Csepeli Õsz a Sétáló utcában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csepeli Õsz a Sétáló utcában"

Átírás

1 LX. évfolyam 34. szám október 3. Megjelenik példányban, legközelebb október 10-én. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Az újság díjtalan. Csepeli emlékezés az aradi vértanúkra Október 6-án, hétfõn 14 óra 30 perces kezdettel a Csepeli Önkormányzat koszorúzással egybekötött megemlékezést rendez az Aradi Vértanúk kivégzésének 159. évfordulóján. Az október 6-a alkalmából sorra kerülõ eseményen, a XXI. kerületi Aradi Vértanúk útja és a Mária Királyné útja sarkán lévõ emléktáblánál a Himnusz és az ünnepi megemlékezés után a Csepeli Önkormányzat és a Diákönkormányzat vezetõi, valamint a kerület politikai, társadalmi és civil szervezetei, az intézmények és a lakosság képviselõi helyeznek el koszorúkat, virágokat. Csepeli Õsz a Sétáló utcában November végéig váltás reggel és délután Szabadkikötõ út: fordulatos forgalomkorlátozás Reggel (Csepel irányába) és délután (a Soroksári út felé) is kell számítaniuk sávszûkülésre november végéig a Szabadkikötõ úton közlekedõknek. Az érintett útszakaszon sebességkorlátozásra, a belsõ forgalmi sávban pedig szélességkorlátozásra kell számítani. Jövõ év nyarától egy megközelítõleg 300 méteres bekötõút vezet majd a Szabadkikötõ útról a Csepel-sziget északi részén épülõ Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre, a Szabadkikötõ út és a csepeli HÉV töltése alatt épülõ egy-egy aluljárón keresztül. Ennek építése miatt korlátozzák a forgalmat. 4 for Dance Tudósításunk a 3. oldalon Mizik Zsuzsa felvétele CSEPEL SZÍNHÁZ 1215 Budapest Árpád u október 13-án, hétfõn 19 órakor OSZTRIGÁS MICI Zenés komédia három felvonásban. Szereplõk: Szacsvay László, Hûvösvölgyi Ildikó, Rátonyi Hajni, Benkõ Péter és sokan mások

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG CSEPEL, október 3. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon Aradi vértanúk néven õrzi népünk emlékezete az es szabadságharc azon 13 hõs katonai vezetõjének nevét, akik október 6-án Aradon (Kossuth Lajos megfogalmazása szerint: a magyar Golgotán ) áldozták életüket hazájukért és eszméikért. E szomorú õszön a magyar sereg a Világos (ma Románia, Arad megye) melletti szõlõsi mezõn tette le a fegyvert, szimbolikus célzattal kizárólag az orosz cár csapatai elõtt. Ez nagy sértés volt az osztrák katonai vezetõk, személyesen pedig Ausztria császára, a magyar királyi trónra is igényt formáló Ferenc József számára, akiknek bosszúja nem is maradt el. Mikor az oroszok ígéretük ellenére kiadták foglyaikat az osztrák megszálló hatóságoknak, azok 12 magyar fõtisztet (12 tábornokot, s a szintén tábornoki feladatokat ellátó Lázár Vilmos ezredest) kötél általi halálra ítéltek. (Négy fõtiszt ítéletét késõbb, úgymond kegyelembõl golyó általi halálra változtatták.) Az aradi tizenhármak kivégzését szándékosan október 6-ára, az elõzõ évi bécsi forradalom kitörésének, valamint Latour császári hadügyminiszter Pesten történt meggyilkolásának elsõ évfordulójára idõzítették. A mondott napon az aradi vár sáncárkában, reggel fél hatkor halt (golyó általi) mártírhalált Lázár Vilmos ( ) honvéd ezredes, gróf Dessewffy Arisztid ( ) honvéd tábornok, Kiss Ernõ ( ) honvéd altábornagy és Schweidel József ( ) honvéd tábornok. Kötél általi mártírhalállal halt reggel hat óra után, sorrendben, lovag Poeltenberg Ernõ ( ) honvéd tábornok, Török Ignác ( ) honvéd tábornok, Lächner György ( ) honvéd tábornok, Knézich Károly ( ) honvéd tábornok, Nagysándor József ( ) honvéd tábornok, gróf Leiningen-Westerburg Károly ( ) honvéd tábornok, Aulich Lajos ( ) honvéd tábornok, Damjanich János ( ) honvéd tábornok, valamint gróf Vécsey Károly ( ) honvéd tábornok. Irány Soroksár! A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Október 6-a az Aradi Vértanúk Emléknapja, s mint ilyen, Nemzeti Gyásznap ma Magyarországon, illetve a magyar lakta területeken. A mártírok emlékét számos szobor, relief, illetve utcanév õrzi, mint ahogy megõrizték a krónikák több aradi mártír utolsó szavait is. Õk haláluk elõtt a következõket tartották érdemesnek elmondani: Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Õt szolgáltam Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek Dessewffy Arisztid: Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Nagysándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hõssé, jó katonává, igaz emberré tett Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot Kiss Ernõ: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicsõ szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük Lächner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom Poeltenberg Ernõ: Minket az ellenség dühödt bosszúja juttatott ide Aulich Lajos honvéd-tábornok: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám tudom, megértik ezt a szolgálatot Donnert A FSZEK Sétáló utcai Könyvtára szervezésében, október 4-én a Soroksári Botanikus Kertet látogatják meg a könyvtár barátai, a Csepeli Kertbarát Körrel közösen. Találkozás a bejárat elõtt ¾ 10-kor. Helyi vezetõvel járják körbe a kertet, utána közös programon lehet részt venni. Gyûlölködõ feliratot találtak és távolítottak el a Csepel újság szerkesztõségi bejáratánál. A Csepel újság munkatársai a pénteki (szeptember 26-ai) munkakezdésnél gyûlölködõ feliratot találtak a szerkesztõség bejáratánál. Az ajtó melletti részre ismeretlen személy írta fel a szöveget. Az esetet jelezték a rendõrségnek. A Csepeli Rendõrkapitányság munkatársai a helyszínen rögzítették a feliratot, valamint a nyomokat, és megkezdték az eset körülményeinek vizsgálatát. A gyûlölködõ feliratot eltávolították. Huszonöt év a minõség szolgálatában HATVAN ÉVVEL EZELÕTT írta a Fogaskerék, a csepeli dolgozók lapja, október 2-én forinttal felemelték a község 5 hónapos költségvetését. A községi képviselõ-testület legutóbbi rendkívüli közgyûlésén tárgyalta a község öthónapos költségvetésének felemelését. A forintos beterjesztett beruházási költségvetést a vármegye elõljárósága felemelte forinttal. Megkezdõdtek a beiratkozások a munkásfõiskolákra. A W.M. Oktatási Titkárság és a Csepeli Szabadmûvelõdési Tanács által rendezendõ tanfolyamokra és a Munkásfõiskolára a beiratkozások megkezdõdtek. Beiratási díj nincs. Tandíj tanfolyamonként 10 forint. A fõiskolának hallgatója lehet mindenki, iskolai elõképzettségre való tekintet nélkül. Hírek. Az tanév megkezdése óta 300 gyereket világítottak át. A további átvilágítás azért szünetel, mert csak egy orvos áll rendelkezésre a csepeli tüdõgondozóban. Intézkedés történt még egy orvos beállítására. Az óvodás gyerekek szûrését október közepén, az iskolás gyermekekét pedig az óvódások után kezdik. Dolgozók hangja. Petróleum. Mi dolgozók még sokan vagyunk, akiknek lakásában nincs villanyvilágítás. Két esetben adtam be kérvényt, mert hallottam, hogy kellõ indoklás esetén a világítás mellett melegítésre még külön 4 liter petróleumot kaphatunk. Egy ideig kérvényemre kaptam is havi 4 litert, azonban ezt legújabban nem kapom meg. ( ) Megkérdeztem az utcabizalmit, aki kihozza az élemiszer- és petróleumjegyeket. Azt a választ adta, hogy csak a beszkártosok és a vasutasok kapnak. Kérdem én, hogy bennünket, üzemi dolgozókat milyen indoklással mellõznek a havi 4 liter petróleum kiutalásánál? Czirják Gyula, Hegesztõ II. B. T. Klausz Gábor igazgató az önkormányzat ajándékával és a születésnapi tortával Bárány Tibor felvételei Ez év július elsején éppen negyedszázada volt annak, hogy az AGMI Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Zrt., illetve jogelõdje, az Anyagvizsgáló és Gépipari Minõségellenõrzõ Intézet a Csepel Vas- és Fémmûvek Tröszt (CSM) területén önálló vállalati formát öltve megalakult. Az évforduló alkalmából szeptember 24-én a cég bensõséges születésnapi találkozóra hívta hajdani munkatársait és üzleti partnereit a Corvin dunai sétahajóra. Az ünneplés Klausz Gábor elnök-vezérigazgató vetítettképes visszaemlékezésével kezdõdött, melynek során áttekintette a cég múltját, kezdve a Weiss Manfréd Acél- és Fémmûvek Rt. idejébõl való, es csepeli gyökerektõl, méltatva a tényt, hogy a hajdani CSM-trösztvállalatok közül egyedül a minõségellenõrzõ intézet maradt talpon. A csapatot zömében azok a mérnökök, vegyészek és technikusok alkotják ma is, akik a csepeli ipari bázison szereztek értékes tapasztalatokat. El kellett dönteniük 1983-ban, amikor a CSM mint ipari háttér kiesett alóluk, hogy hagyják magukat elsorvadni, vagy szemléletváltással túlélik a változást. Az utóbbit választották, és AGMI néven nyereségközponttá, az Ipari Minisztérium önálló, független vizsgáló és ellenõrzõ állami intézményévé alakították a szervezetet. A fennmaradás egyik záloga a folyamatos megújulás volt, és az ma is. Stratégiai célként azt fogalmazták meg, hogy az ipar legkorrektebb, szakmailag igényes szolgáltató partnere kívánnak lenni. Ahogy a jelmondatuk szól: a minõség megéri. A Magyar Szabványügyi Hivatal 1989-ben akkreditálta õket, 1992-ben pedig részvénytársasággá alakultak. Egy évvel késõbb került sor az MRP alapú magánosításra 94 százalékos dolgozói tulajdonnal, és ez nyilván ismét sokat lendített a cég eredményes mûködésén: ha az ember magának tevékenykedik, azt mindig nagyobb hatásfokkal végzi, mintha másnak tenné. A csepeli önkormányzat még a CSM-földtulajdon jogán tulajdonostárs maradt a cég elköltözése után is, egyben megrendelõ is egyes szakvélemények készítése (például a játszótéri eszközök biztonságossága) kapcsán. A megnyitót követõ köszöntõk sorában Orosz Ferenc alpolgármester baráti szavakkal üdvözölte a szervezetet ( ez a csapat a sírás helyett mindig inkább dolgozott ), és az önkormányzat nevében díszes ajándékserleggel lepte meg az ünnepelteket. A folytatás a komoly méltatások után könnyed szórakozást ígért a tanácsadó trénercég Easy Learning Kft. ügyvezetõ igazgatója, Drimál István jóvoltából: a meglepetésként írt dalt közösen énekelték agmisok és vendégeik. A fogadás ünnepi ebéddel zárult, mialatt a hajó vízre szállt. Varga Violetta A KIÉSZ irodája mindenki elõtt nyitva áll Lakossági fórum a munkanélküliek felzárkóztatására A Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet (KIÉSZ) szeptember 25-én, 17 órai kezdettel a Radnóti Mûvelõdési Házban lakossági fórumot tartott. A Dél-budapesti Régió és a TISZK a felzárkóztatási program keretein belül rendezett fórumon szó esett a hátrányos helyzetûek, köztük a romák kitörési lehetõségeirõl. Baranyi Ferenc, a KIÉSZ elnöke bejelentette: a Nap u. 14. szám alatti KIÉSZ-irodában munkanapokon 10 és 16 óra között bárki kérhet segítséget, felvilágosítást elhelyezkedési, továbbképzési és továbbtanulási problémáival kapcsolatosan. A fórumon többek között megjelent Szirmai István, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fõosztályvezetõje; Adorjánné Kõrösi Regina, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ XXI. kerületi kirendeltségének vezetõje; Takács Lászlóné, a CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. vezetõje; Kutas Zsuzsa, a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetõ-helyettese; Deme Gábor, a Csepel-sziget Általános és Szakképzõ Iskola igazgatója, valamint a fórum levezetõje, Szénási Ferenc, a KIÉSZ alelnöke és Baranyi Ferenc, a KIÉSZ elnöke, az Országos Roma Szakmai Tanács alelnöke. A fórumon a szakemberek õszintén és a realitások figyelembevételével számoltak be a komplex munkaerõ-piaci programokról, a foglalkoztatás melletti képzési lehetõségekrõl, a munkahelyteremtés nehézségeirõl, a felzárkóztatási programokról. A hátrányos helyzetûek, köztük a romák fejlõdési és kitörési lehetõsége a tanuláson alapszik mondotta Deme Gábor, a Csepel-sziget Általános és Szakképzõ Iskola igazgatója, amikor részletesen beszámolt az iskola mûködésérõl. A szakemberek példaértékûnek nevezték az iskolában folyó nevelõmunkát, szakmunkásképzést. Sok szó esett a csepeli munkanélküliek álláslehetõségeirõl is. Elhangzott, hogy a Csepeli Munkaügyi Kirendeltségnél nemcsak a munkanélkülieket, de az álláskeresõket is regisztrálják, és együttmûködésre ösztönözik a hozzájuk fordulókat. A Csepeli Szociális Szolgálat egyik fõ törekvése pedig, hogy alkalmassá, képessé tegyék az embereket a munka világába való visszatérésre, az átállásra. A roma származásúaknak még különféle elõítéletekkel is meg kell küzdeniük. Így nagyon fontosak a beilleszkedésüket, foglalkoztathatóságukat javító programok. Ma már a szakképzettségen kívül egy sor más kívánalomnak is meg kell felelniük azoknak, akik a munkaerõpiacon érvényesülni akarnak: legyenek megbízhatóak, pontosak, tudjanak rendesen felöltözni, alkalmazkodjanak a munkaadói elvárásokhoz. A hozzászólók a negatív példák mellett sikerélményekrõl is beszámoltak. Ugyanakkor a szakembereket is elgondolkoztatta annak a roma asszonynak a felszólalása, aki közölte: azért nem kaphat rokkantnyugdíjat, mert 23 munkában eltöltött napja hiányzik. Nincs meg a nyolc általánosa, és emiatt 23 napra sehová, még utcaseprõnek sem vették fel. Deák Attila Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel/fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató. A Pákozdi csata és elõzményei A 2008-as esztendõben több kerek évfordulóról emlékezünk meg. Ilyen többek közt a 160 évvel ezelõtti Pákozdi csata. Szeptember 29-e a formálódó honvédség elsõ jelentõs erõpróbája, az elsõ ütközet, mely a szabadságharcban gyõzelemmel zárult. A horvát támadás elõzménye, hogy az osztrák udvar visszatér Bécsbe augusztus 12-én, valamint a külpolitikai nehézségek rendezõdnek augusztus elején Radetzky tábornok Észak-Itáliában legyõzi a szárd királyt, így az áprilisban szentesített törvények java része kényelmetlenné vált Bécsnek. Az osztrák kormány augusztus 27-én emlékiratot intézett az uralkodóhoz, melyben az önálló magyar pénzés hadügyminisztérium ellen foglal állást, továbbá a magyar koronához tartozó Horvátországnak autonómiát javasol. A politikai feszültség tapintható, éppen ezért Batthyány és Deák augusztus végén Bécsbe utazik, hogy tárgyalásokkal igyekezzenek elejét venni egy esetleges fegyveres összetûzésnek. A kiélezett helyzet egy nem elhanyagolható forrása a nemzetiségi helyzet volt szerb felkelés a délvidéken, horvát törekvések, melyet a bécsi udvar igyekezett a maga oldalára fordítani. Augusztus 26-án a bécsi udvar elismerte a szerb és a horvát ügy jogosságát. Az események menetét ettõl kezdve a katonák irányították. Augusztus 31-én Jellacic elfoglalja Fiumét, ezzel megkezdõdik a háború. Szeptember 11-én 35 ezer fõs seregével átlépi a Drávát, s megindul Nagykanizsa, Keszthely érintésével a Balaton északi partján Pest felé. A Batthyány-kormány a betörés hírére lemond, majd egy hónapig ideiglenesen folytatja mûködését. A király Lamberg grófot nevezi ki a magyarországi haderõ fõparancsnokává, melyet a képviselõház alkotmányellenesnek mondott ki, majd a Pestre érkezõ grófot a pesti nép felkoncolja. Idõközben Kossuth megkezdi híressé vált alföldi toborzó útját. Jellacic ellenállás nélkül nyomul Pest felé a határõrökbõl álló seregével. A magyar katonai vezetés többszöri parancsnok cserék után úgy dönt, hogy nem hátrálnak tovább, s Pákozdnál védõállásokat foglalnak el. Szeptember 29-e reggelén különös dologra kerül sor: Batthyány Lajos gróf maradék reményét is veszve érzõ, különös büszkeségérõl jól ismert miniszterelnök idegkimerültségében és kétségbeesésében szeptember 29-én kora reggel Jellacic táborába siet, hogy hazájáért akár megalázkodva is utolsó kísérletet tegyen a bán meggyõzésére: tekintsen el Buda megtámadásától. Kétségbeesett kísérlete nem vezet eredményre. A horvát bán 29-én megindította csapatait a pátkai és sukorói dombokon állomásozó magyar haderõ ellen. A horvát hadsereg létszáma: 51557, ezen belül harcképes katona. A magyar sereg fõbõl, 2100 lóból, s 44 lövegbõl állt. A túlerõ szemmel látható, azonban Móga jól használja ki a terepviszonyokat, jó taktikai érzékkel állítja fel az egyes seregtesteket. A Pákozd és Sukoró közötti postaút két oldala vizenyõs, mocsaras terület, ezért ezeken a széleken nem volt várható lovassági és gyalogsági roham, így az útra állította fel tüzérségének felét. A zömmel újoncokból álló magyar sereg visszavonulásra kényszeríttette Jellacicot, aki Gyõr felé vette az irányt. A pákozdi csata nem tartozik a nagy véráldozatot követelõ csaták sorába. Sokkal nagyobb volt a politikai, mint a katonai jelentõsége. A forradalom elsõ katonai erõpróbáját sikerrel teljesítette a hadsereg, s mint ilyenrõl méltóképpen megemlékezni, kinyitni a történelemkönyvek ide vonatkozó lapjait: nem haszontalan idõtöltés. Pláner Lajos

3 CSEPEL, október 3. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 Pálinkapromenád harmadszor A Vigadó téren szeptember 26-án, pénteken a Pálinka Lovagrend felvonulásával délután nyílt meg harmadik alkalommal a pálinkapromenád, és tartott három napon keresztül, vasárnap estig. Aki ellátogatott a rendezvényre, tizenöt neves pálinkaház finomabbnál finomabb pálinkái közül válogathatott. Aki csak sétálgatott a Duna-korzón, és nem kívánt pálinkázni, az is múlathatta az idõt, a Gellért-hegy és a budai vár csodálatos látványa mellett mindhárom napon szinte szünet nélkül neves fellépõk mûsorán szórakozhatott délután öt órától. A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács által rendezett eseménynek a helyszín kiválasztása megkönnyítette a névadást, hiszen a promenád jelentése: sétány, sétahely, séta, sétálás. A szövetség határozott célja, hogy az évente szeptember utolsó hétvégéjén hozzásegítse a pálinkát az õt megilletõ hírnévhez, megismertesse a pálinkafõzdéket a közönséggel. A pénteki megnyitót követõen fellépett Rony, az I Love NY Band, a ZaFire tûzzsonglõrök, a Four Fathers, szombaton Bíró Gergõ, Éliás Jr., Ács Bálint és Brunner Márta, Kontor Tamás és Szabó Eszter, vasárnap Lölõ, Ricky, Szekeres Adrienn. A mûsort mindhárom este a Balogh-Mátysási Latin Jazz Duó zárta. A jelenlévõk szemmel láthatóan jól érezték magukat, egy idõ után néhány vendégnek ahogy nõtt a vidámsága, kicsit lassabban forgott a nyelve. Detoxikálóknak nem kellett kitelepedni, az árak mérsékelték a túlzott szeszfogyasztást. Belépõ ugyan nem volt, de aki meg akarta kóstolni a remek italokat, annak 600 forintért adtak egy igazi pálinkáspoharat és egy dekoratív, nyakba akasztható vászontartót, amelybe a poharat lehetett elhelyezni, így a nedût nem kellett azonnal legurítani, megnyújtandó az élvezeteket. Mint megtudtuk az egyik játékból, a pálinkát Celsius-fokon ajánlott fogyasztani, az ízek akkor élvezhetõk legjobban. A választék széles határok között mozgott, akárcsak az árak. Érdemes volt elmenni egy kis Duna-parti sétára, és megpihenni a faasztalok mellett, különösen, hogy megtudtuk: a pálinka egészséges. Evés elõtt meghozza az étvágyat, utána pedig meggátolja az emésztési problémákat. Mucsi Ferenc Színes programokkal zajlott a háromnapos, az idén Csepeli Õszre keresztelt mulatság szeptember között a sétáló utcában. Az önkormányzat rendezvénysorozatának szervezõi közöttük Német Imre és Ringbauer János (õt mûsorvezetõként és diszkósként is láthattuk) igazán remek munkát végeztek ezúttal is. A Csepeli Munkásotthon Koncert Fúvószenekarának játéka már péntek délután sok embert csalt a Karácsony Sándor utcába. Délután öt órakor a hivatalos megnyitón Tóth Mihály polgármester üdvözölte a jelenlévõket és hangsúlyozta, hogy e színvonalas programmal minden korosztály igényét szeretnék kielégíteni. A hagyományteremtõ szándékkal tavaly elindított ünnep idén átvette a korábbi 2-3 program szerepét. Külön kiemelte, mekkora megtiszteltetés, hogy az Elsõ Magyar Fehér Asztal Lovagrend melyet Gribek Lajos képviselt az esemény védnöke. A programokon kívül kézmûves kirakodóvásár, finom falatok és kitûnõ borok és pálinkák várták az érdeklõdõket. A megnyitó után a Csepel Táncegyüttes három korosztályának mûsorát nézhettük meg, akiket a Bivaly zenekar kísért. A Csepp Csepel Táncegyüttes többek között mezõföldi és galgamácsai, a Csepel Táncegyüttes szanyi, vistai és gyõrteleki táncokat mutatott be, míg a Csepeli Öreg Táncosok Együttese a Karádi emlékek címû koreográfiát táncolta el nagy sikerrel. A néptánc után fél héttõl a 4 for Dance szenzációs produkciója következett. A négy táncos mesterien ötvözte a néptánc elemeit a különbözõ stílusokkal, melyhez remek koreográfiát is készítettek, így érve el a tökéletes összhatást. Este nyolc órától a The Shades adott fergeteges koncertet. A régi rock n roll slágerekkel minden korosztályt megtáncoltattak. A Chuck Berry, The Beatles és Hungária dalok keltette nosztalgiát csak fokozta a kor stílusának megfelelõ öltözet. A sokak sajnálatára csak este tízig tartó Ringó Disco keverte táncos utcabál remek hangulattal zárta az elsõ napot. Ferentzi Tünde Csepeli Õsz sok nevetéssel, tánccal és zenével The Shades Mezõhegyesi mazsorettek Kézmûvesek, reneszánsz forgatag, véradók Szombaton már a programkezdés elõtt negyedórával igen sokan korzóztak a sétálóutcában, nézegették a pavilonok kínálatát. Csepel egyik testvérvárosából, Nagyszalontáról érkezett egy kézmûves csapat, akik az egész pavilont feldíszítették kézmûves portékájukkal. Fekete Mária, a nagyszalontai Sinka István kézmûves kör vezetõje örömmel mutatta be a szebbnél szebb munkákat. Nagyszalontán újraélesztik az õsi népi mesterségeket. Fõleg tizenéves gyereket tanítanak meg kukoricacsuhéjból, szalmából, gyékénybõl és gyöngybõl fonni különbözõ szobadíszeket, használati tárgyakat, A Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány adta a reneszánsz mûsort kopogtatókat, karácsonyfadíszeket. De elhozták a szalmából font szentkorona hû másolatát is. Fekete Mária úgy fogalmazott, hogy hálásak a csepelieknek, hogy lehetõséget kaptak az õsi népi mesterség bemutatására. Egy másik pavilonhoz vanília és karamell illat vonzotta a sétálókat, és már egy hosszabb sor is kígyózott. A Bálint család Lehel Kürtös-háza Székelyudvarhelyrõl települt a Karácsony Sándor utcába. Bálint Irma hosszan mesélte, hogy miben más az erdélyi kürtöskalács a nálunk megszokottól. Többek között a kalács vastag, puha és foszlós, a cukormáz pedig roppan rajta. A valódi titok mondta Bálint Irma, hogy meg lehet tanulni, el lehet lopni a mesterséget, de aki nem születik bele, az nem tud igazi kürtöskalácsot készíteni. Lélekkel és szívvel kell csinálni! ben Kecskeméten elnyerték a Legjobb kürtöskalács díjat, ugyanezt a díjat pedig idén Hajdúböszörményben is megkapták szeptemberében csináltak egy 5 méter 37 centis kalácsot, ami sehol nem volt ragasztva, egyben készült. Csináltak egy hatméteres sütõt, egy hatméteres farudat, amit daruval húztak fel. Ezzel a kürtöskaláccsal bekerültek a Guiness rekordok könyvébe. A nagyszínpadon Reneszánsz délelõtt címmel szórakoztatták a nagyérdemût. A Csepel újság korábbi számában részletesen beszámoltunk a Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány királyi mulatságokat, lovagi tornákat, piaci forgatagot is bemutató mûsoráról. Bizonyára sokan olvasták munkatársunk cikkét, mert szép számban voltak kíváncsiak a színvonalas mûsorra. Nemcsak látványosságok voltak a Karácsony Sándor utcában. A Magyar Vöröskereszt Adj vért, és ments meg három életet! szlogennel hirdette meg a Véradó napját. Mint ahogy Gallai Katalin területi véradásszervezõ elmondta: ez alkalommal kevesen jelentkeztek önkéntes véradásra. Viszont megérkezett egy csepeli jubiláló, Bodó Ferenc, aki ötvenedik alkalommal készült vért adni. Most így összegezett: ban adtam elõször vért, majd a katonaságnál, aztán pedig a munkahelyeimen. Mostanában interneten nézem meg, hogy hol van véradás. Ezúttal a Csepel újságból értesültem róla. Nem akarok patetikus lenni, csak egyszerûen belsõ elhivatottságból adok vért. Deák Attila (Tudósításunk második részét következõ számunkban közöljük.) Lola A király és két alattvalója Mizik Zsuzsa felvételei EGYESÜLETI FELHÍVÁS A Csepeliek a Zöld Kis- Dunapartért Egyesület olyan, a környezetükért aktívan tenni szándékozó, csepeli polgárok jelentkezését várja, akik véleményükkel formálni kívánják kerületünk fejlõdését. Csepeliek a Zöld Kis-Dunapartért Egyesület: www. kisdunapart.eu (Tel.: 06 (20) ) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS civil szervezetek részére a évi feladataik, programjaik támogatásához Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a civil szervezetek jelentõségét, valamint e szervezetek társadalmi célokat, megvalósítandó törekvéseit, a évre költségvetési támogatást nyújt civil szervezetek részére, a pályázati felhívásban felsorolt közérdekû társadalmi célok valamelyike érdekében: 1.) közrend-közbiztonság elõsegítése 2.) szociális ügyek [egészségügy (betegellátás, házi gondozás), egészség-megõrzés, sérült emberek (vakok, mozgássérültek) támogatása, drog-prevenció, rehabilitáció, betegképviselet] 3.) gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása [gyermek- és ifjúságvédelem, illetve érdekképviselet ellátása, oktatási-, felvilágosító tevékenység (pl.: izgató és nyugtatószerek hatásáról), nevelési programok-, módszerek kidolgozása] 4.) természet- és környezetvédelmi tevékenység [természetvédelmi terület, valamint meglévõ értékes, ritka növényzet (virág, fa, cserjék, stb.) védelme, virágosítás, faültetés, az épített környezet jellegzetességeinek, értékeinek felkutatása, dokumentálása] 5.) ismeretterjesztõ, kulturális és mûvelõdési feladatok ellátása, tudományos tevékenység végzése [kiállítások (mûvészeti, történelmi, életmû kiállítások), szociológiai elõadások szervezése, tanulmányok készítése, speciális képzési, oktatási programok, tréningek kidolgozása, különbözõ kultúrák megismertetése pl. elõadás keretében, vagy ismertetõ füzet elkészítésével] 6.) lakossági érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység, 7.) területfejlesztést és városfejlesztést elõsegítõ tevékenység. Részletek, tudni valók, ûrlapok letölthetõk az önkormányzat honlapjáról. A Csepeli Õsz szponzorai: Dunapack Rt., Auchan Magyarország Kft., Fõtáv Zrt., VIANOVA 87 Zrt., TESCO- GLOBÁL Áruházak Zrt., MÉLYKÖZÉP Kft., Csepeli Áramtermelõ Kft., Loacker Kft., Siemens Transzformátor Kft., MAHARTZ Container Center Kft., Fémalk Rt., Ferroport Kft., Városkút Szolgáltató Kft., MW-Trió Kft., ROTIMA Kft., Hérosz Építõipari Zrt., Flansch-Tech Kft., Citibank Rt., Budapest Bank Rt., Fáy András Takarékszövetkezet, OTP Bank Nyrt.

4 4 KULTÚRA, MÛVÉSZET CSEPEL, október 3. Csepel Plaza: ismét üzemel a mozi Új a(r)tmoszféra Azt is mondhatnánk, csupán nyaralni ment a mozigépész A valóság azonban ennél kevésbé romantikus: az elõzõ üzemeltetõ tavasszal gazdasági okokra hivatkozva fejezte be e ténykedését. E lépéssel azonban lehetõséget teremtett a megújulásra. Ezzel élt az új tulajdonos, az Artmoszféra Kft., amely az átépítések után, szeptember végén ismét megnyitotta a mozit. A mozi minden korosztálynak élmény, még akkor is, ha ma ez (részben) mást jelent, mint néhány évtizeddel ezelõtt ez derült ki az ünnepi megnyitón. Mind a kerület polgármestere, mind pedig az üzemeltetõk nosztalgiázással kezdték ugyanis néhány mondatos beszédjüket, melynek végén, szinte egyöntetûen, ugyanoda lyukadtak ki: a mozi a XXI. század elején is eleven valóság. S ha már nemcsak a XXI. században, hanem a XXI. kerületben vagyunk, legyen a mozi csepeli! Ki kell aknázni azokat a lehetõségeket, amelyek elõttünk állnak! Tóth Mihály polgármester szerint van bõven együttmûködési lehetõség az Artmoszféra Kft. és a csepeli oktatási-nevelési intézmények között, amelyet lehetõségeihez mérten az önkormányzat is támogat. A nagyterem tervezett új funkciói például koncertek, konferenciák pedig további távlatokat nyitnak meg mindkét fél elõtt. F. Gy. Tóth Mihály polgármester vágta át a filmszalagot Mándoki Halász Zsóka Halász Zsóka ismert naiv mûvész, aki munkáival számos kiállításon mutatkozik be sikerrel. Ezúttal a mûvészete fõ vonulatához tartozó naiv festmények mellett látványos tájképeket, egyéni hatást keltõ virág- és gyümölcscsendéleteket, állatábrázolásokat mutatott be. Miért fest az ember? Reál akció! Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat az alábbi akcióinkkal. Egész csirke: 539 Ft/kg Csirke comb: 559 Ft/kg Csirke mell: 1099 Ft/kg Csirke máj: 499 Ft/kg Pulyka farhát: 59 Ft/kg Kacsa farhát: 139 Ft/kg Csirke farhát: 149 Ft/kg Sertés comb: 899 Ft/kg Sertés lapocka: 879 Ft/kg Sertés tarja: 899 Ft/kg Sertés dagadó: 826 Ft/kg Sertés rövid karaj: 1099 Ft/kg Sertés hosszú karaj: 999 Ft/kg Sertés csülök: 699 Ft/kg Sertés oldalas: 899 Ft/kg További akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat! Cím: 1215 Bp., Katona József u. 54. (71-es busz vonalán) Nyitva tartás: H V-ig 6 20 óráig Színek festõi varázsa tette fel a kérdést megnyitó beszédében Bálványosi mester és mindjárt meg is adta választ: Mert szereti a szépet! A szépség itt van bent a kiállító-teremben, és ide mindenki azért jön, hogy szépet lásson. Odakint nincs már szépség szögezte le figyelemre méltó elemzésében. Adu Oktatási Központ FAT akkr. sz.: AL-0034, FMK ny. sz.: Budapest, Táncsics M. u. 78. T: , Fax: Web: szeptember hónaptól tervezett tanfolyami képzéseink MÛSZAKI ÉPÍTÕIPARI ÉS EGYÉB KÉPZÉSEK Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó Fogyóelektródás hegesztõ Gépi forgácsoló CNC forgácsoló Könnyû- és nehézgépkezelõ Kerékpárszerelõ Teherkötözõ Öntõ Takarító Fodrász ELEKTRONIKAI KÉPZÉSEK BGA operátor Hibakeresõ technikus Elektronikai mûszerész A szatmári Mándokon született mûvésznõ másfél évtizede ismerkedett meg a neves, szintén autodidakta cigány festõvel, az elsõ cigány galéria létrehozójával, a külhonban jobban ismert és elismert Oláh Máriával, és ez a találkozás erõsen hatott Zsóka asszony pályájára. Festészetének témája a realitás, valóságos és a képzeletbeli világ. Mondanivalója személyes jellegû, amelyet a falun töltött gyermekkor tesz hitelessé. Emlékeit és élményeit sokalakos kompozíciókkal, részletekbe menõen festi meg. Feldolgozza a falu és az ott élõ emberek életét, hagyományait, szokásait és ünnepeit, a mindennapok valóságát írja Mándoki Halász Zsóka mûvészetérõl Angyal Márta mûvészettörténész. Halász Zsóka képei mindig élményt adóak olvasható a vendégkönyvben Zombory Zoltán mûvésztanár beírása. Az október 8-áig nyitva tartó kiállítást mindenki figyelmébe ajánlom. Ezek a képek az otthonok falain is jól mutatnak ám! -dia- Kvasznay Gulyás Margit festõmûvész kollázskiállítása Tér-zene-szemlélet-váltás Csepelen új galéria bontogatja szárnyait, a Posztógyár utca végén. Diákok százai mennek arra nap mint nap, s remélhetõen egyre több mûvészetkedvelõ is ezt az utat választja. Ez vezet ugyanis a Mansfeld Galériába abba a képtárba, amelyet a Csepel-sziget Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium rendez be lassan,,,hagyományosan immár hónapról hónapra. A szeptember 11-én itt megnyitott, Kvasznay Gulyás Margit kollázsaiból rendezett kiállítás október 10-éig, munkanapokon óra között tekinthetõ meg.,,a mûvészet oltárán áldozni csodás, felemelõ érzés. Abban a reményben tesszük, hogy diákjaink, tanáraink és Mizik Zsuzsa felvétele Beindult az õszi képzõmûvészeti szezon, egymás után nyílnak a kiállítások. A Nagy Imre ÁMK Galériájában a Csepelen élõ Mándoki Halász Zsóka festõmûvész Színek varázsa címû rangos tárlatát Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusmûvész, emeritus professzor nyitotta meg. M. Hajtun Zsuzsa ezúttal is remek zongorajátékkal örvendeztette meg a közönséget: a balkezes zsenik, Chopin és Mozart mûveibõl játszott elragadóan. Kvasznay Gulyás Margit látogatóink is eljutnak azokra a magaslatokra, amelyrõl belátni létünk egész horizontját, s ahonnan visszatérve a valóságba, az életet immár másképpen szemlélhetjük, és legalábbis szellemileg gazdagabban élhetjük mondta Keppel Gyula, a kiállítás rendezõje, mintegy felvezetendõ azt, ami a tablókon látható. Anno Picasso és Braque,,robbantotta ki a kollázs forradalmát, amellyel Kvasznay Gulyás Margit festõmûvész mintegy négy éve,,ismerkedett meg közelebbrõl tudtuk meg a mûvésztõl, a megnyitó után beszédbe elegyedve vele. Beleszeretett és azóta egyre-másra készülnek új és újabb darabjai.,,kvasznay Gulyás Margit kollázsai az egész világról Mizik Zsuzsa felvétele szólnak, befogadni, megérteni azonban minden egyes ember csak egyedül, a kompozíció elõtt állva, majd késõbb, a látottakra visszaemlékezve és azokat feldolgozva tudja zárta rövid beszédét a szónok. Végül a Fasang Árpád Zeneiskola igazgatója, Miskolciné Hajtun Zsuzsa és egyik tanára, Szûcs Lajos zongoramûvészek csodás élménnyel ajándékozták meg a jelenlevõket: kétzongorás elõadásban ugyanis felhangzott Csajkovszkij: Diótörõ címû balettjébõl a Virágkeringõ. S ahogy a dallamok sorjázva törtek elõ, a balett táncai szinte megelevenedtek, s e sorok írója lelki szemei elõtt a messzi, de egyre közeledõ horizontot a már karácsony fényei világították be Fehér György KERESKEDELEM VENDÉGLÁTÁS Szakács Cukrász Pincér Új! Diétás szakács (szakácsoknak ráépülõ képzés) GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI KÉPZÉSEK Társadalombiztosítási ügyintézõ Társadalombiztosítási szakelõadó Pénzügyi-számviteli ügyintézõ Könyvviteli szolgáltatást végzõk kötelezõ továbbképzése ( és ) SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÉPZÉSEK Számítástechnikai OKJ-s képzések Számítástechnikai továbbképzések modulrendszerben CISCO CCNA képzések ******************************************************************* ECDL TANFOLYAM ÉS VIZSGA AKÁR MODULONKÉNT IS! Jelentkezés tanfolyamainkra: óra között a fenti címen az ügyfélszolgálatnál! Képzéseink a szakképzési alap terhére elszámolhatóak! KIÁLLÍTÁSOK CSEPELEN CSEPEL GALÉRIA MÛVÉSZETEK HÁZA (1215 Budapest, Csete Balázs u. 13., telefon/fax: ) és a Magyar Festõk Társasága rendezésében Mayer Berta kiállítása megtekinthetõ október 17-ig. A Csepeli Alkotó Fórum és Barátai ANNO DOMONI MMVIII címû kiállítása is látható a Csegartban. CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY (a CSMK Királyerdei Mûvelõdési Házában) A Weiss Manfréd 150 éve született és a Csepeli sváb emlékszoba címû kiállítások elõzetes bejelentkezéssel látogathatóak. Várjuk iskolák jelentkezését kihelyezett helytörténeti tanítási órák megtartására. Szívesen tartunk csepeli helytörténeti sétákat idegenvezetéssel, többféle ajánlott útvonallal. Elérhetõségek: Maár Katalin: 06 (30) , Zémann István: 06 (20) Budapest, Kondor utca 29. Tel.: ERDEI ÉVA GALÉRIA (Király- Erdei-Mûhely) Október 12-én, 17 órakor Antal László kiállítása nyílik meg. Elõzetes bejelentkezés: Budapest, Árpád utca 1. Tel.: GALÉRIA 21 Kiállítóterem (a Csepeli Munkásotthonban, Árpád utca 1.) A víz az életünk címmel a Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotoklubjának kiállítása látható október 9-ig, munkanapokon óráig. Október 16-án, kor nyílik a Csepel táncegyüttes 50 évérõl szóló kiállítás. HRICSOVINYI-GALÉRIA (Csepeli Mátyás utca 13. Garay utca 10. sarok, T.: , ) Pataj Pál mûvei tekinthetõk meg elõzetes bejelentkezéssel. KÉK ISKOLA GALÉRIA (a Kék Általános Iskolában, Szent László utca 84.) Október 7-tõl 30-ig a Csepel Galéria egyesület Levegõ kiállítása látható hétköznap ig. Szombat-vasárnap zárva! MANSFELD PÉTER GALÉRIA (A Csepel- Sziget Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületében: Posztógyár u. 10., T.: , Kvasznay Gulyás Margit festõmûvész Gondolataim kollázsban címû kiállítása. A kiállítás bejelentkezéssel megtekinthetõ október 10-ig, minden munkanapon, 8 14 óráig. NAGY IMRE ÁMK GALÉRIÁJA (a Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központban, Simon Bolivár sétány 4 8.) Évadnyitó kiállítás: Mándoky Halász Zsóka festõmûvész mûveit október 8- ig, hétköznapokon 9 20, szombaton 9 13 óráig lehet megtekinteni. Október kor Öveges Ernõ festõmûvész A Bakony varázsa címû kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Erdei Éva festõmûvész, a Csepeli Alkotó Fórum elnöke. VÉNUSZ UTCAI KÖNYVTÁR: Varga Sándor és családja Vargakas kiállítása (festmények, versek) tekinthetõk meg a könyvtár mini kiállításán. A kiállítási anyag kéthetente cserélõdik. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a könyvtár nyitvatartási idejében. Október 18-án, a csepeli sportcsarnokban Edda koncert Október 18-án jótékonysági Edda koncert lesz Csepelen, a sportcsarnokban. A koncert bevételébõl a Csepel FC gyerekeinek a fejlõdését támogatják. Jegyeket elõvételben az ország összes lottózójában meg lehet venni. A Csepel Galéria Mûvészetek Háza meghirdeti a VII. csepeli Képzõ-és Iparmûvészeti Biennáléját A kiállításon részt vehetnek azok a csepeli képzõ- és iparmûvészek, fotósok, akik a kerületben élnek, vagy eddigi munkásságukkal szorosan kötõdnek hozzá. Ezúttal kivételesen szabad megközelítésben a víz, mint éltetõ és pusztító elem, jelentené a biennálé tematikáját. Pályázni erre az alkalomra készült új alkotásokkal lehet, maximum három mûvel. (A sorozatok darabszáma nem korlátozott, de a zsûri és a rendezõ szerv megbonthatja azokat.) A beküldendõ alkotások méretei a Csepel Galéria Mûvészetek Háza új adottságait figyelembe véve most is korlátozottak, túlságosan nagyméretû alkotásokat ne küldjenek a kiállításra. Az alkotásokat csak kiállítható állapotban tudjuk elfogadni: grafika esetén es, vagy as paszpartu méretben, a festményeket keretezve, a szobrokat pedig kiállításra kész állapotban kérjük a galériába. A beérkezõ mûveket zsûri bizottság elé bocsátjuk és annak szakmai döntését kötelezõ érvényûnek tartjuk. A biennálé alkalmából az arra érdemesek mûfaji kategóriától függetlenül díjazásban részesülnek. A fõdíj a kerület polgármestere által alapított díj lesz, így annak odaítélésében õ maga is részt vesz. Beadási határidõ: december 1., 2., 3-án, óra között. Beadás helye: Csepel Galéria Mûvészetek Háza, 1215 Budapest, Csete Balázs u. 13. (bejárat a Csepeli Munkásotthon után az Árpád utca felõl). Telefon:

5 CSEPEL, október 3. CIVIL SZFÉRA 5 Tisztelt Szerkesztõség! Örömmel olvastam folyamatosan megjelenõ sorozatukat a Béke-téri Jézus Szíve templom létesítésérõl. Ne fogjon senki könnyelmûen a húrok pengetésihez írta egykor nagy költõnk, s úgy tûnik, igaza volt. Én mindössze két hónappal vagyok idõsebb a csepeli Jézus Szíve templomnál, de bátran merem vállalni, hogy e témában hibátlan tájékoztatásra vagyok képes. Figyelmébe ajánlom a cikk írójának és a szerkesztõnek, hogy Shvoy Lajos székesfehérvári megyés püspök, a templom felszentelõje így írta le nevét, ahogyan én azt most leírtam, nem pedig úgy, ahogy a cikkben többször is megjelent! Szerényen megemlíteném, hogy a templomszentelési misén felhangzó Esz-dúr mise Fekete Kálmán, egykori csepeli polgári iskolai tanár alkotása. A mise zenei anyaga a templom kottatárában ma is megtalálható. A cikksorozat 3. részében olvasható, hogy 1981-ben kétmanuálos villanyorgonát kapott az egyházközség. (A németországi Passau ajándéka volt.) Ez így keveset mondó, száraz közleménynek tûnik. Mindezeket hosszú történet elõzi meg március 1-jén a csepeli Jézus Szíve egyházközség három manuálos, 18 regiszteres orgona építését rendelte meg a Rieger Orgonagyártól Bp., XIV. Füredi u. 41., Szabó Pál plébános mûködése idején. Az orgona néhány hónap alatt elkészült Rieger mester mûhelyében, azonban az 1944-ben Budapestet ért sorozatos bombatámadások következtében egyetlen háborús cselekmény alkalmával teljesen megsemmisült. Erre senki nem tudott kártérítést fizetni, a gyár sem, mert az tönkrement. Így került sor arra, hogy ban a templom kántora kapcsolatba lépett egykori bencés tanárával, aki akkor Bécsben lelkész volt, és kérdezte, tudna-e segíteni elektronikus orgona beszerzésében. A bencés tanár, P. Blazovich Ágoston ebben konkrét segítséget nyújtott: P. Szõke János atyához irányított, aki a karitász egyik vezetõje volt és tulajdonképpen õnéki volt köszönhetõ a Passauból érkezõ ajándék orgona, mely érkezése óta is a templomban van. Az írás 3. része említést tesz a templom plébánosairól, néhány személy kihagyásával. Ezt viszont nem tartom korrekt dolognak. Mindjárt megemlíteném, hogy Turzó Antal atya nevének leírásába is némi hiba csúszott: családi nevében nem írt h betût! Ezen kívül Sebestyén Imre plébános után Gévai László apát plébános következett, majd Simon Péter plébános és végül Kispál György plébános, aki jelenleg is mûködik. Kérem, hogy a hiányosságokat szíveskedjenek korrigálni, illetve pótolni. Elõre is köszönöm segítõ, jó szándékú cikkem közlését. Maradok tisztelettel: Kovács Dezsõ karnagy, ny. ének és zenetanár, a templom elõzõ kántora * * * Tisztelt Karnagy Úr! Köszönjük szépen pontosító, gondolatébresztõ sorait, melyeknek helyt adtunk. Bárány Tibor Környezetvédelmi Nap október 4-én A Csepel Horgász Egyesület folytatni kívánja azt a munkát, amit a tiszta horgászhelyek kialakításában évekkel ezelõtt elkezdett. Ennek érdekében szerveztük minden évben háromszor a Környezetvédelmi napot. Úgy tûnik, ebben a munkában kerületünkben egy-két civil szervezeten kívül másra nem számíthatunk, ezért nekünk, horgászoknak kell tenni azért, hogy rendezett, tiszta és horgászásra alkalmas Duna-part álljon rendelkezésünkre. Éppen ezért egyesületünk meghirdeti a FOGADJ ÖRÖKBE EGY HORGÁSZHELYET akciót. Az akcióról többet a Csepel Horgász Egyesület honlapján (www.cshe.hu), illetve horgásztanyáján félfogadási idõben lehet megtudni. Várjuk minden olyan horgász jelentkezését, aki kedvet érez ahhoz, hogy a csepeli komp és a horgásztanya közötti területre vonatkozó akciónkban részt kíván venni. Az akcióban résztvevõk jelentõs kedvezményt kapnak a jövõ évi horgászjegy árából. Tegyél Te is azért, hogy tiszta, rendezett helyen horgászhass! Az akcióhoz kapcsolódó Környezetvédelmi nap október 4-én lesz. Találkozás a Csepel Horgász Egyesület horgásztanyáján, a fenti napon 8 órakor. Csepel Horgász Egyesület választmánya SONOTHERÁPIA Új gyógymód az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. A terápia lényege: az artériákban lévõ érszûkület, érelmeszesedés gyógyítása pulzáló, alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Az újdonság a Sonotherápiában az, hogy egészen speciális rezgéseket alkalmaz, amely minden páciensre egyénileg meghatározottak (a forma, frekvenciaintenzitás, idõ vonatkozásában) és a teljes kezelés idõtartama alatt pontosan irányítottak. Az érszûkület tünetei: hideg kezek, lábak, elkékült, elszínezõdött végtagok, krónikus fájdalom a lábakban megterhelés hatására, járáskor görcsbe álló lábikra vagy elnehezedõ, fáradó láb, nem gyógyuló sebek (ulcera diabetes), szédülés, fülzúgás, feledékenység, fájdalom a szívtájon megterhelés hatására. SONOTHERÁPIA CENTRUM 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház) Tel.: 06 (20) , 06 (20) Önkormányzati képviselõk fogadóórái Balogh Ernõ (FIDESZ- KDNP) önkormányzati képviselõ október 6-án (hétfõn), óra között tartja fogadóóráját a Móra Ferenc Általános Iskolában (1214 Bp., Tejút utca 10.). Telefon: 06 (30) Borbély Lénárd önkormányzati képviselõ (Fidesz- KDNP), a Pénzügyi, Ellenõrzési és Közbeszerzési Bizottság elnöke soron következõ fogadóóráját október 7-én (kedden), 17 órától tartja a Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központban (1214 Simon Bolivár sétány 4 8.), amelyre mindenkit szeretettel vár! Elérhetõség: 06 (30) , fidesz.hu Stresszmentes Élet Meditáció Kiscsoportos foglalkozások indulnak a fenti címmel a Csepeli Szociális Szolgálat szervezésében. A foglalkozások célja, hogy elsajátítsuk az értékeken alapuló életvezetést. Megtanuljuk a meditációt, a tudat helyes használatát, hogy képesek legyünk venni a változáshoz szükséges erõt. Az elsõ foglalkozás október 8-án, 18 órakor kezdõdik. Összesen 10 alkalommal, minden szerdán, 18 órától 20 óráig tart. Helye: Csepeli Szociális Szolgálat, 1211 Bp., Kiss J. alt. u. 54. Tel./fax: ; ; ; Jelentkezés és részletesebb tájékoztatás: Lesku Nóra szervezõnél, Csepeli Szociális Szolgálat. Mese-mese meskete, ki fût be majd télire? Egy szolgáltató-választás dilemmái Ancsel Éva filozófus,,a szabadság dilemmái címû könyvében fortyognak a mélységben dúló és egymásnak feszülõ erõk. Hasonló a helyzet manapság Csepelen is, ahol egy 132 lakásból álló lakásszövetkezet vívja a maga harcát. A tét nem kicsi: kinek és mennyit fizessenek a jövõben a távhõszolgáltatásért?! Móra szüret Közgyûlést tartott a minap Csepelen egy méltán híres költõnkrõl elnevezett lakásszövetkezet. Nem az elsõt és nem is az utolsót. Azt szerették volna eldönteni, hogy a törvény adta joggal és lehetõséggel élve leváljanak-e az eddigi távhõszolgáltatóról és más, ennél jóval olcsóbb(nak mondott) megoldással állítsák elõ a lakások fûtéséhez és használati-melegvízéhez szükséges energiát, vagy maradjanak a régi (jelenlegi) szolgáltatónál és az õáltala nyújtott korszerûsítéssel, az elõbbinél valamivel kevésbé olcsó de a mostaninál mindenképen kevesebb pénzbe kerülõ díjat fizessék-e. A közgyûlés határozat-képes állapította meg mindenek elõtt a lakásszövetkezet, s egyszersmind a közgyûlés levezetõ elnöke, majd bemutatta a Csepel újság tudósítóját, és szavazásra bocsátotta jelenlétét. A közgyûlés többsége úgy döntött, hogy az újságíró maradhat. Ezután a levezetõ elnök áttért volna a,,dolog lényegi részére, de nem tehette, mert egy közbevetett javaslat alapján, szinte egyhangú szavazással pillanatok alatt leváltották tisztségérõl helyét egy, a megjelentek bizalmát élvezõ lakótárs foglalta el. A jegyzõkönyvvezetõ sem,,úszta meg: õt is lecserélték, és mellé megválasztottak két önként jelentkezõt jegyzõkönyv-hitelesítõnek. E kis,,intermezzo után végre megkezdõdött a vitaest, amelynek résztvevõi azonban a tervezett másfél óra alatt sem jutottak ötrõl hatra. Arról az árajánlatról vitatkoztak, amelyet a lakásszövetkezet elnöke kért és kapott egy vidéki vállalkozótól. A csaknem hatvanmillió forintos fûtéskorszerûsítõ munka finanszírozását egy szintén vidéki takarékszövetkezet vállalta. Ahogy minden évben, az idén is szeptember 24-én volt a szüreti mulatság a Móra Ferenc Általános Iskolában. Nagyon jó hangulatban telt ez a nap. A bejáratnál két hatalmas madárijesztõ riogatta az egybegyûlteket. Az ünnepséget a népviseletbe öltözött elsõ osztályosok mûsora nyitotta meg. Sok játékos vetélkedõ, ügyességi verseny és kézmûves foglalkozás színesítette a rendezvényt. A gyerekeknek nagy örömet okozott, hogy szüleikkel együtt készítették el a csuhébabát, terményképet, itták a mustot, amit maguk csömöszöltek. A színpompás õszi A lakók kérdéseire két szakember igyekezett válaszolni olykor mindkét fél részérõl pikírt megjegyzésekkel tarkított vitában. A lényegi kérdések helyett azonban sokszor elvesztek a részletekben. A lakásszövetkezet tagjai garanciákat kértek az árajánlatadótól, akinek,,hitelessége azonban egyetlen pillanat alatt szertefoszlott, amikor egy lakó megkérdezte, hogy a 12 tételt tartalmazó ajánlatban a hatvanmilliós munkából hogy lett hetvenötmilliós. Az állítólagos,,számszaki hibát a helyszínen kijavították ugyan és így maradt az eredeti ár, ám ekkor az a kérdés merült fel és került a vita középpontjába, hogy a 12 tételbõl vajon mit hagynak majd el az esetleges kivitelezés során. És ez így ment tovább. Párbeszéd nemigen alakult ki, mindkét fél mondta a magáét. Aztán egyszer csak lejárt a terembérlet másfél órája, s a résztvevõk csupán abban állapodtak meg, hogy folytatják -efgyé- dekoráció és a népzene is fokozta a szüreti hangulatot. Reméljük, hogy jövõre is ott lehetünk a Móra szüreten! II. igaz-barát találkozó avagy Volgára fel! Idén õsszel már másodszor gyûltek össze a hazai Volga-tulajdonosok és rajongók a csepeli Ifjúsági Tábor területén, a II. igazbarát találkozó keretében. A fõ szervezõ akárcsak tavaly most is Ibos Árpád, aki szerint ennek a szombati napnak két legfontosabb mozzanata az volt, hogy egyrészt mód nyílott a márkatársakkal, barátokkal szót váltani, másrészt ez alkalommal nemcsak egyéni, partizánszerû, hanem csoportos autózásra is sor kerülhetett. No, és az is az igazsághoz tartozik, hogy a találkozó nemigen jöhetett volna létre a Sziget Teher Kft. nélkül teszi hozzá Varga Péter, a kétszemélyes fõszervezõ-csapat másik tagja. A kihalt 5-ös úton Budapest felé poroszkáló négytagú alkalmi konvoj rövidesen autóból álló találkozó állományát gyarapította. Együvé tartozás érzése? Nyájmeleg? Nosztalgia? Mûszaki részletek iránti érdeklõdés? Lehetséges ám a volgázás lényegét mégis abban látnám, hogy érintettként az ember arcára már akkor kiüljön a bugyuta vigyor, ha régi szovjet kocsit rejtõ garázs felé közelít. Márpedig kiül. Ezek után el lehet képzelni, hogy milyen endorfinszintet produkál egy olyan nap, ahol tucatszám vannak jelen különféle évjáratú és kivitelû Volgák, Csajkák és más GAZ-jármûvek. Aztán vérmérséklet szerint lehet értekezni vagy áradozni az egyszerre ódivatú és decens formavilágról, a krómdíszekrõl, a duruzsoló motorhangról, a jellegzetes szagról ez már a részletkérdések szintje. De ha már itt tartunk: némi megszokást követõen a Volga mai szemmel nézve is jól vezethetõ, közlekedésre komolyabb megszorítások és kompromisszumok nélkül alkalmas, stabil, megbízható, jóindulatú kocsi, amely a járókelõk reakcióitól függetlenül is egészen sajátos élményt nyújt az erre fogékonyaknak. A találkozó krónikája a kívülállóknak önmagában túl sok érdekességet nem rejt magában, különösen azoknak nem, akik maguk is tudják, hogy miképp fest egy ilyen rendezvény. Gyülekezõhely fokozatos ellepése, régi ismerõsök köszöntése, újak elérhetõségének lejegyzése, tapasztalatok cseréje, sztorizgatás, alkatrészekkel folytatott cserekereskedelem, egy-egy újonnan érkezõ, vagy a show kedvéért beindított, kinyitott kocsi körülrajzása, fényképezés, videózás. Ebéd után konvojba fejlõdés, és egy kijelölt célállomás jelen esetben a Vasúttörténeti Park kisebbnagyobb fennakadásokkal színesített megközelítése, végül egyedi keretek között megszervezett hazaút, mely programpont a kemény mag tagjaira csak a következõ nap vár. Vagyis a szokásos. A pluszt mindig az adja meg, ha az egyszeri látogató maga is kötõdik a szóban forgó találkozó nevével fémjelzett típushoz. Vagy szép az idõ. Vagy nem érzi azt, hogy a klub tagjai önnön kiválasztottságuk, különlegességük tudatától eltelve fennhordanák orrukat. Ezek a feltételek ez alkalommal teljesülni látszottak az utóbbi pont kapcsán természetesen sokkal inkább egy külsõ szemlélõ állásfoglalása a mérvadó. Varga Péter monológját lejegyezte: Fehér György Mizik Zsuzsa felvétele

6 6 PROGRAMAJÁNLÓ CSEPEL, október 3. A CSEPEL KONYHÁJA Ínyencspagetti Tésztarajongók, figyelem! Most egy szokatlan ízesítésû, s mégis hagyományos étek elkészítésének módozatát osztjuk meg Önökkel. Könnyen, gyorsan készíthetõ és frenetikus hatású. Nem is kell hozzá más, csak egy csomag spagetti (én a durumtésztából készült változatot kedvelem), 20 dkg tejszínes krémsajt, 1 kis doboz paradicsomkonzerv, sok fokhagyma, olaj, só, bazsalikom. Kifõzzük a spagettitésztát. A fokhagymagerezdeket öszszezúzzuk és olajon kicsit megfuttatjuk (óvatosan, mert ha megég, keserû lesz). Utána hozzáadjuk a paradicsomkonzervet és a krémsajtot. Kissé összefõzzük ezeket, majd bazsalikomot teszünk bele és sózzuk ízlés szerint. Ha a szósz elkészült, ráöntjük a kifõtt és leszûrt tésztára, s összekeverjük. A tetejére reszelt sajtot hintünk. Frissiben fogyasztjuk, mert így a legfinomabb. Jó étvágyat kívánok! Bárány Tibor Vöröskeresztes ruhavásár. FIGYELEM!!! RUHAVÁSÁRT szervezünk október 14-én, kedden, óra között, német használt ruhákból, új farmerekbõl, gyerek ruhákból a Csepeli Vöröskereszt Székházában (XXI., Ady E. út 61. Megközelíthetõ: a 148-as, 151-es, 36-os autóbusz Papírgyári megállójánál.) Használt, jó minõségû gyermek, nõi, férfi ruhanemût, cipõt, száraz tésztát kínálunk igen kedvezõ áron. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy aki érvényes évi vöröskeresztes tagsággal, vagy véradó igazolvánnyal rendelkezik, a ruhanemûnél 10% kedvezményt kap. A tagság helyben is érvényesíthetõ! Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt! A MVK XXI. kerületi Szervezete Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ (1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4 8. Tel.: ) Madárdal. Énekes, mondókás foglalkozás a legkisebbeknek és szüleiknek. Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen énekel, játszik, mondókázik együtt óvodában még nem járó gyermekével, gyermekeivel! Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Foglalkozások: kedd Akrobatikus rock-and-roll gyerekeknek. A külföldi versenyeken komoly eredményeket elért, Négy Muskétás Sportegyesület edzõivel várjuk a zene és a tánc kedvelõit. Mûvészeti vezetõ: Juhász Péter tánctanár. Ovis csoport: Foglalkozások: kedd, csütörtök, Kezdõ csoport: Foglalkozások: kedd, csütörtök, Haladó-versenyzõ csoport: Foglalkozások: kedd, csütörtök, Tündértánc (Új!) Ovisoknak és kisiskolásoknak, hogy mozgáson keresztül ismerkedjenek a zene és a tánc örömeivel. Fejlõdik a gyerekek testtudata, tájékozódása a térben, egymásra és önmagukra való figyelme. A Tündértánc lényege egyes tánclépések mozdulatok elsajátítása, amin keresztül a koordináció, koncentráció és a testtudat fejlõdik. A tánctechnika alapjaival ismerkednek, és kisebb etûdök, koreográfiák készülnek. Vezeti: Ladányi Gabriella, táncoktató. Foglalkozások: hétfõ, szerda Foci. (Új!) Kellõ számú jelentkezõ esetén a tornacsarnokban, az 5 7 éves korosztály a futball alapjait, szabályait, a csapatsportok szellemiségét sajátíthatja el. Vezeti: Gál Tibor testnevelõ. Foglalkozások: közösen egyeztetett idõpontban, heti egy alkalommal. MuzsiKaland. Ez egy komplex foglalkozás: a mûvészetek szeretetére való nevelés játékos formában, énekléssel, zenehallgatással, tánccal, ritmusfejlesztõ hangszerek segítségével. Vezeti: Sebestyénné Eisenmann Tünde. Foglalkozások: csütörtök Táblajátékos kör. Amõba, Pente, Blokus, Pentomino. Ha kíváncsi vagy ezekre a játékokra, várunk Társasjáték körünkbe. Vezeti: Tarcsa Tímea. Foglalkozások: csütörtök Ingyenes! Jamland Hip-Hop Tánciskola. Várunk téged és barátaidat, ha elmúltál 6 éves, de nem vagy még 60, szereted a fekete zenét, és szívesen csatlakoznál egy olyan országos hálózathoz, amely fellépési lehetõséget biztosít tagjai számára. Tánctanár: Zsolti. Foglalkozások: szerda, péntek , és Ha csak fél órád van! Táncos elemekkel megspékelt torna lányoknak és anyukáknak. Vezeti: Hrabovszki Bea. Foglalkozások: kedd és csütörtök, Alakformáló nõi torna, minden korosztálynak! Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó. Foglalkozások: hétfõ, szerda, Frissítõ torna. Célja, a feszültség eltávolítása az izmokból, a fõbb izomcsoportok megmozgatása, a levegõ gazdaságos felhasználásának elsajátítása, jóga elemekkel. Vezeti: Ladányi Gabriella táncoktató. Foglalkozások: péntek Hastánc. Foglalkozások: hétfõ: Jóga a mindennapi életben. Vezeti: Füzesi Ilona, a Józsefvárosi Jóga Egyesület oktatója. Foglalkozások: hétfõ Ladányi Gabriella Eldzsi work. Ezt a táncot a mozdulni és táncolni vágyóknak ajánljuk, akik egy új, formabontó mozdulatrendszert és tánctechnikát is szeretnének elsajátítani. Az órákon a testérzetek tudatosítása, lépések, mozdulatok elsajátítása, majd kisebb koreográfiák megtanulása a cél. Vezeti: Ladányi Gabriella táncoktató. Foglalkozások: szerda Ovis karate, 3 7 éves korosztálynak. Vezeti: Mohácsi Erika, karate oktató. Foglalkozások: hétfõ és szerda Kismama klub. Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Foglalkozások: kedd Nyugdíjas klub. 50 éves kortól ajánljuk! Klubfoglalkozások: minden pénteken Október 3. Zenés, táncos mulatság. Október 10. Kártya és társasjáték (bridzs, römi, kanaszta, ulti, snapszer, lórum, malom, sakk, dáma, Ne nevess korán! ). Könyvtári nyitva tartás: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: , szombat: Tel.: / fre .hu Csepeli Ifjúsági Információs pont. Nyitva tartás: Hétköznap: Tel.: fre .hu. Ingyenes internet használat minden nap! CSEPEL SZÍNHÁZ Október 9-én, csütörtökön, 10 órakor a Nevesincs Színház vendégjátéka. Benedek András: A csudakarikás zenés népi mesejáték. A népdalokat játssza: a Hegedûs Együttes. Október 13-án, hétfõn, 19 órakor Georges Feydeau Szentirmai Ákos Bradányi Iván: OSZTRIGÁS MICI. Zenés komédia három felvonásban. Fordította: Heltai Jenõ. Szereplõk: Szacsvay László, Hûvösvölgyi Ildikó, Jankovits József, Sajgál Erika, Márton András, Somfai Éva, Gyõri Péter, Ambruzs Klaudia, Madár Tamás, Nagy Gábor, Rátonyi Hajni, Benkõ Péter, Rák Kati, Beszterczey Attila, Darvasi Cecília. November 18-án, kedden, 19 órakor Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból két felvonásban. Détár Enikõ Rékasi Károly. 50 ÉVES A CSEPEL TÁNCEGYÜTTES Jubileumi programok Október 16-án, 17.30: Kiállítás megnyitó a Galéria 21 -ben : Kicsi vagyok én. A Csepel Táncegyüttes gyermek csoportjainak elõadása. Utána táncház. Október 17-én, 19.00: Kicsi nekem ez a ház. A Csepel Táncegyüttes ünnepi mûsora. Október 18-án, 18.00: Táncra lábam, táncra most. A Csepel Táncegyüttes régi senior tagjainak ünnepi elõadása : Néptáncosok bálja. GYERMEKSZINHÁZI BÉRLETEK Kisvakond bérlet. Október 2, 10.00: Esõkirály bohócországban. Hétvégi matiné bérlet. November : Nénje bolond meséi. Vackor bérlet. Október : Csudakarikás. Október 19-én, vasárnap, 15 órakor: 40 éve mulat Miklóssy József. Zenés nótamûsor. Közremûködik: Bangó Margit, Máté Ottilia, Bokor János, Szentendrei Klári és sokan mások 2008/2009-es tanévre: a KLASSZIKUS BA- LETT KLUB felvételt hirdet 4 14 éves lányok és fiúk részére kezdõ és haladó csoportokba. Egy nap a holnapért Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u Web: (levelet küldhet), Heti 3 1 órás foglalkozásokkal. Beiratkozás folyamatosan Érdeklõdni lehet: Mecz Nikoletta színházi táncmûvésznél, a 06 (20) es telefonszámon. A Csep Jazz Dance KOMPLEX TÁNCKÉP- ZÉST indít óvodásoknak és iskolásoknak. (zenés-táncos torna, táncgimnasztika, jazz tánc). Beiratkozás folyamatosan A Csepp-Csepel Táncegyüttes felvételt hirdet 6 11 éves lányoknak és fiúknak. Táncpedagógus: Hudákné Farkas Sára. Együttes vezetõ: Kreiszné Dr. Paál Sára. A Csepeli Munkásotthon KÉPZÕMÛVÉSZ- KÖRE 9 16 éves fiatalok jelentkezését várja. Jelentkezni lehet Fark László grafikusmûvésznél. T.: 06 (20) Helyet, helyet nekünk is, Ha kicsinyek vagyunk is. ÓVODÁS NÉPTÁNC. Hudákné Farkas Sára várja a legkisebbeket, akik szeretik a népzenét, népi játékokat vagy csak egyszerûen szeretnek énekelni. Kislányoknak és kisfiúknak egyaránt. T.: A Színházi Stúdió várja az ifjú tehetségeket, akik szeretik az irodalmat és a színházat. Mûvészeti vezetõ: Tóth Miklós rendezõ. TAMÁSI LAJOS OLVASÓ MUNKÁS KLUB Október 14-én, kedden, 17 órakor: Király Lajos Hittem, amit tettem címû életrajzi könyvének bemutatója. Szeptember 27-én, szombaton, 9 17 óráig: CI- GÁNY KÁRTYA JÓSLÁS tanfolyam. Kérjük jelezze részvételi szándékát a következõ elérhetõségen: Petrányi Julianna okleveles asztrológus és kártyajós 06 (30) DUCI TORNA (hétfõ, csütörtök, ), (kedd, csütörtök, ). HASTÁNC KLUB (kedd, csütörtök, kezdõ: , haladó ) ISKOLAELÕKÉSZÍTÕ fejlesztõ foglalkozások és DAJKA szakképzés vizsgával! Helyszín: a Csepeli Munkásotthon. Tel.: Az önkormányzat, a vállalkozói szféra és a civilek hatékonyabb együttmûködéséhez járul hozzá az a játékos nap, melyet október 4-én, szombaton, óráig, az Ifjúsági táborban (Bp. XXI., Hollandi út 8.) rendez a Mosoly Nõvérszolgálat és Egészségvédõ Egyesület. A pályázaton nyert pénzbõl születõ programot melyet egy ebéd oszt ketté trénerek vezetik, az önkormányzat támogatja, és vállalkozók nyereményekkel színesítik az élményt. Jelentkezés a részvételre: Menyhértné Tóth Terézia, tel: 06 (20) ;

7 CSEPEL, október 3. SPORT, HELYTÖRTÉNET, REJTVÉNY 7 Labdarúgás Nehéz szezonkezdet, új pálya Rosszul kezdte az idei NB III-as szezont a Csepel FC. A csapat jelenleg hét forduló után 3 ponttal áll a tabella utolsó helyén. A klub ügyvezetõje, tulajdonosa, Takács Krisztián viszont nem aggódik, töretlenül bízik fiatal játékosaiban. A foci mellett azonban egy forradalmi dolog történik a színfalak mögött. A sporttelepen három edzõpálya található. Kettõ valaha füves volt, egy salakos. A középsõ pályát 1977-ben telepítették be fûvel. Most új gyepszõnyeget kap! Takács Krisztián lapunknak örömmel mesélt a fûszõnyeg telepítésrõl: Úgy indult el az egész, hogy elegem lett a tehetetlenségbõl. Mindig valamire hivatkozva, 1977 óta elhanyagolják a futballpályákat. Itt van gyerek és semmilyen lehetõségük nincs, hogy minõségi edzésmunkát végezhessenek. Egy adag szerencsére volt szükségünk, például az Erõmû pálya megszûnésére. Ennek köszönheti Csepel az új füves pályát. Meghallottam, megnéztem, szereztem hozzá gépet, embereket, A vasúti fékezõ fia: költõ, mûfordító 51 éve halt meg, október 3-án, 57 éves korában Szabó Lõrinc. Megfejtendõ és beküldendõ 1947-ben kiadott verseskötetének címe és egy gyermekversének címe. elhoztuk és elkezdtük rakni. Köszönöm mindenkinek, aki társadalmi munkában segít minket, hiszen ingyen dolgozik nekünk a fuvaros, a raklapok is ingyen voltak, szülõk, gyerekek rakják a füvet. Azért meg kell említenem, hogy a szponzoroknak azért elõ kellett teremteni 2 millió forintot. Egy ilyen pálya telepítése amúgy 6-8 millió forintba kerülne: azért ez mégiscsak 6 ezer négyzetméter gyeptégla. Ezen kívül külön köszönöm Szenteczky János önzetlen segítségét, hiszen folyamatosan jön, segít tanácsokkal, ötletekkel lát el. Egyedül nem menne. Hét forduló, három pont. Ezzel a szerény mérleggel utolsó az NB III Duna csoportjában a Csepel FC. Innen már csak felfele vezethet az út, így érzik a szurkolók, de hogyan látja Takács Krisztián az év eleji bukdácsolást? Enyhén szólva is beragadtunk a rajtnál. Fiatal a csapatunk, nem érzem veszélyesnek a helyzetet. Szerintem ez a csapat is elérheti a tavalyi eredményt. Egyszerûen a rajt nem úgy sikerült. Bízom a gyerekekben és Hollik András edzõben is. Még nincs itt az ideje a váltásnak. Ha profi klub lennénk, és mindenki milliókért játszana, akkor lehetne fejeket vágni, de azért látni kell, hogy mi van a háttérben. Így nem lehet ezt megtenni, amatõrök vagyunk. A csapat másodedzõje, Futó Tamás önként állt fel a kispadról. Takács Krisztián elmondta, hogy nem egyezett a véleményük, ezért mondott le posztjáról Futó Tamás. Majd hozzátette, hogy sok mindenben igaza van a volt másodedzõnek, de megismételte, hogy ez egy amatõr csapat, nem lehet elvárni, hogy a játékosok a nap végén munka után is megszakadjanak az edzéseken. A lemondó Futó Tamás nem távozott Csepelrõl, hiszen továbbra is értékes munkát végez az U19-es csapat vezetõedzõjeként. A klub ügyvezetõje egyébként úgy érzi, hogy az õsz végére legalább 15 pont kell ahhoz, hogy tavasszal ne a kiesés ellen kelljen küzdeni. Már 3 megvan! Pintarics Balázs TIZENÖT ÉVE TÖRTÉNT 2. Tizenöt évvel ezelõtt, szeptember 25-én kortörténeti és országos érdeklõdést keltõ esemény részeseivé váltak Budapest XXI. kerületének, Csepelnek polgárai. Választásra jogosult részüknek, nagyjából 80 százalékuknak azt kellett eldöntenie, hogy településünk a jövõben továbbra is a fõváros egyik kerülete, vagy önálló megyei jogú város legyen-e? Az elsõ részben Csepel fejlõdéstörténetét az 1930-as évekig követhettük nyomon. A község döntését a megyei közgyûlés természetesen megsemmisítette és új határozathozatalra szólította fel. A községi testület ekkor az õsi módszerekhez folyamodott és egy 72 tagú bizottságot választott a kérdés megtárgyalására és új javaslattételre, mely azután arra a következtetésre jutott, hogy maradjunk inkább község, ha már a fõvárosnak nem kellünk. Nem részletezem tovább. A huzavonát a megye azzal oldotta fel, hogy szolgabírói hivatalt létesített Csepelen és Szelényi Károly személyében szolgabírót nevezett ki. Ezzel Csepel megmaradt községnek, de adminisztrációja járási jogú (rendezett tanácsú) városként funkcionált. A háború után, 1949-ben aztán város lett Csepel. Augusztusban négytagú csepeli bizottság kereste fel Rákosit, aki négy nap alatt elintézte azt, amit a régi rendszer tíz év alatt nem tudott. Igaz, hogy csupán annyi változott, hogy a fõbírót ezentúl pár hónapig polgármesternek szólították, hiszen január 1-jétõl amúgy is a fõváros XXI. kerülete lett a község és ekkor már itt is az új tanácsrendszerre való áttérés elõkészületei folytak. A korabeli sajtó nem is szentelt nagy súlyt ennek a ténynek, inkább Nagy-Budapest létrehozását ünnepelte. Ezt az imperializmusra mért újabb csapásként értékelték, mivel a közvélekedés ekkor az volt, hogy a külvárosok, így Csepel is azért nem lettek elõbb a fõváros részei, mert a munkásmozgalom veszélyeztette volna a tõke uralmát Budapesten. Szerényen elfeledkeztek az elemzõk arról, hogy az utolsó, évi választást a pestkörnyéki választókerületben, melyhez Csepel is tartozott, a nyilasok nagy fölénnyel nyerték, és az indulás jogát itt megszerzõ három párt közül a MSzDP (szocdemek) meglehetõsen leszakadva csak az utolsó helyet tudta megszerezni. De hát ekkortájt tények és érvek semmit sem számítottak. (A választókerületbõl 3 nyilas és 2 kormánypárti jelölt lett honatya.) Ilyen elõzmények is szerepet játszottak tehát a fõvároshoz való tartozás nagyarányú kinyilvánításához. Mindenesetre Csepel nem követte Sopront és nem kapta meg a hûséges jelzõ használati jogát, bár az egyetlen település maradt, amely népszavazáson nyilvánította ki a fõvároshoz tartozási igényét. Végül is jól döntött a nép tizenöt évvel ezelõtt? Ezt véleményem szerint ma sem lehet egyértelmûen eldönteni. Annyi biztos, hogy a belsõ kerületek színvonalától való lemaradás, amely mindig is jellemezte Csepelt, megmaradt, sõt. Ma fõváros XXI. kerülete egyike az ország azon kevés településének, néhány másik fõvárosi kerülettel együtt, ahol a csatornázottság és így a szilárd burkolatú utak aránya messze van a száz százaléktól. Minden nagyjából mérhetõ mutató (egy fõre jutó SZJA, ingatlan árak stb.) tekintetében a különbség nõ, sõt azon kerületek, melyek hozzánk hasonló szintrõl indultak (Újpest, Rákospalota stb.) elõnyt tudtak szerezni velünk szemben. Mégsem biztos, hogy önálló városként többre vittük volna. Az állam hidat akkor sem épített volna, az adóbevételek sem biztos, hogy érdemi többletet jelentettek volna, és nagy valószínûséggel a gazdasági és politikai elit is ugyanez lett volna. És ez amúgy is csak játék a gondolatokkal, a történelmet és így a csepeliek döntését megváltoztatni nem lehet. Horváth László A szerzõ a Csepelért Egyesület elnöke, a Csepeli Helytörténeti és Városszépítõ Egyesület vezetõségi tagja, korábban (az MDF színeiben) önkormányzati képviselõ is volt. Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A szeptember 5-ei keresztrejtvény megfejtése: ROKONOK, A GALAMB PAPNÉ. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Daróczi László 1213 Juharos u., Csaba Zsófia 1214 Nyírfa u., Horváth László 2310 Ifjúság útja., Németh Ferencné 1213 Hollandi út., Tóth András Kevin 1213 Retyezáti út., Wennesz Ottó 1214 Reggel u. E számunk megfejtését október 15-ig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre: csepelujsag.t-online.hu

8 Szûcs Árpádné ( ) Megrendülve tudatjuk, hogy SZÛCS ÁRPÁDNÉ KATI NÉNI a Katona József Általános Iskola matematika-kémia szakos tanára, igazgatóhelyettes, szeptember 25-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetésérõl késõbb intézkedünk. A gyászoló család * * * Nem élt belõle több és most sem él / s mint fán se nõ egyforma-két levél, / a nagy idõn se lesz hozzá hasonló, (Kosztolányi Dezsõ: Halotti beszéd) Amikor ott álltunk a gyerekekkel Nagymarosnál, a Duna partján, te már fentrõl mosolyogtál ránk. Fújt a szél és hideg lett, a szívünkben valami megkeményedett, aztán megindultak a könnyek, de még nem tudtuk felfogni, most sem tudjuk, hogy nem találkozunk többé itt a földi létben veled. Kedden délután még integettünk egymásnak, aztán másnap az iszonyú pillanatok... rosszul lettél..., intenzív osztály. Csak a remény maradt, a csoda, ami már annyiszor bekövetkezett, de most nem. Ha valamelyikünknek nehéz pillanatai voltak, ha segíteni kellett, ha bármi tennivaló volt, te mindig ott voltál, te ráértél. S mindezt mosolyogva, bennünket biztatva, magaddal nem törõdve, pedig már neked is elég volt, elfáradtál. Határtalan energiával, optimistán, mosolyogva és lelkesen tettél mindent. Csodáltuk fiatalos mozdulataidat, vidámságodat, ahogy úrrá tudtál lenni a nehézségeken. Nem mutattad, hogy sok, túl sok már ez a pörgõ ritmus, valami baj van, mert lennie kellett, de ezt talán csak az vette észre, aki az iskolán kívül látott, hogy kicsit szótlanabb vagy, elgondolkodóbb, de ezt betudtuk annak, hogy rengeteg a dolgod, hisz vállaltad az igazgatóhelyettesi teendõket, osztályfõnök is voltál, és minden perced foglalt volt. Mindent pillanatok alatt megszerveztél, nem volt semmi felesleges, semmi szócséplés, gyorsan, takarékosan intézkedtél. Mindig 1000 fokon égtél, kora reggel az iskola egészen késõ délutánig, s ha még belefért, akkor egy kis torna, ahol tudtunk kicsit beszélgetni, felengedni. Üres lesz nélküled az edzõterem, hiába lesz tele. Szomorú lesz nélküled minden rendezvény, hiába lesz tele nevetéssel. Hatalmas ûrt hagytál magad után, talán nem is gondoltad, hogy enynyien és ennyire szeretünk. Már csak akkor tudjuk megbeszélni, amit félbehagytunk, ha találkozunk. Isten Veled Kati, soha nem felejtünk! Gyászoló pályatársai, tanítványai és barátai nevében: Orosz Júlia ABLAK AJTÓ Alicante Kft. Mûanyag ablakokra 25% kedvezmény 5 légkamrás ablak felár nélkül OKTÓBER HÓNAPBAN! Aluplast profilos mûanyag ablakainkat fokozott hõvédelmi üveggel (k= 1.1) szállítjuk felár nélkül! Rövid határidõ! Biztonsági ajtó: acéltok, acél ajtólap Beltéri ajtó: MDF, utólag szerelhetõ Tetõtéri ablak: Fakro Árnyékolás technika: redõny, reluxa, szalagfüggöny, csuklókaros napellenzõ Szúnyogháló: fix falcos, mobil, szh. ajtó. Új! Utólag szerelhetõ tokszellõzõ Szekcionált garázskapuk. Díjtalan felmérés Csepelen és Pesterzsébeten! 1211 Bp., Kossuth L. u (A volt munkásszálló alatt.) Nyitva: H P: Tel/fax: Nyugdíjas kedvezmény! BAUBERG KONYHASTÚDIÓ Egyedi konyhabútorgyártás Beépíthetõ konyhagépek forgalmazása AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI AKCIÓS ÁRON!!! ZANUSSI B M önálló sütõ LINE-CONTROL BACTRONIK elektronikus óra infrasütés süllyesztett gombok panoráma ablak ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ Zálogból megmaradt arany ékszerek Ft/gr áron. AJÁNDÉKOT KERES? Látogasson el hozzánk! Többszáz darabos arany és ezüst ékszerkészletünkbõl biztosan talál kedvére valót. Várjuk Szeretettel PROMT ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ BP. CSEPEL, KOSSUTH L. U (LOTTÓZÓ ÉS GYÓGYSZERTÁR KÖZÖTT) T.: AEG SZETTÁR: Ft ZOB 482 Qx sütõ, BAUBERG BÚTOR KFT Bp., Grassalkovich út 38. Tel./fax: , Nyitva: hétfõ péntek 10 18, szombat ZGL 69 ICX gáz fõzõlap multifunkciós sütõ elektromos szikragyújtás forgónyárs oldalsó kezelõpanel idõkijelzés égésbiztosítás programozható süllyeszthetõ gombok SZETTÁR: Ft K-mn kerámialap STOP+GO funkció 4 elektromos aut. fõzõzóna hangjelzés beállításnál TOUCH-CONTROL 4 fokozatú maradékhõ kijelzõ gyors felfûtésû fõzõzónák EGYEDI KONYHABÚTOR Tervezés 3 D látványterv Felmérés Gyártás Szállítás Helyszíni szerelés ÉTKEZÕ GARNITÚRÁK BOSCH AUTO SERVICE Téli gumiabroncs akció!!! 40%, 50% kedvezmény!!! Az Ön BOSCH szervize FUTÓMÛÁLLÍTÁS MOTORDIAGNOSZTIKA KLÍMA SZERVIZ Cím: 1215 Budapest, Védgát utca 8. Tel: BOSCH SERVICE BOSCH garanciával Vizsgáztatás ZÖLDKÁRTYA Olajcsere akció Shell olaj + olajszûrõ + levegõszûrõ 8500 Ft-os akciós áron! alábbi típusokra: Opel Astra, Peugeot 206, Ford Focus, Fiat Brava, Bravo, Suzuki, Renault Clio, Daewoo Lanos Skoda Fabia-ra Ft

9 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 34. SZÁM október 3. KORREKT INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA IRODÁNK INGYENES HITELÜGYINTÉZÉST BIZTOSÍT MINDEN ÉRDEKLÖDŐ SZÁMÁRA /hitelügyintéző Molnár Viktória / Völgy u.-ban II. em.-i 63 nm-es felújított 2+ 1 félszobás igényes lakás járólap parketta, műanyag nyílászárókkal, radiátor cserés, 20 nm-es pincerészszel 12,5 mft. T.: 06 (30) Zrínyi u.-i, I. em.-i 66 nm-es 3 szoba étkezős, felújított gyönyörű lakás 20 nm-es pincerésszel, 10,9 mft. T.: 06 (30) Nap u.-ban, VI. em.-i 2+1 félszobás jó állapotú lakás, 9,8 mft. T.: 06 (30) Rakéta u.-ban 55 nm-es 2 szobás erkélyes, konvektoros lakás 20 nmes pincével 12,9 mft. T.: 06 (30) Óvoda u.-ban, IV. em.-i 2+1 félszobás erkélyes lakás, 11,5 mft. T.: 06 (30) Kossuth L. u.-ban 53 nm-es fszt.-i, 1+ 2 félszobás lakás 9,5 mft. T.: 06 (30) Badacsonyi u.-ban, 1080 nm-es telken, 285 nm-es lakóterű, kétgenerációs, garázsos, jó állapotú családi ház 62,5 mft. T.: 06 (30) Kertvárosban luxus mediterrán 260 nm-es családi ház belső medencével rengeteg extrával 99 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Tamariska dombnál 280 nm-es igazi kétgenerációs exkluzív családi ház 89 mft. T.: 06 (30) Tihanyi lakóparkban, 200 nm-es igényes családi ház félszobás, extrákkal 46,5 mft. T.: 06 (30) Halásztelken 648 nm-es telken 220 nm-es félszobás + tetőteres nagyon szép igényes családi ház garázzsal, 33,5 mft. T.: 06 (30) Martinovics u.-ban 170 nm-es 4 szobás jó állapotú családi ház 35 mft. T.: 06 (30) Mária királyné útján 1008 nm-es telken, 2x70 nm-es családi ház pincével 33 mft. T.: 06 (30) Pajor u.-i 730 nm-es telken 110 nmes felújított családi ház 31 mft. T.: 06 (30) Lőcsei u.-ban 310 nm-es telken 130 nm-es családi ház 4 szobás, 25,5 mft. T.: 06 (30) Kassai u.-i 200 nm-es telken 85 nmes családi ház garázzsal, felújítva 33 mft. T.: 06 (30) Rév u.-ban 422 nm-es telken 182 nmes családi ház 4 szobás, 24,9 mft. T.: 06 (30) Mázoló u.-ban 633 nm-es telken 188 nm-es emeletes ikerház-fél 4 szobás, garázsos 34,5 mft. T.: 06 (30) Aradi V. u.-ban 300 nm-es családi ház 39,9 mft. T.: 06 (30) Lakihegy lakóparkban, 37 nm-es másfélszobás II. em.-i, légkondis, nagyon szép lakás zárt parkolóval 12 mft. T.: 06 (30) Damjanich u.-ban kétgenerációs, 190 nm-es ház, 5 szoba, 2 fürdőszoba, 2 konyha, 40 nm padlástér, 2 kocsis garázs, dupla terasszal. 39,9 mft. T.: 06 (30) Szentmiklósi úton 618 nm telken, nettó 360 nm lakóterű, 4 szoba, 4 félszoba, 3 fürdőszobás, két konyhás, 3 kocsis garázsos, kétgenerációs családi ház 57,99 mft. T.:06 (30) Táncsics M. u.-ban 323 nm-es telken 100 nm-es, négy szobás, étkezőkonyhás, dupla garázsos, felújított családi ház, 23,9 mft. T.: 06 (30) Orion u.-ban 39 nm-es félszobás, III. em.-i erkélyes, felújítandó konvektoros lakás, 10 nm-es pincerésszel, 9,5 mft. T.: 06 (30) Zrínyi u.-ban VI. em.-i, házközponti fűtéses, 72 nm- es, 3 és félszobás, erkélyes, teljesen felújított lakás légkondival, 14,5 mft. T.: 06 (30) Kossuth L. u.-ban, 58 nm-es II. em.-i 1+1 félszobás erkélyes, étkezős, gardróbos, jó állapotú lakás 10,5 mft. T.: 06 (30) Tamariska dombnál, 828 nm-es telken, kívül-belül teljesen felújított 180 nm-es, félszobás dupla fürdőszobás, étkezőkonyhás, dupla garázzsal, pincével, fúrt kúttal, összközművel, 52,5 mft. T.: 06 (30) Petz F. u.-ban 10 emeletes ház IV. em.-én, 57 nm-es, félszobás, erkélyes, felújított panellakás 10,6 mft. T.: 06 (30) Kossuth L. u.-ban 10 emeletes ház VI. em.-én 70 nm-es, 2+1 félszobás, étkezős panellakás 10,9 mft. T.: 06(30) Királymajorban 58 nm-es 1+ 2 félszobás, erkélyes, ablakos- konyhás, étkezős, gardróbos, V. em.-i, és II. em.-i, jó állapotú lakások 9,5 mft. T.: 06 (30) Halásztelken új építésű összközműves, full extrás családi ház, egy szinten, 440 nöl telken 300 nm nettó lakóterű, 5 szobás, 3 fürdőszobás, 2 kocsis garázzsal, rengeteg extrával. Kétgenerációs mft i.áron. T.: 06 (30) Szentmiklósi úton 540 nm-es telken, kétgenerációs, 5 szobás, 200 nm-es 2 szintes, garázsos, pincés családi ház, jó állapotban. 42,5 mft. T.: 06(30) Csepelen a Rakéta u.-ban, 72 nm, fszt.-i, erkélyes, 2+2 félszobás, felújított, ablakos konyhás beépített, egyedi bútorral 13,8 mft. T.: 06 (30) Csepelen Magyar u.-ban, 180 n-öl telken, felújításra szoruló 80 nm-es családi ház melléképülettel 19,8 mft. T.: 06 (30) Ingland Ingatlaniroda 1214 Budapest Bajcsy Zs. út 15. (Árpád üzletház) Tel.: Web: Irodánk Budapesten és vidéken kínál és keres építési telkeket, családi házakat és lakásokat! Kiemelt hirdetéseink: Szigethalmon téglaépítésű 2 szintes, 3 szobás 110 nm-es cs. ház 1szobás összkomfortos melléképülettel és 705 nm-es telekkel. 17,7 mft. Szigethalmon 5 szobás 135 nm-es cirkófűtésű, riasztóval szerelt tégla cs. ház 21,7 mft. Szigethalom csendes részén 300 nm-es, 7 szobás duplakomfortos tégla cs. ház 200 nöl telken, a házban működő kocsmával együtt eladó 31,5 mft. Szigethalmon, csendes helyen jó közlekedéssel 2 szintes, 3 szobás, (4. is kialakítható), 100 nm-es tégla cs. ház 694 nm telken 23 mft. Szigetszentmiklóson 60 nm-es 2 szobás teljes közműves tégla cs. ház 152 nöl telken eladó. 15,9 mft. Szigetszentmiklóson 95 nm-es 2 szintes garázzsal rendelkező téglaépítésű cs. ház 638 nm-es telekkel 21,3 mft. Szigetszentmiklóson 70 nm-es 2 szintes téglaépítésű családi ház melléképülettel és kis telekkel 16,2 mft. Szigetszentmiklóson 40nm-es hétvégi ház 100 nöl telken 7,9 mft. Építési telkek eladók különböző méretekben Sz.sz.miklóson és Gyömrőn. Gyömrőn 2 szobás, 110 nm-es cs. ház 210 nöl telekkel 16,8 mft-ért eladó! Gyömrőn 109 nm-es 2 szintes cirkófűtésű téglaépítésű cs. ház 22,9 mft-ért eladó! Ráckevén és környékén nyaralók 8,3 mft 57 mft-ig eladók. Érdeklődni a fenti telefonszámon lehet. Aliné Marika Kata Ingatlan Keres kínál lakásokat, családi házakat, korrekt ügyintézés, ügyvédi háttérrel, hitel ügyintézés. T.: , 06 (30) Kossuth L. u.-ban 31 nm-es, 1 sz. garzon i.ára: 7,6 mft. Eladó Királymajorban 35 nm-es, 1,5 sz. II. em.-i rendezett lakás. I.ár: 8,8 mft. Királymajorban 59 nm-es, 1+2 félszobás, igényesen felújított szép lakás i.ára: 11,3 mft. József A. u.-ban 53 nm, 2 sz. (nem panel) egyedi fűtésű, felújítást igénylő II. em.-i lakás I.ára: 11,9 mft. IX. ker. Ráday u.-ban téglaépítésű, műemlék jellegű házban 45 nm-es, 2 sz. felújítandó konvektoros lakás i.ára: 10,9 mft. Királyerdőben újszerű, 68 nm-es, kétszintes, (nappali + 3 háló sz.) előkerttel, garázzsal. I.ár: 22,4 mft. Csepeli úton 150 nöl telken 40 nm-es, téglaépítésű műhely (víz, villany, tel.) vállalkozásra alkalmas. I.ár: 6 mft. Kertváros csendes utcájában 110 nm-es, 3 sz. + nappali, tetőtéri lakás külön bejárattal, újszerű, rendezett, saját telekhányaddal. I.ár: 25 mft. Kiadó: Lőrincen családi ház 150 nöl telken 90 nm-es, nappali, 2 háló, felújított, gk. beállási lehetőséggel. 100 eft/hó + rezsi. T.: , 06 (30) HIRDESSEN ÖN IS A CSEPEL ÚJSÁGBAN Ny: H-P-ig ig Szo: XXI, Bp. Csikó stny. 2/b, Csikó sétányi üzletsor Árpád u.-i, 46 nm-es, 1+1-es, I. em.-i, felújítandó panellakás. I.ár :8,49 mft. T.: 06 (70) Szent I. úton, jó állapotú, 2 szobás, 55 nm-es, erkélyes, II. em.-i, klímás panellakás. Májusi költözéssel! I.ár: 10,2 mft. T.: 06 (70) Szent László lakótelepen, 163 nm-es, 2 generációs családi ház, 587 nm összközműves telken. I.ár: 33,9 mft. T.: 06 (70) Kiss J. alt. u.-ban, V. em.-i, 59 nm-es, nagykonyhás felújítandó panellakás. I.ár: 9,5 mft. T.: 06 (70) BANK TERMÉKEI KÖZÜL VÉGZÜNK DÍJTALAN HITELÜGYINTÉZÉST AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN, NEM CSAK NÁLUNK VÁSÁROLT INGATLANOKRA! Halásztelken 612 nm-es, összközműves telek, bontandó házzal, aszfaltos utcában. I.ár: 12,9 mft. T.: 06 (70) Központban 56 nm-es, 1+2-es, VII. em.-i, felújított nyugati tájolású panellakás. I.ár: 10,5 mft. T.: 06 (70) Petz F. u.-ban 2006-ban felújított, 53 nm-es, 1+2-es, VI. em.-i, erkélyes panellakás. I.ár: 9,8 mft. T.: 06 (70) Rakéta u.-ban, II. em.-i, 55 nm-es, 2 egész szobás, világos konyhás panellakás. I.ár: 10,59 mft. T.: 06 (70) ELÁN INGATLAN

10 II. Csepp október 3. Csepel Díjmentes hitelügyintézés több mint 20 bankkal, nem csak nálunk vásárolt ingatlanokra! 06 (70) vagy 06 (70) Bp. határában csendes zárt parkban, 8800 nm-es, 9 lakásos társasházban 1em 75 nm-es 2szobás cirkó fűtéses lakás eladó. 15,5 mft. T.: 06 (70) Csillagtelepen eladó egy gyönyörű 50 nm-es, 2 egész szobás, 1. em.-i gázkonvektoros téglaépítésű lakás. A szobák parkettásak, többi helység pedig járólappal van borítva. 13,7 mft. T.: 06 (70) Csepel kertvárosában eladó egy felújítandó 40 nm-es ikerház 250 nm-es lekerített saját telekkel 30 nm-es garázzsal.13 mft. T.: 06 (70) Tamariska dombnál 756 m építési telek 20 mft-ért eladó. T.: 06 (70) Temesvári u.-ban III. em.-i, 2 szobás, konvektoros 13 mft-ért eladó. T.: 06 (70) Királyerdő közepén 1+2 félszobás 75 nm ikerház 21,9 mft-ért eladó. T.: 06 (70) Csepelen a Kossuth L. u.-n eladó egy 65 nm-es, X. em.-i, 2+1 szobás felújítandó, jó elrendezésű, csendes lakás, alkuképes áron. 9,8 mft. T.: 06 (70) Kossuth L. u.-ban eladó 2+2 szobás, jó fekvésű, 70 nm-es, kiváló elosztású lakás. A lakás esztétikai felújítást igényel. I.ár: 11 mft. T.: 06 (70) Táncsics M. u.-ban eladó 72 nm-es, II. em.-i, felújítandó, 2+2 szobás, jó elrendezésű lakás. I.ár: 10,9 mft T.: 06 (70) Csepelen az Ady Endrétől a Vízmű lakótelepig az 1 szobástól a 2+2 es lakásig 7,7 mft-tól-15 mft-ig! Ölvedi Péter 06 (70) Bajcsy-Zs. úton házrész 36 nm10.5 mft. T.: 06 (70) Szóda Ingatlan Kft Budapest, II. Rákóczi F. út (Csepel Plaza) Tel.: , Fax: Kispesten felújított 1+2-es 10,5 mft.t.: 06 (70) Üdülősoron kétgenerációs családi ház 28 mft. T.: 06 (70) ,5 szobás panellakás 8,3 mft. T.: 06 (70) félszobás, étkezős panellekás 9.8 mft. T.: 06 (70) félszobás panellakás 9 mft. T.: 06 (70) ,5 szobás, erkélyes panellakás 9.5 mft. T.: 06 (70) ,5 szobás felújítandó panellakás i.ára: 12,5 mft. T.: 06 (70) Vállalkozásra alkalmas 70 nm-es, 1,5 szobás családi ház, 20,99 mft. T.: 06 (70) Csillag u.-ban III. em.-i, erkélyes, 1+2 félszobás, felújított, igényes lakás 10,3 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben 128 nm-es 2,5 szobás, kétszintes családi ház 21,8 m Ft-ért eladó. T.: 06 (20) Bánya u.-ban felújított, kétszobás, erkélyes, II. em.-i öröklakás 10,9 mft. T.: 06 (30) Lakihegyen ötéves 57 nm-es társasházi lakás 13,5 mft. T.: 06(30) Árpád u.-n DK-i fekvés, IV. em.-et, nagyon szép! I.ár: 7.7 mft. T.: 06 (70) Fullos 1+2 félszobás panellakás a Kiss J. altb. u.-ban 10 mft. T.: 06 (70) Csepelen eladó a Dunadűlő u.-ban egy 1+2 félszobás, étkezős panellakás. A lakás teljes felújításon esett át, a fürdő, nappali és a konyhán érzékelhető a legjobban. 11,999 mft. T.: 06 (70) Csepelen a Bordás u.-ban eladó egy 70 mm-es, 3 egész szobás teljesen felújított gázfűtéses lakás. 16,1 mft. T.: 06 (70) Eladó Csepel központjában egy 1+1 félszobás, 35 nm-es, erkélyes lakás. 8 mft. T.: 06 (70) Eladó a Kossuth u.-ban egy 56 nm-es, 1+2 félszobás, jó állapotú panellakás mft. T.: 06 (70) Eladó Királyerdőben, 806 nm-es telken egy 165 nm-es, 5 szobás családi ház. 35 mft. T.: 06 (70) Kossuth L. u.-ban 1 szobás 35 nm panellakás 7,8 mft. T.: 06 (70) Csillagtelepen 1+1 félszobás 3. em.-i téglalakás 9,3 mft. T.: 06 (70) Királyerdőben 130 nm családi ház 2+2 szoba, 2 fürdőszoba / cirkófűtés / reális áron eladó. T.: 06 (70) Királyerdőben ikerház 180 nm-es, telek 540 nm-es 4+1 szobás, gázfűtéses, pince, garázs van. T.: 06 (70) Csepelen városközpontban, Szent Imre tér közelében 54 nm-es 2 szobás, felújításra szoruló lakás csendes helyen eladó. T.: 06 (70) Csepelen városközpont mellett 36 nm-es 1+1 félszobás panel kiváló állapotban I.em.-en reális áron S.O.S eladó. T.: 06 (70) Otthon Centrum Az Ön csapata DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Iroda: Bp. XXI. Kossuth L. u. 87. (a sétáló utca melletti üzletházban) Nyitva: H-CS: 9-18-ig, P: 9-14-ig. Ügyfeleinknek keresünk csepeli gázfűtéses öröklakásokat, családi házakat. Lakása, háza, telke eladásáig minden költség minket terhel. T.: 06 (30) , 06 (20) , 06 (70) , 06 (20) Tel./Fax: Királyerdőben 207 nöl-ön. kétszobás gázcirkós családi ház garázzsal 24,8 mft. T.: 06(20) Királyerdő közepén 979 nm összközműves telken, 2x4 szobás, kétlakásos családi ház 36 mft. T.: 06 (20) nm üzlet-bérlet, Csepel központjának legforgalmasabb részén, 4 mft-ért sürgősen eladó. T.: 06 (20) Erzsébet, Ábrahám G. u.-i 220 nm, háromszobás+nappali összkomfortos családi ház, műhelygarázzsal, kis telken 34,9 mft. T.: 06 (20) Dél-Csepel, Nagy-Duna parton 400 nm zártkerti hobbitelek 1,2 mft. T.: 06 (20) Csepel Királyerdőben felújított 3+2 szobás kétlakásos ikerjellegű ház 177 nöl telkekkel, nagy tárolókkal 32 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson 126 nöl közműves építési telek 6,5 mft. T.: 06 (30) Csepel Városközpontban 1+2 félszobás, társasházi szép öröklakás 9,8 mft i.áron eladó. T.: 06(30) DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Pán-Péter-Pál Ingatlaniroda Bp., Szent István út 190. Tel: , 06 (20) , 06 (70) , 06 (70) Nyitva: H-Cs: , P: Megbízási díj: 2% Csepeli úton 220 nöl-ön 90 nm-es, 2 szobás étkezős ház 17.5 mft-os i.áron. T.: 06 (70) Királyerdőben 100 nöl-ön 80 nm-es 2 szobás, étkezős ház teljes közművel, cirkófűtéssel, garázzsal, elektromos kapuval 19,8 mft-os i.áron. T.: 06 (70) Csalitosnál 80 nöl-ön kétgenerációs ház ( nm-es), cirkófűtéses, jó állapotú családi ház 23 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Sólyom u.-nál 190 nöl-ön 65 nm-es 3 szobás étkezős, igényesen kialakított, mediterrán hangulatú ház 25 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Tanácsház u.-ban 300 nöl-ön 117 nmes 4 szobás cirkófűtéses ház teljes közművel 26 mft-os i.áron. T.: 06 (70) Bajcsy Zs. u.-ban 150 nöl-ön 98 nm-es 2 szoba nappalis ház 2 garázzsal 29 mft-os i.áron. T.: 06 (70) Királyerdőben, 80 nm-es, kétszintes ikerház 200 nm kerttel 2 (3) szobás, amerikai konyhás nappalival 28.5 mftos i.áron. T.: 06 (20) Természetvédelmi területnél 265 nölön 90 nm-es 2,5 szobás nagypolgári családi ház 32 mft-os i.áron. T.: 06 (70) Szent I. úton 200 nöl-ön kétgenerációs, külön-bejáratú, ( nm) ház garázzsal, pincével kiváló állapotú 40 mft-os i.áron. T.: 06 (70) Új építésű! 100 nöl-ön 100 nm-es, 3 szoba + nappalis ház, Duna-parttól 100 m-re 33 mft-os i.áron. T.: 06 (70) INGATLAN Királyerdőben 3 lakásos társasházban nm-es ingatlanok leköthetők! júniusi átadással! T.: 06 (20) Eladó új építésű, 70 nm lakások, garázs, tároló + kertkapcsolat mft között. T.: 06 (70) Csillagtelepen családi ház eladó S.O.S. T.: , SZSZM. Eladó négy éve épült 165 nmes családi ház 798 nm összközműves telekkel 24 nm-es garázzsal 19,5 mft. T.: 06 (30) Bányatavaknál 240-es parkosított telek 52 nm ház, teljes berendezéssel eladó. Cserét beszámítok. I.ár: 9.8 mft. T.: 06 (20) Mária királyné úton 154 nöl-es telken, kétgenerációs, különbejáratú, 180 nmes, 2 szintes, 5 szobás, részben felújított családi ház garázzsal, tárolóval 24,9 mft irányáron eladó. Önerő nélkül is. T.: 06 (30) Badacsonyi u.-ban 190 nöl-es, összközműves telken, 90 nm-es, 2 szobás, felújított önálló családi ház garázzsal 28 mft irányáron eladó. T.: 06 (30) Mária királyné útján 4 lakásos kertes házban, tavalyi, 68 nm-es, nappali + amerikai konyhás, 1+2 félszobás, 2 szintes, klímás, extra lakás konyha bútorral, garázzsal, telekkel 22,9 mft irányáron eladó. T.: 06 (30) Mária királyné végén 2 generációs különbejáratú 2x80 nm kétszinten, 5 szobás, extrán felújított családi ház 3 gépkocsi-beállóval, 220 nöl-es öntözőrendszeres kerttel, pincével, tárolóval 39,9 mft irányáron eladó. T.: 06 (30) Krizantém u.-ban 1 szobás, világos konyhás szép állapotú távfűtéses lakás 8 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Dunadűlő u.-ban 58 nm-es, félszobás, étkezős klímás lakás erkéllyel 9,9 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Nyírfa u.-ban 61 nm-es félszobás panellakás erkéllyel, tárolóval 10,5 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Szent I. úton 64 nm-es, félszobás I. em.-i, kiváló állapotú panellakás 11,5 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Áruház téren 2,5 szobás étkezős, teljesen felújított lakás új fűtésrendszerrel, új konyhabútorral 12,5 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Völgy u.-ban 76 nm-es, 3,5 szobás étkezős, felújított, távfűtéses panellakás 12,5 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Penny mögött 54 nm-es, félszobás, II. em.-i, jó állapotú panellakás 10,3 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Szabadság u.-ban, négyemeletes téglaházban I. em.-i 72 nm-es, 2+2 félszobás cirkós, erkélyes lakás 14,7 mft-os i.áron. T.: 06 (70) Szigetszentmiklóson, a bányatavaknál 600 nöl zártkertben 2 szintes, 90 nm-es ház, 3 szoba + nappali (alatta szuterén) 12,7 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Bányatavaknál 600 nöl-es gyümölcsös zártkert vízzel, villannyal 5.8 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Tökölön 680 nöl-ön 100 nm-es, 2 szoba + nappalis, cirkós ház étkezővel 20.3 mft-os i.áron. T.: 06 (20) Pesterzsébeten a központban 3 lakásos társasházban I. em.-i, 78 nm-es, 3 szobás, felújított, ézkezős, cirkófűtéses, nagyerkélyes, klímás lakás, garázzsal, telekkel 19,5 mft irányáron eladó. T.: 06 (30) Damjanich u.-nál 190 nm-es, 2 szintes, 2 fürdőszobás, 2 konyhás, 5 szobás, 2 gépkocsi garázsos, felújított, igényesen kialakított ház 39,9 mft irányáron eladó. T.: 06 (30) Kokilla térnél 160 nöl-es, összközműves extra kertben 188 nm-es, 4 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás, 3 gépkocsi garázsos, 2 generációs, jó állapotú ház 34,5 mft irányáron eladó. T.: 06 (30) XXII. Klauzál u.-ban 387 nöl-es telken, 60 m-es, téliesített faházzal eladó. Víz, villany van. Ár: 11 mft. T.: 06 (30) Csepel Rózsadombján 2x150 nöl-es telken 90 nm-es, 2 szoba nappalis, étkezőkonyhás, jó állapotú családi ház + önálló garzon lakrésszel vegyestüzelésű kazánnal 19,5 mft iránáyron eladó. T.: 06 (30) Pesterzsébeten Nagy S. u.-ban 28 nmes, egyszobás, felújított házrész konyhabútorral, telekrésszel, új nyílászárókkal 7,95 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Királyerdőben, csendes u.-ban 550 nm-es rendezett telken lévő 90 nm-es, 3 szobás, felújított ház eladó. I.ár: 33 mft. Közvetítők, kérem ne hívjanak. T.: 06 (20) Badacsonyi u.-ban 690 nm-es, összköz-műves telken 4 szoba + nappali, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 2 generációs ház 4 autós garázzsal, gyűrűs kúttal, igényesen parkosított, vállalkozásra is alkalmas. 45,9 mft. Ugyanitt 410 nm-es telken 70 nm-es felújítandó ház nagyon szép, parkosított telekkel egyben vagy külön-külön is eladó, 18,8 mft-ért. T.: 06 (30)

11 2008. október 3. Csepp III. Csepel VARGA ÉS CSALÁDJA Ingatlanközvetítõ és Értékbecslõ Iroda Irodáink: 1213 Bp., Hollandi út 93/b. T/fax: , Nyitva: H-P: 10-18h 1214 Bp., Zöldfa u. 3. I. 2. T.: T/Fax: Nyitva: h., sze., p.: h; kedd, cs: óráig T.: 06 (20) KEDVEZMÉNYES HITEL, TULAJDONILAPOK AZONNAL! Kiadó Csepelen, a Dunadűlőn, IV. em.-i 1,5 szoba-étkezős lakás, bútor nélkül 45 eft/hó + rezsi + kaució. T.: , 06 (20) Kiadó Csepelen, a régi Posztógyárban 150 nm-es, 5 helyiségből álló iroda-műhely, 170 nm-es raktárral, garázzsal hosszú távra, 288 eft/hó+rezsi+kaució. T.: , 06 (20) Csepelen, a Piacon, 20 nm-es jó helyen lévő üzlet, örökbérleti joga eladó 7 mft.-ért. Csepelen, a Zrínyi u.-ban, panorámás IX. em.-i, 50 nm-es erkélyes, átlagos panellakás tárolóval 8.9 mft.-ért. Táncsics u.-ban, négyemeletesben, panorámás IV. em.-i, 53 nm-es, 1+2 félszobás, franciaerkélyes, átlagos panellakás, tárolóval 9.4 mft-ért. Csepelen, a Kossuth u.-ban, IV. em.-i, 1+2 félszobás, 52 nm-es felújított, erkélyes panellakás konyhabútorral, új nyílászárókkal 9.6 mft.-ért. Csepelen, a József A. u.-ban, IV. em.-i, 1+2 félszoba-étkezős, 58 nm-es, extrán felújított, klímás panellakás, konyhabútorral 10.9 mft.-ért. Csepelen, a Zrínyi u.-ban, I. em.-i, 3 szobaétkezős, 66 nm-es, extrán felújított panellakás, konyhabútorral, tárolóval 10.9 mft-ért. Csepelen, a Völgy u.-ban, I. em.-i, 62 nm-es erkélyes, szép panellakás, tárolóval 10.9 mft.-ért. Csepelen, a Kossuth u.-ban, liftes téglaházban, IV. em.-i 2 szobás, 67 nm-es, irodaként működő, felújított lakás, konyhabútorral 11.3 mft.-ért. Csepelen, az Erdősor u.-ban, III. em.i, 1+2 félszobás, 62 nm-es, extrán felújított, klímás panellakás konyhabútorral, saját pincével mft.-ért. Csepelen, a Kossuth u.-ban, magasföldszinti, 1+2 félszobás, 52 nm-es átalakított, extrán felújított panellakás konyhabútorral 11.5 mft.-ért. Csepelen, a Vízműveknél, négyemeletesben III. em.-i panorámás, 56 nm-es 1+2 félszobás, erkélyes gázkonvektoros lakás, konyhabútorral 12.2 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Rakéta u.-ban, I. em.-i, 2+1 félszobás, 62 nm-es átalakított, erkélyes, extrán felújított panellakás konyhabútorral 12.3 mft.-ért. Csepelen, a Völgy u.-ban, négyemeletes panel földszintjén 76 nm-es 3.5 szobás, erkélyes nagyrészt felújított lakás, konyhabútorral 12.5 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Katona J. u.-ban, I. em.-i, 1.5 szobás, 47 nm-es, erkélyes jó állapotú gázkonvektoros lakás, felújított ablakokkal, konyhabútorral 12.2 mft.-ért. T.: 06 (20) Csepelen, az Orion u.-ban, II. em.-i, 2 szobás, 52 nm-es, erkélyes jó állapotú gázkonvektoros lakás konyhabútorral 11.9 mft.-ért. Csepelen, a Temesvári u.-ban, négyemeletes téglaházban IV. em.-i, 66 nm-es, 2 szobás, nagy erkélyes gázkonvektoros lakás, pincével 11.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Rakéta u.-ban, magasföldszinti, 2 szobás, 58 nm-es, felújított gázkonvektoros téglalakás konyhabútorral, új nyílászárókkal 13.5 mft.-ért. Csepelen, a Szabadság közben, háromemeletesben, III. em.-i, galériázott 73 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes, 3 éves lakás, teremgarázzsal 13.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Rakéta u.-ban, magasföldszinti, 3+1 félszobás, 76 nm-es átalakított, extrán felújított panellakás konyhabútorral 14.3 mft.-ért. Csepelen, a II. Rákóczi F. u.-ban, négyemeletes panel földszintjén 84 nm-es 3.5 szobás, erkélyes jó állapotú, konyhabútorral 14.5 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Csikó sétányon, IV. em.-i 70 nm-es, 2+1 félszoba-étkezős, erkélyes, felújított, tömbfűtéses lakás, tárolóval 15.5 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Mária királyné u.-ban, ma még 40 nm-es garázs, de átminősíthető lakássá, 355 nm-es telekkel 11.9 mft-ért. T , 06 (20) Csepel határában, az M0 közelében, a Komadűlőben, bekerített, 570 nm-es, gondozott üdülőtelek, 50 nm-es lakható épülettel eladó 11.9 mft-ért. Csepel, Királyerdőben, 2 szoba-nappalis gázcirkós, egyszintes ház, 100 nöl-es telekrésszel 20.9 mft-ért. Csepelen, a Hollandi végén, az Üdülősoron, háromszintes 120 nm-es, 3 szobás, dupla fürdőszobás, nagy teraszos, gázcirkós ház, 120 nöl-es telekkel, kocsibeállóval 22.9 mftért. Csepelen, Királyerdőben, új építésű négylakásos kertes házban, 2 szintes, 70 nm-es, 1+2 félszoba-nappalis lakás, 2 fürdő WC, összközműves telekrésszel 23.5 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, Damjanich u.-ban, 70 nm-es, panorámás 2 szobás gázfűtéses betonfödémes ikerház-fél, 120 nöl-es telekrésszel mft-ért. Csepelen, Királyerdőben, új építésű négylakásos kertes házban, 2 szintes, 70 nm-es, 3 szoba-nappalis lakás, 2 fürdő WC, összközműves telekrésszel 24.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Mária királyné u.-ban, 95 nmes, 2 lakásos, dupla komfortos ikerház-fél, 80 nöl-es, telekkel, garázzsal, tárolóval, pincével 26.9 mft-ért. Csepelen, a Damjanich u.-ban, egyszintes 90 nm-es, 2.5 szobás felújított ház, dupla garázzsal, 240 nöl-es telekkel 32.9 mft-ért. Csepelen, a Mátra u.-ban, háromszintes 177 nm-es, 3 szoba-nappalis ház, 80 nm-es pince, garázs, 150 nöl-es telekkel 32.9 mftért. Csepelen, a Mázoló u.-ban, átlagos állapotú 188 nm-es, 3.5 szoba-nappalis, dupla fürdőszobás ház, 160 nöl-es, összközműves telekkel, 3 garázzsal, tárolóval, sok extrával mft-ért. Uzsoki u.-ban, fiatal 100 nm-es, galériás, 3 szoba-nappalis ház, 200 nöl-es, közműves telekkel, 3 kocsibeállóval, tárolóval, pincével 34.9 mft-ért. Csepel, Kertvárosban, új építésű négylakásos kertes házban, 100 nm-es, 2 szoba-nappalis, amerikai konyhás, gázcirkós extra lakás, kocsibeállóval, terasszal, telekrésszel 35,9 mft-ért. Csepelen, a Damjanich u.-ban, 2 generációnak is jó, 170 nm-es, 4 szoba-nappalis felújított ház, nagy garázzsal, melléképülettel, 230 nöl-es telekkel 37 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Kertvárosban, 300 nöl-es összközműves telken 3 szoba-nappalis gázcirkós, felújítandó ház, nagy garázzsal, melléképülettel 39 mft-ért. Csepelen, a Tigris u.-ban, 2 generációs, 140 nm-es, 4 szoba-télikertes ház, garázzsal, pincével, melléképülettel, 195 nöl-es telekkel 37.9 mft-ért. Csepel, Mária királyné u.-ban, 212 nöl-es telken belső lépcsős 2 generációs 5 szoba-2 hálófülkés gázcirkós, jó állapotú ház, 2 garázzsal, melléképülettel, pincével 39.9 mft-ért. Csepel, Hollandi végén, vízparti 120 nöl-es, közműves telken 3+2 félszoba-nappalis geotermikus fűtésű, 3 éves 2 szintes, 180 nm-es ház, nagy garázzsal 39.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Királyerdőben, 235 nöl-es összközműves telken 135 nm-es, 2 lakásos, külön bejáratú, összesen 4.5 szobás gázfűtéses, nagyrészt felújított ház, pincével, garázzsal 41.9 mft-ért. Csepel, Királyerdőben, 198 nöl-es összközműves telken 160 nm-es, 2 lakásos, összesen 4 szobás, 2 nappalis gázfűtéses, felújított ház, dupla garázzsal 44.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Kertvárosban, 300 nöl-es összközműves telken 120 nm-es, 4 szoba-nappalis gázcirkós, felújított ház, garzonnal 44.9 mftért. Csepel, Kertvárosban, 230 nöl-es összközműves telken 136 nm-es, 3 szoba-nappalis gázcirkós, teljesen felújított ház, 28 nm-es külön-bejáratú irodával, 60 nm-es pincével, garázzsal, medencével, extrákkal 49.9 mftért. Halásztelken, egyszintes 130 nm-es, 4 szobás polgári ház, garázzsal, pincével, melléképülettel, 320 nöl-es összközműves telekkel 27 mft-ért. Halásztelken, 2 szinten 130 nm-es, 3 szoba, 3 félszoba-nappalis dupla fürdőszobás önálló ház, 60 nm-es pincével, melléképülettel, 240 nöl-es összközműves telekkel 44.9 mft-ért. Halásztelken, 1 szinten 300 nm-es, 3+2 félszoba-nappalis, 3 fürdőszobás, extra új ház, medencével, dupla garázzsal 440 nöl-es összközműves telekkel, extrákkal 79.9 mftért. Szigetszentmiklóson, új építésű 2 szinten 80 nm-es, 1+2 félszoba-nappalis, 2 fürdőszobás sorház, fedett terasszal, összközműves telekrésszel, fatüzeléses kandallóval 17.9 mft-ért. T.: 06 (20) Dunaharaszti új részén, újszerű, 200 nm-es extra ház, 30 nm-es garázzsal, 150 nöl-es, összközműves telekkel, extrákkal 48 mftért. Soroksáron, új építésű kétszintes 107 nmes, félig kész, gázfűtéses téglaház, 16 nmes garázzsal, 200 nm-es, összközműves telekkel 19.9 mft-ért. É l e t h á z Bt. Ingatlan, Hitelügyintézés 06 (70) Eladó házak Királyerdőben: 120 nm-es 200 nöl-ön: 28,8 mft 140 nm 150 nöl-ön: 25,8 mft. 190 nm 150 nöl-ön: 31 mft 90 nm új iker-fél: 28,5 mft 186 nöl-es telek: 18,5 mft. Kertvárosban: 100 nm-es 200 nöl-ön: 27,9 mft,90 nm-es 2 generációs 100 nöl-ön: 21 mft. Központban: 2 szobás házrészek: 9,5 mft-tól, Kertes téglalakások: 6,5 mft-tól. 130 nm-es felújítandó ház: 21,5 mft. Csillagtelepen: 2 szobás betonfödémes ház: 21,5 mft.,1,5 szobás konvektoros lakás: 10,5 mft. Csepelnél: 200 nm-es, újszerű extra ház: 46,9 mft. Bővíthető házikó 230 nöl-ön: 13,5 mft. Újszerű 100 nm-es ikerház: 16 mft. Erzsébeten: 2 szobás étkezős, I. em.-i panellakás négyemeletesben: 10,5 mft. Dunaharasztin: 116 nm-es új ház garázzsal Dunához közel: 25,8 mft. Nagycsaládosok és összeköltözõk figyelem! Szigethalmon nyugodt, csendes környezetben kétgenerációs 6 szobás, 2 fürdőszobás, szuterénos (ami üzletnek is alkalmas) Kiváló állapotú családi ház egyben 25 mft, külön-külön -alsószint 15 mft, felsőszint 11 mft-ért eladó. Csepeli lakást, panelt is beszámítok.t.: 06 (24) , 06 (20) , 06 (30)

12 IV. Csepp Csepel október 3. Királyerdőben 64 nm-es, összkomfortos 2,5 szobás ház 165 nöl-es telken a Repkény u.-ban, különálló kis házzal eladó. I.ár: 23,5 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson (Buckában) 428 nm-es telken eladó egy újépítésű 90 nm-es (nettó 75 nm) egyszintes önálló családi ház. Amerikai konyhás nappali, 2+1 félszoba, 10,5 nm-es fedett terasz, gépkocsi beállási lehetőség. Ár: 22,5 mft. T.: 06 (20) Balatonfőkajári kis parasztház, szoba, konyha zuhanyzó eladó. 4,5 mft. T.: ,5 szobás családi ház (garázs) 495 nm-es telken (központhoz közel) 19,8 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Királyerdőben új építésű, 122 nm-es sorház eladó saját kertrésszel, garázszsal. I.ár: 31,9 mft. T.: 06 (30) Ügyfeleink részére keresünk eladó csepeli ingatlanokat. Teljes körű hitel és földhivatali ügyintézés. T.: 06 (20) Csepel központjában kertvárosi családi félház kerttel eladó. I.ár: 13,9 mft. T.: 06 (30) Új építésű, 2006-ban épült, 140 nm-es, 4+1 félszobás ikerház-fél eladó, 440 nm-es telken. I.ár: 35,8 mft. T.: 06 (30) Csepelen, Cseresznyefa u.-ban 220 nm telek 30 nm házzal eladó. Víz, villany, telefon, pince, terasz van. Zártkert, de 2010-ben fel lesz oldva. Rendezett, szép kert, tulajdonostól. Ár: 6,8 mft. T.: 06 (20) Csillagtelepen, átépített családi ház eladó. T.: 06 (20) Hollandi út végénél családi ház 150 nöl telken, 34 mft-os i.áron eladó. T.: 06 (30) Kertvárosban, közepes állapotú, 2+1 félszobás, 65 nm-es ház sürgősen eladó 23,5 mft-ért, 721 nm-es telekkel, garázzsal. T.: 06 (30) Kertvárosi részben, 2 szobás, jó állapotú ház közel mindenhez, 22,5 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Sétányok közelében 168 nm, jó állapotú családi ház műhellyel és garázzsal 33,9 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben 80 nm-es, teljesen felújított ház eladó, 720 nm-es telekkel, garázzsal. I.ár: 29,8 mft. T.: 06 (30) Halásztelken, 2006-ban épült, 192 nm családi ház magánszemélytől sürgősen eladó. Kandalló, klíma, fúrt kút, öntözőrendszer, garázs, pince, beépített bútorok. Alacsony áron: 34,9 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben 100 nm-es, felújítandó ikerház-fél eladó. 21 mft. T.: 06 (30) Erzsébet kertvárosi részén 40 nm-es, egy szoba összkomfortos, gázkonvektoros, hőszigetelt kis ház, 200 nm-es kerttel eladó. I.ár: 11,5 mft. T.: 06 (70) Kertvárosban 100 nöl telken eladó kétlakásos, nm-es, jó állapotú családi ház 26 mft-ért. T.: 06 (20) Királyerdőben 2000-ben épült 100 nmes ház 720 nm-es telekkel, fedett kocsi beállóval eladó. I.ár: 31,5 mft. T.: 06 (30) Kertvárosban 65 nm-es felújítandó családi ház 24 mft. T.: 06 (30) Tihanyi útnál 116 nm-es lakások leköthetők. Ár: mft. T.: 06 (20) nm-es családi házrész (2 szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, WC) + 10 nm tároló helyiség eladó Csepelen. I.ár: 13,5 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben 63 nm-es, felújítandó családi ház 23,5 mft. T.: 06 (30) Királyerdőben 2000-ben épült, 175 nmes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, medencés ház eladó garázzsal. I.ár: 36,5 mft. T.: 06 (30) Üdülő soron, busz végállomáshoz közel, eladó kétszintes, többgenerációs, igényes családi ház geotermikus fűtéssel 42 mft-ért. T.: 06 (20) Eladó Csepelen a Tamariska-dombnál egy 2x100 nm, duplakomfortos, 2 lakássá leszeparálható családi ház 170 nöl telekkel. Remek lehetőség csendet, nyugalmat kedvelőknek. T.: 06 (70) Királyerdőben 68 nm-es, felújított ikerház-fél 23,8 mft. T.: 06 (30) Csepelen a Madách u.-ban, nagyon jó állapotú, 140 nm-es, 5 szobás ház eladó 432 nm-es telken, garázzsal és kocsi beállóval. I.ár: 34,5 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklós központjában 140 nm-es, két bejáratú, összközműves tégla családi ház garázzsal, műhelylyel, fúrt kúttal, 32 nm-es kis lakással eladó. A telek rendezett, 200 nöl. I.ár: 26,8 mft. T.: 06 (70) , 06 (70) Eladó Szigethalmon 1,5 szobás gázfűtéses családi ház nagy kerttel, melyre még egy ház ráépíthető. I.ár: 12,5 mft. T.: 06 (20) Halásztelek zöldövezetében 200 nöl-es gyümölcsös, 2 szoba-konyha-fürdőszobás, gázkonvektoros tanya felújítva eladó. T.: 06 (20) Királyerdőben Daru u.-ban 155 nöl telken 2 szoba étkezős, 90 nm, cirkó + vegyes tüzelésű kazánfűtésű lakás eladó 20 nm melléképülettel. T.: 06 (30) Csepelen, 38 nm-es, 1,5 szobás, kétlakásos házrész 9,5 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Csepelen a Tanácsház u.-ban 2 generációs, különálló nm-es családi ház melléképülettel 930 nm telken 30 mft-ért eladó. T.: 06 (20) , 06 (30) Szigetszentmiklóson új építésű 3 szobás ikerház 16,7 mft-ért eladó. T.: 06 (20) , 06 (30) Ugyanitt hitelügyintézés. Eladó Csepelen, Királyerdőben, csendes utcában buszhoz közel, 3 szobás, 80 nöl telken házrész (gázfűtéses, hőszigetelt. Ár: 18 mft. T.: 06 (30) %-kal leköthető! Új építésű sorházi lakás, nappali + 3 hálószobás, 240 nmes kerttel, terasszal, cirkófűtéssel, Csepel-Lakihegyen, BKV buszmegállónál. Szocpol. illetékmentesség. Ajándék gépkocsi-beállóval! Kulcsrakészen 16,7 mft. T.: 06 (70) Akciós áron! Szigetszentmiklóson, aszfaltozott, csatornázott u.-ban, központhoz közel eladó új építésű sorház, nappali + 3 hálószoba, 280 nm-es kerttel, terasszal, téglaépítésű, cirkófűtéses. Szocpol. gépkocsi-beállóval. 16,9 mft. T.: 06 (70) LAKÁS Királymajorban Dunadűlő u.-ban, Dunára néző, 34 nm-es, 1,5 szobás, vízórás, járólapos, X. em.-i panellakás eladó. T.: 06 (30) Szent L. úti ltp.-en 54 nm-es, keleti fekvésű, zöldövezeti, konvektoros fűtésű öröklakás eladó. T.: 06 (30) A Pláza mellett új építésű házban 60 nm-es lakás (nappali + 2 félszoba) 25 nm-es tetőterasszal + teremgarázzsal eladó. I.ár: 22,5 mft + sátor. T.: 06 (20) Csepelen a Kossuth L. u.-ban 70 nm-es lakás családi okból áron alul sürgősen eladó. T.: 06 (20) Csepelen a Szent L. u-ban fszt.-i, 54 nm-es, kétszobás, gázfűtésű öröklakás teljesen felújítva, tárolóval, nagy teraszszal, azonnal beköltözhetően 11,9 mftért eladó. T.: 06 (30) Eladó! Csepel Csillagtelepen, III. em.-i, 58 nm-es, kétszobás, egyedi gázfűtéses, kéterkélyes, igényesen felújított, légkondicionált öröklakás, tulajdonostól. Ár: 13 mft. T.: 06 (30) Csepel központjában 2 szobás, napfényes, nagykonyhás, szép állapotú, IX. em.-i panellakás nagy pincetárolóval tulajdonostól eladó. Néhány éve felújított: járólap, laminált parketta, redőny, szúnyogháló, gardrób, konyhabútor, légkondicionáló. Remek tömegközlekedés és parkolási lehetőség. Bölcsőde, óvoda, iskola, SZTK, piac, szupermarket, Pláza, posta és bankok pár perc séta. I.ár: 9,75 mft. T.: 06 (20) Csepelen a Víztoronynál 1,5 szobás, 35 nm-es panellakás 8,5 mft i.áron tulajdonostól eladó! T.: 06 (30) Szent L. úti ltp.-en 54 nm-es, keleti fekvésű, zöldövezeti, konvektoros fűtésű öröklakás eladó. T.: 06 (30) Cirmos sétányon 64 nm-es, 2+ félszobás, erkélyes, cirkófűtéses IV. em.-i lakás új műanyag nyílászárókkal 13,9 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Ady E. u.-ban 68 nm-es, 2+2 félszobás, felújított, IX. em.-i, erkélyes lakás új konyhabútorral 11,3 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Csepel központjában, 72 nm-es, fszt.-i, 2+félszobás + étkezős átalakított, felújított lakás 11,3 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Nyuszi sétányon új építésű, fszt.-i, 61 nm-es, 2 szobás lakás gépkocsi beállóval kultúrált társasházban, telekrésszel 280 eft/nm áron eladó. T.: 06 (30) Kossuth Lajos u.-ban 72 nm-es, erkélyes, 3 szobás, I. em.-i, felújított, klímás, étkezős lakás konyhabútorral kamerás kaputelefonnal 11,5 mft i.áron eladó önerő nélkül is hitelügyintézéssel. T.: 06 (30) Pesterzsébet központjában 3 lakásos társasházban I. em.-i, 78 nm-es, 3 szobás, felújított, étkezős, cirkófűtéses, klímás, nagyerkélyes szép lakás, garázszsal, telekrésszel 19,5 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) Csepelen, Árpád u. -ban IX. em.-i, 46 nm-es, 1+félszobás, felújítandó lakás eladó. T.: 06 (30) XIX. ker Klapka u.-ban 53 nm-es, V. em.-i, 1+2 félszobás, erkélyes, extrán felújított lakás 10,9 mft-ért. T.: 06 (30) Csepelen a Krizantém u.-ban 84 nm-es, fszt.-i, erkélyes, felújított tölgyfa parkettás, 3+félszobás lakás 14,9 mft. i.áron eladó. T.: 06 (30) Csepelen Zrínyi u.-ban 56 nm-es 1+2 félszobás, felújított, III. em.-i lakás (önerő nélkül is.) I.ár: 10,5 mft. T.: 06 (30) VIII. ker., Népszínház u.-nál fszt.-i, egyszobás, összkomfortos, gázkonvektoros, galériázott lakás 6,8 mft i.áron eladó. (kis rezsiköltségű) T.: 06 (30) A Vízmű ltp.-en 3 szobás, gázfűtéses téglalakás eladó. 13,6 mft. T.: 06 (30) Keresek gázfűtéses lakást 8 mft-ig. Hitelre várni kell. T.: 06 (30) Csepel-Lakihegyen ár alatt 55 nm, fiatalos, téglaépítésű, egyedi fűtésű sorházi lakás kis kerttel. I.ár: 13,9 mft. T.: 06 (20) Csepel központban 50 nm-es, felújítandó panellakás 8,8 mft-ért. T.: 06 (30) Templom u.-ban eladó egy III. em.-i, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, parkettás, jó állapotú, tiszta lakás. I.ár: 12,5 mft. T.: 06 (20) Kertvárosban, 68 nm-es, III. em.-i, gázfűtéses, kétszobás lakás 13,2 mft i.áron eladó. T.: 06 (20) Pláza közelében 1+2 félszobás, erkélyes lakás 9,1 mft. T.: 06 (20) Központban, gyönyörű, kertvárosi panorámával csendes garzonlakás nagy erkéllyel. I.ár: 7,8 mft. T.: 06 (20) Eladó lakásokat keresek. T.: 06 (20) Azonnali beköltözési lehetőséggel, sürgősen eladó Csepelen, Királymajorban 2 db 1+2 félszobás, étkezős, 58 nm-es, X. em.-i panellakások, amelyek egy folyosón, egymással szemben találhatók, tehát összeköltözőknek jó (közel egymáshoz, de mégis külön lakásban). A lépcsőház tiszta, a környék nyugodt, csendes, közelben orvosi rendelő, gyógyszertár, új, zárt játszótér, óvoda, iskola, étterem, üzletek találhatók. Az erkélyről a kilátás a Dunára néz, mely szépen parkosított. A lakások vízórásak, mindenhol új nyílászárók. I.ár: 10,5 mft. Ha ajánlatom felkeltette érdeklődését, hívjon, állok rendelkezésére. T.: 06 (20) Kossuth L. u.-ban 3 szobás, erkélyes, nagykonyhás, felújított lakás eladó. Új konyhabútor, nyílászárók, parkettás, járólapos. I.ár: 12,3 mft. T.: 06 (70) Bánya u.-ban eladó egy 84 nm-es, 3 szobás, erkélyes, extrán felújított, tölgyfa-parkettás, beép. konyhabútoros, mediterrán stílusú, tágas, világos lakás. I.ár: 15,3 mft. T.: 06 (20) Krizantém u.-ban I. em.-i, kétszobás öröklakás 9,5 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Jó állapotú, 48 nm-es, IV: em.-i lakás S.O.S eladó 8,3 mft i.áron! T.: 06 (20) Csendes, ligetes környéken 2 szobás, erkélyes lakás 9,5 mft. T.: 06 (20) nm-es, 2+2 félszobás, műanyag ablakos, azonnal költözhető lakás 10,8 mft. T.: 06 (20) Gépészetileg is felújított 50 nm-es panellakás igényes konyhabútorral 10,6 mft. T.: 06 (30) Makád u.-ban II. em.-i 1+2 félszobás öröklakás i.ára 10,9 mft. T.: 06 (20) Csepel, Csillagtelepen, 2 szobás, szép állapotú, 56 nm-es, I. em.-i zártkerti lakás eladó kocsi beállóval. I.ár: 11,59 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen 56 nm, két szoba hallos, felújítandó lakás eladó. I.ár: 8,8 mft. T.: 06 (20) Pláza mellett eladó egy 51 nm-es, 1+2 szobás, igényesen felújított, fiatalos, nagyon szép lakás beép. fenyő konyhabútorral. I.ár: 11 mft. T.: 06 (20) Sétányokon, Erdősor u.-ban eladó III. em.-i, felújított, gázfűtéses, pincerészes lakás. I.ár: 12,8 mft. T.: 06 (20) Városközpontban 2+2 félszobás, erkélyes, VIII. em.-i öröklakás i.ára 11,7 mft. T.: 06 (20) Béke téren garzon eladó. T.: 06 (20) Első em.-i, 2,5 szobás, erkélyes lakás csendes környezetben 9,4 mft.-ért eladó! T.: 06 (20) Téglaépítésű, gázfűtéses, 55 nm-es lakás 11,5 mft. T.: 06 (20) Királymajorban 1+2 félszobás, étkezős, rendezett lakás 9,5 mft-ért eladó. Azonnal költözhet. T.: 06 (30)

13 2008. október 3. Csepp V. Csepel Csillagtelepen négyemeletes panelház IV. em.-én 55 nm, mediterrán hangulatú, nagyon igényes lakás eladó. Pince, klíma, erkély. 11,5 mft. Értékegyeztetéssel családi ház csere 23 mft-ig érdekel. T.: 06 (70) Eladó az Ady E. úton, 1+ félszobás, VII. em.-i, 35 nm-es öröklakás. I.ár: 8,2 mft. T.: 06 (30) , 06 (30) Központban, jó állapotú, panorámás, napfényes, 58 nm lakás eladó. I.ár: 9,5 mft. T.: 06 (20) Templom u.-ban eladó 57 nm-es, 2+ félszobás, II. em.-i téglalakás parkra néző ablakokkal, csendes lépcsőházban 11,2 mft-ért. Jó közlekedés, gyors költözés. T.: 06 (30) Csikó stny.-on eladó 80 nm-es, erkélyes, I. em.-i, 2+2 szobás, teljesen felújított, igényes lakás. I.ár: 17,5 mft. T.: 06 (20) József A. u.-ban 2 szobás téglalakás azonnal költözhetően eladó. I.ár: 13,4 mft. T.: 06 (30) Erzsébet központjában eladó egy 67 nm-es, 2+ félszobás, jó állapotban lévő öröklakás. T.: 06 (30) Zrínyi u.-ban 52 nm-es, erkélyes, VI. em.-i lakás eladó. I.ár: 8,9 mft. T.: 06 (30) Völgy u.-ban 2,5 szobás öröklakás eladó. T.: 06 (20) Csepeli SPÁR mellett fiatalosan felújított, panorámás garzon eladó. 7,2 mft. T.: 06 (70) Csillagtelepen, felújított, 35 nm, egyedi fűtésű napfényes lakás eladó. T.: 06 (20) Királymajorban 57 nm-es, panorámás, felújított panellakás 9,5 mft. T.: 06 (30) XX. ker. Jósika u.-ban tulajdonostól eladó 32 nm-es lakás. Parkettás, gázkonvektoros, külön vízórás, beépített konyhabútorral + külön tároló helyiséggel. Rendezett, közös udvaros. I.ár: 8,2 mft. Érdeklődni: T.: 06 (30) Csepelen a Vénusz u.-ban 33 nm-es, felújítandó, III. em.-i lakás 8 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Tulajdonostól sürgősen eladó a Királymajorban, 1+2 félszobás, 58 nm-es, klímás, egyedi konyhabútoros panellakás. I.ár: 10,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen a II. Rákóczi F. úton, négyszintes ház II. em.-én 55 nm-es, kétszobás,összkomfortos, vízórás, tehermentes lakás első tulajdonostól eladó. T.: 06 (70) Királymajorban másfélszobás, csendes, napfényes lakás eladó. I.ár: 7,65 mft. T.: 06 (70) Csepelen, zártkerti társasházban 60 nm-es 1+2 félszobás lakás eladó. I.ár: 14,3 mft. T.: 06 (30) Eladó Csepelen (Nyuszi stny 2. lakóparkban) tulajdonostól egy két éve épült, fszt.-i, 69 nm-es öröklakás. Nappali, étkező, konyha egyben, nagy háló és nagy fürdőszoba, saját kerthasználattal, kerti sütögetővel és teljes berendezéssel, sok extrával (légkondi, jakuzzi, aluredőny stb.) csak a személyes holmidat kell hozni! Ár: 330 eft / nm. T.: 06 (20) Sétányokon keresek gázcirkós, nm-es lakást saját részemre I.-II. em.- en. T.: 06 (20) Csepelen, József A. u.-ban kétszobás, gázfűtéses, zöldövezeti téglalakás tulajdonostól eladó. T.: 06 (30) Csikó sétányon 52 nm-es, 1,5 szobás, konvektoros, II. em.-i lakás tulajdonostól eladó. I.ár: 11,9 mft. T.: 06 (20) Tulajdonostól eladó Erdősor u. végén III. em.-i, 2 szobás, 55 nm, konvektoros, felújított lakás. I.ár: 13,8 mft. T.: 06 (70) Sürgősen eladó egy II. em.-i, tehermentes, felújítandó lakás T.: 06 (30) Árpád u.-ban tulajdonostól 46 nm-es, 1+ félszobás, IX. em.-i világoskonyhás lakás eladó. I.ár: 8,1 mft. T.: , 06 (20) KIADÓ Irodának kiadó Csepel központjában 52 nm-es, fszt.-i lakás hosszú távra. T.: 06 (30) Bérlőlány-bérlőtársnőt keres. T.: 06 (70) Csepel központjában 1+2 félszobás, vízórás, bútorozott lakás 60 eft/hó/2 havi kaucióval kiadó. T.: 06 (70) Csepelen, Szarvas u.-nál új építésű sorházban, 2 szoba nappali amerikai konyhás extra házrész elkerített kerttel 70 eft + rezsi + gk. beállási lehetőség. T.: 06 (30) Csepel központjában, 1+2 félszobás lakásban az egyik szoba kiadó. A lakás bútorozott, felszerelt, net igény szerint. 20 eft + rezsi 1/3-a. T.: 06 (70) Csepel központjában 35 nm-es lakás kiadó. Érdeklődni: 06 (30) Kossuth L. u.-ban, csendes lakásban, egy szoba egyetemista lánynak kiadó. Havi 20 eft + rezsi. T.: 06 (70) Kiadó egy szoba összkomfortos lakás a Béke téren. A lakás konvektoros, vízórás. T.: , 06 (30) Királyerdőben két szoba összkomfortos családi ház kiadó. Kocsi beállási lehetőséggel, hosszú távra, bútorozatlanul. Nem ingatlanos! T.: 06 (30) , 06 (30) Kiadó ház Szigetszentmiklóson. 122 nm-es, új garázsos, klímás, kertes, 3 szobás, emeletes családi ház kiadó a Duna-partnál hosszú távra. T.: 06 (70) Kiadó szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba felújítva. T.: Csepel központjában 2 szobás lakás 55 eft + rezsiért kiadó. Kéthavi kaució szükséges. T.: 06 (20) Kiadó 80 nm-es helyiség a Hollandi úton. Különálló, gáz,- villanymérővel, vizesblokkal, gk. beállási lehetőséggel, hosszabb távra. T.: 06 (30) Kiadó a Nyuszi stny.-on másfélszobás, II. em.-i, 47 nm-es, erkélyes, konvektoros, vízórás, bútorozatlan lakás. 55 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (30) Kiadó 2 szobás, gázfűtéses, bútorozott lakás. 50 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (30) Csepel Művek közelében, kertes ház brigádoknak kiadó. Ugyanitt párnak garzon. T.: 06 (30) Kiadó kétszobás lakás hosszú távra, 1-2 fő részére. Magánszemélytől. T.: 06 (20) Halásztelken, családi házban 5000 Ft/fő/hét, szállás konyha és fürdőhasználattal munkásoknak kiadó. T.: 06 (20) Lakóparki bútorozatlan lakás 1-2 fő részére hosszú távra kiadó. Csendes, kulturált környezet. T.: 06 (30) Brigádok részére családi házban, önálló, összkomfortos lakások, rezsivel, gépkocsibeállóval 600 Ft/főtől kiadók. T.: 06 (30) GARÁZS Kiadó garázs a Csikó sétányi üzletsor mögött. T.: Csepelen, kb. 25 nm tégla ép. garázs távirányítós kapuval, ajtóval 18 eft/hó kiadó. T.: 06 (30) KERES-CSERE Keresek kizárólag földszinti, cirkós, vízórás, világos, szépen felújított, 2 különbejáratú szobás lakást, élelmiszerüzlet és közlekedés közelségében. Csere is lehetséges II. em.-i konvektoros szép hasonlóval. Közvetítők kíméljenek. T.: 06 (30) Kertes családi házamat betegség miatt elcserélem, vagy szoba-konyhára cserélném megegyezéssel. Csepeli út 26/a. T.: 06 (30) OKTATÁS Némettanítás. T.: 06 (30) Matematika és fizika tantárgyak korrepetálását vállalja középiskolások, egyetemisták részére nagy gyakorlattal rendelkező matematika tanár. Házhoz megyek. T.: , és óra között. Matematika, fizikatanítás Önnél! T.: 06 (20) Matematika-, fizika-, informatika, olasz-, angoloktatás. T.: , 06 (30) Dajka, gyógypedagógiai-, pedagógiai asszisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza Szakképzés. T.: (ny.sz ) Jó kezdés fél siker! Magyar, történelem korrepetálás egyetemi tanárnál. T.: 06 (20) Angoltanítás, korrepetálás. T.: 06 (30) Leung Ting WINGTSUN KUNG-FU 20 éve Magyarországon Nem csak férfiaknak - bármikor elkezdhető - könnyen, gyorsan tanulható - nem igényel különleges adottságokat - nemzetközileg minősített oktatók - fegyveres testületek - kiképzési anyaga Ingyenes bemutató és próbatréning! Érdeklõdni lehet: Szabó József Wing Tsun mesternél T.: 06 (30) Tréningek helye, ideje: Jedlik Ányos Gimnázium 1212 Bp. Táncsics M. u. 92. Kedd ig, Péntek: ig. Kezdő hastánc-tanfolyam indul. T.: 06 (30) Dobtanítás jól felszerelt stúdióban a legkorszerűbb módszerekkel, gyors eredménnyel Csepel központjának közelében. T.: , 06 (30) Diplomás némettanárnő, gyakorlott nyelvvizsgáztató, nyelvoktatást vállal általános, idegenforgalmi, vendéglátóipari, üzleti és kereskedelmi német nyelvből. T.: 06 (30) Korrepetálás 1-5. osztályosoknak. T.: 06 (20) Matematika, fizika oktatás műszaki diplomás tanárnál. T.: Angoltanítás, korrepetálás gyerekeknek. T.: 06 (20) Korrepetálás, fejlesztés alsósoknak, háznál is. T.: 06 (30) Gyakorlattal rendelkező diplomás nyelvtanár tanítást és korrepetálást vállal. T.: 06 (20) EGÉSZSÉG Nordic Walking / Gyalogló edzések a Kis-Duna parton - fogyni vágyóknak: pulzus kontrollált, alacsony intenzitású edzések, stressz csökkentésre, állóképesség fejlesztésre is. Ismét induló csoportunkba várjuk a jelentkezéseket! T.: 06 (20) Beteg, idős nénit vagy bácsit ápolnék. Szakképzett ápolónő. T.: 06 (30) Logopédiai terápia és pszichológiai tanácsadás felnőtteknek és gyerekeknek. Hellipszis Stúdió T.: 06 (30) , 06 (30) KÁRPÓTLÁSI JEGY Kárpótlási jegyet legmagasabb áron vásárolok. T.: , 06 (20) RÉGISÉG Jakab Izabella Hivatásos szakbecsüs vásárol kiemelt áron, minden nemű régiséget, festményeket, bútorokat, (romosat is), porcelánokat, órákat, szőnyeget, csillárt, zongorát, játékokat, könyveket, hanglemez, bronz, márványszobrokat, bizsukat, üvegeket, és teljes hagyatékot is. Kiszállás, szakbecslés díjtalan. T.: 06 (20) Régi pénzt, Kitüntetéseket, Képeslapokat vásárolok. T.:06 (20) ELTARTÁS Eltartanék saját háztartásomban idős rászorulót cserében lakásáért. T.: 06 (20) TÁRSKERESÕ TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL ÉS RENDEZVÉNYEK- KEL! T.: /72/66 éves, füstmentes, kertbarát férfi lakással, kedves, házias társnőjét keresi. Éljünk közös otthonban. T.: 06 (30) JÁRMÛ Trabant es felújított motorral eladó. T.: 06 (30) HANGSZER 80 basszusos tangóharmonika, 4 oktávos Kaiser szintetizátor eladó. T.: , óráig. Új, elektromos tanuló zongora eladó. Ára: 29 eft. T.: , este 7 után. THE KIDS CLUB ANGOL NYELVÛ ZENÉS-MONDÓKÁS KLUB 2-6 éves gyerekeknek! 2-4 éveseknek a Rákóczi Kertben keddenként tõl és szerdánként tõl. 4-6 éveseknek a Királyerdei Mûv. Házban hétfõnként tõl. Ár: Ft/12 alkalom. (850 Ft / alk.) Daloskönyv CD-vel 4000 Ft. További információ: Makara Rita 06 (20)

14 VI. Csepp október 3. Csepel SZOLGÁLTATÁS Mosógépjavítás a helyszínen, minden típus. Csepelen javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: , 06 (20) Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Megoldás Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán minden típusú háztartásigép javítása garanciával. Kiszállási díj nincs. T.: , 06 (30) Automata mosógépjavítás, garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyen kiszállással. T.: Duguláselhárítás korszerű gépekkel mérsékelt árakon. T.: Duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (30) Királyerdei duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (70) Mérlegképes könyvelő egyéni vállalkozók, cégek teljeskörű könyvelését vállalja. T.: 06 (20) ZSENIÁLIS TISZTASÁGRA VÁGYIK? Hívja a Zseniális Bt-t. Irodák, irodaházak, lépcsőházak, csarnokok nagytakarítását, építkezések után is vállaljuk. Gyors, megbízható, precíz munka. T.: 06 (30) Gázkészülék, gázcsőszerelés, cirkók, konvektor, vízmelegítők javítása. T.: , 06 (20) Festőmester vállal szobafestést -mázolást. tapétázást hosszútávú garanciával. T.: , 06 (30) Fakivágás, gallyazás, fűkaszálás, elszállítás. T.: 06 (70) Ácsmunkát, tetőfedést, bádogos munkát, régi tető átrakását, felújítását, kisebb tetőjavítást is vállalok. T.: , 06 (30) Kőműves mester vállal homlokzatszigetelést, lakásfelújítást kulcsátadással. Ármegegyezés garanciával. T.: 06 (20) Tűzifa eladó! Aprított, vegyes, 1500 Ft / mázsától, házhozszállítással! T.: 06 (70) Ház-, lakásfelújítást, hőszigetelő rendszer készítését, lapos tetők szigetelését, kéményépítést vállalunk. T.: 06 (70) , Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok. T.: Duguláselhárítás. T.: , 06 (70) Asztalosműhely Vizisport u.54. Egyedi bútor, beépített szekrény, konyhabútor (felújítás is) lépcső, galéria, parkettázás, csiszolás. T.: , 06 (70) Basa. Kárpitozás, modern és stílusbútorok áthúzása, asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. T.: 06 (70) Ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (20) Építkezők! Felelős műszaki vezető munkát vállal. Tervezéstől a kivitelezésig. T.: , 06 (70) Fuvarozást, költöztetést, bútorszállítást vállalok. T.: 06 (70) Megbízható férfi kertrendezést, fűnyírást, sövénynyírást vállal reális áron. T.: 06 (30) Költöztetés áruszállítást vállalok. T.: 06 (20) Redőnyösmunkák, készítés- javítás, gurtni csere, szúnyoghálók. T.: , 06 (30) Fuvarozás, költöztetés, 2-4 t-ig, vidékre is. Rakodással, 24 éves gyakorlattal. Kerületieknek kedvezmény. T.: 06 (30) , Csepeli gyorsszerviz: FÉG gázkészülék, víz, fűtésszerelés, fürdőszoba felújítás burkolással is. WC tartályok, csapok, csőtörések, vízórák, dugulás elhárítás, gázkészülékek vétele. Díjtalan kiszállás. T.: 06 (20) , VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK , 06 (20) Cégeknek, magánszemélyeknek kis- és nagytakarítást vállalunk. T.: 06 (30) ZÁRSZERVÍZ, RÁCSKÉSZÍTÉS. T.: 06 (30) Vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás, csapok, WC, csőtörések javítása. T.: , 06 (20) Villanyszerelést, javítást, felújítást, bojlerek javítását, tisztítását vállalom. Rein Ernő villanyszerelő mester! T.: , 06 (20) Varrást vállalok! Függönyök, párnák, lakástextilek, egyedi babaágyneműk és babaruhák, ünneplők, jelmezek készítése. T.: 06 (70) Számítógépszerelés NON-STOP lakáson. T.: 06 (20) MOLNÁR IMRE - LAKATOSMESTER Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. T.: , 06 (30) Sóder, homok, murva, kulé, termőföld, 2,5 m3-ig, raklapos árú 4 raklapig, fa szálanyag szállítását vállalom. T.: 06 (70) Gázszerviz. T.: , 06 (20) Konténeres sitt-, szemétszállítás, lomtalanítás rakodással is! Épületek, építmények szakszerű bontása elszállítása. T.: 06 (20) Gyógy-pedikűrös házhoz megy! Hétvégén is hívható. T.: , 06 (70) Konténeres sitt, homok, sóderszállítás. T.: 06 (20) Dugulás elhárítás, vízvezeték és központifűtés-szerelés, javítás, karbantartás. Reális áron, garanciával. T.: 06 (70) Gyógy-masszőr, gyógy-pedikűrös házhoz megy! T.: 06 (20) Lakásfelújítás, redőnyszerelés,- javítás, gurtni-csere, szúnyogháló. T.: 06 (20) FOGTECHNIKA fogsorok készítése, javítása. A hét minden napján! Cím: Bp. Bajcsy Zs. u. 71. T.: Csepeli Építész iroda, tervezést vállal. T.: Kutyakiképzés, kutyakozmetika. T.: 06 (30) Hidegburkolatok minőségi kivitelezését vállaljuk. T.: 06 (70) Vízszerelő gyorsszolgálat! Csőrepedések, átázások, WC tartályok, kádak, mosogatók, csaptelepek cseréje, duguláselhárítás, vízóraszerelés, csere. Díjtalan kiszállás! T.: , 06 (20) , 06 (70) Deák Antal FOGTECHNIKA, DENTALHIGIÉNIA. Fogpótlások készítése. Fogsorjavítás. Fogkőeltávolítás. Fogfehérítés. Fogékszerek felhelyezése. Professzionális szájápolási termékek forgalmazása. Nyitva : H-SZe: 9-12-ig K-Cs: ig Csepel Szentmiklósi út 132. T.: Panellakásban élők figyelem! Német VEKA EUROLINE típusú műanyag nyílászárók (3 légkamrás K=1,4 üvegezéssel) egy hetes határidővel. Árnyékolástechnika igény szerint! Felmérés, szállítás ingyenes! Akció! 0% kedvezmény, mert reális áron dolgozunk! T.: 06 (30) , 06 (20) MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, felméréstől a beszerelésig. 3-5 kamrás, magyar és német termékből, egyedi és típusméretekben, rövid határidővel! Teljes körű helyreállítás. LAKÁSFELÚJÍTÁS! (Ingyenes felmérés, szállítás!) T.: 06 (30) , 06 (20) Gázkészülék szerviz, karbantartással gázt spórolhat! T.: , 06 (30) Üvegfestés, Díszüvegezés. Tóth Erzsébet T.: 06 (20) Költöztetés olcsón, szakszerűen! Ingyenes dobozok!. T.: 06 (30) www. bauerteher.hu Költözzön a FŐSPED TEHERTAXIVAL. Irodák, lakások költöztetése, igény szerint csomagolással, lomtalanítás, nehézgép szállítás. A nap 24 órájában. Cégek, lakosság részére. T.: , 06 (30) REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, HARMONIKAAJTÓ, ROLETTA, SZÚ- NYOGHÁLÓ SZERELÉS-JAVÍTÁS HÉT- VÉGÉN IS! T.: , 06/30/ VILLANYSZERELÉS, VILLAMOSBIZ- TONSÁG-TECHNIKAI FELÜLVIZSGÁ- LATOK, KAPUTECHNIKA, TELEPÍ- TÉS, SZERVIZELÉS. T.: 06 (20) KOZMETIKA, MANIKŰR, KORSZERŰ PEDIKŰR. KOSSUTH L. U. 88/A T.: 06 (20) Kárpitos engedménnyel és garanciával! Bármilyen Stíl és modern bútorok felújítása kisebb munkák akár helyszínen is! minõségi szövetválasztékkal. Díjmentes árajánlattal! Hívjon bizalommal!!! T.: 06 1/ , Mobil: 06 (70) kedvezmény A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK! vágja KI, MERT MÉG JÓL JÖHET!! Szatai System Kft. Hőtérképezés, Épület és ipari termográfiai vizsgálatok, Villanyszerelés, Villamos felülvizsgálatok, Gépkarbantartás, Rezgés és geometriai mérések, Emelőgép ügyintézés, felülvizsgálat. T.: 06 (30) HITELÜGYINTÉZÉS! Hitelelôleg azonnali kifizetéssel! Gyors jelzáloghitel banki háttérrel, 24 órán belül is Korhatár és jövedelem nélkül Aktív BAR-lista nem akadály Végrehajtás, APEH- és közüzemi tartozás rendezése Szabad felhasználásra 70%-ig Ingatlanvásárlás 20% önerôvel, 5400 Ft/hó/milliótól ELÔZETES KÖLTSÉGEK NÉLKÜL! Tel./fax: (061) , (0630) Nonstop: Budai Gizella, (0670) Iroda: Bp., V. ker., Fehér hajó u I./1. (Deák térnél), kaputelefon 11-es csengô Csepeli gyorsszervíz teljeskörű víz, gáz, villanyszerelést, csőrepedések megszüntetését, vízórák telepítését, papírügyintézéssel, gépi duguláselhárítást vállal 0-24-ig. Hétvégén is garanciával. T.: , 06 (20) , 06 (70) ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERETEZÉS nagy választékban, helyszínen is. Kossut L. u. 76. T.: Számítástechnikai szerviz, akár helyszíni megjelenéssel. T.: 06 (20) Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló javítása, szerelése, nyílászárók szigetelése, passzítása. Weiszgerber Attila T.: 06 (20) SPM Fogyasztás, mellfeszesítés-nagyobbítás elérhető áron! T.: 06 (20) Kéménybélelés, szerelt kémény készítése tervezéssel, légbeömlőszereléssel, kéményseprő-ügyintézéssel. Metal-Vill. Kft. T.: 06 (30) Felnőtt, gyermek bőrgyógyászat, hajvizsgálat, lézeres kezelések. XXI. ker. Ady E. u. 17. Dr. Kulcsár Anna bőrgyógyász főorvos. Bejelentkezés: 06 (20) FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS ÉPÍ- TŐIPARI FELÚJÍTÁSOK. Kőműves, burkoló, lamináltparkettázást, gipszkartonos, homlokzati hőszigetelést vállalunk. Kovács János. T.: , 06 (20) Teljes körű hitelügyintézést vállalok közvetítői jutalék nélkül! Akciós! Csak kamat CHF alapú, szabadfelhasználású és vásárlási jelzáloghitel: kezelési költségmentesség a teljes futamidőre, értékbecslési díj és folyósítási jutalék nélkül! Egyéb lakáscélú hitelek. (Végrehajtási joggal terhelt ügyfeleknek és BAR listásoknak jelzáloghitel 2 % közvetítői jutalékért). T.: Késő Attila 06 (70)

15 2008. október 3. Csepp VII. Csepel Burkolás, lakásfelújítás, szobafestésmázolás, laminált parkettázás garanciával! T.: 06 (30) Villanyszerelés, családi házak szerelése, régi épületek vezetékcseréje, biztosítótábla csere. Hibaelhárítást hétvégén is vállalok. T.: , 06 (20) Üvegezés, tükrök, képkeretezés. Csepel, Árpád u. 21. T.: , 06 (20) AUTOMATA MOSÓGÉPEK és egyéb háztartási készülékek javítása. Hajdú Energomat felújítása 1 év garanciával Klam Péter. T: 06 (30) VÍZVEZETÉK ÉS BERENDEZÉSI TÁR- GYAK felszerelése, javítása, és cseréje, dugulás megszüntetése! T.: Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. T.: , 06 (30) Villanyszerelés! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, kisebb munkák! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (30) Kútfúrás garanciával. T.: 06 (20) OLCSÓ KONTÉNERES SITT-LOM-SZE- MÉTSZÁLLÍTÁS. TERMŐFÖLD. T.: 06 (30) Házhoz megyek női fodrász, hajgyógyász. T.: 06 (20) Parkettás munkák anyaggal. Csiszolás, lakkozás, laminált hajópadló rakása azonnalra, garanciával. T.: 06 (30) TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍ- NENl! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider, Dual) T.: 06 (20) , 06 (20) Hűtőgépjavítás, klimaszerelés. T.: 06 (20) Sebestyén Mátyás gázszerelő mester. T.: , 06 (30) Víz-, gáz-, központifűtés-tervezés, kivitelezés! Csatornahálózat szerelés. Fuvarozás, anyagbeszerzéssel is: cement, mész, homok, sóder, építőanyag, murva, termőföld. T.: 06 (20) , este: Festés, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, garanciával. Török. T.: , 06 (30) Gipszkarton szerelést, szobák leválasztását, álmennyezetek gipszkartonozását, és laminált parketták lerakását vállaljuk. T.: , 06 (30) , 06 (20) Fabrikett eladó, 3500 Ft/ mázsa. Kiszállítást is vállalunk. T.: Hűtőgép-javítás otthonában, garanciával, hétvégén is. Olcsó klímaszerelés. T.: 06 (20) , 06 (80) Költöztetés, lomtalanítás, tavalyi árakon, szakemberekkel. Kerületeknek kedvezmény. T.: 06 (20) Minőségi hideg-melegburkolást, gipszkarton szerelést, kőművesmunkák, kerítés, tetőtér beépítés, kivitelezése. Referencia munkákkal. T.: 06 (70) Ahol a lába jó kezekben van! Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár Farkas Hajnalka kéz- és lábápoló! A kényeztető pedikűr helye: Kaméleon szépségszalon. Cím: 1212 Bp. Széchenyi út 92/b. Bejelentkezés: 06 (30) Egyéni vállalkozók és társaságok teljes körű számvitelét és ügyvitelét (könyvelés, TB ügyintézés, bérszámfejtés, adóbevallás) vállalja 15 éve működő könyvelő cég. Ugyanitt uniós pályázatírás referenciákkal. T.: , Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácsok, lakatosmunkák stb. T.: 06 (30) Teljes-körű víz-gáz, fűtésszerelés. Tervezéstől, kivitelezésig. T.: 06 (20) , 06 (30) Duguláselhárítás hétvégén is. T.: Lakótelepi lakások felújítását vállaljuk. T.: 06 (30) keret negatív.. Asztalos, lakatos munkák, a legkisebb javítások is! T.: 06 (20) Víz, fűtés, csatornaszerelés, javítás, csőtörés elhárítása. Karbantartási munkák. Vízórák szerelése, kisebb munkáktól (WC-tartály csere, mosógép bekötés) a teljes kiépítésig (víz, csatornarendszer). T.: 06 (20) , , Laminált parkettázás 800 Ft / nm, garanciával. T.: 06 (30) Szobafestés, mázolás, tapétázás, burkolás és laminált parkettázás garanciával. T.: 06 (30) Festés, tapétázás, mázolás, lépcsőházak festése azonnal. Nyugdíjasoknak kedvezmény! T.: 06 (20) ADÁS-VÉTEL Franciaágy ágyráccsal, gyógy-matraccal fix áron 40 eft-ért eladó. T.: 06 (70) Újszerű állapotban lévő amerikai futópad valamint alig használt infra szauna féláron eladó. T.: 06 (20) Új, Omega fekvenyomópad tárcsákkal, rúddal áron alul, fehér szekrénysor, egyéb bútorok eladók. T.: 06 (70) Eladó 3 db, teljesen új, 60 Wattos, energiatakarékos Philips izzó. Számlája is megtekinthető, eredeti áránál olcsóbban elvihető. T.: 06 (30) Eladó teljesen felszerelt, szekrényes, 400 l-es akvárium nagyon szép halakkal. T.: 06 (20) Kinőtt, jó állapotú, kifejezetten fiús játékok eladók. (autók, katonák, daru stb.) T.: 06 (20) Ricoh FT 3613 fénymásoló gép eladó. T.: 06 (70) Eladó egy (főleg az ülésrészénél) felújításra szoruló kormányos szánkó. 06 (20) Alig használt, kb 10 éves gyerekre való sötétkék overall eladó. T.: 06 (30) Alig használt villanytűzhely eladó. T.: 06 (30) , Használt Cikkek Áruháza a Csepel Művek területén. Tekercselő u. 9. (Központi út déli végén). T.: Legkisebb Colonial íróasztalt vennék 20 évvel ezelőtt gyártott bútoromhoz. T.: 06 (30) Tűzifa, tégla, tetőcserép olcsón eladó. T.: 06 (20) ÁLLÁST KERES Bejárónői munkát, takarítást vállalok. T.: 06 (30) Napi takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást, festés utánit is vállalok. T.: 06 (70) Diplomával állást keresek. T.: 06 (20) Akció! Nyugdíjasoknak +10% kedvezmény! Gránit, márvány, műkő, sírkövek nagy választékban. Régi sírkövek felújítása rövid határidővel, 5 év garanciával Bp. II. Rákóczi Ferenc út 185. Szelepcsényi Tamás: T T.: T 06 (30) Bp., Csepel II. Rákóczi Ferenc út Tel/fax: 06 (1) Mobil: 06 (30) Nyitva tartás: H-P: 12-18, Szo: FÓLIÁS MEDENCÉK HOMOKSZŰRŐS GÉPÉSZETTEL - OVÁLIS ALAKÚ 3,50 X 7,00 X 1,50 X 0,6 mm Ft - KÖR ALAKÚ 5X1,50 X 0,6 mm Ft - GŐZKABINOK - VEGYSZEREK NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSEK KAPHATÓK! - MEDENCÉK ÉPÍTÉSE BÁRMILYEN FORMÁBAN! - INFRAKABINOK Ft-tól AZ ÁRAK BRUTTÓ ÁRAK! TÉLIESÍTÉS TÉLIESÍTÉS! Fekete István Autókarosszéria javítás, fényezés, AUTÓJAVÍTÓ vizsgáztatás, 1213 Bp., Királyerdő u autószerelés, diesel javítás Tel.: 06-24/ , 06-20/ CSEPELI GÁZCENTRUM GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ ÉS SZAKÜZLET Bp. XXI., Kossuth L. u (volt Cservenka u. 28.) Tel./fax: , , 06 (30) Korszerûsítse fûtését és melegvíz-ellátását! FÉG lemez-öntvénykonvektorok Ft-tól Junkers Mini-Max W11P vízmelegítõ Ft Kombicirkók Fûtõkészülékek: Ft-tól Ferroli, Vaillant, BUDERUS, Novum-FÉG Pelgrim konvektorok és tûzhelyek Ft-tól A készülékek cseréjének munkadíja: Ft-tól + ÁFA Több készülék esetében további engedmények! RENDELJE MEG MOST! Készülékek értékesítése, gépészeti tervezés-kivitelezés, Solartechnika telepítése, garanciális beüzemelése, javítása, alkatrészeik értékesítése. DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS! H, K, Sze, Cs, P.: 8 17 óráig, Szo.: 8 12 óráig (fûtési szezon: szeptember 15. április 15.) KULCSMÁSOLÁS ZÁRAK-NÉVTÁBLÁK Zárak, lakatok, hevederzárak, cilinderbetétek+programozása, dísztárgyak, cégtáblák gravírozása, bélyegzõ készítés Bp. Kossuth Lajos. u. 85. (Sétáló u.sarok) Nyitva: H-P: 9-18-ig, Szo.: 9-13-ig Bp., Kossuth Lajos u Nyitva : H-P:9-18-ig. Tel./fax : MEGNYÍLT! RÁKÓCZI GYÓGYSZERTÁR A KARÁCSONY S. UTCAI HÉV-MEGÁLLÓNÁL (A RÁKÓCZI LIGET LAKÓPARKBAN) 1211 BUDAPEST, RÁKÓCZI LIGET /C tel.: ÉPÜLETBONTÁS, FÖLDMUNKA, KONTÉNER-RENDELÉS Termőföld, sóder, építőanyag kiszállítás T.: 06 (20)

16 VIII. Csepp október 3. Csepel A MÛSORA OKTÓBER 4. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ Csepeli Ősz II/1. /ism./ Csepeli polgár Dr. Székely Miklós főorvos TÉMA /ism./ Hegycsúcsok 81/62. /ism./ Képújság OKTÓBER 5. /VASÁRNAP/ Képújság A könyvek könyvek 30/18. Az ég küldötte (angol rajzfilmsorozat) Csepeli polgár Dr. Székely Miklós /ism./ Az igazi Beckham (angol dokumentumfilm) /72 / Csepeli Ősz II/1. /ism./ Helyettesítő tanár 21/4. /ism./ Református istentisztelet közvetítése a királyerdői református templomból. Igét hirdet: Temesvári Imre református lelkipásztor Képújság OKTÓBER 6. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) Csepeli Ősz II/ A könyvek könyve 30/18. Az ég küldötte (angol rajzfilmsorozat) /ism./ Hegycsúcsok 81/62. /ism./ Képújság OKTÓBER 7. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Őrjárat /ism./ Csepeli Ősz II/2. /ism./ Grace Kelly (amerikai dokumentumfilm) Képújság OKTÓBER 8. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Galéria (művészeti magazin) Pulzus (egészségügyi magazin) CSEVAK Lakossági Fórum közvetítése felvételről a Radnóti Miklós Művelődési Házból Helyettesítő tanár 21/5. (francia filmsorozat) Képújság OKTÓBER 9. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő /ism./ Őrjárat /ism./ Csepeli Ősz II/2. /ism./ Szivárvány /ism./ Képújság OKTÓBER 10. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Csepeli Zeneiskolások Lengyelországban Csepeli polgár Kratzl Béláné Ereszd el a szakállamat Fsz.: Helyei László, Major Tamás (magyar játékfilm) /96 / Szigetelő /ism./ Képújság OKTÓBER 11. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Galéria /ism./ CSEVAK Lakossági Fórum /ism./ Őrjárat /ism./ Képújság Két megbízható fiatalember B. kat. Jogosítvánnyal 1,5 T kisbusszal munkát vállalna, keres, hosszú távra. T.: , 06 (30) , 06 (20) Ablaktisztítást, kis- és nagytakarítást, vasalást vállalok. T.: 06 (30) ÁLLÁST KÍNÁL Csepel Pláza melletti irodába, illetve otthoni telefonos munkára keresünk munkatársakat (részmunkaidőben is). Hívható hétfőtől-péntekig 9-18 óráig. T.: 06 (70) Központban lévő szépségszalon fodrászt keres. T.: 06 (30) Központban lévő szépségszalon fodrászt keres. T.: 06 (30) Klímaszereléshez fiatal, nem dohányzó munkatársat keresünk. Kezdő nem akadály, jártasság előny! T.: 06 (20) Csepeli szépségszalonba műkörmöst felveszünk. T.: 06 (30) Ha fontos számodra az egészséged, vagy dolgozni szeretnél, kemény munkával extra jövedelem: 06 (30) Gazdasági szakirányú diplomával rendelkező munkatársat keresünk pénzügyi területre. Folyamatos oktatási rendszerben. Magas kereseti lehetőséggel 25 éves kortól. T.: 06 (70) Cégünk felvesz telefonos kollégákat, délelőttös és délutános csapatába. T.: 06 (20) Nyugdíjas házvezetőnőt keresek. T.: Folyamatosan bővülő biztosítási kirendeltségekbe, Vezérügynökségekbe munka-társakat keresünk Budapesten és Pest megyében 4 és 8 órás alkalmazotti és vállalkozói munkakörbe, szakmai gyakorlat előnyt jelent. Végzettség: minimum érettségi, ill. diploma vagy szakirányú O.K.J-s vizsga. 50 év felettiek és agilis nyugdíjasok jelentkezéseit is várjuk az UNIQA Biztosító Zrt.-hez. Önéletrajzokat az alábbi címre kérjük: e- mail: T.: 06 (30) , 06 (30) Konyhai kisegítőt, ill. felszolgálót keres csepeli vendéglő októberi kezdéssel. T.: 06 (20) Állateledel boltba agilis eladót keresünk. T.: 06 (30) Szigetszentmiklósra, pénzügyi területre keresek felsőfokú végzettségű munkatársakat. Betanulási idő 4 hónap, 4 x 200 eft jövedelem! Elvárás: autó, jó megjelenés. Jelentkezés: 06 (30) Sókiné. A Katona József Általános Iskola azonnali belépéssel felvesz egy matematika-angol szakos tanárt, főiskolai vagy egyetemi végzettséggel. Cím: Bp. Katona J. u. 60. Tel: , A Rákóczi Iskola Együtt-Értük Csepeli Rákóczi Alapítványa ezúton köszöni támogatóinak felajánlását. A 2007-ben kapott Ft-ot osztályprogramok támogatására fordítottuk. Az Alapítvány Kuratóriuma A Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata, Herman Ottó Általános Iskola (1214. Bp. Gombos tér 1. Tel: ) egy napközis nevelői állást hirdet meg. Elvárt végzettség: tanítói diploma. Az állás elfoglalásának időpontja: november 10. Bérezés: KJT. szerint. A pályázat beadási határideje: október 28. Érdeklődni a es telefonon, az iskola igazgatójánál lehet. Forgácsoló üzemünkbe, hagyományos gépre, marni és esztergálni tudó nyugdíjast keresünk. T.: , Mobil bankárt keresek hitelek és biztosítások értékesítésére (9 bankkal állunk kapcsoltba) Minimum érettségivel. Ingyenes képzéssel, betanítással. Hívjon 9-14 óra között a , 06 (70) Külkereskedelmi cég angol nyelven beszélő kereskedelmi asszisztenst felvesz csepeli irodájába. T.: E- mail: Felveszünk sokoldalú karbantartót (festés, hegesztés stb.) nyugdíjast is, jogosítvány szükséges. Csepeli munkahely. T.: 06 (30) óráig hívható. 200 eft fix fizetéssel + jutalékkal multinacionális cég munkatársakat keres. T.: 06 (30) ÜZLET Erzsébeten 20 nm üzlethelyiség eladó esetleg kiadó. T.: 06 (20) Csepelen bevezetett, működő szépségszalon bérleti joggal eladó. T.: 06 (30) Szent István úton működő állateledel üzlet eladó. T.: 06 (20) Királyerdőben, 10,5 x 5,4 m-es műhely, lakatos vagy más tevékenységre kiadó. T.: , 06 (20) Eladó Csepelen (II. Rákóczi F. úton) jól működő, saját tulajdonú tüzép telep, családi okok miatt. Bejáratott tűzifa forgalommal és árukészlettel, (40 tonnás mérleggel, hasítógépekkel, rönkvágó fűrészgéppel) teljes berendezéssel. Ár: 42 mft + árukészlet, ha kell, céggel együtt. T.: 06 (20) TELEK Csepelen eladó egy 220 nöl-es bekerített telek, kis faházzal, fúrt kúttal, gyümölcsfákkal. I.ár: 6,5 mft. T.: 06 (30) Építési telek, 150 nöl, 40 nm melléképülettel, teljes közművel az üdülő sornál 16 mft-os i.áron eladó. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson építési- és üdülőtelkek eladók. T.: 06 (20) Telek Csepelen bárminek kiadó (lakással is). T.: 06 (30) nöl szőlő, gyümölcs, konyhakert Csepeltől 10 percre a bányatavaknál. T.: 06 (30) Bányatavaknál 890 nm-es bekerített üdülőtelek faházzal eladó. Víz, villany van. T.: 06 (70) Csepelen telek 18,75 mft-ért, Szigetszentmiklóson 6,5 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Figyelem! Kiváló befektetés! A Csepeli útról nyíló rendezés alatt álló telek családi okok miatt eladó re építési terület lesz. A mostani ár kétszeresét, háromszorosát fogja érni. Ha komoly a vételi szándéka, megegyezünk. T.: 06 (70) GYÁSZJELENTÉS Drága halottunk, Csanálosi Gyula, életének 36. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése okt. 7- én lesz. A gyászoló család

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

TÁMOP- 3.1.4.C-14-2015-0550 SZIVÁRVÁNY SZÍNEIRE HANGOLVA INNOVATÍV ISKOLAI SZAKMAI FEJLESZTÉS SZABADSZÁLLÁSON INFORMATIKA SZAKKÖRÖK

TÁMOP- 3.1.4.C-14-2015-0550 SZIVÁRVÁNY SZÍNEIRE HANGOLVA INNOVATÍV ISKOLAI SZAKMAI FEJLESZTÉS SZABADSZÁLLÁSON INFORMATIKA SZAKKÖRÖK TÁMOP- 3.1.4.C-14-2015-0550 SZIVÁRVÁNY SZÍNEIRE HANGOLVA INNOVATÍV ISKOLAI SZAKMAI FEJLESZTÉS SZABADSZÁLLÁSON INFORMATIKA SZAKKÖRÖK Programunkról dióhéjban A program időpontja: 2015.05.07-2015.10.14. A

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Az aradi vértanúk. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred. Tiszafüred, október 5.

Az aradi vértanúk. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred. Tiszafüred, október 5. Dr. Vadász István múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2012. október 5. 1 1. Saját és a kortársak vélekedése szerint ártatlanok: A Hon, a Szabadság és a Trón védelméért 1848. áprilisi

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember 27.

Budapest, 2015. szeptember 27. NATO PARTNERSH IIP RUNN IING FEST IIVAL BUDAPEST FUTÓFESZTIVÁL- NATO FUTÁS Budapest, 2015. szeptember 27. Futóprogramok és rajt időpontok: 11:00 10 km-es Futás női, férfi egyéni 10 km-es Váltófutás 2 fős

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Elérhetőségeink Vigadó Kulturális és Civil Központ 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. Művelődési Ház 2200 Monor, Bocskai u. 1. Tel.:

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

XIV. évfolyam - 10. szám 2013. Október II.Furioso Emlékverseny és szakmai nap 2013. szeptember 21. folytatásaz első oldalról Balról a művész úr, aki a kopjafát készítette. Gumis kocsik versenyében Banka

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben