ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 78/2015. (IV. 29.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város évi Sportkoncepciójáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 78/2015. (IV. 29.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015-2020. évi Sportkoncepciójáról"

Átírás

1 ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) Fax: (42) Web: K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2015. (IV. 29.) számú h a t á r o z a t a Újfehértó Város évi Sportkoncepciójáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET Újfehértó Város évi Sportkoncepcióját a melléklet szerint elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Nagy Sándor polgármester Dr. Szűcs Andrea jegyző A határozatról értesül: 1./ Polgármesteri Hivatal (Jegyzői Titkárság) 2./Irattár

2 A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Szent-Györgyi Albert Ú J F E H É R T Ó VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

3 Bevezetés Magyarország Alaptörvénye alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőkre vonatkozóan a következőket: XVI. cikk (1) Mindenkinek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő." E jogok érvényesülését szolgálja - többek között - a rendszeres testedzés biztosításának lehetősége. A testnevelés és a sport fontos szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi - fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. Az önkormányzatnak kiemelten fontos a város lakosságának egészsége, közérzete. Támogatni szeretne minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek ezen területek jobbá tételét szolgálják, valamint a versenysport által tovább öregbítik a város jó hírnevét a sportolók eredményességével, kimagasló teljesítményeivel. Cél, hogy az ország a sportolókon keresztül is megismerje Újfehértó városát, a város nevéhez minél több sikeres sportesemény, jeles eredmény és pozitív üzenetet közvetítő információ kapcsolódhasson. Újfehértó város megfelelő jelentőséget kíván tulajdonítani a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyermekek a sporttal nőjenek fel, felnőttként pedig a sporttal kiegészítve életmódjukat egészségesebb, jobb közérzetű, hatékonyabb munkavégzésre képes, közösségi emberként éljék életüket. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent elkövet azért, hogy a település lakói e jogukat minél szélesebb körben érvényesíthessék közötti évekre vonatkozó Sportkoncepció célja, hogy a helyi társadalmi igények alapján, a gazdasági és jogszabályi lehetőségeknek megfelelően megfogalmazza a város sportéletének jövőképét. A megvalósítás stratégiáját és a megvalósításhoz szükséges

4 feladatokat, hogy az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva - természetesen figyelemmel az önkormányzat számára előírt jogszabályokra és kötelezettségekre - a város minden polgára részére kiszámítható önkormányzati szerepvállalást határozzon meg a város sportéletének valamennyi területén. A sportkoncepció szabályozási keretei A sportkoncepciónak igazodnia kell a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia " alapelveihez, az abban megfogalmazott célokhoz, irányelvekhez. A koncepciónak meg kell felelnie a mindenkor aktuális jogszabályi környezetnek is. Az önkormányzatok sportban vállalt szerepét alapvetően két törvény szabályozza. A sporttal kapcsolatos szakmai kereteket a sportról szóló évi I. törvény (továbbiakban: Sport tv. ) rögzíti. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) a települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a sport támogatását, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segítve az egészséges életmód kialakítását. A Sport tv a a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait rögzíti, mely szerint a települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit." Az Mötv. 13. (1) bekezdése megfogalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között a sport, ifjúsági ügyek ellátását.

5 A települési önkormányzat az előző bekezdésekben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló évi CXC törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. A fenti jogszabályok alapján került meghatározásra a sporthoz kapcsolódó kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok köre, melyek az alábbiak: Kötelező önkormányzati feladatok: - a sportolás és a rendszeres testedzés támogatása; - sport, ifjúsági sport, idősügyi sport - tömegsport rendezvények szervezése; - óvodai tornaszobák, iskolai tornatermek fejlesztése; - játszó és sportudvarok fejlesztése; - a tulajdonában álló sportlétesítmény kihasználásának növelése; - a szabadidősport támogatása. Önként vállat önkormányzati feladatok: - az utánpótlás-nevelés helyi feltételeinek kialakítása, fejlesztése; - az iskolán kívüli, önszerveződő diáksport tevékenységek feltételeinek megvalósítása, fejlesztése.

6 Óvodai és iskolai testnevelés 1. Óvodai testnevelés és mozgásfejlesztés Óvodáskorú gyermekünknek életre szóló élményeket, előnyöket, különleges fejlődési lehetőségeket biztosíthatunk a sportolás által. A mozgáskoordináció javulásával együtt nő a gyerekek önértékelése, fejlődnek a szocializációs és kommunikációs készségeik, sőt a mozgás kihat az intelligencia természetes fejlődésére is. Az óvodába járó gyermekek számára a szervezett mozgási, sportolási lehetőség az óvodai nevelés keretein belül biztosított, ennek formái a játék és a mozgás. A városban működő 3 önkormányzati tagóvodából 1 tagóvoda korszerű tornateremmel rendelkezik. Az óvodákban minden nap van a gyermekeknek frissítő torna, heti egy alkalommal testnevelés foglalkozás. Az óvodapedagógusok a gyermekek életkori sajátosságára építve az egész nevelési év folyamán igyekeznek minden lehetőséget kihasználni teremben és a szabad levegőn a játékos, spontán mozgásra. Az óvodák modern, biztonságos szabadtéri játékokkal rendelkeznek, így tavasztól őszig tartó időszakban megoldhatók a külső helyszíni foglalkozások. Az óvodai testnevelés szervezeti kereteit és tartalmát tekintve alkalmas az életen át tartó sportolás megalapozására. Hagyománnyá vált versenysport programok az óvodákban: Oviváltó Micimackó családi váltóverseny Erkel-Váltó Kerékpáros ügyességi versenyek a Napsugár és a központi óvoda KRESZ-pályáján

7 Kisiskolások ügyességi versenye a Napsugár Óvodában Tömegsport rendezvények az óvodákban: A kihívás napján szülőkkel együtt szervezett gimnasztika, futás, kötélhúzás, sportjátékok, sorverseny Nyuszi-futás Családi délután keretében családi váltóverseny, ovi futóbajnokság a Lengyel Laura Óvodában Szánkótúra Erdei séta 2. Iskolai testnevelés és sport A mozgásszegény életmód a szakemberek szerint a XXI. század egyik legnagyobb népegészségügyi problémája. Az iskolai testnevelési órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon kell elérni, hogy a gyermekeknek felnőtt korukban is legyen igényük az egészséges életmódhoz szükséges mozgástevékenységre, kialakuljon náluk az aktív mozgás iránt való igény, a sport szeretete beépüljön a személyiségükbe. A köznevelés területén belül biztosítani kell, hogy az egészséges életmódra nevelés, a testnevelés és diáksport szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében szeptember 1-jétől elindult felmenő rendszerben az 1., 5. és 9. évfolyamokon a mindennapos testnevelés bevezetése. A városban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott oktatási intézmények rendelkeznek tornateremmel, mégsem kielégítő mindenhol a létesítmények nagysága így szükséges más helyszínek bevonása is, ami jelen helyzetben még megoldható. A felmenő rendszer végén, a tornatermek alacsony száma miatt, alternatív lehetőséget kell kidolgozni az iskoláknak, hogy milyen mozgásformákat, helyszíneket tudnak a későbbiekben a diákok számára biztosítani. Az iskolai testnevelés szoros összefüggésben áll az utánpótlás nevelésének hatékonyságával is, ezért a diáksport szervezése kapcsán egyértelmű felelősséget-, feladatot- és munkamegosztást

8 szükséges kialakítani az önkormányzat, az oktatási intézmények és egyéb sportegyesületek között. A tanórán kívüli testnevelésnek, illetve sportnak keretet adnak, adhatnak a nevelési-oktatási intézményekben létrejött Iskolai Sportkörök. A foglalkozásokon elsősorban a különböző korcsoportok között szerveznek házibajnokságokat, többféle sportágban. A tömegsport foglalkozáson résztvevők közül választják ki leginkább a testnevelők azokat a tehetséges tanulókat, akik a kerületi diákolimpiai versenyeken képviselik az intézményt. Fontos feladat az iskolai sport támogatása, hiszen ez alapot jelent a versenysport további eredményessége, és a fiatalság egészségi állapotának megőrzése tekintetében is. Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézményében nagy népszerűségnek örvend az asztalitenisz. Szünetekben a gyerekek megrohamozzák az asztalokat és csengőig játszanak. A játék szeretetének és a kitartásnak köszönhetően, a megyei diákolimpia asztalitenisz döntőjében, a csapatversenyben szép eredményeket értek el az iskolát képviselő diákok. Egyéni küzdelemben Kovács László nyert, így ő képviselte az iskolát és megyénket az országos döntőben. A Farsangi Kupán a focisták is rendszeresen remekelnek. Márciusban és áprilisban az atlétikáé a főszerep. A téli alapozásnak köszönhetően sorra nyerik a gyerekek a körzeti, megyei versenyeket, bejutottak az országos döntőbe is ahol szép eredményeket értek el. Az év utolsó hónapjaiban sem unatkoznak a testnevelők. Országos versenyen vesznek részt a Dobd a kosárba program keretében osztályos tanulók. Gyermeknap keretein belül, házi bajnokságokat szerveznek, amelyen óriási küzdelmek zajlanak. Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézmény évi sporteredményeit a koncepció 1. mellékelte tartalmazza.

9 Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményében minden évben szerveznek kispályás labdarúgó házibajnokságot, labdarúgó Nyuszi Kupát, Teremlabdarúgó Bazár Kupát. Az Egészség nap keretében valamennyi alsós osztály, az uszodában játékos foglalkozásokon keresztül megismerkedhet az úszás alapjaival. Az összevont iskola csapatának tagjaként részt vesznek a labdarúgó Diákolimpia teremlabdarúgó körzeti bajnokságán, a Mezei Futó Diákolimpia körzeti, megyei, országos döntő versenyein és az Atlétika Több próba Diákolimpia körzeti, megyei versenyein. A Gyermek Nap keretében a felső tagozat valamennyi osztálya végig küzdi a terem atlétika akadály pályáját. Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézmény évi sporteredményeit a koncepció 2. mellékelte tartalmazza. Az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola gyermekei által igénybevett sportágak a következők: labdajátékok (futball, kosár, kézi), atlétika, úszás és lovaglás. Ebben az évben vettek részt először játékos sportversenyen alsó tagozatos gyermek (2-4. évfolyamosokkal), akik Tiszavasváriban a megyei döntőn eredményesen szerepeltek. A gyerekeknek az elmúlt 2 évben TÁMOP-os pályázat segítségével lovaglásra volt lehetőségük a helyi lovardában. Minden évben diákjaik sikeresen részt vesznek az Oltalom Kupa, Szent Imre Kupa, Mezei Futóverseny, Megyei Mezei Futóverseny, Szent György Kupa megmérettetéseken. Az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola évi. sporteredményeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

10 Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda városunk minden futball-mérkőzés felhívásának eleget tesz. Így jutnak el minden évben az Oltalom-kupára, a középiskola által szervezett Keresztény-kupára, valamint az állami fenntartású iskolák Mikulás és farsangi futball-kupájára. A gyerekeknek rendszeresen szerveznek sorversenyeket is. Iskolájukban hagyománnyá vált a Mikulás és a farsangi sorverseny az alsó és a felső tagozatban egyaránt. Ezeken a sorversenyeken minden osztály képviselteti magát. Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda évi sporteredményeit a 4. számú melléklet tartalmazza. 3. Gyógytestnevelés A gyógytestnevelés fogalma: A gyógytestnevelés önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradt tanulók, tantervbe foglalt

11 differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok részvételével, akiket az iskolaorvos illetve a szakorvos gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, illetve a testi képességekben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés eszközeivel. Sajnos a tanulók egyre nagyobb része egészségügyi problémái miatt könnyített, illetve gyógytestnevelésre szorul. Testnevelésből történő felmentésre, illetve gyógytestnevelésre szakorvosi javaslatot követően az iskolát ellátó orvos jogosult küldeni a gyermeket. Főleg mozgásszervi elváltozások, tartáshibák, gerincferdülés, lúdtalp, túlsúly, asztma miatt javasolja az orvos a gyógytestnevelésben történő részvételt. A gyógytestnevelésben a meglévő problémák kezelésén túl a prevenció is rendkívül fontos. Akik idejében ebben az ellátási formában részesülnek, azok körében javulás, vagy legalább állapotmegőrzés érhető el. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézmény Újfehértói telephelyként működő Szakszolgálat dolgozói látják el városunkban a gyógytestnevelési feladatokat. 4. KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola A törvényben meghatározott öt testnevelés óra már csak a két negyedik osztályban van. A 9. a 10. és a 11. évfolyamok öt testnevelés órája kötelezően beépített az órarendbe, tánccal. A gyerekek mozgás koordinációján ez meg is látszik. Erősebbek, gyorsabbak és határozottabbak lettek. A testnevelés órákon több idő jut az emelt óraszám miatt játékra, önkifejezésre. Ezáltal fokozottabb a gyerekek személyiségének fejlesztése, koordinálása. A prevenció az órákon belül történik, differenciált mozgások formájában. Tömegsport: Szeptemberben a fiú - lány labdarúgás, diszkosz és gerelyhajítás a népszerűbb sportág a gyerekek körében. Megrendezésre került a helyi általános iskolák részére az őszi kispályás labdarúgótorna. Tervük a következő évben a kupán résztvevő csapatok számának növelése, a környező települések iskoláinak meghívásával (Téglás, Hajdúhadház, Bököny, Geszteréd). November hónapban labdarúgással, kosárlabdázással foglalkoztak a gyerekek délutánonként. December hónapban a teremben közkívánatra asztalitenisz mérkőzéseket játszottak december 1 -jén rendezték meg az immár hagyományos Kolping-Labdarúgó Kupát.

12 A KOSZISZ-napok keretében történő rendezvényükön több mint kettőszáz gyereket láttak vendégül. Helyszínül a város H2O Szabadidő Csarnokát választották. Az iskola e neves vetélkedőre a hozzájuk közel lévő katolikus gimnáziumok labdarúgó csapatait is meghívta. Nevezetesen, a Szent Imre Gimnázium, a Szent József Gimnázium, és a Szent Bazil Gimnázium labdarúgóit. Így a négy középiskola fiai csatázhattak a gólokért, a pontokért. Januári hónapban síelni, szánkózni járnak gyerekeikkel. Egy napos kirándulásokat hajtanak végre vagy Sátoraljaújhelyen vagy a Bükkben. A gyerekek, síznek, szánkóznak és korcsolyázhatnak is. Rekreációs tevékenységük egyre nagyobb tömeget mozgat meg, nem csak télen, de tavasszal illetve ősszel is túrázank. Vannak gyalog- és bicikli túráik is. Terveik között szerepel a következő évben, az egész várost átfogó gyalog és kerékpár túra szervezése.

13 Újfehértó szabadidősport helyzete A szabadidősport fogalma alatt olyan fizikai tevékenységet értünk, amely hozzájárul a minőségi élet megteremtéséhez, és amelyet az egyén (fogyasztó) a rendelkezésére álló szabadidőben végez. A tevékenység célja sokrétű, magában foglalja a játékot, a szórakozást, a sikerélmény elérését, a kondíció és alak javítását. Emellett lehetőséget ad a személyiség fejlesztésére (csapatszellem, siker és kudarc kezelése) és alapvető feltétele egészségünk hosszú távú megőrzésének is. A rendszeresen sportoló egyén a hasznokat egyértelműen érzi rövid (jobb közérzet, fittség, stressz könnyebb kezelése, jobb izomzat) és hosszú (szív és érrendszeri, idegrendszeri, mozgásszervi megbetegedések valószínűségének csökkenése) távon egyaránt. Az egészséges életmód kialakításához elengedhetetlen a rendszeres sporttevékenység, fizikai aktivitás, ehhez szükség van olyan egyesületekre, klubokra, melyek szakemberek segítségével lehetőséget biztosítanak az emberek széles rétegei számára, hogy megtalálják a számukra megfelelő mozgásformát és infrastruktúrát. Napjaink embere mozgásszegény életformát folytat, hiányzik a rendszeres sportolás, szegényes a szabadidő aktív eltöltésének kultúrája. Sportolási lehetőségek Újfehértón: THERMÁRIUM Városi Tanuszoda és Sportcsarnok városképi és sportszakmai szempontból egyaránt meghatározó jelentőségű épület Újfehértón. A létesítmény a sportolási lehetőségek széles skáláját kínálja a lakosok számára. A Sportcsarnokunkban a legkedveltebb szabadidősport az ismerősökből, barátokból összeállt csapatok hobbiszerű labdarúgása (pl. Aranyláb SE). A csarnok a futsal bajnokságnak is helyet biztosít, melyen az Újfehértó Sportegyesület is részt vesz. A mindennapos testnevelés bevezetése hosszútávon az oktatási intézményekben problémákat vetett fel, mivel egy időben több osztálynak is kell testnevelés órát tartani, ezért a csarnokban délelőtt és kora délután spotfoglalkozások vannak a diákok részére. A délután az egyesületi edzéseknek, este az amatőr csoportoknak biztosít helyet a csarnok. Az önkormányzat szervezésében röplabda oktatásra is lehetőség nyílik, továbbá májusától igény és edző jelentkezése esetén folyamatosan bevezetésre kerülnek minden korosztály számára nem versenyszerű edzések kosárlabda,- kézilabda, - ritmikus sportgimnasztika, - fitness, - zumba- fitball- aerobic, tánc- mazsorettgyógytorna, karate, cselgáncs, tai chi, birkózás sportágakban. Az épület hagyománnyá vált

14 óvodai és iskolai sport rendezvényeknek is otthont ad. A létesítményben Fallabda pálya is található. A squash vagy fallabda teniszben használatoshoz hasonló ütőkkel és gumilabdával, erre a célra kialakított teremben játszott sportág. Általában két játékos játssza, de páros mérkőzések esetén négyen vannak a pályán. A dinamikus, játékos mozgásforma mögött hatékony zsírégetés rejlik. A fallabdázás növeli a vér oxigénellátását, javítja a szervezet keringését és erősíti a szívet, valamint a tüdőt. E sportág játékos mivolta miatt jelentős szerepet kap a mindennapi stressz csökkentésben és a pozitív energiák feltöltésében. Nem mellékes, hogy javítja a mozgáskoordinációt is. A fallabda nagy előnye az egyszerűsége: mindössze egy pályára, egy jó ütőre és egy megfelelő partnerre van szükség, és máris garantált az önfeledt szórakozás. A bowling olyan bábujáték, amit a 19. század óta játszanak, idősek, fiatalok egyaránt. A 10 bábuval játszott bowling Amerikában született, első szabályait 1895 környékén rögzítették. A bábujáték hamar átterjedt Európára is, ma már nincs olyan ország és város, ahol ne lennének bowlingpályák,

15 ahol a játékot egyénileg és csoportosan is lehet játszani. Az első szabályok a bowling pályára vonatkozóan mai napig érvényben vannak. A létesítmény kondicionáló teremmel is rendelkezik, ahol mindenki egyéniségének, adottságainak megfelelően megtalálja a megfelelő mozgásformát. A cél a mozgásra buzdítás, amit kellemes környezetben, a vendég önmaga, vagy szakember által irányított edzéssel valósíthat meg. Városunk lakossága büszke arra, hogy lehetőség van helyi szinten az úszásra, és úszás tanulásra melyet a Városi Tanuszoda úszómedencéjében illetve tanmedencéjében végezhet. Az úszás, mint mozgásos tevékenység, igen sokrétűen fejti ki pozitív egészségügyi hatását az emberi szervezetre. Az úszás hatására kedvező biológiai változások jönnek létre, ideg-, izom-, csontrendszer, valamint az egyéb szervek, szervrendszerek funkcionális tulajdonságaiban. A mozgás közegének, a víznek már önmagában is frissítő, élénkítő hatása van. Fokozza a vérkeringést, javítja az erek tónusát, élénkíti a vegetatív reakciókat tavaszától 18 éves korig ingyenes gyúgyúszásra van lehetőségük azoknak, akiknek a megfelelő szakorvos kiadja a gyúgyúszási javaslatot. Az uszodában lehetőség van heti két alkalommal vízi tornára is. Az úszás és vízi-torna kortól,- nemtől függetlenül mindenki számára egy olyan mozgásforma, mely hatékonyan javítja az ízületek mozgékonyságát, elősegíti a jó fizikai állapot fenntartását, egyben erősít és pihentet.

16 A vízben végzett mozgás pozitív hatása: erősíti, fejleszti az izmokat, lazítja az ízületet, így azok nem merevednek meg, nem fájnak, a rendszeresen megmozgatott ízületek megőrzik erejüket és mozgékonyságukat, így később jelentkeznek bennük az öregedéssel járó tünetek: az elhasználódás és a kopás, fokozza a tüdő befogadóképességét, így a légzés mélyebb lesz, több oxigén jut el az életfontosságú szervekhez, erősíti a szívet, így hatékonyabban tud dolgozni, ezek következtében javul az erőnlét, állóképesség, azaz a fizikai-szellemi teljesítőképesség és a betegségekkel szembeni ellenálló képesség, elégeti az energiát, így segít az elhízás megelőzésében és leküzdésében, javul a nyirokkeringés, gyorsul az anyagcsere, és a méregtelenítés, a vese működése is kedvezően változik, görcsoldó hatású, a víz folyamatosan hűti és lazítja az izmokat, ezáltal a sérülés és az izomláz kialakulásának esélye igen alacsony, a vízben minden ember a szárazföldi testsúlyának csak a 3,6%-át nyomja, tehát sokkal kevesebb súly nehezedik az ízületeire, alkalmas az önfegyelem és az akaraterő fejlesztésére. Az Uszodánkban jacuzzi és szauna is várja a felfrissülni, pihenni vágyókat!

17 A szaunázás alapvető pozitív egészségügyi hatása köztudottan a méregtelenítés. A szaunázás az immunrendszert is nagyobb terhelésnek teszi ki, ezáltal erősíti azt, továbbá a fokozott vérkeringés edzi a szívet. Mindezek mellett a rendszeres szaunázás jó hatással van a bőrre, és segít a korunk népbetegségének számító stressz hatékony levezetésében. Vendégeket szakképzett szaunamester várja, aki a szaunázáshoz kapcsolódó egészségügyi, történeti és gyakorlati kérdésekre is választ ad, segítséget nyújt a szauna használatához, ismerteti a szaunázáshoz szükséges eszközöket és azok rendeltetésszerű használatát, továbbá a szaunázáshoz kapcsolódó aromaolajokat és azok elegyítésének szabályait A jacuzzi segít a vérkeringési- és anyagcsere-zavarok, valamint a mozgásszervi panaszok enyhítésében. Használatával megelőzhető a cellulitisz, csökkenthető a stressz, az izmok feszültsége. A jacuzzi rendszeres igénybevételével általános állapot javulás figyelhető meg. A kellemesen pezsgő meleg víz biztosítja a szellemi és érzelmi felfrissülést. A Nonprofit Közösségi - Szolgáltató Házban (volt kollégium épülete) egészségmegőrző szoba került kialakításra, ahol gerinctorna, jóga, tánc aerobic foglalkozásokat tarthatnak csoportok, egyesületek. Az udvaron található futópálya várja a futni vágyó és a futni szerető embereket. A focipálya óvodáknak, iskoláknak, baráti társaságoknak sportrendezvényekhez, versenyekhez biztosít szabadtéri helyszínt. A szabadidősport egyik, a családok által közkedvelt formája a kerékpározás. Az elmúlt időszakban településünkön megnőtt a kerékpárutakon a kerékpárosok száma. A minden évben

18 megrendezésre kerülő Autómentes Világnap alkalmából egyre nagyobb létszámú csapat indul városi kerékpár túrára. Újfehértó Kisrét, Sport- és Szabadidő Parkban 2db 40 m x 40 m es teniszpálya, horgászatra alkalmas víztározó, és sportpálya várja a lakosságot.

19 Korábban Újfehértón élt sportolók, versenyzők, edzők és a nem újfehértói egyesület színeiben jelenleg városunkban élő sportolóink 1.) Az Újfehértón született Szegedi Károly a 8. osztály befejezését követően a fővárosban élő rokonok csábításának engedve Budapestre költözött. A sporttal, közelebbről a vízi sporttal, azon belül is a kajakozással és a kenuzással szakmunkásképzős idejének első esztendejében került kapcsolatba től előbb a Budapesti Építők, majd egészen 1978-ig a Budapesti Honvéd kenusa volt. A kenu sportág ötszörös magyar bajnokára, a világbajnokság második és a montreáli olimpia hatodik helyezettjére mai napig büszkék lehetünk. Emlékét Újfehértón a róla elnevezett kitűntetés a Szegedi Károly Testnevelési és Sport Díj őrzi. 2.) Takács Mihály pályafutását 1990-ben kezdte az Újfehértói Sportegyesület játékosaként. Labdarúgás területén tehetsége hamar megmutatkozott, ezért től az újfehértói ifi csapat edzője volt. Irányítása alatt az ifi csapat az első években a bajnokság győztese lett. Takács Mihály a későbbiekben egyre komolyabb felkéréseket kapott NB 1-es klub edzője, a megyei szinten játszó Felcsút SE igazolt játékosa volt. Felcsúti évei alatt, az U7-től a felnőtt NB2-es csapat másodedzői feladatáig, minden korosztály edzőjeként tevékenykedett től a mai napig a Miniszterelnök sporttanácsadója, 2014 évtől pedig a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia főigazgatói munkájának irányítására kérték fel. 3.) Zilai Sándor a romboló könyökösök és térdesek avatott szakértője komoly eredménylistát tudhat maga mögött, 160 mérkőzéséből mindössze 8 pontozásos vereséget számlál, győzelmeinek nagy részét KO-val aratta. Megszerezte a muay-thai WPKC világbajnoki, a WKF Európa-bajnoki övét, többszörös magyar bajnok, Észak-Amerika

20 bajnoka, állt a világranglista 6. helyén, többszörös K-1 szuper fight-győztes, négyszeres utcai harc bajnok. 4) Aranyos Gergő a Debreceni Vívóklub (DHSE-PMD) igazolt versenyzője ben iratkozott be a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára. A kötelező tanórákon kívül nagy érdeklődést mutatott a sport felé. Egyik alkalommal, amikor ellátogatott egy vívó testnevelési órára tudta, hogy megtalálta, amit keresett, és attól a perctől kezdve ki se lehetett venni a pengét a kezéből. Eleinte csak erőnléti és technikai edzésekre járt, majd részt vett az Egyetemi és Házibajnokságon, ahol szép helyezéseket ért el. Edzője Serra Solt meglátta benne a tehetséget, folyamatosan támogatta, és elvitte a Magyar válogató mérkőzésre, ahol jó eredménnyel zárt. Ezt követően még keményebb munkára fogta a fiatal tehetséget, aki azóta számos versenyen, világkupán, válogatón mérettette már meg magát. 5.) DÁVID SC Az újfehértói Morvai Pál a Nyíregyházán működő DÁVID SC Sakk Szakosztály vezetője. A szakosztály évben alakult. Morvai Pál az egyesületben heti két alkalommal oktatást tart Nyíregyházán és Magyon. Tervei között szerepel Újfehértón diákok körében népszerűsíteni a sakkjátékot. Célja, hogy a meglévő tudásra alapozva, a felnőttek bevonásával újfehértói csapat legyen a megyében. A sakkszakosztály vezető lánya Morvai Renáta általános iskola 3. évfolyamos kora óta sakkozik. Több évben a megyei ifjúsági versenyen 1. helyezést ért el. A sakk szakosztályban, mint vendégjátékos játszik az újfehértói Békési János, aki szintén kiemelkedő sakkozó. Morvai Pál 2015-ben megszervezett megye kupa Morvai Renáta Tokaj kupán I. helyezést ért el 4 fős csapatversenyen veretlenül tábladíjas lett. lányok között.

21 Sportegyesületek, sportszervezetek A helyi sportegyesületek versenyzőiről, csapatairól, összességében a sportegyesületekről elmondható, hogy: - többségében sikeresek, sok hasznot hoznak a város megítélése szempontjából, - szűkös költségvetéssel dolgoznak - de mindezek ellenére versenyzési lehetőségük biztosított - nagyon kevés egyesületnek van jelentős szponzori háttere, - kevés pénz folyik be különböző pályázati forrásokból és a SZJA 1 %-ból, - hiányoznak a főállású - profi - sportvezetők, - kevés egyesületnek van számottevő vagyona, Újfehértón tevékenykedő sportemberek, sportegyesületek: Az alábbiakban a felhívásunkra adatokat, eredményeket, beszámolókat szolgáltató településünkön működő sportegyesületek, sportemberek bemutatásra kerül sor. Csukrán Mihály Újfehértó élő legendája, alig van egyéni sportág, amiben ne próbálta volna ki tehetségét ig folyamatosan, aktívan sportolt. A messze földön ismert sportoló és tömegsportszervező az alábbi eredményekkel büszkélkedhet:

22 - 40 évig aktívan sportolt és közben 32 éve napjainkig szervezi a tömegsport versenyeket, tanítja több sportágban a gyerekeket, - szkander versenyágban magyar bajnok, - a Vasas ökölvívó csapatával magyar bajnokságot, ezüstérmet és bronzérmet is nyert, -700 alkalommal futotta le a maratoni távot, - az eltelt 40 év alatt összesen mintegy 400 ezer km-t futott. Ez a távolság tízszer éri körbe a földet, - három GUINNESS rekordot tart - és nem utolsó sorban 126-szoros véradó. Hosszú Ferenc Tanulmányait 1994-ben Újfehértón, a Vasvári Pál Általános Iskolában kezdte, majd ezt követően az Inczédi György Szakközépiskolában folytatta. Már fiatal korában elkezdett a küzdő sporttal foglalkozni, mivel édesapja is boxoló volt így otthon kezdte el őt tanítani. A legelső versenye 1998-ban volt. Ezután kezdődött a pályafutása igazán. Serdülő korosztályos magyar bajnok lett Kick-bokszból, ezután kipróbálta magát az ökölvívásban és ott is magyar bajnok lett serdülő korosztályban. Középiskolás korában a Kick-Boksz-ban válogatott kerettagjaként szerepelt, első nemzetközi sikerét 2008-ban szerezte Bulgáriában Európa- Bajnokságon 3. helyezett lett 81-kg-ban 34-versenyzőből. Közben elkezdett a Boksz-al is

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja Összeállította: Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2012. szeptember 3. 1 A szakmai program készült: Gróf Széchenyi István Ált. Isk.

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9.

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. JUDO SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. BEVEZETŐ Mi a judo: egy sajátos etikai, nevelési, testnevelési és harcművészeti

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746 1 MEGHÍVÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI SPORTVÁLASZTÓ NAP A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 2014. MÁJUS 25. BALATONFŰZFŐ VÁROSI STADION, BALATON USZODA 2014. május 9-én pénteken 16

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT:

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT: SPORTEREDMÉNYEINK 2004-2016 KÖZÖTT: Év Helyezés Sportág Verseny Név 2004. I. lány kosárlabda XII. ker. Diákolimpia V. Korcsoportos 2004. III. váltóúszás XII. ker. Diákolimpia VI. korcsoportos 2004. I.

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é

Az A z ran a y n y Já J n á o n s o s Gi G mná n zi á u zi m u és é Álta t l a án á o n s o s Isk s o k l o a a, Diák á o k t o tth t o h n o n és é 2011.11.15. 1 Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megtanulja

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocs Város Önkormányzat Sport koncepciója 2015-2017 Mágocs Város Önkormányzat

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése

2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése 2005 legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékelése Gúta város önkormányzatának sportbizottsága a 2006 os év januári ülésén határozatot hozott a 2005 - ös év legjobb sportolóinak, csapatainak kiértékeléséről.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM SZAKMAI BESZÁMOLÓ

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM SZAKMAI BESZÁMOLÓ VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.03.30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011. (III.30.) rendelete a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. a 2013. évre tervezett kulturális programokról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019 1 1. Bevezetés Püspökladány Város Önkormányzata 2004-2014 közötti időszakra szóló sportkoncepciója teljesítette a küldetését. Szükség van tehát

Részletesebben

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre Készítette: 1 A Diákolimpiai versenyrendszerről A Magyar Diáksport Szövetség 1987-ben alakult társadalmi szervezet, mely a közoktatásban - alap- és középfokú oktatási intézményekben - működő diáksport

Részletesebben

Tájékoztató. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. december 1-i ülésére

Tájékoztató. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. december 1-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a testnevelés helyzetéről Békés városban Sorszám: 9 Döntéshozatal módja: Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Egyszerű szótöbbség Tájékoztató Békés Város Képviselő-testülete Oktatási,

Részletesebben

Tai Qi Boxing egyesület eredmény

Tai Qi Boxing egyesület eredmény Tai Qi Boxing egyesület eredmény - 2003 Kick Box Világkupa 2003 05. 22-24Debrecen Sportcsarnok. Stop-semi contact: I. Veres Alex 25 kg II. Veres Mercédesz 25 kg Verse Richárd s 28 kg Tandi Fruzsina -30

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS

BEMUTATKOZÁS www.zmkba.hu BEMUTATKOZÁS Az egyesület névadója Zrínyi Miklós VI. danos mesteredző. 35 éves pályafutása során több rangos tisztséget töltött be és számos kitüntetésben részesült, valódi ikonja a kick-box

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11.

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Márki Ernő ügyvezető Asztalitenisz Sport Klub Szeged Székhely és PP. Terem: 6723 Szeged, Budapesti krt. 5-7.

Részletesebben

rendezvény neve tervezett helyszín szervezők

rendezvény neve tervezett helyszín szervezők ÚJFEHÉRTÓ VÁROS. ÉVI VÁROSI ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV hó na p rendezvény neve tervezett helyszín szervezők jan. 7. jan. 14. IV. Szabolcs Takarék Kupa Kiss-Ép U11-es focitorna jan. 15. IV. Nyírerdő Kupa jan. 15-22.

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

Sporteredmények 2011/2012

Sporteredmények 2011/2012 Sporteredmények 2011/2012 Időpont Szeptember 22-24. Verseny megnevezése Tiszaligeti Napok Eredmény Résztvevők 4. hely Lány csapat: 12.D;; Hegyi Réka 12.A;;; Horváth Zsófia 10.B; Graff 11.C; Gazdag Zsófia

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

VERSENYNAPTÁR 2014/2015

VERSENYNAPTÁR 2014/2015 1 Diáksport Bizottság i Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MEZŐCSÁT Tel.: 49/552-010; Fax.: 49/552-011 Szent István út 35. 3450 E-mail: egressy@altisk-mezocsat.sulinet.hu MEZŐCSÁT VÁROS

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2014 1 BEVEZETŐ Ibrány, Nyíregyházától kb. 25 km-re fekvő város, 17 település Kistérségi Társulásának központja. A kistérség lakossága közel 47.000 fő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár TESTNEVELÉS, SPORT 11.a 9.a Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Európabajnokság 5. Patakfalvy Csenge Európabajnokság 1. Patakfalvy Luca 9.c 10.a

Részletesebben

NTP SV szakmai beszámoló

NTP SV szakmai beszámoló Katolikus Általános és Óvoda NTP SV-14-0031 szakmai beszámoló 1. Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! A fő szempont az volt, hogy a nek bizonyuló at kiszűrjük és a sport,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 Email: muvhfold@tonline.hu Iktatószám:../2015. 16. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói 100 m férfi döntő Raggambi Fluck István emlékverseny Az 1920-as évek kiemelkedő vágtázója volt. 100 és 200 méteren hatszor nyert magyar bajnokságot. 14-szeres

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben