RÉVÉSZ OPTIKA. alapítva: Nyitva: H-P.: 9-17h Szo.: 9-12h

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉVÉSZ OPTIKA. alapítva: 1992. Nyitva: H-P.: 9-17h Szo.: 9-12h www.reveszoptika.hu"

Átírás

1

2 RÉVÉSZ OPTIKA alapítva: 1992 Pomáz, Hõsök tere 5. (a református templom mellett) Tel./fax: (26) Pilisvörösvár, Fõ út 87. Tel./fax: (26) COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT, KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS, SZEMÜVEGVÉNY BEVÁLTÁS, EGÉSZSÉGKÁRTYA ELFOGADÓ HELY Hagyományos és digitális fotókidolgozás Nyitva: H-P.: 9-17h Szo.: 9-12h

3 HÁZUNK TÁJÁN Polgármesteri beszámoló Török István, Csobánka polgármestere minden hónapban beszámol lapunk hasábjain az elmúlt idõszakban történt fontosabb eseményekrõl. Ezúttal a december 20-a óta eltelt idõszakról. 3 Jól kezdõdött az Újév a rászoruló csobánkaiak számára. Az elõzõ év több hasonló akciója, pontos, tényleges és gyors elszámolása alapján a Központi Élelmiszerbank vezetõje hívott fel január 6-án azzal, hogy azonnali szállítással és 6 napon belüli elszámolással több élelmiszert tudnak biztosítani. Január 7- én, 8-án és 9-én helyi fuvarossal az élelmiszereket leszállíttattuk. A Közösségi Házban tároltuk le a kg lisztet, liter UHT 2,8 %-os tejet, kg 4 tojásos tarhonyát, kg 4 tojásos cérnametéltet, valamint db gyümölcs-joghurtot. A leszállítással egy idõben a Hivatal szociális elõadója, Kiss Marika a naprakész nyilvántartás alapján több mint 400 rászorulót - egyedülállót és családot - írásban értesített a kiosztás menetérõl és napjáról. Rajta kívül köszönetet kell mondani a Szociális és Kisebbségi Bizottság valamennyi tagjának és elnökének, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, valamint az alpolgármester úrnak. Az õ részvételük és munkájuk biztosította ugyanis, hogy (az eredetileg munkanapnak kikiáltott) január 10-én, szombaton, reggel 8 óra és 16 óra között rendben, fegyelmezetten, valamennyi rászorulónak kiosztásra került az egyébként 2,6 millió forint piaci értékû élelmiszer-adomány január 14-én a névre szóló, saját aláírással ellátott kimutatásokat az Élelmiszerbank központjába beküldtük. A pomázi székhelyû önkéntes tûzoltóság 2008 évi vonulási jelentését elkészítette. (Az önkéntes tûzoltóságot a szerény összegû állami támogatás mellett öt település köztük Csobánka lakosságarányosan tartja fenn, mûködteti.) A év ellátásra vonatkozó kivonulási száma 187, ebbõl 92 tûzeset, 82 káreset, egyéb 13. A településünkre vonatkozó adatok a következõk: tûzeset 11, káreset 9, egyéb 2 összesen tehát 22 kivonulás január 17-én immár harmadik alkalommal került sor a TOP 12 Országos Keresztrejtvényfejtõ Verseny (OKFV) lebonyolítására a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtárban. Az ország szinte minden megyéjébõl érkeztek a nagytudású versenyzõk. Településünket Bartha Gyula képviselte. A házigazda gondosságával elõkészített terepen nagy szellemi csatát vívtak a versenyzõk. A speciális feladvány igen bonyolult és összetett volt, nem valamiféle mezei keresztrejtvény, ezért a 16 fõs mezõnybõl sokan menet közben (4-5 óra gondolkodás után) feladták. Dobogós helyezettek: az elsõ István György Miskolc, a második Balen Ferenc Martfû, a harmadik dr.varga Sándor Tiszaújváros lett. (Az csak a véletlennek köszönhetõ, hogy az elsõ helyezett egyben a TOP 12 társaság Elnöke.) 2008 decemberében volt öt éves a csatornahálózatunk. A település teljes belterületén a rákötési arány azóta meghaladta a 95%-ot. Az öt éves üzemeltetési idõ alatt a gravitációs rendszeren fõleg a kezdeti idõszak alatt a nem rendeltetésszerû használatból adódó dugulások okoztak üzemzavart. Sajnos a négy átemelõ közül leggyakrabban a sportpálya melletti szivattyúk voltak kitéve a legnagyobb igénybevételnek, a sok darabos szennyvíz átemelése miatt. Sõt 2007-ben ilyen okból szivattyút is kellett cserélni több százezer forint értékben. A nyomottvezetékes rendszereknél közel 420 ingatlannál van szennyvíz-szivattyú, amelyek közül a meghibásodási arány nem érte el a 10 százalékot. A Nádas utcai átemelõ és a pomázi befogadó közötti nyomott szakaszon nem volt üzemzavar. Egyébként az öt év alatt összesen 550 ezer m 3 szennyvíz távozott Pomázon keresztül a szentendrei tisztítóba. (Havi átlag m 3.) 1992-ben elsõsorban az általános iskola pedagógusaiból 18 fõ alapította meg a Csobánkai Gyermekekért Alapítványt. Az alapítók 5 fõs kuratóriumot jelöltek ki, amelynek az elnöke a mai napig Csúzi István volt iskolaigazgató. Tekintettel az egyéb személyi változásokra, valamint az egyre nehezebb gazdasági helyzetre, mindenképpen szükséges az Alapítvány mûködését élõvé tenni. (A megszüntetés nem lenne praktikus, mivel az Alapítványnak jelenleg kiemelten közhasznú státusza van.) Felkértem ezért a kuratórium jelenlegi elnökét, hogy végezzék el a személyi változásokhoz szükséges adminisztrációs teendõket. (Tekintettel arra, hogy a jelenlegi öt tagú kuratórium tagjai közül három továbbra is vállalja a tagságot, az összehívandó Alapítványi Gyûlésen az alapító tagok 50+1%-a választhat kettõ tagot és az így kiegészült kuratóriumból elnököt.) Bízom benne, hogy az elsõ félévben lebonyolított változásokkal, az Alapító Okirat megfelelõ módosításával az Alapítvány mûködését biztosítani lehet. Nagy szükség van és lesz rá! Török István Csobánka község önkormányzatának lapja Kiadó: ATAFER Bt. Fõszerkesztõ: Hamvas Atanáz Szerkesztõség címe: 2013 Pomáz, Beniczky u. 45. Telefon: 06/ Nyomda: Agroinform Felelõs vezetõ: Bolyki István A megjelent írások tartalmáért a szerzõ vállalja a felelõsséget. Kéziratot és fotót nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.

4 HÁZUNK TÁJÁN Közmeghallgatás javaslatokkal és vitákkal Csobánka képviselõ-testülete január 29-én nyilvános testületi ülés keretében közmeghallgatást tartott. A Baross Péter Közösségi Ház nagyterme a korábbi közmeghallgatásokhoz hasonlóan telt meg, a tizenkét fõs testület mellett mintegy húsz-huszonöt fõ érdeklõdött még az esemény iránt, mely néhol vitákkal tarkított volt. A közmeghallgatás kezdetén Török István polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd az elõre meghirdetetteknek megfelelõen a közmeghallgatás keretében tájékoztatást adott a község gazdasági helyzetérõl és az idei elgondolásokról. Mint elmondta, 2008-ban Csobánka költségvetésének fõ összege 409 millió forint volt. Az elmúlt évben szigorú gazdálkodást folytatott az önkormányzat, amelynek következtében nem voltak likviditási gondok. Ahhoz, hogy ezt a feladatot sikerült megoldani, nagy segítséget jelentett a faluban tapasztalható társadalmi béke és nyugalom, amely meglátása szerint az utóbbi hónapokban kissé meginogni látszik. A Testület októberi ülésén négy képviselõ mondott le mandátumáról, de bízik abban, hogy a helyükre lépõ új képviselõk rövidesen megismerik az önkormányzat munkáját. Az országosan és világszerte tapasztalható gazdasági válság azonban nem fogja elkerülni sajnos az önkormányzatokat sem, és így további megszorításokra lehet számítani. Szociális téren a községben a helyzet kedvezõnek mondható a polgármester véleménye szerint. Az egészségügy terén tapasztalható helyzetet a községben szintén kedvezõnek ítélte, különös tekintettel arra, hogy nemrég átadásra került a községben az új Egészségház, s így végre kulturált körülmények közé került a felnõtt háziorvosi és a védõnõi szolgálat is, a lakosság nagy megelégedettségére. Ahol viszont komoly problémákat lát, az az utak, hidak karbantartása, felújítása. Erre a célra 2008-ban másfél millió forint állt rendelkezésre, sajnos ez az összeg nagyon alacsony, és szinte semmire nem volt elegendõ. A Hanfland úthelyzetének javítására beadásra került az elmúlt évben egy pályázat, az eredményrõl azonban döntés még nem született. Sajnos az ez évi költségvetés tervezetében sincs erre a célra nagyobb összeg elõirányozva, pedig a murvás utak rendbetétele, s a vízelvezetési problémák megoldása nagyon fontos feladat lenne. Bízik azonban az év folyamán megjelenõ pályázati lehetõségekben. Megemlíti még a Nádas utcában található híd felújításának szükségességét, amelyre ebben az évben hétmillió forintot irányoz elõ a költségvetés. Oktatási téren Török István a három tagintézményt magában foglaló Csobánkai Közösségi Mûhelyrõl ejtett szót, mely két éve mûködik, s élén az elmúlt évben igazgatóváltás volt. Az intézmény igazgatója Papp Andrea. A Közösségi Ház és Könyvtár élén Isépy Gábor áll, az Óvoda élén pedig változatlanul Magyarné Tánczos Klára óvodavezetõ tevékenykedik. Az intézmény-összevonással jelentõs megtakarítást ért el az Önkormányzat, mintegy millió forintnyit. Az Óvodában átmeneti megoldásként a konténerek elhelyezésre kerültek. Meg kell azonban vizsgálni az Óvoda felújításának, bõvítésének lehetõségét, mivel új épület építésére sajnos a jelek szerint nincs pályázati lehetõség. Az iskola és az óvoda mellett 2 gyalog átkelõhely kerül kialakításra a közeli jövõben, ami elõsegíti a biztonságos közlekedést. Környezetvédelem területén elsõként a kommunális hulladékszállítás díjtételeinek erõs növekedését emelte ki. Problémaként számolt be a községen áthaladó forgalom következtében kialakuló illegális hulladék-felhalmozásról. A községi Ravatalozó felújítását szintén fontos dolognak tartja, amelyrõl a lakosság véleménye nagyon kedvezõ. Ismertette továbbá, hogy az elmúlt évben tapasztalható zökkenõmentes gazdálkodás elsõsorban a 2008-ban elfogadott adóemelésbõl származó többletbevételnek tudható be. A befolyt adó mértéke mintegy 110 millió forint volt, ilyen magas összeg eddig sosem állt még az Önkormányzat rendelkezésére. Beszámolója végén ismételten kéri és hangsúlyozza a társadalmi béke és 4 nyugalom fenntartásának fontosságát az önkormányzati munka zökkenõmentes alakítása érdekében, és ehhez a feladathoz kér mindenkitõl segítséget, támogatást az összefogás erõsítése érdekében. A beszámoló után Rostás Tibor kért szót, aki hozzászólásában ismertette, hogy az elmúlt évben újabb civil szervezõdések jöttek létre a községben különbözõ célokkal, mert bizonyos területeken hiányosnak ítélik meg az Önkormányzat tevékenységét, s e területekhez kívánnak munkájukkal segítséget nyújtani a község vezetésének és a Képviselõ-testületnek. Készítettek egy nyilatkozatot is - ezt Rostás Tibor fel is olvasta, amelyet egyeztettek jó néhány civil szervezettel, akik jelezték, hogy e nyilatkozatot aláírásukkal kívánják ellátni. Bartha Gyula a nyilatkozat és a felszólalás hallatán kifejtette, hogy személy szerint is és képviselõként is nagyon örül a civil szervezetek megjelenésének. Jelenlétüket azért tartja fontosnak, mert korábban nem nagyon volt a munkájukat illetõen visszajelzés, pedig mindig is kíváncsiak lettek volna a civil szervezetek, illetve az emberek véleményére. Hozzá csatlakozott a polgármester is, aki maga is nagyon fontosnak tartja a civil szervezetek jelenlétét a község életében, úgymond a közösség motorjainak tartja õket. Ezután Vékássy Bence tett fel kérdéseket a polgármesteri beszámolóval, s ezen belül is a költségvetéssel kapcsolatban. A válaszadást követõen Bányavölgyi Istvánné szólalt fel, akinek véleménye szerint a fiatalok részére elsõsorban munkalehetõséget kellene biztosítani annak érdekében, hogy bevételhez jussanak. Javasolta továbbá a volt Hugibolt helyén egy olyan iroda mûködtetését, amely az idõs emberek problémáinak megoldását lenne hivatott segíteni. A lakossági felszólalások után Takács János képviselõ kért szót, s elmondta,

5 HÁZUNK TÁJÁN úgy látja, amilyen problémák jelenleg a faluban vannak, vagyonfelélés, stb, az elsõsorban a faluvezetés, a polgármester és a jegyzõ személyébõl fakad, s amíg Õk lesznek a falu élén, addig itt változásra nem számíthatnak. Megjegyezte továbbá, hogy túl sok az az anyag, amit egy képviselõnek a testületi ülés elõtt el kell olvasnia. Török István válaszában visszautasította a 11 éves munkájával kapcsolatos kritikát. Úgy vélte, Takács képviselõ úr a maga 1%-os legitimitásával nem kérdõjelezheti meg az õ munkáját, amikor minden alkalommal 70 % fölötti szavazataránnyal kapta meg ezt a tisztséget. "Úgy gondolom, a faluért, tisztességgel, becsülettel és magas erkölcsi szinten dolgozom, nem hatalmi kérdésnek tekintem feladatomat, hanem szolgálatnak. Felkérem a képviselõ urat, olvassa át az általa letett képviselõi eskü szövegét, és annak megfelelõen végezze munkáját a jövõben! Javasolom továbbá, hogy a részére megküldött elõterjesztéseket is tanulmányozza át, és akkor tudni fogja, milyen munkát is kell végeznie tiszteletdíj nélkül. A helyi közösséggel tudomásom szerint nincs probléma, de a képviselõ úr által tett felszólalás bomlasztó hatású lehet, ezért kéri a hasonló tartalmú megnyilvánulások mellõzését a jövõben. Takács János erre válaszul azt állította, nem róla terjedtek el a faluban olyan pletykák, mely szerint nem szavatartó és korrupt! Dr. Finta Béla jegyzõ válaszként tapasztalatait említette, melyek szerint abban, hogy kirõl, mi terjed el, jelentõs szerepet játszanak maguk a terjesztõk is Úgy véli, két külön dolog a tények és a híresztelések közötti különbség. Segítheti azonban talán a gazdálkodás mibenlétének megértését az új képviselõk számára is, ha rávilágít arra, hogy függetlenül a polgármester és a jegyzõ személyétõl a törvény úgy szól, hogy az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerûségéért a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért pedig a Képviselõ-testület a felelõs. A jegyzõnek tilos a gazdálkodási kérdésekbe avatkozni, vagy azokat megoldani, ahogyan tilos ez egy személyben a polgármesternek is. Utal még arra is, hogy idõnként azért olyan vaskosak az elkészített anyagok, mert végig kell vezetni egy több tagból álló testületet a számok kialakulásának történetén is. Azt azonban, hogy a számokkal ezek után mit tud kezdeni a közösség, azt minden esetben a Képviselõtestület határozza meg. Takács János riposztjában úgy fogalmazott, hogy õ ezt az egész irathalmazt 5 3 oldalban összefoglalná úgy, hogy minden lényeges dolog szerepelne benne. Szerinte ez szellemi szélhámosság, amit a jegyzõ úr csinál, nincs arra szükség. Megemlíti, hogy a lakásán zajlott nemrégiben egy rendkívüli testületi ülés, ahol elhangzott, hogy a jegyzõ úr nem illik a falu képébe, mert olyan dolgok történtek itt, amivel õ erkölcsileg nem tud egyetérteni. Török István rossz hírt közölt erre Takács képviselõvel, azt mondta, úgy véli, a képviselõ úr sem illik bele a falu képébe. Takács János azzal próbált visszavágni a polgármesteri megjegyzésre, hogy nem õróla terjednek különbözõ pletykák, pl. a csatornaépítéssel kapcsolatban. Nem az õ fiáról terjedt el az a hír sem, hogy a Shalom Rt. házában van lakása. Török István ezután tárgyi tévedésére hívta fel Takács képviselõ úr figyelmét: "Újabb rossz hírt közlök a képviselõ úrral, nekem ugyanis két lányom van." A teremben némi kacaj követte a megjegyzést, majd a kérdéskörben érintett Finta Béla jegyzõ az anyagok terjedelmével kapcsolatban röviden kifejtette, hogy õ és kollégái is mindenkor szívesen tanulnak arra vonatkozóan, hogyan lehet az anyagokon tömöríteni. Szívesen látott volna erre eddig is példát, amikor például bizottsági elõterjesztéseknek kellett volna elkészülniük, de másoktól is készséggel tanul. Annak pedig, hogy egyik-másik anyag terjedelmes mennyiséget képvisel, mindig oka van, ami nem fogalmazási zavart takar, hanem egyrészt azt a fajta szándékot, hogy egy-egy döntés-elõkészítõ anyag megfelelõen, teljes körûen informálja a döntéshozókat másrészt az archívum számára sem közömbös a tartalom. Ha ugyanis évek múltán valakinek valamiért fontos lesz, hogy akár elszámoltassa az egykori döntéshozókat, akár csak megértse, hogy mi miért történt, vagy például ellenõrizni akarja, hogy történt-e vagyonfelélés, vagy sem, akkor fontos, hogy legyen miben utólag is eligazodnia. Ezután egyéb hozzászólás nem lévén, a polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, és a közmeghallgatást mintegy szûk két óra eltelte után lezárta.

6 HÁZUNK TÁJÁN Új CSÉKE elnök Mint az már köztudott lehet a településen, a CSÉKE új elnököt választott február elején. Az eddigi vezetõ, Kleer László január 18-án egészségi okokra hivatkozva lemondott tisztségérõl, s mint azt Katona Péter titkár az egyesület közgyûlésén elmondta, ezután harminc napjuk állt rendelkezésre az új elnök megválasztására. A február eleji közgyûlés elõtt az elnökség egy elõzetes ülésen úgy döntött, hogy Benke Tamásné Torma Katalint javasolja elnöknek így Katona Péter, aki a közgyûlés elé tárta az elnökség javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy természetesen minden tag választhat és választható, így várja az esetleges újabb jelölteket. A közösségi ház nagytermében összegyûlt tagság azonban nem jelölt mást, így egyetlen jelöltként Benke Tamásnéra lehetett szavazni, s a közgyûlés egyhangúlag meg is választotta õt elnöknek. Az új elnököt aligha kell bárkinek is bemutatni Csobánkán, így talán az sem volt meglepõ, hogy egyhangúlag választották meg. Õt azért kicsit meglepte a teljes támogatás, mint azt rögtönzött székfoglalójában elmondta, majd a CSÉKE helyi közéletben játszott fontos szerepét emelte ki szinte elsõként. Kezdõdik a fõtér átalakítása A Képviselõ-testület decemberi évzáró ülésén döntött a Fõ téri projekt lebonyolítását végzõ cég kiválasztásáról. Három beadott pályázatból a budapesti székhelyû Pillars Tanácsadó Kft. pályázatát fogadta el a Testület. Elnökként és önkormányzati képviselõként is az önkormányzattal való további jó együttmûködést remélek, s tervezem, hogy a civilek véleményét még hangsúlyosabban tárom a testület elé - mondta. - A szívem csücske ez az egyesület, s úgy érzem, az elmúlt négy-öt évben tettem annyit érte, amivel kiérdemelhettem a tagság bizalmát, az elnökké választásomat. h.a. elvezetés miatt. Többek között ezért is kért az önkormányzat a szerzõdéskötésre határidõ módosítást január 20-án a Pillars Kft. képviselõivel folytatott megbeszélés, egyeztetés során az ügyvezetõvel és két kollegájával átbeszélték a projekttel kapcsolatos teendõket. A lebonyolító cég felelõs kapcsolattartója az önkormányzattal dr. Molnár Ferenc kormányzati üzletág igazgató lesz, aki már ismertette a projekt lebonyolítási ütemtervét. Az már most látszik, hogy mind költségoldalon, mind a határidõ oldalon igen-igen feszített munkára van szükség, s a munkálatok a volt Sissi étterem lebontásával kezdõdnek meg. EGY SZÁZALÉK Közben a 118 milliós Fõ téri projekt Támogatási Szerzõdése megkötéséhez szükséges hiánypótlásokat a Hivatal elkészítette. A több mint 30 dokumentum hiánypótlása elsõsorban formai és számszaki helyesbítéseket, valamint idõközben megérkezett engedélyeket tartalmazza. A kivitelezésre az engedélyes terv megvan, de menet közben várhatóan ki kell egészíteni a közmûvek valamint a trafóállomás áthelyezése és a csapadékvíz KÉRJÜK, ADÓJA EGY SZÁZALÉKÁT AJÁNLJA FEL A CSOBÁNKAI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE. ADÓSZÁM:

7 KULTÚRA Életmûdíj a filmszemlén Újabb csobánkai lakosra lehetünk büszkék, hiszen Szõnyi G. Sándor rendezõ életmûdíjat vehet át a 40. Magyar Filmszemle hivatalos megnyitó ünnepségén, a Budapest Kongresszusi Központban. Szõnyi G. Sándor nevéhez a hatvanas évektõl számtalan tévés produkció fûzõdik. A mûfaj fénykorában csaknem 80 tévéfilmet és tévéjátékot rendezett. Témaválasztásainál fõként a magyar félmúlt és a jelen problémáinak ábrázolása izgatta. Sokszor fordult irodalmi alapanyaghoz, köztük gyakran klasszikusokhoz. A Családi kör sorozatban több alkotás is fûzõdik nevéhez, tévéfilmet forgatott Mednyánszky László festõmûvészrõl, készített könnyed akció-vígjátékot Bujtor István társrendezésében (Csak semmi pánik, 1982), míg az Egy forradalom hétköznapjai címû (1993) dokumentumjátéka az 1848-as eseményeket és szereplõiket mutatja be. Az utóbbi évtizedben készült Erdélyi novellák címû munkája kisjátékfilmek füzére erdélyi írók munkáiból. A két éve bemutatott, s 1956 novemberében játszódó Estére mindig leszáll a köd címû tévéfilmje, amelynek forgatókönyvírója is egyben, Galgóczi Erzsébet mûvébõl készült. Szõnyi G. Sándor között a kecskeméti Katona József színház mûvészeti vezetõje volt, s több darabot is színpadra állított, mint például Fejes Endre Az angyalarcú címû mûvét, vagy Katona József Bánk bánját. A 2004-ben megalakult Televíziós Mûvészek Társasága alelnökévé választották, 2007-tõl a szervezet tiszteletbeli alelnöke. Munkásságát két alkalommal ismerték el Balázs Béla-díjjal (1964, 1973), 1975-ben megkapta az érdemes mûvész címet, 1988-ban kiváló mûvész lett ben a Magyar Televízió alkotói által életre hívott Új Múzsa Alapítvány életmûdíjával tüntették ki. Az újabb elismeréshez, életmûdíjához ezúton is gratulálunk! Hamvas Atanáz Vers mindenkinek Bizonyára sokunknak ismerõs még az egykori tévés mûsorblokk címe. Jó néhány esztendeje már annak, hogy hétvégeken, az esti fõmûsor elõtti percekben, ismert elõadómûvészek tolmácsolásában egy-egy vers, költõi gondolat hangzott el - néhány pillanatra kiragadva ezzel a figyelmesebb nézõket a napi rohanás taposómalmából. A költészet pillanatai felkínálták annak esélyét, hogy a talmi ragyogás ( zizi és üveggyöngy ) mellett észrevegyük, számon tartsuk irodalmi értékekeinket, anyanyelvünk kincseit is. Manapság éppen más világot élünk. Úgynevezett celebek bugyutaságai hivatottak értéket képviselni, a média követendõ mintaként próbálja letuszkolni torkunkon (növekvõ sikerrel?!) a felszínességet, a szellemi igénytelenséget, az ürességet. A fogyasszeméssz-szavazz lealacsonyító mindenhatósága gyalulja emberi méltóságunkat, a kényelmesebbeket akár kész szövegsablonok is mentesíthetik a felelõs gondolkodás nehéz terhei alól (segítve helyette a gyûlölködõ agresszivitás terebélyesedését), és már-már érthetetlen, ingerlõ, vagy éppen gúnyos mosolyt fakasztó lehet sokak számára az is, ha bárki értékrõl, értékõrzésrõl, értékállóságról beszél, ír, gondolkodik. Mégis megpróbálom. Kedvesebb hazát - mindenkinek - írja versében egyik kedvenc költõm, Ladányi Mihály. Kötetét, és más versköteteket lapozgatva vetõdött fel bennem, hogy bizonyára nem vagyok (mert nem lehetek) egyedül vers-szeretetemmel. Hiszem és tudom, hogy sokunkban élnek-muzsikálnak olyan versélmények, amelyek évek múltával sem fakulnak - akkor sem, ha nem vagyunk pódiumhoz szokott elõadómûvészek. Talán egy remek irodalomóra hatására vésõdött belénk néhány verssor diákkorunkban. Talán ifjan, vagy éppen már felnõttként találkoztunk egy verssel, amely valamiért megérintett minket. A tartalma? A hangulata? A találkozás véletlen körülményei? (Magam például 30 évvel ezelõtt, a katonai alapkiképzésünk egyik különösen nehéz, zuhogó esõben, hideg sárban véghezvitt harcászati gyakorlata után, elcsigázottan visszakapaszkodva a szállító jármûre, a sofõr recsegõ táskarádióján hallottam elõször Radnóti Harmadik eclogáját. Bánki Zsuzsa színmûvész hangján szólalt meg - s csak ültem ott bénán, s egyszerûen nem értettem, hogy addig miként kerülhették el a figyelmemet ezek a sorok? Azóta is velem/bennem élnek - más verssorokkal együtt ) Talán egykor magunk is mondtunk verset? (Kultúrmûsorban? Versmondó versenyen?) Talán most is szívesen elmondanánk - vagy legalább szívesen hallanánk mások tolmácsolásában - a lelkünkben õrzött egy-egy kedvenc versünket? A költészetet ünnepelve? Vagy csak úgy, a magunk és mások örömére? Itt az alkalom! Április 11. a Költészet Napja. Idén történetesen Nagyszombatra esik. Összehozhatnánk aznapra egy alkalmi teadélutánt a Közösségi Házban azokkal a csobánkaiakkal, akik számára a vers: öröm! Akiknek a versmondás vagy vershallgatás: kellemes idõtöltés. Akik szívesen elmondanák figyelmes társaságban a maguk kedvenc versét, vagy akár csak szívesen vennék, ha valaki elõadná azt számukra. Szívesen magamra vállalnám e program elõkészítését (szükség esetén szerkesztését, támogatását), ha tudnám, hogy van rá igény, jelentkezõ, érdeklõdõ! Kérem ezért, hogy akinek felkeltette érdeklõdését az elõbb vázolt lehetõség, az február végéig hívjon fel a telefonszám 16-os mellékén, vagy írjon nekem az alábbi címre! Kíváncsian és szeretettel várom a jelentkezéseket! Finta Béla 7

8 Diákönkormányzat Kedves olvasók, engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam, és bemutassam a Petõfi Sándor Általános Iskola diákönkormányzatában folyó munkát óta tanítok az iskolában, én vagyok a harmadik osztályosok osztályfõnöke, és 2009 januárjától a diákönkormányzat elnöke. Nagyon örültem, amikor felkértek a diákönkormányzat munkájának segítésére, mert véleményem szerint nagy lehetõségek rejlenek abban, hogy közösen munkálkodhatok tanulóinkkal az iskolai élet jobbá tétele érdekében. Úgy gondolom, hogy a diákokkal való közös munka lehetõséget biztosít számomra, hogy a hagyományos tanárdiák kapcsolat keretein túllépve jobban megértsem diákjaink problémáit, belátást nyerjek mindennapjaikba, és ezáltal kollégáimmal együtt hatékonyabban tudjunk segíteni a gyerekeknek. A diákönkormányzat képviselõinek lehetõségük van ötleteikkel, javaslataikkal segíteni az iskola mindennapjait, döntéseik kihatnak társaik iskolai életére is. Kitûnõ lehetõség ez számukra a személyes kommunikáció fejlesztésére, és egy nagy lépés a felnõtté válás rögös útján. A gyerekek megtanulhatják, hogy tehetnek és tenniük is kell azért, ha változásokat szeretnének az iskolában. Lehetõségük nyílik a diákönkormányzat segítõ tanár segítségével, hogy az iskola tanáraival személyesebb kapcsolatot alakítsanak ki, hiszen a diákönkormányzat tagjai összekötõ kapocsként igyekszenek a tanár-diák kapcsolatok optimalizálására. Ezen kívül segítenek az iskolai és az iskolán kívüli rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Legfõbb célom a DÖK képviselõkkel való harmonikus együttmûködés, mely által úgy gondolom, hogy egyre inkább olyan iskolát teremthetünk, ahová szívesen járnak a diákok és pedagógusok egyaránt, ahol kalanddá válhat a tanulás és igazi élménnyé a tanítás. Hajmási-Nagy Krisztina tanító OKTATÁS Kedves leendõ elsõsök! Kedves szülõk! Az alábbi programmal várjuk leendõ elsõseinket a 2009/2010. tanévben: ISKOLAOTTHONOS RENDSZERÛ OKTATÁS, ÚJ TANÍTÓ NÉNIKKEL KORSZERÛEN FELSZERELT ÉPÜLET (BENTI VIZESBLOKKAL) SOKSZÍNÛ SZABADIDÕS KÍNÁLAT EGY LEHETSÉGES ÓRAREND: HÉTFÕ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Magyar Matematika Magyar Matematika Úszás Magyar Magyar Magyar Magyar Úszás Matematika Magyar Matematika Magyar Úszás Ének Rajz Sakk/Zene Mind-Lab Úszás EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD EBÉD Tánc Környezet Kézmûves Környezet Sakk/Zene Tánc Bábozás/szerepjáték Kézmûves Tanulás-módszertan ALU-GO (fémtechnika) Tanulás Tanulás Tanulás Tanulás Tanulás Anyagi hozzájárulást kíván a szülõktõl az úszás, valamint a Mind-Lab. Mi a Mind-Lab? Logikus gondolkodást kialakító és fejlesztõ, több évtizedes munkával kifejlesztett játékprogram, melyet kiképzett szakemberek tartanak. Európában és a világban ebbõl már Olimpiákat rendeznek. Jól hasznosítható a mindennapi tanulásban, gondolkodásban, és az élet minden területén. AMIT MÁS ISKOLÁK KÍNÁLNAK, AZT CSOBÁNKÁN IS MEG FOGJA KAPNI A LEENDÕ ELSÕS TANULÓ, MAGAS SZÍNVONALON, GARANTÁLT EREDMÉNYESSÉGGGEL! VÁRJUK SZERETETTEL AZ ÉRDEKLÕDÕKET! Rozmaring táncház Február elsõ péntekjén a Rozmaring táncklub elkezdte a tervezett táncházát élõ zenével és ingyenes belépéssel. A próba idejében nem szigorúan a koreográfiákat táncolják, hanem sokkal inkább táncház jelleggel mindent, amihez az összegyûlteknek kedvük van. Beszélgetéssel, evés-ivással (batyusan), és feltétlenül nyitottan zajlik majd hónapról hónapra a táncház! Várnak tehát mindenkit a Baross Péter Közösségi Házba, aki szívesen táncolna, de nem tud olyan rendszerességgel részt venni a próbákon, hogy esetleg a tánccsoport tagja legyen, illetve azokat, akik szívesen töltenének el velük pár órát! ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás. Tel: (26) Mobil: 30/

9 HÁZUNK TÁJÁN Zénó örökbefogadása Új sportegyesület alakult Elõzõ lapszámunkban már beszámoltam arról, hogy a 2008/2009-es nevelési évben két új program is színesebbé teszi napjainkat az óvodában. Legutóbb a Magyar Madártani Egyesület által létrehozott "Madarász ovi"-ról írtam, míg a másik program kezdeményezése mögött személyes szívügyem áll, és kolléganõim is pozitívan álltak ehhez az ötlethez. A helyi labdarúgócsapat újbóli életre keltéséért sokan fáradoztak eddig, s sokan tesznek napjainkban is. Eddig a CSÉKE szárnyai alatt vettek részt a bajnokság küzdelmeiben, hamarosan azonban bejegyzésre kerül az új Csobánkai Sport Egyesület, mely biztosítja majd a hátteret a helyi labdarúgás jövõjéhez. Az állatokkal való bánásmód terén sajnos hazánk még mindig nincs európai szinten. Egyre több az utcán kóborló kutya, és egyre kevesebb hely van a menhelyeken. Ezen a helyzeten csak szemléletváltással lehet segíteni. Ebben az óvodának megint fontos szerepe jut, mert a gyerekek állatokhoz való viszonyát óvodás korban kell megalapozni. Két évvel ezelõtt tartottunk már egy kutyás foglalkozást, ami akkor nagyon jól sikerült, mert a gyerekek a mai napig emlékeznek rá. De azóta is azon gondolkodtam, hogyan lehetne ezt rendszeressé tenni. Hosszas keresgélés után a pilisjászfalui Közelebb az Állatokhoz Alapítványra esett a választásom. Tagjai között állatorvos és pedagógus is van, és olyan kidolgozott programjuk van, amely segítséget nyújthat ebben az égetõen fontos feladatban. Az elsõ találkozás december elején volt, amit már nagyon vártak és nagyon élveztek a gyerekek. Hiszen sokkal érdekesebb volt a kedvelt tûz, víz, repülõ nevû játékot Zénóval, a puha bundájú kedves kutyussal játszani. Szerintem az egyik legvidámabbra sikerült pillanat az volt, amikor játékból örökbe fogadtuk Zénót. Az volt a gyerekek feladata, hogy sok-sok tárgy közül ki kellett választaniuk azokat, amikre Zénónak szüksége lehet. A láncot például nem választották, mert a kutyákat nem szabad láncon tartani, vagy, hogy csokit sem adhatunk nekik, mert attól mérgezést kaphatnak. Természetesen beszélgettünk szegény gazdátlan kutyusokról is, akik a menhelyeken várják régi vagy új gazdáikat; és arról is, hogy mit kell nekünk embereknek tenni, hogy egyre kevesebb ilyen szomorú sorsú kutya legyen. Zénó kutyától úgy búcsúztunk, hogy nemsokára ismét találkozunk. Lovász Eszter, óvodapedagógus A tagok és a labdarúgók ugyanazok lesznek, akik eddig voltak mesélte Kati Péter, az új egyesület titkára. A Csobánkai Értékõrzõ és Községszépítõ Egyesületnek ezúton is szeretnék köszönetet mondani az eddigi segítségért, mind a magam, mind Szarvady Attila, az új egyesület elnöke nevében. Március közepén, a bajnokság tavaszi idényének kezdetén tehát már új névvel vágnak neki a labdarúgók a bajnokságnak, a cél azonban nem változott. A felnõtt csapatnak és az öregfiúknak is a középmezõnybe jutás a célja folytatta Kati Péter. Ennek érdekében a felnõtt csapathoz új játékosok is érkeznek Piliscsabáról és Pomázról. Természetesen a megfelelõ utánpótlásról is szeretnénk gondoskodni, épp ezért a terveink között szerepel egy ifjúsági csapat létrehozása is. Miért az ivartalanítás a legjobb megoldás? Magyarországon szinte mindenhol kezelhetetlen probléma a kóborló macskák befogása, elhelyezése. Újra itt a tavasz, indul a párzási szezon, tovább növekszik a gazdátlan állatok száma. Napjainkban a felelõs állattartás része kellene, hogy legyen mind a nõstények, mind a kandúrok mielõbbi ivartalanítása. Ez állategészségügyi és állatvédelmi szempontból is számos elõnnyel jár. Nõstény cicák esetében a legkézenfekvõbb pozitívum a felesleges szaporulat legbiztonságosabb megelõzése. Egy macska évente akár 3 almot is felnevelhet, vagyis a gazdiknak minimum kismacska elhelyezését kell biztosítaniuk. Arról nem is beszélve, hogy az anyamacska szervezetének igen megterhelõ az évi 2-3 vemhesség. Lakásban tartott cicák esetében a rendszeres ivarzással járó kellemetlen jelenségek (kitartó, jellegzetes nyávogás, nyugtalanság) megelõzése szempontjából javasolható az ivartalanítás, illetve mivel a cica sosem vemhesül, néhány év alatt a petefészken súlyos cisztás elváltozások alakulhatnak ki, amik végül méhgyulladáshoz is vezethetnek. A kandúrok korai ivartalanításával megelõzhetõ az ivarérettséghez kapcsolódó rossz szokások kialakulása. Ilyen például a spriccelés, a kóborlás és a fajtársakkal való vérre menõ küzdelem. Tavasszal, nyáron minden aktív kandúr gyakran szerez enyhébb-súlyosabb sérüléseket, így a gazdik lassan egész bensõséges viszonyba kerülhetnek állatorvosukkal. Sajnos a kóborlás miatt a cicák sokszor kerülnek autók kerekei alá, és ezeket a baleseteket csak a szerencsésebb állatok élik túl. Több súlyos fertõzés is terjed a kandúrok verekedése során vérrel, nyállal. Ezek csak a cicákra jelentenek veszélyt, viszont az õ életüket igencsak megrövidítheti. A mindenhol gyakori macska leukémia ellen rendelkezünk védõoltással, viszont a macska AIDS néven ismert betegséggel szemben egyedül az ivartalanítás jelent valamelyest védelmet. Nagyon zavaró lehet a gazdik számára az ivarérett kandúrok vizeletének erõs szaga is. Mivel ezért a hím nemi hormon a felelõs, az ivartalanítással a vizelet szaga is néhány héten belül teljesen elmúlik. Hosszú oldalakon keresztül lehetne még ragozni, miért is az ivartalanítás a legjobb megoldás, de azt hiszem ennyibõl is látható, hogy az állatvédõk, állatorvosok és a felelõsségteljes állattartók miért pártolják annyira ezt a beavatkozást. 9

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT IV. évfolyam 1 2. szám 2009. január 23. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT Közel 1 milliárd forintból oldódhat meg a legkritikusabb területek csapadékvíz-elvezetése K özel kilencszázmillió

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit!

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit! PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 4. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. FEBRUÁR 23. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom A múlt év decemberében elkezdõdött az új képtárépület kivitelezése. Az önkormányzat megbízásából a Dunacenter

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot " kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk " nevében

TURAI HIRLAP. karácsonyt és örömteli új esztendot  kívánunk! Valamennyi munkatársunk, támogatónk és hirdetonk  nevében Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. DECEMBER Önkormányzati hírek: elkészült a költségvetési koncepció Díjemelések, további vizsgálódások Bár hazánk 2006. évi költségvetését a tervek szerint

Részletesebben

Születésnap Csillagda

Születésnap Csillagda 2. oldal 2013. május Születésnap Csillagda Fotó: Vágfalvi Kata Fotók: Lukácsi Tibor Fotó: Szabó Lajos 2013. május 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár május havi programja Május

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

A Diákönkormányzat a DÖK JÓ NAP-ra készül

A Diákönkormányzat a DÖK JÓ NAP-ra készül LVIII. évfolyam 2. szám 2006. január 20. Megjelenik 35 500 példányban, legközelebb január 27-én. Január 23.: A Magyar Kultúra Napját köszöntjük A Magyar Kultúra Napját idén is rangos és tartalmas rendezvénnyel

Részletesebben

A Mikulás hozta a műfüves pályát (Cikkünk a 7. oldalon.)

A Mikulás hozta a műfüves pályát (Cikkünk a 7. oldalon.) A Mikulás hozta a műfüves pályát (Cikkünk a 7. oldalon.) Egészségnevelés és karácsonyi kiállítás az iskolában (Cikkünk a 13. oldalon.) Kedves Bábolnai Lakosok! Itt az idő, fordítani kell egyet a lejárt

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ XX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 54. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

KEDVES KARTALI LAKOSOK!

KEDVES KARTALI LAKOSOK! XX. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. JANUÁR KEDVES KARTALI LAKOSOK! Polgármesteri funkciómban lezárult az elsõ gazdasági év, s már készülünk a 2010. évi költségvetés elfogadására. Bár

Részletesebben

Kezdõdik az iskola. A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal az új tanév elérkezését jelzõ csengõ is.

Kezdõdik az iskola. A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal az új tanév elérkezését jelzõ csengõ is. XVIII. évfolyam 27. szám 2006. augusztus 31. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Kezdõdik az iskola A héten megkezdõdött az iskolákban a tankönyvosztás. Hamarosan megszólal

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Egyelőre nem emel árat a Termidor. Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) 2011 január. (Írásunk a 6. oldalon olvasható)

Egyelőre nem emel árat a Termidor. Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) 2011 január. (Írásunk a 6. oldalon olvasható) Dunakeszi polgár XII. évfolyam 1. szám 2011 január Idén is kátyús telünk van... (Cikkünk a 7. oldalon található) Egyelőre nem emel árat a Termidor (Írásunk a 6. oldalon olvasható) 2011. január 21-től Fűtésrendszer

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 1. szám 2010. január 15. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 A NÉPI DÍSZÍTÕMÛVÉSZET ÕRZÕI A szakkör tagjai az úri hímzés hagyományait ápolják. Fennállásának 45. évfordulóját

Részletesebben