajándékba, amit külön köszönünk sok éve már. A frissítő kávénkról Szegedi Rita anyuka gondoskodott. Evés és ivás után boldogan játszottak együtt a friss levegőn a gyermekek, anyukák, apukák, dadus és óvó nénik. Délután a hazafelé vezető út már kissé lassabban ment, igencsak vonszolták a gyerekek a lábaikat a fáradtságtól. Úgy gondolom, hogy az immár hagyománnyá vált kiránduláson igen kellemes jó hangulatú napot töltöttünk el együtt. Legközelebb a középső és nagycsoportos gyerekekkel, vonattal utazunk az Eleven parkba Budapestre. Ilyés Lászlóné óvodapedagógus A Mesevár Óvoda (Templom u. 14.) vendége volt Áprily Géza előadóművész Évek óta ellátogat óvodánkba Áprily Géza a nevelési év különböző időszakában, az idén április 14-én tudott jönni, hogy elszórakoztassa gyermekeket. Műsorára jellemző, hogy mindig jó hangulatban telik, rendkívül jól szórakoznak vicces, humoros zenés előadásán. Minden alkalommal bevonja a szórakoztatásba a gyermekeket is. Most zenészekre volt szüksége, hogy ne csak ő zenéljen, hanem egy egész zenekart hozzon létre. Ennek köszönhetően az ovisok megismerkedhettek számukra ismeretlen, vagy ritkán látott, hallott hangszerekkel is. Természetesen a nagyok közül sokan szinte az összeset ismerték, nem okozott nekik problémát ezeknek a megnevezése. Nagyon tetszetős dolog volt, hogy a karmester nem csak kiosztotta ezeket a hangszereket, hanem be is mutatta külön-külön a gyermekeknek ezek hangját, használatának módját. A kiválasztott zenekari gyerekeknek így már semmi kétségük nem volt afelől, hogy képesek lesznek megszólaltatni majd a rájuk bízott hangszereket. Mivel nem vagyunk zene-ovi, természetesen a ritmus néha nem volt egybecsengő, de ettől eltekintve kellemes hangzást adott a daloláshoz. Akik nem muzsikáltak, hangjukkal kapcsolódtak be a zenekarba, ugyanis Áprily Géza rövid dallamokat tanított, amiket együtt énekelhettek. Összességében kellemes délelőtti szórakozást nyújtott óvodánk aprajainak. Székesváryné Vincze Gabriella óvodapedagógus

19 2012. MÁJUS TÁRNOKHÍR 19. oldal Óvodai hírek Víz világnapja a Mesevár Óvodában inkább a kölnis locsolkodás az elterjedtebb. A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. Természetesen óvodánk ünnepköréből e nap ünneplése sem maradhat ki. Már a hét folyamán a víz volt a központi téma minden csoportban, minden foglalkozás középpontjában állt. Elbeszélgettünk a gyermekekkel a fontosságáról, felhasználásának kimeríthetetlen tárházáról. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hisz majdnem óvodánk szomszédságában csörgedezik a Benta-patak, ahova ki is látogattunk. Tigris csoporttal előre készítettünk parafából, hurkapálcikából tutajt, melynek vitorlája száraz diófalevél lett. A Nyuszi csoport gyerkőckéi papírból készítettek hajtogatás technikájával hajót, valamint a Füles csoport picinyei szintén parafából tutajokat. Felsétáltunk a hídig, ahol vízre tettük picike vízi járműveinket, ám sajnos túl gyenge volt a patak sodrása, így nem nagyon akartak azok elindulni. Ezután megpróbáltuk a hídról ejteni a patakba a tutajokat, egészen a közepén, ahol erősebb volt a áramlás, így azok magabiztosan nekiiramodtak. A gyerekek hangosan drukkoltak a saját csoportjuk által készített mini vízi közlekedési eszközüknek. Lassú sétával elkísértük őket egy darabon a parton, majd szépen visszaballagtunk óvodánkba. Székesváryné Vincze Gabriella óvodapedagógus április 4-én szerdán a gyermekek szép ünneplő ruhában, és nagy izgalommal telve érkeztek az óvodába, hisz aznap kezdetét vette a húsvétozás. A fiúk kölnikkel, a kislányok pedig kis kosarakban tojásokkal érkeztek. Először minden csoportban a kisfiúk egyesével meglocsolták a kislányokat, hogy el ne hervadjanak, melyért cserébe szép, színes tojásokat kaptak jutalmul. Ezután a fiúk átmentek a többi csoportba is, hogy az ottani leányokat is alaposan megöntözzék. Sok kisfiúnak kicsinynek bizonyult a kosárkája, melybe gyűjtötte a tojásokat, így az ovis zsákokba kellett azokat tenni, hogy tudjon tovább gyűjtögetni. Természetesen a felnőttek sem maradhattak ki a jóból, minket is értő gondossággal meglocsoltak a srácok. Illatfelhőben úszva, kissé mámorosan az illatok kavalkádjától, nekiindultunk ajándékkeresőbe. Hihetetlen izgalommal szaladtak ki a gyerkőcök az udvarra, hogy felfedezzék, vajon hozott e valamit a nyuszi, és ha igen, vajon mit? Úgy tűnik, jó gyerekek voltak, mert itt-ott megbújtak az udvaron az ajándékok. Néhányan a bokrok alján lelték meg meglepetésüket. Sugárzó arccal nézegették ajándékaikat, boldogan mutogatva egymásnak, hogy mit kaptak. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy az édességet, amit a nyuszi hozott nekik, azt majd csak otthon fogyaszthatják el, hisz az ebéd még hátra volt. Nagyon jól sikerült, vidám délelőttünk volt. Fiúknak: Jó reggelt, jó reggelt, Kedves liliomszál! Megöntözlek rózsavízzel, El ne hervadozzál! Lányoknak: Köszönöm, hogy köszöntöttél, Rózsavízzel megöntöztél, Én is köszöntelek Téged, Tojás lesz a fizetséged! Székesváryné Vincze Gabriella óvodapedagógus Húsvétozás a Mesevár Óvodában (Templom u. 14.) Április első hetében már a húsvéti ünnepkör körül forgott a világ óvodánkban. Tanultuk a dalokat, húsvéti-locsolóverseket, barkácsoltunk, valamint a termeket is az ünnepnek megfelelő díszbe öltöztettük. Beszélgettünk a gyermekekkel, hogy régen hogyan zajlott a húsvéti locsolkodás, amikor vödör vízzel locsolták a fiúk a lányokat. Igaz, falun ez még most is él, de manapság már

20 20. oldal TÁRNOKHÍR MÁJUS AUTOMATA MOSÓGÉP JAVÍTÁS GA- RANCIÁVAL HÉTVÉGÉN IS JAVÍTÁS ESETÉN INGYENES KISZÁLLÁS TELEFON: 06 (20) Bioenergetikus gyógyító! Függőségek kezelése, méregtelenítés Stresszoldás, lelki problémák oldása Reiki Kristályterápia Akupresszúra, reflexzóna masszázs. Hívjon bizalommal: IDŐSGONDOZÁST VÁLLAL pedagógus végzettségű, katolikus vallású hölgy, nagy gyakorlattal! Telefon: 30/ Kertépítés-karbantartás, sövénynyírás, gyeptelepítés, térburkolás, támfalépítés, öntozõrendszer telepítés. Kapuvári Tamás okl. agrármérnök Tel: 0630/ FÁJ A VÁLLA, DEREKA, LÁBA, HÁTA! GYÖNGYÖS, MASSZÕR REGENERÁLJA! ISMERJE MEG ÉS PRÓBÁLJA KI A MASSZÁZS JÓTÉKONY HATÁSAIT! egészség megőrzése, stressz oldás, javítja a mozgásrendszer, anyagcsere folyamat a bőr, vér-nyirokér keringések állapotát. Teljes testi-lelki felüdülés. Bejelentkezés szombati napokon időpont egyeztetéssel. Lajosiné Szabó Gyöngyi 06 (30) Spirituális Gyógyító, tanító (Reiki Mester ) spirituális köröket tartok, test lélek szellem harmonizálása, tanácsadás stressz oldás, gyógyítás, lelkek hazasegítése,gátak feloldása, a tudat más szintjének stimulálása. hívjon ha szükségét érzi: APRÓHIRDETÉS Takarítás, gyermekfelügyelet Nyugdíjas, de fiatalos hölgy vállal takarítást és gyermekfelügyeletet. Pörgős, precíz, gyors munkavégzés! Megbízhatóság és pontosság! Érdeklődni a es számon lehet! Varrás! Vállalom új ruhák készítését Burda szabásminta alapján, nadrágok, szoknyák felhajtását, cipzár bevarrását, ruhák, kosztümök méretre alakítását, függönyvarrást, egyedi varrási igényeket (külön megbeszélés szerint). Érdeklődni a es számon lehet! Ennyiért megéri! Újszerű, nagyméretű, 7 személyes taximmal, rendkívüli kedvezményekkel várom tisztelt megrendelőimet! Ízelítő áraimból: Tárnok-Keleti pu: Ft Tárnok-Reptér: Ft Tárnok Bécs: Ft Tel.: (06) (City taxi üzleti partnereitől megrendelést nem áll módomban fogadni) Tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj február 1-jei hatállyal életbe lépett törvénymódosítás értelmében tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj, ami azokat sújtja, akik rácsatlakozhatnának a csatornahálózatra, de ezt mégsem teszik meg. A talajterhelési díj a környezetterhelési díjak egyike, amelyet a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, megóvására való ösztönzése, valamint a környezet és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása céljából évben fogadott el az Országgyűlés. A díj mértékét is törvény határozza meg. Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. A jelentős mértékben megemelt díj arra ösztönöz, hogy az eddig vonakodó ingatlantulajdonosok mielőbb rákössenek a rendelkezésre álló csatornára. Akik nem csatlakoznak rá a csatornahálózatra, köbméterenként 3600 Ft talajterhelési díjjal kötelesek számolni, amit az idei vízfogyasztás után jövőre kell bevallani, megfizetni. Kérünk minden tárnoki lakost, hogy saját érdekében, lehetősége szerint mielőbb kössön rá a csatornára, mivel a talajterhelési díj mértéke jelentősen meghaladja a csatornaszolgáltatás díját. Adó Iroda A Tárnokhír következő száma június elején jelenik meg. A lapzárta ideje május 15. Felkérünk minden intézményt, szervezetet és olvasóinkat hogy aktuális híreiket, felhívásaikat és programjaikat tartalmazó írásaikat a közlendő fényképekkel együtt elektronikus adathordozón (floppy, CD) adják le az önkormányzat titkárságán Cseresnyés Attila felelős szerkesztő részére. Elküldhetik ben is a tarnok.hu vagy Szolnoki Gábor polgármester részére a hu címre. Felhívjuk a vállalkozók és hirdetőink figyelmét is, hogy lapunk már havonta jelenik meg, példányszámát pedig 3700-ra emeltük, terjesztését díjmentessé tettük. Amennyiben vállalkozásukat, szolgáltatásaikat hirdetni szeretnék, hívják Cseresnyés Attila felelős szerkesztőt a 06 (20) telefonszámon vagy juttassák el hirdetéseiket a fenti címekre. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy félre teszünk minden egyes példányszámból az önkormányzat titkárságán, így további igényeket is ki tudunk elégíteni, illetve tudunk adni azoknak, akik valamilyen okból nem jutottak egy-egy példányszámhoz. Szerkesztőség

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE 8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendje Első tanítási nap 2011.szeptember 1. Őszi szünet Téli szünet Az őszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Programfelelős: Tóth Erzsébet tanító Célcsoport: Tiszadobi Széchenyi

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben