RÉVÉSZ OPTIKA. alapítva: Nyitva: H-P.: 9-17h Szo.: 9-12h

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉVÉSZ OPTIKA. alapítva: 1992. Nyitva: H-P.: 9-17h Szo.: 9-12h www.reveszoptika.hu"

Átírás

1

2 RÉVÉSZ OPTIKA alapítva: 1992 Pomáz, Hõsök tere 5. (a református templom mellett) Tel./fax: (26) Pilisvörösvár, Fõ út 87. Tel./fax: (26) COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT, KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS, SZEMÜVEGVÉNY BEVÁLTÁS, EGÉSZSÉGKÁRTYA ELFOGADÓ HELY Hagyományos és digitális fotókidolgozás Nyitva: H-P.: 9-17h Szo.: 9-12h

3 HÁZUNK TÁJÁN Polgármesteri beszámoló Török István, Csobánka polgármestere minden hónapban beszámol lapunk hasábjain az elmúlt idõszakban történt fontosabb eseményekrõl. Ezúttal a december 20-a óta eltelt idõszakról. 3 Jól kezdõdött az Újév a rászoruló csobánkaiak számára. Az elõzõ év több hasonló akciója, pontos, tényleges és gyors elszámolása alapján a Központi Élelmiszerbank vezetõje hívott fel január 6-án azzal, hogy azonnali szállítással és 6 napon belüli elszámolással több élelmiszert tudnak biztosítani. Január 7- én, 8-án és 9-én helyi fuvarossal az élelmiszereket leszállíttattuk. A Közösségi Házban tároltuk le a kg lisztet, liter UHT 2,8 %-os tejet, kg 4 tojásos tarhonyát, kg 4 tojásos cérnametéltet, valamint db gyümölcs-joghurtot. A leszállítással egy idõben a Hivatal szociális elõadója, Kiss Marika a naprakész nyilvántartás alapján több mint 400 rászorulót - egyedülállót és családot - írásban értesített a kiosztás menetérõl és napjáról. Rajta kívül köszönetet kell mondani a Szociális és Kisebbségi Bizottság valamennyi tagjának és elnökének, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, valamint az alpolgármester úrnak. Az õ részvételük és munkájuk biztosította ugyanis, hogy (az eredetileg munkanapnak kikiáltott) január 10-én, szombaton, reggel 8 óra és 16 óra között rendben, fegyelmezetten, valamennyi rászorulónak kiosztásra került az egyébként 2,6 millió forint piaci értékû élelmiszer-adomány január 14-én a névre szóló, saját aláírással ellátott kimutatásokat az Élelmiszerbank központjába beküldtük. A pomázi székhelyû önkéntes tûzoltóság 2008 évi vonulási jelentését elkészítette. (Az önkéntes tûzoltóságot a szerény összegû állami támogatás mellett öt település köztük Csobánka lakosságarányosan tartja fenn, mûködteti.) A év ellátásra vonatkozó kivonulási száma 187, ebbõl 92 tûzeset, 82 káreset, egyéb 13. A településünkre vonatkozó adatok a következõk: tûzeset 11, káreset 9, egyéb 2 összesen tehát 22 kivonulás január 17-én immár harmadik alkalommal került sor a TOP 12 Országos Keresztrejtvényfejtõ Verseny (OKFV) lebonyolítására a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtárban. Az ország szinte minden megyéjébõl érkeztek a nagytudású versenyzõk. Településünket Bartha Gyula képviselte. A házigazda gondosságával elõkészített terepen nagy szellemi csatát vívtak a versenyzõk. A speciális feladvány igen bonyolult és összetett volt, nem valamiféle mezei keresztrejtvény, ezért a 16 fõs mezõnybõl sokan menet közben (4-5 óra gondolkodás után) feladták. Dobogós helyezettek: az elsõ István György Miskolc, a második Balen Ferenc Martfû, a harmadik dr.varga Sándor Tiszaújváros lett. (Az csak a véletlennek köszönhetõ, hogy az elsõ helyezett egyben a TOP 12 társaság Elnöke.) 2008 decemberében volt öt éves a csatornahálózatunk. A település teljes belterületén a rákötési arány azóta meghaladta a 95%-ot. Az öt éves üzemeltetési idõ alatt a gravitációs rendszeren fõleg a kezdeti idõszak alatt a nem rendeltetésszerû használatból adódó dugulások okoztak üzemzavart. Sajnos a négy átemelõ közül leggyakrabban a sportpálya melletti szivattyúk voltak kitéve a legnagyobb igénybevételnek, a sok darabos szennyvíz átemelése miatt. Sõt 2007-ben ilyen okból szivattyút is kellett cserélni több százezer forint értékben. A nyomottvezetékes rendszereknél közel 420 ingatlannál van szennyvíz-szivattyú, amelyek közül a meghibásodási arány nem érte el a 10 százalékot. A Nádas utcai átemelõ és a pomázi befogadó közötti nyomott szakaszon nem volt üzemzavar. Egyébként az öt év alatt összesen 550 ezer m 3 szennyvíz távozott Pomázon keresztül a szentendrei tisztítóba. (Havi átlag m 3.) 1992-ben elsõsorban az általános iskola pedagógusaiból 18 fõ alapította meg a Csobánkai Gyermekekért Alapítványt. Az alapítók 5 fõs kuratóriumot jelöltek ki, amelynek az elnöke a mai napig Csúzi István volt iskolaigazgató. Tekintettel az egyéb személyi változásokra, valamint az egyre nehezebb gazdasági helyzetre, mindenképpen szükséges az Alapítvány mûködését élõvé tenni. (A megszüntetés nem lenne praktikus, mivel az Alapítványnak jelenleg kiemelten közhasznú státusza van.) Felkértem ezért a kuratórium jelenlegi elnökét, hogy végezzék el a személyi változásokhoz szükséges adminisztrációs teendõket. (Tekintettel arra, hogy a jelenlegi öt tagú kuratórium tagjai közül három továbbra is vállalja a tagságot, az összehívandó Alapítványi Gyûlésen az alapító tagok 50+1%-a választhat kettõ tagot és az így kiegészült kuratóriumból elnököt.) Bízom benne, hogy az elsõ félévben lebonyolított változásokkal, az Alapító Okirat megfelelõ módosításával az Alapítvány mûködését biztosítani lehet. Nagy szükség van és lesz rá! Török István Csobánka község önkormányzatának lapja Kiadó: ATAFER Bt. Fõszerkesztõ: Hamvas Atanáz Szerkesztõség címe: 2013 Pomáz, Beniczky u. 45. Telefon: 06/ Nyomda: Agroinform Felelõs vezetõ: Bolyki István A megjelent írások tartalmáért a szerzõ vállalja a felelõsséget. Kéziratot és fotót nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.

4 HÁZUNK TÁJÁN Közmeghallgatás javaslatokkal és vitákkal Csobánka képviselõ-testülete január 29-én nyilvános testületi ülés keretében közmeghallgatást tartott. A Baross Péter Közösségi Ház nagyterme a korábbi közmeghallgatásokhoz hasonlóan telt meg, a tizenkét fõs testület mellett mintegy húsz-huszonöt fõ érdeklõdött még az esemény iránt, mely néhol vitákkal tarkított volt. A közmeghallgatás kezdetén Török István polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd az elõre meghirdetetteknek megfelelõen a közmeghallgatás keretében tájékoztatást adott a község gazdasági helyzetérõl és az idei elgondolásokról. Mint elmondta, 2008-ban Csobánka költségvetésének fõ összege 409 millió forint volt. Az elmúlt évben szigorú gazdálkodást folytatott az önkormányzat, amelynek következtében nem voltak likviditási gondok. Ahhoz, hogy ezt a feladatot sikerült megoldani, nagy segítséget jelentett a faluban tapasztalható társadalmi béke és nyugalom, amely meglátása szerint az utóbbi hónapokban kissé meginogni látszik. A Testület októberi ülésén négy képviselõ mondott le mandátumáról, de bízik abban, hogy a helyükre lépõ új képviselõk rövidesen megismerik az önkormányzat munkáját. Az országosan és világszerte tapasztalható gazdasági válság azonban nem fogja elkerülni sajnos az önkormányzatokat sem, és így további megszorításokra lehet számítani. Szociális téren a községben a helyzet kedvezõnek mondható a polgármester véleménye szerint. Az egészségügy terén tapasztalható helyzetet a községben szintén kedvezõnek ítélte, különös tekintettel arra, hogy nemrég átadásra került a községben az új Egészségház, s így végre kulturált körülmények közé került a felnõtt háziorvosi és a védõnõi szolgálat is, a lakosság nagy megelégedettségére. Ahol viszont komoly problémákat lát, az az utak, hidak karbantartása, felújítása. Erre a célra 2008-ban másfél millió forint állt rendelkezésre, sajnos ez az összeg nagyon alacsony, és szinte semmire nem volt elegendõ. A Hanfland úthelyzetének javítására beadásra került az elmúlt évben egy pályázat, az eredményrõl azonban döntés még nem született. Sajnos az ez évi költségvetés tervezetében sincs erre a célra nagyobb összeg elõirányozva, pedig a murvás utak rendbetétele, s a vízelvezetési problémák megoldása nagyon fontos feladat lenne. Bízik azonban az év folyamán megjelenõ pályázati lehetõségekben. Megemlíti még a Nádas utcában található híd felújításának szükségességét, amelyre ebben az évben hétmillió forintot irányoz elõ a költségvetés. Oktatási téren Török István a három tagintézményt magában foglaló Csobánkai Közösségi Mûhelyrõl ejtett szót, mely két éve mûködik, s élén az elmúlt évben igazgatóváltás volt. Az intézmény igazgatója Papp Andrea. A Közösségi Ház és Könyvtár élén Isépy Gábor áll, az Óvoda élén pedig változatlanul Magyarné Tánczos Klára óvodavezetõ tevékenykedik. Az intézmény-összevonással jelentõs megtakarítást ért el az Önkormányzat, mintegy millió forintnyit. Az Óvodában átmeneti megoldásként a konténerek elhelyezésre kerültek. Meg kell azonban vizsgálni az Óvoda felújításának, bõvítésének lehetõségét, mivel új épület építésére sajnos a jelek szerint nincs pályázati lehetõség. Az iskola és az óvoda mellett 2 gyalog átkelõhely kerül kialakításra a közeli jövõben, ami elõsegíti a biztonságos közlekedést. Környezetvédelem területén elsõként a kommunális hulladékszállítás díjtételeinek erõs növekedését emelte ki. Problémaként számolt be a községen áthaladó forgalom következtében kialakuló illegális hulladék-felhalmozásról. A községi Ravatalozó felújítását szintén fontos dolognak tartja, amelyrõl a lakosság véleménye nagyon kedvezõ. Ismertette továbbá, hogy az elmúlt évben tapasztalható zökkenõmentes gazdálkodás elsõsorban a 2008-ban elfogadott adóemelésbõl származó többletbevételnek tudható be. A befolyt adó mértéke mintegy 110 millió forint volt, ilyen magas összeg eddig sosem állt még az Önkormányzat rendelkezésére. Beszámolója végén ismételten kéri és hangsúlyozza a társadalmi béke és 4 nyugalom fenntartásának fontosságát az önkormányzati munka zökkenõmentes alakítása érdekében, és ehhez a feladathoz kér mindenkitõl segítséget, támogatást az összefogás erõsítése érdekében. A beszámoló után Rostás Tibor kért szót, aki hozzászólásában ismertette, hogy az elmúlt évben újabb civil szervezõdések jöttek létre a községben különbözõ célokkal, mert bizonyos területeken hiányosnak ítélik meg az Önkormányzat tevékenységét, s e területekhez kívánnak munkájukkal segítséget nyújtani a község vezetésének és a Képviselõ-testületnek. Készítettek egy nyilatkozatot is - ezt Rostás Tibor fel is olvasta, amelyet egyeztettek jó néhány civil szervezettel, akik jelezték, hogy e nyilatkozatot aláírásukkal kívánják ellátni. Bartha Gyula a nyilatkozat és a felszólalás hallatán kifejtette, hogy személy szerint is és képviselõként is nagyon örül a civil szervezetek megjelenésének. Jelenlétüket azért tartja fontosnak, mert korábban nem nagyon volt a munkájukat illetõen visszajelzés, pedig mindig is kíváncsiak lettek volna a civil szervezetek, illetve az emberek véleményére. Hozzá csatlakozott a polgármester is, aki maga is nagyon fontosnak tartja a civil szervezetek jelenlétét a község életében, úgymond a közösség motorjainak tartja õket. Ezután Vékássy Bence tett fel kérdéseket a polgármesteri beszámolóval, s ezen belül is a költségvetéssel kapcsolatban. A válaszadást követõen Bányavölgyi Istvánné szólalt fel, akinek véleménye szerint a fiatalok részére elsõsorban munkalehetõséget kellene biztosítani annak érdekében, hogy bevételhez jussanak. Javasolta továbbá a volt Hugibolt helyén egy olyan iroda mûködtetését, amely az idõs emberek problémáinak megoldását lenne hivatott segíteni. A lakossági felszólalások után Takács János képviselõ kért szót, s elmondta,

5 HÁZUNK TÁJÁN úgy látja, amilyen problémák jelenleg a faluban vannak, vagyonfelélés, stb, az elsõsorban a faluvezetés, a polgármester és a jegyzõ személyébõl fakad, s amíg Õk lesznek a falu élén, addig itt változásra nem számíthatnak. Megjegyezte továbbá, hogy túl sok az az anyag, amit egy képviselõnek a testületi ülés elõtt el kell olvasnia. Török István válaszában visszautasította a 11 éves munkájával kapcsolatos kritikát. Úgy vélte, Takács képviselõ úr a maga 1%-os legitimitásával nem kérdõjelezheti meg az õ munkáját, amikor minden alkalommal 70 % fölötti szavazataránnyal kapta meg ezt a tisztséget. "Úgy gondolom, a faluért, tisztességgel, becsülettel és magas erkölcsi szinten dolgozom, nem hatalmi kérdésnek tekintem feladatomat, hanem szolgálatnak. Felkérem a képviselõ urat, olvassa át az általa letett képviselõi eskü szövegét, és annak megfelelõen végezze munkáját a jövõben! Javasolom továbbá, hogy a részére megküldött elõterjesztéseket is tanulmányozza át, és akkor tudni fogja, milyen munkát is kell végeznie tiszteletdíj nélkül. A helyi közösséggel tudomásom szerint nincs probléma, de a képviselõ úr által tett felszólalás bomlasztó hatású lehet, ezért kéri a hasonló tartalmú megnyilvánulások mellõzését a jövõben. Takács János erre válaszul azt állította, nem róla terjedtek el a faluban olyan pletykák, mely szerint nem szavatartó és korrupt! Dr. Finta Béla jegyzõ válaszként tapasztalatait említette, melyek szerint abban, hogy kirõl, mi terjed el, jelentõs szerepet játszanak maguk a terjesztõk is Úgy véli, két külön dolog a tények és a híresztelések közötti különbség. Segítheti azonban talán a gazdálkodás mibenlétének megértését az új képviselõk számára is, ha rávilágít arra, hogy függetlenül a polgármester és a jegyzõ személyétõl a törvény úgy szól, hogy az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerûségéért a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért pedig a Képviselõ-testület a felelõs. A jegyzõnek tilos a gazdálkodási kérdésekbe avatkozni, vagy azokat megoldani, ahogyan tilos ez egy személyben a polgármesternek is. Utal még arra is, hogy idõnként azért olyan vaskosak az elkészített anyagok, mert végig kell vezetni egy több tagból álló testületet a számok kialakulásának történetén is. Azt azonban, hogy a számokkal ezek után mit tud kezdeni a közösség, azt minden esetben a Képviselõtestület határozza meg. Takács János riposztjában úgy fogalmazott, hogy õ ezt az egész irathalmazt 5 3 oldalban összefoglalná úgy, hogy minden lényeges dolog szerepelne benne. Szerinte ez szellemi szélhámosság, amit a jegyzõ úr csinál, nincs arra szükség. Megemlíti, hogy a lakásán zajlott nemrégiben egy rendkívüli testületi ülés, ahol elhangzott, hogy a jegyzõ úr nem illik a falu képébe, mert olyan dolgok történtek itt, amivel õ erkölcsileg nem tud egyetérteni. Török István rossz hírt közölt erre Takács képviselõvel, azt mondta, úgy véli, a képviselõ úr sem illik bele a falu képébe. Takács János azzal próbált visszavágni a polgármesteri megjegyzésre, hogy nem õróla terjednek különbözõ pletykák, pl. a csatornaépítéssel kapcsolatban. Nem az õ fiáról terjedt el az a hír sem, hogy a Shalom Rt. házában van lakása. Török István ezután tárgyi tévedésére hívta fel Takács képviselõ úr figyelmét: "Újabb rossz hírt közlök a képviselõ úrral, nekem ugyanis két lányom van." A teremben némi kacaj követte a megjegyzést, majd a kérdéskörben érintett Finta Béla jegyzõ az anyagok terjedelmével kapcsolatban röviden kifejtette, hogy õ és kollégái is mindenkor szívesen tanulnak arra vonatkozóan, hogyan lehet az anyagokon tömöríteni. Szívesen látott volna erre eddig is példát, amikor például bizottsági elõterjesztéseknek kellett volna elkészülniük, de másoktól is készséggel tanul. Annak pedig, hogy egyik-másik anyag terjedelmes mennyiséget képvisel, mindig oka van, ami nem fogalmazási zavart takar, hanem egyrészt azt a fajta szándékot, hogy egy-egy döntés-elõkészítõ anyag megfelelõen, teljes körûen informálja a döntéshozókat másrészt az archívum számára sem közömbös a tartalom. Ha ugyanis évek múltán valakinek valamiért fontos lesz, hogy akár elszámoltassa az egykori döntéshozókat, akár csak megértse, hogy mi miért történt, vagy például ellenõrizni akarja, hogy történt-e vagyonfelélés, vagy sem, akkor fontos, hogy legyen miben utólag is eligazodnia. Ezután egyéb hozzászólás nem lévén, a polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, és a közmeghallgatást mintegy szûk két óra eltelte után lezárta.

6 HÁZUNK TÁJÁN Új CSÉKE elnök Mint az már köztudott lehet a településen, a CSÉKE új elnököt választott február elején. Az eddigi vezetõ, Kleer László január 18-án egészségi okokra hivatkozva lemondott tisztségérõl, s mint azt Katona Péter titkár az egyesület közgyûlésén elmondta, ezután harminc napjuk állt rendelkezésre az új elnök megválasztására. A február eleji közgyûlés elõtt az elnökség egy elõzetes ülésen úgy döntött, hogy Benke Tamásné Torma Katalint javasolja elnöknek így Katona Péter, aki a közgyûlés elé tárta az elnökség javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy természetesen minden tag választhat és választható, így várja az esetleges újabb jelölteket. A közösségi ház nagytermében összegyûlt tagság azonban nem jelölt mást, így egyetlen jelöltként Benke Tamásnéra lehetett szavazni, s a közgyûlés egyhangúlag meg is választotta õt elnöknek. Az új elnököt aligha kell bárkinek is bemutatni Csobánkán, így talán az sem volt meglepõ, hogy egyhangúlag választották meg. Õt azért kicsit meglepte a teljes támogatás, mint azt rögtönzött székfoglalójában elmondta, majd a CSÉKE helyi közéletben játszott fontos szerepét emelte ki szinte elsõként. Kezdõdik a fõtér átalakítása A Képviselõ-testület decemberi évzáró ülésén döntött a Fõ téri projekt lebonyolítását végzõ cég kiválasztásáról. Három beadott pályázatból a budapesti székhelyû Pillars Tanácsadó Kft. pályázatát fogadta el a Testület. Elnökként és önkormányzati képviselõként is az önkormányzattal való további jó együttmûködést remélek, s tervezem, hogy a civilek véleményét még hangsúlyosabban tárom a testület elé - mondta. - A szívem csücske ez az egyesület, s úgy érzem, az elmúlt négy-öt évben tettem annyit érte, amivel kiérdemelhettem a tagság bizalmát, az elnökké választásomat. h.a. elvezetés miatt. Többek között ezért is kért az önkormányzat a szerzõdéskötésre határidõ módosítást január 20-án a Pillars Kft. képviselõivel folytatott megbeszélés, egyeztetés során az ügyvezetõvel és két kollegájával átbeszélték a projekttel kapcsolatos teendõket. A lebonyolító cég felelõs kapcsolattartója az önkormányzattal dr. Molnár Ferenc kormányzati üzletág igazgató lesz, aki már ismertette a projekt lebonyolítási ütemtervét. Az már most látszik, hogy mind költségoldalon, mind a határidõ oldalon igen-igen feszített munkára van szükség, s a munkálatok a volt Sissi étterem lebontásával kezdõdnek meg. EGY SZÁZALÉK Közben a 118 milliós Fõ téri projekt Támogatási Szerzõdése megkötéséhez szükséges hiánypótlásokat a Hivatal elkészítette. A több mint 30 dokumentum hiánypótlása elsõsorban formai és számszaki helyesbítéseket, valamint idõközben megérkezett engedélyeket tartalmazza. A kivitelezésre az engedélyes terv megvan, de menet közben várhatóan ki kell egészíteni a közmûvek valamint a trafóállomás áthelyezése és a csapadékvíz KÉRJÜK, ADÓJA EGY SZÁZALÉKÁT AJÁNLJA FEL A CSOBÁNKAI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE. ADÓSZÁM:

7 KULTÚRA Életmûdíj a filmszemlén Újabb csobánkai lakosra lehetünk büszkék, hiszen Szõnyi G. Sándor rendezõ életmûdíjat vehet át a 40. Magyar Filmszemle hivatalos megnyitó ünnepségén, a Budapest Kongresszusi Központban. Szõnyi G. Sándor nevéhez a hatvanas évektõl számtalan tévés produkció fûzõdik. A mûfaj fénykorában csaknem 80 tévéfilmet és tévéjátékot rendezett. Témaválasztásainál fõként a magyar félmúlt és a jelen problémáinak ábrázolása izgatta. Sokszor fordult irodalmi alapanyaghoz, köztük gyakran klasszikusokhoz. A Családi kör sorozatban több alkotás is fûzõdik nevéhez, tévéfilmet forgatott Mednyánszky László festõmûvészrõl, készített könnyed akció-vígjátékot Bujtor István társrendezésében (Csak semmi pánik, 1982), míg az Egy forradalom hétköznapjai címû (1993) dokumentumjátéka az 1848-as eseményeket és szereplõiket mutatja be. Az utóbbi évtizedben készült Erdélyi novellák címû munkája kisjátékfilmek füzére erdélyi írók munkáiból. A két éve bemutatott, s 1956 novemberében játszódó Estére mindig leszáll a köd címû tévéfilmje, amelynek forgatókönyvírója is egyben, Galgóczi Erzsébet mûvébõl készült. Szõnyi G. Sándor között a kecskeméti Katona József színház mûvészeti vezetõje volt, s több darabot is színpadra állított, mint például Fejes Endre Az angyalarcú címû mûvét, vagy Katona József Bánk bánját. A 2004-ben megalakult Televíziós Mûvészek Társasága alelnökévé választották, 2007-tõl a szervezet tiszteletbeli alelnöke. Munkásságát két alkalommal ismerték el Balázs Béla-díjjal (1964, 1973), 1975-ben megkapta az érdemes mûvész címet, 1988-ban kiváló mûvész lett ben a Magyar Televízió alkotói által életre hívott Új Múzsa Alapítvány életmûdíjával tüntették ki. Az újabb elismeréshez, életmûdíjához ezúton is gratulálunk! Hamvas Atanáz Vers mindenkinek Bizonyára sokunknak ismerõs még az egykori tévés mûsorblokk címe. Jó néhány esztendeje már annak, hogy hétvégeken, az esti fõmûsor elõtti percekben, ismert elõadómûvészek tolmácsolásában egy-egy vers, költõi gondolat hangzott el - néhány pillanatra kiragadva ezzel a figyelmesebb nézõket a napi rohanás taposómalmából. A költészet pillanatai felkínálták annak esélyét, hogy a talmi ragyogás ( zizi és üveggyöngy ) mellett észrevegyük, számon tartsuk irodalmi értékekeinket, anyanyelvünk kincseit is. Manapság éppen más világot élünk. Úgynevezett celebek bugyutaságai hivatottak értéket képviselni, a média követendõ mintaként próbálja letuszkolni torkunkon (növekvõ sikerrel?!) a felszínességet, a szellemi igénytelenséget, az ürességet. A fogyasszeméssz-szavazz lealacsonyító mindenhatósága gyalulja emberi méltóságunkat, a kényelmesebbeket akár kész szövegsablonok is mentesíthetik a felelõs gondolkodás nehéz terhei alól (segítve helyette a gyûlölködõ agresszivitás terebélyesedését), és már-már érthetetlen, ingerlõ, vagy éppen gúnyos mosolyt fakasztó lehet sokak számára az is, ha bárki értékrõl, értékõrzésrõl, értékállóságról beszél, ír, gondolkodik. Mégis megpróbálom. Kedvesebb hazát - mindenkinek - írja versében egyik kedvenc költõm, Ladányi Mihály. Kötetét, és más versköteteket lapozgatva vetõdött fel bennem, hogy bizonyára nem vagyok (mert nem lehetek) egyedül vers-szeretetemmel. Hiszem és tudom, hogy sokunkban élnek-muzsikálnak olyan versélmények, amelyek évek múltával sem fakulnak - akkor sem, ha nem vagyunk pódiumhoz szokott elõadómûvészek. Talán egy remek irodalomóra hatására vésõdött belénk néhány verssor diákkorunkban. Talán ifjan, vagy éppen már felnõttként találkoztunk egy verssel, amely valamiért megérintett minket. A tartalma? A hangulata? A találkozás véletlen körülményei? (Magam például 30 évvel ezelõtt, a katonai alapkiképzésünk egyik különösen nehéz, zuhogó esõben, hideg sárban véghezvitt harcászati gyakorlata után, elcsigázottan visszakapaszkodva a szállító jármûre, a sofõr recsegõ táskarádióján hallottam elõször Radnóti Harmadik eclogáját. Bánki Zsuzsa színmûvész hangján szólalt meg - s csak ültem ott bénán, s egyszerûen nem értettem, hogy addig miként kerülhették el a figyelmemet ezek a sorok? Azóta is velem/bennem élnek - más verssorokkal együtt ) Talán egykor magunk is mondtunk verset? (Kultúrmûsorban? Versmondó versenyen?) Talán most is szívesen elmondanánk - vagy legalább szívesen hallanánk mások tolmácsolásában - a lelkünkben õrzött egy-egy kedvenc versünket? A költészetet ünnepelve? Vagy csak úgy, a magunk és mások örömére? Itt az alkalom! Április 11. a Költészet Napja. Idén történetesen Nagyszombatra esik. Összehozhatnánk aznapra egy alkalmi teadélutánt a Közösségi Házban azokkal a csobánkaiakkal, akik számára a vers: öröm! Akiknek a versmondás vagy vershallgatás: kellemes idõtöltés. Akik szívesen elmondanák figyelmes társaságban a maguk kedvenc versét, vagy akár csak szívesen vennék, ha valaki elõadná azt számukra. Szívesen magamra vállalnám e program elõkészítését (szükség esetén szerkesztését, támogatását), ha tudnám, hogy van rá igény, jelentkezõ, érdeklõdõ! Kérem ezért, hogy akinek felkeltette érdeklõdését az elõbb vázolt lehetõség, az február végéig hívjon fel a telefonszám 16-os mellékén, vagy írjon nekem az alábbi címre! Kíváncsian és szeretettel várom a jelentkezéseket! Finta Béla 7

8 Diákönkormányzat Kedves olvasók, engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam, és bemutassam a Petõfi Sándor Általános Iskola diákönkormányzatában folyó munkát óta tanítok az iskolában, én vagyok a harmadik osztályosok osztályfõnöke, és 2009 januárjától a diákönkormányzat elnöke. Nagyon örültem, amikor felkértek a diákönkormányzat munkájának segítésére, mert véleményem szerint nagy lehetõségek rejlenek abban, hogy közösen munkálkodhatok tanulóinkkal az iskolai élet jobbá tétele érdekében. Úgy gondolom, hogy a diákokkal való közös munka lehetõséget biztosít számomra, hogy a hagyományos tanárdiák kapcsolat keretein túllépve jobban megértsem diákjaink problémáit, belátást nyerjek mindennapjaikba, és ezáltal kollégáimmal együtt hatékonyabban tudjunk segíteni a gyerekeknek. A diákönkormányzat képviselõinek lehetõségük van ötleteikkel, javaslataikkal segíteni az iskola mindennapjait, döntéseik kihatnak társaik iskolai életére is. Kitûnõ lehetõség ez számukra a személyes kommunikáció fejlesztésére, és egy nagy lépés a felnõtté válás rögös útján. A gyerekek megtanulhatják, hogy tehetnek és tenniük is kell azért, ha változásokat szeretnének az iskolában. Lehetõségük nyílik a diákönkormányzat segítõ tanár segítségével, hogy az iskola tanáraival személyesebb kapcsolatot alakítsanak ki, hiszen a diákönkormányzat tagjai összekötõ kapocsként igyekszenek a tanár-diák kapcsolatok optimalizálására. Ezen kívül segítenek az iskolai és az iskolán kívüli rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Legfõbb célom a DÖK képviselõkkel való harmonikus együttmûködés, mely által úgy gondolom, hogy egyre inkább olyan iskolát teremthetünk, ahová szívesen járnak a diákok és pedagógusok egyaránt, ahol kalanddá válhat a tanulás és igazi élménnyé a tanítás. Hajmási-Nagy Krisztina tanító OKTATÁS Kedves leendõ elsõsök! Kedves szülõk! Az alábbi programmal várjuk leendõ elsõseinket a 2009/2010. tanévben: ISKOLAOTTHONOS RENDSZERÛ OKTATÁS, ÚJ TANÍTÓ NÉNIKKEL KORSZERÛEN FELSZERELT ÉPÜLET (BENTI VIZESBLOKKAL) SOKSZÍNÛ SZABADIDÕS KÍNÁLAT EGY LEHETSÉGES ÓRAREND: HÉTFÕ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Magyar Matematika Magyar Matematika Úszás Magyar Magyar Magyar Magyar Úszás Matematika Magyar Matematika Magyar Úszás Ének Rajz Sakk/Zene Mind-Lab Úszás EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD Tánc Környezet Kézmûves Környezet Sakk/Zene Tánc Bábozás/szerepjáték Kézmûves Tanulás-módszertan ALU-GO (fémtechnika) Tanulás Tanulás Tanulás Tanulás Tanulás Anyagi hozzájárulást kíván a szülõktõl az úszás, valamint a Mind-Lab. Mi a Mind-Lab? Logikus gondolkodást kialakító és fejlesztõ, több évtizedes munkával kifejlesztett játékprogram, melyet kiképzett szakemberek tartanak. Európában és a világban ebbõl már Olimpiákat rendeznek. Jól hasznosítható a mindennapi tanulásban, gondolkodásban, és az élet minden területén. AMIT MÁS ISKOLÁK KÍNÁLNAK, AZT CSOBÁNKÁN IS MEG FOGJA KAPNI A LEENDÕ ELSÕS TANULÓ, MAGAS SZÍNVONALON, GARANTÁLT EREDMÉNYESSÉGGGEL! VÁRJUK SZERETETTEL AZ ÉRDEKLÕDÕKET! Rozmaring táncház Február elsõ péntekjén a Rozmaring táncklub elkezdte a tervezett táncházát élõ zenével és ingyenes belépéssel. A próba idejében nem szigorúan a koreográfiákat táncolják, hanem sokkal inkább táncház jelleggel mindent, amihez az összegyûlteknek kedvük van. Beszélgetéssel, evés-ivással (batyusan), és feltétlenül nyitottan zajlik majd hónapról hónapra a táncház! Várnak tehát mindenkit a Baross Péter Közösségi Házba, aki szívesen táncolna, de nem tud olyan rendszerességgel részt venni a próbákon, hogy esetleg a tánccsoport tagja legyen, illetve azokat, akik szívesen töltenének el velük pár órát! ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás. Tel: (26) Mobil: 30/

9 HÁZUNK TÁJÁN Zénó örökbefogadása Új sportegyesület alakult Elõzõ lapszámunkban már beszámoltam arról, hogy a 2008/2009-es nevelési évben két új program is színesebbé teszi napjainkat az óvodában. Legutóbb a Magyar Madártani Egyesület által létrehozott "Madarász ovi"-ról írtam, míg a másik program kezdeményezése mögött személyes szívügyem áll, és kolléganõim is pozitívan álltak ehhez az ötlethez. A helyi labdarúgócsapat újbóli életre keltéséért sokan fáradoztak eddig, s sokan tesznek napjainkban is. Eddig a CSÉKE szárnyai alatt vettek részt a bajnokság küzdelmeiben, hamarosan azonban bejegyzésre kerül az új Csobánkai Sport Egyesület, mely biztosítja majd a hátteret a helyi labdarúgás jövõjéhez. Az állatokkal való bánásmód terén sajnos hazánk még mindig nincs európai szinten. Egyre több az utcán kóborló kutya, és egyre kevesebb hely van a menhelyeken. Ezen a helyzeten csak szemléletváltással lehet segíteni. Ebben az óvodának megint fontos szerepe jut, mert a gyerekek állatokhoz való viszonyát óvodás korban kell megalapozni. Két évvel ezelõtt tartottunk már egy kutyás foglalkozást, ami akkor nagyon jól sikerült, mert a gyerekek a mai napig emlékeznek rá. De azóta is azon gondolkodtam, hogyan lehetne ezt rendszeressé tenni. Hosszas keresgélés után a pilisjászfalui Közelebb az Állatokhoz Alapítványra esett a választásom. Tagjai között állatorvos és pedagógus is van, és olyan kidolgozott programjuk van, amely segítséget nyújthat ebben az égetõen fontos feladatban. Az elsõ találkozás december elején volt, amit már nagyon vártak és nagyon élveztek a gyerekek. Hiszen sokkal érdekesebb volt a kedvelt tûz, víz, repülõ nevû játékot Zénóval, a puha bundájú kedves kutyussal játszani. Szerintem az egyik legvidámabbra sikerült pillanat az volt, amikor játékból örökbe fogadtuk Zénót. Az volt a gyerekek feladata, hogy sok-sok tárgy közül ki kellett választaniuk azokat, amikre Zénónak szüksége lehet. A láncot például nem választották, mert a kutyákat nem szabad láncon tartani, vagy, hogy csokit sem adhatunk nekik, mert attól mérgezést kaphatnak. Természetesen beszélgettünk szegény gazdátlan kutyusokról is, akik a menhelyeken várják régi vagy új gazdáikat; és arról is, hogy mit kell nekünk embereknek tenni, hogy egyre kevesebb ilyen szomorú sorsú kutya legyen. Zénó kutyától úgy búcsúztunk, hogy nemsokára ismét találkozunk. Lovász Eszter, óvodapedagógus A tagok és a labdarúgók ugyanazok lesznek, akik eddig voltak mesélte Kati Péter, az új egyesület titkára. A Csobánkai Értékõrzõ és Községszépítõ Egyesületnek ezúton is szeretnék köszönetet mondani az eddigi segítségért, mind a magam, mind Szarvady Attila, az új egyesület elnöke nevében. Március közepén, a bajnokság tavaszi idényének kezdetén tehát már új névvel vágnak neki a labdarúgók a bajnokságnak, a cél azonban nem változott. A felnõtt csapatnak és az öregfiúknak is a középmezõnybe jutás a célja folytatta Kati Péter. Ennek érdekében a felnõtt csapathoz új játékosok is érkeznek Piliscsabáról és Pomázról. Természetesen a megfelelõ utánpótlásról is szeretnénk gondoskodni, épp ezért a terveink között szerepel egy ifjúsági csapat létrehozása is. Miért az ivartalanítás a legjobb megoldás? Magyarországon szinte mindenhol kezelhetetlen probléma a kóborló macskák befogása, elhelyezése. Újra itt a tavasz, indul a párzási szezon, tovább növekszik a gazdátlan állatok száma. Napjainkban a felelõs állattartás része kellene, hogy legyen mind a nõstények, mind a kandúrok mielõbbi ivartalanítása. Ez állategészségügyi és állatvédelmi szempontból is számos elõnnyel jár. Nõstény cicák esetében a legkézenfekvõbb pozitívum a felesleges szaporulat legbiztonságosabb megelõzése. Egy macska évente akár 3 almot is felnevelhet, vagyis a gazdiknak minimum kismacska elhelyezését kell biztosítaniuk. Arról nem is beszélve, hogy az anyamacska szervezetének igen megterhelõ az évi 2-3 vemhesség. Lakásban tartott cicák esetében a rendszeres ivarzással járó kellemetlen jelenségek (kitartó, jellegzetes nyávogás, nyugtalanság) megelõzése szempontjából javasolható az ivartalanítás, illetve mivel a cica sosem vemhesül, néhány év alatt a petefészken súlyos cisztás elváltozások alakulhatnak ki, amik végül méhgyulladáshoz is vezethetnek. A kandúrok korai ivartalanításával megelõzhetõ az ivarérettséghez kapcsolódó rossz szokások kialakulása. Ilyen például a spriccelés, a kóborlás és a fajtársakkal való vérre menõ küzdelem. Tavasszal, nyáron minden aktív kandúr gyakran szerez enyhébb-súlyosabb sérüléseket, így a gazdik lassan egész bensõséges viszonyba kerülhetnek állatorvosukkal. Sajnos a kóborlás miatt a cicák sokszor kerülnek autók kerekei alá, és ezeket a baleseteket csak a szerencsésebb állatok élik túl. Több súlyos fertõzés is terjed a kandúrok verekedése során vérrel, nyállal. Ezek csak a cicákra jelentenek veszélyt, viszont az õ életüket igencsak megrövidítheti. A mindenhol gyakori macska leukémia ellen rendelkezünk védõoltással, viszont a macska AIDS néven ismert betegséggel szemben egyedül az ivartalanítás jelent valamelyest védelmet. Nagyon zavaró lehet a gazdik számára az ivarérett kandúrok vizeletének erõs szaga is. Mivel ezért a hím nemi hormon a felelõs, az ivartalanítással a vizelet szaga is néhány héten belül teljesen elmúlik. Hosszú oldalakon keresztül lehetne még ragozni, miért is az ivartalanítás a legjobb megoldás, de azt hiszem ennyibõl is látható, hogy az állatvédõk, állatorvosok és a felelõsségteljes állattartók miért pártolják annyira ezt a beavatkozást. 9

10 Hónapról hónapra... Gordon Lajos rovata Február - Böjtelõ hava HÁZUNK TÁJÁN Február az átlagosnál enyhébb és csapadékosabb téli idõjárással folytatódik. Januárban a csapadékmennyiség havi összege 44,8 mm Csobánkán, legnagyobb részt esõ, kevés hóval és ónosesõvel. A legalacsonyabb hõmérséklet (9-én) -14,1 fok, a legmagasabb (26-án) 9,7 fok volt. Gyertyaszentelõ napján érdekelte az embereket, hogy kijön-e a medve a barlangjából. A szokás Erdélybõl származik, de sokak szerint Jókai Mór fantáziájában született meg az idõjós medve ismert története. Az árnyékát megláthatta, így elhúzódó télre számíthatunk. A tudomány szerint március harmadik hetében is rendszeres lesz a reggeli fagy, de átlagos tavasz várható. A Bálint-napi ha hideg idõ jó termést ígér. Az idén Dorottya tágította, így Julianna szorítja, vagyis hidegebb lesz február 16. körül néhány napra. Zsuzsanna napján (19.) nem szólal meg a pacsirta, ha máskor ezt megteszi, az a közeli tavaszt jövendöli. A télvégi legismertebb mondás Mátyás napjához kötõdik: Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál. Figyelmeztet a márciusi hóesésre: Megrázza még szakállát Gergely. Kétszázegy évvel ezelõtt azt írták, hogy: Február 15-én estve a' lágy tavaszi üdõ hidegre fordult, hófuvással kezdõdött ujonnan a tél. Attól fogva oly keményen tart, hogy ámbár némely napon délután olvadni kezdett is, de éjszakára erõsebben megfagyott, ugy, hogy keményebb hideget egész télben nem éreztünk, mint Lágy hónapban. Havazott is több ízben, de nem nagyon. A' DUNÁn annyi jég volt, hogy az általjárás igen nehéz. A' Reaumiri Hévmérõn tegnap a kényesõ a' 11-dik gráduson lenn állott (-13,8 C). Írta a Hazai és Külföldi Tudósítások 1808 március 2-án. Gordon Lajos PEST MEGYE : DINAMIKUS FEJLÕDÉS A SZÁMOK TÜKRÉBEN Az elmúlt évek sikeres pályázatai nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a Közép-magyarországi régió kiemelkedõ, eddig soha nem látott fejlõdésnek indult. A tények a számok tükrében ékesen bizonyítják a régiós stratégia helyességét. A Közép-magyarországi régióban a Pest megyére jutó fejlesztés pénzügyi mérlege a következõ volt: Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) pályázatain 2850 projekt Ft, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében 683 projekt Ft, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program-ban (ÚMVP) 833 projekt Ft, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA) beadott 2690 projekt Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült. Ezeknek a fejlesztéseknek a térségre kifejtett hatása a támogatási összeg többszöröse. Az önkormányzatok, a lakosság és a civil szervezetek tisztában vannak a fejlesztések hatásával, hisz nap mint nap érzékelik azokat. A Közép-magyarországi régió megtartva fejlõdési ütemét, Kelet- Közép-Európa egyik vezetõ régiójává vált, ugyanakkor a fenntarthatósági kritériumokat gazdasági, környezeti és társadalmi vonatkozásban egyaránt teljesítve a Kárpát-medencei térség fõ gazdasági, társadalmi, kulturális szervezõ erejévé fejlõdött. A régiónak, mint az ország legdinamikusabban fejlõdõ térségének, van mire büszkének lennie. A Közép-magyarországi régió adottságait kihasználva továbbra is indokolt a kis- és középvállalkozások fejlesztése. A méretükbõl fakadó hátrányok (például nehezebb információhoz és forráshoz jutás) és az elégtelen vállalkozói ismeretek miatt a kis- és középvállalkozások szorulnak rá leginkább a támogatásra, mindemellett innovációs és alkalmazkodási készségük magas lehet. A kis- és középvállalkozások fejlesztésének azokra a szektorokra kell koncentrálnia, amelyek várhatóan meghatározóak lesznek az elkövetkezõ idõszakban. Ilyenek mindenekelõtt a technológia-intenzív iparágak, az üzleti és informatikai szolgáltatások, a kulturális gazdaság, a turizmus és szabadidõ-gazdaság, a környezetvédelmi ipar, a kutatás-fejlesztés és az innováció. A turizmus és szabadidõ-gazdaság szolgáltatásainak mennyiségi és minõségi fejlesztésére egyaránt szükség van, a jelentõs kulturális örökségekre, gyógyvíz- és termálvízkincsünkre épülõ turizmustól (termál gyûrû, Budapest háború elõtti fürdõvárosi jellegének helyreállítása a mûködõ gyógyszállók hálózatának felújításával) kezdve az üzleti turizmusra, gasztronómiára és borkultúrára, valamint az egészségmegõrzésre (wellness) épülõ fejlesztéseken át a kulturális, sport és szórakoztató programok széles választékáig. A kulturális turizmus a Régió egyik specifikus ágazatává fejleszthetõ. Az élhetõ, egészséges környezettel bíró régió kialakításának fontos feltétele a természeti és az épített környezetünk, értékeink védelme, fenntartása, illetve rehabilitációja. Az egészséges, nyugodt életkörülményeket biztosító régió jelentõs versenyképességi elõnyöket hordoz magában, már azáltal is, hogy erõsíti az itt élõk identitástudatát. A Régió közlekedési rendszerének fejlesztése elsõsorban a közösségi és környezetkímélõ közlekedés területén kell hogy érvényesüljön. A Budapesti Közlekedési Szövetség valamennyi fázisának következetes megvalósítása és mûködésbe lépése a közösségi közlekedés térnyerését segíti majd elõ. A közúti közlekedési hálózat fõvárosba irányuló, centrális vonalai megvannak, azonban a haránt irányú közlekedési kapcsolatok megoldásra szorulnak. Ez egyrészt a túlterhelt szakaszok kiváltásával járul hozzá az élhetõbb régió kialakításához, másrészt az egyes térségek elérhetõségét is javítja. További információk: és 10

11 Szépségszalon FÖLDMÉRÉSI MUNKÁKAT VÁLLALOK! Kertész Bertalan okl. földmérõmérnök 30/ épületfeltüntetés - telkek megosztása, kitûzése - tervezési térkép készítése HITELRE VAN SZÜKSÉGE? 24 BANK KÍNÁLATÁBÓL VÁLASZTHATJA KI A LEGKEDVEZÕBBET! TELJESKÖRÛ HITELÜGYINTÉZÉS cégeknek és magánszemélyeknek VÁLLALKOZÓI HITEL JELZÁLOGHITEL ÉPÍTÉS - VÁSÁRLÁS - BÕVÍTÉS, FELÚJÍTÁS - KIVÁLTÁS BIZTOSÍTÁSOK - BEFEKTETÉSEK KÖLTSÉGCSÖKKENTÕ MUNKAVÁLLALÓI JUTTATÁSOK CSÕKE EDIT: 20/ , 70/ Általános és különleges kozmetikai arc- és testkezelések Professzionális gépi alakformálás, bõrfeszesítés (Regen RF) Keringésjavítás, ödémaés visszérkezelések (Sorisa Prezor) Fodrászat Manikûr, pedikûr, mûkörömépítés Szolárium Pomáz, Árpád fejedelem útja 14. A HÉV-állomással szemben a rózsaszín ház. Saját parkoló! Nyitva: H-P 8-20, Sz:8-13 Telefon: 06/ /

12

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2360/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Beszámoló az Assisi Szent

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Budaörsi Kistérség Sportegyesület. Közhasznúsági jelentés. 2011. február 09.

Budaörsi Kistérség Sportegyesület. Közhasznúsági jelentés. 2011. február 09. Budaörsi Kistérség Sportegyesület Közhasznúsági jelentés 2011. február 09. Budaörsi Kistérség Sportegyesület 2040 Budaörs, Lévai utca 13. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budaörs, 2011. február 09. Bácsalmási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Mert minden kutya gazdara vagyik! Letöltés: www.vigyelhaza.hu/kutyakereso

Mert minden kutya gazdara vagyik! Letöltés: www.vigyelhaza.hu/kutyakereso Mobiltelefonos kutyakereső alkalmazás Mert minden kutya gazdara vagyik! Letöltés: www.vigyelhaza.hu/kutyakereso Az alkalmazásról Segítségével állatbarátoknak, állatvédő szervezeteknek, vagy a szakhatóságnak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2012. november 5-én a Bihartorda Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlák felülvizsgálatára, megszüntetésére.

Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlák felülvizsgálatára, megszüntetésére. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Czövekné K. Veronika főtanácsos Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlák felülvizsgálatára,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

KMJV Közgyűlésének április 28-i ülésén szereplő napirend: Saját hatáskörben tárgyalandó napirend:

KMJV Közgyűlésének április 28-i ülésén szereplő napirend: Saját hatáskörben tárgyalandó napirend: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 2016. április 19-én a Kaposfüredi Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Hegyesd Száma: 120-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án (kedden ) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 4-én 18.00

Részletesebben

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés Statisztikai számjel: 19035165-9499-331-02 Adószám: 19035165 1-02 PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB 7623. Pécs, Mártírok u.7. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. május 2. Dr. Szőke Gergely László 1 PÉCS-NORMANDIA

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben